LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2012 m. birželio 29 d. Nr. 1V-512 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. 1V-148 Dėl regioninių centrų kompleksinės plėtros investicinių programų patvirtinimo (Žin., 2008, Nr ; 2009, Nr ; 2010, Nr , Nr ; 2011, Nr , Nr , Nr ): 1. Nurodytuoju įsakymu patvirtintos Alytaus regioninio centro kompleksinės plėtros metų investicinės programos 1 priede: 1.1. įrašau 1.1 priemonės preliminaraus lėšų poreikio skiltyje vietoj skaičiaus 4000 skaičių 1181 ; 1.2. išdėstau 1.3 priemonės pavadinimo skiltį taip: Vilniaus ir Kauno gatvių žiedo, teritorijos, apribotos Užuolankos, S. Dariaus ir S. Girėno, Savanorių, Pušyno, Lelijų, Vilniaus, Kauno gatvėmis, aplinkos kompleksinis tvarkymas (esamų šaligatvių, pėsčiųjų takų, gatvių, apšvietimo, aikštės, želdinių, fontano, vaizdo stebėjimo kamerų, mažosios architektūros, kitos infrastruktūros sutvarkymas, atnaujinimas ar įrengimas) ; 1.3. įrašau 1.4 priemonės pavadinimo skiltyje vietoj žodžio rekonstravimas žodžius atnaujinimas (modernizavimas) ir įgyvendinimo termino skiltyje vietoj skaičių skaičius ; 1.4. įrašau 1.5 priemonės pavadinimo skiltyje vietoj žodžio rekonstrukcija žodžius atnaujinimas (modernizavimas) ir įgyvendinimo termino skiltyje vietoj skaičių skaičius ; 1.5. išdėstau 1.6 priemonės pavadinimo skiltį taip: Miesto centro dalies, apribotos Pulko, Vilniaus, S. Dariaus ir S. Girėno gatvėmis, Rotušės aikšte, Sporto ir Birutės gatvėmis, viešųjų erdvių sutvarkymas (šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų, apšvietimo, želdinių, aikštelių, vaizdo stebėjimo kamerų, mažosios architektūros ir kitos infrastruktūros sutvarkymas, atnaujinimas, įrengimas) ; 1.6. išdėstau 1.7 priemonės pavadinimo skiltį taip: Dainavos gyvenamojo rajono viešųjų erdvių sutvarkymas (automobilių parkavimo aikštelių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, apšvietimo, inžinerinių tinklų, vaikų žaidimo aikštelių, vaizdo stebėjimo kamerų, mažosios architektūros, Naujosios g. atkarpos nuo Tvirtovės g. iki Žuvinto g. ir kitos infrastruktūros sutvarkymas, atnaujinimas, įrengimas) ; 1.7. įrašau 2.2 priemonės pavadinimo skiltyje vietoj žodžio rekonstrukcija žodžius atnaujinimas (modernizavimas), įgyvendinimo termino skiltyje vietoj skaičiaus 2010 skaičių 2012 ir preliminaraus lėšų poreikio skiltyje vietoj skaičiaus skaičių ; 1.8. įrašau 2.3 priemonės pavadinimo skiltyje vietoj žodžio rekonstrukcija žodžius sutvarkymas, atnaujinimas ; 1.9. išdėstau 2.5 priemonės pavadinimo skiltį taip: I Alytaus aikštės ir jos prieigų kompleksinis sutvarkymas: I Alytaus aikštės, fontano pėsčiųjų, dviračių takų iki Studentų skvero, apšvietimo, kitos infrastruktūros sutvarkymas, atnaujinimas, įrengimas, aplinkos sutvarkymas ; įrašau 3.1 priemonės pavadinimo skiltyje vietoj žodžio rekonstrukcija žodžius sutvarkymas, atnaujinimas ir įrengimas, įgyvendinimo termino skiltyje vietoj skaičiaus

2 2010 skaičių 2012 ir preliminaraus lėšų poreikio skiltyje vietoj skaičiaus 8100 skaičių Išdėstau nauja redakcija nurodytuoju įsakymu patvirtintos Alytaus regioninio centro kompleksinės plėtros metų investicinės programos 2 priedo 1 uždavinio grafinę dalį (pridedama). 3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintos Marijampolės regioninio centro kompleksinės plėtros metų investicinės programos 1 priede: 3.1. išdėstau 1.1 priemonės pavadinimo skiltį taip: Kompleksiškai sutvarkyti J. Basanavičiaus aikštės viešąsias erdves, didinant vietos investicinį ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą: pakeisti aikštės ir šaligatvių dangas, sutvarkyti želdinius, sutvarkyti, atnaujinti aikštės apšvietimo sistemą, nuotekų ir vandentiekio tinklus, lietaus kanalizacijos linijas, Vilkaviškio ir J. Dailidės gatvių atkarpas, įrengiant praėjimą tarp Poezijos ir Rygiškių Jono parkų po Vilkaviškio gatve, atnaujinti su J. Basanavičiaus aikštės viešosiomis erdvėmis besiribojančių pastatų laiptus ir J. Basanavičiaus aikštės erdvę ribojančių viešųjų pastatų fasadus, įrengti viešąjį tualetą, pastatyti dviejų aukštų automobilių stovėjimo aikštelę. ; 3.2. įrašau 1.2 priemonės pavadinimo skiltyje vietoj žodžių rekonstruoti vandentiekio ir kanalizacijos tinklus, rekonstruoti lietaus kanalizacijos tinklus, rekonstruoti apšvietimo sistemą žodžius sutvarkyti, atnaujinti ar įrengti vandentiekio ir kanalizacijos tinklus, lietaus kanalizacijos tinklus, apšvietimo sistemą ; 3.3. išdėstau 1.3 priemonę taip: 1.3. Kompleksiškai sutvarkyti Vytauto, P. Armino gatvių atkarpų, P. Kriaučiūno gatvės su prieigomis (Vytauto Didžiojo parku) viešąsias erdves ir Sodo gatvę, kuriant patrauklią gyvenamąją aplinką: sutvarkyti, atnaujinti ar įrengti nuotekų ir vandentiekio tinklus, lietaus kanalizacijos linijas, sutvarkyti, atnaujinti apšvietimo sistemą, pakeisti šaligatvių, gatvių ir privažiavimų dangas, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, įrengti viešąjį tualetą, atnaujinti šalia esančių visuomeninių pastatų fasadus, suformuoti želdynus, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus, suolelius, vaikų žaidimų aikšteles Vytauto Didžiojo parke Marijampo lės savivaldyb ė Europos Sąjungos struktūriniai fondai, Marijampolės savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas 3.4. išdėstau 1.4 priemonę taip: 1.4. Kompleksiškai sutvarkyti teritorijos prie 2011 Rygiškių Jono gimnazijos ir Kauno g atkarpos iki V. Kudirkos g. viešąsias erdves, kuriant patrauklią gyvenamąją aplinką: sutvarkyti, atnaujinti Kauno gatvės atkarpą, sutvarkyti viešąsias erdves prie Rygiškių Jono gimnazijos ir Rygiškių Jono parko, Rygiškių Jono gimnazijos stadioną ir jo tribūnas, atnaujinti Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų komplekso fasadus ir Spindulio kino teatro fasadą, pakeisti gatvės dangą, sutvarkyti, atnaujinti lietaus kanalizacijos Marijamp olės savivaldy bė Europos Sąjungos struktūriniai fondai, Marijampolės savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas

3 linijas, vandentiekio, nuotekų tinklus, pakeisti šaligatvių dangas, sutvarkyti, atnaujinti apšvietimo sistemą, suformuoti želdynus išdėstau 2.1 priemonės pavadinimo skiltį taip: Kompleksiškai sutvarkyti Poezijos parko teritoriją, sutvarkyti ir atnaujinti joje esančią infrastruktūrą, sukuriant miesto rekreacinę zoną: sutvarkyti, atnaujinti ar įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklus, lietaus kanalizacijos tinklus, apšvietimo sistemą, sutvarkyti Jevonio upelio vagą ir hidrotechninius statinius, pakeisti gatvių ir šaligatvių dangas, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus, įrengti suoliukus, sutvarkyti ir atnaujinti fontanus, įrengti poilsio ir vaikų žaidimo aikšteles, tualetus, rizikos zonose įrengti vaizdo stebėjimo kameras, suformuoti želdynus. ; 3.6. išdėstau 3.1 priemonės pavadinimo skiltį taip: Pritaikyti gyventojų ir verslo reikmėms pietinėje miesto dalyje šalia karinio miestelio esančią teritoriją: sutvarkyti, atnaujinti ar pakeisti šaligatvių dangas, lietaus kanalizacijos linijas, apšvietimo linijas, sutvarkyti, atnaujinti elektros tiekimo linijas, Vytauto, Geležinkelio ir A. Gustaičio gatvių atkarpas, įrengti asfaltbetonio dangas įvažiavimams į kiemus, įrengti poilsio ir vaikų žaidimų aikšteles. 4. Nurodytuoju įsakymu patvirtintos Mažeikių regioninio centro kompleksinės plėtros metų investicinės programos 1 priede: 4.1. išdėstau 1.1 priemonę taip: 1.1. Kompleksinis Mažeikių miesto naujamiesčio urbanizuotų erdvių tvarkymas: pastatų fasadų atnaujinimas, šaligatvių, gatvių ir aikštelių dangos sutvarkymas, atnaujinimas, skverų, želdinių sutvarkymas, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas, poilsio zonų, viešųjų tualetų, atliekų surinkimo aikštelių įrengimas, nuotekų ir vandentiekio tinklų, lietaus kanalizacijos, šilumos tinklų, apšvietimo linijų sutvarkymas, atnaujinimas, videokamerų įrengimas rizikos zonose. Mažeikių rajono savivaldybės kultūros rūmų atnaujinimas (modernizavimas) ir aplinkos sutvarkymas. Renovuojamų daugiabučių namų privažiavimų rekonstravimas, šaligatvių dangos, apšvietimo sistemos sutvarkymas, mašinų stovėjimo, poilsio ir vaikų žaidimų aikštelių įrengimas, siekiant sukurti patrauklias ir saugias erdves gyvenamuosiuose rajonuose Mažeikių rajono savivaldyb ė Mažeikių rajono savivaldybės biudžetas (toliau savivaldybės biudžetas), valstybės biudžetas, Europos Sąjungos (toliau ES) struktūriniai fondai 4.2. išdėstau 1.2 priemonės pavadinimo skiltį taip: Kompleksinis Mažeikių miesto senamiesčio zonų, apleistų zonų abipus geležinkelio viešųjų erdvių sutvarkymas: pastatų fasadų atnaujinimas, šaligatvių, gatvių ir aikštelių dangos sutvarkymas ar pakeitimas, skverų, želdinių sutvarkymas, poilsio zonų, viešųjų tualetų įrengimas, nuotekų ir vandentiekio tinklų, lietaus kanalizacijos, apšvietimo linijų sutvarkymas, atnaujinimas, videokamerų įrengimas rizikos zonose. Mažeikių rajono savivaldybės bibliotekos atnaujinimas (modernizavimas), Mažeikių rajono savivaldybės muziejaus rekonstravimas. Aplinkos sutvarkymas. Renovuojamų daugiabučių namų privažiavimų atnaujinimas, šaligatvių dangos, apšvietimo sistemos sutvarkymas,

4 atnaujinimas, mašinų stovėjimo, poilsio ir vaikų žaidimų aikštelių įrengimas, siekiant gerinti miesto estetinį vaizdą bei sukurti patrauklias ir saugias viešąsias erdves gyventojams, sudaryti tinkamas sąlygas investavimui bei verslui vystyti. ; 4.3. įrašau 2.1 priemonės įgyvendinimo termino skiltyje vietoj skaičiaus 2010 skaičių 2013 ; 4.4. išdėstau 3.1 priemonės pavadinimo skiltį taip: Daugiabučių namų renovavimas miesto centro rajone (Gamyklos (6 namai), Laisvės (6 namai), Burbos (3 namai), Mindaugo (4 namai), P. Vileišio (3 namai), Vasario 16-osios (1 namas), J. Basanavičiaus (1 namas), Stoties (1 namas), Ventos (1 namas), Naftininkų (8 namai), Sodų (2 namai), Vyšnių (1 namas), Žemaitijos (4 namai) gatvėse), siekiant gerinti miesto estetinį vaizdą bei sukurti vientisas, kompleksiškai sutvarkytas zonas. 5. Išdėstau nauja redakcija nurodytuoju įsakymu patvirtintos Mažeikių regioninio centro kompleksinės plėtros metų investicinės programos 2 priedo 1 uždavinio grafinę dalį (pridedama). 6. Nurodytuoju įsakymu patvirtintos Tauragės regioninio centro kompleksinės plėtros metų investicinės programos 1 priede: 6.1. išdėstau 1.1 priemonės pavadinimo skiltį taip: Tauragės miesto centro dalies, apribotos J. Tumo-Vaižganto, Bernotiškės, Dariaus ir Girėno gatvėmis ir Jūros upės pakrante, viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas, sukuriant patrauklią gyvenamąją aplinką ir pagerinant sąlygas verslui vystytis: Martyno Mažvydo alėjos (nuo Vytauto g. iki Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos stadiono ribos), Vytauto g. aikštės ir skvero prie Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčios bei jų aplinkos kompleksinis sutvarkymas, Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčios pastato fasado atnaujinimas. Viešųjų erdvių prie Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos, vaikų sporto mokyklos ir vaikų lopšelio-darželio Ąžuoliukas sutvarkymas. Skvero prie Tauragės Švč. Trejybės katalikų bažnyčios kompleksinis sutvarkymas. Tauragės Švč. Trejybės katalikų bažnyčios pastato fasado atnaujinimas. Gatvių, šaligatvių ir apšvietimo sutvarkymas, atnaujinimas, dviračių takų įrengimas, automobilių stovėjimo aikštelių sutvarkymas, atnaujinimas, vaikų žaidimų aikštelių įrengimas, paviršinių nuotekų tinklų įrengimas, pastatų fasadų atnaujinimas. ; 6.2. įrašau 2.1 priemonės pavadinimo skiltyje vietoj žodžio rekonstrukcija žodžius sutvarkymas, atnaujinimas ; 6.3. įrašau 2.2 priemonės pavadinimo skiltyje vietoj žodžio rekonstrukcija žodžius atnaujinimas (modernizavimas). 7. Išdėstau nauja redakcija nurodytuoju įsakymu patvirtintos Tauragės regioninio centro kompleksinės plėtros metų investicinės programos 2 priedo 1 uždavinio grafinę dalį (pridedama). 8. Nurodytuoju įsakymu patvirtintos Telšių regioninio centro kompleksinės plėtros metų investicinės programos 1 priede: 8.1. išdėstau 1.1 priemonės pavadinimo skiltį taip: Telšių miesto senamiesčio viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas, sukuriant patrauklią gyvenamąją bei investicinę aplinką: Respublikos g. akmeninės atraminės sienos atnaujinimas, pastatų fasadų remontas, gatvių kompleksinis sutvarkymas, apšvietimo ir šaligatvių įrengimas, teritorijų aptvėrimas ir vaizdo kamerų įrengimas, viešųjų erdvių apželdinimas, Katedros a. tęsinio ir laiptų iki Birutės g. sutvarkymas, atnaujinimas, Goldnerio skvero kompleksinis sutvarkymas, senamiesčio aplinkai tinkamų gatvių pavadinimų, namų numerių lentelių įrengimas bei memorialinių lentų pakabinimas. ; 8.2. įrašau 2.1 priemonės pavadinimo skiltyje vietoj žodžio rekonstruoti žodžius atnaujinti (modernizuoti) ; 8.3. išdėstau 3.1 priemonės pavadinimo skiltį taip: Užterštos aplinkos prie Masčio ežero pakrantės sutvarkymas, sukuriant palankias sąlygas verslo plėtrai bei patrauklią gyvenamąją aplinką (I darbų etapas nuo Zakso kalno iki Naujosios g.): Masčio ežero pakrantės valymas, kranto šlaito formavimas, fontanų, prieplaukų sutvarkymas,

5 atnaujinimas ar naujų įrengimas, Telšės upelio vagos atkūrimas, tvarkomo pakrantės ruožo paviršiaus lyginimas ir užsodinimas veja, pėsčiųjų ir dviračių takų atnaujinimas, sutvarkymas ir naujų paklojimas, privažiavimų ir mašinų stovėjimo aikštelių įrengimas, apšvietimo ir vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas, suolų, šiukšlių dėžių, pavėsinės, kitų mažosios architektūros elementų įrengimas, pėsčiųjų ir dviračių tiltų suprojektavimas ir pastatymas, vaikų žaidimo aikštelių projektavimas ir įrengimas, lietaus kanalizacijos, vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas, apleisto sporto aikštyno sutvarkymas, atnaujinimas įrengiant sporto aikštyno dangas, aptveriant aikštyną, jį apšviečiant ir įrengiant vaizdo stebėjimo kameras, atraminės sienutės, informacinių stendų įrengimas, kitos laisvalaikio, poilsio ir kultūros infrastruktūros sutvarkymas, atnaujinimas ar įrengimas. ; 8.4. įrašau 3.2 priemonės pavadinimo skiltyje vietoj žodžio rekonstrukcija žodžius atnaujinimas, sutvarkymas ; 8.5. įrašau 3.3 priemonės pavadinimo skiltyje vietoj žodžių prieplaukų rekonstrukcija ar naujų įrengimas, pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir naujų paklojimas žodžius prieplaukų sutvarkymas, atnaujinimas ar naujų įrengimas, pėsčiųjų ir dviračių takų sutvarkymas, atnaujinimas ir naujų paklojimas ir vietoj žodžių Žemaičių kaimo muziejaus teritorijos tvarkymas žodžius sporto, treniruočių aikštelių įrengimas, gatvių atkarpų dangų atnaujinimas ir tvarkymas. 9. Išdėstau nauja redakcija nurodytuoju įsakymu patvirtintos Telšių regioninio centro kompleksinės plėtros metų investicinės programos 2 priedo 3 uždavinio grafinę dalį (pridedama). 10. Įrašau nurodytuoju įsakymu patvirtintos Utenos regioninio centro kompleksinės plėtros metų investicinės programos 1 priedo 1.4 priemonės pavadinimo skiltyje vietoj žodžio rekonstrukcija žodį atnaujinimas. 11. Nurodytuoju įsakymu patvirtintos Visagino regioninio centro kompleksinės plėtros metų investicinės programos 1 priede: išdėstau 1.1 priemonės pavadinimo skiltį taip: Suformuoti miesto bendruomenės traukos centrą sutvarkius, atnaujinus Visagino miesto Sedulinos alėją I ir III mikrorajonuose ir kompleksiškai sutvarkius jos aplinką: pakeisti arba įrengti šaligatvių dangą, įrengti privažiavimus prie pėsčiųjų alėjos bei automobilių stovėjimo aikšteles, sutvarkyti viešosios paskirties zonas, įrengti suoliukus, gėlynus, sutvarkyti, atnaujinti apšvietimo sistemą. ; išdėstau 1.2 priemonės pavadinimo skiltį taip: Kompleksiškai sutvarkyti Visagino miesto gyvenamųjų rajonų viešąsias erdves, didinant jų investicinį ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą: sutvarkyti, atnaujinti Visagino miesto apšvietimo sistemą, įrengti vaizdo stebėjimo sistemą ir duomenų perdavimo tinklus Visagino miesto rizikos zonose, pakeisti šaligatvių dangą, sutvarkyti viešosios paskirties zonas, įrengti suoliukus ir gėlynus, įrengti privažiavimus ir automobilių stovėjimo aikšteles prie gyvenamųjų namų, sutvarkyti, atnaujinti esamus privažiavimus ir automobilių stovėjimo aikšteles, sutvarkyti, atnaujinti esamas ir įrengti naujas vaikų žaidimo aikšteles. ; išdėstau 1.3 priemonės pavadinimo skiltį taip: Suformuoti miesto bendruomenės traukos centrą rekonstravus Visagino kultūros centrą ir kompleksiškai sutvarkius jo aplinką: rekonstruoti arba atnaujinti (modernizuoti) Visagino kultūros centro pastatus, pakeisti šaligatvių dangą, sutvarkyti, atnaujinti privažiavimus bei automobilių stovėjimo aikšteles, sutvarkyti viešosios paskirties zonas, įrengti suoliukus, gėlynus, sutvarkyti, atnaujinti apšvietimo sistemą. ; išdėstau 2.1 priemonės pavadinimo skiltį taip: Sukurti sporto ir aktyvaus poilsio zoną Visagino ežero pakrantėje: atnaujinti (modernizuoti) miesto stadioną, teniso aikštelę (kortus), viešąjį tualetą, įrengti sporto, poilsio ir vaikų žaidimų aikšteles, kempingą, sutvarkyti aplinką. VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ARTŪRAS MELIANAS

6 Alytaus regioninio centro kompleksinės plėtros metų investicinės programos 2 priedas (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1V-512 redakcija) ALYTAUS REGIONINIO CENTRO KOMPLEKSINĖS PLĖTROS METŲ INVESTICINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO METU TVARKOMŲ TERITORIJŲ SCHEMA 1 uždavinys kompleksiškai sutvarkyti Alytaus miesto viešąsias erdves, siekiant padidinti gyvenamosios ir investicinės aplinkos patrauklumą.

7 * Skaičiais pažymėtos Alytaus regioninio centro kompleksinės plėtros metų investicinės programos 1 priede nustatytos priemonės.

8 Mažeikių regioninio centro kompleksinės plėtros metų investicinės programos 2 priedas (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1V-512 redakcija) MAŽEIKIŲ REGIONINIO CENTRO KOMPLEKSINĖS PLĖTROS METŲ INVESTICINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO METU TVARKOMŲ TERITORIJŲ SCHEMA 1 uždavinys kompleksiškai sutvarkyti Mažeikių miesto viešąsias erdves, siekiant padidinti gyvenamosios ir investicinės aplinkos patrauklumą.

9 * Skaičiais pažymėtos Mažeikių regioninio centro kompleksinės plėtros metų investicinės programos 1 priede nustatytos priemonės.

10 Tauragės regioninio centro kompleksinės plėtros metų investicinės programos 2 priedas (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1V-512 redakcija) TAURAGĖS REGIONINIO CENTRO KOMPLEKSINĖS PLĖTROS METŲ INVESTICINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO METU TVARKOMŲ TERITORIJŲ SCHEMA 1 uždavinys kompleksiškai sutvarkyti Tauragės miesto viešąsias erdves, siekiant padidinti gyvenamosios ir investicinės aplinkos patrauklumą.

11 * Skaičiais pažymėtos Tauragės regioninio centro kompleksinės plėtros metų investicinės programos 1 priede nustatytos priemonės.

12 Telšių regioninio centro kompleksinės plėtros metų investicinės programos 2 priedas (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1V-512 redakcija) TELŠIŲ REGIONINIO CENTRO KOMPLEKSINĖS PLĖTROS METŲ INVESTICINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO METU TVARKOMŲ TERITORIJŲ SCHEMA 3 uždavinys sukurti palankias sąlygas pramonės ir verslo plėtrai, regeneruojant ir tvarkant apleistas ir užterštas Telšių miesto teritorijas.

13 * Skaičiais pažymėtos programos 1 priede nustatytos priemonės

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2009

Detaliau

1-6 ataskaita del kreditu p

1-6 ataskaita del kreditu p MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA A U D I T O A T A S K A I T A DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė 8-343-92216 www.ugira.lt ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AIKŠTELĖS (UNIKALUS NR. 4400-2934-7433) REKONSTRAVIMO,

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Projektas Nr. VP-13-723 SPL Panevėžio miesto želdynų

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-714 DĖL P

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-714 DĖL P LIETUVOS ESPUBLIKOS VIDAUS EIKALŲ MINISTAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS ESPUBLIKOS VIDAUS EIKALŲ MINISTO 2015 M. UGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO N. 1V-714 DĖL PANEVĖŽIO EGIONO INTEGUOTOS TEITOIJŲ VYSTYMO POGAMOS PATVITINIMO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

Alytaus regiono metų plėtros planas Patvirtintas Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 ALYTAUS REGIONO

Alytaus regiono metų plėtros planas Patvirtintas Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 ALYTAUS REGIONO Patvirtintas regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 ALYTAUS REGIONO 2014 2020 METŲ PLĖTROS PLANAS ALYTUS, 2015 1 TURINYS 1. ĮVADAS 2. ALYTAUS REGIONO SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

ABC Aiškinamasis raštas Šiaulių miesto centrin s dalies Prisik limo aikšt s su prieigomis sutvarkymo projekto architektūrin s koncepcijos projekto kon

ABC Aiškinamasis raštas Šiaulių miesto centrin s dalies Prisik limo aikšt s su prieigomis sutvarkymo projekto architektūrin s koncepcijos projekto kon ABC Aiškinamasis raštas TIKSLAS Miesto centro urbanistin s struktūros pagrindin s erdv s urbanistinis ir architektūrinis, išbaigtumas reabilituojant miesto istorinę raidą. IDöJA Klasikiniais principais

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

smalsuciai_small

smalsuciai_small LOPŠELIS -DARŽELIS SMALSUČIAI PROJEKTAS AIKŠTELĖ KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS 1 ANKETŲ APIBENDRINIMAS 2 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU VAIKAIS 3 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU TĖVELIAIS IR PERSONALU 4 PASIŪLYMAI / DARŽELIO MAKETAS

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGO ATASKAITA 204 M. PRIEDAS 2. Stebėjimo vieta: Žemaitijos nacionaliniame parke esantys miškai. Parametrai ir matavimo vienetai: Įveistų miškų plotas, ha. Monitoringą vykdė ir ataskaitą

Detaliau

ATSAKYMAI GEOGRAFINIS TAKAS Dalyvio Nr. Surinkti taškai 1 užduotis Rekreacija 4 taškai 4 tšk. Orientuokis pagal žemėlapį ir eik į pirmąją geografinio

ATSAKYMAI GEOGRAFINIS TAKAS Dalyvio Nr. Surinkti taškai 1 užduotis Rekreacija 4 taškai 4 tšk. Orientuokis pagal žemėlapį ir eik į pirmąją geografinio ATSAKYMAI GEOGRAFINIS TAKAS 1 užduotis Rekreacija 4 4 tšk. Orientuokis pagal žemėlapį ir eik į pirmąją geografinio tako stotelę. Einant stebėk aplinką ir kuo tiksliau fiksuok žemėlapyje rekreacines ir

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: 188764867) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektiniai pasiūlymai

Detaliau

Turinys ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA... 3 ĮVADAS... 3 BIUDŽETA

Turinys ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA... 3 ĮVADAS... 3 BIUDŽETA Turinys ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA... 3 ĮVADAS... 3 BIUDŽETAS IR FINANSAI. CENTRALIZUOTA BUHALTERIJA... 4 Savivaldybės

Detaliau

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 93-3999 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS IR POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X IR KITŲ [...] GYVENTOJŲ SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X IR KITŲ [...] GYVENTOJŲ SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X IR KITŲ [...] GYVENTOJŲ SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2018-09-25 Nr. 4D-2018/2-37 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS S P R E N D I M A S DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2019

Visuomenės informavimo ataskaita_2019 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Nuotekų

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis TURIZMO GALIMYBĖS PLUNGĖS KRAŠTE Plungės TIC turizmo vadybininkė Kristina Narkutė - Beniušienė PLUNGĖS RAJONAS Plungės rajonas įsikūręs šalies šiaurės vakaruose. Rajonas apima nemažą Žemaitijos etnografinio

Detaliau

Šiaulių miesto lopšelių – darželių, mokyklų, ligoninių sąrašas (Ldvn/Ln) 2014 m

Šiaulių miesto lopšelių – darželių, mokyklų, ligoninių  sąrašas (Ldvn/Ln) 2014 m ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 783 Šiauliai. Tel. 8-41 514144, el.paštas matl@splius.lt, www.matl.lt TRIUKŠMO TYRIMAI ŠIAULIŲ MIESTO TRIUKŠMO PREVENCIJOS IR TYLIOSIOSE

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 2 priedas SAVAITINĖ UŽDUOTIS TVIRTINU: (pareigos) (parašas) (data) Savaitės diena Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis bei šventinė diena Pamaina Patikrinimų

Detaliau

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo organizatorius UAB "Kopų žuvėdra" 2011 m. Žemės sklypo

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Opozicijos ataskaita_DRAFT

Opozicijos ataskaita_DRAFT MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS TS-LKD FRAKCIJOS ATASKAITA VALDAS PILECKAS Marijampolės savivaldybės tarybos TS-LKD frakcijos seniūnas Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto narys Antikorupcijos

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2016

Visuomenės informavimo ataskaita_2016 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Lietuva,

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

INFORMACIJA APIE POREIKĮ UGDYMO APLINKAI MODERNIZUOTI Eil. Nr. Švietimo įstaigos pavadinimas 1. Lopšelis-darželis Pušynėlis Mokymo priemonė

INFORMACIJA APIE POREIKĮ UGDYMO APLINKAI MODERNIZUOTI Eil. Nr. Švietimo įstaigos pavadinimas 1. Lopšelis-darželis Pušynėlis Mokymo priemonė INFORMACIJA APIE POREIKĮ UGDYMO APLINKAI MODERNIZUOTI 06.08.04 Eil. Nr. Švietimo įstaigos pavadinimas. Lopšelis-darželis Pušynėlis Mokymo priemonės (mokymo priemonės pavadinimas) Mokykliniai baldai (mokylinių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Naftininkų gatvė Mūsų kelionė prasideda ties Mažeikių Pirminės sveikatos priežiūros centru. Šiuo metu pastate daug atskirų įvairias medicinines paslau

Naftininkų gatvė Mūsų kelionė prasideda ties Mažeikių Pirminės sveikatos priežiūros centru. Šiuo metu pastate daug atskirų įvairias medicinines paslau Naftininkų gatvė Mūsų kelionė prasideda ties Mažeikių Pirminės sveikatos priežiūros centru. Šiuo metu pastate daug atskirų įvairias medicinines paslaugas teikiančių įmonių, tačiau daug anksčiau čia buvo

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai 1. Kurios tautos gyvenamoji teritorija parodyta žemėlapyje? A berberų B fulbių C hausų D tuaregų 3. Ką vaizduoja šis neįprastu

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p U rchestra, įm.k. 300726445, Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, info@archestra.lt, tel.nr.: 8 612 16476 Vizualizacija: Statinio projekto pavadinimas: Statytojas: Statinio kategorija: Statybos

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel 1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel. +370 650 41 890 Dapkus@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Plotas

Detaliau

PANEVEŽIO RAJONO

PANEVEŽIO RAJONO PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-127 PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 2022 METŲ STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS 2 I dalis. Panevėžio rajono socialinės,

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Priedas

Priedas Vilniaus Gedimino technikos universitetas skelbia konkursą išvardintose katedrose ir mokslo padaliniuose užimti šias pareigas: I. GAMTOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYSE APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETE 1.

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T S S. Daukanto g. 9, -6943 Kazlų Rūda STTYTOJS B PIENO ŽVIGŽDĖS PROJEKTUOTOJS SUTRTIES DINIMS PROJEKTO DINIMS PROJEKTO NUMERIS UB BIO B PIENO ŽVIGŽDĖS FILILO

Detaliau

Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auks

Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auks Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auksinuko ir kraujalakio melsvio stebėjimus, niūraspalvio

Detaliau

PATVIRTINTA: UAB Šiaulių gatvių apšvietimas Valdybos posėdžio 2019 m. balandžio 16 d. Protokolu Nr UAB ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS METINIS PRANEŠ

PATVIRTINTA: UAB Šiaulių gatvių apšvietimas Valdybos posėdžio 2019 m. balandžio 16 d. Protokolu Nr UAB ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS METINIS PRANEŠ PATVIRTINTA: UAB Šiaulių gatvių apšvietimas Valdybos posėdžio 2019 m. balandžio 16 d. Protokolu Nr. 11-2 UAB ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS METINIS PRANEŠIMAS 2018 m. I. BENDROJI DALIS 1.1. Įmonės įsteigimas

Detaliau

Gyvenamoji teritorija triukšmo prevencijos zonoje

Gyvenamoji teritorija triukšmo prevencijos zonoje PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-175 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014-2018 METŲ TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS 2014 Šiauliai TURINYS ĮVADAS Triukšmas

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL UŽTVANKŲ, PRIE KURIŲ REIKIA PASTATYTI ĮRENGINIUS ŽUVŲ MIGRACIJAI, SĄRAŠO IR BUVUSIŲ UŽTVANKŲ LIEKANŲ, KURIOSE REIKIA PAŠALINTI KLIŪTIS, TRUKDANČIAS

Detaliau

Sild_03_new3.pdf.xls

Sild_03_new3.pdf.xls Eil. Nr. Gatvė Namas Šilumos suvartojimas šildymui 2015 m. kovo mėnesį Plotas šilumos paskirstymui, m² MWh Maksimali norma, kwh/m² Vidutinė norma, kwh/m² Faktinis suvartojimas, kwh/m² 67,3 446,3 Šilumos

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau