BAB banko SNORAS kilnojamojo turto Laisvasis pardavimas Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūlymų t

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "BAB banko SNORAS kilnojamojo turto Laisvasis pardavimas Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūlymų t"

Transkriptas

1 BAB banko SNORAS kilnojamojo turto Laisvasis pardavimas Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūlymų teikimui: Turto savininkas (pardavėjas): BAB bankas Snoras, įmonės kodas Kontaktinis asmuo: Martynas Paškonis, tel , el. paštas Banko sąskaita, į kurią sumokamas dalyvio mokestis ir sumokama už įsigytą turtą Nr. LT , AB SEB bankas. Dalyvio registracijos mokestis: 15,- Eur. Dalyvio registracijos mokestis laimėtojui įskaitomas į kainą, o likusi dalyvio registracijos mokesčio dalis, (jei tokia yra) bei dalyvio registracijos mokestis kitiems asmenims grąžinamas per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo grąžinti dalyvio registracijos mokestį pateikimo į tą pačią sąskaitą iš kurios buvo gautas mokėjimas. Turto apžiūros bus vykdomos iš anksto suderinus laiką darbo dienomis nuo 9.00 iki val., su šiais kontaktiniais asmenimis: Turtas esantis Vivulskio g. 7, Vilniuje, tel: ; Turtas esantis Liepų g. 50, Klaipėdoje, tel: , Turtas esantis K. Donelaičio g. 76, Kaune, tel: ; Turtas esantis Dariaus ir Girėno g. 99, Vilniuje, tel: ; Pasiūlymai priimami iki 2016 birželio 1 d val. elektroniniu paštu Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki pasiūlymų pateikimo pabaigos, turi pateikti savo teises patvirtinančius dokumentus. Turto pardavimo tvarka: Turtas parduodamas vykdant laisvąjį pardavimą asmeniui, kuris pasiūlo už turtą didžiausią kainą. Pasiūlymai turto įsigijimui teikiami lietuvių kalba užpildant Laisvojo pardavimo skelbime pateikiamą formą (priedas Nr. 1). Siūloma turto pirkimo kaina turi būti nurodoma eurais ir apskaičiuota vienos šimtosios euro (t. y. dviejų skaitmenų po kablelio) tikslumu. Pasiūlymai mažesni už pradinę pardavimo kainą, laikomi negaliojančiais, yra diskvalifikuojami ir laisvajame pardavime nedalyvauja. Didžiausią kainą pasiūlęs dalyvis laikomas laisvojo pardavimo laimėtoju, tik jeigu pasiūlyta kaina yra lygi ar didesnė už turto pradinę pardavimo kainą. Turtas yra parduodamas tokios būklės, kokios jis yra Laisvojo pardavimo metu. Pardavėjas neteikia ir neteiks jokių garantijų dėl parduodamo turto vertės, būklės, atitikimo teisės aktų reikalavimams, tinkamumo naudoti tam tikrai paskirčiai ar kitų savybių. Teikdami pasiūlymus dalyviai patvirtina, kad turi teisę dalyvauti laisvajame pardavime, įsigyti jame parduodamą turtą, sutinka gauti ir gali įvykdyti prisiimtas prievoles bei, laisvojo pardavimo vykdytojui pareikalavus, įsipareigoja nedelsiant pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Dalyviai, teikdami pasiūlymus, taip pat sutinka, kad visa jiems su laisvuoju pardavimu susijusi informacija būtų siunčiama jų nurodytu el. paštu ir patvirtina, kad nurodytu paštu išsiųsti el. laiškai bus laikomi tinkamai įteiktais dalyviui, taip pat, patvirtina, kad iš pasiūlyme nurodyto el. pašto gauta dalyvio korespondencija (įskaitant kainos padidinimus) laikoma jo patvirtinta ir įpareigojanti dalyvį. Pasiūlymas laikomas galiojančiu tik, jei yra sumokėtas Dalyvio registracijos mokestis. Dalyvio registracijos mokestis laikomas sumokėtu nuo jo įskaitymo Turto pardavimo skelbime nurodytoje pardavėjo banko sąskaitoje. Jei registracijos mokestis įskaitomas po pasiūlymo pateikimo, pasiūlymas laikomas galiojančiu nuo tokių lėšų įskaitymo, tačiau tik tuo atveju, jei lėšos buvo įskaitytos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

2 Ne vėliau kaip kartu su pasiūlymu pateikiami Dalyvio registracijos mokesčio sumokėjimą patvirtinantys dokumentai (mokėjimo pavedimo nurodymas), taip pat įgaliojimas (jei pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo), jungtinės veiklos sutartis (jei pasiūlymas teikiamas jungtinės veiklos dalyvių vardu). Pasiūlymai, kurie pateikti pasibaigus jų pateikimo terminui nepriimami ir turto savininkas bei laisvojo pardavimo vykdytojas neatsako už nenumatytus atvejus, dėl kurių dokumentai nebuvo gauti nustatytu laiku. Pardavėjas bet kuriuo momentu iki laisvojo pardavimo pabaigos turi teisę dėl bet kokių priežasčių nutraukti laisvojo pardavimo vykdymą ir neatsako už bet kokius dalyvių nuostolius, susijusius su laisvojo pardavimo vykdymo nutraukimu. Jeigu laisvojo pardavimo vykdymas šiame punkte nustatyta tvarka nutraukiamas po to, kai dalyvis pateikė pasiūlymą, laisvojo pardavimo vykdytojas nedelsdamas apie tai informuoja dalyvį, dalyviui taip pat grąžinamas sumokėtas dalyvio registracijos mokestis. Dalyvis, pripažintas laisvojo pardavimo Laimėtoju, privalo: (i) (ii) ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pasirašyti laisvojo pardavimo aktą ir/ar pasirašyti turto pirkimo pardavimo be varžytynių sutartį, kurie yra nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai bei pateikti visus Vykdytojo pareikalautus dokumentus patvirtinančius teisę įsigyti turtą ir gebėjimą įvykdyti prisiimtas prievoles. Jeigu laimėtojas per nustatytą terminą neįvykdo bent vienos šiame punkte nurodytos pareigos (nepriklausomai nuo neįvykdymo priežasčių), laikoma, kad jis atsisako įsigyti turtą. Tokiam dalyviui Dalyvio registracijos mokestis negrąžinamas. pateikti banko ar kitos mokėjimo įstaigos patvirtintą (-us) mokėjimo pavedimą (-us), patvirtinantį (-čius), kad į pardavėjo sąskaitą sumokėta visa suma, už kurią jis pirko turtą. Jeigu laimėtojas per šiame punkte nurodytą terminą nesumoka visos sumos, už kurią laisvajame pardavime pirko turtą, šio turto laisvasis pardavimas laikomas neįvykusiu. Nuosavybės teisės į turtą laimėtojui perleidžiamos tik po visiško atsiskaitymo už jį. Jei laimėtojas ketina atsiskaityti naudodamasis kredito įstaigos suteikta paskola (kreditu), kuri turi būti užtikrinama turto įkeitimu, nuosavybės teisė gali būti perleidžiama dalyviui kreditorių komiteto nustatyta tvarka. Dėl detalesnės informacijos šiuo klausimu prašome susisiekti su skelbime nurodytu kontaktiniu asmeniu. Kainų didinimo intervalai: Pradinė turto kaina, EUR Nuo 0,01 iki 49,99 2 Nuo 50 iki 299,99 5 Nuo 300 iki 999, ir daugiau 50 Didinimo intervalas, EUR Pasiūlymus pateikę dalyviai informuojami, jei buvo pateiktas didesnis pasiūlymas ir jiems suteikiama galimybė padidinti jų pateiktą pasiūlymą. Padidinti pasiūlymai gali būti teikiami el. laišku nurodant padidintą kainą ir iš naujo nepildant pasiūlymo formos, tačiau toks laiškas privalo būti siunčiamas iš pradiniame pasiūlyme nurodyto el. pašto adreso. Kainos didinimas turi būti aiškus ir besąlyginis, jis turit atitikti minimalius kainos didinimo intervalus. Jei nekilnojamojo turto pardavimo atveju didžiausias pasiūlymas gaunamas likus mažiau nei 24 valandoms iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, visi pasiūlymus pateikę dalyviai informuojami apie didžiausią pateiktą pasiūlymą ir pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas papildomomis 24 valandomis. Gavus tokio pat dydžio pasiūlymus, pirmaujančiu pasiūlymu laikomas anksčiausiai Vykdytojo gautas pasiūlymas, neatsižvelgiant į tokio pasiūlymo išsiuntimo laiką.

3 Priedas Nr. 1 PASIŪLYMAS DĖL KREDITO ĮSTAIGOS TURTO PIRKIMO 2016 m. d. Dalyvio pavadinimas Dalyvio adresas Dalyvio kodas Kontaktinio asmens dėl pasiūlymo vardas, pavardė, telefono Nr. El. pašto adresas Turtas: Turto kodas: Siūloma kaina, EUR: Pasiūlymas galioja Turto pardavimo skelbime nurodytą terminą, taip pat papildomą terminą, jei toks būtų numatytas siekiant suteikti galimybę padidinti pasiūlymus. Pateikdamas šį pasiūlymą Dalyvis besąlygiškai ir neatšaukiamai pareiškia ir patvirtina, kad: 1. Dalyvis turi teisę dalyvauti Turto pardavime ir gali prisiimti bei įvykdyti visus iš to kylančius ir galinčius kilti įsipareigojimus; 2. Pasiūlymą pasirašantis asmuo turi visus reikiamus įgaliojimus pateikti šį pasiūlymą, yra gauti visi leidimai, patvirtinimai, sutikimai ir pritarimai, kuriuos reikia gauti dėl Turto įsigijimo pagal taikytinus teisės aktus, sutartis, teismo sprendimus ar kitus Dalyviui taikytinus dokumentus ar reikalavimus; 3. Dalyvis yra susipažinęs ir neturi prieštaravimų ar pretenzijų dėl Turto laisvojo pardavimo skelbime nurodytos turto pardavimo tvarkos ir procedūrų; Dalyvis gavo ir patikrino visą jo apsisprendimą įsigyti Turtą galinčią lemti informaciją, ir siekia įsigyti Turtą tokį, koks jis yra; 4. Dalyviui šiame pasiūlyme nurodytu el. paštu išsiųsti laiškai, susiję su Turto pardavimu, bus laikomi tinkamai jam įteiktais, t.y. Dalyvis pats prisiima atsakomybę, jei dėl bet kokių priežasčių (įskaitant, bet kokius saugumo nustatymus, technines priežastis ar kt.) Dalyvis negautų jam išsiųstos korespondencijos;

4 5. Šiame pasiūlyme nurodytas el. paštas yra vienareikšmiškai susietas su Dalyviu; jis leidžia identifikuoti Dalyvį; yra numatytos techninės ir organizacinės priemonės (saugus slaptažodis ir kt.) užtikrinantys, kad tik Dalyvis gali jį tvarkyti; iš šio el. pašto gauta Dalyvio korespondencija (įskaitant kainos padidinimus) laikoma jo patvirtinta ir įpareigojanti Dalyvį; 6. Pasiūlymas teikiamas visam šiame pasiūlyme nurodytu Turto kodu apibrėžtam Turtui, be jokių išlygų ar papildomų sąlygų. PRIDEDAMA: 1. Dalyvio registracijos mokesčio pavedimo kopija.

5 PARDUODAMO TURTO SĄRAŠAS: Priedas Nr. 2 Turto Nr. Turto pavadinimas Adresas turto apžiūrai Pradinė kaina, EUR Nuoroda į turto nuotrauką stalčių spintelė A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, stalčių spintelė, pilka A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, stalčių spintelė, pilka A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, stalčių spintelė A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, stalčių spintelė A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, stalčių spintelė A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, stalčių spintelė A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, stalčių spintelė A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, stalčių spintelė K.Donelaičio g. 76, Kaunas 5, stalčių spintelė A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, stalčių spintelė K.Donelaičio g. 76, Kaunas 5, stalčių spintelė A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, stalčių spintelė, juoda A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Administratorės stalas - baras Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 15 Dėl apžiūros teirautis tel: ; / / / A. Vivulskio g. 7, Vilnius 967, /1 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 967, /2 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 967, /3 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 967, A. Vivulskio g. 7, Vilnius 967, A. Vivulskio g. 7, Vilnius 967, A. Vivulskio g. 7, Vilnius 967,69

6 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 967, A. Vivulskio g. 7, Vilnius 967, A. Vivulskio g. 7, Vilnius 967, A. Vivulskio g. 7, Vilnius 967, A. Vivulskio g. 7, Vilnius 967, Angelo skulptūrėlė, šamotinis siuvenyras A. Vivulskio g. 7, Vilnius 20 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Antikvarinė medinė statula A. Vivulskio g. 7, Vilnius 2639, Antikvarinė medinė statula A. Vivulskio g. 7, Vilnius 2639, Antikvarinė raižyta spintelė A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5067, Antikvarinis kasos aparatas A. Vivulskio g. 7, Vilnius 1477, Antikvarinis med.kinkimo lankas A. Vivulskio g. 7, Vilnius 422, Antikvarinis med.kinkimo lankas A. Vivulskio g. 7, Vilnius 422, Antikvarinis metal.dangtis su raiteliu A. Vivulskio g. 7, Vilnius 633, Antikvarinis suolas-skrynia XIX a.pab. A. Vivulskio g. 7, Vilnius 3378, Apsauginė liemenė be kevlaro (be saugumo garantijos) A. Vivulskio g. 7, Vilnius 14,48 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Apsauginė liemenė be kevlaro (be saugumo garantijos) A. Vivulskio g. 7, Vilnius 14,48 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Apsauginė liemenė be kevlaro (be saugumo garantijos) A. Vivulskio g. 7, Vilnius 14,48 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Apsauginė liemenė be kevlaro (be saugumo garantijos) A. Vivulskio g. 7, Vilnius 14,48 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Apsauginė liemenė su kevlaru (be saugumo garantijos) A. Vivulskio g. 7, Vilnius 14,48 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Apsauginė liemenė su kevlaru (be saugumo garantijos) A. Vivulskio g. 7, Vilnius 14,48 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Apsauginė liemenė su kevlaru (be saugumo garantijos) A. Vivulskio g. 7, Vilnius 14,48 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Apsauginė liemenė su kevlaru (be saugumo garantijos) A. Vivulskio g. 7, Vilnius 14,48 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Apsauginė liemenė su kevlaru (be saugumo garantijos) A. Vivulskio g. 7, Vilnius 14,48 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Apsauginė liemenė su kevlaru (be saugumo garantijos) A. Vivulskio g. 7, Vilnius 14,48 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Apsauginė liemenė su kevlaru (be saugumo garantijos) A. Vivulskio g. 7, Vilnius 14,48 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Apsauginė liemenė su kevlaru (be saugumo garantijos) A. Vivulskio g. 7, Vilnius 14,48 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Atvira dokumentų lentyna A. Vivulskio g. 7, Vilnius Augalas JUKA, nerūdijančio plieno vazone A. Vivulskio g. 7, Vilnius 70

7 Augalas, nerūdijančio plieno vazone A. Vivulskio g. 7, Vilnius Baltas keraminis vazonas su augalu A. Vivulskio g. 7, Vilnius Banknotų s.mašina 2610 B9 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 42,63 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Banknotų sk.mašina 2610 B9 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 42,63 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Banknotų sk.mašina 2610 B9 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 42,63 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Banknotų sk.mašina DLR 2610 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 42,63 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Banknotų sk.mašina DLR 2610 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 42,63 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Banknotų skaičiuoklis Delarue 2610 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 42,63 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Barkodų skeneris Voyager MS9520 Wedge A. Vivulskio g. 7, Vilnius 1,45 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Barkodų skeneris Voyager MS9520 Wedge A. Vivulskio g. 7, Vilnius 1,45 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Barkodų skeneris Voyager MS9520 Wedge A. Vivulskio g. 7, Vilnius 1,45 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Barkodų skeneris Voyager MS9520 Wedge A. Vivulskio g. 7, Vilnius 1,45 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Barkodų skeneris Voyager MS9520 Wedge A. Vivulskio g. 7, Vilnius 1,45 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Barkodų skeneris Voyager MS9520 Wedge A. Vivulskio g. 7, Vilnius 1,45 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Cisco1800 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 66 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Darbo kėdė su ratukais A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Darbo kėdė su ratukais A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Darbo kėdė su ratukais A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Darbo kėdė su ratukais ir porankiais A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Darbo kėdė su ratukais ir porankiais A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Darbo kėdė su ratukais ir porankiais A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Darbo kėdė su ratukais ir porankiais A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Darbo kėdė su ratukais ir porankiais A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Darbo kėdė, sukama A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Darbo priestalis pusapvalis A. Vivulskio g. 7, Vilnius 21, Darbo stalas, pilkas A. Vivulskio g. 7, Vilnius 7, Dokumentų lentyna atvira, 3 skyrių A. Vivulskio g. 7, Vilnius Dokumentų lentyna atvira, 3 skyrių A. Vivulskio g. 7, Vilnius Dokumentų lentyna atvira, 6 skyrių A. Vivulskio g. 7, Vilnius Dokumentų lentyna atvira, 6 skyrių A. Vivulskio g. 7, Vilnius Dokumentų naikiklis CrossMaster A. Vivulskio g. 7, Vilnius 10 Dėl apžiūros teirautis tel: ;

8 Dokumentų naikiklis IDEAL 8230 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 10 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Dokumentų naikiklis Kobra +1SS4 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 9,28 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Dokumentų naikiklis Kobra S-150 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 9,28 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Dokumentų naikiklis Kobra S-50 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 9,28 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Dokumentų naikiklis OPUS A. Vivulskio g. 7, Vilnius 23,17 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Dokumentų pildymo - internetinės darbo vietos stalas Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 7,24 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Dokumentų pildymo - internetinės darbo vietos stalas Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 7,24 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Dokumentų pildymo - internetinės darbo vietos stalas Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 7,24 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Dokumentų pildymo - internetinės darbo vietos stalas Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 7,24 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Dokumentų pildymo - internetinės darbo vietos stalas Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 7,24 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Dokumentų pildymo - internetinės darbo vietos stalas Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 7,24 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Dokumentų pildymo - internetinės darbo vietos stalas Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 7,24 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Dokumentų pildymo - internetinės darbo vietos stalas Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 7,24 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Dokumentų pildymo - internetinės darbo vietos stalas Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 7,24 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Dokumentų pildymo - internetinės darbo vietos stalas Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 7,24 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Dokumentų pildymo - internetinės darbo vietos stalas Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 7,24 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Dokumentų pildymo - internetinės darbo vietos stalas Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 7,24 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Dokumentų pildymo - internetinės darbo vietos stalas Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 7,24 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Dokumentų pildymo - internetinės darbo vietos stalas Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 7,24 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Dokumentų pildymo stalas -internetinė pildymo 2 vietų darbo vieta Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 7,24 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Dokumentų spinta atvira, žema (juoda) A. Vivulskio g. 7, Vilnius Dolerių detektorius DBC-3 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 20,3 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Dolerių detektorius DBC-3 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 20,3 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Dolerių detektorius DBC-3 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 20,3 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Dolerių detektorius DBC-3 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 20,3 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Dolerių detektorius DBC-3 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 20,3 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Eglė Vertelkaitė, Raudono žemėlapis, A. Vivulskio g. 7, Vilnius 263, Eglė Vertelkaitė, Sala, 1996, A. Vivulskio g. 7, Vilnius 263, HP dc5700 SFF Base DT PC CELERON/512MB, be HDD A. Vivulskio g. 7, Vilnius 2,46 Dėl apžiūros teirautis tel: ; HP dc5700 SFF Base DT PC Intel Celeron D, be HDD A. Vivulskio g. 7, Vilnius 2,46 Dėl apžiūros teirautis tel: ; HP KWM switch A. Vivulskio g. 7, Vilnius 37 Dėl apžiūros teirautis tel: ;

9 HSM1 old, kortelių duomenų kriptuotojas A. Vivulskio g. 7, Vilnius 6650 Dėl apžiūros teirautis tel: ; IP Telefonas AVAYA 1608 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 17,5 Dėl apžiūros teirautis tel: ; IP Telefonas AVAYA 1608 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 17,5 Dėl apžiūros teirautis tel: ; IP Telefonas AVAYA 1608 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 17,5 Dėl apžiūros teirautis tel: ; IP Telefonas AVAYA 1608 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 17,5 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Įrišimo aparatas A. Vivulskio g. 7, Vilnius 20,27 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Ištraukiamas ekranas, projektoriui A. Vivulskio g. 7, Vilnius 72 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Kanceliarinė spinta su stiklinėm durelėm A. Vivulskio g. 7, Vilnius 18, Kėdė kliento dirbtina oda su porankiais A. Vivulskio g. 7, Vilnius 2, Kėdė kliento dirbtina oda su porankiais A. Vivulskio g. 7, Vilnius 2, Kėdė kliento dirbtina oda su porankiais A. Vivulskio g. 7, Vilnius 2, Kėdė pastatoma su porankiais (mėlyna) A. Vivulskio g. 7, Vilnius 2, Kėdė pastatoma, mėlyna A. Vivulskio g. 7, Vilnius 2, Kėdė pastatoma, mėlyna A. Vivulskio g. 7, Vilnius 2, Kėdė pastatoma, mėlyna A. Vivulskio g. 7, Vilnius 2, Kėdė pastatoma, mėlyna A. Vivulskio g. 7, Vilnius 2, Kėdė pastatoma, mėlyna A. Vivulskio g. 7, Vilnius 2, Kėdė pastatoma, mėlyna A. Vivulskio g. 7, Vilnius 2, Kėdė pastatoma, mėlyna A. Vivulskio g. 7, Vilnius 2, Kėdė pastatoma, mėlyna A. Vivulskio g. 7, Vilnius 2, Kėdė pasukama, ant ratukų A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Kėdė pasukama, ant ratukų A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Kėdė pasukama, ant ratukų A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Kėdė pasukama, ant ratukų A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Kėdė pasukama, ant ratukų A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Kėdė pasukama, ant ratukų A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Kėdė pasukama, ant ratukų A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Kėdė pasukama, ant ratukų A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Kėdė pasukama, ant ratukų A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Kėdė pasukama, ant ratukų A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Kėdė pasukama, ant ratukų A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5,79

10 Kėdė pasukama, ant ratukų A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Kėdė pasukama, ant ratukų A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Kėdė pasukama, ant ratukų Liepų g. 50, Klaipėda 5, Kėdė pasukama, ant ratukų Liepų g. 50, Klaipėda 5, Kėdė pasukama, ant ratukų Liepų g. 50, Klaipėda 5, Kėdė pasukama, ant ratukų A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Kėdė pasukama, ant ratukų A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Kėdė pasukama, ant ratukų A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Kėdė pasukama, ant ratukų A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Kėdė pasukama, ant ratukų A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Kėdė pasukama, ant ratukų A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Kėdė pasukama, ant ratukų A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Kėdė pasukama, ant ratukų A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Kėdė pasukama, ant ratukų A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Keraminis vazonas su augalu A. Vivulskio g. 7, Vilnius Kientų aptarnavimo stalas išardytas Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 66,73 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Kliento kėdė su ratukais ir porankiais A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Klientų aptarnavimo stalas 2200 Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 66,73 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Klientų aptarnavimo stalas 2200 Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 66,73 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Knygų lentyna maža A. Vivulskio g. 7, Vilnius 7, Knygų lentyna maža A. Vivulskio g. 7, Vilnius 7, Komoda 8 stalčių Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 22, Komoda 8 stalčių Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 22, Komoda 8 stalčių Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 22, Komoda 8 stalčių Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 22, Komoda 8 stalčių Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 22, Komoda 8 stalčių Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 22, Komoda 8 stalčių Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 22, Komoda 8 stalčių Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 22, Komoda 8 stalčių Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 22, Komoda 8 stalčių Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 22,24

11 Komoda pasitarimų kambariui Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 22, Komoda su stiklu A. Vivulskio g. 7, Vilnius 22, Kompiuteris HP Compaq 6200 Pro SFF PC Intel, be HDD A. Vivulskio g. 7, Vilnius 78,78 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Kompiuteris HP dc5800sff CD E2180/1GB/80, be HDD A. Vivulskio g. 7, Vilnius 4,35 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Komut.HP Procurve 2650-PWR A. Vivulskio g. 7, Vilnius Komutacinė spinta žema A. Vivulskio g. 7, Vilnius 8,69 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Komutacinė spinta žema A. Vivulskio g. 7, Vilnius 8,69 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Koncentrator FMS 24p/227-3/ A. Vivulskio g. 7, Vilnius 52,74 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Koncentrator Hub 24p /508/ A. Vivulskio g. 7, Vilnius 52,74 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Koncentratorius 12-os portų su SNNMP A. Vivulskio g. 7, Vilnius 13,8 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Lenta rašymo ant trikojo stovo A. Vivulskio g. 7, Vilnius 20 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Lentyna pakabinama A. Vivulskio g. 7, Vilnius 4,34 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Lentyna pilka A. Vivulskio g. 7, Vilnius 4,34 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Lentyna pilka reklamai A. Vivulskio g. 7, Vilnius 4,34 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Lentyna šviesi A. Vivulskio g. 7, Vilnius 4,34 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Magnetinė rašymo lenta A. Vivulskio g. 7, Vilnius 16,22 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Magnetinė rašymo lenta A. Vivulskio g. 7, Vilnius 16,22 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Magnetinė rašymo lenta A. Vivulskio g. 7, Vilnius 16,22 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Medis Bonsas, žaliam stačiakampiame vazone A. Vivulskio g. 7, Vilnius Medis Bonsas, žaliam stačiakampiame vazone A. Vivulskio g. 7, Vilnius Metalinė pakaba Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 4,35 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Metalinė spintelė juoda K.Donelaičio g. 76, Kaunas 12, Minkštasuolis trivietis, suplyšusi oda A. Vivulskio g. 7, Vilnius 9,4 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Mob.telefonas LG Optimus P970 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 70 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Mob.telefonas Nokia C5-00 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 16,8 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Mob.telefonas Nokia C5-00 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 16,8 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Mob.telefonas X2 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 25 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Mobilus telefonas BlackBerry 9300 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 78,85 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Mobilus telefonas HTC A8181 Desire A. Vivulskio g. 7, Vilnius 35 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Monitorius Philips 150S6FS 15" A. Vivulskio g. 7, Vilnius 4,35 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Nuotrauka rėmuose A. Vivulskio g. 7, Vilnius 58,4 Dėl apžiūros teirautis tel: ;

12 Nuotrauka rėmuose A. Vivulskio g. 7, Vilnius 58,4 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Nuotrauka rėmuose A. Vivulskio g. 7, Vilnius 58,4 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Nuotrauka rėmuose A. Vivulskio g. 7, Vilnius 58,4 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Nuotrauka rėmuose A. Vivulskio g. 7, Vilnius 58,4 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Nuotrauka rėmuose A. Vivulskio g. 7, Vilnius 58,4 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Nuotrauka rėmuose A. Vivulskio g. 7, Vilnius 58,4 Dėl apžiūros teirautis tel: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Odinių baldų komplektas: stalas vadovo AGY/220 Evy; stalelis žurnalinis EGY120TV; kėdė vadovo ET/51GO; stalas deryboms EGY/250EVY; dėklas rašikliui EGY/P8; spintelė EGY/PR31Evy; priestalis kompiuteriui EGY/13ACS; komoda EGY4 LAFL EVY 2 dalių; stovas drabužiams EGY/A22; sofa ET/60; kėdė darbuotojo ET/57-6 vnt. A. Vivulskio g. 7, Vilnius 2330, Pakaba rūbų pastatoma A. Vivulskio g. 7, Vilnius 4,35 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Pakaba rūbų pastatoma A. Vivulskio g. 7, Vilnius 4,35 Dėl apžiūros teirautis tel: ; PC Hewlet Packard RP5000 CEL2000 PC3200/, be HDD A. Vivulskio g. 7, Vilnius 26,51 Dėl apžiūros teirautis tel: ; PC HP Compaq dc5100/2,66ghz/40gb/256/, be HDD A. Vivulskio g. 7, Vilnius 2,18 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Priestalis šiesus A. Vivulskio g. 7, Vilnius 16,49 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Rack APC Transfer Switches A. Vivulskio g. 7, Vilnius 92,68 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Rakinama 3-stalčių spintelė (juoda) A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Rakinama 3-stalčių spintelė (pilka) A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Rakinama 3-stalčių spintelė (pilka) A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Raktų dėžutė, maža A. Vivulskio g. 7, Vilnius 4, Rašymo lenta A. Vivulskio g. 7, Vilnius 16,22 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Scenic E600/Cel MB/40GB WXP 1YW, be HDD A. Vivulskio g. 7, Vilnius 15 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Serveris DL360 HP X3/2GB G4p 3GHz SCSI 2, be HDD A. Vivulskio g. 7, Vilnius 95 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Skeneris Canon DR-2010C A. Vivulskio g. 7, Vilnius 46 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Spausdintuvas EPSON U210 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 36 Dėl apžiūros teirautis tel: ;

13 Spausdintuvas EPSON U210 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 36 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Spausdintuvas EPSON U220 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 62,4 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Spausdintuvas EPSON U220 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 62,4 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Spausdintuvas EPSON U220 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 62,4 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Spinta dokumentams stumdomom durim, pilka A. Vivulskio g. 7, Vilnius 8, Spinta juoda dokumentams A. Vivulskio g. 7, Vilnius 8, Spinta juoda dokumentams A. Vivulskio g. 7, Vilnius 8, Spinta su išpjova viršuje, pilka Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 8, Spinta su rankenėlėm A. Vivulskio g. 7, Vilnius 8, Spintelė dokumentų žema, atvira A. Vivulskio g. 7, Vilnius 7, Spintelė juoda su stalčiais A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Spintelė juoda su stalčiais A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Spintelė printeriui A. Vivulskio g. 7, Vilnius Spintelė printeriui A. Vivulskio g. 7, Vilnius Spintelė printeriui A. Vivulskio g. 7, Vilnius Spintelė su stalčiais A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Spintelė žema, atvira, pilka A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Spintutė /4st./ A. Vivulskio g. 7, Vilnius 5, Stalas apvalus, bukas A. Vivulskio g. 7, Vilnius Stalas darbo A. Vivulskio g. 7, Vilnius 7, Stalas darbo mėlynais šonais Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 7, Stalas darbo su lentynėlėm, šviesus Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 7, Stalas darbo šviesus A. Vivulskio g. 7, Vilnius 7, Stalas juodas A. Vivulskio g. 7, Vilnius 7, Stalas juodas A. Vivulskio g. 7, Vilnius 7, Stalas kampinis A. Vivulskio g. 7, Vilnius 7, Stalas konferencinis, senas A. Vivulskio g. 7, Vilnius 7, Stalas pilkas A. Vivulskio g. 7, Vilnius 7, Stalas pilkas tiesus A. Vivulskio g. 7, Vilnius 7, Stalas pilku stalviršiu A. Vivulskio g. 7, Vilnius 7, Stalas vadybininko su pertvara K.Donelaičio g. 76, Kaunas 7,24

14 Staliukas - priestalis su stalčiais, rudas A. Vivulskio g. 7, Vilnius 17, Stalo priestalis apvalus A. Vivulskio g. 7, Vilnius 16, Šaldytuvas TESTRONIC Liepų g. 50, Klaipėda 34,75 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Telefonas IP 1608 SN 08A A. Vivulskio g. 7, Vilnius 17,5 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Telefonas IP AVAYA 9620 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 28,67 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Telefonas IP AVAYA 9620 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 28,67 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Teleskopas dekoratyvinis (Krajbanka) A. Vivulskio g. 7, Vilnius Teleskopas dekoratyvinis didelis A. Vivulskio g. 7, Vilnius Tepalinis radiatorius Liepų g. 50, Klaipėda 19 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Tepalinis radiatorius Liepų g. 50, Klaipėda 19 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Tepalinis radiatorius Liepų g. 50, Klaipėda 19 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Tepalinis radiatorius Liepų g. 50, Klaipėda 19 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Tepalinis radiatorius Liepų g. 50, Klaipėda 19 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Tepalinis radiatorius Liepų g. 50, Klaipėda 19 Dėl apžiūros teirautis tel: ; UPS 620VA Orvaldi, blogos baterijos A. Vivulskio g. 7, Vilnius 24,33 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Vadybininko stalas su dviem priestaliais Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 22, Vadybininko stalas su priestaliu Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius 22, Valiutos detektorius WD10 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 12,98 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Valiutos detektorius WD10 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 12,98 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Valiutos detektorius WD10 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 12,98 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Valiutos detektorius WD20 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 18,54 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Valiutos detektorius WD20 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 18,54 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Valiutos detektorius WD20 A. Vivulskio g. 7, Vilnius 18,54 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Vazonas juodas su augalu A. Vivulskio g. 7, Vilnius Ventilaitorius "National" A. Vivulskio g. 7, Vilnius 10,04 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Ventilaitorius "SCARLET" A. Vivulskio g. 7, Vilnius 10,04 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Ventiliatorius A. Vivulskio g. 7, Vilnius 10,04 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Ventiliatorius NATIONAL A. Vivulskio g. 7, Vilnius 10,04 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Verpimo ratelis, Automobilio Ford ratas, Šturvalas (kompl.) A. Vivulskio g. 7, Vilnius 1477, Žurnalinis staliukas A. Vivulskio g. 7, Vilnius 16,04 Dėl apžiūros teirautis tel: ; Žurnalinis staliukas A. Vivulskio g. 7, Vilnius 16,04 Dėl apžiūros teirautis tel: ;

15 Automobilis Audi A6; Valst. Nr. ARK067; VIN kodas WAUZZZ4F85N A. Vivulskio g. 7, Vilnius Automobilis Peugeot PARTNER XR 1,6 D; Valst. Nr. CES011; VIN kodas VF3GJ9HWC A. Vivulskio g. 7, Vilnius * Daiktas skelbimų nuotraukose gali nesutapti su parduodamu daiktu, o būti panašus į jį.

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūlymų teikimui: kilnojamasturtas@snoras.com Turto savininkas

Detaliau

BAB banko SNORAS kilnojamojo turto Laisvasis pardavimas Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūlymų t

BAB banko SNORAS kilnojamojo turto Laisvasis pardavimas Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūlymų t BAB banko SNORAS kilnojamojo turto Laisvasis pardavimas 2019-01-29 Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūlymų teikimui: kilnojamasturtas@snoras.com Turto savininkas

Detaliau

BAB banko SNORAS kilnojamojo turto pardavimas Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo Turto savininkas (pardavėjas): BAB bankas S

BAB banko SNORAS kilnojamojo turto pardavimas Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo Turto savininkas (pardavėjas): BAB bankas S BAB banko SNORAS kilnojamojo turto pardavimas Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo Turto savininkas (pardavėjas): BAB bankas Snoras, įmonės kodas 112025973. Kontaktinis asmuo: Martynas

Detaliau

Kodas Nuotrauka Schema/ Nuotrauka Aprašymas M-ST1-LMDP Darbo stalas, 1400 x 700 x 740, su LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) kojomis. Stalvirši

Kodas Nuotrauka Schema/ Nuotrauka Aprašymas M-ST1-LMDP Darbo stalas, 1400 x 700 x 740, su LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) kojomis. Stalvirši Kodas Nuotrauka Schema/ Nuotrauka Aprašymas M-ST1-LMDP Darbo stalas, 1400 x 700 x 740, su LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) kojomis. Stalviršis ir kojos 25 mm storio, briauna 2 mm PVC. Kaina 109

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

Eil. Nr. Inventorinis Nr. Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto parduodamo aukcione sąrašas Detalus Nr. Pavadinimas Pajamavimo data Kiekis Kai

Eil. Nr. Inventorinis Nr. Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto parduodamo aukcione sąrašas Detalus Nr. Pavadinimas Pajamavimo data Kiekis Kai Eil. Nr. Inventorinis Nr. Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto parduodamo aukcione sąrašas Detalus Nr. Pavadinimas Pajamavimo data Kiekis Kaina Pradinė pardavimo kaina Antro aukciono pradinė kaina

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Banko paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams

Banko paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams Paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams 2018 m. kovas Palūkanų ir mokesčių mokėjimo tvarką, kitus banko ir privačių klientų santykius reglamentuoja AB SEB banko bendrosios paslaugų teikimo

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N PIRKĖJO GIDAS Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. Nusausinti švaria šluoste. DĖMESIO! NEPRITVIRTINUS GALI NUVIRSTI

Detaliau

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo PATVIRTINTA Kelmės kredito unijos Valdybos 2017 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. 17-35 KELMĖS KREDITO UNIJOS TAIKOMI ĮKAINIAI Galioja nuo 2018 m. sausio 1 d. PAVADINIMAS Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims

Detaliau

Kainynas privatiems Nuo Nuo Archyvas Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Paslaugų krepšeliai Standartiniai kr

Kainynas privatiems Nuo Nuo Archyvas Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Paslaugų krepšeliai Standartiniai kr Kainynas privatiems Nuo 2019 08 01 Nuo 2019 10 01 Archyvas Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Paslaugų krepšeliai Standartiniai krepšeliai Standartiniai Kasdienis krepšelis Aktyvus

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Būsto įsigijimas: žingsnis po žingsnio. Ir kiek tai kainuoja? UAB CITUS Nekilnojamojo turto agentūra Viktorija Vanagė 2016-04-02 SPRENDIMAS PIRKTI BŪSTĄ Priežastys? Kokio būsto reikia? Kiek turiu pinigų?

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas 302484535, registruotas buveinės adresas Šilutės pl. 29, Klaipėda, PVM mokėtojo kodas:

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

TRUMPALAIKIO MATERIALAUS TURTO SĄRAŠAS Eil. Nr. Inventorinis Nr. Pavadinimas Gavimo data Kiekis (vnt.) Vieno vnt. pradinė pardavimo kaina I-ame aukcio

TRUMPALAIKIO MATERIALAUS TURTO SĄRAŠAS Eil. Nr. Inventorinis Nr. Pavadinimas Gavimo data Kiekis (vnt.) Vieno vnt. pradinė pardavimo kaina I-ame aukcio Eil. Nr. Inventorinis Nr. Pavadinimas Gavimo data Kiekis (vnt.) Vieno vnt. pradinė pardavimo kaina I-ame aukcione, Eur Pastabos 1. AVGTU0008513782 SAMSUNG dėklas EF-GS2L 2012-01-30 1 1,00 2. AVGTU0008513782

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES ARCHYVAS TVIRTINU Direktorius Virgilijus Morosas 2016 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI VILNIAUS APSKRITIES ARCHYVO REIKMĖMS RE

VILNIAUS APSKRITIES ARCHYVAS TVIRTINU Direktorius Virgilijus Morosas 2016 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI VILNIAUS APSKRITIES ARCHYVO REIKMĖMS RE VILNIAUS APSKRITIES ARCHYVAS TVIRTINU Direktorius Virgilijus Morosas 2016 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI VILNIAUS APSKRITIES ARCHYVO REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS Eil. Nr.

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris suteikia teisę į daugkartinį mokamą treniruoklių salės

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinim

PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinim PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinimo detalės rinkitės jas pagal savo namų sienų tipą (parduodamos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Kainynas privatiems Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Archyvas Paslaugų krepšeliai Standartiniai krepšeliai

Kainynas privatiems Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Archyvas Paslaugų krepšeliai Standartiniai krepšeliai Kainynas privatiems 2018-10-08 2018-11-12 Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Archyvas Paslaugų krepšeliai Standartiniai krepšeliai Standartiniai Kasdienis krepšelis Aktyvus krepšelis

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO SĄRAŠAS Eil. Nr. Inventorinis Nr. Pavadinimas Gavimo data Vieno vnt. pradinė pardavimo kaina I-ame aukcione Eur Pastabos

ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO SĄRAŠAS Eil. Nr. Inventorinis Nr. Pavadinimas Gavimo data Vieno vnt. pradinė pardavimo kaina I-ame aukcione Eur Pastabos ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO SĄRAŠAS Inventorinis 1. VGTU1042090 Televizorius "Sony" 2003-08-29 10,00 2. VGTU1040854 Prietaisas rutuliniam smūgiui tirti 1991-01-01 1,00 3. VGTU1041869 Dujų analizatorius

Detaliau

ĮKVEPIANČIOS VELYKOS už mažiau, NEI TIKIESI Daugiau už mažiau...kasdien top marškinėliai berniukams, su Mikio atvaizdu bei pilkos ir turkio spalvos ju

ĮKVEPIANČIOS VELYKOS už mažiau, NEI TIKIESI Daugiau už mažiau...kasdien top marškinėliai berniukams, su Mikio atvaizdu bei pilkos ir turkio spalvos ju ĮKVEPIANČIOS VELYKOS už mažiau, NEI TIKIESI Daugiau už mažiau...kasdien berniukams, su Mikio atvaizdu bei pilkos ir turkio spalvos juostomis, mergaitėms, su Ledo šalies motyvu, baltos arba rausvos spalvos,

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

NUSTATYTI LAIMĖTOJAI IR KETINAMOS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTYS 2017 METAI Eil. Nr. Skelbimo data Pirkimo objekto pavadinimas Darbų saugos pr

NUSTATYTI LAIMĖTOJAI IR KETINAMOS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTYS 2017 METAI Eil. Nr. Skelbimo data Pirkimo objekto pavadinimas Darbų saugos pr NUSTATYTI LAIMĖTOJAI IR KETINAMOS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTYS 2017 METAI Eil. Nr. Skelbimo data Pirkimo objekto pavadinimas 1 2017-01-03 Darbų saugos profesinės rizikos tyrimo ir vertinimo 2 2017-01-04 Atnaujintos

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės adresas Olimpiečių g. 1, LT- 09235 Vilnius, juridinio

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS Vaikiški baldai STUVA DIZAINAS Ebba Strandmark SAUGUMAS Saugumas mūsų didžiausias prioritetas. Vaikiškus baldus (ir kitas vaikiškas prek

PIRKĖJO GIDAS Vaikiški baldai STUVA DIZAINAS Ebba Strandmark SAUGUMAS Saugumas mūsų didžiausias prioritetas. Vaikiškus baldus (ir kitas vaikiškas prek PIRKĖJO GIDAS Vaikiški baldai STUVA DIZAINAS Ebba Strandmark SAUGUMAS Saugumas mūsų didžiausias prioritetas. Vaikiškus baldus (ir kitas vaikiškas prekes) kruopščiai tikriname, atliekame rizikos vertinimus,

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel 3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g.

Detaliau

Microsoft Word - Paslauga _leidimai išvezti iš LR_ Į-29 AP-15.doc

Microsoft Word - Paslauga _leidimai išvezti iš LR_ Į-29 AP-15.doc PATVIRTINTA Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. Į-29 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS

Detaliau

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. rengia Danske Bank V maratoną. II. NUOTOLIAI Danske Bank

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

Cloud_sprendimu_salygos.pdf

Cloud_sprendimu_salygos.pdf Sąvokos: SPECIALIOSIOS PUBLIC CLOUD INSTANCE PASLAUGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS Versija: 2012-06-11 GAMA VERSIJA API (Application Programming Interface): Taikomojo programavimo sąsaja, kurią naudodamas Klientas

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Ūkių kreditavimas 2008-2012 metais APŽVALGA Jeronimas Kraujelis - Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas analitikas 2013 m. balandžio 5 d. 2012 metais

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau