Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami"

Transkriptas

1 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite bendro naudojimo ir priežiūros instrukcijas. Prie gaminio pridėtos instrukcijos turi būti saugomos visą gaminio naudojimo laikotarpį.

2 Turinys 1.0 Naudojimo saugumas Įrengimas Korpuso uždarymas Gamykliniai nustatymai Dažnai pasikartojantys gedimai Reguliatoriaus valdymas Reguliatoriaus meniu Reguliatoriaus darbo režimai Karšto buitinio vandens reguliatoriaus funkcijos Aliarmo signalai Meniu nustatymai Išjungimas Brėžiniai, sąrašas 01 pav. Funkcinė schema pav. Parengiamoji schema pav. Parengiamoji schema su uždarosios sistemos įrengimu pav. Korpuso atidarymas pav. Reguliatoriaus montavimas ant sienos pav. Reguliatoriaus su gnybtais vaizdas iš vidaus pav. Maitinimo iš tinklo prijungimas pav. H išėjimo prijungimas pav. Trieigio vožtuvo prijungimas pav. Temperatūros jutiklių prijungimas pav. Korpuso uždarymas pirmas žingsnis pav. Korpuso uždarymas antras žingsnis pav. Vartotojo prisijungimo ekranas pav. Informacija apie blogai įvestą slaptažodį pav. Reguliatorius ir pradinis ekranas pav. Pagrindinis ekranas pav. Reguliatoriaus meniu nustatymas pav. Reguliatoriaus meniu vaizdas pav. Reguliatoriaus pagrindinio meniu režimai pav. Meniu struktūros vaizdas pav. Reguliatoriaus darbo režimų piktogramos pav. Darbo režimo Rankinis ekranas pav. Aliarmo signalo ekranas pav. Vartotojo prisijungimo ekranas pav. Elektroninė nominalų lentelė pav. Monitoriaus ekrano nustatymai pav. Garso lygių nustatymo ekranas pav. Išjungimo ekranas

3 1.0 Bendroji informacija Elektroninio degimo reguliatoriaus ERS 02 instrukcija tai krosnelės arba židinio montavimo ir naudojimo instrukcijos priedas. Krosnelė arba židinys turi būti montuojami pagal jų montavimo ir naudojimo instrukciją. Atidžiai susipažinus su instrukcija, bus lengviau gerai atlikti montavimo darbus, o tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą ir saugų gaminio naudojimą. Židinys turi būti montuojamas pagal toje šalyje galiojančias taisykles. Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 valdo visą degimo procesą nuo uždegimo iki užgesimo. Įjungus įtaisą, jis perima visas oro tiekimo reguliavimo funkcijas. Pagal nustatytą programą automatiškai uždega, palaiko nustatytą temperatūrą (+/- 1 C) ir saugiai užgesina ugnį. ERS 02 praneša apie kuro trūkumą arba apie per žemą išmetamųjų dujų temperatūrą, perspėja dėl pavojingo židinio (ugniakuro) perkaitimo ir apsaugo jį nuo sugadinimo. Pasibaigus degimui suveikia sklendė, kuri neleidžia židiniui ir vandens šilumokaičiui ataušti Direktyva WEEE 2002/96/WE Jūsų įsigytas produktas suprojektuotas ir pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbti ir pakartotinai panaudoti. Jeigu produktas pažymėtas perbrauktos šiukšliadėžės simboliu, tai reiškia, kad jis atitinka Europos direktyvos 2002/96/WE reikalavimus. Rekomenduojame susipažinti su vietine elektorinių ir elektrinių produktų surinkimo sistema. Rekomenduojame elgtis pagal šalies teisės aktų reikalavimus ir neišmesti panaudotų produktų į buitinių atliekų konteinerius. Tinkamas senų produktų šalinimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmogaus sveikatai Dokumentacijos saugojimas Prašom tinkamai saugoti šią montavimo ir priežiūros instrukciją bei visą kitą privalomą dokumentaciją, kad, esant reikalui, būtų galima jomis pasinaudoti. Jeigu persikraustote ar parduodame prietaisą, naujajam vartotojui reikia perduoti visą dokumentaciją. 2.0 Techniniai duomenys ERS 02 duomenys Matavimo įėjimai židinio vandens gaubto temperatūra (T1, 9 ir 10 gnybtai); karšto buitinio vandens rezervuaro temperatūra (T2, 11 ir 12 gnybtai); Kiti įėjimai (išėjimai): H išėjimas (7 ir 8 gnybtai) 5-6 V/0,1 A (DC); Aukštos įtampos išėjimai Centrinio šildymo cirkuliacijos valdymo siurblys P1 (P1L ir P1N gnybtai): 230 V/0,5 A; karšto buitinio vandens cirkuliacijos valdymo siurblys P2 (P2L ir P2N gnybtai): 230 V/0,5 A; Reguliatoriaus maitinimas: 230V, I=1,02A, 50Hz Nominalioji momentinė įtampa 2500V~ Darbo sąlygos 0 Ta 40 C, drėgmė %, be vandens garų kondensacijos Korpuso apsaugos laipsnis IP 20 Svoris (pats reguliatorius) ~280g Matmenys WxHxL 140x36x99 mm Temperatūros matavimo tikslumas Vidinė konstrukcija KTY (CT4) Tikslumas ±1 C T1, T2 rodomas diapazonas 0 99 C Komplekto sudėtis Reguliatorius ERS 02: Temperatūros jutikliai T1, T2 (CT4): Oro įsiurbimo sklendė PPD 100: Nuotolinio valdymo pultas: Montavimo ir naudojimo instrukcija: 1 vnt. 2 vnt. 1 vnt. 1 vnt. 1 vnt. Dėmesio! Prijungimo laidai į rinkinį neįeina skyriuje pateikiami laidų, kurie gali būti naudojami su ERS 02, parametrai. 3

4 3.0 Naudojimo saugumas Reguliatorius gali būti naudojamas tik namų ūkyje ar panašioje aplinkoje. Prieš pradedant montavimo, remonto ar techninės priežiūros ir bet kokius prijungimo darbus, būtina prietaisą atjungti nuo elektros tinklo ir įsitikinti, ar gnybtuose ir laiduose nėra įtampos. Reguliatorių pagal standarto EN reikalavimus turi sumontuoti kvalifikuotas montuotojas. Reguliatoriaus įtampa 230 V. Net ir tokiu atveju, kai reguliatorius su klaviatūra išjungtas, jungiamuose kontaktuose gali būti pavojinga įtampa. Reguliatoriuje pritaikytas elektroninis prijungtų prietaisų atjungimas (2Y tipo veikimas pagal PN-EN ). Tai reiškia, kad, kai reguliatoriaus įtampa 230 V, siurblių išėjimuose pavojinga įtampa, net jeigu jie nesureguliuoti. Prieš atidarant prietaiso korpusą, patį įrenginį reikia atjungti nuo elektros tinklo. Draudžiama naudoti reguliatorių ne pagal paskirtį. Reikia pasirinkti tokius programinės įrangos parametrų nustatymus, kurie atitinka duoto židinio tipą, atsižvelgiant į visas įrenginio eksploatavimo sąlygas. Neteisingas parametrų nustatymas gali būti pavojingas naudotojui. Užprogramuotų parametrų keitimą gali atlikti tik su šia instrukcija susipažinęs asmuo. Elektros instaliacija, prie kurios prijungtas reguliatorius, turi būti tinkamai apsaugota saugikliu, pasirinktu atsižvelgiant į esamas apkrovas. Reikia naudoti papildomą automatinę sistemą, saugančią karšto buitinio vandens instaliaciją, centrinio šildymo instaliaciją nuo reguliatoriaus gedimo pasekmių ar programinės įrangos klaidų. Įvykus trumpajam jungimui siurblio išėjime, prietaisas sugadinamas. Prietaise nėra saugiklio, kurį galėtų pakeisti montuotojas ar vartotojas. Naudoti tik šildymo sistemose, pagamintose pagal galiojančias taisykles. Reguliatorius, kurio korpusas pažeistas, negali būti naudojamas. Jokiais atvejais negalima keisti reguliatoriaus konstrukcijos. Reikia užtikrinti, kad vaikai negalėtų prieiti prie reguliatoriaus. Nemontuoti prietaiso, esant įjungtai įtampai. Draudžiama naudoti sugedusį ar neįgaliotų asmenų suremontuotą prietaisą. 4.0 Įrengimas Reguliatorius suprojektuotas naudoti tokioje aplinkoje, kurioje gali būti nebent sausų teršalų (2 taršos laipsnis pagal PN-EN ). Be to, reguliatorius negali būti naudojamas patalpose, kuriose kondensuojasi vandens garai, ir jokiu būdu negali būti paveiktas vandens. Dėmesio! Prietaiso programinė įranga neužtikrina reikalaujamo apsaugos lygio, todėl jis turi būti papildomai apsaugotas išorinėmis apsaugos priemonėmis Parengiamoji schema Toliau pateikiama reguliatoriaus ERS 02 parengiamoji schema. Atskirų išėjimų prijungimo aprašymai pateikti skyriuose. Pateikta hidraulinė schema neatstoja centrinio šildymo instaliacijos projekto ir gali būti naudojama tik kaip vaizdinė medžiaga. Židinys turi būti įrengiamas pagal galiojančias taisykles bei židinio gamintojo dokumentaciją 01 pav. Funkcinė schema T1 P1 P2 T2 T1 H KOCIOŁ CO P1 P2 CWU T2 ZW 02 pav. Parengiamoji schema 4

5 H KOCIOŁ CO T1 P1 P3 Istniejąca instalacja CO P2 CWU 03 pav. Parengiamoji schema su uždarosios sistemos įrengimu Reguliatoriaus įrengimas Reguliatorius skirtas montuoti ant sienos, vertikalioje padėtyje, kaip parodyta paveikslėlyje Reguliatoriaus įrengimas ant sienos. Numatyta, kad išoriniai įrenginio laidai bus išvedami iš sienos (iš tinko). Dėmesio! Prieš atidarant korpusą, prietaisą reikia atjungti nuo elektros maitinimo. Įrengimo darbus galima atlikti tik atjungus prietaisą nuo tinklo įtampos. T2 ZW 05 pav. Reguliatoriaus montavimas ant sienos Reguliatorius turi būti įrengtas taip, kad: būtų užtikrintas aplinkos sąlygas atitinkantis saugumo lygis; prietaisas būtų apsaugotas nuo dulkių ir vandens; nebūtų viršijama leistina darbo temperatūra (reguliatoriaus 40 C arba sklendės 60 C); būtų užtikrinta oro cirkuliacija korpuse; pavojingos dalys būtų neprieinamos; elektros instaliacijoje, prie kurios prijungtas reguliatorius, būtų sumontuotas įrenginys, leidžiantis atjungti abu maitinimo šaltinio polius pagal galiojančias taisykles, susijusias su tokia instaliacija Išorinių laidų prijungimas Dėmesio! Reguliatorių turi sumontuoti kvalifikuotas ir įgaliotas montuotojas pagal standarto EN reikalavimus. Dėmesio! Prietaise nėra saugiklio, kurį galėtų pakeisti montuotojas ar vartotojas. Jeigu saugiklis perdegė montuojant ar naudojant įrenginį, reiškia, prietaisas sugadintas. Tokiu atveju reikia ji nugabenti į įgaliotą techninės priežiūros centrą, kad būtų atliktas prietaiso remontas. 250V 1,25A Kaip atidaromas skydas, pavaizduota toliau. L N P1L P1N Zasilanie L Zasilanie N Pompa P1 [L] Pompa P1 [N] Pompa P2 [L] Pompa P2 [N] Wyjúcie H [+] Wyjúcie H [-] Czujnik T1 [+] Czujnik T1 [-] Czujnik T2 [+] Czujnik T2 [-] P2L P2N 06 pav. Reguliatoriaus su gnybtais vaizdas iš vidaus 04 pav. Korpuso atidarymas 5

6 Sujungimų priežiūra Reguliatorius turi spyruoklinių jungčių gnybtus, pritaikytus kabeliui su mova gale prijungti. Leistini prie gnybtų jungiamų kabelių skerspjūvio plotai pateikiami šioje lentelėje: Dėmesio! Siurbliai gali būti prijungiami tiek prie įvado, tiek prie išvado. Siurblio montavimo vieta turi atitikti instaliaciją ir židinio gamintojo reikalavimus. Grandinės tipas Laidos skerspjūvis Tinklo grandinė 0,75 1 mm 2 * Žemos įtampos grandinė 0,25 0,75 mm 2 * Naudojant vienos gyslos kabelį, didžiausias kabelio skerspjūvis gali siekti 1,5mm 2 Kad būtų užtikrintas kabelių su gnybtais darbas, neizoliuoto kabelio ir galinės movos ilgis turi būti nuo 8 iki 10 milimetrų. Kabeliui prijungti prie jungties, reikia plokščiu atsuktuvu paspausti jungties mygtuką, įkišti kabelio galą į lizdą (su įmontuota tvirtinimo mova) ir atleisti mygtuką. 08 pav. Maitinimo iš tinklo prijungimas H išėjimo prijungimas Reguliatorius ERS 02 turi papildomą valdymo išėjimą, įjungiantį išorinį šilumos šaltinį, kai židinys neduoda ar negali duoti tiek šilumos, kiek reikia. Prie tokių šaltinių galima priskirti šildytuvus ar dujų katilus. H išėjimas reguliatoriuje yra ant 7 8 gnybtų ir tinka prijungti relei, kurios ritės maitinimo įtampa V (ritės varža ne mažesnė kaip 60 Ω). Toliau pateikiama išėjimo prijungimo prie išorinio katilo ar šildytuvo schema. Rys. 07 Tvirtinimo jungčių priežiūra Tinklo grandinės prijungimas Dėmesio! Prietaisą reikia montuoti tik atjungus jį nuo maitinimo tinklo. Reguliatorius pritaikytas darbui su 230 V~, 50 Hz įtampos tinklu. Maitinimas jungiamas prie gnybtų, pažymėtų, L ir N. 230 V maitinimo laidai turi būti vedami taip, kad negalėtų susiliesti su laidais, prijungtais prie jutiklių ir kitų mažos įtampos komponentų. Be to, nei vienas laidas negali liestis prie paviršių, kurių temperatūra viršija nominalią šių laidų eksploatavimo temperatūrą. Reguliatoriuje nėra apsauginio PE sujungimo, kadangi pats reguliatorius neprivalo būti įžemintas. Siurblių PE gnybtai turi būti sujungiami su tinklo PE punktu pagal šių dalių dokumentaciją bei instaliacijos darbų taisykles. Užtikrinti, kad elektros instaliacijos darbai būtų atliekami tinkamai, turi montuotojas. Rekomenduojama jungti PE grandinę naudojant išorinę sraigtinę jungtį, taip, kaip tai parodyta schemose su tinklo PE punktu. 09 pav. H išėjimo prijungimas Rekomenduojama relė Finder , kurios apkrova 2 x 10 A. Ji tinkama naudoti su šildytuvais, kurių galia iki 2,5k VA. Ši relė su lizdu parduodama kaip priedas. Tokiu atveju, kai naudojama kitokia relė (pvz., Relpol gamybos RM ), reikia patikrinti jos techninius parametrus ir jos atitikimą saugos reikalavimams. 6

7 Reguliatorius taip pat per H išėjimą gali perjunginėti šildymo grandines. Toliau paveikslėlyje pateikiamas pavyzdys, kaip prijungiamas vožtuvas, perjungiantis šildymo grandines. 5.0 Korpuso uždarymas Norint uždaryti korpusą, reikia užkabinti korpuso dangtį grioveliais, esančiais dangtyje už pagrinde esančių skirtukų. 12 pav. Korpuso uždarymas pirmas žingsnis Tada, raudona strėlyte parodytoje vietoje, dangtį reikia spausti, kol pasigirs aiškus užsirakinamo garsas. 10 pav. Trieigio vožtuvo prijungimas Tam, kad išėjimas tinkamai veiktų, būtina nustatyti reikiamą funkciją H išėjimo parinktyse (aprašymas pateikiamas 11.2 p.) Temperatūros jutiklio diegimas Reguliatorius ERS 02 gali veikti su CT4 tipo temperatūros jutikliais, kurių matavimo diapazonas nuo 0 iki 100 C. Prie CT4 jutiklių standartiškai pridedamas 2 m ilgio laidas. Jei jis per trumpas, galima prijungti laidą, kurio ilgis turi būti ne didesnis kaip 30 m, o skersmuo 0,5 1,5 mm2. Laidų sujungimo vietos turi būti apsaugotos nuo trumpojo jungimo ir drėgmės. 13 pav. Korpuso uždarymas antras žingsnis 6.0 Gamykliniai nustatymai Prieiga prie reguliatoriaus nustatymų apsaugota slaptažodžiu. Norint atlikti pakeitimus, reikia prisijungti įvedus techninės priežiūros slaptažodį. 11 pav. Temperatūros jutiklių prijungimas 14 pav. Vartotojo prisijungimo ekranas 7

8 Norint prisijungti, reikia sukant rankenėlę nustatyti žymeklį ant atitinkamo skaičiaus, o tada spustelėti rankenėlę. Skaičiui pradėjus mirksėti, reikia pakeisti vertę rankenėlės pasukimu. Skaičius patvirtinamas pakartotinai paspaudus rankenėlę. Žymeklis iš karto persikels ant kito skaičiaus. Prisijungimas patvirtinamas paspaudus OK, o atmetamas paspaudus ATŠAUKTI. Jei įvestas blogas slaptažodis, ekrane pasirodys apie tai informuojantis pranešimas. 15 pav. Informacija apie blogai įvestą slaptažodį Reikia pakartoti prisijungimą. Įvedus slaptažodį 0000 ir paspaudus OK, ekrane pasirodys visos parametrų reikšmės, kurias galima tik perskaityti. Parametrų aprašymas. Tmax parametras, ribojantis galimybę nustatyti maksimalią centrinio šildymo temperatūrą, ir Tmax-TpodCWU kaip maksimali galima nustatyti karšto buitinio vandens temperatūra. Histereza CO (Centrinio šildymo histerezė) centrinio šildymo siurblio cirkuliacijos histerezė (nejautrumas). Papildomai ši histerezė įjungia aliarmą ar kitas funkcijas, pvz., H išėjimą. Histereza CWU (Karšto buitinio vandens histerezė) karšto buitinio vandens siurblio histerezė (nejautrumas). Kai karšto buitinio vandens cirkuliacija suderinta, pakartotinas derinimas prasidės tada, kai karšto vandens cirkuliacijos temperatūra nukris nustatytosios vertės atžvilgiu žemiau Histereza CWU parametro. Nerekomenduojama nustatyti mažesnę nei 4 C temperatūra, nes dėl to karšto buitinio vandens rezervuaras dažnai bus pildomas ir išsibalansuos židinio gaubto temperatūra. Dėmesio! Parametrus gali keisti tik apmokyti ir reikiamų techninių žinių turintys asmenys. Dėl netinkamai nustatytų parametrų sistema gali blogai veikti ar net sutrikti. 7.0 Dažnai pasikartojantys gedimai Gedimas Ką daryti? Karšto buitinio vandens rezervuare temperatūra žemesnė nei nustatytoji, o karšto buitinio vandens siurblys nepasileidžia Uždegimo metu, kai reguliatorius pasiekia temperatūrą, nustatytą parametru Tdarbas, staiga kyla gaubto temperatūra Išjungtas reguliatorius paleido siurblį Siurblys, pumpuojantis šilumą į karšto buitinio vandens rezervuarą, įsijungia po to, kai temperatūra nukrenta žemiau histerezės, nustatytos techninės priežiūros parametru Histereza CWU. Papildomai reguliatorius sulaiko karšto buitinio vandens siurblio darbą, jei gaubto temperatūra mažesnė nei TzCWU+Tpod. Taip gali atsitikti, kai židinio gaubto temperatūros jutiklis T1 netinkamai įrengtas. Tai rodo, kad jutiklis įtaisytas už židinio gaubto. Toks veikimas netinkamas ir židinys neteisingai reguliuos temperatūrą. Uždegimo proceso pradžioje reguliatorius neįjungia siurblio, kad būtų apsaugotas židinio gaubtas nuo šaltos grįžtančios srovės. Po to, kai pasiekiama nustatyta parametru Tpraca temperatūra, reguliatorius įjungs siurblį ir gaubto karštas vanduo pasieks temperatūros jutiklį, gaubto temperatūra staigiai pakils. Reikia įrengti jutiklį termometro movoje, gaubto viduje. Kai siurblys nustoja veikti (centrinio šildymo arba karšto buitinio vandens), reguliatorius pradeda skaičiuoti laiką ir, jeigu siurblio sustojimo laikas viršys vertę, nustatytą parametru Antyzastanie, reguliatorius 30-iai sekundžių paleis siurblį, kuris neveikia ilgiau nei nurodyta. Po to siurblys bus sustabdytas, o reguliatorius iš naujo ims skaičiuoti laiką. Šią funkciją galima išjungti. Dėmesio! Gamintojas pasilieka teisę keisti konstrukcines dalis ir programinę įrangą be išankstino įspėjimo. 8

9 8.0 Reguliatoriaus valdymas Reguliatorius turi Touch&Play sistemą, palengvinančią jo valdymą naudojantis sukama ir spaudžiama rankenėle. Paspaudus rankenėlę, esant pasirinkimo režimui, vertė ima mirksėti ir įsijungia redagavimo režimas. Sukant rankenėlę, esant redagavimo režimui, keičiasi reikšmės. 16 pav. Reguliatorius ir pradinis ekranas Norint paleisti reguliatorių, reikia palaikyti nuspaustą sukamą rankenėlę 3 sekundes. Ekrane pasirodys paleidimo langas. Tada reguliatorius pereis į pagrindinį ekraną. Sygnalizacja działania pompy CO Sygnalizacja włączenia priorytetu CWU Temperatura płaszcza wodnego. (CO)Czujnik T1 Pakartotinu rankenėlės paspaudimu patvirtinamas vertės pakeitimas, pereinama į žymėjimo režimą (reguliatorius rodo nustatytąją temperatūrą). Perkėlus žymeklį į kitą poziciją, reguliatorius rodo pamatuotą temperatūrą. Reguliatorius automatiškai išjungs žymeklį, pasibaigus laikui Timeout. Aktualny tryb pracy / sygnalizacja alarmu Sygnalizacja działania styku rezerwowego Sygnalizacja działania pompy CWU Wejście do menu Priklausomai nuo to, koks darbo režimas įjungtas (darbo režimai aprašyti skyriuje Reguliatoriaus darbo režimai ), pagrindiniame ekrane galima atlikti šiuos pakeitimus: Uždegimas Automatinis Rankinis Temperatura CWU. Czujnik T2 Temperatūros nustatymas X X 17 pav. Pagrindinis ekranas Sklendės atidarymo nustatymas X Kai reguliatorius paleidžiamas, nusistato automatinis darbo režimas, o centrinio šildymo ir karšto buitinio vandens siurbliai pradeda veikti pagal savo darbo algoritmą. Siurblių darbo aprašymas pateikiamas skyriuje, skirtame automatiniam darbo režimui ( skyrius). Karšto buitinio vandens rezervuaro pildymo metu reguliatoriui reikia didesnės vandens gaubto temperatūros. Rezervuaro pildymas prasidės tik tada, kai gaubto temperatūra (jutiklis T1) bus didesnė nei rezervuaro temperatūra T2 padidėjimo temperatūra TpodCWU (šis parametras aprašytas 11.1 skyriuje) Temperatūros nustatymas Reguliatoriuje ERS 02 karšto buitinio vandens temperatūra nustatoma pagrindiniame lange. Toliau pateikiamas pavyzdys, kaip nustatyti ir perskaityti temperatūrą. Norint nustatyti temperatūrą tiesiai pagrindiniame lange, reikia: Rodoma temperatūra šiuo metu matuojama. Pasukant rankenėlę nustatyti žymeklį ant norimos vertės (balti skaičiai juodame fone). Tai pasirinkimo režimas. Dabar reguliatorius rodo norimą temperatūrą. 9

10 9.0 Reguliatoriaus meniu Reguliatoriaus parametrų pakeitimai atliekami per sistemos meniu. MENIU atsiranda paspaudus arba pasukus rankenėlę pagrindiniame lange taip, kad būtų pažymėta piktograma MENIU. Rankenėlę reikia pasukti taip, kaip parodyta toliau. Ekrano viduryje bus pažymėta suaktyvinta piktograma. Dabar, sukant rankenėlę, galima keisti meniu pozicijas. Pagrindiniame meniu tai bus: 20 pav. Reguliatoriaus pagrindinio meniu režimai 18 pav. Reguliatoriaus meniu nustatymas Atsidarius MENIU, ekrane pasirodys langas su reguliatoriaus piktogramomis: Norint išeiti iš meniu, reikia nustatyti žymeklį ant piktogramos ir paspausti rankenėlę. Taip pat, pasibaigus nustatytam Timeout laikui, prietaisas pereis į pagrindinį langą. Tryb pracy 19 pav. Reguliatoriaus meniu vaizdas MENU Opcje Obsługa Funkcje Tryby pracy 21 pav. Meniu struktūros vaizdas 10

11 10.0 Reguliatoriaus darbo režimai Rys. 23 Darbo režimo Automatinis ekranas Darbo režimas Rankinis Reguliatorius turi 3 darbo režimus: Uždegimas, Automatinis, Rankinis. Reguliatoriaus darbo režimas pasirenkamas lange MENIU paspaudus poziciją Darbo režimas. Ekrane pasirodys žemesnis meniu lygis su darbo režimais. Sukant rankenėlę galima pasirinkti norimą režimą. Kadangi šiame režime galima įjungti arba išjungti siurblius bei išorinį šilumos šaltinį, pvz., atsarginį katilą, ir tai gali sukelti nepageidaujamą efektą, prieiga prie rankinio režimo apsaugota techninės priežiūros slaptažodžiu. Šis režimas reikalingas rankiniu būdu įjungti siurblių išėjimus ir papildomą H išėjimą. 22 pav. Reguliatoriaus darbo režimų piktogramos Kiekvieną darbo režimą žymi tam tikra piktograma, kuri matoma pagrindinio lango dešinėje (pav. Pagrindinis ekranas ) Darbo režimas Automatinis 24 pav. Darbo režimo Rankinis ekranas Kai nustatytas automatinis darbo režimas, reguliatorius valdo centrinio šildymo ir karšto buitinio vandens siurblio darbą. Kai gaubto temperatūra (jutiklis T1) pasieks temperatūrą Tpraca, reguliatorius sulėtins siurblių darbą. Jei nebuvo pasirinktas karšto buitinio vandens prioriteto režimas ir nereikia papildomos šilumos (T1>TzCWU+Histereza CWU), centrinio šildymo siurblys bus įjungtas ir veiks pastoviai. Tačiau jeigu pasirinktas karšto buitinio vandens prioriteto režimas ir reikia papildomos šilumos, centrinio šildymo siurblys susiderins pagal nustatytąją temperatūrą. Tuo metu centrinio šildymo siurblys bus sužadinamas (cikliškai įsijungs 30-iai sekundžių. Detalus šios funkcijos aprašymas pateikiamas 11.1 skyriuje). Karšto buitinio vandens siurblio darbas, priklausomai nuo pasirinktos prioriteto funkcijos, aprašytas 11.0 skyriuje. Kai gaubto temperatūra degimo pabaigoje nukris žemiau Tpraca, reguliatorius sustabdys centrinio šildymo ir karšto buitinio vandens siurblių darbą. Esant šiam režimui, pagrindiniame lange galima : nustatyti karšto buitinio vandens temperatūrą; įeiti į meniu. Esant šiam režimui, pagrindiniame lange galima: įjungti ir išjungti centrinio šildymo siurblį; įjungti ir išjungti karšto buitinio vandens siurblį; nustatyti sklendės atidarymą; įjungti ir išjungti rezervinį H kontaktą; įeiti į meniu. Kai nustatytas rankinis režimas, visos automatinės funkcijos išjungtos, išskyrus atvejus, kai viršijama maksimali leistina darbo temperatūra (90 C). Tokiu atveju valdiklis įjungia aliarmą ir pereina prie automatinio darbo režimo.. 11

12 11.0 Karšto buitinio vandens reguliatoriaus funkcijos Reguliatorius turi 3 karšto buitinio vandens siurblio darbo funkcijas: Funkcijos/Be prioriteto funkcijos Išjungus karšto buitinio vandens siurblio prioriteto funkciją, abu siurbliai centrinio šildymo ir karšto buitinio vandens, gali vienodai naudoti šilumą. Dėl karšto vandens rezervuaro pildymo centrinio šildymo siurblys nesustos. Jei pradinio ekrano dešinėje (kur būna veikiančio darbo režimo piktograma) mirksi trikampio su šauktuku piktograma, reiškia, susidarė pavojinga situacija. Tokiu atveju, įėjus į meniu Aliarmo signalai, galima pamatyti klaidos kodo numerį ir turinį (pav. Aliarmo signalų ekranas ). Svarbu! Aliarmų signalams identifikuoti pravartu naudoti kodinius žymėjimus Funkcijos/Karšto buitinio vandens prioritetas Prireikus, sustabdomas centrinio šildymo siurblys, kad šiluma būtų tiekiama karšto buitinio vandens rezervuarui (T2<TzCWU-Hist. CWU) ir jis greičiau sušiltų. Kartu su prioriteto funkcija naudojama centrinio šildymo sužadinimo parinktis (sužadinimas nustatomas meniu Konfiguracija we/wy, aprašytame 11.1 skyriuje). Jei karšto buitinio vandens poreikis trunka ilgai, reguliatorius cikliškai įjungia centrinio šildymo siurblį 30-iai sekundžių, kad centrinio šildymo sistema per daug neatauštų. Apie tai, kad įjungta prioriteto funkcija, praneša čiaupo piktograma, esanti viršutiniame kairiame ekrano kampe, kaip parodyta 17 pav Funkcijos/Be karšto buitinio vandens Į karšto buitinio vandens siurblio valdymo išjungimą, duotą iš jutiklio T2, neatsižvelgiama darbo algoritmų metu. Siurblys, tiekiantis šilumą karšto buitinio vandens rezervuarui, sustabdomas. Jei pažeidžiamas karšto buitinio vandens jutiklis, siekiant užtikrinti tolesnį židinio darbą centrinio šildymo sistemoje, reikia įjungti šią funkciją. Aliarmo signalas iš karšto buitinio vandens jutiklio nebus siunčiamas Aliarmo signalai Apie visus reguliatoriaus darbo sutrikimus praneša aliarmo signalai. Reguliatoriuje įdiegta išmanioji aliarmo signalų funkcija. Tai reiškia, kad reguliatorius atpažįsta avarinės situacijos tipą ir, priklausomai nuo jos pobūdžio, siunčia atitinkamą signalą. 25 pav. Aliarmo signalo ekranas Aliarmo signalų sąrašas Kodas 01: signalas Gaubtas perkaitęs Aliarmo signalas informuoja apie vandens gaubto perkaitimą. Atsiranda, kai gaubto jutiklio temperatūra, kurią išmatuoja jutiklis T1, siekia 90 C. Tam, kad vanduo židinyje neužvirtų, reguliatorius: įjungia centrinio šildymo siurblį (jei jis buvo sustabdytas, pvz., įsijungus karšto buitinio vandens prioriteto funkcijai); įjungia karšto buitinio vandens siurblį, net jei šiuo metu karšto vandens nereikia (išsikrovimas gali vykti, kol bus pasiekta Tmax temperatūra, nurodyta techninės priežiūros meniu). Kodas 02: signalas Dėmesio!!! Bandymas išjungti reguliatorių, esant aukštai temperatūrai Pranešimas atsiras tokiu atveju, jei vartotojas bandys išjungti reguliatorių nepaisydamas, kad gaubto temperatūra (jutiklyje T1) aukštesnė už nustatytą Tpraca vertę. Pasirinkus TAIP, reguliatorius bus išjungtas, o siurblių darbas sustabdytas. Nerekomenduojama išjungti reguliatorių, esant aukštai gaubto temperatūrai. Kodas 03: signalas Jutiklio T1 gedimas Aliarmo signalas praneša apie jutiklio T1 netinkamą veikimą ar gedimą. Reikia patikrinti sujungimus, ar jutiklio grandyje nenutrūko jungtys, ar neįvyko trumpasis jungimas. Atsiradus šiam signalui, reguliatorius įjungs centrinio šildymo siurblį, kad vanduo, esantis gaubte, neužvirtų. Kodas 04: signalas Jutiklio T2 gedimas Aliarmo signalas praneša apie jutiklio T2 netinkamą veikimą ar gedimą. Reikia patikrinti sujungimus, ar jutiklio grandyje nenutrūko jungtys, ar neįvyko trumpasis jungimas. Atsiradus šiam signalui, reguliatorius nustos tiekti šilumą karšto buitinio vandens rezervuarui. Jei sistemoje nėra karšto buitinio vandens rezervuaro, reikia išjungti funkciją Be karšto buitinio vandens, aprašytą skyriuje, kad reguliatorius nerodytų šio signalo. 12

13 13.0 Parinkčių meniu H išėjimas Šiame submeniu nustatoma, kaip reguliatoriuje turi veikti H išėjimas. Powyżej Tpraca (Aukščiau darbo temperatūros) pasiekus gaubto temperatūrą, nustatytą Tpraca parametru, bus suaktyvintas H išėjimas. Išėjimas bus išjungtas, kai temperatūra nukris žemiau Tpraca- Histereza CO. Piktogramos, matomos Nustatymuose, leidžia pereiti prie atskirų parametrų nustatymų, susijusių su degimo procesu ir reguliatoriaus išėjimų naudojimu. Detalus atskirų parinkčių aprašymas pateikiamas tolesniuose skyriuose Konfigūracija We/Wy Šis meniu skirtas parinktims, susijusioms su reguliatoriaus išėjimų naudojimu. Tpraca (Tdarbas) minimali gaubto temperatūra, leidžianti paleisti siurblius. Šio parametro nustatymai apsaugo židinį nuo rasojimo ir šilumokaičio gedimo. Kai židinio gaubto temperatūra (jutiklis T1) pasiekia vertę, nustatytą šiuo parametru, ims veikti centrinio šildymo ir karšto buitinio vandens siurbliai. Kai, esant automatiniam režimui, gaubto temperatūra nukrenta žemiau Tpraca-Histrereza CO, reguliatorius išjungia siurblius. Gaubtas perkaitęs kai temperatūra gaubte pasieks 90 C, bus suaktyvintas H išėjimas (kartu su aliarmo signalu, kurio kodas 1, reiškiančiu gaubto perkaitimą). Išėjimas bus išjungtas, kai temperatūra nukris iki 90 C Histereza CO. Powyżej TzadCWU (Aukščiau nustatytos karšto buitinio vandens temperatūros) pasiekus temperatūrą, nustatytą karšto buitinio vandens rezervuarui (jutiklis T2), įsijungs H išėjimas. Temperatūrai jutiklyje T2 nukritus žemiau T2-Histereza CWU išėjimas bus išjungtas. Powyżej temp. (Aukščiau temp.) leidžia nustatyti norimą temperatūrą nuo 0 iki Tmax (Tmax galima rasti gamykliniuose nustatymuose) ir stebimą jutiklį (T1 arba T2). Išėjimas įjungiamas, kai viršijama šiame meniu nustatyta pasirinkto jutiklio temperatūra. Išėjimas išjungiamas, kai jutiklio temperatūra nukrenta tiek, kiek sudaro Histereza CO vertė jutikliui T1 ar Histereza CWU jutikliui T2. Nepriklausomai nuo to, kokia H išėjimo parinktis nustatyta, kai jis bus suaktyvintas, pagrindiniame ekrano kairiame apatiniame kampe pasirodys H piktograma (17 pav.). Wybieg CO (Centrinio šildymo sužadinimas) centrinio šildymo siurblio veikimo pertrauka, kai įjungta karšto buitinio vandens prioriteto funkcija. Kai dėl karšto buitinio vandens prioriteto funkcijos centrinio šildymo siurblys neveiks, centrinio šildymo sužadinimo funkcija intervalais, nustatytais tzm parametru, įjungs centrinio šildymo siurblį 30-iai sekundžių. Antyzastanie (Antisustingimas) funkcijos, neleidžiančios užsiblokuoti neveikiantiems siurbliams, kai židinys nedirba, įjungiant siurblius 30-iai sekundžių nurodytais intervalais (skaičiuojamais dienomis), veikimo laikas. TpodCWU kilimo temperatūra, kraunantis karštam buitiniam vandeniui. Jei reikalingas karštas vanduo (T2<TzCWU-Histereza CWU), rezervuaras pradedamas pildyti, kai gaubto temperatūra T1 didesnė už rezervuaro T2 temperatūrą tiek, kiek sudaro šio parametro vertė. Siekiant išvengti nuolatinio karšto buitinio vandens siurblio įsijungimo ir išsijungimo (kai T+TpodCWU=T2) naudojama pagalbinė Histereza CO. 13

14 Techninės priežiūros parametrai 14.0 Meniu nustatymai Šis meniu skirtas vartotojui. Jame atliekami pagrindiniai reguliatoriaus meniu pakeitimai. Šiame meniu pateikiami techninės priežiūros parametrai, todėl prieiga prie jo apsaugota slaptažodžiu. Šio meniu parinktys skirti montuotojui arba techninės priežiūros darbuotojui Meniu nustatymai 26 pav. Vartotojo prisijungimo ekranas Detalus parametrų aprašymas pateikiamas montavimo instrukcijoje, skirtoje montuotojams ir techninės priežiūros darbuotojams. Ją galima rasti interneto svetainėje skyriuje Priedai. Jei nebus pateiktas joks prieigos kodas (bus palikti skaičiai 0000 ), reguliatorius rodys parametrų vertes, skirtas tik skaityti. Dėmesio! Parametrus gali keisti tik apmokyti ir reikiamų techninių žinių turintys asmenys. Dėl netinkamai nustatytų parametrų sistema gali blogai veikti ar net sutrikti. Meniu pateikiama: Tabliczka znamionowa (Specifikacijų lentelė) galima perskaityti informaciją apie gaminio versiją ir įrenginio programinę įrangą. Lentelė padalinta į dvi dalis. Vienoje iš jų pateikiamas gamintojo adresas Gamyklinių parametrų atkūrimas Šiame meniu galima atkurti gamyklinius parametrus ir nustatymus. Įrašius prisijungimo lange skaičius 0002 ir patvirtinus juos, reguliatorius atkurs tik pradinius gamyklinius parametrus. Techninės priežiūros ir sklendės kalibravimo parametrai nebus pakeisti. Prieš gamyklinių parametrų atkūrimą reguliatorius turi pateikti pranešimą su prašymu patvirtinti atliekamus veiksmus Gamyklinių parametrų lentelė 27 pav. Elektroninė nominalų lentelė Język (Kalba)* leidžia pakeisti aprašymų kalbą. Galima pasirinkti šias kalbas: lenkų, anglų, čekų, vokiečių, italų, prancūzų, rusų, lietuvių, švedų, ispanų, norvegų, ukrainiečių. * kitos kalbos, susitarus su gamintoju, žymimos pagal ISO Język (Kalba) leidžia pakeisti aprašymų kalbą. Kierunek enkodera (Enkoderio kryptis) leidžia atšaukti reagavimą į rankenėlės pasukimą. Time Out neveikimo laikotarpis, skaičiuojamas sekundėmis, kuriam pasibaigus įvyksta automatinis išėjimas iš meniu ir išsijungia ekrano bei rankenėlės apšvietimas. Reguliatoriuje įdiegta gamyklinių parametrų lentelė. Norint patikrinti, į kokias vertes bus atkurti reguliatoriaus parametrai, pasirodžius prašymui įrašyti gamyklinių parametrų atkūrimo slaptažodį, techninės priežiūros nustatymų prisijungimo lange reikia įrašyti skaičių Patvirtinti paspaudžiant OK. Reguliatorius atidarys gamyklinių parametrų lentelę. Szybkość menu (Meniu greitis) leidžia nustatyti meniu animacijos greitį. Pulsowanie enkod. (Enkod. apšvietimas) leidžia nustatyti nuolatinį rankenėlės apšvietimą po ekrano išsijungimo (po Time Out ). Pagalbinė funkcija, kai reguliatorius naudojamas tamsioje patalpoje. Išjungus reguliatorių, apšvietimas liks įjungtas. 14

15 Meniu nustatymai / Ekranas Meniu nustatymai / Garso lygis Šiame meniu suteikiama prieiga prie ekrano nustatymo parinkčių. Rankenėlės pasukimas leidžia vaikščioti tarp apšvietimo ir kontrasto nustatymo laukelių. Šiame meniu suteikiama prieiga prie reguliatoriaus garso nustatymo. 29 pav. Garso lygių nustatymo ekranas 28 pav. Monitoriaus ekrano nustatymai Rankenėle reikia nustatyti žymeklį (baltas paveikslėlis juodame fone) ant pageidaujamos padėties ir paspausti rankenėlę, kad pasirodytų pakeitimo režimai (skaičius mirksi). Tada, sukant rankenėlę, reikia nustatyti pageidaujamą parametro padėtį ir patvirtinti tai dar kartą paspaudus rankenėlę. Po šio veiksmo žymeklis bus žymėjimo būsenos, todėl tokiu pačiu būdu galima pakeisti kitą skaičių. Ekrano spalvos išjungimas įjungia ekrano negatyvo funkciją. Visos spalvos bus išjungtos. Garso stiprumo lygio nustatymas atliekamas taip pat, kaip kontrasto ar apšvietimo nustatymas. Garsų patvirtinimo išjungimas rankenėlės pasukimu rankenėlės pasukimas nepatvirtinamas garsiniu signalu. Šio parametro pasirinkimas atliekamas nustatant žymeklį žymėjimo režime ant piktogramos ir paspaudžiant rankenėlę. Aliarmo signalų įjungimas aliarmo signalas praneš apie avarinius įvykius. Nepažymėjus šio nustatymo, pranešimai bus begarsiai, tik mirksės ekranas. Aliarmai nebus patvirtinami garsiniu signalu. Šio parametro nustatymas atliekamas nustatant žymeklį žymėjimo režime ant piktogramos ir paspaudžiant rankenėlę. Atlikus šį pakeitimą, reikia nustatyti žymeklį ant mygtuko OK arba ATMESTI ir atitinkamai patvirtinti arba atmesti šiame ekrane atliktus pakeitimus. Pasirinkus abu, išeinama iš meniu. 15

16 15.0 Išjungimas Skirtas reguliatoriui išjungti. Įjungus šį meniu, pasirodys klausimas, ar išjungti reguliatorių. 30 pav. Išjungimo ekranas Kai išjungimas bus patvirtintas TAIP paspaudimu, reguliatorius bus išjungtas, o siurblių darbas sustabdytas. Tačiau, jei gaubto temperatūra (T1) didesnė nei Tpraca vertė, reguliatoriaus ekrane atsiras užrašas Bandymas išjungti reguliatorių, esant aukštai temperatūrai. Patvirtinus TAIP paspaudimu, reguliatorius išsijungs, o siurblių darbas bus sustabdytas. Pasirinkus NE, bus pereita prie pagrindinio ekrano, o reguliatorius toliau dirbs. Reguliatorių taip pat galima išjungti pagrindiniame lange palaikius nuspaustą rankenėlę 3 sekundes. Pasirodys patvirtinimo reikalavimas. Pav. Išjungimo ekranas Siurblių darbas po reguliatoriaus išjungimo bus sustabdytas. 16

17 17

18 18

19 19

20 Jøtul Polska, Listopad 2013 wydanie 1.x.2.; program 1.x Jøtul Polska laikosi nuolatinio tobulinimo ir naujinimo politikos. Dėl to iš anksto nepranešus gali būti keičiami gaminių techniniai duomenys, dizainas, medžiagos ar matmenys. Jøtul Polska Sp. z o.o. Polska, Gdańsk ul. Budowlanych 65

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC LT 4/2014 Prašome saugo

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC LT 4/2014 Prašome saugo Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC 200 4/2014 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos Prašome tiksliai laikytis

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc LIŪTAS - 1 - Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM kombinuotą pastatomą kondensacinį katilą LIŪTAS 30 KKZ ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu tipinės schemos Data 09-06- Versija.0 tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms:.. odulinės 0/0, kv modulinė transformatorinė su vienu iki 800-000 kva galios

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201 OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 2015.05.26 Objekto kodas Objekto pavadinimas Statybos

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

X310.book(X310_lt.fm)

X310.book(X310_lt.fm) Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15 2X Series įdiegimo vadovas P/N 00-3250-501-0027-04 ISS 04MAY15 Autoriaus teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikatai Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2015 m.,

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui internetu, skirta tokioms vartotojo sąsajoms: Vitotrol

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

LMA Gaisrines saugos taisykles

LMA Gaisrines saugos taisykles TVIRTINU LMA prezidentas akad. Valdemaras. Razumas... 2010-11-11 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS Bendrieji reikalavimai 1. Statiniuose ir patalpose turi būti pirminių gaisro gesinimo

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo instrukcija Šilumos siurblys oras/vanduo 6 720 614 056-00.2D Logatherm WPL 6 A Logatherm WPL 8 A Logatherm WPL 10 A Logatherm AW C Kvalifikuotiems specialistams Prieš montuodami įrangą ar atlikdami

Detaliau

LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema

LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema Turinys Techninės specifikacijos...4 Apsaugos sistemos PITBULL ALARM PRO komponentai...5 1. TRUMPAS 7 ŽINGSNIŲ PASIRENGIMO VADOVAS...6 APŽVALGA...6

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Untitled

Untitled Montuotojo vadovas Geoterminis šilumos siurblys LEK IHB LT 16432 331495 Glaustas vadovas Naršymas Mygtukas Ok (patvirtinti / pasirinkti) Grįžimo mygtukas (grįžti, panaikinti, uždaryti) Valdymo rankenėlė

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys MT4 Supreme Edition Trade Terminal Šiame vadove rasite MT4 Supreme Edition diegimo ir naudojimo instrukcijas. Naujajam MT5 Supreme Edition galioja tie patys diegimo ir naudojimo principai. 1.Prekybos terminalo

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus)

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Renovent Sky 300 (Plus) LAIKYTI ŠALIA PRIETAISO LT TURINYS psl. 1 1.1 1.2 Pristatymas... Įrenginio komplektacija... Renovent Sky 300 priedai... 2 Naudojimas...

Detaliau

Win10 Commercial User Guide

Win10 Commercial User Guide Vartotojo vadovas Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD yra Advanced Micro Devices, Inc. prekės ženklas. Bluetooth atitinkamo savininko prekės ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi HP Inc.

Detaliau

Let motorized intelligence solve your application challenges

Let motorized intelligence solve your application challenges Motorizuoti valdymo vožtuvai Motorizuota išmani įranga padeda spręsti sudėtingų sistemų problemas ŠVok, centrinio šildymo, centralizuoto šilumos tiekimo bei vėsinimo sistemoms. Per pastaruosius dvejus

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

Sistemos specifikacija

Sistemos specifikacija Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) Vartotojo vadovas Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 2(32) Turinys 1. Įvadas...3 2. Finansinių ataskaitų

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

DSC POWERSERIES NEO HS2016/ 2032/ 2064/ 2128 vartotojo instrukcija HS2016/2032/2064/2128 Apsauginės signalizacijos V1 Vartotojo instrukcija Puslapis 1

DSC POWERSERIES NEO HS2016/ 2032/ 2064/ 2128 vartotojo instrukcija HS2016/2032/2064/2128 Apsauginės signalizacijos V1 Vartotojo instrukcija Puslapis 1 HS2016/2032/2064/2 Apsauginės signalizacijos V1 Vartotojo instrukcija Puslapis 1 Greita apžvalga Visos klaviatūros turi greitus funkcinius mygtukus. Naudojant LCD klaviatūrą papildomai galima naudoti,

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc Aptarnavimo ir instaliacijos instrukcija HORIZONTALIAI MONTUOJAMI TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 180 OKCEV 180 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija AFC technologijos užtikrintumui, lengvesniam darbui ir laiko taupymui 1. IMI Heimeier 90! Prisistatymas. 2. Kas tai AFC? 3. Eclipse. Plačiausias asortimentas mažų šildymo, vėsinimo prietaisų reguliavimui,

Detaliau

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009,

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009, husqvarna AUTOMOWER 230 ACX/220 AC NAUDOJIMO INSTRUKCIJA TURINYS 1. Įžanga ir sauga... 5 1.1 Įžanga... 5 1.2 Automower simboliai... 6 1.3 Naudojimo instrukcijos simboliai... 7 1.4 Saugos nurodymai... 8

Detaliau