ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS STATYBOS INŽINERIJOS KATEDRA Dovilė Balskutė PRAMONĖS IR KOMERCINĖS PASKIRTIES ĮMONIŲ TRIUKŠMO KARTOGRA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS STATYBOS INŽINERIJOS KATEDRA Dovilė Balskutė PRAMONĖS IR KOMERCINĖS PASKIRTIES ĮMONIŲ TRIUKŠMO KARTOGRA"

Transkriptas

1 ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS STATYBOS INŽINERIJOS KATEDRA Dovilė Balskutė PRAMONĖS IR KOMERCINĖS PASKIRTIES ĮMONIŲ TRIUKŠMO KARTOGRAFAVIMAS ŠIAULIUOSE Bakalauro darbas Vadovas lekt. R. Klimas ŠIAULIAI, 2011

2 2 ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS STATYBOS INŽINERIJOS KATEDRA TVIRTINU Aplinkos inžinerijos skyriaus vedėjas lekt. R. Viršilas PRAMONĖS IR KOMERCINĖS PASKIRTIES ĮMONIŲ TRIUKŠMO KARTOGRAFAVIMAS ŠIAULIUOSE Aplinkos inžinerijos bakalauro darbas Recenzentas Prof. habil. dr. D. Gužas Vadovas Atliko lekt R. Klimas A7 gr.stud. D. Balskutė ŠIAULIAI, 2011

3 3 Balskutė D. Pramonės ir komercinės paskirties įmonių kartografavimas Šiauliuose: Aplinkos inžinerijos bakalauro darbas/mokslinis vadovas lekt. R. Klimas; Šiaulių universitetas, Technologijos fakultetas, Statybos inžinerijos katedra. Šiauliai, p. SANTRAUKA Pramonės ir komercinis triukšmas yra viena didžiausių vietos aplinkosaugos problemų, kuri ypač aktuali miestuose, todėl iki 2012 m. birželio 30 d. turi būti parengtas ir patvirtintas bendras Šiaulių miesto savivaldybės aglomeracijos strateginis triukšmo žemėlapis, kurį sudaro patikslinti autotransporto, geležinkelio, oro uosto ir pramoninio triukšmo sklaidos žemėlapiai. Atliekant tyrimą išmatuotas triukšmas prie prekybos centrų Akropolis (Aido g. 8) ir Saulės miestas (Tilžės g. 109), taip pat Draugystės pr. 14 esančios parduotuvės Norfa ir Maxima XX esančios Vilniaus g. 137c. Iš pramonės įmonių vertinamos šiaurinėje miesto dalyje esančios UAB Venta LT (J. Basanavičiaus g. 69), AB Gubernija (Dvaro g. 179) ir AB Naujoji rūta (V. Bielskio g. 15). Taip pat ir pietinėje dalyje esančios UAB Sportida sporto ir pramogų centro Impuls katilinė (Vairo g. 2), AB Baltik vairas (Pramonės g. 3) ir centrinėje dalyje esanti UAB Rūta (Tilžės g. 133). Išmatavus garso lygius jie suvesti į kartografavimo programą IMMI, kurioje sudaryti triukšmo sklaidos žemėlapiai. Gautų triukšmo sklaidos žemėlapių duomenimis L dvn ir L n garso lygių viršijimų nenustatyta, tačiau toliau šie duomenys palyginami su įmonių aplinkoje išmatuotais garso lygiais prie arčiausiai esančių gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų. Palyginus šiuos duomenis, gauti 1-3 dba didesni matavimo duomenys, tačiau yra specifinė vieta t.y. prie prekybos ir pramogų centro Akropolis (Dainų g. 8) esančio namo (Korsako g. 3) ten gautas 5 dba didesnis garso lygis, toks skirtumas gaunamas dėl atspindžio nuo namo esančio (Korsako g. 7). Taip pat programoje neįvertinamas ir triukšmas dėl logistikos prie parduotuvės Maxima XX, kadangi šalia esančio Šiaulių universiteto technologijos fakulteto teritorijoje atlikus matavimus dienos metu gauti HN 33:2007 garso lygio viršijimai. Išanalizavus gautus rezultatus parinktos triukšmo mažinimo priemonės.

4 4 Balskutė D. Noise Mapping of Industrial and Commercial Companies in Šiauliai City: Bachelor project of Environmental and Professional Safety programme/ research advisor lecturer R. Klimas; Šiauliai University, Technology Faculty, Civil Engineering Department. Šiauliai, pages. SUMMARY Industrial and commercial noise is one of the major local environmental problems, which is particularly prevailing in urban areas. Thus, by the 30 th of June, 2012, the city municipality overall agglomeration strategic noise map must be prepared and approved by which consists of revised road, railway, airport and industrial noise distribution maps. In this study the noise at the shopping centers Akropolis (Aidas Street 8) and Saulės miestas (Tilžės street 109) as well as at the shops Norfa in the Draugystė Avenue 14 and Maxima XX in Vilnius street 137c was measured. Concerning the industrial companies, located in the northern part of the city, such as UAB Venta LT (J. Basanavičiaus Street 69), AB Gubernija (Dvaro Street 179) and UAB Naujoji rūta ( V. Bielskis street 15). Moreover, the noise was measured in the boiler room of sports and entertainment center Impulse of UAB Sportida (Vairas Street 2), AB Baltik vairas (Pramonės Street 3) and UAB Rūta (Tilžės street133), located in the central part of the city. After measuring, the sound levels were assembles into the mapping program IMMI which noise distribution maps are kept in. According to the noise distribution maps and data L dvn ir L n, there were no volume levels excess found. Nevertheless, the obtained noise mapping data were compared with the sound levels measured at the nearest residential and public buildings in business environment. A comparison of measuring and mapping the data, 1-3 dba above the measurement data but there is a specific location i.e. by the shopping and entertainment center Akropolis (Dainų street 8) there is a house (Korsako street 3). There 5 dba higher sound level was received. This difference is obtained by the reflection from a home (Korsako Street 7). While measuring, the program did not take account of the noise of logistics by the shop Maxima XX because after measuring the noise level in the territory of the Technology faculty in Šiauliai University during a daytime, the HN33:2007 sound level excess was obtained by. After the analysis of the results was made, noise reduction measures were selected.

5 5 TURINYS ĮVADAS APLINKOS TRIUKŠMO VALDYMO POLITIKA ES triukšmo valdymo direktyvos LR triukšmo valdymą reglamentuojantys teisės aktai PRAMONINIO TRIUKŠMO ŠALTINIAI IR JŲ SUKELIAMO TRIUKŠMO POVEIKIS ŽMONIŲ SVEIKATAI PRAMONĖS IR KOMERCINĖS PASKIRTIES ĮMONIŲ TRIUKŠMO MAŽINIMO PRIEMONĖS PRAMONĖS IR KOMERCINĖS PASKIRTIES ĮMONIŲ TRIUKŠMO KARTOGRAFAVIMAS ŠIAULIUOSE Pramoninio triukšmo kartografavimo ir matavimo metodika Kartografavimui reikalingų duomenų surinkimas, paruošimas, įvedimas Pramoninio triukšmo kartografavimo rezultatų analizė Kartografavimo ir matavimo duomenų atitikimo įvertinimas IŠVADOS PASIŪLYMAI LITERATŪRA PRIEDAI... 67

6 6 PRIEDAI 1 priedas. Duomenų apie triukšmo šaltinius suvestinė priedas. Kauno miesto pramoninės veiklos triukšmo strateginis žemėlapis. L dvn sklaida priedas. Kauno miesto pramoninės veiklos triukšmo strateginis žemėlapis, L nakties sklaida priedas. Vilniaus miesto pramoninės veiklos triukšmo strateginis žemėlapis, L dvn sklaida priedas. Vilniaus miesto pramoninės veiklos triukšmo strateginis žemėlapis, L nakties sklaida priedas. Šiaulių miesto įmonių, privalančių turėti TIPK leidimus, sąrašas 2010m priedas. Pramoninio triukšmo kartografavimo statistiniai duomenys Šiauliuose 2010 m. (paros triukšmas L dvn, ribinis dydis 65 dba) priedas. Pramoninio triukšmo kartografavimo statistiniai duomenys Šiauliuose 2010 m. (paros triukšmas L n, ribinis dydis 55 dba) priedas. Akropolio kondicionavimo sistema aptverta viniline medžiaga priedas. Akropolio triukšmo lygis įdiegus triukšmo mažinimo priemonę priedas. Parduotuvės MaximaXX karkasas uždangai slopinančiai triukšmą... 80

7 7 LENTELIŲ SĄRAŠAS 1.1 lentelė Leidžiami triukšmo lygiai lentelė Triukšmo pagal jo intensyvumą poveikis organizmui lentelė. Nešiojamo ekrano duomenys lentelė. Duomenys apie tai, kiek triukšmo lygį dba sumažina įvairaus aukščio ekranai lentelė. Atitinkamo dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygio L dvn intervalo pramoninės veiklos triukšmo veikiamų žmonių skaičius Vilniaus ir Kauno mieste (skaičiai suapvalinti šimtų tikslumu) lentelė. Atitinkamo nakties triukšmo lygio L n intervalo pramoninės veiklos triukšmo veikiamų žmonių skaičius Vilniaus ir Kauno mieste (skaičiai suapvalinti šimtų tikslumu) lentelė. Triukšmo lygio intervalai lentelė. Įmonių sąrašas lentelė. Prekybos centrų triukšmo lygiai lentelė. Kartografuoti ir išmatuoti garso lygiai prie artimiausių gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų... 53

8 8 PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS 1.1 pav. Direktyvoje rekomenduojami triukšmo kartografavimo metodai pav. Triukšmo šaltiniai mieste pav. Garso šaltiniai ir jų parametrai pav. Triukšmas gamybiniame pastate pav. Ausies sandara pav. Profesinių ligų priežastys metais proc pav. Industrinio parko schema Zokniuose pav. Orapūtė prieš ir po uždengimo pav. Nešiojamas akustinis ekranas pav. Perstumiama uždanga pav. Praktinis garso sugėriklių pritaikymas triukšmo sumažinimui pav. Akustinio ekrano schema pav. Gamyklos skleidžiamo triukšmo mažinimas pav. Sienelės ekranai pav. Sienelė mechaniniam triukšmui mažinti pav. Radiatorių triukšmo vieta prieš ir po uždengiant ekranu pav. Transformatorių stotis prieš ir po sienos įrengimo pav. Apvalus triukšmo slopintuvas pav. Stačiakampis lenktas pertvarinis triukšmo slopintuvas: pav. Apvalaus skerspjūvio lankstus triukšmo slopintuvas ir jo efektyvumas pav. Rekuperatoriaus veikimo principas pav. Mašinoje įtaisyta talpa azotui pav. San Francisko (JAV) strateginis transporto triukšmo žemėlapis pav. Roterdamo (Olandija) transporto triukšmo strateginis žemėlapis pav. GIS ir triukšmo kartografavimo programinės įrangos ryšys pav. Spalvų kodai priemonėms vertinti pav. Triukšmo kartografavimo vadovo 10-as priemonių rinkinys pav. Triukšmo matavimo vietos pav. Garso lygio matuoklis MS pav. Pramonės įmonės turinčios TIPK leidimus pav. Didieji ir vidutinio dydžio prekybos centrai pav. Pastato pažymėjimas kuriame norima įvesti gyventojų skaičių... 48

9 9 4.9 pav. Gyventojų skaičiaus pastate įvedimas pav. Šiaulių miesto pramoninio triukšmo žemėlapis, (L dvn ) pav. Šiaulių miesto pramoninio triukšmo žemėlapis, (L n ) pav. UAB Venta LT aplinka ir matuoti/kartografuoti garso lygiai pav. UAB Venta LT stogas su ventiliacijos įranga pav. AB Gubernija (Dvaro g. 179) aplinka pav. Išcentrinis ventiliatorius (Vairo g. 6 ) pav. Akropolio prekybos centro kondicionavimo - ventiliacijos sistema iš Gegužių g. pusės pav. Matuojamas transformatorių triukšmas prie prekybos centro - Akropolis pav. Prekybos ir pramogų centro Akropolis aplinka ir matavimo/kartografavimo garso lygiai pav. Krovininės mašinos prie Maxima XX parduotuvės Rūdės gatvėje pav. Kondicionavimo sistemos (šildymo šaldymo) ant Maxima XX parduotuvės stogo pav. Maxima XX aplinka ir garso lygiai pav. Triukšmo sklidimas pro sienelę ir prekių iškrovimo vieta... 59

10 10 ĮVADAS Triukšmas visuomenėje laikomas viena didžiausių aplinkosaugos problemų, kuris gali daryti neigiamą poveikį žmogui tiek fiziškai, tiek psichologiškai, trikdydamas pagrindinę jo veiklą, pvz., miegą, poilsį, mokymąsi ir bendravimą. Triukšmo poveikis ypač jaučiamas urbanizuotuose teritorijose, kuriose pagrindiniai triukšmo šaltiniai kelių transportas, pramonės ir komercinės paskirties įmonės [1]. Daugelyje miestų triukšmas vidutiniškai per metus padidėja 3 decibelais [3]. Nuo 2002 m. išleista Aplinkos triukšmo direktyva suteikia bendrą pagrindą kovoti su triukšmu visoje Europos Sąjungoje. Jos pagrindinis tikslas vengti ir saugotis žalingo triukšmo poveikio arba mažinti jį [1]. Šioje direktyvoje aplinkos triukšmo poveikis nustatomas kartografavimo būdu, kuris skirtas duomenims apie esamus arba prognozuojamus triukšmo lygius pateikti triukšmo rodiklio vienetais, nurodant visus ribinių verčių viršijimus ir žmonių ar būstų skaičių atskirose triukšmo lygio zonose. Taip pat ir strateginiais triukšmo žemėlapiais, kurie reikalingi nustatant nepalankius pagal triukšmo režimą miesto sklypus, pasirenkant tikslingiausias ir ekonomiškiausias triukšmo mažinimo priemones, planuojant racionalų gyvenamųjų pastatų, visuomeninių pastatų, kuriems keliami didesni akustinio komforto reikalavimai, bei poilsio zonų miesto teritorijose prie magistralių išdėstymą. Todėl pagal direktyvą, triukšmo prevencijos veiksmų planai turi remtis strateginių triukšmo žemėlapių rezultatais ir būti pritaikyti strateginio triukšmo kartografavimo nustatytoms opiausioms teritorijoms [2]. Tyrimo aktualumas pasaulinės Sveikatos Organizacijos duomenimis, net 40% Europos Sąjungos gyventojų yra veikiami padidėjusio aplinkos triukšmo dienos metu ir apie 20% nakties metu. Europoje 450 milijonų žmonių kasdien veikiami 55 dba triukšmo lygio, 113 milijonų - 65 dba ir 9,7 milijonai patiria 75 dba triukšmą [14]. Pramonės ir komercinis triukšmas yra viena didžiausių vietos aplinkosaugos problemų, kuri ypač aktuali miestuose, todėl iki 2012 m. birželio 30 d. turi būti parengtas ir patvirtintas bendras Šiaulių miesto savivaldybės aglomeracijos strateginis triukšmo žemėlapis, kurį sudaro patikslintas autotransporto, geležinkelio, oro uosto ir pramoninio triukšmo sklaidos žemėlapiai [15]. Tyrimo tikslas Atlikti pramonės ir komercinės paskirties įmonių triukšmo poveikio vertinimą Šiauliuose. Uždaviniai: 1. Atlikti mokslinės, publicistinės literatūros, bei ES ir LR triukšmo valdymą reglamentuojančių teisės aktų analizę. 2. Išanalizuoti pramoninio triukšmo poveikį žmonių sveikatai.

11 11 3. Išstudijuoti pramonino triukšmo mažinimo priemones. 4. Atlikti pramoninio triukšmo kartografavimą programa IMMI. 5. Įvertinti triušmo kartografavimo ir matavimo duomenų atitikimą. 6. Pateikti pasiūlymus pramoninio triukšmo mažinimui Šiaulių mieste.

12 12 1. APLINKOS TRIUKŠMO VALDYMO POLITIKA Šiuo metu visoje Europoje įskaitant ir Lietuvą vis labiau kalbama apie aplinkos kokybę ir žmogaus daromą neigiamą poveikį jai. Triukšmas gyvenamoje aplinkoje yra viena iš pagrindinių aplinkos kokybės problemų Europoje. Iki šiol aplinkos triukšmo valdymui buvo skiriamas mažesnis dėmesys nei kitoms aplinkosauginėms problemoms spręsti. Todėl daugelyje miestų triukšmas vidutiniškai per metus padidėja 3 decibelais [3]. Todėl dabar triukšmui skiriamas didesnis dėmesys, o jo mažinimo priemonių naudojimas priklauso nuo triukšmo šaltinių charakteristikų. Europos Sąjungoje triukšmo šaltiniai klasifikuojami į tokias kategorijas: kelių, geležinkelio, oro transporto, pramonės, inžinerijos ir statybos, rekreacinės veiklos, lauko technikos [3]. Šiame skyriuje aptarsiu kokiomis priemonėmis ir įstatymais stengiamasi mažinti įmonių sukeliamą triukšmą mūsų aplinkoje t.y. Europos Sąjungos (Toliau - ES) direktyvas triukšmo valdymui ir Lietuvos Respublikos (toliau LR) triukšmo valdymą reglamentuojančius teisės aktus ES triukšmo valdymo direktyvos ES direktyva - tai teisės aktas, kurio tikslai yra privalomi valstybėms narėms, tačiau direktyvos įgyvendinimo tvarką ir priemones valstybės narės gali pasirinkti pačios. Toliau aptarsiu ES direktyvas susijusias su triukšmo mažinimu [21]. Europos Sąjungoje, lauke eksplotuojamų mašinų keliamam triukšmui riboti, 2000 m. gegužės 8 d. priimta direktyva 2000/14/EB Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, suderinimo ir Europos Parlamento ir Tarybos 2005 m. gruodžio 14 d. direktyva 2005/88/EB Iš dalies keičianti direktyvą 2000/14/EB Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, suderinimo [9]. Direktyva reglamentuoja 57 mašinų rūšių įrangos reikalavimus, nustato triukšmo lygio matavimo metodiką. Dokumente aprašyti reikalavimai vidinei gamybos kontrolei, įrangos tikrinimui, kokybės užtikrinimui ir ženklinimui [3]. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos priimtos 2002 m. birželio 25 d. 2002/49/EB Dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo, tikslas apibūdinti bendras procedūras, kuriomis siekiama atitinkamai pagal numatytus prioritetus išvengti, sumažinti, ar apsaugoti nuo aplinkos

13 13 triukšmo kenksmingo poveikio pasekmių, įskaitant ir dirginimą. Todėl nuosekliai vykdomi tokie veiksmai: visose valstybėse narėse laikantis bendrų įvertinimo metodų kartografavimo būdu nustatomas aplinkos triukšmo poveikis; informacija apie aplinkos triukšmą ir jo poveikį pateikiama visuomenei; pagal triukšmo kartografavimo rezultatus valstybės narės patvirtina veiksmų planus, kaip užkirsti kelią aplinkos triukšmui ar prireikus bent jį sumažinti atitinkamose vietovėse, o ypač ten, kur poveikio lygiai gali pakenkti žmonių sveikatai, ir kaip išlaikyti tinkamą aplinkos triukšmo lygį ten, kur jis toks yra [4]. Ši direktyva taikoma tokio aplinkos triukšmo atvejais, kuris veikia žmones užstatytose teritorijose, visuomeniniuose parkuose ar kitose tyliosiose aglomeracijų zonose, taip pat tyliosiose gamtos zonose, netoli mokyklų, ligoninių ir kitų triukšmui jautrių pastatų ir zonų [4]. Išskiriamos 4 esminės akustinių taršos šaltinių grupės, kurioms taikomos atitinkamos metodikos: 1. Pramoninis triukšmas 2. Orlaivių triukšmas 3. Kelių transporto triukšmas 4. Geležinkelių triukšmas Jei valstybė narė turi nacionalinę ilgalaikių triukšmo rodiklių nustatymo metodiką, ją galima taikyti suderinus su direktyvos I priede nurodytų rodiklių apibrėžimais. Tuo tikslu į daugelį nacionalinių metodikų reikia įtraukti vakaro laikotarpį kaip atskirą paros laikotarpį ir metinį vidurkį. Be to, kai kurias esamas metodikas reikės pakoreguoti taip, kad nebūtų vertinamas triukšmo atspindys nuo fasadų, kad būtų įtrauktas nakties laikotarpis ir (arba) pakoreguotos įvertinimo vietos koordinatės [4]. Nacionalinės skaičiavimo metodikos neturinčios arba norinčios ją pakeisti valstybės narės gali naudotis rekomenduojamomis (tarpinėmis) metodikomis: PRAMONINIS TRIUKŠMAS: ISO : Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas. ORLAIVIŲ TRIUKŠMAS: ECAC.CEAC Dok. 29 Triukšmo kontūrų aplink civilinius oro uostus standartinio skaičiavimo metodo ataskaita. KELIŲ TRANSPORTO TRIUKŠMAS: Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), ir Prancūzijos standartas XPS

14 14 GELEŽINKELIŲ TRIUKŠMAS: Olandijos nacionalinė skaičiavimo metodika, paskelbta Rekenen Meetvoorschrift Railverkeerslawaai 96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimteleijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996 [4]. 1.1 pav. Direktyvoje rekomenduojami triukšmo kartografavimo metodai [14] Dienos, vakaro, nakties triukšmo lygis L dvn decibelais (db) apskaičiuojamas pagal tokią formulę[2]: Ldienos Lvakaro 5 Lnakties L dvn g ; čia L dienos vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų dienos laikotarpiui, kaip apibrėžta ISO : 1987; L vakaro vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų vakaro laikotarpiui, kaip apibrėžta ISO : 1987; L nakties vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų nakties laikotarpiui, kaip apibrėžta ISO : 1987 [4].

15 LR triukšmo valdymą reglamentuojantys teisės aktai Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas: Į Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymą, kuris patvirtintas 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499 (Žin., 2006, Nr ), perkeltos nuostatos iš 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB Dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo [5]. Triukšmo valdymo įstatymas nustato triukšmo prevencijos teisinius pagrindus, triukšmo valdymo subjektų teises, pareigas, triukšmo kontrolės ir stebėsenos (monitoringo) tvarką [5]. Šio įstatymo tikslas reglamentuoti veiklos, kurią vykdant skleidžiamas triukšmas, valdymą siekiant išvengti klausos sutrikimų ar netekimo, apsaugoti žmonių gyvybę ir sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio [5]. Pagrindiniai triukšmo valdymo principai: žmogaus apsauga nuo triukšmo joks asmuo neturi būti veikiamas tokio lygio triukšmo, dėl kurio kyla pavojus jo gyvybei ir sveikatai; žmogaus gyvenimo kokybės užtikrinimas; visuomenės informavimas; veiklos, kuria siekiama, kad triukšmo problema būtų visuotinai suprasta, rėmimas; valstybės parama valdant triukšmą [5]. Pagrindinės triukšmo valdymo priemonės: transporto srautų planavimas; teritorijų planavimas, projektų ekspertizė ir statinių priežiūra; žemėtvarka; techninės priemonės triukšmo šaltiniuose (mažesnį triukšmą skleidžiančių šaltinių parinkimas, triukšmo mažinimas šaltinyje, triukšmo mažinimas poveikio vietoje); garso perdavimo mažinimas; ūkinės veiklos sąlygų reglamentavimas ir triukšmo normavimas; triukšmo kontrolė; planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimas, visuomenės sveikatos saugos ekspertizė, triukšmo poveikio visuomenės sveikatai vertinimas; produktų atitikties vertinimas; strateginis triukšmo kartografavimas ir triukšmo lygio ribojimo zonų nustatymas [5]. Valstybinį triukšmo valdymą pagal savo kompetenciją įgyvendina: Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

16 16 Lietuvos Respublikos ministerijos (Vidaus reikalų, Sveikatos apsaugos, Aplinkos, Susisiekimo, Žemės ūkio); apskričių viršininkai; savivaldybių institucijos; Triukšmo prevencijos taryba[5]. Valstybinė triukšmo strateginio kartografavimo programa: Valstybinė triukšmo strateginio kartografavimo programa (toliau vadinama Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (Žin., 2004, Nr ) 17 ir 18 straipsniais ir 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB Dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo [6]. Strateginis triukšmo kartografavimas Lietuvoje naujas dalykas, todėl iškyla nemažai problemų, susijusių su šios direktyvos reikalavimų įgyvendinimu [6]. Pagrindinės sąvokos: Aglomeracija teritorija, kurioje gyvena daugiau kaip 100 tūkstančių žmonių ir gyventojų tankumas atitinka urbanizuotos teritorijos gyventojų tankumą. Strateginis triukšmo žemėlapis žemėlapis, skirtas apibendrintam įvairių šaltinių triukšmo poveikio vertinimui tam tikroje zonoje atlikti arba apibendrintai prognozei pateikti [5]. Šios programos tikslas sudaryti aplinkos triukšmo strateginio kartografavimo sąlygas Lietuvoje pagal 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB Dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo reikalavimus, siekiant apsaugoti gyventojus nuo neigiamo aplinkos triukšmo poveikio [6]. Programos uždaviniai: gerinti valstybės ir savivaldybių institucijų, atsakingų už triukšmo strateginį kartografavimą, administracinius gebėjimus; parengti aglomeracijų, pagrindinių kelių, pagrindinių geležinkelių ir stambių oro uostų strateginius triukšmo žemėlapius; įvertinti triukšmo poveikio mastą žmonėms, gyvenantiems aglomeracijose, prie pagrindinių kelių, pagrindinių geležinkelių ir stambių oro uostų, pagal žmonių, veikiamų tam tikro lygio triukšmo, skaičių; informuoti visuomenę apie triukšmo strateginio kartografavimo rezultatus [6]. Šią Programą pagal triukšmo kartografavimo objektų tipą ir skaičių numatoma įgyvendinti dviem etapais:

17 17 pirmasis etapas metai. Šiame etape rengiama triukšmo strateginiam kartografavimui reikalinga metodinė informacija, įsigyjama kompiuterinė ir programinė įranga. Strateginiai triukšmo žemėlapiai rengiami aglomeracijoms, kuriose gyventojų daugiau kaip 250 tūkstančiai, pagrindiniams keliams, kuriais per metus važiuoja daugiau kaip 6 milijonai transporto priemonių. Taip pat rengiama ir teikiama visuomenei informacija apie triukšmo strateginio kartografavimo rezultatus. antrasis etapas metai. Tikslinama triukšmo strateginiam kartografavimui reikalinga informacija, strateginiai triukšmo žemėlapiai, išskyrus tuos žemėlapius kurie nurodyti pirmame etape, rengiami aglomeracijoms, pagrindiniams keliams, pagrindiniams geležinkeliams ir stambiems oro uostams. Rengiama ir teikiama visuomenei informacija apie triukšmo strateginio kartografavimo rezultatus [6]. Strateginiai triukšmo žemėlapiai turi būti atnaujinami ne rečiau kaip kas 5 metus, o dažniau kaip kas 5 metus tose teritorijose, kuriose atsiranda naujų intensyvaus triukšmo šaltinių arba buvusio triukšmo šaltinio parametrai padidėja daugiau kaip 30 procentų (pvz., transporto srautai) [6]. Savivaldybėms, rengiančioms aglomeracijų strateginius triukšmo žemėlapius, kasmet Lietuvos Respublikos valstybės biudžete numatomos specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams pagal šios Programos priede nurodytą preliminarų lėšų poreikį [6]. Valstybinė triukšmo prevencijos veiksmų metų programa: Šios Programos tikslas numatyti kompleksinius ir koordinuotus veiksmus siekiant valdyti triukšmą ir jo poveikį visuomenės sveikatai. Šios programos uždaviniai: suformuoti aplinkos triukšmo prevencijos sistemos pagrindus; nustatyti aplinkos triukšmui jautrias vietas (mokyklas, ligonines, gyvenamuosius namus), kuriose triukšmas viršija didžiausią leistiną, ir įdiegti jose prevencijos priemones aplinkos triukšmui mažinti; organizuoti specialistų, dirbančių triukšmo prevencijos srityje, mokymą [7]; Vienas iš pagrindinių triukšmo sukėlėjų gyvenamojoje aplinkoje yra pramonė, todėl visose Europos Sąjungos narėse (įskaitant ir Lietuvos Respubliką) taikomi statybos reglamentai kurių paskirtis suvaldyti ir mažinti lauke naudojamos įrangos triukšmą bei numatyti būdai kaip kontroliuoti įmones kad jų veikla darytų kuo mažesnę žalą visai aplinkai, t.y. taršos integruota prevencija ir kontrolė.

18 18 Reglamentas STR :2003 Šis statybos techninis reglamentas (toliau Reglamentas) nustato į Lietuvos rinką ir į bet kurios Europos Sąjungos šalies rinką (toliau rinką) teikiamos lauko sąlygomis naudojamos įrangos (toliau lauko įrangos) skleidžiamo triukšmo ribojimo bei ženklinimo reikalavimus ir atitikties šiems reikalavimams įvertinimo tvarką, siekiant informuoti apie kenksmingą triukšmo poveikį aplinkai ir toje aplinkoje esančių žmonių sveikatai. Reglamente pateikti privalomieji spinduliuojamojo triukšmo standartai, galimos atitikties vertinimo procedūros, ženklinimo taisyklės bei techninių dokumentų ir duomenų apie lauko įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą kaupimo reikalavimai [9]. Reglamentas parengtas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. gegužės 8 d. direktyva 2000/14/EB Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, suderinimo [9]. Lauko sąlygomis naudojama įranga visi mechanizmai, apibrėžti 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/37/EB Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su mašinomis, derinimo 1 straipsnio 2 dalyje, kurie gali būti savaeigiai arba nešiojamojo tipo ir kurie nepriklausomai nuo varomojo (-ųjų) elemento (-ų) bei atsižvelgiant į jų tipą skirti naudoti lauko sąlygomis bei prisideda prie aplinkos triukšmo poveikio didinimo. Laikoma, kad įranga naudojama lauko sąlygomis, jei ji naudojama aplinkoje, kuri neturi įtakos garso perdavimui arba veikia jį nežymiai (pvz., palapinėse, po stogu, apsaugančiu nuo lietaus ar pastatų karkasuose). Taip pat šis apibrėžimas aprėpia pramoninės paskirties arba aplinkos darbams naudojamą nevariklinę įrangą, kuri, atsižvelgiant į jos tipą, yra tinkama naudoti lauko sąlygomis bei prisideda prie aplinkos triukšmo poveikio didinimo [9]. Taršos integruota prevencija ir kontrolė Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK) tai būdas užtikrinti, kad įmonių veikla darytų kuo mažesnę žalą visai aplinkai, o ne atskiroms jos dalims. Taršos integruota prevencija ir kontrolė reiškia, kad visos galimo ūkinės veiklos poveikio aplinkai rūšys turi būti išanalizuojamos, o ūkinės veiklos metu jos turi būti valdomos ir kontroliuojamos [23]. Pagal taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių reikalavimus, veiklos vykdytojas turi pateikti dokumentaciją apie suderinamumą su Lietuvos Respublikos nustatytomis ribinėmis vertėmis (jei tokios nustatytos) pramoninių įrenginių į aplinką skleidžiamam triukšmui. Taip pat užpildoma duomenų apie triukšmo šaltinius suvestinė (žr. 1 priedą): triukšmo šaltiniai (lentelėje turi būti pateikti triukšmo, skleidžiamo atskirų triukšmo šaltinių, susietų su pareiškiama veikla, lygio skaičiavimų rezultatai);

19 19 aplinkos triukšmo matavimai arba skaičiavimai (turi būti nurodyti didžiausi garso slėgio lygiai (GSL), kurie būtų patirti tipiniuose veiklos ribos taškuose); didžiausi garso slėgio lygiai (GSL), kurie galėtų būti tipiniuose taškuose garsui jautriose vietose už veiklos ribų (turi būti įtraukti triukšmo lygiai dienos ir nakties metu bei nurodyti padaliniai, kurie yra pagrindiniai šio triukšmo šaltiniai); duomenys apie foninio triukšmo lygį (turi būti įtraukti prognozavimo modeliai, žemėlapiai, schemos su triukšmo lygiais ir kita pagrindžianti dokumentacija, taip pat ir duomenys apie garso slopinimą ir planuojamas jo kontrolės priemones); triukšmo poveikis (turi būti pateikti esamo ir būsimo triukšmo poveikio aplinkai įvertinimo duomenys)[10]. Atskira triukšmo politikos įgyvendinimo sritis yra darbuotojų sauga ir sveikata, jo valdymo dokumentas Darduotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr ). Jame numatytotos visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos arba planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta [21, 47]. HN 33:2007 Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje HN 33:2007 Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje nustato triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje ir taikoma vertinant triukšmo poveikį visuomenės sveikatai. Leidžiami triukšmo lygiai pateikti 1.1 lentelėje [8]. Norma yra privaloma juridiniams ir fiziniams asmenims, projektuojantiems, statantiems bei eksploatuojantiems gyvenamuosius ir visuomeninės paskirties pastatus, rengiantiems miestų ir kitų gyvenviečių, gyvenamųjų rajonų, mikrorajonų planavimo, užstatymo ir rekonstravimo projektus, taip pat institucijoms, vykdančioms akustinio triukšmo stebėjimus ir kontrolę [8]

20 Objekto pavadinimas 001 Gyvenamųjų pastatų miegamieji kambariai Garso lygis, ekvivalentinis garso lygis, dba lentelė Leidžiami triukšmo lygiai [8] Maksimalus garso lygis, Dba Paros laikas, val. Triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami aplinkos triukšmo kartografavimo rezultatams įvertinti L dvn L dienos L vakaro L nakties Visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai ikimokyklinėse įstaigose ir internatinėse mokyklose, palatos ir operacinės ligoninėse, kambariai sanatorijose 003 Visuomeninės paskirties pastatų auditorijos, mokymo kabinetai ir klasės 004 Salės restoranuose, kavinėse, baruose ir kitose maitinimo įmonėse muzikos ansamblių koncertų metu 005 Koncertų ir kitos salės estradinių renginių metu, kino filmų demonstravimo metu 006 Atviros koncertų ir šokių salės estradinių renginių metu Gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje

21 2. PRAMONINIO TRIUKŠMO ŠALTINIAI IR JŲ SUKELIAMO TRIUKŠMO POVEIKIS ŽMONIŲ SVEIKATAI Triukšmo šaltiniai Pagrindiniai triukšmo šaltiniai yra transportas, pramonės įmonės, statybos darbai, ventiliacijos įrenginiai, šventiniai renginiai [ 24]. 2.1 paveiksle pateikti triukšmo šaltiniai mieste, iš kurių pramonei tenka 11,9 %. Sekančiame paveiksle pateikti kai kurių šaltinių garso lygiai. 2.1 pav. Triukšmo šaltiniai mieste [48] 2.2 pav. Garso šaltiniai ir jų parametrai [25] Pramonės ir komercinės paskirties įmonių pagrindinis triukšmo šaltinis, tai triukšmas kuris kyla mechanizmuose. Šio triukšmo šaltiniai gali būti mechaniniai, aerodinaminiai, hidrodinaminiai ir elektromagnetiniai procesai. Pagal šaltinio rūšį triukšmas būna: mechaninis; smūginis; aerodinaminis;

22 sprogimo impulso [3]. 2.3 paveiksle pavaizduota kaip triukšmas pasiskirsto pastate kuriame vyksta gamyba [26] pav. Triukšmas gamybiniame pastate 1 - į išorę perduodamas triukšmas; 2 - iš išorės patenkantis triukšmas; 3 - triukšmingi agregatai ir įrengimai; 4 - triukšmo fonas patalpose; 5 - triukšmingi ortakiai ir vamzdynai; 6 - per sienas perduodamas triukšmas; 7 - per perdangas, kabamąsias lubas perduodamas triukšmas Triukšmo poveikis sveikatai Subjektyvus garso suvokimas yra gerokai sudėtingesnis negu objektyvus, nes jis priklauso nuo intonacijos, sveikatos, būklės, amžiaus, atstumo iki garso šaltinio. Sudėtingą svyravimų procesą žmogus suvokia ausimis [18]. 2.4 pav. Ausies sandara [27] Garsas iš oro patenka į išorinę ausį, o paskui pro išorinę ausies landą pasiekia būgnelį (žr. 2.4 pav.). Ausies būgnelis geriausiai jaučia 800 Hz dažnio virpesius. Garso virpesiams einant pro būgnelį, dalis garsinės energijos sugeriama, taip sumažinama garsų amplitudė. Taip pat garsas patenka ir pro kaukolės kaulinį audinį. Tačiau garso, patekusio tokiu keliu, poveikis daug kartų mažesnis nei garsinių virpesių, patekusių pro orą, poveikis [12].

23 23 Garso jutimo organai tai vidinėje ausyje esantis Kortijaus organas, atliekantis periferinio garsų jutimo receptoriaus funkciją. Garso pobūdis pakinta Kortijaus organe, čia iš virpesių transformuojasi į nervų impulsus. Kortijaus organo plėvelėje yra iki 20 tūkstančių skirtingo ilgio klausos stygų, t.y. maždaug tiek, kiek žmogus gali girdėti skirtingo dažnio garsų. Iš vidinės ausies girdimas garsas nervų kanalais pasiekia galvos smegenų klausos centrą [12]. Žmogus girdi garsus, kurių dažniai kinta nuo Hz. Mažesnio nei 16 Hz dažnio virpesiai vadinami infragarsu, didesnio nei Hz dažnio virpesiai ultragarsu [22]. Nors žmogus negirdi ultragarso, tačiau jis kenkia, kaip ir girdimi garsai. Jis sukelia nervų sistemos funkcinius sutrikimus, gali padidėti kraujospūdis ir pasikeisti kraujo sudėtis. Veikiant ultragarsui, pradeda skaudėti galvą, žmogus greitai pavargsta, susilpnėja klausa [16]. O infragarso bangos veikia centrinę nervų ir virškinimo sistemą, sukelia galvos ir vidaus organų skausmus, trikdo kvėpavimo ritmą. Gali pasireikšti svaigulys, vėmimas, netenkama sąmonės, galima apakti. Infragarsas veikia ir žmogaus sąmonę (žmogus nebekontroliuoja savo veiksmų), sukelia siaubą, nuo kurio kartais mirštama [28]. Kenksmingiausiai klausos funkciją veikia aukštojo dažnio garsas Hz dažnio triukšmas kenkia klausos organus, kai garso intensyvumo lygis 80 db, o Hz, kai siekia 60 db. Kenksmingiausiu poveikiu pasižymi impulsinis, nenutrūkstamas ir toninis triukšmas [22]. Triukšmo poveikis žmogaus organizmui skirstomas į specifinį ir nespecifinį. Akustinė trauma, klausos nuovargis ir triukšmo įtakoje išsivystęs kurtumas priskiriamas specifiniam poveikiui. Akustinę traumą sukelia labai didelio stiprumo (130 decibelų ir daugiau) trumpalaikis triukšmo poveikis, pvz., artimas šūvis, sprogimas, reaktyvinio lėktuvo garsas. Šiuo atveju garso slėgis būna toks didelis, kad trūkus ausies būgneliui, garso energija vidinėje ausyje sukelia grubius mechaninius pažeidimus: kraujo išsiliejimą vidinėje ausyje ir negrįžtamą klausos nervinių receptorių sužalojimą. Akustinės traumos metu žmogus staigiai apkursta, smarkiai skauda ausyse, svaigsta galva, dažnai praranda sąmonę [24]. Klausos nuovargis laikinas klausos jautrumo sumažėjimas, kuris išsivysto ilgesnį laiką (kelias valandas ar dienas) veikiant intensyviam triukšmui. Dažniausiai klausa atsistato ir nuovargis praeina, kai pailsima tylioje patalpoje. Jeigu klausos nuovargis dažnai kartojasi, klausa palaipsniui silpnėja ir vystosi įvairaus laipsnio kurtumas [24]. Kurtumo vystymosi pradžioje klausa susilpnėja tik aukštų dažnių (virš 4000 Hz) garsams, todėl pats žmogus to nejaučia. Jis neblogai dar girdi kalbą, radijo, televizijos skleidžiamus garsus, nes jie yra žemų ir vidutinių dažnių (vidutiniškai Hz) diapazone. Prasidėjusį kurtumą gali nustatyti gydytojas, atlikęs specialų klausos audiometrinį tyrimą. Jeigu ir toliau būnama triukšme, liga progresuoja, žmogus pradeda negirdėti ne tik aukštų, bet ir vidutinių bei žemų dažnių garsų, išsivysto klausos pažeidimas bei dalinis arba ir visiškas kurtumas [24].

24 24 Tyrimais nustatyta, kad klausa blogsta išdirbus 20 metų esant db triukšmo lygiui, po 14 metų esant db ir po 6 metų esant daugiau 105 db triukšmo lygiui [22] metų higienos instituto duomenimis didžiausias sergamumas profesinėmis ligomis fiksuojamas apdirbamojoje gamyboje, statybų sektoriuje. Daugiau nei trys ketvirtadaliai šalyje nustatomų profesinių ligų yra sukeliami fizikinių veiksnių - vibracijos ir triukšmo [49]. Procentai Cheminiai veiksniai Fizikiniai veiksniai Biologiniai veiksniai Biomechaniniai (ergonominiai) veiksniai Pramoniniai veiksniai, medžiagos ir produktai 2008 m m m. 2.5 pav. Profesinių ligų priežastys metais proc. Triukšmo nespecifinio poveikio labiausiai veikiama centrinė nervų sistema: galvos skausmai, svaigimai, blogėja dėmesys, atmintis, sutrinka miegas, vystosi neurozės. Šie pakitimai dažnai išsivysto anksčiau, nei sutrinka klausa [24]. Triukšmas, kaip lėtinis stresas, sukelia patologinius pakitimus širdies ir kraujagyslių sistemoje. Įrodyta, kad ilgą laiką veikiant triukšmui, žmonės dažniau serga hipertonine liga, ateroskleroze, išemine širdies liga, triukšmas slopina skrandžio sulčių sekreciją ir rūgštingumą, ilgainiui gali išsivystyti gastritas, opaligė [24]. Viso organizmo liga, kurią sukelia triukšmas, vadinama triukšmalige. Ligos išsivystymo sparta priklauso nuo triukšmo veikimo trukmės, intensyvumo ir organizmo individualaus jautrio. Triukšmaligę spartina kiti kenksmingi aplinkos veiksniai (dulkės, vibracija, nuodingosios medžiagos, nervinė ir psichinė įtampa) [22]. Triukšmalige dažniausiai serga tekstilės, medienos, metalo apdorojimo, žemės ūkio, statybos produktų gamybos įmonių, transporto darbuotojai, daugelį metų patiriantys ekspoziciją garso slėgiu, viršijančiu nustatytą ribinį dydį (L EX, 8h = 87 db(a) kai darbuotojas naudojasi asmeninėmis apsaugos priemonėmis). Imamasi triukšmo mažinimo veiksmų kai pasiekiama viršutinė ekspozicijos vertė L EX, 8h = 85 db(a) ir žemutinė ekspozicijos vertė L EX, 8h = 80 db(a), nežiūrint į tai, kad naudojamas asmeninėmis klausos apsaugos priemonėmis [12,50]. Tačiau vis dažniau triukšmaligės požymiai konstatuojami gyventojams, gyvenantiems šalia

25 25 tarptautinių oro uostų, geležinkelių, judrių automagistralių, greitojo eismo miestų gatvių, stambių prekybos ir pramogų centrų [12]. Triukšmas labiausiai kenkia vaikams ir jaunuoliams. Todėl kad jų klausa greičiau pažeidžiama, dėl jos jautrumo triukšmui. Dėl ypač stipraus impulsinio charakterio muzikinio triukšmo, net proc. jaunuolių, kurių amžius m., klausa yra pažeista. Be to, impulsinis monotoniškai besikartojantis triukšmas kenkia ne tik klausai. Jis dirgina centrinę nervų sistemą, keičia žmogaus elgesį, skatina individo grubumą, agresyvumą, sumažėja mokymosi rezultatai, motyvacija [24]. 2.1 lentelėje pateiktas poveikis organizmui, priklausomai nuo jo intensyvumo [11]. 2.1 lentelė Triukšmo pagal jo intensyvumą poveikis organizmui Laipsniai I laipsnis (40 50 db) II laipsnis (60 80 db) III laipsnis ( db) IV laipsnis (daugiau negu 120 db) Kitimai Atsiranda psichinės reakcijos Atsiranda vegetacinės nervų sistemos pakitimų Išsivysto klausos netektis Išsivysto klausos organo pakenkimas

26 26 3. PRAMONĖS IR KOMERCINĖS PASKIRTIES ĮMONIŲ TRIUKŠMO MAŽINIMO PRIEMONĖS Pastaruoju metu įvairiomis techninėmis, konstrukcinėmis, bei urbanistinėmis priemonėmis siekiama sumažinti pramonės ir komercinės paskirties įmonių keliamą triukšmą, paspartinti ekonomiškai švaresnių, ekonomiškesnių ir mažiau triukšmingų įrenginių naudojimą [14]. Urbanistinės priemonės gyvenviečių, pramonės ir komercinės paskirties įmonių, pastatų planavimas. Įmonių, kuriose yra triukšmingi įrenginiai, keliamas triukšmas gali pasklisti toli už jos ribų, todėl būtina iškelti įmones iš centrinės dalies. Vienas iš tokių pavyzdžių būtų Klaipėdos laisvoji ekonominė zona, tai 412 hektarų teritorija, kurioje skatinamos įsikurti įmonės joms taikant specialias išskirtines lengvatines ekonomines ir teisines sąlygas įmonių gamybos ir sandėliavimo veikloms [51]. Klaipėdos LEZ viena iš pirmųjų ir efektyviausiai valdomų laisvųjų ekonominių zonų regione pagal pritrauktų investicijų ir sukurtų darbo vietų skaičių. Ši zona įkurta 2002 metais. Teritorijoje įrengta ir nuolatos plėtojama inžinerinė infrastruktūra, į kurią iki šiol investuota daugiau nei 46 mln. litų Europos Sąjungos, valstybės ir privačių lėšų [51]. Klaipėdos LEZ yra pasirašiusi sutartis su 20-čia užsienio ir lietuviško kapitalo įmonių, iš kurių 16 jau vykdo veiklą. Nuo veiklos pradžios įmonės šioje ekonominėje zonoje investavo daugiau kaip 792 mln. litų ir sukūrė daugiau kaip 1000 darbo vietų. Klaipėdos LEZ pripažintas valstybinės svarbos ekonominis projektas [51]. Taip pat kaip pavyzdys pateikiama industrinio parko schema (žr. 3.1 pav.) Šiauliuose, Zoknių rajone.

27 pav. Industrinio parko schema Zokniuose [33] Konstrukcinės priemonės tai pertvaros, kabinos, gaubtai, akustiniai ekranai ir kt. Gamyklos teritorijoje esančios orapūtės triukšmo sumažinimui gali būti panaudota užuolaida (žr. 3.2 pav.). Užuolaidos gali atlaikyti didelio karščio ir būti veikiama UV spindulių ilgą laiką. Plokštės yra modulinės, todėl gali būti lengvai montuojamos į naują arba esamą tvoros struktūrą sukuriant garso barjerus aplink lauko aušintuvus, stogo vėdinimo įrenginius. Taip pat naudojamos vakuuminių siurblių, siurblių, ventiliatorių ir statybos darbų garso mažinimui [37].

28 pav. Orapūtė prieš ir po uždengimo Pramoninį triukšmą galima sumažinti naudojant lengvai nešiojamus ekranus (žr. 3.3 pav.), perstumiamus uždangas (žr. 3.4 pav.), padengtas absorbcine, dygsniuota stiklo pluošto ar viniline antklode. Ši medžiaga dažnai vadinama garso užuolaida, garso antklode, akustine užuolaida, ar triukšmo antklode [34]. Šis ekranas izoliuoja iki 25 db, o absorbcijos koeficientas 0,75 (žr. 3.1 lent.)[35]. 3.3 pav. Nešiojamas akustinis ekranas Nešiojamo ekrano duomenys [35] Oktavos dažnių juostos dažnis (Hz) Nešiojamas vinilo ekranas Vidurkis Absorbcijos duomenys 0,39 0,59 0,87 0,84 0,73 0,59-0,75 Barjeriniai duomenys lentelė

29 pav. Perstumiama uždanga [36] Dar vienas būdas sumažinti įmonėje, prekybos centre skleidžiamą triukšmą bei aidėjimą lubose kabinami garso sugėrikliai (žr. 3.5 pav.). Tokių sugėriklių grupės gali sukurti sistemą, turinčią daugelį rezonansinių dažnių ir sugeriančią garsą plačiu dažnių diapazonu. Išdėsčius garso sugeriamąsias medžiagas atskirais gabalais, kurių matmenys lygūs ar didesni negu garso bangos ilgis, jų sugerties koeficientai yra didesni negu šios medžiagos išdėstomos ištisu paviršiumi, kurio plotas lygus atskirų gabalų suminiam plotui. Garso sugertis padidėja dėl garso bangų difrakcijos apie medžiagos kraštus [18]. 3.5 pav. Praktinis garso sugėriklių pritaikymas triukšmo sumažinimui [37] Teritorijoms esančioms šalia pramonės ir komercinės paskirties įmonių apsisaugoti nuo triukšmo naudojami apsauginiai akustiniai ekranai, kurie yra įvairūs tiek pagal konstrukcines medžiagas, tiek pagal formą [20]. Akustiniai ekranai paprastai naudojami ten, kur nėra galimybės įrengti kitokias apsaugos priemones nuo triukšmo tankiai užstatytose teritorijose [20].

30 30 Akustinių ekranų paskirtis sumažinti triukšmo lygį, garsui sklindant nuo triukšmo šaltinio iki klausytojo. Už ekrano susidaro akustinis šešėlis, kurio zonoje pastebimas didžiausias triukšmo lygio sumažėjimas [18]. Akustinio ekrano veiksmingumas priklauso nuo garso bangos ilgių, kuriuos išspinduliuoja garso šaltinis (žr. 3.6 pav.) [18]. 3.6 pav. Akustinio ekrano schema 1 triukšmo šaltinis; 2 aukštųjų dažnių sritis; 3 vidutinių dažnių sritis; 4 žemųjų dažnių sritis; 5 akustinio šešėlio zona Žemųjų dažnių garso bangos ilgis dažnai lygus akustinio ekrano matmenims, taip pat gali būti didesnis už jį. Tokiu atveju didelė triukšmo energijos dalis aplink ekraną, ir jo akustinis efektas bus nedidelis. Ekranas geriausiai slopina aukštųjų dažnių garso bangas, kurių ilgiai yra daug mažesni už geometrinius ekrano matmenis. Tokiu atveju pasidaro veiksminga akustinio šešėlio zona už ekrano. 3.2 lentelėje pateikiami dėl ekranų sumažėjusio triukšmo duomenys [18].

31 lentelė Duomenys apie tai, kiek triukšmo lygį dba sumažina įvairaus aukščio ekranai [18] Atstumas tarp ekrano ir skaičiuojamojo taško, m Ekrano aukštis, m Triukšmo sumažėjimas, dba Akustinis ekrano efektas priklauso nuo jo aukščio, ilgio ir atstumo iki triukšmo šaltinio. Norint padidinti akustinį jo efektą, viršūnė turi būti virš linijos, jungiančios akustinį triukšmo šaltinio centrą su skaičiuojamuoju tašku. Norint sumažinti ekrano aukštį, jo atstumas nuo triukšmo šaltinio turi būti mažiausias. Taip pat ekrano efektyvumas priklauso ir nuo formos. Geriau kai ekranas yra T formos [18]. Ekranai dažniausiai gaminami iš betono, plieno, vinilo, medžio ir gamtinės statybinės medžiagas Durisol (žr. 3.7 pav.), kurios pagrindą (90%) sudaro spygliuočių mediena. Šios medžiagos garso izoliacinės sienų konstrukcijos pasižymi garso izoliavimo norma iki 42 db ir itin aukšta sugėrimo norma iki 17 db [38, 39]. 3.7 pav. Gamyklos skleidžiamo triukšmo mažinimas Labiausiai daugiafunkciniai miestuose yra akustiniai ekranai komponuojami su želdiniais, kurie sugeria transporto išmetamąsias dujas, dulkes [18, 20].

32 32 Triukšmo sumažėjimas, kuris sklinda pro želdinius, priklauso nuo medžių rūšies, metų laiko ir nuo veikiančio triukšmo spektro. Medžiai kurie yra miestuose tik šiek tiek slopina aukštųjų dažnių garsus ir visiškai neslopina žemųjų dažnių. Norint kad lapuočiai medžiai slopintų triukšmą, reikia juos pasodinti tankiai, kad tarp jų būtų krūmų, o lapų vaikinas turi būti tankus. Pušis visų dažnių garsus slopina beveik vienodai, o eglių, kaip ir tankių lapuočių, miškas labiau slopina aukštųjų dažnių triukšmą [18]. Taip pat gali būti naudojamos ir gyvatvorės, tačiau joms paprastai nekeliamas uždavinys visiškai ekranuoti triukšmą, o tik jį sumažinti [20]. 160 cm aukščio ir 100 cm pločio skroblų gyvatvorė, kuri yra nutolusi 13 m atstumu nuo garso šaltinio, triukšmą sumažina apie 6-7 db. 7-8 m pločio tankios medžių ir krūmų juostos triukšmą sumažina db, o tanki 40 m pločio juosta - net db. O reta 30 m pločio medžių ir krūmų juosta triukšmą sumažina tik 8-11 db [40]. Praktinis sienelių - ekranų pritaikymas Sienelių - ekranų taikymas gamybiniam įrenginių triukšmui mažinti pavaizduotas 3.8, 3.9, 3.10 ir 3.11 paveiksluose. 3.8 pav. Sienelės ekranai [39] 3.9 paveiksle pavaizduota triukšmą sugerianti sienelė iš vinilo su Silent raštu. Sienelė pripildyta labai akustiškai sugeriančio mineralinio pluošto, kuris nesugeria vandens [38]. 3.9 pav. Sienelė mechaniniam triukšmui mažinti [38]

33 pav. Radiatorių triukšmo vieta prieš ir po uždengiant ekranu [38] Transformatorių stoties triukšmas gali būti sumažintas įrengus plieninę sieną (žr pav.) [37] pav. Transformatorių stotis prieš ir po sienos įrengimo [37] Prieštriukšminiu ekranu gali būti ne tik plokščia sienutė, bet ir ilgi pastatai, žemių pylimai [18]. Garso slėgio lygis mažėja ir natūraliai sklisdamas ore, nes yra sugeriamas. Be to, triukšmas yra išsklaidomas vėjo ir kintančios temperatūros. Jei garso bangos sklinda virš žemės paviršiaus, jo nelygumai (žolė, arimas) sugeria garsą ir jo lygis mažėja. Virš asfalto ar betono atitinkamai garsas dėl atspindžio gali sustiprėti [22]. Techninės priemonės Radikaliausias apsaugos nuo triukšmo būdas kilimo šaltinio triukšmo mažinimas. Tačiau jį realizuoti dėl sudėtingų įrenginių konstrukcijos pakeitimų ne visada įmanoma [13]. Būtina taikyti tokius priežasčių šalinimo būdus: smūginį veiksmą keisti besmūgiu; grįžtamąjį slenkamąjį įrenginio dalių judesį keisti sukamuoju; riedėjimo guolius keisti slydimo guoliais, jei didžiausią triukšmą įrenginyje kelia guoliai;

34 34 mažinti vibraciją sujungiant detales ir atskirus mazgus medžiagomis, kurios turi didelę vidaus trintį (guma, kamščiu, kartonu, bitumu ir kt.); tarp detalių ir mazgų įrengti lanksčius ryšius (spyruokles, tarpiklius); metalines detales keisti plastmasinėmis; besiliečiančias detales tepti klampiais skysčiais [13]. Pagrindinis prekybos centrų triukšmas sklinda iš aerodinaminio triukšmo šaltinio tai ventiliatorių [11]. Norint sumažinti šaltinio keliamą aerodinaminį triukšmą reikia įtaisyti slopintuvą (žr. 3.12, 3.13, 3.14 pav.) pav. Apvalus triukšmo slopintuvas [29] 3.13 pav. Stačiakampis lenktas pertvarinis triukšmo slopintuvas: Standartinis spindulys R = 150 mm; F gaminys su flanšu; A slopinančio elemento storis; C tarpas tarp slopinančių elementų; L M = R + 0,5B; Slopinančių elementų kiekis: N = B/(A + C) [29]

35 pav. Apvalaus skerspjūvio lankstus triukšmo slopintuvas ir jo efektyvumas [31] Apvalaus triukšmo slopintuvo (žr pav.) vidinė dalis pagaminta iš daugiasluoksnio perforuoto aliuminio folijos. Slopintuvo akustinė izoliacija iš 25 mm storio mineralinės vatos, kurios tankis 20 kg/m³. Maksimalus oro judėjimo greitis 30 m/s. Jis skirtas triukšmo slopinimui vėdinimo bei oro kondicionavimo sistemose [30]. Vėdindami 20 m 2 ploto patalpą per šildymo sezoną sunaudojame mažiausiai m 3 oro. Jos pašildymui eikvojama apie 2000 kwh. šiluminės energijos. Todėl tikslinga naudoti rekuperatorius. Jie panaudodami išmetamo oro šilumą pašildo tiekiamą lauko orą [32]. Rekuperatorius tai yra radiatorius, per kurį skirtingais kanalais prateka du oro srautai: ištraukiamas iš patalpos oras šildo rekuperatorių, kitoje pusėje teka šaltas (paimtas iš lauko) oras, kuris tokiu būdu sušyla. Sutaupoma iki 90% šilumos [32] pav. Rekuperatoriaus veikimo principas [31] Rekuperatoriai būna trijų tipų: rotoriniai, plokšteliniai (kryžminiai) ir atskirų srautų (skystiniai) [32].

36 36 Puspriekabių šaldymo įrangos skleidžiamo triukšmo mažinimas Vienas iš pagrindinių triukšmo šaltinių prie prekybos centrų yra iškrovimo - pakrovimo vietose mašinos puspriekabėje veikianti šaldymo įranga. Ukrainiečių-Amerikos bendrovė, Ukram Industries, sukūrė šaldymo sistemą kovojančią su šiuo triukšmu. Esminis skirtumas tarp Ukram's EcoFridge šaldymo sistemos ir tradicinės, dyzelinu varomos sistemos yra tai, kad EcoFridge yra tyliai veikianti sistema, nes joje nėra judančių dalių, todėl nėra ir triukšmo. Dyzelinių šaldytuvų garso lygis siekia nuo 60 iki 100 dba. EcoFridge sistema naudoja azotą, todėl nesukelia jokių teršalų CO 2, o naudojant dyzeliną yra išmetama tonų CO 2. Taip pat EcoFridge sistemoje yra minimalūs temperatūros pakitimai (tarp 0,1 C ir 0,7 C) taip sumažinamas maisto gedimas, o dyzelino sistemos temperatūra gali kisti iki 3,3 C. Tarnavimo laikas 15 metų, dvigubai didesnis lyginant su dyzelinėmis sistemomis. Tačiau mažmeninė kaina yra 10 procentų didesnė nei dyzelinės šaldymo sistemos [41, 42] m. kovo mėnesį ekologinis šaldytuvas gavo ES sertifikavimą buvo pripažinta priimtina alternatyva šaldymo sistemai, atitinkanti visus ES reikalavimus užšaldytų ar šaldytų produktų šaldymo, leidžianti bendrovei parduoti savo produktą Europoje [41] pav. Mašinoje įtaisyta talpa azotui Strateginiai triukšmo žemėlapiai Lietuvos ir pasauliniu mastu Vienas iš triukšmo vadymų būdų yra strateginis triukšmo kartografavimas, todėl palyginsime Kauno (žr. 2, 3 priedą) ir Vilniaus (žr. 4, 5 priedą) miesto pramoninio triukšmo veikiamą gyventojų skaičių pagal sudarytus strateginius žemėlapius. 3.3 lentelė Atitinkamo dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygio L dvn intervalo pramoninės veiklos triukšmo veikiamų žmonių skaičius Vilniaus ir Kauno mieste (skaičiai suapvalinti šimtų tikslumu)[19] L dvn intervalas Veikiamų žmonių skaičius Vilniuje Veikiamų žmonių skaičius Kaune >75 <50 <50

37 lentelė Atitinkamo nakties triukšmo lygio L n intervalo pramoninės veiklos triukšmo veikiamų žmonių skaičius Vilniaus ir Kauno mieste (skaičiai suapvalinti šimtų tikslumu)[19] L n intervalas Veikiamų žmonių skaičius Vilniuje Veikiamų žmonių skaičius Kaune <50 >75 <50 <50 Vilniaus mieste pramoninės veiklos triukšmas, viršijantis dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygio L dvn ribinius dydžius (65 dba), veikia 300 gyventojų, o pramoninės veiklos triukšmas, viršijantis nakties triukšmo lygio L n ribinius dydžius (55 dba), veikia 600 gyventojų [19]. Kauno mieste pramoninės veiklos triukšmas, viršijantis dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygio L dvn ribinius dydžius (65 dba), veikia 800 gyventojų, o pramoninės veiklos triukšmas, viršijantis nakties triukšmo lygio L n ribinius dydžius (55 dba), veikia 2400 gyventojų [19]. Toliau pateikiami San Francisko (JAV)(žr pav.) ir Roterdamo (Olandija)(žr pav.) strateginiai triukšmo žemėlapiai pav. San Francisko (JAV) strateginis transporto triukšmo žemėlapis [52]

38 pav. Roterdamo (Olandija) transporto triukšmo strateginis žemėlapis [53]

39 39 4. PRAMONĖS IR KOMERCINĖS PASKIRTIES ĮMONIŲ TRIUKŠMO KARTOGRAFAVIMAS ŠIAULIUOSE Kaip jau minėjau pirmame skyriuje triukšmo kartografavimas vykdomas dviem etapais, pirmasis etapas vyko metais, dabar yra vykdomas antrasis triukšmo kartografavimo etapas kuriame iki 2012 m. 06 mėn. 30 d., turi būti parengti aglomeracijų, kuriose gyvena daugiau kaip 100 tūkst. gyventojų, triukšmo strateginiai žemėlapiai (Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio miestų) [15]. Aglomeracijose sudaromi atskiri autotransporto, geležinkelio, oro uosto ir pramoninio triukšmo strateginiai žemėlapiai, siekiant įvertinti automobilių, geležinkelių, orlaivių transporto ir pramoninės veiklos keliamą triukšmą [15]. Šiaulių miesto triukšmo strateginis žemėlapis: 1. suteiks patikimą informaciją apie triukšmo lygius mieste, lopšelių-darželių, mokyklų, ligoninių, gyvenamųjų pastatų skaičių, patenkantį į padidinto triukšmo zonas ir veikiamų gyventojų skaičių jose; 2. visuomenė bus supažindinta su triukšmo lygiais jų gyvenamose teritorijose; 3. suteiks galimybę triukšmo prevencijos priemones skirti opiausių problemų susijusių su triukšmu, sprendimui, triukšmo prevencija mieste bus veiksmingesnė [14] Pramoninio triukšmo kartografavimo ir matavimo metodika Triukšmo kartografavimo programa IMMI Pramonės ir komercinės paskirties įmonių triukšmo kartografavimui buvo naudota vokiečių kompanijos Wolfel programinė įranga IMMI 6.3 (toliau IMMI) su pramoniniu moduliu ISO Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas. Programa IMMI neapsiriboja kelių transporto, geležinkelio, pramonės ar orlaivių keliamu triukšmu, bet ir apima visų sričių triukšmo prognozavimą. Programa yra kompaktiška, pritaikyta dirbti Windows aplinkoje. Ši programa yra vientisa, todėl tenkina vartotojo poreikius. Nors projektas ir yra platus, tačiau jis išsaugomas kaip vienas failas, kuris savyje talpina visas versijas ir skaičiavimo parametrus. Net jei projektų skaičius padidėja, jų administravimas yra lengvesnis naudojant project manager, grid manager ir OS manager įrankius. Programa prasideda nuo duomenų įvedimo ir apima visus skaičiavimo lygius iki dokumentacijos ir triukšmo išvedimo į spalvinius žemėlapius, taip pat galima išvesti į 3D vaizdą [43]. 4.1 paveiksle parodytas GIS ir triukšmo kartografavimo

40 programinės įrangos ryšys, kokie duomenys reikalingi įvedimui, kad būtų gautas strateginis triukšmo žemėlapis pav. GIS ir triukšmo kartografavimo programinės įrangos ryšys [2] Pramoninių triukšmo šaltinių garso galingumo lygiai. Pramoninių šaltinių garso galingumo lygis reikalingas pramoninės veiklos triukšmo lygiui apskaičiuoti ir poveikiui nustatyti. Pramoninio šaltinio garso galingumo lygis laikui bėgant kinta kas valandą, kas dieną ir sezoniškai, dėl to garso galingumo lygiai gali būti nežinomi. Rekomenduojama naudoti šio Triukšmo kartografavimo vadovo 10-ą priemonių rinkinį (žr. 4.3 pav.), kai nėra žinomas garso galingumo lygio pastovus pokytis ir (ar) nežinomas pats garso galingumo lygis [2]. 4.2 pav. Spalvų kodai priemonėms vertinti

41 41

42 pav. Triukšmo kartografavimo vadovo 10-as priemonių rinkinys [2] Pramoninio ir komercinio triukšmo kartografavimo statistiniai duomenys pateikiami lentelėje nurodytuose triukšmo lygio intervaluose (žr. 4.1 lent.), nurodant gyventojų, mokyklų, lopšeliųdarželių ir ligoninių skaičių tuose zonose [6]. 4.1 lentelė Triukšmo lygio intervalai [6] Triukšmo zonos Triukšmo lygio Ribinis dydis spalva intervalas Iki 35 db(a) db (A) db (A) db (A) db (A) Nakties, L n (55 db (A)) db (A) db (A) Paros, L dvn (65 db (A)) db (A) db (A) db (A) Virš 80 db (A)

43 /49/EB direktyvos Dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo II priedo 1 punkte yra nurodyta, kad strateginiam triukšmo kartografavimui L dvn ir L nakties galima nustatyti skaičiavimais arba matavimais (įvertinimo taške), o prognozės sudaromos tik skaičiavimais. Strateginį triukšmo kartografavimą atlikti matuojant yra problematiška, nes nerealu ir nepraktiška atlikti matavimus pakankamame skaičiuje taškų per gana ilgą laikotarpį, vidutiniais metais, dideliame plote reprezentatyviems rezultatams gauti. Be to, šiuo būdu gauti rezultatai negali būti naudojami taikytinų triukšmo prevencijos veiksmų planų efektui prognozuoti. Tačiau triukšmo matavimai gali būti naudojami: triukšmo žemėlapiams pasirinktose vietose pagrįsti; padidinti visuomenės pasitikėjimą šiais žemėlapiais; padėti sukurti detalius triukšmo prevencijos veiksmų planus; parodyti realų triukšmo prevencijos veiksmų planų efektą juos įdiegus [2]. Triukšmo matavimui ir vertinimui pasirinktos pramonės ir komercinės paskirties įmonės, kurių sąrašas pateiktas 4.2 lentelėje, ir jų išsidėstymas Šiaulių mieste pavaizduotas 4.4 paveiksle. 4.2 lentelė Įmonių sąrašas Eil. Nr. Įmonės Adresas 1 Akropolis Aido g. 8 2 Saulės miestas Tilžės g Norfa Draugystės pr Maxima XX Vilniaus g. 137c 5 UAB Venta LT J. Basanavičiaus g AB Gubernija Dvaro g UAB Sportida sporto ir pramogų centro Impuls katilinė Vairo g. 2 8 AB Naujoji rūta V. Bielskio g UAB Rūta Tilžės g AB Baltik vairas Pramonės g. 3

44 pav. Triukšmo matavimo vietos Matavimai atlikti remiantis Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir įvertinimo tvarka (tapatus ISO :2003) ir Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukšmo lygių nustatymas (tapatus ISO :2007). Atliekant įrenginių skleidžiamo triukšmo matavimus buvo naudojamas MS6700 garso lygio matuoklis (žr. 4.5 pav.). 4.5 pav. Garso lygio matuoklis MS6700 [44]

45 45 Garso matuoklio tikslumas yra ±1,5dB su matavimo skale nuo 30 iki 130 db. Jo matavimo diapazonai: 30-80dB, 40-90dB, dB, dB, dB, dB. Mikro kompiuteris gali parinkti geriausią matavimo diapazoną automatiškai. Matuojant esant vėjui reikia naudoti gaubtą mikrofonui [45] Kartografavimui reikalingų duomenų surinkimas, paruošimas, įvedimas Pramoniniam kartografavimui reikalingą informaciją apie įmones turinčias TIPK leidimus mieste pateikė Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas. Žemėlapyje (žr. 4.6 pav.) pavaizduotos įmonės turinčios TIPK leidimus, kurių sąrašas ir garso lygiai pateikti 6 priede.

46 pav. Pramonės įmonės turinčios TIPK leidimus [15] Didžioji dalis pramonės įmonių išsidėsčiusios pietinėje ir šiaurinėje pramoninėse zonose. Žemėlapyje (žr. 4.7 pav.) pavaizduoti didieji ir vidutinio dydžio prekybos centrai, kurių bendras plotas 1000 m 2 ir didesnis. Prekybos įmonės, kurių bendras plotas iki 1000 m 2, laikomos mažais prekybos centrais ir parduotuvėmis, todėl jie nepažymėti žemėlapyje. Tarp jų pažymėti ir matavimui pasirinkti prekybos centrai, kurių triukšmo lygiai pateikti 4.3 lentelėje.

47 pav. Didieji ir vidutinio dydžio prekybos centrai Prekybos centrų triukšmo lygiai Eil. Nr. Įmonės Adresas dba 1 Akropolis Aido g Saulės miestas Tilžės g Norfa Draugystės pr Maxima XX Vilniaus g. 137c lentelė.

48 48 Strateginiams triukšmo žemėlapiams modeliuoti įvedami reikalingi duomenys, susiję geografinėmis koordinatėmis: topografiniai duomenys su reljefo, pastatų ir statinių, kelių, geležinkelių, triukšmo sluoksniais, kuriuos pateikė Architektūros ir urbanistikos skyrius; adresų duomenys; triukšmo šaltinių duomenys ir jų grafiniai modeliai; triukšmo šaltinių keliamo triukšmo parametrai (žr. 6 priedą); gyventojų skaičius kiekviename pastate ir pastatų adresai (žr. 4.8 ir 4.9 pav.); mokyklos, ligoninės ir jų adresai. Šiauliuose gyvena gyventojai, yra būstai, 73 švietimo ir ugdymo įstaigų pastatai, 19 sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų pastatai ir 23 lopšelių-darželių pastatai. Informaciją apie gyventojų skaičių mieste pateikė Šiaulių m. savivaldybės informatikos skyrius. 4.8 pav. Pastato pažymėjimas kuriame norima įvesti gyventojų skaičių

49 pav. Gyventojų skaičiaus pastate įvedimas Išmatuoti ir iš triukšmo katografavimo vadovo garso lygiai įvedami į programą IMMI kartografavimui Pramoninio triukšmo kartografavimo rezultatų analizė Šiaulių mieste atliekant pramoninio triukšmo kartografavimą, buvo įvertintos mieste esančios 67 pramonės įmonės, turinčios TIPK leidimus, bei 8 didžiųjų prekybos ir pramogos centrų triukšmo šaltinių įtaka. Sudaryti paros (žr pav.) ir nakties (žr pav.) triukšmo sklaidos žemėlapiai.

50 4.10 pav. Šiaulių miesto pramoninio triukšmo žemėlapis, (L dvn )

51 pav. Šiaulių miesto pramoninio triukšmo žemėlapis, (L n )

52 Atlikus pramoninio triukšmo kartografavimą Šiaulių mieste ir gavus duomenis matyti kad gyventojų, kurių būstai veikiami pramoninio paros triukšmo rodiklio L dvn >65dBA ir nakties triukšmo L n >55dBA nėra. Didžiausios triukšmo rodiklių L dvn ir L n reikšmės gautos pietiniame ir šiauriniame pramoniniuose rajonuose esančių įmonių teritorijose, bei arčiausia jų esančių gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje. Į didžiausio pramoninio paros triukšmo intervalą nuo 55 iki 60 dba (žr. 7 priedą) zoną patenka 105 būstai, kuriuose deklaravę gyvenamąją vietą 243 miesto gyventojai. Taip pat į šį intervalą patenka 1 švietimo ir ugdymo ir 1 sveikatos priežiūros įstaiga. Į nakties triukšmo intervalą nuo 50 iki 55 dba (žr. 8 priedą) patenka 1 sveikatos priežiūros įstaiga, o į intervalą nuo 40 iki 45 dba patenka 534 būstai su 1234 gyventojais, 1 švietimo ugdymo bei 1 sveikatos priežiūros įstaiga. Mokyklų, lopšelių/darželių bei sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų, patenkančių į teritorijas, kuriose pramoninio triukšmo rodikliai L dvn ir L n, viršija ribinius dydžius, mieste nėra. Iš šios paskirties didžiausias pramoninio triukšmo lygis gautas centrinėje miesto dalyje, J.Janonio gimnazijos aplinkoje, sklindantis iš šalia esančios UAB Rūta teritorijos. Iš mieste eksploatuojamų pramoninių įrenginių didžiausią triukšmą skleidžia AB Šiaulių energija Pietinės katilinės dūmsiurbės (šalia šaltinio pastovus triukšmo lygis siekia 90 dba), tačiau dėl didelės teritorijos ir jos užstatymo gamybiniais bei administraciniais statiniais, už įmonės teritorijos ir jos ribų triukšmas neviršija 60 dba Kartografavimo ir matavimo duomenų atitikimo įvertinimas Atlikus kartografavimą ir gavus triukšmo sklaidos žemėlapius toliau palyginami kartografavimu ir matavimu gauti nakties garso lygiai prie gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų.

53 lentelė Eil. Nr. Kartografuoti ir išmatuoti garso lygiai prie artimiausių gyvenamųjų ir visuomeninės Įmonės Adresas paskirties pastatų Atstumas iki arčiausiai esančių gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų (m) 1 Akropolis Aido g. 8 53,77,119,194,244,110 dba(matuota/kartografuota) 50/48,46/44,49/47,51/46 ir 50/45,48/46,48/47 2 Saulės miestas Tilžės g /45 3 Norfa Draugystės pr. 14 1,12 43/40, 36/35 4 Maxima XX Vilniaus g. 137c 32, 37, 39 42/40, 36/35,37/36 5 UAB Venta LT J. Basanavičiaus g. 69 4,17,18,44 35/33,42/40,40/37,37/35 6 AB Gubernija Dvaro g , 77 41/40, 47/44 7 UAB Sportida sporto ir pramogų centro Impuls katilinė Vairo g /40 8 AB Naujoji rūta V. Bielskio g /39 9 UAB Rūta Tilžės g /40 10 AB Baltik vairas Pramonės g /45 Įmonių aplinkoje matavimų garso lygiai gauti 1-3 dba didesni už kartografavimo duomenis, todėl galima teigti, kad duomenys pakankamai patikimi. Duomenys skiriasi dėl ne pramoninio triukšmo šaltinių (autotransporto, gamtinio foninio triukšmo ir kt. ) įtakos, kuri programoje nebuvo įvertinta. Tačiau du specifiniai prekybos ir pramogų centro Akropolis ir parduotuvės Maxima XX atvejai, kurie aptariami toliau. Prieš tai pateikiamios įmonių UAB Venta LT ir AB Gubernija aplinkos, kad vizualiai pavaizduoti esamą situaciją. UAB Venta LT (J. Basanavičiaus g. 69) tai šiuolaikinė, gerai techniškai ginkluota įmonė, didžiausia kėdžių iš natūralios medienos gamybos ir eksporto įmonė šalyje, turinti ilgametę gamybos patirtį šioje srityje, eksportuojanti 98 % produkcijos į užsienio šalis. Naudodama vietinę žaliavą beržą, pušį, ąžuolą, buką, bei kitą medieną, Venta LT gamina įvairių modelių kėdes [46] paveiksle pavaizduota įmonės aplinka su išmatuotais garso lygiais nakties metu, sekančiame paveiksle pavaizduotas įmonės stogas ant kurio gausu ventiliacijos sistemų. Išmatuotas garso lygis tolstant nuo įmonės iki gyvenamųjų namų kito nuo 60 iki 35 dba. Matavimų garso lygiai 2-3 dba didesni už kartogravimo rezultatus.

54 pav. UAB Venta LT aplinka ir matuoti/kartografuoti garso lygiai 4.13 pav. UAB Venta LT stogas su ventiliacijos įranga Gubernija (Dvaro g. 179) - alaus ir nealkoholinių gėrimų gamyba užsiimanti akcinė bendrovė yra šalia Šiaulių profesinio rengimo centro, Statybos ir mechanikos skyriaus (Basanavičiaus 92), tarp jų yra 77 metrų atstumas, ten garso lygis nakties metu buvo 47 dba. Dar arčiau 11 metrų atstumu yra Liepų gatvės namai, kur garso lygis 41 dba (žr pav.). Išmatuotas garso lygis tolstant nuo įmonės iki gyvenamųjų namų ir profesinio rengimo centro kito nuo 53 iki 40 dba. Matavimų garso lygiai 1-2 dba didesni už kartogravimo rezultatus.

55 pav. AB Gubernija (Dvaro g. 179) aplinka Atliekant matavimus Vairo g. 6 aplinkoje buvo pastebėtas senas išcentrinis ventiliatorius (žr. 4.15), kuris kai veikė skleidė apie 80 dba garso lygį, o šiandieniniai skleidžia apie 70 dba, priklausomai nuo jų parametrų pav. Išcentrinis ventiliatorius (Vairo g. 6 ) Prekybos ir pramogų centro Akropolis aplinka Akropolis (Aido g. 8) yra didžiausias prekybos centras Šiauliuose, o jame eksplotuojama daugiausia stacionarių triukšmo šaltinių (kondicionavimo - ventiliacijos sistemų (žr pav.), transformatorinių) veikiančių visą parą. Kurie daro neigiamą poveikį gyventojų sveikatai. Tai patvirtina internete rastas gyventojo skundas dėl prekybos centro ventiliacinės sistemos keliamo triukšmo. Prie prekybos centro įrenginių keliamo triukšmo prisideda ir mašinų triukšmas, kuris yra

56 padidėjęs dėl šio prekybos centro, kadangi įvažiavimai į stovėjimo aikšteles yra iš visų prekybos centro pusių pav. Akropolio prekybos centro kondicionavimo - ventiliacijos sistema iš Gegužių g. pusės 4.17 pav. Matuojamas transformatorių triukšmas prie prekybos centro - Akropolis Įvertinti prekybos centrą pasirinkti 7 taškai šalia esančių gyvenamųjų namų. Prekybos centro aplinkoje prie gyvenamųjų namų garso lygiai gauti matuojant didesni 1-2 dba už kartografavimo duomenis, tačiau ketviratame ir penktame taške (prie namo Korsako g. 3) skirtumas 5 dba, skirtumas didesnis, nes kartografavimo programa neįvertino garso atspindžio nuo namo (Korsako g. 7). Kaip atsispindi garsas pavaizduota mėlynomis rodyklėmis (žr pav.).

57 57 lygiai 4.18 pav. Prekybos ir pramogų centro Akropolis aplinka ir matavimo/kartografavimo garso Parduotuvės Maxima XX aplinka Didžiausią triukšmą prie Maxima XX (Vilniaus g. 137c) parduotuvės kelia krovininės mašinos su jose veikiančia šaldymo įranga (žr pav.), ten triukšmo lygis dienos metu 74 dba. Šis prekybos centras yra šalia Šiaulių universiteto technologijos fakulteto prie kurio garso lygis 72 dba ir viršija HN 33: decibelais (žr pav.), todėl paskaitų metu kai prie prekybos centro gausu krovininių mašinų auditorijose, kurios yra iš prekybos centro pusės negalima atsidaryti lango, nes garso lygis ketvirtame aukšte siekia 60 dba. Taip pat technologijos fakulteto ketvirtame aukšte esančioje auditorijoje užfiksuotas maksimalus garso lygis 77 dba, kai pastate buvo vykdomi gręžimo darbai ir viršijo HN 33:2007 (L maksimalus. 70 dba). Tačiau įrenginių keliamą triukšmą gyvenamąjai aplinkai slopina šalia esantis garažas ir pats prekybos centro pastatas. Neįvertinus programoje dienos ir vakaro metu padidėjusio triukšmo dėl krovininių mašinų su šaldymo įranga gaunamas ir mažesnis paros triukšmas.

58 pav. Krovininės mašinos prie Maxima XX parduotuvės Rūdės gatvėje 4.20 pav. Kondicionavimo sistemos (šildymo šaldymo) ant Maxima XX parduotuvės stogo

59 pav. Maxima XX aplinka ir garso lygiai Sienelės efektyvumo įvertinimas Prie prekybos centro ARENA (Gegužių g. 30) buvo atlikti matavimai, kokį poveikį triukšmo sklidimui turi šalia esanti sienelė (žr pav.). Prieš sienelę triukšmo lygis buvo 60 dba, o už sienelės 55 dba. Sienelė triukšmą sumažina 5 dba. Ji sėkmingai gali sumažinti iškrovimo metu sklindantį triukšmą į 30 m atstumu esantį daugiaaukštį gyvenamąjį namą. Taip pat iškrovimo metu sklindantį triukšmą mažina, tai kad mašina gali privažiuoti tiesiai prie iškrovimo vietos, kurioje triukšmas į aplinką patenka mažesnis, nes yra uždara erdvė (žr pav.) pav. Triukšmo sklidimas pro sienelę ir prekių iškrovimo vieta

60 60 IŠVADOS 1. Remiantis išanalizuota literatūra galima teigti, kad tarp mieste esančių triukšmo šaltinių pramonė sudaro 11,9 %. Higienos instituto duomenimis daugiau nei trys ketvirtadaliai šalyje nustatomų profesinių ligų yra sukeliami fizikinių veiksnių - vibracijos ir triukšmo. 2. Iš visų įvertintų pramoninių triukšmo šaltinių didžiausią triukšmą skleidžia dūmsiurbės, gamybinių pastatų ventiliatoriai, kondicionavimo (šildymo šaldymo) vėdinimo sistemos, transformatorinės. Šie triukšmo šaltiniai priklauso vienoms iš didžiausių triukšmo skleidėjų AB Šiaulių energija pietinei katilinei (garso lygis aplinkoje kinta nuo 60 iki 90 dba), UAB Venta LT (garso lygis aplinkoje kinta nuo 35 iki 60 dba) ir prekybos ir pramogų centrui Akropolis (garso lygis aplinkoje kinta nuo 46 iki 70 dba). Taip pat prie komercinės paskirties įmonių triukšmo prisideda prekių iškrovimo pakrovimo vietose mašinos su puspriekabėse veikiančia šaldymo įranga, kurių garso lygis 74 dba. 3. Mokyklų, lopšelių/darželių bei sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų, taip pat gyventojų, kurių būstai veikiami pramoninio paros triukšmo rodiklio L dvn >65dBA ir nakties triukšmo L n >55dBA nėra. Į didžiausią paros triukšmo intervalą nuo 55 iki 60 dba patenka 105 būstai, kuriose gyvanamąją vietą deklaravę 243 gyventojai, 1 švietimo ir ugdymo įstaiga ir 1 sveikatos priežiūros įstaiga. Į nakties triukšmo intervalą nuo 50 iki 55 dba patenka 1 sveikatos priežiūros įstaiga. Pramoninių triukšmo žemėlapių duomenimis didžiausios triukšmo rodiklių L dvn ir L n reikšmės gautos pietiniame ir šiauriniame pramoniniuose rajonuose esančių įmonių teritorijose, bei arčiausia jų esančių gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, nes šitose teritorijose yra susikoncentravusi didžioji dalis įmonių. 4. Palyginus matavimo ir kartografavimo duomenis, gauti 1-3 dba didesni matavimo duomenys dėl ne pramoninio triukšmo šaltinių (autotransporto), tačiau matavimų duomenys pakankamai patikimi. Specifinė situacija yra prie prekybos ir pramogų centro Akropolis matavimais gautas garso lygis 5 dba didesnis nei kartografavimu, taip atsitiko dėl garso atspindžio, kuris programoje nebuvo įvertintas. Taip pat prie parduotuvės MaximaXX esančios šalia Šiaulių universiteto technologijos fakulteto gautas garso lygis dienos metu 7 dba viršijantis HN 33:2007 leistiną garso lygį (L maksimalus 65 dba), kuris nėra įvertinamas programoje dienos ir vakaro metu, nes šitą triukšmą skleidžia krovininės mašinos su šaldymo įranga. Taip pat viršytas leistinas maksimalus garso lygis (L maksimalus

61 70 dba) 7 decibelais, technologijos fakulteto ketvirtame aukšte esančioje auditorijoje, kurį skleidė gręžimo metu susidarantis garsas. 61

62 62 PASIŪLYMAI 1. Prekybos ir pramogų centro Akropolis triukšmo sumažinimui siūlyčiau uždengti kondicionavimo sistemą aptveriant viniline medžiaga, kuri triukšmą sumažintų iki 25 dba (žr. 9 priedą). 10 priede pavaizduota prekybos centro triukšmo sklaida naktį įdiegus triukšmo mažinimo priemonę, triukšmo lygio didžiausia reikšmė prie gyvenamųjų namų 35 dba. 2. Prie Maxima XX parduotuvės triukšmo sklindančio iš mašinų variklių mažinimui, siūlyčiau jų stovėjimo vietą uždengti triukšmą slopinančia medžiaga iš šonų ir viršaus ant rėmų, kurie pavaizduoti 11 priede. 3. Norint maksimaliai sumažinti puspriekabėse veikiančios šaldymo įrangos triukšmą, vieną iš pagrindinių triukšmo šaltinių prie prekybos centrų, siūlau naudoti ecofridge šaldymo sistemą su azotu. 4. Įmonės viduje sklindančiam triukšmui mažinti siūlyčiau naudoti kabinamus triukšmo sugėriklius. 5. Projektuojant namus būtų tikslinga kambarius išdėstyti taip, kad miegamieji kambariai būtų ne į gatvės, prekybos centro ar kito triukšmo šaltinio pusę.

63 63 LITERATŪRA 1. Europos aplinkos agentūra. Apie triukšmą. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 2. Strateginis triukšmo kartografavimas ir su triukšmo poveikiu susijusių duomenų gavimas/erikas Mačiūnas, Ingrida Zurlytė, Valdas Uscila. Vilnius, psl. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 3. Gražulevičienė R. Aplinkos politika. Kaunas, p. ISBN m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo.[žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 5. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas, patvirtintas 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX (Žin., 2006, Nr ). [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 6. Valstybinė triukšmo strateginio kartografavimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 581 (Žin., 2006, Nr ; 2006, Nr. 71). [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 88F4F5120C89>; 7. Valstybinė triukšmo prevencijos veiksmų metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 564 (Žin., 2007, Nr ). [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 8. HN 33:2007 Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje Galioja nuo [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 9. Statybos techninis reglamentas. STR :2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 10. LR aplinkos ministro įsakymas Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo (Žin. 2002, Nr ). [žiūrėta ]. Prieiga per internetą:

64 64 < varkymo>; 11. Fizikinė tarša. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 12. Baltrėnas P. Technogenezė ir visuomenės sveikata/p. Baltrėnas, D. Ščupakas. Vilnius, p. ISBN Rimovskis S. Apsauga nuo triukšmo/s. Rimovskis, Z. Ramonas. Všį Šiaulių universiteto leidykla, p. ISBN Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 15. Šiaulių miesto savivaldybė. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < >; 16. Lietuvos karo akademija. Ergonomika. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 17. Garsas ir garso slopinimas. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 18. Stauskis J. V. Statybinė akustika. Vilnius, p. ISBN Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie sveikatos apsaugos ministerijos. Už triukšmo strateginį kartografavimą atsakingų valstybės ir savivaldybių institucijų veiklos lyginamoji analizė (2010 m. ataskaita). [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 20. Triukšmą slopinantys ekranai ir jų želdinimas. Vilniaus savivaldybė. Vilniaus gamtos apsaugos fondas. Vilnius, Aplinkos politika ir valdymas: vadovėlis. Sudar. I. Lazdinis. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidybos centras, p. ISBN Aplinkos apsauga/pranas Baltrėnas, Donatas Butkus, Vytautas Oškinis. Vilnius, p. ISBN Taršos integruota prevencija ir kontrolė. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 24. Radviliškio rajono visuomenės centras. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 25. Statybinės sistemos VELOX. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: <

65 Garsiai veikianti įranga, ortakiai ir vidinės komunikacijos. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < komunikacijos>; 27. Klubas (Neriam).[žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 28. Infragarso poveikis žmogui.[žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 29. Triukšmo slopintuvai.[žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 30. Vėdinimo sistemų montavimo medžiagos.[žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 31. Rekuperacija.[žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 32. Rekuperatorius energijos ekonomija iki 90 %. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 33. Šiaulių industrinis parkas. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 34. Akustinės uždangos ir barjerinės sienos triukšmo ir garso kontrolei. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 35. Nešiojami triukšmo ekranai. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 36. Nešiojami akustiniai ekranai ir skydai. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 37. Pramoninio triukšmo programos. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 38. Triukšmo barjerų sienos. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 39. Durisol ekologiška statyba. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 40. Želdiniai ir jų įtaka aplinkai. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 41. Naujas transportas su šaldymo technika. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: <

66 EcoFridge: su nemokamais išmetamais teršalais ir tylus. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 43. Programos IMMI aprašymas 44. Garso lygio matuoklis MS6700. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 45. Skaitmeninis garso lygio matuoklis MS6700. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 46. Įmonė Venta. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 47. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, patvirtintas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 (Žin., 2003, Nr ). [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 48. Šiaulių miesto savivaldybė. Būstas. Pranešimai. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 49. Higienos institutas. Profesinių ligų statistika. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 50. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo, patvirtintas 2005 m. balandžio 15 d. Nr. A1-103/V-265 (Žin., 2005, Nr ). [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 51. Klaipėdos laisvoji ekonominė zona. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 52. Triukšmo programa: atsakas į triukšmą San Francisko mieste. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 53. Kokybiškas gyvenimas Europos miestuose ir miesteliuose [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: <

67 PRIEDAI 1 PRIEDAS DUOMENŲ APIE TRIUKŠMO ŠALTINIUS SUVESTINĖ Šaltinis Trukšmo skleidimo taško Nr. Įrangos nuor. Nr. Garso slėgis 24 db(a) nurodytame atstume Oktavinės dažnių juostos (Hz) Garso slėgio lygiai db (nevidurkinant) juostoje K 2K 4K 8K Impulsinis ar Toninis Skleidimo periodai Kitos pastabos

68 2 PRIEDAS KAUNO MIESTO PRAMONINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO STRATEGINIS ŽEMĖLAPIS. L dvn SKLAIDA

69 69 3 PRIEDAS KAUNO MIESTO PRAMONINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO STRATEGINIS ŽEMĖLAPIS, L nakties SKLAIDA

70 70 4 PRIEDAS VILNIAUS MIESTO PRAMONINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO STRATEGINIS ŽEMĖLAPIS, L dvn SKLAIDA

71 71 5 PRIEDAS VILNIAUS MIESTO PRAMONINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO STRATEGINIS ŽEMĖLAPIS, L nakties SKLAIDA

72 6 PRIEDAS Eil. Nr. ŠIAULIŲ MIESTO ĮMONIŲ, PRIVALANČIŲ TURĖTI TIPK LEIDIMUS, SĄRAŠAS 2010M. Ūkinės veiklos vykdytojo pavadinimas Ūkinės veiklos pobūdis Adresas Koordinatės (LKS94) Garso lygis dba (nakties) Garso lygis dba (dienos) UAB Šiaulių tauro kalvis serijinių metalo bei medžio gaminių gamyba surinkimas, dažymas Televizorių g / UAB Šiaulių tauro detalės metalo gaminių gamyba ir dažymas Pramonės g / UAB Šiaulių tauro televizoriai televizorių surinkimas Pramonės g / UAB Plamega metalo ir plastmasių gaminių gamyba, Garso lygis dba (vakaro) Metalistų g / plastmasių dažymas 5 UAB Rūta konditerijos gaminių gamyba Tilžės g / UAB Vygarsta metalo laužo ir metalo atliekų supirkimas, rūšiavimas šiluminės energijos gamyba 7 UAB Neaustinių medžiagų fabrikas prekyba, renginių priežiūra ir remontas, šiluminės energijos gamyba 8 Šiaulių m. savivaldybės UAB Šiaulių vandenys. Šiaulių m. vandenvietės ir naujieji NVĮ, Aukštrakių dumblo saugojimo aikštelės požeminio vandens tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas Vaidoto g. 42a / J. Basanavičiaus g. 103c / Pavasario g / AB Rėkyva durpių gavyba, prekyba Lingailių g / Šiaulių m. savivaldybės AB Specializuotas autotransportas atliekų surinkimas, gatvių valymas Pramonės g / Šiaulių m. savivaldybės AB Šiaulių Šiluminės energijos gamyba ir tiekimas Pramonės g / energija 12 AB Šiaulių plentas valstybinės reikšmės kelių, tiltų, viadukų Išradėjų g / statyba 13 AB Gliukozė maistinio sirupo, pašarų gamyba V. Bielskio g / UAB TDL ODA odų perdirbimas Elnio g / UAB Švarinta cheminė rūbų valykla sausas cheminis drabužių valymas V. Bielskio g /

73 UAB Eko group J. Basanavičiaus antrinių žaliavų surinkimas ir perdirbimas / g AB Verpstas Viršutinio trikotažo gamyba ir prekyba Trakų g / UAB Žalvaris. Šiaulių skyrius spalvotųjų metalų atliekų ir laužo supirkimas V. Bielskio g / ir pardavimas 19 AB Baltik vairas dviračių gamyba Pramonės g / VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo Kairių sąvartyno eksploatacija, pirties centras Šiaulių m. Kairių sąvartynas P. Lukšio g / paslaugos 21 UAB Busturas autobusų parkas Keleivių pervežimas Šarūno g / UAB Kimlita autotransporto priemonių demontavimas V. Bielskio g. 12a / UAB Sauduva antrinių žaliavų surinkimas, didmeninė prekyba Ragainės g. 82d / Šiaulių m. savivaldybės UAB Šiaulių vandenys. Šiaulių m. kanalizacija lietaus kanalizacijos tinklų eksploatacija Vytauto g / UAB Venta LT baldų gamyba J. Basanavičiaus g / AB Naujoji rūta konditerijos gaminių gamyba V. Bielskio g / UAB Šulcas ir KO Antrinių žaliavų supirkimo aikštelė Elnio g / UAB Augenera autotransporto priemonių demontavimas Nuklono g / VĮ Šiaulių ligoninė ligonių gydimas V. Kudirkos g / UAB Kuusakoski. Šiaulių aikštelė juodųjų metalų laužo supirkimas Pramonės g / AB Gubernija alaus ir nealkoholinių gėrimų gamyba Dvaro g / UAB Voluota Parket. Šiaulių filialas J. Basanavičiaus medienos apdirbimas ir prekyba g / UAB Manukas autotransporto priemonių demontavimas Liejyklos g / Šiaulių m. savivaldybės AB Šiaulių energija.zoknių katilinė šilumos gamyba Radviliškio g / UAB Vygarsta. Vaidoto g. metalo metalo laužo ir atliek supirkimas, rūšiavimas Vaidoto g. 42a / supirkimo aikštelė ir transportavimas 36 G. Vaičėno įmonė Šoklys didmeninė prekyba naftos produktais Vyturių g / UAB Autonauda autotransporto priemonių demontavimas J. Basanavičiaus g. 81a /

74 J. Basanavičiaus 38 UAB Neaustima neaustinių medžiagų gamyba / g. 103c 39 UAB Metaloidas naudotų padangų naudotų padangų perdirbimas Pakruojo g / perdirbimo cechas 40 Gintaro Bajarūno įmonė autotransporto priemonių demontavimas Žemaitės g. 96r / UAB Mindera autotransporto priemonių demontavimas, prekyba autotransporto priemonėmis ir jų dalimis Pramonės g / UAB Piotro autoservisas metalo laužo supirkimo aikštelė juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimas Gamybos g / Dariaus Beconio įmonės medžio apdirbimo medienos apdirbimas Ragainės g / cechas 44 Stasio Pakarklio įmonė asfaltbetonio gamyba Gamybos g. 7a / Lietuvos-Švedijos UAB Comco 46 UAB Porolon Baltic 47 UAB Torlina metalo apdorojimo aikštelė Nr.46 (29) 48 UAB EMP recycling Šiauliį veiklavietė tekstilės gaminių siuvimas tekstilės gaminių siuvimas metalo atliekų ir laužo perdirbimas, sandėliavimas vairių elektros ir elektronikos atliekų surinkimas 49 UAB Metsuna juodojo ir spalvotojo metalo laužo ir jų atliekų supirkimo aikštelė 50 UAB Šulcas ir Ko juodojo ir spalvotojo metalo laužo ir jų atliekų supirkimo aikštelė J. Basanavičiaus g. 103c J. Basanavičiaus g. 103c / / Kėdainių g. 1a Pramonės g. 8a / Vairo g / Aukštoji g. 3a UAB Torlina juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo Televizorių g aikštelė 52 Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazė orlaivių skrydžių aptarnavimas Aerouosto g. 11a / UAB Tolmetas netauriųjų metalų laužo atliekų supirkimo Pakruojo g / aikštelė

75 UAB Miprima netauriųjų spalvotųjų metalų laužo atliekų Trakų g supirkimo aikštelė 55 UAB Lita West spalvotųjų metalų laužo ir jų atliekų supirkimo aikštelė Architektų g UAB Kesonas medienos apdirbimo cechas medienos apdirbimas Daubos g / AB Šiaulių energija Rėkyvos katilinė šilumos energijos gamyba ir tiekimas Energetikų g / UAB Juvidė. Cheminė rūbų valykla cheminis rūbų valymas Aido g. 10a / UAB Vilniaus Lavestina Šiaulių filialas drabužių valykla-skalbykla Rūdės g / UAB Apsaga naftos produktų atliekų tvarkymo aikštelė naftos produktų atliekų tvarkymas Išradėjų g / UAB Plamega metalo gaminių ir plastiko gaminių gamybos cechai metalų ir plastikų gaminių gamyba Metalistų g / UAB Tuilžė LT. Prekybos ir laisvalaikio centras Tilžė prekyba, katilinės eksploatacija Tilžės g / UAB Sportida. Sporto ir pramogų centro Impuls katilinė Katilinės eksploatavimas Vairo g / UAB Svelitra naudotų padangų perdirbimas Televizorių g / UAB Švarinta statybinių atliekų ir statybinių atliekų ir antrinių žaliavų antrinių tvarkymas žaliavų tvarkymo aikštelė Gamybos g. 7f / AB Neaustinių medžiagų fabrikas, gamybos cechas Gemega Minkštų baldų gamyba Purienų g / UAB Lotostra eksploatuoti netinkam transporto priemonių tvarkymas Metalistų g /

76 76 7 PRIEDAS PRAMONINIO TRIUKŠMO KARTOGRAFAVIMO STATISTINIAI DUOMENYS ŠIAULIUOSE 2010 M. (PAROS TRIUKŠMAS L dvn, RIBINIS DYDIS 65 DBA) Kategorija Viso >1-35 >35-40 >40-45 >45-50 >50-55 >55-60 >60-65 >65-70 >70-75 >75-80 >80 Gyventojai Būstai Švietimo ir ugdymo įstaigų pastatai Sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų pastatai Lopšelių - darželių pastatai

77 77 8 PRIEDAS PRAMONINIO TRIUKŠMO KARTOGRAFAVIMO STATISTINIAI DUOMENYS ŠIAULIUOSE 2010 M. (PAROS TRIUKŠMAS L n, RIBINIS DYDIS 55 DBA) Kategorija Viso >1-35 >35-40 >40-45 >45-50 >50-55 >55-60 >60-65 >65-70 >70-75 >75-80 >80 Gyventojai Būstai Švietimo ir ugdymo įstaigų pastatai Sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų pastatai Lopšelių - darželių pastatai

78 9 PRIEDAS AKROPOLIO KONDICIONAVIMO SISTEMA APTVERTA VINILINE MEDŽIAGA

79 79 10 PRIEDAS AKROPOLIO TRIUKŠMO LYGIS ĮDIEGUS TRIUKŠMO MAŽINIMO PRIEMONĘ

80 80 11 PRIEDAS PARDUOTUVĖS MAXIMAXX KARKASAS UŽDANGAI SLOPINANČIAI TRIUKŠMĄ

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Microsoft Word - stendas triuksmo I

Microsoft Word - stendas triuksmo I Balandžio 25-oji Tarptautinė triukšmo suvokimo diena Kada nors žmonija bus priversta nugalėti triukšmą taip pat ryžtingai, kaip cholerą ir marą, - XIX amžiaus vokiečių mikrobiologas R. Kochas.. Istorija

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika MOBILIOJO RYŠIO OPERATORIŲ 30 MB/S APRĖPTIES SKAIČIAVIMAI RRT atliktos analizės rezultatų viešas aptarimas, Susisiekimo ministerija 2015 10 19 Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Direktoriaus

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

Gyvenamoji teritorija triukšmo prevencijos zonoje

Gyvenamoji teritorija triukšmo prevencijos zonoje PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-175 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014-2018 METŲ TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS 2014 Šiauliai TURINYS ĮVADAS Triukšmas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

R w = 37.5 lg (m) 42 db L n,w = L n, w, eq - L w + K, db ISOVER 2013 Vidaus atitvarų garso izoliacija Patalpų akustika

R w = 37.5 lg (m) 42 db L n,w = L n, w, eq - L w + K, db ISOVER 2013 Vidaus atitvarų garso izoliacija Patalpų akustika R w = 37.5 lg (m) 42 db L n,w = L n, w, eq - L w + K, db ISOVER 2013 Vidaus atitvarų garso izoliacija Patalpų akustika Triukšmas veikia mus kiekvieną dieną. Noras gyventi ir dirbti ramiai, apsaugotiems

Detaliau

Paroc akmens vatos gaminių kainynas

Paroc akmens vatos gaminių kainynas PAROC AKMENS VATOS GAMINIŲ KAINYNAS 2015 Statybinė izoliacija Kiekis je s Lt/ Lt/ Eur/ Eur/ Universalios 8537274 8539435 PAROC extra 50 1220 610 14 10,42 24 250,08 4,83 5,85 1,40 1,69 8537286 8539512 75

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 12 19 C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĘ 2019 m. liepos 17 d. Nr. 4D-2018/2-481 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPRENDIMAI ENERGIŠKAI EFEKTYVIEMS PASTATAMS Reikalavimai A+ energinio naudingumo klasės gyvenamiesiems pastatams IKI 2019 02 01 NUO 2019 02 01 0,25 C 1 0,375; C 2 0,80 Pastato (jo dalies) energijos vartojimo

Detaliau

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 93-3999 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS IR POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME Energiją generuojantys CŠT vartotojai: technologijos ir įdiegtų sistemų pavyzdžiai dr. Rokas Valančius rokas.valancius@ktu.lt Kaunas, 2019 PRANEŠIMO TURINYS: Pastatų energijos poreikiai Alternatyvūs energijos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

D1991 Green Energy/IT

D1991 Green Energy/IT Pasyvaus namo standarto pranašumai Aidas Vaičiulis 2019.04.10 Kaunas Page 1 EU info: Europos Sąjungos įstatymų leidėjai 2017 metų gruodžio 19 dieną priėmė bendrą susitarimą dėl pastatų energinio naudingumo

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITOS priedas Kiekvienos įstaigos (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį Respublikos lygmens ligoninė VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAKVIESTŲJŲ STUDIJUOTI KTK IR KITOSE LIETUVOS KOLEGIJOSE 1 PRIEDAS PAGAL PAGEIDAVIMO NUMERĮ REZULTATŲ DINAMIKA 2014 M., 2015 M., 2016 M. Atkreiptinas dėmesys į pakviestųjų pagal pageidavimo numerį rezultatą:

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vėjo energetikos plėtra ir tinkamiausių vietų nustatymas AEI technologijų taikymas pramonėje, miestuose Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vadovas Dr. Mantas Marčiukaitis

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5)

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5) ŠVARUS ORAS NAMUOSE SVEIKOS GYVENSENOS PAGRINDAS Mūsų sveikata priklauso nuo aplinkos, kurioje gyvename. Sportas bei aktyvumas, sveika mityba ir kitos pastangos nueis perniek, jei kvėpuosime užterštu oru.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI PATVIRTINTA VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-110 TARPTAUTINIO SUVIRINTOJO NEFORMALAUS MOKYMO PROGRAMA Programos kodas: 1508311101 Įgyjama

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninė televizija po analoginės išjungimo. Kas mūsų laukia? Mindaugas Žilinskas Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius 2012 1 Slide Turinys 1.

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau