Neoficialus vertimas EUROPOS TARYBA EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS ANTRASIS SKYRIUS BYLA VARNAS prieš LIETUVĄ (Peticijos Nr /06) SPRENDIMAS STRA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Neoficialus vertimas EUROPOS TARYBA EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS ANTRASIS SKYRIUS BYLA VARNAS prieš LIETUVĄ (Peticijos Nr /06) SPRENDIMAS STRA"

Transkriptas

1 Neoficialus vertimas EUROPOS TARYBA EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS ANTRASIS SKYRIUS BYLA VARNAS prieš LIETUVĄ (Peticijos Nr /06) SPRENDIMAS STRASBŪRAS 2013 m. liepos 9 d. ĮSIGALIOJO Šis sprendimas įsigaliojo pagal Konvencijos 44 straipsnio 2 dalį. Jame gali būti daromi redakcinio pobūdžio pataisymai.

2

3 SPRENDIMAS VARNAS prieš LIETUVĄ 1 Byloje Varnas prieš Lietuvą, Europos Žmogaus Teisių Teismas (antrasis skyrius), posėdžiaujant kolegijai, sudarytai iš: pirmininko Guido Raimondi, teisėjų Danutės Jočienės, Peer Lorenzen, Dragoljub Popović, Işıl Karakaş, Nebojša Vučinić, Paulo Pinto de Albuquerque, ir skyriaus kanclerio Stanley Naismith, po svarstymo uždarame posėdyje 2013 m. birželio 18 d. skelbia tą dieną priimtą sprendimą: PROCESAS 1. Bylą prieš Lietuvos Respubliką pradėjo Lietuvos pilietis Tomas Varnas (toliau pareiškėjas), kuris 2006 m. spalio 17 d. Teismui pateikė peticiją (Nr /06) pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau Konvencija) 34 straipsnį. 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau Vyriausybė) atstovavo jos atstovė E. Baltutytė. 3. Pareiškėjas teigė, kad jam kardomoji priemonė - suėmimas taikyta nepagrįstai ilgai. Be to, jis skundėsi dėl neteisėto pasimatymų su šeima apribojimo, taikyto kardomojo kalinimo laikotarpiu m. birželio 1 d. peticija perduota Vyriausybei. Taip pat buvo nutarta iš karto spręsti dėl peticijos priimtinumo ir esmės (Konvencijos 29 straipsnio 1 dalis). FAKTAI I. BYLOS APLINKYBĖS 5. Pareiškėjas gimė 1975 m. Šiuo metu jis Vilniuje atlieka laisvės atėmimo bausmę.

4 2 SPRENDIMAS VARNAS prieš LIETUVĄ A. Pareiškėjo sulaikymas, suėmimas ir nuteisimas pirmojoje baudžiamojoje byloje m. kovo 10 d. pareiškėjas sulaikytas, įtariant jį priklausymu nusikalstamam susivienijimui, kuriam vadovavo ikiteisminio tyrimo metu miręs D. S. Jis taip pat buvo įtariamas pavogęs tris didelės vertės automobilius. Tą pačią dieną Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas skyrė pareiškėjui suėmimą trims mėnesiams m. balandžio 1 d. Vilniaus apygardos teismas paliko nutartį nepakeistą. Teismai pabrėžė, kad pareiškėjas įtariamas dėl labai sunkaus nusikaltimo priklausymo nusikalstamam susivienijimui nuo 2001 m. Jam pateikti kaltinimai buvo pagrįsti konkrečiais įrodymais ir kilo rizika, kad nesuimtas jis ir toliau darys nusikalstamas veikas. Be to, jis buvo anksčiau teistas ir atlikęs bausmę dėl chuliganizmo. Todėl jo dalyvavimą ikiteisminiame tyrime buvo galima užtikrinti tik paskyrus kardomąjį kalinimą. Pareiškėjas ir toliau buvo kalinamas Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime m. gegužės 31 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, remdamasis pirmiau minėtais pagrindais ir tuo, kad pareiškėjui inkriminuojami nusikaltimai buvo daromi ilgą laiką, pareiškėjo suėmimą pratęsė trims mėnesiams. Be to, teismo nuomone, paleidus pareiškėją iki teismo proceso, jis galėtų trukdyti tyrimui, paveikti nukentėjusiuosius ir liudytojus bei susisiekti su kitais įtariamaisiais, kurių tuo metu buvo ieškoma m. liepos 1 d. Vilniaus apygardos teismas atmetė pareiškėjo apeliacinį skundą m. rugsėjo 6 d. Vilniaus apygardos teismas pratęsė pareiškėjo kardomosios priemonės - suėmimo terminą. Šį kartą teismas pastebėjo, kad nuo 2002 m. iki 2004 m. pareiškėjas buvo gerai organizuoto nusikalstamo susivienijimo narys ir dalyvavo padarant 17 didelės vertės automobilių vagysčių Lietuvoje. Automobiliai anksčiau priklausė Lietuvos, Vokietijos, Latvijos, Estijos, Nyderlandų ir Ispanijos piliečiams. Nusikaltimai buvo daromi versliškai, jiems būdingas aukštas bendrininkavimo lygis: kiekvienas nusikalstamo susivienijimo narys turėjo priskirtą vaidmenį. Taigi, nusikalstamas susivienijimas padarė didelės žalos Lietuvos ir užsienio piliečiams. Be to, teismas pažymėjo, kad tuo metu buvo atlikta daug ikiteisminio tyrimo veiksmų ekspertiniai tyrimai, liudytojų apklausos. Taigi, nebuvo pagrindo laikyti, kad ikiteisminis tyrimas buvo vilkinamas m. gruodžio 9 d. Vilniaus apygardos teismas tais pačiais pagrindais paliko nutartį nepakeistą, tačiau atmetė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo argumentą dėl rizikos, kad pareiškėjas trukdys tyrimui bandydamas paveikti liudytojus kaip abstraktų ir nepagrįstą konkrečiais faktais. Kita vertus, apygardos teismas pažymėjo, kad baudžiamoji byla yra ypatingai sudėtinga,

5 SPRENDIMAS VARNAS prieš LIETUVĄ 3 ir kad po paskutinės nutarties pratęsti suėmimo terminą, buvo atliekami tolesni ikiteisminio tyrimo veiksmai m. vasario mėn. užbaigus ikiteisminį tyrimą pirmojoje baudžiamojoje byloje, galutinis pranešimas apie įtarimą apėmė dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, didelės vertės turto vagysčių padarymą arba pasikėsinimą jas padaryti (maždaug 20 epizodų), turto sunaikinimą, nusikalstamu būdu gauto didelės vertės turto įsigijimą ir dokumentų vagystę m. kovo 9 d. Vilniaus apygardos teismas pratęsė suėmimo terminą dar trims mėnesiams m. kovo 30 d. Apeliacinis teismas atmetė pareiškėjo apeliacinį skundą motyvuodamas tuo, kad jis gali bandyti trukdyti tyrimui ir paveikti liudytojus. Apeliacinis teismas pastebėjo, kad nors byla buvo perduota bylą nagrinėjančiam teismui nagrinėti, pareiškėjas gali bandyti paveikti liudytojus, kurie dar turi liudyti teisme. Taip pat teismas atsižvelgė į pareiškėjui pareikštų kaltinimų rimtumą ir jo ankstesnį teistumą m. gegužės 31 d. Vilniaus apygardos teismas pratęsė suėmimo terminą dar trims mėnesiams, motyvuodamas tuo, kad pareiškėjas kaltinamas labai sunkių nusikaltimų padarymu ir ankstesniu pareiškėjo teistumu. Taip pat teismas pabrėžė, kad byla buvo ką tik perduoda bylą nagrinėjančiam teismui ir kad įrodymai dar nėra ištirti teismo posėdyje. Be to, dar nėra apklausti visi teisiamieji, o dauguma nukentėjusiųjų dar nedavė parodymų. Taigi, buvo rizika, kad paleidus pareiškėją iš kardomojo kalinimo vietos, jis gali paveikti šiuos asmenis m. birželio 22 d. Apeliacinis teismas paliko šią nutartį nepakeistą, pažymėdamas, kad Baudžiamojo proceso kodekso 242 straipsnis įpareigojo teismą ištirti įrodymus, t. y. apklausti kaltinamuosius, nukentėjusiuosius, liudytojus teisme neatsižvelgiant į tai, ar jie buvo apklausti ikiteisminio tyrimo metu ar ne. Atsižvelgiant į tai, kad šie veiksmai dar nebuvo atlikti ir į pareiškėjo bei kartu su juo teisiamų asmenų pasirinktą gynybos taktiką neigti jų dalyvavimą nusikaltimo padaryme, buvo rizika, kad, kartu teisiami asmenys gali bandyti paveikti kitus byloje dalyvaujančius asmenis juos paleidus iš kardomojo kalinimo vietos. Be to, pareiškėjas buvo kaltinamas priklausymu nusikalstamam susivienijimui ir beveik dvidešimties sunkių nusikaltimų padarymu. Atsižvelgiant į nusikalstamos veiklos mąstą ir trukmę bei pareiškėjo aktyvų vaidmenį šioje veikloje, buvo pagrindo manyti, kad yra pagrįstų priežasčių laikyti jį kardomajame kalinime laukiant teismo m. rugsėjo 9 d. Vilniaus apygardos teismas dar kartą pratęsė suėmimo terminą trims mėnesiams. 13. Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą argumentuodamas tuo, kad jam pareikšti kaltinimai nėra įrodyti teisme ir todėl nėra pagrindo laikyti, kad jis padarė kokius nors nusikaltimus. Tokia teismų išvada, kurios pagrindu buvo pratęstas jo suėmimas, pažeidė pareiškėjo teisę į nekaltumo prezumpciją.

6 4 SPRENDIMAS VARNAS prieš LIETUVĄ Taip pat nebuvo jokių konkrečių įrodymų, kad jį paleidus, jis gali bandyti paveikti kitas baudžiamojo proceso šalis. Galiausiai pareiškėjas nurodė, kad jo suėmimas tęsėsi jau 18 mėnesių. Dešimt iš šių mėnesių jam buvo neleidžiama palaikyti jokių ryšių su savo žmona ir šeima. Nors apeliacinio proceso metu jo žmona galėjo jį lankyti pusantros valandos per mėnesį stebint apsaugos darbuotojui, tačiau dėl pareiškėjo, kaip asmens, kuriam pareikšti kaltinimai nusikaltimo padarymu, statuso (o ne nuteisto asmens), ilgalaikiai pasimatymai su sutuoktine buvo draudžiami. Tokiu būdu, pareiškėjas dėl turimo statuso atsidūrė daug blogesnėje padėtyje negu nuteistas nusikaltėlis. Pareiškėjas teigė, kad ilgalaikiai pasimatymai buvo fiziologiškai reikalingi tiek jam, tiek jo žmonai ir dėl to tai prilygo kankinimui, kuriuo siekta išgauti jo prisipažinimą m. rugsėjo 26 d. Apeliacinis teismas laikėsi nuomonės, kad ankstesnėse nutartyse nurodyti suėmimo pagrindai tebeegzistuoja. Apeliacinis teismas pastebėjo, kad nors suėmimas užsitęsė ir truko jau daugiau kaip aštuoniolika mėnesių, ilgiausias įstatymo numatytas aštuoniolikos mėnesių suėmimo terminas yra taikytinas tik suėmimo ikiteisminio tyrimo metu atvejais. Ši byla buvo perduota nagrinėti teismui, o įstatymas nenumato jokių terminų, ribojančių suėmimo trukmę bylos nagrinėjimo teisme laikotarpiu. Kalbant apie pareiškėjo argumentą dėl nekaltumo prezumpcijos pažeidimo, teismų išvados, kad pareiškėjas buvo susijęs su padarytomis nusikalstamomis veikomis nėra išvada dėl jo kaltės, o laikytini tik pareiškimais, kad buvo pakankamai įrodymų, jog jis padarė nusikaltimus, siekiant nuspręsti dėl būtinybės jį laikyti kardomajame kalinime. Jo baudžiamosios atsakomybės klausimas turėjo būti išspręstas vėliau, bylą nagrinėjančiam teismui priėmus apkaltinamąjį arba išteisinamąjį nuosprendį. Galiausiai, atsižvelgiant į pareiškėjui pareikštų kaltinimų sunkumą, buvo teikiama pirmenybė viešajam interesui, o ne jo teisei į nekaltumo prezumpciją ir kitoms jo teisėms. O tai reiškia, kad pareiškėjo argumentas, kad jis buvo diskriminuojamas dėl teisės į ilgalaikius pasimatymus su sutuoktine lyginant jo padėtį su nuteisto asmens yra nepagrįstas m. gruodžio 5 d. Vilniaus apygardos teismas pratęsė suėmimo terminą dar trims mėnesiams palaikydamas argumentą, kad pareiškėjas yra kaltinamas labai sunkiais ir sistemiškai padarytais nusikaltimais. Iki to laiko dauguma įtariamųjų ir liudytojų jau buvo apklausti teisme, tačiau kadangi pareiškėjas ir kiti kartu teisiami asmenys dar nebuvo apklausti teisme, tebebuvo pagrindas taikyti kardomąją priemonę - suėmimą m. gruodžio 22 d. Apeliacinis teismas atmetė pareiškėjo apeliacinį skundą pabrėždamas, kad byla yra ypatingai sudėtinga m. vasario 27 d. Vilniaus apygardos teismas pratęsė suėmimo terminą dar trims mėnesiams pastebėdamas, kad pagrindinės pareiškėjo suėmimo priežastys nepasikeitė. Be to, teismo procesas buvo sustabdytas, nes buvo užsakyta nuotraukų specialisto išvada ir rezultatai nebuvo gauti iki

7 SPRENDIMAS VARNAS prieš LIETUVĄ 5 kovo pradžios. Dėl šios priežasties kitas teismo posėdis buvo numatytas kovo 17 d. Pareiškėjo argumentai, kad atimdami iš jo teisę į ilgalaikius pasimatymus tyrėjai siekė išgauti jo prisipažinimą pripažintini nepagrįstais, nes pareiškėjas davė parodymus tik tada, kada jis pats to norėjo ikiteisminio tyrimo metu jis tylėjo, tačiau pasirinko duoti parodymus tik teisme ir tik po to, kai parodymus davė liudytojai. Galiausiai, buvo grėsmė, kad paleidus pareiškėją iki teismo proceso jis slėps, kad išvengtų galimai sunkios bausmės m. kovo 15 d. Apeliacinis teismas paliko nutartį nepakeistą m. birželio mėn. pareiškėjas pateikė dar vieną apeliacinį skundą dėl savo suėmimo. Jis įrodinėjo, kad sąlygos Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, kuriame jis buvo kalinamas jau dvidešimt septynis mėnesius, yra baisios. Kameros yra perpildytos, jose nėra tinkamo vėdinimo ir jose yra pilna dūmų. Kaliniai gali išeiti iš kameros tik vienai valandai per dieną. Toje pačioje kameroje jie valgo, miega, prausiasi ir naudojasi tualetu. Pareiškėjas pakartojo savo argumentą, kad tai, kad jam buvo atimta teisė į ilgalaikius pasimatymus ir tokiu būdu nesant fizinio ryšio su savo žmona visus dvidešimt septynis mėnesius, turėjo psichinį ir fizinį poveikį jo gerovei. Tokia priemonė yra nežmoniška ir orumą žeminanti bei pažeidžia Konvencijos 3 straipsnį. Galiausiai, pareiškėjas įrodinėjo, kad jam taikyta kardomoji priemonė - suėmimas prilygo Konvencijos 5 straipsnio pažeidimui. Jis laikė, kad šiuo baudžiamojo proceso etapu jam galėjo būti skiriama švelnesnė kardomoji priemonė. 18. Pripažindamas, kad pareiškėjas jau yra suimtas ilgą laiką, 2006 m. birželio 9 d. Vilniaus apygardos teismas pratęsė jo suėmimo terminą motyvuodamas tuo, kad nusikaltimai yra ypatingai sunkūs ir pareiškėjui gresia sunki bausmė, todėl jį paleidus jis galėtų slapstytis. Taip pat teismas pažymėjo, kad byla yra ypatingai sudėtinga, joje yra septyni kartu teisiami asmenys, apie 20 nusikaltimo epizodų ir daugiau negu aštuoniasdešimt žmonių, kurie turi būti apklausti. Taip pat teismas pažymėjo, kad pareiškėjo skundas dėl netinkamų kalinimo sąlygų neturi įtakos jo kalinimo teisėtumui. Teismo nutartyje buvo numatyta, kad ji gali būti skundžiama Apeliaciniam teismui. Pareiškėjas nurodo, kad jis šios nutarties neapskundė todėl, kad po dešimties dienų jis buvo nuteistas m. birželio 19 d. nuosprendžiu Vilniaus apygardos teismas pripažino pareiškėją kaltu dėl dalyvavimo nusikalstamame susivienijime, daugybės didelės vertės turto vagysčių dalyvaujant organizuotoje grupuotėje, turto sunaikinimo ir dokumentų vagystės. Pareiškėjas buvo nuteistas 12 metų laisvės atėmimo bausme, ją atliekant pataisos namuose (žr punktus toliau). Laikas, kurį pareiškėjui buvo taikyta kardomoji priemonė - suėmimas nuo 2004 m. kovo 10 d. buvo įtrauktas į bausmės atlikimo laiką. Taip pat teismas nusprendė, kad pareiškėjas ir toliau turėtų būtų laikomas suimtu iki tol, kol įsiteisės nuosprendis arba jis pradės atlikinėti savo bausmę.

8 6 SPRENDIMAS VARNAS prieš LIETUVĄ Be pareiškėjo, buvo nuteisti ir šeši kartu su pareiškėju teisiami asmenys. Jiems paskirtos bausmės buvo nuo baudos iki dvylikos metų laisvės atėmimo priklausomai nuo jų vaidmens nusikalstamame susivienijime ir nusikaltimų, kuriuos jie padarė. 20. Pareiškėjas, vienas iš kartu teisiamų asmenų ir prokuroras pateikė apeliacinius skundus dėl jų nuteisimo m. rugsėjo 1 d., prieš įsiteisėjant bylą nagrinėjančio teismo nuosprendžiui, pareiškėjo prašymu, pagal Baudžiamojo proceso kodekso 315 straipsnį (žr. 70 punktą toliau), jis buvo perkeltas į Kybartų pataisos namus tam, kad pradėtų atlikinėti savo laisvės atėmimo bausmę m. spalio 15 d. Apeliacinis teismas išteisino pareiškėją dėl kaltinimo dalyvavus nusikalstamame susivienijime, tačiau palaikė nuteisimą pagal likusius kaltinimus. Pareiškėjo apkaltinamasis nuosprendis buvo pakeistas skiriant šešių metų laisvės atėmimo bausmę m. gegužės 26 d. nutartimi Aukščiausiasis teismas perdavė bylą persvarstyti konstatavus, kad Apeliacinis teismas neatsižvelgė į visas bylos aplinkybes ir nusistovėjusią teismų praktiką, todėl netinkamai pagrindė savo išvadą dėl pareiškėjo dalyvavimo nusikalstamame susivienijime m. balandžio 24 d. nutartimi Apeliacinis teismas palaikė 2006 m. birželio 19 d. Vilniaus apygardos teismo nuosprendį, nepaisant nežymių pakeitimų. B. Pareiškėjo suėmimas ir nuteisimas antrojoje baudžiamojoje byloje 25. Pareiškėjui Kybartų pataisos namuose atliekant bausmę, paskirtą pirmojoje baudžiamojoje byloje, Vilniaus apygardos prokurorai atliko ikiteisminį tyrimą kitoje baudžiamojoje byloje, kuri taip pat buvo susijusi su 2 didelės vertės automobilių vagystėmis, kurias 2001 m. ir 2002 m. padarė organizuota grupuotė. Grupę sudarė 6 asmenys: pareiškėjas, 4 asmenys, kuriems kaltinimai nebuvo pareikšti pirmajame baudžiamajame procese ir jų organizatorius, tas pats asmuo D. S., kuris buvo kaltinamuoju pirmajame baudžiamajame procese (žr. 6 punktą pirmiau). Apklausus pareiškėją ir pareiškus jam kaltinimus, 2007 m. birželio 15 d. prokuroras prašė teismo perkelti pareiškėją iš Kybartų pataisos namų į Lukiškių tardymo izoliatoriųkalėjimą dviem mėnesiams tam, kad jie galėtų užbaigti ikiteisminį tyrimą ir pareiškėjas galėtų perskaityti didelės apimties ikiteisminio tyrimo medžiagą. 26. Tą pačią dieną, pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo priimtą nutartį dėl suėmimo, pareiškėjas buvo pervežtas atgal į Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą. Teismo argumentai dėl pareiškėjui taikytos kardomosios priemonės - suėmimo antrajame baudžiamajame procese buvo grindžiami daugybe įrodymų, kad jis dalyvavo vagiant automobilius, aukšto lygio nusikalstamos grupuotės bendrininkavimu ir galimybe, kad, be 2006 m. birželio 19 d. nuosprendžiu paskirtos bausmės už panašius

9 SPRENDIMAS VARNAS prieš LIETUVĄ 7 nusikaltimus, jam bus paskirta dar viena sunki bausmė. Todėl, teismo nuomone, jei jis būtų paleistas, jis galėtų trukdyti tyrimui pasislėpdamas nuo tyrėjų ar teismo arba toliau daryti nusikaltimus. Taip pat teismas pabrėžė, kad antrojoje baudžiamojoje byloje pareiškėjui buvo pritaikyta kardomoji priemonė - suėmimas nepaisant to, kad tuo metu jis atliko laisvės atėmimo bausmę už nusikaltimus pirmojoje baudžiamojoje byloje. 27. Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą argumentuodamas tuo, kad jam buvo pritaikytas kardomasis kalinimas dar 2004 m. kovo 10 d. ir, kad jo suėmimas truko pernelyg ilgai. Tačiau 2007 m. liepos 5 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas atmetė apeliacinį skundą palaikydamas žemesniojo teismo argumentus ir nurodydamas, kad antrojoje baudžiamojoje byloje pareiškėjui buvo taikomas kardomasis kalinimas tik nuo 2007 m. birželio 15 d m. liepos 3 d. pareiškėjas prašė teismo nutraukti ikiteisminį tyrimą argumentuodamas tuo, kad jis per ilgai užtruko. Jis buvo apklaustas dar 2004 m. kovo 10 d. ir nuo to laiko ikiteisminis tyrimas vis dar tęsiamas m. liepos 17 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas atmetė pareiškėjo prašymą konstatuodamas, kad jis bandė suklaidinti teismą teigdamas, kad šioje baudžiamojoje byloje jis buvo apklaustas įtariamuoju 2004 m. kovo 10 d. Jis iš tikrųjų buvo apklaustas kitoje baudžiamojoje byloje, kurioje jis buvo nuteistas ir tuo metu atliko laisvės atėmimo bausmę. Antrojoje baudžiamojoje byloje pareiškėjas pirmą kartą buvo apklaustas tik 2007 m. birželio 15 d., tačiau jis atsisakė atsakyti į klausimus. Taip pat teismas laikė, kad ikiteisminis tyrimas nebuvo vilkinamas. Galiausiai, teismas pažymėjo, kad, pagal Baudžiamojo proceso kodekso 215 straipsnio 1 dalį, jei per šešis mėnesius ikiteisminis tyrimas nebaigiamas, įtariamasis gali paduoti skundą dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo, ko nebuvo pareiškėjo atveju m. liepos 25 d pareiškėjo apeliacinis skundas buvo atmestas m. rugpjūčio 14 d. Vilniaus apygardos teismas pratęsė pareiškėjui kardomosios priemonės - suėmimo terminą dar trims mėnesiams argumentuodamas tuo, kad buvo pakankamai įrodymų prieš jį ir prieš tai jis buvo nuteistas už chuliganizmą. Taip pat teismas pažymėjo, kad 2006 m. birželio 19 d. pareiškėjas buvo nuteistas už daugybę sunkių nusikaltimų, padarytų nusikalstamo susivienijimo, kuriam buvo taikomos griežtos laisvės apribojimo sankcijos. Atsižvelgiant į tai, kad pastarasis sprendimas dar neįsigaliojo, teismas pagrįstai manė, kad sunkios laisvės atėmimo bausmės grėsmėa paskatins pareiškėją slėptis nuo teismo, kad išvengti baudžiamosios atsakomybės. Taigi, kardomoji priemonė - suėmimas pareiškėjui buvo paskirta siekiant užtikrinti jo dalyvavimą procese m. rugpjūčio 30 d. Apeliacinis teismas atmetė pareiškėjo apeliacinį skundą palaikydamas žemesniojo teismo argumentus ir akcentuodamas, kad pareiškėjas buvo įtariamas dalyvavimu nusikalstamame susivienijime, kuris laikomas viena iš pavojingiausių nusikalstamo bendrininkavimo formų.

10 8 SPRENDIMAS VARNAS prieš LIETUVĄ m. lapkričio 13 d. Vilniaus apygardos teismas pratęsė pareiškėjo suėmimo terminą dar trims mėnesiams tais pačiais pagrindais kaip ir anksčiau pakartotinai pažymėdamas, kad dėl jo dvylikos metų laisvės atėmimo bausmės už pirmajame baudžiamajame procese inkriminuojamus nusikaltimus jis gali būti ypač suinteresuotas pasislėpti nuo teisėsaugos, jei jis būtų paleistas prieš 2006 m. birželio 19 d. nuosprendį m. gruodžio 13 d. Apeliacinis teismas paliko šią nutartį nepakeistą. 32. Po 2008 m. vasario 12 d. Vilniaus apygardos teismo nutarties pareiškėjui kardomosios priemonės - suėmimo terminas nebebuvo pratęstas. Išklausęs pareiškėjo, jo advokato ir prokuroro, teismas nusprendė, kad pareiškėjo nuteisimas pirmajame baudžiamajame procese ir ypatingai tai, kad tame procese jam jau buvo paskirtas kardomasis kalinimas dar nepasibaigusiame apeliaciniame procese yra pakankama garantija, kad antrajame baudžiamajame procese jis nesislapstys nuo teisėsaugos. Vyriausybė nurodė, kad iš karto po šios nutarties pareiškėjas buvo perkeltas tolimesniam bausmės atlikimui į Kybartų pataisos namus m. rugsėjo 29 d. Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu pareiškėjas buvo nuteistas už dvi didelės vertės turto vagystes, kurias padarė organizuota grupuotė. Jis buvo nuteistas laisvės atėmimu penkeriems metams m. vasario 23 d. Apeliacinis teismas paliko nuosprendį, nepaisant nežymių pakeitimų m. spalio 20 d. Aukščiausiasis teismas atmetė pareiškėjo kasacinį skundą dėl teisės klausimų. 35. Vyriausybė pareiškė, kad 2009 m. gegužės 22 d. pareiškėjas buvo perkeltas iš Kybartų pataisos namų į Vilniaus antruosius pataisos namus, kur šiuo metu atlieka bausmę. C. Pasimatymai m. kovo 28 d. pareiškėjas raštu kreipėsi į Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administraciją, prašydamas ilgalaikio pasimatymo su sutuoktine. Jis pažymėjo, kad ikiteisminio tyrimo metu jis buvo suimtas daugiau negu dvejus metus ir per šį laikotarpį jis neturėjo su savo žmona jokio fizinio kontakto. Pareiškėjas buvo gana atviras ir rašė, kad dėl lytinių santykių nebuvimo jis buvo fiziškai ir psichiškai kankinamas ir nuolat patyrė stresą. Tą pačią dieną tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracija pranešė pareiškėjui, kad suimtieji, kurie nėra nuteisti, neturi teisės į ilgalaikius pasimatymus su sutuoktiniu(-e) m. balandžio 4 d. pareiškėjo žmona pakartojo jos vyro pateiktą prašymą m. balandžio 14 d. raštu kalėjimo administracija ją informavo, kad, remiantis Kardomojo kalinimo įstatymo 16 straipsniu ir Kardomojo kalinimo vietų vidaus tvarkos taisyklėmis (žr punktus toliau), suimtasis turi teisę į pasimatymus su giminaičiais ar kitais asmenimis iki dviejų valandų tik esant prokuroro arba teismo sutikimui.

11 SPRENDIMAS VARNAS prieš LIETUVĄ 9 Pasimatymai turi vykti tam skirtoje patalpoje kardomojo kalinimo vietoje nuolat stebint pareigūnams. Tik asmenys, kuriuos teismas nuteisė laisvės atėmimu pataisos namuose, turi teisę į ilgalaikius pasimatymus su sutuoktiniu ar sugyventiniu. Taigi, Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracija atmetė prašymą m. balandžio 7 d. pareiškėjas apskundė šį sprendimą administraciniams teismams. Jis pabrėžė, kad Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo kalinamas daugiau negu dvejus metus ir šiuo laikotarpiu jo žmona negalėjo su juo turėti ilgalaikio pasimatymo. Pareiškėjas teigė, kad ilgalaikių pasimatymų su sutuoktine neturėjimas tokį ilgą laiką sukėlė jam fizinių ir psichinių kančių, kurios draudžiamos pagal Konvencijos 3 straipsnį ir prisidėjo prie jo santuokos žlugimo bei šeimyninio gyvendinimo pablogėjimo. Taip pat jis tvirtino, kad buvo nubaustas dar nebūdamas nuteistas, nes situacija, kurioje jis atsidūrė, galėtų būti prilyginta nubaudimui baudžiamąja tvarka. 39. Palaikydama savo vyro argumentus pareiškėjo žmona taip pat rašė teismui teigdama, kad pasimatymų su sutuoktiniu nebuvimas daugiau negu dvejus metus sukėlė jai psichologinių ir fizinių kančių, padarė žalos jos kūnui ir protui ir griovė jos santuoką bei šeimyninę gerovę. Ji prašė Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracijos suteikti pareiškėjui ilgalaikius pasimatymus su sutuoktine, kurie buvo reikalingi jos fiziniam ir psichologiniam išlikimui. 40. Pareiškėjas palaikė savo skundą Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdžio metu. Jis prašė teismo pripažinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracijos sprendimą negaliojančiu neatsižvelgiant į tai, kad 2006 m. birželio 19 d. jis jau buvo nuteistas nuosprendžiu, kuris dar nebuvo įsiteisėjęs. Taip pat pareiškėjas prašė teismo nekreipti dėmesio į tai, kad prieš mėnesį jis prašė būti perkeltas į pataisos namus tol, kol įsiteisės apkaltinamasis nuosprendis. Dėl šių dviejų paskutinių klausimų pareiškėjas pažymėjo, kad jis nežinojo, kada iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo jis bus perkeltas į pataisos namus. Taip pat jis neatmetė galimybės, kad ateityje jis vėl gali būti sugrąžintas į šį tardymo izoliatorių-kalėjimą m. rugsėjo 11 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė pareiškėjo skundą. Teismas pažymėjo, kad tik nuteisti kalinami asmenys turi teisę į ilgalaikius pasimatymus su sutuoktiniu ar sugyventiniu; tuo metu, kai pareiškėjas pateikė prašymą dėl pasimatymo su sutuoktine Lukiškių tardymo izoliatoriui-kalėjimui, jis dar nebuvo nuteistas, todėl jis tokios teisės neturėjo. Taip pat teismas konstatavo, kad atsisakymas suteikti ilgalaikį pasimatymą su sutuoktine negali sukelti kančių, nes kankinimas arba žiaurus elgesys sukeliamas aktyviais veiksmais. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracija vadovavosi įstatymu.

12 10 SPRENDIMAS VARNAS prieš LIETUVĄ 42. Kaip matyti, pareiškėjas sprendimo neapskundė. Iki to laiko jis jau atliko bausmę Kybartų pataisos namuose, kur galėjo turėti ilgalaikius pasimatymus su sutuoktine m. rugpjūčio 27 d., kai pareiškėjas vėl buvo perkeltas į Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą dėl antrojo baudžiamojo proceso, jis vėl prašė suteikti ilgalaikį pasimatymą su sutuoktine m. rugsėjo 11 d. tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracija informavo pareiškėją, kad jis neturi teisės į ilgalaikius pasymatymus su sutuoktine, nes jis ir vėl buvo kalinamas įtariant padarius nusikaltimus, kurie buvo tebetiriami ir jis turėjo asmens, kuriam paskirtas kardomasis kalinimas, statusą m. spalio 23 d. pareiškėjas padavė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui teigdamas, kad 2006 m. rugsėjo 1 d. jis buvo perkeltas į Kybartų pataisos namus bausmei atlikti, kur jam suteikti ilgalaikiai pasimatymai su sutuoktine. Tačiau 2007 m. birželio 15 d. jis buvo sugrąžintas į Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą tam, kad būtų ten kalinamas tyrimo laikotarpiu. Pažymėdamas, kad Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas atmetė jo prašymą Kardomojo kalinimo įstatymo nuostatų pagrindu, pareiškėjas įrodinėjo, kad kardomojo kalinimo priemonių tikslas turėtų būti ne nubausti ar pataisyti asmenį, o garantuoti proceso sklandumą. Jis pakartotinai išsakė savo argumentą dėl jo teisės į nekaltumo prezumpciją ir įrodinėjo, kad kaip nuteistasis jis turėjo teisę į ilgalaikius pasimatymus su sutuoktine pagal Bausmių vykdymo kodeksą. Pareiškėjo vertinimu, Kardomojo kalinimo įstatymo nuostatos, draudžiančios suimtiesiems turėti ilgalaikius pasimatymus su sutuoktiniu ar sugyventiniu, pažeidžia Konvencijos 3 straipsnį. Kalbant apie skundo esmę, pareiškėjas papildomai nurodė, kad fizinio kontakto su žmona nebuvimas sukėlė jam fizinių ir psichinių kančių. Taip pat jis laikė, kad sąmoningoje visuomenėje fizinis kontaktas (lytiniai santykiai) yra tokia pat įprasta gyvenimo dalis kaip miegojimas ar valgymas m. gruodžio mėn. pareiškėjas prašė Vilniaus apygardos teismo grąžinti jį į Kybartų pataisos namus. Tačiau 2007 m. gruodžio 18 d. teismas atmetė prašymą motyvuodamas tuo, kad laukiant antrojo baudžiamojo proceso baigties pareiškėjui galiojo teisinė padėtis asmens, kuriam paskirtas kardomasis kalinimas, o pagal Kardomojo kalinimo įstatymą, asmenys, kuriems paskirtas kardomasis kalinimas, turi būti laikomi kardomojo kalinimo vietoje. Taigi, buvo neįmanoma perkelti pareiškėjo iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo į Kybartų pataisos namus m. sausio 17 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas įpareigojo Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administraciją iš naujo išnagrinėti pareiškėjo prašymą. Teismas nusprendė, kad laikydama pareiškėją tik suimtuoju ir nepaisydama jo nuteisimo kalėjimo administracija per siaurai aiškino nacionalinius teisės aktus ir nepaisė dvigubo pareiškėjo statuso. Taip pat teismas pažymėjo, kad pagal Kardomojo kalinimo vietų vidaus

13 SPRENDIMAS VARNAS prieš LIETUVĄ 11 tvarkos taisyklių punktą, nuteistieji, kaip ir pareiškėjas, kurie yra perkelti į kardomojo kalinimo vietą iš kalėjimo ikiteisminio tyrimo metu kitoje byloje gali turėti ilgalaikius pasimatymus su sutuoktiniu, sugyventine ar kitu artimu asmeniu. Tačiau, remiantis 125 punkto nuostatomis, jeigu tardymo izoliatoriuje nėra sąlygų suteikti ilgalaikių pasimatymų, vienas ilgalaikis pasimatymas pakeičiamas dviem trumpalaikiais pasimatymais. Todėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracijai buvo nurodyta paaiškinti, kodėl pareiškėjui nebuvo taikomas taisyklių punktas ir atsakyti į klausimą, ar toje įstaigoje yra patalpos, skirtos ilgalaikiams pasimatymams su sutuoktiniu, sugyventiniu ar kitu artimu asmeniu. 48. Pareiškėjas apskundė sprendimą akcentuodamas savo dvigubą statusą, dėl ko buvo diskriminuojamas ir pakartotinai reikalavo ilgalaikių pasimatymų su sutuoktine, kurie tuo metu buvo gyvybės ar mirties klausimas. Jis tvirtai prieštaravo dėl 125 punkto nuostatų taikymo tvirtindamas, kad tai jo teisė rinktis, ar iškeisti ilgalaikį pasimatymą į du trumpalaikius pasimatymus su sutuoktine ar ne. Taip pat pareiškėjas teigė, kad Kybartų pataisos namuose jis buvo priskirtas vidutinės apsaugos lygiui (žr. 60 punktą toliau), todėl galėjo turėti vieną trumpalaikį pasimatymą ir vieną ilgalaikį pasimatymą kas tris mėnesius. Pareiškėjo žmona prašė teismo jos vyro prašymą tenkinti. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracija teigė, kad pareiškėjo, kaip suimtojo, statusas buvo daug svarbesnis negu jo, kaip nuteistojo, statusas. Taigi, jis neturėjo teisės į ilgalaikius pasimatymus su sutuoktine. Taip pat administracija teigė, kad, bet kuriuo atveju, kardomojo kalinimo įstaiga neturi jokių patalpų ilgalaikiams pasimatymams su sutuoktiniu, sugyventiniu ar kitu artimu asmeniu m. lapkričio 21 d. Vyriausiasis administracinis teismas panaikino žemesniojo teismo nutartį ir atmetė pareiškėjo skundą. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas buvo perkeltas į Lukiškių tardymo izoliatoriųkalėjimą kaip įtariamasis antrojoje baudžiamojoje byloje, kurioje jam buvo pritaikyta kardomoji priemonė - suėmimas, taigi jam taikytinos Kardomojo kalinimo įstatymo nuostatos. Dėl jo dvigubo teisinio statuso teismas konstatavo: Nuteistas laisvės atėmimo bausme asmuo, kuriam nuosprendis dar neįsiteisėjo ir (ar) nuteistasis, kuriam atliekant laisvės atėmimo bausmę [kitoje byloje] paskirta kardomoji priemonė suėmimas, turi tokią pačią teisinę padėtį kaip ir tie asmenys, kuriems paskirta kardomoji priemonė suėmimas. Priešingu atveju, kardomajame kalinime esantis asmuo, kuris anksčiau nebuvo padaręs nusikaltimo ir nebuvo nuteistas laisvės atėmimu, atsidurtų kur kas blogesnėje padėtyje nei asmuo, jau nuteistas laisvės atėmimu, kuriam kitoje baudžiamojoje byloje paskirta kardomoji priemonė suėmimas. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje svarbu tai, kad [pareiškėjui], kaip įtariamajam

14 12 SPRENDIMAS VARNAS prieš LIETUVĄ [antrojoje] baudžiamojoje byloje yra paskirta kardomoji priemonė - suėmimas ir būtent dėl tos priežasties jis buvo laikomas Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime. Šiuo pagrindu pareiškėjui taikomos visos kardomosios priemonės - suėmimo taisyklės. Ši tvarka apriboja tam tikras jo teises ir laisves, siekiant užtikrinti savalaikį ir netrukdomą baudžiamosios bylos ištyrimą, eliminuojant bet kokią galimybę perduoti kitiems asmenims informaciją, galinčią trukdyti objektyviam bylos ištyrimui. Todėl aplinkybė kad pareiškėjas yra nuteistasis kitoje baudžiamojoje byloje, nagrinėjamo ginčo sprendimui įtakos neturi. 50. Taip pat teismas pažymėjo, kad bet kokia priemonė, taikoma kardomajame kalinime esančiam asmeniui, gali apriboti jo konstitucines teises ir, kad pasimatymų su sutuoktine apribojimas nėra kankinimas, nežmoniškas ar orumą žeminantis elgesys. Ši priemonė nepažeidžia ir pareiškėjo teisės į šeimos gyvenimo gerbimą. Galiausiai, nors pagal Kardomojo kalinimo vietų vidaus tvarkos taisyklių 124 punktą, nuteistieji, kaip ir pareiškėjas, kurie yra perkelti į kardomojo kalinimo vietą iš kalėjimo ikiteisminio tyrimo metu kitoje byloje gali turėti ilgalaikius pasimatymus su sutuoktiniu, sugyventiniu ar kitu artimu asmeniu, ilgalaikis pasimatymas gali būti pakeičiamas dviem trumpalaikiais pasimatymais, jei kardomojo kalinimo įstaiga neturi patalpų ilgalaikiam pasimatymui. Argumentas, kad Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime nėra specialiai ilgalaikiams pasimatymams su sutuoktiniu skirtų patalpų nebuvo atmestas. Todėl net ir darant prielaidą, kad pareiškėjas turi teisę į ilgalaikį pasimatymą su sutuoktine, tokie pasimatymai būtų neįmanomi praktiniu požiūriu. 51. Iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo apskaitos matyti, kad pareiškėjui esant kardomajame kalinime vykstant tyrimui pirmoje baudžiamojoje byloje, nuo 2004 m. gegužės 10 d. iki 2006 m. birželio 19 d. jam buvo suteikti trisdešimt du trumpalaikiai pasimatymai su žmona ir tėvais (įskaitant septyniolika pasimatymų su žmona). Taip pat jam buvo suteikti penki trumpalaikiai pasimatymai su žmona ir tėvais prieš jį perkeliant į Kybartų pataisos namus, konkrečiai nuo 2006 m. birželio 19 d. iki 2006 m. rugsėjo 1 d. 52. Iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo apskaitos taip pat matyti, kad nuo 2006 m. rugsėjo 1 d., kai pareiškėjas buvo perkeltas į Kybartų pataisos namus laisvės atėmimo bausmei atlikti iki 2007 m. birželio 15 d., kai jis buvo suimtas kaip įtariamasis antrojoje baudžiamojoje byloje, pareiškėjui buvo suteikti 7 ilgalaikiai pasimatymai su žmona ir 6 trumpalaikiai pasimatymai su žmona ir draugu. 53. Pareiškėjui pritaikius kardomąją priemonę - suėmimą antrojoje baudžiamojoje byloje, t. y. nuo 2007 m. birželio 15 d. iki 2008 m. vasario 12 d., jam buvo suteikti keturi trumpalaikiai pasimatymai su žmona. 54. Po 2008 m. vasario 12 d. Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria pareiškėjui kardomosios priemonės - suėmimo terminas antrojoje baudžiamojoje byloje nebuvo pratęstas ir jis buvo perkeltas atgal į Kybartų

15 SPRENDIMAS VARNAS prieš LIETUVĄ 13 pataisos namus, ir iki 2009 m. gegužės 22 d, kai jis buvo perkeltas į Vilniaus antruosius pataisos namus, pareiškėjui buvo suteikta 12 ilgalaikių pasimatymų su žmona ir septyni trumpalaikiai pasimatymai su žmona ir draugais. Galiausiai jam būnant Vilniaus antruosiuose pataisos namuose, iki 2010 m. rugsėjo 28 d., dienos, kai Vyriausybė pateikė savo pastabas dėl bylos priimtinumo ir esmės, pareiškėjui suteikti trylika ilgalaikių pasimatymų su žmona ir du trumpalaikiai pasimatymai su draugais ir žmona. D. Kalinimo sąlygos m. gegužės mėn. pareiškėjas institucijoms teikė skundus dėl jo kalinimo sąlygų Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime m. birželio 16 d., patikrinus faktus, Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras pripažino, kad kameros kardomojo kalinimo vietoje buvo perpildytos. Sveikatos priežiūros specialistai pažymėjo, kad jų atlikto patikrinimo metu pareiškėjas buvo laikomas kartu su kitais trimis asmenimis 7,94 kv. m. kameroje, tačiau jie nenurodė, kiek laiko tai tęsėsi. Jo kamera buvo švari, tačiau joje reikėjo kai ką nudažyti ir atlikti grindų remontą. Ventiliacija atitiko taikytinus standartus. Iš teismo turimų bylos dokumentų akivaizdu, kad pareiškėjas neinicijavo bylos administraciniame teisme dėl jo kalinimo sąlygų Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime. II. BYLAI REIKŠMINGA VIDAUS TEISĖ IR PRAKTIKA A. Teisės normos dėl kardomosios priemonės - suėmimo 57. Baudžiamojo proceso kodekse (toliau BPK) numatyta, kad įtariamojo, kaltinamojo ar nuteistojo suėmimo tikslas yra užtikrinti jo dalyvavimą procese, netrukdomą ikiteisminį tyrimą, bylos nagrinėjimą teisme ir nuosprendžio vykdymą, taip pat siekiant užkirsti kelią naujoms nusikalstamoms veikoms (119 straipsnis). Kardomosios priemonės - suėmimo skyrimo pagrindas yra pagrįstas manymas, kad įtariamasis gali: 1) bėgti (slėptis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų arba teismo; 2) trukdyti procesui; 3) daryti naujus nusikaltimus (122 straipsnis). Kardomojo kalinimo įstatymo 2 straipsnyje išvardinti kardomosios priemonės - suėmimo pagrindai yra analogiški pagrindams, numatytiesiems BPK 119 straipsnyje. 58. Pagal Kardomojo kalinimo įstatymo 16 straipsnį, atitinkamos kardomojo kalinimo vietos administracija gali leisti kalinamiesiems iki dviejų valandų trukmės trumpalaikius pasimatymus su giminaičiais ar kitais asmenimis, bet leidimą turi sankcionuoti bylą tiriantis pareigūnas arba

16 14 SPRENDIMAS VARNAS prieš LIETUVĄ teismas. Pasimatymai turi atitikti Kardomojo kalinimo vietų vidaus tvarkos taisykles, kuriose numatyta: XV. KALINAMŲJŲ PASIMATYMŲ SU GIMINAIČIAIS IR KITAIS ASMENIMIS TVARKA 123. Pagal Lietuvos Respublikos kardomojo kalinimo įstatymo 16 straipsnį pasimatyti su giminaičiais arba kitais asmenimis kalinamiesiems tardymo izoliatoriaus administracija leidžia tik tuo atveju, jeigu gaunamas bylą tiriančio pareigūno arba teismo, kurio žinioje yra byla, sutikimas. Ši tvarka taikoma ir nuteistiesiems, perkeltiems iš pataisos darbų įstaigų dėl patraukimo baudžiamojon atsakomybėn kitoje byloje, jeigu jiems paskirta kardomoji priemonė - suėmimas. Įstatymo nustatyta pasimatymų trukmė - iki dviejų valandų. (...) 124. (...) trumpalaikių pasimatymų, kurių vieno trukmė pagal įstatymą - iki keturių valandų, ir ilgalaikių pasimatymų, kurių trukmė pagal įstatymą - iki dviejų parų, skaičius ribojamas šiems nuteistiesiems laisvės atėmimu: (...) kurie (...) perkelti į juos iš pataisos darbų įstaigų atlikti tardymo veiksmų baudžiamosiose bylose arba dėl bylų nagrinėjimo teisme; 125. Nuteistiesiems, nurodytiems šių Taisyklių 124 punkte, jeigu tardymo izoliatoriuje nėra sąlygų suteikti ilgalaikių pasimatymų, vienas ilgalaikis pasimatymas pakeičiamas dviem trumpalaikiais pasimatymais. Socialiniams ryšiams su giminaičiais ir artimaisiais palaikyti tardymo izoliatoriaus direktoriaus nutarimu šiems nuteistiesiems gali būti suteikiami papildomi pasimatymai. (...) 129. Asmuo, atvykęs pasimatyti su kalinamuoju, tardymo izoliatoriaus siuntinių, perdavimų ir banderolių su spauda priėmimo biure surašo prašymą suteikti pasimatymą. Prašymą kartu su bylą tiriančio pareigūno arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytiniu sutikimu šis asmuo įteikia biuro darbuotojui. (...) Biuro darbuotojas, įsitikinęs, kad pasimatymą suteikti galima, apie tai informuoja tardymo izoliatoriaus direktorių arba jo pavaduotoją, kurie rašytiniame prašyme suteikti pasimatymą nurodo jo trukmę, o jeigu suteikti pasimatymą atsisako, - atsisakymo motyvus. (...) Bylą tiriančio pareigūno arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytinis sutikimas suteikti pasimatymą galioja tiktai vienam pasimatymui. Pasimatyti su vienu kalinamuoju arba nuteistuoju vienu metu gali ne daugiau kaip du suaugę asmenys, su kuriais gali būti nepilnamečiai ir mažamečiai kalinamojo arba nuteistojo vaikai.

17 SPRENDIMAS VARNAS prieš LIETUVĄ 15 (...) 131. Kalinamiesiems ir nuteistiesiems pasimatyti su giminaičiais arba kitais asmenimis tardymo izoliatoriaus trumpalaikių pasimatymų patalpoje įrengiama salė. Išilgai salės įrengiamas ne siauresnis kaip 120 centimetrų ir ne aukštesnis kaip 70 centimetrų stalas. Stalas vienu galu turi remtis į salės sieną. Nuo stalviršio apačios iki grindų stalas pertveriamas ištisine medine pertvara. Pagal stalo ilgį nuo lubų iki stalo viršaus, paliekant 20 centimetrų tarpą, įrengiamas metalinis tinklas. Asmenys, atvykę į pasimatymą, per tarpą tarp stalo ir tinklo gali maisto produktais vaišinti kalinamuosius ir nuteistuosius Toje stalo pusėje, kurioje turi sėdėti kalinamieji ir nuteistieji, įrengiamos ne platesnės kaip 80 centimetrų ir ne ilgesnės kaip metro kabinos. Visos kabinos nuo grindų iki lubų atskiriamos pertvaromis. (...) 133. Toje stalo pusėje, kurioje turi sėdėti asmenys, atvykę pasimatyti su kalinamaisiais ir nuteistaisiais, pastatomas reikiamas kiekis taburečių arba kėdžių. Šioje stalo pusėje kabinos neįrengiamos (...) 134. Skersai pasimatymų stalo, jo gale, pastatomas pasimatymus kontroliuojančių pareigūnų stalas. Pareigūnai privalo turėti aliarminį ryšį su budėtojų patalpa. (...) 138. Pasimatymą kontroliuojantys pareigūnai privalo nuolat stebėti asmenis, atvykusius į pasimatymą, kalinamuosius ir nuteistuosius. Pasimatymo metu asmenims, atvykusiems į pasimatymą, kalinamiesiems ir nuteistiesiems draudžiama perduoti vieni kitiems raštelius ir kitokius daiktus (išskyrus maisto produktus). B. Teisės normos dėl laisvės atėmimo bausmių atlikimo 59. Kai suaugusiam asmeniui skiriama laisvės atėmimo bausmė, jis arba ji atlikti bausmės siunčiami į vieną iš trijų rūšių pataisos įstaigų: pataisos namus, kalėjimą arba atvirąją koloniją (Bausmių vykdymo kodekso, toliau BVK, 62 straipsnis). 60. Pagal BVK ir 94 straipsnius, kai nuteistasis apgyvendinamas pataisos namuose, pareiškėjo atveju Kybartų pataisos namuose jis arba ji turi teisę į trumpalaikius (iki keturių valandų trukmės) ir ilgalaikius (iki keturiasdešimt aštuonių valandų trukmės, įskaitant su teise kartu gyventi) pasimatymus. Lankytojų priėmimo dažnumas priklauso nuo nuteistojo

18 16 SPRENDIMAS VARNAS prieš LIETUVĄ apsaugos lygio 1. Priskirtiesiems žemiausios apsaugos lygiui leidžiamas vienas trumpalaikis pasimatymas su draugais arba/ir giminaičiais ir vienas pasimatymas su sutuoktine (-iu) mažiausiai kartą kas du mėnesius. Nuteistiesiems, kurie priskirti vidutinės apsaugos lygiui, leidžiamas vienas trumpalaikis ir vienas ilgalaikis pasimatymas kas tris mėnesius. Galiausiai, nuteistiesiems, priskirtiems aukščiausios apsaugos lygiui, pasimatymai draudžiami, bet jie gali kartą per du mėnesius paskambinti telefonu. Trumpalaikiai pasimatymai vyksta įstaigos atstovo akivaizdoje, bet įstaigos atstovas nesiklauso lankytojo ir kalinio pokalbio. Ilgalaikiai pasimatymai vyksta tam skirtose pataisos įstaigos patalpose. 61. Asmenys, padarę labai sunkius nusikaltimus, bausmę atlieka kalėjimuose. Priskirtieji vidutinės apsaugos kategorijai turi iki vieno trumpalaikio pasimatymo kas du mėnesius. Kalėjimo administracijos leidimu, toks trumpalaikis pasimatymas gali būti pakeistas į pasimatymą su sutuoktine (-iu) specialiai įrengtose patalpose nedalyvaujant įstaigos atstovui (BVK 83 ir 85 straipsniai). Asmenys, nuteisti dėl neatsargių nusikaltimų ir atliekantys bausmę atvirosiose kolonijose, gali be apribojimų gauti pasimatymus ir net kartą per savaitę iki dviejų parų parvykti namo (BVK 85 ir 91 straipsniai). C. Teisės normos, reglamentuojančios civilines teisines priemones dėl neteisėtos kardomosios priemonės - suėmimo 62. Civilinio kodekso straipsnio 1 dalis leidžia pareikšti civilinį ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos neteisėtų tyrimą atliekančių institucijų veiksmų ar teismo veiksmų atveju baudžiamojoje byloje. Ši nuostata numato žalos, atsiradusios dėl neteisėto nuteisimo, sulaikymo ar suėmimo, neteisėtų procesinių prievartos priemonių taikymo ar neteisėtos administracinės nuobaudos paskyrimo, atlyginimą m. spalio 1 d. Aukščiausiasis teismas priėmė sprendimą dėl M. B. kuris tvirtino, kad patyrė neturtinę žalą dėl jam tariamai neteisėtai taikytos kardomosios priemonės - suėmimo, byloje. Prieš tai Vilniaus apygardos teismas ir Apeliacinis teismas atmetė M. B. ieškinį motyvuodami tuo, kad civilines bylas nagrinėjantis teismas neturi jurisdikcijos vertinti M. B. suėmimo teisėtumo baudžiamojoje byloje. Taip pat šie du teismai argumentavo, kad M. B. neturėjo teisės į žalos atlyginimą, nes nutartys dėl jo suėmimo nebuvo pripažintos neteisėtomis ir pripažintos negaliojančiomis jo baudžiamojoje byloje. 64. Aukščiausiasis teismas atmetė šiuos argumentus ir pažymėjo, kad Lietuvos teismai gali tiesiogiai taikyti Konvenciją, ypatingai Konvencijos 5 straipsnio 3 dalį, ir, kad spręsdami dėl M. B. ieškinio dėl žalos atlyginimo 1 Pagal BVK, nuteistieji priskiriami paprastajai, lengvajai arba drausmės grupei.

19 SPRENDIMAS VARNAS prieš LIETUVĄ 17 žemesnės instancijos teismai neištyrė, ar jo suėmimo trukmė buvo pagrįsta neatsižvelgiant į tai, kad teismų nutartys dėl jo suėmimo nebuvo pripažintos negaliojančiomis baudžiamojoje byloje. Byla buvo grąžinta Apeliaciniam teismui nagrinėti iš naujo m. rugsėjo 20 d. nutartimi Apeliacinis teismas patenkino M. B. ieškinį iš dalies ir priteisė jam Lietuvos litų (LTL) (maždaug eurų (EUR)) už žalą, kurią jis patyrė dėl suėmimo, kurio trukmė, teismų nuomone, buvo nepagrįsta m. vasario 28 d. Aukščiausiasis teismas paliko šią nutartį nepakeistą. 67. Kitoje civilinėje byloje 2005 m. birželio 7 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas pripažino, kad baudžiamasis procesas, kuriame ieškovas buvo kaltinamas netinkamu apskaitos tvarkymu ir dėl kurio buvo priimtas sprendimas nepasišalinti iš savo gyvenamosios vietos, buvo vilkinamas dėl tyrėjų neveikimo ir todėl tęsėsi nepagrįstai ilgai. Todėl ieškovas turėjo teisę į žalos atlyginimą pagal Civilinio kodekso straipsnio 1 dalį. Atsižvelgdamas į tai, kad įpareigojimas nepasišalinti iš gyvenamosios vietos buvo švelniausia procesinė priemonė ir ji buvo taikoma tik aštuoniolika mėnesių, teismas priteisė ieškovui LTL (maždaug 870 EUR) dydžio neturtinės žalos atlyginimą m. birželio 5 d. Apeliacinis teismas išsprendė dar vieną civilinę bylą, kurioje ieškovas buvo kalinamas dešimt mėnesių nesant jokio tinkamo teisinio pagrindo. Taip pat teismas nustatė, kad ieškovo byloje ikiteisminis tyrimas buvo nepagrįstai ilgas, nes ketverius metus nebuvo atliekami jokie tyrimo veiksmai. Atsižvelgęs į teismo praktiką panašiose bylose ir remdamasis Civilinio kodekso straipsniu, teismas priteisė ieškovui LTL (maždaug EUR) neturtinei žalai atlyginti. D. Kitos reikšmingos teisės normos 69. Bylai reikšmingu metu Baudžiamasis kodeksas numatė, kad tas, kas pagrobė didelės vertės svetimą turtą arba pagrobė svetimą turtą dalyvaudamas organizuotoje grupėje, baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų (178 straipsnio 3 dalis). Tas, kas dalyvavo nusikalstamo susivienijimo veikloje, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki penkiolikos metų (249 straipsnio 1 dalis). Nusikalstamas susivienijimas tai sunkiausia bendrininkavimo forma, kuri apibrėžiama kaip bendrininkavimas, kai bendrai nusikalstamai veiklai vienam ar keliems sunkiems ar labai sunkiems nusikaltimams daryti susivienija trys dar daugiau asmenų, kuriuos sieja pastovūs tarpusavio ryšiai bei vaidmenų ar užduočių pasiskirstymas (25 straipsnio 1 ir 4 dalys). Kita nusikalstamo bendrininkavimo forma, kuri pripažįstama Baudžiamajame kodekse, yra organizuota grupuotė, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria daryti kelis nusikaltimus arba vieną sunkų ar labai

20 18 SPRENDIMAS VARNAS prieš LIETUVĄ sunkų nusikaltimą ir kiekvienas grupės narys, darydamas nusikaltimą, atlieka tam tikrą užduotį ar turi skirtingą vaidmenį (25 straipsnio 3 dalis). 70. Baudžiamojo proceso kodeksas numato, kad jei yra paduotas apeliacinis skundas, nuosprendis nepradedamas vykdyti. Tačiau nuosprendis gali būti pradėtas vykdyti tik tuo atveju, jeigu nuteistasis raštu pareiškia norą pradėti atlikti bausmę, kol byla bus išnagrinėta apeliacine tvarka (315 straipsnis). III. BYLAI REIKŠMINGA TARPTAUTINĖ TEISĖ IR PRAKTIKA A. Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas 71. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto, kuris Lietuvai galioja nuo 1991 m. lapkričio 20 d., 10 straipsnyje numatyta: 10 straipsnis 1. Su visais asmenimis, kuriems atimta laisvė, turi būti elgiamasi humaniškai ir gerbiant prigimtinį žmogaus asmenybės orumą. 2. a) Išskyrus ypatingus atvejus, suimti kaltinamieji laikomi atskirai nuo nuteistųjų ir jiems taikomas atskiras režimas, atitinkąs jų, kaip nenuteistų asmenų, statusą; m. balandžio 10 d. Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Komitetas priėmė Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 10 straipsnio Bendrąjį komentarą Nr. 21. Jame numatyta: 4. Elgimasis su visais asmenimis, kuriems atimta laisvė, humaniškai ir gerbiant prigimtinį žmogaus asmenybės orumą yra pamatinė ir visuotinai taikoma norma. Todėl mažų mažiausiai šios normos taikymas negali priklausyti nuo valstybės narės turimų materialinių išteklių straipsnio 2 dalis (a) numato suimtų kaltinamų asmenų laikymą atskirai nuo nuteistųjų, išskyrus ypatingus atvejus. Toks atskyrimas reikalingas norint pabrėžti jų, kaip nenuteistų asmenų, kurie turi teisę būti laikomi nekaltais, kaip numatyta 14 straipsnio 2 dalyje... B. Europos Tarybos dokumentai 73. Europos kalinimo taisyklės yra Europos Tarybos valstybėms narėms skirtos Ministrų Komiteto rekomendacijos dėl minimalių standartų, taikytinų laisvės atėmimo vietose. Valstybės raginamos remtis Taisyklėmis

21 SPRENDIMAS VARNAS prieš LIETUVĄ 19 taikydamos savo įstatymus ir strategijas bei užtikrinti plačią Taisyklių sklaidą jų teisminėms institucijoms, įkalinimo įstaigų darbuotojams bei asmenims, kuriems atimta laisvė m. Europos kalinimo taisyklės m. vasario 12 d. Europos Tarybos Ministrų Komitetas priėmė 1987 m. Europos kalinimo taisykles (Rekomendacija Nr. R (87) 3). Taisyklių V dalyje yra numatyti keli pagrindiniai principai dėl nenuteistų kalinių, įskaitant šiuos principus: 91. Nepažeidžiant teisės normų dėl asmens laisvės apsaugos arba tvarkos, kurios turi būti laikomasi nenuteistų kalinių atžvilgiu, nustatymo, su kaliniais, kurie laikomi nekaltais tol, kol jo kaltė neįrodyta... elgiamasi be jokių apribojimų, išskyrus tuos apribojimus, kurie yra reikalingi dėl baudžiamojo proceso ir institucijos saugumo Nenuteistiems kaliniams leidžiama nedelsiant informuoti savo šeimas apie suėmimą ir jiems užtikrinamos visos pagrįstos bendravimo su šeima, draugais ir asmenimis, su kuriais palaikyti ryšius jie gali būti teisėtai suinteresuoti, priemonės. 2. Taip pat jiems leidžiama turėti pasimatytus su jais... taikant tokius apribojimus ir vykdant tokią priežiūrą, kokia yra būtina teisingumo vykdymo interesais ir kalinimo įstaigos saugumo ir tinkamos tvarkos palaikymo tikslais m. Europos kalinimo taisyklės m. sausio 11 d. Europos Tarybos Ministrų komitetas patvirtino naują Europos kalinimo taisyklių redakciją (Rekomendacija Rec(2006)2). Europos Tarybos Ministrų kabinetas pažymėjo, kad 1987 m. Taisykles buvo būtina iš esmės peržiūrėti ir patikslinti tam, kad jose atsispindėtų bausmių atlikimo politikos, nuteisimo praktikos ir viso įkalinimo vietų Europoje valdymo pokyčiai m. Taisyklėse, be kita ko, numatyti šie principai, susiję su nenuteistais kaliniais: Teismo laukiančių kalinių rėžimui negali daryti poveikio ta aplinkybė, kad jie gali būti nuteisti už kriminalinį nusikaltimą Nustatant teismo laukiančių kalinių rėžimą kalinimo įstaigos turi vadovautis visiems kaliniams taikomomis taisyklėmis ir sudaryti galimybę teismo laukiantiems kaliniams dalyvauti įvairiose minėtose taisyklėse numatytose veiklose Nesant specialaus teismo draudimo konkrečiam laikui, teismo laukiantys kaliniai turi teisę:

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

ŠIFRAS PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variant

ŠIFRAS PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variant PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variantų ir jį pažymėkite apibraukdami Neaiškūs žymėjimai, keli pažymėti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baudžiamoji teisė Baudžiamoji teisė kas tai? Baudžiamoji teisė tai teisės šaka, kuri veikia tik tada, kai kitos teisės šakos nebeveikia. Kai civilinė teisė nebesugeba paveikti žmonių taip, kad jie gerbtų

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. rastine@sapt.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas

Detaliau

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx)

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx) ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip mes priimame sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo 1 Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke paaiškinama kaip valstybinės prokuratūros vadovas (DPP) priima sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo.

Detaliau

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS ĮSAKYMAS DĖL INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. I-213 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros

Detaliau

Konstitucinis Teismas

Konstitucinis Teismas Byla Nr. 14/2015-1/2016-2/2016-14/2016-15/2016 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 189 1 STRAIPSNIO 1 DALIES ATITIKTIES

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip kreiptis dėl peržiūros ir informacijos apie priežastis Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke aprašoma veiksmų tvarka, kaip kreiptis dėl sprendimo peržiūros ir informacijos apie sprendimą priežastis

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis. Įtariamojo statusą lemiančių konstitucinių pradų

Detaliau

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija 2010 3 30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 83/389 EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJA (2010/C 83/02) 2010 3 30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 83/391 Europos Parlamentas, Taryba

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

2019 m. vasaris

2019 m. vasaris 2019 m. vasaris PARENGTA LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖS TYRIMŲ GRUPĖS Pastaba. Šioje apžvalgoje pateikiamos neoficialios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau ir LAT) procesinių sprendimų santraukos.

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta 2017 05 22 Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE,

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc Administracinė byla Nr. A 502-1070/2009 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2009 m. spalio 1 d. Vilnius Lietuvos

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

THE CONSTITUTIONAL COURT OF LITHUANIA

THE CONSTITUTIONAL COURT OF LITHUANIA Byla Nr. 42/04 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAKLAUSIMO, AR PER 2004 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMUS NEBUVO PAŽEISTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE Sudaryta 1996

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Administracinė byla Nr

Administracinė byla Nr Dokumentas atspausdintas iš teismų praktikos paieškos sistemos INFOLEX. Praktika (www.teismupraktika.lt) Kortelė: 1694794_RegNr_eA-691-1062/2019 http://www.infolex.lt/tp/1694794 Administracinė byla Nr.

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Print

Print Teisėjų etikos ir drausmės komisijos veiklos ataskaita 08 sausio d. - gruodžio d. Gauti teikimai, pareiškimai, prašymai, skundai bei kiti dokumentai 4 54 8 Grąžinti pareiškimai, prašymai, skundai (nenagrinėti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2018-04-27 Nr. 4D-2017/1-1262 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo

Detaliau

Anne-Marie and Gustaf Ander Centre for Media Studies at SSE Riga Žiniasklaidos teisės vadovas Autoriai: Liudvika Meškauskaitė, Dainius Sinkevičius Red

Anne-Marie and Gustaf Ander Centre for Media Studies at SSE Riga Žiniasklaidos teisės vadovas Autoriai: Liudvika Meškauskaitė, Dainius Sinkevičius Red Anne-Marie and Gustaf Ander Centre for Media Studies at SSE Riga Žiniasklaidos teisės vadovas Autoriai: Liudvika Meškauskaitė, Dainius Sinkevičius Redaktorė: Džina Donauskaitė 2018, Vilnius Anne-Marie

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

EN

EN EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 28.7.2009 KOM(2009) 373 galutinis 2009/0100 (CNS) C7-0156/09 PASIŪLYMAS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL EUROPOS BENDRIJOS SUDARYTINOS KONVENCIJOS DĖL VAIKO IR KITŲ ŠEIMOS NARIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

2004 METŲ MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO DABO APŽVALGA

2004 METŲ MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO DABO APŽVALGA MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO 2017 METŲ VEIKLOS APŽVALGA 2018 m. kovas Parengė Vyriausioji specialistė teismo kanclerio tarnyboje Kristina Videikienė 2018-03-14 TURINYS ĮŽANGA...3 I. BYLŲ NAGRINĖJIMO

Detaliau

http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 Autentiškas vertimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vertimo, dokumentacijos ir informacijos centras TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2201/2003

Detaliau

Konstitucinis Teismas

Konstitucinis Teismas Byla Nr. 70/06 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 1698 DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS ALITA VALSTYBEI NUOSAVYBĖS

Detaliau

ISSN (online) Teisės apžvalga Law review No. 2 (14), 2016, p SOCIALINIO TYRIMO IŠVADA NAGRINĖJANT BAUDŽIAMĄSIAS BYLAS 1 Ilona Micha

ISSN (online) Teisės apžvalga Law review No. 2 (14), 2016, p SOCIALINIO TYRIMO IŠVADA NAGRINĖJANT BAUDŽIAMĄSIAS BYLAS 1 Ilona Micha SOCIALINIO TYRIMO IŠVADA NAGRINĖJANT BAUDŽIAMĄSIAS BYLAS 1 Ilona Michailovič 2, Mindaugas Girdauskas 3 DOI: http://dx.doi.org/10.7220/2029-4239.14.22 SANTRAUKA Straipsnyje analizuojama teisinė ir kriminologinė

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl teisės į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

FOURTH EVALUATION ROUND

FOURTH EVALUATION ROUND 2019 m. birželio 21 d. GrecoRC4(2019)18 F O U R T H KETVIRTASIS VERTINIMO ETAPAS Parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevencija ANTROJI REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA LIETUVA E V A

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis.

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis. LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo L 119/132 2016 5 4 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/681 2016 m. balandžio 27 d. dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos,

Detaliau