Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441"

Transkriptas

1 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti!

2 Saugos nuorodos Saugumo nuorodos Prašome tiksliai laikytis šių saugumo nuorodų. Tai padės išvengti pavojaus žmonių sveikatai bei materialinių nuostolių. Saugumo nuorodų aiškinimas Pavojus Šis ženklas įspėja dėl pavojaus žmonėms.! Dėmesio Šis ženklas įspėja dėl galimos materialinės žalos ar žalos aplinkai. Nuoroda Duomenyse, pažymėtuose žodžiu nuoroda, pateikiama papildoma informacija. Paskirtis Šis vadovas skirtas tik autorizuotiems specialistams. Dujų instaliacijos darbus gali atlikti tik atsakingos dujų tiekimo įmonės įgaliotas kvalifikuotas specialistas. Elektros įrangos darbus gali atlikti tik kompetentingas elektrikas. Pirmą kartą eksploataciją pradėti turi įrenginio statytojas arba jo nurodytas specialistas. Reikalavimai Dirbdami laikykitės įstatymuose numatytų nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių; įstatymuose numatytų aplinkosaugos taisyklių; profesinių organizacijų nustatytų reikalavimų; Lietuvoje reglamentuotų EN ir STR taisyklių Jei pajutote dujų kvapą Pavojus Dėl dujų nuotėkio gali įvykti sprogimas, galintis sukelti sunkiausius sužeidimus. Nerūkykite! Nenaudokite atviros ugnies, pasirūpinkite, kad nesusidarytų kibirkščių. Nejunkite šviesos ir elektros prietaisų. Užsukite dujų uždaromąjį čiaupą. Atidarykite langus ir duris. Išveskite žmones iš pavojaus zonos. Išeikite iš pastato ir praneškite dujų ir elektros tiekimo įmonėms. Saugioje vietoje (ne pastate) nutraukite elektros energijos tiekimą į pastatą. Pajutus išmetamųjų dujų kvapą Pavojus Išmetamosios dujos gali sukelti gyvybei pavojingus apsinuodijimus. Išjunkite šildymo sistemą. Vėdinkite patalpą, kurioje yra katilas. Uždarykite gyvenamųjų patalpų duris. 2

3 Saugos nuorodos Saugumo nuorodos (tęsinys) Darbai su įrenginiu Jei kurui vartojamos dujos, užsukite dujų uždaromąjį čiaupą ir apsaugokite, kad jis nebūtų atsuktas netyčia. Išjunkite maitinimą (pvz., atskiru apsauginiu jungikliu arba pagrindiniu jungikliu) ir patikrinkite, ar įtampos tikrai nėra. Apsaugokite, kad įrenginys nebūtų įjungtas vėl. Dėmesio! Elektrostatiniai išlydžiai gali apgadinti elektroninius mazgus. Statinėms įkrovoms iškrauti prieš pradėdami dirbti palieskite įžemintus objektus, pvz., šildymo ar vandentiekio vamzdžius. Papildomi komponentai, atsarginės ir greitai susidėvinčios dalys Dėmesio! Atsarginės ir greitai susidėvinčios dalys, kurios nebuvo patikrintos kartu su įrenginiu, gali pakenkti jo veikimui. Dėl neaprobuotų komponentų įmontavimo bei neleistinų pakeitimų ir rekonstrukcijų gali sumažėti saugumas bei būti apriboti garantiniai įsipareigojimai. Keisdami dalis, naudokite tik originalias Viessmann arba Viessmann leistas naudoti atsargines dalis. Remonto darbai! Dėmesio Dalių, atliekančių apsaugines funkcijas, remontas kelia pavojų saugiai įrenginio eksploatacijai. Sugedusias dalis reikia pakeisti originaliomis Viessmann dalimis. 3

4 Turinys Turinys Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Darbo etapai - pirmasis paleidimas, patikrinimas ir techninis aptarnavimas... 5 Tolimesnė darbo eiga... 6 Schemos Elektrinių kontaktų jungimo schema Atsarginių dalių sąrašai Protokolai Techniniai duomenys Pažymos Atitikties deklaracija Abėcėlinė terminų rodyklė

5 Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Darbo etapai - pirmasis paleidimas, patikrinimas ir techninis aptarnavimas Smulkesnės darbo eigos nuorodos pateiktos nurodytuose puslapiuose Pirmojo paleidimo darbų eiga Patikrinimo darbų eiga Techninio aptarnavimo darbų eiga Puslapis 1. Užpildyti šildymo sistemą Patikrinti visų šildymo vandens jungčių sandarumą 3. Įjungti el. tinklo įtampą Pakurti ir sureguliuoti degimą Nutraukti sistemos eksploataciją Išvalyti išmetamųjų dujų ventiliatorių Patikrinti sandarinimo virves Patikrinti durų sandarumą Išvalyti antrinius šildymo paviršius Išvalyti pakurą (jei reikia) Išvalyti pelenų dėžę ir sudegimo kanalą Nuvalyti kontrolinę akutę Patikrinti membraninį plėtimosi indą ir slėgį sistemoje Patikrinti apsaugos vožtuvų veikimą 15. Patikrinti apsaugos nuo perkaitimo vožtuvo veikimą Patikrinti įrengimo patalpos tiekiamojo oro angą 17. Bandomasis veikimas Patikrinti trauką Sistemos eksploatuotojo instruktavimas

6 Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Tolimesnė darbo eiga Užpildyti šildymo sistemą 1. Patikrinkite pirminį membraninio plėtimosi indo slėgį. Jeigu pirminis slėgis yra mažesnis, negu statinis sistemos slėgis, papildykite azoto, kol pirminis slėgis taps nuo 0,1 iki 0,2 bar didesniu. Įjungti el. tinklo įtampą Eksploatacijos instrukcija 2. Atidarykite atgalines sklendes. 3. Pildykite šildymo sistemą vandeniu ir ją nuorinkite tol, kol šaltoje sistemoje pripildymo slėgis taps nuo 0,1 iki 0,2 bar aukštesniu, negu pirminis membraninio plėtimosi indo slėgis. Leidž. darbinis slėgis: 3 bar Tikrinimo slėgis: 4 bar 4. Pasižymėkite manometro A rodomą pripildymo slėgį. 5. Vėl atstatykite atgalines sklendes į darbo padėtį. Pakurti ir sureguliuoti degimą Eksploatacijos instrukcija 6

7 Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) Nutraukti sistemos eksploataciją Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Pavojus Prisilietus prie konstrukcinių dalių, kuriose yra įtampa arba kurios yra karštos, galima patirti pavojingus sužeidimus. Prieš pradedant valyti išjungti maitinimo įtampą (pvz., saugos išjungikliu arba pagrindiniu jungikliu) ir palaukti, kol šildymo katilas atvės. 1. Leiskite sudegti kurui. 2. Katilui atvėsus, jį išjunkite reguliatoriuje. Išvalyti išmetamųjų dujų ventiliatorių B A 6x 1. Atpalaiduokite išmetamųjų dujų ventiliatoriaus A sparnuotuosius varžtus ir ištraukite variklį B su sparnuote. Nuoroda Elektros laidai nėra pakankamai ilgi, kad variklį būtų galima padėti ant žemės. 2. Mentele ir dulkių siurbliu nuvalykite sparnuotę, korpusą ir išmetamųjų dujų atvamzdį. 3. Apžiūrėkite sparnuotę, ar ji neapgadinta, jei reikia, pakeiskite. 4. Išmetamųjų dujų ventiliatorių sumontuokite atvirkštine eilės tvarka. 7

8 Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Tolimesnė darbo eiga (tęsinys)! Dėmesio Karštos konstrukcinės dalys gadina elektros laidus. Išmetamųjų dujų ventiliatorių reikia įmontuoti taip, kad elektros laidai nesiliestų prie jo korpuso. Patikrinti sandarinimo virves Sandarinimo virves prie visų durų ir valymo dangčių nuvalyti ir apžiūrėti, ar jos neapgadintos. Apgadintas sandarinimo virves pakeisti. 8

9 Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) Patikrinti durų sandarumą Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas E A D E B C C 9

10 Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) 1. Patikrinkite, ar sandarios katilo durys A ir pelenų dėžės durys B. Kilus abejonių, pasinaudokite popieriaus juostele. Prispausta (maždaug 20 mm pločio) popieriaus juostelė turi neišsitraukti. Nuoroda Prieš atidarant išsukti dešinėje pelenų dėžės durų pusėje esantį fiksacinį varžtą. 2. Jei reikia, duris sureguliuokite iš naujo. Atpalaiduokite veržles C ir paslinkite lankstus. Vėl priveržkite veržles. 3. Tada patikrinkite kontaktinio durų jungiklio D veikimą. 4. Jeigu nesandarumas išliko: pakeiskite atitinkamų durų sandariklį E. 10

11 Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) Išvalyti antrinius šildymo paviršius Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas A C D B E F 1. Nuimkite galinį viršutinį skydą A. 11

12 Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) 2. Atlenkite šilumos izoliacijos paklotą B pirmyn. 3. Atidarykite valymo dangtį C. 4. Patikrinkite valymo dangčio sandariklį, ar jis neapgadintas. Jei reikia, sandariklį pakeiskite. 6. Mentele, valymo šepečiu ir dulkių siurbliu nuvalykite vidines išmetamųjų dujų kolektoriaus E sieneles ir antrinius šildymo paviršius F. 7. Vėl sumontuokite atvirkštine eilės tvarka. 5. Ištraukite aukštyn srauto nukreipiklius D ir juos nuvalykite. Jei reikia, pasinaudokite replėmis. Išvalyti pakurą (jei reikia) Nuoroda Nedideli įtrūkiai fasoninių dalių iš ugniai atsparaus betono paviršiuje yra normalus reiškinys ir nedaro jokio poveikio dalių veikimui bei naudojimo laikui. 1. Gremžtuku arba mentele nuo sienelių ir iš priekinių bei galinių kampų nuvalykite sausas ir atšokančias apnašas (pelenus, anglį ir dervą). Nuoroda Blizgios juodos apnašos ant vidinių pakuros sienelių yra normalus reiškinys, jų šalinti nereikia. 12

13 Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas A B C D 2. Atsargiai išvalykite pirminio oro angas A šoniniuose pirminio oro elementuose B ir tūtos plyšį C dugno elemente D. 3. Išvalę uždarykite vidines pakuros dureles ir katilo duris. 13

14 Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) Išvalyti pelenų dėžę ir sudegimo kanalą A C B D 1. Išsukite fiksacinį varžtą A. 2. Atidarykite pelenų dėžės duris B. 3. Nuvalykite kontrolinę angą C. 4. Pašalinkite iš pelenų dėžės ir sudegimo kanalo D nuosėdas. 5. Vėl įstumkite sudegimo kanalą D arba patikrinkite sudegimo kanalo D padėtį. Sudegimo kanalas turi būti įstumtas iki galinės atramos. 6. Uždarykite pelenų dėžės duris B ir įsukite fiksacinį varžtą A. Nuoroda Jei reikia, sudegimo kanalą valymui galima ištraukti į priekį. 14

15 Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) Nuvalyti kontrolinę akutę Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas 1. Nutraukite tvirtinimo spraudes ir išimkite kontrolinę akutę iš kontrolinės angos pelenų dėžės duryse. 2. Išvalykite kontrolinę akutę ir vėl ją įmontuokite. Metalinį žiedą uždėkite paskutinį. A Patikrinti membraninį plėtimosi indą ir slėgį sistemoje Nuoroda Tikrinimą atlikti, kai sistema atvėsusi. 1. Sistemą ištuštinkite tiek arba uždarykite membraninio plėtimosi indo dangčio vožtuvą ir jį nuslėginkite, kad manometras rodytų Papildykite tiek vandens, kad šaltoje sistemoje pripildymo slėgis būtų ne mažiau kaip 1,0 bar ir nuo 0,1 iki 0,2 bar aukštesnis, negu pirminis membraninio plėtimosi indo slėgis. Leidž. darbinis slėgis: 3 bar 2. Jeigu pirminis membraninio plėtimosi indo slėgis yra mažesnis, negu statinis sistemos slėgis, papildykite azoto, kol pirminis slėgis taps nuo 0,1 iki 0,2 bar didesniu. 15

16 Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) Patikrinti apsaugos nuo perkaitimo vožtuvo veikimą 1. Įjunkite apsaugos nuo perkaitimo vožtuvą: prispauskite raudoną gaubtelį A prie vožtuvo. Vanduo turi ištekėti. 2. Jeigu pralaidos kiekis mažas, patikrinkite šildymo katilo šilumokaitį, ar jis neapkalkėjęs ir ar ant jo neprisikaupė dumblo. Jei reikia, nuvalykite. Bandomasis veikimas 1. Įjunkite šildymo katilą ir patikrinkite degimą. 2. Patikrinkite katilo reguliatoriaus nuostatas ir veikimą. Patikrinti trauką Išmatuoti trauką dūmtakyje (reikalinga trauka nurodyta techniniuose duomenyse 26 psl.) Sistemos eksploatuotojo instruktavimas Eksploatacijos ir techninės priežiūros dokumentacija Perduoti sistemos eksploatuotojui visus atskirų dalių sąrašus, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijas. Sistemos eksploatuotojo instruktavimas Sistemos įrengėjas privalo supažindinti sistemos eksploatuotoją su jos valdymu. 16

17 Schemos Elektrinių kontaktų jungimo schema F A B C D E Prijungiant nuimti tiltą 17

18 Schemos Elektrinių kontaktų jungimo schema (tęsinys) A El. tinklo jungtis B Vandens šildytuvo termoreguliatorius (priedas) C Kaupiklio termoreguliatorius (priedas) D Katilo temperatūros jutiklis E Patalpų termoreguliatorius F Elektroninis reguliatorius F1 Saugiklis F2 Saugiklis F7 Apsauginis temperatūros ribotuvas S1 El. tinklo jungiklis sö Šildymo apytakos rato siurblys sa Vandens šildytuvo kaitinimo cirkuliacinis siurblys (priedas) sl Katilo apytakos rato siurblys a-ö Išmetamųjų dujų ventiliatorius a-s Kontaktinis durų jungiklis 18

19 Atsarginių dalių sąrašai Atsarginių dalių sąrašai Nuorodos atsarginių dalių užsakymui! Nurodyti užsak. Nr. ir gamykl. Nr. (žr. specifikacijų lentelę) bei atskiros dalies pozicijos numerį (iš šio atskirų dalių sąrašo). Standartines dalis galima gauti vietinėse specializuotose parduotuvėse. 001 Išmetamųjų dujų ventiliatorius (su poz. 002, 003 ir 018) 002 Išmetamųjų dujų ventiliatoriaus sandariklis 003 Ventiliatoriaus korpusas 004 Sandarinimo riebokšlis 10 x Sandarinimo riebokšlis 10 x Sandarinimo riebokšlis 16 x Sandarinimo riebokšlis 16 x Apsauginis skydas 009 Kontrolinė akutė 010 Rankena 011 Kontaktinis durų jungiklis 012 Bumbulas 013 Oro sklendė 014 Katilo durų lankstas 015 Pelenų dėžės durų lankstas 016 Sudegimo kanalas 017 Fiksacinis kablys 018 Radialinė sparnuotė 019 Pirminio oro elementas (3 vnt.) 020 Viršutinė tūtos dalis 021 Apatinė tūtos dalis 022 Katilo durų šilumos izoliacijos blokas 023 Pelenų dėžės durų šilumos izoliacijos blokas 024 Valymo dangčio šilumos izoliacijos blokas 025 Srauto nukreipiklis 026 Šilumos izoliacijos paklotas 027 Katilo durys 028 Pelenų dėžės durys 029 Valymo dangtis 030 Vidinės pakuros durelės 200 Priekinis viršutinis skydas 201 Galinis viršutinis skydas 202 Priekinis skydas 203 Kairys šoninis skydas 204 Dešinys šoninis skydas 205 Šilumos izoliacijos apvalkas 206 Priekinis šilumos izoliacijos paklotas 207 Galinis šilumos izoliacijos paklotas 208 Užrašas Vitoligno 100-S 405 Apsauginio temperatūros ribotuvo kamštis 407 Priekinis skydelis 410 Viršutinė korpuso dalis 411 Valdymo pultas 416 Apatinė korpuso dalis 417 Viršutinė korpuso dalis gale 418 Aptarnavimo modulis 419 Pagrindinė plokštė 420 Katilo temperatūros jutiklis 423 Jautriojo saugiklio lizdas 424 Užsukamas jautriojo saugiklio gaubtas 430 Apsauginis temperatūros ribotuvas 436 Jungiklis, 2 polių (el. tinklo jungiklis) 474 Ryšio linija 491 Saugiklis T 6,3 A/250 V~ 492 Saugiklio lizdas 498 Apsauga nuo tempimo Nepavaizduotos atskiros dalys 031 Montažo instrukcija 032 Eksploatacijos instrukcija 033 Techninės priežiūros instrukcija 104 El. tinklo jungties kištukai fö (3 vnt.) 209 Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementai 499 Reguliatoriaus tvirtinimo varžtai A B Šildymo katilo specifikacijų lentelė Reguliatoriaus specifikacijų lentelė 19

20 Atsarginių dalių sąrašai Atsarginių dalių sąrašai (tęsinys) VITOLIGNO 100 A

21 Atsarginių dalių sąrašai Atsarginių dalių sąrašai (tęsinys)

22 Atsarginių dalių sąrašai Atsarginių dalių sąrašai (tęsinys)

23 Atsarginių dalių sąrašai Atsarginių dalių sąrašai (tęsinys) SET B

24 Protokolai Protokolai kada: kas: Pirmasis paleidimas Techninis aptarnavimas ir priežiūra Techninis aptarnavimas ir priežiūra kada: kas: Techninis aptarnavimas ir priežiūra Techninis aptarnavimas ir priežiūra Techninis aptarnavimas ir priežiūra kada: kas: Techninis aptarnavimas ir priežiūra Techninis aptarnavimas ir priežiūra Techninis aptarnavimas ir priežiūra kada: kas: Techninis aptarnavimas ir priežiūra Techninis aptarnavimas ir priežiūra Techninis aptarnavimas ir priežiūra 24

25 Protokolai Protokolai (tęsinys) kada: kas: Techninis aptarnavimas ir priežiūra Techninis aptarnavimas ir priežiūra Techninis aptarnavimas ir priežiūra 25

26 Techniniai duomenys Techniniai duomenys Vardinė įtampa Vardinis dažnis Vardinė srovė Imamoji galia Saugos klasė Apsaugos klasė 230 V 50 Hz 6 A 142 W (aritmetinis vidurkis) I IP 20 pagal EN 60529, užtikrinti sumontuojant / įmontuojant Veikimo būdas Tipas 1 B pagal EN Leidž. aplinkos temperatūra eksploatuojant 0 iki +40 C Naudojimas gyvenamosiose patalpose ir katilinėse (normalios aplinkos sąlygos) sandėliuojant ir pervežant 20 iki +65 C Vardinė šiluminė kw galia Reikalinga trauka *1 Pa mbar ,10-0,15 Išmetamosios dujos *2 Vidutinė temperatūra C (bruto) *3 Masės srautas kg/h CO 2 kiekis Tūr. % *1 Atkreipti dėmesį, projektuojant kamino dydį. *2 Skaičiavimo vertės išmetamųjų dujų sistemai projektuoti pagal DIN EN *3 Išmatuota išmetamųjų dujų temperatūra kaip vidutinė vertė bruto analogiškai DIN EN 304, kai degimo oro temperatūra 20 C. 26

27 Pažymos Atitikties deklaracija Mes, Viessmann Werke GmbH & Co KG, D Alendorfas, atsakingai pareiškiame, kad gaminys Vitoligno 100-S atitinka tokius standartus: DIN EN DIN DIN Šis gaminys ženklinamas _ ženklu pagal tokių direktyvų reikalavimus: 2006/95/EB 2004/108/EB 97/ 23/EB 98/ 37/EB Alendorfas, 2009 m. liepos mėn. 10 d. Viessmann Werke GmbH&Co KG ppa. Manfred Sommer 27

28 Abėcėlinė terminų rodyklė Abėcėlinė terminų rodyklė A Antriniai šildymo paviršiai...11 Atitikties deklaracija...27 Atskirų dalių sąrašas...19 D Durys...9 E Eksploatacijos nutraukimas...7 Elektrinių kontaktų jungimo schema..17 Į Įjungti el. tinklo įtampą...6 I Išmetamųjų dujų temperatūra...26 Išmetamųjų dujų ventiliatorius...7 K Katilo durys...10 Kontaktinis durų jungiklis...10 Kontrolinė akutė...15 M Membraninis plėtimosi indas...15 Montažinė schema...17 P Pakura...12 Pelenų dėžė...14 Pelenų dėžės durys...10 Pirminio oro angos...13 Pirminio oro elementai...13 S Sudegimo kanalas...14 T Techniniai duomenys...26 Trauka...16, 26 Spausdinta ant neteršiančio aplinkos, be chloro balinto popieriaus 28 Viessmann UAB Geležino Vilko 6B LT Vilnius Tel.: Faks.: El. paštas: Galimi techniniai pakeitimai!

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui internetu, skirta tokioms vartotojo sąsajoms: Vitotrol

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC LT 4/2014 Prašome saugo

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC LT 4/2014 Prašome saugo Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC 200 4/2014 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos Prašome tiksliai laikytis

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc Aptarnavimo ir instaliacijos instrukcija HORIZONTALIAI MONTUOJAMI TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 180 OKCEV 180 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Sieniniai kondensaciniai dujiniai katilai CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA EFEKTYVUS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ENERGIJOS VARTOJIMAS 1. PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO SISTEMŲ SU KATILAIS, NAUDOJANČIAIS NEATSINAUJINANTĮ KIETĄJĮ ARBA SKYSTĄJĮ KURĄ, ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ IR JŲ ELEMENTŲ

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

LMA Gaisrines saugos taisykles

LMA Gaisrines saugos taisykles TVIRTINU LMA prezidentas akad. Valdemaras. Razumas... 2010-11-11 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS Bendrieji reikalavimai 1. Statiniuose ir patalpose turi būti pirminių gaisro gesinimo

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Dujiniai sieniniai katilai CERACLASSEXCELLENCE 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZWC

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO 2018.03.01-2018.04.30 NORVEGIŠKAS PAVASARIS Kalendorinio pavasario pradžia dar nereiškia, kad žiema jau pasitraukė. Norvegai tai gerai žino ir visada pasirengę

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie cha

Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie cha Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie charakteristikas 1. Nominalus galingumas C 5 : žr. tipo

Detaliau

Dacia SANDERO ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS SA2-AC75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė AMBIANC

Dacia SANDERO ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS SA2-AC75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė AMBIANC ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS SA2-AC75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė 7 509 AMBIANCE SA2-AM75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė 8 430 AMBIANCE SA2-AM90GIEC

Detaliau

Trifazes sroves varikliai DR , 315

Trifazes sroves varikliai DR , 315 Motoreduktoriai \ Pramoniniai reduktoriai \ Pavaros elektronika \ Automatiniai reduktoriai \ Techninis aptarnavimas Trifazės srovės varikliai DR.71-225, 315 2008/08 leidimas 16639472 / LT Eksploatacijos

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė SCe 100 S&S mechaninė

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė SCe 100 S&S mechaninė ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė mechaninė 9 338 OPEN LDG-OPEN100GEC Minivenas 5-sėdynė mechaninė 10 539 OPEN LDG-OPEN100G7EC

Detaliau

Dacia SANDERO STEPWAY ĮRANGA IR KAINOS SANDERO STEPWAY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina STEPWAY LAUREATE SA2-SL90GEC Hečbekas TCe

Dacia SANDERO STEPWAY ĮRANGA IR KAINOS SANDERO STEPWAY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina STEPWAY LAUREATE SA2-SL90GEC Hečbekas TCe ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina SA2-SL90GEC Hečbekas TCe 90 mechaninė 11 136 SA2-SL90GIEC Hečbekas TCe 90 LPG mechaninė 12 025 SA2-SL95DED Hečbekas dci Blue

Detaliau

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina OPEN LDG-OPEN100GED Minivenas 5-sėdynė TCe 100 mech

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina OPEN LDG-OPEN100GED Minivenas 5-sėdynė TCe 100 mech ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina 2019.08.05 KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina OPEN LDG-OPEN100GED Minivenas 5-sėdynė TCe 100 11 498 OPEN LDG-OPEN100G7ED Minivenas 7-sėdynė TCe 100 12 006 LAUREATE

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

Ispardavimo katalogas Sildymas 2019

Ispardavimo katalogas Sildymas 2019 Salnų adresai: - Panevėžys - Verkių g. 44, Vilnius - Šilutės pl. 49, Klaipėda - Marijamplės g. 7, Šiauliai - Geležini Vilk g. 6B, Vilnius - Klaipėds g. 71, Panevėžys - Aukštaičių g. 45, Kaunas Infrmacija

Detaliau

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5)

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5) ŠVARUS ORAS NAMUOSE SVEIKOS GYVENSENOS PAGRINDAS Mūsų sveikata priklauso nuo aplinkos, kurioje gyvename. Sportas bei aktyvumas, sveika mityba ir kitos pastangos nueis perniek, jei kvėpuosime užterštu oru.

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Žemės šilumos siurblys 6 720 64 366-3.3I 6 720 807 620 (203/03) lt Montavimo instrukcija Logatherm WPS 6K-...0K- WPS 6-...7- Kvalifikuotiems specialistams Prieš montuodami įrangą ar Turinys Turinys Simbolių

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT)

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai Plasmarc Instrukcijų vadovas (LT) PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT) 0558004746 UŽTIKRINKITE, KAD ŠI INFORMACIJA PASIEKTŲ OPERATORIŲ. PAPILDOMŲ KOPIJŲ GALITE GAUTI IŠ TIEKĖJO. DĖMESIO Šios INSTRUKCIJOS

Detaliau

TVIRTINU

TVIRTINU TVIRTINU: Direktorius Virgaudas Šerėnas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS LAZDIJŲ ŠILUMA 2017 METAIS ĮVYKDYTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ Eil Nr. Darbų, paslaugos ar prekės pavadinimas Suma Eurais su PVM Pirkimo

Detaliau

Microsoft Word - MOKSLINIS DARBAS.doc

Microsoft Word - MOKSLINIS DARBAS.doc VIEŠOJI ĮSTAIGA RESPUBLIKINIS ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS Jeruzalės g. 21, LT-08420 Vilnius Įmonės kodas 111966614 PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO KATILŲ, NAUDOJANČIŲ NEATSINAUJINANTĮ KIETĄJĮ ARBA SKYSTĄJĮ KURĄ,

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

Mercedes-Benz Actros MP PRIEKINIS ŽIBINTAS DB ACTROS(9/96-9/03) (BE POSŪKIO, BE HALOGENO) D.P. PRIEKINIS ŽIBINTAS DB

Mercedes-Benz Actros MP PRIEKINIS ŽIBINTAS DB ACTROS(9/96-9/03) (BE POSŪKIO, BE HALOGENO) D.P. PRIEKINIS ŽIBINTAS DB Mercedes-Benz Actros MP1 5000648 5001089 5003111 5003112 PRIEKINIS ŽIBINTAS DB ACTROS(9/96-9/03) (BE POSŪKIO, BE HALOGENO) D.P. PRIEKINIS ŽIBINTAS DB ACTROS(9/96-9/03) (BE POSŪKIO, BE HALOGENŲ) K.P. PRIEKINIS

Detaliau

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus]

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS (MEDŽIO MASYVAS) Šis lankstukas yra apie medinių (pušinių ar eglinių) grindų klojimą. Vienoje grindlentės briaunoje yra išdrožos, kitoje - įlaidai. Kai

Detaliau

Let motorized intelligence solve your application challenges

Let motorized intelligence solve your application challenges Motorizuoti valdymo vožtuvai Motorizuota išmani įranga padeda spręsti sudėtingų sistemų problemas ŠVok, centrinio šildymo, centralizuoto šilumos tiekimo bei vėsinimo sistemoms. Per pastaruosius dvejus

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas....

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas.... Turinys Aprašas... 5 Funkcija............................. 5 Identifikacinės lentelės............................... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas..... 6 Kėlimas...............................................

Detaliau

Untitled

Untitled Montuotojo vadovas Geoterminis šilumos siurblys LEK IHB LT 16432 331495 Glaustas vadovas Naršymas Mygtukas Ok (patvirtinti / pasirinkti) Grįžimo mygtukas (grįžti, panaikinti, uždaryti) Valdymo rankenėlė

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

DS-2 UAB JŪSŲ ĮMONĖ (įmonės pavadinimas, kodas) PATVIRTINTA direktoriaus įsak., Nr. DS-1 DIRBANČIO ELEKTRINIAIS ĮRANKIAIS SAUGOS

DS-2 UAB JŪSŲ ĮMONĖ (įmonės pavadinimas, kodas) PATVIRTINTA direktoriaus įsak., Nr. DS-1 DIRBANČIO ELEKTRINIAIS ĮRANKIAIS SAUGOS DS-2 UAB JŪSŲ ĮMONĖ 123456789 (įmonės pavadinimas, kodas) PATVIRTINTA 2015.01.02 direktoriaus įsak., Nr. DS-1 DIRBANČIO ELEKTRINIAIS ĮRANKIAIS SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA Nr. 2 1. BENDROJI DALIS 1.

Detaliau

Dacia LOGAN ĮRANGA IR KAINOS LOGAN kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LO2-AC75GEC Sedanas SCe 75 mechaninė AMBIANCE LO2

Dacia LOGAN ĮRANGA IR KAINOS LOGAN kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LO2-AC75GEC Sedanas SCe 75 mechaninė AMBIANCE LO2 ĮRANGA IR KAINOS LOGAN kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LO2-AC75GEC Sedanas SCe 75 mechaninė 7 337 AMBIANCE LO2-AM75GEC Sedanas SCe 75 mechaninė 8 258 AMBIANCE LO2-AM90GIEC Sedanas

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

Installation, Operation and Maintenance Manual

Installation, Operation and Maintenance Manual Montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija D EIMAC01207-15LT Daugiakryptis oro vėsinimo aušintuvas EWAQ~G- SS (Norminis naudingumo koeficientas Standartinis triukšmas) SR (Norminis naudingumo

Detaliau

Elektro-Blower_Ost.book

Elektro-Blower_Ost.book I15 FORM NO. 769-08371B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó Česky (Originální návod k obsluze) Slovensky (Originálny návod na obsluhu) Româneşte (Instrucţiuni de funcţionare originale)

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

TM180-IN indd

TM180-IN indd MODELIS: TM180, TM181 AC: 100 240 V kint. srovės, 50 60 Hz DC: 60W 5 A @ 12 V Termiškai sureguliuotas LT: NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SVARBU: prieš įkraudami, perskaitykite visą instrukciją 1 x 12 V STD / AGM-MF

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo instrukcija Šilumos siurblys oras/vanduo 6 720 614 056-00.2D Logatherm WPL 6 A Logatherm WPL 8 A Logatherm WPL 10 A Logatherm AW C Kvalifikuotiems specialistams Prieš montuodami įrangą ar atlikdami

Detaliau

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS 10/0.4 kv ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kva GALIOS TRANSFORMATORIAIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 1. Standartai

Detaliau

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4241 354 04721 100% recycled paper Vartotojo

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu tipinės schemos Data 09-06- Versija.0 tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms:.. odulinės 0/0, kv modulinė transformatorinė su vienu iki 800-000 kva galios

Detaliau

Dacia Logan

Dacia Logan Visiškas saugumas bet kokiomis sąlygomis Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės

Detaliau

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc LIŪTAS - 1 - Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM kombinuotą pastatomą kondensacinį katilą LIŪTAS 30 KKZ ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

Dacia_Techroad_2019_03_LT.indd

Dacia_Techroad_2019_03_LT.indd Dacia Ribotojo leidimo serija TECHROAD Ribotojo leidimo serija Techroad Kiekviena diena gali būti kupina malonumų ir jaudinančių nuotykių. Būtent dėl to sukurta ribotojo leidimo serija TECHROAD, apimanti

Detaliau

Eksploatacinių savybių deklaracija

Eksploatacinių savybių deklaracija Eksploatacinių savybių deklaracija Pagal ES reglamento Nr. 305/2011, III priedą Disboxid 920 PHS-Grund N 1. Unikalus produkto tipo identifikacijos kodas: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f ir ZA.1g EN 13813:

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

Microsoft Word - Fasadiniai_pastoliai_SL70_naudojimo_instrukcija_LT.doc

Microsoft Word - Fasadiniai_pastoliai_SL70_naudojimo_instrukcija_LT.doc prie leidimo pažymos Z-8.1-29 1 psl. 1. Bendroji dalis 1.1 Universalieji pastoliai SL70 yra iš gatavų konstrukcijų surenkami plieno karkaso pastoliai, kurių sisteminis plotis yra 0,74 m. Sekcijų ilgiai

Detaliau

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo 5 DURŲ 2019-06-31 TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamos Toyota Eurocare pagalbos kelyje paslaugos visoje Europoje Prioritetinis

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendra informacija apie įrengimą... 10 Įrengimas garintuvo

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Turinys Trumpai apie taikymą... 3 Produkto parinkimas... 4 Skaičiavimai...

Detaliau

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5... 7 Bendra informacija apie įrengimą... 8 Įrengimas garintuvo arba kondensatoriaus

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

FORD EDGE Galioja nuo Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas CO 2 (g/km) Kaina, EUR su PVM Nuolaida Specialioji kaina, EUR su PVM 2

FORD EDGE Galioja nuo Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas CO 2 (g/km) Kaina, EUR su PVM Nuolaida Specialioji kaina, EUR su PVM 2 Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas CO 2 (g/km) su PVM Nuolaida Specialioji kaina, EUR su PVM 2,0 l EcoBlue 238 AG A8 AWD Titanium Dyzelinis 178 51.850 5.390 46.460 2,0 l EcoBlue 238 AG A8 AWD

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau