ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelių pristatymas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelių pristatymas"

Transkriptas

1 ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelių pristatymas

2 Pristatymo organizavimas Laikas Tema 9:00 9:30 Dalyvių registracija 9:30 9:45 Įžanginis žodis 9:45 11:00 E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros plėtros ir elektroninės paslaugos E. receptas plėtros projektai 11:00 11:15 Kavos pertraukėlė 11:15 12:45 Pagrindiniai ESPBI IS veiklos procesai (e. paslaugos) 12:45 13:45 Pietūs 13:45-14:45 Pagrindiniai E. recepto veiklos procesai (e. paslaugos) 14:45 15:45 SPĮ IS susiejimo su ESPBI IS principai ir į ESPBI IS teikiami medicininiai duomenys 15:45 16:00 Kavos pertraukėlė 16:00 16:30 ESPBI IS ir E. recepto naudojimo reglamentavimas 16:30 17:00 ESPBI IS finansavimo principai 17:00 18:00 Apibendrinimas Puslapis 2

3 Sąvokos Sąvokos ir trumpiniai Elektroninė sveikatos istorija arba ESI Elektroninis receptas arba e. receptas E. recepto plėtros projektas ESPBI IS plėtros projektas IS Pacientas Portalas arba E. sveikatos portalas SPĮ Paaiškinimas Paciento elektroninių sveikatos įrašų, sukauptų iš visų sveikatinimo veiklą vykdančių įstaigų, rinkinys. Nustatyto turinio elektroniniu būdu sukurtas ir patvirtintas gydytojo skyrimas gydyti vaistais ir visos reikalingos informacijos pateikimas farmacijos specialistui, pagal kurį vaistinė pagamina ir (ar) išduoda (parduoda) vaistus, medicinos pagalbos priemones. Projektas Elektroninės paslaugos E. receptas plėtra Projektas E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra Informacinė sistema Lietuvos Respublikos gyventojas (įskaitant Lietuvoje esančius kitų šalių piliečius ir Lietuvos Respublikos piliečius, gyvenančius Europos sąjungos ir Europos Ekonominės Bendrijos šalyse), kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis Priemonių visuma, skirta pacientų ir sveikatinimo specialistų prieigai prie e. paslaugų. ESPBI IS aplinkoje Portalą įgyvendina E. sveikatos portalo posistemė (toliau E. sveikatos portalo posistemė). Sveikatos priežiūros įstaiga Puslapis 3

4 Šio pristatymo tikslai Supažindinti su E. sveikatos plėtros projektais Supažindinti su parengtais ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelio rezultatais E. sveikatos plėtros projektų aplinka, apimtis Realizuojamos e. paslaugos ir jų procesai Duomenų mainų principai Pagrindinių E. sveikatos plėtros projektų eiga, būklė Teisinio reglamentavimo pokyčiai Finansavimo principai Puslapis 4

5 Šio pristatymo tikslai Supažindinti su E. sveikatos plėtros projektais Supažindinti su parengtais ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelio rezultatais E. sveikatos plėtros projektai E. sveikatos plėtros projektų aplinka, apimtis Realizuojamos e. paslaugos ir jų procesai Duomenų mainų principai Pagrindinių E. sveikatos plėtros projektų eiga, būklė Teisinio reglamentavimo pokyčiai Finansavimo principai Puslapis 5 Presentation title

6 Iššūkiai, kuriuos siekiama išspręsti Esama situacija / problematika Susiję iššūkiai Nėra galimybės sekti paciento gydymo eigą per visą gyvenimą ir skirtingas gydymo įstaigas Informacija yra kaupiama atskirose vietose. Informacija / duomenys yra fragmentiški. Informacija / duomenys yra nepakankami arba nepakankamai aktualūs Sveikatos priežiūros procesų automatizavimo lygis yra neaukštas Nėra priemonių visiškai informacijos / duomenų saugai užtikrinti Egzistuoja pavienės E. sveikatos IS ir atskiri duomenų šaltiniai, kurie menkai integruojasi. Nėra galimybės greitai ir lengvai gauti reikalingą paciento klinikinę ir administracinę, taip pat metodinę informaciją Procesai vykdomi neoptimaliai. Administraciniai darbai reikalauja didelių darbo laiko sąnaudų Saugos svarbiausi iššūkiai yra duomenų konfidencialumo, vientisumo ir patikimumo užtikrinimas Puslapis 6

7 E. sveikatos plėtros m. projektai metų plėtros programos projektai Trys pagrindiniai E. sveikatos plėtros projektai ESPBI IS E. receptas MEDVAIS Kiti E. sveikatos plėtros projektai SPĮ IS sukūrimo / plėtros projektai Kiti su ESPBI IS susiję projektai 7 projektai Respublikos lygmens 13 projektų Regiono ir rajono lygmens Išankstinė pacientų registracijos IS Licencijavimo proceso e. priemonių IS Lietuvos ir ES vaistinių preparatų registrų IS (VAPRIS) SNOMED CT technologinė platforma Lietuvoje Neonatologijos IS Puslapis 7

8 Pagrindinių E. sveikatos plėtros projektų dosjė Projekto pavadinimas ESPBI plėtra E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros plėtra E. recepto plėtra Elektroninės paslaugos E. receptas plėtra MedVAIS sukūrimas Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos ir jos pagrindu teikiamų e. paslaugų sukūrimas Projekto pareiškėjas Projektų partneriai Finansavimo šaltinis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Valstybės įmonė Registrų centras Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos Klaipėdos universitetinė ligoninė VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programa, VP2-3 Informacinė visuomenė visiems, VP2-3.1-IVPK-10-V Elektroninės sveikatos paslaugos Biudžetas Įgyvendinimo laikotarpis (30 mėn.) Puslapis 8

9 ESPBI IS plėtros projekto tikslai ir rezultatai ESPBI IS plėtros projekto tikslas Veiksmingai panaudojant informacines ir ryšių technologijas, sukurti ir įteisinti valstybės ESPBI IS, sudarančią sąlygas efektyvesniam, kokybiškesniam ir prieinamam sveikatinimo paslaugų teikimui Sukurtas vieningas E. sveikatos portalas pacientams ir sveikatinimo veiklą vykdantiems specialistams Sukurtos 4 elektroninės paslaugos Sukurta valstybės IS ir patikima jos bazinė techninė infrastruktūra Sukurtos elektroninės prieigos priemonės Parengtos duomenų ir dokumentų mainų specifikacijos Laukiami rezultatai Puslapis 9

10 E. recepto plėtros projekto tikslai ir rezultatai E.recepto plėtros projekto tikslas Plėsti ir įteisinti e. Recepto paslaugą, skirtą pacientams, sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams bei kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų MPP apskaitą vykdantiems subjektams E. sveikatos portale sukurta prieiga pacientams prie jam išrašytų elektroninių receptų informacijos Sukurtos sąsajos e. receptų duomenų ir dokumentų mainams Sukurta E. recepto internetinė aplikacija gydymo įstaigoms ir vaistinėms, neturinčioms savo informacinių sistemų Įsigyta bei įdiegta reikalinga techninė ir sisteminė programinė įranga Atlikta integracija su VAPRIS Parengta teisinė bazė ir metodinė medžiaga Laukiami rezultatai Puslapis 10

11 ESPBI IS plėtros ir E. recepto plėtros projektų siekiai (I) Pacientų perspektyva Informacijos, susijusios su sveikatinimo paslaugomis, pateikimas vienoje vietoje, lengvas reikalingų sveikatinimo paslaugų pasiekimas Viena ESI vienam gyventojui Viena ESI vienoje vietoje Užtikrinamas sveikatinimo paslaugų tęstinumas Sumažinama klaidingai išrašytų receptų rizika Puslapis 11

12 ESPBI IS plėtros ir E. recepto plėtros projektų siekiai (II) SPĮ ir sveikatos priežiūros specialistų perspektyva Greičiau pasiekiama išsami informacija apie pacientą (viena ESI) realiu laiku Galimybė operatyviai pasikeisti duomenimis Pasikeitimas standartizuota informacija Užtikrinama, kad būtų išvengta sveikatinimo paslaugų teikimo dubliavimo Suteikiama prieigą prie bendro naudojimo sveikatos sektoriaus informacinių sistemų, registrų, klasifikatorių Pagerinamas vaistų ir kompensuojamųjų MPP skyrimo informuotumas Pagerinama sveikatinimo veiklos kontrolė Puslapis 12

13 Projektų būklė: grafiko perspektyva ESPBI IS nuostatai ESPBI IS specifikacija ESPBI IS El. receptas MEDVAIS Finansavimo ir administravimo sutartis Finansavimo ir administravimo sutartis Finansavimo ir administravimo sutartis Veiklos modelio parengimas Veiklos modelio parengimas Veiklos modelio parengimas Sukūrimas ir įdiegimas Sukūrimas ir įdiegimas Sukūrimas ir įdiegimas Pradėta ESPBI IS eksploatacija Ketvirtis Metai II III IV I II III IV I II III IV I Puslapis 13

14 Projektų būklė: darbų perspektyva ESPBI IS veiklos modelio parengimas ESPBI IS sukūrimas bei įdiegimas Veiklos modelis Sąveikumo modelis Duomenų saugos modelis Analizė Techninis projektas Naudotojų sąsajų specifikacija Infrastruktūros reikalavimų specifikacija Projektavimas Architektūros projektas Detalus naudotojų sąsajų projektas Projektavimo dokumentacija Konstravimas ESPBI IS kūrimo aplinka Programinė ranga Sąsajos Testavimo scenarijai Įdiegimas ir testavimas Testavimo aplinka Priėmimo testavimas Mokymų aplinka Gamybinė aplinka Bandomoji eksploatacija Bandomosios eksploatacijos planas Įvykdyta bandomoji eksploatacija III IV I II III IV 2013 m m. Puslapis 14

15 ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelių pristatymas Puslapis 15 Presentation title

16 ESPBI IS naudojimo principai SPĮ ir vaistinės, kurios neturi savo IS, naudojasi E. sveikatos portalu Pacientas Sveikatos priežiūros specialistas Farmacijos specialistas ESPBI IS E. sveikatos portalas Duomenų mainų Sveikatinimo Pacientų sritis posistemė specialistų sritis SPĮ naudojasi SPĮ IS SPĮ IS Sveikatos priežiūros specialistas Veiklos lygmuo ESI posistemė E. recepto posistemė MedVAIS posistemė Vaistinių IS Farmacijos specialistas Vaistinė naudojasi vaistinės IS Puslapis 16

17 ESPBI IS e. paslaugos ir jų procesai Puslapis 17 Presentation title

18 Projekto ESPBI IS plėtra apimtyje kuriamos e. paslaugos EP.ESI.1. Elektroninė paslauga Prieiga pacientams prie asmeninės ESI EP.ESI.2. Elektroninė paslauga Saugi prieiga paciento ESI tvarkymui ir prie kitų e. sveikatos paslaugų sveikatos specialistams, dirbantiems įstaigose, neturinčiose savo informacinių sistemų EP.ESI.3. Elektroninė paslauga Saugi prieiga prie paciento ESI ir kitų e. sveikatos paslaugų sveikatos priežiūros įstaigoms, turinčioms savo informacines sistemas, per ESPBI IS duomenų mainų posistemę EP.ESI.4. Elektroninė paslauga Siuntimų konsultacijai, gydymui ar tyrimui e. paslauga Puslapis 18

19 EP.ESI.2-3. Elektroninė paslauga Prieiga specialistams prie paciento ESI Prieiga prie paciento ESI suteikiama: SPĮ, į kurią atvyko pacientas, specialistams Paciento šeimos gydytojams (nuolatinė prieiga prie paciento ESI) Neatidėliotinu (skubios pagalbos) atveju Pacientas atvyko į SPĮ Paciento ESI peržiūra Autentifikacija ir autorizacija Paciento ESI pildymas Suteikiama prieiga prie paciento ESI Kiti specialistui prieinami funkcionalumai EP.ESI.2. Saugi prieiga paciento ESI tvarkymui ir prie kitų e. sveikatos paslaugų sveikatos specialistams, dirbantiems įstaigose, neturinčiose savo informacinių sistemų EP.ESI.3. Saugi prieiga prie paciento ESI ir kitų e. sveikatos paslaugų sveikatos priežiūros įstaigoms, turinčioms savo informacines sistemas, per ESPBI IS duomenų mainų posistemę Puslapis 19

20 EP.ESI.2-3. Elektroninė paslauga Prieiga specialistams prie paciento ESI (autentifikacija ir autorizacija) Paciento ESI peržiūra Autentifikacija ir autorizacija Paciento ESI pildymas Kiti specialistui prieinami funkcionalumai Autentifikacija ir autorizacija Registratūros Patikrinti paciento Pasirinkti Įvesti paciento darbuotojas arba draustumą, atvykimo pagrindą identifikacinius specialistas siuntimus, šeimos ir įvesti atvykimo duomenis autentifikuojasi gydytojo informaciją duomenis Sveikatinimo specialistas neturi teisės naudotis e. sveikatos paslaugomis, jei jis nedirba jokioje SĮ ar sveikatinimo specialisto licencija yra negaliojanti Visiems SPĮ specialistams suteikiama prieiga prie paciento ESI 5. Užregistruoti paciento atvykimo faktą Puslapis 20

21 EP.ESI.2-3. Elektroninė paslauga Prieiga specialistams prie paciento ESI (paciento ESI peržiūra) Paciento ESI peržiūra Autentifikacija ir autorizacija Paciento ESI pildymas Kiti specialistui prieinami funkcionalumai Paciento ESI peržiūros proceso schema 2. Suteikiama galimybė: Peržiūrėti ESI įrašus Kurti naują ESI įrašą ankstesnio pagrindu 3. Peržiūrėti siuntimus Susieti kuriamą ESI su ankstesniu (pvz., pateikti atsakymą į siuntimą) Redaguoti ankstesnį įrašą 1. Pasirinkti, kokius įrašus peržiūrėti 4. Peržiūrėti skiepų kalendorių 7. Inicijuoti naujo ESI įrašo kūrimą 5. Pasirinktinai Peržiūrėti e. receptus 6. Peržiūrėti paciento suvestinę Specialistas (pvz., skubios pagalbos atveju) gali pasirinkti peržiūrėti paciento suvestinę, kurioje pateikiami svarbiausi duomenys susiję su paciento sveikata Puslapis 21

22 EP.ESI.2-3. Elektroninė paslauga Prieiga specialistams prie paciento ESI (paciento ESI pildymas) Visi ESI įrašai yra tvirtinami specialisto el. parašu ESI įrašų formavimui naudojami aktualūs ESPBI IS saugomų klasifikatorių, registrų duomenys Autentifikacija ir autorizacija Paciento ESI peržiūra Paciento ESI pildymas Kiti specialistui prieinami funkcionalumai Paciento ESI pildymo proceso schema Pasirinkti ESI pildymo įvykį Pildyti ESI įrašo laukus Dalinis ESI įrašo patvirtinimas suteikia galimybę skubiai išrašyti pacientui siuntimą, e. receptą ar paskirti skiepą, o ESI įrašą baigti pildyti vėliau Daliniam patvirtinimui privalo būti užpildyti būtinieji laukai (diagnozė, skyrimai) Skyrimų informacija, pagal kurią buvo išrašytas e. receptas, siuntimas, suplanuoti skiepai, užšaldoma ir nebegali būti keičiama tęsiant ESI įrašo pildymą Siuntimo skyrimo pildymas Skiepo skyrimo pildymas 2.3 Vaisto ar MPP skyrimo pildymas Pasirinktinai 3. Pasirinkti patvirtinti ir pateikti ESI įrašą ar dalinai patvirtinti ir baigti pildyti vėliau Išrašyti e. receptą Išrašyti siuntimą Patvirtinti ir pateikti baigtą pildyti ESI įrašą Dalinai patvirtinti ESI įrašą Užregistruoti skiepo faktą Puslapis 22

23 ESPBI IS naudojamų e. dokumentų tipų tarpusavio sąsajos ESI įrašo dokumentas - Diagnozės kodas (TLK-10 AM) Siuntimo skyrimo pagrindu formuojamas siuntimas Siuntimas Atsakymas susiejamas su siuntimu Atsakymas į siuntimą - Diagnozės pavadinimas - - Siuntimo skyrimas - Skiepo skyrimas Skiepų atlikimo faktas susiejamas su skiepo skyrimu Skiepo fakto registravimas Puslapis 23

24 EP.ESI.2-3. Elektroninė paslauga Prieiga specialistams prie paciento ESI (Kiti specialistui prieinami funkcionalumai) Kiti veiksmai, kuriuos E. sveikatos portale gali atlikti specialistas Peržiūrėti ir valdyti Naudotis Jam paskirtas užduotis Apskaitos duomenų teikimo VLK įrankiais Gautus iš pacientų, kitų specialistų ar farmacijos specialistų pranešimus ir susijusius su ligų prevencija ir sveikatos priežiūra pranešimus Vieno langelio principo prieiga prie IPR, NKSPS, SNOMED IS per e. sveikatos portale pateiktas nuorodas Puslapis 24

25 EP.ESI.1. Elektroninė paslauga Prieiga pacientams prie asmeninės ESI Pacientas prisijungė prie E. sveikatos portalo ESI peržiūra Autentifikacija E. sveikatos portale Kiti pacientui prieinami funkcionalumai EP.ESI.1. Prieiga pacientams prie asmeninės ESI Puslapis 25

26 EP.ESI.1. Elektroninė paslauga Prieiga pacientams prie asmeninės ESI (autentifikacija E. sveikatos portale) Autentifikacija E. sveikatos portale ESI peržiūra Kiti pacientui prieinami funkcionalumai Autentifikacijos E. sveikatos portale proceso schema Įvesti identifikacinius duomenis Pasirinkti asmenį, kurio vardu jungiamasi Prisijungti prie asmeninės (pasirinkto asmens) ESI Asmuo gali būti įgaliotas prieiti prie kitų asmenų ESI Puslapis 26

27 EP.ESI.1. Elektroninė paslauga Prieiga pacientams prie asmeninės ESI (ESI peržiūra) Pacientas gali matyti tik savo arba jam įgaliojimus suteikusių asmenų ESI Autentifikacija E. sveikatos portale ESI peržiūra Kiti pacientui prieinami funkcionalumai ESI peržiūros E. sveikatos portale proceso schema Peržiūrėti ESI įrašus Suteikiama galimybė pacientui pateikti su savo sveikata susijusius pastebėjimus 1. Pasirinkti, kokio tipo informacija peržiūrima 4. Peržiūrėti siuntimus Peržiūrėti vaistų ar MPP skyrimus ir E. receptus 6. Komentuoti ESI įrašus Pasirinktinai 5. Peržiūrėti skiepų kalendorių Puslapis 27

28 EP.ESI.1. Elektroninė paslauga Prieiga pacientams prie asmeninės ESI (Kiti pacientui prieinami funkcionalumai) Kiti veiksmai, kuriuos E. sveikatos portale gali atlikti pacientas Peržiūrėti Naudotis Valdyti Gautus su ligų prevencija ir sveikatos priežiūra susijusius pranešimus ESPBI IS priemonėmis išduotas savo užsakytas pažymas Išankstinės pacientų registracijos (IPR) paslaugomis Pažymų užsakymo priemonėmis Įgaliojimus kitiems asmenims prieiti prie jo ESI Specialistų prieigos teises prie jo ESI Savo kontaktinius duomenis Puslapis 28

29 E. recepto veiklos modelio pristatymas E. recepto e. paslaugos ir jų procesai Puslapis 29 Presentation title

30 Projekto Elektroninės paslaugos E. receptas plėtra apimtyje kuriamos el. paslaugos EP.ER.1. Elektroninė paslauga Elektroninio recepto rašymas EP.ER.2. Elektroninė paslauga Vaisto ar MPP išdavimas vaistinėje pagal e. receptą EP.ER.3. Elektroninė paslauga E. recepto informacijos pateikimas pacientui Puslapis 30

31 Bendroji procesų schema Pacientas apsilankė SPĮ Asmuo atvyko į vaistinę Vaisto ar MPP skyrimo suformavimas E. recepto suformavimas Vaisto ar MMP išdavimas EP.ER.1. Elektroninė paslauga Elektroninio recepto rašymas EP.ER.2. Elektroninė paslauga Vaisto ar MPP išdavimas vaistinėje pagal e. receptą Puslapis 31

32 Bendrieji procesai iš el. dokumentų perspektyvos ESI įrašo dokumentas Vaisto ar MPP skyrimas yra ESI įrašo dalis. Vienas ESI įrašas gali turėti ne vieną vaisto ar MPP skyrimą Vaisto ar MPP skyrimas nėra tvirtinamas el. parašu, el. parašu yra tvirtinamas ESI įrašo dokumentas, kuriame yra vaisto ar MPP skyrimas Norint išrašyti e. receptą nėra būtina užpildyti visą ESI įrašo informaciją. Galima patvirtinti dalinį ESI įrašą su būtinąja užpildyti informacija (diagnozės kodu, diagnozės pavadinimu ir vaisto ar MPP skyrimu) ir išrašyti e. receptą. ESI įrašą galima pabaigti pildyti ir patvirtinti el. parašu vėliau E. receptas išrašomas vaisto ar MPP skyrimo pagrindu. Vienas vaisto ar MPP skyrimas vienas e. receptas Vaisto ar MPP išdavimo faktas yra susiejamas su e. receptu, pagal kurį buvo išduotas vaistas - Diagnozės kodas (TLK-10 AM) - Diagnozės pavadinimas - Skyrimai - Skyrimas 1 - Skyrimas 2 Skyrimo pagrindu sukuriamas e. receptas Elektroninio recepto dokumentas Vaisto ar MPP išdavimo faktas yra susiejamas su e. receptu Vaisto ar MPP išdavimo fakto dokumentas - Skyrimas 3 Puslapis 32

33 EP.ER.1. Elektroninė paslauga Elektroninio recepto rašymas (skyrimo suformavimas) Vaisto ar MPP skyrimo suformavimas E. recepto suformavimas Vaisto ar MMP išdavimas Vaisto ar MPP skyrimo suformavimo proceso schema Pasirinkti, kas bus skiriama Įvesti vaisto ar MPP skyrimo duomenis Tikrinti įvestus vaisto ar MPP skyrimo duomenis Patvirtinti vaisto ar MPP skyrimą Pasirenkama, kas bus skiriama: - kompensuojamas / nekompensuojamas vaistas ar MPP - ekstemporalus vaistas/ vardinis vaistas/ kitas vaistas/ MPP Papildomai galima peržiūrėti: - Vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų MPP katalogo informaciją - Metodinės pagalbos teikimo posistemės teikiama informaciją - paciento ESI informaciją Puslapis 33

34 EP.ER.1. Elektroninė paslauga Elektroninio recepto rašymas (e. recepto suformavimas) Vaisto ar MPP įrašo suformavimas E. recepto suformavimas Vaisto ar MMP išdavimas El. recepto suformavimo proceso schema Įvesti e. recepto duomenis Tikrinti įvestus e. recepto duomenis Patvirtinti e. recepto dokumentą el. parašu Yra galimybė koreguoti arba atšaukti vaisto ar MPP skyrimą, e. receptą ir vaisto ar MPP išdavimo fakto dokumentą Koreguojant arba atšaukiant vaisto ar MPP skyrimą yra automatiškai atšaukiamas ir e. receptas (jei buvo suformuotas) Jei vaistas ar MPP jau buvo išduotas, tai negalima koreguoti arba atšaukti vaisto ar MPP skyrimo / recepto Ilgalaikio gydymo atveju išrašomas vienas receptas, tačiau pagal jį numatytais periodais vaistai ar MPP gali būti išduodami tiek kartų, kiek numatyta recepte. Tokiu atveju yra vienas e. receptas, tačiau keli vaistų ar MPP išdavimo faktai Puslapis 34

35 EP.ER.2. Elektroninė paslauga Vaisto ar MPP išdavimas vaistinėje pagal e. receptą Vaisto ar MPP įrašo suformavimas E. recepto suformavimas Vaisto ar MMP išdavimas Vaisto ar MPP išdavimo proceso schema Pasirinkti Identifikuoti į Atlikti asmenį, kuriam vaistinę atvykusį autentifikaciją norima išduoti asmenį vaistą ar MPP Pasirinkti e. receptą Papildomai galima peržiūrėti: - naudojamų vaistų sąrašą - gretutinių diagnozių sąrašą; - paciento alergijų sąrašą Jei asmuo yra įgaliotas įsigyti vaistus už kitą asmenį, tai vaistinėje yra identifikuojamas į vaistinę atvykęs asmuo. Į vaistinę atvykusiam asmeniui nereikia pateikti asmens, kurį jis atstovauja, asmens duomenų ar dokumentų. 6. Išduoti vaistus ar MPP Patvirtinti išdavimo fakto dokumentą el. parašu Užsakyti vaistus ar MPP Sustabdyti recepto galiojimą Puslapis 35

36 EP.ER.3. Elektroninė paslauga E. recepto informacijos pateikimas pacientui Veiksmai, kuriuos E. sveikatos portale gali atlikti pacientas Peržiūrėti Komentuoti Ieškoti Vaistų ir MPP skyrimus Vaistų ir MPP skyrimus Vaistų ir MPP skyrimų Išrašytus e. receptus Vaistų ir MPP išdavimo faktus Išrašytus e. receptus Išrašytų e. receptų Puslapis 36

37 Duomenų mainų principai Puslapis 37 Presentation title

38 SPĮ IS susiejimo su ESPBI IS principai Susiejimo principus apibrėžia atnaujinti SPĮ IS susiejimo su ESPBI IS reikalavimai ir techninės sąlygos Į ESPBI IS perduodami tik duomenys ir e. dokumentai, tiesiogiai susiję su paciento sveikatos priežiūros įvykiais ir ESI, t. y. informacija, susijusi su paciento sveikatos būsena ir gydymo procesu Duomenų rinkiniai ir (arba) elektroniniai dokumentai turi būti sukuriami ir perduodami Į ESPBI IS: SPĮ IS priemonėmis Integruojamų ESPBI IS komponentų pagalba Puslapis 38

39 SPĮ IS susiejimo su ESPBI IS režimai Žmogus su sistema Sistema su sistema ESPBI IS duomenų mainų posistemės priemonės naudojamos žmogus-susistema darbo režimu Integruojamas ESPBI IS komponentas 1. SPĮ IS Sveikatos priežiūros specialistas ESPBI IS duomenų mainų posistemės priemonės naudojamos sistemos-susistema darbo režimu ESPBI IS 2. SPĮ IS SPĮ IS integracinės sąsajos ESPBI IS integracinės sąsajos Sveikatos priežiūros specialistas Puslapis 39

40 SPĮ IS susiejimo su ESPBI IS principai (I komunikavimo schema) SPĮ IS ESPBI IS Inic. 1. Formuojant ESI duomenis ir (arba) e. dokumentus (toliau ESI įrašas) iškviečiamas integruojamas ESPBI IS komponentas (toliau IK) 2. ESI įrašas formuojamas ESPBI IS aplinkoje - IK naudotojo Sąsajoje. Form. Formavimo metu, naudojami ESPBI IS saugomi aktualūs klasifikatoriai, registrų duomenys 3. ESI Įrašas patvirtinamas ir (arba) pasirašomas el. parašu IK naudotojo sąsajoje realizuotomis priemonėmis Tvirt. 4. Patvirtintas ir (arba) pasirašytas el. parašu ESI Įrašas Išsaugomas / užregistruojamas ESPBI IS Reg. Gav. 5. Iš ESPBI IS į SPĮ IS perduodamas suformuotas ir patvirtintas ESI įrašas Puslapis 40

41 SPĮ IS susiejimo su ESPBI IS principai (II komunikavimo schema) SPĮ IS ESPBI IS Inic. 1. ESI įrašo formavimas inicijuojamas SPĮ IS aplinkoje Form. 2. ESI įrašas formuojamas SPĮ IS aplinkoje Formavimo metu, naudojami SPĮ IS saugomi iš ESPBI IS gauti aktualūs klasifikatoriai, registrų duomenys Tvirt. 3. ESI Įrašas patvirtinamas ir (arba) pasirašomas el. parašu SPĮ IS realizuotomis priemonėmis 4. El. parašu patvirtintas ESI įrašas pateikiamas iš SPĮ IS Išsaugojimui / užregistravimui į ESPBI IS integracinių sąsajų priemonėmis Reg. Puslapis 41

42 Elektroniniai duomenys bei dokumentai Puslapis 42 Presentation title

43 ESPBI IS naudojami elektroniniai duomenys bei dokumentai Statistinės apskaitos formos Medicininių e. dokumentų struktūrizavimas 028-1/a 003/a 063/a 200/a 203/a 207/a 210/a 028-1/a 014-1/a 025/a 025-1/a 200/a 1. Formų analizė 2. Duomenų atranka 3. E. dokumentai 1 Kartu su darbo grupe ir konsultuojantis su veiklos atstovais atrinktos formos, kurios aktualios paciento ESI, atlikta statistinės apskaitos formų analizė ir nustatytas sąrašas formų, kurios aktualios paciento ESI 2 Atrinkti formas sudarantys duomenys ir duomenų grupės, kurios aktualios paciento ESI ir iš jų sudaryti ESPBI IS numatytus įvykius atitinkantys medicininiai e. dokumentai E025 Ambulatorinio apsilankymo aprašymas 3 Darbo grupėje ir su veiklos atstovais suderinti medicininiai e. dokumentai, parengti jų duomenų struktūrų aprašymai Puslapis 43

44 Elektroninių duomenų bei dokumentų ryšys su statistinėmis apskaitos formomis Klinikinio elektroninio dokumento pavadinimas E003 Stacionaro epikrizė E025 Ambulatorinio apsilankymo aprašymas E027 Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui E027-a Atsakymas į siuntimą konsultacijai, tyrimams, gydymui E027-va Medicininio vaizdo diagnostinis aprašymas E063 Vakcinacijos įrašas E200 Laboratorinio tyrimo užsakymas E200-a Laboratorinio tyrimo rezultatų (duomenų) protokolas E014 Patologijos tyrimo užsakymas E014-a Patologijos tyrimo atsakymas EREC01 Elektroninis receptas EVAI01 Elektroninis vaistinio preparato ir (ar) kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės išdavimo dokumentas Atitinka formą 003/a Gydymo stacionare ligos istorijos dalis epikrizė 025/a Asmens ambulatorinė sveikatos istorijos dalis: 025-1/a Įdėtinis lapas į ambulatorinę kortelę 028-1/a Siuntimas tirti, konsultuoti ir gydyti, 027/a Medicinos dokumentų išrašas 028-1/a Siuntimas tirti, konsultuoti ir gydyti 063/a Profilaktiniai skiepijimai 200/a Siuntimas laboratoriniam tyrimui ir rezultatas 200/a Siuntimas laboratoriniam tyrimui ir rezultatas 014-1/a Biopsinės ir operacinės medžiagos siuntimas tirti 014-1/a Biopsinės ir operacinės medžiagos tyrimo rezultatai Recepto 1, 2, 3 formos Puslapis 44

45 Medicininių pažymų, formuojamų naudojant integruotą ESPBI IS komponentą, sąrašas Kodas Medicininės pažymos pavadinimas 047/a Privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma 048/a Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas) 049/a Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelė 083-1/a Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma 106/a Medicininis mirties liudijimas /a Medicininis perinatalinės mirties liudijimas 027-1/a Vaiko sveikatos pažymėjimas 103-1/a Vaiko gimimo pažymėjimas Puslapis 45

46 Modelio įgyvendinimas Puslapis 46 Presentation title

47 ESPBI IS ir E. recepto naudojimo reglamentavimas pereinamuoju laikotarpiu (I) Jei sveikatos priežiūros įstaiga pereinamuoju laikotarpiu pradėjo naudotis ESPBI IS, tai yra privaloma pildyti ESI įrašus ir išrašyti elektroninius receptus. SPĮ arba vaistinė naudojasi ESPBI IS ESI įrašas (įskaitant vaisto ar MPP skyrimą) Pildomas ESI įrašas Esant ESPBI IS sutrikimams pildomas popierinis sveikatos istorijos įrašas. Atstačius ESPBI IS veikimą yra sveikatos istorijos įrašo duomenys yra suvedami į ESPBI IS. Išrašomas e. receptas Receptas Esant ESPBI IS sutrikimams išrašomas popierinis receptas (1, 2, 3 arba 3 (išimties atvejams) formos receptas). Atstačius ESPBI IS veikimą prie vaisto ar MPP skyrimo yra nurodoma, jog buvo išrašytas popierinis receptas. Vaistai ar MPP išduodami pagal popierinius ir e. receptus Vaisto ar MPP išdavimas Išduodant vaistus pagal e. receptą išdavimo fakto duomenys yra suvedami į ESPBI IS. Išduodant vaistus ar MPP pagal popierinius : - 1 ir 2 formos receptus - išdavimo faktų duomenys nėra pateikiami į ESPBI IS. - 3 ir 3 (išimties atvejams) formų receptus - receptų ir išdavimo faktų duomenis vaistinė teikia į SVEIDRA (VLK), o iš SVEIDRA (VLK) šie duomenys yra perduodami į ESPBI IS. Puslapis 47

48 ESPBI IS ir E. recepto naudojimo reglamentavimas pereinamuoju laikotarpiu (II) SPĮ arba vaistinė nesinaudoja ESPBI IS ESI įrašas (įskaitant vaisto ar MPP skyrimą) Pildomas popierinis sveikatos istorijos įrašas Išrašomas popierinis receptas Receptas Naudojamos popierinio recepto formos: - 1 forma - 2 forma - 3 forma - 3 forma (išimties atvejams) Vaistai ar MPP išduodami tik pagal popierinius receptus Vaisto ar MPP išdavimas Išduodant vaistus ar MPP pagal 3 ir 3 (išimties atvejams) formų receptus - receptų ir išdavimo faktų duomenis vaistinė teikia į SVEIDRA (VLK), o iš SVEIDRA (VLK) šie duomenys yra perduodami į ESPBI IS. Puslapis 48

49 E. recepto naudojimo reglamentavimas ilgalaikiu laikotarpiu SPĮ arba vaistinė naudojasi ESPBI IS ESI įrašas (įskaitant vaisto ar MPP skyrimą) Pildomas ESI įrašas Esant ESPBI IS sutrikimams pildomas popierinis sveikatos istorijos įrašas. Atstačius ESPBI IS veikimą yra sveikatos istorijos įrašo duomenys yra suvedami į ESPBI IS. Išrašomas e. receptas Receptas Esant ESPBI IS sutrikimams išrašomas popierinis receptas (1, 2 arba 3 (išimties atvejams) formos receptas). 3 formos receptas neišrašomas. Atstačius ESPBI IS veikimą prie vaisto ar MPP skyrimo yra nurodoma, jog buvo išrašytas popierinis receptas. Vaistai ar MPP išduodami pagal popierinius ir e. receptus Išduodant vaistus pagal e. receptą išdavimo fakto duomenys yra pateikiami į ESPBI IS. Vaisto ar MPP išdavimas Išduodant vaistus pagal popierinį receptą: - Jei vaistai ar MPP išduoti pagal 1 formos receptus - išdavimo faktų duomenys nėra pateikiami į ESPBI IS. - Jei vaistai ar MPP išduoti pagal 2 arba 3 (išimties atvejams) formos receptus - išdavimo faktų duomenys yra pateikiami į ESPBI IS. Puslapis 49

50 Teisiniai pokyčiai Puslapis 50 Presentation title

51 Teisinio reglamentavimo pokyčių priežastys Galiojančių teisės aktų pakeitimų ir naujų teisės aktų poreikį lėmusios priežastys: Šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintas reglamentavimas orientuotas į sveikatos duomenų tvarkymą rašytiniu ( popieriniu ) būdu Poreikis išsamiai reglamentuoti sveikatos duomenų tvarkymą ESPBI IS priemonėmis, nustatyti naudojimosi ESPBI IS principus Aktualiuose teisės aktuose įtvirtinta tik rašytinio ( popierinio ) recepto išrašymo galimybė ir tvarka, todėl būtina įtvirtinti teisinį pagrindą išrašyti elektroninį receptą bei reglamentuoti tokio recepto išrašymo tvarką Nėra teisinio pagrindo vaistinėse išduoti vaistą ar medicinos pagalbos priemonę (MPP) pagal pateiktą elektroninį receptą Puslapis 51

52 Su ESPBI IS reglamentavimu susijusių teisės aktų pakeitimai Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo projektas: Aktualios įstatymo redakcijos nuostatos orientuotos į sveikatos ir kitų susijusių duomenų ir dokumentų tvarkymą rašytiniu ( popieriniu ) būdu Pavyzdžiui, aktualioje įstatymo redakcijoje nustatyta, kad konfidenciali informacija apie pacientą kitam asmeniui gali būti suteikiama tik turint rašytinį paciento sutikimą Pastaba: rašytinis aktualiuose teisės aktuose suprantamas kaip popierinis Įstatymo pakeitimo projektu siekiama sudaryti teisinį pagrindą sveikatos ir kitus susijusius duomenis, dokumentus tvarkyti informacinių technologijų ir ryšių priemonėmis Puslapis 52

53 Parengti naujų teisės aktų projektai, susiję su ESPBI IS reglamentavimu (I) Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašas: Nustatoma sveikatinimo įstaigos pareiga sudaryti sutartį su pagrindiniu ESPBI IS tvarkytoju dėl ESPBI IS duomenų tvarkymo Nustatyta, kaip sveikatos duomenys tvarkomi, esant ESPBI IS ar SPĮ IS veikimo sutrikimams Nustatoma, kokie elektroniniai medicininiai dokumentai turi būti tvarkomi vietoj rašytinių statistinių apskaitos formų Įteisinami pagrindiniai ESPBI IS procesai: paciento atvykimo fakto registracija, ESI tvarkymas, siuntimo išdavimas, elektroninio recepto išrašymas, skiepų kalendoriaus tvarkymas Įtvirtinama pareiga tvarkyti paciento duomenų santrauką ESPBI IS naudotojų ir tvarkytojų teisės ir pareigos (pavyzdžiui, paciento teisė ESPBI IS priemonėmis užsisakyti medicininę pažymą) Puslapis 53

54 Parengti naujų teisės aktų projektai, susiję su ESPBI IS reglamentavimu (II) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl sveikatos duomenų tvarkymo elektroniniu būdu: Siekiant nekeisti visų poįstatyminio lygmens teisės aktų, kurie yra orientuoti į sveikatos duomenų tvarkymą popieriniu būdu, nustatytos atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigų ir jose dirbančių specialistų bei pacientų teisės ir pareigos, kai sveikatos duomenys sveikatos priežiūros įstaigoje tvarkomi informacinių technologijų ir ryšių priemonėmis Nustatoma, kad sveikatos duomenys rašytiniu ( popieriniu ) būdu yra tvarkomi tik tokiu atveju, jei neegzistuoja techninės priemonės šiuos duomenis tvarkyti informacinių technologijų ir ryšių priemonėmis Nustatyta, kad elektroniniai medicininiai dokumentai, pasirašyti elektroniniu parašu, turi tokią pačią juridinę galią kaip ir atitinkami rašytiniai medicininiai dokumentai Puslapis 54

55 Su elektroninio recepto reglamentavimu susijusių teisės aktų pakeitimai (I) Parengtais teisės aktų pakeitimais: Įstatyme įtvirtintas teisinis pagrindas sveikatos priežiūros specialistams išrašyti visų tipų (kompensuojamuosius/nekompensuojamuosius; narkotinius ir psichotropinius; receptinius/nereceptinius ) vaistus ir MPP elektroniniame recepte bei įtvirtinta detali tokių receptų išrašymo bei vaistų išdavimo pagal juos tvarka Suvienodintas abiejų formų receptų teisinis režimas, t.y. užtikrinta visų teisės aktų, kurie šiuo metu aktualūs rašytiniam receptui, taikymą elektroniniam receptui Puslapis 55

56 Su elektroninio recepto reglamentavimu susijusių teisės aktų pakeitimai (I) Teisės aktų projektai: Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo pakeitimo projektas Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo pakeitimo projektas Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo pakeitimo projektas Receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams taisyklių naujos redakcijos projektas Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių pakeitimo projektas Geros vaistinių praktikos nuostatų pakeitimo projektas Puslapis 56

57 Su elektroninio recepto reglamentavimu susijusių teisės aktų pakeitimai (II) Pakaitinių opioidinių vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo ir apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo pakeitimo projektas Vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) teisių ir pareigų paskirstymo aprašo pakeitimo projektas Lėtinio virusinio C hepatito diagnostikos ir ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo pakeitimo projektas Gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas taisyklių pakeitimo projektas Puslapis 57

58 Receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų MPP išdavimo (pardavimo) gyventojams taisyklės. Laikotarpiai (I) Pereinamasis laikotarpis Ilgasis laikotarpis Recepto formos Elektroninis receptas; Rašytinis receptas. Elektroninis receptas; Rašytinis receptas. Rašytinio recepto formos 1 formos blankas; 2 formos blankas; 3 formos blankas; 3 formos (išimties atvejams) blankas. 1 formos blankas; 2 formos blankas; 3 formos (išimties atvejams) blankas. 3 formos rašytinis receptas Galioja Netenka teisinės galios Pareiga išrašyti elektroninį receptą Sveikatos priežiūros specialistams dirbantiems SPĮ, kuri naudojasi ESPBI IS. Visiems sveikatos priežiūros specialistams. Puslapis 58

59 Receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų MPP išdavimo (pardavimo) gyventojams taisyklės. Laikotarpiai (II) Rašytinio recepto išrašymo atvejai Pereinamasis laikotarpis Jei SPĮ nesinaudoja ESPBI IS; Jei SPĮ naudojasi ESPBI IS, išimtiniais atvejais, kai ESPBI IS neveikia. Ilgasis laikotarpis Tik išimtiniais atvejais: ESPBI IS veiklos sutrikimai; Užsieniečiui; Asmeniui, planuojančiam vaistą įsigyti užsienio valstybėje. Kompensuojamųjų vaistų pasas Galioja Netenka teisinės galios Farmacijos specialisto pareiga sistemoje užfiksuoti vaisto išdavimo pagal rašytinį receptą faktą Tik kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų MPP Visų vaistų ir MPP Puslapis 59

60 Elektroninio recepto teisinė charakteristika (I) Vieno vaisto (ar MPP) skyrimo pagrindu gali būti išrašytas vienas elektroninis receptas Elektroninis receptas gali būti išrašytas užpildžius ir patvirtinus visą arba dalinį ESI įrašą Prieš patvirtinant elektroninį receptą privalo būti patikrinami vaisto ar MPP skyrimo ir elektroninio recepto duomenys ir gauti patikrinimo rezultatai Sveikatos priežiūros specialisto teisės: Išrašyti elektroninį receptą Atšaukti elektroninį receptą Sustabdyti elektroninio recepto galiojimą Elektroninis receptas patvirtinamas sveikatos priežiūros specialisto elektroniniu parašu Pareiga pacientui paprašius informaciniais tikslais atspausdinti elektroninį receptą Puslapis 60

61 Elektroninio recepto teisinė charakteristika (II) Pareiga pacientui paprašius informaciniais tikslais atspausdinti elektroninį receptą Farmacijos specialisto teisės: Išduoti vaistą ar MPP pagal elektroninį receptą Sustabdyti elektroninio recepto galiojimą Užsakyti vaistą ir rezervuoti elektroninį receptą Atsisakyti išduoti vaistą Vaisto išdavimo faktas patvirtinamas farmacijos specialisto elektroniniu parašu Farmacijos specialisto teisė atšaukti vaisto ar MPP išdavimo faktą Teisė asmeniui atsiimti vaistą asmeniškai arba per įgaliotą asmenį Paciento teisė gauti elektroninio recepto informaciją Puslapis 61

62 Status quo (I) Rašytinio recepto išrašymo tvarka Rašytinio recepto turinys (nekis formos) Recepto turinio elementus reglamentuojančios taisyklės (pvz., recepto kalba, vaistų pavadinimo, vaisto stiprumo, dozuočių rašymo tvarka) Recepto galiojimo terminai Draudimai išrašyti tam tikrus vaistinius preparatus, draudimų sąlygos Gydymo kursų, kuriems išrašyti receptai, trukmė Vaistų išdavimo pagal užsienio valstybėse išrašytus receptus tvarka Narkotinių ir psichotropinių vaistų skyrimo tvarka bei ribojimai (kiekio, gydymo trukmė) Puslapis 62

63 Status quo (II) Farmacijos specialistų pareigos (pvz., pareiga informuoti gyventoją apie vaisto kainas pasiūlant pigiausią) Bendrieji vaistų išdavimo reikalavimai (pvz., vaistų išdavimas jeigu recepte išrašytos vaisto dozuočių skaičius neatitinka originalios gamintojo pakuotės, vaisto užsakymo tvarka), vaisto išdavimo apribojimai (pvz., amžius apribojimai) Vaisto išdavimo vaistinėje pagal rašytinį receptą tvarka Vaistinių ataskaitų teikimo VLK tvarka Rašytinių receptų saugojimo vaistinėse terminai Rašytinių receptų sunaikinimo tvarka Puslapis 63

64 Rezultatai Įteisinama galimybė sveikatos duomenis tvarkyti informacinių technologijų ir ryšių priemonėmis ir atsisakyti sveikatos duomenų tvarkymo rašytiniu ( popieriniu ) būdu Sudaromos sąlygos turėti vientisą asmens elektroninę sveikatos istoriją Įteisinamas vaisto ar MPP elektroninio recepto išrašymas ir vaisto ar MPP išdavimas pagal tokį receptą Sudaromos sąlygos ilgainiui atsisakyti rašytinių receptų Puslapis 64

65 Finansavimo principai Puslapis 65 Presentation title

66 ESPBI IS ir jos posistemių nauda (pagal investicinius projektus) Pacientų laiko sutaupymai ~74 mln. Lt po1-ųjų eksploatavimo metų kasmet ~136 mln. Lt po 4-ųjų eksploatavimo metų kasmet Laukimo laiko mažėjimas pacientus identifikuojant, siunčiant ar registruojant gydymui, tyrimams, kt.; Keliavimo laiko mažėjimas išnykus poreikiui vykti į SPĮ dėl recepto pratęsimo ar med. vaizdų atsiėmimo; Laiko pakartotiniams tyrimams sutaupymas. SPĮ darbuotojų laiko sutaupymai ~48 mln. Lt po1-ųjų eksploatavimo metų kasmet ~112 mln. Lt po 4-ųjų eksploatavimo metų kasmet Pakartotinių paciento atvykimų dėl recepto pratęsimo ar dėl med. vaizdų atsiėmimo skaičiaus sumažinimas; SPĮ darbuotojų laiko poreikio mažinimas registruojant pacientus ir pildant susijusius dokumentus, vykdant pakartotinius tyrimus. SPĮ kitų sąnaudų sutaupymai (tiesioginė finansinė nauda) Bendra socialinėekonominė nauda ~22 mln. Lt po 1-ųjų eksploatavimo metų kasmet ~57 mln. Lt po 4-ųjų eksploatavimo metų kasmet ~144 mln. Lt po 1-ųjų eksploatavimo metų kasmet ~305 mln. Lt po 4-ųjų eksploatavimo metų kasmet Popierinių blankų naudojimo registracijai, tyrimams, receptams mažėjimas; Pakartotinių tyrimų sumažėjimas; Pašto išlaidų asmens kortelių siuntimui sutaupymas. PAVYZDYS Registratūros darbuotojų laiko sumažinimas; Gydytojų laiko pildant paciento medicininius duomenis, registruojant gydymui sumažinimas; Pacientų apsilankymo pas gydytojus laiko sumažinimas. Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į ESPBI ir jos posistemių teikiamą tiesioginę ir įvairiapusę naudą sveikatos paslaugoms, ESPBI ir jos posistemės yra neatsiejama sveikatos paslaugų dalis. Puslapis 66

67 Rekomenduojama ESPBI IS ir jos posistemių finansavimo alternatyva Finansavimas valstybės ir ES lėšomis: 1) PSDF (SPĮ veiklos sąnaudos) 2) Valstybės biudžetas (SAM finansavimas) 3) ES struktūrinių fondų lėšos (ir biudžeto kofinansavimas) ESPBI IS plėtrai Finansavimas privačiomis lėšomis: 1) Privačios draudimo bendrovės 2) Pacientų lėšos 3) Komercines paslaugas perkančios bendrovės PSDF lėšomis finansuojama SPĮ patirtų ESPBI IS ir jos posistemių naudojimosi sąnaudų dalis, susijusi su privalom. sveikatos draudimu apdraustų asmenų gydymu. Pastaba: rekomenduojama nekeisti šiuo metu SPĮ skiriamo finansavimo sumų lygmens: tokiu būdu bus išvengta sveikatos paslaugų kainos didėjimo, o SPĮ naujas sąnaudas galės padengti lėšomis, sutaupytomis dėl išnykusio / sumažėjusio poreikio blankams, sveikatos išrašų administravimui ir archyvavimui. Valstybės biudžeto lėšomis finansuojama SPĮ patirtų ESPBI IS ir jos posistemių naudojimosi sąnaudų dalis, susijusi su būtinosios pagalbos suteikimu privalomojo ir ar savanoriškojo sveikatos draudimo neturintiems asmenims. Pastaba: atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 str. 1 dalį Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus. Įstatymas nustato piliečiams nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose teikimo tvarką. ES struktūrinių fondų lėšos naudojamos kaip ESPBI IS plėtros finansavimo šaltinis. Privačių draudimo bendrovių lėšomis finansuojama SPĮ patirtų ESPBI IS ir jos posistemių naudojimosi sąnaudų dalis, susijusi su privačiu sveikatos draudimu apsidraudusių asmenų gydymu. Asmenys, neapsidraudę nei privalomuoju, nei privačiu sveikatos draudimu, su jų gydymu susijusias SPĮ patirtas ESPBI IS ir jos posistemių naudojimosi sąnaudas padengia patys. Pajamų iš komercines paslaugas perkančių bendrovių trumpuoju laikotarpiu, pradėjus naudoti ESPBI IS, nenumatoma / pajamų lygis bus žemas, todėl didžioji ESPBI IS ir jos posistemių palaikymo kaštų dalis turės būti dengiama iš kitų finansavimo šaltinių. Tačiau ilguoju laikotarpiu pajamų lygis iš komercinės veiklos turėtų augti ir atitinkamai finansavimo lėšų poreikis iš kitų finansavimo šaltinių turėtų mažėti (ESPBI IS paslaugų SPĮ įkainis galės būti atitinkamai sumažintas). Puslapis 67

68 Apibendrinimas ir Jūsų klausimai Puslapis 68 Presentation title

Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavi

Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavi LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTINIŲ PREPARATŲ, MEDICINOS PRIEMONIŲ (MEDICINOS PRIETAISŲ) IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Projektų Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.saf) sukūrimas ir Elektroninių važtaraščių posistemio (i.vaz) sukūrimas eiga. Geroji praktika Virginija Ginevičienė i.saf ir i.vaz projektų vadovė Mokestinių

Detaliau

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema Data: 2019-09-16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Turinys 1. Įžanga... 3 1.1. Dokumento tikslas... 3 1.2. Terminai ir santrumpos... 3 2. Perskaitykite pirmiausia... 4 2.1. Ką rasite šiame

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-957 DĖL TARPVALSTYBINĖS

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2019-01-30 įsakymu Nr.11 VŠĮ KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

Sistemos specifikacija

Sistemos specifikacija Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) Vartotojo vadovas Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 2(32) Turinys 1. Įvadas...3 2. Finansinių ataskaitų

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

metine ataskaita internetui

metine ataskaita internetui PRITARTA Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-158 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ LIGO I ĖS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. ŽI IOS APIE ĮSTAIGĄ Pagrindinis VšĮ Mažeikių

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC Narkotinių ir psichotropinių medžiag iagų vartojimo ir narkomanijos paplitimo nustatymas, informacinių sistemų plėtra Pranešėjas: ERNESTAS JASAITIS Data: 2008 m. gegužės 30 d. NACIONALINĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

Microsoft Word - Document6

Microsoft Word - Document6 Išrašas dėl NKKP 7.2 priemonės įgyvendinimo Nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014 metų programos įgyvendinimo priemonių plano ir jo vykdymo iki 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaitos 1 priedas NACIONALINĖS

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos ar tyrimų laboratorijos paslaugomis, sutinkate,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 4 d. posėdyje protokolu VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (toliau VVG) Vietos plėtros

Detaliau

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI 1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠUS, APSKAIČIAVIMO PROTOKOLAS 1. Duomenys apie

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau