Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I"

Transkriptas

1

2 Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto nr. Brėžinio nr. Pavadinimas Pastabos TEKSTINĖ DALIS Dokumentų ir brėžinių sudėties žiniaraštis lapas Aiškinamasis raštas lapai Bendrieji statinio rodikliai lapas Ištrauka iš Vilniaus miesto BP lapas Projektavimo užduotis lapai 6 Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygos lapas 7 Ištrauka iš Taikos g. kaimynijų schemos, aplinkinės teritorijos revitalizacija lapas 8 Sklypo planas (M :00) lapas 9 Cokolinio aukšto planas (M :00) lapas 0 Tipinio aukšto planas (M :00) lapas Pjūviai (M :00) lapas Rytinis ir vakarinis fasadai (M :00) lapas Pietinis ir šiaurinis fasadai (M :00) lapas Vizualizacija 0 lapas Vizualizacija 0 lapas 6 Sporto ir laisvalaikio zonos aplinkinių namų gyventojams vizualizacija lapas Proj. dalis Stadija Pareigos At.Nr. V., pavardė parašas data SA-AR PP PV S.Pamerneckis 08-06

3 AIŠKINAMASIS RAŠTAS SP Architektų grupė Bendrieji duomenys Daugiabučio gyvenamojo namo architektūrinės dalies projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis: Užsakovo užduotimi; Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu; Patvirtinta Projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi, Reg. Nr. PPU /8 ( ); Vilniaus m.ūkio ir trans. prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygos Nr.8/87(08.0.); Galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimais; Topografine nuotrauka su požeminių komunikacijų išrašais (atliko UAB Baltijos matavimų organizacija. Esamos teritorijos būklės apžvalga ir charakteristika Teritorija, kurioje yra nagrinėjamas sklypas, yra Vilniaus miesto šiaurės vakarinėje dalyje, Justiniškių seniūnijoje. Šiaurinėje ir pietinėje teritorijos dalyse, taip pat rytinėje, kitapus Taikos g., stovi -9 aukštų daugiabučiai. Vakarinėje dalyje yra Vilniaus Taikos progimnazija. Nagrinėjamas žemės sklypas yra L formos, jo plotas m² (skl. kad. Nr. 00/008:000). Sklypas neužstatytas. Vakarinėje dalyje sklypas ribojasi su Vilniaus Taikos progimnazijos teritorija (skl. kad. Nr. 00/008:009), rytinėje dalyje su Taikos g., šiaurinėje ir pietinėje teritorijos dalyse su laisvu valstybinės žemės fondu (LVŽF). Sklypui nustatyti šie servitutai: S plotas 9 m², teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis), ir S plotas 7 m², teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis). Projektuojant daugiabutį gyvenamąjį namą servitutą S planuojama keisti. Sklypo reljefas kyla pietų šiaurės kryptimi, žemės paviršius kinta nuo 7,0 m iki 7, m. Šiaurinė sklypo dalis apželdinta medžiais. Pagal išduotą projektinių pasiūlymų rengimo užduotį sklype numatyti šie reglamentai: žemės naudojimo paskirtis intensyvaus užstatymo gyvenamosios teritorijos; statinio paskirtis daugiabučiai gyvenamieji namai (6.); užstatymo tipas laisvas planavimas; leistinas statinių aukštų skaičius - a. (max. alt. 87,6); statinių aukštis nuo vid. žemės paviršiaus m; leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas iki,; leistinas žemės sklypo užstatymo tankis iki %; priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype ne mažesnis kaip 0% sklypo ploto. ATESTATO NR. PROJEKTUOTOJAS: UAB SP architektų grupė Pušų g. 9-, Vilnius tel.: , el.p.: PDV S. PAMERNECKIS STATINIO PAVADINIMAS: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS (6.) Taikos g. 7B, Vilnius BRĖŽINIO PAVADINIMAS: AIŠKINAMASIS RAŠTAS LAIDA 0 LT STATYTOJAS: UAB TOPAZO BRĖŽINIO ŽYMUO: 8-0-PP-SA-AR LAPAS LAPŲ

4 AIŠKINAMASIS RAŠTAS SP Architektų grupė Sklypo sutvarkymo ir architektūriniai sprendimai Patekimas ir įvažiavimas į sklypą projektuojamas iš pietinėje sklypo dalyje esančios Taikos gatvės. Be to šioje sklypo dalyje projektuojamas 6 ir 7 vietų automobilių aikštelė. Naujas gyvenamojo namo tūris komponuojamas išilgai šiaurės pietų kryptimi, iki gretimų statinių išlaikant normatyvinius atstumus. Pastato plano forma ir atskirų dalių aukščiai parinkti taip, kad būtų išlaikytas normatyvinis patalpų, aplinkiniuose pastatuose, apšviestumas. Statinio tūris dėstomas sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Kitu atveju bus gauti NŽT sutikimai (nuo Taikos g.). Sklypo centre esamas servitutas ( S pėsčiųjų takas) perkeliamas į šiaurinę sklypo dalį, S naikinamas. Projektuojamas pastatas susideda iš pailgo aukštų gyvenamojo tūrio bei cokolinio aukšto. Cokoliniame aukšte numatyta įrengti 6 vietų automobilių parkavimo aikštelę, iš kurių parkavimo vetos ŽN. Visos parkavimo vietos numatomos sklype (t.y. 6+=69 vietos). Įvažiavimas į cokolinį aukštą projektuojamas iš pietinėje sklypo dalyje esančios gatvės. Cokoliniame aukšte taip pat numatyta įrengti laiptinių ir liftų holus, technines patalpas, dviračių saugyklas, buitinių atliekų konteinerių vietas. Gyvenamieji butai projektuojami nuo pirmo iki ketvirto aukšto, viso 68 butai. Siekiant išlaikyti teritorijoje vyraujantį dantytą užstatymo charakterį, pagrindinis tūris formuojamas iš kelių platesnių segmentų, sujungtų siauresniu tūriu. Kraštiniuose tūriuose numatyta įrengti po vieną laiptinės bei lifto bloką, patekimas į butus numatytas rytinėje pastato dalyje įrengiant įstiklintą galeriją. aukštuose projektuojami kambarių butai. Viso numatyta 68 butai. Butai projektuojami C garso klasės (priimtino akustinio komforto). Butuose svetainės projektuojamos su integruotomis virtuvėmis. Didesniuose butuose langai išdėstyti taip, kad būtų galimybė atskirti virtuvę nuo svetainės. Visi butai turi, m pločio balkonus ir atitinka insoliacijos keliamus reikalavimus. Kiekviename bute numatyta įrengti ne mažesnį kaip,0 m san. mazgą su vonia. Įėjimai į pastatą projektuojami rytinėje dalyje, nuo Taikos g. pusės. Pastato absoliuti altitudė 87,6 m, t.y. m nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės. Šiaurinėje sklypo dalyje įrengiama namo gyventojų vaikų žaidimo aikštelė, kuri atribota servitutu S nuo projektuojamos rajono gyventojų bendro naudojimo sporto aikštelės su poilsio zona, kurią planuoja įrengti statytojas. Vakarinėje sklypo dalyje, besiribojančia su mokyklos teritorija, siūloma įrengti dekoratyvinę sienutę, kintančią nuo, m iki,8 m. Be to, pagal išduotas miesto ūkio sąlygas numatoma įrengti: asfaltbetonio dangos privažiavimo kelio išplatinimą nuo Taikos g. Iki gyvenamojo namo Taikos g. 7; ne siauresnė kaip, m pločio bet. plytelių šaligatvį ties žemės skl. (kad. Nr. 00/008:0) pietine ir pietvakarine pusėmis, sujungiant su esamais takais; Taikos g. atkarpoje ties sklypu (kad. Nr. 00/008:0) bendro naudojimo automobilių stovėjimo juostą; Taikos g. esančios perėjos vietoje šviesoforą. Išorės apdaila ir elementai Pastato išorės sienų apdailai numatomas faktūrinis apdailinis tinkas šviesiai pilkas (RAL 900) derinamas su tamsiai pilku tinku (RAL 70), numatoma rustų grafika. Pastato fasadų spalvos ir medžiagiškumas derinami prie aplinkinio užstatymo. Statinio cokolį numatoma tinkuoti faktūriniuapdailiniu tinku (RAL 70) bei aptaisyti vertikaliomis met. žaliuzėmis. Virš įėjimų į pastatą numatomas stogeliai iš laikančių kombinuotų nerūdyjančio ir dažyto plieno konstrukcijų. Įėjimų į laiptines durys aliumininės arba plieninės su pritraukėjais. Pastato langai PVC profilių, pilkos spalvos (RAL 70). Langų šilumos perdavimo koeficientas numatytas 0,8 W/mK. Langų triukšmo varža numatyta -0 dba. Visi langai su mikroventiliacija bei 8-0-PP-SA-AR Lapas Lapų Laida 0 DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS (6.) Taikos g. 7B, Vilnius

5 AIŠKINAMASIS RAŠTAS SP Architektų grupė padėčių varstymu. Užtikrinant žmonių saugumą dideliuose languose įvedamas dalinimas h=0,8 m aukštyje nuo vidaus patapų grindų (apatinė lango zona grūdinto stiklo). Balkonų turėklai (h=,0 m) gaminami iš laminuoto grūdinto stiklo, plieno profilių, kurie cinkuojami ir dažomi milteliniu būdu (spalva pilka RAL 70). Stogo parapetų tvorelė metalinė h = 0,60 m. Pastato konstrukcijos Projektuojamo pastato pamatai gežbetoniniai, pastato laikančios konstrukcijosb monolitinės laikančios kolonos su monolitinėmis (surenkamomis) perdangomis, stogas sutapdintas, išorės sienos keraminiai blokeliai, apšiltinti cm termoizoliacine madžiaga. Inžineriniai sprendimai Pastato inžinerinės sistemos bus prijungiamos prie centralizuotų miesto tinklų pagal tinklus eksploatuojančių organizacijų išduotas sąlygas. Prevencinės priemonės apsaugai nuo smurto ir vandalizmo Pastato sklypo išorinė erdvė tarp gatvės važiuojamosios dalies krašto ir užstatymo linijos namo fasado ir tarp gretimų pastatų yra gerai apžvelgiama. Įėjimas ir erdvė už įėjimo durų bus nuolat apšviesta natūralia ar dirbtine šviesa. Dirbtinis apšvietimas turi būti įjungiamas automatiškai. Numatomas bendras teritorijos apšvietimas tamsiu paros metu, kuris netrukdytų aplinkinių namų gyventojams. Trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų užtikrinimas Projektiniai pasiūlymai parengti taip, kad pastato, sklypo formavimo, priėjimų ir privažiavimų, inžinerinių sistemų požeminės ir antžeminė statyba (tiesimas) nepablogins trečiųjų asmenų statinių esamos būklės ir nesudarys prielaidų atsirasti veiksniams, galintiems vėliau (juos naudojant) pabloginti tų statinių techninę būklę. Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos nesuvaržomos išlieka galimybė patekti į vietinės reikšmės kelius, išlieka galimybė naudotis inžineriniais tinklais. 8-0-PP-SA-AR Lapas Lapų Laida 0 DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS (6.) Taikos g. 7B, Vilnius

6 AIŠKINAMASIS RAŠTAS SP Architektų grupė Pastatytas pastatas eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, nesukels elektros tiekimo trikdymo. Suprojektuoti pastatų visumos sprendiniai nesumažins trečiųjų asmenų sklypų ir butų insoliacijos dydžių, nustatytų galiojančiuose statybos techniniuose reglamentuose. Sklype bus suprojektuota lietaus (tirpstančio sniego) vandens surinkimo sistema, o vanduo nuvedamas į lietaus nuotekų tinklus. Projektuojamas pastatas žalingo poveikio aplinkai nesudaro. Galimų avarijų ir avarinių teršalų išmetamų į aplinką nebus. Gretimos aplinkinės teritorijos revitalizacija Projektiniuose pasiūlymuose numatomi šie gretimos aplinkinės teritorijos prie Taikos g. 7B, Vilnius revitalizacijos sprendimai (žr. pridedamą schemą): Žemės sklype Taikos g. 7B, Vilniuje bus įrengta bendro naudojimo sporto aikštelė su lauko treniruokliais ir laisvalaikio zona, skirta aplinkinių daugiabučių namų gyventojams; Bus išplatinta Taikos g. ties žemės sklypu Taikos g. 7B, Vilniuje įrengiant bendro naudojimo automobilių stovėjimo juostą; Bus išplatinta asfaltbetonio dangą nuo Taikos g. iki gyvenamojo namo Taikos g. 7, Vilniuje (atkarpomis); Taikos g., esamos pėsčiųjų perėjos vietoje bus įrengtas šviesoforas. Projekto dalies vadovas Architektai arch. Saulius Pamerneckis arch. Indrė Smalakė 8-0-PP-SA-AR Lapas Lapų Laida 0 DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS (6.) Taikos g. 7B, Vilnius

7 Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI BENDRIEJI RODIKLIAI Bendrieji pastato rodikliai Pavadinimas Mato vnt Kiekis Pastabos SKLYPAS: Sklypo plotas. m m² Sklypo užstatymo intensyvumas. %, Sklypo užstatymo plotas. m² 8 m² Sklypo užstatymo tankumas. % 0 % PASTATAS: Pastato bendras plotas. m 9, Pastato antžeminės dalies plotas. m 60,9 Pastato butų plotas. m 6,60 Pastato požeminės dalies plotas. m, Aukštų skaičius. vnt. Butų skaičius, iš jų: vnt. 68 -, kambario; vnt. kambarių; vnt. 0 kambarių; vnt. Projekto vadovas arch. S. Pamerneckis Proj. dalis Stadija Pareigos At.Nr. V., pavardė parašas data SA-AR PP PV S.Pamerneckis 08-06

8 ATESTATO NR. PROJEKTUOTOJAS: UAB SP architektų grupė Pušų g. 9-, Vilnius tel.: , el.p.: PDV ARCH S. PAMERNECKIS I. SMALAKĖ SP STATINIO PAVADINIMAS: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS (6.) Taikos g. 7B, Vilnius BRĖŽINIO PAVADINIMAS: M : 000 LAIDA IŠTRAUKA IŠ VILNIAUS MIESTO BP 0 ETAPAS PP STATYTOJAS: UAB "TOPAZO" BRĖŽINIO ŽYMUO: 8-0-PP-SA0.B-00 LAPAS LAPŲ

9

10

11

12

13

14

15 COKOLINIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA Nr. Patalpa Plotas Laiptų aikštelė 0. m² Laiptų aikštelė 6.7 m² Techninė patalpa.78 m² Techninė patalpa.70 m² Buitinių atliekų laikymo.6 m² vieta 6 Dviračių saugykla.8 m² 7 Uždara parkavimo aikštelė.7 m². m² J H m² 00 Sklypo riba G m² m² m² DVIRAČIŲ STOVĖJIMO VIETA 7/8 9/0 / / /6 F E D % m² m² 9 00 AUTOMOBILIŲPARKAVIMO SISTEMA G6-8 Viso: 0 parkavimo vietų C B.6 m² BUITINIŲ KONTEINERIŲ LAIKYMO VIETA /8 9/0 / / /6 A A ATESTATO NR. PROJEKTUOTOJAS: UAB SP architektų grupė Pušų g. 9-, Vilnius tel.: , el.p.: PDV S. PAMERNECKIS ARCH I. SMALAKĖ SP STATINIO PAVADINIMAS: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS (6.) Taikos g. 7B, Vilnius BRĖŽINIO PAVADINIMAS: M : LAIDA COKOLINIO AUKŠTO PLANAS 0 ETAPAS PP STATYTOJAS: UAB "TOPAZO" BRĖŽINIO ŽYMUO: 8-0-PP-SA.B-0 LAPAS LAPŲ

16 K Koridorius 8.0 K Koridorius 8. K Koridorius B-[k] 6. m² Holas.0 Svetainė; virtuvė. Vonia; WC. Miegamasis 0.76 Drabužinė.6 6. B-[k] m² Holas 8.76 Svetainė; virtuvė. Vonia; WC.6 Miegamasis.7 Kambarys B-[k] 8. m² Holas. Svetainė; virtuvė 8. Vonia; WC. 8. B-[k] 6.7 m² Holas 6.0 Svetainė; virtuvė.7 Vonia; WC.87 Miegamasis.9 Kambarys. 6.7 B-[k] 7.7 m² Holas. Svetainė; virtuvė 9.8 Vonia; WC.78 Miegamasis 0.70 Kambarys B-6[k] 9.68 m² Holas.6 Svetainė; virtuvė 7. Vonia; WC.8 Miegamasis. Kambarys B-7[k] 9.97 m² Holas.0 Svetainė; virtuvė 6.7 Vonia; WC.0 Miegamasis 0.0 Kambarys 0. 6 Drabužinė B-8[k].9 m² Holas.78 Svetainė; virtuvė 9. Vonia; WC.6 Miegamasis 0.7 Drabužinė.67.9 B-9[k].7 m² Holas 6.07 Svetainė; virtuvė.0 Vonia; WC.00.7 B-0[k].7 m² Holas 6.07 Svetainė; virtuvė.0 Vonia; WC.00.7 B-[k].9 m² Holas.86 Svetainė; virtuvė 9.8 Vonia; WC.6 Miegamasis 0.9 Drabužinė.8.9 B-[k].7 m² Holas 6.08 Svetainė; virtuvė.0 Vonia; WC.99.7 B-[k].6 m² Holas.78 Svetainė; virtuvė 9. Vonia; WC.77 Miegamasis 0.9 Drabužinė.8.6 B-[k].7 m² Holas.6 Svetainė; virtuvė.8 Vonia; WC.9 Miegamasis.9.7 B-[k].0 m² Holas 6. Svetainė; virtuvė 9.9 Vonia; WC.6 Miegamasis.7 Kambarys.0.0 B-6[k].80 m² Holas. Svetainė; virtuvė.9 Miegamasis.0 6 Drabužinė..80 B-7[k].0 m² Holas.7 Svetainė; virtuvė 6.76 Vonia; WC H G D B B-[k] 6.7 m².7 m².9 m² B-[k] 8. m² 8. m² m² B-[k] m². m². m² 6.0 m².87 m². m². m².6 m² 8.76 m² 0.9 m² m² m² m². m².78 m² 0.0 m² B-[k] 7.7 m² 9.8 m² K 8.0 m² B-[k] 6. m². m² m². m² m².8 m² 9. m² B-6[k] 9.68 m² 7. m². m² B-7[k] 9.97 m² 6.7 m² 0. m² 0.0 m².0 m² 6 6 B-8[k].9 m² 9. m².6 m² m² 0.7 m².67 m² m² 70.0 m² 7 B-9[k].7 m².0 m² 6.07 m².00 m² K 8. m² 8 8 B-0[k].7 m².0 m² 6.07 m².00 m² Butų skaičius, iš jų: kambario kambarių kambarių m².8 m².86 m² B-[k].9 m² 9.8 m² 68 vnt. vnt. 0 vnt. vnt..6 m² 0 0 B-[k].7 m².0 m².99 m² m² ATESTATO NR. ETAPAS PP.8 m² 0.9 m² STATYTOJAS:.78 m² PROJEKTUOTOJAS: B-[k].6 m² 9. m².77 m² 00 PDV S. PAMERNECKIS 0 K.99 m² UAB SP architektų grupė Pušų g. 9-, Vilnius tel.: , el.p.: ARCH I. SMALAKĖ UAB "TOPAZO".6 m² B-[k].7 m².8 m² SP m².9 m².7 m² B-7[k].0 m² 6.76 m² m².7 m² B-[k].0 m² 9.9 m².0 m² 6. m² 6. m² 0 STATINIO PAVADINIMAS: BRĖŽINIO PAVADINIMAS: BRĖŽINIO ŽYMUO:. m².7 m².0 m² B-6[k].80 m².9 m² 70 Sklypo riba DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS (6.) Taikos g. 7B, Vilnius F E C A M : TIPINIO AUKŠTO PLANAS PP-SA.B-0 LAIDA LAPAS LAPŲ

17 .0 = STOGAS AUKŠTAS AUKŠTAS AUKŠTAS AUKŠTAS SKLYPO RIBA SKLYPO RIBA AUKŠTAS A B C E F G PJŪVIS - : 00.0 = STOGAS AUKŠTAS AUKŠTAS AUKŠTAS AUKŠTAS AUKŠTAS % % AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO SISTEMA G6-8 Viso: 0 parkavimo vietų PJŪVIS - : 00 ATESTATO NR. PROJEKTUOTOJAS: UAB SP architektų grupė Pušų g. 9-, Vilnius tel.: , el.p.: PDV ARCH S. PAMERNECKIS I. SMALAKĖ SP STATINIO PAVADINIMAS: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS (6.) Taikos g. 7B, Vilnius BRĖŽINIO PAVADINIMAS: M : LAIDA PJŪVIAI 0 ETAPAS PP STATYTOJAS: UAB "TOPAZO" BRĖŽINIO ŽYMUO: 8-0-PP-SA.B-0 LAPAS LAPŲ

18 +.0 = = STOGAS AUKŠTAS AUKŠTAS AUKŠTAS AUKŠTAS RYTINIS FASADAS : = = STOGAS AUKŠTAS AUKŠTAS AUKŠTAS AUKŠTAS VAKARINIS FASADAS : 00 PASTABOS: * Fasadų kiekius tiekėjas privalo tikrintis pagal statybinius dydžius natūroje. * Fasado apdailos medžiagos kiekių skaičiavimas - tiekėjo atsakomybė. * Atlikus pagrindinius konstrukcijų montavimo darbus angų, nišų altitudes tikslinti. * Angų dydžiai gali kisti atsižvelgiant į pagrindinių konstrukcijų gabaritus natūroje. * Angų pririšimas gali kisti atsižvelgiant į galutinį pertvarų išdėstymą. * Atstumai nurodyti milimetrais, jei šalia neparašyta kitaip. * Fasado spalvinį sprendimą būtina derinti su projekto autoriais. FASADŲ APDAILOS LENTELĖ Nr. Žymėjimas Medžiagos pavadinimas Spalvos kod... Tinkas Tinkas - -. Langų profiliai -. Metaliniai turėklai - Pastabos ATESTATO NR. ETAPAS PP PROJEKTUOTOJAS: UAB SP architektų grupė Pušų g. 9-, Vilnius tel.: , el.p.: PDV S. PAMERNECKIS ARCH I. SMALAKĖ STATYTOJAS: UAB "TOPAZO" SP STATINIO PAVADINIMAS: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS (6.) Taikos g. 7B, Vilnius BRĖŽINIO PAVADINIMAS: BRĖŽINIO ŽYMUO: M : RYTINIS IR VAKARINIS FASADAI PP-SA.B-0 LAIDA LAPAS LAPŲ

19 +.0 = = STOGAS STOGAS AUKŠTAS AUKŠTAS AUKŠTAS AUKŠTAS AUKŠTAS AUKŠTAS AUKŠTAS AUKŠTAS J H G D C B A A B C E F PIETINIS FASADAS : 00 ŠIAURINIS FASADAS : 00 FASADŲ APDAILOS LENTELĖ Nr. Žymėjimas Medžiagos pavadinimas Spalvos kod... Tinkas Tinkas - -. Langų profiliai -. Metaliniai turėklai - PASTABOS: Pastabos * Fasadų kiekius tiekėjas privalo tikrintis pagal statybinius dydžius natūroje. * Fasado apdailos medžiagos kiekių skaičiavimas - tiekėjo atsakomybė. * Atlikus pagrindinius konstrukcijų montavimo darbus angų, nišų altitudes tikslinti. * Angų dydžiai gali kisti atsižvelgiant į pagrindinių konstrukcijų gabaritus natūroje. * Angų pririšimas gali kisti atsižvelgiant į galutinį pertvarų išdėstymą. * Atstumai nurodyti milimetrais, jei šalia neparašyta kitaip. * Fasado spalvinį sprendimą būtina derinti su projekto autoriais. ATESTATO NR. ETAPAS PP PROJEKTUOTOJAS: UAB SP architektų grupė Pušų g. 9-, Vilnius tel.: , el.p.: PDV S. PAMERNECKIS ARCH I. SMALAKĖ STATYTOJAS: UAB "TOPAZO" SP STATINIO PAVADINIMAS: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS (6.) Taikos g. 7B, Vilnius BRĖŽINIO PAVADINIMAS: BRĖŽINIO ŽYMUO: M : 00 PIETINIS IR ŠIAURINIS FASADAI PP-SA.B-0 LAIDA LAPAS LAPŲ

20 ATESTATO NR. PROJEKTUOTOJAS: UAB SP architektų grupė Pušų g. 9-, Vilnius tel.: , el.p.: PDV ARCH S. PAMERNECKIS I. SMALAKĖ SP STATINIO PAVADINIMAS: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS (6.) Taikos g. 7B, Vilnius BRĖŽINIO PAVADINIMAS: M LAIDA VIZUALIZACIJA ETAPAS PP STATYTOJAS: UAB "TOPAZO" BRĖŽINIO ŽYMUO: 8-0-PP-SA.B-0 LAPAS LAPŲ

21 ATESTATO NR. PROJEKTUOTOJAS: UAB SP architektų grupė Pušų g. 9-, Vilnius tel.: , el.p.: PDV ARCH S. PAMERNECKIS I. SMALAKĖ SP STATINIO PAVADINIMAS: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS (6.) Taikos g. 7B, Vilnius BRĖŽINIO PAVADINIMAS: M LAIDA VIZUALIZACIJA ETAPAS PP STATYTOJAS: UAB "TOPAZO" BRĖŽINIO ŽYMUO: 8-0-PP-SA.B-0 LAPAS LAPŲ

22 ATESTATO NR. PROJEKTUOTOJAS: UAB SP architektų grupė Pušų g. 9-, Vilnius tel.: , el.p.: PDV ARCH S. PAMERNECKIS I. SMALAKĖ SP STATINIO PAVADINIMAS: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS (6.) Taikos g. 7B, Vilnius BRĖŽINIO PAVADINIMAS: SPORTO IR LAISVALAIKIO ZONOS APLINKINIŲ NAMŲ GYVENTOJAMS VIZUALIZACIJA M LAIDA 0 ETAPAS PP STATYTOJAS: UAB "TOPAZO" BRĖŽINIO ŽYMUO: 8-0-PP-SA.B-0 LAPAS LAPŲ

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA rojekto pavadinimas ADMINISTRAINĖS ASKIRTIES ASTATAS ANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAAS Statytojas UA STAMEHA Statinio adresas Statybos rūšis ANERIŲ G. 49, VILNIUS (Žemės skl. Kad.Nr. 11/55:91 Vilniaus m.

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 00/00:, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS POJEKTAS UAB ŠIAUĖS EUOPOS INVESTICINIS 009, Olimpiečių g. -, -09 Vilnius ONDAS į.k. Projektuotojas:

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p U rchestra, įm.k. 300726445, Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, info@archestra.lt, tel.nr.: 8 612 16476 Vizualizacija: Statinio projekto pavadinimas: Statytojas: Statinio kategorija: Statybos

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2 SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS TVIRTINU: E. T. Statytojas/ Užsakovas E. T. Statinio projekto pavadinimas PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - PATIKROS POSTO ( 7.4.) J. TIŠKEVIČIAUS G. 26, VILNIUJE,

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakova

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p.   Statytojas (Užsakova UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-, 4435 Kaunas kodas 362734 tel./faks. +37 37 295636 el.p. info@simper.lt www.simper.lt Statytojas (Užsakovas) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įm.k. 32536989

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė 8-343-92216 www.ugira.lt ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AIKŠTELĖS (UNIKALUS NR. 4400-2934-7433) REKONSTRAVIMO,

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio Projektuotojas UAB KUBINIS MTRAS, Į. K. 058598 Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio kategorija Bylos žymuo VIJŲ BUTŲ GYVNAMOJO NAMO IŠAGŲ

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) , Statyt

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) ,   Statyt U P R O G R E S Y Ū S P R O J E K I J. Zauerveino g. -, -9 Klaipėda, el. (),, info@pprojektai.lt Statytojas: Objektas: Statybos vieta: Projektavimo stadija: Statybos rūšis: Statinio naudojimo paskirtis

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

Atliekamų darbų aprašymas

Atliekamų darbų aprašymas OBJEKTAS: Daugiabučiai gyvenamieji namai C5 Pilaitėje, Vilniuje Dalinės apdailos aprašymas pirkėjui Pamatai Pastato laikančiosios konstrukcijos Stogas Poliniai pamatai ir monolitinis gelžbetoninis (g/b)

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

Microsoft Word SA AR_

Microsoft Word SA AR_ Projektinių siūlymų AIŠKINAMASIS RAŠTAS (SA) 1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI Normatyviniai dokumentai. Rengiant techninio projekto architektūrinę dalį vadovautąsi šiais normatyviniais dokumentai: 1.

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas

Detaliau

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni UAB KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-5, Vilnius Tel. 64 74 65 Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3 Vilnius; Statybos projektas Statinio kategorija Statybos rūšis Ypatingas statinys Nauja statyba Dalis

Detaliau

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty Objektas: Pastato sandėlio (un. nr. 4400-0812-5973) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas Adresas: Kuršelių g. 18, Vytaučių k.,

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni 2016-11-24 Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: 16542 Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žygimantų g. 1/T. Vrublevskio g. Pastatas.

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: 188764867) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektiniai pasiūlymai

Detaliau

UAB,,Arsva" 1.k Reg. datar 2014 geguzes 19 d. lm. adr.r A.Vivulskio g , Vilnius, LT-0322'l Tel./fax.: '1023i mob. tel.:

UAB,,Arsva 1.k Reg. datar 2014 geguzes 19 d. lm. adr.r A.Vivulskio g , Vilnius, LT-0322'l Tel./fax.: '1023i mob. tel.: UB,,rsva" 1.k. 3331254 Reg. datar 214 geguzes 19 d. lm. adr.r.vivulskio g. 12-1, Vilnius, LT-322'l Tel./fax.: 8-5-265'123i mob. tel.: 8-699-53755 l. p.; arsva.uab@gmail.com Statytojas: Kompleksas; U. l.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

TURINYS

TURINYS i. Užsakovas UAB ROSMA IR KO Projektuotojas Projektavimo stadija K PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI UAB KURAS Kompleksas Statinys Statinio kategorija Statybos rūšis Projekto dalis Žymuo 19-04/18-PP DEGALINĖS OPERATORINĖS

Detaliau

Aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas 419749 Aiškinamasis raštas IDĖJA: Neringa ypatingas kraštas, pasižymintis unikaliu natūraliu ir dirbtiniu kraštovaizdžiu. Čia kaip niekur kitur jaučiamas žmogaus ir gamtos suartėjimas. Nidos turizmo ir

Detaliau

STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U ) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstr

STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U ) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstr STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U3-25995) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstravimo projektas; UZSAKOVAS PAREIGOS PAVARDE PARASAS

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T S S. Daukanto g. 9, -6943 Kazlų Rūda STTYTOJS B PIENO ŽVIGŽDĖS PROJEKTUOTOJS SUTRTIES DINIMS PROJEKTO DINIMS PROJEKTO NUMERIS UB BIO B PIENO ŽVIGŽDĖS FILILO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS OJEKTO PVDINIMS 7, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OJEKTO DRESS Šilutės r. sav. Pagrynių k., K. Griniaus g. 7. Žemės sklypo unikalus 44-335-968. Žemės sklypo kadastrinis 884/2:334.

Detaliau

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel.+37068733211... DAUGIABUČIO NAMO MARIJAMPOLĖS G. 4, GARLIAVA, KAUNO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas 1.2. Statytojas.

Detaliau

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas 300648306 Tel./Faksas (85) 230 5434 DAUGIABUČIO NAMO DIDLAUKIO G. 40, VILNIUS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel./faks. (8 5) 230 5434... DAUGIABUČIO NAMO KĘSTUČIO G. 23A, ŽAGARĖ, JONIŠKIO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

Microsoft Word - PP Aiskinamasis rastas.doc

Microsoft Word - PP Aiskinamasis rastas.doc A Projekto pavadinimas: UAB Dvi architekt s Įmon s kodas: 304460077 Buvein s adresas: Telefono Nr. +370 68 86445, +370 65 7834 El. paštas: info@av-.lt PROJEKTINIAI PASIŪYMAI iešbučio renkontravimo į viešbučio

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicijų plano rengėjas UAB Nomine Consult, įm. k. 304493084, adresas Vaižganto g. 8-1, 01108 Vilnius, el. pašto adresas info.lt@nomineconsult.com, telefono Nr. 8-652-44529 DAUGIABUČIO NAMO Žaliųjų

Detaliau

0405_PP_BD_Titulinis

0405_PP_BD_Titulinis AMYBOS PASKRTES PASTATO, SĖMENOS. 52A, PATALMUŠĖLO K.,ROKŲ SEN., KAUNO RAJ. SAV., REKONSTRAVMO PROJEKTAS 0405-PP-TF PROJEKTO PAVADNMAS ADRESAS KOMPLEKSAS UŽSAKOVAS STATNŲ KATEORJA STATYBOS RŪŠS AMYBOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

VIRSELIS_119.odt

VIRSELIS_119.odt KOMPLEKSAS VILNIAUS MIESTO ISTORINĖ DALIS, VADINAMA NAUJAMIESČIU (KODAS 33653) VILNIAUS SENAMIESTIS (APSAUGOS POZONIS KODAS 16073) VILNIAUS SENOJO MIESTO VIETA SU PRIEMIESČIAIS (KODAS 25504) OBJEKTAS DAUGIABUTIS

Detaliau

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 TURINYS Apie MUs VIDAUS DURYS LAUKO DURYS DURYS PAGAL KLIENTO PROJEKTĄ spec. PASKIRTIES DURYS DURŲ GALERIJA DURŲ MODELIAI techninė informacija papildomos detalės

Detaliau

ABC Aiškinamasis raštas Šiaulių miesto centrin s dalies Prisik limo aikšt s su prieigomis sutvarkymo projekto architektūrin s koncepcijos projekto kon

ABC Aiškinamasis raštas Šiaulių miesto centrin s dalies Prisik limo aikšt s su prieigomis sutvarkymo projekto architektūrin s koncepcijos projekto kon ABC Aiškinamasis raštas TIKSLAS Miesto centro urbanistin s struktūros pagrindin s erdv s urbanistinis ir architektūrinis, išbaigtumas reabilituojant miesto istorinę raidą. IDöJA Klasikiniais principais

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PAKRUOJO R. SAV., PAKRUOJO SEN., AKMENĖLIŲ IR PAKRUOJO

Detaliau

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo organizatorius UAB "Kopų žuvėdra" 2011 m. Žemės sklypo

Detaliau

SAMAT

SAMAT s ą m a t a N r. S165 119 Darbų kiekių žiniaraštis N r. S001 Sudaryta 2013.10 kainų lygiu. Kompleksas: Objektas: Žiniaraštis: Pamiškės g. 35, Švepelių k., Klaipėdos r. sav. Gamybos ir pramonės paskirties

Detaliau

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT 1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) 461831, Įmonės kodas 147853682, PVM kodas LT478536811, A.s. LT55 704 0600 0267 5047AB SEB bankas Panevėžio filialas, banko

Detaliau

PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas Titulinis lapas SN TP

PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas Titulinis lapas SN TP PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Titulinis lapas SN-11-093-TP-BD-T Projekto dalies turinys 2-3 SN-11-093-TP-BD-PDSŽ

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas UAB "Miesto renovacija", į/k 3015 33164, Linkmenų g. 5, LT-09300 Vilnius, Lietuva, tel. nr. (8 5) 244 0155, faks. nr. (8 5) 247 8824, el. pašto adresas: info@miestorenovacija.lt DAUGIABUČIO NAMO TAIKOS

Detaliau

Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , (adresas pašto koresponden

Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , (adresas pašto koresponden Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865558235, kulturosvertybes@gmail.com (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) Kultūros

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

Mykolo_12_2011_AKTAS.cdr

Mykolo_12_2011_AKTAS.cdr Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių priedas (Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma) Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra (dokumento sudarytojo pavadinimas) KULTŪROS

Detaliau

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STUDIJA) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI STATYBOS VIETA Malūnų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2009

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

PE Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8

PE Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8 PE-16-0004 Investicijų plano rengėjas, į/k 302605951, Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT-51230 Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8 677 457 54, El. pašto adresas: info@projektuekspertai.lt DAUGIABUČIO NAMO

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Vilniaus g.6a (Vilkaviskis)

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sausio 15-osios g.

Detaliau

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel 3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g.

Detaliau

virselis temperaturiiai

virselis temperaturiiai Deformaciniai profiliai GRINDŲ PROFILIAI TEMPERATŪRINĖMS SIŪLĖMS 490/AL nuo sutrūkinėjimo betonui plečiantis. Tinkamas betoninėms, plytelių, akmens ir t.t. Metalinė profilio konstrukcija, siūlių kraštų

Detaliau

Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai

Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai reikalavimai bei valomų patalpų kiekiai ir periodiškumas

Detaliau

Įkvėpkite palėpei gyvybės

Įkvėpkite palėpei gyvybės Įkvėpkite palėpei gyvybės 2 Daugumą palėpių galima paversti patrauklia gyvenamąja erdve. Skaitykite ir pasisemkite įkvėpimo. Papildoma erdvė paprasčiau nei manote Ar Jūsų namas tapo per mažas Jūsų šeimai?

Detaliau