Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ,

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ,"

Transkriptas

1 Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas (toliau Standartas) nustato nekilnojamojo turto operacijų, finansinės ir draudimo veiklos bei apskaitos sektorių, jo posektorius ir pagrindinius veiklos procesus, sektoriaus kvalifikacijas ir jų aprašus. 2. Standarto rekvizitai: 2.1. Standarto pavadinimas: Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas; 2.2. Standarto valstybinis kodas: PSK Standarte vartojamos sąvokos: 3.1. kvalifikacijos vienetas kvalifikaciją sudarančių kompetencijų derinys, kurį galima įvertinti ir pripažinti; 3.2. specializacijos kvalifikacijos vienetas kvalifikacijos vienetas, reikalingas atlikti veiklai, orientuotai į atskirus produktų ir (arba) paslaugų tipus. 4. Kitos Standarte vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme. 5. Standarte aprašomas kvalifikacijas sudaro šios dalys: 5.1. kvalifikacijos vienetai (skiriami pagrindiniai ir specializacijos kvalifikacijos vienetai); 5.2. kompetencijos ir kompetencijų ribos. II SKYRIUS NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS APIBRĖŽIMAS PAGAL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIŲ 6. Standartas apima nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuomos ir eksploatavimo, nekilnojamojo turto operacijų už atlygį arba pagal sutartį, piniginio tarpininkavimo, kontroliuojančiųjų bendrovių veiklos, fondų ir panašių finansinių institucijų veiklos, kitos finansinių paslaugų veiklos, draudimo, perdraudimo, pensijų lėšų kaupimo, pagalbinę finansinių paslaugų, pagalbinę draudimo ir pensijų lėšų kaupimo, fondų valdymo, apskaitos ir audito, konsultacijų mokesčių klausimais veiklas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo.

2 2 7. Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektorių sudaro šie posektoriai: 7.1. nekilnojamojo turto operacijų; 7.2. finansinių ir draudimo paslaugų; 7.3. apskaitos paslaugų. 8. Nekilnojamojo turto operacijų posektoriui yra būdingos šios veiklos: 8.1. nuosavo nekilnojamojo turto pardavimas ar pirkimas; 8.2. tarpininkavimas perkant ar parduodant nekilnojamąjį turtą už atlygį ar pagal sutartį; 8.3. nekilnojamojo turto nuoma (nuoma ir naudojimas nuosavu ar išnuomotu turtu, aprūpinimas namais, butais ar apartamentais su baldais ar be baldų ilgesniam laikotarpiui, tarpininkavimas nuomojant nekilnojamąjį turtą už atlygį ar pagal sutartį); 8.4. nekilnojamojo turto vertinimas. 9. Išskirtinos šios tipinės nekilnojamojo turto operacijų posektoriaus darbo vietos: 9.1. nekilnojamo turto agentūros; 9.2. nekilnojamojo turto vertinimo įmonės; 9.3. bankai; 9.4. draudimo kompanijos; 9.5. pastatų ūkio valdymo organizacijos. 10. Išskirtinos šios tipinės nekilnojamojo turto operacijų posektoriaus darbo sąlygos: darbas patalpoje ir susitikimai nekilnojamojo turto objektuose, dirbama individualiai ir (ar) komandoje, galimas lankstus darbo grafikas. 11. Finansinių ir draudimo paslaugų posektoriui yra būdingos šios veiklos: finansinių paslaugų veikla (centrinė bankininkystė, indėlių ir (ar) artimų indėliams pakaitų priėmimas, kreditų teikimas arba lėšų skolinimas, kontroliuojančiųjų bendrovių (holdingų) veikla, juridinių subjektų veikla, skirta telkti vertybinius popierius ar kitą finansinį turtą jo nevaldant (nepriimant ir nevykdant investicinių sprendimų) akcininkų ar naudos gavėjų vardu, išperkamoji nuoma); draudimas (gyvybės draudimas su kaupimu, gyvybės draudimas be kaupimo, ne gyvybės draudimas); perdraudimas (visos rizikos, susijusios su esamais draudimų polisais, pasirašytais kitos draudimo bendrovės, prisiėmimas, dalies rizikos, susijusios su esamais draudimų polisais, pasirašytais kitos draudimo bendrovės, prisiėmimas); pensijų lėšų kaupimas (juridiškai apibrėžti subjektai (t. y. fondai, planai ir (ar) programos), vykdantys senatvės pensijų lėšų kaupimą išimtinai finansuojančio subjekto (įmokų mokėtojo) darbuotojams ar nariams); kitos finansines paslaugas palaikančios veiklos (finansinių rinkų veiklos užtikrinimas ir priežiūra, vertybinių popierių ir prekių sutarčių sudarymo tarpininkavimas); investicijų (turto) laikymo veikla (investicinių fondų valdymas, pensinių fondų valdymas). 12. Išskirtinos šios tipinės finansinių ir draudimo paslaugų posektoriaus darbo vietos: Lietuvos ar užsienio įmonės; bankai; kitos piniginio tarpininkavimo ir panašios finansinės institucijos; finansinių paslaugų įstaigos; draudimo brokerių įmonės; draudimo įmonės; krovinių gabenimo ir ekspedijavimo įmonės. 13. Išskirtinos šios tipinės finansinių ir draudimo paslaugų posektoriaus darbo sąlygos: darbas atliekamas įvairiu paros metu, visais metų laikais, pagal nustatytą darbo grafiką nuotoliniu arba stacionariu būdu, atskirai suderintu laiku (gali būti organizuojamas ir darbas pamainomis).

3 3 14. Apskaitos paslaugų posektoriui yra būdingos šios veiklos: finansinių ataskaitų auditas; finansinių ataskaitų rengimas; apskaitos informacinės sistemos formavimas; buhalterinės apskaitos tvarkymas ir kontrolė; mokesčių apskaitos informacinės sistemos formavimas ir mokesčių apskaičiavimas ir kontrolė; įmonės finansinės būklės veiklos rezultatų analizė; mokesčių konsultacijos. 15. Išskirtinos šios tipinės apskaitos paslaugų posektoriaus darbo vietos: apskaitos ir audito paslaugas teikiančios įmonės; įstaigų, organizacijų ar įvairių veiklos sričių įmonės, darbas finansų, apskaitos, audito, įmonės informacijos formavimo ir valdymo srityse. 16. Išskirtinos šios tipinės apskaitos paslaugų posektoriaus darbo sąlygos: dirbama individualiai ir (ar) komandoje, galimas lankstus darbo grafikas, nuotolinis darbas. III SKYRIUS PAGRINDINĖS NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS VEIKLOS SRITYS 17. Pagrindinės nekilnojamojo turto operacijų posektoriaus veiklos sritys (veiklos procesai): nekilnojamojo turto pardavimas ar pirkimas; nekilnojamojo turto nuoma; nekilnojamojo turto vertinimas. 18. Pagrindinės finansinių ir draudimo paslaugų posektoriaus veiklos sritys (veiklos procesai): finansinių paslaugų veikla; draudimas; perdraudimas; pensijų lėšų kaupimas; investicijų (turto) laikymo veikla. 19. Pagrindinės apskaitos paslaugų posektoriaus veiklos sritys (veiklos procesai): finansinių ataskaitų auditas; finansinių ataskaitų rengimas; apskaitos tvarkymas; ūkinių apskaitos procesų kontrolė; įmonės finansinės būklės veiklos rezultatų analizė; mokesčių konsultacijos. IV SKYRIUS NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS KVALIFIKACIJOS 20. Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriui priskiriamos šios kvalifikacijos: nekilnojamojo turto operacijų posektorius: nekilnojamojo turto brokeris; nekilnojamojo turto rinkos analitikas; nekilnojamojo turto vertintojas; finansinių ir draudimo paslaugų posektorius: aktuaras; draudimo brokeris;

4 draudimo konsultantas; draudimo rizikos vertintojas; finansų analitikas; finansų ir investicijų konsultantas; finansų makleris; žalų ekspertas; draudimo produktų vadovas; apskaitos paslaugų posektorius: apskaitininkas; auditorius; buhalteris. 21. Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus kvalifikacijų priskyrimas Lietuvos kvalifikacijų lygiams pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo, priedą Lietuvos kvalifikacijų lygiai bei atitikmuo pagal Europos Sąjungos Tarybos 2017 m. gegužės 22 d. Tarybos rekomendaciją dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros, kuria panaikinama 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo (OL 2017 C189, p. 1) nurodytas Standarto 1 priede. 22. Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus kvalifikacijų aprašai pateikiami Standarto 2 priede.

5 Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus profesinio standarto 1 priedas NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS KVALIFIKACIJŲ PRISKYRIMAS KVALIFIKACIJŲ LYGIAMS Kvalifikacijos pavadinimas Kvalifikacijos lygis (pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo, priedą) Kvalifikacijos lygis (pagal Europos Sąjungos Tarybos 2017 m. gegužės 22 d. Tarybos rekomendaciją dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros, kuria panaikinama 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo (OL 2017 C 189, p. 1)) Posektoriaus pavadinimas: Nekilnojamojo turto operacijų posektorius Nekilnojamojo turto brokeris IV IV Nekilnojamojo turto vertintojas VI VI Nekilnojamojo turto rinkos analitikas Posektoriaus pavadinimas: Finansinių ir draudimo paslaugų posektorius Draudimo brokeris IV IV Draudimo konsultantas IV IV Aktuaras VI VI Draudimo produktų vadovas VI VI Draudimo rizikos vertintojas VI VI Žalų ekspertas VI VI Finansų analitikas VII VII Finansų ir investicijų konsultantas Finansų makleris VII VII Posektoriaus pavadinimas: Apskaitos paslaugų posektorius Apskaitininkas IV IV Buhalteris VI VI Auditorius VII VII VII VII VII VII

6 2 Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus profesinio standarto 2 priedas NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS KVALIFIKACIJŲ APRAŠAI I SKYRIUS NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ POSEKTORIAUS KVALIFIKACIJŲ APRAŠAI 1. Kvalifikacijos pavadinimas: nekilnojamojo turto brokeris, Lietuvos kvalifikacijų lygis IV (pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo, priedą (toliau LTKS)) Trumpas kvalifikacijos apibūdinimas Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS) Nekilnojamojo turto objektų ir klientų paieška (LTKS IV) Veiklos objektas: tarpininkavimas parduodant, perkant ir nuomojant nekilnojamąjį turtą. Veiklos uždaviniai: 1) ieškoti nekilnojamojo turto objektų pirkimui, pardavimui ar nuomai; 2) konsultuoti klientus nekilnojamojo turto pirkimo, pardavimo ar nuomos klausimais; 3) tarpininkauti parduodant, perkant ar nuomojant nekilnojamąjį turtą. Darbo sąlygos: darbas patalpoje ir susitikimai nekilnojamojo turto objektuose, dirbama individualiai, galimas lankstus darbo grafikas. Ypatingi reikalavimai sveikatai: privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą. Darbo priemonės: kompiuteris, telefonas, faksas ir kita biuro įranga. Papildoma informacija: įgiję nekilnojamojo turto brokerio kvalifikaciją asmenys galės dirbti nekilnojamojo turto agentūrose ir (ar) individualiai. Kompetencijos Kompetencijų ribos Rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją apie nekilnojamojo turto rinką. Vykdyti nekilnojamojo turto objektų pirkėjų ir (ar) nuomininkų paiešką. Nekilnojamojo turto rinkos stebėjimas, vertinimas. Statistinių duomenų apie nekilnojamojo turto rinką rinkimas, kaupimas, analizė. Kitos informacijos apie nekilnojamąjį turtą ir jo rinkos perspektyvas rinkimas, kaupimas ir analizavimas. Bendravimas su klientais, kolegomis, kitais nekilnojamojo turto brokeriais, įvairių institucijų atsakingais darbuotojais, dalykinių verslo santykių formavimas ir palaikymas. Informacijos apie nekilnojamojo turto

7 3 Tarpininkavimas parduodant, perkant ar nuomojant nekilnojamąjį turtą (LTKS IV) Profesinei veiklai reikalingi bendrieji gebėjimai Kvalifikacijai įgyti reikalingas išsilavinimas, kvalifikacija (jei taikoma) ir profesinė patirtis (jei taikoma) Kvalifikacijos įgijimas Rekomenduojama mokymo apimtis kvalifikacijai įgyti Kvalifikacijos vertinimo kriterijai ir metodai Kvalifikacijos atitikimas Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma) Konsultuoti klientus nekilnojamojo turto pirkimo, pardavimo ar nuomos klausimais. Rengti nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutarčių projektus. objektus rinkimas, kaupimas ir analizavimas. Pirkėjų ir (ar) nuomininkų poreikių vertinimas. Konsultavimas nekilnojamojo turto pirkimo, pardavimo, paskolų bei susijusių mokesčių klausimais. Informacijos apie sutarčių formas, pardavimo teises teikimas. Kliento (pirkėjo) palydėjimas apžiūrint vietovę, kurioje yra nekilnojamasis turtas ir susitikimo su pardavėju organizavimas. Nekilnojamojo turto sutartys, jų projektų paruošimas. Nuosavybės teisės dokumentai, jų tikrinimas dėl galimo disponavimo turtu apribojimų ar suvaržymų. Abiems sandorio pusėms priimtinų sutarties sąlygų derinimas. Dokumentų projektai, reikalingi sandoriui įforminti, jų paruošimas. Sandorio įforminimo ir šalių tarpusavio atsiskaitymo būdai. Asmuo, įgijęs nurodytą kvalifikaciją, taip pat turi būti įgijęs ir bendrųjų gebėjimų, apibrėžtų Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 18 d. rekomendacijoje dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų (OL 2006 L 394, p. 10) (toliau Rekomendacija dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų). Jų ugdymas(is) turi būti integruotas į nurodytai kvalifikacijai reikalingų kompetencijų ugdymo(si) procesą. Vidurinis išsilavinimas. Kvalifikacija įgyjama mokantis pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba iš profesinės veiklos patirties. Mokymo pagal formaliojo profesinio mokymo programą apimtis 30 mokymosi kreditų. Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens kompetencijų, įgytų siekiant nurodytos kvalifikacijos mokantis pagal formaliojo profesinio mokymo programą, darbo vietoje, neformaliuoju ar savišvietos būdu, vertinimas vykdomas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Netaikoma.

8 4 2. Kvalifikacijos pavadinimas: nekilnojamojo turto vertintojas, LTKS VI Trumpas kvalifikacijos Veiklos objektas: nekilnojamojo turto vertės nustatymas. apibūdinimas Veiklos uždaviniai: 1) apžiūrėti vertinamas gyvenamąsias bei komercinės paskirties patalpas ir pastatus, žemę; 2) parinkti tinkamus nekilnojamojo turto vertinimo metodus; 3) nustatyti nekilnojamojo turto vertę; 4) parengti vertinamo nekilnojamojo turto vertinimo dokumentus. Darbo sąlygos: darbas patalpoje ir susitikimai nekilnojamojo turto objektuose, galimas lankstus darbo grafikas, dirbama individualiai ir (ar) komandoje. Ypatingi reikalavimai sveikatai: privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą. Darbo priemonės: kompiuteris, speciali programinė įranga, naudojama nekilnojamojo turto vertinimui atlikti, su nekilnojamuoju turtu susijusių duomenų bazės, ryšio priemonės ir kita biuro įranga. Papildoma informacija: nekilnojamojo turto vertintojo kvalifikacija įgyjama išlaikius turto vertintojo kvalifikacijos egzaminą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. Asmuo, įgijęs šią Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS) Vertinamo nekilnojamojo turto apžiūra (LTKS VI) kvalifikaciją, galės dirbti nekilnojamojo turto agentūrose. Kompetencijos Kompetencijų ribos Rengti vertinamojo nekilnojamojo turto techninę užduotį. Atlikti vertinamo nekilnojamojo turto apžiūrą. Parengti nekilnojamojo turto vertinimo sutartį. Techninės užduoties rengimo eiga: nekilnojamojo turto vertinimo tikslo nustatymas, jo nuosavybės formos ir savininko nustatymas, disponavimo turtu tvarkos sąlygų, kitų, turinčių įtakos vertinamam nekilnojamajam turtui, veiksnių nustatymas, vertinamo turto tipo nustatymas. Nekilnojamasis turtas: gyvenamieji, negyvenamieji bei komercinės paskirties pastatai ir patalpos, žemė. Vertinamo nekilnojamojo turto ypatumai, galimų ypatumų nustatymas apžiūros metu: turto disponavimo apribojimai, turto naudojimas, kitų asmenų teisės į vertinamą turtą nuoma, servitutas, įkeitimas ir kt., savininko prievolės, teritorijų planavimas ir valdymas, galimas vertinimo modelis, kiti galimi ypatumai. Nekilnojamojo turto vertinimo sutartis. Nekilnojamojo turto vertinimo sąlygos ir terminai, atlygis ir kitos būtinosios sąlygos, jų parengimas. Nekilnojamojo

9 5 Nekilnojamojo turto vertinimas (LTKS VI) Parinkti nekilnojamojo turto vertės nustatymo metodus. Analizuoti nekilnojamojo turto vertei įtaką darančių veiksnių duomenis. Nustatyti nekilnojamojo turto vertę. turto vertinimo įforminimo dokumentai (sutartis, apžiūrėjimo aktas, techninė užduotis, mokėjimo grafikas), jų parengimas. Nekilnojamojo turto vertės nustatymo metodai (lyginamosios vertės, atkuriamosios vertės, ypatingosios vertės ir kt.), jų parinkimas. Nekilnojamojo turto vertės nustatymo metodo parinkimo kriterijai (nekilnojamojo turto tipas, jo paskirtis; turto vertės rūšis; požymis, kuris geriausiai parodo nekilnojamojo turto vertę esamojoje rinkoje), jų taikymas. Lietuvos ir kitų ES šalių ūkio ekonominės būsenos rodikliai (užimtumo ir nedarbo lygis, bendrasis kainų lygis, BVP ir kt.), jų analizavimas. Specifiniai veiksniai (socialiniai ekonominiai konkrečios vietovės rodikliai, rinkos sąlygos, paklausa ir pasiūla, socialiniai lūkesčiai ir kt.), jų vertinimas. Veiksnių duomenų balansas, jo analizė. Išorinių veiksnių rodikliai (demografiniai veiksniai, nuomos mokesčiai, turto sandoriai, konkurencija ir kt.), jų vertinimas. Vidiniai veiksniai (nekilnojamojo turto vystymas, likvidumas, fizinis, ekonominis nusidėvėjimas ir kt. ), jų vertinimas. Esamos ir būsimosios nekilnojamojo turto vertės nustatymas pagal pasirinktą vertinimo metodiką. Nekilnojamojo turto vertės nustatymo etapai: duomenų rinkimas ir kaupimas, jų analizė, skaičiavimų atlikimas, vertinimo ataskaitos parengimas. Vertinimo dokumentai (vertės nustatymo pažyma, sąmatinė dokumentacija, vertinimo ataskaita, verčių žemėlapiai ir kt.), jų rengimas.

10 6 Profesinei veiklai reikalingi bendrieji gebėjimai Kvalifikacijai įgyti reikalingas išsilavinimas, kvalifikacija (jei taikoma) ir profesinė patirtis (jei taikoma) Kvalifikacijos įgijimas Rekomenduojama mokymo apimtis kvalifikacijai įgyti Kvalifikacijos vertinimo kriterijai ir metodai Kvalifikacijos atitikimas Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma) Parengti nekilnojamojo turto vertinimo dokumentus. Nekilnojamojo turto vertintojo teisės ir pareigos. Teisės aktai, reglamentuojantys nekilnojamojo turto vertinimą. Mokestinis ir teisinis nekilnojamojo turto vertinimo reglamentavimas. Nacionaliniai ir tarptautiniai nekilnojamojo turto vertinimo standartai, jų taikymas. Nekilnojamojo turto vertinimo dokumentų rengimas, sisteminimas, kaupimas ir saugojimas. Asmuo, įgijęs nurodytą kvalifikaciją, taip pat turi būti įgijęs ir bendrųjų gebėjimų, apibrėžtų Rekomendacijose dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų. Jų ugdymas (is) turi būti integruotas į nurodytai kvalifikacijai reikalingų kompetencijų ugdymo (si) procesą. Aukštasis vadybos studijų krypties išsilavinimas, profesinio bakalauro arba bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytos trukmės nekilnojamojo turto vertinimo darbo patirtis. Kvalifikacijos vienetus sudarantys kompetencijų deriniai įgyjami studijuojant vadybos studijų krypties pirmosios pakopos studijose arba iš profesinės veiklos patirties. Kvalifikacija įgyjama išlaikius turto vertintojo kvalifikacijos egzaminą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. Pirmosios pakopos studijų trukmė nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalų) kompetencijos įgijimo lygmenį. Netaikoma. 3. Kvalifikacijos pavadinimas: nekilnojamojo turto rinkos analitikas, LTKS VII Trumpas kvalifikacijos Veiklos objektas: nekilnojamojo turto rinkos analizavimas ir apibūdinimas pokyčių prognozavimas. Veiklos uždaviniai: 1) analizuoti ir vertinti nekilnojamojo turto rinką; 2) rengti informaciją rinkos dalyviams; 3) prognozuoti nekilnojamojo turto rinkos pokyčius. Darbo sąlygos: darbas patalpoje, dirbama individualiai ir (ar) komandoje. Ypatingi reikalavimai sveikatai: privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

11 7 Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS) Nekilnojamojo turto rinkos vertinimas (LTKS VII) Nekilnojamojo turto rinkos pokyčių prognozavimas (LTKS VII) Darbo priemonės: kompiuteris, telefonas, faksas ir kita biuro įranga. Papildoma informacija: įgiję nekilnojamojo turto rinkos analitiko kvalifikaciją, asmenys galės dirbti nekilnojamojo turto agentūrose. Kompetencijos Kompetencijų ribos Vertinti makroekonominių veiksnių įtaką nekilnojamojo turto rinkai. Analizuoti nekilnojamojo turto verslo aplinką. Atlikti nekilnojamojo turto rinkos tyrimus. Vertinti pokyčius nekilnojamojo turto rinkoje ir siūlyti naujas paslaugas rinkai. Rengti strategijas tikslinėms Lietuvos ir pasaulio ūkio ekonominės būsenos rodiklių (bendrojo vidaus produkto, bendrojo kainų lygio, užimtumo ir nedarbo lygio, veiksnių duomenų banko) įtakos įvertinimas nekilnojamojo turto rinkai. Esamų ir būsimų nekilnojamojo turto rinkos dalyvių polinkių aiškinimasis ir prognozavimas. Nekilnojamojo turto rinkos stebėjimas, statistinių duomenų rinkimas, jų kaupimas, apibendrinimas. Galimos naujos nekilnojamojo turto paslaugų paklausos ir rinkos ypatybių tyrimas. Klausimynai periodiniams rinkos tyrimams atlikti, jų parengimas. Parduodamo ar nuomojamo nekilnojamojo turto reklama, potencialių pirkėjų sąrašai, jų parengimas, nurodant jų pageidaujamo įsigyti nekilnojamojo turto rūšį, vietovę ir kainą. Įvairios informacijos apie pastatų juridinę priklausomybę, aplink juos esantį žemės sklypą, sklypo formavimo istoriją ir perspektyvas rengimas ir kaupimas. Naujų nacionalinės ir tarptautinės rinkos galimybių, pokyčių indentifikavimas, jų prognozavimas, tikslinių rinkų vertinimas, jų potencialo pritaikymas. Naujų produktų ir paslaugų šioms rinkoms vystymas, efektyvus savo pasiūlymų komunikavimas rinkai. Socialinė verslo atsakomybė, jos principų taikymas praktikoje. Pranešimų, rekomendacijų, reklaminių tekstų, susijusių su nekilnojamojo turto verslo rinkos pokyčių prognozavimu, rengimas ir pristatymas. Įmonės vadovų ir įmonės klientų konsultavimas, susijęs su strategijų ir

12 8 Profesinei veiklai reikalingi bendrieji gebėjimai Kvalifikacijai įgyti reikalingas išsilavinimas, kvalifikacija (jei taikoma) ir profesinė patirtis (jei taikoma) Kvalifikacijos įgijimas Rekomenduojama mokymo apimtis kvalifikacijai įgyti Kvalifikacijos vertinimo kriterijai ir metodai Kvalifikacijos atitikimas Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma) nekilnojamojo turto rinkoms pasiekti. iniciatyvų, skirtų tikslinėms nekilnojamojo turto rinkoms pasiekti, klientų informuotumui didinti ir teikiamų paslaugų ypatybėms veiksmingai reklamuoti. Asmuo, įgijęs nurodytą kvalifikaciją, taip pat turi būti įgijęs ir bendrųjų gebėjimų, apibrėžtų Rekomendacijoje dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų. Jų ugdymas(is) turi būti integruotas į nurodytai kvalifikacijai reikalingų kompetencijų ugdymo(si) procesą. Aukštasis vadybos studijų krypties išsilavinimas, magistro kvalifikacinis laipsnis. Kvalifikacijos vienetus sudarantys kompetencijų deriniai įgyjami studijuojant vadybos studijų krypties antrosios pakopos studijose arba iš profesinės veiklos patirties. Antrosios pakopos studijų trukmė nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalų) kompetencijos įgijimo lygmenį. Netaikoma. II SKYRIUS FINANSINIŲ IR DRAUDIMO PASLAUGŲ POSEKTORIAUS KVALIFIKACIJŲ APRAŠAI 4. Kvalifikacijos pavadinimas: draudimo brokeris, LTKS IV Trumpas kvalifikacijos Veiklos objektas: draudimo produktų platinimas. apibūdinimas. Veiklos uždaviniai: 1) vykdyti aktyvią klientų paiešką; 2) parduoti įvairių draudimo įmonių draudimo produktus; 3) administruoti draudimo sutarčių sudarymą ir vykdymą; 4) konsultuoti žalų administravimo klausimais; 5) atnaujinti draudimo sutartis. Darbo sąlygos: darbas patalpoje ir draudžiamo turto apžiūra kliento nurodytose vietose. Ypatingi reikalavimai sveikatai: privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą. Darbo priemonės: kompiuteris, telefonas, daugiafunkcinis aparatas ir kita biuro įranga, draudimo sutarčių apskaitos programa, transporto priemonė ir kt. Papildoma informacija: asmuo, siekiantis įgyti draudimo brokerio kvalifikaciją turi būti nepriekaištingos reputacijos.

13 9 Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS) Tarpininkavimas parduodant draudimo produktus (LTKS IV) Asmuo, įgijęs draudimo brokerio kvalifikaciją, tapęs Draudimo brokerių rūmų nariu ir išlaikęs Draudimo brokerių rūmų rengiamą kvalifikacinį egzaminą, gali dirbti draudimo brokeriu draudimo brokerių bendrovėje. Kompetencijos Kompetencijų ribos Vykdyti draudimo produktų pardavimus. Ruošti draudimo pasiūlymus klientams. Potencialių klientų tikslinių grupių sudarymas. Potencialių klientų skirstymas į segmentus: privatūs klientai (fiziniai asmenys) ir verslo klientai (juridiniai asmenys). Individualių draudimo sprendimų pateikimas klientui. Bendrovės atitinkamų metų pardavimų ir rinkodaros planas, potencialių klientų sąrašai. Aktyvus įvairių draudimo įmonių siūlomų draudimo produktų pardavimas. Susitikimai su potencialiais klientais, bendrovės ir vykdomos veiklos pristatymas, įgaliojimo atstovauti klientui draudimo santykiuose su draudimo įmonėmis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje gavimas. Potencialių klientų sąrašai. Bendrovės pardavimo klientams proceso nuostatų vykdymas. Rizikos galimose pasireiškimo dislokacijos vietose identifikavimas, rizikos pasireiškimo metu pažeidžiamų turtinių interesų objektų nustatymas. Draudimo produktų, tinkamų identifikuotos rizikos suvaldymui, parinkimas, draudimo produktų pirkimo sąlygų, nurodant pagrindinius, kliento poreikį apibūdinančius draudimo produktų parametrus, suformulavimas. Rekomendacijų draudėjui teikimas, atlikus išsamią rinkoje siūlomų skirtingų produktų teikėjų draudimo sutarčių analizę. Draustinos rizikos pristatymas draudimo įmonei. Bendrovės klientų aptarnavimo modelio nuostatos, draudimo įmonių draudimo rūšies taisyklės. Draudimo produktų pirkimo konkurso organizavimas. Gautų iš draudimo įmonių draudimo pasiūlymų analizė ir

14 10 Draudimo sutarčių sudarymo ir vykdymo administravimas (LTKS IV) Sudaryti draudimo sutartis. Vykdyti sudarytų draudimo sutarčių stebėseną. Konsultuoti klientus žalų administravimo klausimais. geriausių draudimo pasiūlymų atrinkimas, derybos su juos pateikusiomis draudimo įmonėmis. Apibendrintos informacijos pateikimas klientui. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nuostatos, Lietuvos banko nutarimai, informacijos teikimo klientams vidaus taisyklės, bendrovės klientų aptarnavimo modelio nuostatos. Draudimo sutarčių projektų parengimas ir jų pristatymas klientui. Draudimo įmonių draudimo rūšies taisyklės bei draudimo sutarčių sudarymo metodikos, bendrovės klientų aptarnavimo modelio nuostatos. Duomenų apie sudarytą draudimo sutartį suvedimas į bendrovės draudimo sutarčių apskaitos programą. Draudimo sutarties šalių įsipareigojimų vykdymo stebėsena. Draudimo įmonės informavimas apie draudimo objektų pokytį. Priminimų klientui apie savalaikį eilinių draudimo įmokų mokėjimą vykdymas. Draudimo sutarčių performinimo ar nutraukimo organizavimas. Bendrovės atsiskaitymų už sudarytas draudimo sutartis ir surinktas draudimo įmokas tvarka, klientų lėšų tvarkymo procedūrų aprašas. Draudimo sutartyse numatytų draudimo įmokų mokėjimo grafikai, draudimo įmonių parengtos draudimo įmokų mokėjimo ataskaitos. Žalos draudimo įmonių informacinėse sistemose fiksavimas, reikiamų dokumentų surinkimas, sugadinto turto apžiūra (kliento ar nukentėjusiojo nurodytoje vietoje), sugadinto turto fotografavimas. Kliento konsultavimas dėl įvykio pripažinimo draudžiamuoju / nedraudžiamuoju, informacijos apie žalos administravimo draudimo įmonėje proceso eigą pateikimas, susitikimų tarp draudimo įmonės ir kliento (kilus ginčui dėl įvykio pripažinimo draudžiamuoju ar

15 11 Profesinei veiklai reikalingi bendrieji gebėjimai Kvalifikacijai įgyti reikalingas išsilavinimas, kvalifikacija (jei taikoma) ir profesinė patirtis (jei taikoma) Kvalifikacijos įgijimas Rekomenduojama mokymo apimtis kvalifikacijai įgyti Kvalifikacijos vertinimo kriterijai ir metodai Kvalifikacijos atitikimas Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma) Organizuoti savalaikį draudimo sutarčių atnaujinimą. draudimo išmokos dydžio) organizavimas. Bendrovės klientų aptarnavimo modelio nuostatos. Draudimo sutarčių atnaujinimo grafiko sudarymas. Informacijos klientui apie draudimo sutarčių pabaigos datą pateikimas, informacijos apie draudžiamus objektus bei kliento poreikius patikslinimas, draudimo paslaugos pirkimo konkurso organizavimas, draudimo pasiūlymų klientui pateikimas, draudimo sutarčių sudarymas. Draudimo sutarčių apskaitos programos pildymas. Bendrovės klientų aptarnavimo modelio nuostatos. Asmuo, įgijęs nurodytą kvalifikaciją, taip pat turi būti įgijęs ir bendrųjų gebėjimų, apibrėžtų Rekomendacijose dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų. Jų ugdymas(is) turi būti integruotas į nurodytai kvalifikacijai reikalingų kompetencijų ugdymo(si) procesą. Vidurinis išsilavinimas. Kvalifikacija įgyjama mokantis pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba iš profesinės veiklos patirties. Asmuo siekiantis dirbti draudimo brokeriu draudimo brokerių bendrovėje taip pat privalo išlaikyti Draudimo brokerių rūmų rengiamą kvalifikacinį egzaminą Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme nustatyta tvarka. Mokymo pagal formaliojo profesinio mokymo programą apimtis 60 mokymosi kreditų. Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens kompetencijų, įgytų siekiant nurodytos kvalifikacijos mokantis pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba iš profesinės veiklos patirties, vertinimas vykdomas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Netaikoma.

16 12 5. Kvalifikacijos pavadinimas: draudimo konsultantas, LTKS IV Trumpas kvalifikacijos Veiklos objektas: draudimo produktų platinimas. apibūdinimas Veiklos uždaviniai: 1) vykdyti aktyvią klientų paiešką; 2) parduoti draudimo įmonės siūlomus draudimo produktus; 3) administruoti sudarytas draudimo sutartis; 4) atnaujinti draudimo sutartis. Darbo sąlygos: darbas patalpoje ir draudžiamo turto apžiūra kliento nurodytose vietose. Ypatingi reikalavimai sveikatai: privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą. Darbo priemonės: kompiuteris, telefonas, daugiafunkcinis aparatas ir kita biuro įranga, draudimo verslo valdymo informacinė sistema, transporto priemonė ir kt. Papildoma informacija: asmuo, įgijęs draudimo konsultanto kvalifikaciją, galės dirbti draudimo įmonėje ir platinti draudimo Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS) Draudimo produktų pardavimas (LTKS IV) produktus. Kompetencijos Siūlyti klientams sudaryti draudimo sutartis. Ruošti draudimo pasiūlymus klientams. Kompetencijų ribos Draudimo įmonės draudimo produktų aktyvus pardavimas naujiems klientams (draudimo įmonės reprezentavimas, susitikimai). Kryžminis pardavimas papildomų draudimo produktų esamiems klientams pardavimas. Draudimo įmonės nustatyta atskirų draudimo rizikų prisiėmimo politika bei tiksliniai klientų segmentai. Draudimo įmonės draudimo rūšies taisyklės. Rizikos galimose pasireiškimo dislokacijos vietose identifikavimas, rizikos pasireiškimo metu pažeidžiamų turtinių interesų objektų nustatymas. Draudimo produktų, tinkamų identifikuotos rizikos suvaldymui, parinkimas. Teikiamų draudimo produktų privalumų įvardinimas, jų argumentuotas išaiškinimas. Draudimo įmonės draudimo rūšies taisyklės.

17 13 Draudimo sutarčių sudarymo ir vykdymo administravimas (LTKS IV) Profesinei veiklai reikalingi bendrieji gebėjimai Kvalifikacijai įgyti reikalingas išsilavinimas, kvalifikacija (jei taikoma) ir profesinė patirtis (jei taikoma) Kvalifikacijos įgijimas Rekomenduojama mokymo apimtis kvalifikacijai įgyti Kvalifikacijos vertinimo kriterijai ir metodai Sudaryti draudimo sutartis. Prižiūrėti draudimo sutarčių vykdymą. Atnaujinti draudimo sutartis. Draudimo sutarčių pagal suteiktą kompetenciją sudarymas, teisingas draudimo liudijimų užpildymas, tinkamas kliento supažindinimas su atitinkamos rūšies draudimo taisyklėmis, tinkamas ir savalaikis atsiskaitymas už sudarytas draudimo sutartis. Draudimo sutarčių pasirašymo sąlygų derinimas su atitinkamo regiono atsakingais darbuotojais, centrinės būstinės darbuotojais, kai sutartyje prisiimama rizika viršija jam suteiktus įgaliojimus. Draudimo įstatymo nuostatos, Lietuvos banko nutarimai, informacijos teikimo klientams vidaus taisyklės, draudimo įmonės draudimo rūšies taisyklės, draudimo įmonės nustatytos draudimo rūšių draudimo rizikos prisiėmimo kompetencijos ribos. Savalaikė ir tinkama galiojančių draudimo sutarčių priežiūra, duomenų apie sudarytą draudimo sutartį suvedimas į draudimo įmonės informacinę sistemą. Draudimo rūšies taisyklės. Savalaikis draudimo sutarčių atnaujinimas: informacijos klientui apie draudimo sutarčių pabaigos datą pateikimas, informacijos apie draudžiamus objektus bei kliento poreikius patikslinimas, draudimo sutarčių parengimas ir pasirašymas. Draudimo rūšies taisyklės. Asmuo, įgijęs nurodytą kvalifikaciją, taip pat turi būti įgijęs ir bendrųjų gebėjimų, apibrėžtų Rekomendacijose dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų. Jų ugdymas(is) turi būti integruotas į nurodytai kvalifikacijai reikalingų kompetencijų ugdymo(si) procesą. Vidurinis išsilavinimas. Kvalifikacija įgyjama mokantis pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba iš profesinės veiklos patirties. Mokymo pagal formaliojo profesinio mokymo programą apimtis 30 mokymosi kreditų. Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos

18 14 Kvalifikacijos atitikimas Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma) įgijimo lygmenį. Asmens kompetencijų, įgytų siekiant nurodytos kvalifikacijos mokantis pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba iš profesinės veiklos patirties, vertinimas vykdomas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Netaikoma. 6. Kvalifikacijos pavadinimas: aktuaras, LTKS VI Trumpas kvalifikacijos Veiklos objektas: ateities įvykių finansinių pasekmių apibūdinimas modeliavimas ir su rizika susijusių duomenų analizė. Veiklos uždaviniai: 1) skaičiuoti techninius atidėjinius; 2) užtikrinti techninių atidėjinių pakankamumą; 3) tikrinti draudimo įmonės pajėgumą vykdyti prisiimtus įsipareigojimus; 4) vertinti bendrą draudimo rizikos prisiėmimo politiką; 5) vertinti persidraudimo sutarčių tinkamumą. Darbo sąlygos: darbas patalpoje. Ypatingi reikalavimai sveikatai: privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą. Darbo priemonės: kompiuteris, telefonas, daugiafunkcinis aparatas ir kita biuro įranga, draudimo verslo valdymo informacinė sistema. Papildoma informacija: aktuaras savo veikloje vadovaujasi Europos parlamento ir tarybos 2009 m. lapkričio 25 d. direktyva 2009/138/EB Dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II), Draudimo įstatymu. Asmuo, įgijęs aktuaro kvalifikaciją, galės dirbti draudimo ar perdraudimo Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS) Techninių atidėjinių skaičiavimo koordinavimas (LTKS VI) įmonėje Kompetencijos Skaičiuoti techninius atidėjinius. Vertinti techninių atidėjinių pakankamumą. Kompetencijų ribos Finansų matematika. Metodikos, modeliai, prielaidos, taikomos techniniams atidėjiniams skaičiuoti bei tinkamas jų parinkimas. Duomenys, naudojami skaičiuojant techninius atidėjinius, jų pakankamumo ir kokybės vertinimas. Tiksliausių įverčių ir patirties palyginimas. Tinkamų aproksimacijos metodų taikymas, jei nepakanka tinkamos kokybės duomenų. Techninių atidėjinių skaičiavimo patikimumo ir tinkamumo vertinimas. Draudimo įmonės draudimo įmokų skaičiavimai bei draudimo techninių atidėjinių, sudaromų pagal teisės aktų

19 15 Draudimo rizikos prisiėmimo politikos vertinimas (LTKS VI) Persidraudimo sutarčių tinkamumo vertinimas (LTKS VI) Profesinei veiklai reikalingi bendrieji gebėjimai Kvalifikacijai įgyti reikalingas išsilavinimas, kvalifikacija (jei taikoma) ir profesinė patirtis (jei taikoma) Kvalifikacijos įgijimas Rekomenduojama mokymo apimtis kvalifikacijai įgyti nustatytus ar pripažįstamus principus ir reikalavimus, apskaičiavimas. Informacijos apie techninių atidėjinių skaičiavimo patikimumą ir tinkamumą teikimas valdymo ir priežiūros organams. Tikrinti draudimo Draudimo įmonės pajėgumo bet kuriuo įmonės pajėgumą metu įvykdyti įsipareigojimus, vykdyti prisiimtus atsirandančius iš draudimo sutarčių, ir įsipareigojimus. (ar) teisės aktais nustatytų mokumo kapitalo reikalavimų, vertinimas. Vertinti bendrą Bendros draudimo rizikos prisiėmimo draudimo rizikos politikos vertinimas ir nuomonės prisiėmimo politiką. reiškimas. Dalyvavimas įgyvendinant veiksmingą rizikos valdymo sistemą, kiek tai susiję su rizikos modeliavimu, kuriuo grindžiamas mokumo kapitalo ir minimalaus kapitalo reikalavimų skaičiavimas bei vertinant draudimo įmonės savo riziką ir mokumą. Vertinti persidraudimo Rizikos valdymo politikos apraše sutarčių tinkamumą. numatytų rizikos mažinimo priemonių, tame tarpe ir perdraudimo sutarčių tinkamumo vertinimas. Sudarytų riboto perdraudimo sutarčių ir su šiomis sutartimis susijusios rizikos tinkamas nustatymas, vertinimas, stebėjimas, valdymas ir kontrolė. Vertinti persidraudimo Draudimo įmonės perdraudimo strategiją. strategijos (politikos) pakankamumas prisiimtų draudimo ir perdraudimo rizikų valdymui kiekvienu momentu ir jos atitikimo teisės aktų nustatytiems reikalavimams vertinimas. Asmuo, įgijęs nurodytą kvalifikaciją, taip pat turi būti įgijęs ir bendrųjų gebėjimų, apibrėžtų Rekomendacijose dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų. Jų ugdymas(is) turi būti integruotas į nurodytai kvalifikacijai reikalingų kompetencijų ugdymo(si) procesą. Aukštasis statistikos, matematikos studijų krypties išsilavinimas, profesinio bakalauro arba bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nemažesnė kaip 3 mėn. darbo patirtis, susijusi su draudimo statistika / draudimo matematika. Kvalifikacijos vienetus sudarantys kompetencijų deriniai įgyjami studijuojant matematikos arba statistikos studijų srities pirmosios pakopos studijose arba iš profesinės veiklos patirties. Pirmosios pakopos studijų trukmė nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu.

20 16 Kvalifikacijos vertinimo kriterijai ir metodai Kvalifikacijos atitikimas Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma) Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalų) kompetencijos įgijimo lygmenį. Netaikoma. 7. Kvalifikacijos pavadinimas: draudimo produktų vadovas, LTKS VI Trumpas kvalifikacijos Veiklos objektas: draudimo produktų kūrimas. apibūdinimas Veiklos uždaviniai: 1) rengti ir tobulinti draudimo rūšies taisykles bei metodikas; 2) mokyti draudimo tarpininkus ir kitus įmonės darbuotojus, teikti jiems metodinę pagalbą; 3) rengti užsakymus dėl Informacinių sistemų pakeitimų. Darbo sąlygos: darbas patalpoje. Ypatingi reikalavimai sveikatai: privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą. Darbo priemonės: kompiuteris, telefonas, daugiafunkcinis aparatas ir kita biuro įranga, draudimo verslo valdymo informacinė sistema, ir kt. Papildoma informacija: įgijęs draudimo produktų vadovo kvalifikaciją, asmuo galės dirbti draudimo ar perdraudimo Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS) Draudimo rūšies taisyklių bei metodikų rengimas (LTKS VI) įmonėje. Kompetencijos Rengti draudimo rūšies taisykles ir metodikas. Kompetencijų ribos Draudimo rūšies taisyklių rengimas ir tobulinimas, kuriose turi būti nurodyta: atvejai, kuriais draudimo sutartys sudaromos pagal pateiktą draudėjo rašytinį prašymą sudaryti draudimo sutartį; draudžiamieji įvykiai; nedraudžiamieji įvykiai, kuriems įvykus draudikas neprivalo mokėti draudimo išmokų; draudimo objektas; draudimo sumų, draudimo įmokų dydžių apskaičiavimo tvarka, draudimo įmokų mokėjimo tvarka ir jos nesilaikymo pasekmės; dvigubo draudimo, nevisiško draudimo ir papildomo draudimo sąlygos, jei draudimo sutartis yra nuostolių draudimo sutartis; draudiko, draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ir nukentėjusio trečiojo asmens teisės ir pareigos; žalos nustatymo tvarka; draudimo išmokų apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarka ir terminai;

21 17 Draudimo tarpininkų ir kitų draudimo įmonės darbuotojų mokymai (LTKS VI) Rengti draudimo rūšies draudimo rizikos vertinimo metodinius nurodymus. Valdyti draudimo rūšies produktų pardavimo procesą. Konsultuoti draudimo tarpininkus ir kitus įmonės darbuotojus, teikti jiems metodinę pagalbą. draudimo sutarties pakeitimo ir nutraukimo sąlygos; šalių tarpusavio atsiskaitymo nutraukus draudimo sutartį tvarka; draudiko teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimo kitam draudikui tvarka; ginčų tarp draudėjo ir draudiko sprendimo tvarka; informacijos kitai sutarties šaliai teikimo tvarka. Draudimo rūšies draudimo įmokų tarifų nustatymas bei draudimo rūšies draudimo rizikos vertinimo metodinių nurodymų rengimas. Draudimo įstatymo nuostatos, draudimo įmonės persidraudimo strategija. Draudimo rūšies draudimo rizikos vertinimo metodinių nurodymų rengimas ir tobulinimas, kuriose turi būti nurodyta: dokumentai, reikalingi draudimo rizikai įvertinti ir draudimo sąlygoms nustatyti, draudimo objekto nustatymas, draudimo rizikos vertinimas, draudimo įmokos apskaičiavimas, sprendimo priėmimo procedūra ir kt. Draudimo įstatymo nuostatos, draudimo įmonės draudimo rūšies taisyklės, draudimo įmonės persidraudimo strategija. Draudimo rūšies produktų konkurencinės aplinkos analizė, draudimo produktų pardavimui reikiamų dokumentų (techninių aprašų, metodikų, tvarkų, ir kt.) ruošimas ir tvarkymas; draudimo įmonės keliamų produkto tikslų įgyvendinimas; reguliari produkto pardavimo rezultatų ir procesų analizė, reikiamų tobulinimo priemonių siūlymas ir įgyvendinimas. Draudimo produkto informacinio dokumento rengimas. Draudimo įstatymo nuostatos, Lietuvos banko nutarimai, draudimo įmonės draudimo rūšies taisyklės. Draudimo tarpininkų ir draudimo įmonės pardavimo padalinio darbuotojų konsultavimas draudimo produkto (kam taikoma ir kam netaikoma draudimo apsauga,

22 18 Draudimo įmonės informacinių sistemų pakeitimų užsakymų rengimas (LTKS VI) Profesinei veiklai reikalingi bendrieji gebėjimai Kvalifikacijai įgyti reikalingas išsilavinimas, kvalifikacija (jei taikoma) ir profesinė patirtis (jei taikoma) Kvalifikacijos įgijimas Rekomenduojama mokymo apimtis kvalifikacijai įgyti Kvalifikacijos vertinimo kriterijai ir metodai Apmokyti draudimo tarpininkus ir kitus įmonės darbuotojus. Rengti užsakymus dėl draudimo įmonės informacinių sistemų pakeitimų draudimo apsaugos galiojimo teritorija, draudėjo pareigos, draudimo įmokos sumokėjimas ir kt.) ir draudimo rizikų (rizikos galimose pasireiškimo dislokacijos vietose identifikavimas, rizikos pasireiškimo metu pažeidžiamų turtinių interesų objektų nustatymas ir kt.) klausimais. Draudimo įmonės draudimo rūšies taisyklės, draudimo rūšies draudimo rizikos vertinimo metodiniai nurodymai. Draudimo tarpininkų ir draudimo įmonės pardavimo bei žalų reguliavimo padalinių darbuotojų apmokymas bei metodinė pagalba, kaip taikyti draudimo rūšies taisyklių nuostatas bei draudimo rūšies draudimo rizikos vertinimo metodinius nurodymus. Draudimo įmonės draudimo rūšies taisyklės, draudimo rūšies draudimo rizikos vertinimo metodiniai nurodymai. Draudimo įmonės draudimo verslo valdymo informacinės sistemos tobulinimas, rengiant užsakymus draudimo produktų pardavimo realizavimui draudimo savitarnos sistemoje (e - draudimas), draudimo įmonės klientų savitarnos portalo funkcionalumo vystymui. Asmuo, įgijęs nurodytą kvalifikaciją, taip pat turi būti įgijęs ir bendrųjų gebėjimų, apibrėžtų Rekomendacijose dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų. Jų ugdymas (is) turi būti integruotas į nurodytai kvalifikacijai reikalingų kompetencijų ugdymo (si) procesą. Aukštasis vadybos, ekonomikos, finansų, techninių studijų krypties išsilavinimas, profesinio bakalauro arba bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nemažesnė kaip 3 mėn. darbo patirtis draudimo įmonėje, susijusi su draudimo produktų kūrimu ar rizikos vertinimu. Kvalifikacijos vienetus sudarantys kompetencijų deriniai įgyjami studijuojant vadybos, ekonomikos, finansų studijų krypčių pirmosios pakopos studijose arba iš profesinės veiklos patirties. Pirmosios pakopos studijų trukmė nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų

23 19 aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalų) kompetencijos įgijimo lygmenį. Kvalifikacijos atitikimas Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma) Netaikoma. 8. Kvalifikacijos pavadinimas: draudimo rizikos vertintojas, LTKS VI Trumpas kvalifikacijos Veiklos objektas: draudimo rizikos vertinimas. apibūdinimas Veiklos uždaviniai: 1) vertinti sudaromos draudimo sutarties riziką; 2) įvertinti, ar sudaromos draudimo sutarties draudimo suma ir sąlygos patenka į obligatorinio persidraudimo sutartį; 3) rengti ir tobulinti draudimo rūšies taisykles bei metodikas; 4) mokyti draudimo tarpininkus ir kitus įmonės darbuotojus, teikti jiems metodinę pagalbą; 5) konsultuoti klientus, darbuotojus ir partnerius draudimo rizikų valdymo klausimais. Darbo sąlygos: darbas patalpoje ir draudžiamo turto apžiūra kliento nurodytose vietose. Ypatingi reikalavimai sveikatai: privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą. Darbo priemonės: kompiuteris, telefonas, daugiafunkcinis aparatas ir kita biuro įranga, draudimo verslo valdymo informacinė sistema, transporto priemonė ir kt. Papildoma informacija: įgijęs draudimo rizikos vertintojo kvalifikaciją, asmuo galės dirbti draudimo ar perdraudimo Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS) Draudimo sutarčių rizikos vertinimas (LTKS VI) įmonėje. Kompetencijos Vertinti sudaromos draudimo sutarties riziką. Vertinti sudaromos draudimo sutarties atitikimą persidraudimo sutarčiai. Kompetencijų ribos Sudaromos draudimo sutarties rizikos vertinimas: reikalingų dokumentų surinkimas; kliento poreikių įvertinimas; draudžiamo objekto apžiūra; draudimo sąlygų nustatymas; draudimo sumos, draudžiamo turto vertės, apribojimų atskiroms rizikoms bei išskaitų nustatymas; draudimo įmokos apskaičiavimas. Draudimo įmonės draudimo rūšies draudimo rizikos vertinimo metodika, draudimo įmokų tarifai, draudimo sutarčių sudarymo tvarka. Sudaromos draudimo sutarties draudimo sumos ir sąlygų patekimo į obligatorinio persidraudimo sutartį įvertinimas.

24 20 Draudimo rūšies taisyklių bei metodikų rengimas (LTKS VI) Rengti draudimo rūšies taisykles ir metodikas. Draudimo įmonės persidraudimo strategijos įgyvendinimo gairės ir procedūros. Draudimo rūšies taisyklių rengimas ir tobulinimas, kuriose turi būti nurodyta: atvejai, kuriais draudimo sutartys sudaromos pagal pateiktą draudėjo rašytinį prašymą sudaryti draudimo sutartį; draudžiamieji įvykiai; nedraudžiamieji įvykiai, kuriems įvykus draudikas neprivalo mokėti draudimo išmokų; draudimo objektas; draudimo sumų, draudimo įmokų dydžių apskaičiavimo tvarka, draudimo įmokų mokėjimo tvarka ir jos nesilaikymo pasekmės; dvigubo draudimo, nevisiško draudimo ir papildomo draudimo sąlygos, jei draudimo sutartis yra nuostolių draudimo sutartis; draudiko, draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ir nukentėjusio trečiojo asmens teisės ir pareigos; žalos nustatymo tvarka; draudimo išmokų apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarka ir terminai; draudimo sutarties pakeitimo ir nutraukimo sąlygos; šalių tarpusavio atsiskaitymo nutraukus draudimo sutartį tvarka; draudiko teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimo kitam draudikui tvarka; ginčų tarp draudėjo ir draudiko sprendimo tvarka; informacijos kitai sutarties šaliai teikimo tvarka. Draudimo rūšies draudimo įmokų tarifų nustatymas bei draudimo rūšies draudimo rizikos vertinimo metodinių nurodymų rengimas. Draudimo įstatymo nuostatos, draudimo įmonės persidraudimo strategija.

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998 Įstatymas paskelbtas: Žin., 1997, Nr. 64-1502 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS Į S T A T Y M A S Įstatymo pavadinimas keistas: Nr. X-1419,

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas Kvalifikacijų tyrimo ataskaita Rengėjai: Sa

Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas Kvalifikacijų tyrimo ataskaita Rengėjai: Sa Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas Kvalifikacijų tyrimo ataskaita Rengėjai: Saulius Lapšinskas Janina Laskauskienė dr. Dalia Daujotaitė

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

LIETUVOS STANDARTAS LST EN ANGLIŠKOJI VERSIJA 2010 m. sausis ICS Nekilnojamojo turto agentų paslaugos. Nekilnojamojo turto agentų pasl

LIETUVOS STANDARTAS LST EN ANGLIŠKOJI VERSIJA 2010 m. sausis ICS Nekilnojamojo turto agentų paslaugos. Nekilnojamojo turto agentų pasl LIETUVOS STANDARTAS LST EN 15733 ANGLIŠKOJI VERSIJA 2010 m. sausis ICS 03.080.30 Nekilnojamojo turto agentų paslaugos. Nekilnojamojo turto agentų paslaugų teikimo reikalavimai Services of real estate agents

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Būsto įsigijimas: žingsnis po žingsnio. Ir kiek tai kainuoja? UAB CITUS Nekilnojamojo turto agentūra Viktorija Vanagė 2016-04-02 SPRENDIMAS PIRKTI BŪSTĄ Priežastys? Kokio būsto reikia? Kiek turiu pinigų?

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel. +370 685 84631 antanas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas SKLYPAS Adresas Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Plotas 12 m2

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 TURINYS SANTRAUKA... 4 A VEIKLA IR REZULTATAI... 5 A.1. Veikla... 5 A.1.1. Bendrovės pavadinimas ir teisinė forma... 5 A.1.2. Priežiūros

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Microsoft Word Nr P-135.doc

Microsoft Word Nr P-135.doc MINISTERIJŲ UŽSAKOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ TIKSLINGUMAS Vilnius 2005 m. VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA 2 T U R I N Y S SANTRAUKA 3 ĮŽANGA 5 AUDITO REZULTATAI 8 Mokslinių tyrimų vertinimas 8 Ministerijų užsakomų

Detaliau