VI. TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 6.1 Teoremos apie tolydžiu funkciju tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami reali

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VI. TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 6.1 Teoremos apie tolydžiu funkciju tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami reali"

Transkriptas

1 VI TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 61 Teoremos apie tolydžiu tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami realiu ju skaičiu savybes atkreipėme dėmesi i tokia šios aibės elementu savybe : kokie bebūtu du realieji skaičiai, visuomet gaa nurodyti trečia, esanti tarp šiu skaičiu Natūralu tikėtis, kad ir tolydi funkcija, turi panašia savybe, ty jei parinksime dvi tolydžios funkcijos reikšmes tai ir visi skaičiai, esantys tarp šiu dvieju funkcijos reikšmiu, yra tos pačios funkcijos reikšmės Tarkime, kad δ > 0 Primename, kad taško x 0 delta aplinka vadinsime toki atvira intervala : V δ (x 0 ) = (x 0 δ, x 0 + δ) Taško x 0 dešinia ja delta aplinka vadinsime intervala V + δ (x 0) = (x 0, x 0 + δ) Taško x 0 kairia ja delta aplinka vadinsime intervala V δ (x 0) = (x 0 δ, x 0 ) Teorema 1 Tarkime, kad funkcija yra tolydi taške x 0 ir f(x 0 ) 0 Tada egzistuoja taško x 0 aplinka V δ (x 0 ) tokia, kad visiems x V δ (x 0 ) funkcijos reikšmės nelygios nuliui ir šios funkcijos reikšmės turi ta pati ženkla kaip ir f(x 0 ) Funkcija yra tolydi taške x 0, todėl egzistuoja x x0 f(x) = b = f(x 0 ) 0 Kitaip tariant, bet kokiam ɛ > 0 egzistuoja δ = δ(ɛ) > 0 tokie, kad b ɛ < f(x) < b + ɛ, jei tik x V δ (x 0 ) (1) Pastebėsime, kad ɛ gae parinkti laisvai, todėl nemažindami bendrumo gae laikyti, kad ɛ < b Taip parinkus ɛ gauname, kad skaičiai b ɛ, b + ɛ, b bus vienodo ženklo, todėl iš (1) nelygybiu išplaukia, kad f(x) reikšmės nurodytoje taško aplinkoje bus tokio paties ženklo kaip ir skaičiaus b = f(x) Teorema 2 Tarkime, kad funkcija y = f(x) yra tolydi intervale [a, b] ir be to sgn f(a) sgn f(b) Jei f(a) ir f(b) nelygios nuliui, tai egzistuoja intervale (a, b) taškas x 0 toks, kad f(x 0 ) = 0 Tarkime, kad f(a) < 0, o f(b) > 0 Pastebėkime, kad aibė {x [a, b]; f(x) < 0} netuščia ir aprėžta iš viršaus Taigi, egzistuoja šios aibės tikslus viršutinis rėžis, tarkime M 0 Atkreipsime dėmesi, kad M 0 (a, b) Kadangi funkcija f(x) yra tolydi intervale (a, b), tai išplaukia, kad egzistuoja taško x 0 dešinioji aplinka, kurioje f(x) < 0 ir taško b kairioji aplinka, kurioje f(x) > 0 Tarkime, kad neegzistuoja tokio taško ψ, kad f(ψ) = 0 Bet tuomet remdamiesi 51 teorema gae tvirtinti, kad egzistuoja taško ψ delta aplinka, kurioje funkcijos f(x) reikšmės būtu to paties ženklo Tačiau tai nei manoma, kadangi iš tikslaus viršutiniojo rėžio apibrėžimo išplaukia, kad egzistuoja bent vienas intervalo (ψ δ < x ψ) taškas x 0, kuriam f(x 0 ) < 0, o visiems kitiems intervalo taškams x, f(x) 0 Taigi gavome prieštaravima Vadinasi f(ψ) = 0 Teorema 3 Tarkime, kad f(x) yra tolydi intervale [a, b] Tegu f(a) = A, f(b) = B Tegu C bet koks taškas, tenkinantis nelygybe : A < C < B Tada egzistuoja taškas ψ [a, b] toks, kad f(ψ) = C Tarkime, kad A B ir C A Apibrėžkime γ(x) = f(x) C Ši funkcija yra tolydi intervale [a, b] Be to ši funkcija intervalo galuose i gyja skirtingu ženklu reikšmes: g(a) = A C < 0 ir g(b) = B C > 0 96

2 Remdamiesi 2 teorema gauname, kad egzistuoja ψ [a, b] toks, kad g(ψ) = 0 Taigi f(ψ) C = 0 ir f(ψ) = 0 Teorema 4 Tolydi uždarame intervale funkcija yra aprėžta ir be to šio intervalo taškuose i gyja savo didžiausia ir mažiausia reikšmes Apibrėžimas Sakysime, kad funkcija y = f(x) didėja (mažėja) taške x 0, jeigu egzistuoja taško x 0 aplinka V δ (x 0 ) tokia, kad visiems x < y; x, y V δ (x 0 ) f(x) < f(y)(f(x) > f(y)) Sakysime, kad funkcija y = f(x) didėja (mažėja) intervale (a, b), jeigu ši funkcija didėja (mažėja) visuose šio intervalo taškuose Sakoma, kad funkcija f(x) nemažėja (nedidėja) intervale (a, b), jeigu visiems šio intervalo taškams tenkinantiems nelygybe x 1 < x 2 gauname, kad atitinkamos funkcijos reikšmės tenkina nelygybe f(x 1 ) f(x 2 )(f(x 1 ) f(x 2 )) Teisinga tokia teorema: Teorema 5 Jei funkcija f(x) diferencijuojama taške x 0 funkcija didėja (mažėja) taške x 0 ir f (x 0 ) > 0 (f (x 0 ) < 0), tai ši I rodysime viena atveji, ty kai f (x 0 ) < 0, kita atveji paliekame i rodyti skaitytojui Naudodamiesi išvestinės apibrėžimu gae užrašyti f (x 0 ) ɛ < f(x) f(x 0) x x 0 < f (x 0 ) + ɛ, kai 0 < x x 0 < δ (2) Beje, kadangi ɛ > 0 bet koks, laisvai pasirinktas mažas skaičius, tai parinkime ɛ > 0 toki, kad f (x 0 ) > ɛ Iš (2) nelygybės išplaukia, kad f(x) f(x 0 ) x x 0 < 0, kai 0 < x x 0 < δ Iš paskutiniu ju sa ryšiu išplaukia, kad funkcija f(x) mažėja taške x 0 Pastebėsime, kad sa lyga išvestinė yra teigiama (neigiama) yra pakankama funkcijos didėjimo sa lyga, tačiau nebūtina Pavyzdžiui, funkcija y = x 5 yra didėjanti taške x = 0, tačiau išvestinė šiame taške nėra teigiama Apibrėžimas Sakysime, kad funkcija y = f(x) turi lokalini maksimuma (minimuma ) taške x 0, jeigu egzistuoja taško x 0 aplinka V δ (x 0 ) tokia, kad f(x 0 ) > f(x), (f(x 0 ) < f(x)), kai x V δ (x 0 ) Funkcijos lokalinio maksimumo ir minimumo taškai yra vadinami lokalinio ekstremumo taškais Pasirodo, kad kai kada lokalinio ekstremumo taškus gae nustatyti naudodamiesi funkcijos išvestine Suformuluosime būtina diferencijuojamos funkcijos išvestinės egistavimo sa lyga Teorema 6 Jei funkcija y = f(x) yra diferencijuojama taške x 0 ir tame taške turi lokalini ekstremuma, tai šiame taške f (x 0 ) = 0 Šios teoremos i rodymas yra susije s su 5 Teorema Pastebėsime, kad jeigu funkcija taške turi lokalini ekstremuma, tai šiame taške funkcija nei didėja nei mažėja Bet tuomet remiantis minėta ja teorema gauname, kad funkcija negali būti šio taško aplinkoje nei teigiama nei neigiama Lieka vienintelė gaybė - f (x 0 ) = 0 Interpretuokime ši teigini grafiškai Matome, kad ekstremumo taškuose, kuriuose išvestinė egzistuoja (grafiškai interpretuojant, taške išvestinė egzistuoja, jei šiame taške gaa nubrėžti 97

3 vienintele liestine, o funkcijos grafiko taškas glodus, ty nėra aštrus dvieju kreiviu susidūrimo taškas Pateiktame 1 pav taške 1 liestinė egzistuoja, o taške 3- neegzistuoja (kodėl)? 1 pav 2 pav Teorema 7 (Rolio) Tarkime, kad funkcija yra tolydi intervale [a, b] ir diferencijuojama intervale (a, b) Jeigu f(a) = f(b), tai egzistuoja taškas x 0 (a, b) toks, kad f (x 0 ) = 0 Funkcija f(x) yra tolydi intervale [a, b], vadinasi šiame intervale ji i gyja mažiausia ir didžiausia reikšmes Tarkime, kad M = max f(x) ir m = min f(x) Aptarkime gaus atvejus, ty x [a,b] x [a,b] tarkime, kad 1) M = m ir 2) M > m Jeigu išpildyta 1) sa lyga, tai nagrinėjamoji funkcija yra pastovi Žinome, kad konstantos išvestinė lygi nuliui, taigi šiuo atveju teorema yra teisinga Tarkime, kad M > m Remdamiesi tuo, kad f(a) = f(b) gauname, kad bent viena iš šiu reikšmiu funkcija i gyja intervalo [a, b] viduje O tai reiškia, kad intervale (a, b) funkcija i gyja ekstremuma Kadangi funkcija diferencijuojama, tai remdamiesi 6 Teorema gauname, kad šiame ekstremumo taške išvestinės reikšmė lygi nuliui Teorema 8 Tarkime, kad funkcijos f(x) ir g(x) yra tolydžios intervale [a, b] ir diferencijuojamos intervale (a, b) Be to g (x) 0 šiame intervale Tada egzistuoja taškas x 0 (a, b) toks, kad f(b) f(a) g(b) g(a) = f (x 0 ) g (x 0 ) Pastaroji formulė yra vadinama Koši baigtiniu pokyčiu formule Visu pirma, reikėtu i sitikinti, kad sa lyga g (x) 0 tuo pačiu reiškia, kad g(a) g(b) Tarkime priešingai, ty g(a) = g(b) Bet tada funkcija g(x) tenkina visas Rolio teoremos sa lygas Vadinasi egzistuoja taškas x 0 (a, b) toks, kad g (x 0 ) = 0 Bet tai prieštarauja pradinei teoremos prielaidai Taigi, jei g (x) 0 intervale (a, b), tai g(a) g(b) F (x) = f(x) f(a) f(b) f(a) {g(x) g(a)} g(b) g(a) Remdamiesi g(x) ir f(x) savybėmis gauname, kad funkcija F (x) yra tolydi (prisiminkite tolydžiu veiksmus) Be to funkcija F (x) taip pat diferencijuojama intervale (a, b) 98

4 Pastebėkime, kad F (a) = F (b) = 0 Taigi, funkcija F (x) išpildo visas Rolio teoremos sa lygas Tad darome išvada, kad egzistuoja taškas x 0 (a, b) toks, kad F (x 0 ) = 0 Arba 0 = F (x 0 ) = f (x 0 ) f(b) f(a) g(b) g(a) g (x 0 ) Kadangi g (x 0 ) 0, tai iš paskutiniosios lygybės ir gauname teoremos i rodyma Tegu Koši baigtiniu pokyčiu formulėje funkcija g(x) = x Šiuo atveju Koši baigtiniu pokyčiu formulė yra vadinama Lagranžo baigtiniu pokyčiu formule Ty Lagranžo baigtiniu pokyčiu formulė yra tokia: f(b) f(a) = f (x 0 )(b a) Pastebėsime, kad dažnai Lagranžo formule, diferencijuojamai intervale (a, b) funkcijai f(x) patogu užrašyti tokiu būdu: f(x) f(x 0 ) = f (u)(x x 0 ), x, x 0 (a, b), u (x, x 0 ) Pastaroji lygybė gaa, kadangi (x, x 0 ) (a, b) Lagranžo formulė turi nemažai taikymu Apie tai ir kalbėsime Teorema 9 (Funkcijos pastovumo požymis) Tarkime, kad funkcija yra diferencijuojama intervale (a, b) ir be to visiems x (a, b), f (x) = 0 Tada intervale (a, b) funkcija y = f(x) yra pastovi Tarkime, kad x 0 < x, x 0, x (a, b) du intervalo taškai, tik pirmasis fiksuotas, o antrasis bet koks, laisvai pasirenkamas Tada (x 0, x) (a, b) Aišku, kad funkcija y = f(x) yra tolydi intervale [x 0, x] Tad gae taikyti Lagranžo teorema, šiai funkcijai, intervale [x 0, x] Gauname f(x) f(x 0 ) = f (u)(x x 0 ), x, x 0 (a, b), u (x, x 0 ) Bet f (u) = 0 Tad gauname, kad f(x) = f(x 0 ) Pastaroji lygybė reiškia, kad funkcijos f(x) reikšmė, bet kokiame taške x (šis taškas laisvai pasirinktas), yra lygi tam pačiam skaičiui Taigi, funkcija yra pastovi intervale (a, b) 62 Lopitalio taisyklė Apibrėžimas Sakome, kad dvieju santykis f(x)/g(x), kai x a, yra neapibrėžtumas 0/0( / ), jeigu f(x) = g(x) = 0 ( f(x) = g(x) = ) x a x a x a x a Teorema 10 (Lopitalio taisyklė)tarkime, kad funkcijos f(x), g(x) yra diferencijuojamos kokioje nors taško x 0 aplinkoje V δ (x 0 ), galbūt išskyrus ši taška Be to g (x) 0, kai x V δ(x0 ) Tegu Jeigu egzistuoja riba f(x) = g(x) = 0 x x 0 x x0 f (x) x x 0 g (x), 99

5 tai egzistuoja ir riba Be to teisinga lygybė: f(x) x x 0 g(x) f(x) x x 0 g(x) = f (x) x x 0 g (x) Tarkime, kad {x n } V δ (x 0 ) kokia nors seka, kurios riba yra taškas x 0 Turime, kad funkcijos f(x) ir g(x) yra tolydžios intervaluose [x 0, x n ] (nemažindami bendrumo gae laikyti, kad x 0 < x n ) ir diferencijuojamos šiuose intervaluose Be to šiuose intervaluose funkcija g (x) 0 Taigi, intervaluose [x 0, x n ], funkcijos g(x) ir f(x) išpildo Teoremos 8 sa lygas Gauname, kad intervaluose [x 0, x n ] egzistuoja taškai u n, tokie, kad f(x n ) f(x 0 ) g(x n ) g(x 0 ) = f (u n ) g (u n ) Kadangi f(x 0 ) = g(x 0 ) = 0, tai paskutinia ja lygybe perrašome taip: f(x n ) g(x n ) = f (u n ) g (u n ) Perėje prie ribos, kai n gauname, kad u n = x 0 Iš teoremos prielaidu n turime, kad dešinioji lygybės pusė egzistuoja, kai n, todėl egzistuoja ir kairioji pusė Teorema i rodyta Pastebėsime, kad tuo atveju, kai f(x) = g(x) = x a x a tai šia teorema taip pat gae taikyti, kadangi f(x) x x 0 g(x) = x x 0 1 g(x) 1 f(x) Matome, kad paskutiniosios lygybės dešinioji yra neapibrėžtumas 0/0 Pavyzdys Naudodami Lopitalio taisykle apskaičiuokime ribas x 2 + 5x 6 x 1 x Matome, kad po ribos ženklu esanti funkcija taške 1 turi neapibrėžtuma Tad gae taikyti 0 Lopitalio taisykle Taigi, ši riba lygi išvestiniu santykio ribai: Pavyzdys 2x + 5 = 7 x 1 5x 4 4 x ln x x 0 Po ribos ženklu esanti funkcija netenkina Lopitalio taisyklės sa lygu, ty nėra neapibrėžtumas 0/ 0 arba / Pertvarkykime ši reiškini tokiu būdu, kad jis tenkintu šia neapibrėžtumo savybe : Taigi, pradinės sekos riba lygi 0 ln x x 0 1 x = x 0 1 x 1 x 2 = x 0 x = 0 100

6 Pavyzdys x 0+ xx Ši riba taip pat nėra neapibrėžtumas, kuriam būtu gaa taikyti Lopitalio taisykle Pertvarkykime ši reiškini tokiu būdu: exp (x ln x) x 0+ Atkeipsime dėmesi i tai, kad po eksponentės ženklu esančio reiškinio riba esame suskaičiave aukščiau Remdamiesi eksponentės tolydumu gauname, kad exp(x ln x) = exp ( x ln x) = x 0+ x 0+ e0 = 1 Tada 63 Teiloro formulė Tarkime, kad f yra bet kokia n kartu diferencijuojama, taške x 0, funkcija Pažymėkime r n (x) = f(x) ( f(x 0 ) + f (x 0 ) 1! f(x) = f(x 0 ) + f (x 0 ) 1! (x x 0 ) + f (2) (x 0 ) (x x 0 ) ! f (n) (x 0 ) (x x 0 ) n) (x x 0 ) + f (2) (x 0 ) (x x 0 ) (3) 2! f (n) (x 0 ) (x x 0 ) n + r n (x) Paskutinioji lygybė yra vadinama funkcijos y = f(x) Teiloro eilute (formule) taško x 0 aplinkoje Funkcija r n (x) yra vadinama (3) formulės liekamuoju nariu, o skaičiai f (k) (x 0 )/k! yra vadinami funkcijos f Teiloro koeficientais, k = 0, 1, (3) lygybė yra- funkcijos f(x) reiškimas laipsniniu sumomis, o funkcija r n (x) nurodo šio keitimo paklaida Teorema 11 Jei funkcija f yra n + 1 karta diferencijuojama intervale (a, b), o taškai x, x 0, x > x 0 priklauso šiam intervalui, tai egzistuoja toks taškas η (x 0, x), kad čia r n (x) Teiloro formulės liekamasis narys r n (x) = f (n+1) (η)(x x 0 ) (n+1) ; (n + 1)! Pastebėsime, kad tuo atveju, kai n = 0, tai ši teorema sutampa su Lagranžo viduriniu reikšmiu teorema Tarkime, kad x > x 0 Apibrėžkime pagalbine funkcija ψ : [x 0, x] R tokiu būdu: ψ(t) = f(x) f(t) f (t) 1! (x t) f (n) (t) (x t) n, čia x bet koks pastovus skaičius, t [x 0, x] Kadangi f yra n + 1 karta diferencijuojama intervale (a, b), tai funkcijos f, f,, f (n) yra tolydžios šiame intervale, taigi ir funkcija ψ yra tolydi intervale [x 0, x] Be to šio intervalo vidiniuose taškuose t (x 0, x) funkcija ψ yra diferencijuojama, ir ψ (t) = f (t) f (t) (x t) + f (t) 1! 1! f (t) 2! 101 (x t) 2 + f (t) 2(x t) 2!

7 f (n+1) (t) (x t) n + f (n) (t) n(x t) n 1 = f (n+1) (t) (x t) n Tarkime, kad funkcija ξ, bet kokia tolydi intervale [x 0, x], diferencijuojama intervale (x 0, x) ir be to ξ (t) 0 Tada remiantis Koši viduriniu ju reikšmiu teorema gauname, kad egzistuoja taškas η (x 0, x) ψ(x) ψ(x 0 ) ξ(x) ξ(x 0 ) = ψ (η) ξ (η) Pastebėje, kad ψ(x) = 0, ψ(x 0 ) = r n (x) ir iš Koši teoremos gauname, kad ψ (η) = f (n+1) (η) (x η) n, r n (x) = f (n+1) (η) (x η) n 1 (ξ(x) ξ(x 0 )) ξ (η) Parinke ξ(t) = (x t) n+1, iš paskutiniosios lygybės gauname teoremos i rodyma Teoremos formuluotėje esantis liekamasis narys r n yra vadinamas Lagranžo formos liekamuoju nariu Praktiškai yra naudojamos ir kitokios liekamojo nario formos Apie jas plačiau skaitytojas galėtu paskai- tyti, pvz V Kabailos Matematinės analizės vadovėlyje Pateiksime kai kuriu Teiloro eilutes, taške x 0 = 0, kuriu teisingumu siūlome i sitikinti patiems Teiloro eilutės taške x 0 = 0 dar vadinamos Makloreno eilutėmis 1) e x = 1 + x 1! + x2 2! + + xn + r n(x), 2) sin x = x 1! x3 3! + x5 5! ( 1)n 1 x 2n 1 (2n 1)! + r 2n(x), 3) cos x = 1 x2 2! + x4 x2n ( 1)n 4! (2n)! + r 2n+1(x), 4) (1 + x) α = 1 + αx + α(α 1) x2 2! + + α(α 1) (α n 1)xn + r n(x), 5) ln (1 + x) = x x2 2! + + ( 1)n 1 xn + r n(x) Jeigu funkcija y = f(x) turi n+1 eilės išvestine, kokiame nors atvirame intervale, tai gae užrašyti šios funkcijos Teiloro eilute, bet kokiame šio intervalo taške Natūraliai kyla klausimas, kokia šios eilutės liekana? Suprantama, kad jei liekana neartėja i nuli, kai n, tai tokia Teiloro eilutė funkcijos neapibrėžia Panagrinėkime funkcijos y = e x Teiloro eilutės liekama ji nari ir nustatykime sriti, kurioje šis liekamasis narys yra nykstamas dydžis, kai n Žinome, kad (e x ) (n) = e x Tada Lagranžo formos liekamasis narys yra toks: r n (x) = e ξ (n + 1)! xn+1 ; čia 0 < ξ < x, jei x > 0 Beje, visais atvejais e ξ e x Taigi gauname, kad 102

8 r n (x) e x x n+1 (n + 1)! 0, kai n Ty, bet kokiam fiksuotam x R liekamasis narys artėja i nuli Taigi, funkcijos e x Teiloro eilutė konverguoja bet kokiame taške Po šio pavyzdžio reikėtu atkreipti skaitytojo dėmesi, kad auksčiau pateiktos penkiu Teiloro formulės tėra formalus užrašas Jis turi prasme tik tiems x, kuriems liekamieji nariai yra nykstami dydžiai, kai n Apie tai plačiau gaa pasiskaityti VKabailos vadovėlyje Matematinė analizė Beje skaitytojas, naudodamasis Koši arba Dalambero konvergavimo požymiais, galėtu nesunkiai rasti aukščiau pateiktu eilučiu konvergavimo intervalus Taigi, Teiloro formulė- tai dar vienas, funkcijos aprašymo būdas Tikimės, kad atidesnis skaitytojas pastebėjo, jog jei Teiloro eilutėje kintama ji x pakeisime skaičiumi, tai gausime jau nagrinėta skaitine eilute 64 Ekstremumo tašku tyrimas Didėjimo- mažėjimo intervalai Teorema 12 Diferencijuojama intervale (a, b) funkcija nemažėja (nedidėja) šiame intervale tada ir tik tada, kai visuose šio intervalo taškuose funkcijos išvestinė yra neneigiama (neteigiama) Visu pirma tarkime, kad visuose intervalo (a, b) taškuose f (x) 0 Tegu x 1 < x 2, bet kokie šio intervalo vidiniai taškai Kadangi [x 1, x 2 ] (a, b), tai šiame intervale, taikydami Lagranžo teorema gauname, f(x 2 ) f(x 1 ) = f (u)(x 2 x 1 ), u (x 1, x 2 ) Kadangi f (u) 0, o x 2 x 1 > 0, tai paskutiniosios lygybės dešinioji pusė yra neneigiama Taigi, funkcija f(x) yra nemažėjanti intervale (a, b), kadangi taškai x 1, x 2 buvo bet kokie Jeigu f (x) 0, tai i rodymas analogiškas I rodysime atvirkščia teigini Tarkime, kad funkcija f(x) nemažėja intervale (a, b) Kadangi funkcija f(x) nemažėja šiame intervale, tai ji nemažėja ir kiekviename šio intervalo taške Remdamiesi Lagranžo teorema gauname šios teoremos i rodyma Teorema 13 Tarkime, kad funkcijos y = f(x) išvestinė yra teigiama (neigiama) visuose intervalo (a, b) taškuose Tada visuose šio intervalo taškuose funkcija didėja Šios teoremos i rodyma paliekame skaitytojui, tik pastebėsime, kad jis analogiškas prieš tai i rodytai teoremai Apibendrinkime auksčiau gautus rezultatus Visu pirma tai: jei funkcija yra diferencijuojama kokiame nors intervale ir šio intervalo taške x 0 turi ekstremuma, tai šiame taške išvestinė lygi nuliui Tačiau, jei funkcijos išvestinė yra lygi nuliui, tai ne būtinai šis taškas yra funkcijos ekstremumo taškas Paprastai yra pateikiamas funkcijos y = x 3 pavyzdys Taške x 0 = 0 šios funkcijos išvestinė yra lygi nuliui, tačiau šis taškas nėra funkcijos ekstremumo taškas Kalbant plačiau apie ekstremumo taškus reikia pastebėti, kad taškas x 0 gali būti ekstremumo tašku ir tuo atveju, kai nagrinėjamame taške išvestinė neegzistuoja Apibendrinant reikia pasakyti, kad funkcijos y = f(x) tolydumo taškas x 0 gali būti ekstremumo tašku, jeigu šiame taške išvestinė neegzistuoja arba ji lygi nuliui Ateityje tokius taškus vadinsime kritiniais Aišku, kad ne visi kritiniai taškai yra ekstremumo taškai Tačiau jeigu taškas x 0 yra ekstremumo taškas, tai tuo pačiu šis taškas yra ir kritinis Tad trumpai aptarkime tolydžios funkcijos, ekstremumo tašku ieškojimo algoritma 1) Visu pirma randame tolydumo taškus, kuriuose išvestinė lygi nuliui arba neegzistuoja 103

9 2) Nustatome, kaip šiu tašku aplinkose elgiasi išvestinė, ty ar šios išvestinės ženklai kairioje ir dešinioje nagrinėjamo taško aplinkoje yra skirtingi Jei taip, tai šis taškas yra ekstremumo taškas, priešingu atveju ne Beje, taškas x 0 yra lokalinio minimumo taškas, jeigu išvestinės ženklas kairėje aplinkoje yra neigiamas, o dešinėje aplinkoje teigiamas Lokalinio maksimumo taškui- priešingai Pastaroji išvada išplaukia iš 5 arba 11 teoremu ir ekstremumo taško apibrėžimo Žemiau pateiktame 3 pav demostruojamas pavyzdys funkcijos, kuri i gyja lokalini maksimuma taške 1, o lokalini minimuma taškuose 2 ir 7 Pastebėsime, kad taške 4, 2 funkcija yra trūki, šis taškas yra pirmos rūšies trūkio taškas, jei šiame taške funkcijos reikšmė apibrėžta iš vienos pusės Jei taškas nėra tolydumo taškas ir šio taško aplinkoje yra tenkinamos visus ekstremumo savybės, tai ši taip pat galėtume laikysime ekstremumo tašku 3 pav taškas 4, 2 yra lokalinio maksimumo taškas, o funkcija yra tolydi tik iš dešinės šiame taške Mes nagrinėsime tik tolydžias funkcijas, todėl tokie atvejai nebus nagrinėjami 3 pav Parodysime, kokias funkcijos grafiko charakteristikas slepia antros eilės funkcijos išvestinė Tarkime, kad f (x 1 ) = 0 Be to tarkime, kad taške x 1 antroji išvestinė egzistuoja ir yra tolydi šio taško aplinkoje Tada teisinga tokia teorema: Teorema 14 Tarkime, kad taške x 1 egzistuoja antroji funkcijos išvestinė ir f (x 1 ) 0 Tada nagrinėjamas taškas yra maksimumo (minimumo) taškas, jeigu f (x 1 ) < 0 (f (x 1 ) > 0) Šia teorema siūlome i rodyti skaitytojui Aptarsime didžiausios (mažiausios), tolydžios funkcijos, reikšmės uždarame intervale, radimo algoritma Visu pirma panagrinėkime didžiausios reikšmės radimo uždavini 1) Randame šios funkcijos visus lokalinio maksimumo taškus Iš visu šiu tašku išrenkame ta, kuriame funkcija i gyja pačia didžiausia reikšme Naudodamiesi 64 Teorema gauname, kad funkcija apibrėžta ir intervalo galiniuose taškuose 2) Suskaičiuojame šios funkcijos reikšmes galiniuose taškuose Palygine šias reikšmes su reikšme gauta 1) dalyje išrenkame iš ju didžiausia Tai ir bus ieškomoji, maksimali funkcijos reikšmė, duotame intervale Minimali funkcijos reikšmė, uždarame intervale, randama visiškai analogiškai 64 Funkcijos iškilumas Perlinkio (vingio) taškai Apibrėžimas Sakysime, kad funkcijos grafikas yra iškila aukštyn (žemyn) intervale (a, b) kreivė, jeigu šiame intervale visi funkcijos grafiko taškai yra po liestine (virš liestinės) I rodysime tokia teorema : Teorema 15 Jeigu visuose intervalo (a, b) taškuose, funkcijos šios funkcijos grafikas yra iškila aukštyn (žemyn) kreivė f (x) < 0 (f (x) > 0), tai Panagrinėkime pirma ji atveji, ty tarsime, kad f (x) < 0 intervale (a, b) Pasirinkime x 0 (a, b) ir per ši taška nubrėžkime funkcijos grafiko liestine Parodysime, kad šiuo atveju liestinės taškai yra ne žemiau negu funkcijos y = f(x) grafiko taškai 104

10 Jei nagrinėjame funkcija y = f(x), tai šios funkcijos grafiko liestinės lygtis, taške x 0, yra tokia: z(x) = f (x 0 )(x x 0 ) + f(x 0 ) (5) Tada pradinės funkcijos ir liestinės ordinačiu skirtumas yra toks: y z = f(x) f(x 0 ) f (x 0 )(x x 0 ) Naudodami Lagranžo teorema, skirtumui f(x) f(x 0 ), paskutinia ja lygybe perrašome taip y z = ( f (ξ) f (x 0 ) ) (x x 0 ) Dar karta taikydami Lagranžo teorema skirtumui f (ξ) f (x 0 ) gauname y z = f (η)(ξ x 0 )(x x 0 ), x 0 < η < ξ < x (6) Turime, kad x x 0 > 0 ir ξ x 0 > 0, o be to f (η) < 0 Tada iš (6) lygybės išplaukia, kad y(x) z(x) < 0, intervale (a, b) Taigi, funkcijos grafikas yra žemiau negu liestinė (lyginame ordinates) Visiškai analogiškai samprotaujame, jeigu x < x 0 Tik šiuo atveju x < ξ < η < x 0, x x 0 < 0, ξ x 0 < 0 Remdamiesi (6) lygybe, bei teoremos prielaida f (x 0 ) < 0 gauname, kad y z < 0 Taigi ir šiuo atveju funkcijos grafikas yra žemiau liestinės Antroji teoremos dalis i rodoma samprotaujant visiškai analogiškai Tai tikimės atliks skaitytojas Apibrėžimas Taškas, kurio dešinėje ir kairėje aplinkose yra skirtingas funkcijos grafiko iškilumas, yra vadinamas grafiko perlinkio tašku Teorema 16 Tegu x 0 yra funkcijos y = f(x) tolydumo taškas Tarkime, kad f (x 0 ) = 0 arba taške x 0 antroji funkcijos išvestinė neegzistuoja Jeigu šio taško aplinkose V + δ (x 0) ir V δ (x 0) yra skirtingas funkcijos grafiko iškilumas, tai taškas x 0 yra funkcijos grafiko perlinkio taškas Tarkime, kad f (x) < 0, kai x V δ (x 0) ir f (x) > 0, kai x V + δ (x 0) Taigi, jei x V δ (x 0) tai funkcijos grafikas iškilas aukštyn, o kai x V + δ (x 0) tai grafikas iškilas žemyn Vadinasi taškas x 0 yra perlinkio taškas Tuo atveju, kai f (x) > 0, kai x V δ (x 0) ir f (x) < 0, kai x V + δ (x 0), tai intervale V δ (x 0) funkcija iškila žemyn, o intervale V + δ (x 0) iškila aukštyn Taigi, šiuo atveju taškas x 0 taip pat perlinkio taškas 4 pav pateiktame funkcijos grafike matome, kad intervale (a, b) funkcija yra iškila žemyn, o intervale (b, c) iškila aukštyn Beje, taškas b yra perlinkio taškas 4 pav 105

11 65 Funkcijos grafiko asimptotės Funkcijos tyrimo schema Kartais tenka nagrinėti funkcijos grafikus, kai funkcijos grafiko ordinatė, argumento reikšmei artėjant prie x 0 (šis taškas gali būti ir ± ) arba neaprėžta, arba turi kokia nors baigtine riba Apibrėžimas Tiese y = z(x) vadinsime funkcijos y = f(x) grafiko asimptote (arba tiesiog funkcijos asimptote), kai x ±, (x x 0 ) jeigu atstumas tarp tiesės y = z(x) ir funkcijos y = f(x) grafiko tašku artėja i nuli, kai x ±, (x x 0 ) Asimptote vadinsime vertikalia, jeigu ji statmena Ox ašiai, horizontalia, jeigu ji statmena Oy ašiai Likusiais atvejais asimptote vadinsime pasvira ja Turime, kad jei funkcijos grafikas turi vertikalia asimptote, tai bent viena lygybė yra teisinga: f(x) = ±, f(x) = ±, f(x) = ± Šiuo atveju tiesė y = x 0 yra x x 0 0 x x 0 +0 x x 0 vertikali asimptotė Norint nustatyti vertikalia asimptote, reikia nustatyti funkcijos apibrėžimo srities taškus, kuriu aplinkoje funkcija yra neaprėžtai didėjanti (mažėjanti) Tarkime, kad funkcija y = f(x) turi pasvira ja asimptote, tegu z = kx + b Rasime šios tiesės koeficientus k, b Iš asimptotės apibrėžimo išplaukia, kad turi būti teisinga asimptotinė lygybė: x ( f(x) kx b ) = 0 (7) Beje, simbolis reiškia bet kuri iš simboliu ± Antra vertus, remiantis tuo pačiu apibrėžimu gae tvirtinti, kad (f(x) x x k b ) = 0 x Kadangi b/x = 0, tai x (f(x) x x k) = 0 Iš paskutiniosios lygybės išplaukia, kad k = x f(x) x Gavome formule, pasvirosios asimptotės krypties koeficientui skaičiuoti Žinodami k, iš (7) lygybės gauname, kad b = x ( f(x) xk ) Taigi, radome ir antra ji pasvirosios asimptotės koeficienta 5 pav yra pateiktas funkcijos, kurios grafikas turi vertikalia ja asimptote x = 2 ir pasvira ja y = x, eskizas 5 pav 106

12 66 Funkcijos grafiko braižymas Braižant funkcijos grafika siūlome laikytis tokios funkcijos tyrimo schemos: 1) randame funkcijos apibrėžimo bei reikšmiu sritis bei nustatome funkcijos lygiškuma ; 2) randame funkcijos grafiko taškus, kuriose grafikas kerta koordinatines ašis, bei trūkio taškus; 3) funkcijos didėjimo bei mažėjimo intervalus; 4) funkcijos lokalinio minimumo ir maksimumo taškus, bei didžiausias ir mažiausias reikšmes apibrėžimo srityje, jeigu jos egzistuoja; 5) išgaubtumo intervalus, bei perlinkio taškus; 6) funkcijos grafiko asimptotes Remdamiesi šiais duomenimis braižome funkcijos grafika Pavyzdys Remdamiesi pateikta schema ištirkime funkcija f(x) = x2 x Matome, kad šios funkcijos apibrėžimo sriti sudaro aibė D(f) = R \ { 1, 1} Nesunku suprasti kad ši funkcija yra lyginė Vadinasi grafikas simetriškas koordinatinės ašies Oy atžvilgiu 2 Jei x = 0, tai y = 0 Tad šios funkcijos grafikui priklauso koordinačiu pradžios taškas Taškai x 1 = 1, x 2 = 1 yra funkcijos antros rūšies trūkio taškai 3 Šios funkcijos išvestinė f (x) = 2x (x 2 1) 2 Matome, kad taške x 3 = 0 išvestinė lygi nuliui Be to šio taško aplinkoje išvestinė keičia ženkla iš + Tad taškas x 3 yra lokalinio maksimumo taškas Remiantis išvestine nustatome,kad funkcija didėja, kai x < 0 ir mažėja, kai x > 0 4 Šios funkcijos antroji išvestinė f (x) = 6x2 + 2 (x 2 1) 3 Matome, kad skaitiklis visada teigiamas, tad antroji išvestinė nelygi nuliui Todėl perlinkio tašku nėra Kita vertus, jei x < 1, tai antroji išvestinė neigiama (šioje srityje funkcija iškila aukštyn) ir jei x > 1, tai f (x) > 0, vadinasi šioje srityje funkcija iškila žemyn 5 Funkcija turi dvi vertikalias asimptotes taškuose 1 ir 1 Beje, ir x 1 x 2 x 2 1 =, x 1+ x 2 x 2 1 = x 2 x 1 x 2 1 =, x 2 x 1+ x 2 1 = Nustatykime ar funkcija turi pasvira ja asimptote Skaičiuojame riba : f(x) x x = x 2 x x(x 2 1) = 0 Tad pasvirosios asimptotės krypties koeficientas k = 0 Skaičiuojame laisva ji nari Vadinasi egzistuoja pasviroji asimptotė y = 1 x 2 b = f(x) 0x = x x x 2 1 = 1 107

13 Remdamiesi turimais duomenimis braižome grafiko eskiza : 6 pav Teoriniai klausimai 1 Rolio, Koši (Lagranžo), Lopitalio teoremos 2 Skaičiuoti Teiloro eilutes, vertinti liekanas 3 Pirmos ir antros eilės išvestinės (pirmos ir antros eilės diferencialo) taikymai tiriant funkcijos bei jos grafiko ekstremumus bei išgaubtumus 4 Tirti funkcija bei brėžti jos grafiko eskiza Uždaviniai savarankiškam darbui 1 Raskite nurodytu didėjimo ir mažėjimo intervalus: 1) y = 2x 1 + x 2 ; 2) y = x + sin x; 3) y = cos π x ; 4) y = e x x 2 ; 5) y = x 2 ln(x 2 ); 6) y = x2 2 x 7) y = x2 + 2x x + 1 ; 8 y = ln x x ; 9) y = x2 1 x + 1 Ats: 1) mažėja, kai x (, 1) (1, ); didėja, kai x ( 1, 1); 2) funkcija didėja visoje aibėje R; 3) didėja aibėje ( 1, 1 ) ( 1, 1 ), k = 0, 1, ; 2k+1 2k 2k+1 2k+2 mažėja aibėje ( 1, 1 ) ( 1, 1 ), k = 0, 1, ; 2k+2 2k+1 2k 2k+1 4) didėja aibėje x (0, n); mažėja aibėje x (n, ); 5) mažėja, kai x (, 1) (0, 1); didėja, kai x ( 1, 0) (1, ); 6) mažėja, kai x (, 0) ( 2, ); didėja, kai x (0, 2 ) ln 2 ln 2 2 Nustatykime pateiktu iškiluma bei perlinkio taškus: 1) y = 3x 2 x 3 ; 2) y = x + sin x; 3) y = ln (1 + x 2 ; 4) y = x + x 5 3 ; Ats: 1) grafikas iškila žemyn kreivė, kai x (, 1), iškila aukštyn kreivė- x (1, ); x = 1 perlinkio taškas; 2) grafikas iškila aukštyn kreivė, kai x ((2k + 1)π, (2k + 2)π), k Z; iškila žemyn kreivėx (2kπ, (2k + 1)π), k Z; x = kπ perlinkio taškai; 3) grafikas iškila aukštyn kreivė, kai x < 1, iškila žemyn kreivė- x > 1; x = ±1 perlinkio taškas; 4) grafikas iškila aukštyn kreivė, kai x > 0, iškila žemyn kreivė- x < 0; x = 0 perlinkio taškai; 108

14 3 Raskite nurodytu mažiausias ir didžiausias reikšmes nurodytuose intervaluose; 1) f(x) = x + 1 x, x [001, 100] 2) f(x) = x2 3x + 2, x [ 10, 10]; 3)f(x) = x ln x, x [1, e], 4) f(x) = x 2 e x, x [1, 2] Ats: 1) 2, 10001; 2) 0, 132; 3) 1, 3 4 Raskite lokalinio ekstremumo taškus bei reikšmes šiuose taškuose: 1) y = 2x 1 + x 2 ; 2) y = x ln x; y = sin xe x ; 4) y = x e x 1 Ats: 1) f( 1) = 1, 1 lok min taškas; f(1) = 1, 1 lok max taškas; 2) f(e 2 ) = 4, e 2 e 2 lok min taškas 3) Taškai x k = π + 2πk, k Z yra lok minimumo taškai, f(x 4 k) = 1 2 e π 4 +2πk, k Z; taškai u k = 3π + 2πk, k Z yra lok maksimumo taškai, f(u 4 k) = 1 2 e 3π 4 +2πk, k Z 4) x = 1, lok maksimumo taškas,f( 1) = e 2 ; x = 0, lok minimumo taškas,f(0) = 0; x = 1, lok maksimumo taškas,f(1) = 1 5 Ištirkite funkcijas ir nubraižykite ju grafikus; y = x2 1 x 2 2x + 4 ; y = sin x + 1 ( 1 + x ) 2; 3 sin 3x; y = e x y = 1 x 1 + x ; y = x x + 1 ; y = x + 2arctgx; y = e x 1 ; f(x) = 1 + x2 1 x ; f(x) = (x 3) x f(x) = ex 1 + x 6 Naudodami Lopitalio taisykle apskaičiuokite ribas: tgx x xctgx 1 1) ; 2) ; 3) x 0 x sin x x 0 x 2 1 πx tg (1 + x) 5) (2 x) 2 ; 6) { x 1 x 0 x x e (sin x) 1 9) x 2 ; 10) x 0 x a x x a x a x a }; 7) x 0+ xx, 8) x 0 2 ( arccosx ) 1 x ln(sin 2x) ; 4) x 0 ln(sin 4x) ; x π 4 (tgx) 1/3 1 2 sin 2 x 1 ; π Ats: 1) 2; 2) 1; 3) 2 aa (ln a 1); 4) 1; 5) e 2 π ; 6) e; 7) 1; 8) 1; 9) 2 3 e 1 3 ; 10) 2 π e 2 π 7 Kokioms q reikšmėms elastingumo koeficientas η i gyja maksimuma, ir kokioms minimuma, jei: p = 1000 q 2 Ats: 5; 30 8 I monės vadybininkas pastebėjo, kad pagamintos produkcijos kiekis priklauso nuo darbuotoju skaičiaus tokiu būdu: q = 80m 2 0, 1m 4 Nustatykite, koks darbuotoju skaičius turėtu dirbti i monėje, kad būtu gaminamas maksimalus produkcijos kiekis? Ats: 20 9 Monopolinės i monės produkcijos poreikiu funkcija yra tokia: p = 400 2q, čia p piniginė (tarkime litais) išraiška Tarkime, kad q produktu gamybos vidutiniai kaštai yra c = q Koks i monės gaas maksimalus pelnas? q Ats:

15 Privalomos savarankiško darbo užduotys 1 Raskite nurodytu didėjimo ir mažėjimo intervalus bei ekstremumo taškus Nurodykite perlinkio taškus: 1) y = x ; 2) y = e x2(x + 4); 3) y = x + ln(x 2 ); 4) y = x2 + x 1 x2 2 x+2 5) y = x2 + 2x 3 ; 6 y = ln2 x x + 4 x ; 7) y = x2 1 x Ištirkite funkcijas bei nubrėžkite šiu grafiku eskizus remdamiesi tyrimo medžiaga: 1) y = ln x x ; 2) y = e x x 2 ; 3) y = x 2 ln(x 2 ) 4) y = x2 + 2x x + 1 ; 5) y = x2 + x 1 x Tarkime, kad duotas l ilgio vielos gabalėlis Kokiu matmentu turėtu būti stačiakampis, kad jo plotas būtu didžiausias 4 Gamykla A nutolusi nuo geležinkelio 300 kilometru, kuris driekiasi per B miesta Be to atstumas nuo A gamyklos iki miesto B yra 1000 kilometru Kokiu kampu nuo gamyklos A link geležinkelio reikėtu nutiesti kelia, kad kroviniu pristatymas iš A i B būtu pats pigiausias Žinoma, kad krovinio pervežimas magistrale 3 kartu brangesnis negu geležinkeliu 5 Raskite trikampio A(0, 0), B(1, 0), C(0, 1) vidaus taška, nuo kurio skaičiuojama atstumu iki viršūniu kvadratu suma būtu mažiausia 6 I stačia ja trapecija, kurios pagrindai 24 ir 8, o aukštinė 12 i brėžtas stačiakampis Kokios turi būti stačiakampio kraštinės, kad stačiakampio plotas būtu didžiausias? Apskaičiuokite kiek procentu trapecijos ploto sudaro šio stačiakampio plotas 7 I monės vadybininkas pastebėjo, kad pagamintos produkcijos kiekis priklauso nuo darbuotoju skaičiaus tokiu būdu: q = 80m 2 0, 1m 4 Nustatykite, koks darbuotoju skaičius turėtu dirbti i monėje, kad būtu gaminamas maksimalus produkcijos kiekis? 8 Naudodami Lopitalio taisykle apskaičiuokite ribas: 1 πx tg (1 + x) x e 1) (2 x) 2 ; 2) { }; x 1 x 0 x 3) x 0+ xx, 4) x π 4 (tgx) 1/3 1 (sin x) 1 2 sin 2 ; 5) x 2 x 1 x 0 x 9 Reikia pagaminti stačiakampio gretasienio formos dėžute Dėžutės dugno plotas turi būti lygus 10dm 2, o šoninio paviršiaus plotas- 40dm 2 Kokie turi būti dėžutės matmenys, kad jos visu briaunu ilgiu suma būtu mažiausia? 10 Monopolinės i monės produkcijos poreikiu funkcija yra tokia: p = 400 2q, čia p piniginė (tarkime litais) išraiška Tarkime, kad q produktu gamybos vidutiniai kaštai yra c = q Koks i monės gaas maksimalus pelnas? q 11 Užrašykite pateiktu Teiloro eilutes iki x 5 laipsnio (taško 0 aplinkoje) imtinai: a) f(x) = x2 + 2x + 3 ; b) f(x) = e 3x+1 ; c) f(x) = x ln(x + 1) x 1 110

Isvestiniu_taikymai.dvi

Isvestiniu_taikymai.dvi IŠVESTINIŲ TAIKYMAI Pagrindinės analizės teoremos Monotoninės funkcijos išvestinė Funkcijos ekstremumai Funkcijos didžiausia ir mažiausia reikšmės intervale Kreivės iškilumas Funkcijos grafiko asimptotės

Detaliau

PS_riba_tolydumas.dvi

PS_riba_tolydumas.dvi Funkcijos riba ir tolydumas Ribos apibrėžimas Nykstamosios funkcijos Funkcijos riba, kai x + Skaičių sekos riba Neaprėžtai didėjančios funkcijos Neapibrėžtumai Vienpusės ribos Funkcijos tolydumas Funkcijos

Detaliau

TAIKOMOJI MATEMATIKA IR KIEKYBINIAI METODAI. Rašto darbas serija 3081 variantas Nustatykite funkcijos f(x) = x+2 x 6 cos ( 3x) apibrėžimo sritį.

TAIKOMOJI MATEMATIKA IR KIEKYBINIAI METODAI. Rašto darbas serija 3081 variantas Nustatykite funkcijos f(x) = x+2 x 6 cos ( 3x) apibrėžimo sritį. 00 Nustatykite funkcijos f() = +2 6 cos ( 3) apibrėžimo sritį (, 0) (0, 2) (2, + ) 2 (, 2) ( 2, + ) 3 (, 2] 4 [ 2, + ) 5 [2, ) 6 (, 2] 7 (, + ) 8 [ 2, 0) (0, + ) 0 (, 2) (2, + ) { a + b, kai 7, Raskite

Detaliau

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7 PAPRASČIAUSIOS DIFERENIALINĖS LYGTYS (07 09) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof dr Eugenijus Stankus Diferencialinės lygtys taikomos sprendžiant

Detaliau

Microsoft PowerPoint Dvi svarbios ribos [Read-Only]

Microsoft PowerPoint Dvi svarbios ribos [Read-Only] Dvi svarbios ribos Nykstamųjų funkcijų palyginimas. Ekvivalenčios nykstamosios funkcijos. Funkcijos tolydumo taške apibrėžimas. Tolydžiųjų funkcijų atkarpoje savybės. Trūkiosios funkcijos. Trūko taškų

Detaliau

Teorinių kontrolinių sąlygos ir sprendimai Vytautas Kazakevičius 2016 m. gruodžio 20 d. Teiginiai ( ). 1. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį t

Teorinių kontrolinių sąlygos ir sprendimai Vytautas Kazakevičius 2016 m. gruodžio 20 d. Teiginiai ( ). 1. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį t Teorinių kontrolinių sąlygos sprendimai Vytautas Kazakevičius 206 m. gruodžio 20 d. Teiginiai (206-09-4).. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį teiginį: jei iš dviejų teigiamų skaičių vienas yra mažesnis

Detaliau

9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro l

9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro l 9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro labai svarbu normuotu ju erdviu šeimos pošeimį. Pilnosios

Detaliau

Microsoft PowerPoint Ekstremumai_naujas

Microsoft PowerPoint Ekstremumai_naujas Kelių kintamųjų funkcijos lokalūs ekstremumai. Ekstremumų egzistavimo būtina ir pakankama sąlygos. Sąlyginiai ekstremumai. Lagranžo daugikliai. Didžiausioji ir mažiausioji funkcijos reikšmės uždaroje srityje.

Detaliau

TAIKOMOJI MATEMATIKA. 1-ojo testo pavyzdžiai serija **** variantas 001 x x + 12 lim = x 4 2x 8 1 2; 3 0; 2 1 2; 5 1; 6 2; 7 ; riba nee

TAIKOMOJI MATEMATIKA. 1-ojo testo pavyzdžiai serija **** variantas 001 x x + 12 lim = x 4 2x 8 1 2; 3 0; 2 1 2; 5 1; 6 2; 7 ; riba nee 001 x 1 2 + x + 12 lim x 4 2x 1 2; 0; 2 1 2; 5 1; 6 2; ; 1 2 4 riba neegzistuoja; 14x 2 2 + 29 lim x 1x 2 + 4x + 9 1 1; 2 29 9 ; ; 4 0; 5 riba neegzistuoja; 6 1 14; 14 1; 14 x + 1 lim x 4 x 4 1 riba neegzistuoja;

Detaliau

* # * # # 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės Sferos lygtis Tarkime, kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiak

* # * # # 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės Sferos lygtis Tarkime, kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiak 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės 1.1.1 Sferos lygtis Tarkime kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiakampė koordinačių sistema Sfera su centru taške ir spinduliu yra

Detaliau

III. SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 3.1 Indukcijos aksioma Natūraliu ju skaičiu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje. Nors natūralaus skaičiaus sa

III. SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 3.1 Indukcijos aksioma Natūraliu ju skaičiu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje. Nors natūralaus skaičiaus sa III SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 31 Indukcijos aksioma Natūraliu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje Nors natūralaus skaičiaus sa voka labai sena, bet šio skaičiaus buveinės sa voka buvo suformuluota

Detaliau

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 2 Tikimybių pratybos 1 Lema Lema 1. Tegul {Ω, A, P} yra tikimybinė erdvė. Jeigu A n A, n N, tai i) P (lim sup A n ) = P ( k=1 n=k A n ) = lim P ( n k n=ka n ), nes n=ka n monotoniškai

Detaliau

Atranka į 2019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų

Atranka į 2019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų Atranka į 019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų skaičių seką a 1, a, a 3,..., o tada apibrėžė naują

Detaliau

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3)

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3) Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių 11-12 klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3) 4, 4 (5 6) 7, 7 (8 9) 10,..., 2014 (2015 2016) 2017.

Detaliau

4 skyrius Algoritmai grafuose 4.1. Grafų teorijos uždaviniai Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v 1,v 2,...,v N } (angl. vertex) ir briaun

4 skyrius Algoritmai grafuose 4.1. Grafų teorijos uždaviniai Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v 1,v 2,...,v N } (angl. vertex) ir briaun skyrius Algoritmai grafuose.. Grafų teorijos uždaviniai... Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v,v,...,v N (angl. vertex) ir briaunų aibę E = { e,e,...,e K, briauna (angl. edge) yra viršūnių pora ej

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 15 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-28 Grįžtamasis ryšys Ačiū visiems dalyvavusiems Daug pagyrimų Ačiū, bet jie nepadeda tobulėti.

Detaliau

Vigirdas Mackevičius 2. Sekos riba Paskaitu konspektas Intuityviai realiu ju skaičiu seka vadinama realiu ju skaičiu aibė, kurios elementai (vadinami

Vigirdas Mackevičius 2. Sekos riba Paskaitu konspektas Intuityviai realiu ju skaičiu seka vadinama realiu ju skaičiu aibė, kurios elementai (vadinami Vigirdas Mackevičius 2. Sekos riba Paskaitu kospektas Ituityviai realiu seka vadiama realiu aibė, kurios elemetai (vadiami sekos ariais) suumeruoti atūraliaisiais skaičiais (pradedat galbūt e vieetu, o

Detaliau

Algebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7.1 Apibr eµzimas. Matrica A yra m eiluµciu¾ir n stul

Algebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7.1 Apibr eµzimas. Matrica A yra m eiluµciu¾ir n stul lgebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7. pibr eµzimas. Matrica yra m eiluµciu¾ir n stulpeliu¾turinti staµciakamp e lentel e su joje i¾rašytais

Detaliau

L I E T U V O S J A U N Ų J Ų M A T E M A T I K Ų M O K Y K L A 2. TRIKAMPIŲ ČEVIANOS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir antrąją užduotį sudarė V

L I E T U V O S J A U N Ų J Ų M A T E M A T I K Ų M O K Y K L A 2. TRIKAMPIŲ ČEVIANOS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir antrąją užduotį sudarė V L I T U V O S J U N Ų J Ų T T I K Ų O K Y K L. TRIKPIŲ ČVINOS (017 019) Teorinę medžiagą parengė ir antrąją užduotį sudarė Vilniaus universiteto docentas dmundas azėtis atematikos pamokose nagrinėjamos

Detaliau

MATEMATIKOS BRANDOS EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai 1.3. Paprastais at

MATEMATIKOS BRANDOS EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai 1.3. Paprastais at MTEMTIKS BRNDS EGZMIN PRGRMS MINIMLIUS REIKLVIMUS ILIUSTRUJNTYS PVYZDŽII Egzamino programos minimalūs reikalavimai.. Paprastais atvejais patikrinti, ar duotoji seka ra aritmetinė/geometrinė progresija.

Detaliau

lec10.dvi

lec10.dvi paskaita. Euklido erdv_es. pibr_ezimas. Vektorin_e erdv_e E virs realiuju skaiciu kuno vadinama Euklido erdve, jeigu joje apibr_ezta skaliarin_e sandauga, t.y. tokia funkcija, kuri vektoriu porai u; v

Detaliau

(Microsoft Word - Pasiruo\360imas EE 10 KD-1)

(Microsoft Word - Pasiruo\360imas EE 10  KD-1) -as kontrolinis darbas (KD-) Kompleksiniai skaičiai. Algebrinė kompleksinio skaičiaus forma Pagrindinės sąvokos apibrėžimai. Veiksmai su kompleksinio skaičiais. 2. Kompleksinio skaičiaus geometrinis vaizdavimas.

Detaliau

MatricosDetermTiesLS.dvi

MatricosDetermTiesLS.dvi MATRICOS Matricos. Pagrindiniai apibrėžimai a a 2... a n a 2 a 22... a 2n............ a m a m2... a mn = a ij m n matrica skaičių lentelė m eilučių skaičius n stulpelių skaičius a ij matricos elementas

Detaliau

G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys

G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS 016 09 1 Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS 11 Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys 111 Vektorine forma 11 Koordinatine forma 3 1 Bendroji plok²tumos

Detaliau

5_3 paskaita

5_3 paskaita EKONOMIKOS INŽINERIJA Parengė: doc. dr. Vilda Gižienė 4. PRODUKTO GAMYBOS TECHNOLOGIJA Temos: 4.7.Įmonės pelnas ir jo maksimizavimas 4.7.1. Konkuruojančios firmos pajamos. 4.7.2. Pelno maksimizavimas trumpuoju

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS LAURA ŽVINYTĖ DISKRETUS TOLYGUSIS RIBINIS DĖSNIS ADITYVIOSIOMS FUNKCIJOMS Daktaro disertacija Fiziniai mokslai, matematika (01P

VILNIAUS UNIVERSITETAS LAURA ŽVINYTĖ DISKRETUS TOLYGUSIS RIBINIS DĖSNIS ADITYVIOSIOMS FUNKCIJOMS Daktaro disertacija Fiziniai mokslai, matematika (01P VILNIAUS UNIVERSITETAS LAURA ŽVINYTĖ DISKRETUS TOLYGUSIS RIBINIS DĖSNIS ADITYVIOSIOMS FUNKCIJOMS Daktaro disertacija Fiziniai mokslai, matematika 0P) Vilnius, 207 Disertacija rengta 20-207 metais Vilniaus

Detaliau

6. ŠAKNIES RADIMO ALGORITMAS Istorija. Babiloniečių arba Herono algoritmas. Jau žiloje senovėje reikėjo mokėti traukti kavadratinę šaknį. Yra išlikęs

6. ŠAKNIES RADIMO ALGORITMAS Istorija. Babiloniečių arba Herono algoritmas. Jau žiloje senovėje reikėjo mokėti traukti kavadratinę šaknį. Yra išlikęs 6. ŠAKNIES RADIMO ALGORITMAS Istorija. Babiloiečių arba Heroo algoritmas. Jau žiloje seovėje reikėjo mokėti traukti kavadratię šakį. Yra išlikęs Heroo iš Aleksadrijos gyveusio I mūsų eros amžiuje veikalas

Detaliau

GRAFŲ TEORIJA Pasirenkamasis kursas, Magistrantūra, 3 sem m. rudens semestras Parengė: Eugenijus Manstavičius Įvadas Pirmoji kurso dalis skirta

GRAFŲ TEORIJA Pasirenkamasis kursas, Magistrantūra, 3 sem m. rudens semestras Parengė: Eugenijus Manstavičius Įvadas Pirmoji kurso dalis skirta GRAFŲ TEORIJA Pasirenkamasis kursas, Magistrantūra, 3 sem. 2018 m. rudens semestras Parengė: Eugenijus Manstavičius Įvadas Pirmoji kurso dalis skirta grafų algoritmams, tačiau apibrėžus gretimumo matricą

Detaliau

Priedai_2016.indd

Priedai_2016.indd 1 testo užduočių vertinimo kriterijai Užd. Nr. Sprendimas ar atsakymas Taškai Vertinimas 1 Pasirinktas variantas D 1 Už teisingą atsakymą. 2 a) 939 1 Už teisingą atsakymą. 2 b) 1538 1 Už teisingą atsakymą.

Detaliau

Algoritmø analizës specialieji skyriai

Algoritmø analizës specialieji skyriai VGTU Matematinio modeliavimo katedra VGTU SC Lygiagrečiųjų skaičiavimų laboratorija Paskaitų kursas. 5-oji dalis. Turinys 1 2 KPU euristiniai sprendimo algoritmai KPU sprendimas dinaminio programavimo

Detaliau

XI skyrius. KŪNAI 1. Kūno sa voka Šiame skyriuje nagrinėsime kūnus. Kūnas tai aibė k, kurioje apibrėžti aibės k elementu du vidiniai kompozicijo

XI skyrius. KŪNAI 1. Kūno sa voka Šiame skyriuje nagrinėsime kūnus. Kūnas tai aibė k, kurioje apibrėžti aibės k elementu du vidiniai kompozicijo XI skyrius KŪNAI 1 Kūno sa voka 1 1 Šiame skyriuje nagrinėsime kūnus Kūnas tai aibė k, kurioje apibrėžti aibės k elementu du vidiniai kompozicijos dėsniai, žymimi + ir, ir vadinami aibės k elementu sudėtimi

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 13 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-14 Šaltinis Paskaita parengta pagal William Pugh Skip Lists: A Probabilistic Alternative to

Detaliau

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc

Microsoft Word - 8 Laboratorinis  darbas.doc Laboratorinis darbas Nr. 8 MOP (metalo sido puslaidininkio) struktūrų tyrimas aukštadažniu -V charakteristikų metodu Darbo tikslas: 1. Nustatyti puslaidininkio laidumo tipą. 2. Nustatyti legiravimo priemaišų

Detaliau

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 2 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 2 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 2 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2016-02-15 Tiesinės duomenų struktūros Panagrinėsime keletą žinomų ir įvairiuose taikymuose naudojamų

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Printing BaziniaiSprendiniai&KrastutiniaiTaskai.wxm

Printing BaziniaiSprendiniai&KrastutiniaiTaskai.wxm BaziniaiSprendiniai&KrastutiniaiTaskai.wxm / Baziniai sprendiniai ir kraštutiniai taškai (C) A.Domarkas, VU, 25 žr.: [] 2-252; [2] 9-98; [3] 33-; [] 89-98; [5] 6.3 Tegul tiesinių lygčių sistemos nežinomųjų

Detaliau

Printing AtvirkstineMatrica.wxmx

Printing AtvirkstineMatrica.wxmx AtvirkstineMatrica.wxmx / Atvirkštinė matrica A.Domarkas, VU, Teoriją žr. [], 8-; []. Figure : Toliau pateiksime atvirkštinės matricos apskaičiavimo būdus su CAS Maxima. su komanda invert pavyzdys. [],

Detaliau

1 Vaizdu vidurkinimas ir požymiu išskyrimas 1.1 Glodus vienmatis eksponentinis filtras Apibrėšime eksponentini tolydu kintamojo x filtra formule ( v σ

1 Vaizdu vidurkinimas ir požymiu išskyrimas 1.1 Glodus vienmatis eksponentinis filtras Apibrėšime eksponentini tolydu kintamojo x filtra formule ( v σ Vaizdu vidurkinimas ir požymiu išskyrimas. Glodus vienmatis eksponentinis filtras Apibrėšime eksponentini tolydu kintamojo x filtra formule ( v (x) = + x ) e x, x (, ). () Čia yra filtro parametras. Kad

Detaliau

Gabių vaikų ugdymo mokymo priemonių dokumentas parengtas, įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą Gabių vaikų ugdymo efekytyvumo didinimas šviet

Gabių vaikų ugdymo mokymo priemonių dokumentas parengtas, įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą Gabių vaikų ugdymo efekytyvumo didinimas šviet 61 rogramos 1.5 temos nalizuoti ir prognozuoti vartotojų reakciją į kainų pokytį, remiantis paklausos elastingumu kainoms, ir gamintojų reakciją į kainų pokytį, remiantis pasiūlos elastingumu kainoms raplėtimas

Detaliau

Matematinės analizės idėjų raidos atspindžiai tarpukario Lietuvoje Rimas Norvaiša (2014 m. birželio 26 d.) Santrauka. Matematinė analizė formavosi tir

Matematinės analizės idėjų raidos atspindžiai tarpukario Lietuvoje Rimas Norvaiša (2014 m. birželio 26 d.) Santrauka. Matematinė analizė formavosi tir Matematinės analizės idėjų raidos atspindžiai tarpukario Lietuvoje Rimas Norvaiša (2014 m. birželio 26 d.) Santrauka. Matematinė analizė formavosi tiriant judėjimą, išreiškiamą priklausomybėmis tarp kintamųjų

Detaliau

1. Matematinės dėlionės Įvadas Šiame modulyje pateiktos įvairaus sudėtingumo matematinės dėlionės. Jos padės mokytis skaičiuoti mintinai ir rasti įvai

1. Matematinės dėlionės Įvadas Šiame modulyje pateiktos įvairaus sudėtingumo matematinės dėlionės. Jos padės mokytis skaičiuoti mintinai ir rasti įvai Įvadas Šiame modulyje pateiktos įvairaus sudėtingumo matematinės dėlionės. Jos padės mokytis skaičiuoti mintinai ir rasti įvairias sprendimo galimybes. Prieš kiekvieną naujos rūšies dėlionę pateiktas pavyzdys,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Duomenų struktūros ir algoritmai 12 paskaita 2019-05-08 Norint kažką sukonstruoti, reikia... turėti detalių. 13 paskaitos tikslas Susipažinti su python modulio add.py 1.1 versija. Sukurti skaitmeninį modelį

Detaliau

QR algoritmas paskaita

QR algoritmas paskaita Turinys QR algoritmas 4 paskaita Olga Štikonienė Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedra, MIF VU 4 5 TA skaitiniai metodai ( MIF VU) Tiesinių lygčių sistemų sprendimas / 40 TA skaitiniai

Detaliau

DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafai serija 5800 variantas 001 Grafas G 1 = (V, B 1 ) apibrėžtas savo viršūnių bei briaunų aibėmis: V = {i, p, z, u, e, s},

DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafai serija 5800 variantas 001 Grafas G 1 = (V, B 1 ) apibrėžtas savo viršūnių bei briaunų aibėmis: V = {i, p, z, u, e, s}, DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafai serija 5800 variantas 001 Grafas G 1 = (V, B 1 ) apibrėžtas savo viršūnių bei briaunų aibėmis: V = {i, p, z, u, e, s}, B 1 = {{i, p}, {i, e}, {z, e}, {u, e}, {u, s}}. Grafai

Detaliau

TIESINĖ ALGEBRA Matricos ir determinantai Matricos. Transponuota matrica. Nulinė ir vienetinė matrica. Kvadratinė matrica. Antrosios ir trečiosios eil

TIESINĖ ALGEBRA Matricos ir determinantai Matricos. Transponuota matrica. Nulinė ir vienetinė matrica. Kvadratinė matrica. Antrosios ir trečiosios eil TIESINĖ ALGEBRA Matricos ir determinantai Matricos. Transponuota matrica. Nulinė ir vienetinė matrica. Kvadratinė matrica. Antrosios ir trečiosios eilės determinantai. Minorai ir adjunktai. Determinantų

Detaliau

LMR200.dvi

LMR200.dvi Liet. matem. rink, 47, spec. nr., 27, 259 267 Lietuvos moksleiviu matematikos olimpiados 7 uždaviniuapžvalga Juozas Juvencijus MAČYS (MII) el. paštas: jmacys@ktl.mii.lt 56-oji Lietuvos moksleiviu matematikos

Detaliau

Printing triistr.wxmx

Printing triistr.wxmx triistr.wxmx / Triįstrižainių lygčių sistemų sprendimas A.Domarkas, VU, Teoriją žr. []; [], 7-7; []. Pradžioje naudosime Gauso algoritmą, kuriame po įstrižaine daromi nuliai. Po to grįždami į viršų virš

Detaliau

21. Ilgis, plotas, perimetras Įvadas Šiame modulyje pateikti įvairaus sudėtingumo uždaviniai apie ilgį, perimetrą ir plotą. Sprendžiant uždavinius rei

21. Ilgis, plotas, perimetras Įvadas Šiame modulyje pateikti įvairaus sudėtingumo uždaviniai apie ilgį, perimetrą ir plotą. Sprendžiant uždavinius rei Įvadas Šiame modulyje pateikti įvairaus sudėtingumo uždaviniai apie ilgį, perimetrą ir plotą. Sprendžiant uždavinius reikės pasitelkti kūrybinį mąstymą ir pasinaudoti jau turimomis žiniomis, įgytomis per

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA Atsitiktinės paieškos optimizavimo algoritmų vertinimas Evaluat

VILNIAUS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA Atsitiktinės paieškos optimizavimo algoritmų vertinimas Evaluat VILNIAUS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA Atsitiktinės paieškos optimizavimo algoritmų vertinimas Evaluation of Random Search Optimization Algorithms Magistro

Detaliau

Microsoft Word - Liuminescencija_teorija

Microsoft Word - Liuminescencija_teorija 2. BOLOGNŲ OBJEKTŲ LUMNESCENCJA. 2.1 Įvadas. Liuminescencijos reiškinys Daugelis fotofizikinių ir fotocheminių vyksmų yra šviesos sąveikos su bioobjektu pasekmės. Vienas iš pagrindinių šviesos emisijos

Detaliau

Microsoft Word ratas 12kl Spr

Microsoft Word ratas 12kl Spr 66-iosios Lietuvos okinių fizikos olipiados rajono iesto turas (8 ) klasė Nedidelis kūnas be pradinio greičio nuslysta nuožulniąja plokštua, kurios papėdėje glotniai pasiekia horizontaliąją h plokštuą,

Detaliau

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 7 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 7 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 7 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2015-04-13 Grafai Grafas aibių pora (V, L). V viršūnių (vertex) aibė, L briaunų (edge) aibė Briauna

Detaliau

Diferencialinių lygčių dalinėmis išvestinėmis sprendimo metodai. Įvadas.

Diferencialinių lygčių dalinėmis išvestinėmis sprendimo metodai. Įvadas. Turinys Diferencialinių lygčių dalinėmis išvestinėmis sprendimo metodai. Įvadas. Olga Štikonienė Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedra, MIF VU 2017-05-29 Egzamino klausimai: 1) Diferencialinės

Detaliau

DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafo tyrimas serija 5705 variantas Grafas (, ) yra 1 pilnasis; 2 tuščiasis; 3 nulinis; 4 dvidalis. 2 Atstumas tarp graf

DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafo tyrimas serija 5705 variantas Grafas (, ) yra 1 pilnasis; 2 tuščiasis; 3 nulinis; 4 dvidalis. 2 Atstumas tarp graf DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafo tyrimas serija 5705 variantas 001 1 Grafas (, ) yra 1 pilnasis; 2 tuščiasis; 3 nulinis; 4 dvidalis. 2 Atstumas tarp grafo ({q, w, r, g}, {{q, w}, {w, r}, {w, g}}) viršūnių

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Neiškiliojo optimizavimo algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį

Neiškiliojo optimizavimo  algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį Neiškiliojo optimizavimo algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį. Albertas Gimbutas 2018 m. birželio 19 d. Vadovas: Prof. habil. dr. Antanas

Detaliau

Microsoft PowerPoint - ikaitinti_kunai02.ppt

Microsoft PowerPoint - ikaitinti_kunai02.ppt Šviesos šaltiniai Nekoherentiniai šviesos šaltiniai. Šviesos šaltinių rūšys. Absoliučiai juodo kūno spinduliavimas. Kaitinimo lempos. Dujų išlydžio lempos. Šviestukų veikimo fizikiniai principai ir technologijos.

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais socialiniuose tinkluose prasideda nuo keleto gerokai mažesnių

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis Duomenų bazės kūrimas Naujas bendrąsias DB kuria sistemos administratorius. Lokalias DB gali kurti darbo stoties vartotojasadministratorius. DB kuriama: kompiuterio

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

Standartinių gamybinių operacijų brėžiniai, sutartiniai žymėjimai 1

Standartinių gamybinių operacijų brėžiniai, sutartiniai žymėjimai 1 Standartinių gamybinių operacijų brėžiniai, sutartiniai žymėjimai 1 TURINYS 1. Gręžimas lankstams: 1.1 2-iejų skylių gręžimas durelėms 80mm atstumu...3 1.2 2-iejų skylių gręžimas durelėms 100mm atstumu...5

Detaliau

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TURINYS 4 BĖGIAI 5...STD 6...LHR-FM 7...LHR-RM 8...STD-RM 9...HL-TM 10...VL-TM 11...HL-MM1 su konsole žemiau montuojamoms spyruoklėms 12...HL-MM2 su konsole žemiau

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Duomenų struktūros ir algoritmai 2 paskaita 2019-02-13 Algoritmo sąvoka Algoritmas tai tam tikra veiksmų seka, kurią reikia atlikti norint gauti rezultatą. Įvesties duomenys ALGORITMAS Išvesties duomenys

Detaliau

Vilniaus Universiteto Žygeivių Klubas

Vilniaus Universiteto Žygeivių Klubas 2013 m. KKT varžybų Vilniaus universiteto taurei laimėti Trasų schemos ir aprašymai Atrankinės trasos Detalus atrankinių trasų aiškinimas bus varžybų dieną prieš startą. Startas bus bendras visoms komandoms,

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Microsoft Word - 10 paskaita-red2004.doc

Microsoft Word - 10 paskaita-red2004.doc STATISTIKA FILOLOGAMS 10 paskaita STATISTINIAI KRITERIJAI 1. Statistiniai palyginimai ir statistinės hipotezės Jau ne kartą minėta, kad tyrinėtojui neretai prisieina ne vien tik aprašyti empirinius statistinius

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

ŠEŠIOLIKTOJI RUDENINĖ KOMANDINĖ IR INDIVIDUALIOJI RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI KOMANDINĖS DALIES ATSAKYMŲ KORT

ŠEŠIOLIKTOJI RUDENINĖ KOMANDINĖ IR INDIVIDUALIOJI RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI KOMANDINĖS DALIES ATSAKYMŲ KORT ŠEŠIOLIKTOJI RUDENINĖ KOMANDINĖ IR INDIVIDUALIOJI RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI KOMANDINĖS DALIES ATSAKYMŲ KORTELĖ UŽDAVINIO NUMERIS TEISINGAS ATSAKYMAS. D. E. A

Detaliau

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc PRIEDAS. Tyrimo anketa. Moksleivių tėvų požiūris į dabartines švietimo problemas Sėkmingam Lietuvos švietimo reformos vyksmui labai svarbi ne tik politikų ir švietimo specialistų, bet ir Jūsų moksleivių

Detaliau

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI Minimalius reikalavimus iliustruojantys pavyzdžiai

Detaliau

DVYLIKTOJI KALĖDINĖ KOMANDINĖ RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI Raseiniai, Magdalena Raseiniškė mėgst

DVYLIKTOJI KALĖDINĖ KOMANDINĖ RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI Raseiniai, Magdalena Raseiniškė mėgst DVYLIKTOJI KALĖDINĖ KOMANDINĖ RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI Raseiniai, 0--. Magdalena Raseiniškė mėgsta pradėti bet kurį darbą tokiu uždaviniu, kurį, kaip ji sako,

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

Dažniausios IT VBE klaidos

Dažniausios IT VBE klaidos Dažniausios IT VBE klaidos Renata Burbaitė renata.burbaite@gmail.com Kauno technologijos universitetas, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1 Egzamino matrica (iš informacinių technologijų brandos egzamino

Detaliau

32 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 13/11 t L EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS L 366/17 KOMISIJOS DIREKTYVA 1991 m.

32 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 13/11 t L EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS L 366/17 KOMISIJOS DIREKTYVA 1991 m. 32 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 13/11 t. 31991L0663 1991 12 31 EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS L 366/17 KOMISIJOS DIREKTYVA 1991 m. gruodžio 10 d. derinanti su technikos pažanga Tarybos

Detaliau

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, kai naudojasi socialiniais tinklais. Dalyviai gebės

Detaliau

ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskin

ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskin ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskininkai 2017 m. gegužės 4 6 d. 1 užduotis Geografiniai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika MOBILIOJO RYŠIO OPERATORIŲ 30 MB/S APRĖPTIES SKAIČIAVIMAI RRT atliktos analizės rezultatų viešas aptarimas, Susisiekimo ministerija 2015 10 19 Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Direktoriaus

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

17 - Techniniai reikalavimai breziniuose.doc

17 - Techniniai reikalavimai breziniuose.doc 17. 17.1. Techniniai reikalavimai daro rėžiniuose Laisvų matmenų (matmenų, kurių nuokrypiai nenurodyti) ir nenurodyti padėties ei formos nuokrypiai turi atitikti nuokrypių klases, nusakomas ISO 2768 ir

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Duomenų struktūros ir algoritmai 1 paskaita 2019-02-06 Kontaktai Martynas Sabaliauskas (VU MIF DMSTI) El. paštas: akatasis@gmail.com arba martynas.sabaliauskas@mii.vu.lt Rėmai mokykloje Rėmai aukštojoje

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Dalelių filtro metodo ir vizualios odometrijos taikymas BPO lokalizacijai 2014 2018 m. studijos Doktorantas: Rokas Jurevičius Vadovas: Virginijus Marcinkevičius Disertacijos tikslas ir objektas Disertacijos

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nacionalinio egzaminų centro projektas Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas (kodas VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-003) 1 seminaras Dalykinių

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau