UKMERGĖS SPORTO CENTRAS METINĖ VEIKLOS PROGRAMA M. M. Ukmergė

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "UKMERGĖS SPORTO CENTRAS METINĖ VEIKLOS PROGRAMA M. M. Ukmergė"

Transkriptas

1 UKMERGĖS SPORTO CENTRAS METINĖ VEIKLOS PROGRAMA M. M. Ukmergė

2 PATVIRTINTA Sporto centro direktoriaus įsakymu Nr. UKMERGĖS SPORTO CENTRO VEIKLOS PROGRAMA M. M. 1. SITUACIJOS ANALIZĖ Valstybės kūno kultūros ir sporto politika skatina sudaryti palankias sąlygas jaunuolio asmenybei formuotis, tinkamoms socialinėms nuostatoms kūno kultūros vertybių atžvilgiu susidaryti, jomis vadovautis ir siekti vis tobulėti. Ši politika siekia sudaryti galimybes vykdyti talentingų sportininkų atranką, gabiausius ugdyti, rengti svarbiausioms tarptautinėms sporto varžyboms olimpinėms žaidynėms, pasaulio ir Europos čempionatams, kad gerais rezultatais garsintų Ukmergės rajoną, šalies vardą ir kurtų palankų Lietuvos valstybės įvaizdį metų gruodžio 31 d. reorganizuojant savivaldybės biudžetines įstaigas (sujungiant Sporto mokyklą ir Miesto stadioną), buvo įkurtas Ukmergės sporto centras, kuriam perduoti visi įgaliojimai, susiję su minėtų įstaigų veikla. Pagrindinės Centro veiklos rūšys: papildomas ugdymas, sportinė veikla, sporto mokyklų ir klubų veikla, sporto arenų ir stadionų eksploatavimas mokslo metų Sporto centro veiklą vertiname teigiamai: kelti uždaviniai iš dalies įgyvendinti, kiti darbai vykdomi m. Sporto centre dirbo 26 sporto mokytojai, iš kurių - 15 turi sporto mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 6 vyresniojo sporto mokytojo, 5 - sporto mokytojo. Sporto centras dirbo užimtumo, sveikatingumo, meistriškumo kryptimis m. buvo sukomplektuotos 48 mokomosios grupės, kurias lankė 684 auklėtiniai. Populiariausios sporto šakos: krepšinis (256 moksleiviai), futbolas (233 moksleiviai), dziudo (85 moksleiviai). Yra viena neįgaliųjų grupė, kurią lanko 10 moksleivių m. Sporto centro auklėtiniai, dalyvaudami Europos čempionatuose, laimėjo 10 medalių, Baltijos šalių čempionatuose 6 medalius. Lietuvos individualių sporto šakų varžybose laimėta: suaugusiųjų čempionatuose 9 medaliai, jaunimo 14 medalių, jaunių 52 medaliai, jaunučių 25 medaliai. Komandinėse sporto šakų varžybose: jaunių, jaunučių čempionatuose laimėta 7 apdovanojimai. Futbolo skyrius: 2017/2018 metais mažojo futbolo 5x5 čempionatuose laimėta: 1) 2007 m. gim. mergaitės I vieta, 2) 2001 m. gim. merginos I vieta, 3) 2003 m. gim. merginos III vieta. 2017/2018 futbolo 7x7 čempionatuose iškovota: 1) 2004 m. gim. mergaitės I vieta. 2017/2018 m. m. futbolo 8x8 čempionatuose iškovota: 1) 2002 m. gim. merginos III vieta. Krepšinio skyrius: 1) 2017/2018 metais Lietuvos moksleivių krepšinio lygos mergaičių U-14 krepšinio čempionato B divizione II vieta. 2) 2017/2018 metais Lietuvos moksleivių krepšinio lygos vaikinų U-14 krepšinio čempionato B divizione II vieta. Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių rinktinėms atstovavo 16 Sporto centro auklėtinių, sporto šakų rinktinėms vadovavo ar dirbo trenerių asistentu 1 sporto mokytojas. Ukmergės gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondas (už pasiektus rezultatus) prizus skyrė 22 individualių sporto šakų prizininkams ir 8 prizus - futbolo bei krepšinio komandoms m. vasaros atostogų metu 225 centro auklėtiniai dalyvavo 7 sporto stovyklose. Ukmergės sporto centras koordinavo sportinę veiklą rajone: organizavo sporto varžybas, žaidynes, sporto šventes vaikams, jaunimui, suaugusiesiems. Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių žaidynių 13 sporto šakų varžybose dalyvavo 229 komandos, kuriose rungtyniavo 1838 moksleiviai. Rajono gyventojams buvo organizuotas 21 renginys, dalyvavo 2344 ukmergiškiai. 2

3 Nemaža dalis Sporto centro auklėtinių yra iš socialiai remtinų šeimų. Nuo mokesčio už neformalųjį ugdymą 100 % buvo atleista 258 ( globos namų auklėtiniai, neįgalieji, daugiavaikių šeimų ir aukštus sportinius rezultatus pasiekę), 50 % - 35 moksleiviai. Viena iš aktualiausių problemų mokinių kaita ir lankomumas. Dirbant su tokiais mokiniais, sporto mokytojams reikia ne tik dalykinių, bet ir psichologinių žinių. noriai tobulina savo kvalifikaciją rajono kūno kultūros mokytojų metodinių būrelių susirinkimuose, Ukmergės švietimo centro organizuojamuose seminaruose, kitų institucijų renginiuose. nuolat skatinami dalyvauti įvairiuose turnyruose, organizuoti sportines šventes ir kitus renginius. Į sportinę veiklą įtraukiama visa bendruomenė, mokiniams sudaromos sąlygos dalyvauti įvairiose veiklose m. Ukmergės sporto centre patvirtinta 34,00 aptarnaujančio personalo darbuotojų ir 23,56 sporto mokytojų etatų. Visi Sporto centro pedagogai tobulino kvalifikaciją Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, Švietimo mainų paramos fondo, Ukmergės švietimo centro/ Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos, ES projektų organizuojamuose seminaruose, konferencijose, metodinėse dienose m. m. bendradarbiauta su rajono bendrojo lavinimo mokyklomis, kurių sporto bazėse buvo vykdomos treniruotės bei varžybos. Esant nepakankamam finansavimui, rėmėjų ir savo darbuotojų dėka buvo prižiūrimos ir įrengiamos sporto aikštelės Ukmergės sporto centro stadione ir atlikti patalpų daliniai remonto darbai (salės sienų) Šventupės sporto komplekse. Sporto centro stadione buvo baigti patalpų rekonstrukcijos darbai, atlikti žemės sklypo ir statinių kadastriniai matavimai. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos apsaugos ministerijos išdavė stadiono statybos užbaigimo aktą. Parengti baseino patalpų, esančių Miškų g sporto paskirties kapitalinio remonto ir patalpų valdomų pagal panaudos sutartį, esančių Miškų g techniniai darbo projektai. Atlikta šių projektų ekspertizė ir išduoti statybos leidimai darbams atlikti. Techninių darbo projektų vykdymui gautas finansavimas ir pradėti vykdyti darbai, kuriuos planuojama atlikti per 8 mėnesius. Nacionalinės visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos išdavė leidimąhigienos pasą baseino, pirčių, saunų paslaugų veiklai vykdyti. Organizuojant sporto šventes, turnyrus, labai svarbi buvo auklėtinių tėvelių ir rėmėjų pagalba. Nuolatiniai rėmėjai yra Ukmergės rajono laikraštis Gimtoji žemė, Ukmergės žinios, Ukmergės naujienų portalas Vilkmerge.lt, AB Ukmergės keliai, UAB Ukmergės versmė, AB Rokiškio sūris Ukmergės filialas, UAB Likmerė, UAB Aljuva, UAB Baltukmės statyba, UAB Ukmergės melioracija, Ukmergės rajono savivaldybė, Ūkininkas Valentinas Genys, AB Umega, UAB Butkevičius ir kompanija, UAB Narbutas Furnitute Company, Rotary klubas, Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas, UAB Optima-13, UAB AASE, kurie padeda organizuoti tradicinius renginius, skiria lėšų sportininkų išvykimui į turnyrus bei varžybas užsienyje ir remonto darbams. Gautos projektinės lėšos: 1. Dėmesys vienam ir kiekvienam vaikui 3762 eur. 2. Saugus ir sveikas vaikas-sportuojantis vaikas 1000 eur. 3. XI-ųjų Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių I etapo organizavimas 1250 eur. 4. Kūno kultūros ir sporto departamento lėšos naujo kilimo įsigijimui eur. 5. Baseino patalpų ir patalpų renovacijos darbams atlikti eur. Veikla planuojama atsižvelgiant į stipriąsias ir silpnąsias sritis m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 6 rajonuose vykdė neformaliojo vaikų švietimo kokybės eksperimentinės metodikos išbandymo projektą, kuriame dalyvavo Ukmergės rajonas, tuo pačiu ir Ukmergės sporto centras. Buvo atlikta Ukmergės sporto centro neformaliojo vaikų švietimo kokybės rodiklių įsivertinimas ir atvykę išorės vertintojai atliko išorinio vertinimo auditą, kuriame buvo nustatyti stiprieji ir tobulintini veiklos aspektai. Ukmergės sporto centrui nustatyti stiprieji veiklos aspektai: Asmenybės augimas, siejant ugdymą su gyvenimu (2 rodiklis Aukštas lygis). Veiklų prieinamumas (5 rodiklis Aukštas lygis). Personalo vadyba (7 rodiklis Aukštas lygis). Bendradarbiavimas ir bendravimas (8 rodiklis Aukštas lygis). 3

4 Fizinė ugdymo(si) aplinka ir priemonės (10 rodiklis Aukštas lygis). Ukmergės sporto centrui nustatyti tobulintini veiklos aspektai: 1. Ugdymo programa yra nuosekli ir logiška, parengta vadovaujantis teisės aktais (6.1. -Vidutiniškas lygis). 2. Darbuotojai žino veiklos tikslus, pripažįsta ir prisiima atsakomybę už jų įgyvendinimą (12.2 Vidutiniškas lygis). 3. Tyrimų, anketų, į(si)vertinimo ir kt. duomenys naudojami veikloje, remiantis jais tobulinamos ir kuriamos naujos ugdymo programos, gerinama jų kokybė. (13.1. Vidutiniškas lygis). Rezultatai buvo aptarti sporto mokytojų tarybos ir Sporto centro tarybos posėdžiuose. Atsižvelgiant į rezultatus buvo rengiama ir Sporto centro veiklos programa m. m m. buvo parengtas Ukmergės sporto centro strateginis planas metams, kuris patvirtintas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymu Nr. Š m. buvo išrinkta Sporto centro taryba: sporto mokytojų atstovai Miglė Ivanauskienė, Vytautas Tutlys, tėveliai Regimantas Verbickas, Erikas Liubomirskas, Vytautas Girdenis; moksleiviai Emilija Kaselytė, Vesta Peregorodejevaitė, Povilas Užtupys. Pirmininkas Rimantas Lenartavičius. Taip pat mokinių taryba: moksleiviai Povilas Užtupys, Emilija Kavalenkaitė, Normatas Noreika, Vesta Peregorodejevaitė, Jokūbas Povilaičius. Pirmininkė Emilija Kaselytė. Ukmergės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių ir rajono gyventojų kūno kultūros ir sporto politiką formuoja Ukmergės rajono savivaldybės taryba, o įgyvendina Ukmergės sporto centras. Stiprybės Sporto centro nuostatai, sporto šakų mokymo programos, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus naujos sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijos numato sportininkų mokymo proceso organizavimą, siektinus fizinio, techninio, taktinio ugdymo tikslus, uždavinius bei veiklos pobūdį, atsižvelgiant į lytį ir amžių; Turėjimas: sporto mokytojus, sporto bazę treniruotės procesui ir varžybų vykdymui, administracines ir pagalbines patalpas, vasaros darbui užmiesčio sporto bazę, kitus įrenginius. Dirba 16 sporto mokytojų metodininkų, 6 vyr. sporto mokytojai, 2 sporto mokytojai dirba su Lietuvos moterų, jaunių ir jaunučių amžiaus rinktinėmis; Įkurtas gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondas. Galimybės Labiau plėtoti sporto šakų veiklą, didinti sportuojančių moksleivių skaitlingumą; Formuoti teigiamą visuomenės ir Sporto centro bendruomenės požiūrį į sveikatą kaip didžiausią vertybę, kūno kultūros priemonėmis didinti bendruomenės fizinį aktyvumą, darbingumą ir gerinti sveikatą; Vykdyti prevencines programas; Statyti, renovuoti Sporto centro bazes. Silpnybės Dėl investicijų stokos, kol nesutvarkytos pagrindinės miesto sporto bazės, kurios nepatrauklios vis dar gyventojams, sportininkams ir neaprūpintos šiuolaikinėmis sporto reikmėmis ir įranga, o naujose aukštos sporto paslaugų kainos ir daliai gyventojų neprieinamos; Kūno kultūra ir sportas dar netapo prioritetine sveikatos stiprinimo priemone ikimokyklinių, bendrojo lavinimo įstaigų vadovams, pedagogams, tėvams, moksleiviams; Savivaldybės institucijos nepakankamai remia sveikųjų ir neįgaliųjų sporto klubo veiklą. Nepakankamas biudžeto lėšų kiekis nesudaro sąlygų iki galo įgyvendinti sporto organizacijų kūno kultūros ir sporto programas. Grėsmės Dėl mažo moksleivių fizinio aktyvumo blogėja jų sveikata, o tai reikalauja vis didesnių išlaidų gydymui; Moksleivių ir jaunimo neužimtumas kūno kultūra ir sportu didina neigiamus socialinius reiškinius visuomenėje; Mažėjantis Lietuvoje, Ukmergėje mažėjantis gyventojų skaičius (moksleivių, suaugusiųjų). 4

5 2. SPORTO CENTRO VEIKLOS TIKSLAI Sporto centro veiklos tikslai mokslo metams: 1. Plėtoti kūno kultūrą ir sportą, sudaryti palankią aplinką bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams ir rajono gyventojams stiprinti sveikatą, skatinti laisvalaikio užimtumą dalyvaujant įvairiuose sporto renginiuose. 2. Sudaryti sąlygas visiems norintiems sportuoti, ugdyti talentingus sportininkus, tinkamai atstovauti rajoną ir Lietuvą įvairiose varžybose. Šių tikslų įgyvendinimui keliami uždaviniai: 1. Vykdyti kūno kultūros ir sporto politiką, kuriant svetingą ir saugią Sporto centro aplinką. 2. Tobulinti sporto mokytojų pedagoginės veiklos priežiūrą, stiprinant pedagoginių darbuotojų gebėjimus. 3. Užtikrinti gerą mokinių lankomumą, tenkinant mokinių ir jaunimo lavinimosi ir saviraiškos poreikius sporto srityje. 4. Skirti didesnį dėmesį socialinio ir emocinio ugdymo programos vykdymui. 3. SPORTO CENTRO VADOVŲ DARBO PASKIRSTYMAS Ukmergės sporto centro direktorius atsako už Centro veiklos organizavimą pagal Sporto centro nuostatus bei galutinius rezultatus. Telkia Centro bendruomenę valstybinei švietimo ir sporto politikai bei ilgalaikėms ir trumpalaikėms programoms įgyvendinti. Atsako už administracinę bei ūkinę Centro veiklą, tinkamą lėšų panaudojimą, materialinės bazės kūrimą ir tausojimą; yra asignavimų valdytojas. Pagal kompetenciją leidžia įsakymus, sudaro sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis, atstovauja Centro interesams kitose situacijose. Suderinęs su steigėju, tvirtina Centro struktūrą ir etatus. Įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš pareigų pavaduotojus, trenerius-sporto mokytojus, kitus Centro darbuotojus, tvirtina pareiginius aprašus, vidaus darbo tvarkos taisykles, darbų saugos ir sveikatos instrukcijas, skiria drausmines nuobaudas, paskatinimus. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui telkia Sporto centro bendruomenę veiklos uždavinių įgyvendinimui, organizuoja mokomųjų programų vykdymą, atsako už sportininkų mokymo grupių komplektavimo atitikimą Centro nuostatų reikalavimams, už mokomojo sportinio darbo organizavimą ištisus metus, už Centro sportininkų dalyvavimą rajono, miesto, šalies ir tarptautinėse varžybose, sporto stovyklose, vykdo šios veiklos apskaitą. Organizuoja sporto varžybų kontrolinių normų, testų vykdymą, rezultatų apskaitą. Atsako už sporto mokytojų tarifikacijos, kvalifikacinių kategorijų, atestacijos dokumentų rengimą, apskaitą. Atlieka medicininės kontrolės priežiūrą Sporto centre. Metodininkas ruošia bendrojo lavinimo mokyklų, ikimokyklinių įstaigų varžybų nuostatus, organizuoja varžybas ir atsako už tinkamą jų eigą. Taip pat padeda direktoriui ir pavaduotojui, sporto mokytojams vykdyti ugdymo procesą, sportininkų kvalifikacinių kategorijų įgijimo dokumentų rengimą, ruošia Centre organizuojamų švenčių scenarijus, užtikrina Centro ugdytinių ir tėvų savivaldos veiklos organizavimą bei moksleivių darbo organizavimą vasaros poilsio metu. Organizuoja kryptingą pedagoginį, psichologinį, socialinį švietimą sporto mokytojams, tėvams ir mokiniams. Metodininkas-organizatorius planuoja, koordinuoja ir vykdo suaugusiųjų sportinę veiklą mieste ir rajone. Plėtoja ryšius su sporto klubais, federacijomis, asociacijomis bei kitomis organizacijomis. Atsako už rajono komandų dalyvavimą kompleksiniuose šalies sporto renginiuose, organizuoja rajono geriausių sportininkų rinkimo konkursą, apdovanojimus. Vykdo Sporto centro stadiono bazėje organizuojamų varžybų, renginių priežiūrą ir užtikrina dalyvių, žiūrovų saugumą jų metu. 5

6 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams aprūpina Centrą materialiniais ištekliais, paruošia patalpas mokomajam procesui ir dalyvavimui varžybose, vasaros poilsio stovyklų vykdymui, užtikrina Centro transporto priemonių eksploataciją ar jo užsakymą kitose organizacijose, sudaro sutartis su bendrojo lavinimo mokyklų administracijomis dėl sporto bazių panaudos, remonto darbų paslaugoms atlikti. Rūpinasi Centro darbų ir priešgaisrine sauga. 4. PRIEMONĖS, PADEDANČIOS ĮGYVENDINTI PAGRINDINIUS SPORTO CENTRO UŽDAVINIUS Eilės Pavadinimas Data Atsakingas asmuo Nr ORGANIZACINIS DARBAS 1. Organizuoti sporto mokytojų tarybos posėdžius Informuoti rajoninę spaudą apie Sporto centro veiklos pasiektus rezultatus, metinės veiklos programos vykdymą. Viešinti Sporto centro veiklą internetinėje įstaigos svetainėje. 3. Pildyti mokomųjų grupių žurnalus, sudaryti metinius ir mėnesinius arba ciklinius mokymo planus bei vykdyti krūvio įvykdymo ataskaitą. 4. Kontroliuoti grupių žurnalų pildymą. 5. Organizuoti sporto šventes: 5.1. Krepšinio šventė. Krepšinio skyrius 5.2. Futbolo šventė. Futbolo skyrius 5.3. Naujametinė šventė. Administracija 5.4. Dziudo šventė. Dziudo skyrius 5.5. Išleistuvių diena. Administracija 5.6. Seniūnijų šventė Ukmergės miesto šventė. 6

7 5.8. Ukmergės miesto vaikų lopšelių-darželių šventė Respublikinė žirgų ristūnų žiemos šventė m. vasaris Respublikinė žirgų ristūnų vasaros šventė m. liepa 6. Sudaryti sporto salių užimtumo grafikus ir suderinti su mokyklų vadovais. Pasirašyti panaudos sutartis. Iki A. Pakulnis 7. Sudaryti ir patvirtinti sporto mokytojų darbo tvarkaraštį 2018/19 m. m. Iki Sudaryti ir patvirtinti Sporto centro varžybų kalendorių 2018/19 m. m. Iki Patvirtinti Sporto centro I-ų metų pradinio rengimo naujų grupių sąrašus. Iki Paruošti sporto mokytojų tarifikaciją ir pateikti savivaldybės finansų skyriui. Iki I. Žemaitienė 11. Patvirtinti mokomojo sportinio darbo planavimo apskaitos žurnalus Sudaryti mokinių medicininio patikrinimo grafiką K. Kralikevičius MOKOMASIS SPORTINIS DARBAS 13. Organizuoti sporto mokytojų pedagoginės veiklos priežiūrą: Administracija moksleivių lankomumas treniruotėse: 2018 m. rugsėjis meistriškumo ugdymo mokomosiose grupėse; 2018 m. lapkritis - gruodis pradinio rengimo ugdymo mokomosiose grupėse; 2018 m. spalis grupių komplektavimo atitikties nustatymas; 2019 m. sausis-vasaris 7

8 13.3. treniruotėse naudojamų metodų įtaka mokymo rezultatams: Administracija dziudo skyriaus treniruotėse; 2019 m. sausis krepšinio skyriaus treniruotėse; 2019 m. vasaris stalo teniso skyriaus treniruotėse; futbolo skyriaus treniruotėse. METODINIS DARBAS 14. Sporto mokytojų tarybos posėdžiuose: 2018/19 m. m skaityti pranešimą I-osios pagalbos suteikimas įvykus nelaimingam atsitikimui Gydytojas-BP slaugytojas K. Kralikevičius skaityti pranešimą Bendravimas ir motyvacija sporto užsiėmimuose pagal amžiaus tarpsnius R. Troškienė skaityti pranešimą Sportuojančių asmenų mitybos ypatumai ir klaidos A. Zikarienė skaityti pranešimą Jėgos ištvermės ugdymas D. Petraška skaityti pranešimą Fizinis aktyvumas ir sportas kintančioje visuomenėje R.Kiulkis 15. Vykdyti metodinių grupių susirinkimus. Kiekvieną mėnesio trečiadienį Grupių pirmininkai 16. Dalyvauti rajono kultūros mokytojų metodinių grupių susirinkimuose. Pagal grupių planą Administracija 17. Parengti sporto mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą. RYŠIAI SU BENDRUOMENE 18. Organizuoti Kalėdinius sporto renginiusturnyrus: 8

9 tarptautinis merginų futbolo turnyras; respublikinis vaikinų krepšinio turnyras; respublikinis vaikinų futbolo turnyras; respublikinis šeimų futbolo turnyras; respublikinis šeimų krepšinio turnyras; 2018 m. lapkritisgruodis rajono suaugusiųjų futbolo turnyras; 2018/19 m. lapkritiskovas 19. Organizuoti sportinius renginius, skirtus Lietuvos valstybės įžymioms datoms paminėti: tarptautinis bėgimas Baltijos kelias ; 2019 m. rugpjūtis bėgimas Pabaiskas-Ukmergė, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai; rajono futbolo turnyras, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai; rajono vyrų futbolo turnyras, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai Organizuoti kitus sportinius renginius, turnyrus: respublikinis šachmatų turnyras Šventosios vingis ; 2018 m. lapkritis Sporto centras Šachmatų klubas Juodasis rikis sporto šventė Šv. Baltramiejaus dienai ir rugsėjo 1-ajai paminėti; 2018 m. rugpjūtis sporto šventė Krepšinio skyriaus atvirų durų diena, rugsėjo 1-ajai paminėti. respublikinis dziudo turnyras D. Žvirblio, I. Vadoklytės taurėms laimėti; respublikinis berniukų futbolo turnyras K. Grybausko taurei laimėti; 2018 m. rugsėjis Krepšinio skyriaus sporto mokytojai Dziudo skyrius respublikinis vaikų Ežiogolo futbolo turnyras; 2019 m. birželis 9

10 20.7. respublikiniai Velykiniai mergaičių ir berniukų krepšinio turnyrai; 2019 m. balandis 21. respublikinis dziudo turnyras M. Paškevičiaus taurei laimėti m. lapkritis 22. Organizuoti rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių sporto žaidynes. 23. Organizuoti Ukmergės rajono m. m. sveikatingumo ir sporto renginių programos suaugusiųjų-jaunimo varžybas. DARBŲ SAUGA IR JOS PRIEŽIŪRA 24. Organizuoti sporto bazių patikrinimą pagal saugaus darbo taisykles ir parengti išvadas m. rugsėjis A. Pakulnis 25. Supažindinti sporto mokytojus su darbų saugos ir sveikatos instruktavimo būdais ir organizuoti instruktažą darbo vietoje Organizuoti Sporto centro moksleiviams darbų saugos instruktažus darbo vietoje. Iki Vykdyti mokymo grupių moksleivių medicininį patikrinimą. Pagal atskirų sporto šakų grafikus D. Užkurėlytė K. Kralikevičius 28. Supažindinti darbų saugos ir sveikatos darbo vietoje instrukcijomis naujai priimtus į Sporto centrą mokinius. 29. Organizuoti darbo vietoje įvadinius instruktažus naujai priimtiems darbuotojams. A. Pakulnis 30. Supažindinti sporto mokytojus ir moksleivius, išvykstančius į sportinius renginius, su darbų saugos ir sveikatos instrukcija bei saugaus eismo ir elgesio taisyklėmis. 31. Vykdyti Sporto centro sporto mokytojų, kitų darbuotojų, mokinių darbų saugos priežiūrą: kontroliuoti sporto mokytojų darbų saugos reikalavimų vykdymą; užtikrinti operatyvų, nesuvėluotą mokinių medicininį patikrinimą; 10

11 31.2. vykdyti Sporto centro darbuotojų darbų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą. A. Pakulnis FINANSINIS-ŪKINIS DARBAS 32. Pravestų renginių, švenčių, varžybų protokolų rezultatų apskaitos organizavimas. 33. Sporto centro veiklos dokumentų patikra: žurnalų metinis planavimas, krūvio vykdymo apskaita; moksleivių med. patikrinimo priežiūra; pareiškimai ir asmens kortelės; kontrolinių normatyvų testavimo protokolai; varžybų dokumentacija (lentelės, protokolai); rugsėjo mėnesio tarifikacija ir jos paruošimui reikalingi dokumentai; grupių sąrašai; varžybų kalendorius; asmens bylos ir darbo saugos žurnalai. 34. Sporto centro metinės statistinės ataskaitos paruošimas. 35. Pravestų renginių, švenčių, varžybų vaizdinės medžiagos fiksavimas, kaupimas, sisteminimas. 36. Rėmėjų paieška ir sutarčių sudarymas. 37. Sporto centro bazių einamojo remonto, aikštynų įrengimo atlikimas rėmėjų pagalba m. lieparugpjūtis A. Pakulnis 38. Vaikų socializacijos programos parengimas m. vasaris 39. Vaikų sveikatos projekto programos parengimas m. kovas 40. Projekto Sporto specialistų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas parengimas m. vasaris 11

12 41. Sporto centro bazių renovacijos programos Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento fondui parengimas m. lapkritis 42. Sporto centro strateginio plano 2018/2021 m. m. programų ataskaitų parengimas: kūno kultūros ir sporto plėtros; sporto šakų plėtros; Sporto centro bazių plėtros. A. Pakulnis 12

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T11-53 JAUNŲJŲ FUTBOLININKŲ UGDYMAS M. PROGRAMA I. PAR

PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T11-53 JAUNŲJŲ FUTBOLININKŲ UGDYMAS M. PROGRAMA I. PAR PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T11-53 JAUNŲJŲ FUTBOLININKŲ UGDYMAS 2019-2021 M. PROGRAMA I. PARAIŠKOS TEIKĖJAS: 1. Organizacijos pavadinimas: viešojiįstaiga

Detaliau

MOLĖTŲ R

MOLĖTŲ R PRITARTA Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. B1-54 MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO DIREKTORIAUS 2014 METŲ ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas: Centro teisinė forma

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA Forma patvirtinta Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 3 d. įsakymų Nr. ĮV-768 (Strateginių planų įgyvendinimo ataskaitos forma) VISAGINO SPORTO CENTRO STRATEGINIŲ PLANŲ 2012

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

LBKIF & GS 2018 ataskaita

LBKIF & GS 2018 ataskaita LBKIF & GS 2018 ATASKAITA R. PETRUKANECAS 2018 M. APŽVALGA 2018 LBKIF BUVO PERDUOTA PILNA BKI SPORTO VYSTIMO KONTROLĖ: VISA VEIKSMŲ LAISVĖ. TAČIAU PRISIDĖJO ŽYMIAI DAUGIAU PAREIGŲ BEI ATSAKOMYBIŲ. PERĖMĖME

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. kovo 27 d. Nr. T-1102 Radviliškis Vadovaudamasi

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

2018 kalendorius 11 22

2018 kalendorius 11 22 2018 m. Lietuvos šaškių sporto varžybų kalendorius (2017 12 01) Varžybų Dalyviai 2018 m Pavadinimas Vykdymo vieta (bazė) Sportininkų amžius Iš viso dalyvių skaičius Lietuvoje vykdomo se varžybose Lietuvos

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras 2015-2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda ĮVADAS Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras - tai savanoriška,

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

DĖL  PRITARIMO  VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS  ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORĖS METŲ  VEIKLOS ATASKAITAI ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA S P R E N D I M A S DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 2018 m. balandžio 27 d. Nr. TS-110 Rokiškis Vadovaudamasi

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL XIV-ASIS TARPTAUTINIS FUDOKAN KARATĖ TURNYRAS VAIKAMS ŽIEMOS TAURĖ 2015 III-ASIS ATVIRAS LIETUVOS FUDOKAN KARATĖ ČEMPIONATAS JAUNIMUI IR SUAUGUSIEMS KVIETIMAS Lietuvos Fudokan asociacija šių metų kovo

Detaliau

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ( PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-27) PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - Fondo nutarimas nr.21 doc.doc

Microsoft Word - Fondo nutarimas nr.21 doc.doc KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RöMIMO FONDAS FONDO TARYBOS POSöDIS 2011 m. rugs jo 27 d. PROTOKOLAS Nr. 21. Pos džio pirmininkas Klemensas Rimšelis Sekretorius Liudvikas Skrobockis Pos dyje dalyvauja: Fondo tarybos

Detaliau

TVIRTINU

TVIRTINU PATVIRTINA Lietuvos Plaukimo federacija 2019-02-15 d. VK protokolu 2019 M. ATVIRO LIETUVOS PLAUKIMO N u o s t a t a i I VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS, PROGRAMA 1.1.Vieta: Girstučio sporto komplekse, Kovo 11-osios

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką ir užimtumą vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d.

Tarptautinė  mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką  ir užimtumą  vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d. BALTIJOS JUODOSIOS JŪROS EKONOMIKOS FORUMAS SPORTAS IR EKONOMIKA Sporto ekonomikos vertinimo situacija Lietuvoje" dr. Vilma Čingienė, Mykolo Romerio universitetas 2018 m. spalio 25 d., Klaipėda Pristatymo

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2006 m. 12 mėn 01d. įsakymu Nr. A-500-1296- -(1.2.- KSD-1) VILNIAUS LOPŠELIO - DARŽELIO LIEPSNELĖ N U O S T A T A I ( Nauja

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 2016 METAI Darbuotojai Socialinių paslaugų centro darbuotojų išsilavinimas Išsilavinimas Socialiniai darbuotojai (%) Lankomosios priežiūros darbuotojai

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas Mokinių kūrybinių darbų atlikimas ir vertinimas Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos informacinių technologijų mokytoja Rima Šiaulienė IT PUPP kūrybinio darbo išbandymas 2012-2013 m.m. IT PUPP kūrybinių

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Saulė dalininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Detaliau

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI 1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS Gruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau Centras)

Detaliau

V.Jonusio_veiklos programa_2

V.Jonusio_veiklos programa_2 Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus LASF veiklos programa 2011-2014 metams Vilnius 2011 m. kovo 21 d. LASF veiklos programa 2011-2014 Tarptautin s automobilių federacijos (FIA)

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr.

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr. JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 2015-11-27 Nr. 1R- 482 EIL NR. RENGINIO PAVADINIMAS 1. Seminaras

Detaliau

PAGAL FIZINIO AKTYVUMO IR SPORTO PLĖTOJIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠAS Eil. Nr. Kvietimo Nr. Pareiškėjo pavadinimas Pro

PAGAL FIZINIO AKTYVUMO IR SPORTO PLĖTOJIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠAS Eil. Nr. Kvietimo Nr. Pareiškėjo pavadinimas Pro PAGAL FIZINIO AKTYVUMO IR SPORTO PLĖTOJIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠAS Eil. Nr. Kvietimo Nr. Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas 1 2 3 5 VAIKŲ IR JAUNIMO SPORTO MEISTRIŠKUMO

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1087 2012 m. balandžio 17 d. PROJEKTO VAIKO ŠIRDIES KELIONĖ VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA Projekto vykdytojas: Įmonės kodas: 302295577 Telefonas: 8 682 58837

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Saulė dalininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Detaliau

PATVIRTINTA LLAF Tarybos posėdyje 2018 m. lapkričio 25 d. Protokolo Nr. 4 LIETUVOS LENGVOSIOS ATLETIKOS FEDERACIJA Lietuvos lengvosios atletikos feder

PATVIRTINTA LLAF Tarybos posėdyje 2018 m. lapkričio 25 d. Protokolo Nr. 4 LIETUVOS LENGVOSIOS ATLETIKOS FEDERACIJA Lietuvos lengvosios atletikos feder PATVIRTINTA LLAF Tarybos posėdyje 2018 m. lapkričio 25 d. Protokolo Nr. 4 LIETUVOS LENGVOSIOS ATLETIKOS FEDERACIJA Lietuvos lengvosios atletikos federacijos STRATEGINIS PLANAS 2019-2024 Vilnius 2018 1

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 TURINYS I. ĮVADAS II. III. IV. 2012 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ 2012 METŲ PROJEKTINĖ VEIKLA 2012 METŲ ŪKINĖS FINANSINĖS

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa Strateginio planavimo metodik 8 priedas (Lietuv Respublik Vyriausyb s 2009 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 210 redakcija) (Koordinuojanči institucij informacij apie tarpinstitucin s įgyvendinimą pagal gautą

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau