LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA"

Transkriptas

1 LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA

2 2010 metai IŠSAUGOTAS SVEIKATOS SISTEMOS FINANSINIS TVARUMAS IR IŠVENGTA SKOLŲ Algis SASNAUSKAS Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius Atsigręžus į 2009-uosius metus kaip labiausiai įstrigęs jų išskirtinis bruožas iškyla nuolatinės pastangos išlaikyti pagrindinio sveikatos sistemos finansavimo šaltinio Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto tam tikrą stabilumą, vaizdžiai tariant, įgalumą. Manau, jog dabar galima konstatuoti, jog daugelio žmonių, specialistų, institucijų, gydymo įstaigų pastangomis tai pavyko padaryti. Pernai PSDF biudžeto pajamos sudarė 4 mlrd. 467 mln. 787 tūkst. litų, iš jų 351 mln. Lt lėšų likutis metų pradžioje (331 mln. Lt buvo laikoma atskiroje rezervo sąskaitoje). Negauta 251 mln. 637 tūkst. Lt planuotų pajamų. Tad sumažėjus PSDF biudžetui buvo svarbu subalansuoti jo išlaidas siekiant, kad neblogėtų pacientams teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas. Buvo nutarta kuo daugiau paslaugų teikti ambulatorinėmis sąlygomis, arčiau paciento gyvenamosios vietos, todėl prioritetas teko pirminei ambulatorinei asmens sveikatos priežiūrai, tad nebuvo mažinamos lėšos šeimos gydytojams skatinti už gerus darbo rezultatus. Taip pat buvo skatinami kaimo rajonų gyventojus aptarnaujantys šeimos gydytojai. Siekiant subalansuoti PSDF biudžeto pajamas ir išlaidas bei pacientams užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą buvo nutarta išlaidas asmens sveikatos priežiūros paslaugoms mažinti nustatant, kad bazinių kainų 1 balo vertė yra 0,89 lito. Ši nuostata buvo taikoma visų rūšių asmens sveikatos priežiūros paslaugoms. Taip pačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos buvo skatinamos persitvarkyti, racionaliau naudoti PSDF biudžeto lėšas, teikti ekonomiškai efektyvesnes paslaugas (dienos chirurgijos, dienos stacionaro, stebėjimo, trumpalaikio gydymo bei kt.) ir nemažinti jų kiekio. Todėl apskritai 2009 metais pacientams buvo suteikta ir ligonių kasų apmokėta per 8 mln. 871 tūkst. ambulatorinių specializuotų, trumpalaikio gydymo ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, tai yra, net daugiau nei 2008 metais. Beje, ir 2009-ųjų gruodžio 11 d. įvykusi ligonių kasų metinė konferencija Sveikatos sistemos finansavimo tvarumas ekonominio nuosmukio sąlygomis buvo skirta šioms problemoms, jų sprendimams aptarti. Nors PSDF biudžeto bendras kreditorinis įsiskolinimas nuo 361,2 mln. Lt (2009 m. pradžioje) padidėjo iki 484 mln. Lt (metų pabaigoje), bet su asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir vaistų tiekėjais atsiskaityta pagal Sveikatos draudimo įstatymo nuostatas, taip pat griežtai laikantis sutartyse numatytų sąlygų. Nemažiau svarbu, jog pavyko išlaikyti ir įstatymo įtvirtintą PSDF biudžeto rezervą, skirtą nenumatytoms išlaidoms. Žodžiu, nors 2009-aisiais ir mažėjo sveikatos apsaugos finansavimas, tačiau krizės smūgius ligonių kasos atlaikė. Deja, teko atsisakyti kai kurių svarbių sumanymų, tačiau pacientai gavo visas būtinas paslaugas, o ligonių kasos išsaugojo finansinį sveikatos sistemos tvarumą ir išvengė skolų. Kai kurioms gydymo įstaigoms nemažai sunkumų buvo iškilę 2009 metų pradžioje, kai nuo praktiškai avansinio atsiskaitymo ligonių kasos buvo priverstos pereiti prie apmokėjimo už suteiktas paslaugas griežtai pagal įstatymą. Bet labiausiai norisi pabrėžti, jog apskritai ir pacientams, ir gydymo įstaigoms, medicinos darbuotojams bei daugeliui su sveikatos apsaugos sistema susijusių institucijų bei jų specialistų teko prisiimti savąją krizinio krūvio dalį. Tokio susitelkimo, savitarpio supratimo, be abejo, prireiks ir šiais, ir ateinančiais metais. 2

3 PACIENTAI SVEIKATOS POLITIKOS PARTNERIAI Vida AUGUSTINIENĖ Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė, Europos pacientų forumo valdybos narė Europos pacientų forumas (EPF), atstovaudamas Europos Sąjungos pacientų bendruomenei, propaguoja į pacientus orientuotą teisingą sveikatos priežiūrą Europoje ir siekia, kad tokia priežiūra būtų visiems prieinama ir kokybiška. Kitas svarbus EPF siekis kad sveikatos politikos kūrimo centre būtų pacientai ir pacientų organizacijos. Partnerystė ir lygiateisiškumas yra svarbiausi prasmingo pacientų dalyvavimo elementai, pacientams dalyvaujant sveikatos apsaugos politika kuriama skaidriau ir demokratiškiau. Tačiau reikia pripažinti, kad ne tik Lietuvoje, bet ir kai kuriose kitose Europos šalyse pacientų įtaka daugelyje sveikatos apsaugos sričių neretai būna tik simbolinė, deklaratyvi. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba (LPOAT), kaip savarankiška ir nepriklausoma organizacija, bendrai ginanti pacientų teises ir atstovaujanti jų interesams, yra didelė ir veiksminga jėga mūsų šalyje. LPOAT pasiekė, kad būtų pakeistas LR Sveikatos draudimo įstatymas, o pacientų organizacijų atstovas būtų įtrauktas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybą. LPOAT turi neetatinį ekspertą LR Seimo Sveikatos reikalų komitete, narius Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijoje, Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje, Vilniaus ir Kauno regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetuose, Komitete nacionalinei pacientų saugos platformai parengti, Ligų ir kompensuojamųjų vaistų sąrašų tikslinimo komisijoje ir pan. Pacientų atstovai yra kviečiami dalyvauti įvairių darbo grupių veikloje, o LPOAT, kaip pacientų labui vaisingai dirbanti organizacija, yra pripažinta tarptautinių organizacijų. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba dabar jungia 26 organizacijas, atstovaujančias artritu, astma, diabetu, epilepsija, osteoporoze, Bechterevo, Parkinsono, sutrikusios psichikos, onkohematologinėmis, krūties, prostatos, galvos smegenų ir kitomis onkologinėmis, nefrologinėmis ligomis sergantiesiems, stomuotiems, laringehtomuotiems žmonėms, storuliams, žemaūgiams vaikams, neprigirdinčiam jaunimui, donorams. Per tas LPOAT organizacijas mes atstovaujame didelei daliai Lietuvos gyventojų. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba, bendradarbiaudama su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis, padeda spręsti pacientų aprūpinimo medikamentais, gydymo, psichologines ir socialinės adaptacijos problemas. Štai maždaug prieš aštuonerius metus užsimezgęs glaudus bendradarbiavimas su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) gana sėkmingai plėtojasi ir dabar. Kasmet vykstančiuose LPOAT susitikimuose su VLK vadovais ir specialistais dalijamasi abiems šalims vertinga informacija, aptariami svarbiausi klausimai, sprendimo būdai. Nors Lietuvos 2009-aisiais neaplenkė dideli ekonominiai sunkumai, buvo siekiama, kad neblogėtų pacientams teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas. Daugiau paslaugų pradėta teikti ambulatorinėmis sąlygomis, daugiau dėmesio skiriama pirminės sveikatos priežiūros grandžiai, šeimos gydytojams, iš PSDF finansuojamoms programoms. Toliau įtvirtinama pacientų teisė pasirinkti paslaugas ir privačiose gydymo įstaigose. Kadangi sumažėjo finansavimas, reikėjo mažinti ir išlaidas, todėl gydymo įstaigos buvo raginamos persitvarkyti, racionaliau naudoti PSDF biudžeto lėšas, teikti ekonomiškai efektyvesnes paslaugas ir nemažinti jų kiekio. Dėl to kilo daug nepasitenkinimo, gydymo įstaigos net bandė pasitelkti pacientus pasipriešinimui dėl gydymo įstaigų reorganizavimo reikšti. Tad visi sveikatos priežiūros partneriai privalėjo susitelkti bendram susitarimui, kad galėtume įveikti sunkmečio bangas. Nes sumažėjęs PSDF biudžetas iškėlė ir nemažai kompensuojamųjų vaistų bei medicinos 3

4 pagalbos priemonių, medicininės reabilitacijos ir sanatorinis gydymo prieinamumo, taip pat pastarųjų paslaugų kokybės ir kitų problemų. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba kartu su Europos pacientų forumu siekia, kad sprendimus priimantieji pirmiausiai išklausytų ir įsiklausytų į visų sveikatos sistemoje dalyvaujančių partnerių nuomones. Žodžiu, pacientai bei jiems atstovaujančios organizacijos turi dalyvauti visuose sveikatos politikos kūrimo etapuose, tad tikimės ir tolesnio efektyvaus bei malonaus bei bendradarbiavimo su Valstybine ir teritorinėmis ligonių kasomis. PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TOLESNĖ RAIDA 2009-ieji Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų darbuotojams, be kita ko, buvo ir vykdytos programos bei pasiektų rezultatų esminio įvertinimo metas, buvo iš naujo apmąstyta savo kaip organizacijos paskirtis ir vertybės, nustatyti prioritetai. Prieita išvados, kad ligšiolinė veikla ir pagrindinis darbas daugiausia buvo orientuoti į Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto formavimą, jo subalansavimą ir tvarumą, išlaidų paskirstymą ir administravimą, bet nepakankamai dėmesio skirta pagrindiniam sukuriamo produkto gavėjui žmogui, kurio poreikiams tenkinti veikia visa sveikatos priežiūros sistema. Todėl pirmiausiai VLK naujai įvertino savo paskirtį bei atnaujino tai atspindintį savo misijos apibrėžimą: VLK sveikųjų ir sergančiųjų garantas užtikrina apdraustųjų sveikatos priežiūrą, kompensuodama jos išlaidas, skaidriai ir efektyviai naudodama lėšas. Esminė VLK paskirtis suteikti garantiją apdraustiesiems, kad jų sveikatos priežiūros išlaidos bus kompensuotos. Ši garantija reiškia, kad visiems bus suteikta paslaugų tiek, kiek reikės, nepriklausomai nuo sumokėtų įmokų (įgyvendinamas solidarumo principas). Garantija žmonėms taip pat reiškia saugumą plačiąja prasme: tiek finansinį (nebus katastrofiškų išlaidų), tiek fizinį (bus suteiktos kokybiškos paslaugos, už kurias bus sumokėta), tiek psichologinį (žmogus jausis ramus, nes žinos, kad atsitikus bėdai, juo bus pasirūpinta). Pagrindinis naudos gavėjas apdraustieji gyventojai. Valstybinis privalomasis sveikatos draudimas siekia, kad visi gyventojai būtų apdrausti, paslaugos teikiamos atsižvelgiant į gyventojų poreikius (įgyvendinamas teisumo principas). Įvertinus šiuos veiksnius ir tai, kad lėšos naudojamos skaidriai ir efektyviai, galima teigti, kad ligonių kasos yra ir finansinio sveikatos sistemos tvarumo garantas. Paskui buvo apsvarstyti, aptarti tolesni ligonių kasų tikslai, perspektyvos ir siekiai. Apsibrėžta tokia ateities vizija: Ligonių kasos patikimos, atviros pokyčiams, profesionaliu darbu užtikrina sveikatos sistemos finansinį tvarumą, kad kiekvienas žmogus jaustųsi saugus ir galėtų naudotis privalomojo sveikatos draudimo teikiamomis galimybėmis. Svarbus žingsnis žengtas ir tobulinant ilgalaikį planavimą. Kuriant privalomojo sveikatos draudimo ilgalaikės plėtros planus svarbu sudaryti dinaminį modelį, kurį nuolat tobulinant galima tiksliau identifikuoti ryšius tarp sistemos išteklių bei rezultatų kintamųjų. Modelis taip pat sudaro galimybę numatyti galimus alternatyvius ilgalaikės plėtros scenarijus, būtinus išteklius pasirinktiems scenarijams įgyvendinti. Taip buvo parengtas iš esmės savo turiniu atnaujintas m. VLK strateginis veiklos planas. Jame atnaujintas strateginis tikslas, iškelti ir kitaip nei anksčiau suformuluoti nauji tikslai, uždaviniai, atnaujinti veiklos rezultatus atspindintys informatyvūs kriterijai. Šis planas vėliau buvo labai gerai įvertintas Ministro Pirmininko tarnybos atstovų ir jų konsultantų. Sveikatos draudimo įstatyme nurodyta, kad VLK vykdo privalomąjį sveikatos draudimą. Iškyla būtinybė žinoti kaip šis darbas yra atliekamas, ką reikia keisti. Dėl šios priežasties VLK 2009 m. parengė projektą privalomojo sveikatos draudimo sistemos funkcionavimo rodiklių, kurie ateityje leis objektyviai pažvelgti į šalies privalomąjį sveikatos draudimą, vykdyti draudimo stebėseną ir jį tobulinti m. lapkričio 10 d. VLK ir teritorinėms ligonių kasoms (toliau TLK) buvo įteikti ISO 9001 kokybės vadybos sertifikatai. Jie patvirtina, kad visoje ligonių kasų sistemoje įdiegta ir veikia 4

5 kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2008 standarto keliamus reikalavimus. Naujieji tarptautiniai kokybės vadybos sertifikatai patvirtina, kad visa ligonių kasų sistema veikia laikydamasi gerąja praktika pagrįstų tarptautinių vadybos standartų, kad yra įdiegti ir tinkamai reglamentuoti vadybos procesai. Atlikta visuomenės nuomonės apklausa, kurios tikslas nustatyti visuomenės, jos grupių informuotumą apie privalomąjį sveikatos draudimą ir ligonių kasų veiklą, įvertinti pasitikėjimą ir pasitenkinimą sveikatos apsaugos sistema bei ligonių kasų paslaugomis, taip pat įvertinti pasitikėjimą ir pasitenkinimą PSDF lėšomis finansuojamomis sveikatos priežiūros paslaugomis ir kitomis kompensuojamomis priemonėmis. Apklausos duomenys ne tik davė peno apmąstymams, bet ir pasitarnauja planuojant savo tolesnę veiklą, tvarkant kasdienius reikalus m. parengta ir direktoriaus įsakymu patvirtinta ligonių kasų ženklų knyga, kurioje aprašyti VLK ir TLK ženklų naudojimo standartai, organizuotas e. blankų parengimas pagal ženklų naudojimo knygą. Ženklų sistemos sudarymas ir vienodas naudojimas didina ir ligonių kasų kaip institucijos atpažįstamumą. Pagamintos ir išplatintos (TLK, ASPĮ ir vaistinėse) apdraustųjų informavimo priemonės lipdukai ir spaudiniai. Tikslas didinti gyventojų informuotumą apie PSDF lėšomis apmokamas paslaugas (prevencines programas), paciento teises ir pan. Tampa tradicija baigiantis metams aptarti sveikatos sistemos, ligonių kasų aktualijas ir kartu atsiskaityti visuomenei už nuveiktus darbus ir rezultatus m. gruodžio 11 d. LR Seimo rūmuose įvyko antroji ligonių kasų metinė konferencija Sveikatos sistemos finansavimo tvarumas ekonominio nuosmukio sąlygomis. Joje pranešimus skaitė VLK direktorius Algis Sasnauskas, sveikatos apsaugos ministro patarėjas Martynas Marcinkevičius, M. Riomerio universiteto docentė Danguolė Jankauskienė, Gydytojų vadovų sąjungos prezidentas Stasys Gendvilis, Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktorius Remigijus Mažeika. Į konferenciją atvyko ir taip pat pranešimus skaitė Pasaulio sveikatos organizacijos) atstovas Tamas Evetovits, svečias iš Estijos Talino ligonių kasų direktorius Ado Viik. Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 300 žmonių pacientų organizacijų, gydymo įstaigų, valstybės ir savivaldybių institucijų, aukštųjų mokyklų, farmacijos įmonių atstovų, ligonių kasų darbuotojai iš visos Lietuvos, joje aptartas 2010-ųjų PSDF biudžetas ir ateinančių metų ligonių kasų planai. Konferencijoje metu išsakytos mintys ir idėjos buvo apibendrintos, padarytos išvados, tikimės, padės įveikti galimus sunkumus ir krizes ateityje. Ligonių kasos neretai sulaukia gydymo įstaigų kritikos dėl dabartinio asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo ir bazinių kainų, kuriomis su įstaigomis atsiskaitoma. Todėl Valstybinė ligonių kasa, tobulindama gydymo įstaigų suteiktų paslaugų apmokėjimą, iš Australijos įsigijo ir pradėjo diegti asmens sveikatos priežiūros paslaugų klasifikavimo pagal giminingas diagnozių grupes (ang. AR-DRG diagnosis-related groups) sistemą. Kartu imta rengti nauja bazinių kainų skaičiavimo metodika aisiais buvo parengti ir Sveikatos apsaugos ministerijai pateikti naujos metodikos, pagristos veiklos sąnaudų apskaita, pagrindai. Įdiegus šią metodiką gydymo įstaigos teiks VLK duomenis apie patiriamas paslaugų teikimo sąnaudas, o VLK šios informacijos pagrindu galės skaičiuoti PSDF biudžeto lėšomis jau apmokamų ir naujų paslaugų bazines kainas. Svarbu ne tik tai, kad kainų skaičiavimas pagal naująją metodiką bus grindžiamas išsamiais duomenimis apie gydymo įstaigų veiklos sąnaudas, bet ir tai, kad bus užtikrinamas abipusis informacinis ryšys tarp VLK ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Ši informacija neabejotinai pravers atskirų gydymo įstaigų valdymui tobulinti, efektyviau naudoti turimas lėšas. Šias naujoves tikimasi įdiegti iki 2011 m. pabaigos. Kai bus visiškai įgyvendinti šie naujieji projektai, prisidės šiek tiek darbo gydymo įstaigoms, tačiau ateityje tai užtikrins kainų skaidrumą, papildys medicinos statistiką naujais duomenimis, lengvai palyginamais su užsienio šalių informacija aisiais atliktas dar vienas svarbus darbas į asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazines kainas įtrauktos kraujo komponentų ir preparatų kainos. Vykdant šią Sveikatos apsaugos 5

6 ministerijos užduotį buvo parašytos specialios analizei reikalingos programos, sujungti iš ASPĮ gauti duomenys apie kraujo, jo komponentų ir preparatų panaudojimą su SVEIDROS duomenimis apie pacientų gydymo profilius. Kraujo komponentų bei preparatų kainos įskaičiuotos į 104 stacionarines, 4 dienos chirurgijos, 4 dienos stacionaro, 1 paliatyviosios pagalbos, 21 transplantacijos ir 3 slaugos paslaugų bazines kainas. LR sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnis, kiti poįstatyminiai teisės aktai nustato paslaugų kainodaros procese dalyvaujančių institucijų funkcijas. Tačiau tai, kaip šios funkcijos turi būti įgyvendinamos, nebuvo reglamentuota. Todėl buvo parengtas 2009 m. vasario 13 d. VLK direktoriaus įsakymas Nr. 1K 19 Paraiškų dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų nustatymo arba perskaičiavimo teikimo ir vertinimo bei šių paslaugų bazinių kainų nustatymo ir perskaičiavimo tvarkos aprašas. Šis aprašas turi užtikrinti paslaugų kainodaros proceso nuoseklumą, skaidrumą ir geresnį priimamų sprendimų pagrįstumą. PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO PAJAMOS PSDF biudžeto pajamos 2009 m. sudarė tūkst. litų (įskaitant lėšų likutį metų pradžioje). Draudėjų už dirbančiuosius nuo darbo užmokesčio mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos sudarė 17,3 proc., arba tūkst. Lt PSDF biudžeto pajamų. 32,3 proc. PSDF biudžeto pajamų tūkst. litų sudarė dirbančiųjų asmenų iš darbo užmokesčio mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Asmenų, gaunančių gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamų pajamų, nesusijusių su darbo santykiais, mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos sudarė tūkst. Lt, arba 6 proc. biudžeto pajamų. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įmokos ir asignavimai sudarė 35,2 proc. PSDF biudžeto pajamų tūkst. Lt (gautos visos planuotos pajamos). Valstybės biudžetas į PSDF biudžetą perveda: asignavimus už apdraustuosius, draudžiamus valstybės lėšomis (gauta tūkst. Lt; biudžeto įmoka už apdraustąjį valstybės lėšomis, palyginti su 2008 m., padidėjo 41,4 proc. ir sudarė 605,3 Lt per metus; net 56 proc. Lietuvos gyventojų buvo draudžiami valstybės lėšomis); papildomus valstybės biudžeto asignavimus (gauta tūkst. Lt). Kitos PSDF biudžeto pajamos sudarė tūkst. Lt, iš jų: privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklos pajamos sudarė tūkst. litų; savanoriškos asmenų įmokos sudarė tūkst. litų (iš esmės tai Rusijos Federacijos kariškių pensininkų, nuolat gyvenančių Lietuvoje, sveikatos draudimo įmokos, kurias skiria RF ambasados Lietuvos Respublikoje Socialinio aprūpinimo skyrius); išieškotos lėšos už žalą, padarytą PSDF biudžetui, sudarė tūkst. litų m. PSDF biudžetas negavo tūkst. Lt planuotų pajamų. 6

7 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO PAJAMOS, tūkst. Lt m m m m m m m m m m m m. * Pastaba: 2002 m. ir 2003 m. gautos pajamos nurodytos su banko paskola: 2002 m tūkst. Lt, 2003 m tūkst. Lt. Faktas Planas Šaltinis: VLK prie SAM Biudžeto vykdymo skyriaus duomenys PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDOS Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidos 2009 m. iš viso sudarė tūkst. litų (iš jų PSDF biudžeto rezervas 8 779,3 tūkst. Lt), tai yra, 101,8 proc. planuotųjų išlaidų. PSDF biudžeto išlaidas sudaro: išlaidos asmens sveikatos priežiūros, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugoms apmokėti, vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms kompensuoti, galūnių, sąnarių ir organų protezavimo, protezų įsigijimo ir kitų centralizuotai apmokamų vaistų ir medicinos priemonių išlaidoms kompensuoti, ortopedijos techninėms priemonėms kompensuoti, sveikatos programoms finansuoti, privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidos, kasos apyvartos lėšos, PSDF biudžeto rezervas. Didžiausią PSDF biudžeto išlaidų dalį 63,7 proc. sudarė išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti m. tam išleista tūkst. litų. Išlaidos vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms kompensuoti sudarė 15,7 proc. visų biudžeto išlaidų, t. y tūkst. Lt (6 proc. mažiau nei planuota). Medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui kompensuoti išleista tūkst. litų. Galūnėms, sąnariams ir organams protezuoti, protezams įsigyti, centralizuotai perkamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms įsigyti panaudota tūkst. Lt (iš jų 4999,8 tūkst. Lt rezervo išlaidos nenumatytiems atvejams bei retoms ligoms ir būklėms gydyti) Ortopedijos technikos priemonėms kompensuoti išleista tūkst. Lt arba tūkst. Lt daugiau nei 2008 metais. Išlaidos sveikatos programoms finansuoti sudarė tūkst. Lt. (iš jų 3 779,5 tūkst. Lt buvo sumokėta iš PSDF biudžeto rezervo). Privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidos sudarė tūkst. Lt, t. y. 75 proc. tam planuotų išlaidų, arba tik 1 proc. visų PSDF biudžeto pajamų (Sveikatos draudimo įstatymas tam numato iki 2 proc. pajamų). PSDF biudžeto rezervas 2009 m. pradžioje buvo tūkst. Lt, metų pabaigoje liko tūkst. Lt nepanaudotų rezervo lėšų. 7

8 2009 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidos (tūkst. Lt) (101.8%) m. planas 2009 m. įvykdyta PSDF biudžeto rezervas Kasos apyvartos lėšos Kitos išlaidos Sanatorijos Vaistai ASPĮ Šaltinis: VLK prie SAM Biudžeto vykdymo skyriaus duomenys Sveikatos programoms finansuoti 2009 m. iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sveikatos programoms finansuoti buvo išleista tūkst. litų. Didžiausią dalį sudarė išlaidos Nacionalinei kraujo programai ,1 tūkst. Lt, t. y. 20,9 proc. visų programoms tenkančių išlaidų. Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programai buvo panaudota ,7 tūkst. Lt (19 proc.). Iš PSDF biudžeto taip pat buvo finansuojamos: Skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos programa (išleista ,4 tūkst. Lt); Priklausomybės ligų programa (1 933,4 tūkst. Lt); Savivaldybių visuomenės sveikatos programų rėmimo specialioji programa (2 099,5 tūkst. Lt); Sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo programa (9 328,7 tūkst. Lt); Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa (1 782,1 tūkst. Lt); Pagyvenusių žmonių dantų protezavimo programa (išleista ,9 tūkst. Lt, šios paslaugos suteiktos žmonių); Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programa (4 895 tūkst. Lt); Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa (4 052,7 tūkst. Lt); Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa (5 834,8 tūkst. Lt); Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa (6 462,9 tūkst. Lt); Nuo 2009 m. II pusmečio pradėta vykdyti Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa ir jai iš PSDF biudžeto buvo panaudota 962,3 tūkst. Lt; Europos Tarybos reglamentų įgyvendinimo programa ( tūkst. Lt); Nacionalinė imunoprofilaktikos programa (vakcinoms įsigyti išleista ,4 tūkst. Lt). 8

9 Sveikatos priežiūros mokyklose finansavimas m. iš PSDF biudžeto skirta 9,47 mln. Lt sveikatos priežiūrai mokyklose finansuoti, t. y. tiek pat lėšų kaip ir 2008 metais. Vykdant Sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 6 d. nutarimu Nr. 5 (Žin., 2004, Nr. 5-96), nuostatas sveikatos priežiūrai mokyklose, kurių steigėjas yra savivaldybė, iš PSDF biudžeto buvo skirta du trečdaliai lėšų, o trečdalį lėšų savivaldybės skyrė iš savo biudžeto. Kitų steigėjų mokykloms iš PSDF biudžeto buvo skirtos visos lėšos. Vidutiniškai vienam mokiniui mokykloje, kurios steigėja yra savivaldybė (jose mokėsi apie 440,6 tūkst. moksleivių) iš PSDF biudžeto 2009 m. buvo skirta 18,27 Lt, o kitų steigėjų mokyklų mokiniams (jose mokėsi apie 51,9 tūkst. moksleivių) 27,41 lito. Parama savivaldybių visuomenės sveikatos programoms m. iš PSDF biudžeto Savivaldybių visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiajai programai vykdyti buvo skirta 2,164 mln. Lt, t. y. 0,2 mln. Lt (9,8 proc.) mažiau lėšų nei 2008 metais. Iš tų lėšų įgyvendinamos įvairios programos, iš kurių didžiausia panaudotų lėšų dalis 2009 m. teko savivaldybių vykdomoms Ikimokyklinių vaikų ugdymo įstaigų sveikatos stiprinimo, Sveikos gyvensenos ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose, Sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos ugdymo miesto ir kaimo bendruomenėse programoms. Joms įgyvendinti 2009 m. buvo panaudota 1 mln. 80,4 tūkst. Lt (51,5 proc. visų šios specialiosios programos panaudotų lėšų), o 2008 m. 1 mln. 104,5 tūkst. Lt (46,7 proc. visų šios specialiosios programos panaudotų lėšų). Širdies ir kraujagyslių sistemos, vėžinių susirgimų, kitų lėtinių bei priklausomybės ligų prevencijos programoms 2009 m. skirta 567,7 tūkst. Lt (27 proc. visų šios specialiosios programos panaudotų lėšų), 2008 m. 546,4 tūkst. Lt (23,1 proc. visų šios specialiosios programos panaudotų lėšų). Sveikatos programų finansavimo eiga 2009 m Programos pavadinimas Skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos organizavimo ir finansavimo programai Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programai Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai Sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo programai Vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programai Pagyvenusių žmonių dantų protezavimui finansuoti Paslaugų restruktūrizavimo programai Priklausomybės ligų programai Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programai Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programai 2009 m. planas tūkst. Lt 17265, ,0 2164,0 9474,0 2159, , ,0 1992,0 5977,5 4557, m. vykdymas, tūkst. Lt 17265, ,7 2099,5 9328,7 1782, ,9 9858,3 1933,4 4895,0 4052, m. vykdymas, proc. 100,0 97,9 97,0 98,5 82,5 96,8 98,3 97,1 81,9 88, Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programai Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programai Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programai Europos Tarybos Reglamentų įgyvendinimo programai Nacionalinei kraujo programai iš viso Iš jų: rezervo lėšos 7385,4 7597,1 1509, , ,1 3779,5 5834,8 6462,9 862, , ,1 3779,5 79,0 85,1 57,1 96,8 97,0 100,0 16 Nacionalinei imunoprofilaktikos programai Išlaidos sveikatos programoms finansuoti iš viso 19550, , , ,2 98,6 97,3 Šaltinis: VLK prie SAM Biudžeto vykdymo skyriaus duomenys Tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės, Parazitinių ligų profilaktikos ir kontrolės bei Užkrečiamųjų ligų profilaktikos programoms vykdyti 2009 m. buvo išleista tik 292,7 tūkst. Lt (13,9 proc. visų šios specialiosios programos panaudotų lėšų), o 2008 m. 543,7 tūkst. Lt (23 proc. panaudotų lėšų). 9

10 Šachtinių šulinių ir atvirų vandens telkinių vandens kokybės tyrimų programoms vykdyti 2008 m. buvo išleista 57,2 tūkst. Lt (2,4 proc. visų šios specialiosios programos panaudotų lėšų) o 2009 m. 48,3 tūkst. Lt (atitinkamai 2,3 proc.). Kitoms programoms, finansuojamoms iš Savivaldybių visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiajai programai skirtų lėšų, 2009 m. buvo panaudota 110,5 tūkst. Lt (5,3 proc. visų panaudotų lėšų), o 2008 m. 114,1 tūkst. Lt (4,8 proc. visų panaudotų lėšų). Iš pastarųjų programų galima išskirti jau keletą metų vykdomą Savižudybių prevencijos programą, kuriai 2009 m. panaudota 47,9 tūkst. Lt (2008 m. 68,1 tūkst. Lt). Praėjusiais metais kai kurios savivaldybės pradėjo vykdyti naują Žmogaus organų donorystės propagavimo programą ir jai skyrė 22,3 tūkst. Lt, t. y. 1,1 proc. PSDF biudžeto Savivaldybių visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiajai programai panaudotų lėšų. PIRMINĖ AMBULATORINĖ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra (PAASP) viena prioritetinių sveikatos apsaugos sistemos sričių. Jos pagrindiniai tikslai: gerinti šių paslaugų kokybę, priartinant paslaugas prie paciento, mažiau ligonių gydyti stacionare, plėtoti ambulatorinę slaugą m. pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti buvo skirta ,8 tūkst. Lt (2008 m ,1 tūkst. Lt), iš jų ,9 tūkst. Lt skatinamosioms paslaugoms (2008 m ,3 tūkst. Lt) ir ,2 tūkst. Lt gydymo įstaigų pasiektiems geriems darbo rezultatams apmokėti. Sumažėjus PSDF biudžetui iškilo problema, kaip subalansuoti PSDF biudžeto išlaidas, kad nemažėtų pacientams teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas. Nutarta didinti paslaugų teikimą ambulatorinėmis sąlygomis, arčiau paciento gyvenamosios vietos, todėl prioritetas buvo skirtas pirminei ambulatorinei asmens sveikatos priežiūrai nemažinama lėšų šeimos gydytojams skatinti už gerus darbo rezultatus. Taip pat buvo skatinami kaimo gyventojus aptarnaujantys šeimos gydytojai jiems nemažintos priemokos už prisirašiusius prie šeimos gydytojo kaimo gyventojus. Tad įgyvendinant sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V-717 patvirtintas Pirminės sveikatos priežiūros plėtros koncepcijos pirminės asmens sveikatos priežiūros plėtros kryptis buvo mažinami sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo netolygumai tarp miesto ir kaimo. Mūsų šalyje užtikrinama paciento teisė pasirinkti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą, o pastarosioms teisė sudaryti sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Sveikatos apsaugos ministro patvirtinta Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarka užtikrina paciento teisę pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Iš viso pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas 2009 m. teikė 391 pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaiga (2008 m. 382 įstaigos), iš jų privačių 221 (2008 m. 214 įstaigų). Kasmet daugėja privačių minėtas paslaugas teikiančių įstaigų. Pastaraisiais metais sparčiai daugėja šeimos gydytojų ir atitinkamai mažėja komandomis dirbančių gydytojų: 1998 m. dirbo 230 šeimos gydytojų, o 2009 m. gruodį TLK, sudarydama sutartis su pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais, vadovaujasi savivaldybės patvirtintais plėtros planais, paslaugų teikėjo licencija bei sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943 Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų tvirtinimo patvirtinta pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, bazinių kainų, organizavimo bei apmokėjimo tvarka. Ligonių kasų atsiskaitymas su pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis įstaigomis yra mišrus: mokama atsižvelgiant ne tik į prisirašiusiųjų kiekį 10

11 (už kiekvieną prisirašiusį prie sveikatos priežiūros įstaigos gyventoją mokama metinė bazinė kaina pagal 7 amžiaus grupes: iki 1 m., 1 4 m., 5 6 m., 7 17 m., m., m., 65 m. ir vyresni), bet ir į atliktų tam tikrų paslaugų, tyrimų bei procedūrų skaičių (papildomai mokama kaip už skatinamąsias paslaugas), taip pat už gerų darbo rezultatų rodiklių vykdymą. Siekiant, kad pacientai sulauktų kuo daugiau šeimos gydytojų dėmesio, pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų geresnės kokybės bei prieinamumo, tobulesnio šių paslaugų apmokėjimo ir skatinant gydymo įstaigas siekti gerų darbo rezultatų, gydymo įstaigoms už šeimos gydytojų gerus darbo rezultatus bei skatinamąsias paslaugas mokama papildomai. Taip, be kita ko, mažinta ligonių, sergančių lėtinėmis ligomis, hospitalizacija, skatinta šeimos gydytojus daugiau paslaugų teikti ambulatoriškai, efektyviau diegti ligų prevencijos programas. Įvertinus 2009 m. šeimos gydytojų gerų darbo rezultatų rodiklius konstatuota, kad vaikų priežiūros intensyvumo rodiklis šalyje siekia 89 proc., o suaugusių 63 procentus. PAASP gerų darbo rezultatų vidutiniai rodikliai šalyje 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 89% 63% 31% 23% Vaikų priežiūros intensyvumas Suaugusiųjų priežiūros intensyvumas Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos vykdymas Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymas 2009 m. net 17 proc. pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti skirtų lėšų teko šeimos gydytojams apmokėti už gerus darbo rezultatus, skatinamąsias paslaugas bei prevencinių programų vykdymą. Skatinant daugiau paslaugų teikti ambulatoriškai ir mažinti siuntimų pas gydytojus specialistus, sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-913 buvo patvirtintas šeimos gydytojų kompetencijos ribų praplėtimas, suteikiant galimybę skirti ir vertinti daugiau laboratorinių tyrimų. Šeimos gydytojo kompetencija išplėsta leidžiant nustatyti ir vertinti kalio, natrio, kreatinino ir šlapalo kiekį kraujo serume bei gliukozės toleravimo mėginį. Greitoji medicinos pagalba Greitosios medicinos pagalbos (GMP) paslaugos apmokamos iš PSDF biudžeto pagal GMP brigadų budėjimo valandų skaičių ir budėjimo valandos bazines kainas. Svarbiausias GMP veiklos vertinimo rodiklis operatyvumas. Siekiama, kad laikas nuo iškvietimo užregistravimo iki pirmosios medicinos pagalbos suteikimo gyvybei grėsmingais atvejais mieste būtų iki min., kaime iki min., kitais atvejais mieste iki 30 min., kaime iki 45 min. GMP brigadų skaičius ir jų aptarnaujami gyventojai 11

12 2002 m m m m m m m m. Gyventojų skaičius metų pradžioje, tūkst. GMP brigadų skaičius metų pradžioje, tūkst. Vienos GMP brigados aptarnaujami gyventojai, tūkst. 3475,6 3462,5 3445,9 3425,3 3403,3 3384,9 3366,4 3349, ,8 13,1 13,4 13,8 13,6 13,5 13,6 13,7 Nuo 2009 m. rugpjūčio 1 dienos iš PSDF biudžeto papildomai mokama už gerus GMP darbo rezultatus, už vieną aptarnaujamą gyventoją skiriama 1,5 lito. PRIORITETAS AMBULATORINĖMS PASLAUGOMS Pagal Sveikatos draudimo įstatymą privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamiems asmenims, įvykus draudiminiam įvykiui, garantuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimas. Pacientų sveikatos priežiūros poreikių tenkinimas numatomas ir vykdomas pagal TLK ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) sudarytas sutartis. Kaip tik 2009 m. buvo parengta ir sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1051 patvirtinta Sutarčių tarp TLK ir ASPĮ sudarymo tvarka, kurioje nustatyta visa sutarčių sudarymo procedūra, numatyti konkretūs sutartims sudaryti reikalingi dokumentai ir jų pateikimo terminai. Minėtoje tvarkoje taip pat pirmą kartą nustatomi objektyvūs, visoms ASPĮ vienodai taikomi kriterijai m. balandį Seimui 6,4 proc. sumažinus PSDF biudžetą, teko patikslinti 2009 m. PSDF biudžeto išlaidų paskirstymą. Siekiant subalansuoti PSDF biudžetą prireikė imtis tam tikrų priemonių, viena iš jų asmens sveikatos priežiūros paslaugų balo vertės mažinimas. Sveikatos apsaugos ministras 2009 m. balandį sudarė darbo grupę, kuriai pavedė pasiūlyti sprendimus, kurie įgalintų pagal turimas pajamas subalansuoti PSDF biudžeto išlaidas kartu išsaugant pacientams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. Darbo grupė pateikė siūlymus, kurie buvo apsvarstyti 2009 m. gegužę SAM surengtame pasitarime, dalyvaujant medikų organizacijų vadovams, gydymo įstaigų atstovams, buvo nutarta darbo grupės pateiktoms PSDF biudžeto subalansavimo priemonėms pritarti. Kad nenukentėtų pacientai ir kad jiems nebūtų suteikta mažiau paslaugų, buvo nutarta išlaidas asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimui mažinti nustatant, kad bazinių kainų 1 balo vertė yra lygi 0,89 lito. Ši nuostata taikoma visų rūšių asmens sveikatos priežiūros paslaugoms vienodu mastu. Taip ir pačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos buvo paskatintos persitvarkyti, racionaliau naudoti PSDF biudžeto lėšas, suteikiant visas pacientams būtinas paslaugas, nemažinti jų apimčių, tačiau stengtis suteikti tas paslaugas ekonomiškai efektyvesnių paslaugų formomis (dienos chirurgijos, dienos stacionaro, trumpalaikio gydymo ir kt.). Buvo nustatyta taip: jeigu gydymo įstaiga suteiks stacionarinių paslaugų mažiau, negu yra numatyta teritorinės ligonių kasos ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sutartyje, apmokant už stacionarinės asmens sveikatos paslaugas paliekama 1 balo indeksavimo galimybė iki 1 lito, bet neviršijant sutartinės sumos. Be to, 12

13 sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka numato, kad lėšos, nepanaudotos stacionarinėms paslaugoms apmokėti, gali būti skirtos prioritetinėms specializuotoms ambulatorinėms paslaugoms. Siekiant kuo daugiau paslaugų teikti ambulatorinėmis sąlygomis, arčiau paciento gyvenamosios vietos, nutarta išsaugoti prioritetą pirminei ambulatorinei asmens sveikatos priežiūrai nemažinti lėšų šeimos gydytojams skatinti už gerus darbo rezultatus. Be to, kaimo rajonų gyventojus aptarnaujantiems šeimos gydytojams nemažinamos taikomos priemokos. Svarbu, kad 2009 m., palyginti su 2008 m., suteikta net 9 proc. daugiau dienos stacionaro paslaugų, 12 proc. dienos chirurgijos, 9 proc. trumpalaikio gydymo ir 11 proc. daugiau stebėjimo paslaugų, o stacionare teikiamų paslaugų sumažėjo 1 proc.. Faktiškai suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų pasiskirstymas (proc.) 2009 m. Ambulatorinės konsultacinės paslaugos (II, III lygio konsultacijos, profilaktikos, žmogaus genetikos, papildomai apmokamos paslaugos) ; 82,1 % Stacionarinės paslaugos; 8,7 % Kita ; 9,2 % Dienos stacionaro paslaugos; 4,0 % Dienos chirurgijos paslaugos; 1,3 % Stebėjimo paslaugos; 0,4 % Trumpalaikio gydymo paslaugos; 1,8 % Priėmimo skubiosios pagalbos paslaugos; 1,7 % 2009 m. toliau buvo vykdomas stacionarinių paslaugų diferencijavimas, tobulinama stacionarinių paslaugų apmokėjimo tvarka, siekiama kuo daugiau paslaugų teikti ambulatoriškai. Todėl 2009 m. pabaigoje buvo įvesta dar viena paslaugų teikimo forma dienos stacionare teikiama terapijos paslauga. Ši paslauga ypač aktuali toms ligoninėms, kurios trečiojo restruktūrizacijos etapo metu reorganizuos neurologijos, gastroenterologijos bei kitus skyrius. Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr patvirtintą trečiąjį ASPĮ ir paslaugų restruktūrizacijos etapą toliau reikės diferencijuoti stacionarinių paslaugų apmokėjimą, leisti pačiai ASPĮ pasirinkti geriausiai tinkančią pacientui ir įstaigai paslaugos teikimo formą, skatinti ekonomiškai efektyvių paslaugų teikimo formas, stacionarines paslaugas apmokėti vadovaujantis patvirtintais teikimo bendraisiais ir specialiaisiais reikalavimais. Siekiama plačiai paplitusias ligas gydyti arčiau gyventojų esančiose sveikatos priežiūros įstaigose, o naujausias technologijas koncentruoti universitetinėse ligoninėse bei ten, kur gydoma daugiausia sunkių pacientų. 13

14 Nuo 2007 metų VLK direktoriaus įsakymu Nr. 1K-113 patvirtinus Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių registravimo ir stebėsenos tvarkos aprašą, kuris reglamentuoja ASPĮ teikiamų planinių pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, specializuotų ambulatorinių paslaugų, brangiųjų tyrimų ir dienos stacionaro paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, laukimo eilių registravimo ir stebėsenos tvarką, renkami duomenys apie eiles pas gydytojus specialistus m. Vyriausybei pailginus (suvienodinus) sveikatos priežiūros specialistų darbo laiko trukmę, maždaug 50 proc. padaugėjo ASPĮ, kuriose laukimo eilė gydytojų specialistų paslaugoms gauti neviršija 10 darbo dienų, apie 40 proc. gydytojų specialistų paslaugų prieinamumas išliko nepakitęs ir tik 10 proc. paslaugos laukimo eilė viršijo 10 darbo dienų (tai rečiau vartojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos: vaikų neurochirurgo, vaikų gastroenterologo, nes jas teikiančių specialistų šalyje trūksta). Pastebėta, kad pakeitus gydytojų darbo savaitės valandų trukmę, daugelio specialistų ambulatorinių paslaugų prieinamumas pagerėjo. MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO GYDYMO PASLAUGOS Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugoms apmokėti 2009 m. panaudota 130,1 mln. Lt (2008 m. 144,7 mln. Lt). Per tuos metus šios paslaugos buvo suteiktos asmenims (2008 m ). Sergančiųjų sunkiomis ligomis gydymas neatsiejamas nuo medicininės reabilitacijos. Tobulinant atrankos ir siuntimo dėl medicininės reabilitacijos tvarką, 2009 m. gruodžio 3 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-988 buvo optimizuotos suaugusiųjų visų reabilitacijos gydymo rūšių, išskyrus palaikomąją reabilitaciją, gydymo trukmės, patikslintos reabilitacijos paslaugų indikacijos. Medicininė reabilitacija yra svarbus gydymo etapas, leidžiantis greičiau išgydyti pacientus, grąžinti juos į darbo rinką ar atkurti biosocialinius gebėjimus ir integruoti į visuomenę bei išvengti antrinio neįgalumo m. ambulatorinės reabilitacijos paslaugų kiekis bendroje reabilitacijos paslaugų struktūroje sudarė 30,1 procentą. Ambulatorinė reabilitacija savo veiksmingumu tolygi stacionarinei. Be to, ambulatorinės reabilitacijos paslaugas pacientas gali gauti gyvenamojoje vietoje. Kita vertus, ambulatorinė reabilitacija yra gerokai pigesnė nei stacionarinė, o jos trukmė gali būti ilgesnė. Tai leidžia medicininės reabilitacijos paslaugų suteikti didesniam pacientų skaičiui. Ar pacientas turi gauti šias paslaugas stacionare, ar ambulatoriškai, sprendžia gydantysis gydytojas. Jei jis siunčia pacientą ambulatorinei reabilitacijai, o ligonis nori vykti į kitame mieste esančią stacionarinę reabilitacinę įstaigą (sanatoriją) už vadinamąsias viešbučio paslaugas nakvynę ir maitinimą pacientas susimoka pats. Ligonių kasos sumoka tik už įstaigos suteiktas gydymo procedūras. 14

15 Medicininės reabilitacijos bei ambulatorinės reabilitacijos finansavimo ir paslaugų dinamika m Apmokėta paslaugų, tūkst. L m m m m m m m Paslaugų skaičius Prioritetas teikiamas vaikų medicininei reabilitacijai ir ambulatorinės reabilitacijos plėtrai. Yra nustatyta, kad ne mažiau kaip 20 proc. PSDF biudžeto lėšų, numatytų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo išlaidoms kompensuoti, turi būti skirta vaikų gydymui m. minėtoms paslaugoms teikti buvo skirta 26,6 mln. Lt, panaudota 23,5 mln. lito m. minėtoms paslaugoms skirta 30,1 mln. Lt (su papildomomis rezervo lėšomis), panaudota 25,6 mln. litų m. taip pat buvo siekiama, kad ne mažiau kaip penktadalis lėšų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo išlaidoms kompensuoti atitektų vaikų gydymui: vis dėlto tam buvo panaudota 18,1 proc. (2006 m. 17,3 proc.) šių lėšų. Kodėl ne visos vaikų medicininės reabilitacijos paslaugoms skirtos lėšos panaudojamos? Taip yra dėl keleto priežasčių: medicininės reabilitacijos paslaugos buvo suteiktos vaikui gydantis stacionare, tėvai dėl šeimyninių aplinkybių atsisako vaikams siūlomos medicininės reabilitacijos, slaugantys asmenys turi mokėti priemokas sanatorinėse gydymo įstaigose, tėvai dėl nepakankamo mokymo lygio atsisako į sanatorijas išleisti mokyklinio amžiaus vaikus, kūdikiai ir vaikai iki 3 metų amžiaus be slaugančio asmens į sanatorijas nepriimami (pablogėja paslaugos prieinamumas vaikams iš globos namų ar asocialių šeimų), mažėjo vaikų gimstamumas. Taip pat dėl tėvų siekių suderinti savo kasmetines atostogas su vaikų gydymu sanatorijoje vaikai netolygiai siunčiami į medicininės reabilitacijos įstaigas. Tenka konstatuoti, kad Valstybinė ligonių kasa nurodytų priežasčių paveikti negali. Prevencinės programos moterims 2004 m. liepą pradėta vykdyti Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, finansavimo programa m. moterims sudaryta galimybė kas trejus metus nemokamai pasitikrinti dėl gimdos kaklelio vėžio. Kuo anksčiau aptinkami pakitimai, tuo lengviau galima juos išgydyti. Net 80 proc. šia liga susirgusių moterų galėtų pasveikti, jei liga būtų pastebėta laiku ir kuo anksčiau būtų pradėtas gydymas. Iš PSDF biudžeto lėšų sveikatos priežiūros įstaigoms apmokamos šios programos paslaugos: informavimas dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos, gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas, gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimas, gimdos kaklelio biopsija ir jos rezultatų įvertinimas, 15

16 gimdos kaklelio biopsijos medžiagos ištyrimas. Per penkerius su puse programos įgyvendinimo metų (2004 m. liepos mėn m.) dėl gimdos kaklelio vėžio pasitikrino daugiau kaip 627 tūkstančiai Lietuvos moterų: 298 moterims nustatyti gimdos kaklelio vėžio požymiai, ikivėžinės būklės. Vėžio registro duomenimis 2005 m. pirmą kartą Lietuvoje buvo nustatyta daugiau neinvazinio vėžio (Ca in situ) atvejų (533), nei invazinio (505), o 2009-aisiais, kaip ir ankstesniais metais, ši tendencija išlieka, Ca in situ atvejų nustatyta 628, o Ca 448. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos finansavimas Metai Suteikta paslaugų už (mln. Lt) Patikrinta moterų Rasta su ikivėžiniais susirgimais Rasta su piktybinių navikų požymiais ,7 62 tūkst ,6 145 tūkst ,9 86 tūkst ,3 75 tūkst ,9 127 tūkst ,9 129 tūkst m. rugsėjo 23 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-729 buvo patvirtinta Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa. Atrankinis mamografinis tyrimas iš PSDF biudžeto apmokamas metų moterims kas dvejus metus. Programos priemonėmis siekiama nustatyti kuo ankstesnės stadijos krūties ligas, nes daugiau kaip 95 proc. moterų, sergančių pirmos stadijos krūties vėžiu, visiškai išgydomos. Iš PSDF biudžeto lėšų sveikatos priežiūros įstaigoms apmokamos šios programos paslaugos: informavimas dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimas atlikti mamografiją, mamogramų atlikimas, mamogramų vertinimas m. daugiau kaip 57 tūkstančiai moterų pasinaudojo galimybe nemokamai pasitikrinti dėl krūties vėžio. Nuo 2006 m. gegužės iki 2010 m. piktybinio pobūdžio pakitimai nustatyti 478 moterims, moterų buvo rasti krūtų ikivėžiniai pakitimai. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos finansavimas Metai Suteikta paslaugų už (mln. Lt) Patikrinta moterų ,2 4,5 tūkst. Rasta su ikivėžiniais pakitimais ,15 48 tūkst. 4934* 90* ,7 47 tūkst ,6 52 tūkst ,1 57 tūkst Rasta su piktybinių navikų požymiais * 2006 m. gegužės gruodžio mėnesių rezultatai Prevencinė programa vyrams 2005 m. gruodžio 14 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-973 buvo patvirtinta Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa. Joje numatytos paslaugos apmokamos metų vyrams bei vyrams nuo 45 metų, jei jų broliai ar tėvai sirgo priešinės 16

17 liaukos vėžiu. Remiantis Europos randomizuotosios studijos apie prostatos vėžio patikrą (ERSPC - European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer) išvadomis nuo 2009 m. liepos 1 dienos informavimo apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo paslauga bei urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga teikiama kas dvejus metus. Programos paslaugos: informavimas apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas, urologo konsultacija ir priešinės liaukos biopsija m. pasitikrino daugiau kaip 101 tūkst. vyrų. Nuo programos vykdymo pradžios vyrams nustatytas priešinės liaukos vėžys. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos finansavimas Metai Suteikta paslaugų už (mln. Lt) Pasitikrino Nustatytas vėžys ,9 98 tūkst ,2 107 tūkst ,4 126 tūkst ,5 101 tūkst Rūpinantis širdies sveikata Širdies ir kraujagyslių ligos Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, vis dar yra dažniausia sergamumo ir mirties priežastis. Šios ligos siejamos su netinkama žmonių gyvensena: nesveika mityba (maiste per daug riebalų, cholesterolio, druskos), rūkymu, sumažėjusiu fiziniu aktyvumu, antsvoriu bei negydomu padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu ar cukriniu diabetu. Užsienio ir mūsų šalies patirtis rodo, kad norint išvengti daugelio širdies ir kraujagyslių ligų bei pailginti žmonių gyvenimą reikia perprasti ligos prigimtį, nustatyti ją skatinančius rizikos veiksnius ir atkakliai su jais kovoti. Pokyčių pirmiausia turime norėti patys ir ryžtis keisti savo gyvenseną. Tad siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą nuo ūminių širdies ir kraujagyslių ligų 2005 m. lapkričio 25 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-913 buvo patvirtinta Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa. Programa skirta metų vyrams bei metų moterims. Programos paslaugos: informavimas apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimas, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymas ar siuntimas išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, išsamus širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimas, sergančiųjų cukriniu diabetu ar metaboliniu sindromu širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės išsamus įvertinimas. Programos priemonės taikomos vieną kartą per metus m. programos paslaugos buvo suteiktos daugiau kaip 109 tūkst. pacientų, padaugėjo informavimo paslaugą teikiančių PAASPĮ iki 283 (2008 m. šią paslaugą teikė 264 įstaigos). Gerinant programos išsamaus širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo paslaugos prieinamumą sudaromos sutartys su naujais šių paslaugų teikėjais ( įstaigos, 2009 m. 8 įstaigos, teikiančios šią paslaugą) m. net 5 kartus daugiau suteikta išsamaus širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo paslaugų nei 2008 metais (2008 m. 168, 2009 m. 871). Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programos finansavimas 17

18 Metai Suteikta paslaugų už (mln. Lt) Pasitikrino ,9 21 tūkst ,4 73 tūkst ,4 105 tūkst ,8 109 tūkst. Nauja prevencinė programa Storosios žarnos vėžys išsivysčiusiose šalyse yra dažniausiai pasitaikanti vėžio liga ir antroji pagal dažnumą Europos gyventojų mirties priežastis. Storosios žarnos vėžys yra viena iš dažniausių onkologinių ligų Lietuvoje. Jei nustatomas ankstyvųjų stadijų storosios žarnos vėžys, jo gydymas gali būti efektyvus. Deja, pacientas ilgą laiką nejaučia jokių ligos požymių, todėl dažnai Lietuvoje aptinkamas IV stadijos storosios žarnos vėžys, kurio visiškai išgydyti nebeįmanoma. Tad siekiant pagerinti ankstyvųjų šio vėžio stadijų išaiškinimą ir sumažinti mirtingumą dėl šios ligos 2009 m. birželio 23 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo patvirtinta Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa. Ši programa patvirtinta kaip bandomasis projektas 2 metams Vilniaus ir Kauno apskrityse. Jei pasitvirtintų programos efektyvumas, vėliau jos mastą numatoma plėtoti. Programos paslaugos: informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir imunocheminio slapto kraujavimo testo išmatose (ifobt) rezultatų įvertinimas, paciento siuntimas pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopiją, gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia, biopsijos medžiagos paėmimas, gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia, biopsijos medžiagos paėmimas, taikant intraveninę nejautrą, biopsijos medžiagos histologinis ištyrimas ir įvertinimas. Programos paslaugos teikiamos kas dveji metai metų asmenims m. per penkis programos vykdymo mėnesius pasitikrino daugiau kaip 44 tūkst. asmenų, 241 atveju rasta ikivėžinių pakitimų, 34 piktybinių navikų požymiai. Vaikų dantų priežiūrai silantavimas 2009 m. toliau sėkmingai tęsiama 2004-aisiais pradėta Vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa. Šios programos lėšomis vaikams nuolatiniai krūminiai dantys dengiami hermetizuojančiomis medžiagomis silantais, apsaugančiais juos nuo karieso m. šiai programai įgyvendinti buvo skirta 2 159,5 tūkst. litų (159,5 tūkst. Lt daugiau nei 2008 m), suteikta 55 tūkst. paslaugų už 1 782,1 tūkst. litų. Nuo programos vykdymo pradžios iki 2010 m. daugiau kaip 242 tūkst metų vaikų buvo silantuoti krūminiai dantys m. šioje programoje dalyvavo daugiau nei 51 tūkst. vaikų. Vaikų krūminių dantų silantavimo paslaugos nemokamai teikiamos sutartį su teritorine ligonių kasa sudariusiose poliklinikose, šeimos medicinos centruose, kuriuose dirba gydytojai odontologai arba burnos higienistai. Sutartį su ligonių kasomis sudariusioms sveikatos priežiūros įstaigoms mokama už visas minėto amžiaus vaikams suteiktas silantavimo paslaugas. Padengtų silantais dantų kontrolė atliekama po 3 mėnesių, vėliau kiekvieno profilaktinio tikrinimosi metu. Jei silantas iškrenta, krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis procedūra kartojama. 18

19 Švedijos mokslininkai nustatė, kad silantinėmis medžiagomis padengus dantų vageles apie proc. vaikų net po aštuonerių metų nesiskundė kariesu. KONTROLĖS PROCEDŪRŲ APŽVALGA 2009 m. TLK sudarė 1015 sutartis su asmens sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant ir reabilitacijos bei sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo, teikiančiomis įstaigomis bei 462 sutartis su vaistinėmis. TLK per metus atliko 1216 asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių teikiamų paslaugų kontrolės procedūrų (iš jų 1016 planinių ir 200 neplaninių). Kontroliuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, kiekį ir kokybę, atlikti finansinę lėšų naudojimo analizę bei išieškoti PSDF biudžetui padarytą žalą pagrindinės ligonių kasų ekspertų funkcijos. ASPĮ kontrolės periodiškumo rodiklis (siekiama 1x3 metus) Sutarčių skaičius su ASPĮ Kontroliuota ASPĮ 50 0 Vilniaus Kauno Klaipėdos Šiaulių Panevėžio 19

20 Vaistinių kontrolės periodiškumo rodiklis (siekiama 1x5 metus) Vilniaus Kauno Klaipėdos Šiaulių Panevėžio Sutarčių skaičius su vaistinėmis Kontroliuota vaistinių 2009 m. TLK atliktų kontrolės procedūrų metu 558 atvejais buvo nustatyta žala PSDF biudžetui, o 658 kontrolės procedūrų metu nenustatyta žalos PSDF biudžetui metais nustatytos žalos PSDF biudžetui dydis daugiau nei tūkst. litų: asmens sveikatos priežiūros įstaigų žala PSDF biudžetui už neteisėtai suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas daugiau nei tūkst. Lt, tai yra, apie 500 tūkst. Lt. daugiau nei pernai; vaistinių žala PSDF biudžetui sudarė apie 2,7 tūkst. Lt., tai yra, apie 2,5 kartus mažiau nei pernai m. kontroliuojant pirminio lygio ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų pateikimo apmokėjimui pagrįstumą, buvo atliktos 44 kontrolės procedūros ir nustatyta didesnė nei 85 tūkst. litų žala PSDF biudžetui. Pagrindinės neatitiktys susijusios su skatinamųjų paslaugų bei ambulatorinės slaugos paslaugų namuose teikimu. Kontroliuojant siuntimo konsultuoti, hospitalizuoti ir (ar) atlikti brangiuosius tyrimus bei procedūras tinkamumą ir pagrįstumą buvo atlikta 18 kontrolės procedūrų ir nustatyta žala PSDF biudžetui siekė 0,4 tūkst. litų m. TLK atliko 41 palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, prieinamumo ir tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės bei norminių dokumentų laikymosi kontrolės procedūras ir nustatė daugiau nei 332 tūkst. Lt žalą PSDF biudžetui. Buvo atliekamos slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų kartotinės kontrolės procedūros siekiant įvertinti, ar minėtos paslaugos atitiko Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 4 dalies 1 punkto reikalavimą, t. y., ar jos nebuvo teiktos ilgiau nei 120 dienų per kalendorinius metus, ir nustatyti kartotiniai šio reikalavimo pažeidimai. Didžiausia žala PSDF biudžetui daugiau nei 805 tūkst. litų nustatyta atlikus 130 kontrolės procedūrų vertinant specializuotų ambulatorinių paslaugų kiekį, kokybę bei už konsultacijas pateiktų apmokėti sąskaitų pagrįstumą. Dažniausiai buvo aptinkama, kad konsultacijos suteiktos šeimos gydytojo normos apimties, pacientai kreipėsi neturėdami siuntimų arba jie nebuvo apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu. Kartais medicinos dokumentuose nėra jokių įrašų apie pacientui suteiktas paslaugas. Klaipėdos TLK specialistai nustatė sistemingą pažeidimą, kai nepagrįstai buvo teikiamos apmokėti radiologo paslaugos (aprašius kompiuterinės tomografijos tyrimą). 20

21 Tuo laikotarpiu buvo atliktos 76 kontrolės procedūros dėl dienos chirurgijos, dienos stacionaro, stebėjimo ir trumpalaikio gydymo (prioritetinių) paslaugų ir nustatyta 752 tūkst. litų žala PSDF biudžetui. Visose TLK buvo kontroliuojama, ar neviršijama normatyvinė 72 valandų gulėjimo trukmė, teikiant apmokėti trumpalaikio gydymo paslaugų išlaidas. Tikrinimų metu nustatyti sistemingi pažeidimai. Kontroliuojant antrinio ir tretinio lygio stacionarinių paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, prieinamumo ir tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės bei norminių dokumentų laikymosi dalykus buvo atliktos 36 kontrolės procedūros ir nustatyta daugiau nei 305 tūkst. litų žala PSDF biudžetui. Vis nustatoma, kad nesilaikoma stacionaro paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų, kartais paslaugos teikiamos nedraustiems pacientams arba pateikiamos apmokėti kitų paslaugų išlaidos. Kontroliuojant dantų protezavimo paslaugų tinkamumą atlikta 19 kontrolės procedūrų ir nustatyta 18,5 tūkst. litų žala PSDF biudžetui. Kontroliuojant medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo siuntimų išdavimo pagrįstumą atliktos 4 kontrolės procedūros, neatitikčių nenustatyta. Tačiau kontroliuojant medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, prieinamumą ir tinkamumą, kiekį, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybę bei norminių dokumentų laikymąsi buvo atliktos 9 kontrolės procedūros ir jų metu nustatyta 56 tūkst. litų žala PSDF biudžetui. Konstatuota, kad paslaugos neatitiko specialiųjų reikalavimų, kai kurie pacientai į namus išvykdavo anksčiau. Kontroliuodamos kompensuojamųjų vaistų ir MPP skyrimo ir išrašymo pagrįstumą teritorinės ligonių kasos atliko 307 kontrolės procedūras, išaiškinta, jog PSDF biudžetui padaryta daugiau nei 194 tūkst. litų žalos. Kontroliuojant kompensuojamųjų vaistų ir MPP išdavimo (pardavimo) vaistinėje pagrįstumą buvo atlikta 478 kontrolės procedūros, nustatyta žala PSDF biudžetui tik 2,6 tūkst. litų. Tikrinant brangiųjų tyrimų ir procedūrų tinkamumą ir jų išlaidų apmokėjimo teisėtumą atliktos 8 kontrolės procedūros ir nustatyta apie 36 tūkst. litų žala PSDF biudžetui. Pažymėtina, kad jau kelerius metus prevencinių programų vykdymo tinkamumo kontrolė įtraukiama į prioritetinių kontrolės krypčių sąrašą ir jas kontroliuojant nustatoma santykinai nedidelė žala PSDF biudžetui: atlikus 55 kontrolės procedūras nustatyta 15,6 tūkst. litų žala. Koordinuojant VLK Ortopedijos technikos kompensavimo skyriaus specialistams buvo kontroliuojamas ortopedijos technikos priemonių skyrimo bei išrašymo teisėtumas. Atlikus 73 kontrolės procedūras nustatyta 0,4 tūkst. litų žala PSDF biudžetui. Tai patvirtino prielaidą, kad medicinos dokumentų tikrinimas šioje srityje nėra efektyvus kontrolės metodas. Šiaulių TLK specialistams apklausus pacientus VLK specialistai įrodė, kad buvo klastojami medicinos dokumentai, patvirtinantys ortopedijos technikos priemonių išdavimą. Tad pacientų tiesioginės apklausos metodas dažniau turėtų būti taikomas kontroliuojant minėtų priemonių skyrimo teisėtumą. Sveikatos apsaugos ministro pavedimu nuo 2006 m. šalies mastu atliekamos kontrolės procedūros, taikant rizikos įvertinimo metodą. Šių patikrų metu vadovaujamasi NST rizikos įvertinimo metodo taikymo (kitose) Europos šalyse vadovu (Amsterdamas, 2005 m. liepos mėn.) bei Rizikos įvertinime (NST Kovos su sukčiavimu ir apsaugos valdymo tarnybos autorinė 2005) nurodytais tikrinamo kontingento atrinkimo ir vertinimo kriterijais m. šiuo metodu buvo kontroliuotos priėmimo ir skubios pagalbos paslaugos. Šalies mastu gauti rezultatai buvo lyginti su analogiškais duomenimis, kuriuos nustatė Vilniaus TLK specialistai metais. Nustatyta, kad neatitikčių pasireiškimo tikimybė teikiant priėmimo ir skubios pagalbos paslaugas m. iš esmės nesikeitė ir siekė apie 7 procentus. Be to, iš fizinių asmenų išieškota Lt žalos, padarytos PSDF biudžetui. 21

22 NAUJA DANTŲ PROTEZAVIMO TVARKA LABIAU PRIEINAMOS PASLAUGOS 2009 m. buvo rengiama ir sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-743 patvirtinta (įsigaliojo nuo 2009 m. rugsėjo 20 d.) nauja dantų protezavimo tvarka, pagerinusi šių paslaugų prieinamumą. Ši tvarka taip pat skatina suteikti paslaugas daugiau pacientų, stabdo PSDF išlaidų augimą. Primename, kad iš PSDF biudžeto už dantų protezavimo paslaugas kompensuojama senatvės pensininkams (moterims nuo 60 metų, vyrams nuo 62,5 metų), neįgaliesiems, vaikams (iki 18 m.). Pabrėžtina, kad kasmet buvo gerinamas šių paslaugų finansavimas: prieš penketą metų dantų protezavimui buvo išleista 8,2 mln. Lt, o 2007-aisiais jau 27,2 mln. Lt, pikas pasiektas aisiais, kai iš PSDF biudžeto buvo išleista 37,5 mln. Lt, tiesa, 2009-aisias išleista kiek mažiau 29,9 mln. litų. Daugiausiai paslaugų dantų protezuotojai suteikė 2008-aisias iš viso pacientų (kaip minėjome, tais metais išleista ir daugiausia PSDF biudžeto lėšų) aisiais minėtas paslaugas gavo pacientai. Per pastaruosius penkerius metus itin šoktelėjo PSDF biudžeto išlaidos vieno asmens dantų protezavimui: jei 2005-aisiais buvo išleidžiama 390,1 Lt, tai 2006-aisiais beveik dvigubai daugiau 774,3 Lt, 2007-aisias minėtos išlaidos, palyginti su 2005 m., augo daugiau nei keturis kartus 1650,9 Lt, 2009-aisiais net penkis kartus iki1972,6 lito , m. dantų protezavimo išlaidos, Lt , ,00 Metai Žmonių sk , , m , , m m , m , m m m , , m , ,00 214,2 217,7 233,4 0, m m m m m m m m. 0 Visos išlaidos, Lt Išlaidos vienam žmogui, Lt Augant PSDF biudžeto dantų protezavimo išlaidoms nerimą kėlė ir kelia tai, kad kasmet didėjo eilės šioms paslaugoms gauti (2009 m. rudenį dantų protezavimo laukė asmenų). Todėl, kaip jau minėjome, sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo sudaryta darbo grupė ir parengta bei patvirtinta naujoji tvarka. Dantų protezavimo išlaidos pagal naująją tvarką kompensuojamos pacientui, o ne paslaugų teikėjui, todėl pacientams didėja protezavimo įstaigų pasirinkimo galimybė: gaunantys paslaugas pagal savivaldybės gyventojų sąrašo eilę gali pasirinkti bet kurią dantų protezavimo paslaugas teikiančią įstaigą, turinčią sutartį su ligonių kasa. Asmenys, įrašyti į minėtą sąrašą, bet nusprendę nelaukti, kol ateis jų eilė, ir galintys už paslaugas susimokėti patys, gali pasirinkti ir neturinčią sutarties su TLK įstaigą (ji gali būti net ir ne Lietuvoje). Jie vėliau nustatyta tvarka pateikę ligonių kasai sąskaitą gauna atitinkamo dydžio kompensaciją. 22

23 Minėta tvarka reglamentuoja, kokia išlaidų dalis bus kompensuota iš PSDF biudžeto. Numatyti kompensacijos dydžiai iki 1300 ir iki 4000 balų. Kadangi 2009 m., priėmus naująją tvarką, balo vertė buvo 0,89 Lt, už dantų protezavimą atitinkamai buvo mokama iki 1157 arba iki 3560 litų. Didesnioji kompensacija už dantų protezavimą numatyta vaikams bei suaugusiesiems, kuriems būtina sudėtingesnio gydymo technologija (sprendžia tretinio lygio odontologų konsiliumas). Priėmus naująją tvarką pasikeitė prašymų dėl dantų protezavimo paslaugų, kompensuojamų iš PSDF biudžeto, padavimo vieta. Anksčiau prašymai buvo priimami dantų protezavimo įstaigose, o dabar pageidaujantieji gauti dantų protezavimo paslaugas turi kreiptis į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios yra prisirašę, gydytoją odontologą (jei kreipiasi į kitos sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją odontologą, už suteiktą konsultaciją turi susimokėti). Minėtos įstaigos asmenų prašymus registruoja ir pateikia teritorinei ligonių kasai, kuri pagal prašymų užpildymo datą įtraukia į savivaldybės gyventojų, laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų, sąrašą. Šis sąrašas yra tęstinis ir sudaromas pagal vienintelį kriterijų prašymo datą. Atėjus paciento eilei protezuoti dantis, jį apie tai informuoja ligonių kasa. Vaikams dantų protezavimo paslaugos kompensuojamos be eilės. IŠLAIDŲ KOMPENSUOJAMIESIEMS VAISTAMS IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ŠIEK TIEK MAŽIAU 2009-aisiais pirmą kartą per pastaruosius penkerius metus sumažėjo PSDF išlaidos kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms. Praėjusių metų viduryje pradėjus taikyti sveikatos apsaugos ministro patvirtinto Vaistų prieinamumo ir kainų mažinimo plano priemones 2009 m. antrąjį pusmetį buvo sulaukta ir rezultatų kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms išleista 7 mln. Lt mažiau. Pagal tą planą į kompensuojamųjų vaistų kainyną buvo įrašyta nemažai generinių vaistų, buvo pradėtos grupuoti kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės, o jų grupėms nustatytos vienodos bazinės kainos. Pigesnių, tačiau tokio pat gydomojo poveikio kaip ir originalūs vaistai generinių vaistų įrašymas į kainyną leido taupyti ne tik PSDF biudžeto lėšas, bet ir mažinti pacientų priemokas už kompensuojamuosius vaistus. Lietuvoje 2009 metais buvo kompensuojama apie 380 vaistų bendriniais pavadinimais ir 1750 vaistų prekiniais pavadinimais m. organizacijos Health Consumer Powerhouse atlikto Europos sveikatos paslaugų indekso tyrimo metu buvo vertinama, kokia dalis visų receptinių vaistų įsigijimo išlaidų yra kompensuojama visuomeninėmis lėšomis. Teigiamai buvo įvertintos tos šalys, kuriose buvo kompensuojama daugiau nei 60 procentų išlaidų receptiniams vaistams m. PSDF biudžeto lėšomis buvo kompensuojama 62,7 proc. receptinių vaistų įsigijimo išlaidų. Tai rodo, kad Lietuvoje palyginti sparčiai plėtojamas išlaidų vaistams kompensavimas. Per pastaruosius devynerius metus išlaidos vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, skiriamiems ambulatorinio gydymo metu, padidėjo 1,6 karto 2009 m. siekė 696,23 mln. Lt: 644,23 mln. Lt išleista vaistams, 51,99 mln. Lt medicinos pagalbos priemonėms (1 pav.). 23

24 m. PSDF biudžeto išlaidos kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms (MPP) 2009 m. buvo išrašyta tik tūkstančiu daugiau kompensuojamųjų vaistų receptų, palyginti su 2008 metais metais buvo išrašyta 11 mln. receptų, 2006 m. 10,5 mln., 2005 m. 10,1 mln., 2004 m. 9,7 mln., 2003 m. 8,9 mln., 2002 m. 8,8 mln., 2001 m. 11 mln. receptų. Absoliučiais skaičiais vidutinė recepto kaina (palyginti 2009 m. su 2008 m.) padidėjo tik 1 litu, o 2008 m., palyginti su 2007 m., net 3,4 lito m. kompensuojamųjų vaistų receptų skaičius ir vidutinės recepto kainos pokytis 2009 m. 1,18 mln. pacientų, t. y. 35,3 proc. visų Lietuvos gyventojų, naudojosi vaistų įsigijimo išlaidų kompensavimo sistema. Daugiausia vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašoma vyresniems žmonėms: 2009 metais vaistus vartojo 88,7 proc. visų vyresnių kaip 75 m. 24

25 asmenų ir tik 11,2 proc metų gyventojų. Vidutiniškai vienam pacientui tenka 589 litai PSDF biudžeto išlaidų kompensuojamiesiems vaistams m. vidutiniškai vienam statistiniam gyventojui teko 208 litai PSDF biudžeto išlaidų kompensuojamiesiems vaistams ir 9,6 recepto, o vidutinė recepto kaina sudarė 61,2 lito m. PSDF biudžeto išlaidos kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms (MPP) pagal amžiaus grupes Amžiaus grupė Pacientų, kuriems buvo išrašyti komp. vaistai ir MPP, dalis (proc.), palyginti su bendru gyventojų skaičiumi pagal amžiaus grupes Kompensuojamoji suma, tenkanti vienam pacientui (Lt) Vidutinė recepto kompensuojamoji kaina (Lt) Vidutinis receptų skaičius, tenkantis vienam pacientui Vidutinis receptų skaičius, tenkantis vienam statistiniam šalies gyventojui Vidutinė suma, tenkanti vienam statistiniam šalies gyventojui (Lt) ,1 120,2 40,9 2,9 1,32 54, ,2 355,5 117,4 3,0 0,40 46, ,2 856,6 136,4 6,3 0,70 95, , ,2 4,17 275, ,6 729,1 53,1 13,7 10,38 551, ,7 755,2 48,9 15,4 13,71 670,25 Iš viso 35,3 588,8 61,2 9,6 3,40 207, m. PSDF biudžeto išlaidos vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms buvo 13 mln. Lt didesnės nei 2008-aisiais. Tačiau lygindami PSDF biudžeto išlaidų pasiskirstymą pagal PSO Anatominės terapinės klasifikacijos (ATC) vaistų grupes matome, kad m. daugiausia išlaidų teko toms pačioms ligų grupėms. Pirmavo kardiologiniai vaistai, tačiau 2009 m. PSDF biudžeto išlaidos šiems vaistams buvo 2,85 proc. mažesnės nei 2008-aisiais m. priešnavikiniams vaistams buvo išleista 5,39 proc., o vaistams nuo nervų sistemos ligų 0,78 proc. PSDF biudžeto lėšų daugiau nei 2008 metais m., palyginti su 2008 m., padidėjo PSDF biudžeto išlaidos, tenkančios kitoms ligų grupėms: išlaidos virškinimo traktą ir metabolizmą veikiantiems vaistams padidėjo 3,86 proc., vaistams nuo kraujotakos sistemos ligų 16,29 proc., jutimų sistemą veikiantiems vaistams 7,86 proc., kitiems vaistams 11,88 procento m. medicinos pagalbos priemonėms buvo išleista 6,1 mln. litų daugiau nei 2008-aisiais. Lietuvoje vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidos kompensuojamos 100, 90, 80, 50 procentų pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašus m. PSDF biudžeto išlaidos vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms pagal 100 proc. kompensavimo lygį buvo 22,7 mln. Lt didesnės nei aisiais, pagal 80 proc. kompensavimo lygį 9,1 mln. Lt mažesnės, o pagal 50 proc. kompensavimo lygį 1 mln. Lt mažesnės nei 2008-aisiais. 25

26 m. PSDF biudžeto išlaidos vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms pagal kompensavimo lygmenis Pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (TLK-10) 2009 m. 50% 80% 100% 2008 Kompensuojamoji suma 2009 Kompensuojamoji suma Pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (TLK 10) 2009 m. daugiausia PSDF biudžeto lėšų buvo išleista hipertenzijai (kodas I10-I15 pagal TLK-10), II tipo cukriniam diabetui (kodas E11), astmai (kodas J45), priešinės liaukos piktybiniams navikams (kodas C61), šizofrenijai (kodas F20), glaukomai (kodas H40), išsėtinei sklerozei (kodas G35), krūties piktybiniams navikams (kodas C50), I tipo cukriniam diabetui (kodas E10) ir lėtiniam virusiniam hepatitui (kodas B18) gydyti. Lygindami PSDF biudžeto išlaidas kompensuojamiesiems vaistams pagal firminius vaistų pavadinimus matome, kad m. daugiausia lėšų buvo išleidžiama virškinimo sistemą ir metabolizmą veikiančiam vaistui NovoMix 30 FlexPen inj. susp. pripild. švirkšte 100 V/ml 3ml N5 (2008 m. 13,14 mln. Lt, 2009 m. 14,48 mln. Lt). Iš vaistų kvėpavimo sistemos ligoms gydyti pagal išlaidas išsiskyrė vaistas Symbicort Turbuhaler 160/4.5mcg inhal. milt. 120 dozių (2008 m. 11,98 mln. Lt, 2009 m. 12,88 mln. Lt) ir vaistas Seretide Diskus 50/500mkg inhaliaciniai dozuoti milteliai 60 dozių (2008 m. 12,02 mln. Lt, 2009 m. 12,67 mln. Lt). Iš vaistų nuo kraujodaros sistemos ligų daugiausiai PSDF biudžeto išlaidų teko vaistui Plavix 75mg plėvele dengtos tabletės N28 (2008 m. 12,29 mln. Lt, 2009 m. 12,06 mln. Lt), vaistui Lercapin 10 mg plėvele dengtos tabletės N28 (2008 m. 12,48 mln. Lt, 2009 m. 11,88 mln. Lt), vaistui Zofistar 30 mg plėvele dengtos tabletės N28 (2008 m. 8,79 mln. Lt, 2009 m. 9,32 mln. Lt) ir vaistui Nebilet 5mg tabletės N28 (2008 m. 17,12 mln. Lt, 2009 m. 9,07 mln. Lt). Iš priešnavikinių vaistų pirmauja vaistas Diphereline 3.75 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo inj. susp. (2008 m. buvo išleista 11,18 mln. Lt, 2009 m. 11,39 mln. Lt), vaistas Rebif 44 mkg (12 mln. TV) inj. tirpalas užpild. švirkštas 0.5ml N12 (2008 m. 8,87 mln. Lt, 2009 m. 9,76 mln. Lt). Nemažai PSDF biudžeto lėšų buvo skiriama jutimų sistemą veikiančiam vaistui Xalatan 0.005% akių lašai, tirpalas 2.5ml (2008 m. 8,49 mln. Lt, 2009 m. 9,29 mln. Lt). Toliau lentelėje išvardytos 5 vaistinės (jų tinklai), išdavusios daugiausia kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių m. iš 696,23 mln. Lt, skirtų iš PSDF biudžeto vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, daugiausia teko UAB EUROVAISTINĖ 178,95 mln. Lt (25,7 proc.). UAB EUROVAISTINĖ teko ir didžiausia dalis kompensuojamųjų vaistų bei medicinos pagalbos priemonių receptų 3,67 milijono (32,3 proc.). UAB Nemuno vaistinė taip pat teko nemaža dalis šių receptų 2,41 milijono (21,2 proc.), o PSDF biudžeto išlaidos šios 26

27 vaistinės išduotiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms sudarė 104,16 mln. Lt (15 proc.). Daugiau nei po 4 proc. visų išduotų kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių receptų teko UAB Apotheca vaistinė ir UAB Gintarinė vaistinė, daugiau nei 3 proc. UAB Saulėgrąžų vaistinė. Kitoms vaistinėms teko 3,92 mln. (34,5 proc.) receptų, PSDF biudžeto išlaidos jų išduotiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms sudarė 282,69 mln. litų m PSDF biudžeto išlaidos pagal vaistines 2009 m. PSDF biudžeto išlaidos (Lt) 2009 m. išlaidų dalis (proc.) 2009 m. receptų skaičius (vnt.) 2009 m. receptų dalis (proc.) Vaistinės pavadinimas UAB EUROVAISTINĖ , ,3 UAB Nemuno vaistinė , ,2 UAB Apotheca vaistinė , ,2 UAB Gintarinė vaistinė , ,4 UAB Saulėgrąžų vaistinė , ,4 Kitos vaistinės , ,5 Bendra suma Endoprotezavimo operacijų daugėjo, eilės mažėjo 7245 tiek endoprotezavimo operacijų 2009-aisias atliko Lietuvos gydymo įstaigos, pagerinusios 2008-ųjų (6 526 operacijos) ir visų ankstesnių metų rekordą. Per pastaruosius trejus metus tokių operacijų kasmet buvo atliekama vis daugiau, kaip ir anksčiau dauguma jų pirminės klubo ir kelio sąnarių keitimo operacijos (2009 m. atlikta tokios operacijos). Beveik visos įstaigos, su kuriomis ligonių kasos buvo sudarę sutartis, 2009 m. atliko daugiau pirminių klubo ir kelio operacijų. Itin ūgtelėjo Klaipėdos universiteto ligoninėje (iš viso atliktos 804 operacijos), Kauno medicinos universiteto klinikose (1022 operacijos), Panevėžio ligoninėje (611 operacijų), Vilniaus universiteto Santariškių klinikų Centro filiale (536 operacijos) atliktų pirminių klubo ir kelio operacijų skaičius. Endoprotezavimo operacijų lydere išlieka Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė, kurioje 2009 m. iš viso atlikta 1258 operacijos (kartu su peties, čiurnos bei pakartotinėmis operacijomis), nors tokių operacijų čia padaryta netgi mažiau nei aisiais aisiais daugiau buvo atlikta pakartotinių klubo endoprotezavimo operacijų (iš viso 260, tai sudaro 6,5 proc. klubo endoprotezavimo operacijų), o pakartotinių kelio operacijų mažiau (iš viso 50, tai sudaro 1,6 proc. kelio endoprotezavimo operacijų). Prireikus tokios operacijos pacientai dažniausiai vyksta į didžiųjų miestų gydymo įstaigas Vilniaus greitosios medicinos pagalbos universitetinę, Santariškių klinikų Centro filialą, Kauno medicinos universiteto klinikas, Kauno Raudonojo Kryžiaus, Klaipėdos universiteto, Klaipėdos apskrities, Panevėžio, Šiaulių ligonines, kuriose atliekama dauguma visų endoprotezavimo operacijų aisiais, palyginti su 2008 m., 16 proc. sumažėjo pacientų prašymų dėl nemokamų endoprotezų skyrimo jų iš viso gauta (2008 m , 2007 m , 2006 m , 2005 m prašymai). 27

28 Sąnarių endoprotezų laukiančiųjų eilė 2009 m. sutrumpėjo nuo iki pacientų (tiek jų buvo 2010 m. pradžioje). Valstybinė ligonių kasa pacientų prašymus dėl nemokamų endoprotezų skyrimo registruoja nuo 1998 ųjų (tais metais VLK pirmą kartą centralizuotai nupirko endoprotezų). Per pastarąjį dešimtmetį beveik 4 kartus padaugėjo prašymų skirti kelio sąnario endoprotezą ir net 9 kartus padaugėjo atliktų operacijų kiekis. Prašymų skirti klubo sąnarį minėtu laikotarpiu padaugėjo pusantro karto, o šių operacijų 2,4 karto. Didžiausią klubo ir kelio sąnario protezavimo laukiančiųjų sudaro metų amžiaus pacientai, o jaunesni kaip 41 metų ir vyresni nei 80 metų sudaro vos kelis procentus tokių pacientų. Pabrėžtina, kad pacientas turi teisę rinktis ligoninę, kurioje laukiančiųjų endoprotezavimo operacijos eilės yra trumpiausios, o pasirinkęs pakeisti gydymo įstaigą. Savo pageidavimą pasirinkti kitą ligoninę asmuo turi raštu pranešti Valstybinei ligonių kasai. Informacija apie eiles pateikiama VLK tinklapyje skyriuje Sąnarių endoprotezavimas m. mažėjo (palyginti su 2008 m. net 31 proc.) įsigyjančių endoprotezus savo lėšomis komercinėmis kainomis, o vėliau laukiančių kompensacijos iš PSDF biudžeto. Minėtu laikotarpiu gauti 952 prašymai skirti kompensaciją, o kompensacijos išmokėtos 1117 pacientų (2008 m. gauti 1385 prašymai, kompensacijos išmokėtos 1457 pacientams). Tikėtina, kad tokią tendenciją skatina tai, jog pacientai jau gali lengvai pasirinkti gydymo įstaigas, kuriose nereikia laukti (arba laukti neilgai) operacijos. Savo ruožtu išryškėjo ir gydymo įstaigų konkurencija dėl pacientų, be to, Valstybinė ligonių kasa endoprotezų nupirko pakankamai. Beje, savo lėšomis endoprotezą įsigijusiems pacientams kompensuojama ne visa jo kaina: kompensuojamoji suma nustatoma pagal mažiausią VLK centralizuotai nupirkto endoprotezavimo sistemos komplekto kainą 2009 m. savo lėšomis įsigijusieji klubo sąnario endoprotezą gaus 1850,10 Lt, o kelio sąnario endoprotezą 3506,16 Lt kompensaciją. Tiesa, nerimo kelia, kad 2009 m. daugėjo pacientų skundų, jog kai kuriose gydymo įstaigose už savo pinigus tenka įsigyti vadinamuosius operacinius rinkinius, nors privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems pacientams už jiems atliktą operaciją, būtinus vaistus ir priemones gydymo įstaigai sumoka ligonių kasos pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymuose patvirtintas paslaugų bazines kainas. Tik tuo atveju, jei apsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu pacientas savo iniciatyva (ar gydytojo patartas) pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, vaistus ar medicinos pagalbos priemones, jis apmoka paties pasirenkamų ir gydytojo skiriamų paslaugų, procedūrų, vaistų ar medicinos pagalbos priemonių kainų skirtumą. 28

29 Lietuvoje atliekamų sąnarių pakeitimo operacijų skaičius, palyginti su kitų šalių tokiais rodikliais, yra gana didelis: 100 tūkst. mūsų šalies gyventojų per metus tenka 112 klubo ir 94 kelio endoprotezavimo operacijos m. Vokietijoje tokiam skaičiui gyventojų per metus teko 221 klubo operacija, Danijoje 212, Šveicarijoje 201, Jungtinėje Karalystėje 147, Švedijoje 141, Austrijoje 138, Prancūzijoje 113. Ir Lietuvos kelio endoprotezavimo operacijų skaičius jau ne gėda lyginti: Vokietijoje ir Danijoje jų per metus 100 tūkst. gyventojų atliekama po 172, Švedijoje 152, Austrijoje 149, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje po 147, Ispanijoje 96, Prancūzijoje 76 operacijos. Na, o štai Rumunijoje tokiam gyventojų skaičiui per metus teko tik 32 klubo bei 7 kelio operacijos. Endoprotezavimo srityje einame panašiu žingsniu kaip ir Prancūzija tai tikrai geras rezultatas. Juk čia lenkiame ir savo kaimynus Lenkiją, Latviją, šiek tiek Estiją, mūsų rodikliai po truputį artėja prie Skandinavijos šalių. Tiesa, pagal dabartinį klubo ir kelio sąnarių pirminio endoprotezavimo poreikį per metus 100 tūkst. gyventojų turėtų tekti 176 kelio ir 141 klubo pirminės endoprotezavimo operacijos. Šio proceso spartinimas, operacijų laukimo eilių trumpėjimas priklauso nuo tam skiriamų lėšų, nuo perkamų endoprotezų kainų, taip pat nuo gydymo įstaigų pajėgumo atlikti daugiau tokių operacijų. Centralizuotai perkama daugiau 2009-ųjų balandį patvirtinus centralizuotai perkamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą, VLK surengė 26 atviruosius pirkimo konkursus bei 23 neskelbiamas derybas, buvo sudaryta 118 sutarčių. Tais metais išlaidoms galūnėms, sąnariams ir organams protezuoti, protezams įsigyti ir centralizuotai perkamiems vaistams bei medicinos pagalbos priemonėms buvo skirta 151,4 mln. Lt, t. y. 11,7 mln. (8 proc.) daugiau negu buvo numatyta 2008 m. PSDF biudžete. 29

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

TVIEŠOSIOS

TVIEŠOSIOS VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė PRIENAI 2016 LIGONINĖS MISIJA Teikti prieinamas, mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas,

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VARTOJIMO NETOLYGUMAI Jonas Narbutas direktorius 213-12-11 44,6 59,5 68,2 68,8 82,6 86,2 79,1 72,6 81,1 93,1 97,2 9,4 85,6 87 96,3 98,4 99 17,8 16,4 111,4 111,6 16,5

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS S

PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS S PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA SPRENDIMAS DöL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. kovo 28 d. Nr. T-

Detaliau

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009 2011 METŲ PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITA I. ĮVADAS Alytaus miesto savivaldybės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

metine ataskaita internetui

metine ataskaita internetui PRITARTA Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-158 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ LIGO I ĖS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. ŽI IOS APIE ĮSTAIGĄ Pagrindinis VšĮ Mažeikių

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode] Vaikų sveikatos stebėsenos vykdymas ir perspektyvos savivaldybėse Neringa Tarvydienė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 1 2010-03-05, Vilnius Vaikų sveikatos stebėsenos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS Ekonomiškai efektyvių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagal Vilniaus TLK savivaldybes 2017 m. analizė www.vilniaustlk.lt Ekonomiškai efektyvios asmens sveikatos priežiūros paslaugos Ambulatorinės

Detaliau

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų 277 038 atsiliepti skambučiai Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti Šiuos skaičius, kalbėdama apie 2011- uosius metus, įvardija Lietuvos telefoninių

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

III

III PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2011 m. kovo 24 d. Nr. T-87 Pakruojis

Detaliau

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Projektas TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 214 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 214 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 215 m. balandžio

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN 2029-6274 ISSN 2029-6274 Informacinį leidinį sudarė: Giedrė Smailytė

Detaliau

ivairios lokalizacijos osteochondropatiju skoliozės reabilitacinio gydymo protokolas.

ivairios lokalizacijos osteochondropatiju skoliozės reabilitacinio gydymo protokolas. PATVIRTINTA VšI Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos Palangos gintaras direktoriaus 2015-02-24 įsakymu Nr. ĮV-15 ĮVAIRIOS LOKALIZACIJOS OSTEOCHONDROPATIJŲ, SKOLIOZĖS REABILITACINIO GYDYMO PROTOKOLAS

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES TARPINSTITUCINĖS ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Nr. ( E) 2- Vilnius Priemon

VILNIAUS APSKRITIES TARPINSTITUCINĖS ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Nr. ( E) 2- Vilnius Priemon VILNIAUS APSKRITIES TARPINSTITUCINĖS ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 2019-02- Nr. (10-13 16.1.1E) 2- Vilnius Priemonės įvykdymo data Priemonės pobūdis ir pavadinimas Priemonės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įstatymų projektų rengimą paskatinusios priežastys, parengtų

Detaliau

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi 1 12.8 Pacientų, turinčių limfotakos sutrikimų ir sergančių onkologinėmis ligomis, limfodrenažinis masažas (80 val.) 2019-08-19 2019-08-30 Eimantas Pocius, 9-10 V2019T12.8-2 13821 170 Eur 2 1.152 Saugus

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas 2010-2013 Suglausta versija Lithuanian (Version 1) Įžanga Jeigu norite pilnos plano versijos

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI 1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠUS, APSKAIČIAVIMO PROTOKOLAS 1. Duomenys apie

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS 2017-11-27 (data) Vertinimas pirminis patikslintas Vilnius (sudarymo vieta) Paskutinio vertinimo

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IBM-Lietuvos tyrimų centras bendras projektas Lietuvos mokslo ir žinių visuomenei Tomas Deržanauskas UAB Lietuvos tyrimų centras 2011 m. spalio 18d. Vilnius IBM tarp pasaulinių inovatorių lyderių IBM jungia

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA SPRENDIMAS DöL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 2019 m. kovo 28 d. Nr. T-

Detaliau

MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE

MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE 1 1 SANTRAUKA Ši ataskaita Siekis nustatyti ir suprasti atskirties mastą ir pobūdį: institucinės, prievartinės ir bendruomeninės paslaugos ir praktika Europoje

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos vadybos katedra Kristina Lazaravičienė GIMDOS KA

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos vadybos katedra Kristina Lazaravičienė GIMDOS KA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos vadybos katedra Kristina Lazaravičienė GIMDOS KAKLELIO VĖŽIO ATRANKINĖS PATIKROS PROGRAMOS VYKDYMAS:

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės rodiklių tendencijos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu ( nuo 199 m. kovo 11 d. iki 218 m. kovo 11 d.) L. Kaveckienė Sveikatos apsaugos

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC Narkotinių ir psichotropinių medžiag iagų vartojimo ir narkomanijos paplitimo nustatymas, informacinių sistemų plėtra Pranešėjas: ERNESTAS JASAITIS Data: 2008 m. gegužės 30 d. NACIONALINĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTA Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-348 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešoji įstaiga

Detaliau

2014–05–22 NVO susitikimo protokolas

2014–05–22 NVO susitikimo protokolas Nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių neįgalių vaikų ir jų šeimų interesus, susitikimas Susitikimo protokolas 5/22/2014 Nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių neįgalių vaikų ir jų šeimų interesus,

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR Ginčo byla Nr. 2016-00757 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR UAB PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT-44158 Kaunas Tel. (8-37) 45 47 17 Faksas (8-37) 33 32 4 El. paštas info@kaunovsb.lt www.kaunovsb.lt Visuomenės sveikatos stebėsena

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau