AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat"

Transkriptas

1 AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje. Laikykite šią naudojimo instrukciją saugioje vietoje ir, jeigu reikia, perduokite ją kitam prietaiso savininkui/naudotojui. Šis elektros prietaisas, kurį ką tik įsigijote, yra skirtas tik uždarų vidaus patalpų šildymui. Draudžiama naudoti sugadintus/pažeistus (pvz., su pažeistais elektros laidais) prietaisus. Šie elektriniai radiatoriai yra tikrinami vadovaujantis taikomais IP apsaugos klasės reikalavimais tinkamomis naudojimo sąlygomis (IP klasė šiuo atveju yra apsauga nuo besitaškančio vandens). Esant uždarai elektros sistemos grandinei, būtina sumontuoti bent jau 3 mm kontaktinės ertmės skiriamąjį prietaisą kiekvienam poliui (pvz., saugos prietaisą, likutinės srovės grandinės pertraukiklį). Degios medžiagos ar medžiagos, kurios ỹra dėl šilumos (pvz., grindų dangos klijuojamosios medžiagos), gali būti naudojamos tik tuo atveju, jeigu esate užtikrinti, jog radiatorius gali būti atvėsintas iki kambario tempertūros. Radiatoriaus negalima statyti tiesiai po elektros rozete. Šiuo prietaisu negali naudotis vaikai ir asmenys su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais, neturintys pakankamai patirties ar įgūdžių, nebent juos prižiūri atsakingi asmenys arba jie yra tinkamai informuoti apie prietaiso naudojimą asmens, atsakingo už jų saugą. Vaikus būtina prižiūrėti, siekiant užtikrinti, jog jie nežaistų su prietaisu. 2. Elektros jungtys Jūsų AeroFlow eletrinio radiatoriaus sistema yra tinkama naudoti su rozetėmis, montuojamomis sienose, arba su elektros energijos lizdais. Montuojant prietaisą prie kištuko sienoje, būtina pasikonsultuoti su elektriku. Jeigu radiatoriaus elektros tiekimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti prietaiso gamintojas arba tinkamos kvalifikacijos elektrikas, siekiant išvengti pavojaus ir kitokių apgadinimų. Radiatorius gali veikti tik tuomet, kai prie jo yra tiesiogiai prijungtas termostatas arba esant išoriniam valdikliui. Šildymo kontrolės sistema visuomet turi būti valdoma naudojant tinkamą patalpos termostatą. 3. Montavimas Šie prietaisai skirti montuoti horizontaliai ant sienos. Prietaisą montuoti ant lubų draudžiama. Įprastinėmis sąlygomis radiatorių reikėtų montuoti po langu arba ant išorinės sienos. Užtikrinkite, jog radiatorius galėtų skleisti šilumą į patalpą kaip įmanoma laisviau. Detali montavimo informacija yra pateikta tolimesniuose puslapiuose. 4. Šildymas Radiatorius yra kontroliuojamas naudojantis išoriniu arba vidiniu patalpos termostatu. Kuo aukštesnis nustatymas, tuo ilgesnis radiatoriaus veikimo laikas. Montuojant termostatą, prašome vadovautis tolimesniuose puslapiuose pateiktais nurodymais. Yra tikimybė, jog pirminio prietaiso

2 paleidimo metu gali pasijusti lengvas kvapas, kadangi kai kurios medžiagos turi pridegti. Tai nekelia jokios grėsmės, o kvapas po kurio laiko išnyks. Jeigu reikia, tinkamai išvėdinkite patalpą. Retais atvejais gali pasigirsti įtrūkimų skeidžiamas garsas, kurį gali sukelti kaistančių prietaiso dalių judėjimas, o tai yra nepavojinga. 5. Apsauga nuo perkaitimo Dėl jūsų saugumo šildytuve montuojamas temperatūros jungiklis, integruotas į šildymo sistemą. Jeigu radiatorius veikia ir šildo neįprastai (pvz., jis yra uždengtas arba blokuojamas), radiatorius automatiškai išsijungia. Prietaiso veikimo metu draudžiama uždengti šildytuvą (pvz., rankšluoščiais), kadangi kyla gaisro pavojus. Bet kokie temperatūros jungiklio gedimai ir dėl to kylančios išlaidos remontui bus išimtinai padengtos už gedimą atsakingos šalies. Internetinėje parduotuvėje galite įsigyti radiatoriams tinkamą rankšluoščių džiovyklą. 6. Gedimai Jeigu radiatorius neskleidžia šilumos, patikrinkite, ar termostate nustatyta pageidaujama temperatūra. Be to, būtina patikrinti, ar vietinis elektros tinklas ir lydusis elektros saugiklis tinkamai veikia. Jeigu aptinkate tokių gedimų, susisiekite su montavimo įmonės atstovu. Jeigu gedimo aprašymas yra pateikiamas gamintojui, būtina nurodyti prietaiso serijos numerį, siekiant gedimą pašalinti. Šią informaciją rasite lentelėje ant prietaiso. 7. Prietaiso valymas Prieš atlikdami prietaiso valymo darbus, išjunkite radiatorių ir leiskite jam visiškai atvėsti. Radiatorių valykite tik minkšta, drėgna šluoste ir nenaudokite jokių valymo priemonių ar abrazyvinių valiklių. Radiatoriaus skersinius galima valyti naudojantis tinkamu šepetėliu (neįeina į komplektą). Reikalingus priedus ir aksesuarus galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje. 8. Nurodymai prietaiso tvarkymui pasibaigus jo eksploatacijai Šis prietaisas, žymimas perbrauktos šiukšlių dėžės simboliu, negali būti išmetamas su buitinėmis atliekomis. Gamintojas yra atsakingas už aplinkai draugiškų apdorojimo būdų pasirinkimą ir elektros dalių bei prietaisų perdirbimą. Detalesnę informaciją apie prietaiso utilizavimą galite gauti vietinėje atitinkamoje institucijoje. Išmeskite šiuos prietaisus tinkamai, vadovaudamiesi vietiniams įstatymais ir nurodymais. GARANTIJOS SĄLYGOS Šiam prietaisui mes taikome 15 metų garantiją šilumos generavimo detalėms ir pagrindinio prietaiso naudojimui bei 2 metų garantiją valdymo sistemos elementams, atsarginėms dalims ir aksesuarams. Kiti nei įstatyminės garantijos požymiai. Garantijos sąlygos apima papildomas garantines pretenzijas, kurios papildo pirkėjo įstatyminės garantijos pretenzijas. Gaantinės sąlygos taikomos tik tiems prietaisams, kuriuos galutinis naudotojas įsigijo naujus. Garantiniai įsipareigojimai negalioja, jeigu galutinis naudotojas įsigyja naudotą prietaisą arba naujo prietaiso dalį iš kito galutinio naudotojo. 2

3 Ši garantija galioja tuomet, jeigu garantiniu laikotarpiu yra nustatytas radiatoriaus ir/ar jo priedų gamybos ir/arba panaudotų medžiagų brokas. Garantijos laikotarpiu, kuris prasideda nuo prietaiso įsigijimo dienos, atlyginsime nuostolius dėl bet kokių gedimų, kurie akivaizdžiai atsirado dėl netinkamų medžiagų panaudojimo prietaiso gamyboje ar netinkamo prietaiso veikimo. Garantija apima nemokamą defektuotų dalių keitimą, taip pat atsarginių detalių tiekimą garantijos laikotarpiu. Gamintojas yra atsakingas tik tokiu atveju, jeigu radiatoriaus veikimas suprastėjo, o gedimas atsirado ne dėl nerūpestingo, tyčinio ar netinkamo naudojimo, jėgos naudojimo, netinkamo prietaiso pritaikymo, transportavimo metu patirtų gedimų, prijungimo prie netinkamo elektros tiekimo tinklo, prietaiso naudojimo ir montavimo instrukcijų nesilaikymo, netinkamo jo valymo ar korozijos padarytos žalos, atsiradusios dėl šarminio vandens, cheminių ir/arba elektrocheminių medžiagų naudojimo ar normalaus nusidėvėjimo. Garantija nebegalios, jeigu prietaisas buvo modifikuotas arba ardytas ar jį remontavo asmuo, neturintis tam įgaliojimų, gautų iš gamintojo. Atkreipkite dėmesį, jog pirkėjui ar tretiesiems asmenims griežtai draudžiama išardyti prietaisą. Jeigu šios sąlygos pažeidžiamos, garantija nebegalios. Galimas radiatoriaus šoninės dalies pakeitimas (pvz., keičiant valdymo technologijas) ir/arba galimas elektros tiekimo laido sutrumpinimas (pvz., įžeminto kištuko pašalinimas, norint sumontuoti fiksuotą jungtį) nenutraukia garantijos galiojimo, jeigu prietaisas nebuvo modifikuojamas ar ardomas, jeigu jo elektroniniai prietaisai nebuvo keičiami, išskyrus tiek, kiek tai būtina reikalingiems pakeitimams atlikti, o šie atitinkami pakeitimai buvo atlikti tinkamą kvalifikaciją turinčio asmens. Garantija apima kruopščią radiatoriaus ir/ar jo priedų apžiūrą, pagal kurią yra nusprendžiama, ar prietaiso garantija apima atsiradusį prietaiso gedimą. Jeigu pretenzija dėl gedimo atitinka garantijos sąlygas, gamintojas turi teisę pats nuspręsti, kokiu būdu gedimas/žala bus atitaisyti. Gamintojas turi teisę pakeisti radiatorių ar jo priedus arba atlikti jų remontą. Garantijos galiojimo metu gamintojas prisiima atsakomybę ir dengia medžiagų, surinkimo darbų ir transportavimo išlaidas, atsižvelgiant į garantijos apimtį. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas garantines sąlygas, galutinis vartotojas negali pateikti jokių pretenzijų dėl netiesioginės ar pasekminės žalos, atsiradusios dėl prietaiso gedimo, ypač dėl kompensacijos už žalą už prietaiso ribų. Pirkėjo įstatyminės pretenzijos, atsižvelgiant į šį punktą, lieka nepakitusios. Garantinės pretenzijos turi būti pateiktos nepasibaigus garantiniam laikotarpiui, per vieną savaitę atsiradus gedimui. Norėdami pateikti pretenziją, naudokite Garantijos pretenzijos formą, pateikiamą kartu su šią instrukcija. Ją užpildę, atsiųskite paštu nurodytu adresu arba užpildykite elektroninę formą ir atsiųskite ją nurodytu elektroninio pašto adresu. SIENOS LAIKIKLIO MONTAVIMO INSTRUKCIJA Ant sienos gali būti montuojamas tik kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis. Prietaisą montuojant drėgnose patalpose, privaloma laikytis VDE dalies nurodymų. Prietaiso negalima montuoti tiesiai po elektros rozete. Siekiant išvengti per didelio šilumos spinduliavimo tiesiogiai į sieninę rozetę, būtina išlaikyti tam tikrą saugų atstumą tarp radiatoriaus ir sieninės rozetės. Šis atstumas didžiąja dalimi yra nustatomas pagal naudojamų medžiagų kokybę ir sieninės rozetės šilumos atsparumo lygį, todėl gamintojas negali jo tiksliai įvertinti ir jį nurodyti. Gamintojas neprisiims atsakomybės dėl netinkamo prietaiso naudojimo ir galimos dėl to atsiradusios žalos. Jeigu kyla abejonių, pasikonsultuokite su specialistu, prieš atliekant bet kokius montavimo darbus. Atsižvelgiant į sienos medžiagas, būtina naudoti tinkamus kaiščius ir varžtus. Bandant nustatyti sienos laikiklio ir šildytuvo vietą, visuomet vadovaukitės numatytais minimaliais atstumais (žr. žemiau pateiktus skaičius). 3

4 Visi radiatoriai turi keturis temperatūrai atsparius laikiklius, kurie leidžia optimaliai pritaisyti šildytuvą prie sienos. Atkreipkite dėmesį į teisingą viršutinių (Nr. 1) ir apatinių (Nr. 2) laikiklių pakabinimo ant šildytuvo poziciją (žr. paveikslėlius žemiau). Vadovaudamiesi žemiau pateikta lentele, visuomet išlaikysite tinkamą U-bėgelių ir laikiklių atstumą ir teisingai sumontuosite ir pritvirtinsite radiatorių. Radiatoriaus tipas Dim X mm Dim Y Mm Radiatoriaus tipas Dim X mm MINI MAXI COMPACT SLIM MIDI SLIM SLIM TALL Dim Y mm Norėdami sumontuoti prietaisą, atlikite šiuos veiksmus: 1. Pritvirtinkite du U-bėgelius prie sienos, išlaikydami minimalų atstumą, kuris priklauso nuo naudojamo prietais tipo X ir Y išmatavimų. 2. Du laikiklius, pažymėtus skaičiumi 2, įstatykite į U-bėgelius apačioje. 3. Po to uždėkite radiatorių ant apatinių laikiklių ir pakreipkite į priekį šiek tiek kampu. Atlikdami šį veiksmą tvirtai laikykite radiatorių. 4. Du laikiklius, pažymėtus skaičiumi 1, įstatykite į U-bėgelius viršuje ir laikinai patraukite į viršų. 5. Tuomet pakreipkite radiatorių vertikaliai ir nuleiskite viršutinius laikiklius žemyn, kol šildytuvas bus pilnai įtvirtintas savo vietoje. 4

5 Temperatūros daviklio išlyginimas Temperatūros daviklis yra pritvirtintas prie radiatoriaus apačios spaustuku. Jeigu prietaisas yra sumontuotas nišoje ar kampe, tai gali turėti įtakos patalpos temperatūros ir nustatytos temperatūros matavimams. Tokiu atveju temperatūros daviklį galima nuimti nuo radiatoriaus. Atstumas iki radiatoriaus gali būti padidintas naudojant daviklio jungiamąjį laidą. Tinkamiausias būdas ištaisyti temperatūrą yra naudojantis temperatūros koregavimo meniu punktu. Smart Start (adaptyvusis prietaiso paleidimo valdymas) Naudojantis šia funkcija, pageidaujama temperatūra pasiekiama iškart prietaisui pradėjus veikti. Tai reiškia, jog prietaisas ima šildyti dar prieš numatytą jo įjungimo laiką. Tai nėra gedimas! Smart Start funkcija gali būti naudojama tik programų režime. Jūs galite išjungti Smart Start funkciją per meniu punktą Programavimas. Kai Smart Start funkcija yra išjungta, elektrinis radiatorius pradeda šildyti tuomet, kai ateina numatytas įjungimo laikas. Bandymo fazė: norint pasiekti numatytą temperatūrą tiksliai numatytu kiekvieno užprogramuoto laiko lango metu, FlexiSmart įjungia bandymo fazę pirmosiomis septyniomis prietaiso veikimo dienomis. Šiuo metu šildymas visuomet pradedamas 15 minučių anksčiau nustatyto prietaiso įjungimo laiko (kiekvienam atskiram užprogramuoto laiko langui). Taip FlexiSmart valdiklis nustato, kaip greitai arba kaip lėtai šiluma sklinda patalpoje ir pritaiko šildymo įjungimo laiką. Bandymo fazei pasibaigus, FlexiSmart valdiklis nustato, kada pradėti šildymą, todėl jūsų patalpos bus šildomos efektyviausiu būdu. 5

6 RANKINIAI FlexiSmart NUSTATYMAI Būsenos ekranas Tai yra pirmasis meniu punktas, kurį pamatysite įjungę savo AeroFlow radiatorių. Kairiajame viršutiniame kampe jis rodo esamą laiką. Dideli skaičiai šalia termometro simbolio rodo esamą patalpos temperatūrą. Nedideli skaičiai dešiniajame apatiniame kampe rodo nustatytą temperatūrą. Priklausomai nuo programų nustatymų, ekrane galima matyti šiuos simbolius: = AeroFlow šidytuvas veikia programavimo režimu. = Rankinis režimas (programavimo režimas yra išjungtas). Nustatytą temperatūrą galima valdyti rodyklių mygtukais. = Šildytuvas šildo. Kai tik šildymo elementas išsijungia, simbolis neberodomas. = Aptiktas atidarytas langas, AeroFlow šildytuvas yra laikinai išjungtas. = Atostogų režimas: skaičius po šiuo simboliu nurodo likučių atostogų dienų skaičių. = Užraktas/Užraktas nuo vaikų: norint įjungti arba išjungti, paspauskite vienu metu abu rodyklių simbolius ir palaikykite 5 sek. PASTABOS: Jeigu veikiant programavimo režimui laikrodžio simbolis nėra rodomas, padidinkite arba sumažinkite pageidaujamą temperatūrą, naudodamiesi rodyklių mygtukais. AeroFlow šildytuvas visuomet išlaikys pageidaujamą temperatūrą. Jeigu veikia programavimo režimas ir rodomas laikrodžio simbolis, numatytąją temperatūrą taip pat galima sumažinti arba padidinti, naudojantis rodyklių mygtukais. Rankiniu būdu nustatyta pageidaujama temperatūra perprogramuoja programos režimą iki kito laiko rėmo. AeroFlow šildytuvas po to grįžta į programavimo režimą. Norėdami išjungti šildytuvą, mygtuką OK nuspauskite mažiausiai 5 minutes ir palaikykite nuspaudę. Bus rodomas Miego režimas. 6

7 Temperatūra-peržiūra Ekrano rodinys pasikeis po penkių sekundžių, net nepaspaudus jokio mygtuko. Viršuje bus rodoma esama temperatūra, o pageidautina temperatūra apačioje. Šiame programavimo meniu galėsite pakeisti arba peržiūrėti nustatyti šildymo laikus. Nematote šio meniu punkto? Įjunkite programavimo režimą, pagrindiniame meniu prie Programavimo ( programming ) pasirinkdami ON. Pasirinkite šį meniu punktą, jeigu norite peržiūrėti šildymo planą. Šiame meniu punkte pakeitimų daryti negalite. Pasirinkite savaitės dieną, kuriai norite nustatyti šildymo planą. Peržiūrėkite pasirinktos dienos šildymo planą. Paspauskite OK, norėdami išeiti iš šio meniu. Programavimo režime nustatykite šildymo planą pagal savo pageidavimus. Pasirinkite savaitės dieną. Galite pasirinkti daug arba ne iš eilės einančias dienas. Rodyklių mygtukais nueikite ir norimos dienos ir jai pasirinkti paspauskite OK. Naudodamiesi tais pačiais rodyklių mygtukais nustatykite rėmus ( set frames ) ir paspauskite OK. Naudokite rodyklių mygtukus, norėdami pakeisti laiko langelius. Patvirtinimui paspauskite OK. Naudokite rodyklių mygtukus, norėdami pasirinkti pradžios laiką konkrečiam laiko langui. Patvirtinimui paspauskite OK. Naudokite rodyklių mygtukus, norėdami pasirinkti pabaigos laiką konkrečiam laiko langui. Patvirtinimui paspauskite OK. Naudokite rodyklių mygtukus, norėdami pasirinkti temperatūrą konkrečiam laiko langui. Patvirtinimui paspauskite OK. Pasirinkus visus pageidaujamus laiko langus, būtina dar kartą paspausti rodyklės grįžimo simbolį, kuris pasirodys ekrane. Paspauskite OK mygtuką, norėdami išeiti iš programavimo režimo. 7

8 Įjunkite arb išjunkite Smart Start funkciją. Kai Smart Start funkcija yra įjungta, patalpa bus šildoma pagal nustatytą laiko lango pradžios laiką. Įjunkite arba išjunkite Smart Start funkciją, pasirinkdami ON arba OFF. Naudokite pagreitinimo ( boost ) funkciją, jeigu pageidaujate greitai padidinti patalpos temperatūrą. Paspauskite OK, norėdami įjungti pagreitinimo funkciją. Numatytasis nustatymas yra 30 minučių. Ši funkcija ima veikti iškart ją įjungus, todėl jums nereikia spausti jokių kitų mygtukų. Naudokitės rodyklių mygtukais, norėdami nustatyti šios funkcijos veikimo laiką (intervalas kas 5 minutes), kai AeroFlow šildo nepertraukiamai. Paspauskite OK, norėdami išjungti pagreitinimo ( boost ) funkciją. Atidarykite pagrindinį nustatymų meniu. Naudokite rodyklių mygtukus, norėdami įjungti arba išjungti programavimo režimą. Patvirtinimui paspauskite OK. Kai programavimo režimas yra išjungtas, ekrane nerodomas meniu punktas Nustatyti šildymo rėmą ( Set heating time ). Jūs galite rankiniu būdu padidinti arba sumažinti temperatūrą, naudodamiesi rodyklių mygtukais, atidarę Būsenos ekrano meniu. AeroFlow šildytuvas gali automatiškai išsijungti, jeigu aptinkamas atidarytas langas. Šiame meniu punkte jūs galite įjungti arba išjungti šią funkciją. Įjunkite arba išjunkite atidaryto lango aptikimo funkciją. AeroFlow šildytuvas gali veikti Atostogų ( holiday ) režimu. Veikiant šiuo režimu, programa (jeigu įjungta) yra išjungiama atostogų metu. Naudokite rodyklių mygtukus, norėdami įvesti dienų, kuomet būtumėte išvykę, skaičių. Naudokite rodyklių mygtukus, norėdami nustatyti grįžimo iš atostogų valandą. Patvirtinimui paspauskite OK. Tuomet nustatykite grįžimo iš atostogų minutes. Patvirtinimui paspauskite OK. Grįžimo temperatūra yra temperatūra, kuri turi būti patalpoje jums grįžus. Kai programa yra įjungta, grįžimo temperatūros pasirinkti negalima. Pasiekus grįžimo temperatūrą, prietaisas veiks pagal anksčiau nustatytą šildymo planą. Jeigu joks rėmas nėra aktyvuotas, bus vadovaujamasi nustatyta temperatūra prieš užšąlimą ( antifreeze ). Taigi šildymo planas bus taikomas kaip užprogramuota. Kai programa yra išjungta, galite naudotis rodyklių mygtukais ir nustatyti norimą grįžimo temperatūrą. Patvirtinimui paspauskite OK. Ekrane bus rodomas likusių dienų iki numatyto režimo skaičius ir lagamino simbolis. Nebuvimo namuose temperatūra šiuo atveju sutampa su temperatūra prieš užšąlimą. Norėdami pakeisti temperatūros nustatymus, 8

9 paspauskite rodyklės mygtuką būdami būsenos ekrane. Tuomet pasirodo temperatūros peržiūros ( temperature overview ) ekranas. Pakeiskite nebuvimo namuose metu palaikomos temperatūros nustatymus naudodamiesi rodyklių mygtukais ir paspauskite OK patvirtinimui. Norėdami išjungti atostogų režimą, nustatykite nebuvimo dienų skaičių kaip - (ne 0 ). Atostogų režimo metu jūs galite keisti temperatūros prieš užšąlimą nustatymus šios funkcijos meniu punkte, tačiau ji nebus taikoma esamam atostogų režimui. Pasirinkite esamą savaitės dieną ir patvirtinimui paspauskite OK. Naudodamiesi rodyklių mygtukais, nustatykite esamas valandas. Po to nustatykite esamas minutes ir paspauskite OK. Naudokite šį meniu punktą, norėdami pakeisti kalbos nustatymus. Naudodamiesi rodyklių mygtukais, pasirinkite vieną iš pateiktų kalbų. Patvirtinimui paspauskite OK. Šis meniu punktas leidžia atlikti temperatūros matavimų pakeitimus. Tuo atveju, kai patalpos temperatūra yra matuojama įmontuojamu AeroFlow davikliu, o temperatūros nustatymai skiriasi nuo realios patalpos temperatūros, galima nustatyti kompensacinę temperatūros vertę. Pavyzdžiui, jeigu AeroFlow šildytuvas rodo mažesnę temperatūrą, naudodamiesi rodyklių mygtukais padidinkite kompensacinę vertę. Pavyzdžiui: Patalpos temperatūra = 21 C Rodoma temperatūra = 20 C Nustatykite +1 ir patvirtinkite paspausdami OK. Temperatūra prieš užšąlimą ( antifreeze ) įsiterpia tarp dviejų netiesiogiai vienas paskui kitą einančių laiko rėmų. Pavyzdžiui: Laiko rėmas nuo 1:6:00 a.m. iki 7:00 a.m. = 22,0 C Laiko rėmas nuo 2:8:00 a.m. iki 9:00 a.m. = 23,0 C Laikotarpiu tarpo pirmojo ir antrojo laiko rėmų išlaikoma temperatūra prieš užšąlimą. Pasirinkite temperatūrą prieš užšąlimą tarp 0 C ir 17 C ir patvirtinimui paspauskite OK. Apsaugos nuo šalnos temperatūrą galima keisti rankiniu būdu bet kuriuo metu, esant Temperatūros-peržiūros ekrane. Ji yra išlaikoma iki kito laiko rėmo pradžios. Praėjus nustatytam laiko rėmo pabaigos laikui, įjungiama šiame meniu punkte nustatyta temperatūra prieš užšąlimą (ją galima keisti rankiniu būdu). Jeigu įjungta Smart Start funkcija, AeroFlow šildytuvas pradės šildyti dar iki kito laiko rėmo pradžios. Jeigu Smart Start funkcija yra išjungta, yra išlaikoma temperatūra prieš užšąlimą iki kito numatyto įjungimo laiko 9

10 pradžios. Įjunkite šią funkciją, norėdami prijungti AeroFlow šildytuvą prie savo išmaniojo telefono ar planšetės. Šiame meniu punkte galite rasti informaciją apie prietaisą, tokią kaip programinės įrangos versija. Šiame meniu punkto ekrane pateikiama pagrindinė jūsų prietaiso informacija. Funkcija, kuri leidžia atstatyti gamyklinius prietaiso parametrus. DĖMESIO: visi asmeniniai nustatymai bus prarasti! Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais. AeroFlow šildytuvas persikraus ir ekrane vėl bus rodomas būsenos ekranas. Norėdami išeiti iš meniu, paspauskite OK. Bus rodomas būsenos ekranas. 10

11 GARANTIJOS REGISTRACIJOS FORMA Turi užpildyti naudotojas Vardas, kontaktiniai duomenys : Adresas: Telefono numeris: El. pašto adresas: Produkto Nr. Produkto įsigijimo data: Sąskaitos, pristatymo akto Nr.: Serijos Nr.: Jūsų duomenys bus saugojami, apdorojami ir naudojami tik užklausai vykdyti. Thermotec AG garantuoja, jog visi jūsų duomenys bus saugomi konfidencialiai ir nebus perduoti tretiesiems asmenims, vadovaujantis taikomais duomenų apsaugos įstatymais. Detalus gedimo aprašymas: Ši pretenzija bus svarstoma tik tuo atveju, jeigu garantijos registracijos forma buvo tinkamai užpildyta ir pasirašyta. Mūsų pirmasis atsakymas yra pateikiamas el. paštu arba telefonu nuo pirmadienio iki penktadienio per 24 valandas. Remiantis jūsų pateiktais duomenimis ir aprašytu gedimu, mes patikrinsime, ar pretenzija atitinka garantijos sąlygas. Jeigu gedimo patikra parodo, jog prietaisas veikia neribotai ir tinkamai, mes pasiliekame teisę reikalauti patirtų išlaidų kompensacijos, kuri sudaro 95 eurus. Gedimo patikros rezultatus galima atsekti vadovaujantis kokybės valdymo sistema. Data ir parašas: 11

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus)

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Renovent Sky 300 (Plus) LAIKYTI ŠALIA PRIETAISO LT TURINYS psl. 1 1.1 1.2 Pristatymas... Įrenginio komplektacija... Renovent Sky 300 priedai... 2 Naudojimas...

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

X310.book(X310_lt.fm)

X310.book(X310_lt.fm) Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI SUDEDAMOSIOS DALYS IR FUNKCIJOS SUDEDAMOSIOS DALYS IR PRIEDAI Pritvirtinama įvorė Variklio korpusas Maišytuvo velenas Plokščias plaktuvas

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

LT _0704 UG Beo5.indd

LT _0704 UG Beo5.indd Beo5 Vadovas Jūsų asmeninis nuotolinio valdymo pultelis Nuotolinio valdymo pultelis Beo5 pritaikytas paprastai pasiekti jūsų namuose esančius Bang & Olufsen gaminius. Įsigijus Beo5 jūsų Bang & Olufsen

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_ Mokėjimų už automobilio stovėjimą, naudojantis programa m.parking išmaniuosiuose telefonuose, naudotojo gidas Puslapis 1 iš 10 Programa m.parking Vilniuje galima sumokėti vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N PIRKĖJO GIDAS Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. Nusausinti švaria šluoste. DĖMESIO! NEPRITVIRTINUS GALI NUVIRSTI

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1

Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1 Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1 Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prekę. Tikimės, kad liksite patenkinti produkto patikimumu ir kokybe. Instrukcijose naudojami simboliai Kad užtikrintume

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui internetu, skirta tokioms vartotojo sąsajoms: Vitotrol

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/welcome 02 02 LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS PRIEŠ PRADĖDAMI

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.: GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt TURINYS Saugos reikalavimai... 2 Atsakomybės ribojimas... 2 Savybės...

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas - 1 - LT Kontaktinis keptuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

Microsoft Word - AUTOSERVISO MODULIS

Microsoft Word - AUTOSERVISO MODULIS AUTOSERVISO MODULIS APRAŠYMAS 1. Darbo pradžia. Autoserviso modul aktyvuokite per programos meniu Parametrai > Darbo vietos nustatymai. Skyrelyje Kiti pažymkite Autoservisas ir paspauskite mygtuk Gerai.

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo instrukcija Šilumos siurblys oras/vanduo 6 720 614 056-00.2D Logatherm WPL 6 A Logatherm WPL 8 A Logatherm WPL 10 A Logatherm AW C Kvalifikuotiems specialistams Prieš montuodami įrangą ar atlikdami

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d Privatumo politika Duomenų apsaugos deklaracija ir informavimas PREAMBULĖ Svarbu: Mes konfidencialiai saugome Jūsų asmeninius duomenis ir vadovaujamės įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis. Mes norime

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5803 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 32PFS5803 43PFS5803 50PFS5803 Turinys 1 Gaukite techninę pagalbą 13.1 Smart TV nustatymai 45 13.2 Smart

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik tipams HD8969, HD8977 ir HD8978 0051 Planšetė nepridedama

Detaliau

Maisy_LT.book

Maisy_LT.book Įvadas Sveikiname jus, įsigijusius HP pelę. Ši pelė tai naujausias įtaisas iš HP gaminamo plataus išorinių kompiuterio įtaisų asortimento. Ji sukurta taip, kad suteiktų kuo daugiau patogumo ir užtikrintų

Detaliau

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas MAISTO KOMBAINAS ARNICA PROKIT 444 MINI ir PROKIT 444 MINI PLUS NAUDOTOJO VADOVAS 1 Iliustracijos Naudotojo vadovas Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Jūsų parodytas pasitikėjimas rodo, kad einame

Detaliau

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc LIŪTAS - 1 - Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM kombinuotą pastatomą kondensacinį katilą LIŪTAS 30 KKZ ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai

Detaliau

2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai

2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai 2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai Turinys Puslapis 1. Komutacinės panelės...2 2. Vytos poros rozetės, sujungėjai,

Detaliau

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė medžiaga mediena Kabelių sistemos pagal DIN 4102 12 dalį Building Connections funkcionalumo išsaugojimas Statybinė medžiaga mediena Kilus gaisrui daugelyje pastatų,

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustatymus. Automatinio skolinimo paslauga yra efektyvi priemonė

Detaliau

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009,

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009, husqvarna AUTOMOWER 230 ACX/220 AC NAUDOJIMO INSTRUKCIJA TURINYS 1. Įžanga ir sauga... 5 1.1 Įžanga... 5 1.2 Automower simboliai... 6 1.3 Naudojimo instrukcijos simboliai... 7 1.4 Saugos nurodymai... 8

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B C 16 D 5 A 11 6 B 17

1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B C 16 D 5 A 11 6 B 17 1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B 9 3 15 4 10 C 16 D 5 A 11 6 B 17 NAUDOJIMO PASKIRTIS Ši skalbyklė skirta tik skalbti ir gręžti skalbyklėse skalbiamiems skalbiniams tokiais kiekiais, kurie paprastai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas Dėl programinės įrangos naujinių naudojimasis programinės įrangos sąsaja (įskaitant programinės įrangos funkcijas, naudotojo sąsają ir sąveika, bet tuo neapsiribojant) gali

Detaliau