UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakova

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakova"

Transkriptas

1 UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-, 4435 Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakovas) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įm.k Projektuotojas UAB SIMPER, įm.k Projekto pavadinimas Gydymo paskirties pastato (veterinarijos gydyklos), Jurginų g. 8, Naujieji Muniškiai, Kauno rajonas, projektiniai pasiūlymai Projekto numeris 8/26 Projekto etapas Statinio (-ių) pavadinimas Adresas Statybos rūšis Kategorija Projekto dalies žymuo Projektiniai pasiūlymai Gydymo paskirties pastatai Kauno rajono savivaldybė, Užliedžių seniūnija, Naujųjų Muniškių kaimas, Jurginų g. 8 Nauja statyba Neypatingas statinys 8/26-PP UAB SIMPER Direktorius Vilmantas Padaiga Projekto vadovas PDV Kristijonas Mozūraitis (Atest. Nr. 3872) Antanas Jonauskis (Atest. Nr. A 532) 29 metai

2 . STATINIO PROJEKTO BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Tekstiniai dokumentai: 8/26-PP.BSŽ Projekto bylos sudėties žiniaraštis 8/26-PP.BSR 3 Bendrieji statinio rodikliai 8/26-PP.AR 4 Aiškinamasis raštas Grafiniai dokumentai: 8/26-PP-SP.BR Sklypo planas 8/26-PP-SA.BR. Pagrindinis pastatas. Pirmo Aukšto planas 8/26-PP-SA.BR.6 Fasadai su spalviniu sprendimu A-G/8-8/26-PP-SA.BR.7 Fasadai su spalviniu sprendimu -8/G-A 8/26-PP-SA.BR.8 Vizualizacijos 8/26-PP-SA.BR2. Karantino pastatas, Pirmo aukšto planas. 8/26-PP-SA.BR2.6 Fasadai su spalviniu sprendimu A-F/4-8/26-PP-SA.BR2.7 Fasadai su spalviniu sprendimu -4/F-A 8/26-PP-SA.BR2.8 Vizualizacijos 8/26-PP-SA.BR3. Nuolatinės ekspozicijos voljerai. Pirmo aukšto planas. 8/26-PP-SA.BR4. Garažas, ūkinis pastatas. Pirmo aukšto planas. 8/26-PP-SA.BR4.6 Fasadai su spalviniu sprendimu A-C/9-8/26-PP-SA.BR4.7 Fasadai su spalviniu sprendimu -9/C-A 8/26-PP-SA.V Vaizdinė medžiaga 8/26-PP-SA.V2 Vaizdinė medžiaga 8/26-PP-SA.V3 Vaizdinė medžiaga 29-5 IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) DOK. NR. JURGINŲ G. 8, NAUJIEJI MUNIŠKIAI, KAUNO RAJONAS, 3872 PV KRISTIJONAS MOZŪRAITIS STATINIO NUMERIS, A 532 PDV ANTANAS JONAUSKIS BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 8/26-PP.BSŽ

3 2. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI Pavadinimas I. SKLYPAS Mato vienetas Kiekis (prieš remontą). Sklypo plotas m² Sklypo užstatymo intensyvumas % 5 3. Sklypo užstatymo tankumas % 6 4. Sklypo užstatymo plotas m² 6275 II. STATINIAI. GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS (VETERINARIJOS GYDYKLA).. Pastato bendras plotas m 2 65,.2. Pastato naudingasis plotas m 2 582,.3. Pastato tūris m 3 34,.4. Aukštų skaičius vnt..5. Pastato aukštis m 5,25.6. Energinio naudingumo klasė - A+.7. Pastato akustinio komforto sąlygų klasė GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS (KARANTINAS) 2.. Pastato bendras plotas m 2 325, Pastato naudingasis plotas m 2 25, 2.3. Pastato tūris m 3 7, 2.4. Aukštų skaičius vnt Pastato aukštis m 5, Energinio naudingumo klasė - A Pastato akustinio komforto sąlygų klasė GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATAS 3.. Pastato bendras plotas m 2 27, 3.2. Pastato naudingasis plotas m Pastato tūris m Aukštų skaičius vnt Pastato aukštis m 4, 3.6. Energinio naudingumo klasė Pastato akustinio komforto sąlygų klasė - - Pastabos 29-5 IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) DOK. NR. JURGINŲ G. 8, NAUJIEJI MUNIŠKIAI, KAUNO RAJONAS, 3872 PV KRISTIJONAS MOZŪRAITIS STATINIO NUMERIS, A 532 PDV ANTANAS JONAUSKIS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 8/26-PP.BSR 3

4 4. KITOS PASKIRTIES INŽINERINIS STATINYS (ADAPTACINIAI PAUKŠČIŲ VOLJERAI) 4.. Statinio bendras plotas m 2 5, 4.2. Statinio naudingasis plotas m Statinio tūris m 3 75, 4.4. Aukštų skaičius vnt Statinio aukštis m 3, Energinio naudingumo klasė Statinio akustinio komforto sąlygų klasė KITOS PASKIRTIES INŽINERINIS STATINYS (GULBIŲ VOLJERAS) 5.. Statinio bendras plotas m 2 69, 5.2. Statinio naudingasis plotas m Statinio tūris m 3 24, Aukštų skaičius vnt Statinio aukštis m 3, Energinio naudingumo klasė Statinio akustinio komforto sąlygų klasė KITOS PASKIRTIES INŽINERINIS STATINYS (DIDELIŲ PAUKŠČIŲ VOLJERAS) 6.. Statinio bendras plotas m 2 3, 6.2. Statinio naudingasis plotas m Statinio tūris m 3 55, 6.4. Aukštų skaičius vnt Statinio aukštis m 5, 6.6. Energinio naudingumo klasė Statinio akustinio komforto sąlygų klasė KITOS PASKIRTIES INŽINERINIS STATINYS (VIDUTINIO DYDŽIO IR MAŽŲ PAUKŠČIŲ VOLJERAS) 7.. Statinio bendras plotas m 2 3, 7.2. Statinio naudingasis plotas m Statinio tūris m 3 55, 7.4. Aukštų skaičius vnt Statinio aukštis m 5, 7.6. Energinio naudingumo klasė Statinio akustinio komforto sąlygų klasė KITOS PASKIRTIES INŽINERINIS STATINYS (MAŽŲ ŽINDUOLIŲ VOLJERAS) 8.. Statinio bendras plotas m 2, 8.2. Statinio naudingasis plotas m Statinio tūris m 3 4, 8.4. Aukštų skaičius vnt Statinio aukštis m 4, 8.6. Energinio naudingumo klasė Statinio akustinio komforto sąlygų klasė - - 8/26-PP.BSR 2 3

5 9. KITOS PASKIRTIES INŽINERINIS STATINYS (VIDUTINIO DYDŽIO PLĖŠRŪNŲ VOLJERAS) 9.. Statinio bendras plotas m 2 2, 9.2. Statinio naudingasis plotas m Statinio tūris m 3 84, 9.4. Aukštų skaičius vnt Statinio aukštis m 4, 9.6. Energinio naudingumo klasė Statinio akustinio komforto sąlygų klasė - -. KITOS PASKIRTIES INŽINERINIS STATINYS (KANOPINIŲ GYVŪNŲ VOLJERAS).. Statinio bendras plotas m 2 62,5.2. Statinio naudingasis plotas m Statinio tūris m 3 29,.4. Aukštų skaičius vnt..5. Statinio aukštis m 3,5.6. Energinio naudingumo klasė Statinio akustinio komforto sąlygų klasė - -. KITOS PASKIRTIES INŽINERINIS STATINYS (GANDRŲ VOLJERAS).. Statinio bendras plotas m Statinio naudingasis plotas m Statinio tūris m 3 6,.4. Aukštų skaičius vnt..5. Statinio aukštis m 4,.6. Energinio naudingumo klasė Statinio akustinio komforto sąlygų klasė - - III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS. Pėsčiųjų takai m² 76, 2. Keliai (gatvės) m² 2253, 3. Stovėjimo vietų skaičius vnt. 23 *Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. Statinio projekto vadovas, Kristijonas Mozūraitis, Nr. 3872, (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 8/26-PP.BSR 3 3

6 29-5 IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) DOK. NR. 3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 3.. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas Techninė projektavimo užduotis; I-24 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 996, Nr ; 2, Nr ); I-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.35/2; I-2 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 995, Nr ; 24, Nr. 2-67); I-733 Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu; VIII-787 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo (Nr. -338); Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas Dėl Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo (Nr ); Lietuvos Respublikos vyriausybė nutarimas Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo (Nr. 343); STR.4.4:27 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ; STR..3:27 Statinių klasifikavimas ; STR.2.6:22 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė ; STR..4:23 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas ; STR..5:27 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai ; STR..8:22 Statinio statybos rūšys ; STR.2.:27 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas STR.4.2:2 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai ; STR.5.8:23 Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai. ; STR.5.:27 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas ; STR 2..2:26 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas ; STR 2.3.:2 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms ; STR 2.2.2:24 Visuomeninės paskirties statiniai ; STR 2..():25 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas ; STR 2..(2):999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga ; STR 2..(3):999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga ; STR 2..(4):28 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. ; STR 2..(5):28 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo. ; STR 2..(6):28 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. ; STR 2.3.:2 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms ; HN 36:22 Draudžiamos ir ribojamos medžiagos ; PTR 3.3.:25 Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės". JURGINŲ G. 8, NAUJIEJI MUNIŠKIAI, KAUNO RAJONAS, 3872 PV KRISTIJONAS MOZŪRAITIS STATINIO NUMERIS, A 532 PDV ANTANAS JONAUSKIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8/26-PP.AR 4

7 3.2. Statinio statybos vieta, sklypo aprašymas. Pav.. Objekto vieta Kauno rajone. Pav. 2. Naujai projektuojamų statinių situacijos schema. 8/26-PP.AR 2 4

8 Geografinė vieta: projektuojamo gyvūnų globos centro sklypo adresas yra Kauno rajono savivaldybė, Užliedžių seniūnija, Naujųjų Muniškių kaimas, Jurginų g. 8. Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 5283/:6 Užliedžių m.k.v. Pagrindinė naudojimo paskirtis žemės ūkio. Žemės sklypo plotas 686 m². Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai a.k Sklype yra šie pastatai: pastatas karvidė, pažymėjimas plane Gp, bendras plotas 235 m²; pastatas sandėlis, pažymėjimas plane 2Fp, bendras plotas 957 m²; pastatas arklidė, pažymėjimas plane 4Gp, bendras plotas 36 m² ; pastas žemės ūkio mašinų pastogė, pažymėjimas plane 5Gp, bendras plotas 646 m²; kiti inžineriniai statiniai aikštelė, pažymėjimas plane B; kiti inžineriniai statiniai aikštelė, pažymėjimas plane B2, B6, B7; kiti inžineriniai statiniai kiti statiniai. Žemės sklypas kuriame projektuojami nauji statiniai šiaurinė kraštine ribojasi su nesuformuotu žemės sklypu Lietuvos Respublikai priklausančia teritorija. Pietinė ir vakarinė sklypo kraštinės ribojasi su suformuotu žemės sklypu kuris taip pat yra saugoma teritorija, Nevėžio kraštovaizdžio draustinis (Valstybinis), 6-8m nuo sklypo ribos teka Sausinės upė. Rytinė sklypo riba liečiasi su Jurginų gatve, žemės sklypas nesuformuotas. Nuo kitų pastatų esančiu tame pačiame projektuojami nauji pastatai ir statiniai nutolę išlaikant priešgaisrinius atstumus. Šiaurės vakarinė žemės sklypo dalis (.368ha) patenka į Nevėžio upės kraštovaizdžio draustinį. Arčiausiai esantis pastas sandėlis, Jurginų g. 6. Naujai projektuojami gydymo paskirties pastatai priskiriami P3.4 funkcinei grupei, pagalbinio ūkio ir kiti pastatai priskiriami P.5.3 funkcinei grupei. Žemės sklypą iš vakarų ir pietų juosia Sausinės upė, esanti slėnyje, todėl žemės sklypo paviršius tomis kryptimis staigiai leidžiasi žemyn, žemiausia altitudė Pagrindinė sklypo teritorija santykinai lygi, žemės paviršiaus lygio altitudė svyruoja tarp 63.5 ir 65., neskaitant keleto dirbtinai pakeltų teritorijos vietų aplink sandėlį ir inžinerinį statinį vandens bokštą, kur aukščiausia altitudė siekia Projektuojami statiniai numatomi santykinai lygioje teritorijoje, sklypo centrinėje dalyje. Klimato sąlygos, vėjo kryptis ir stiprumas: sklypas pagal klimatinius rajonus yra Vidurio žemumos, Nemuno žemupio parajonyje. Vidutinė metinė oro temperatūra 7,-7,4 C, kritulių kiekis per metus ~6-64 mm, laikotarpis su sniego danga trukmė 65-8 dienų, saulės spindėjimo trukmė -~87 valandų. Vyraujantys vėjai vakarų, pietvakarių, pietų, vidutinis metinis vėjo greitis ~3,5 4, m/s. Projektavimo metu buvo atlikta sklypo bei aplinkinės teritorijos topografinė nuotrauka, kurią parengė inžinierius geodezininkas E. Gudas. Koordinačių sistema LKS-94, aukščių sistema LAS Projektuojamų statinių sąrašas, pagrindinės charakteristikos, paskirtis Eil. Pavadinimas Statinio kategorija Statybos rūšis Pastabos Nr.. Gydymo paskirties pastatas Neypatingas Nauja statyba 2. Gydymo paskirties pastatas Neypatingas Nauja statyba 3. Garažų paskirties pastatas Neypatingas Nauja statyba 4. Kitos paskirties inžinerinis statinys Nesudėtingas statinys Nauja statyba 5. Kitos paskirties inžinerinis statinys Nesudėtingas statinys Nauja statyba 6. Kitos paskirties inžinerinis statinys Nesudėtingas statinys Nauja statyba 7. Kitos paskirties inžinerinis statinys Nesudėtingas statinys Nauja statyba 8. Kitos paskirties inžinerinis statinys Nesudėtingas statinys Nauja statyba 9. Kitos paskirties inžinerinis statinys Nesudėtingas statinys Nauja statyba. Kitos paskirties inžinerinis statinys Nesudėtingas statinys Nauja statyba. Kitos paskirties inžinerinis statinys Nesudėtingas statinys Nauja statyba 3.4. Pastatų (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai Projektu numatoma vienuolika statinių iš kurių trys pastatai, du gydymo ir vienas garažų paskirties bei 8 lauko voljerai. Visi projektuojamas statiniai vieno aukšto. Didžiausias statinys pagrindinis pastatas, gydymo paskirties. Pastatas projektuojamas iš dviejų stačiakampių tūrių sujungtų su jungiamąja dalimi, per kurią numatomas patekimas į pastato vidų. Pastatas tikslingai padalintas į dvi dalis, rytinė pastato dalis viešai lankytojams prieinama teritorija, numatoma universali mokomoji salė bei keturi darbuotojų kabinetai. Vakarinė pastato dalis skirta gyvūnų globos centro darbuotojams, persirengimo patalpos su tualetais ir dušais, priimamasis, operacinė, bei gyvūnų reabilitacijos, bei kitos patalpos. Iš pagrindinio pastato uždara stogine galima patekti į kita gydymo paskirties pastatą. Uždara stoginė skirta pastatams sujungti, bei gyvūnams atvežti ir saugiai transportuoti į reikiamas patalpas. Gydymo pastatas karantinas yra pastatas skirtas tik gyvūnams ir darbuotojams. Pastate numatomas koridorius, prieangiai, vidaus ir lauko voljerai skirti įvairių rūšių gyvūnams, taip pat pagalbinė patalpa, tualetas ir kabinetas. 8/26-PP.AR 3 4

9 Garažų paskirties pastatas numatomas su trimis atskirtais garažais, šešioms transporto priemonėms saugoti. Šalia pastato viena vieta automobilių plovimui, taip pat uždaroma stoginė įrankių ir žaliavų saugojimui. Greta garažų paskirties pastato numatoma aikštelė su kieta danga, buitinių bei kitų atliekų konteinerių laikymui. Kitos inžinerinės paskirties statiniai lauko voljerai, lengvų konstrukcijų mediniai statiniai iš visų pusių dengti tinklais, su arba be uždaromis patalpomis. Statinių pagrindinė funkcija, gyvūnų saugojimas ir priežiūra, statiniai išdėstyti sklype, taip kad visuose voljeruose būtų užtikrinama maksimali insoliacija, taip pat užuovėja nuo vyraujančių vėjų. Pav. 3. Naujai projektuojami statiniai Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas Naujai projektuojamiems statiniams numatoma stovėjimo aikštelė arčiausiai pagrindinio gydymo paskirties pastato, aikštelė numatoma talpinti 23 automobilius iš kurių dvi vietos arčiausiai pastato, pritaikytos žmonėms su negalia. Projektuojamame garažų paskirties pastate numatomos 6 vietos darbiniam autotransportui. Projektu numatomi įrengti kietos dangos keliai, takai, patekimui prie kiekvieno iš pastatų, statinių, pėsčiomis ir automobiliu. 8/26-PP.AR 4 4

10 V Š 5283/:52 PASTATŲ EKSPLIKACIJA P Pagrindinis pastatas P2 Karantino pastatas P3 Ūkinis pastatas, garažas V Adaptaciniai voljerai V2 Gandrų žiemojimo voljeras V3 Gulbių statinys, voljeras V4 Didelių paukščių statinys, voljeras V5 Mažų paukščių statinys, voljeras V6 Mažų žinduolių voljeras V7 Vidutinių plėšrūnų statinys, voljeras V8 Kanopinių gyvūnų statinys, voljeras m² P2 5.4 V V8 8.4 V3 6.7 V4 5.9 P P3 V5 V7 V vt. A IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 3872 PV K. MOZŪRAITIS A 532 PDV A. JONAUSKIS JURGINŲ G. 8, NAUJIEJI MŪNIŠKIAI, KAUNO RAJ., STATYBOS PROJEKTAS SKLYPO PLANAS 8/26-PP--SP.Br M :25

11 PASTATAS - VETERINARIJOS GYDYKLA 8 97 Patalpų žiniaraštis (sandėliavimo paskirties pastatas) Nr. Pavadinimas Plotas C D E F G A-A B-B B-B A B A-A A B C D E 4 27 F G Holas m² 2 Salė 9.46 m² 3 Koridorius 3.52 m² 4 Kabinetas 5. m² 5 Vadovo kabinetas 4.3 m² 6 Kabinetas 5. m² 7 Poilsio patalpa 4.78 m² 8 ŽN WC 3.7 m² 9 WC.59 m² WC.39 m² Koridorius m² 2 Skalbykla 8. m² 3 Švarių rūbų laikymo pat m² 4 Ventiliacijos pat. 4.9 m² 5 Šilumos punktas 9. m² 6 Įrangos sandėliavimo pat. 5.4 m² 7 Rūbinė 4.62 m² 8 Rūbinė 4.63 m² 9 WC su dušu 4.72 m² 2 WC su dušu 4.74 m² 2 Valymo inventoriaus pat.. m² 22 Didelių žinduolių gydymo - rebilitacijos vidinė 9.98 m² patalpa 23 Patalpa autoklavui 5. m² 24 Koridorius m² 25 Roplių ir varliagyvių terariumo vidaus pat m² 26 Roplių ir varliagyvių gydymo-reabilitacijos vidinė. m² pat. 27 Mažų žinduolių gydymo-reabilitacijos vidinė pat.. m² 28 Vandens paukščių/ žinduolių.7 m² gydymo-reabilitacijos vidaus pat. 29 Laboratorija. m² 3 Operacinė 5.8 m² 3 Priėmimo patalpa 4.59 m² 32 Apžiūros patalpa. m² 33 Didelių paukščių gydymo-reabilitacijos vidaus. m² patalpa 34 Vidutinio dydžio ir mažų pakščių. m² gydymo-reabilitacijos pat. 35 Pašarų ruošimo pat. 5. m² 36 Vidutinio dydžio žinduolių gydymo - rebilitacijos 2.3 m² vidinė patalpa 37 Koridorius m² m² 29-5 IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 3872 PV K. MOZŪRAITIS A532 PDV A. JONAUSKIS PAGRINDINIS PASTATAS. PIRMO AUKŠTO PLANAS M -2 8/26-PP-SA BR..

12 A B C D E F G FASADAS A-G Karantino pastatas FASADAS IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 3872 PV K. MOZŪRAITIS A532 PDV A. JONAUSKIS FASADAI SU SPALVINIU SPRENDIMU A-G/8- M -2 8/26-PP-SA BR..6

13 Karantino pastatas FASADAS -8 Karantino pastatas G F E D C B A FASADAS G-A 29-5 IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 3872 PV K. MOZŪRAITIS A532 PDV A. JONAUSKIS FASADAI SU SPALVINIU SPRENDIMU -8/G-A M -2 8/26-PP-SA BR..7

14 29-5 IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 3872 PV K. MOZŪRAITIS A532 PDV A. JONAUSKIS VIZUALIZACIJOS 8/26-PP-SA BR..8

15 2 PASTATAS - KARANTINO PASTATAS A-A A A C B B C D D B-B B-B E E Patalpų žiniaraštis (Karantino pastatas) Nr. Pavadinimas Plotas Koridorius 62.8 m² 2 Vidutinio dydžio ir mažų paukščių karantinavimo prieangis 3. m² 3 Vidutinio dydžio ir mažų paukščių karantinavimo pat. 8. m² 4 Didelių paukščių karantinavimo vidaus prieangis 3. m² 5 Didelių paukščių krantinavimo pat. 8. m² 6 Smulkių žinduolių karantino vidaus prieangis 3.2 m² 7 Smulkių žinduolių karantino vidaus pat. 6.4 m² 8 Smulkių žinduolių karantino lauko voljeras 8.4 m² 9 Stambių plėšrūnų karantino vidaus prieangis 5.6 m² Stambių plėšrūnų karantino vidaus pat..28 m² Stambių plėšrūnų karantino vidaus pat m² Stambių plėšrūnų karantino lauko voljeras 9.8 m² Stambių plėšrūnų karantino lauko voljeras 2. m² 2 Vidutinio dydžio ir mažų plėšrūnų karantino vidaus prieangis 4.99 m² 3 Vidutinio dydžio ir mažų plėšrūnų karantino vidaus pat m² 4 Vidutinio dydžio ir mažų plėšrūnų karantino lauko voljeras 2.3 m² 5 Primatų karantino vidaus prieangis 6.2 m² 6 Primatų karantino vidaus patalpos 2.2 m² 7 Primatų karantino lauko voljeras 9.98 m² 8 Roplių ir varliagyvių karantino vidaus prieangis 3.35 m² 9 Roplių ir varliagyvių karantino vidaus pat. 6.8 m² 2 Kanopinių gyvūnų karantino vidaus prieangis 5.98 m² 2 Kanopinių gyvūnų karantino vidaus pat..93 m² 22 Kanopinių gyvūnų karantino lauko voljeras 2.94 m² 23 Tualetas 6. m² 24 Pagalbinė pat m² 25 Kabinetas 5. m² m² A-A IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 3872 PV K. MOZŪRAITIS A532 PDV A. JONAUSKIS KARANTINO PASTATAS. PIRMO AUKŠTO PLANAS M /26-PP-SA BR F

16 A B C D E F FASADAS A-F Pagrindinis pastatas FASADAS 4- IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 3872 PV K. MOZŪRAITIS A532 PDV A. JONAUSKIS FASADAI SU SPALVINIU SPRENDIMU A-F/4- M - 8/26-PP-SA BR.2.6

17 Pagrindinis pastatas FASADAS F E D C B A FASADAS F-A 29-5 IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 3872 PV K. MOZŪRAITIS A532 PDV A. JONAUSKIS FASADAI SU SPALVINIU SPRENDIMU -4/F-A M - 8/26-PP-SA BR.2.7

18 29-5 IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 3872 PV K. MOZŪRAITIS A532 PDV A. JONAUSKIS VIZUALIZACIJOS 8/26-PP-SA BR.2.8

19 KITOS INŽINERINĖS PASKTIES STATINIAI (VOLJERAI) V8 - KANOPINIŲ GYVŪNŲ EKSPOZICIJA Patalpų žiniaraštis (V2 - Gandrų voljeras) Nr. Pavadinimas Plotas V3 - GULBIŲ EKSPOZICIJA Gandrams skirtas žiemojimo voljeras 3.47 m² 22 Gandrams skirtas žiemojimo namelis 9.46 m² m² Patalpų žiniaraštis (Nuolatinės ekspozicijos voljerai) 6.23 V6 - MAŽŲ ŽINDUOLIŲ EKSPOZICIJA 9.8 Nr. Pavadinimas Plotas Gandrų gulbių lauko voljeras 6.23 m² 2 Gulbių/Gandrų vidaus patalpa (namelis) 8.52 m² 3 Didelių plėšrūnų paukščių lauko voljeras 2.27 m² 4 Didelių plėšrūnų paukščių vidaus patalpa (namelis).6 m² 5 Vidutinio dydžio ir mažų plėšrūnų paukščių lauko voljeras 2.29 m² 6 Vidutinio dydžio ir mažų plėšrūnų paukščių vidaus patalpa 8.63 m² (namelis) 7 Vidutinių plėšrūnų paukščių lauko voljeras.85 m² 8 Vidutinių plėšrūnų paukščių lauko voljeras 9.6 m² 9 Mažų žinduolių lauko voljeras.8 m² Kanopinių gyvūnų lauko voljeras 5.73 m² Kanopinių vidaus patalpa (namelis).4 m² m² V7 - VID.D. PLĖŠRŪNŲ EKSPOZICIJA Patalpų žiniaraštis (V - Adaptaciniai voljerai) Nr. Pavadinimas Plotas V2 - GANDRŲ EKSPOZICIJA Adaptacinis mažų paukščių lauko voljeras 2. m² 32 Adaptacinis didelių plėšrūnų paukščių lauko voljeras 3. m² 5. m² V5 - VID.D. PAUKŠČIŲ EKSPOZICIJA V - ADAPTACINIAI VOLJERAI V4 - DIDELIŲ PAUKŠČIŲ EKSPOZICIJA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) PV K. MOZŪRAITIS A532 PDV A. JONAUSKIS NUOLATINĖS EKSPOZICIJOS VOLJERAI. PIRMO AUKŠTO PLANAS M -2. 8/26-PP-SA BR.3.

20 4 PASTATAS - GARAŽAS, ŪKINĖS PASKIRTIES A B C Patalpų žiniaraštis (Ūkinės paskirties pastatas. Garažas) Nr. Pavadinimas Plotas Garažas (automobilių) 5.5 m² 2 Garažas (automobilių) 5.5 m² 3 Garažas (keltuvui) 5.5 m² 4 Pastogė (šienui) 2.97 m² 5 Pastogė m² 6 Lauko plovykla 26.9 m² 7 Šaldiklis 3.6 m² m² 29-5 IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 3872 PV K. MOZŪRAITIS A532 PDV A. JONAUSKIS GARAŽAS, ŪKINIS PASTATAS. PIRMO AUKŠTO PLANAS M - 8/26-PP-SA BR.4.

21 A B C FASADAS A-C FASADAS IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 3872 PV K. MOZŪRAITIS A532 PDV A. JONAUSKIS FASADAI SU SPALVINIU SPRENDIMU 9-/A-C M - 8/26-PP-SA BR.4.6

22 4.2 FASADAS C B A 29-5 FASADAS C-A IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 3872 PV K. MOZŪRAITIS A532 PDV A. JONAUSKIS FASADAI SU SPALVINIU SPRENDIMU -9/C-A M - 8/26-PP-SA BR.4.7

23 29-5 IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 3872 PV K. MOZŪRAITIS A532 PDV A. JONAUSKIS VAIZDINĖ MEDŽIAGA 8/26-PP-SA V

24 29-5 IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 3872 PV K. MOZŪRAITIS A532 PDV A. JONAUSKIS VAIZDINĖ MEDŽIAGA 8/26-PP-SA V2

25 29-5 IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 3872 PV K. MOZŪRAITIS A532 PDV A. JONAUSKIS VAIZDINĖ MEDŽIAGA 8/26-PP-SA V3

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 00/00:, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS POJEKTAS UAB ŠIAUĖS EUOPOS INVESTICINIS 009, Olimpiečių g. -, -09 Vilnius ONDAS į.k. Projektuotojas:

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė 8-343-92216 www.ugira.lt ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AIKŠTELĖS (UNIKALUS NR. 4400-2934-7433) REKONSTRAVIMO,

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2 SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS TVIRTINU: E. T. Statytojas/ Užsakovas E. T. Statinio projekto pavadinimas PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - PATIKROS POSTO ( 7.4.) J. TIŠKEVIČIAUS G. 26, VILNIUJE,

Detaliau

STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U ) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstr

STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U ) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstr STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U3-25995) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstravimo projektas; UZSAKOVAS PAREIGOS PAVARDE PARASAS

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio Projektuotojas UAB KUBINIS MTRAS, Į. K. 058598 Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio kategorija Bylos žymuo VIJŲ BUTŲ GYVNAMOJO NAMO IŠAGŲ

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA rojekto pavadinimas ADMINISTRAINĖS ASKIRTIES ASTATAS ANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAAS Statytojas UA STAMEHA Statinio adresas Statybos rūšis ANERIŲ G. 49, VILNIUS (Žemės skl. Kad.Nr. 11/55:91 Vilniaus m.

Detaliau

dok DOC

dok DOC Įstatymas skelbtas: Žin., 1996, Nr. 32-788 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2002 m. liepos 1 d.: Nr.

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

TURINYS

TURINYS i. Užsakovas UAB ROSMA IR KO Projektuotojas Projektavimo stadija K PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI UAB KURAS Kompleksas Statinys Statinio kategorija Statybos rūšis Projekto dalis Žymuo 19-04/18-PP DEGALINĖS OPERATORINĖS

Detaliau

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS OJEKTO PVDINIMS 7, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OJEKTO DRESS Šilutės r. sav. Pagrynių k., K. Griniaus g. 7. Žemės sklypo unikalus 44-335-968. Žemės sklypo kadastrinis 884/2:334.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T S S. Daukanto g. 9, -6943 Kazlų Rūda STTYTOJS B PIENO ŽVIGŽDĖS PROJEKTUOTOJS SUTRTIES DINIMS PROJEKTO DINIMS PROJEKTO NUMERIS UB BIO B PIENO ŽVIGŽDĖS FILILO

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p U rchestra, įm.k. 300726445, Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, info@archestra.lt, tel.nr.: 8 612 16476 Vizualizacija: Statinio projekto pavadinimas: Statytojas: Statinio kategorija: Statybos

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty Objektas: Pastato sandėlio (un. nr. 4400-0812-5973) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas Adresas: Kuršelių g. 18, Vytaučių k.,

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STUDIJA) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI STATYBOS VIETA Malūnų

Detaliau

VIRSELIS_119.odt

VIRSELIS_119.odt KOMPLEKSAS VILNIAUS MIESTO ISTORINĖ DALIS, VADINAMA NAUJAMIESČIU (KODAS 33653) VILNIAUS SENAMIESTIS (APSAUGOS POZONIS KODAS 16073) VILNIAUS SENOJO MIESTO VIETA SU PRIEMIESČIAIS (KODAS 25504) OBJEKTAS DAUGIABUTIS

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas 1.2. Statytojas.

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: 188764867) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektiniai pasiūlymai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo organizatorius UAB "Kopų žuvėdra" 2011 m. Žemės sklypo

Detaliau

Microsoft Word - PP Aiskinamasis rastas.doc

Microsoft Word - PP Aiskinamasis rastas.doc A Projekto pavadinimas: UAB Dvi architekt s Įmon s kodas: 304460077 Buvein s adresas: Telefono Nr. +370 68 86445, +370 65 7834 El. paštas: info@av-.lt PROJEKTINIAI PASIŪYMAI iešbučio renkontravimo į viešbučio

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

0405_PP_BD_Titulinis

0405_PP_BD_Titulinis AMYBOS PASKRTES PASTATO, SĖMENOS. 52A, PATALMUŠĖLO K.,ROKŲ SEN., KAUNO RAJ. SAV., REKONSTRAVMO PROJEKTAS 0405-PP-TF PROJEKTO PAVADNMAS ADRESAS KOMPLEKSAS UŽSAKOVAS STATNŲ KATEORJA STATYBOS RŪŠS AMYBOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PAKRUOJO R. SAV., PAKRUOJO SEN., AKMENĖLIŲ IR PAKRUOJO

Detaliau

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) , Statyt

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) ,   Statyt U P R O G R E S Y Ū S P R O J E K I J. Zauerveino g. -, -9 Klaipėda, el. (),, info@pprojektai.lt Statytojas: Objektas: Statybos vieta: Projektavimo stadija: Statybos rūšis: Statinio naudojimo paskirtis

Detaliau

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS RINGAUDŲ SENIŪNIJOS KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO IR AKADEMIJOS SENIŪNIJOS AKADEMIJOS MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ KEITIMO PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. ĮVADAS

Detaliau

PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas Titulinis lapas SN TP

PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas Titulinis lapas SN TP PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Titulinis lapas SN-11-093-TP-BD-T Projekto dalies turinys 2-3 SN-11-093-TP-BD-PDSŽ

Detaliau

Microsoft Word SA AR_

Microsoft Word SA AR_ Projektinių siūlymų AIŠKINAMASIS RAŠTAS (SA) 1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI Normatyviniai dokumentai. Rengiant techninio projekto architektūrinę dalį vadovautąsi šiais normatyviniais dokumentai: 1.

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

UAB,,Arsva" 1.k Reg. datar 2014 geguzes 19 d. lm. adr.r A.Vivulskio g , Vilnius, LT-0322'l Tel./fax.: '1023i mob. tel.:

UAB,,Arsva 1.k Reg. datar 2014 geguzes 19 d. lm. adr.r A.Vivulskio g , Vilnius, LT-0322'l Tel./fax.: '1023i mob. tel.: UB,,rsva" 1.k. 3331254 Reg. datar 214 geguzes 19 d. lm. adr.r.vivulskio g. 12-1, Vilnius, LT-322'l Tel./fax.: 8-5-265'123i mob. tel.: 8-699-53755 l. p.; arsva.uab@gmail.com Statytojas: Kompleksas; U. l.

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

STATYBOS DARBŲ PIRKIMŲ GAIRĖS Rekomendacinio pobūdžio metodinė priemonė, parengta įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valsty

STATYBOS DARBŲ PIRKIMŲ GAIRĖS Rekomendacinio pobūdžio metodinė priemonė, parengta įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valsty STATYBOS DARBŲ PIRKIMŲ GAIRĖS Rekomendacinio pobūdžio metodinė priemonė, parengta įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą Viešųjų

Detaliau

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT 1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) 461831, Įmonės kodas 147853682, PVM kodas LT478536811, A.s. LT55 704 0600 0267 5047AB SEB bankas Panevėžio filialas, banko

Detaliau

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel.+37068733211... DAUGIABUČIO NAMO MARIJAMPOLĖS G. 4, GARLIAVA, KAUNO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ

Detaliau

Microsoft Word - stendas triuksmo I

Microsoft Word - stendas triuksmo I Balandžio 25-oji Tarptautinė triukšmo suvokimo diena Kada nors žmonija bus priversta nugalėti triukšmą taip pat ryžtingai, kaip cholerą ir marą, - XIX amžiaus vokiečių mikrobiologas R. Kochas.. Istorija

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTIMO KITOMIS NAUDMENOMIS 2013 m. spalio 16 d. Nr. T-

Detaliau

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Tyrėjas: Eglė Marcinkevičiūtė Mob. Tel El. p.: KPD atestato Nr III kat. Patvirtinta: Užsakovas: Jonavos rajono

Tyrėjas: Eglė Marcinkevičiūtė Mob. Tel El. p.: KPD atestato Nr III kat. Patvirtinta: Užsakovas: Jonavos rajono Tyrėjas: Eglė Marcinkevičiūtė Mob. Tel. 8 688 94125 El. p.: archeologe@gmail.com KPD atestato Nr. 1338 III kat. Patvirtinta: Užsakovas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau

Projekto

Projekto LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.07.03:2017 STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. NAUJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTŲ FORMAVIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS BENDROJO PLANO RENGĖJAS KAUNO SĮ KAUNO PLANAS

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni 2016-11-24 Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: 16542 Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žygimantų g. 1/T. Vrublevskio g. Pastatas.

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d

PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d. protokolu Nr. (2.29.)-6-19/297 (patikslinta Žemės,

Detaliau