Administracinė byla Nr

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Administracinė byla Nr"

Transkriptas

1 Dokumentas atspausdintas iš teismų praktikos paieškos sistemos INFOLEX. Praktika ( Kortelė: _RegNr_eA / Administracinė byla Nr. ea /2019 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 6.6 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2019 m. sausio 30 d. Vilnius Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Ryčio Krasausko ir Ramutės Ruškytės (pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal trečiojo suinteresuoto asmens V. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 24 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Žemaitijos spauda skundą atsakovams Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Centrinei darbo medicinos ekspertų komisijai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritoriniam skyriui, V. S. dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. n u s t a t ė: Teisėjų kolegija

2 I. 1. Uždaroji akcinė bendrovė Žemaitijos spauda (toliau ir pareiškėjas, bendrovė, UAB Žemaitijos spauda ) kreipėsi su skundu į teismą prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos 2017 m. kovo 9 d. išvadą dėl profesinės ligos diagnozės pagrįstumo Nr. 3EK (13.2)-196 (toliau ir Išvada). 2. Pareiškėjas skunde nurodė, kad 2016 m. sausio 25 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Centrinę darbo medicinos ekspertų komisiją (toliau ir Komisija) su prašymu ištirti profesinės ligos nustatymo pagrįstumą V. S.. Komisija, išnagrinėjusi pateiktą prašymą, priėmė Išvadą, kad V. S. darbo medicinos gydytojo nustatyta patologija yra profesinės kilmės. Teigė, kad Komisijai pateikė informaciją, apie tai, jog V. S. vaikystėje buvo patyrusi sunkią stuburo traumą bei Komisijos prašė ištirti profesinės ligos nustatymo pagrįstumą, būtent tuo aspektu, ar V. S. patirta trauma neįtakojo profesinio susirgimo bei prašė pakartotinai spręsti klausimą dėl profesinės ligos diagnozės. 3. Pareiškėjas teigė, jog Komisija priimdama ginčijamą Išvadą nesilaikė nustatytų pagrindinių procedūrų, ypač taisyklių, turėjusių užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, neįvertino aplinkybių, susijusių su galimai V. S. patirta stuburo trauma. Teigė, kad Komisijai buvo pateikta V. S. ambulatorinė sveikatos istorija su joje esančiais duomenimis, kad V. S m. rugpjūčio mėn. buvo siunčiama darbo medicinos gydytojo konsultacijai. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, jog Komisijai pateiktuose dokumentuose nėra įrašų apie galbūt vaikystėje (paauglystėje) V. S. patirtą stuburo traumą. 4. Pareiškėjas akcentavo, kad Komisija 2016 m. gegužės 20 d. vykusio posėdžio metu priėmė sprendimą kreiptis į V. S. bei VŠĮ Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centrą dėl medicininės dokumentacijos pateikimo, tačiau Komisijai reikalaujami medicininiai dokumentai pateikti nebuvo. Komisija sprendimą priėmė negavusi ir neįvertinusi šių svarbių medicininių dokumentų. 5. Nurodė, kad V. S. UAB Žemaitijos spauda pradėjo dirbti 2007 metais. V. S metais, 2010 metais, 2012 metais ir 2014 metais buvo atlikti profilaktiniai medicininiai patikrinimai. Profilaktinių patikrinimų metu V. S. neinformavo ją apžiūrinčius gydytojus apie susirgimus, nugaros skausmus. Bendrovės nuomone, susirgimus, kurie šiuo metu nustatyti V. S., ji simuliuoja. Komisija specialistų, ekspertų į posėdį nekvietė, visų medicininių dokumentų neišsireikalavo, jų nevertino, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą Išvadą. 6. Atsakovas Centrinė darbo medicinos ekspertų komisija su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. 7. Atsiliepime nurodė, jog Komisija 2016 m. sausio 28 d. gavo darbdavio UAB Žemaitijos spauda raštą Dėl V. S. profesinės ligos pagrįstumo, kuriame darbdavys prašė ištirti profesinės ligos pagrįstumą bei pakartotinai spręsti klausimą dėl profesinės ligos diagnozės. Rašte buvo nurodoma, kad V. S. nekraudavo iš sunkvežimių polistereno pakuočių ir nuolat viena neatlikdavo kitų krovimo darbų, nes bendradarbius buvo perspėjusi apie vaikystėje patirtą sunkią stuburo traumą. Komisija 2016 m. kovo 18 d. raštu kreipėsi į UAB Žemaitijos spauda dėl prašymo nagrinėjimui reikalingų dokumentų: profesinės ligos patvirtinimo akto I, II dalies, medicininės dokumentacijos ir kitos turimos dokumentacijos, susijusios su bylos tyrimu pateikimo. Darbdavys 2016 m. balandžio 6 d. pateikė Komisijai papildomą dokumentaciją: Išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų, Profesinės ligos priežasčių tyrimo aktą, Darbingumo lygio pažymą, Darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažymą, Profesinės ligos patvirtinimo aktą, UAB Žemaitijos spauda darbininkės V. S. darbo aprašymą, darbo pozos ir judesio tyrimo protokolą. Be to, rašte darbdavys pažymėjo, kad medicininių dokumentų, susijusių su V. S., pateikti negali, nes V. S. nėra davusi tokio leidimo. 8. Komisija 2016 m. gegužės 20 d. vykusio posėdžio metu priėmė sprendimą kreiptis į V. S. bei VŠĮ Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centrą dėl medicininės dokumentacijos asmens

3 sveikatos kortelės, epikrizių iš stacionarų arba prašomų medicininių dokumentų patvirtintų kopijų pateikimo. Raštą Nr. 3EK (13.2)-457 V. S. ir VŠĮ Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centrui išsiuntė 2016 m. birželio 17 d. 9. Atsakovas atsiliepime pažymi, kad 2016 m. liepos 27 d. iš VŠĮ Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro gavo atsakymą su V. S. atsisakymu pateikti medicininius dokumentus Komisijai. Rašte pažymėta, kad Komisija nepatenka į valstybės institucijų sąrašą, kurioms gali būti teikiama konfidenciali informacija apie pacientą. V. S. į Komisijos 2016 m. spalio 21 d. posėdį neatvyko, nors buvo kviesta. Komisija 2016 m. lapkričio 21 d. priėmė sprendimą Nr. 3EK (13.2)- 816 kreiptis į gydymo įstaigas: Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninę, Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centrą, UAB Salgymeda, sveikatos centrą Šviesmeda, darbo medicinos gydytoją bei pačią V. S. su prašymu pateikti turimą medicininę dokumentaciją. Taip pat 2016 m. lapkričio 25 d. buvo išsiųstas raštas Klaipėdos teritorinei ligonių kasai su prašymu pateikti informaciją apie V. S. teiktas gydymo paslaugas. 10. Atsakovas nesutiko su Bendrovės teiginiais, jog Komisija nevertino pateiktų profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų. V. S. į 2016 m. lapkričio 25 d. Komisijos posėdį neatvyko. Komisija bylos tyrimo eigoje gavo ambulatorinę asmens sveikatos istoriją (F025/a) S iš VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės II ojo ambulatorinių konsultacijų skyriaus. Atsakovas mano, kad pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog V. S. vengė informuoti ją prižiūrinčius gydytojus apie susirgimus, arba, kad tuos susirgimus, kurie jai nustatyti, simuliuoja. Komisijai pateiktuose medicininiuose dokumentuose informacijos apie tai, kad V. S. vaikystėje (paauglystėje) galimai patyrė stuburo traumą, nebuvo. Pažymėjo, kad priežastinio ryšio tarp darbo sąlygų ir diagnozės nustatymas ar jo nenustatymas priskiriamas darbo medicinos gydytojo kompetencijai. Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos, asmens medicininės kortelės, kiti medicininiai aspektai Profesinės ligos priežasčių tyrimo akte nėra nagrinėjami. 11. Atsakovas pabrėžia, kad pareiškėjas Komisijai nepateikė patikimų duomenų apie V. S. vaikystėje (paauglystėje) galimai patirtą stuburo traumą. Atsakovas remiasi Nuostatų 26 punktu, kuris nustato, kad jei pareiškėjas per šešis mėnesius nepateikia Komisijai jos prašomų papildomų tyrimų rezultatų ar patikslintos diagnozės, Komisija sprendimą dėl skundo priima vadovaudamasi turima informacija (el. byla I tomas, puslapiai). 12. Atsakovas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau ir SAM) su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. 13. Atsiliepime nurodė, kad Komisija informavo SAM apie tai, kad Komisija 2016 m. sausio 28 d. gavo UAB Žemaitijos spauda raštą, kuriuo buvo prašoma ištirti V. S. profesinės ligos pagrįstumą bei pakartotinai spręsti klausimą dėl profesinės ligos diagnozės nustatymo. V. S. profesinės ligos pagrįstumo atvejis buvo nagrinėjamas šios komisijos posėdžiuose, nagrinėjant dokumentus, kurie buvo pateikti tiek pačios V. S., tiek darbdavio, taip pat asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose V. S. buvo teiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. 14. SAM pažymėjo, kad V. S. medicininiuose dokumentuose, gydytojų konsultantų įrašuose nebuvo nurodyta apie galimai buvusias V. S. stuburo traumas. Darbo medicinos gydytojo profesinės ligos pagrindime nurodoma, kad V. S. stažas 17,35 m. Nuo 2007 m. dirbo spaustuvės darbininke stovimą darbą, susijusį su polistirolo pakuočių, sveriančių kg kilnojimu, stumdymu, su dažnais liemens pasilenkimais. Atkreipė dėmesį, kad darbo medicinos gydytojo, patvirtinusio profesinį susirgimą, dokumentuose nėra informacijos apie galimai anksčiau patirtas stuburo traumas. 15. SAM nesutiko su pareiškėjo skundo teiginiais, jog Komisija nevertino pateiktų visų dokumentų visumos, taip pat, kad V. S. vengė informuoti ją apžiūrinčius gydytojus apie susirgimus. SAM teigimu, Komisija vertino visus V. S. medicininius dokumentus, tačiau duomenų apie pareiškėjo nurodomą stuburo traumą minėtuose medicininiuose dokumentuose nebuvo (I t., b. l ).

4 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo V. S. su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą. 17. Atsiliepime nurodė, kad UAB Žemaitijos spauda dirbo nuo 2007 m. lapkričio 7 d. iki 2016 m. sausio 21 d. darbininke. Jai diagnozuota liga yra darbo pobūdžio, susijusio su krovinių kėlimu ir pernešimu, bei darbo poza pasekmė. Jokios stuburo traumos vaikystėje patyrusi nebuvo. V. S. teigimu, šią aplinkybę patvirtina jos 2016 m. spalio 4 d. prašymas, VŠĮ Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 m. spalio 14 d. atsakymas Nr.682, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2016 m. rugsėjo 26 d. atsakymas Nr. (8.15)AA1-343 bei liudytojų paaiškinimai (I t., b. l ). 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius (toliau ir VDI Klaipėdos skyrius) atsiliepime nurodė, kad gavęs pranešimą apie įtariamą profesinę ligą, VDI Klaipėdos skyrius pagal jam priskirtą kompetenciją ištyrė profesinės ligos priežastis ir 2015 m. lapkričio 11 d. surašė Profesinės ligos priežasčių tyrimo aktą Nr. S-231. Su minėtu aktu buvo supažindinti visi profesinės ligos tyrime dalyvavę asmenys. V. S., nesutikdama su Profesinės ligos priežasčių tyrimo aktu, pateikė nesutikimo motyvus, kurie buvo išnagrinėti ir pridėti prie Profesinės ligos priežasčių tyrimo akto medžiagos. UAB Žemaitijos spauda taip pat susipažino su Profesinės ligos priežasčių tyrimo aktu, tačiau jokių pastabų, nesutikimo motyvų nepateikė. VDI Klaipėdos skyrius prašė ginčą spręsti teismo nuožiūra (I t., b. l ). II. 19. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 24 d. sprendimu pareiškėjo UAB Žemaitijos spauda skundą patenkino. Panaikino Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos 2017 m. kovo 9 d. Išvadą Nr. 3EK(13.2)-196 bei įpareigojo Komisiją iš naujo išnagrinėti UAB Žemaitijos spauda 2016 m. sausio 25 d. skundą. 20. Teismas nustatė, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Komisijos 2017 m. kovo 9 d. išvados Nr. 3EK(13.2)-196 teisėtumo ir pagrįstumo. 21. Teismas nustatė, kad Komisija 2017 m. kovo 9 d. išvadoje Nr. 3EK(13.2)-196 konstatavo, kad V. S. darbo medicinos gydytojo nustatyta (duomenys neskelbtini), būklė po operacinio gydymo 2015 m. kovo 31 d., (TLK M51.1 Z57.8) veikiant krovinių kėlimui ir pernešimui ir darbo pozai yra profesinės kilmės (I t., b. l , 41 45). 22. Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 881 (toliau ir Profesinių ligų nuostatai) 28 punktas nustato, kad profesinės ligos diagnozę nustato arba jos nenustato darbo medicinos gydytojas, ištyręs ir įvertinęs darbuotojo sveikatos būklę ir profesinės ligos priežasčių tyrimo akte pateiktus duomenis. 23. Teismas nustatė, kad VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninės 2 ojo ambulatorinių konsultacijų skyrius pranešimą apie V. S. įtariamą profesinę ligą Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriui pateikė 2015 m. rugpjūčio 20 d. (I t., b. l. 87). VDI Klaipėdos skyrius 2015 m. lapkričio 11 d. surašė Profesinės ligos priežasčių tyrimo aktą Nr. S-231 (I t., b. l ). VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninės 2 ojo ambulatorinių konsultacijų skyriaus darbo medicinos gydytojas, remdamasis Profesinės ligos priežasčių tyrimo aktu, 2015 m. gruodžio 26 d. surašė Profesinės ligos patvirtinimo aktą (I t., b. l. 19, 63). Profesinės ligos patvirtinimo akte Nr. 86 nurodyta profesinės ligos diagnozė pagal (duomenys neskelbtini) t. y. prof. (duomenys neskelbtini). Būklė po operacinio gydymo 2015 m. kovo 31 d. Ligos sukeltos fizinių veiksnių. Profesinės ligos priežastis: krovinių kėlimas ir pernešimas, darbo poza. Profesinės ligos eiga lėtinė.

5 24. Darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažyma DLN-N Nr patvirtina, kad V. S. nustatytas penkiasdešimt penkių proc. darbingumo lygis. Darbingumo lygio priežastis 27.4 profesinė liga. Profesinės ligos nustatymo data 2015 m. lapkričio 26 d. Profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo 2015 m. lapkričio 26 d. aktas Nr. 86. Diagnozės kodas pagal (duomenys neskelbtini) (I t., b. l. 17). 25. Darbingumo lygio pažyma DL-1 Nr patvirtina, kad pareiškėjai nuo 2015 m. gruodžio 1 d. nustatytas penkiasdešimt penkių proc. darbingumo lygis dėl priežasties 27.1 ligos arba būklės. Diagnozės kodas pagal (duomenys neskelbtini) (I t., b. l. 18). 26. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau ir NDNT) Klaipėdos II teritorinis skyrius 2015 m. gruodžio 18 d. pateikė Išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų Nr. DPS-2845 (I t., b. l. 11). Išvadoje nurodyta, kad V. S. negali dirbti veikiant fizikiniams rizikos veiksniams visą kūną veikiančios vibracijos poveikio, veikiant ergonominiams rizikos veiksniams: keliant krovinius rankomis, kai krovinio svoris daugiau kaip 10 kg, darbą susijusį su priverstiniais liemens palenkimais. 27. Pagal Profesinių ligų nuostatų 34 punktą darbuotojas ar darbdavys, kurio įmonėje buvo atliekamas darbuotojo darbo sąlygų tyrimas, arba Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau ir VSDFV), nesutinkantys su profesinės ligos patvirtinimo aktu gali jį skųsti Komisijai. Komisija, išnagrinėjusi skundą, surašo išvadą dėl profesinės ligos pagrįstumo ir priima sprendimą ankstesnio tyrimo metu surašytą profesinės ligos patvirtinimo aktą palikti galioti ar įpareigoja darbo medicinos gydytoją surašyti naują. 28. Bylos duomenimis nustatyta, kad į Komisiją 2016 m. sausio 25 d. kreipėsi darbdavys UAB Žemaitijos spauda, nesutikdamas su V. S. diagnozuota profesine liga (I t., b. l. 9 10, 46 47). Bendrovė skunde nurodė, kad V. S. nepateikė medicininių dokumentų, kuriuose būtų užfiksuota jos vaikystėje patirta stuburo trauma, o diagnuozuojant profesinę ligą, nebuvo ši trauma vertinama. Taip pat Bendrovė prašyme nurodė, kad V. S. nekraudavo iš sunkvežimių polistereno pakuočių ir nuolat viena neatlikdavo kitų krovimo darbų, nes buvo perspėjusi bendradarbius apie vaikystėje patirtą sunkią stuburo traumą. 29. Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos uždavinius, funkcijas, teises reglamentuoja Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V-37 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. V-506 redakcija) (toliau ir Komisijos nuostatai). Vadovaujantis Komisijos nuostatų 16 punktu pareiškėjai kreipdamiesi į Komisiją privalo pateikti Profesinės ligos priežasčių tyrimo aktą, Profesinės ligos patvirtinimo aktą, kitus, pareiškėjo nuomone, reikalingus dokumentus. 30. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Komisija, teikdama išvadą dėl profesinės ligos diagnozės V. S. pagrįstumo, vertino V. S. darbo aprašymą (I t., b. l. 48, 64 67), darbuotojos asmeninių apsaugos priemonių apskaitos korteles (I t., b. l. 51, 52, 54, 55). VDI Klaipėdos skyriaus 2015 m. lapkričio 11 d. Profesinės ligos priežasčių tyrimo aktą Nr. S-231 (I t., b. l ) Viešosios įstaigos Klaipėdos Jūrininkų ligoninės 2 ojo ambulatorinių konsultacijų skyriaus 2015 m. lapkričio 26 d. Profesinės ligos patvirtinimo aktą Nr. 86 (I t., b. l. 63), privalomojo sveikatos tikrinimo išvadas (I t., b. l ), Epikrizes (I t., b.l. 83, 84, 85, 86 ), išrašus iš medicininių dokumentų (I t., b. l. 88, 89), Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. kovo 2 d. sprendimą Nr. SS-591 Dėl V. S. darbingumo lygio (I t., b. l ), Darbingumo lygio pažymas (I t., b. l. 126, 127). 31. Darbdavys UAB Žemaitijos spauda kreipdamasis į Komisiją nurodė, jog būtina išreikalauti ir kitus V. S. medicininius dokumentus, kurių darbdavys pateikti negali dėl objektyvių priežasčių. 32. Pagal Komisijos nuostatų 9.1. punktą Komisija atlikdama savo funkcijas turi teisę gauti iš VDI teritorinio skyriaus, VSDFV teritorinio skyriaus, asmens ir visuomenės sveikatos

6 priežiūros įstaigų, darbdavių ir kitų institucijų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Komisijos funkcijoms vykdyti. Pagal Komisijos nuostatų 5 punktą visa Komisijai pateikta informacija apie darbuotoją, jo atstovą, darbdavį (-ius), kurio (-ių) įmonėje (-ėse) buvo atliekamas darbuotojo profesinių ligų priežasčių tyrimas, laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista kitiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 33. Komisija 2016 m. lapkričio 21 d. raštu Nr. 3EK (13.2)-816 kreipėsi į V. S., Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centrą, Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninę, UAB Salgymeda, sveikatos centrą Šviesmeda, darbo medicinos gydytoją su prašymu pateikti visą turimą medicininę informaciją, asmens sveikatos korteles, privalomojo sveikatos tikrinimo išvadas, epikrizes iš stacionarų. Komisija vadovavosi Komisijos nuostatų 9.1 punktu minėtame rašte konstatuodama, kad tolimesniam bylos nagrinėjimui pateiktos medžiagos nepakanka (I t., b. l. 78). Bylos duomenys įrodo, jog su analogišku prašymu Komisija į V. S. ir Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centrą kreipėsi ne vieną kartą (I t., b. l. 82, 91, 92). Kaip matyti iš Komisijos posėdžių protokolų, Komisija ne kartą akcentavo, jog sprendimo priėmimui reikalingi papildomi medicininiai dokumentai (I t., b. l , ), tačiau jai reikalaujami dokumentai pateikti nebuvo. 34. Teismui pareikalavus, Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė ir Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras pateikė V. S. sveikatos istorijas (II t., b. l. 23, 24). Įrašų, esančių šiuose medicininiuose dokumentuose, Komisija priimdama išvadą dėl V. S. profesinės ligos nustatymo pagrįstumo nevertino. Šią aplinkybę teismo posėdyje pripažino ir Komisijos atstovė. 35. Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo (toliau ir VAĮ) 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintas įstatymo viršenybės principas reikalauja, kad administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais būtų pagrįsti įstatymais. Vadovaujantis objektyvumo principu, administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs (VAĮ 3 straipsnio 2 punktas). Atitinkamai VAĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. 36. Darbdavys, nesutikdamas su V. S. profesinės ligos nustatymo pagrįstumu, išreiškė abejonę, kad darbo medicinos gydytojas, nustatydamas profesinės ligos diagnozę, galimai neįvertino visų rizikos veiksnių vaikystėje (paauglystėje) patirtos stuburo traumos ir jų įtakos V. S. sveikatai. Komisija šių abejonių nepašalino. 37. Komisijos išvada neatitinka VAĮ 3 straipsnio 2 punkte įtvirtinto objektyvumo principo, kuris šiam ginčui reiškia tai, kad išvadoje turi būti nurodyti realūs faktai, t. y. patvirtinantys arba paneigiantys darbdavio skunde išreikštas abejones dėl V. S. profesinės ligos nustatymo pagrįstumo. Kad šie faktai yra reikšmingi, matyti ir iš paties viešojo administravimo subjektų veiksmų, nagrinėjant V. S. profesinės ligos nustatymo pagrįstumo bylą. 38. Komisija, priimdama ginčijamą sprendimą, nepagrįstai vadovavosi Komisijos nuostatų 26 punktu. Byloje duomenų, jog darbdavys atsisakė pateikti Komisijai jos prašomus dokumentus, nėra. 39. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas darė išvadą, kad Komisija, priimdama sprendimą dėl V. S. profesinės ligos nustatymo pagrįstumo, neįvertino visų ginčui reikšmingų aplinkybių, netinkamai išnagrinėjo darbdavio skundą, pažeidė pagrindines procedūras, o ypač taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir sprendimo pagrįstumą. Dėl šių priežasčių, teismo vertinimu, Komisijos 2017 m. kovo 9 d. išvada Nr. 3EK(13.2)-196 Dėl profesinės ligos diagnozės pagrįstumo panaikinama ir Komisija įpareigojama iš naujo išnagrinėti UAB Žemaitijos spauda skundą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 91 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

7 III. 40. Trečiasis suinteresuotas asmuo V. S. (toliau ir apeliantė) pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą nutraukti Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinę bylą Nr. ei /2017 arba teismui nepatenkinus šio reikalavimo, atmesti UAB Žemaitijos spauda skundą. Prašo priteisti iš pareiškėjo bylinėjimosi išlaidas. 41. Apeliantės nuomone, teismas sprendime ir pareiškėjas UAB Žemaitijos spauda padarė klaidingas išvadas, jog Komisija, priimdama sprendimą dėl V. S. profesinės ligos nustatymo pagrįstumo, neįvertino visų ginčui reikšmingų aplinkybių, netinkamai išnagrinėjo darbdavio skundą, pažeidė pagrindines procedūras, o ypač taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir sprendimo pagrįstumą dėl ko toks teismo ginčijamas sprendimas turi būti panaikintas ir priimtas naujas sprendimas. Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas šališkas bei priėmė nemotyvuotą ir neargumentuotą sprendimą, netinkamai taikė ir aiškino teisės normas, netinkamai vertino pareiškėjo UAB Žemaitijos spauda skundo priėmimui ir jo nagrinėjimui reikšmingas faktines aplinkybes, teismas neatsakė į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus. 42. Komisija atliko teisės aktų nustatyta tvarka jos kompetencijai priskirtus veiksmus, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo panaikinti Išvadą ir nustatyti papildomus įpareigojimus įpareigoti Komisiją iš naujo nagrinėti pareiškėjo UAB Žemaitijos spauda skundą. Pažymi, kad Komisijos 2017 m. kovo 9 d. išvada Nr. 3EK(13.2)-194 dėl V. S. profesinės ligos pagrįstumo yra įsiteisėjusi, UAB Žemaitijos spauda su jos motyvais ir argumentais sutiko ir jos neskundė teismui, taigi, keliamas reikalavimas tik dėl Komisijos 2017 m. kovo 9 d. Išvados Nr. 3EK(13.2)-196, kai šis ginčas tarp tų pačių ginčo šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, motyvais ir argumentais jau išspręstas Išvadoje Nr. 3EK(13.2) Komisija tikrina profesinės ligos nustatymo pagrįstumą, todėl nėra pagrindo įpareigoti Komisiją pakartotinai atlikti V. S. nustatytos profesinės ligos pagrįstumo patikrinimą, nes toks įpareigojimas būtų neproporcinga priemonė apeliantės V. S. atžvilgiu, kurios profesinės ligos nustatymo klausimas minėtų teisės aktų nustatyta tvarka tęsiamas nuo 2015 metų. 44. Komisijos išvada nesukelia proceso šalimis teisinių pasekmių. Skundžiama išvada pagal savo turinį nėra individualus administracinis sprendimas, todėl jos panaikinimas negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Komisija nėra teisinės atsakomybės subjektas, nes nėra juridinis asmuo, todėl Komisija nelaikytina viešojo administravimo subjektu, galinčiu atsakyti už Komisijos veiksmus, dėl ko administracinė byla nutrauktina kaip nepriskirtina administraciniams teismams. 45. Apeliantė nebuvo informuota teismo apie naujus gautus rašytinius įrodymus ir nėra iki šiol informuota, taip pažeidžiant rungimosi procesą, kuri garantuoja šalims turėti galimybę ne tik pateikti įrodymus savo reikalavimams pagrįsti, bet taip pat teisę žinoti ir komentuoti visus įrodymus. 46. Pirmos instancijos teismas neargumentavo ir nemotyvavo ginčijamo sprendimo, kad apeliantė būtų vaikystėje patyrusi stuburo traumą, kuri būtų turėjusi įtaką profesiniam susirgimui, teismas vadovavosi tik subjektyvia nuomone ir rėmėsi tik prielaidomis, tačiau apeliantės nurodytų liudytojų neapklausė, pateiktų rašytinių įrodymų nevertino. 47. Pareiškėjas UAB Žemaitijos spauda neginčijo Darbingumo lygio pažymų, praleido terminą skundui dėl Profesinės ligos patvirtinimo akto Nr. 86 paduoti ir neprašė jo atnaujinti. Tai paneigia teismo motyvus, jog pareiškėjo skundas Komisijai paduotas nepraleidus apskundimo terminą. 48. Pabrėžia, kad apeliantei diagnozuotą ligą sukėlė devynerių darbo metų UAB Žemaitijos spauda pasekmė darbo pobūdis susijęs su krovinių kėlimų ir jų pernešimu, bei darbo poza. Pažymi, kad jokių kitų priežasčių šiai ligai kilti nėra ir nebuvo nustatyta. Pablogėjus sveikatai,

8 2009 metais apeliantė kreipėsi į gydytojus, tai patvirtina medicininiai duomenys, kurių pareiškėjas neginčijo ir su šiais sprendimais sutiko. Komisija apeliantės V. S. profesinės ligos diagnozės pagrįstumą vertino turėdama išsamių ir objektyvių medicinos duomenų apie visus reikšmingus V. S. gyvenimo faktus, todėl Komisijos 2017 m. kovo 9 d. išvada Nr. 3EK(13.2)-196 dėl profesinės ligos diagnozės pagrįstumo yra teisėta, argumentuota ir motyvuota. 49. Pareiškėjas UAB Žemaitijos spauda atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o trečiojo suinteresuoto asmens V. S. apeliacinį skundą atmesti. 50. Nesutinka su apeliantės V. S. apeliaciniame skunde daryta išvada, kad pareiškėjas UAB Žemaitijos spauda sutiko su išdėstytais nedarbingumo lygį nustatančiais aktais, pažymomis ir sprendimais bei kitais profesinę ligą, kurie anot apeliantės, patvirtinančiais dokumentais inter alia byloje nagrinėjamai Komisijos 2017 m. kovo 9 d. išvadai Nr. 3EK (13.2)-196 identiška Komisijos 2017 m. kovo 9 d. išvada Nr. 3EK (13.2)-194, nes pastarųjų pareiškėjas neapskundė teisės aktų nustatyta tvarka. Pažymi, jog Darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažyma DLN-2 Nr , Darbingumo lygio pažyma DL-1 Nr kurios patikslintos 2016 m. kovo 2 d. Darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažyma DLN-2 Nr ir 2016 m. kovo 4 d. Darbingumo lygio pažyma DL-1 Nr skundžiamos nebuvo dėl jų teisinės reikšmės, t. y. šios pažymos yra ginčijamo 2015 m. lapkričio 26 d. profesinės ligos patvirtinimo akto Nr. 86 pasekmė, todėl atskiras jų apskundimas neturėto jokios įtakos ginčui dėl profesinės ligos nustatymo ir jo pagrįstumo. 51. Nesutinka su apeliantės teiginiu, kad buvo praleistas terminas skundžiant 2015 m. lapkričio 26 d. Profesinės ligos patvirtinimo aktą Nr. 86. Pažymi, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Dėl profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo Nr. 487, 34 punkte nustatyta, jog aktą ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo profesinės ligos patvirtinimo akto gavimo galima skųsti Centrinei darbo medicinos ekspertų komisijai. Pareiškėjas į Komisiją dėl 2015 m. lapkričio 26 d. Profesinės ligos patvirtinimo akto Nr. 86 pagrįstumo kreipėsi 2016 m. sausio 25 d., todėl nepraleido apskundimo termino. 52. Nesutinka, kad administracinė byla privalėjo būti nutraukta kaip neteisminga administracinių teismų kompetencijai. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (toliau ir DSSĮ) 44 straipsnis aiškiai reglamentuoja šių administracinių sprendimų apskundimo tvarką. Todėl, vadovaujantis DSSĮ 44 straipsnio 8 dalimi bei Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų 3 punktu, teisę į pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynimą ginčijant darbuotojai V. S. nustatytos profesinės ligos pagrįstumą įgyvendino tinkamai, o Vilniaus apygardos administracinis teismas, priimdamas sprendimą, procesinių teisės normų, reglamentuojančių imperatyvųjį bylos nutraukimą, nepažeidė. 53. Pažymi, kad Komisijos uždavinys vertinti profesinių ligų diagnozės nustatymo pagrįstumą ar nepagrįstumą pagal pareiškėjų skundus (Komisijos nuostatų 7 punktas). Sprendimas dėl profesinės ligos diagnozės nustatymo ar nenustatymo įforminamas surašant atitinkamą Komisijos išvadą (Komisijos nuostatų 30 ir 31 punktai), kurios apskundimas reglamentuotas DSSĮ 44 straipsnio 8 dalyje, taigi, Komisija yra speciali ekspertinė institucija, kuriai taikomos VAĮ nuostatos. Komisija, atlikdama viešąjį administravimą, 2017 m. kovo 9 d. priėmė išvadą Nr. 3EK(13.2)-196 dėl V. S. nustatytos profesinės ligos diagnozės pagrįstumo, kuri laikytina viešojo administravimo subjekto priimtu administraciniu sprendimu, kuris pagal pobūdį ir subjektų, kuriems išvada skirta, ratą, laikytinas individualaus pobūdžio sprendimu (administraciniu aktu), sukeliančiu teisines pasekmes. 54. Pareiškėjas sutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu, kuriame iš esmės konstatuotas Komisijos 2017 m. kovo 9 d. išvados Nr. 3EK (13.2)-196 neteisėtumas. Byloje nustatyta itin reikšminga nagrinėjamu atveju faktinė aplinkybė, kurią patvirtino Komisijos atstovė komisija, nagrinėdama pareiškėjo UAB Žemaitijos spauda skundą, nevertino jai Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės ir Klaipėdos rajono savivaldybės

9 Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro pateiktų V. S. sveikatos istorijose esančių įrašų (II t., b. l. 23, 24). Nors pati Komisija, siekdama objektyviai išnagrinėti darbdavio skundą dėl V. S. nustatytos profesinės ligos pagrįstumo, ne kartą kreipėsi į šias įstaigas, konstatuodama, kad tolimesniam bylos nagrinėjimui pateiktos medžiagos nepakanka. Taigi, Komisija nepašalino abejonių, kad V. S. galimai yra turėjusi stuburo traumą, todėl priimta Išvada neatitinka VAĮ 3 straipsnio 2 punkto reikalavimo. Be to, sutiktina su teismo konstatavimu, kad Komisija nepagrįstai vadovavosi Komisijos Nuostatų 26 punktu. 55. Nesutinka su apeliantės argumentais, kad teismas priėmė neišsamų, nemotyvuotą sprendimą, kuris turi būti panaikintas kaip neteisėtas. Byloje jokių įrodymų, pagrindžiančių apeliantės teiginį, kad teismas buvo šališkas, pažeidė proceso rungimosi principą ir/ar kitaip apribojo apeliantės V. S. teisę į įrodinėjimo instituto įgyvendinimą procese. 56. Nesutinka su teiginiu, kad teismas, įpareigodamas Komisiją iš naujo nagrinėti pareiškėjo skundą, peržengė kompetencijos ribas, nes tokio reikalavimo pareiškėjas nereiškė. Pažymi, kad nustačius komisijos padarytus procedūrinius trūkumus priimant Išvadą, vien Išvados panaikinimu nebūtų pasiektas racionalus sprendimas ginče, t. y. ginčas nebūtų išnagrinėtas iš esmės, todėl įpareigojimas Komisiją iš naujo išnagrinėti UAB Žemaitijos spauda 2016 m. sausio 25 d. skundą visiškai atitinka ABTĮ 88 straipsnio 2 punktą, protingumo, proporcingumo ir teisingumo principų įgyvendinimą ginčijamoje situacijoje. 57. Centrinė darbo medicinos ekspertų komisija sutinka su apeliantės V. S. apeliacinio skundo reikalavimais panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą. 58. Nurodo, jog profesinė liga ūmus ar lėtinis darbuotojo sveikatos sutrikimas, kurį sukėlė vienas ar daugiau kenksmingų ir (ar) pavojingų darbo aplinkos veiksnių, nustatyta tvarka pripažintas profesine liga. Komisija atliko visapusišką dokumentinės medžiagos tyrimą, siekiant nustatyti ar V. S. profesinė liga buvo nustatyta pagrįstai. 59. Komisija nesutinka su pareiškėjo skunde pateiktais teiginiais, kad Komisija nevertino pateiktų profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų ir teikia nepagrįstą prielaidą, kad pilietė V. S. vengė informuoti ją apžiūrinčius gydytojus apie susirgimus, arba kad tuos susirgimus, kurie jai nustatyti šiandien ji simuliuoja. Nors pareiškėjas teigia, kad V. S. galimai patyrė stuburo traumą vaikystėje (paauglystėje), tačiau Komisijos gautuose medicininiuose dokumentuose tokios informacijos nėra. 60. Pažymi, kad priežastinio ryšio tarp darbo sąlygų ir diagnozės nustatymo ar jo nenustatymo, priskiriamas darbo medicinos gydytojo kompetencijai. Ligos diagnozė nustatoma vadovaujantis Profesinių ligų nustatymo kriterijais pagal kuriuos nustatant profesinę ligą, vertinama ligos anamnezė, gyvenimo anamnezė, darbo veiklos raida, profesinės ligos klinika, laboratoriniai, instrumentiniai ir kiti reikalingi tyrimai, privalomųjų sveikatos tikrinimų duomenys, diferencinė diagnostika, asmens sveikatos istorijos duomenys. Nurodo, kad darbo medicinos gydytojui suteikta teisė susieti ligos tyrimo ir patvirtinimo Akte įvardintas galimas įtariamos profesinės ligos priežastis su esamais sveikatos sutrikimais. 61. Pažymi, kad teismui pareikalavus, Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė ir Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras pateikė teismui V. S. sveikatos istorijas. Su minėtais medicininiais dokumentais susipažinti teismas Komisijai nesuteikė galimybės, tačiau teismo sprendime teigiama, kad Komisija, priimdama išvadą, įrašų esančių medicininiuose dokumentuose dėl V. S. profesinės ligos nustatymo pagrįstumo, nevertino. 62. Komisija sutinka su apeliantės nuomone, kad teismas nesivadovavo šiai bylai aktualiomis teisės normomis, neišsiaiškino bylai spręsti reikšmingų aplinkybių, nesurinko reikiamų įrodymų, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, todėl skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turi būti panaikintas ir priimtas naujas sprendimas. 63. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija prašo V. S. apeliacinį skundą tenkinti ir panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą. Nurodo, jog

10 atsižvelgiant į aplinkybes, susijusias su Komisijos atliktais veiksmais tiriant V. S. profesinės ligos nustatymo pagrįstumą, teismas darė nepagrįstą išvadą, jog Komisija neturėjo pagrindo vadovautis Komisijos nuostatų 26 punktu, tai pat, kad Komisija neįvertino visų ginčui reikšmingų aplinkybių. Pažymi, kad Komisija priėmė sprendimą visų turimų dokumentų pagrindu, todėl nepagrįsta teismo išvada, jog Komisija netinkamai išnagrinėjo pareiškėjo UAB Žemaitijos spauda skundą. 64. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius nurodo, kad šioje byloje neturi jokio teisinio suinteresuotumo, todėl atsižvelgiant į tai, jog apeliantė neskundžia VDI veiksmų, ginčo klausimą byloje palieka spręsti teismui savo nuožiūra. Teisėjų kolegija k o n s t a t u o j a: IV. 65. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos 2017 m. kovo 9 d. Išvados Nr. 3EK(13.2)-196 teisėtumo ir pagrįstumo. Pirmosios instancijos teismas panaikino šią išvadą, nurodydamas, kad ji neatitinka VAĮ 3 straipsnio 2 punkte įtvirtinto objektyvumo principo išvadoje turi būti nurodyti realūs faktai, t. y. patvirtinantys arba paneigiantys darbdavio skunde išreikštas abejones dėl profesinės ligos nustatymo V. S. pagrįstumo, be kita ko, nebuvo gauti ir ištirti sprendimo priėmimui reikalingi papildomi medicininiai dokumentai. Dėl priimamų aktų ir jų apskundimo tvarkos 66. Pagal Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 42 straipsnio 4 dalį (bylai aktuali redakcija galiojusi nuo 2017 m. liepos 1 d.) profesinės ligos skirstomos pagal pasireiškimo laiką ir požymius: 1) lėtinė profesinė liga darbuotojo sveikatos sutrikimas, kurį sukėlė vienas ar daugiau kenksmingų veiksnių per tam tikrą darbo laiką; 2) ūmi profesinė liga staigus darbuotojo sveikatos sutrikimas, kurį sukėlė trumpalaikis (vienkartinis arba per vieną darbo dieną) darbo aplinkos pavojingas veiksnys (veiksniai), pasižymintis ūmiu poveikiu. Pagal šio įstatymo 44 straipsnio 5 dalį profesinė liga privalo būti ištirta, profesinės ligos priežasčių tyrimo išvados ir profesinės ligos patvirtinimas turi būti surašyti profesinės ligos priežasčių tyrimo akte ir profesinės ligos patvirtinimo akte Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatuose nustatyta tvarka, vadovaujantis Vyriausybės patvirtintu profesinių ligų sąrašu. 67. Įstatymo 44 straipsnyje 7 8 dalyse nustatyta, kad darbuotojas ar darbdavys, nesutikdami su nelaimingo atsitikimo darbe arba nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo, arba profesinės ligos priežasčių tyrimo aktais, gali juos skųsti vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui. Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus sprendimas dėl pareiškimų, kuriuose skundžiami nelaimingų atsitikimų darbe arba nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo, arba profesinės ligos priežasčių tyrimo aktai, gali būti skundžiamas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Darbuotojas ar darbdavys, nesutikdami su profesinės ligos patvirtinimo aktu, gali jį skųsti Centrinei darbo medicinos ekspertų komisijai. 68. Iš aptarto teisinio reguliavimo darytina išvada, kad darbuotojas ir darbdavys gali skųsti profesinės ligos priežasčių tyrimo aktą vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui, o jo sprendimą teismui; taip pat numatyta, kad profesinės ligos patvirtinimo aktas gali būti skundžiamas Centrinei darbo medicinos ekspertų komisijai. 69. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 487 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 881 redakcija) patvirtintų

11 Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų (toliau tekste ir Tyrimo nuostatai) 34 punkte nustatyta, kad darbuotojas ar darbdavys (-iai), kurio (-ių) įmonėje (-ėse) buvo atliekamas darbuotojo darbo sąlygų tyrimas, arba Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nesutinkantys su profesinės ligos patvirtinimo aktu, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo profesinės ligos patvirtinimo akto gavimo gali jį skųsti Centrinei darbo medicinos ekspertų komisijai. Tyrimo nuostatų 34 punkte taip pat nustatyta, kad Centrinė darbo medicinos ekspertų komisija, išnagrinėjusi skundą, surašo išvadą dėl profesinės ligos pagrįstumo ir priima sprendimą ankstesnio tyrimo metu surašytą profesinės ligos patvirtinimo aktą palikti galioti ar įpareigoja darbo medicinos gydytoją surašyti naują. 70. Iš pirmiau aptarto teisinio reguliavimo matyti, kad Centrinei darbo medicinos ekspertų komisijai įgaliojimai nagrinėti ginčus dėl profesinės ligos diagnozės nustatymo yra nustatyti įstatymu ir minėtu Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 487, todėl atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad Centrinė darbo medicinos ekspertų komisija nelaikytina viešojo administravimo subjektu, jos aktas nesukelia teisinių padarinių ir byla turi būti tuo pagrindu nutraukta. Kartu atmestinas ir apeliantės argumentas, kad darbdavys praleido terminą skundui dėl Profesinės ligos patvirtinimo akto Nr. 86 paduoti, taip pat neginčijo Darbingumo lygio pažymų, nes šioje byloje nagrinėjamas ginčas ne dėl darbo medicinos gydytojo priimto akto ir ne dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotų apeliantės nurodytų pažymų, o dėl Centrinei darbo medicinos ekspertų komisijos priimtos išvados. Bylos duomenimis nustatyta, kad Profesinių ligų patvirtinimo aktas Nr. 86, surašytas 2015 m. lapkričio 26 d. (I t., b. l. 19, 63). Pareiškėjas UAB Žemaitijos spauda registruotą laišką Centrinei darbo medicinos ekspertų komisijai išsiuntė 2016 m. sausio 26 d. (II t., b. l ), taigi teisėjų kolegija vertina, jog pareiškėjas nepraleido dviejų mėnesių apskundimo termino. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pasisakęs, kad, aiškinant ABTĮ 65 straipsnio 1 3 dalies normas dėl vieno mėnesio termino pasibaigimo, pažymėtina, jog vieno mėnesio terminas baigiasi atitinkamą mėnesio dieną, t. y. tą dieną, kuri atitinka termino pradžios dieną, apibrėžtą kalendorine data arba nurodant įvykį. Dėl CDMEK paskirties ir įgaliojimų 71. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V-37 patvirtintų Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos nuostatų (bylai aktuali redakcija, galiojusi nuo 2014 m. gegužės 1 d. iki 2016 m. balandžio 1 d.) CDMEK uždavinys vertinti profesinių ligų diagnozės nustatymo pagrįstumą ar nepagrįstumą pagal pareiškėjų skundus (Ekspertų komisijos nuostatų 7 p.). Viena iš Komisijos funkcijų yra teikti išvadas dėl profesinės ligos diagnozės nustatymo ar nenustatymo pagrįstumo (8.3 papunktis). Iš Ekspertų komisijos nuostatų 30 ir 31 punktų matyti, kad sprendimas dėl profesinės ligos diagnozės pagrįstumo ar nepagrįstumo įforminamas surašant atitinkamą CDMEK išvadą. Jei Komisijos sprendimas dėl profesinės ligos pagrįstumo ar nepagrįstumo yra kitoks negu sprendimas, kurį priėmė darbo medicinos gydytojas, Komisija įpareigoja darbo medicinos gydytoją, surašiusį Profesinės ligos patvirtinimo aktą, surašyti naują Profesinės ligos patvirtinimo aktą, apie tai nurodydamas Komisijos išvadoje (32 punktas). Pagal Tyrimo nuostatų 35 punktą Centrinė darbo medicinos ekspertų komisija, išnagrinėjusi skundą, jeigu, jos nuomone, nepakanka duomenų diagnozei nustatyti, gali raštu prašyti Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus jį papildyti, nurodydama profesinės ligos priežasčių tyrimo akto papildymo priežastis. 72. Apibendrinant nurodytąjį teisinį reguliavimą nagrinėjamos bylos kontekste, darytina išvada, kad Komisija tiria, ar pagrįstai buvo nustatyta / nenustatyta profesinės ligos diagnozė ir turi įgaliojimus įpareigoti darbo medicinos gydytoją surašyti naują Profesinės

12 ligos patvirtinimo aktą arba raštu prašyti Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus jį papildyti, nurodydama profesinės ligos priežasčių tyrimo akto papildymo priežastis. 73. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad CDMEK yra speciali ekspertinė institucija, kuri pagal teisės aktus yra įgaliota nagrinėti ir yra kompetentinga spręsti ginčus dėl profesinių ligų diagnozės nustatymo (nenustatymo) pagrįstumo. Ji tai atlieka pasitelkdama specialias žinias, reikalingas kvalifikuotam duomenų vertinimui medicinine prasme (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gruodžio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A /2016). 74. Taigi, priešingai nei teigia apeliantė, ne teismas turėjo vertinti profesinės ligos tyrimo medžiagą (tiek, kiek ji susijusi duomenų vertinimu medicininiu aspektu), o CDMEK. 75. Pažymėtina, kad Komisija, atlikdama savo funkcijas, turi plačius įgaliojimus: gauti iš Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus (toliau ir Valstybinės darbo inspekcijos teritorinis skyrius), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, darbdavių ir kitų institucijų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Komisijos funkcijoms vykdyti (9.1. punktas); priimti sprendimą nedalyvaujant darbuotojui ar jo atstovui, darbdaviui (-iams), jei jiems apie posėdžio laiką ir skundo nagrinėjimą buvo pranešta (9.2. punktas); siųsti asmenis į asmens sveikatos priežiūros įstaigas papildomai ištirti ir patikslinti diagnozės (9.3. punktas); pasitelkti gydytojus specialistus, ekspertus ir kviesti juos dalyvauti Komisijos posėdžiuose, sprendžiant profesinės ligos diagnozės nustatymo pagrįstumo ar nepagrįstumo klausimus (9.4. punktas); kreiptis į Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių dėl papildomos informacijos pateikimo (9.5. punktas); kviesti į Komisijos posėdžius darbuotoją ar jo atstovą, darbdavį (-ius), Fondo valdybos teritorinio skyriaus, Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovus, kitus asmenis (9.6. punktas). 76. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmiau nurodyti Komisijos įgaliojimai (teisės) nagrinėjant ginčus dėl profesinių ligų diagnozės nustatymo (nenustatymo) pagrįstumo) kartu suponuoja pareigą kitai šaliai (darbdaviui ir kitoms institucijoms) teikti Komisijai jų turimą informaciją ir dokumentus, taip pat (fizinius ar juridinius asmenis, susijusius su nagrinėjamu ginču) atvykti į Komisijos posėdžius, kai toks poreikis Komisijai vykdant jos funkcijas iškyla. Nuostatų 16 punkte nustatyta, kad pareiškėjas (darbuotojas, darbdavys) Komisijai kartu su skundu, kuriame nurodyti nesutikimo su profesinės ligos patvirtinimo aktu motyvai, pateikia šiuos dokumentus: Profesinės ligos priežasčių tyrimo aktą; Profesinės ligos patvirtinimo aktą; kitus, Pareiškėjo nuomone, reikalingus dokumentus. 77. Konstatuotina, kad nurodytas darbdavio teikiamas dokumentų sąrašas yra baigtinis, nebent jis savo nuožiūra norėtų teikti papildomus, jo nuomone, reikalingus dokumentus. Todėl šių nuostatų 26 punkto nuostata, kad pareiškėjui per 6 mėnesius nuo Nuostatų 16 punkte nurodytų dokumentų gavimo Komisijoje dienos nepateikus Komisijai jos prašomų papildomų tyrimų rezultatų ar patikslintos diagnozės, Komisija sprendimą dėl skundo priima vadovaudamasi turima informacija, negali būti aiškintina kaip leidžianti Komisijai reikalauti iš darbdavio tokių papildomų pačios Komisijos nurodytų tyrimų rezultatų ar patikslintos diagnozės, kuria darbdavys apskritai nedisponuoja ir nebuvo darbdavio pateikta anksčiau. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad Sveikatos apsaugos ministerijos teiginys, kad pirmosios instancijos teismas darė nepagrįstą išvadą, jog Komisija neturėjo pagrindo vadovautis Komisijos nuostatų 26 punktu, tiek, kiek jis susijęs su darbdavio pareiga teikti papildomus dokumentus, yra nepagrįstas. 78. Vertinant apeliacinio skundo argumentus, kad teismas neargumentavo ir nemotyvavo ginčijamo sprendimo, kad apeliantė būtų vaikystėje patyrusi stuburo traumą, kuri būtų turėjusi įtaką profesiniam susirgimui, kad apeliantei diagnozuotą ligą sukėlė devynerių darbo metų UAB Žemaitijos spauda pasekmė darbo pobūdis susijęs su krovinių kėlimų ir jų pernešimu, bei darbo poza; jokių kitų priežasčių šiai ligai kilti nėra ir nebuvo nustatyta, Komisija apeliantės V. S.

13 profesinės ligos diagnozės pagrįstumą vertino turėdama išsamių ir objektyvių medicinos duomenų apie visus reikšmingus V. S. gyvenimo faktus, teisėjų kolegija pažymi, kad nustatant profesinę ligą, turi būti vertinama: ligos anamnezė; gyvenimo anamnezė (persirgtos ligos, traumos, įpročiai, gyvenimo sąlygos ir kt.); darbo veiklos raida (profesija, darbo pobūdis, kenksmingi darbo aplinkos veiksniai, minimalus kenksmingo darbo aplinkos veiksnio poveikio (ekspozicijos) intensyvumas, minimali kenksmingo darbo aplinkos veiksnio trukmė, privalomų sveikatos tikrinimų duomenys ir kt. duomenys, pateikti Profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto I dalyje); profesinės ligos klinika (specifiniai ir / ar nespecifiniai konkrečios ligos simptomai, mišrus kenksmingų darbo aplinkos veiksnių poveikis, individualus jautrumas kenksmingam darbo aplinkos veiksnio poveikiui (lytis, amžius ir kt.) ir kt.; laboratoriniai, instrumentiniai ir kiti reikiami tyrimai; privalomų sveikatos tikrinimų duomenys; diferencinė diagnostika; asmens sveikatos istorijos (F-Nr. 025/a) duomenys; panašių susirgimų (grupinių ar pavienių) buvimas įmonėje; mokslu pagrįsti priežastinių ryšių tarp kenksmingo darbo aplinkos veiksnio ir profesinės ligos įrodymai. (Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1087 patvirtintų Profesinių ligų nustatymo kriterijų 6 punktas. 79. CDMEK, gavusi pareiškėjo prašymą įvertinti profesinės ligos nustatymo pagrįstumą, turėjo pirmiausia atlikti kompleksinę dokumentų analizę ir vadovaujantis jai suteiktomis teisėmis nustatyti, ar profesinės ligos diagnozė nustatyta pagrįstai bei surašyti atitinkamą išvadą. Kompleksinė dokumentų analizė reiškia tai, kad CDMEK, atsižvelgdama į Profesinių ligų sąrašą, taip pat profesinės ligos nustatymo kriterijus (jų 6 punktą) turi kompleksiškai įvertinti duomenis apie darbuotojo ligos ir gyvenimo anamnezes, darbo veiklos raidą (profesiją, darbo pobūdį, kenksmingus darbo aplinkos veiksnius ir minimalų jų poveikio intensyvumą bei trukmę ir kt.), profesinės ligos kliniką, asmens sveikatos istorijos ir kitų medicininių dokumentų duomenis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A /2011; 2016 m. kovo 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A /2016). 80. Pažymėtina, kad, pagal ABTĮ (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) 3 straipsnį, administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Teismas, pagal jam priskirtą kompetenciją nagrinėdamas ginčą dėl profesinės ligos nustatymo, turi spręsti tik teisės klausimus, t. y. ar CDMEK, patvirtindama arba paneigdama profesinės ligos diagnozę, laikėsi teisės aktų reikalavimų. Būtent teismas turi nustatyti, ar Komisija tinkamai atliko teisės aktais jos kompetencijai priskirtas funkcijas, ar priimant sprendimą dėl profesinės ligos diagnozės patvirtinimo (nepatvirtinimo) buvo laikomasi CDMEK nuostatais apibrėžtų pagrindinių procedūrų, ypač taisyklių, turėjusių užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, ar priimtas sprendimas yra pagrįstas nustatytomis aplinkybėmis ir ginčo teisinius santykius reguliuojančiomis teisės normomis, ar savo turiniu neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Tuo tarpu CDMEK, kaip speciali ekspertinė institucija, taikydama dokumentinės analizės metodą, sprendžia dėl profesinės diagnozės nustatymo, be kita ko, pasitelkdama specialias žinias, reikalingas kvalifikuotam reiškinių vertinimui medicinine prasme (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 24 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A /2013). 81. Apeliantė teigia, kad teismas nesivadovavo šiai bylai aktualiomis teisės normomis, neišsiaiškino bylai spręsti reikšmingų aplinkybių, nesurinko reikiamų įrodymų, neapklausė apeliantės nurodytų liudytojų. 82. Kaip jau minėta, administracinis teismas, nagrinėdamas ginčus dėl viešojo administravimo subjektų sprendimų teisėtumo, vykdo viešojo administravimo subjektų kontrolę, todėl teisminio nagrinėjimo dalyką visų pirma sudaro viešojo administravimo subjekto sprendimai, kuriais asmenims nustatomos teisės ir pareigos (ABTĮ 3 str.). Minėtas proceso administraciniame teisme pobūdis lemia ir įrodinėjimo proceso ypatumus. Įrodinėjimas administraciniame procese prasideda institucijoje, administracinis teismas vertina, ar institucija surinko pakankamai faktinių

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc Administracinė byla Nr. A 502-1070/2009 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2009 m. spalio 1 d. Vilnius Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR Ginčo byla Nr. 2016-00757 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR UAB PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

Microsoft Word _sprendimas.docx

Microsoft Word _sprendimas.docx Administracinė byla Nr. ei-534-281/2019 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02757-2018-5 Procesinio sprendimo kategorijos: 41; 55.1.3 VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS SPRENDIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

Microsoft Word - JTI_Baltic_A doc

Microsoft Word - JTI_Baltic_A doc Administracinė byla Nr. A 525-539/2013 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01164-2012-0 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

Print

Print Teisėjų etikos ir drausmės komisijos veiklos ataskaita 08 sausio d. - gruodžio d. Gauti teikimai, pareiškimai, prašymai, skundai bei kiti dokumentai 4 54 8 Grąžinti pareiškimai, prašymai, skundai (nenagrinėti

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR Administracinė byla Nr. A 442-23/2014 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01823-2011-1 Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

Konstitucinis Teismas

Konstitucinis Teismas Byla Nr. 70/06 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 1698 DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS ALITA VALSTYBEI NUOSAVYBĖS

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJĄ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2019 m. balandžio

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS ĮSAKYMAS DĖL INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. I-213 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aktuali verslui naujausia darbo kodekso taikymo praktika Advokatė Regina Derkintytė - Kaupienė Teisininkas Ignas Kerbelis 2019-05-09, Klaipėda DK įgyvendinimas 2018 metais (1): VDI suteikiamų konsultacijų

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2018-04-27 Nr. 4D-2017/1-1262 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Sprendimas S-89 ( )

Sprendimas S-89 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL T1 OU 2018-04-04 SKUNDO 2018 m. birželio 6 d. Nr. S-89 (7-61/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2019-01-30 įsakymu Nr.11 VŠĮ KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis. Įtariamojo statusą lemiančių konstitucinių pradų

Detaliau

THE CONSTITUTIONAL COURT OF LITHUANIA

THE CONSTITUTIONAL COURT OF LITHUANIA Byla Nr. 42/04 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAKLAUSIMO, AR PER 2004 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMUS NEBUVO PAŽEISTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

_sprendimas_S-229 ( )

_sprendimas_S-229 ( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL D. B. 2017-09-06 SKUNDO 2017 m. lapkričio

Detaliau

2019 m. vasaris

2019 m. vasaris 2019 m. vasaris PARENGTA LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖS TYRIMŲ GRUPĖS Pastaba. Šioje apžvalgoje pateikiamos neoficialios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau ir LAT) procesinių sprendimų santraukos.

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL S. P. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL S. P. IR Ginčo byla Nr. 2018-01673 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL S. P. IR ERGO LIFE INSURANCE SE GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. gruodžio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO Išrašas VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA NUTARIMAS BYLOJE DĖL UAB BIOKLINIKA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO 2014-07-31

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

(Microsoft Word - skund\370Apra\360as.docx)

(Microsoft Word - skund\370Apra\360as.docx) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-10 (Žurnalistų etikos inspektoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-2 redakcija) ASMENŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Sprendimas Nr. S-27 ( )

Sprendimas Nr. S-27 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL M. L. 2017-12-08 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2018 m. vasario 9

Detaliau