ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa"

Transkriptas

1 ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas tolerancija be patyčių supratimas geranoriš pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancija ja pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas imas draugiškumas tolerancija be patyčių supratimas geranoriš patyčių tolerancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokyk la pasitikėjimas draugiškumas tolerancija be patyčių supratima draugiškumas tolerancija be patyčių supratimas geranoriškumas tolerancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pas saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancija be paty ikėjimas draugiškumas tolerancija be patyčių supratimas geran ykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancija be patyčių suprat draugiškumas tolerancija be patyčių supratimas geranoriškumas ncija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjima raugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancija as draugiškumas tolerancija be patyčių supratimas geranorišk pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas d as draugiškumas tolerancija be patyčių supratimas geranorišk patyčių tolerancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancija be patyčių supratimas raugiškumas tolerancija be patyčių supratimas geranoriškumas tolerancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasit Vaikų linijos siūlomi užsiėmimai 2009 m.

2 Vaikų linija Vaikų linija tai vaikams ir paaugliams pagalbą telefonu, laiškais ir internetu teikianti tarnyba. Nuo 2004 metų Vaikų linija vykdo švietėjišką kampaniją Be patyčių. Kampanija yra siekiama skatinti draugiškus vaikų, suaugusiųjų tarpusavio santykius ir kurti saugią mokyklą, kurioje būtų mažiau patyčių ir smurto. Vaikų linijos darbuotojai aktyviai analizuoja patyčių ir smurto problemą mokyklose, ruošia medžiagą seminarams smurto mokyklose prevencijos tema, bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis rengia metodinę medžiagą mokykloms. Vienas kampanijos tikslų yra šviesti visuomenę, rengiant seminarus pedagogams, mokiniams ir jų tėvams. Užsiėmimai yra vedami įvairiuose Lietuvos miestuose lietuvių kalba, susitarus kai kurie užsiėmimai gali būti vedami ir rusų bei lenkų kalba. Seminarų metu yra dalinama informacinė medžiaga. Užsiėmimų dalyviams yra išduodami pažymėjimai apie dalyvavimą užsiėmimuose. Toliau galėsite rasti informaciją apie užsiėmimų vedančiuosius ir siūlomų užsiėmimų aprašymus. Užsiėmimų kaina sutartinė. Priklauso nuo užsiėmimo trukmės bei vietos. Orientacinė vienos akademinės valandos kaina svyruoja nuo 150 iki 300 Lt. Mūsų kontaktai: M.K. Oginskio 3 LT Vilnius Tel./Faks.: (8 5) Mob. tel.: 8 (601) El. paštas: 2

3 Vedantieji Marina Blagoveščenskaja psichologė (magistro laipsnis), Lietuvos psichologų sąjungos narė. VšĮ Vaikų linijoje Marina dirba nuo 2008 m. Čia ji dalyvauja kampanijos Be patyčių veikloje. Veda seminarus mokyklų darbuotojams, vaikams ir tėvams. Patirtis: darbas su vaikais, mokymų vedimas suaugusiems ir studentams, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, nagrinėjančiuose tolerancijos ugdymą įvairiose pasaulio šalyse. Domėjimosi sritys: patyčių mokyklose prevencija, konfliktų ir streso valdymas. Jurgita Smiltė Jasiulionė psichologė (magistro laipsnis), Lietuvos psichologų sąjungos narė. Psichologinio darbo praktika nuo 2003 m. Vaikų linijoje dirba nuo 1999 m., nuo 2001 m. veda įvairius grupinius mokymus Vaikų linijos savanoriams konsultantams, vykdo atrankas, rūpinasi Vaikų linijos savanorių konsultantų kvalifikacijos kėlimu. Yra viena iš Vaikų linijos kampanijos Be patyčių iniciatorių ir įgyvendintojų. Seminarus mokyklų darbuotojams, vaikams, tėvams veda nuo 2004 m. Domėjimosi sritys: patyčių prevencija mokyklose, individualios pagalbos vaikui organizavimas, prievartą patyrusių vaikų ir jų šeimų konsultavimas. Robertas Povilaitis psichologas, socialinių mokslų daktaras, Vaikų linijos vadovas, Lietuvos psichologų sąjungos prezidentas. Domisi patyčių ir smurto problemomis mokykloje dalyvauja moksliniame problematikos tyrinėjime, veda užsiėmimus mokyklų bendruomenių nariams bei dalyvauja rengiant ir leidžiant Vaikų linijos informacinę medžiagą šia tema. Yra vienas iš Vaikų linijos kampanijos Be patyčių iniciatorių. be patyčių bičiulystė 3

4 Vedantieji Dainius Pūras (g m.) yra vaikų ir paauglių psichiatras, VU Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centro vedėjas, docentas. Nuo 2007 m. Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto narys. Tyrinėja vaikų psichikos sveikatos problemas ir pagalbos būdų galimybes. Vadovauja Europos Komisijos remiamam tarptautiniam projektui Vaikų ir paauglių psichikos sveikata išsiplėtusioje ES. D. Pūras yra Žmogaus teisių monitoringo instituto valdybos pirmininkas ir VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje valdybos pirmininkas. psichologė (magistro laipsnis), Lietuvos psichologų sąjungos narė. Darbo patirtis Vaikų linijoje nuo 2003 m. Nuo 2006 m. veda praktinius Vaikų linijos parengiamųjų kursų užsiėmimus. Nuo 2008 m. Olweus patyčių prevencijos programos instruktorė. Patirtis: mokymų vedimas, atrankų vykdymas, dalyvavimas Be patyčių kampanijos veiklose, seminarų vedimas mokyklų darbuotojams, vaikams bei tėvams. tolerancija pasitikėjimas 4

5 Siūlomi užsiėmimai Pavadinimas Tikslas Darbo formos Dalyviai Dalyvių skaičius Trukmė ak. val. PATYČIŲ PREVENCIJA MOKYKLOJE Suteikti informacijos apie patyčių reiškinį bei galimus šio reiškinio mažinimo būdus mokykloje/ugdymo įstaigoje Suteikti žinių apie patyčių reiškinį, jo priežastis bei pasekmes, galimus šio reiškinio mažinimo būdus mokykloje/ugdymo įstaigoje įvairiais lygmenimis: visos mokyklos, klasės, individualiu lygiais Paskaita Paskaita, diskusijos, filmų peržiūra ir aptarimas Atskiros grupės ar grupių atstovai: mokytojai, mokyklos administracija, tėvų, mokyklos personalo bei iniciatyvių moksleivių atstovai Iki 40 4 Iki EFEKTYVUS REAGAVIMAS Į PATYČIAS Suteikti informacijos apie efektyvius reagavimo į patyčių situacijas būdus Suteikti žinių apie efektyvius reagavimo į patyčių situacijas būdus bei formuoti praktinius reagavimo įgūdžius Paskaita, diskusijos Diskusijos, paskaita, grupinės ir individualios praktinės užduotys, vaidmenų žaidimai Mokytojai ir klasių auklėtojai Iki VAIKŲ TEISĖS NUO TEORIJOS LINK PRAKTIKOS Populiariai paaiškinti svarbiausius Vaikų teisių apsaugos principus ir pateikti efektyvaus bendravimo su vaikais bei vaikų elgesio koregavimo pavyzdžių. Paskaitos Mokytojai, tėvai, moksleiviai Iki

6 Siūlomi užsiėmimai Pavadinimas PATYČIOS MOKYKLOJE: KUO GALI PADĖTI TĖVAI? Tikslas Suteikti informacijos apie patyčių reiškinį, jo priežastis ir pasekmes, pateikti rekomendacijas tėvams, kaip jie gali padėti savo vaikui patyčių situacijoje bei kaip jie gali prisidėti prie šio reiškinio mažinimo Suteikti žinių apie patyčių reiškinį, jo priežastis ir pasekmes, pateikti rekomendacijas tėvams, kaip jie gali padėti savo vaikui patyčių situacijoje bei kaip jie gali prisidėti prie šio reiškinio mažinimo, formuoti praktinius reagavimo į patyčias ir pagalbos teikimo įgūdžius Darbo formos Paskaita Paskaita, diskusijos, filmų peržiūra ir aptarimas, grupinės ir individualios praktinės užduotys Dalyviai Tėvai Dalyvių skaičius Neribojamas Trukmė ak. val. 2 Iki 25 6 BENDRAVI- MAS BE PATYČIŲ Supažindinti mokinius su patyčių reiškiniu. Seminaro metu mokiniai sužinos, kas yra patyčios, kokius jausmus jos kelia ir kaip tinkamai reaguoti į patiriamas arba stebimas patyčias saugi mokykla supratima Praktinės užduotys, diskusija, filmų peržiūra ir aptarimas, situacijų analizė Mokiniai nuo 3 iki 10 klasės

7 Siūlomi užsiėmimai Pavadinimas Tikslas Darbo formos Dalyviai Dalyvių skaičius Trukmė ak. val. APIE DRAUGIŠKU- MĄ Paskatinti mokinius pagalvoti, ką jiems reiškia draugystė, kaip pasireiškia draugiškumas bei kaip tinkamai reikia spręsti iškilusius nesutarimus ir konfliktus Praktinės užduotys, situacijų analizė Mokiniai nuo 3 iki 10 klasės PAGARBOS IR TOLERANCI- JOS UGDYMAS Skatinti suprasti pagarbaus bendravimo su savimi bei kitais žmonėmis svarbą bei ugdyti tolerantiško bendravimo su kitais žmonėmis nuostatas bei įgūdžius Praktinės užduotys bei jų aptarimas, diskusija Mokiniai nuo 3 iki 10 klasės PATYČIOS MOKYKLOJE: KĄ GALI PADARYTI MOKINIAI? Supažindinti dalyvius su patyčių reiškiniu ir patyčių prevencijos žingsniais mokykloje Paskaita, diskusijos, individualios ir grupinės praktinės užduotys Iniciatyvūs ir motyvuoti mokiniai nuo 8 iki 12 klasės Iki s pasitikėjimas šiluma 7

8 Užsiėmimų suaugusiems aprašymai Patyčių prevencija mokykloje (paskaita) Tikslas: suteikti informacijos apie patyčių reiškinį bei galimus šio reiškinio mažinimo būdus mokykloje/ugdymo įstaigoje. Dalyviai: mokytojai, mokyklos administracija, tėvai, mokyklos personalas bei iniciatyvių moksleivių atstovai. Dalyvių skaičius: iki 40 žmonių. Darbo formos: paskaita. Užsiėmimo metu bus apžvelgiamos šios temos: patyčių samprata: apibrėžimas, priežastys bei pasekmės; patyčių ryšys su kitomis smurto ir agresijos formomis; moderni smurto prevencijos ugdymo įstaigoje samprata; pagrindiniai efektyvios patyčių prevencijos mokykloje principai. Dalomoji medžiaga: paskaitų skaidrės, plakatai Nustok tyčiotis, plakatai apie Vaikų liniją, knyga apie patyčių prevenciją, lankstinukai apie patyčias vaikams, tėvams, mokytojams. Trukmė: 4 ak. val. Vedantieji: dr. Robertas Povilaitis, Marina Blagoveščenskaja, nuoširdumas sauguma 8

9 Patyčių prevencija mokykloje (seminaras) Tikslas: suteikti žinių apie patyčių reiškinį, jo priežastis bei pasekmes, galimus šio reiškinio mažinimo būdus mokykloje/ugdymo įstaigoje įvairiais lygmenimis: visos mokyklos, klasės, individualiu lygiais. Dalyviai: mokytojai, mokyklos administracija, tėvai, mokyklos personalas bei iniciatyvių moksleivių atstovai. Dalyvių skaičius: iki 25 dalyvių. Darbo formos: paskaitos, diskusijos, filmų peržiūra ir aptarimas Seminaro metu bus apžvelgiamos šios temos: patyčių samprata: apibrėžimas, priežastys bei pasekmės; patyčių ryšys su kitomis smurto ir agresijos formomis; pagrindiniai efektyvios patyčių prevencijos mokykloje principai; tėvų ir moksleivių įtraukimas į patyčių prevencines veikla; efektyvaus reagavimo į patyčių situacijas klasėje principai. Seminaro metu dalyviams bus rodomi filmai: Nekentėk tyloje, Rask laiko pasirūpinti. Dalomoji medžiaga: paskaitų skaidrės, plakatai Nustok tyčiotis, plakatai apie Vaikų liniją, knyga apie patyčių prevenciją, lankstinukai apie patyčias vaikams, tėvams, mokytojams, filmų Nekentėk tyloje ir Rask laiko pasirūpinti įrašai DVD formatu bei aptarimo su moksleiviais gairės. Trukmė: 6-8 ak. val. Vedantieji: dr. Robertas Povilaitis, Marina Blagoveščenskaja, s draugystė vaikystė 9

10 Efektyvus reagavimas į patyčias (paskaita) Tikslas: suteikti informacijos apie efektyvius reagavimo į patyčių situacijas būdus. Dalyviai: mokytojai ir klasių auklėtojai Dalyvių skaičius: iki 30 žmonių Darbo formos: paskaitos, diskusijos Paskaitų metu bus apžvelgiamos šios temos: Pagrindiniai efektyvaus reagavimo į patyčių situacijas principai; Reagavimas čia ir dabar ; Patyčių situacijų aptarimas klasėje; Pokalbiai su skirtingais patyčių situacijos dalyviais: nukentėjusiuoju, skriaudėju. Bendravimas apie patyčių situacijas su tėvais; Klasės valandėlių vaidmuo sprendžiant patyčių situacijas. Dalomoji medžiaga: paskaitų skaidrės, plakatai Nustok tyčiotis, plakatai apie Vaikų liniją, knyga apie patyčių prevenciją, lankstinukai apie patyčias vaikams, tėvams, mokytojams. Trukmė: 4 ak. val. Vedantieji: dr. Robertas Povilaitis, Marina Blagoveščenskaja, pasitikėjimas tolerancija 10

11 Efektyvus reagavimas į patyčių situacijas mokykloje (seminaras) Tikslas: suteikti žinių apie efektyvius reagavimo į patyčių situacijas būdus bei formuoti praktinius reagavimo įgūdžius. Dalyviai: mokytojai ir klasių auklėtojai. Dalyvių skaičius: iki 25. Darbo formos: diskusijos, paskaitos, grupinės praktinės užduotys, individualios praktinės užduotys, vaidmenų žaidimai. Seminaro metu bus apžvelgiamos šios temos: Pagrindiniai efektyvaus reagavimo į patyčių situacijas principai. Patyčių situacijų aptarimas klasėje. Pokalbis su nuo patyčių nukentėjusiu vaiku. Pokalbis su skriaudėju. Bendravimas apie patyčių situacijas su tėvais. Klasės valandėlių vaidmuo sprendžiant patyčių situacijas. Dalomoji medžiaga: paskaitų skaidrės, plakatai Nustok tyčiotis, plakatai apie Vaikų liniją, knyga apie patyčių prevenciją, lankstinukai apie patyčias vaikams, tėvams, mokytojams, filmų Nekentėk tyloje ir Rask laiko pasirūpinti įrašai DVD formatu bei aptarimo su moksleiviais gairės. Trukmė: 8-12 ak. val. Vedantieji: dr. Robertas Povilaitis, Marina Blagoveščenskaja, draugiškumas šiluma 11

12 Vaikų teisės - nuo teorijos link praktikos (paskaita) Tikslas: populiariai paaiškinti svarbiausius Vaikų teisių apsaugos principus, kurie išdėstyti Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje, ir pateikti pavyzdžių, demonstruojančių prievarta pagrįsto bendravimo neefektyvumą bei neprievartinių bendravimo metodų efektyvumą tiek vaikų tarpusavio bendravime, tiek tarp vaikų ir suaugusių. Dalyviai: mokytojai, mokyklos administracija, tėvai, mokyklos personalas bei iniciatyvių vyresniųjų klasių moksleivių atstovai. Dalyvių skaičius: iki 40. Darbo formos: paskaita. Užsiėmimo metu bus apžvelgiamos šios temos: JT Vaiko teisių konvencija ir jos įgyvendinimo būdai. Lietuvos situacija vaiko teisių apsaugos srityje. Mitai ir klaidingos interpretacijos aiškinant vaiko teisių apsaugos principus. Valstybės institucijų, mokyklos, šeimos ir pačių vaikų vaidmuo, įtvirtinant vaiko teisių apsaugos principus. Prievartiniai ir neprievartiniai bendravimo su vaiku bei vaiko elgesio koregavimo metodai. Bendravimo su elgesio problemų ir sutrikimų turinčiais vaikais principai. Dalomoji medžiaga: paskaitų skaidrės. Trukmė: 2-4 ak. val. Vedantieji: doc. Dainius Pūras saugumas pagarba bičiuly 12

13 Patyčios mokykloje: kuo gali padėti tėvai? (paskaita) Tikslas: suteikti informacijos apie patyčių reiškinį, jo priežastis ir pasekmes, pateikti rekomendacijas tėvams, kaip jie gali padėti savo vaikui patyčių situacijoje bei kaip jie gali prisidėti prie šio reiškinio mažinimo. Dalyviai: tėvai. Dalyvių skaičius: neribojamas. Darbo formos: paskaita. Paskaitos metu apžvelgiamos šios temos: Patyčios: apibrėžimas, priežastys bei pasekmės; Kas gali tapti patyčių aukomis ir skriaudėjais? Tėvų vaidmuo sprendžiant patyčių situacijas ir teikiant pagalbą vaikams. Dalomoji medžiaga: paskaitų skaidrės, lankstinukai apie patyčias vaikams, tėvams. Trukmė: 2 ak. val. Vedantieji: dr. Robertas Povilaitis, Marina Blagoveščenskaja, stė parama palaikymas 13

14 Patyčios mokykloje: kuo gali padėti tėvai? (seminaras) Tikslas: suteikti žinių apie patyčių reiškinį, jo priežastis ir pasekmes, pateikti rekomendacijas tėvams, kaip jie gali padėti savo vaikui patyčių situacijoje bei kaip jie gali prisidėti prie šio reiškinio mažinimo, formuoti praktinius reagavimo į patyčias ir pagalbos teikimo įgūdžius. Dalyviai: tėvai. Dalyvių skaičius: iki 25 dalyvių. Darbo formos: paskaitos, diskusijos, filmų peržiūra ir aptarimas, grupinės praktinės užduotys, individualios praktinės užduotys. Seminaro metu apžvelgiamos šios temos: Patyčios: apibrėžimas, priežastys bei pasekmės. Kas gali tapti patyčių aukomis ir skriaudėjais? Tėvų vaidmuo sprendžiant patyčių situacijas ir teikiant pagalbą vaikams. Pagalbos nuo patyčių nukentėjusiam vaikui principai bei įgūdžiai. Pagalbos skriaudėjui principai bei įgūdžiai. Reagavimas į patyčias čia ir dabar Seminaro metu dalyviams bus rodomas filmas: Nekentėk tyloje. Dalomoji medžiaga: paskaitų skaidrės, lankstinukai apie patyčias vaikams, tėvams. Trukmė: 6 ak. val. Vedantieji: dr. Robertas Povilaitis, Marina Blagoveščenskaja, šiltas žodis šypsena 14

15 Užsiemimų moksleiviams aprašymai Bendravimas be patyčių (socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai) Seminaro tikslas: supažindinti dalyvius su patyčių reiškiniu. Seminaro metu moksleiviai sužinos, kas yra patyčios, kokius jausmus jos kelia ir kaip tinkamai reaguoti į patiriamas arba stebimas patyčias. Darbo formos: praktinės užduotys, diskusija, filmų peržiūra ir aptarimas, situacijų analizė, piešimas. Dalyviai: moksleiviai nuo 3 iki 10 klasės. Yra siūloma dalinti vaikus pagal amžių ir grupes sudarinėti tokiu principu: 3-4 klasės 5-6 klasės 7-8 klasės 9-10 klasės Dalyvių skaičius: moksleivių. Užsiėmimo pirmoje dalyje yra pristatinėjama pagrindinė informacija apie patyčių reiškinį: ypatumai, priežastys ir pasekmės. Ši informacija yra pateikiama interaktyviu būdu, įtraukiant visus dalyvaujančius. Šios dalies tikslas padėti vaikams suformuoti tinkamą patyčių reiškinio supratimą. Antroje dalyje su vaikais aptariamos dvi temos kaip jaučiamasi, patiriant patyčias ar jas stebint, bei kaip vaikai gali reaguoti į patyčias, būdami skirtinguose vaidmenyse (aukos, stebėtojo). Vaikai mokomi atpažinti jausmus ir juos įvardinti, tinkamai reaguoti į patyčias bei padėti kitiems vaikams, kurie patys su patyčiomis nesusidoroja. Taip pat mokiniams bandoma paaiškinti skirtumą tarp skundimo ir pagalbos prašymo. Seminaro apibendrinimo metu su moksleiviais aptariami būdai, kaip jie galėtų mažinti patyčių paplitimą savo mokykloje ir prisidėti prie patyčių prevencijos. Skirtingų amžiaus grupių mokiniams uždaviniai yra pateikiami skirtinga bei jiems tinkama forma, tokiu būdu dalyviams yra lengviau įsisavinti informaciją. Trukmė: 3 ak. val. Vedantieji: Marina Blagoveščenskaja, 15

16 Apie draugiškumą (socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai) Tikslas: paskatinti vaikus pagalvoti, ką jiems reiškia draugystė, kaip pasireiškia draugiškumas bei kaip tinkamai reikia spręsti iškilusius nesutarimus ir konfliktus. Darbo formos: praktinės užduotys, situacijų analizė. Dalyviai: moksleiviai nuo 3 iki 10 klasės. Yra siūloma dalinti vaikus pagal amžių ir grupes sudarinėti tokiu principu: 3-4 klasės 5-6 klasės 7-8 klasės 9-10 klasės Dalyvių skaičius: moksleivių. Su moksleiviais yra kalbama apie draugystę, apie tai, kaip susirasti draugų bei būti draugišku. Seminaro metu yra kalbama ir apie konfliktus. Aptariama, kas yra konfliktas, kokios gali būti konflikto priežastys ir koks reagavimas yra tinkamas konflikto situacijoje. Dažnai konfliktai yra painiojami su paplitusiu mokyklose reiškiniu patyčiomis. Užsiėmimo metu dalyviai sužinos, kuo skiriasi konfliktai nuo patyčių ir kuo skiriasi reagavimas šiose dviejose situacijose (patyčių situacijoje yra siūlomi kiti reagavimo būdai). Skirtingų amžiaus grupių mokiniams uždaviniai yra pateikiami skirtinga bei jiems tinkama forma, tokiu būdu dalyviams yra lengviau įsisavinti informaciją. Trukmė: 3 ak. val. Vedantieji: Marina Blagoveščenskaja, pasitikėjimas tolerancija b 16

17 Pagarbos bei tolerancijos ugdymas (socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai) Tikslas: skatinti suprasti pagarbaus bendravimo su savimi bei kitais žmonėmis svarbą bei ugdyti tolerantiško bendravimo su kitais žmonėmis nuostatas bei įgūdžius. Darbo formos: praktinės užduotys bei jų aptarimas, diskusija Dalyviai: moksleiviai nuo 3 iki 10 klasės. Yra siūloma dalinti vaikus pagal amžių ir grupes sudarinėti tokiu principu: 3-4 klasės 5-6 klasės 7-8 klasės 9-10 klasės Grupės dydis: moksleivių Pirma užsiėmimo dalis yra skirta savęs pažinimui. Su užsiėmimo dalyviais kalbama apie jų santykį su pačiu savimi, savivertę, jos reikšmę žmogaus gyvenime bei jos stiprinimą. Aptariama pagarbaus bendravimo su kitais žmonėmis svarba. Šie klausimai apžvelgiami bei informacija pateikiama interaktyviu būdu, atliekant tam skirtus pratimus bei lavinant pagarbaus santykio su savimi ir kitais įgūdžius. Kita užsiėmimo dalis skirta supažindinti dalyvius su išankstinių nuostatų, stereotipų apibūdinimais, aptarti jų atsiradimo priežastis bei galimas pasekmes. Atliekami pratimai, siekiant atskleisti užsiėmimo dalyviams kaip mes užpildome informacijos, žinių spragas apie kitus žmones, pasitelkdami išankstines nuostatas, remdamiesi pirmu įspūdžiu, dažnai neatitinkančiu tikrovės. Trečioje dalyje gilinamasi į tai, kaip išankstinės nuostatos apie kitus žmones ar jų grupes įtakoja mūsų elgesį bei skatina netoleranciją. Praktinių užduočių pagalba apžvelgiamos asmeninės tolerancijos ribos, skatinama įsisąmoninti tolerancijos ir pagarbos svarbą, bendraujant su kitais žmonėmis. Trukmė: 3 ak. val. Vedantieji: Marina Blagoveščenskaja, ičiulystė šypsena parama 17

18 Patyčios mokykloje: ką gali padaryti mokiniai? (seminaras) 18 Tikslas: supažindinti dalyvius su patyčių reiškiniu ir patyčių prevencijos žingsniais mokykloje. Darbo formos: paskaita, diskusijos, individualios ir grupinės praktinės užduotys. Dalyviai: iniciatyvūs ir motyvuoti moksleiviai nuo 8 iki 12 klasės. Dalyvių skaičius: iki 20 moksleivių. Pirmoje seminaro dalyje moksleiviai supažindinami su pagrindine informacija apie patyčių reiškinį: jo ypatumus, priežastis ir pasekmes. Ši informacija yra pateikiama interaktyviu būdu, aktyviai įtraukiant visus dalyvaujančius moksleivius. Antroje seminaro dalyje yra kalbama apie reagavimą į patyčias. Yra atliekami pratimai, susiję su tuo, kaip reikėtų reaguoti į patyčias, stabdyti jas, yra įvardinami veiksmai, kurie gali tik paskatinti patyčias. Šioje seminaro dalyje mokiniams taip pat paaiškinamas skirtumas tarp skundimo ir pagalbos prašymo. Trečioje dalyje yra kalbama apie patyčių prevenciją, aptariami efektyvios prevencijos žingsniai bei kaip moksleiviai gali įsitraukti ir papildyti mokykloje numatytus smurto ir patyčių prevencijos veiksmus. Šioje dalyje yra siekiama skatinti iniciatyvius moksleivius nebūti abejingais ir imtis aktyvių veiksmų savo ir kitų mokyklos bendruomenės narių saugumui užtikrinti. Užduoties galutinis rezultatas yra tam tikras patyčių mažinimo veiksmų planas, kurį mokiniai galėtų įgyvendinti savo mokykloje. Bus rodomas filmas: Rask laiko pasirūpinti. Trukmė: 4-6 ak. val. Vedantieji: dr. Robertas Povilaitis, Marina Blagoveščenskaja, bendravimas draugiškumas

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikat

ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikat ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos psichologijos katedra Mokslinė-praktinė konferencija

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų 277 038 atsiliepti skambučiai Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti Šiuos skaičius, kalbėdama apie 2011- uosius metus, įvardija Lietuvos telefoninių

Detaliau

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny 2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos tyrimas Globa abipusė nauda: tu įkrauni vaiką,

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

untitled

untitled LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS IR PSICHOLOGIJOS CENTRAS Robertas Povilaitis Jurgita Smiltė Jasiulionė Mokykla gali įveikti patyčias Švietimo aprūpinimo centras

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 PASĄMONINIŲ PSICHOTIPŲ VALDYMAS 2 modulių praktinė programa Norint tapti savimi ir realizuoti savo tikrąjį Aš, pirmiausia reikia pažinti save ir savo mąstymo įpročius. Suvokę ir įsisąmoninę savo mąstymo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kauno Rokų vidurinė mokykla Neformalaus ugdymo poreikių 5-12 klasėse tyrimas Tyrimą atliko: pavaduotoja D. Klimavičienė psichologė A. Andriuškienė Tyrimo ataskaitą parengė: A. Andriuškienė 2013-05-21 Tyrimo

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis I šeštadienis (2019-08-31) Mediacijos pagrindai Mokymų dieną veda CEDR (Didžioji Britanija) akredituota mediatorė doc. dr. Agnė Tvaronavičienė Ginčo samprata ir sprendimo būdų įvairovė Mediacijos samprata

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras 2015-2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda ĮVADAS Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras - tai savanoriška,

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

(Microsoft PowerPoint - Mokom\370j\370 program\370 naudojimas.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Mokom\370j\370 program\370 naudojimas.pptx) Virtualios Tauragės r. ugdymo įstaigų pedagogų metodinių darbų parodos,,sėkminga pamoka gerosios patirties sklaida,,mokomųjų programų naudojimas anglų kalbos pamokose Parengė: anglų kalbos vyr. mokytoja

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. Radau vaikus sėdinčius prie bendro stalo ir valgančius

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr.

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Paauglystė svarbus gyvenimo laikotarpis, kuris tęsiasi nuo fizinio lytinio brendimo

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2014 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS PATVIRTINTA Švietimo direktoriaus 2013-12-20 įsakymu Nr.1VT-66 Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Turinys Konferencijos atidarymo kalbos JO EKSELENCIJA VALDAS ADAMKUS, LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 7 JO EKSCELENCIJA p. STEINAR GIL, NORVEGIJOS KA

Turinys Konferencijos atidarymo kalbos JO EKSELENCIJA VALDAS ADAMKUS, LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 7 JO EKSCELENCIJA p. STEINAR GIL, NORVEGIJOS KA Turinys Konferencijos atidarymo kalbos JO EKSELENCIJA VALDAS ADAMKUS, LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 7 JO EKSCELENCIJA p. STEINAR GIL, NORVEGIJOS KARALYSTĖS AMBASADORIUS LIETUVOJE 8 JOS EKSCELENCIJA

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA AKISTATA: PSICHIATRIJA SUSITINKA SU PSICHOTERAPIJA Organizuoja Lietuvos psichiatrų asociacija, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija, Lietuvos sveikatos

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė 2016-01-12 BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė Laima Vaicekauskienė I. ĮVADAS Gimnazijos biblioteka

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

KANITERAPIN∏S PAGALBOS CENTRAS

KANITERAPIN∏S PAGALBOS CENTRAS KANITERAPINĖS PAGALBOS CENTRAS PADEDAME SVEIKTI Kaniterapijos ištakos Kaniterapijos istorija rašoma nuo Antrojo pasaulinio karo metų. Kapralas Williamas Wynas karo lauke rado Jorkšyro terjerų kalaitę

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

Svetlana Buinovskaitė (Motyvacinis laiškas ir gyvenimo aprašymas).pdf

Svetlana Buinovskaitė (Motyvacinis laiškas ir gyvenimo aprašymas).pdf Gyvenimo aprašymas Asmeninė informacija Vardas, pavardė: Svetlana Buinovskaitė Gimimo data: 1997-12-07 Gyv. vieta: Paluknys, Trakų raj. Kontaktai: +3706 749 3 753, s.buinovskaite@gmail.com Išsilavinimas

Detaliau

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1- MARIJAMPOLĖS MENO 2018-2019 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2018-09-03 įsakymu Nr. V1-21 Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx PATVIRTINTA Klaipėdos lopšelio-darželio Boružėlė direktoriaus 2014 m. spalio 9 d.įsakymu Nr.V1-38 PRITARTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus

Detaliau

konferencija_gabiuvaiku_kazlauskiene

konferencija_gabiuvaiku_kazlauskiene Savivaldus mokymasis kaip mokinių mokymosi skirtybių įgalinimo prielaida 2013-04-12 INOVATYVIOS UGDYMO/SI SISTEMOS MOKYMASIS GYVENIMUI AUTORIAI prof. dr. Aušra Kazlauskienė doc. dr. Erika Masiliauskienė

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

2018

2018 2018 NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ TYRIMO KLAIPĖDOS RAJONO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ IR ATVIRŲ JAUNIMO ERDVIŲ APLINKOSE REZULTATAI ĮVADAS Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtintoje, Klaipėdos rajono savivaldybės

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1223 2018 m. birželio 20 d. Projekto PARAŠTĖS pastaboms, o ne žmonėms su psichikos ar proto negalia veiklos ir finansinė ataskaita Projekto vykdytojas: VšĮ

Detaliau

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 priedas 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau