Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1"

Transkriptas

1 Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1

2 Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prekę. Tikimės, kad liksite patenkinti produkto patikimumu ir kokybe. Instrukcijose naudojami simboliai Kad užtikrintume Jūsų saugumą, specialiais simboliais pažymėjome ypač svarbią informaciją. Tik laikydamiesi šių taisyklių išvengsite nelaimingų atsitikimų ir prietaiso gedimų. ĮSPĖJIMAS! Šis ženklas įspėja apie pavojų Jūsų sveikatai ir nurodo galimas traumų ir sužalojimų priežastis. BŪKITE ATSARGŪS: Šis ženklas įspėja apie situacijas, galinčias pakenkti prietaisui ar kitam turtui. ATKREIPKITE DĖMESĮ: Šiuo simboliu pažymėti patarimai ir kita naudinga informacija. Turinys Valdymo mygtukų išsidėstymas...1 Bendrosios saugumo taisyklės... 2 Specialios prietaiso saugumo taisyklės...3 Prietaiso paskirtis...4 Sudėtinių dalių aprašymas... 4 Prietaiso priedai... 5 Prietaiso išpakavimas... 5 Naudojimo instrukcijos... 5 Elektros tiekimas...6 Prieš pradėdami naudoti...6 Grotelių keitimas... 6 Naudojimas...7 Valymas...9 Laikymas ir saugojimas...9 Trikdžių šalinimas...10 Techniniai duomenys...10 Išmetimas Bendrosios saugumo taisyklės Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas. Išsaugokite šias taisykles, prekės garantinį lapelį, pirkimo čekį ir, jei įmanoma, dėžutę bei vidinę pakuotę. Jei perleidžiate prietaisą kitam asmeniui, prašome taip pat pridėti ir šias naudojimo taisykles. Prietaiso dizainas pritaikytas individualiam naudojimui. Prietaisas naudotinas tik pagal paskirtį ir tik nekomercinėms reikmėms. Nenaudokite aparato atvirame ore. Saugokite jį nuo įkaitimo, tiesioginių saulės spindulių, drėgmės ir aštrių daiktų. Niekada nemerkite jo į vandenį ir kitus skysčius. Nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis. Jei aparatas drėgnas ar peršlapęs, tuoj pat išjunkite jį iš elektros lizdo. Baigę darbą arba norėdami grilį išvalyti, pirmiausia jį išjunkite ir ištraukite prietaiso kištuką iš 2

3 rozetės. Netraukite už laido trūktelėkite patį kištuką. Nuimkite prie aparato pritvirtintus priedus. Nepalikite veikiančio aparato be priežiūros. Prieš išeidami iš kambario, kuriame yra veikiantis prietaisas, pirmiausia jį išjunkite ir ištraukite kištuką iš rozetės. Reguliariai tikrinkite, ar prietaisas ir jo laidas nepažeisti ir neapgadinti. Aptikę gedimą ar pakenkimą, nebenaudokite prietaiso. Nebandykite patys taisyti prietaiso. Visuomet kreipkitės į įgaliotą taisymo specialistą. Nerizikuokite savo sveikata ir gerove leiskite pažeistą laidą keisti gamintojui, mūsų klientų aptarnavimo centro atstovui arba patyrusiam specialistui. Šie asmenys užtikrins, kad būtų parinktas prietaisui tinkamo tipo laidas. Naudokite tik originalias atsargines dalis. Kad užtikrintumėte vaikų saugumą, laikykite visus pakuotės elementus (plastikinius maišelius, dėžutes, polistirolą ir kt.) jiems nepasiekiamoje vietoje. ĮSPĖJIMAS! Neleiskite mažiems vaikams žaisti su folija, kad jie neuždustų. Atidžiai perskaitykite papildomas šiam prietaisui pritaikytas Specialias prietaiso saugumo taisykles. Specialios prietaiso saugumo taisyklės Ant produkto rasite šį simbolį: ĮSPĖJIMAS! Įkaitęs paviršius! Nudegimų rizika! Naudojant prietaisą, jo paviršius labai įkaista. Taigi rankomis lieskite tik rankenėlę ir valdymo mygtukus. ĮSPĖJIMAS! Nuplikymo rizika! Kepant griliu ir atkėlus viršutines grilio groteles, išleidžiami karšti garai. BŪKITE ATSARGŪS: Nesukelkite gaisro! Perkaitinti aliejai ir riebalai užsidega. Kepdami griliu, jį laikykite saugiu atstumu (30 cm) nuo degių daiktų, tokių kaip baldai, užuolaidos ir kt. Prietaisą naudokite ant lygių, vandeniui ir karščiui atsparių paviršių. Baldas turėtų būti lengvai valomas, nes kepant jo aptaškymo beveik neįmanoma išvengti. Jeigu neturite tinkamo baldo, po griliu pakiškite karščiui atsparią lentelę. Nenaudokite prietaiso po spintelėmis, esančiomis greta sienos, kepant gaminasi šiluma ir įkaitę garai, kurie kyla viršun. Prietaiso naudojimo metu jo nejudinkite. Įsitikinkite, kad į tinklą įjungtas laidas kepimo metu neliečia įkaitusių prietaiso dalių. Nelieskite įkaitusių prietaiso dalių. Dirbdami prietaisu, papildomai nenaudokite išorinio laikmačio ar atskiros nuotolinio valdymo sistemos. 3

4 Žmonės, kurių protiniai, fiziniai ar jutiminiai gebėjimai sutrikę, jaunesni nei 8 metų vaikai bei asmenys, galintys nukentėti dėl patirties naudojant panašius prietaisus stokos ir/ar reikalingų žinių trūkumo, prietaisu naudotis gali tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba prieš tai tinkamai apmokyti. Šie asmenys turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir taisyti prietaisą, nebent jie vyresni nei 8-erių ir prižiūrimi suaugusio asmens. Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prietaiso paskirtis Šis prietaisas skirtas kepsnių kepimui ant grotelių uždarose patalpose. Prietaisas tinkamas naudoti namuose ir vietose, kur galėtų būti panašiai pritaikomas. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip nurodyta šiose naudojimo instrukcijose. Nenaudokite prietaiso ne pagal paskirtį. Bet koks prietaiso naudojimas ne pagal paskirtį yra potencialiai pavojingas ir gali būti traumų arba gedimų priežastimi. Gamintojas nėra atsakingas už nuostolius, kurių priežastis yra netinkamas prietaiso naudojimas. Sudėtinių dalių aprašymas 1 Rankenėlė 2 Viršutinės grotelės (sulankstomos) 3 RELEASE mygtukas viršutinių grotelių nuėmimui 4 PUSH HERE mygtukas, sulankstantis viršutines groteles 5 Riebalų surinkimo padėklas 6 Apatinės grotelės 7 RELEASE mygtukas apatinių grotelių nuėmimui 8 Prietaiso veikimo indikatorius-lemputė 9 Apatinių grotelių valdymo pultas 10 Ekranėlis 11 Viršutinių grotelių valdymo pultas 12 ON / OFF įjungimo/išjungimo mygtukas 13 Riebalų nutekėjimo vieta Valdymo pulto simboliai Viršutinės grotelės Apatinės grotelės Įjungimo/išjungimo mygtukas Laikmatis: išsijungimo laikas (min) Temperatūros paaukštinimo mygtukas Temperatūros pažeminimo mygtukas 4

5 Prietaiso priedai 1 kontaktinis grilis 1 riebalų surinkimo padėklas 2 lygios grotelės 2 grotelės su grioveliais 2 medinės mentelės Prietaiso išpakavimas Išimkite prietaisą iš dėžės. Pašalinkite pagalbines pakavimo priemones, tokias kaip plėvelės, kamšalai ir užpildai, laidų surišimo virvelės ir dėžutės. Įsitikinkite, kad dėžėje yra visos prietaiso dalys. Įsitikinkite, kad prietaisas nepažeistas jį pervežant, - taip išvengsite potencialiai pavojingų situacijų. Jei prietaisui trūksta dalių arba jis atrodo apgadintas, grilio nenaudokite. Grąžinkite jį į pirkimo vietą. ATKREIPKITE DĖMESĮ: Ant prietaiso gali būti likę gamybos proceso likučių ar dulkių. Siūlome nuvalyti prietaisą pagal rekomendacijas, pateiktas skiltyje Valymas. Naudojimo instrukcijos BŪKITE ATSARGŪS: Nepažeiskite teflonu padengtų grilio paviršių! Naudokite tik medinę ar iš teflono pagamintą mentelę. Nenaudokite aštrių įrankių (pvz. šakučių, peilių) ant grilio. Nenaudokite plastmasinių įrankių, kad šie neimtų lydytis. Viršutinėse grotelėse įrengta pusiausvyros jungtis. Ji užtikrins, kad su maistu liestųsi didžiausias galimas grotelių plotas. Viršutinės grotelės atsilenkia 180. Šitaip padvigubinsite kepimui tinkamą įrenginio plotą ir galėsite naudoti jį kaip stalo grilį. Teflonu padengtų grilio paviršių dėka galėsite gaminti visiškai nenaudodami riebalų. Jeigu vis dėlto norėtumėte naudoti aliejų, rinkitės lengvai įkaitinamą, pvz. saulėgrąžų. Nenaudokite alyvų aliejaus ar sviesto grilis pradės rūkti dar nepasiekus aukštų temperatūrų. Prietaisas supypsės, kai įjungsite jo kištuką į elektros lizdą. Prietaisas supypsės kaskart paspaudus mygtuką. Prietaisas turi du valdymo pultus, taigi galėsite koreguoti apatinių ir viršutinių grotelių nustatymus atskirai. Ekranėlyje matysite prietaiso nustatymus. Jeigu per 2 valandas nieko neįvesiteįvaldymo pultą, prietaisas automatiškai išsijungs. Įjungimas ir išjungimas Prietaisas įjungiamas ir išjungiamas, spustelint mygtuką. Užsidegus prietaiso veikimo indikatoriui (8) suprasite, kad prietaisasįjungtas. Prietaisą įjungus, ekranėlio viršutinėje eilutėje matysite simbolius

6 Prietaisą išjungsite, spustelėję mygtuką. Ekranėlio ir prietaiso veikimo indikatoriaus lemputės užges. Laikmačio funkcija. Kaitinimo elementams išsijungus ir ekranėliui rodant , prietaisas vis tiek busįjungtas. Elektros tiekimas Galingumo įvertinimas Šis prietaisas naudoja iki 2000 W elektros energijos. Todėl siūlome jį jungti į atskirą jungtį su lydžiuoju saugikliu ir 16 A stiprio grandinės pertraukikliu. BŪKITE ATSARGŪS: Perkrova! Kadangi prietaiso galingumas didelis, nenaudokite ilginamųjų laidų ar keleto elektros lizdų. Jungimasįrozetę Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso palaikoma srovės įtampa sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės galingumu. Prietaiso naudojamos srovės įtampa nurodyta ant paties prietaiso. Kištuką junkite tik į tinkamai įtvirtintą ir įžemintą rozetę. Prieš pradėdami naudoti 1. Išvalykite abejas groteles taip, kaip nurodyta skiltyje Valymas. Tuomet įstatykite groteles atgal į vietą. 2. Uždarykite grilį. Įstatykite riebalų surinkimo padėklą (5) į grilio nugarėlę iai minučių palikite veikiantį uždarytą grilį, nedėdami į jį maisto (žr. skiltį Naudojimas ). Pasirinkite 220 C temperatūrą abiem grotelėms. ATKREIPKITE DĖMESĮ: Paprastai šio proceso metu skiriasi šiek tiek garų. Nepamirškite tinkamai vėdinti patalpos. 4. Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės. 5. Palikite prietaisą visiškai atvėsti. 6. Nuvalykite paviršius drėgna šluoste. 7. Pakartokite šiuos veiksmus su kitomis dviem grilio grotelėmis, kurias gavote pirkdami prietaisą. Dabar galėsite pradėti grilį naudoti. Grotelių keitimas ĮSPĖJIMAS! Nudegimų rizika. Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo. Palaukite, kol grotelės visiškai atvės. Kepimo grotelių išėmimas 1. Spustelėkite norimą grotelių nuėmimo mygtuką RELEASE (3 arba 7). 2. Vos vos trūktelėkite groteles tinkama kryptimi (aukštyn arba į priekį). Tada jas nuimkite. Kepimo grotelių pakartotinis įdėjimas 6

7 Grotelių apačioje rasite šias žymas: UPPER PLATE viršutinės grotelės; LOWER PLATE apatinės grotelės. 1. Įstumkite grilio grotelių įpjovas į aptaiso laikiklius. 2. Viena ranka spauskite RELEASE mygtuką, kita tuo pačiu metu įstatykite groteles į korpusą. 3. Įsitikinkite, kad grilio grotelės gerai laikosi. Naudojimas Pasirinkite, kaip norite naudoti prietaisą: kaip uždaromą kontaktinį grilį ar kaip atverčiamą atvirą stalo grilį. Naudojant kaip kontaktinį grilį 1. Įjunkite prietaisą.įsižiebs prietaiso veikimo indikatorius. Ekranėlis rodys Nustatykite apatinių ir/ar viršutinių grotelių temperatūrą. Naudokitės mygtukais. Galima pasirinkti iš šių temperatūros verčių: 150 C 180 C 200 C 220 C Viršutinėje ekranėlio eilutėje matysite, kokia temperatūra nustatyta kiekvienoms grotelėms. ATKREIPKITE DĖMESĮ: Prietaisui šylant, galėsite stebėti temperatūros kilimą ekranėlyje. Pasiekus kepimui tinkamą temperatūrą, prietaisas dukart supypsės. Temperatūra bus nuolat rodoma ekranėlyje. Kepimo metu temperatūra kontroliuojama ir palaikoma. 3. Laikydami už rankenėlės, atidarykite grilį. Pastatykite viršutines grotelesįvertikalią padėtį. 4. Maistą dėkite ant apatinių grotelių. 5. Pamažu uždenkite viršutines groteles. Maisto vartyti nereikia. 6. Maistui iškepus (vadovaukitės savo skoniu), atidarykite grilį, laikydami už rankenėlės. ĮSPĖJIMAS! Nuplikymo rizika! Atkeliant viršutines grilio groteles, išleidžiami karšti garai. 7. Išimkite maistą, naudodamiesi medine ar teflono mentele. Naudojant kaip stalo grilį 1. Laikydami už rankenėlės, spauskite PUSH HERE (spausti čia) mygtuką (4). 2. Naudokitės prietaisu taip, kaip kontaktiniu griliu, tik praleiskite 3, 5, 6 punktus. 3. Prietaisu maistą ruoškite taip, kaip bet kokiu kitu griliu. Kai reikia, apverskite maistą. Laikmačio funkcija Nustatę temperatūrą, galite nustatyti išsijungimo laiką kiekvienoms grotelėms atskirai, spustelėdami mygtuką. Apatinėje ekranėlio eilutėje matysite, koks išsijungimo laikas parinktas kiekvienoms grotelėms. Kaskart spustelėjus mygtuką, minučių skaičius padidės 1. Didžiausia galima vertė 60 min. (kiekvienoms grotelėms). Spausdami šį mygtuką, minučių skaičiaus sumažinti negalėsite. Norėdami tai padaryti, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš lizdo. Vėl įstatykite kištuką ir pradėkite duomenų įvedimą iš naujo. Praėjus laikmačiu Jūsų nurodytam laikui, pasirinktų grotelių kaitinimo elementai automatiškai išsijungs. Tam įvykus, prietaisas du kartus supypsės. Nurodytų grotelių valdymo ekranėlyje 7

8 rodoma temperatūra bus lygi 000. Maisto kepimo trukmė Kepimo ant grotelių trukmė priklauso nuo maisto konsistencijos ir mėsos sluoksnio storumo. Kaip pavyzdį pateikiame rekomendacijas, kepant vištieną ir kiaulieną: Nustatyta Mėsos rūšis Grilio tipas Kepimo trukmė temperatūra Vištienos krūtinėlės filė Kontaktinis grilis 220 C Maždaug 5 minutės Kiaulienos muštinis Kontaktinis grilis 220 C Maždaug 8 minutės Kiaulienos muštinis Stalo grilis 220 C 2 kartai po maždaug 6 minutes. Kepdami žlėgtainį apverskite ATKREIPKITE DĖMESĮ: Kad maistas iškepė, nuspręsite pagal mėsos vidinio įšilimo temperatūrą. Siūlome naudoti maisto kepimo termometrą tuomet ir neperpjaudami kepsnio galėsite sekti vidinės kepsnio temperatūros kaitą. Rekomenduojamos įvairių maisto produktų įšilimo temperatūros vertės Maisto produktas Konsistencija Įšilimo temperatūra Jautiena Jautienos filė, jautienos kepsnys pusžalė C vidutinė C gerai iškepta C Veršiena Veršienos nugarinė šviesiai rožinė C Veršienos koja, kumpis, kepsnys 78 C Kiauliena Kiaulienos filė 65 C Kiaulienos sprandinė C Kiaulienos muštinis C Rūkyta kiauliena sultinga C Aviena Avienos nugarinė 65 C Avies koja 80 C Žvėriena Šernienos filė šviesiai rožinė C Paukštiena Vištienos krūtinėlė 70 C Kalakuto krūtinėlė / Antienos krūtinėlė gerai iškepta 80 C Antienos krūtinėlė rožinė C Strutiena, filė kepsnys 58 C Žuvis Lašiša 60 C Paprastieji rifešeriai 55 C Sterkas 62 C Baigę kepti 8

9 1. Išjunkite prietaisą, spustelėdami mygtuką. 2. Išjunkite prietaisą iš rozetės. 3. Prieš valydami prietaisą, palaukite, kol šis atvės. Valymas ĮSPĖJIMAS! Prieš valydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės. Nemerkite prietaiso į vandenį, kad nenukrėstų elektra ir nesukeltumėte gaisro. Įsitikinkite, kad į prietaisą nepateko vandens. BŪKITE ATSARGŪS: Valymui nenaudokite šepetėlių vieliniais dantukais ir panašių aštrių priemonių. Nenaudokite stiprių, ėdžių valymo priemonių. Kepimo grotelių išėmimas ĮSPĖJIMAS! Nudegimų pavojus. Prieš valydami įsitikinkite, kad grotelės yra visiškai atvėsusios. 1. Spustelėkite norimą grotelių nuėmimo mygtuką RELEASE (3 arba 7). 2. Vos vos trūktelėkite groteles tinkama kryptimi (aukštyn arba į priekį). Tada jas nuimkite. 3. Groteles valykite, jas įmerkdami į karšto vandens dubenį ir įpildami nestipraus indų ploviklio. Jei reikia, naudokite ir nailoninį šepetėlį. Praskalaukite švariu vandeniu. 4. Gerai išdžiovinkite grilio groteles. 5. Paviršius, esančius žemiau grilio grotelių, prireikus valykite drėgna šluoste. 6. Prieš vėl į vietą įstatydami groteles, leiskite joms visiškai nudžiūti. Kepimo grotelių pakartotinis įdėjimas Grotelių apačioje rasite šias žymas: UPPER PLATE viršutinės grotelės; LOWER PLATE apatinės grotelės. 1. Įstumkite grilio grotelių įpjovas į aptaiso laikiklius. 2. Viena ranka spauskite RELEASE mygtuką, kita tuo pačiu metu įstatykite groteles į korpusą. 3. Įsitikinkite, kad grilio grotelės gerai laikosi. Riebalų surinkimo padėklas 1. Iš prietaiso ištraukite riebalų surinkimo padėklą. Išmeskite jame susikaupusius riebalus. 2. Riebalų surinkimo padėklą plaukite šiltame, muiliname vandenyje. 3. Padėklui išdžiūvus,įstatykite jį atgalįgrilio korpusą. Aptaisas Baigę naudotis prietaisu, aptaisą nuvalykite vos drėgna šluoste. Laikymas ir saugojimas Prietaisą saugokite tik švarų ir visiškai atvėsusį. Jei ilgesnį laiką nenaudojate prietaiso, siūlome jį laikyti originalioje prietaiso dėžutėje. Visuomet laikykite grilį sausoje, gerai vėdinamoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje. Trikdžių šalinimas 9

10 Prietaisas neveikia. Galima priežastis: Nėra elektros srovės. Sprendimas: Patikrinkite, ar elektros lizdas veikia su kitais prietaisais. Tinkamai įstatykite kištuką į rozetę. Patikrinkite saugiklį. Galima priežastis: Prietaisas yra sugedęs. Sprendimas: Susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo ir prietaisų taisymo centru. Iš prietaiso sklinda nuolatinis pypsėjimas. Galima priežastis: Prietaisas blogai veikia. Sprendimas: 1. Išjunkite prietaisą, naudodamiesi mygtuku. 2. Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo. 3. Leiskite prietaisui atvėsti. 4. Išvalykite prietaisą taip, kaip aprašyta aukščiau. 5. Naudokitės tik tinkamai veikiančiu aparatu. Jeigu, naudodamiesi čia aprašytomis priemonėmis, nesugebate panaikinti gedimo arba jeigu jis pasikartoja, kreipkitės į specialistą arba mūsų techninio aptarnavimo centrą. Techniniai duomenys Modelis.... PC-KG 1030 Palaikomaįtampa: V, 50/60 Hz Sunaudojama elektros energija: W Apsaugos klasė:... I Bendras svoris:...maždaug 3.8 kg Gamintojas pasilieka teisę keisti techninius prietaiso duomenis ir dizainą, nuolat tobulindamas ir vystydamas produktą. Šis prietaisas patikrintas pagal visus prietaisui tinkamus naujausius CE ženklinimo nurodymus, susijusius su elektromagnetiniu suderinamumu ir žemos įtampos direktyva, ir pagamintas laikantis moderniausių saugumo priemonių. Išmetimas Šiukšlių dėžės simbolio reikšmė Rūpinkitės mus supančia aplinka nemeskite elektrinių prietaisų kartu su buitinėmis šiukšlėmis. Nebenaudojamais ar sugedusiais elektriniais prietaisais atsikratykite savivaldybės nustatytuose surinkimo punktuose. Prašome tinkamai tvarkyti šiukšles taip nekelsite grėsmės sveikatai ir aplinkai. Prisidėsite prie antrinio žaliavų panaudojimo ir tinkamo atgyvenusių elektros ir elektronikos prietaisų tvarkymo. Informacijos apie susidėvėjusių elektros prietaisų surinkimo punktus kreipkitės į savivaldybę. UAB Krinona autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras Neries krantinės 18, Kaunas 10 tel.: (8-37)

SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas - 1 - LT Kontaktinis keptuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas MAISTO KOMBAINAS ARNICA PROKIT 444 MINI ir PROKIT 444 MINI PLUS NAUDOTOJO VADOVAS 1 Iliustracijos Naudotojo vadovas Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Jūsų parodytas pasitikėjimas rodo, kad einame

Detaliau

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete Klausimai? Susisiekite su

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete   Klausimai? Susisiekite su Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/support Klausimai? Susisiekite su Philips Kavos aparatas HD7817 HD7818 Naudojimosi instrukcijų

Detaliau

Kenwood

Kenwood Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi prietaisu Įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Būtinai ją išsaugokite. Nuimkite visas pakavimo priemones bei etiketes. Saugumas Prieš naudodami rankinį

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

WAH kirpimo masinele

WAH kirpimo masinele PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ WAHL WAH1395-0460 NAUDOTOJO VADOVAS Iliustracijos 1 Svarbios saugumo taisyklės Naudodami šį elektrinį prietaisą, visuomet laikykitės žemiau pateiktų svarbiausių saugumo taisyklių.

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4241 354 04721 100% recycled paper Vartotojo

Detaliau

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/welcome 02 02 LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS PRIEŠ PRADĖDAMI

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N PIRKĖJO GIDAS Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. Nusausinti švaria šluoste. DĖMESIO! NEPRITVIRTINUS GALI NUVIRSTI

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik tipams HD8969, HD8977 ir HD8978 0051 Planšetė nepridedama

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

X310.book(X310_lt.fm)

X310.book(X310_lt.fm) Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI SUDEDAMOSIOS DALYS IR FUNKCIJOS SUDEDAMOSIOS DALYS IR PRIEDAI Pritvirtinama įvorė Variklio korpusas Maišytuvo velenas Plokščias plaktuvas

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

Kexn-90 Prietaisas, valantis karštais garais

Kexn-90 Prietaisas, valantis karštais garais KEXN-90 PRIETAISAS, VALANTIS KARŠTAIS GARAIS (GARŲ PURKŠTUVAS) NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Kexn-90 Prietaisas, valantis karštais garais (Garų purkštuvas) SVARBIOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS Naudojimo instrukcija Kai

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių šalinimas 04 Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairia

Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairia Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairiaspalvė Savybės: Pagamintas iš plastiko ir silikono;

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

NAUDOJIMO VADOVAS EURO

NAUDOJIMO VADOVAS EURO NAUDOJIMO VADOVAS EURO TURINYS DĖMESIO: SVARBI INFORMACIJA Svarbios atsargumo priemonės... 4 TRINTUVO NAUDOJIMAS Įvairiapusiškumas... 7 Ąsočio pripildymas... 8 Ąsočio valymas... 9 PRODUKTAI Trintuvai ir

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k 1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO Eil 1 Kiaulienos kumpis Vakuume, LST 1921 : 2003 Kg 900 2 Švieži lašiniai be odos Vakuume, LST 544 92 Kg 50 3 Jautienos kumpis Vakuume, TS 2008435 123 93 Kg 900

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgalios? Jums pagelbės ši pačių pagaminta dviračių stoginė be to, ji puikiai

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

Elektro-Blower_Ost.book

Elektro-Blower_Ost.book I15 FORM NO. 769-08371B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó Česky (Originální návod k obsluze) Slovensky (Originálny návod na obsluhu) Româneşte (Instrucţiuni de funcţionare originale)

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009,

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009, husqvarna AUTOMOWER 230 ACX/220 AC NAUDOJIMO INSTRUKCIJA TURINYS 1. Įžanga ir sauga... 5 1.1 Įžanga... 5 1.2 Automower simboliai... 6 1.3 Naudojimo instrukcijos simboliai... 7 1.4 Saugos nurodymai... 8

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Brodifacoum Paste Produkto tipas (-ai): PT 14 - Rodenticidai PT 14 - Rodenticidai PT 14 - Rodenticidai PT 14 - Rodenticidai Autorizacijos

Detaliau

DS-2 UAB JŪSŲ ĮMONĖ (įmonės pavadinimas, kodas) PATVIRTINTA direktoriaus įsak., Nr. DS-1 DIRBANČIO ELEKTRINIAIS ĮRANKIAIS SAUGOS

DS-2 UAB JŪSŲ ĮMONĖ (įmonės pavadinimas, kodas) PATVIRTINTA direktoriaus įsak., Nr. DS-1 DIRBANČIO ELEKTRINIAIS ĮRANKIAIS SAUGOS DS-2 UAB JŪSŲ ĮMONĖ 123456789 (įmonės pavadinimas, kodas) PATVIRTINTA 2015.01.02 direktoriaus įsak., Nr. DS-1 DIRBANČIO ELEKTRINIAIS ĮRANKIAIS SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA Nr. 2 1. BENDROJI DALIS 1.

Detaliau

1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B C 16 D 5 A 11 6 B 17

1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B C 16 D 5 A 11 6 B 17 1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B 9 3 15 4 10 C 16 D 5 A 11 6 B 17 NAUDOJIMO PASKIRTIS Ši skalbyklė skirta tik skalbti ir gręžti skalbyklėse skalbiamiems skalbiniams tokiais kiekiais, kurie paprastai

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS Valgomojo stalai Puikūs stalai įstabioms akimirkoms Projektuodami valgomojo stalus galvojome apie jų kasdienį naudojimą namuose. Apie ta

PIRKĖJO GIDAS Valgomojo stalai Puikūs stalai įstabioms akimirkoms Projektuodami valgomojo stalus galvojome apie jų kasdienį naudojimą namuose. Apie ta PIRKĖJO GIDAS Valgomojo stalai Puikūs stalai įstabioms akimirkoms Projektuodami valgomojo stalus galvojome apie jų kasdienį naudojimą namuose. Apie tai, kad stalas dažnai tampa šeimos, vaikų, artimųjų

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektr

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektr ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektrėnai Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų

Detaliau

Apklausa "Gimnazistų mityba pamokų metu“

Apklausa Gimnazistų mityba pamokų metu“ Apklausos tikslas - išsiaiškinti kur gimnazistai dažniausia pietauja pamokų metu, kokia jų nuomonė apie gimnazijos valgyklos maisto kokybę, aptarnavimą bei aplinką. Apklausoje dalyvavo 129 mokiniai. Kita:

Detaliau

LT _0704 UG Beo5.indd

LT _0704 UG Beo5.indd Beo5 Vadovas Jūsų asmeninis nuotolinio valdymo pultelis Nuotolinio valdymo pultelis Beo5 pritaikytas paprastai pasiekti jūsų namuose esančius Bang & Olufsen gaminius. Įsigijus Beo5 jūsų Bang & Olufsen

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

Title

Title LT KULINARISK Receptų knyga LIETUVIŲ 3 Turinys Kepimo lentelės 3 Automatinės programos 14 Žuvis/Jūros Gėrybės 18 Paukštiena 20 Mėsa 21 Patiekalai Orkaitėje 26 Pica/Apkepas Su Įdaru 30 Pyragas 33 Duona/Bandelės

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinim

PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinim PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinimo detalės rinkitės jas pagal savo namų sienų tipą (parduodamos

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st 66 serija Skirta sunkiems darbams, 1500 2500 kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių

Detaliau

3_Radisson Blu_knygute_pasirinkta_reverse_A5

3_Radisson Blu_knygute_pasirinkta_reverse_A5 Jūsų šventėms Ypatingas pasiūlymas rezervuojantiems iš anksto 10% nuolaida, užsakymams iki 2016 spalio 15 d. O kur švęsite Jūs? Dangiška vakarienė Delta salė 22 aukšte, maksimaliai talpina 50 asmenų Skybar

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkima

PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkima PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkimas Skalbiamieji užvalkalai Sofa-lova Kojų kėdutė su

Detaliau

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginantys grindų mišiniai Grindys labai svarbus bet kurios

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: BROS Dribsniai nuo pelių ir žiurkių Produkto tipas (-ai): Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5)BSV-12300(A-14VAP562073-18-57)

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai

2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai 2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai Turinys Puslapis 1. Komutacinės panelės...2 2. Vytos poros rozetės, sujungėjai,

Detaliau

Title

Title L9WBC61B LT Naudojimo instrukcija Skalbyklė-džiovyklė USER MANUAL 2 www.aeg.com TURINYS 1. SAUGOS INFORMACIJA... 3 2. SAUGOS INSTRUKCIJOS... 6 3. ĮRENGIMAS...7 4. GAMINIO APRAŠYMAS... 12 5. VALDYMO SKYDELIS...13

Detaliau

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys MT4 Supreme Edition Trade Terminal Šiame vadove rasite MT4 Supreme Edition diegimo ir naudojimo instrukcijas. Naujajam MT5 Supreme Edition galioja tie patys diegimo ir naudojimo principai. 1.Prekybos terminalo

Detaliau

Įkvėpkite palėpei gyvybės

Įkvėpkite palėpei gyvybės Įkvėpkite palėpei gyvybės 2 Daugumą palėpių galima paversti patrauklia gyvenamąja erdve. Skaitykite ir pasisemkite įkvėpimo. Papildoma erdvė paprasčiau nei manote Ar Jūsų namas tapo per mažas Jūsų šeimai?

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau