POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump"

Transkriptas

1 POTENCIALI GRĄŽA Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trumpai aprašytos pagrindinės finansines priemonės ir joms būdingiausios rizikos. Rekomenduojame, peržvelgus dominančią aprašo dalį, susipažinti ir su aprašo pabaigoje pateiktu rizikų sąrašu. Finansinės priemonės būna labai įvairios ir kiekviena jų turi skirtingą riziką ir tikėtiną grąža. Svarbu suprasti, kad šie du dydžiai paprastai susiję tiesiogiai priemonės, kurios gali uždirbti didesnę grąžą, paprastai pasižymi didesniais vertės svyravimais, nei mažesne tikėtina grąža pasižyminčios finansinės priemonės. Taigi, didesnė tikėtina grąža reiškia ne tik didesnį galimą investicijų prieaugį, bet ir didesnę tikimybę, kad investicijų grąža bus neigiama. Priklausomai nuo rizikos dydžio, galima netekti dalies arba net visos investuotos sumos. Todėl renkantis investicijas būtina atsižvelgti ne tik į galimą pelningumą, bet ir į susijusias rizikas. Grafikas pateikia iliustracinio pobūdžio informaciją apie kai kurių finansinių priemonių rizikos ir potencialios grąžos ryšį, tačiau individualių finansinių priemonių atveju eiliškumas gali skirtis. Šis aprašas parengtas vadovaujantis priežiūros institucijos patvirtintų Investicinių paslaugų teikimo ir klientų pavedimų priėmimo ir vykdymo taisyklių 33 punktu. Aprašas skirtas tiek profesionaliajam, tiek neprofesionaliajam investuotojui. Vartojamos sąvokos yra apibrėžtos teisės aktuose. 1. INDĖLIAI Indėliai tai paprastas ir saugus būdas investuoti, taupyti ir laikyti pinigus siekiant išskaidyti investavimo riziką. Indėliai laikomi paprasčiausia investavimo priemone lėšoms nuo nuvertėjimo apsaugoti ir sutarto periodo pabaigoje gauti sutartą grąžą. INDĖLIŲ TIPAI: Terminuotas indėlis tai būdas laikyti ir kaupti pinigų sumą pasirinktą laikotarpį ir už tai gauti nustatytas palūkanas. Kaupiamasis indėlis tai būdas taupyti bei papildyti lėšas be jokių apribojimų, o kiekvieną mėnesį priskaičiuojamos palūkanos pervedamos į indėlio sąskaitą ir vėl investuojamos (palūkanos mokamos kas mėnesį į tą pačią terminuotojo indėlio sąskaitą). Indėlio pelningumas žinomas iš anksto. Lietuvoje visi indėliai iki 100 tūkst. EUR draudžiami privalomu indėlių draudimu. Indėliai, kaip finansinis instrumentas, paprastai pasižymi mažiausia rizika bei mažiausia tikėtina grąža. Atsiimant indėlį anksčiau sutarto termino paprastai prarandamos sukauptos palūkanos, jei nebuvo nustatyta kitaip. Iš esmės vienintelis atvejis, kada gali kilti rizika neatgauti indėlio sumos jį priėmusios finansinės institucijos (banko ar kredito unijos) nemokumo atvejis. Tačiau paprastai finansinės institucijos yra griežtai prižiūrimos atitinkamų institucijų, kurios nustato tam tikrus kriterijus, kurie privalo būti tenkinami. Lietuvoje veikiančių komercinių bankų ir kreditų unijų indėliai yra apdrausti privalomų indėlių draudimu, kurio maksimali suma yra 100 tūkst. eurų. Tad net ir indėlį priėmusios kredito institucijos nemokumo atveju nurodyta suma klientui būtų kompensuota draudimo. Indėlių sertifikatai savo pobūdžiu finansinis instrumentas primena indėlį ir yra saugus būdas investuoti, taupyti ir laikyti pinigus siekiant išskaidyti investavimo riziką. Kaip ir klasikiniai indėliai, indėlių sertifikatai garantuoja fiksuotą iš anksto apibrėžtą grąžą sutarto laikotarpio pabaigoje. Tačiau skirtingai nei klasikinis indėlis, indėlio sertifikatas gali būti perleistas kitam asmeniui ir (ar) parduotas bankui atgal anksčiau termino neprarandant jau sukauptų palūkanų, jeigu tai numatyta sertifikato emisijos sąlygose. Indėlio sertifikato pelningumas žinomas iš anksto. Likvidumas galimybė parduoti sertifikatą anksčiau termino neprarandant sukauptų palūkanų jeigu tai numatyta sertifikato emisijos sąlygose. Akcijos Biržoje prekiaujami fondai Investiciniai akcijų fondai Obligacijos (aukšto reitingo) Išvestinės finansinės Investavimas skolintomis Indėliai ir trumpalaikės aukšto reitingo vyriausybės RIZIKA INVL Finasta 1 / 7

2 Indėlių sertifikatai, kaip finansinis instrumentas, paprastai pasižymi mažiausia rizika bei mažiausia tikėtina grąža. Iš esmės vienintelis atvejis, kada gali kilti rizika neatgauti indėlio sumos jį priėmusios finansinės institucijos (banko ar kredito unijos) nemokumo atveju. Tačiau paprastai finansinės institucijos yra griežtai prižiūrimos atitinkamų institucijų, kurios nustato tam tikrus kriterijus kurie turi privalo būti tenkinami. Skirtingai nei standartiniai indėliai, indėlių sertifikatai nėra draudžiami privalomuoju indėlių draudimu. 2. OBLIGACIJOS Obligacijos vertybiniai popieriai, patvirtinantys įmonės, organizacijos, valstybės ar kito emitento, kuris juos išleido, skolą Jums (investuotojui). Investavimas nusiperkant obligacijų yra vienas pagrindinių investavimo būdų ir dažnai mažiau rizikingas, nei įsigyti dalį verslo (akcijų). Žinoma, neretai dėl šios priežasties galimas pelnas taip pat yra mažesnis. Investuodami į obligacijas Jūs iš anksto susitariate dėl palūkanų dydžio (obligacijų atkarpos), jų mokėjimo būdo, dažnumo ir skolos grąžinimo termino (obligacijų išpirkimo). Palūkanos už obligacijas dažniausiai mokamos dviem būdais: palūkanos mokamos nustatytu dažnumu visą obligacijų galiojimo laikotarpį arba išmokama vienkartinė išmoka termino pabaigoje; obligacijos parduodamos su nuolaida (diskontuotos obligacijos) ir išperkamos už nominalią vertę. Obligacijos pagal trukmę skirstomos į trumpalaikius (iki vienerių metų) ir ilgalaikius skolos vertybinius popierius (terminas ilgesnis nei vieni metai). Paprastai, kuo obligacijos terminas ilgesnis, tuo ji jautresnė rinkos palūkanų normos pokyčiams. Vertinant obligacijas pagal emitentą, priimta laikyti, kad patikimų šalių (pvz. Vokietija, Prancūzija, JAV ir pan.) vyriausybių leidžiamos obligacijos yra saugiausios, tuo tarpu besivystančių šalių ir verslo įmonių skolos vertybiniai popieriai rizikingesni. Žinoma, visuomet gali būti išimčių ir tiksliau įvertinti padės reitingavimo agentūrų (pagrindinės Moody s, Fitch ir S&P) nustatyti reitingai. Obligacijos turinčios reitingus nuo AAA iki BBB- laikomos pačiomis saugiausiomis, o jų emitentai patys patikimiausi. Žemesni kaip BB reitingai priskiriami rizikingesnėms obligacijomis ir kuo reitingas žemesnis, tuo investavimo rizika didesnė. Jeigu obligacija neturi nustatyto reitingo, tai reikėtų vertinti kaip padidintą riziką. Taigi, jei įsigijote obligacijų ir ketinate jas laikyti iki išpirkimo, grąža bus žinoma iš anksto. Jei Jums staiga prireiks pinigų anksčiau nei turi būti išperkamos obligacijos, ar uždirbsite, ar prarasite dalį investuotų pinigų, priklausys nuo tuometinio obligacijų pajamingumo. Obligacijų pajamingumas rodo jų rinkos kainą, išreikštą procentais, tam tikru metu ir priklauso nuo tuo metu esančių palūkanų normų, investuotojų lūkesčių, bendros ekonominės situacijos ir kt. PAVYZDYS: tarkime, jūsų turimos obligacijos atkarpa yra 5 proc. O tuo metu, kai Jums netikėtai prireikė pinigų, rinkos palūkanos siekia 8 proc. Tai reiškia, kad analogiškos Jūsų turimoms obligacijos šiuo metu būtų išleidžiamos su 8 proc. atkarpa. Suprantama, kad Jūsų turimos obligacijos, už kurias mokama 5 proc. atkarpa, yra mažiau patrauklios investuotojams, todėl jų kaina būtų nukritusi. Taigi, jei obligacijų neketinate laikyti iki išpirkimo, turėtumėte atkreipti dėmesį į tai, kad kintant rinkos sąlygoms, tiek pelnas, tiek nuostolis gali būti reikšmingi. Aiški investicijos grąža, jei obligacijos laikomos iki išpirkimo. Galimybė parduoti obligacijas antrinėje rinkoje anksčiau išpirkimo. Obligacijų kaina antrinėje rinkoje kinta priklausomai nuo tuometinės rinkos palūkanų normos, todėl yra galimybių gauti grąžą nelaikant obligacijų iki išpirkimo. Perkant obligacijas reikia visapusiškai įvertinti jas leidžiančios įmonės riziką taip, lyg būtų perkamos tos įmonės akcijos. Išimtimi galima laikyti valstybių obligacijas, nes valstybės bankrutuoja kur kas rečiau nei bendrovės. Kaip ir akcijų, antrinės rinkos obligacijų kaina (pajamingumas) priklauso ir nuo jų likvidumo. Likvidumas tai turimo aktyvo galimybė kuo greičiau ir kuo mažesnėmis sąnaudomis būti paverstam grynaisiais pinigais. Todėl kuo obligacijos likvidesnės, tuo labiau tikėtina, kad jomis prekiauti galima paprasčiau ir nepatiriant didelių nuostolių. Obligacijų kainų svyravimą rinkoje keičiantis palūkanų normoms lemia likęs terminas iki obligacijos išpirkimo. Obligacijos, kurioms iki išpirkimo yra likę daugiau laiko, jautriau reaguoja į palūkanų normos pokyčius rinkoje. Investuojant į ilgesnio termino obligacijas galima daugiau uždirbti arba daugiau prarasti, jei jos bus parduodamos nelaukiant išpirkimo. Išsamesnis rizikų sąrašas pateikiamas šio aprašo gale. 3. INVESTICINIAI FONDAI Investicinis fondas - tai daugelio investuotojų sunešti pinigai, kurie investuojami į akcijas, obligacijas, pinigų rinkos priemones, kitus vertybinius popierius ar jų derinius. Pasirinkę investicinį fondą Jūs savo lėšas patikite fondo valdymo įmonei, kuri jį investuoja į įvairias finansines priemones. Kur ir kaip investuojamos patikėtos lėšos, priklauso nuo fondo investavimo strategijos. Pabrėžtina, kad fondo turtas yra atskirtas nuo valdymo įmonės turto, tad, net pastarajai bankrutavus, fondo turtas lieka investuotojams. Parduoti turimus investicinius vienetus dažniausiai galima fondo valdymo įmonei, o kai kurių fondų vienetais prekiaujama ir biržose. Pagrindinės fondų rūšys pagal finansines priemones, į kurias jie investuoja: Pinigų rinkos priemonių fondai investuoja į saugias ir labai trumpo termino vyriausybių obligacijas, indėlių sertifikatus ir pan. Ši fondų rūšis pasižymi mažiausia rizika. INVL Finasta 2 / 7

3 Obligacijų fondai investuoja į įvairios trukmės, tipų ir emitentų skolos vertybinius popierius. Fondai gali specializuotis tam tikroje skolos vertybinių srityje, pvz. besivystančių rinkų vyriausybių skolos vertybiniai popieriai. Obligacijų fondų rizika priklauso nuo investavimo strategijos, tačiau šie fondai pasižymi santykinai nedidele rizika. Akcijų fondai investuoja į įmonių akcijas. Taikomos įvairios investavimo strategijos, kaip pavyzdžiui investavimas konkrečiame regione, arba konkrečioje industrijos šakoje, arba pasirenkant įmones pagal jų dydį ir pan. Akcijų fondai pasižymi didele rizika. Mišraus investavimo fondai investuoja į akcijas ir obligacijas. Proporcijos būna įvairios, pavyzdžiui 30 procentų į akcijas ir 70 procentų į obligacijas, ir nuo to priklauso fondų rizika. Fondų fondai investuoja ne tiesiogiai į vertybinius popierius, bet į kitus fondus. Tokiu būdu sukuriama dar didesnė diversifikacija. Šių fondų rizika priklauso nuo bendro investicijų rizikingumo, tai yra kokia dalis investicijų tenka rizikingoms investicijoms, kaip akcijos, o kokia dalis saugesnėms, tokioms kaip obligacijos. Alternatyvaus investavimo (ang. Hedge) fondai pasižymi tuo, kad naudoja sudėtingas investavimo strategijas ir jų įvairovė yra labai plati. Gali būti investuojama į įvairias finansines priemones. Šių fondų rizika gal būti tiek labai žema, tiek labai aukšta. Privataus kapitalo (ang. Private equity) fondai investuoja tiesiogiai (ne per biržą) pirkdami ir parduodami įmones ir verslus. Šių fondų rizika yra labai aukšta. Kiti alternatyvių turto klasių fondai - nekilnojamo turto, žaliavų, valiutų fondai ir pan. Šie fondai specializuojasi investuodami į tam tikro turto rūšį ir paprastai jų rizika yra labai aukšta. Fondai gali būti atviro ir uždaro tipo. Atviro tipo fondai leidžia investuotojams bet kada pradėti ar papildomai investuoti ir atitinkamai atsiimti dalį ar visas investicijas. Tuo tarpu uždaro tipo fondai turi nustatytą terminą, kada priimamos investicijos (paprastai fondo sukūrimo pradžioje), o vėliau fondas nebepriima naujų investicijų. Atsiimti lėšas iš uždaro fondo galima tik praėjus nustatytam laikotarpiui, pavyzdžiui 5, 8 ar 10 metų. Kiekvienas uždaras fondas laikotarpį, kuriam praėjus bus galima atsiimti lėšas, nustato skirtingai pagal savo investicijų specifiką. Reitingavimo agentūros (žinomiausios yra Morningstar ir Lipper) suteikia investuotojams papildomos informacijos. Jos vertina fondus, atsižvelgdamos į praeities rezultatus, riziką, mokesčius, fondo valdymo kokybę ir (ar) kitus parametrus. Reitingas nustatomas pagal grupės, kuriai priskirtas fondas, santykinius rezultatus. Todėl geras ar prastas fondo įvertinimas reiškia ne kiek apskritai geras ar prastas fondas, bet lyginant su kitais ten pat investuojančiais ar panašią investavimo strategiją taikančiais fondais. Lėšos patikimos valdyti profesionalams, tad Jums pačiam nereikia aktyviai sekti įvykių rinkoje. Galima rinktis fondą su strategija labiausiai atitinkančia Jūsų rizikos profilį. Gaunate diversifikuotą finansinių priemonių portfelį. Investiciniam fondui patikėtas lėšas valdo valdytojas ar valdymo įmonė, todėl pirmiausia reikia atsižvelgti į valdytojo ar valdymo įmonės patirtį, kompetenciją ir patikimumą. Fondas valdomas pagal iš anksto apibrėžtą investavimo strategiją, su kuria galite susipažinti fondo dokumentuose, tačiau tai nereiškia, kad esate apsaugoti nuo rizikos ir galimų nuostolių. Net mažiausios rizikos investiciniai fondai, pavyzdžiui, pinigų rinkos ar obligacijų, keičiantis rinkos sąlygoms gali prarasti dalį vertės ir Jūs galite atgauti mažiau, nei investavote. Investicinių fondų rizika dažniausiai yra mažesnė nei pavienių investicijų, nes jų investicijos gali būti diversifikuotos pagal turto klases, sektorius, regionus ir kitais aspektais. Kitaip tariant, investicinio fondo lėšos investuojamos į įvairias finansines priemones ir tikimybė, kad visiems emitentams, išleidusiems šias finansines priemones, pradės nesisekti vienu metu, yra daug mažesnė, nei vertinant atskiro emitento tikimybę. O jeigu vienam ar keliems emitentams nesiseka, tai jų įtaka bendram portfelio rezultatui būtų atsveriama kitų, sėkmingiau dirbančių, emitentų rezultatų. Jei investicinis fondas investuoja įvairiose šalyse ir skirtinguose sektoriuose, tai dar labiau mažėja rizika. Jei fondo strategijoje numatyti investuoti į akcijas, obligacijas ir kitas turto rūšis, tai rizika sumažėtų ir turto klasių aspektu. Tad prieš priimant investicinį sprendimą rekomenduojame atidžiai išnagrinėti investicinio fondo strategiją ir taisykles. Jeigu fondas investuoja užsienio rinkose, gali būti patiriama ir valiutų rizika. Išsamesnis rizikų sąrašas pateikiamas šio aprašo gale. 4. BIRŽOJE PREKIAUJAMI FONDAI Biržoje prekiaujami fondai (angl. exchange traded funds, ETF s) tai investiciniai fondai, kuriais yra prekiaujama biržoje. Paprastai šie fondai yra valdomi pasyviai, tad pasižymi mažesniais valdymo mokesčiais. ETF gali sekti tiek tam tikro biržos indekso (pavyzdžiui S&P 500), tiek konkretaus sektoriaus indekso (pavyzdžiui bankų ar farmacijos bendrovių akcijos) sudėtį ar turto klasės (pavyzdžiui valiuta ar obligacijos) kainas. Be tiesiog indekso vertę sekančių ETF, gali būti konstruojami sudėtingesni ETF, pavyzdžiui: Atvirkštiniai ETF (angl. inversed ETF) jų kaina juda priešinga kryptimi nei finansinis instrumentas, su kuriuo siejami atvirkštiniai ETF; ETF su skolos svertu (angl. leveraged ETF) tokio ETF vieneto kaina kinta kelis kartus daugiau nei bazinė finansinė priemonė, kuria atkartoja ETF; Atvirkštiniai ETF su skolos svertu abiejų ankščiau paminėtų fondų savybes turintis ETF. Galimybė investuoti į investicijų krepšelį, atkartojantį norimą indeksą. Paprasčiau pirkti ir parduoti visą krepšelį, nei valdyti atskirų finansinių priemonių paketą. ETF yra valdomi pasyviai, todėl šių fondų valdymo kaštai paprastai būna mažesni nei įprastų investicinių fondų. INVL Finasta 3 / 7

4 ETF suteikia galimybę uždirbti ne tik iš brangstančių, bet ir pingančių finansinių priemonių. Kaip ir kitų finansinių priemonių, ETF vieneto kaina gali tiek kilti, tiek kristi priklausomai nuo rinkose tuo metu susiklosčiusios situacijos. Indekso sekimo paklaidos rizika dėl investavimo specifikos ETF vieneto kaina ne visada tiksliai atkartoja sekamo indekso kainos kitimą. ETF kaina gali pasikeisti tiek daugiau, tiek mažiau palyginti su lyginamuoju indeksu. Paprastai ETF geriausiai atkartoja bazinio krepšelio kainos kitimą trumpu laikotarpiu, tad nėra tinkami ilgalaikiam investavimui. Svarbu išsiaiškinti ETF naudojamą investavimo strategiją, todėl būtina įdėmiai susipažinti su fondo prospektu, kuriame nurodomas konkretus investavimo objektas, rizikos, mokesčiai ir kita aktuali informacija būdinga konkrečiam ETF. Išsamesnis rizikų sąrašas pateikiamas šio aprašo gale. 5. AKCIJOS IR DEPOZITORIUMO PAKVITAVIMAI Akcijos tai įmonės nuosavybės dalis. Kitaip, nuosavybės vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant bendrovę, gauti dividendus ir kitas įstatymų numatytas teises. Investavimas į akcijas yra vienas iš dviejų pagrindinių investavimo būdų (antrasis - skolinti lėšas verslui, tai yra pirkti obligacijas). Investuojant į akcijas yra įsigyjama verslo dalis ir net įsigiję tik vieną akciją, Jūs tampate to verslo bendrasavininku. Šis investavimo būdas laikomas rizikingesniu nei į obligacijas, nes investicijų grąža priklausys ir nuo verslo sėkmės. Tačiau akcijos yra neterminuotos ir jų grąža nėra apribota išankstinio susitarimo, kaip obligacijų atveju, todėl sėkmingo investavimo atveju turėsite galimybę gauti didesnę grąžą. Akcijos būna kelių rūšių ir klasių, nuo kurių priklauso, kokias teises įgysite. Pagrindinės rūšys yra šios: privilegijuotosios akcijos dažniausiai nesuteikia balso teisės visuotiniame akcininkų susirinkime, tačiau garantuoja didesnius, dažnai iš anksto nustatyto dydžio dividendus. paprastosios vardinės akcijos sudaro pagrindinę bendrovės akcijų dalį. Visos paprastosios vardinės akcijos suteikia balsavimo teisę ir teisę į dividendus, jeigu nusprendžiama juos mokėti. Vertinant investicijas į akcijas ir jų grąžą svarbu skirti dvi sąvokas: akcijų vertė ir akcijų kaina. Akcijų vertė rodo įmonės turto vertę, atėmus įmonės įsipareigojimų vertę ir pridėjus tikėtino pelno vertę. Akcijų kaina (suma, už kurią perkate ar parduodate) atspindi akcijų vertę ir investuotojų lūkesčius, bendras ekonomikos tendencijas ir kt. Depozitoriumų pakvitavimai tai vertybiniai popieriai, kuriais nurodoma nuosavybės teisė į kitoje biržoje kotiruojamus vertybinius popierius. Pavyzdžiui, tarkime akcija yra registruota Kinijoje, o depozitoriumo išleistais pakvitavimais prekiaujama Londono biržoje. Tokiu būdu palengvinamas akcijų įsigijimas Londono biržos dalyviams, nes depozitoriumo pakvitavimai patvirtina akcijų turėjimą ir suteikia tokias pačias teises, kaip ir tiesiogiai įsigijus įmonės akcijų Kinijos biržoje. Įgyjamos tokios pačios teisės, kaip ir tiesiogiai įsigijus vertybinius popierius, pavyzdžiui, gaunama balso teisė ir galimybė gauti įmonės pelno dalį dividendų pavidalu (paprastųjų akcijų atveju). Depozitoriumo pakvitavimų pagalba galima įsigyti vertybinius popierius, kuriuos galbūt būtų sudėtinga įsigyti jų pirminio kotiravimo biržoje. Akcijų kaina priklauso tiek nuo vidinių, tiesiogiai su verslu susijusių, tiek nuo išorinių, tokių kaip konkurentų veiksmai ar reguliavimas, veiksnių bei rinkose vyraujančių investuotojų lūkesčių, kuriuos sunku iš anksto numatyti ir įvertinti. Be minėtų veiksnių, akcijų kaina priklauso ir nuo jų likvidumo biržoje. Kuo akcijos likvidesnės, tuo labiau tikėtina, kad bus patiriamos mažesnės pirkimo ar pardavimo sąnaudos. Likvidumas tampa itin svarbus, kai perkama ar parduodama daug akcijų, nes esant mažam likvidumui, pirkimo ar pardavimo procesas gali užtrukti ir pareikalauti papildomų sąnaudų. Kadangi vienas svarbiausių investavimo etapų yra investicijų priežiūra, svarbu iš anksto pasitikrinti, kokią galima gauti informaciją apie akcijų kainas, bendrovių rezultatus ir kitas aktualias naujienas, taip pat išsiaiškinti informacijos gavimo būdus bei dažnumą. Depozitoriumo pakvitavimų kaina gali nesutapti su vertybinių popierių, kurių pagrindu išleisti depozitoriumo pakvitavimai, kaina. Todėl investuotojas gali papildomai pralošti arba išlošti dėl esamo kainų nesutapimo. Investicijų į akcijas rizika yra didelė jei įmonė bankrutuoja, galima prarasti visą investuotą sumą. Akcijoms yra būdingos daugelis investavimo rizikų: kredito, valiutos, investavimo momento pasirinkimo ir kitos. Išsamesnis rizikų sąrašas pateikiamas šio aprašo gale. 6. IŠVESTINĖS, STRUKTŪRINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS Išvestinės finansinės priemonės tai visa grupė finansinių produktų kurių vertė priklauso nuo kitų finansinių priemonių vertės, su kuriomis jos yra susietos. Jas kuria ir parduoda tie rinkos dalyviai kurie yra linkę prisiimti atitinkamą riziką dėl už jų slypinčio pagrindinio aktyvo kainos pokyčio. Išvestinės finansinės priemonės kitų rinkos dalyvių dažnai yra naudojamos apsidrausti nuo nepalankaus kurio nors aktyvo kainos INVL Finasta 4 / 7

5 pokyčio rizikos, pvz. įmonė gali apsidrausti nuo valiutos pabrangimo, kai ateityje jai reikės atsiskaityti su tiekėju iš užsienio už prekes. Jais taip pat sukuriama rinka objektams, kuriais fiziškai sunku ar visai neįmanoma prekiauti, pvz. sutarys, kurios priklauso nuo oro sąlygų. Dažnai išvestinės finansinės priemonės investuotojų yra naudojamos spekuliaciniais tikslais. Pagal sutarties objektą išvestinės finansinės priemonės dažniausiai siejamos valiutoms, akcijų kainoms, palūkanų normoms, žaliavų kainoms ar skolinių įsipareigojimų vykdymu. Išvestinėmis finansinėmis priemonėmis gali būti prekiaujama tiek biržoje, tiek už jos ribų. Už biržos ribų paprastai prekiaujama šiomis išvestinėmis priemonėmis: Išankstiniai sandoriai (angl. forwards) tai sutartis, kad praėjus apibrėžtam laiko tarpui viena iš sutarties pusių pirks, o kita parduos finansinį ar fizinį aktyvą (sutarties objektą) už sandorio dieną nustatytą kainą. Atėjus sutarties vykdymo laikotarpiui, priklausomai nuo to, kokia yra reali sutarties objekto kaina viena iš sandorio pusių gali gauti pelną, o kita patirti nuostolį. Apsikeitimo sandoriai (angl. swaps) tai susitarimas tarp dviejų šalių po tam tikro laiko tarpo apsikeisti pinigų srautais, kurie pavyzdžiui gali priklausyti nuo palūkanų normos ar valiutos kurso skirtumų skirtingose šalyse. Biržoje prekiaujama standartizuotos formos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, tai: Ateities sandoriai (angl. futures) ateities sandoris savo turiniu yra toks pat kaip išankstinis sandoris (angl. forward), tačiau nuo pastarojo skiriasi tuo, kad turi standartizuotas charakteristikas, juo yra prekiaujama biržoje ir jis turi antrinę rinką, t.y. ateities sandorį galima pirkti ar parduoti biržoje anksčiau nei baigiasi jo galiojimo terminas. Pasirinkimo sandoriai (angl. options) opcionas yra ateities sandorio sudėtingesnė forma, kai viena iš sandoryje dalyvaujančių pusių sukakus terminui gali pasirinkti ar nori vykdyti sutarties sąlygas. Pasirinkimo sandoriai gali būti tiek pirkti (angl. call option), tiek parduoti (angl. put option) fizinius ar finansinius aktyvus tam tikru laiko momentu už tam tikrą kainą. Leidžia perskirstyti nepalankaus galimo kainos pokyčio riziką tarp mažiau ir labiau riziką norinčių prisiimti rinkos dalyvių. Vienas iš būdų investuoti, spekuliuoti dominančioje rinkoje. Išvestinės finansinės priemonės sudaro galimybę daug uždirbti net ir iš mažų su jomis susieto turto kainų pokyčių. Tačiau susiklosčius nepalankiai situacijai, ypač jei investuojant į išvestines finansines priemones buvo naudojamos skolintos lėšos, nuostoliai taip pat gali būti itin dideli. Todėl paprastai investuoti į išvestines finansines priemones patartina tik gerai finansų rinkas išmanantiems asmenims. Išsamesnis rizikų sąrašas pateikiamas šio aprašo gale. Struktūrinės obligacijos šiuos vertybinius popierius sudaro obligacijos ir kiti finansiniai aktyvai (dažnai išvestinės finansinės priemonės), taigi nuo paprastųjų struktūrinės obligacijos skiriasi tuo, kad už jas mokamos palūkanos priklauso nuo kitų finansinių aktyvų (akcijų, žaliavų ir kt. rinkų) grąžos. PAVYZDYS: jei struktūrinės obligacijos laikomos iki išpirkimo, jų obligacijų dalis apsaugo investuotą sumą. Pavyzdžiui, įsigijote 100 EUR nominalios vertės 2 metų struktūrinių obligacijų, kurių palūkanos priklauso nuo naftos kainų svyravimų, t. y. jei nafta brangsta Jūs uždirbate. Šias obligacijas ketinate laikyti iki išpirkimo. Po 2 metų tikrai atgausite investuotus 100 EUR ir, jei kilo naftos kainos, Jums bus sumokėtos palūkanos. Suprasti, kaip generuojama struktūrinių obligacijų grąža, padeda investavimo koeficientas. Tarkime, kad Jūsų įsigytų struktūrinių obligacijų investavimo koeficientas lygus 100 proc. Taigi, jei po metų naftos kaina išaugo 20 proc., Jūsų uždarbis irgi turėtų būti 20 proc., arba 20 EUR, tačiau jis priklauso ir nuo obligacijos kainos. Obligacijos kaina lygi diskontuotos metų obligacijos kainai pagal tuometinį rinkos pajamingumą (plačiau apie tai žr. aprašo dalyje Obligacijos). Tarkime, kad metų obligacijų pajamingumas lygus 5 proc. Tuomet Jūsų turimos struktūrinės obligacijos kaina yra lygi obligacijos kainos (95,24 EUR (100 EUR / (1 + 5 proc.) = 95,24) ir finansinio aktyvo (naftos) dalies kainos (20 EUR) sumai, t. y. 115,24 EUR (95, = 115,24). Ar Jums pavyks parduoti turimas struktūrines obligacijas už tokią kainą, priklauso ir nuo jų likvidumo. Kuo struktūrinės obligacijos likvidesnės, tuo didesnė tikimybė, kad jas pavyks parduoti už panašią į apskaičiuotą kainą. Kita vertus, jei naftos kaina būtų nukritusi 20 proc., Jūsų struktūrinės obligacijos kainuotų tiek pat, kiek diskontuota metų trukmės obligacija, t. y. 95,24 EUR. Dėl šios priežasties struktūrinės obligacijos yra rizikingesnės nei paprastosios, nes turi ne tik kelių finansinių aktyvų gerąsias savybes, bet ir jų riziką. Struktūrinės obligacijos yra labiau rizikingos nei paprastosios, nes jei, nusprendus parduoti iki išpirkimo, pasikeičia rinkos sąlygos, galima negauti palūkanų ir patirti nuostolį. Visgi rizika yra mažesnė nei dalies struktūrinių obligacijų sudarančių finansinių aktyvų (pavyzdžiui, naftos), nes išlaikius struktūrines obligacijas iki išpirkimo, atgaunama investuota suma. Išsamesnis rizikų sąrašas pateikiamas šio aprašo gale. Sandoris dėl skirtumo (angl. contract for difference, CFD) tai susitarimas tarp dviejų pusių po apibrėžto termino sumokėti kainos skirtumą tarp dabartinės ir būsimos aktyvo kainos. Tokiu būdu investuotojai turi galimybę spekuliuoti norimos finansinės priemonės kainos pokyčiais, patys jos net neįsigydami. Tai yra lošimas ir rizikuojama žymiai stipriau nesėkmės atveju galima prarasti visas investicijas. INVL Finasta 5 / 7

6 Investuotojas prisiima riziką, kad finansinės priemonės kainai pasukus nepalankia linkme, bus patirtas nuostolis. Išsamesnis rizikų sąrašas pateikiamas šio aprašo gale. 7. INVESTAVIMAS IR SKOLINTOS LĖŠOS Pardavimas skolon (angl. short selling) tai veiksmas kai investuotojas pasiskolina finansines priemones iš trečiojo asmens ir pasižada jas grąžinti po susitarto termino. Investuotojai taip daro kai tikisi, kad pasiskolintos finansinės priemonės kaina sutartą dieną bus mažesnė. Tad bus galima grąžinti pasiskolintas finansines priemones pigiau ir uždirbti iš kainos skirtumo. Šiuo atveju investuotojas turi atsižvelgti ir į tikimybę, kad pasiskolinta finansinė priemonė pabrangs per sutartą laikotarpį. Tokiu atveju rinkoje teks bangiau atpirkti ir grąžinti pasiskolintas finansines priemones. Atpirkimo sandoris (angl. Repurchase agreement) vienas iš būdų trumpam pasiskolinti lėšų, juo suteikiama paskola, užstatu perduodant turimas finansines priemones. Jei, pavyzdžiui, turite obligacijų ir norite jas išlaikyti iki išpirkimo, bet Jums prireikė pinigų galite sudaryti atpirkimo sandorį, t. y. pasiskolinti iš banko pinigų, užstatydami turimas obligacijas. Viena vertus, tai gana paprastas būdas gauti kreditą, kita vertus tai gali būti sudėtingas finansinis instrumentas, keliantis didesnę nei įprastos paskolos riziką. Kokį atpirkimo sandorį sudarysite, priklauso nuo to, kokiu tikslu skolinsitės. Jei skolinatės kasdienėms išlaidoms: Šiuo atveju atpirkimo sandorių rizika yra panaši į paskolos, tačiau didesnė dėl užstato. Pavyzdžiui, imdami būsto paskolą Jūs užstatote būstą. Pagrindinė rizika šiuo atveju yra Jūsų pajamų sumažėjimas. O užstačius minėtas obligacijas, atsiranda dar viena reikšminga rizika užstato vertės. Namo vertė, lyginant su obligacijų, svyruoja mažiau, rečiau, o pokyčiai užsitęsia ilgiau. Minėtų obligacijų kaina svyruoja kasdien ir gali smarkiai pakisti, tad jei ji nukris žemiau sandorio sutartyje nustatytos ribos Jums teks papildomai įnešti pinigų (sumokėti garantinę įmoką) arba užstatyti dar turimų finansinių priemonių, kad užtikrintumėte skolos grąžinimą. Kuo stipriau svyruos minėtų obligacijų vertė, tuo didesnė rizika, kad teks sumokėti garantinę įmoką. PAVYZDYS: tarkime, turite EUR vertės obligacijų, jas užstatote ir gaunate 900 EUR paskolą. Bankas nustato 80 proc. vertės ribą t.y.užstatytų obligacijų vertė negali kristi žemiau 800 EUR ribos. Kitą dieną Jūsų obligacijų vertė nukrenta 30 proc. iki 700 EUR. Bankas pareikalauja papildomai įnešti 100 EUR, kad būtų pasiekta nustatyta minimali vertė. Jei skolinatės investuoti: PAVYZDYS: tarkime, kad Jūs skolinatės, nes norite dar daugiau investuoti į minėtas obligacijas. Pasiskolintus pinigus iškart investuojate į tas pačias obligacijas. Tokiu atveju Jūs turite EUR vertės obligacijų ir 900 EUR paskolą. Jeigu obligacijų vertė kitą dieną nukrenta 30 proc., Jūs turite x (100 proc. 30 proc.) = EUR vertės obligacijų ir 900 EUR paskolą, taip pat įsipareigojate papildomai įnešti EUR litų garantinės įmokos. Jei minėtų obligacijų vertė nukristų ir nebūtumėte sudarę atpirkimo sandorio, Jūsų turtas būtų x (100 proc. 30 proc.) = 700 EUR. Sudarius atpirkimo sandorį investavimo tikslais, Jūsų turtas būtų x (100 proc. 30 proc.) 900 = 430 EUR. Atpirkimo sandorio atveju jei investuotojas vis skolinasi ir gautas lėšas investuoja į tas pačias finansines priemones, jis gali sukurti tokią finansinę struktūrą, kada net labai maži turimų finansinių priemonių kainos svyravimai gali lemti viso investuoto turto praradimą. Dalyvaujant skolintoms lėšoms ar finansinėms priemonėmis, rizikuojama ne tik nuosavais pinigais, bet ir pasiskolintomis lėšomis, kurias vis tiek reikės gražinti. Bet kuriuo atveju, prieš sudarydami atpirkimo sandorį, su investicijų konsultantu turėtumėte tiksliai išsiaiškinti visas sandorio sąlygas ir įvertinti savo galimybes prisiimti aprašytą riziką. 8. RIZIKŲ GRUPĖS Visos ar dalis šių rizikų taikytinos aukščiau išvadintoms finansinėms priemonėms: Kapitalo rizika tai rizika, kad investuotojas praras visas investuotas lėšas arba jų dalį. Ši rizika yra tiesiogiai susijusi su konkrečios finansinės priemonės rinkos savybėmis (likvidumo, pasiūlos ir paklausos santykiu ir pan.). Ši rizika nėra tiesiogiai susijusi su emitentu (žr. kredito riziką), ji labiau siejama su investavimo aplinkybėmis. Infliacijos rizika rizika, kad dėl kylančių įvairių vartojimo prekių ir paslaugų kainų sumažės pinigų perkamoji galia, t. y. už tam tikrą pinigų sumą bus galima nupirkti mažiau. Pasirinkimo rizika net ir esant itin palankioms rinkos perspektyvoms bei geroms investicijų objekto charakteristikoms, vis tiek išlieka tikimybė, kad investicija į pasirinktą finansinį instrumentą nepateisins lūkesčių. Kredito rizika rizika, kylanti dėl galimo emitento finansinės padėties pablogėjimo. Ši rizika tiesiogiai siejama su emitentu. Kainų skirtumo rizika rizika, kad atsiras skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainų, kuris gali lemti, kad finansinė priemonės bus parduotas pigiau (ar įsigyta brangiau) ir tai sumažins potencialią investicijos grąžą. INVL Finasta 6 / 7

7 Rinkos rizika rizika, susijusi su bendraisiais visai finansinių priemonių rinkai įtakos turinčiais veiksniais, pvz., ekonomine šalies situacija, nacionalinių valiutų kursų nestabilumu, bazinių palūkanų normų pokyčiu ir pan. Investavimo momento pasirinkimo rizika rizika pasirinkti nepalankų momentą pirkti ir parduoti finansinę priemonę (t. y. svyruojant finansinių priemonių rinkos kainoms, perkama brangiau negu galima nupirkti, parduodama pigiau, negu galima parduoti). Perinvestavimo rizika investuojantieji į obligacijas siekia vienerius ar kelerius metus gauti pastovias pajamas, todėl jie rizikuoja, kad tuo metu negalės perinvestuoti iš investicijos gaunamų lėšų net į tokio pat pelningumo investicijas. Likvidumo rizika rizika, kad investuotų lėšų nebus galima atsiimti norimu laiku, pvz., dėl to, kad tuo metu nėra norinčiųjų pirkti akcijas. Šiuo požiūriu svarbu investuoti likvidžioje rinkoje. Valiutos rizika rizika, kad dėl nepalankaus valiutos kurso gali sumažėti bendroji investicijų grąža, kai investuojama į užsienio šalies, kurios valiutos kursas yra kintantis, finansines priemones. Sisteminė rizika tikimybė, kad vienos finansų maklerio įmonės, kredito įstaigos ar investuotojo nemokumas turės neigiamos įtakos daugeliui finansų maklerio įmonių, kredito įstaigų ar investuotojų. Teisinio reguliavimo rizika rizika dėl netikėtų šalies teisės aktų nuostatų patirti nuostolių. Todėl prieš investuojant svarbu pasidomėti tos rinkos, į kurią ketinama investuoti, teisiniu reguliavimu, ypač kai investuojama į mažai žinomos šalies rinką. INVL Finasta 7 / 7

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

investavimo strategijos Akcijos su saugumo pagalve Struktūrizuotos investicijos: didžiausia rizika - nieko neuždirbti Justinas Gapšys Pastaroji krizė

investavimo strategijos Akcijos su saugumo pagalve Struktūrizuotos investicijos: didžiausia rizika - nieko neuždirbti Justinas Gapšys Pastaroji krizė Akcijos su saugumo pagalve Struktūrizuotos investicijos: didžiausia rizika - nieko neuždirbti Justinas Gapšys Pastaroji krizė nepatyrusius investuotojus privertė iš naujo įvertinti rizikos valdymo svarbą

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika Koncentracijos rizika Valiutos

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

LOPULLISET EHDOT

LOPULLISET EHDOT Šios sąlygos yra originalo, parengto švedų kalba, vertimas į anglų kalbą. Kilus kokiems nors ginčams, pirmenybė teikiama galutinių sąlygų tekstui švedų kalba. GALUTINĖS SĄLYGOS Obligacija Nr. 4425 Susieta

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt Vertimas iš anglų kalbos Šie valdymo nuostatai yra vertimas iš anglų kalbos. Esant neatitikimams tarp vertimo ir angliškos versijos, pirmenyb teikiama angliškai versijai SEB Asset Management S.A. 6a, Circuit

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. spalio 10 d. - kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuo

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. spalio 10 d. - kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuo 2015117 L 11/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/61 2014 m. spalio 10 d. kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu

Detaliau

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 ĮSPĖJIMAI APIE RIZIKĄ Šis Prospektas parengtas informacijos, turimos šio Prospekto įsigaliojimo dieną (priežiūros

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

4 priedas

4 priedas PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJOS KAUPIMO INVL III AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL III Akcijų pensijų fondo bendroji informacija: Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS DALIES KAUPIMO INVL MEZZO II 53+ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL MEZZO II 53+ pensijų fondo bendroji informacija:

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami

UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami Punktais, sudaryti pagal Prospekto reglamento XXII priedą (Informacijos atskleidimo reikalavimai santraukose). Šie Punktai

Detaliau

Dokumentas viešai konsultacijai Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugos didinimas 2019

Dokumentas viešai konsultacijai Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugos didinimas 2019 Dokumentas viešai konsultacijai Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugos didinimas 2019 MOKĖJIMO IR ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGŲ IŠ KLIENTŲ GAUTŲ LĖŠŲ APSAUGOS DIDINIMAS Dokumentas

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

Obligacijų prospektas

Obligacijų prospektas 150.000.000 LITŲ VERTĖS OBLIGACIJŲ IŠLEIDIMO PROGRAMOS PROSPEKTAS VILNIUS, 2004 M. GRUODŽIO MĖN. TURINYS I. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE EMITENTĄ... 4 II. EMITENTO IR JO PAGRINDINĖS VEIKLOS BEI FINANSINĖS

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustatymus. Automatinio skolinimo paslauga yra efektyvi priemonė

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija AB Grigeo TURINYS 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA TARPINĖ INFORMACIJA... 4 2. INFORMACIJA APIE AUDITĄ... 4 3. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS... 4 4. ĮMONIŲ

Detaliau

5. P2+

5. P2+ 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB pensija 2 plius 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation CREAZONE REINVENT Design It: Finansinių planų prognozavimas Lektorė: Dr. Asta Kamandulienė MOKYMŲ TIKSLAS Finansinės analizės įgūdžių lavinimas. Po mokymų gebėti parengti finansinį verslo planą ir nustatyti

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas

INVESTICINIS FONDAS SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas Grant Thornton Rimess Baltic An instinct for growth NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS

Detaliau

Backup_of_MA_ _print_galutinis_4.cdr

Backup_of_MA_ _print_galutinis_4.cdr 2009 ĮMONIŲ ĮSIGIJIMŲ IR SUSILIEJIMŲ RINKA LIETUVOJE: tyrimo išvados Nepaisant sparčiai lėtėjančių ekonomikos augimo tempų, ekspertai prognozuoja, kad 2009 m. Baltijos šalių įmonių įsigijimų ir susiliejimų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

1

1 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Nenuosekliųjų nuotolinių studijų programa Projektas Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-103 E-studijos ir naujos įsidarbinimo galimybės neįgaliesiems, siekiant paskatinti juos

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Prospekto santraukos vertimas i lietuviu k

Prospekto santraukos vertimas i lietuviu k II. SANTRAUKA Ši Santrauka (toliau Santrauka) yra viešo siūlymo (toliau Siūlymas), kuriuo siūloma AUGA group, AB (toliau Emitentas arba Bendrovė, Bendrovė kartu su jos Dukterinėmis įmonėmis vadinama Grupe)

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE)

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE) 11-7 12-1 12-7 13-7 14-1 14-7 Bankų veiklos apžvalga 16 m. ISSN 2335-8319 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 17 Gedimino pr.

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 metų ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO...4 IV. INFORMACIJA

Detaliau