PATEIKTŲ MAŽŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Nr. Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto vertė Prašoma suma Paramos sritis 1 Paramos srit

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATEIKTŲ MAŽŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Nr. Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto vertė Prašoma suma Paramos sritis 1 Paramos srit"

Transkriptas

1 PATEIKTŲ MAŽŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Nr. Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto vertė Prašoma suma Paramos sritis 1 Paramos sritis 2 Paramos sritis 3 Paramos sritis 4 1. Informacijos analizės asociacija Demokratija ir geras valdymas Tauragės apskrityje ,52 Lt ,57 Lt x 2. VšĮ Trust in Development NVO institucinių gebėjimų stiprinimas: pabėgėlių socialinė integracija ,80 Lt ,12 Lt x x 3. Edukacinis - kultūrinis Metidė Pedagoginiai aspektai jaunimo demokratiniame ugdyme ,00 Lt ,00 Lt x 4. Kisinių kaimo bendruomenė Kaimo bendruomenių pilietiškumo skatinimas Klaipėdos rajone ,74 Lt ,74 Lt x x 5. Afganistano karo veteranų organizacija Klaipėdoje Miražas Afganistano karo veteranų socialinės integracijos plėtojimas ,00 Lt ,00 Lt x x 6. Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės veiklos bei gebėjimų stiprinimas, sukuriant palankią aplinką veiklai ,41 Lt ,85 Lt x 7. Neįgaliųjų jojimo asociacija Savanorių kompetencijų įgijimo ir reabilitacijos - rekreacijos paslaugų realizavimo vaikams su negalia sanglauda ,08 Lt ,30 Lt x x 1

2 8. Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga Stiprus NVO tinklas gyvenimui su išsėtine skleroze ,50 Lt ,00 Lt x 9. VšĮ Darnios plėtros institutas Spręsti, siekti, veikti - žmogaus teisė ,00 Lt ,00 Lt x 10. Labdaros ir paramos fondas Gyvenimo vartai Geriau žinoti, nei bijoti ,00 Lt ,00 Lt x 11. Viešoji įstaiga Padovanokim šypseną Tik stipri įstaiga gali užtikrinti kokybiškas paslaugas klientams ,00 Lt ,00 Lt x 12. Lietuvos asociacija Gyvastis Gyvasties gebėjimų stiprinimas ir savanorių tinklo plėtimas ,60 Lt ,74 Lt x 13. Nevyriausybinių organizacijų asociacija Klaipėdos piliečiai Nesiekiančios pelno NVO asociacijos,,klaipėdos piliečiai veiklos, skatinančios darnų bendruomenės vystymąsi ir prisidedančios prie socialinių problemų sprendimo vietos bei regioniniu mastu, plėtojimas ,80 Lt ,60 Lt x 14. VšĮ ORI ŠEIMA Stipri šeima ,80 Lt ,52 Lt x 15. Klaipėdos miesto netradicinių sporto šakų klubas Harmonija Netradicinio vaikų ir jaunimo laisvalaikio organizavimas Klaipėdos mieste ,60 Lt ,00 Lt x 16. Fabijoniškių bendruomenės asociacija Fabijoniškių bendruomenės narių pilietinio sąmoningumo ugdymas per aktyvų dalyvavimą savanoriškoje veikloje, kuriant saugią ir atvirą vietos bendruomenės aplinką ,00 Lt ,00 Lt x x 2

3 17. VšĮ Psichologinio konsultavimo grupė Su jaunimu dirbančių asmenų kompetencijų kėlimas psichologiniame kontekste ,72 Lt ,44 Lt x 18. Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija Giedra Savarankiško gyvenimo namų modelio sklaida ir žmogaus teisių apsaugos užtikrinimas psichiatrijos ligoninėse ,65 Lt ,58 Lt x 19. Asociacija Gasčiūnų kaimo bendruomenė Moterų lygios teisės ir prekybos žmonėmis prevencija ,00 Lt ,00 Lt x x 20. Antanavo jaunimo klubas Draugai Jaunimo organizacijų veiklos plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje ,00 Lt ,70 Lt x 21. Vilniaus Moterų namai Vilniaus miesto Specializuotos pagalbos centro gebėjimų teikti specializuotą kompleksinę pagalbą nukentėjusiems nuo smurto asmenims ir bendradarbiauti su kitomis atsakingomis institucijomis stiprinimas ,00 Lt ,00 Lt x 22. Moterų Ievos namai Moters teisė būti saugia ,48 Lt ,78 Lt x 23. Maltos ordino pagalbos tarnyba Maltiečių VDC veiklos stiprinimo projektas ,82 Lt ,00 Lt x 24. Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija POLA tinklo ir savanoriškos veiklos plėtra siekiant sustiprinti onkologinių ligonių gebėjimus ginti savo teises ,16 Lt ,00 Lt x x 25. VšĮ Kunigaikščio M. Giedraičio ainiai Vaikų dienos Ainiai Rizikos grupės vaikų ir jaunimo agresijos ir savižudybių prevencijos bei tolerancijos ugdymo programa - Lt x 3

4 26. Labdaros ir paramos fondas Vilties švyturys Psichosocialinės reabilitacijos stiprinimas ,00 Lt ,00 Lt x 27. Nacionalinė golbolo asociacija Regėjimo negalią turinčių asmenų teisės: norime būti lygūs su kitais visuomenės nariais ,40 Lt ,06 Lt x 28. Lietuvos etninių grupių moterų verslininkių draugija Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su moterų migrančių aktyvinimu ir integracija, stiprinimas ,00 Lt ,00 Lt x x 29. VšĮ Žmogaus socialinės raidos tyrimų NVO judėjimas Neringoje (Tinklas) ,36 Lt ,36 Lt x x 30. Kauno bendruomenės Girsta Bendruomenės centro Girsta funkcionalumo didinimas įgyvendinant veiklas, pagrįstas integralumu, įvairove ir įgalinimu ,00 Lt ,00 Lt x 31. Asociacija Moterų veiklos inovacijų Gyvenimas be smurto - mūsų teisė ,00 Lt ,00 Lt x 32. VšĮ Idėjų medis Unikalumas slypi kiekviename ,00 Lt ,00 Lt x 33. VšĮ Dianos socialinių paslaugų Individualizuotos pagalbos vaikui, grįžusiam iš socializacijos centro, ir jo šeimai eksperimentinio (hipotetinio) modelio kūrimas ,00 Lt ,00 Lt x 34. ML Pilietinės iniciatyvos 35. Varnėnų kaimo bendruomenė Pilietinė iniciatyva: visuomenės švietimas, žmogaus teisių, viešosios politikos įgyvendinimo klausimais ir korupcijos prevencijos skatinimas Radviliškio rajone Varnėnų kaimo bendruomenei svarbi jos ilgalaikė ateitis ,88 Lt ,69 Lt x x ,27 Lt ,44 Lt x 4

5 36. VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) Savanorių koordinavimo sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas ,00 Lt ,90 Lt x 37. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Vilniaus viltis NVO gebėjimų stiprinimas, kuriant pilotinį socialinių paslaugų kokybės modelį Vilniaus mieste ,00 Lt ,00 Lt x x Neformaliojo švietimo asociacija Jaunimo akademija Asociacija Kauno moterų draugija Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga Apskritas stalas Aktyvaus piliečio formulė ,39 Lt ,72 Lt x Kartu prieš smurtą ,00 Lt ,00 Lt x x Stiprus JonAS stipri demokratinė visuomenė ,00 Lt ,00 Lt x 41. Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui Kiekvieno savanorio mažas darbas didelė pagalba gyvenimo nuskriaustiesiems ,44 Lt ,30 Lt x 42. Asociacija sporto klubas Ostmarina Buriuotojų gebėjimų stiprinimas ir aplinkosaugos principų populiarinimas ,50 Lt ,75 Lt x 43. Visuomeninė organizacija Gelbėkit vaikus Saugios mokyklos kūrimas per aktyvaus pilietiškumo skatinimą ir mokyklos bendruomenės įgalinimą ,00 Lt ,00 Lt x 44. VšĮ Drąsinkime ateitį Lietuva mano galimybių šalis ,06 Lt ,65 Lt x 45. Asociacija Aura jaunimas Stiprinamės draugiškai ,43 Lt ,43 Lt x x x x 5

6 Tarptautinis Birutės Galdikas gamtosaugos labdaros ir paramos fondas Asociacija Vilniaus rusų folkloro Sakyk NE palmių aliejui ,00 Lt ,00 Lt x Muzikinio ugdymo iniciatyvos rizikos grupių vaikams ,00 Lt ,00 Lt x 48. Lietuvos Kolpingo draugija Bendrauk! Bendradarbiauk! Šeimos bendruomenė veiklių, aktyvių piliečių kalvė ,02 Lt ,22 Lt x 49. Viešoji įstaiga Projektų akademija Kartu mes galime daugiau! ,20 Lt ,55 Lt x 50. Moterų informacijos NVO strategija - kryptis ir efektyvumas ,00 Lt ,00 Lt x 51. Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Teisės klinika Pažeidžiamų grupių teisinis švietimas: teisinės sąmonės ir teisių apsaugos stiprinimas ,98 Lt ,68 Lt x x 52. Jungtinių tautų vaikų fondo Lietuvos Nacionalinis komitetas, UNICEF Lietuva Tiktai vienas pasaulis! ,00 Lt ,00 Lt x x 53. VŠĮ Savanoriškos aplinkosaugos biuras Tvari plėtra nevyriausybiniame ir viešajame sektoriuje: žaliųjų viešųjų pirkimų praktikos skatinimas ir gebėjimų stiprinimas ,00 Lt ,00 Lt x 54. VšĮ Vilniaus SOS vaikų kaimas 55. Asociacija Savas klubas SOS vaikų kaimų organizacijos gebėjimų stiprinimas per savanorystės skatinimą Energijos klubas - didinant vietinės NVO bei savivaldybių kompetenciją tvarios energetikos srityje ,00 Lt ,00 Lt x x ,36 Lt ,49 Lt x x 6

7 Visuomeninė organizacija Vaikai - visuomenės dalis (asociacija) VšĮ Demokratinių iniciatyvų Saugi aplinka - saugus vaikai ,00 Lt ,00 Lt x x x Būti romu (Romų gyvenimas ir buitis) ,00 Lt ,00 Lt x 58. Viešoji įstaiga Griaunam Visuomenės tolerancijos skatinimas, žmogaus teisių užtikrinimas ir socialiai saugios gyvenamosios aplinkos kūrimas Lietuvoje gyvenantiems užsienio piliečiams ESu ,71 Lt ,14 Lt x x 59. Meno atlikėjų asociacija Samanyčia Saviems apie kitokius savus: žmogaus teisių plėtra izoliaciją patyrusioje Visagino bendruomenėje ,43 Lt ,77 Lt x 60. Viešoji įstaiga Pagalbos paaugliams iniciatyva Pagalbos šeimai NVO koalicijos steigimas ir veiklos plėtojimas ,93 Lt ,93 Lt x 61. Skuodo rajono neįgaliųjų draugija Bazinių socialinių paslaugų teikimas Skuodo rajono neįgalių vaikų ir jų šeimų gerovės didinimui ,00 Lt ,00 Lt x 62. VšĮ DUKU Savanorių įgalinimas organizuoti neįgalių vaikų laisvalaikio klubo "Kiemas" veiklas ,60 Lt ,44 Lt x 63. Lietuvos žmogaus teisių asociacija Visuomenės dalyvavimas teisėkūros procedūroje ,80 Lt ,17 Lt x 64. Labdaros ir paramos fondas Maisto bankas Maitinančių nevyriausybinių organizacijų tinklo stiprinimas ,00 Lt ,00 Lt x x x 65. VšĮ Artis totus Teisė būti ,58 Lt ,40 Lt x 7

8 66. Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos (NRTIC) Religinės įvairovės pažinimas ir sklaida Lietuvoje ,80 Lt ,92 Lt x 67. Panevėžio apskrities sergančiųjų epilepsija draugija Epilepsis Tolerancijos skatinimas, smurto ir patyčių prevencija epilepsija sergančių vaikų atžvilgiu ,00 Lt ,00 Lt x x 68. VšĮ Žaliosios politikos institutas Žmonės sprendžia ,63 Lt ,19 Lt x x 69. Asociacija Žaliasis ąžuolynas Rizikos grupės vaikų ir jaunimo socialinės atskirties mažinimas: Žaliakalnio Bendruomenės namų vaikų ir jaunimo dienos centro plėtra ,60 Lt ,40 Lt x 70. Kretingos moterų informacijos ir mokymo Veiklios NVO pagrindas pilietinės visuomenės vystymuisi ,00 Lt ,00 Lt x 71. Lietuvos pensininkų sąjunga Bočiai Abipusis mokymasis ir žinių sklaida Lietuvos pensininkų sąjungos Bočiai bendrijose ,98 Lt ,28 Lt x 72. Viešoji įstaiga Gerovės ekonomikos institutas Pilietiškumo ir aktyvaus dalyvavimo skatinimas Kauno ir Kretingos rajonuose ,12 Lt ,51 Lt x 73. Lietuvos žmogaus teisių 74. VšĮ Jaunimo Babilonas Žmogaus teisių koalicijos ir jos vaidmens formuojant viešąją politiką stiprinimas Programa KITOKIA SAVAITĖ jauno žmogaus pilietiškumo, savivertės, savanorystės ir sąmoningumo ugdymo sintezė ,14 Lt ,42 Lt x x ,60 Lt ,00 Lt x 75. Ventos neįgaliųjų klubas Dalia Mums atviras pasaulis ,41 Lt ,49 Lt x 8

9 76. Viešoji įstaiga Globali iniciatyva psichiatrijoje Bendruomeninių savanoryste grįstų psichologinių terapijų ir konsultavimo paslaugų psichikos sutrikimų turintiems asmenims ir jų artimiesiems vystymas Vilniaus mieste ,10 Lt ,99 Lt x x x 77. Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas Diabitė Plius Kartu mes esam stipresni ,00 Lt ,00 Lt x 78. Viešoji įstaiga Psichologinių idėjų namai Kompleksinės paslaugos smurtą patiriančioms moterims bei rizikos grupės vaikams ,56 Lt ,40 Lt x 79. VšĮ Vilniaus socialinė prekių birža Socialinė birža ,00 Lt ,00 Lt x 80. VšĮ GEBU Psichologinė pagalba atitolio šeimoms ir pilietiškumo ugdymas ,54 Lt ,64 Lt x x 81. Asociacija Kauno moterų linija Pagalbos moterims linijos veiklos stiprinimas ,00 Lt ,13 Lt x x 82. Gyvūnų globėjų asociacija Gyvenu ne tik sau ,80 Lt ,82 Lt x x x 83. VšĮ Informacijos sklaidos strategija Mes stiprūs kartu. ŽIV bendruomenių kūrimas įgalinus vietines NVO, dirbančias su pažeidžiamomis grupėmis ,43 Lt ,30 Lt x 84. Asociacija Lietuvos neįgaliųjų forumas Lietuvos neįgaliųjų forumo narių gebėjimų stiprinimas valstybinio planavimo srityje ,80 Lt ,80 Lt x x 85. Viešoji įstaiga Humanizmo Paauglių sąmoningumo ugdymas vykdant pirminę ir antrinę smurto prevenciją bei NVO narių kompetencijų ugdymas smurto prevencijos srityje siekiant žmogaus teisių apsaugos ,00 Lt ,00 Lt x 9

10 86. VšĮ Ekodiena Žalioji mokykla: mažinu vartojimą, rūšiuoju, perdirbu ir saugau aplinką ,00 Lt ,20 Lt x 87. Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija Už jaunimo lytines reprodukcines teises ,00 Lt ,00 Lt x x x 88. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Trakų Viltis Kompleksinė socialinė pagalba Trakų rajono Rūdiškių seniūnijos pažeidžiamoms šeimoms ,42 Lt ,42 Lt x x 89. Labdaros ir paramos fondas G vaikų pasaulis Vaikų ir jaunimo Kėdainiuose ,00 Lt ,00 Lt x 90. Asociacija Vyrų krizių Kompleksinės pagalbos mechanizmo prekybos žmonėmis aukoms vyrams Kauno savivaldybėje išvystymas stiprinant nevyriausybinių organizacijų, dirbančių prekybos žmonėmis srityje, gebėjimus ,70 Lt ,18 Lt x VšĮ Jaunimo verslumo ugdymo VšĮ Motinos Teresės šeimų namai Tu gali ,20 Lt ,20 Lt x x Aš taip pat turiu teisę gyventi oriai ,48 Lt ,28 Lt 93. VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra, siekiant išsaugoti vaiko teisę augti šeimoje ,00 Lt ,00 Lt x 94. Viešoji įstaiga Verslumo ugdymo Lietuvos regionų aplinkosauginė švietimo programa ,00 Lt ,00 Lt x 95. Pakruojo rajono visuomeninis kūrėjų klubas Bitula Lietuvos Respublikos NVO, veikiančių kūrybos srityje, bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant ir vystant koaliciją ,62 Lt ,87 Lt x 10

11 96. VšĮ Socialinės partnerystės fondas MAGNUM BONUM Tarptautinė NVO bendradarbiavimo ir ryšių palaikymo platforma (EPAS) ,40 Lt ,96 Lt x 97. VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos Pagalbos tinklo kūrimas vaikams ir jų šeimoms vietinėje bendruomenėje ,00 Lt ,00 Lt x x 98. Panevėžio Vaikų dienos užimtumo Susipažinkime: mes romai tokie pat žmonės ,15 Lt ,15 Lt x 99. Lietuvos graikų draugija Patrida Tautinių mažumų teisės kultūros ir švietimo srityse ,56 Lt ,87 Lt x 100. Asociacija Pamario delta Aplinkos apsaugos srityje veikiančių NVO koalicijos kūrimas Pamario krašte, įtraukiant mažas, neformalias ir vietines NVO ,00 Lt ,00 Lt x 101. Labdaros ir paramos fondas Jaunimo sodyba Šeimų konsiliumas Iš dramos į darną ,84 Lt ,00 Lt x 102. Daugų miesto bendruomenės visuomeninė organizacija Daugų kraštas Patogios gyvenimui, estetinės, jaukios ir saugios aplinkos kūrimas ,00 Lt ,00 Lt x x 103. VšĮ Mūsų draugas Parodyk mažam vaikui kelią ,00 Lt ,80 Lt x x 104. Viešoji Įstaiga Europos moterų verslo vadyba Gero valdymo principų ir pozityvaus psichologinio kapitalo stiprinimas, plečiant bendradarbiavimą su Baltarusijos NVO ,00 Lt ,00 Lt x 105. Lietuvos sodininkų draugija Demokratijos ir pilietiškumo stiprinimas sodininkų bendrijose didinant Lietuvos sodininkų draugijos įtaką įstatymų leidybai ir vykdymui ,10 Lt ,06 Lt x 11

12 106. Prieraišiosios tėvystės 107. Kauno klubas Centras Gimdau PATI renkuosi. Tolerancijos skatinimas skirtingus gimdymo modelius besirenkančioms moterims Lietuvoje Psichikos ligomis sergančių vaikų ir jų šeimų socialinės gerovės stiprinimas ,84 Lt ,94 Lt x ,00 Lt ,00 Lt x 108. Labdaros ir paramos fondas Tavo galimybė Šeimos instituto stiprinimas - inovatyvios paslaugos šeimai ,78 Lt ,00 Lt x 109. Lietuvos neįgaliųjų draugija 110. Lietuvos gėjų lyga Neįgaliųjų savarankiškumo ir į (si )traukimo į visuomeninį gyvenimą didinimas per asmeninio padėjėjo pareigybę Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo tvarios plėtros stiprinimas ,20 Lt ,40 Lt x x ,00 Lt ,00 Lt x 111. Viešoji įstaiga Gelbėkit vaikus Fabijoniškių vaikų dienos Svajonių laivas Bendrujų ir socialinės priežiūros paslaugų teikimas Vilniaus m. Fabijoniškių mikrorajono socialinės rizikos bei socialinių įgūdžių stokojantiems vaikams ir jų šeimoms ,89 Lt ,65 Lt x 112. Kėdainių rajono moterų krizių Gerbūvio ir bazinių socialinių paslaugų teikimo pažeidžiamoms grupėms gerinimas, stiprinant Kėdainių rajono moterų krizių centro institucinius gebėjimus, vietos nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą bei kuriant dvišalę partnerystę ,12 Lt ,00 Lt x 113. VšĮ Aveniu Publika Savas tarp svetimų. Misija įmanoma ,00 Lt ,00 Lt x x 12

13 114. Lietuvos skautija Lietuvos skautijos strateginio planavimo ir atstovavimo stiprinimas ,18 Lt ,18 Lt x 115. Labdaros ir paramos fondas Laisvės vartai Kompleksinės pagalbos modelio sukūrimas ,00 Lt ,00 Lt x 116. Asociacija Teisėtvarka Nevyriausybinių organizacijų įsitraukimas į politikos formavimą ir sprendimų priėmimo procesus ,40 Lt ,86 Lt x 117. Labdaros ir paramos fondas Šešupės euroregiono Šakių biuras "Klestėk, Šešupe! ,97 Lt ,72 Lt x 118. Kauno apskrities vyrų krizių Visiems geriau: darbas su artimoje aplinkoje smurtaujančiais vyrais tai pagalba smurto aukoms moterims ir vaikams ,00 Lt ,00 Lt x x 119. VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų Tausojančio vartojimo link: NVO gebėjimų taikyti novatoriškas produktų poveikio aplinkai vertinimo metodologijas stiprinimas ,50 Lt ,68 Lt x 120. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija, Pagava Mokomės kartu ,50 Lt ,25 Lt x x 121. VšĮ Galvočius Socialinė komunikacija ir informacinė sklaida Lietuvos vietos savivaldos institucijose ,00 Lt ,00 Lt x 122. Pabradės miesto bendruomenė Domus Mes galim būti aktyvūs piliečiai 2018 ( GALIM 18 ) ,82 Lt ,64 Lt x 13

14 123. Asociacija Pilietinių iniciatyvų Neformalaus jaunimo grupės bendruomenėje gyvenimas daugiakultūrinėje visuomenėje ,00 Lt ,00 Lt x 124. Sveikatos ir integracijos klubas Sauliukas Bendruomeninės paslaugos neįgaliems vaikams, sergantiems ortopedinėmis ligomis ,00 Lt ,00 Lt x 125. Lietuvos Škudžių avių augintojų asociacija Aplinka kurioje gyvenu ,30 Lt ,57 Lt x 126. Všį Bendruomenių kaitos Utenos apskrities bendruomenės įtakoja socialinę politiką kaime ,00 Lt ,00 Lt x x 127. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Jonavos viltis Amžini vaikai ,00 Lt ,00 Lt x 128. Viešoji įstaiga Vaikų laikinosios globos namai Atsigręžk į vaikus Kompleksinės pagalbos mechanizmo vaikams su elgesio sutrikimais vystymas ir aprobavimas ,47 Lt ,32 Lt x 129. VšĮ Socialinis veiksmas Savanoriški Socialiniai Metai (SSM) ,42 Lt ,78 Lt x Transparency International Lietuvos skyrius Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacija Asociacija Kauno apskrities moterų krizių Žurnalistų pusryčiai ,50 Lt ,05 Lt x x M. E. S. (Mes esame stiprūs) ,00 Lt ,00 Lt x Dirbkime kartu vaikų gerovei! ,00 Lt ,00 Lt x x 14

15 133. Klaipėdos Socialinės ir psichologinės pagalbos Smurtas artimoje aplinkoje: kokybiška kompleksinė pagalba Vakarų Lietuvoje ,00 Lt ,00 Lt x 134. VŠį Pilietinės visuomenės institutas Lietuvos pilietinės visuomenės sutelkimas skurdo ir socialinės atskirties klausimui spręsti ,00 Lt ,80 Lt x x 135. Viešoji įstaiga Visada savas Pilietiškumo akademija ,80 Lt ,80 Lt x 136. VšĮ Europos namai Rask panašumus, gerbk skirtumus atradimai per teatrą ,00 Lt ,00 Lt x 137. Lietuvių etninės kultūros draugija NVO ir valdžios institucijų bendradarbiavimo stiprinimas dėl pilietiškumo ir etninės kultūros plėtros ,88 Lt ,09 Lt x x VšĮ Gelbėkit vaikus Akmenės vaikų dienos Akmenėliai VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis Aktyvūs po pamokų ,12 Lt ,88 Lt x Durys atsidaro ,86 Lt ,67 Lt x x 140. Socialinės integracijos Gebėjimų vystymo platforma Sėkmės vektorius ,58 Lt ,26 Lt x 141. VšĮ Asmenybės brandos Aktyvaus pilietiškumo stiprinimas, siekiant dalyvauti vaiko teisių apsaugos formavimo politikoje ir sprendimų priėmime ,00 Lt ,00 Lt x 142. Lietuvos žydų bendruomenė Tolerancijos tiltai ,00 Lt ,50 Lt x x 15

16 143. Paramos fondas Rigra 144. VšĮ Sėkmės mokykla ŽIV/AIDS paveiktų žmonių, tame tarpe ŠNV, socialinės gerovės didinimas, pilietiškumo bei savanorystės skatinimas, teikiant socialines paslaugas Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybėse Žmogaus teisių įgyvendinimas taikant demokratinio ugdymo principus ,72 Lt ,48 Lt x ,20 Lt ,20 Lt x 145. Asociacija Ateities specialistų klubas Future Specialists for Corporate Social Responsibility ,82 Lt ,84 Lt x 146. VšĮ Edukata Pilietis X ,91 Lt ,62 Lt x 147. Kauno klubas Bičiulės Socialinių paslaugų stiprinimas psichikos neįgaliųjų klube Bičiulės ,20 Lt ,08 Lt x 148. Šiaulių skautų tuntas Atraskime drauge ,84 Lt ,40 Lt x 149. VšĮ Socialinių investicijų valdymo Abortų prevencija ir kompleksinė pagalba krizę dėl neplanuoto nėštumo išgyvenančioms moterims Vilniaus mieste ,00 Lt ,00 Lt x 150. Labdaros ir paramos fondas KRIS-Šiaurės Vakarų Lietuvoje Reklama ir ryšiai su visuomene NVO veikloje: kaip minimaliu biudžetu siekti maksimalių rezultatų ,00 Lt ,80 Lt x 151. VŠĮ LT2.0 Elektroninių demokratijos vartų Lietuva 2.0 pritaikymo savivaldai ir NVO parengiamasis projektas ,44 Lt ,50 Lt x 16

17 152. Paramos fondas Jaunimo linija Visuomenės sąmoningumo didinimas patyčių ir savižudybių problemoms spręsti ,52 Lt ,76 Lt x x x 153. Lietuvos ekstremalaus sporto klubų asociacija IEŠKOM DRAIVO: Pakopinio kompleksinių paslaugų teikimo mechanizmo sukūrimas rizikos šeimos vaikams vadovaujantis neformalaus švietimo bei alternatyvios socialinės pagalbos principais ,50 Lt ,85 Lt x 154. Tauragės moters užimtumo ir informacijos NVO ir pilietinės visuomenės, multiprofesinio bendradarbiavimo stiprinimas, siekiant patobulinti pagalbos teikimo modelius smurto lyties pagrindu ir smurto šeimoje aukoms ,80 Lt ,80 Lt x 155. Panevėžio Rožyno bendruomenė Atliekų rūšiavimo ir perdirbimo prioriteto iškėlimas ir jų sprendimas Panevėžio regiono aplinkosaugos problemų kontekste ,20 Lt ,20 Lt x 156. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Alumni draugija Alumni kuriantys ateitį ,82 Lt ,56 Lt x 157. Labdaros paramos fondas AGAPAO Efektyvaus ir veiksmingo vaikų apsaugos nuo psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos mechanizmo sukūrimas ir pritaikymas ,97 Lt ,97 Lt x 158. VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos Tarpininkavimo įdarbinant paslaugų plėtra VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centre ,30 Lt ,07 Lt x 159. Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija Tyla po saule ,80 Lt ,53 Lt x x x x 17

18 160. Baltijos labdaros fondas Kaimo bendruomenių tinklas Gerovė ,40 Lt ,56 Lt x 161. Viešoji įstaiga INTELEKTAS Q Aplinkos grožis - teorija ir praktika ,00 Lt ,00 Lt x x 162. VšĮ MTVC NVO vaidmens sveikatos politikoje stiprinimas ,00 Lt ,00 Lt x 163. Všį Open Minds Šokis už pokytį ,28 Lt ,28 Lt x 164. Asociacija Lietuvos Vokietijos forumas Žaliosios energijos forumas ,88 Lt ,88 Lt x 165. VŠĮ Algojimo paslaugos VšĮ Algojimo paslaugos plėtra, įtraukiant neįgalius vaikus auginančias šeimas ir kitus pažeidžiamųjų grupei priklausančius asmenis ,10 Lt ,90 Lt x 166. Susivienijimas Žali.LT Žaliasis kompasas ,00 Lt ,00 Lt x 167. Tolerantiško Jaunimo Asociacija Išgirsk kitokį: tarpkultūrinis moksleivių ugdymas ,99 Lt ,09 Lt x 168. VšĮ Mokyklų tobulinimo Renkuosi mokyti! Projektai mokyklų bendruomenėms ,80 Lt ,92 Lt x 169. VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos Kitoks gyvenimas ,70 Lt ,20 Lt x 18

19 Marijampolės apskrities moterų namai - krizių Vaikų ir jaunimo labdaros ir paramos fondas KiTaip ,60 Lt ,00 Lt x Vaikų ir jaunimo iššūkis: per motyvaciją ir integraciją ,00 Lt ,00 Lt x x x x 172. VšĮ DVI Darnaus vystymo iniciatyvos NVO ir visuomenės vaidmens didinimas transporto oro taršos valdyme ,24 Lt ,22 Lt x 173. Pramogų ir sporto klubas Ežerietis Sportuok, tobulėk ir veik kartu ,40 Lt ,56 Lt x 174. Lietuvos gamtos fondas (LGF) 175. VšĮ Moters pagalba moteriai 176. VšĮ Baltijos aplinkos forumas Lietuvos gamtos fondo strategijos parengimas ir gebėjimų stiprinimas Kompleksinių paslaugų užtikrinimas moterims patyrusioms smurtą šeimoje Aplinkosaugos NVO vaidmens stiprinimas formuojant klimato kaitos politiką ,00 Lt ,00 Lt x ,02 Lt ,02 Lt x ,04 Lt ,73 Lt x 177. Lietuvos vaikų fondas Mes ir Romai, NVO koalicija ,29 Lt ,29 Lt x x 178. VŠĮ Solija Smurto prevencijos organizuotas taikymas S.P.O.T ,79 Lt ,00 Lt x x 179. Volosovų šeimyna Fiesta Sugrąžinkime šeimos gerovę: kompleksinės pagalbos mechanizmas rizikos grupės vaikams ir jaunuoliams gyvenantiems šeimynose ,80 Lt ,20 Lt x 19

20 VšĮ Politikos tyrimų ir analizės institutas Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga Apskritas stalas Sprendimus priimame kartu ,00 Lt ,60 Lt x Stipri JNVO nauda visuomenei ,00 Lt ,00 Lt x 182. VšĮ Sprendimų Koalicija pagrįsta tvari NVO plėtra: organizacijų stiprinimas, visuomenės gerovės ir bazinių paslaugų kūrimas ,00 Lt ,00 Lt x x 183. Jaunimo verslo biuras LPF SOS Vaikų kaimų Lietuvoje draugija Alytaus bendruomenės įgalinimas suteikiant žinių ir teikiant tiesiogines socialines paslaugas ,96 Lt ,26 Lt x 185. Socialinė santalka Atspirtis Novatoriškos kompleksinės pagalbos vietos bendruomenėse modelio kūrimas ir įdiegimas socialinės rizikos grupės vaikams, jaunimui ir jų šeimoms ,00 Lt ,00 Lt x x 186. VšĮ Pilietinių iniciatyvų plėtros Seniūnaičių instituto veiklos ir teisinio reglamentavimo tobulinimas, Vilniaus m. savivaldybės pilotinio modelio pavyzdžiu ,76 Lt ,98 Lt x 187. Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija Ateities pilietis ,00 Lt ,00 Lt x 188. Asociacija Kauno jungtinis demokratinis judėjimas Pilietinio aktyvumo ir bendruomeniškumo skatinimas regionuose ,00 Lt ,80 Lt x x 20

21 189. Vilniaus regbio akademija Pažeidžiamų grupių integracija į regbio bendruomenę bei daugiatautiškumo ir savanorystės skatinimas ,92 Lt ,00 Lt x x x 190. VšĮ Trys brangenybės Laimingi žmonės sveikoje planetoje ,00 Lt ,80 Lt x x 191. Vilniaus šeimos Socialinis, pedagoginis ir psichologinis darbas su rizikos grupės vaikais ir jaunimu bei su smurto artimoje aplinkoje subjektais ,00 Lt ,00 Lt x 192. Išsiskyrusiųjų sielovados Bendrakeleiviai Smurtą namuose patyrusių ir skyrybas išgyvenusių moterų bei vaikų smurto prevencija ir postvencija: visapusiškos pagalbos modelio ir metodikų sukūrimas, įgyvendinimas, sklaida ,72 Lt ,00 Lt x 193. Kauno bendruomenių centrų asociacija Asocijuotų vietos bendruomenių organizacijų vaidmens stiprinimas, skatinant aktyvų pilietiškumą bei dalyvaujamąją demokratiją ,79 Lt ,67 Lt x 194. Asociacija NVO vaikams konfederacija NVO vaikams konfederacija - VAIKAMS ,00 Lt ,00 Lt x 195. VšĮ Artspark System Blue Lietuva ,00 Lt ,00 Lt x 196. VšĮ Neformalaus ugdymo namai Pilietinės visuomenės stiprinimas pasitelkiant bendradarbystės ir inovacijų centrą NVO avilys ,00 Lt ,00 Lt x x 197. VšĮ Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinosios globos namai Jaunas ir savanoriškas: socialinės rizikos jaunimo integracija į visuomenę ,00 Lt ,00 Lt x 21

22 198. Klaipėdos jaunimo sveikatos Bendraamžiai Pagalba rizikos grupės vaikams ir jaunimui Vakarų Lietuvoje ,71 Lt ,71 Lt x 199. Draugija "Veikiam.LT" Gerovės probleminiai aspektai piliečių akimis ,00 Lt ,00 Lt x 200. Dembavos bendruomenė Į demokratiją - naujųjų medijų pagalba ,28 Lt ,28 Lt x 201. Amatininkų klubas Dvaro meistrai Lietuvos amatų piliečiai ,00 Lt ,00 Lt x x 202. Klaipėdos m. dailės klubas Guboja Klaipėdos krašto vaikų ir jaunimo sergančių cerebriniu paralyžium atskirties mažinimas, pasitelkiant mano terapijos principus ,16 Lt ,04 Lt x x x 203. Tarptautinės šeimos asociacija Valstybės globotinių skaičiaus mažinimas per jų galimybių plėtrą ir deinstitucionalizacijos procesą ,60 Lt ,40 Lt x x x 204. Visagino šeimos krizių Aš esu stipri kada jūs kartu su manimi ,96 Lt ,96 Lt x 205. Nacionalinis socialinės integracijos institutas NVO sektoriaus stiprinimas žmogaus teises užtikrinančias Socialinio taksi paslaugas ,00 Lt ,00 Lt x x 206. Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija Apskritasis stalas KLAS: asociacijos stiprinimas ir savanorystės skatinimas ,00 Lt ,00 Lt x 207. VšĮ Klimato kaitos strategija Prisitaikymo prie klimato kaitos padarinių gebėjimų didinimas ,52 Lt ,87 Lt x 22

23 208. Romų integracijos namai Kokybiško Romų vaikų švietimo link: Mokytojų padėjėjų etatai Lietuvos regionuose ,00 Lt ,00 Lt x x 209. VšĮ Socializacijos ir darbinio mokymo Pilietinės atsakomybės ir tolerancijos skatinimas dialogo kontekste ,88 Lt ,79 Lt x x NVO Programos Lietuvoje paramos sritys: 1. Demokratija ir geras valdymas ši paramos sritis apima demokratinių vertybių įtvirtinimą, įskaitant dalyvaujamąją demokratiją ir aktyvų pilietiškumą, taip pat gerą valdymą, informacijos prieinamumą bei skaidrumą. 2. Žmogaus teisės ši paramos sritis apima pilietinių ir politinių teisių bei laisvių gynimą bei kovą su diskriminacija visais pagrindais (etninės kilmės, religijos, lyties, lytinės orientacijos, neįgalumo, amžiaus ir kitais). 3. Pažeidžiamos grupės ši paramos sritis apima gerovės ir bazinių paslaugų teikimą pažeidžiamoms grupėms, kur tokios paslaugos nėra teikiamos ar nėra pakankamai teikiamos valstybės institucijų; taip pat bus stiprinamos naryste pagrįstos NVO, atstovaujančios šias pažeidžiamas grupes. Papildoma paramos sritis: 4. Aplinkosauga ir klimato kaita parama NVO, veikiančioms aplinkosaugos, klimato kaitos ir tvarios plėtros srityje. 23

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finansuojamų projektų sąrašas Eil. Nr. Kvietimo Nr. Pareiškėjo

Detaliau

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 priedas 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras 2015-2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda ĮVADAS Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras - tai savanoriška,

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei El. paštas: (siunčiama tik el. paštu) Prašymas nepasirašyti Šeimos s

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei El. paštas: (siunčiama tik el. paštu) Prašymas nepasirašyti Šeimos s Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei El. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt (siunčiama tik el. paštu) Prašymas nepasirašyti Šeimos stiprinimo įstatymo, priimto Lietuvos Respublikos Seimo

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt  and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos (buvusi VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje ) yra 2000 m. įkurta ir psichikos

PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos (buvusi VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje ) yra 2000 m. įkurta ir psichikos PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos (buvusi VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje ) yra 2000 m. įkurta ir psichikos sveikatos srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija.

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 2016 METAI Darbuotojai Socialinių paslaugų centro darbuotojų išsilavinimas Išsilavinimas Socialiniai darbuotojai (%) Lankomosios priežiūros darbuotojai

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC Narkotinių ir psichotropinių medžiag iagų vartojimo ir narkomanijos paplitimo nustatymas, informacinių sistemų plėtra Pranešėjas: ERNESTAS JASAITIS Data: 2008 m. gegužės 30 d. NACIONALINĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

Detaliau

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką ir užimtumą vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d.

Tarptautinė  mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką  ir užimtumą  vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d. BALTIJOS JUODOSIOS JŪROS EKONOMIKOS FORUMAS SPORTAS IR EKONOMIKA Sporto ekonomikos vertinimo situacija Lietuvoje" dr. Vilma Čingienė, Mykolo Romerio universitetas 2018 m. spalio 25 d., Klaipėda Pristatymo

Detaliau

KANITERAPIN∏S PAGALBOS CENTRAS

KANITERAPIN∏S PAGALBOS CENTRAS KANITERAPINĖS PAGALBOS CENTRAS PADEDAME SVEIKTI Kaniterapijos ištakos Kaniterapijos istorija rašoma nuo Antrojo pasaulinio karo metų. Kapralas Williamas Wynas karo lauke rado Jorkšyro terjerų kalaitę

Detaliau

PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJ

PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJ PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJŲ TĘSTINUMAS IR DAUGIAKULTŪRINIO DIALOGO STIPRINIMAS,

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

DĖL  PRITARIMO  VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS  ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORĖS METŲ  VEIKLOS ATASKAITAI ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA S P R E N D I M A S DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 2018 m. balandžio 27 d. Nr. TS-110 Rokiškis Vadovaudamasi

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

PATVIRTINTA Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T-136 BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS I S

PATVIRTINTA Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T-136 BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS I S PATVIRTINTA Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T-136 BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS 1. Bendra informacija. Siekiant sklandaus

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Pilietiskumas_klasteris [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Pilietiskumas_klasteris [Compatibility Mode] Mokslo ir tyrimų klasteris Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje Pilietiškumo kaita, tapatumo iššūkiai: dalyvavimo ir įgalinimo strategijų ieškant Vadovas: prof. dr. Artūras Tereškinas,

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VšĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 VŠĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Turinys VšĮ SOPA 3 PROJEKTAI Karjeros konsultavimas neįgaliesiems: pažintis su Nyderlanduose taikoma metodika ir praktika 5 Sunkiai

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE

MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE 1 1 SANTRAUKA Ši ataskaita Siekis nustatyti ir suprasti atskirties mastą ir pobūdį: institucinės, prievartinės ir bendruomeninės paslaugos ir praktika Europoje

Detaliau

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa Strateginio planavimo metodik 8 priedas (Lietuv Respublik Vyriausyb s 2009 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 210 redakcija) (Koordinuojanči institucij informacij apie tarpinstitucin s įgyvendinimą pagal gautą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2011 spalio 19 d. Nr. ĮV-639 Vilnius Įgyvendindamas Lietuvos kultūros politikos

Detaliau

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ministro 2011 m.spalio 19 d. įsakymu Nr.ĮV-639 REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMA I. ĮŽANGA 1. Regionų kultūros plėtros programos (toliau programa) parengimo

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

2014–05–22 NVO susitikimo protokolas

2014–05–22 NVO susitikimo protokolas Nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių neįgalių vaikų ir jų šeimų interesus, susitikimas Susitikimo protokolas 5/22/2014 Nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių neįgalių vaikų ir jų šeimų interesus,

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1223 2018 m. birželio 20 d. Projekto PARAŠTĖS pastaboms, o ne žmonėms su psichikos ar proto negalia veiklos ir finansinė ataskaita Projekto vykdytojas: VšĮ

Detaliau

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. Radau vaikus sėdinčius prie bendro stalo ir valgančius

Detaliau

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc 2010-2011 m. m. bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų vadovai ir jų mokslinių interesų sritys Edukologijos katedra Kūno kultūra priešmokyklinis Meninis vaiko doc. dr. Aušrin Gumuliauskien 1 - - - - 2

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo 90 900

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų 277 038 atsiliepti skambučiai Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti Šiuos skaičius, kalbėdama apie 2011- uosius metus, įvardija Lietuvos telefoninių

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS S P R E N D I M A S DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" TIKSLINIMO IR KEITIMO 2011 m.

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

konferencija_gabiuvaiku_kazlauskiene

konferencija_gabiuvaiku_kazlauskiene Savivaldus mokymasis kaip mokinių mokymosi skirtybių įgalinimo prielaida 2013-04-12 INOVATYVIOS UGDYMO/SI SISTEMOS MOKYMASIS GYVENIMUI AUTORIAI prof. dr. Aušra Kazlauskienė doc. dr. Erika Masiliauskienė

Detaliau

XVII Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo pažanga

XVII Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo pažanga 1 VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO, PATVIRTINTO VYRIAUSYBĖS 217 M. KOVO 13 D. NUTARIMU NR. 167, VYKDYMO 218 METAIS PAŽANGOS ATASKAITA 219-3-6 Vilnius Vyriausybės kanceliarija, siekdama informuoti

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau