PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS PANEVĖŽIO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VIRŠININKAS-VALSTYBINIS VETERINARIJOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS PANEVĖŽIO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VIRŠININKAS-VALSTYBINIS VETERINARIJOS"

Transkriptas

1 PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS PANEVĖŽIO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VIRŠININKAS-VALSTYBINIS VETERINARIJOS INSPEKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS IR KITŲ PANEVĖŽIO RAJONO CIVILINĖS SAUGOS SISTEMŲ SUBJEKTŲ SĄVEIKOS PLANO AFRIKINIO AR/IR KLASIKINIO KIAULIŲ MARO ATVEJU PATVIRTINIMO 2014 m. rugsėjo 3 d. A-934/45V-246 Panevėžys Elektroninio dokumento nuorašas Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 6 straipsnio 9 punktu, 14 straipsnio 1, 9 ir 16 punktais, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 8 ir 11 punktais, Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos padalinio Teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 29 d. įsakymu B1-282, punktu, vykdydami Klasikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. birželio 21 d. įsakymu 283 Dėl Klasikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimų patvirtinimo, Afrikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. lapkričio 21 d. įsakymu B1-892 Dėl Afrikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimų patvirtinimo su vėlesniais jų pakeitimais, atsižvelgdami į Panevėžio rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2014 m. rugpjūčio 29 d. posėdžio protokolą ESK-3: 1. T v i r t i n a m e Panevėžio rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ir kitų Panevėžio rajono civilinės saugos sistemų subjektų sąveikos planą afrikinio ar/ir klasikinio kiaulių maro atveju (pridedama). P a v e d a m e Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybai, atsižvelgiant į susidariusią situaciją ir esant būtinybei, taikyti ir kitas įsakymo 1 punkte nurodytame sąveikos plane nenumatytas afrikinio ir/ar klasikinio kiaulių maro atveju likvidavimo, profilaktikos bei apsaugos priemones. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Administracijos direktorius Vitalijus Žiurlys Viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius, pavaduojantis viršininką-valstybinį veterinarijos inspektorių Žydrūnas Vaišvila

2 PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio vetrinarijos inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 3 d. įsakymu A-934/45V-246 PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS IR KITŲ PANEVĖŽIO RAJONO CIVILINĖS SAUGOS SISTEMŲ SUBJEKTŲ SĄVEIKOS PLANAS AFRIKINIO AR/IR KLASIKINIO KIAULIŲ MARO ATVEJU I. Informacijos gavimas ir perdavimas 1. Vadovo ( viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus) informavimas Nedelsiant ULKC narių informavimas, posėdžio sušaukimas, darbo grupių Darbo dieną 1 val., iškvietimas Nedarbo dieną 2 4 val. 3. neatidėliotinų priemonių atlikimo darbo grupės pasiuntimas į 1,5 val. po ULKC ligos židinį posėdžio 4. Informacijos gavimas iš židinio 1 val. po atvykimo į židinį 5. Informacijos perdavimas: 5.1. VMVT ULKC 5. Panevėžio savivaldybės administracijos direktoriui (ESK vadovui) 5.3. Panevėžio rajono savivaldybės merui 5.4. Veterinarijos gydytojams Nedelsiant, gavus 5.5. Panevėžio apskrities VPK informacijos patvirtinimą 5.6. Panevėžio APGV 5.6. Teritorinių VMVT viršininkams 5.7. Gyvūninių produktų perdirbimo įmonėms 5.8. Seniūnijoms 6. Įtariamų gyvūnų klinikinis tyrimas, anamnezės duomenų surinkimas, mėginių paėmimas 7. Mėginių pristatymas į NMVRVI 3 4 valandos nuo atvykimo į židinį Kaip galima greičiau (per 3 valandas nuo mėginių paėmimo) 8. Epizootinio tyrimo atlikimas, sąlyčio ūkių nustatymas, informacijos perdavimas Po mėginių išsiuntimo 1. Kiaulių laikymo vietos izoliavimas 1.1. Kiaulių vietos aptvėrimas 1. Dezobarjero įrengimas II. Priemonės ūkyje įtarus afrikinį ar/ir klasikinį kiaulių marą Per 4 valandas po Asmuo gavęs informaciją (gyvūnų laikytojas, veterinarijos gydytojas ir kt.) viršininko pavaduotojas ULKC vadovas darbo grupės vadovas informacijos valdymo grupė darbo grupė ULKC neatidėliotinų priemonių ir informacijos valdymo grupė ULKC neatidėliotinų priemonių atlikimo darbo grupė VŠĮ Velžio komunalinis ūkis

3 Kiaulių ir kitų gyvūnų, gyvūninių produktų ir pašarų judėjimo be Panevėžio VMVT leidimo uždraudimas ligos židinyje. Kontrolės posto įrengimas 3. Konkrečių asmenų, kurie atliks gyvūnų priežiūrą ligos ūkyje, nurodymas 4. Laikinos kontrolės zonos sukūrimas 5. Uždraudimas judėjimo gyvūninių produktų bei gyvūninių pašarų, pašarų, reikmenų, daiktų ir kitų medžiagų, galinčių pernešti ligą, iš įtariamo ligos židinio 6. Asmens higienos ir biosaugos priemonių laikymasis 7. Atvykstančio/išvykstančio transporto dezinfekcija Iš karto po Iš karto po Iš karto po informacijos valdymo grupė, Gyvūnų laikytojo ūkio nariai ir darbuotojai, ULKC Valymo ir dezinfekavimo grupė, 8. Kiaulių ūkių patikrinimas laikinoje kontrolės zonoje, mėginių paėmimas epizootinio tyrimo grupė 9. Kelio ženklų draudžiančių ar ribojančių judėjimą pastatymas laikinos kontrolės, zonoje nurodytose vietose 10. Informacijos apie laikinoje kontrolės zonoje gyvenančius asmenis pateikimas Seniūnijos seniūnas 11. Žmonių ir gyvūnų judėjimo kontrolė. Postų įrengimas nurodytose vietose III. Priemonės ligos židinyje nustačius ligą 1. Informacijos apie AKM ar KKM ligos patvirtinimą gavimas Iš karto atlikus tyrimus VMVT ULKC Panevėžio rajono savivaldybės ESK posėdžio sušaukimas, ESOC aktyvavimas, Darbo dieną 1 val. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius operacijos vadovo paskyrimas Nedarbo dieną 2 4 val. arba jo įgaliotas asmuo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir 3. veterinarijos tarnybos Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus bendro įsakymo Dėl afkrikinio ir/ar klasikinio kiaulių maro likvidavimo, profilaktikos ir apsaugos priemonių taikymo Panevėži rajono savivaldybės teritorijoje priėmimas ESK posėdžio metu Panevėžio rajono savivaldybės ESK, Operacijos vadovas ( vadovas) 4. Informacijos apie patvirtinimą perdavimas Po ESK posėdžio 5. Draudimas bet kokio visų gyvūnų ir asmenų judėjimo į/iš ligos židinio, negavus atskiro rašytinio leidimo 6. Draudimas transporto judėjimo į/iš ligos židinio, negavus atskiro rašytinio leidimo. Iki apribojimų dėl Iki baigiamųjų darbų židinyje atlikimo informacijos valdymo grupė, Panevėžio rajono savivaldybės ESK,,

4 7. Transporto dezinfekcija 8. Praleidimo posto įrengimas (persirengimas, vienkartinė apranga, dezokilimėliai) 9. Maitinimo organizavimas (esant reikalui) Nurodymas vietos, ligai imlių gyvūnų naikinimui ūkio teritorijoje ar artimiausioje vietoje, siekiant užkirsti kelią ligos išplitimui Gyvūnų sunaikinimas (dengtas konteineris, angliarūgštės dujų balionai, svaiginimo pistoletas, elektrinė žudymo įranga) Iki baigiamųjų darbų židinyje atlikimo Iki baigiamųjų darbų židinyje atlikimo Iki baigiamųjų darbų židinyje atlikimo Per 1 valandą nuo ligos patvirtinimo kreipiamasi į Lietuvos geologijos tarnybą Kaip galima greičiau 1 Reikalingų mėginių paėmimas ir pristatymas į NMVRVI Gyvulių naikinimo metu 13. Sunaikintų gyvūnų, patalpų, įrankių ir įrangos bei pašarų dezinfekcija Iš karto po sunaikinimo Pirminės ligos židinio dezinfekcijos atlikimas pagal nurodytą metodą Duobės iškasimas ir pašarų, įrankių bei kitų menkaverčių medžiagų, per kurias gali persiduoti užkratas, sunaikinimas Duobės iškasimas ir gyvūnų sunaikinimas. Jei bus priimtas sprendimas deginti, reikalingų medžiagų deginimui parūpinimas (medžio atliekos, padangos, degus skystis) Iš karto po gyvūnų sunaikinimo Po pirminės dezinfekcijos atlikimo Gyvūnų naikinimo metu ULKC Valymo ir dezinfekavimo grupė, Panevėžio rajono savivaldybės OC, KASP Vyčio apygardos 5-oji rinktinė Panevėžio rajono savivaldybės OC, Seniūnijos seniūnas 17. Gyventojų informavimas apie numatomą gyvūnų deginimą Gyvūnų naikinimo metu Seniūnijos seniūnas 18. Ligos židinio deratizacijos atlikimas Iš karto po gyvulių sunaikinimo, nuolat iki apribojimų dėl 19. Srutų surinkimas, dezinfekavimas ( nurodytomis medžiagomis), saugojimas ir sunaikinimas Prie AKM - 60 d., prie KKM 42 d. Panevėžio RAAD Panevėžio rajono aplinkos apsaugos agentūra Panevėžio rajono savivaldybės OC, Gyvūnų laikytojas darbo grupė ULKC Valymo ir dezinfekavimo grupė, ULKC Valymo ir dezinfekavimo grupė, Panevėžio rajono savivaldybės OC, Gyvulių laikytojas, Neatidėliotinų priemonių atlikimo grupė Panevėžio rajono savivaldybės OC, VĮ Panevėžio miškų urėdija, UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, VŠĮ Velžio komunalinis ūkis Panevėžio rajono savivaldybės OC, VŠĮ Velžio komunalinis ūkis

5 Mėšlo bei pakratų dezinfekavimas ir sunaikinimas nurodytu metodu Laikymas rietuvėse: prie AKM - 42 d., prie KKM 30 d. Įvertinimas naikinamų gyvūnų, gyvūninės produkcijos, pašarų, reikmenų ir kitų medžiagų vertės Po ligos likvidavimo Žmonių sveikatos apsaugos priemonių, higienos kontrolės organizavimas ligos židinyje IV. Priemonės sąlyčio ūkiuose Sąlyčio ūkių patikrinimas, informacijos perdavimas kitoms teritorinėms VMVT tarnyboms Mėginių paėmimas ir pristatymas į NMVRVI 3. Kiaulių laikymo vietos izoliavimas 3.1. Kiaulių vietos aptvėrimas 3. Dezobarjero įrengimas 4. Kiaulių ir kitų gyvūnų, gyvūninių produktų ir pašarų judėjimo be Panevėžio VMVT leidimo uždraudimas. Kontrolės posto įrengimas 5. Konkrečių asmenų, kurie atliks kiaulių priežiūrą sąlyčio ūkyje, nurodymas 6. Laikinos kontrolės zonos apie sąlyčio ūkius sukūrimas Kelio ženklų, draudžiančių ar ribojančių judėjimą, pastatymas laikinos kontrolės zonoje nurodytose vietose (apie sąlyčio ūkį) Draudimas judėjimo iš įtariamo ligos židinio gyvūninių produktų bei gyvūninių pašarų, pašarų, reikmenų, daiktų ir kitų medžiagų, galinčių pernešti ligą 9. Asmens higienos ir biosaugos priemonių laikymasis 10. Atvykstančio/išvykstančio transporto dezinfekcija 11. Kiaulių ūkių patikrinimas laikinoje kontrolės zonoje, mėginių paėmimas 1 Informacijos apie laikinoje kontrolės zonoje gyvenančius asmenis pateikimas 13. Žmonių ir gyvūnų judėjimo kontrolė. Postų įrengimas nurodytose vietose sąlyčio ūkių nustatymo sąlyčio ūkių nustatymo VŠĮ Velžio komunalinis ūkis Panevėžio rajono savivaldybės administracijos sudaryta komisija Darbus vykdanti institucija ULKC Epizootinių tyrimų informacijos valdymo grupė ULKC Epizootinių tyrimų ULKC Epizootinių tyrimų grupė, Panevėžio APGV, VŠĮ Velžio komunalinis ūkis ULKC Epizootinių tyrimų grupė, informacijos valdymo grupė, VĮ Panevėžio regiono keliai, Gyvūnų laikytojo ūkio nariai ir darbuotojai, Panevėžio VMVT ULKC Valymo ir dezinfekavimo grupė, Epizootinio tyrimo grupė Seniūnijos seniūnas, KASP Vyčio apygardos 5-oji rinktinė V. Priemonės apsaugos teritorijoje (3 km spinduliu nuo ligos židinio)

6 1. Visų kiaulių ūkių patikrinimas, reikalingų mėginių paėmimas Draudimas imlių ligai gyvūnų judėjimo viešaisiais ir privačiais keliais, išskyrus ūkio aptarnavimo kelius ir kelius į skerdyklas (gyvūnų gabenimas leidžiamas tik tranzitu pagrindiniais keliais bei geležinkeliu) 3. Prekiautojų gyvūnais kontrolė Gyvūninės kilmės žaliavų įvežimo ribojimas (gyvūninės kilmės žaliavas galima išvežti, gavus leidimą, tik į Panevėžio ULKC nurodytas perdirbimo įmones) Draudimas išvažiuojamojo gyvūnų sėklinimo ūkiuose, laikančiuose kiaulės. Gyvulių sėklintojų informavimas, biosaugos priemonių laikymasis Draudimas gyvulių kontrolės vykdymo gyvūnų ūkiuose, laikančiuose kiaulės. Kontrolės asistentų informavimas, biosaugos priemonių laikymasis Draudimas gyvūnų mugių, parodų, prekybos turgų bei kitų masinių renginių, sutelkiančių daug gyvūnų 8. Biosaugos laikymasis visuose kiaulių ūkiuose 9. Draudimas be VMVT leidimo į ūkį įvežti kitus naminius gyvūnus Gyvūnų laikytojų kiemų periodinių patikrinimų atlikimas, reikalingų mėginių paėmimas Nurodymo, ligai imlių gyvūnų savininkams nedelsiant pranešti apie kritimus arba įtariamus susirgimus, vykdymas 1 Deratizacijų ir dezinsekcijų atlikimas visų kategorijų kiaulių ūkiuose 13. Nurodymas gyvūninių produktų perdirbimo įmonėms (gyvūninių produktų perdirbimo įmonėms perdirbtus produktus realizuoti tik gavus leidimą) 14. Prekybos gyvūniniais produktais turgavietėse kontrolės sustiprinimas Per 7 dienas po patvirtinimo ULKC Epizootinių tyrimų grupė,, Seniūnija Panevėžio rajono savivaldybės ESK,,,,, Gyvūninių produktų savininkai Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos vyriausiasis specialistas-valstybinis veislininkystės inspektorius (Pasvalio, Panevėžio regione) Ina Šarkanienė ( ) UAB Gyvulių produktyvumo kontrolė Anykščių skyriaus vadovė Danguolė Davidonienė ( ) Panevėžio rajono savivaldybės administracija,,, Gyvūnų laikytojai, ULKC Epizootinių tyrimų grupė Gyvūnų laikytojai Turgaviečių savininkai, VI. Priemonės priežiūros zonoje (10 km spinduliu nuo ligos židinio atmetus apsaugos zonos ūkius)

7 1. Visų kiaulių ūkių patikrinimas ir reikalingų mėginių paėmimas Kaip galima skubiau Imlių ligai gyvūnų judėjimo draudimas visuomeniniais keliais (išskyrus gyvūnų pervežimą į ganyklas ir į gyvūnų skerdyklas) Gyvulių gabenimas į kitas vietas zonos ribose laikantis reikalavimų (galimas tik gavus leidimą) Gyvulinės kilmės žaliavų išvežimas tik laikantis nustatytų reikalavimų (galima išvežti tik gavus leidimą ir tik į nurodytas perdirbimo įmones) 5. Biologinės saugos priemonių laikymasis visų kategorijų ūkiuose 6. Draudimas išvežti / įvežti kitus naminius gyvūnus be VMVT leidimo Draudimas gyvūnų mugių, parodų, prekybos turguose bei kitų masinių renginių, sutelkiančių daug gyvūnų Periodinių gyvūnų laikytojų kiemų patikrinimų atlikimas, reikalingų mėginių ėmimas Nurodymo, ligai imlių gyvūnų savininkams nedelsiant pranešti apie įtariamus susirgimus arba seniūnijų darbo grupėms, vykdymas 10. Deratizacijų ir dezinsekcijų atlikimas visų kategorijų kiaulių ūkiuose 11. Nurodymai gyvūninių produktų perdirbimo įmonėms (gyvūninių produktų perdirbimo įmonėms perdirbtus produktus realizuoti tik gavus leidimą) 1 Prekybos gyvūniniais produktais turgavietėse kontrolės sustiprinimas 7 dienos po priežiūros zonos nustatymo VII. Priemonės įtarus naują susirgimą AKM /KKM 1. Kiaulių laikymo vietos izoliavimas Per 4 valandas po 1.1. Kiaulių vietos aptvėrimas ULKC Epizootinių tyrimų grupė, Seniūnijos seniūnai,, Gyvūnų laikytojai,, Gyvūnų laikytojai,, Gyvūninių produktų savininkai Gyvūnų sėklintojai, Veterinarijos gydytojai, Prekiautojai gyvuliais, Kontroliuojančios institucijos, Panevėžio rajono savivaldybės ESK,, ULKC Epizootinio tyrimų grupė Gyvūnų laikytojai Turgaviečių savininkai,

8 1. Dezobarjero įrengimas VŠĮ Velžio komunalinis ūkis Kiaulių ir kitų gyvūnų, gyvūninių produktų ir pašarų judėjimo be Iš karto po leidimo uždraudimas. Kontrolės posto įrengimas 3. Konkrečių asmenų, kurie atliks kiaulių priežiūrą ūkyje, nurodymas Iš karto po 4. Laikinos kontrolės zonos sukūrimas informacijos valdymo grupė 5. Kelio ženklų draudžiančių ar ribojančių judėjimą pastatymas, nurodytose vietose VĮ Panevėžio regiono keliai 6. Draudimas judėjimo gyvūninių produktų bei gyvūninių pašarų, pašarų, reikmenų, Iš karto po, daiktų ir kitų medžiagų, galinčių pernešti ligą, iš įtariamo ligos židinio 7. Asmens higienos ir biosaugos priemonių laikymasis Iš karto po Kiaulių laikytojo ūkio nariai ir darbuotojai, 8. Atvykstančio/išvykstančio transporto dezinfekcija Iš karto po ULKC Valymo ir dezinfekavimo grupė, Gyvūnų laikytojas 9. Kiaulių ūkių patikrinimas laikinos kontrolės zonoje, mėginių paėmimas Epizootinio tyrimo grupė 10. Informacijos apie laikinoje kontrolės zonoje gyvenančius asmenis pateikimas Seniūnijų seniūnai 11. Žmonių ir gyvūnų judėjimo kontrolė. Postų įrengimas nurodytose vietose KASP Vyčio apygardos 5-oji rinktinė VIII. Priemonės įtarus ar nustačius skerdykloje ar transporto priemonėje 1. Oficialaus tyrimo atlikimas, mėginių paėmimas ir pristatymas į NMVRVI ligos Iš karto po, patvirtinimui Skerdyklos administracija, Transporto priemonės savininkas Epizootinio tyrimo atlikimas, sąlyčio ūkių nustatymas, informacijos perdavimas 3. Visų ligai jautrių gyvūnų nužudymas, galimai užkrėstų skerdenų, gyvūninių produktų ir kitų šalutinių gyvūninių produktų išvežimas į utilizacijos įmonę Iš karto po mėginių išsiuntimo patvirtinimo informacijos valdymo grupė Skerdyklos administracija, Transporto priemonės savininkas Iš karto po jautrių ULKC Valymo ir dezinfekavimo grupė, Pastatų, įrangos, transporto priemonių valymas, dezinfekavimas ir apdorojimas 4. ligai gyvūnų Skerdyklos administracija, insekticidais pagal nurodytą metodiką sunaikinimo Transporto priemonės savininkas 5. Nurodymo, draudžiančio ligai jautrių gyvūnų skerdimą ir gabenimą transporto 24 valandos po tinkamo

9 priemonėmis, vykdymas valymo ir dezinfekcijos darbų atlikimo Iki atskiro rašytinio 6. Draudimas išvežti produkciją be leidimo leidimo IX. Papildomos priemonės apsaugos ir priežiūros zonose Gyvūnų laikymo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose 1. vietovėse taisyklių laikymosi seniūnijose kontrolė, valkataujančių šunų ir kačių gaudymas Valkataujančių šunų, kačių ir plėšriųjų žvėrių naikinimas priežiūros ir stebėjimo zonų miškuose ir krūmynuose Papildomų pajėgų ir išteklių, reikalingų veterinarinėms ir ūkinėms priemonėms atlikti, pateikimas ir nurodymų vykdymo kontrolė Specialių ilgalaikių ir vienkartinių leidimų išdavimas transporto judėjimui, asmenų judėjimui, gyvūninės kilmės žaliavų ir gyvūnų gabenimui Panevėžio rajono savivaldybės administracijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimų ir įsakymų paskelbimas spaudoje 6. Visuomenės informavimas apie ligos eigą Organizavimas nevaryminių šernų medžioklių šernų populiacijos sumažinimui, šernų šėryklų įrengimas Nurodymas medžioklės metu laikytis biosaugos reikalavimų, nušautus šernus iki apdorojimo vietos transportuoti skysčiams nelaidžiose talpose. Po apdorojimo atlikti vietos, įrangos ir įrankių bei darbo rūbų ir apavo dezinfekciją, atliktus darbus registruoti žurnaluose 9. Draudimas medžiotojams laikyti kiaules 10. Draudimas kitų medžiotojų klubų nariams dalyvauti medžioklėse Visų nušautų ir rastų negyvų šernų mėginių pristatymo į užtikrinimas, tinkamas užsikrėtusių gyvūnų utilizavimas Draudimas kiaulių laikymo vietose lankytis asmenims, kurie prieš 48 valandas lankėsi užsienyje, buvo medžioklėje, kitose kiaulių, šernakiaulių ir šernų laikymo vietose, skerdyklose, šalutinių gyvūninių produktų laikymo įmonėse informacijos valdymo grupė, Skerdyklos administracija, Transporto priemonės savininkas Panevėžio rajono savivaldybės administracija, seniūnijų seniūnai, Panevėžio gyvūnų globos draugija Panevėžio rajono savivaldybės OC Panevėžio rajono savivaldybės OC, Panevėžio rajono savivaldybės OC, Gyvūnų laikytojai

10 13. Draudimas gyvulius šerti iš prekybos ir viešojo maitinimo įmonių gaunamomis maisto atliekomis, nurodymai laikytis biologinio saugumo reikalavimų 14. Tinkamas ūkiuose susidarančių buitinių atliekų tvarkymas (jas išmesti tik į, konteinerius) 15. Gyvulių supirkėjai, Nurodymų gyvūnų ir gyvūninės produkcijos supirkėjams, perdirbimo įmonėms, Prekiautojai pašarais, prekiautojams pašarais laikytis biosaugos reikalavimų, vykdymas Pieno supirkėjai 16. Seniūnijos seniūnas, Užtikrinimas komunalinių atliekų tinkamo tvarkymo pakelėse, stovėjimo ir poilsio Kelių priežiūros tarnybos, aikštelėse, konteinerių stovėjimo vietose X. Priemonės nustačius susirgimą laukiniuose šernuose 1. Informacijos apie AKM ar KKM ligos patvirtinimą gavimas Iš karto atlikus tyrimus VMVT ULKC Užkrė sto šerno skerdenos, kailio ir kitų atliekų surinkimas ir sunaikinimas. Kaip galima greičiau VĮ Panevėžio miškų urėdija, Pirminės žvėrienos apdorojimo aikštelės dezinfekcija patvirtinus ligą valymo ir dezinfekavimo darbo grupės Panevėžio rajono savivaldybės ESK posėdžio sušaukimas, ESOC aktyvavimas, operacijos vadovo paskyrimas Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio veterinarijos inspektorius bendro įsakymo Dėl afrikinio ir/ar klasikinio kiaulių maro likvidavimo, profilaktikos ir apsaugos priemonių taikymo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje priėmimas Darbo dieną 1 val., Nedarbo dieną 2-4 val. ESK posėdžio metu 5. Informacijos apie patvirtinimą perdavimas Po ESK posėdžio 6. Visų kiaulių ūkių registracija, reikalingų mėginių paėmimas 7. Draudimas kiaules išvežti ar atvežti į ūkius 8. Biosaugos priemonių laikymasis kiaulių ūkiuose Draudimas kiaulių laikymo vietose lankytis asmenims, kurie prieš 48 valandas lankėsi užsienyje, buvo medžioklėje, kitose kiaulių, šernakiaulių ir šernų laikymo vietose, skerdyklose, šalutinių gyvūninių produktų laikymo įmonėse Draudimas gyvulius šerti iš prekybos ir viešojo maitinimo įmonių gaunamomis maisto atliekomis, nurodymai laikytis kitų biologinio saugumo reikalavimų Panevėžio savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo Panevėžio rajono savivaldybės ESK, Operacijos vadovas ( vadovas) informacijos valdymo grupė, Panevėžio rajono savivaldybės ESK Kiaulių laikytojai,, Seniūnijos seniūnas Kiaulių laikytojai,, Kiaulių laikytojai,, Gyvūnų laikytojai

11 Draudimas medžiotojams laikyti kiaules Nurodymų, nurodytoje teritorijoje sumedžioti 100 proc. šernų, vykdymas Organizavimas šernų medžioklių, jų populiacijos sumažinimui, šernų šėryklų įrengimas Panevėžio rajono teritorijoje Nurodymai medžioklės metu laikytis biosaugos reikalavimų, nušautus šernus iki apdorojimo vietos transportuoti skysčiams nelaidžiose talpose, po apdorojimo atlikti vietos, įrangos ir įrankių bei darbo rūbų ir apavo dezinfekciją. Atliktus darbus registruoti žurnaluose 15. Draudimas kitų medžiotojų klubų nariams dalyvauti medžioklėse 16. Lankymosi miškuose, kur nustatyta AKM, draudimas Ženklų, ribojančių ar draudžiančių transporto priemonių judėjimą, pastatymas miškuose, nurodytose vietose Visų nušautų ir rastų negyvų šernų mėginių pristatymo į užtikrinamas, tinkamas užsikrėtusių gyvūnų utilizavimas 19. Tinkamo ūkiuose susidarančių buitinių atliekų tvarkymo užtikrinimas Nurodymo miško tvarkymo darbus vykdyti tik suderinus su vykdymas Transporto, darbo įrankių ir apavo dezinfekcijos atlikimas baigus miško tvarkymo darbus, atliktų darbų registravimas žurnaluose Nurodymų, gyvulių ir gyvūninės produkcijos supirkėjams, perdirbimo įmonėms, prekiautojams pašarais laikytis biosaugos reikalavimų, vykdymas Komunalinių atliekų tinkamo tvarkymo pakelėse, stovėjimo ir poilsio aikštelėse, konteinerių stovėjimo vietose užtikrinimas Medžiotojų klubai ir medžioklės plotų naudotojai, Panevėžio rajono savivaldybės ESK,, VĮ Panevėžio miškų urėdija, VĮ Panevėžio miškų urėdija,, VĮ Panevėžio miškų urėdija ir kiti miško valdytojai,, VĮ Panevėžio miškų urėdija ir kiti miško valdytojai,, Gyvulių supirkėjai, Prekiautojai pašarais, Pieno supirkėjai,, Seniūnijos seniūnas,

12 Gyvūnų laikymo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių laikymosi seniūnijose kontrolė, valkataujančių šunų ir kačių gaudymas ir migdymas Valkataujančių šunų, kačių ir plėšriųjų žvėrių naikinimas priežiūros ir stebėjimo zonų miškuose ir krūmynuose Papildomų pajėgų ir išteklių, reikalingų veterinarinėms ir ūkinėms priemonėms atlikti, pateikimas ir nurodymų vykdymo kontrolė Specialių ilgalaikių ir vienkartinių leidimų išdavimas transporto judėjimui, asmenų judėjimui, gyvūninės kilmės žaliavų ir gyvūnų gabenimui Panevėžio rajono savivaldybės ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymų ir sprendimų paskelbimas spaudoje 29. Visuomenės informavimas apie ligos eigą 30. Draudimas gyvūnų mugių, parodų, prekybos turguose bei kitų masinių renginių, sutelkiančių daug gyvūnų Santrumpos: Afrikinis kiaulių maras AKM; Klasikinis kiaulių maras KKM; Ekstremalių situacijų komisija ESK; Ekstremalių situacijų operacijų centras OC; Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba VMVT; Užkrečiamųjų ligų kontrolės centras ULKC; Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas NMVRVI; Apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba APGV; Policijos komisariatas PK; Regioninis aplinkos apsaugos departamentas RAAD; Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių LK KAS; Visuomenės sveikatos centras VSC; Pirminės sveikatos priežiūros centras PSPC. Seniūnijos seniūnas, Panevėžio rajono gyvūnų globos namai, Medžiotojų klubai ir medžioklės plotų naudotojai Panevėžio rajono savivaldybės OC,, Panevėžio rajono savivaldybės OC, Panevėžio rajono savivaldybės OC, Panevėžio rajono savivaldybės OC Panevėžio rajono savivaldybės ESK,,

13 Dokumento sudarytojas (-ai) Dokumento pavadinimas (antraštė) Dokumento registracijos data ir numeris Dokumento registracijos data ir numeris DETALŪS METADUOMENYS Panevėžio r. savivaldybės administracija, Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , , Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, Veterinarijos g. 2, Pažagienių k. Panevėžio r. DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS IR KITŲ PANEVĖŽIO RAJONO CIVILINĖS SAUGOS SISTEMŲ SUBJEKTŲ SĄVEIKOS PLANO AFRIKINIO AR/IR KLASIKINIO KIAULIŲ MARO ATVEJU PATVIRTINIMO A-934/45V A-934/45V-246 Dokumento registracijos data ir numeris Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo Parašo paskirtis Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sertifikatas išduotas ADOC-V1.0 Pasirašymas Žydrūnas Vaišvila, Panevėžio valstibinė maisto ir veterinarijos tarnyba ŽYDRŪNAS VAIŠVILA Parašo sukūrimo data ir laikas :57:14 Parašo formatas XAdES-T Laiko žymoje nurodytas laikas :04:54 Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją Sertifikato galiojimo laikas Parašo paskirtis Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sertifikatas išduotas Nacionalinis sertifikavimo centras (IssuingCA-A), Gyventoju registro tarnyba prie LR VRM - i.k LT Registravimas Žydrūnas Vaišvila, Panevėžio valstibinė maisto ir veterinarijos tarnyba ŽYDRŪNAS VAIŠVILA Parašo sukūrimo data ir laikas :58:40 Parašo formatas Laiko žymoje nurodytas laikas - Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją XAdES-EPES Sertifikato galiojimo laikas Parašo paskirtis Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sertifikatas išduotas Nacionalinis sertifikavimo centras (IssuingCA-A), Gyventoju registro tarnyba prie LR VRM - i.k LT Pasirašymas Parašo sukūrimo data ir laikas :02:26 Parašo formatas Vitalijus Žiurlys, Panevėžio valstibinė maisto ir veterinarijos tarnyba VITALIJUS ŽIURLYS, Panevėžio rajono savivaldybės administracija LT XAdES-T Laiko žymoje nurodytas laikas :04:54 Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją Sertifikato galiojimo laikas Parašo paskirtis Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sertifikatas išduotas Nacionalinis sertifikavimo centras (IssuingCA-B), Gyventoju registro tarnyba prie LR VRM - i.k LT Registravimas Parašo sukūrimo data ir laikas :03:27 Parašo formatas Vitalijus Žiurlys, Panevėžio valstibinė maisto ir veterinarijos tarnyba VITALIJUS ŽIURLYS, Panevėžio rajono savivaldybės administracija LT XAdES-EPES

14 DETALŪS METADUOMENYS Laiko žymoje nurodytas laikas - Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją Sertifikato galiojimo laikas Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1 Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius - Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) Paieškos nuoroda Papildomi metaduomenys Nacionalinis sertifikavimo centras (IssuingCA-B), Gyventoju registro tarnyba prie LR VRM - i.k LT "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "SSC GDL NH CA, Skaitmeninio sertifikavimo centras LT" išduotą sertifikatą "TEISĖS AKTŲ REGISTRAS, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija LT", sertifikatas galioja nuo iki "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "SSC GDL NH CA, Skaitmeninio sertifikavimo centras LT" išduotą sertifikatą "TEISĖS AKTŲ REGISTRAS, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija LT", sertifikatas galioja nuo iki EAIS LPP v1.2-snapshot Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja ( ) Nuorašą suformavo :01:49 TAIS

PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybini

PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybini PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio vetrinarijos inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 3 d. įsakymu

Detaliau

3 priedas

3 priedas PATVIRTINTA: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio veterinarijos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-957 DĖL TARPVALSTYBINĖS

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų min

Elektroninio dokumento nuorašas KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų min Elektroninio dokumento nuorašas KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vidinių procedūrų valdymo skyriui, Vasario

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS),

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS), Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PEP-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-435 DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE

Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAITOS TA-02 (KETVIRTINĖS) FORMOS PATVIRTINIMO 2014 m.

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - Keit_infES.doc

Microsoft Word - Keit_infES.doc PATVIRTINTA Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2007-10-10 įsakymu Nr. A1-1005 INFORMACIJOS APIE PROGNOZUOJAMĄ ARBA SUSIDARIUSIĄ EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ AR EKSTREMALŲ ĮVYKĮ PRIĖMIMO

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS PLANŲ PATVIRTINIMO 2017 m. sausio d. Nr.

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS PLANŲ PATVIRTINIMO 2017 m. sausio d. Nr. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS PLANŲ PATVIRTINIMO 2017 m. sausio d. ĮS- 46 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PROJEKTAS PATVIRTINTA Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio d. įsakymu Nr. P2- Trakai, 2016 PLANO DERINIMO LAPAS Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS (institucijos ar įstaigos pavadinimas) 2008 METŲ TARNYBAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ANALIZĖ 2009 m. kovo 6 d. VD

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO NR. V-428,,DĖL PRIVALOMŲ MEDICINOS

Detaliau

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc ir įsigyti paklausią specialybę Sveikatos statistiko mokymo programa Mokymo trukmė 4 sav., 160 val. Skirta asmenims, norintiems dirbti sveikatos statistikais įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos

Detaliau

Atmintine vezant krovinius i/is Rusijos

Atmintine vezant krovinius i/is Rusijos Atmintin vairuotojui gabenančiam krovinius į/iš Rusijos. 2005 10 25 Atmintin vairuotojui GABENANČIAM KROVINIUS į RUSIJOS FEDERACIJĄ ir/arba iš Rusijos Federacijos I.Pasienio ir transporto kontrol. Kertant

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

1 VALSTYBĖS ĮMONĖS TRAKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS MIŠKŲ URĖDAS ĮSAKYMAS DĖL MEDŽIOKLĖS IR MEDŽIOKLĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ 2017 m. spalio 02 d. Nr. V - 104

1 VALSTYBĖS ĮMONĖS TRAKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS MIŠKŲ URĖDAS ĮSAKYMAS DĖL MEDŽIOKLĖS IR MEDŽIOKLĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ 2017 m. spalio 02 d. Nr. V - 104 1 VALSTYBĖS ĮMONĖS TRAKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS MIŠKŲ URĖDAS ĮSAKYMAS DĖL MEDŽIOKLĖS IR MEDŽIOKLĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ 2017 m. spalio 02 d. Nr. V - 104 Rubežių k. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

5

5 5. GYVULININKYSTĖ 5.1. ĮVADAS Gyvulininkystė yra žemės ūkio šaka, apimanti gyvulių, paukščių, kailinių žvėrelių veisimą, jų genetinį tobulinimą, auginimą ir naudojimą gyvulininkystės produkcijai gauti.

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis 2018-03-19 Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Direktoriaus 2016 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-62

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Direktoriaus 2016 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-62 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Direktoriaus 06 m. kovo d. įsakymu Nr. V-6 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS ŠIAULIŲ REGIONO

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas AKCINĖS BENDROVĖS VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI TECHNIKOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, KILUS GAISRUI E-2 AD

Elektroninio dokumento nuorašas AKCINĖS BENDROVĖS VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI TECHNIKOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, KILUS GAISRUI E-2 AD Elektroninio dokumento nuorašas AKCINĖS BENDROVĖS VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI TECHNIKOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, KILUS GAISRUI E-2 ADMINISTRACINIAME PASTATE, PLANO PATVIRTINIMO 2018 m.

Detaliau

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacijaapie ekstremalius įvykius, išvykimus, gaisrus ir kitus g

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacijaapie ekstremalius įvykius, išvykimus, gaisrus ir kitus g Vilniaus Kauno Klaipėdos Šiaulių Panevėžio Alytaus Utenos Marijampolės Tauragės Telšių Duomenys apie: 2018 m. iš viso nuo metų pradžios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M.

Elektroninio dokumento nuorašas CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. Elektroninio dokumento nuorašas CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 4R-89 DĖL ORO NAVIGACIJOS

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos programos vykdymo Forma uz 2007

Microsoft Word - Veiklos programos vykdymo Forma uz 2007 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus kovo 31 d. įsakymu Nr. VR-V-86 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template priklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: "Lietuvos energijos gamyba" AB Įrenginio pavadinimas:

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR M

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR M LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS PAKEITIMO 2018 m. lapkričio

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮKAINIUI 2011 m. spalio 27 d. Nr. T- Pakruojis Vad

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮKAINIUI 2011 m. spalio 27 d. Nr. T- Pakruojis Vad Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮKAINIUI 2011 m. spalio 27 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis.

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis. LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių VALSTYBINĖ KALBOS INSPEKCIJA 218 M. SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽURNALAS, numeris, sudarymo 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 1. Interneto domenų vardų 72417-6 21.1.2, 21.2. c 11, 218-1-2 1,16 AB Telia Nr.

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2018 m. balandžio 5 d. Nr. 3D-204

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS ĮSAKYMAS DĖL INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. I-213 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros

Detaliau

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta 2017 05 22 Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE,

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAS

ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAS SĄLYGINIŲ GYVULIŲ VIENETŲ (SGV) SKAIČIAVIMAS Tel. (8 5) 266 0620 El. p. pagalba@vic.lt www.vic.lt ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAVIMAS Individualiai registruojami ūkiniai gyvūnai Galvijai, arkliai, avys, ožkos.

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

Ūkio subjektai 2014 Svencioniu RA (kor).xlsx

Ūkio subjektai 2014 Svencioniu RA (kor).xlsx Eil. Nr. LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS VILNIAUS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO ŠVENČIONIŲ RAJONO AGENTŪROS 2014 METŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMŲ PLANAS Tikrinamo ūkio subjekto pavadinimas,

Detaliau

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 15.1.2014 2013/0140(COD) PAKEITIMAI 854 1069 Pranešimo projektas Mario Pirillo (PE522.944v02-00) dėl pasiūlymo dėl

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau