TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu"

Transkriptas

1 TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

2 Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote produkciją, kurios prekės ženklas yra POLARIS. Mūsų produktai yra sukurti pagal aukščiausius kokybės, funkcionalumo ir dizaino reikalavimus. Mes esame įsitikinę, kad Jūs būsite patenkinti naujo mūsų įmonės produkto pirkimu. Prieš vartojimą susipažinkite su šia instrukcija, kurioje yra svarbi informacija dėl Jūsų saugumo, ir rekomendacijos dėl tinkamo prietaiso naudojimo bei jo priežiūros. Išsaugokite instrukciją kartu su garantiniu talonu, kasos čekiu, esant galimybei, kartono dėžute ir pakavimo medžiaga. Turinys 1. Bendra informacija Naudojimo sritis Prietaiso aprašymas Prietaiso sandara Dangtelio sandara Valdymo plokštė ir displėjus Paruošimas darbui Prietaiso eksploatavimas Prietaiso naudojimo tvarka režime SLĖGIS Bendra prietaiso naudojimo tvarka režime BE SLĖGIO Funkcija Atidėta pradžia Aumomatinio perėjimo į režimą PAŠILDYMAS išjungimas/įjungimas Programos nutraukimas Gaminimo programos režime SLĖGIS Gaminimo programos režime BE SLĖGIO Trumpa gaminimo programų lentelė Prietaiso valymas ir priežiūra Transportavimas ir laikymas Reikalavimai utilizavimui Bendros saugos instrukcijos, dirbant su elektros prietaisais...41

3 10. Saugumo priemonės, dirbant su daugiafunkciniu puodu Gedimų paieška ir pašalinimas Komplektacija Techninės charakteristikos Informacija apie sertifikavimą Garantinis įsipareigojimas BENDRA INFORMACIJA Šis eksploatavimo vadovas yra skirtas susipažinimui su buitinio elektrinio daugiafunkcinio puodo su slėgiu, modelis POLIARIS, PPC 1105AD, techniniais duomenimis, prietaisu, eksploatavimo ir saugojimo taisyklėmis (toliau tekste daugiafunkcinis puodas, prietaisas). 2.NAUDOJIMO SRITIS Prietaisas skirtas buitiniam ir analogiškam naudojimui, esant gyvenamųjų patalpų temperatūrai ir drėgmei, laikantis šios Instrukcijos. parduotuvių, biurų, ūkių ir kitų poskyrių darbuotojų maitinimo vietose; vietose, skirtose nuolatiniam apgyvendinimui, o taip pat viešbučiuose; vietose, skirtose nakvynei ir pusryčiams. Prietaisas nėra skirtas pramoniniam ir komerciniam naudojimui, o taip pat ne maisto produktų apdorojimui. Gamintojas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl netinkamo ar nenumatyto šioje instrukcijoje naudojimo. 3. PRIETAISO APRAŠYMAS Daugiafunkcinis puodas su slėgiu PPC 1105AD yra modernus daugiafunkcinis naujos kartos įrenginys, skirtas maisto gaminimui. Jame suderinamos viryklės, orkaitės, garų puodo, jogurto gaminimo įrenginio funkcijos, todėl daugiafunkcinis puodas padės Jums sutaupyti vietos virtuvėje. Naudodami daugiafunkcinį puodą, Jūs galėsite lengvai ir greitai paruošti savo mėgstamus patiekalus. 11 automatinių gaminimo programų režime su slėgiu ir 9 be slėgio suteikia Jums platų gaminimo būdų pasirinkimą: virimas garuose ir kepimas, lėtas gaminimas ir apkepimas, troškinimas, o taip pat specialieji režimai sriubų, patiekalų iš kruopų ir ankštinių, makaronų, plovo, o taip pat uogienės gaminimui. Programa Mano receptas specialiai sukurta kūrybingiems žmonėms. Galimybės savarankiškai nustatyti temperatūrą ir gaminimo laiką dėka ši funkcija suteiks Jums neribotas galimybes, gaminant įvairius patiekalus, nuo pačių paprasčiausių iki kulinarinių šedevrų.

4 Jūs greitai įvertinsite patiekalų gaminimo su slėgiu, o taip pat atidėto starto ir patiekalų automatinio pašildymo funkcijų privalumus, jos suteiks Jums galimybę pagaminti patiekalą tam tikram laikui ir išlaikyti jį šiltą po gaminimo. Dėl prietaiso konstrukcijos su visiškai nuimamu dangteliu jį lengva valyti, o taip pat patogu gaminti programose, kuriose dangtelį būtina palikti atidarytą PRIETAISO SANDARA Pav. 1 a

5 Pav. 1 b Priedai Plokščias šaukštas Matavimo indas Konteineris virimui garuose Valgomasis šaukštas sriubai

6 3.2.Dangtelio sandara Gaminimo ir valymo patogumui daugiafunkcinio puodo dangtelį galima visiškai nuimti. Dėmesio! Nebandykite nuimti arba atidaryti dangtelį, jei prietaiso viduje yra slėgio. Jeigu dangtelis nuleistas ant prietaiso korpuso, būtinai uždarykite jį, sukdami prieš laikrodžio rodyklę iki atsparos. Niekada nepalikite dangtelio tarpinėje padėtyje. Dangtelio atidarymo ir nuėmimo tvarka. Jei dangtis yra uždarytas (pasuktas pagal laikrodžio rodyklę iki atsparos): 1. Pasukite dangtį už rankenėlės į padėtį ATIDARYTA (prieš laikrodžio rodyklę iki atsparos) (žr. pav.2a. ir 2b). 2. Nuimkite dangtelį nuo prietaiso, pakeldami jį už rankenos į viršų (žr. pav. 2c). Pav. 2a Pav. 2b Pav. 2c Dėmesio! Tam, kad kondensatas netekėtų, nelenkite dangtelio, laikykite jį horizontaliai. Nupilkite kondensatą nuo dangtelio, palenkdami jį virš kriauklės. Jeigu dangtelis yra atidarytas (pasuktas iki atsparos prieš laikrodžio rodyklę): 1. Tiesiog nuimkite dangtelį nuo įrenginio, pakeldami jį už rankenos į viršų (žr. pav. 2c). Dangtelio uždėjimo ir uždarymo tvarka 1. Įsitikinkite, kad indas su produktu yra prietaiso viduje. 2. Paimkite už dangtelio rankenos, orientuokite jį tokiu būdu, kad strėlytė plokštės viršutinėje dalyje sutaptų su strėlyte ant dangtelio ir ženklu (žr. pav. 2 a).

7 3. Uždėkite dangtelį ant prietaiso, vertikaliai nuleisdami jį ant korpuso (žr. pav. 2a). Jei būtina, uždarykite dangtelį, pasukdami jį už rankenos į padėtį Uždaryta rodyklę iki atsparos). Garų išleidimo vožtuvas (pagal laikrodžio Garų išleidimo vožtuvas turi dvi padėtis (žr. pav.2d.) Slėgio nuleidimas ir Slėgis. Gaminant patiekalus režimu SLĖGIS garų išleidimo vožtuvas turi būti SLĖGIO pozicijoje, priešingu atveju daugiafunkcinio puodo inde nesusidarys reikiamo slėgio lygio ir patiekalas nepasigamins. Pabaigus gaminimą SLĖGIO režime garų išleidimo vožtuvą būtina nustatyti į padėtį Slėgio nuleidimas Kai garų išėjimas sustos, galima atidaryti dangtį. Pav. 2 d 3.3. Valdymo plokštė ir ekranas

8 STARTAS Šis mygtukas paleidžia prieš tai pasirinktą gaminimo programą. PAŠILDYMAS/ATŠAUKIMAS MENIU Mygtuko STARTAS paspaudimas patiekalo gaminimo metu išjungia ir įjungia automatinį perėjimą į režimą PAŠILDYMAS, kai baigiamas pagrindinės programos vykdymas. Naudodami šį mygtuką, galite nutraukti bet kurią vykdomą programą iki jos nustatyto laiko pabaigos. Paskui prietaisas pereina į laukimo režimą. Jeigu įrenginys yra laukimo režime (programos nepaleistos), mygtuko PAŠILDYMAS/ATŠAUKIMAS paspaudimas įjungia režimą PAŠILDYMAS su tiesiogine laiko atskaita. Programų pasirinkimo režime šio mygtuko paspaudimas atšaukia nustatymus ir įjungia prietaiso laukimo režimą.

9 Šis mygtukas skirtas, norint pasirinkti vieną iš 20 automatinių gaminimo programų. Kaskart paspaudus mygtuką, meniu sąrašo programos perjungiamos viena toliau, taip pat virš programos pavadinimo pradeda mirksėti šviesos indikatorius. Dėmesio! Gaminimo programų pavadinimai nėra programų pasirinkimo mygtukai. LAIKAS/TEMPERATŪRA/SLĖGIS Šio mygtuko paspaudimas suteikia galimybę pereiti nuo gaminimo laiko nustatymo prie temperatūros ir slėgio nustatymo (jeigu gaminimo programoje tai numatyta) ir atvirkščiai. ATIDĖTA PRADŽIA Funkcija Atidėta pradžia suteikia galimybę pagaminti maistą reikiamam laikui. ingredientų Tačiau, prašome, neatidėkite pradžios ilgesniam laikui, jeigu tarp patiekalo yra greitai gendančių produktų. Funkcija Atidėta pradžia yra visose programose. Pasirinkite gaminimo programą, nustatykite programos parametrus, vėliau paspauskite mygtuką ATIDĖTA PRADŽIA, užsidegs mygtuko ATIDĖTA PRADŽIA indikatorius, o taip pat mirksės laikrodžio reikšmė ekrane. Naudodami mygtuką -, nustatykite, po kiek valandų patiekalas turi būti pagamintas, Naudodami mygtuką +,nustatykite reikiamą minučių kiekį. Paspauskite mygtuką STARTAS, daugiafunkcinis puodas pradės laiko atskaitą iki programos vykdymo pabaigos. - ir + Šie mygtukai suteikia galimybę reguliuoti pagaminimo laiką visose programose. Paspaudus ir palaikius šiuos mygtukus ilgiau, laikas greitai didės arba mažės. Programose Kepimas, Kepinys, Fritiūras, Pica ir Mano receptas Plius

10 šių mygtukų pagalba galima pakeisti pagaminimo temperatūrą. Programose, kurios veikia režime SLĖGIS, šie mygtukai taip pat reikalingi slėgio lygio pasirinkimui. MANO RECEPTAS PLIUS Šis mygtukas skirtas universalios programos su temperatūros ir laiko rankiniu nustatymu bet kurių patiekalų gaminimui aktyvavimui. 4. PARUOŠIMAS DARBUI 1. Atidarykite pakuotę, atsargiai išimkite prietaisą, pašalinkite visas pakavimo ir reklamos medžiagas. Neleiskite vaikams žaisti su pakavimo medžiagomis, laikykite jas vaikams nepasiekiamoje vietoje. 2. Ištraukite visus priedus ir naudojimo instrukciją. 3. Patikrinkite komplektaciją (žr. skyrių Komplektacija). 4. Nuimkite visus reklaminius lipdukus. Prietaiso korpusą nuvalykite drėgna kempine. 5. Išplaukite indą šiltu muiluotu vandeniu, nenaudokite agresyvių ir abrazyvinių valymo priemonių. Kruopščiai nusausinkite. 5. PRIETAISO EKSPLOATAVIMAS Prieš pradėdami eksploatuoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir laikykitės nurodymų joje. Pirmą kartą įjungus prietaisą, gali būti dūmų, kurie atsiranda dėl aliejaus, kuris naudojamas gamyboje, degimo. Siekiant atsikratyti pašalinių kvapų, prieš pirmą naudojimą rekomenduojama išvirinti vandenį daugiafunkciniame puode temperatūros režimu ( Virimas garuose ) 30 minučių, užpildžius indą tik iki pusės. Po apdorojimo išjunkite prietaisą iš elektros tinklo, leiskite prietaisui atvėsti su atidarytu dangteliu, išpilkite vandenį iš indo, nusausinkite prietaisą, palikite jį džiūti su atidarytu dangteliu. Veikiant prietaisui, galimas spragtelėjimų atsiradimas, susijęs su relės darbu. Šio efekto atsiradimas yra normalus reiškinys, veikiant prietaisui, ir nereiškia, kad prietaisas yra sugedęs. 5.1.Darbo tvarka režime SLĖGIS Režime SLĖGIS produktai gaminami, nepatenkant orui, nuo 105 iki 115 C temperatūroje, priklausomai nuo pasirinkto slėgio lygio, todėl juose išsaugoma daugiau vitaminų ir mineralinių medžiagų, o taip pat išlaikomas pradinis produktų skonis.

11 Šiame prietaise yra galimybė pasirinkti slėgio lygį daugiafunkcinio puodo indo viduje. Slėgis yra reguliuojamas, keičiant šildymo temperatūrą, ir yra 4 lygių, atitinkančių 97, 105, 110 ir 115 C temperatūras. Gaminimo režimas su slėgiu numatytas programose Sriuba", Plovas", Kruopos", Makaronai", Šaltiena", Virimas garuose", Pašildymas", Pupelės", Dešrelės, Koldūnai, Uogienė",, o taip pat Mano receptas Plius". Slėgio lygiai indukuojami šviesos indikatorių pagalba po ekranu. Pirmas lygis nedega nė vienas indikatorius, antras lygis dega žalias, trečią lygį atitinka geltonas indikatorius, o ketvirtą raudonas. Gaminimas su slėgiu galimas, laikantis šių sąlygų: - Dangtelis turi būti hermetiškai uždarytas; - Inde turi būti pakankamas vandens kiekis; - Gaminimo temperatūra turi būti didesnė, nei 100 C. Slėgio lygis apskritai turi įtakos maisto gaminimo greičiui, o taip pat skoniui. Tose programose, kur slėgio lygio pokyčiai neturi reikšmingos įtakos gaminimo rezultatams ir greičiui, slėgio lygio pokyčiai nėra numatyti. Dėmesio! Gaminant patiekalus režime SLĖGIS, daugiafunkcinio puodo dangtelis turi būti hermetiškai uždarytas. Tam pasukite dangtelį už rankenos pagal laikrodžio rodyklę į padėtį UŽDARYTI iki atsparos. Gaminant su slėgiu garų išleidimo vožtuvas turi būti padėtyje SLĖGIS. Jeigu nepakanka vandens, daugiafunkciniame puode nebus pasiekta reikiama temperatūra. Gaminant programoje Makaronai, numatyta trumpalaikio dangtelio atidarymo galimybė makaronų gaminių įdėjimui į indą. pat galima šią programą naudoti be viršutinio dangtelio, šiuo atveju slėgio gaminimo metu nebus. Programą Pašildymas taip pat galima naudoti be dangtelio, bet norint pagreitinti pašildymo procesą, rekomenduojama laikyti dangtelį uždarytą. Prietaiso dangtelis sukonstruotas tokiu būdu, kad užtikrintų maksimalią apsaugą net esant auštam slėgiui. Jeigu yra aukštas perteklinis slėgis daugiafunkcinio puode viduje, neįmanoma atidaryti dangtelio. Jeigu viršijamas maksimaliai leidžiamas darbinis slėgio lygis, suveikia apsaugos sistema. 1.Atidarykite prietaiso dangtelį, pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę iki atsparos. Įsitikinkite, kad prietaiso vidinės ir išorinės dalys išpakuotos ir neturi užteršimų. Ištraukite indą iš daugiafunkcinio puodo. Įsitikinkite, kad tarp indo ir šildymo paviršiaus nėra pašalinių daiktų ir skysčių. 2. Patalpinkite reikiamus produktus į indą. Vadovaukitės patiekalo gaminimo receptu ir

12 nurodymais gaminimo programų aprašyme. 3. Įdėkite indą į daugiafunkcinį puodą. Stebėkite, kad indas būtų teisingai pastatytas ant šildymo elemento. 4. Uždarykite daugiafunkcinio puodo dangtelį ir pasukite jį už rankenos pagal laikrodžio rodyklę iki atsparos į padėtį UŽDARYTI. Garų išleidimo vožtuvas turi būti padėtyje SLĖGIS. Dėmesio! Sukdami dangtelio rankeną, nenaudokite per daug jėgos. 5.Įjunkite daugiafunkcinį puodą į tinklą. Nejunkite daugiafunkcinio puodo į lizdą, jei nėra atliktos aukščiau nurodytos rekomendacijos. Ekrane užsidegs indikacija Mygtuko STARTAS indikatorius mirksės. Prietaisas yra laukimo režime. Dėmesio! Tinklo parametrai turi atitikti prietaiso technines charakteristikas. (žr. p. Techninės charakteristikos ). 6.Pasirinkite gaminimo programą, nuosekliai spausdami mygtuką MENIU. Iš kairės ir dešinės nuo programos pavadinimo užsidegs šviesos indikatorius. pat užsidegs nustatyto slėgio lygio indikatorius šiai programai. Nė vienas indikatorius nedegs, jeigu nustatytas slėgio lygis 1. Ekrane bus rodomas nustatytas programos atlikimo laikas.

13 7.Jeigu būtina, pakeiskite gaminimo laiką pagal patiekalo receptą. Jeigu recepte nėra tikslių nurodymų arba laikas nurodytas neteisingai naudokite nustatytą laiką, arba nustatykite laiką, vadovaudamiesi savo patirtimi. Spausdami mygtukus - ir +, nustatykite gaminimo laiką. Paspaudus ir palaikius šiuos mygtukus ilgiau, laikas greitai didės arba mažės. Laiko pokyčių diapazonas pagal gaminimo programą. Laiko pokyčių intervalas kintamas, priklausomai nuo gaminimo programos.. 8.Jeigu būtina, pakeiskite slėgio lygį. Slėgio lygio pakeitimas galimas tik programoms Sriuba, Šaltiena, Virimas garuose ir Uogienė. Paspauskite mygtuką LAIKAS/TEMPERATŪRA/SLĖGIS. Jeigu slėgio lygio pakeitimas numatytas pasirinktoje gaminimo programoje, ekrane atsiras užrašas PRESS. Spausdami mygtukus - ir +, pasirinkite slėgio lygį, šviesos indikatoriai užsidegs paeiliui. 9.Paleiskite gaminimo programą. Paspauskite mygtuką STARTAS, mygtuko šviesos indikatorius užsidegs. Dėmesio! Jeigu Jūs nepaspausite mygtuko STARTAS per 30 sekundžių nuo gaminimo parametrų nustatymo, nustatymai bus atšaukti, daugiafunkcinis puodas pereis į laukimo režimą. Po starto daugiafunkciniame puode pasigirs garso signalas ir prasidės gaminimas pagal nustatytą programą. Ekrane bus matoma atgalinė laiko atskaita. Programoms Makaronai, Dešrelės, Koldūnai, Virimas garuose atgalinė laiko atskaita prasideda, pasiekus darbinę

14 temperatūrą. Programose Makaronai, Dešrelės, Koldūnai po garsinio signalo atidarykite garų išleidimo vožtuvą ir sumažinkite slėgį. Išleidę garus, atsargiai nuimkite dangtelį ir įdėkite makaronus, dešreles ar koldūnus į indą. Uždarykite dangtelį, pasukdami jį pagal laikrodžio rodyklę iki atsparos, uždarykite garų išleidimo vožtuvą ir pakartotinai paspauskite mygtuką STARTAS, tuomet gaminimas tęsis toliau. Gaminimo programos, slėgio lygio (2,3,4) ir mygtuko STARTAS indikatoriai degs visą gaminimo laiką. pat ekrane užsidegs mygtuko PAŠILDYMAS/ATŠAUKIMAS šviesos indikatorius, o tai reiškia, kad pasibaigus programos vykdymo laikui, prietaisas automatiškai pereis į režimą PAŠILDYMAS. 10. Programos pabaiga. Pasibaigus veikimo laikui, daugiafinkciniame puode pasigirs garso signalas, gaminimo programos ir mygtuko STARTAS indikatoriai užges. Prietaisas pereis į režimą PAŠILDYMAS, jei jis nebuvo išjungtas iš anksto (žr. p.5.4.). Režime PAŠILDYMAS ekrane bus rodoma tiesioginė laiko atskaita, parodanti, kaip ilgai šildomas patiekalas, mygtuko PAŠILDYMAS/ATŠAUKIMAS indikatorius dega. 11. Išjunkite įrenginį. Jeigu prietaisas yra režime PAŠILDYMAS, išjunkite režimą, paspausdami mygtuką PAŠILDYMAS/ATŠAUKIMAS.

15 Pasukite garų išleidimo mygtuką į padėtį SLĖGIO NULEIDIMAS. Iš indo pradės intensyviai kilti garai. Rekomenduojama padaryti 5-10 minučių pauzę tarp gaminimo pabaigos ir vožtuvo atidarymo, norint sumažinti garų išėjimo intensyvumą. Kai garų kilimas sustos, atidarykite dangtelį (prieš tai pasukus jį už rankenos prieš laikrodžio rodyklę į padėtį ATIDARYTI ) ir ištraukite indą su produktu, būkite atsargūs, produktas inde karštas. Dėmesio! Jeigu Jūs negalite pasukti dangtelio į padėtį ATIDARYTI, tai reiškia, kad daugiafunkcinio puodo viduje yra likutinis slėgis. Palaukti, kol slėgis daugiafunkcinio puodo viduje bus lygus atmosferos slėgiui. Gaminant su slėgiu, inde susidaro daug kondensato. Tam tikslui, kad kondensatas neišsilietų, po slėgio nuleidimo šiek tiek pradarykite daugiafunkcinio puodo dangtelį (10-15 kampu) ir keliais intensyviais svyruojančiais dangtelio judesiais, kai amplitudė apie 1 cm, nukratykite kondensatą į indą. Išjunkite prietaisą iš tinklo. Prieš pradėdami valyti prietaisą, leiskite jam atvėsti. 5.2.Darbo tvarka režime BE SLĖGIO Gaminimo režimas BE SLĖGIO numatytas programose Troškinimas", Kepimas", Pieno košė", Jogurtas", Fritiūras", Pica", Avižinė košė, Lėtas, ilgas roškinimas, Kepinys", o taip pat Mano receptas Plius".

16 Gaminant be slėgio su uždarytu dangteliu rekomenduojama palikti garų išleidimo vožtuvą padėtyje SLĖGIO NULEIDIMAS, jeigu gaminimo temperatūra viršija 100 C. Dėmėsio! Gaminant programose, veikiančiose režime BE SLĖGIO, kai temperatūros yra aukštos ir dangtelis uždarytas, inde neturi būti vandens. Priešingu atveju galimas slėgio atsiradimas ir apsaugos įsijungimas. 1.Atidarykite prietaiso dangtelį, pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę iki atsparos. Įsitikinkite, kad prietaiso vidinės ir išorinės dalys išpakuotos ir neturi užteršimų. Ištraukite indą iš daugiafunkcinio puodo. Įsitikinkite, kad tarp indo ir šildymo paviršiaus nėra pašalinių daiktų ir skysčių. 2. Patalpinkite reikiamus produktus į indą. Vadovaukitės patiekalo gaminimo receptu ir nurodymais gaminimo programų aprašyme. 3. Įdėkite indą į daugiafunkcinį puodą. Stebėkite, kad indas būtų teisingai pastatytas ant šildymo elemento. 4. Priklausomai nuo gaminimo programų ir recepto rekomendacijų, prietaiso dangtelis gali būti atidarytas arba uždarytas, garų išleidimo vožtuvas turi būti padėtyje Slėgio nuleidimas. Laikykitės rekomendacijų dėl teisingos dangtelio padėties, jos nurodytos prie kiekvienos iš gaminimo programų aprašymo. Dėmesio! Jei dangtelio ir garų išleidimo vožtuvo padėtis neteisinga, rezultatas gali neatitikti reikalavimų. 5.Įjunkite daugiafunkcinį puodą į tinklą. Nejunkite daugiafunkcinio puodo į lizdą, jei nėra atliktos aukščiau nurodytos rekomendacijos. Ekrane užsidegs indikacija Mygtuko STARTAS indikatorius mirksės.. Prietaisas yra laukimo režime.

17 Dėmesio! Tinklo parametrai turi atitikti prietaiso technines charakteristikas. (žr. p. Techninės charakteristikos ). 6. Pasirinkite gaminimo programą, nuosekliai spausdami mygtuką MENIU. Iš programos kairės ir dešinės pavadinimo užsidegs šviesos indikatorius. Ekrane bus rodomas nustatytas programos atlikimo laikas. 7.Jeigu būtina, pakeiskite gaminimo laiką pagal patiekalo receptą. Jeigu recepte nėra tikslių nurodymų arba laikas nurodytas neteisingai naudokite nustatytą laiką, arba nustatykite laiką, vadovaudamiesi savo patirtimi. Spausdami mygtukus - ir +, nustatykite gaminimo laiką. Paspaudus ir palaikius šiuos mygtukus ilgiau, laikas greitai didės arba mažės. Laiko pokyčių diapazonas pagal gaminimo programą. Laiko pokyčių intervalas kintamas, priklausomai nuo gaminimo programos.. 8. Nustatykite gaminimo temperatūrą pagal patiekalo receptą. Temperatūros pakeitimas galimas tik programoms Kepimas, Kepinys, Pica, Fritiūras ir Mano receptas Plius. Paspauskite mygtuką LAIKAS/TEMPERATŪRA/SLĖGIS. Ekrane pasirodys nustatyta temperatūros reikšmė. Spausdami mygtukus - ir +, nustatykite gaminimo temperatūrą. Temperatūros pokyčių diapazonas pagal gaminimo programą. Temperatūros pokyčių intervalas kintamas, priklausomai nuo gaminimo programos.

18 9.Paleiskite gaminimo programą. Paspauskite mygtuką STARTAS, mygtuko šviesos indikatorius užsidegs. Dėmesio! Jeigu Jūs nepaspausite mygtuko STARTAS per 30 sekundžių nuo gaminimo parametrų nustatymo, nustatymai bus atšaukti, daugiafunkcinis puodas pereis į laukimo režimą. Daugiafunkciniame puode pasigirs garso signalas ir prasidės gaminimas pagal nustatytą programą. Ekrane bus matoma atgalinė laiko atskaita. Programoms Kepimas, Fritiūras atgalinė laiko atskaita prasideda, pasiekus darbinę temperatūrą. Gaminimo programos ir mygtuko STARTAS indikatoriai degs visą gaminimo laiką. pat ekrane užsidegs mygtuko PAŠILDYMAS/ATŠAUKIMAS šviesos indikatorius, o tai reiškia, kad pasibaigus programos vykdymo laikui, prietaisas automatiškai pereis į režimą PAŠILDYMAS, jei tai numatyta gaminimo programoje (žr. p.5.4.) Programos pabaiga. Pasibaigus veikimo laikui, daugiafinkciniame puode pasigirs garso signalas, gaminimo programos ir mygtuko STARTAS indikatoriai užges. Prietaisas pereis į režimą PAŠILDYMAS, jei jis nebuvo išjungtas iš anksto (žr. p.5.4.). Režime PAŠILDYMAS ekrane bus rodoma tiesioginė laiko atskaita, parodanti, kaip ilgai šildomas patiekalas, mygtuko

19 PAŠILDYMAS/ATŠAUKIMAS indikatorius dega. 11. Išjunkite įrenginį. Jeigu prietaisas yra režime PAŠILDYMAS, išjunkite režimą, paspausdami mygtuką PAŠILDYMAS/ATŠAUKIMAS. Gaminant dangtelio vidinėje pusėje susidaro kondensatas. Tam tikslui, kad kondensatas neišsilietų, po slėgio nuleidimo šiek tiek pradarykite daugiafunkcinio puodo dangtelį (10-15 kampu) ir keliais intensyviais svyruojančiais dangtelio judesiais, kai amplitudė apie 1 cm, nukratykite kondensatą į indą. Atidarykite dangtelį ir ištraukite indą su produktais, būkite atsargūs, produktas inde gali būti karštas. Išjunkite prietaisą iš tinklo. Prieš pradėdami valyti prietaisą, leiskite jam atvėsti. 5.3.Funkcija Atidėta pradžia Funkcija Atidėta pradžia suteikia galimybę pagaminti maistą reikiamam laikui. Maksimalus laikas, po kurio patiekalas turi būti paruoštas, gali būti 24 valandos. Tačiau, prašome, neatidėkite pradžios ilgesniam laikui, jeigu tarp patiekalo ingredientų yra greitai gendančių produktų. Minimalus laiko atidėjimo nustatymo intervalas yra 1 minutė. Funkcija Atidėta pradžia įmanoma visose programose. Programose Kepimas, Fritiūras, Makaronai, Dešrelės, Koldūnai, Virimas garuose atgalinė laiko atskaita įsijungia, pasiekus darbinę temperatūrą, todėl gaminimas gali pasibaigti šiek tiek anksčiau arba vėliau nustatyto (priklausomai nuo indo pripildymo). Režimo Atidėta pradžia aktyvavimui: Atidėtai pradžiai laiko Pasirinkite gaminimo programą, paspausdami atitinkamą mygtuką arba naudodami mygtuką MENIU. Nustatykite programos parametrus (laiką, temperatūrą ir slėgį). Paspauskite mygtuką ATIDĖTA PRADŽIA. Ekrane užsidegs mygtuko ATIDĖTA PRADŽIA šviesos indikatorius, ekrane mirksės laiko reikšme.

20 Naudodami mygtukus - ir + ( - valandos, + - minutės), pasirinkite laiką, po kurio patiekalas turi būti pagamintas (ekrane bus rodomas suminis atidėjimo laikas ir gaminimo trukmės laikas, kuris negali būti mažesnis, nei anksčiau nustatytas gaminimo laikas). Paspauskite mygtuką STARTAS, mygtuko šviesos indikatorius užsidegs. Daugiafunkciniame puode prasidės atgalinė laiko atskaita. Kai atidėjimo laikas pasibaigs, mygtuko ATIDĖTA PRADŽIA indikatorius užges. Atgalinė laiko atskaita vyks toliau Automatinio perėjimo į režimą PAŠILDYMAS išjungimas/įjungimas Jūs galite iš anksto atjungti automatinį perėjimą į režimą PAŠILDYMAS, kai programos vykdymas baigiasi. Norėdami tai padaryti, vykdant programą, paspauskite mygtuką STARTAS. Prietaise pasigirs garso signalas ir mygtuko PAŠILDYMAS/ATŠAUKIMAS indikatorius užges. Norėdami pakartotinai įjungti režimą PAŠILDYMAS, vėl palieskite mygtuką STARTAS, mygtuko PAŠILDYMAS/ATŠAUKIMAS šviesos indikatorius užsidegs vėl. Prietaisas nepereina automatiškai į režimą PAŠILDYMAS programose, kuriose temperatūra paskutiniame gaminimo etape mažesnė, nei 75 C. 5.5.Programos nutraukimas Esant būtinybei, Jūs galite nutraukti programos vykdymą bet kuriuo metu, paspausdami mygtuką PAŠILDYMAS/ATŠAUKIMAS. Prietaisas pereis į laukimo režimą. 5.6.Gaminimo programos režime SLĖGIS Sriuba Programa Sriuba yra skirta sriubų, sultinių ir kitų patiekalų gaminimui. Gaminant šioje programoje rekomenduojama dangtelį ir garų išleidimo mygtuką palikti uždarytą. Šiai programai prieinama atidėtos pradžios funkcija. (žr. p.5.3.). Vadovaukitės skyriaus 5.1. nurodymais. Darbo tvarka režime SLĖGIS. Patalpinkite visus reikiamus ingredientus, pagal receptą, į indą. Įdėkite indą į daugiafunkcinį puodą. Prieš tai ingredientų kepimas vykdomas programoje Kepimas pagal receptą. Nustatytas laikas šiai gaminimo programai 50 minučių. Gaminimo laiko intervalas gali kisti nuo 20 minučių iki 8 valandų, o žingsnis kintamas. 5 min. nuo 20 min. iki 3 val.

21 10 min. nuo 3 val. Iki 8 val. Programoje Sriuba galimi 3 slėgio lygiai, o taip pat gaminimas be slėgio. Norėdami gaminti be slėgio, nustatykite slėgio lygį 1 ir atidarykite garų išleidimo vožtuvą. Dėmesio! Gaminimo metu garų išleidimo mygtuko rankena gali labai įkaisti. Būkite atsargūs, uždarydami ir atidarydami vožtuvą. Nustatytas slėgio lygis 4. Paleiskite programą, paspausdami mygtuką STARTAS. Pasibaigus programai, daugiafinkciniame puode pasigirs garso signalas, automatiškai pereis į režimą PAŠILDYMAS su tiesiogine laiko atskaita. Šaltiena Programa skirta šaltienos gaminimui. Gaminant šioje programoje rekomenduojama dangtelį ir garų išleidimo mygtuką palikti uždarytą. Šiai programai prieinama atidėtos pradžios funkcija. (žr. p.5.3.). Vadovaukitės skyriaus 5.1. nurodymais. Darbo tvarka režime SLĖGIS. Patalpinkite visus reikiamus ingredientus, pagal receptą, į indą. Įdėkite indą į daugiafunkcinį puodą. Nustatytas laikas šiai gaminimo programai 1 valanda. Gaminimo laiko intervalas gali kisti nuo 30 minučių iki 8 valandų, o minimalus žingsnis yra 10 min. Šioje programoje galimi 3 slėgio lygiai. Nustatytas slėgio lygis šiai programai 4. Paleiskite programą, paspausdami mygtuką STARTAS. Pasibaigus programai, daugiafinkciniame puode pasigirs garso signalas, automatiškai pereis į režimą PAŠILDYMAS su tiesiogine laiko atskaita. Kruopos Programa Kruopos skirta naudingų garnyrų pagaminimui iš kruopų. Optimalūs temperatūros parametrai ir tolygus indo iš visų pusių šildymas suteikia galimybę pagaminti nuostabius trapius garnyrus. Gaminant šioje programoje rekomenduojama dangtelį ir garų išleidimo mygtuką palikti uždarytą. Šiai programai prieinama atidėtos pradžios funkcija. (žr. p.5.3.).

22 Vadovaukitės skyriaus 5.1. nurodymais. Darbo tvarka režime SLĖGIS. Patalpinkite visus reikiamus ingredientus, pagal receptą, į indą. Įdėkite indą į daugiafunkcinį puodą. Nustatytas laikas šiai gaminimo programai 30 min. Gaminimo laiko intervalas gali kisti nuo 15 minučių iki 2 valandų, o minimalus žingsnis yra 2 min. Šioje programoje galimi 3 slėgio lygiai. Nustatytas slėgio lygis šiai programai 4. Paleiskite programą, paspausdami mygtuką STARTAS. Pasibaigus programai, daugiafinkciniame puode pasigirs garso signalas, automatiškai pereis į režimą PAŠILDYMAS su tiesiogine laiko atskaita. Nerekomenduojama palikti patiekalo režime PAŠILDYMAS ilgiau, nei 15minučių. Virimas garuose Programa Virimas garuose suteikia galimybę pagaminti maistą garuose, išsaugant vitaminus ir produktų naudingas savybes. Specialus konteineris virimui garuose tiekiamas komplekte su įrenginiu. Gaminant šioje programoje rekomenduojama dangtelį ir garų išleidimo mygtuką palikti uždarytą. Šiai programai prieinama atidėtos pradžios funkcija. (žr. p.5.3.). Vadovaukitės skyriaus 5.1. nurodymais. Darbo tvarka režime SLĖGIS. Įpilkite vandens į indą. Neužpildykite indo vandeniu daugiau, nei ¼ tūrio. Patalpinkite produktus į konteinerį virimui garuose, patalpinkite konteinerį į indą. Nustatytas laikas šiai gaminimo programai 10 min. Gaminimo laiko intervalas gali kisti nuo 5 minučių iki 1 valandos, o minimalus žingsnis yra 1 min. Šioje programoje galimi 3 slėgio lygiai. Nustatytas slėgio lygis šiai programai 4. Paleiskite programą, paspausdami mygtuką STARTAS. Pasibaigus programai, daugiafinkciniame puode pasigirs garso signalas, automatiškai pereis į režimą PAŠILDYMAS su tiesiogine laiko atskaita. Pupelės Programa yra skirta patiekalų pagaminimui iš pupelių. Gaminant šioje programoje rekomenduojama dangtelį ir garų išleidimo mygtuką palikti uždarytą. Šiai programai prieinama atidėtos pradžios funkcija. (žr. p.5.3.). Vadovaukitės skyriaus 5.1. nurodymais. Darbo tvarka režime SLĖGIS.

23 Patalpinkite visus reikiamus ingredientus, pagal receptą, į indą. Įdėkite indą į daugiafunkcinį puodą. Nustatytas laikas šiai gaminimo programai 1 val. Gaminimo laiko intervalas gali kisti nuo 1 val. iki 4 valandų, o minimalus žingsnis yra 10 min. Nustatytas slėgio lygis šiai programai 2. Slėgio lygio pokyčiai nenumatyti. Paleiskite programą, paspausdami mygtuką STARTAS. Pasibaigus programai, daugiafinkciniame puode pasigirs garso signalas, automatiškai pereis į režimą PAŠILDYMAS su tiesiogine laiko atskaita. Pašildymas Ši programa skirta jau pagamintų patiekalų pašildymui. Gaminant šioje programoje, Jūs galite uždaryti dangtelį arba palikti jį atidarytą. Slėgio atsiradimas, naudojant šią programą, galimas tuo atveju, jeigu prietaiso dangtelis bus hermetiškai uždarytas ir inde bus pakankamas vandens kiekis. Šildant kai kuriuos patiekalus, būtina kontroliuoti pašildymą, maišyti ar apversti, todėl galima naudotis šia programa su atidarytu dangteliu. Šiuo atveju patiekalo pašildymas bus atliekamas be slėgio. Kai produktas sušyla iki reikiamos temperatūros iki programos pabaigos laiko, atjunkite programą rankiniu būdu, paspausdami mygtuką PAŠILDYMAS/ATŠAUKIMAS. Šiai programai prieinama atidėtos pradžios funkcija. (žr. p.5.3.). Vadovaukitės skyriaus 5.1. nurodymais. Darbo tvarka režime SLĖGIS. Patalpinkite visus reikiamus ingredientus, pagal receptą, į indą. Įdėkite indą į daugiafunkcinį puodą. Nustatytas laikas šiai gaminimo programai 20 min. Gaminimo laiko intervalas gali kisti nuo 10 min. iki 1 valandų, o minimalus žingsnis yra 5 min. Nustatytas slėgio lygis šiai programai 4. Slėgio lygio pokyčiai nenumatyti. Paleiskite programą, paspausdami mygtuką STARTAS. Pasibaigus programai, daugiafinkciniame puode pasigirs garso signalas, automatiškai pereis į režimą PAŠILDYMAS su tiesiogine laiko atskaita. Plovas

24 Ši programa yra skirta įvairių rūšių plovo pagaminimui. Gaminant šioje programoje rekomenduojama dangtelį ir garų išleidimo mygtuką palikti uždarytą. Šiai programai prieinama atidėtos pradžios funkcija. (žr. p.5.3.). Vadovaukitės skyriaus 5.1. nurodymais. Darbo tvarka režime SLĖGIS. Patalpinkite visus reikiamus ingredientus, pagal receptą, į indą. Įdėkite indą į daugiafunkcinį puodą. Prieš tai ingredientų kepimas vykdomas programoje Kepimas pagal receptą. Nustatytas laikas šiai gaminimo programai 1 val. Gaminimo laiko intervalas gali kisti nuo 20 minučių iki 2 valandų, o minimalus žingsnis yra 5 min. Nustatytas slėgio lygis 4. Slėgio lygio pokyčiai nenumatyti. Paleiskite programą, paspausdami mygtuką STARTAS. Pasibaigus programai, daugiafinkciniame puode pasigirs garso signalas, automatiškai pereis į režimą PAŠILDYMAS su tiesiogine laiko atskaita. Makaronai Ši programa yra naudojama makaronų gaminimui. Šioje programoje galima gaminti tiek su uždarytu, tiek su atidarytu (nuimtu nuo bazės) dangteliu. Jeigu po vandens užvirimo dangtelis bus uždarytas produktai bus gaminami su slėgiu, jei dangtelis nuimtas be slėgio. Dėl slėgio trumpėja produkto gaminimo laikas, taip pat gaminimas su slėgiu įtakoja paruošto patiekalo skonį. Gaminimas be slėgio suteikia galimybę kontroliuoti pagaminimo procesą vizualiai, o taip pat maišyti makaronų gaminius gaminimo proceso metu, kad jie nesuliptų, kas labai svarbu, ruošiant plonus gaminius. Šiai programai prieinama atidėtos pradžios funkcija. (žr. p.5.3.). Vadovaukitės skyriaus 5.1. nurodymais. Darbo tvarka režime SLĖGIS. Įpilkite vandens į indą. Maksimalus vandens kiekis - 2/3 indo tūrio. Nustatytas laikas šiai gaminimo programai 8 minutės. Laiko intervalas gali kisti nuo 5 iki 20 minučių, o minimalus žingsnis yra 1 min. Dėmesio! Nustatydami gaminimo laiką, turėkite omenyje, kad makaronų gaminimo trukmė, kai yra slėgis, sumažėja, palyginus su gaminimo trukme be slėgio. Nustatytas slėgio lygis 4.

25 Slėgio lygio pokyčiai nenumatyti. Paleiskite programą, paspausdami mygtuką STARTAS. Po garso signalo atidarykite garų išleidimo vožtuvą ir sumažinkite slėgį. Kai garų kilimas sustos, atsargiai nuimkite dangtelį ir sudėkite makaronų gaminius į indą. Uždarykite dangtelį (jeigu naudojamas gaminimo režimas su slėgiu), pasukdami jį pagal laikrodžio rodyklę iki atsparos, uždarykite garų išleidimo vožtuvą, pakartotinai paspauskite mygtuką STARTAS, norėdami tęsti gaminimą. Pasibaigus programai, daugiafinkciniame puode pasigirs garso signalas, automatiškai pereis į režimą PAŠILDYMAS su tiesiogine laiko atskaita. Koldūnai Ši programa yra skirta koldūnų virimui. Šioje programoje galima gaminti tiek su uždarytu, tiek su atidarytu (nuimtu nuo bazės) dangteliu. Jeigu po vandens užvirimo dangtelis bus uždarytas produktai bus gaminami su slėgiu, jei dangtelis nuimtas be slėgio. Dėl slėgio trumpėja produkto gaminimo laikas, taip pat gaminimas su slėgiu įtakoja paruošto patiekalo skonį. Gaminimas be slėgio suteikia galimybę kontroliuoti pagaminimo procesą vizualiai, o taip pat maišyti makaronų gaminius gaminimo proceso metu, kad jie nesuliptų, kas labai svarbu, ruošiant plonus gaminius. Šiai programai prieinama atidėtos pradžios funkcija. (žr. p.5.3.). Vadovaukitės skyriaus 5.1. nurodymais. Darbo tvarka režime SLĖGIS. Įpilkite vandens į indą. Maksimalus vandens kiekis - 2/3 indo tūrio. Nustatytas laikas šiai gaminimo programai 15 minutės. Laiko intervalas gali kisti nuo 5 min. iki 1 val, o minimalus žingsnis yra 1 min. Nustatytas slėgio lygis 4. Slėgio lygio pokyčiai nenumatyti. Paleiskite programą, paspausdami mygtuką STARTAS. Po garso signalo atidarykite garų išleidimo vožtuvą ir sumažinkite slėgį. Kai garų kilimas sustos, atsargiai nuimkite dangtelį ir sudėkite koldūnus į indą. Uždarykite dangtelį (jeigu naudojamas gaminimo režimas su slėgiu), pasukdami jį pagal laikrodžio rodyklę iki atsparos, uždarykite garų išleidimo vožtuvą, pakartotinai paspauskite mygtuką STARTAS, norėdami tęsti gaminimą.

26 Pasibaigus programai, daugiafinkciniame puode pasigirs garso signalas, automatiškai pereis į režimą PAŠILDYMAS su tiesiogine laiko atskaita. Uogienė Ši programa yra skirta uogienės gaminimui. Gaminant šioje programoje rekomenduojama dangtelį ir garų išleidimo mygtuką palikti uždarytą. Šiai programai prieinama atidėtos pradžios funkcija. (žr. p.5.3.). Vadovaukitės skyriaus 5.1. nurodymais. Darbo tvarka režime SLĖGIS. Patalpinkite visus reikiamus ingredientus, pagal receptą, į indą. Įdėkite indą į daugiafunkcinį puodą. Nustatytas laikas šiai gaminimo programai 1 val. Gaminimo laiko intervalas gali kisti nuo 30 minučių iki 4 valandų, o minimalus žingsnis yra 5 min. Programoje galimi 3 slėgio lygiai. Nustatytas slėgio lygis 4. Slėgio lygio pokyčiai nenumatyti. Paleiskite programą, paspausdami mygtuką STARTAS. Pasibaigus programai, daugiafinkciniame puode pasigirs garso signalas, automatiškai pereis į režimą PAŠILDYMAS su tiesiogine laiko atskaita. Dešrelės Ši programa yra skirta dešrelių virimui. Šioje programoje galima gaminti tiek su uždarytu, tiek su atidarytu (nuimtu nuo bazės) dangteliu. Jeigu po vandens užvirimo dangtelis bus uždarytas produktai bus gaminami su slėgiu, jei dangtelis nuimtas be slėgio. Dėl slėgio trumpėja produkto gaminimo laikas, taip pat gaminimas su slėgiu įtakoja paruošto patiekalo skonį. Gaminimas be slėgio suteikia galimybę kontroliuoti pagaminimo procesą. Šiai programai prieinama atidėtos pradžios funkcija. (žr. p.5.3.). Vadovaukitės skyriaus 5.1. nurodymais. Darbo tvarka režime SLĖGIS. Įpilkite vandens į indą. Maksimalus vandens kiekis - 2/3 indo tūrio. Nustatytas laikas šiai gaminimo programai 15 minutės. Laiko intervalas gali kisti nuo 5 min. iki 45 min., o minimalus žingsnis yra 1 min.

27 Nustatytas slėgio lygis 4. Slėgio lygio pokyčiai nenumatyti. Paleiskite programą, paspausdami mygtuką STARTAS. Po garso signalo atidarykite garų išleidimo vožtuvą ir sumažinkite slėgį. Kai garų kilimas sustos, atsargiai nuimkite dangtelį ir sudėkite koldūnus į indą. Uždarykite dangtelį (jeigu naudojamas gaminimo režimas su slėgiu), pasukdami jį pagal laikrodžio rodyklę iki atsparos, uždarykite garų išleidimo vožtuvą, pakartotinai paspauskite mygtuką STARTAS, norėdami tęsti gaminimą. Pasibaigus programai, daugiafinkciniame puode pasigirs garso signalas, automatiškai pereis į režimą PAŠILDYMAS su tiesiogine laiko atskaita. 5.7.Gaminimo programos režime BE SLĖGIO Kepimas Programa Kepimas skirta produktų apkepinimui. Priklausomai nuo receptūros ir produktų pobūdžio, galima pasirinkti reikiamą laiko ir temperatūros režimą. Gaminant šioje programoje rekomenduojama dangtelį palikti atidarytą. Produktus kepimui talpinkite į jau įkaitintą indą. Dėmesio! Nepalikite daugiafunkcinio puodo be priežiūros režime Kepimas. Šiai programai prieinama atidėtos pradžios funkcija. (žr. p.5.3.). Vadovaukitės skyriaus 5.2. nurodymais. Darbo tvarka režime BE SLĖGIO. Įpilkite į indą nedidelį aliejaus kiekį, reikalingą kepimui. Nustatytas laikas šiai gaminimo programai 15 minučių. Laiko intervalas gali kisti nuo 5 min. iki 1 val., o minimalus žingsnis yra 1 min. Temperatūros intervalas gali kisti nuo nuo 100 C iki 160 C su žigsniu 20 C. Paleiskite gaminimo programą, paspaudę mygtuką STARTAS. Patalpinkite produktus į indą po garso sugnalo. Kepimo metu patiekalą būtina maišyti ir apversti, kad jis neprisviltų ir kontroliuoti jo pasiruošimo laipsnį. Jeigu produktas paruoštas anksčiau, nei baigiasi nustatytas laikas išjunkite programą rankiniu būdu, paspausdami mygtuką PAŠILDYMAS/ATŠAUKIMAS. Pasibaigus programai, daugiafinkciniame puode pasigirs garso signalas, automatiškai pereis į režimą PAŠILDYMAS su tiesiogine laiko atskaita.

28 Pieno košė Programa yra skirta pieno sriubų ir košių gaminimui. Gaminant šioje programoje rekomenduojama dangtelį palikti uždarytą. Šiai programai prieinama atidėtos pradžios funkcija. (žr. p.5.3.). Vadovaukitės skyriaus 5.2. nurodymais. Darbo tvarka režime BE SLĖGIO. Patalpinkite visus reikiamus ingredientus, pagal receptą, į indą. Įdėkite indą į daugiafunkcinį puodą. Nustatytas laikas šiai gaminimo programai 1 val. 30 min. Gaminimo laiko intervalas gali kisti nuo 10 minučių iki 2 valandų, o minimalus žingsnis yra 1 min. Paleiskite programą, paspausdami mygtuką STARTAS. Pasibaigus programai, daugiafinkciniame puode pasigirs garso signalas, automatiškai pereis į režimą PAŠILDYMAS su tiesiogine laiko atskaita. Nerekomenduojama palikti patiekalo režime PAŠILDYMAS ilgiau, nei 15minučių Fritiūras Programa Fritiūras reikalinga patiekalų kepimui dideliame aliejaus kiekyje. Priklausomai nuo recepto ir produktų rūšies, galima pasirinkti reikiamus laiko ir temperatūros režimus. Gaminant šioje programoje rekomenduojama dangtelį palikti atidarytą. Produktus kepimui talpinkite į jau įkaitintą indą. Dėmesio! Nepalikite daugiafunkcinio puodo be priežiūros režime Fritiūras. Šiai programai prieinama atidėtos pradžios funkcija. (žr. p.5.3.). Vadovaukitės skyriaus 5.2. nurodymais. Darbo tvarka režime BE SLĖGIO. Įpilkite į indą aliejaus. Aliejaus ne mažiau, nei 1 l. Įdėkite indą į daugiafunkcinį puodą. Patalpinkite produktus į indą po garso sugnalo. Nustatytas laikas šiai gaminimo programai 5 min. Laiko intervalas gali kisti nuo 3 min. iki 15 min., o minimalus žingsnis yra 1 min. Temperatūros intervalas gali kisti nuo nuo 150 C iki 170 C su žingsniu 10 C. Paleiskite gaminimo programą, paspaudę mygtuką STARTAS. Patalpinkite produktus į indą po garso sugnalo.

29 Kepimo metu patiekalą būtina maišyti ir apversti, kad jis neprisviltų ir kontroliuoti jo pasiruošimo laipsnį. Jeigu produktas paruoštas anksčiau, nei baigiasi nustatytas laikas išjunkite programą rankiniu būdu, paspausdami mygtuką PAŠILDYMAS/ATŠAUKIMAS. Pasibaigus programai, daugiafinkciniame puode pasigirs garso signalas, automatiškai pereis į režimą PAŠILDYMAS su tiesiogine laiko atskaita. Jogurtas Programoje Jogurtas palaikoma pastovi temperatūra ( С), reikalinga bifidobakterijų augimui ir puikaus jogurto gavimui iš raugo ir pieno. Gaminant šioje programoje, dangtelis turi būti uždarytas. Šiai programai prieinama atidėtos pradžios funkcija. (žr. p.5.3.). Vadovaukitės skyriaus 5.2. nurodymais. Darbo tvarka režime BE SLĖGIO. Patalpinkite visus reikiamus ingredientus, pagal receptą, į indą. Įdėkite indą į daugiafunkcinį puodą. Nustatytas laikas šiai gaminimo programai 8 val. Gaminimo laiko intervalas gali kisti nuo 6 val iki 12 valandų, o minimalus žingsnis yra 20 min. Paleiskite programą, paspausdami mygtuką STARTAS. Pasibaigus programai, daugiafinkciniame puode pasigirs garso signalas, automatiškai pereis į režimą PAŠILDYMAS su tiesiogine laiko atskaita. Kepinys Programa Kepinys yra skirta riestainių, keksų, pyragų, apkepų ir kitų patiekalų gaminimui iš jau paruoštos tešlos. Gaminant šioje programoje, dangtelis turi būti uždarytas. Šiai programai prieinama atidėtos pradžios funkcija. (žr. p.5.3.). Vadovaukitės skyriaus 5.2. nurodymais. Darbo tvarka režime BE SLĖGIO. Sudėkite tešlą į indą ir išlyginkite. Galite sutepti indą sviestu arba margarinu, kad kepinį būtų lengviau ištraukti. Nustatytas laikas šiai gaminimo programai 1 val. Laiko intervalas gali kisti nuo 20 min. iki 3 val., o minimalus žingsnis yra 5 min. Temperatūros intervalas gali kisti nuo nuo 130 C iki 160 C su žingsniu 10 C. Paleiskite programą, paspausdami mygtuką STARTAS.

30 Kepinio gaminimo laikas ir temperatūra priklauso nuo jos rūšies ir dydžio. Pasibaigus programai, daugiafinkciniame puode pasigirs garso signalas, automatiškai pereis į režimą PAŠILDYMAS su tiesiogine laiko atskaita. Ilgas, lėtas troškinimas Programa Ilgas, lėtas troškinimas imituoja patiekalų gaminimo procesą rusiškoje krosnyje. Patiekalas gaminamas ilgo ir lėto troškinimo būdu, nuolat didinant temperatūrą, kas padeda išsaugoti produktų naudingas savybes ir suteikti patiekalui nepakartojamą skonį. Gaminant šioje programoje, dangtelis turi būti uždarytas. Šiai programai prieinama atidėtos pradžios funkcija. (žr. p.5.3.). Vadovaukitės skyriaus 5.2. nurodymais. Darbo tvarka režime BE SLĖGIO. Patalpinkite visus reikiamus ingredientus, pagal receptą, į indą. Įdėkite indą į daugiafunkcinį puodą. Prieš tai ingredientų kepimas vykdomas programoje Kepimas pagal receptą. Nustatytas laikas šiai gaminimo programai 5 val. Laiko intervalas gali kisti nuo 1 val. iki 8 val., o minimalus žingsnis yra 10 min. Paleiskite programą, paspausdami mygtuką STARTAS. Pasibaigus programai, daugiafinkciniame puode pasigirs garso signalas, automatiškai pereis į režimą PAŠILDYMAS su tiesiogine laiko atskaita. Troškinimas Ši programa yra skirta ragu, mėsos ir daržovių patiekalų gaminimui. Palaikoma temperatūra padeda išsaugoti produktų naudingas savybes. Gaminant šioje programoje, dangtelis turi būti uždarytas. Šiai programai prieinama atidėtos pradžios funkcija. (žr. p.5.3.). Vadovaukitės skyriaus 5.2. nurodymais. Darbo tvarka režime BE SLĖGIO. Patalpinkite visus reikiamus ingredientus, pagal receptą, į indą. Įdėkite indą į daugiafunkcinį puodą. Prieš tai ingredientų kepimas vykdomas programoje Kepimas pagal receptą. Dėmėsio! Skystis inde būtinas. Nustatytas laikas šiai gaminimo programai 2 val. Laiko intervalas gali kisti nuo 20 min. iki 12 val. su minimaliu žingsniu ( žr. p ). Paleiskite programą, paspausdami mygtuką STARTAS.

31 Pasibaigus programai, daugiafinkciniame puode pasigirs garso signalas, automatiškai pereis į režimą PAŠILDYMAS su tiesiogine laiko atskaita. Avižinė košė Speciali programa, skirta greitam sveikų ir naudingų pusryčių pagaminimui iš avižinių kruopų. Optimalių temperatūros režimų dėka košė neprisvils ir išsaugos visas savo naudingas savybes. Gaminant šioje programoje, dangtelis turi būti uždarytas. Šiai programai prieinama atidėtos pradžios funkcija. (žr. p.5.3.). Vadovaukitės skyriaus 5.2. nurodymais. Darbo tvarka režime BE SLĖGIO. Patalpinkite visus reikiamus ingredientus, pagal receptą, į indą. Įdėkite indą į daugiafunkcinį puodą. Nustatytas laikas šiai gaminimo programai 20 min. Laiko intervalas gali kisti nuo 5 min. iki 1 val., o minimalus žingsnis yra 5 min. Paleiskite programą, paspausdami mygtuką STARTAS. Pasibaigus programai, daugiafinkciniame puode pasigirs garso signalas, automatiškai pereis į režimą PAŠILDYMAS su tiesiogine laiko atskaita. Pica Ši programa yra skirta populiaraus itališko patiekalo picos pagaminimui. Gaminant šioje programoje, dangtelis turi būti uždarytas. Šiai programai prieinama atidėtos pradžios funkcija. (žr. p.5.3.). Vadovaukitės skyriaus 5.2. nurodymais. Darbo tvarka režime BE SLĖGIO. Patalpinkite visus reikiamus ingredientus, pagal receptą, į indą. Įdėkite indą į daugiafunkcinį puodą. Prieš tai ingredientų kepimas vykdomas programoje Kepimas pagal receptą. Nustatytas laikas šiai gaminimo programai 20 min. Laiko intervalas gali kisti nuo 20 min. iki 1 val., o minimalus žingsnis yra 5 min. Temperatūros intervalas gali kisti nuo nuo 120 C iki 160 C su žingsniu 10 C. Paleiskite programą, paspausdami mygtuką STARTAS. Pasibaigus programai, daugiafinkciniame puode pasigirs garso signalas, automatiškai pereis į režimą PAŠILDYMAS su tiesiogine laiko atskaita.

32 Mano receptas Plius Šiame daugiafunkcinio puodo modelyje realizuota daugiažingsnė rankinio nustatymo programa Mano receptas Plius, kuri paleidžiama iš laukimo režimo, paspaudus mygtuką, suteikia galimybę nustatyti įvairią temperatūrą gaminimo laiką. Gaminimas programoje Mano receptas Plius galimas tiek režime SLĖGIS, tiek ir BE SLĖGIO. Gaminimui režime SLĖGIS yra skirtas temperatūrų diapazonas nuo 100 iki 115 C, su sąlyga, kad dangtelis yra hermetiškai uždarytas, o daugiafunkcinio puodo inde yra pakankamas vandens kiekis. Dėmėsio! Naudodami programą Mano receptas Plius režime SLĖGIS, nenustatykite aukštesnės, nei 115 C gaminimo temperatūros. Priešingu atveju įsijungs apsauga dėl maksimalaus darbinio slėgio viršijimo. Gaminant BE SLĖGIO, jeigu reikia virinti vandenį, nenaudokite aukštesnės, nei 110 C gaminimo temperatūros. Skirtinguose gaminimo etapuose galima kaitalioti režimus SLĖGIS ir BE SLĖGIO. Programoje Mano receptas Plius galima atidėtos pradžios funkcija.(žr.p.5.3). 1.Atidarykite prietaiso dangtelį, pasukdami jį pagal laikrodžio rodyklę iki atsparos. 2. Patalpinkite visus reikiamus ingredientus, pagal receptą, į indą. Įsitikinkite, kad prietaiso vidinės ir išorinės dalys išpakuotos ir neturi užteršimų. Laikykitės rekomenduojamo ingredientų santykio ir jų įdėjimo į indą nuoseklumo. 3. Įdėkite indą į daugiafunkcinį puodą. 4. Hermetiškai uždarykite dangtelį arba nuimkite jį nuo daugiafunkcinio puodo korpuso. Visada tikrinkite, ar indas įdėtas teisingai. Vadovaujantis nustatyto gaminimo etapo ypatumais (etapuose, kur galimas stiprus virimas su putų susidarymu arba kepimas), dangtelis turi būti iš anksto atidarytas, kad produktai neišbėgtų iš puodo, arba ingredientų maišymui ir apvertimui. Dėmėsio! Jei dangtelio padėtis neteisinga, rezultatas gali neatitikti reikalavimų.

33 5.Įjunkite prietaisą. Ekrane užsidegs indikacija. Prietaisas yra laukimo režime. 6. Paspauskite mygtuką Mano receptas PLIUS. Užsidegs programos Mano receptas PLIUS šviesos indikatorius. Ekrane užsidegs pirmo gaminimo etapo indikatorius laikas. ir gaminimo Maksimali programos Mano receptas Plius darbo trukmė - 16 valandų, maksimali vieno etapo trukmė 9 valandos 55 min. 7. Nustatykite patiekalo gaminimo laiką pirmame etape. Spausdami mygtukus - ir +, nustatykite gaminimo laiką pirmame etape. Paspaudus ir palaikius šiuos mygtukus ilgiau, laikas greitai didės arba mažės. Laiko pokyčių intervalas kintamas: -1 minutė intervale nuo 5 iki 45 minučių; -5 minutės - nuo 45 minučių iki 1val. 30 min.; -10 minučių - nuo 1val. 30 min iki 3 valandų; -20 minučių - nuo 3 iki 9 val. 40 min minučių - nuo 9 val. 40 min.iki 9 val. 55 min. 8.Nustatykite patiekalo gaminimo temperatūrą pirmame etape. Paspauskite mygtuką LAIKAS/TEMPERATŪRA/SLĖGIS. Ekrane bus rodoma gaminimo temperatūros reikšmė. Temperatūros intervalas gali kisti nuo 30 C iki 170 C. Spausdami mygtukus - ir +, nustatykite gaminimo temperatūrą pirmame etape. Paspaudus ir palaikius šiuos mygtukus ilgiau,

34 temperatūra greitai didės arba mažės. Temperatūros pokyčių intervalas kintamas: - 5 C intervale nuo 30 C iki 120 C; - 10 C intervale nuo 120 C iki 170 C. 9. Pereikite prie kito etapo programavimo. Paspauskite mygtuką Mano receptas Plius vėl. Ekrane užsidegs antro etapo indikacija ir gaminimo laikas. Vadovaukitės aukščiau nurodytu algoritmu ir užprogramuokite reikiamą gaminimų etapų skaičių. 10.Paleiskite programą. Paspauskite mygtuką STARTAS, mygtuko šviesos indikatorius užsidegs. Prietaise pasigirs garso signalas. Užprogramuoti etapai bus vykdomi, pradedant nuo 1. Gaminimo laiko atgalinė atskaita bus rodoma etapais. Po programos paleidimo programos Mano receptas Plius, o taip pat mygtukų STARTAS ir PAŠILDYMAS/ATŠAUKIMAS (žr. p.5.4.) šviesos indikatoriai degs visą gaminimo laiką. Horizontalūs segmentai gaminimo etapų indikacijos lauke mirksi, priklausomai nuo atliekamo etapo numerio (žr. p.3) Programos pabaiga. Pasibaigus veikimo laikui, daugiafinkciniame puode pasigirs garso signalas. Mano receptas Plius ir mygtuko STARTAS indikatoriai užges. Prietaisas pereis į režimą PAŠILDYMAS, jei jis nebuvo išjungtas iš anksto (žr. p.5.4.). Ekrane bus rodoma tiesioginė laiko atskaita, parodanti, kaip ilgai šildomas patiekalas.

35 12. Išjunkite įrenginį. Pastaba: jeigu nustatyta temperatūra pasirinktame etape yra 150 laipsnių ir aukštesnė, etapo atlikimo laikas yra apribotas 3 val. 5.8.Trumpa gaminimo programų lentelė Gaminimo programa Sriuba Gaminimo laikas ir temperatūra, slėgio lygis Nustatytas laikas: 50 min. Laiko reguliavimas: nuo 20 min. iki 8 val.. Kintamas žingsnis: 5 min. nuo 20 min. iki 3 val. 10 min. nuo 3 val. iki 8 val.. Nustatytas slėgio lygis: Gami nimas esant slėgiui Gali myb ė nau doti funk ciją Ati dėta prad žia Rekom endacij os dėl dangtel io padėtie s Uždaryt as

36 4 Slėgio lygio reguliavimas: 1, 2, 3, 4 Kepimas Troškinim as Plovas Pieno košė Jogurtas Kruopos Kepinys Šaltiena Nustatytas laikas: 15 min. Laiko reguliavimas: nuo 5 min. iki 1 val., žingsnis 1 min. Nustatyta gaminimo temperatūra: 160ºС Temperatūros reguliavimas: nuo 100 iki 160ºс žingsnis 20ºС Nustatytas laikas: 2 val. Laiko reguliavimas: nuo 20 min. iki 12 val. Kintamas žingsnis: 1 min. diapazone nuo 20 iki 45 min. 5 min. nuo 45 min. iki 1 val. 30 min. 10 min. nuo 1 val. 30 min. iki 3 val., 20 min. nuo 3 val. iki 12 val. Gaminimo temperatūra: 93ºС Nustatytas laikas: 1 val. Laiko reguliavimas: nuo 20 min. iki 2 val., žingsnis 5 min. Nustatytas slėgio lygis: 4 Nustatytas laikas: 1 val. 30 min. Laiko reguliavimas: nuo 10 min. iki 2 val., žingsnis 1 min. Gaminimo temperatūra: 95ºС Nustatytas laikas: 8 val. Laiko reguliavimas: nuo 6 iki 12 val., žingsnis 20 min. Gaminimo temperatūra: 38 42ºС Nustatytas laikas: 30 min. Laiko reguliavimas: nuo 15 min. iki 2 val., žingsnis 2 min. Nustatytas slėgio lygis: 4 Slėgio lygio reguliavimas: 2, 3, 4 Nustatytas laikas: 1 val. Laiko reguliavimas: nuo 20 min. iki 3 val., žingsnis 5 min. Nustatyta gaminimo temperatūra: 130ºС Temperatūros reguliavimas: nuo 130 iki 160º žingsnis 10ºС Nustatytas laikas: 1 val. Laiko reguliavimas: nuo 30 min. iki 8 val., žingsnis 10 min. Nustatytas slėgio lygis: 4 Slėgio lygio reguliavimas: 2, 3, 4 Ne Ne Ne Ne / Ne Ne Nuimtas Uždaryt as Uždaryt as Uždaryt as Uždaryt as Uždaryt as Uždaryt as Uždaryt as

37 Makaronai Nustatytas laikas: 8 min. Laiko reguliavimas: nuo 5 iki 20 min. žingsnis 1 min. Nustatytas slėgio lygis: 4 Iki vandens užvirim o uždaryta s, po užvirim o nuimtas Lėtas, ilgas troškinima s Virimas garuose Pašildyma s Pupelės Koldūnai Nustatytas laikas: 5 val. Laiko reguliavimas: nuo 1 iki 8 val., žingsnis 10 min. Gaminimo temperatūra: 1 etapas 45ºС, 2 etapas 65ºС, 3 etapas 85ºС, 4 etapas 95ºС Nustatytas laikas: 10 min. Laiko reguliavimas: nuo 5 min. iki 1 val., žingsnis 1 min. Nustatytas slėgio lygis: 4 Slėgio lygio reguliavimas: 2, 3, 4 Nustatytas laikas: 20 min. Laiko reguliavimas: nuo 10 min. iki 1 val. žingsnis 5 min. Nustatytas slėgio lygis: 4 Nustatytas laikas: 1 val. Laiko reguliavimas: nuo 1 val. iki 4 val. žingsnis 10 min. Nustatytas slėgio lygis: 2 Nustatytas laikas: 15 min. Laiko reguliavimas: nuo 5 min. iki 1 val., žingsnis 1 min. Nustatytas slėgio lygis: 4 Nustatytas laikas: 5 min. Ne Uždaryt as Uždaryt as Uždaryt as Uždaryt as Uždaryt as Fritiūras Laiko reguliavimas: nuo 3 iki 15 min. žingsnis 1 min. Ne Nuimtas Pica Gaminimo temperatūra: 160º Temperatūros reguliavimas: nuo 150 iki 170º žingsnis 10ºС Nustatytas laikas: 20 min. Laiko reguliavimas: nuo 20 min. iki 1 val., žingsnis 5 min. Temperatūros reguliavimas: nuo 120 iki 160º žingsnis 10ºС Ne Uždaryt as

38 Avižinė košė Nustatytas laikas: 20 min. Laiko reguliavimas: nuo 5 min. iki 1 val., žingsnis 5 min. Gaminimo temperatūra: 96ºС Nustatytas laikas: 15 min. Ne Uždaryt as Dešrelės Uogienė Mano receptas Plus Laiko reguliavimas: nuo 5 min. iki 45 val., žingsnis 1 min. Nustatytas slėgio lygis: 4 Nustatytas laikas: 1 val. Laiko reguliavimas: nuo 30 min. iki 4 val., žingsnis 5 min. Nustatytas slėgio lygis: 4 Slėgio lygio reguliavimas: 2, 3, 4 Laiko reguliavimas: nuo 5 min. iki 12 val.. Kintamas žingsnis: 1 min. diapazone nuo 5 iki 45 min. 5 min. nuo 45 min. iki 1 val. 30 min. 10 min. nuo 1 val. 30 min. iki 3 val., 20 min. nuo 3 val. iki 12 val. Temperatūros reguliavimas: nuo 30 iki 170ºС. Kintamas žingsnis: 5ºС diapazone nuo 30 iki 120ºС Uždaryt as Uždaryt as Uždaryt as ar nuimtas, priklaus omai nuo gaminio recepto Programose, kuriose galimas rankinis temperatūros nustatymas, vartotojas nustato reikiamą temperatūrą rankiniu būdu, šiuo atveju produkto paruoštumas tiesiogiai priklauso nuo to, ar temperatūra ir gaminimo laikas parinkti teisingai. Automatinių programų nustatymų temperatūros nurodytos bendrai informacijai, jų pakeitimas gaminimo proceso metu vyksta automatiškai, nedalyvaujant vartotojui. Šiuo atveju skirtingais programų vykdymo momentais (priklausomai nuo indo turinio) temperatūra gali skirtis nuo nurodytos reikšmės, kuri nustatoma. Pavyzdžiui, kai nustatyta temperatūra 115 C, ir kai temperatūros matavimo metu inde yra skysčio, temperatūra inde neviršys 100 C reikšmės (vandens virimo taškas), šiuo atveju vandens virimas inde bus intensyvus. Skirtumas tarp nustatytos ir realios temperatūros reikšmių nėra prietaiso gedimo požymis. Jeigu programa yra skirta virimui (darbas su vandeniu), tai virimo metu arba kai inde nėra vandens, programa automatiškai atšaukiama, nes indo dugno temperatūra viršija ribinę saugumo reikšmę šiai programai. Programos atšaukimas, kai nėra vandens, yra normali apsaugos sistemos reakcija. Vykdant matavimus, reikėtų turėti omenyje:

39 Temperatūros matavimo taškas yra indo, įdėto į prietaisą, dugno centre, matavimas vykdomas pritvirtintu davikliu (termopora), kai prietaiso dangtelis uždarytas. Norint teisingai įvertinti reikšmę, reikėtų vykdyti matavimus visą programos vykdymo laiką, kai laiko intervalas yra 30 sek. tarp matavimų. Remiantis gautomis reikšmėmis, sudaroma temperatūros-laiko priklausomybės diagrama, nustatomas ruožas, kuriame temperatūra cikliškai kinta, kai yra santykinai nepakitusios maksimalios ir minimalios reikšmės (termostatinis ruožas). Nurodyta temperatūros reikšmė bus tarp minimalios ir maksimalios išmatuotos reikšmės termostatiniame ruože. Vykdant matavimus, reikėtų atsižvelgti į automatinių programų ypatumus: Jeigu programoje numatytas darbas su skysčiais (vandeniu), tai matuojant reikėtų įpilti į indą 1 l vandens. Jeigu programoje numatytas darbas be vandens, matavimus reikėtų vykdyti, kai indas tuščias. Jeigu inde yra produktų, išmatuotos reikšmės gali skirtis nuo nurodytų dėl įvairaus skysčių (vandens) kiekio produktuose, kurios virimas trukdo temperatūrai matavimo taške pakilti aukščiau, nei 100 C pagal fizikinius dėsnius. Norint gauti reikšmes, artimas realiai nustatytoms, reikėtų naudoti skystį, kurio virimo temperatūra viršija nurodytą reikšmę (pavyzdžiui, augalinis aliejus), kurio masė lygi produkto masei. 6.PRIETAISO PRIEŽIŪRA IR VALYMAS Pabaigus gaminimą, visada išvalykite daugiafunkcinį puodą nuo maisto likučių ir užteršimų. Nenaudokite šepečių su metaline viela ir tirpiklių užterštų daugiafunkcinio puodo dalių valymui. Jeigu patiekalo likučiai prisvilo prie vidinio puodo, pamerkite jį prieš valymą. Nusausinkte vidinį indą po plovimo. Nenuleiskite korpuso į vandenį. Norėdami išvalyti korpusą, naudokite drėgną, minkštą kempinę ar audinį. Vidinį indą ir konteinerį virimui garuose galima plauti indaplovėje. Plaudami indaplovėje, stebėkite, kad indas nebūtų sugadintas dėl indaplovės sudėtinių dalių. Vadovaukitės indaplovės instrukcija ir naudojamų valymo priemonių aprašymu, siekiant išvengti indo pažeidimo. Vidinis daugiafunkcinio puodo dangtis turi nuimamą konstrukciją (žr.pav.5 ). Po maisto gaminimo atsargiai nuimkite dangtelį, laikydami jį už specialios rankenos, nuplaukite neutraliu muiluotu tirpalu, naudojant kempinę. Prieš pastatydami vidinį dangtelį į vietą, kruopščiai jį nusausinkite. Po kiekvieno gaminimo būtina nuimti ir ištuštinti kondensato rinktuvą, išsidėsčiusį prietaiso užpakalinėje sienelėje (žr.pav.6 ). Nuplaukite, išdžiovinkite ir pastatykite į vietą. Neleiskite, kad užsiterštų anga ir garų išleidimo vožtuvas. Kuomet būtina, nuimkite vožtuvą ir išvalykite jį.

40 Nepilkite acto į indą, tai gali jį pažeisti. Po tam tikro laiko indas gali pakeisti spalvą todėl, kad kontaktuoja su vandeniu ir valymo priemonėmis. Tai normalus reiškinys, ir daugiafunkcinį puodą be baimės galima eksploatuoti toliau. Valymui NENAUDOKITE abrazyvinių medžiagų. Pav.5 7. TRANSPORTAVIMAS IR SAUGOJIMAS Prietaisų transportavimas vykdomas visų rūšių transporto priemonėse pagal krovinių vežimo taisykles, galiojančias šiai transporto rūšiai. Pervežant prietaisą, naudokite originalią gamyklinę pakuotę. Transportuojant prietaisus, jų neturi tiesiogiai veikti atmosferos krituliai ir agresyvi aplinka. Prietaisai laikomi sausose ir švariose patalpose, kai aplinkos temperatūrai ne mažesnė, nei + 5 C ir ne aukštesnė, nei + 40 C, santykinis drėgnumas ne didesnis, nei 70%, aplinkoje neturi būti rūgščių ir kitų garų, neigiamai veikiančių prietaiso medžiagas.

41 8. REIKALAVIMAI UTILIZACIJAI Atliekas, susidarančias dėl gaminių utilizacijos, privaloma surinkti ir paskui šalinti nustatyta tvarka ir laikantis pramonės šakos galiojančių normatyviniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų ir standartų, o taip pat vadovaujantis SanPiN Gamybos ir vartojimo atliekų talpinimo ir neutralizavimo higienos reikalavimai. Pastaba: Pasibaigus elektrinio prietaiso tarnavimo laikui, neišmeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis, o perduokite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbimui. Tokiu būdu Jūs padėsite išsaugoti aplinką. Daugiafunkcinis puodas PPC 1105AD tai prietaisas, veikiantis esant slėgiui. Su juo reikia elgtis labai atsargiai ir atidžiai. Siekiant išvengti gaisro, elektros smūgio ar traumos, naudojant Jūsų prietaisą, o taip pat jo gedimo atveju, griežtai laikykitės pagrindinių saugumo priemonių, dirbant su daugiafunkciniu puodu, o taip pat bendrų saugos instrukcijų, dirbant su elektros prietaisais. 9.BENDROSIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS, DIRBANT SU ELEKTROS PRIETAISAIS Prietaiso eksploatavimas turi būti atliekamas pagal Vartotojų elektros įrenginių techninio eksploatavimo taisyklėmis. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Naudokite šį prietaisą tik pagal jo paskirtį. Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinių, nervų sistemos ar psichikos sutrikimų ar stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba atliekamas jų instruktažas dėl prietaiso naudojimo, jį atlieka atsakingas už jų saugumą asmuo. Būtina prižiūrėti vaikus ir užkirsti kelią jų žaidimams su prietaisu. Prieš pradėdami eksploatuoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Kiekvieną kartą prieš įjungdami prietaisą, apžiūrėkite jį. Jei yra prietaiso ir maitinimo laido gedimų, jokiu būdu nejunkite prietaiso į lizdą. Prietaisas ir maitinimo laidas turi būti saugomi taip, kad būtų išvengta karščio, tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės poveikio. Dėmesio! Nenaudokite šio prietaiso šalia vonių, kriauklių arba kitų talpyklų, pripildytų vandens. Jokiu būdu nedėkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis. Nedelsiant atjunkite jį nuo elektros tinklo, jei prietaisas sušlapo.

42 Jei prietaisas įkrito į vandenį, nedelsiant atjunkite jį nuo elektros tinklo. Jokiu būdu nenuleiskite rankų į vandenį. Prieš pakartotiną naudojimą prietaisą turi patikrinti kvalifikuotas specialistas. Junkite prietaisą tik į kintamosios srovės šaltinį (~). Prieš naudodami įsitikinkite, kad prietaisas yra skirtas įtampai, naudojamai tinkle. Bet kuris klaidingas įjungimas atima iš Jūsų teisę pasinaudoti garantiniu aptarnavimu. Prietaisas gali būti įjungiamas tik į tinklą su įžeminimu. Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, įžeminimas turi atitikti nustatytas elektrotechnines normas. Nenaudokite nestandartinių maitinimo šaltinių arba prijungimo įrenginių. Nenaudokite prietaiso lauke. Saugokite prietaisą nuo smūgių į aštrius kampus. Po naudojimo, valant prietaisą ar jam sugedus, visada atjunkite jį nuo elektros tinklo. Draudžiama atjungti prietaisą nuo tinklo, laikant jį už maitinimo laido. Kai atjungiate prietaisą nuo tinklo, laikykite už šakutės. Siekiant išvengti elektros smūgio, nelieskite šakutės metalinių dalių. Papildomų priedų naudojimas, kurie neįeina į komplektaciją, atima iš Jūsų teisę pasinaudoti garantiniu aptarnavimu. Po naudojimo niekada neapvyniokite maitinimo laido aplink prietaisą, nes laikui bėgant tai gali sukelti laido lūžį. Visada lygiai ištieskite laidą laikymo metu. Neremontuokite prietaiso savarankiškai. Remontas turi būti atliekamas tik kvalifikuotų aptarnavimo centro specialistų. Remontui galima naudoti tik originalias atsargines dalis. 10.SAUGUMO PRIEMONĖS, DIRBANT SU DAUGIAFUNKCINIU PUODU Venkite bet kokio poveikio daugiafunkcinio puodo garų išleidimo vožtuvui. Kategoriškai draudžiama dėti kokius nors daiktus arba krovinius ant garų išleidimo vožtuvo. Būkite atsargūs su garų išleidimo vožtuvu. Venkite garų kontakto su neuždengtu odos plotu, rankomis arba veidu patiekalų gaminimo daugiafunkciniame puode metu. Yra nudegimų pavojus. Nedenkite daugiafunkcinio puodo rankšluosčiu arba kitais daiktais darbo proceso metu, garai turi pasišalinti laisvai. Naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad aplink jį yra pakankamai erdvės. Statykite prietaisą ne mažesniu, nei 15 cm atstumu nuo degių objektų, tokių kaip baldai, užuolaidos ir kt. Nestatykite daugiafunkcinio puodo arti sienų ir baldų, nes darbo metu jis skleidžia garus, tai gali sukelti spalvos pakitimus ir baldų bei sienų dangos deformaciją. Naudodami prietaisą, statykite jį ant sauso, lygaus ir karščiui atsparaus paviršiaus, neuždenkite pašaliniais daiktais, staltiesėmis, audiniais ventiliacijos angų prietaiso dugne, nes tai gali sukelti perkaitinimą. Neįjunkite programų atlikimo daugiafunkciniame puode be įdėto vidinio indo, neištraukite indo iš daugiafunkcinio puodo programos atlikimo metu. Nenaudokite daugiafunkcinio puodo šalia šilumos šaltinių (dujų ar elektros viryklių). Dangtelio metalinės dalys darbo metu stipriai įkaista. Siekiant išvengti nudegimų, nelieskite veikiančio prietaiso. Po eksploatavimo leiskite daugiafunkciniam puodui atvėsti. Nepalikite elektrinio prietaiso įjungto į tinklą, jeigu negaminate maisto.

43 Prieš atjungdami prietaisą iš elektros tinklo, įsitikinkite, kad jis yra laukimo režime ir programa nepaleista. Niekada nekelkite/neperkelkite prietaiso, kol jis yra prijungtas prie elektros tinklo. Neperneškite prietaiso su užpildytu produktais vidiniu indu. Nekelkite ir neperneškite daugiafunkcinio puodo, lankydami jį už dangtelio rankenos. Nelieskite vidinio daugiafunkcinio puodo indo veikimo metu. Nestuksenkite į vidinį indo paviršių, netrinkite jo stipriai ir nenaudokite prietaiso valymui abrazyvinių ir agresyvių valymo priemonių. Nenaudokite maišymui ir produktų ištraukimui iš indo metalinių virtuvės reikmenų, tai gali pažeisti dangą. Naudokite medinius, plastiko ar silikono reikmenis. Nepalikite virtuvės reikmenų inde gaminimo proceso metu. Nenaudokite daugiafunkcinio puodo be vidinio nuimamo dangtelio ir sandarinimo žiedo arba, jie jis sugadintas. Dėl sandarinimo žiedo pakeitimo kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą. Nepalikite produktų ar vandens daugiafunkciniame puode ilgesnį laiką. Neužpildykite indo produktais daugiau, nei iki maksimalaus lygio. Nepilkite acto į indą, tai gali pažeisti dangą. Nenaudokite daugiafunkcinio puodo vidinio indo maisto gaminimui ne daugiafunkciniame puode, nešildykite jo ant viryklės ar kitais šilumos šaltiniais. Nenaudokite indo kaip talpos maišymui ir konteinerio produktų saugojimui. Nekeiskite daugiafunkcinio puodo indo kita talpa arba indu nuo kito daugiafunkcinio puodo. Vidinį indą ir konteinerį virimui garuose galima plauti indaplovėje. Plaudami indaplovėje, stebėkite, kad indas nebūtų sugadintas dėl indaplovės sudėtinių dalių. Vadovaukitės indaplovės instrukcija ir naudojamų valymo priemonių aprašymu, siekiant išvengti indo, kuris pagamintas iš aliuminio su danga, pažeidimo. Tarp vidinio indo ir vidinio korpuso neturi būti jokių pašalinių daiktų. Gamindami kruopas, laikykitės rekomenduojamo kruopų ir vandens santykio puode. Gamintojas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl netinkamo ar nenumatyto šioje instrukcijoje naudojimo. Garų atsiradimas režime SLĖGIS iš daugiafunkcinio puodo dangtelio arba iš bet kurios kitos vietos, išskyrus garų išleidimo vožtuvą, reiškia gedimą. Šiuo atveju kruopščiai išvalykite indo viršutinį kraštą ir prietaiso dangtelio vidinę pusę, patikrinkite, ar prietaisas surinktas teisingai. Jeigu problema kartojasi, eksploatuoti įrenginį draudžiama. Kreipkitės pagalbos į aptarnavimo centrą. 11.GEDIMŲ PAIEŠKA IR PAŠALINIMAS GEDIMAS GALIMOS PRIEŽASTYS PAŠALINIMO BŪDAS Darbo indikatorius nedega, kaitinimo elementas neveikia. 1. Elektros maitinimo problemos. 2. Termosaugiklis neveikia, nes perkaito ( uždengtos pašaliniu daiktu arba danga korpuso ventiliacijos angos - eksploatavimo reikalavimų pažeidimas). Patikrinkite, ar prietaisas įjungtas į tinklą. Patikrinkite, ar tvirtai maitinimo laidas sujungtas su elektros jungikliu prietaiso korpuse. Kreipkitės pagalbos į įgaliotą

44 3. Elektronikos gedimas. aptarnavimo centrą. Indikatorius dega, kaitinimo elementas neveikia. Elektronika, kaitinimo elementas sugedę. Kreipkitės pagalbos į įgaliotą aptarnavimo centrą. Patiekalas pernelyg ilgai gaminamas. 1. Maitinimo nuo tinklo nėra. Patikrinkite, ar prietaisas įjungtas į tinklą. Ekrane rodomi klaidų kodai E1, E2, E3, E4. 2. Kaitinimo elementas yra pažeistas. 3. Įstatytas vidinis daugiafunkcinio puodos indas persikreipė, deformuotas arba neatitinka modelio. 4. Pašalinis daiktas (užteršimas) tarp šildymo plokštės ir puodo. Termodaviklio tinklo gedimas arba perkaitimas. Kreipkitės pagalbos į įgaliotą aptarnavimo centrą. Patikrinkite vidinį indą, įsitikinkite, kad jis pastatytas teisingai, deformuotą indą pakeiskite veikiančiu, atitinkančiu modelį. Ištraukite pašalinį daiktą (užteršimą). Atvėsinkite daugiafunkcinį puodą. Jeigu problema atsirado, kai prietaisas šaltas, kreipkitės pagalbos į įgaliotą aptarnavimo centrą. 12. KOMPLEKTACIJA Prietaisas - 1 vnt. Vidinis indas su nepridegančia danga - 1 vnt. Konteineris virimui garuose - 1 vnt. Plokščias šaukštas - 1 vnt. Valgomasis šaukštas sriubai - 1 vnt. Matavimo indas - 1 vnt. Vartotojo instrukcija Receptų knyga

45 Aptarnavimo centrų sąrašas Garantijos kortelė Pakuotė (polietileno maišas + dėžė) 13. TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS PPC 1105AD Daugiafunkcinis puodas su slėgiu buitinis elektrinis prekės ženklo Polaris Įtampa: V Dažnis: ~50 Hz Galia: 900 W Maksimalus darbinis slėgis 70 kpa. Bendra indo talpa: 5 l Pastaba: Dėl nuolatinio pakeitimų atlikimo proceso ir patobulinimų instrukcija ir produktas gali turėti tam tikrų skirtumų. Gamintojas tikisi, kad vartotojas atkreips į tai dėmesį. Paskutinę instrukcijos versiją Jūs galite rasti svetainėje 14.INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMĄ Prietaisas yra sertifikuotas, remiantis galiojančiais Rusijos Federacijos norminiais dokumentais. Atitikties sertifikatas Nr. ТС RU C-US.АЛ16.В serija RU Nr Galioja nuo: iki Išduotas: PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGA RAB Garant Plius. Adresas , Maskva, Kutuzovo prospektas, 36, past.3 Prietaiso konstrukcija atitinka reikalavimus TP TC 004/2011 Apie žemos įtampos įrenginių saugumą, o taip pat TP TC 020/2011 Techninių priemonių elektromagnetinis suderinamumas. Numatomas produkto tarnavimo laikotarpis: 3 metai Garantinis laikotarpis: 3 metai nuo pirkimo dienos Garantinis laikotarpis vidiniam puodui: 6 mėnesiai nuo pirkimo dienos Gaminimo data nurodyta ant prietaiso Gamintojas:

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

Kenwood

Kenwood Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi prietaisu Įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Būtinai ją išsaugokite. Nuimkite visas pakavimo priemones bei etiketes. Saugumas Prieš naudodami rankinį

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4241 354 04721 100% recycled paper Vartotojo

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas - 1 - LT Kontaktinis keptuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/welcome 02 02 LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS PRIEŠ PRADĖDAMI

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI SUDEDAMOSIOS DALYS IR FUNKCIJOS SUDEDAMOSIOS DALYS IR PRIEDAI Pritvirtinama įvorė Variklio korpusas Maišytuvo velenas Plokščias plaktuvas

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

Meduolinė tešla ir jos gaminiai

Meduolinė tešla ir jos gaminiai Šventinių meduolių kepimas ir puošyba Vilniaus lietuvių namų technologijų mokytoja metodininkė Edita Juozėnienė 2014-11-26 Uždavinys: Remiantis literatūra ir mokytojo pasakojimu, mokiniai gebės namų sąlygomis

Detaliau

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik tipams HD8969, HD8977 ir HD8978 0051 Planšetė nepridedama

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1

Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1 Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1 Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prekę. Tikimės, kad liksite patenkinti produkto patikimumu ir kokybe. Instrukcijose naudojami simboliai Kad užtikrintume

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

NAUDOJIMO VADOVAS EURO

NAUDOJIMO VADOVAS EURO NAUDOJIMO VADOVAS EURO TURINYS DĖMESIO: SVARBI INFORMACIJA Svarbios atsargumo priemonės... 4 TRINTUVO NAUDOJIMAS Įvairiapusiškumas... 7 Ąsočio pripildymas... 8 Ąsočio valymas... 9 PRODUKTAI Trintuvai ir

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

Title

Title L9WBC61B LT Naudojimo instrukcija Skalbyklė-džiovyklė USER MANUAL 2 www.aeg.com TURINYS 1. SAUGOS INFORMACIJA... 3 2. SAUGOS INSTRUKCIJOS... 6 3. ĮRENGIMAS...7 4. GAMINIO APRAŠYMAS... 12 5. VALDYMO SKYDELIS...13

Detaliau

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas MAISTO KOMBAINAS ARNICA PROKIT 444 MINI ir PROKIT 444 MINI PLUS NAUDOTOJO VADOVAS 1 Iliustracijos Naudotojo vadovas Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Jūsų parodytas pasitikėjimas rodo, kad einame

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite bendro naudojimo

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairia

Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairia Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairiaspalvė Savybės: Pagamintas iš plastiko ir silikono;

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

X310.book(X310_lt.fm)

X310.book(X310_lt.fm) Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt.

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Pusryčiai Pietūs Patiekalas Amžiaus grupė 1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė 4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Tiršta perlinių kruopų

Detaliau

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st 66 serija Skirta sunkiems darbams, 1500 2500 kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių

Detaliau

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner GÖWEIL / G50 Serija / 02-03 psl. GÖWEIL Maschinenbau GmbH Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Austrija Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9 office@goeweil.com

Detaliau

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete Klausimai? Susisiekite su

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete   Klausimai? Susisiekite su Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/support Klausimai? Susisiekite su Philips Kavos aparatas HD7817 HD7818 Naudojimosi instrukcijų

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija

SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija Šios naudojimosi instrukcijos struktūra (paaiškinimai) Normalus atkreipia Jūsų dėmesį į svarbią Jūsų automobilio eksploatacijos informaciją. Siekiant

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc LIŪTAS - 1 - Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM kombinuotą pastatomą kondensacinį katilą LIŪTAS 30 KKZ ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina Eur su PVM

Detaliau

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_ Mokėjimų už automobilio stovėjimą, naudojantis programa m.parking išmaniuosiuose telefonuose, naudotojo gidas Puslapis 1 iš 10 Programa m.parking Vilniuje galima sumokėti vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc Aptarnavimo ir instaliacijos instrukcija HORIZONTALIAI MONTUOJAMI TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 180 OKCEV 180 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice

Detaliau

ŠVĘSKIME Pasiūlymai galioja (1 5 savaitės) * kol pakaks turimų atsargų

ŠVĘSKIME Pasiūlymai galioja (1 5 savaitės) * kol pakaks turimų atsargų ŠVĘSKIME Pasiūlymai galioja 31.12.2018 03.02.2019 (1 5 savaitės) * kol pakaks turimų atsargų Surprise Maker Tiems, kurie mėgsta linksminti svečius, tačiau susiduria su sunkumais planuodami meniu, rekomenduojame

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Microsoft Word - AUTOSERVISO MODULIS

Microsoft Word - AUTOSERVISO MODULIS AUTOSERVISO MODULIS APRAŠYMAS 1. Darbo pradžia. Autoserviso modul aktyvuokite per programos meniu Parametrai > Darbo vietos nustatymai. Skyrelyje Kiti pažymkite Autoservisas ir paspauskite mygtuk Gerai.

Detaliau

HYDROGIZE VADOVAS

HYDROGIZE VADOVAS HYDROGIZE VADOVAS Įvadas Dėkojame, kad įsigijote HydroGize, Young Living vandenilio generatorių. Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad naudoti būtų saugu ir paprasta. Table of Contents 1. Turinys... 3

Detaliau

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx)

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx) T V I R T I N U Kauno raj. Rokų mokykla- darželis Direktorius Gintaras Ringys Patvirtinta 2016 m. rugsėjo 05 d. Kauno r. Rokų mokykla darželis 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 7-11 metų vaikams Įstaigos darbo laikas

Detaliau

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginantys grindų mišiniai Grindys labai svarbus bet kurios

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina su PVM Kaina su PVM kodas

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys MT4 Supreme Edition Trade Terminal Šiame vadove rasite MT4 Supreme Edition diegimo ir naudojimo instrukcijas. Naujajam MT5 Supreme Edition galioja tie patys diegimo ir naudojimo principai. 1.Prekybos terminalo

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009,

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009, husqvarna AUTOMOWER 230 ACX/220 AC NAUDOJIMO INSTRUKCIJA TURINYS 1. Įžanga ir sauga... 5 1.1 Įžanga... 5 1.2 Automower simboliai... 6 1.3 Naudojimo instrukcijos simboliai... 7 1.4 Saugos nurodymai... 8

Detaliau

1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B C 16 D 5 A 11 6 B 17

1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B C 16 D 5 A 11 6 B 17 1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B 9 3 15 4 10 C 16 D 5 A 11 6 B 17 NAUDOJIMO PASKIRTIS Ši skalbyklė skirta tik skalbti ir gręžti skalbyklėse skalbiamiems skalbiniams tokiais kiekiais, kurie paprastai

Detaliau

Greta Dičiūnaitė

Greta Dičiūnaitė Greta Dičiūnaitė I vadas Esu Greta. Diplome parašyta grafikos dizainerė (tai, beje, atitinka realybę). Dar esu iliustratorė ir šiokia tokia fotografė, maisto gerbėja ir tinklaraštininkė. Net nepastebėjau,

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: 2019-04-12 Pasiūlymo nr.: D-225496 MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 29 889,99 Papildomų priedų kaina

Detaliau

Model 5KSM5780X ARTISAN

Model 5KSM5780X ARTISAN Model 5KSM5780X ARTISAN PASTATOMAS PLAKTUVAS SU 6,9 l TALPOS DUBENIU Instrukci Pastatomo plaktuvo sauga Jūsų ir kitų asmenų saugumas labai svarbus. Šiame vadove ir ant Jūsų prietaiso pateikėme daugybę

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

WAH kirpimo masinele

WAH kirpimo masinele PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ WAHL WAH1395-0460 NAUDOTOJO VADOVAS Iliustracijos 1 Svarbios saugumo taisyklės Naudodami šį elektrinį prietaisą, visuomet laikykitės žemiau pateiktų svarbiausių saugumo taisyklių.

Detaliau