INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI"

Transkriptas

1 INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO 2017 m. balandžio 21 d. Nr. DĮ-107 Vilnius Siekdama įgyvendinti Seimo 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. XII Dėl apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje užtikrinimo 1 straipsnio 3 punktą ir atsižvelgdama į Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2016 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. DĮ-231,,Dėl tarpinstitucinės darbo grupės siūlymams dėl statistikos apie smurtą artimoje aplinkoje rengimo sudarymo : 1. T v i r t i n u Statistinių rodiklių, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje, sąrašą, (toliau Rodiklių sąrašas) (pridedama). 2. P a v e d u : 2.1. Socialinės apsaugos ir sveikatos statistikos skyriui koordinuoti gavimą iš Rodiklių sąraše nurodytų institucijų, atsakingų už ; 2.2. Statistinės informacijos platinimo skyriui papildyti Rodiklių duomenų bazės plėtros 2017 metų kalendorių, patvirtintą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. DĮ-250 Dėl rodiklių duomenų bazės plėtros, statistinės informacijos biuleteniui Lietuvos ekonominė ir socialinė raida teikimo ir jo rengimo 2017 metų kalendorių patvirtinimo naujais statistiniais rodikliais, numatytais Rodiklių sąraše, ir užtikrinti paskelbimą nurodytais terminais Oficialiosios statistikos portale; 2.3. įsakymo vykdymo kontrolę generalinio direktoriaus pavaduotojai Daliai Ambrozaitienei. Generalinė direktorė Vilija Lapėnienė Parengė Vanda Binkienė Tema Potemė Skyrius (-iai) Pirminis Pakeitimai Neteko galios LL - Socialinės apsaugos ir sveikatos statistikos ir Statistinės informacijos platinimo - - -

2 STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE, SĄRAŠAS 1. UŽREGISTRUOTI NUSIKALTIMAI 1.1. Policijoje užregistruoti pranešimai dėl smurto artimoje aplinkoje 1.2. Užregistruoti nusikaltimai dėl smurto artimoje aplinkoje Palyginti su visais užregistruotais nusikaltimais, procentais 1.3. Užregistruoti tyčiniai nužudymai artimoje aplinkoje Palyginti su visais užregistruotais tyčiniais nužudymais, procentais 1.4. Užregistruoti seksualinės prievartos nusikaltimai artimoje aplinkoje Palyginti su visais užregistruotais seksualinės prievartos nusikaltimais, procentais 1.5. Užregistruoti nusikaltimai, susiję su sunkiu sveikatos sutrikdymu, artimoje aplinkoje Palyginti su visais užregistruotais nusikaltimais, susijusiais su sunkiu sveikatos sutrikdymu, procentais PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. DĮ-107 Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės Nuo 2012 m m. birželis Policijos Vidaus reikalų ministerijos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės ministerijos Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės Nuo 2017 m m. sausis Gyvenamoji vietovė 2 Administracinė teritorija Gyvenamoji vietovė Miestas, kaimas Nužudymai, LR BK str., apskritys, savivaldybės Miestas, kaimas Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės Nuo 2017 m m. sausis Gyvenamoji vietovė Administracinė teritorija Gyvenamoji vietovė Miestas, kaimas Išžaginimas, LR BK 149 str. seksualinės prievartos nusikaltimai, LR BK str. ir 153 str., apskritys, savivaldybės Miestas, kaimas Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės Nuo 2017 m m. sausis Gyvenamoji vietovė Administracinė teritorija Gyvenamoji vietovė Miestas, kaimas Sunkūs sveikatos sutrikdymai, LR BK 135 str., LR BK 136 str., apskritys, savivaldybės Miestas, kaimas 1.6. Užregistruoti nusikaltimai, susiję su Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės Nuo 2017 m m. sausis nesunkiu sveikatos sutrikdymu, artimoje aplinkoje Nesunkūs sveikatos sutrikdymai, LR BK 138 str., LR BK 140 str. Palyginti su visais užregistruotais nusikaltimais, susijusiais su nesunkiu sveikatos sutrikdymu, procentais Administracinė teritorija Gyvenamoji vietovė, apskritys, savivaldybės Miestas, kaimas

3 2 Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės Nuo 2017 m m. sausis 1.7. Užregistruoti nusikaltimai, susiję su grasinimu, artimoje aplinkoje Palyginti su visais užregistruotais nusikaltimais, susijusiais su grasinimu, procentais 2. SMURTĄ PATYRĘ ASMENYS 2.1. Užregistruota asmenų, nukentėjusių nuo nusikaltimų artimoje aplinkoje Gyvenamoji vietovė Administracinė teritorija Gyvenamoji vietovė Miestas, kaimas Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas, LR BK 145 str., apskritys, savivaldybės Miestas, kaimas Gyvenamoji vietovė Smurto forma (pagal LR BK) Miestas, kaimas Fizinis, LR BK str., 135 str.,136 str.,138 str., 140 str. Psichologinis, LR BK 133 str., 145 str. Seksualinis, LR BK str., 153 str. Nepriežiūra, LR BK 158 str. Ekonominis, LR BK 180 str. Kitų artimos (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.) Tenka 100 tūkst. gyventojų Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės Nuo 2017 m m. birželis Lietuvos statistikos

4 Užregistruota vaikų, nukentėjusių nuo nusikaltimų, artimoje aplinkoje Tenka 100 tūkst. gyventojų iki 18 m. amžiaus Užregistruota suaugusių asmenų, nukentėjusių nuo nusikaltimų artimoje aplinkoje Amžiaus grupės, metais 0 3; 4 6; 7 9; 10 14; Nukentėjęs vaikas turėjo Smurto forma (pagal LR BK 2 ) Fizinis, LR BK str., 135 str.,136 str.,138 str., 140 str. Psichologinis, LR BK 133 str., 145 str. Seksualinis, LR BK str., 153 str. Kitų artimos (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.) Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės Nuo 2017 m m. birželis Lietuvos statistikos Amžiaus grupės, metais 18 24; 25 29; 30 39; 40 49; 50 59; 60 64, 65 metų ir vyresni Fizinis, LR BK str., 135 str.,136 str.,138 str., 140 str. Smurto forma (pagal LR BK) Psichologinis, LR BK 133 str., 145 str. Seksualinis, LR BK str. Ekonominis, LR BK 180 str.

5 4 Tenka 100 tūkst. 18 m. ir vyresnio amžiaus gyventojų 2.2. Nužudyti asmenys Kitų artimos (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.) Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės Nuo 2017 m m. birželis Lietuvos statistikos Nužudyti asmenys artimoje aplinkoje Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės Nuo 2017 m. (pagal visus parametrus) Nuo 2008 m. (iš viso, vyrai moterys) Nužudymai, LR BK str. Kitų artimos (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.) Tenka 100 tūkst. gyventojų Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės Nuo 2017 m m. birželis Nuo 2008 m. (iš viso, vyrai, moterys) 2018 m. sausis Informatikos ir ryšių 2017 m. birželis 2017 m. birželis Lietuvos statistikos

6 Nužudyti vaikai artimoje aplinkoje Amžiaus grupės, metais 0 3; 4 6; 7 9; 10 14; Nukentėjęs vaikas turėjo Nužudymai, LR BK str. Tenka 100 tūkst. gyventojų iki 18 m. amžiaus Nužudyti suaugę asmenys artimoje aplinkoje Kitų artimos (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.) Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės Nuo 2017 m m. birželis Lietuvos statistikos Amžiaus grupės, metais 18 24; 25 29; 30 39; 40 49; 50 59; 60 64, 65 metų ir vyresni Nužudymai, LR BK str.

7 6 Tenka 100 tūkst. 18 m. ir vyresnio amžiaus gyventojų 2.3. Seksualinę prievartą patyrę asmenys Asmenys, nukentėję nuo seksualinės prievartos artimoje aplinkoje Kitų artimos (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.) Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės Nuo 2017 m m. birželis Lietuvos statistikos Išžaginimas, LR BK 149 str. seksualinės prievartos nusikaltimai, LR BK str. ir 153 str. Kitų artimos (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.) Tenka 100 tūkst. gyventojų Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės Nuo 2017 m m. birželis Lietuvos statistikos

8 Vaikai nukentėję nuo seksualinės prievartos artimoje aplinkoje Tenka 100 tūkst. gyventojų iki 18 m. amžiaus Suaugę asmenys, nukentėję nuo seksualinės prievartos artimoje aplinkoje Amžiaus grupės, metais 0 3; 4 6; 7 9; 10 14; Nukentėjęs vaikas turėjo Išžaginimas, LR BK 149 str. seksualinės prievartos nusikaltimai, LR BK str. ir 153 str. Kitų artimos (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.) Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės Nuo 2017 m m. birželis Lietuvos statistikos Amžiaus grupės, metais 18 24; 25 29; 30 39; 40 49; 50 59; 60 64, 65 metų ir vyresni

9 8 Tenka 100 tūkst. 18 m. ir vyresnio amžiaus gyventojų 2.4. Asmenys patyrę sunkius sveikatos sutrikdymus Asmenys, nukentėję nuo nusikaltimų, susijusių su sunkiu sveikatos sutrikdymu, artimoje aplinkoje Tenka 100 tūkst. gyventojų Išžaginimas, LR BK 149 str. seksualinės prievartos nusikaltimai, LR BK str. Kitų artimos (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.) Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės Nuo 2017 m m. birželis Lietuvos statistikos Sunkūs sveikatos sutrikdymai, LR BK 135 str., LR BK 136 str. Kitų artimos (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.) Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės Nuo 2017 m m. birželis Lietuvos statistikos

10 Vaikai, nukentėję nuo nusikaltimų, susijusių su sunkiu sveikatos sutrikdymu, artimoje aplinkoje Tenka 100 tūkst. gyventojų iki 18 m. amžiaus Suaugę asmenys, nukentėję nuo nusikaltimų, susijusių su sunkiu sveikatos sutrikdymu, artimoje aplinkoje Amžiaus grupės, metais 0 3; 4 6; 7 9; 10 14; Nukentėjęs vaikas turėjo Sunkūs sveikatos sutrikdymai, LR BK 135 str., LR BK 136 str. Kitų artimos (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.) Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės Nuo 2017 m m. birželis Lietuvos statistikos Amžiaus grupės, metais 18 24; 25 29; 30 39; 40 49; 50 59; 60 64, 65 metų ir vyresni Sunkūs sveikatos sutrikdymai, LR BK 135 str., LR BK 136 str.

11 10 Tenka 100 tūkst. 18 m. ir vyresnio amžiaus gyventojų 2.5. Asmenys patyrę nesunkius sveikatos sutrikdymus Asmenys, nukentėję nuo nusikaltimų, susijusių su nesunkiu sveikatos sutrikdymu, artimoje aplinkoje Tenka 100 tūkst. gyventojų Kitų artimos (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.) Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės Nuo 2017 m m. birželis Lietuvos statistikos Nesunkūs sveikatos sutrikdymai, LR BK 138 str., LR BK 140 str. Kitų artimos (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.) Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės Nuo 2017 m m. birželis Lietuvos statistikos

12 Vaikai, nukentėję nuo nusikaltimų, susijusių su nesunkiu sveikatos sutrikdymu, artimoje aplinkoje Tenka 100 tūkst. gyventojų iki 18 m. amžiaus Suaugę asmenys, nukentėję nuo nusikaltimų, susijusių su nesunkiu sveikatos sutrikdymu, artimoje aplinkoje Amžiaus grupės, metais 0 3; 4 6; 7 9; 10 14; Nukentėjęs vaikas turėjo Nesunkūs sveikatos sutrikdymai, LR BK 138 str., LR BK 140 str. Kitų artimos (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.) Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės Nuo 2017 m m. birželis Lietuvos statistikos Amžiaus grupės, metais 18 24; 25 29; 30 39; 40 49; 50 59; 60 64, 65 metų ir vyresni Nesunkūs sveikatos sutrikdymai, LR BK 138 str., LR BK 140 str.

13 12 Tenka 100 tūkst. 18 m. ir vyresnio amžiaus gyventojų 2.6. Asmenys patyrę grasinimus Asmenys, nukentėję nuo nusikaltimų, susijusių su grasinimu, artimoje aplinkoje Tenka 100 tūkst. gyventojų Kitų artimos (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.) Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės Nuo 2017 m m. birželis Lietuvos statistikos Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas, LR BK 145 str. Kitų artimos (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.) Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės Nuo 2017 m m. birželis Lietuvos statistikos

14 Vaikai, nukentėję nuo nusikaltimų, susijusių su grasinimu, artimoje aplinkoje Tenka 100 tūkst. gyventojų iki 18 m. amžiaus Suaugę asmenys, nukentėję nuo nusikaltimų, susijusių su grasinimu, artimoje aplinkoje Amžiaus grupės, metais 0 3; 4 6; 7 9; 10 14; Nukentėjęs vaikas turėjo Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas, LR BK 145 str. Kitų artimos (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.) Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės Nuo 2017 m m. birželis Lietuvos statistikos Amžiaus grupės, metais 18 24; 25 29; 30 39; 40 49; 50 59; 60 64, 65 metų ir vyresni

15 14 Tenka 100 tūkst. 18 m. ir vyresnio amžiaus gyventojų 2.7. Pranešimų (atvejų) apie vaikus, galimai patyrusius smurtą artimoje aplinkoje, skaičius Vaikų, galimai patyrusių smurtą artimoje aplinkoje, skaičius 2.8. Mokyklinio amžiaus vaikai, nesimokantys ir nelankantys mokyklos dėl smurto artimoje aplinkoje 3. SMURTAUTOJAI 3.1. Asmenys, įtariami (kaltinami) padarę nusikaltimus artimoje aplinkoje Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas, LR BK 145 str. Kitų artimos (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.) Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės Nuo 2017 m m. birželis Lietuvos statistikos Administracinė teritorija, savivaldybės Nuo 2018 m m. birželis Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės Administracinė teritorija, savivaldybės Nuo 2018 m m. birželis apsaugos ir darbo ministerijos Amžiaus grupės, metais 0 3; 4 6; 7 9; 10 14; Fizinis Smurto forma Psichologinis Seksualinis Nepriežiūra Administracinė teritorija, apskritys, savivaldybės Nuo 2018 m m. vasaris švietimo ir mokslo ministerija Mokyklos nelankymo priežastis Vaiko nepriežiūra Smurtas šeimoje Amžiaus grupės, metais 14 15; ; 25 29; 30 39; 40 49; 50 59; 60 64, 65 metų ir vyresni

16 Smurtautojų skaičius pagal skirtas kardomąsias priemones 3.3. Asmenys, nuteisti už nusikaltimus artimoje aplinkoje Buvo apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų Smurto forma (pagal LR BK) Nužudymai, LR BK str. Išžaginimas, LR BK 149 str. seksualinės prievartos nusikaltimai, LR BK str. ir 153 str. Sunkūs sveikatos sutrikdymai, LR BK 135 str., LR BK 136 str. Nesunkūs sveikatos sutrikdymai, LR BK 138 str., LR BK 140 str. Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas, LR BK 145 str. Fizinis (LR BK str., 135 str.,136 str.,138 str., 140 str.) Nuo 2018 m m. sausis Psichologinis (LR BK 133 str., 145 str.) Seksualinis (LR BK str., 153 str.) Nepriežiūra (LR BK 158 str.) Ekonominis (LR BK 180 str.) Smurtautojas buvo: Nuo 2018 m m. sausis Intymus partneris Šeimos narys arba kitas artimos aplinkos asmuo Tėvas ar įtėvis (motina (pamotė, įmotė, tėvas (patėvis), įtėvis, globėjas) Vaikas ar įvaikis Kitas artimos aplinkos asmuo (brolis, sesuo, senelis (-ė) ir kt.), vyrai, moterys Nuo 2018 m m. kovas Informatikos ir ryšių Kardomoji priemonė Suėmimas Intensyvi priežiūra Namų areštas Įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo ir (ar) nesiartinti prie nukentėjusiojo arčiau nei nustatytu atstumu Užstatas Dokumentų paėmimas Įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje, vyrai, moterys Nuo 2018 m m. kovas Nacionalinė teismų administracija Amžiaus grupės, metais 18 metų ir vyresni

17 Teismų nagrinėtos baudžiamosios bylos, susijusios su smurtu artimoje aplinkoje Teismų paskirta bausmė Bylų pobūdis 3.5. Smurtautojų, kuriems skirtos priemonės laikinąją apsaugą smurtą patyrusiam asmeniui užtikrinti, skaičius Laikinosios apsaugos užtikrinimo priemonė 3.6. Probacijos tarnybos priežiūroje esantys asmenys, kurie buvo nuteisti už smurtą artimoje aplinkoje 3.7. Asmenys, nuteisti už smurtą artimoje aplinkoje, kurie paskirti dalyvauti smurtinį elgesį keičiančioje programoje 3.8. Asmenys, nuteisti už smurtą artimoje aplinkoje, išklausę smurtinį elgesį keičiančią programą Nužudymai, LR BK str. Išžaginimas, LR BK 149 str. seksualinės prievartos nusikaltimai, LR BK str. ir 153 str. Sunkūs sveikatos sutrikdymai, LR BK 135 str., LR BK 136 str. Nesunkūs sveikatos sutrikdymai, LR BK 138 str., LR BK 140 str. Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas, LR BK 145 str. Viešieji darbai Bauda Laisvės apribojimas Areštas Terminuotas laisvės atėmimas Laisvės atėmimas iki gyvos galvos Gautos Nuo 2018 m m. kovas Nacionalinė teismų administracija Baigtos nagrinėti, vyrai, moterys Nuo 2018 m m. kovas Įpareigojimas smurtautojui laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena su smurtą patyrusiu asmeniu Įpareigojimas smurtautojui nesiartinti prie smurtą patyrusio asmens, nebendrauti, neieškoti ryšių su juo, vyrai, moterys Nuo 2018 m m. kovas Kalėjimų Amžiaus grupės, metais teisingumo ministerijos 18 metų ir vyresni Nuteisti Viešaisiais darbais Laisvės apribojimu Asmenys, kuriems bausmės vykdymas atidėtas Lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų Paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės Paskirtos auklėjamo poveikio priemonės, vyrai, moterys Nuo 2018 m m. kovas Amžiaus grupės, metais metų ir vyresni, vyrai, moterys Nuo 2018 m m. kovas Amžiaus grupės, metais metų ir vyresni

18 17 4. PAGALBA SMURTĄ PATYRUSIEMS ASMENIMS 4.1. Specializuotos pagalbos centrų skaičius Administracinė teritorija, savivaldybės Smurtą artimoje aplinkoje patyrę asmenys, gavę specializuotą kompleksinę pagalbą Darbuotojai specializuotos pagalbos centruose 4.2. Asmenys, patyrę smurtą artimoje aplinkoje ir apgyvendinti laikino gyvenimo įstaigose 4.3. Skambučiai į emocinės pagalbos telefonų tarnybas, dėl patirto smurto artimoje aplinkoje 4.4. Asmenys, gydyti stacionaro priėmimoskubios pagalbos skyriuje dėl smurto artimoje aplinkoje Nuo 2016 m. Administracinė teritorija, savivaldybės Nuo 2016 m m. birželis Amžiaus grupės, metais iki 7 metų, ; 30 59; 60 64, 65 84, 85 metų ir vyresni Administracinė teritorija, savivaldybės Nuo 2017 m m. birželis Socialiniai darbuotojai Pareigybė Psichologai Teisininkai Kitos pagalbos specialistai 2017 m. birželis socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vyrai, moterys Nuo 2017 m m. birželis Lietuvos statistikos Amžiaus grupės, metais metų ir vyresni iki 1 mėn. Apgyvendinimo trukmė 1 3 mėn. 4 6 mėn. ilgiau nei 6 mėn. Skambučiai (Jaunimo linija, Vilties linija, Pagalbos moterims linija ir kt.) Nuo 2018 m m. birželis socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vyrai, moterys Nuo 2013 m m. birželis Higienos instituto Sveikatos (S00-T98) informacijos centras Galvos sužalojimai ( S00-S09) Kaklo ir krūtinės ląstos sužalojimai (S10-S29) Sužalojimai, apsinuodijimai Pilvo, juosmens, stuburo juosmeninės dalies ir dubens sužalojimai ir tam tikri išorinių poveikių (S30-S39) padariniai (kodai pagal Pečių lanko ir rankos sužalojimai (S40-S69) TLK-10-AM: S00-T98) Klubų ir kojų sužalojimai (S70-S99) Kelių kūno sričių sužalojimai (T00-T07) Svetimkūnių, patekusių pro natūralias angas, poveikis (T15-T19) Nudegimai (T20-T32) Patyrė sužalojimus nuo artimos (X85-Y09(.0) Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio (X85-Y09(.1) Kitų artimos (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.), (X85-Y09(.2)

19 Vaikai, gydyti stacionaro priėmimoskubios pagalbos skyriuje dėl smurto artimoje aplinkoje Suaugę asmenys, gydyti stacionaro priėmimo-skubios pagalbos skyriuje dėl smurto artimoje aplinkoje, vyrai, moterys Nuo 2013 m m. birželis Higienos instituto Sveikatos Amžiaus grupės, metais 0 3; 4 6; 7 9; 10 14; informacijos centras Sužalojimai, apsinuodijimai ir tam tikri išorinių poveikių padariniai (kodai pagal TLK-10-AM: S00-T98) Patyrė sužalojimus nuo artimos (S00-T98) Galvos sužalojimai ( S00-S09) Kaklo ir krūtinės ląstos sužalojimai (S10-S29) Pilvo, juosmens, stuburo juosmeninės dalies ir dubens sužalojimai (S30-S39) Pečių lanko ir rankos sužalojimai (S40-S69) Klubų ir kojų sužalojimai (S70-S99) Kelių kūno sričių sužalojimai (T00-T07) Svetimkūnių, patekusių pro natūralias angas, poveikis (T15-T19) Nudegimai (T20-T32) Sutuoktinio (-ės), buvusio sutuoktinio (-ės), partnerio (sugyventinio) (-ės), buvusio partnerio (sugyventinio) (-ės) (X85-Y09(.0) Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio (X85-Y09(.1) Kitų artimos (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.), (X85- Y09(.2), vyrai, moterys Nuo 2013 m m. birželis Higienos instituto Sveikatos Amžiaus grupės, metais 18 24; 25 29; 30 39; 40 49; 50 59; 60 64, 65 metų ir vyresni informacijos centras Sužalojimai, apsinuodijimai ir tam tikri išorinių poveikių padariniai (kodai pagal TLK-10-AM: S00-T98) (S00-T98) Galvos sužalojimai ( S00-S09) Kaklo ir krūtinės ląstos sužalojimai (S10-S29) Pilvo, juosmens, stuburo juosmeninės dalies ir dubens sužalojimai (S30-S39) Pečių lanko ir rankos sužalojimai (S40-S69) Klubų ir kojų sužalojimai (S70-S99) Kelių kūno sričių sužalojimai (T00-T07) Svetimkūnių, patekusių pro natūralias angas, poveikis (T15-T19) Nudegimai (T20-T32) Patyrė sužalojimus nuo artimos (X85-Y09(.0) Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio (X85-Y09(.1) Kitų artimos (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.) (X85-Y09(.2)

20 Asmenys, gydyti stacionare dėl smurto artimoje aplinkoje Vaikai, gydyti stacionare dėl smurto artimoje aplinkoje, vyrai, moterys Nuo 2012 m m. birželis Higienos instituto Sveikatos (S00-T98) Galvos sužalojimai ( S00-S09) Kaklo ir krūtinės ląstos sužalojimai (S10-S29) informacijos centras Sužalojimai, apsinuodijimai Pilvo, juosmens, stuburo juosmeninės dalies ir dubens sužalojimai ir tam tikri išorinių poveikių (S30-S39) padariniai (kodai pagal TLK-10-AM: S00-T98) Pečių lanko ir rankos sužalojimai (S40-S69) Klubų ir kojų sužalojimai (S70-S99) Kelių kūno sričių sužalojimai (T00-T07) Svetimkūnių, patekusių pro natūralias angas, poveikis (T15-T19) Nudegimai (T20-T32) Patyrė sužalojimus nuo artimos (X85-Y09(.0) Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio (X85-Y09(.1) Kitų artimos (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.) (X85-Y09(.2), vyrai, moterys Nuo 2012 m m. birželis Higienos instituto Sveikatos Amžiaus grupės, metais 0 3; 4 6; 7 9; 10 14; informacijos centras Sužalojimai, apsinuodijimai ir tam tikri išorinių poveikių padariniai (kodai pagal TLK-10-AM: S00-T98) Patyrė sužalojimus nuo artimos (S00-T98) Galvos sužalojimai ( S00-S09) Kaklo ir krūtinės ląstos sužalojimai (S10-S29) Pilvo, juosmens, stuburo juosmeninės dalies ir dubens sužalojimai (S30-S39) Pečių lanko ir rankos sužalojimai (S40-S69) Klubų ir kojų sužalojimai (S70-S99) Kelių kūno sričių sužalojimai (T00-T07) Svetimkūnių, patekusių pro natūralias angas, poveikis (T15-T19) Nudegimai (T20-T32) (X85-Y09(.0) Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio (X85-Y09(.1) Kitų artimos (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.) (X85-Y09(.2)

21 Suaugę asmenys, gydyti stacionare dėl smurto artimoje aplinkoje 1 Oficialiosios statistikos portalas 2 Baudžiamasis kodeksas, vyrai, moterys Nuo 2012 m m. birželis Higienos instituto Sveikatos Amžiaus grupės, metais 18 24; 25 29; 30 39; 40 49; 50 59; 60 64, 65 metų ir vyresni informacijos centras Sužalojimai, apsinuodijimai ir tam tikri išorinių poveikių padariniai (kodai pagal TLK-10-AM: S00-T98) Patyrė sužalojimus nuo artimos (S00-T98) Galvos sužalojimai ( S00-S09) Kaklo ir krūtinės ląstos sužalojimai (S10-S29) Pilvo, juosmens, stuburo juosmeninės dalies ir dubens sužalojimai (S30-S39) Pečių lanko ir rankos sužalojimai (S40-S69) Klubų ir kojų sužalojimai (S70-S99) Kelių kūno sričių sužalojimai (T00-T07) Svetimkūnių, patekusių pro natūralias angas, poveikis (T15-T19) Nudegimai (T20-T32) (X85-Y09(.0) Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio (X85-Y09(.1) Kitų artimos (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.) (X85-Y09(.2)

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. rastine@sapt.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas

Detaliau

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx)

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx) ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baudžiamoji teisė Baudžiamoji teisė kas tai? Baudžiamoji teisė tai teisės šaka, kuri veikia tik tada, kai kitos teisės šakos nebeveikia. Kai civilinė teisė nebesugeba paveikti žmonių taip, kad jie gerbtų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 21 d. Nr. A1-221 Vilnius

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 215 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos bei didelės emigracijos gyventojų

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

ŠIFRAS PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variant

ŠIFRAS PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variant PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variantų ir jį pažymėkite apibraukdami Neaiškūs žymėjimai, keli pažymėti

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Vaikų apskaita – kas ir kodėl

Vaikų apskaita – kas ir kodėl Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaita kas ir kodėl? Metodinis seminaras Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos (NEMIS) naudojimas 18 m. kovo 21-23

Detaliau

Labiausiai Julė norėtų, kad mama ją mylėtų

Labiausiai Julė norėtų, kad mama ją mylėtų TURINYS 1. Įvadas... 4 2. Literatūros apžvalga...7 2.1. Smurto samprata... 7 2.2. Fizinį smurtą sąlygojantys veiksniai... 8 2.3. Fizinio smurto prieš vaikus paplitimas... 11 2.4. Fizinis smurtas ar fizinė

Detaliau

ISSN (online) Teisės apžvalga Law review No. 2 (14), 2016, p SOCIALINIO TYRIMO IŠVADA NAGRINĖJANT BAUDŽIAMĄSIAS BYLAS 1 Ilona Micha

ISSN (online) Teisės apžvalga Law review No. 2 (14), 2016, p SOCIALINIO TYRIMO IŠVADA NAGRINĖJANT BAUDŽIAMĄSIAS BYLAS 1 Ilona Micha SOCIALINIO TYRIMO IŠVADA NAGRINĖJANT BAUDŽIAMĄSIAS BYLAS 1 Ilona Michailovič 2, Mindaugas Girdauskas 3 DOI: http://dx.doi.org/10.7220/2029-4239.14.22 SANTRAUKA Straipsnyje analizuojama teisinė ir kriminologinė

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

STATISTIKOS DEPARTAMENTO

STATISTIKOS DEPARTAMENTO Įsakymas netenka galios 2015-03-20: Lietuvos statistikos departamentas, Įsakymas Nr. DĮ-354, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19823 Dėl Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip mes priimame sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo 1 Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke paaiškinama kaip valstybinės prokuratūros vadovas (DPP) priima sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo.

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip kreiptis dėl peržiūros ir informacijos apie priežastis Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke aprašoma veiksmų tvarka, kaip kreiptis dėl sprendimo peržiūros ir informacijos apie sprendimą priežastis

Detaliau

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS ĮSAKYMAS DĖL INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. I-213 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC Narkotinių ir psichotropinių medžiag iagų vartojimo ir narkomanijos paplitimo nustatymas, informacinių sistemų plėtra Pranešėjas: ERNESTAS JASAITIS Data: 2008 m. gegužės 30 d. NACIONALINĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų 277 038 atsiliepti skambučiai Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti Šiuos skaičius, kalbėdama apie 2011- uosius metus, įvardija Lietuvos telefoninių

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS),

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS), Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PEP-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ

BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ SUDERINTA Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis 19 m. sausio 5 d. PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 19 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1R-69 LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Vaiko interesus atitinkantis teisingumas. Vaikų ir specialistų patirtis ir nuomonės - Santrauka

Vaiko interesus atitinkantis teisingumas. Vaikų ir specialistų patirtis ir nuomonės - Santrauka HELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS A REALITY FOR EVERYONE IN THE EUROPEAN UNION LYGYBĖ Vaiko interesus atitinkantis teisingumas. Vaikų ir specialistų patirtis ir nuomonės Santrauka Europos Sąjungos pagrindinių

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAITOS TA-02 (KETVIRTINĖS) FORMOS PATVIRTINIMO 2014 m.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

METODINĖS REKOMENDACIJOS SPECIALIZUOTOS PAGALBOS CENTRŲ DARBUOTOJAMS, SAVANORIAMS BEI APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMĄ ĮGYVENDINANČIŲ I

METODINĖS REKOMENDACIJOS SPECIALIZUOTOS PAGALBOS CENTRŲ DARBUOTOJAMS, SAVANORIAMS BEI APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMĄ ĮGYVENDINANČIŲ I METODINĖS REKOMENDACIJOS SPECIALIZUOTOS PAGALBOS CENTRŲ DARBUOTOJAMS, SAVANORIAMS BEI APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMĄ ĮGYVENDINANČIŲ INSTITUCIJŲ DARBUOTOJAMS IR SPECIALISTAMS VILNIAUS MOTERŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis.

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis. LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-739 Vilnius 1. T v i r t i n u pridedamus: 1.1. Paciento

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Strateginio tikslo, programos tikslo ar priemonės

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Strateginio tikslo, programos tikslo ar priemonės KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Strateginio tikslo, programos tikslo ar priemonės pavadinimas Trečiasis strateginis tikslas Pasiekti,

Detaliau

Neoficialus vertimas EUROPOS TARYBA EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS ANTRASIS SKYRIUS BYLA VARNAS prieš LIETUVĄ (Peticijos Nr /06) SPRENDIMAS STRA

Neoficialus vertimas EUROPOS TARYBA EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS ANTRASIS SKYRIUS BYLA VARNAS prieš LIETUVĄ (Peticijos Nr /06) SPRENDIMAS STRA Neoficialus vertimas EUROPOS TARYBA EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS ANTRASIS SKYRIUS BYLA VARNAS prieš LIETUVĄ (Peticijos Nr. 42615/06) SPRENDIMAS STRASBŪRAS 2013 m. liepos 9 d. ĮSIGALIOJO 2013-12-09 Šis

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

Palanki aplinka vaikams ir jaunimui: iššūkiai ir galimybės Galutinė tyrimo ataskaita 2013 m. birželio 3 d. (2013 m. liepos 24 d. redakcija) Pagal 2012

Palanki aplinka vaikams ir jaunimui: iššūkiai ir galimybės Galutinė tyrimo ataskaita 2013 m. birželio 3 d. (2013 m. liepos 24 d. redakcija) Pagal 2012 Palanki aplinka vaikams ir jaunimui: iššūkiai ir galimybės Galutinė tyrimo ataskaita 2013 m. birželio 3 d. (2013 m. liepos 24 d. redakcija) Pagal 2012 m. gruodžio 20 d. pagrindinę sutartį Nr. 517-12-PEST

Detaliau

2004 METŲ MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO DABO APŽVALGA

2004 METŲ MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO DABO APŽVALGA MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO 2017 METŲ VEIKLOS APŽVALGA 2018 m. kovas Parengė Vyriausioji specialistė teismo kanclerio tarnyboje Kristina Videikienė 2018-03-14 TURINYS ĮŽANGA...3 I. BYLŲ NAGRINĖJIMO

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Meilė nėra prievarta Informacinė brošiūra apie smurtą artimoje aplinkoje lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų atžvilgiu

Meilė nėra prievarta Informacinė brošiūra apie smurtą artimoje aplinkoje lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų atžvilgiu Meilė nėra prievarta Informacinė brošiūra apie smurtą artimoje aplinkoje lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų atžvilgiu UDK 343.5-055.3(474.5) Me81 Projektas finansuojamas Europos Komisijos programos

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode] Vaikų sveikatos stebėsenos vykdymas ir perspektyvos savivaldybėse Neringa Tarvydienė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 1 2010-03-05, Vilnius Vaikų sveikatos stebėsenos

Detaliau

2019 m. vasaris

2019 m. vasaris 2019 m. vasaris PARENGTA LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖS TYRIMŲ GRUPĖS Pastaba. Šioje apžvalgoje pateikiamos neoficialios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau ir LAT) procesinių sprendimų santraukos.

Detaliau

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ AR ŽINAI? 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas įpareigojo asmenis, įtrauktus į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS (institucijos ar įstaigos pavadinimas) 2008 METŲ TARNYBAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ANALIZĖ 2009 m. kovo 6 d. VD

Detaliau

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS Ekonomiškai efektyvių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagal Vilniaus TLK savivaldybes 2017 m. analizė www.vilniaustlk.lt Ekonomiškai efektyvios asmens sveikatos priežiūros paslaugos Ambulatorinės

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

PATVIRTINTA Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T-136 BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS I S

PATVIRTINTA Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T-136 BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS I S PATVIRTINTA Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T-136 BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS 1. Bendra informacija. Siekiant sklandaus

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI 1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS Gruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau Centras)

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

Konstitucinis Teismas

Konstitucinis Teismas Byla Nr. 14/2015-1/2016-2/2016-14/2016-15/2016 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 189 1 STRAIPSNIO 1 DALIES ATITIKTIES

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

k

k KLINIKINIO KODAVIMO BIULETENIS 2016 m. balandis, Nr. 14. Šiame biuletenyje toliau aprašomi stacionare teikiamų aktyviojo gydymo ir transplantacijos paslaugų klinikinio kodavimo kokybės stebėsenos rodikliai.

Detaliau

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis I šeštadienis (2019-08-31) Mediacijos pagrindai Mokymų dieną veda CEDR (Didžioji Britanija) akredituota mediatorė doc. dr. Agnė Tvaronavičienė Ginčo samprata ir sprendimo būdų įvairovė Mediacijos samprata

Detaliau

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009 2011 METŲ PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITA I. ĮVADAS Alytaus miesto savivaldybės

Detaliau

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams Vilnius, 2011 Atpažinti

Detaliau

MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE

MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE 1 1 SANTRAUKA Ši ataskaita Siekis nustatyti ir suprasti atskirties mastą ir pobūdį: institucinės, prievartinės ir bendruomeninės paslaugos ir praktika Europoje

Detaliau

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2006 m. 12 mėn 01d. įsakymu Nr. A-500-1296- -(1.2.- KSD-1) VILNIAUS LOPŠELIO - DARŽELIO LIEPSNELĖ N U O S T A T A I ( Nauja

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

(Microsoft Word - skund\370Apra\360as.docx)

(Microsoft Word - skund\370Apra\360as.docx) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-10 (Žurnalistų etikos inspektoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-2 redakcija) ASMENŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis 2018-03-19 Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,

Detaliau

PAGALBA NUKENTĖJUSIEMS NUO HOMOFOBINIŲ, BIFOBINIŲ IR TRANSFOBINIŲ NEAPYKANTOS NUSIKALTIMŲ PRAKTINIS VADOVAS MICHALAS BILEWICZAS NATALIJA BITIUKOVA PAU

PAGALBA NUKENTĖJUSIEMS NUO HOMOFOBINIŲ, BIFOBINIŲ IR TRANSFOBINIŲ NEAPYKANTOS NUSIKALTIMŲ PRAKTINIS VADOVAS MICHALAS BILEWICZAS NATALIJA BITIUKOVA PAU PAGALBA NUKENTĖJUSIEMS NUO HOMOFOBINIŲ, BIFOBINIŲ IR TRANSFOBINIŲ NEAPYKANTOS NUSIKALTIMŲ PRAKTINIS VADOVAS MICHALAS BILEWICZAS NATALIJA BITIUKOVA PAULINA GÓRSKA NIKICA HAMER VIDMAR TOMAS VYTAUTAS RASKEVIČIUS

Detaliau

Microsoft Word - E. Karmaza et al. Smurtas mokykloje pagalba ir prevencija.2007.doc

Microsoft Word - E. Karmaza et al. Smurtas mokykloje pagalba ir prevencija.2007.doc Metodin s rekomendacijos Smurtas mokykloje: prevencija ir pagalba Evaldas Karmaza Neringa Grigutyt Elena Gauda Karmaz VILNIUS 2006 Smurtas mokykloje itin aktuali problema ne tik pedagogams, bet ir vaikams,

Detaliau

Vilius Nakutis

Vilius Nakutis Interneto karštoji linija ir jos galimybės kovoje prieš patyčias Konferencija,,Be patyčių 365 2019 m. kovo 18 d. 1 INTERNETO KARŠTOJI LINIJA KAS TAI? Įkurta Ryšių reguliavimo tarnyboje (RRT) 2007 m., vykdant

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

DocHdl1tmpTarget

DocHdl1tmpTarget Europos teisminių institucijų, nagrinėjančių civilines ir komercines bylas, tinklas Civilinis teisingumas šalia jūsų Sveiki atvykę į mūsų interneto svetainę tai nauja iniciatyva, palengvinsianti visų Europos

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAI

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAI LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS

Detaliau