UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių"

Transkriptas

1 UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių ataskaita

2 1. Investicinio subfondo duomenys: 1. BENDROJI INFORMACIJA Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas Teisinė forma Subfondo kodas F084 Komisijos pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data Dovre Baltic Sea Sudėtinio suderintojo investicinio fondo Dovre Umbella Fund subfondas 2015 m. kovo mėn. 9 d. 2. Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2018 m. sausio mėn. 1 d. iki 2018 m. birželio mėn. 30 d. 3. Valdymo įmonės duomenys: Pavadinimas Dovre Forvaltning, UAB, duomenys kaupiami JAR Įmonės kodas Buveinė Konstitucijos pr. 7, 09308, Vilnius, Lietuva Telefono numeris Fakso numeris El. pašto adresas Tinklalapio adresas Veiklos licencijos numeris VKĮ018 Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas Stig Roar Myrseth 4. Depozitoriumo duomenys: Pavadinimas AB Swedbank bankas Kodas Adresas Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuva Telefono numeris Fakso numeris

3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ 5. Grynųjų aktyvų, investicinių vienetų (akcijų) skaičius ir vertė: Grynųjų aktyvų vertė, Eur Vieneto vertė, Eur Vienetų, esančių apyvartoje, skaičius Ataskaitinio laikotarpio Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ( ) pabaigoje ( ) Prieš metus ( ) Prieš dvejus metus ( ) NOK EUR NOK EUR NOK EUR NOK EUR , , , , , , , ,42 193, , , , , , , , , , , , Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų ar akcijų skaičius bei vertė: Investicinių vienetų (akcijų) skaičius Vertė, Nok Vertė, Eur Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į vienetus) , , ,54 Išpirkta (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas) , , ,23 Skirtumas tarp išplatintų ir išpirktų vienetų skaičiaus ir vertės , , ,68 III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI 7. Atskaitymų iš kolektyvinio investavimo subjekto turto rūšys, sumos, procentinė išraiška, bendrasis išlaidų koeficientas, portfelio apyvartumo rodiklis: Atskaitymai maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose Atskaitymo dydis ataskaitiniu laikotarpiu taikytas Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Nok Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur Procentinė dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės Už valdymą , ,98 1,67% nekintamas dydis Valdymo Valdymo mokestis mokestis 1,75% 1,75% metinės vidutinės metinės fondo GAV fondo GAV , ,40 0,88% platinimo mokestis Platinimo Platinimo mokestis mokestis 1 3 % 1 3 % (priklauso (priklauso nuo nuo investuotos investuotos sumos) , ,58 0,79% Depozitoriumui Už sandorių sudarymą 0,17% metinės fondo GAV, bet ne mažiau nei 57,92 EUR/mėn 0,3% nuo sudaryto sandorio vertės sumos) 0,17% metinės fondo GAV, bet ne mažiau nei 57,92 EUR/mėn 0,3% nuo sudaryto sandorio vertės , ,61 0,09% , ,21 0,04% Už auditą 0,00 0,00 0,00% 3

4 Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis) Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma Ne daugiau kaip 0,2 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GAV Ne daugiau kaip 0,2 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GAV 5.605,07 585,34 0,01% , ,01 0,96% Visų išlaidų suma , ,14 1,81% 8. Mokėjimai tarpininkams: Tarpininko pavadinimas Tarpininkui išmokėta suma Paslaugos NOK EUR Swedbank , ,22 Tarpininkavimo Viso: , ,22 9. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus dėl mokėjimų pasidalijimo, taip pat paslėptuosius komisinius (jų teikėjas, vertė, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.). Mokėjimų pasidalijimo ar paslėptų komisinių susitarimų nebuvo. 10. Pateikti konkretų iliustruojantį pavyzdį apie atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai (pateikti tik metų ataskaitoje). Informacija teikima metinėje ataskaitoje. 4

5 DOVRE BALTIC SEA 2018 METŲ SAUSIO BIRŽELIO MĖN. ATASKAITA IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ 11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis: Kodas Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas Šalis ISIN kodas / Priemonės pavadinimas Valiuta Kiekis, vnt. Bendra nominali vertė, NOK Bendra nominali vertė, EUR Bendra įsigijimo vertė Bendra rinkos vertė Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) Balsų dalis emitente, % Dalis GA, % NOK EUR NOK EUR Nuosavybės vertybiniai popieriai ISIN kodas 1.1. įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą AB Vilkyskiu pienine LT LT EUR ,2293% 1,28% Alior Bank S.A. PL PLALIOR00045 PLN ,0121% 3,37% Apranga AB LT LT EUR ,0135% 0,25% AS O.k.f.r. Olainfarm LV LV EUR ,0110% 0,17% Asseco Poland S.A. PL PLSOFTB00016 PLN ,0156% 1,68% Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank of Siauliai AB Bank Polska Kasa Opieki S.A. Bank Zachodni WBK S.A. PL PLBH PLN ,0008% 0,24% LT LT EUR ,0370% 1,43% PL PLPEKAO00016 PLN ,0096% 9,21% PL PLBZ PLN ,0041% 4,34% CCC S.A. PL PLCCC PLN ,0115% 3,18% CD Projekt S.A. PL PLOPTTC00011 PLN ,0091% 4,59% Ciech S.A. PL PLCIECH00018 PLN ,0056% 0,51% 5

6 DOVRE BALTIC SEA 2018 METŲ SAUSIO BIRŽELIO MĖN. ATASKAITA Cyfrowy Polsat S.A. PL PLCFRPT00013 PLN ,0046% 2,22% Enea S.A. PL PLENEA PLN ,0064% 0,84% Energa S.A. PL PLENERG00022 PLN ,0112% 1,34% Eurocash S.A. PL PLEURCH00011 PLN ,0118% 1,15% Grupa Lotos S.A. PL PLLOTOS00025 PLN ,0077% 2,63% Jastrzebska Spolka Weglowa S.A KGHM Polska Miedz S.A. Klaipedos Nafta AB Linas Agro Group AB PL PLJSW PLN ,0073% 2,11% PL PLKGHM PLN ,0076% 4,33% LT LT EUR ,0090% 0,25% LT LT EUR ,0125% 0,20% LPP S.A. PL PLLPP PLN ,0085% 4,28% mbank S.A. PL PLBRE PLN ,0042% 2,31% Merko Ehitus AS EE EE EUR ,0077% 0,19% Orange Polska SA PL PLTLKPL00017 PLN ,0084% 1,66% PGE Polska Grupa Energetyczna Polski Koncern Naftowy Orlen Polskie Gorn.Naft.i Gazo. Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Powszechny Zaklad Ubezpieczen PL PLPGER PLN ,0059% 3,35% PL PLPKN PLN ,0082% 9,50% PL PLPGNIG00014 PLN ,0039% 4,11% PL PLPKO PLN ,0062% 9,28% PL PLPZU PLN ,0089% 9,64% PRFoods AS EE EE EUR ,0505% 0,20% Rokiskio Suris PC LT LT EUR ,0215% 0,29% Silvano Fashion Group AS EE EE EUR ,0333% 0,54% Tallink Grupp AS EE EE EUR ,0031% 0,32% Tallinna Kaubamaja Grupp AS Tauron Polska Energia SA EE EE EUR ,0082% 0,43% PL PLTAURN00011 PLN ,0151% 1,96% Telia Lietuva AB LT LT EUR ,0047% 0,43% 6

7 DOVRE BALTIC SEA 2018 METŲ SAUSIO BIRŽELIO MĖN. ATASKAITA Trakcja Prkil S.A. PL PLTRKPL00014 PLN ,0175% 0,09% Iš viso ,90% Iš viso nuosavybės vertybinių popierių 7 Pinigai ,90% "Swedbank", AB LT NOK ,03% Mokėtinos sumos (komisiniai tarpininkams; VP pirkimai) Gautinos sumos (palūkanos, dividendai) Iš viso kitų priemonių ,01% ,08% ,07% Iš viso % KIS 1 KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinių popierius; KIS 2 KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas; KIS 3 KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius; KIS 4 KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones; KIS 5 visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo,privataus kapitalo, nekilnojamo turto, žaliavų, kt). Pastaba. Investuojant į fondų fondus, juos priskirti tam tikrai KIS grupei pagal fondų fondų investavimo strategiją. Punkto pakeitimai: Nr. 1K24, , Žin., 2008, Nr ( ) 7

8 12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus: Investicijų pasiskirstymas Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Rinkos vertė, Nok Rinkos vertė, Eur Dalis aktyvuose, % Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Rinkos vertė, Nok Rinkos vertė, Eur Dalis aktyvuose, % Pagal investavimo objektus Nuosavybės , ,35 93,90% , ,33 89,80% vertybiniai popieriai Skolos vertybiniai popieriai Terminuoti indėliai Iš viso , ,35 93,90% , ,33 89,80% Pagal sektorius Energetika , ,58 23,97% , ,57 23,93% Žaliava , ,38 7,04% , ,22 6,45% Gamyba , ,20 0,19% , ,89 0,14% Vartojimo prekės ir , ,01 16,52% , ,20 15,25% paslaugos Kasdieninio vartojimo , ,92 2,40% , ,28 2,10% prekės ir paslaugos Sveikatos priežiūra , ,00 0,17% , ,40 0,15% Finansai , ,40 39,83% , ,91 38,09% Informacinės , ,00 1,68% , ,79 1,59% technologijos Telekomunikacijų , ,86 2,10% , ,07 2,10% paslaugos Komunalinės paslaugos Iš viso , ,35 93,90% , ,33 89,80% Pagal geografinę zoną Lietuva , ,45 4,13% , ,97 3,48% Latvija , ,00 0,17% , ,40 0,15% Estija , ,80 1,68% , ,67 1,78% Lenkija , ,10 87,92% , ,29 84,39% Iš viso , ,35 93,90% , ,33 89,80% Pagal kitus kriterijus (nurodyti kriterijų) Iš viso 13. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai, išskyrus tuos, kurie nurodyti šio priedo 11 punkte (pagal išvestinių finansinių priemonių rūšis nurodyti sandorių vertes, išvestinių finansinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos, susiję su nuosavybe ir kt.), sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją). 14. Aprašyti šio priedo 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybines ribas ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi kolektyvinio investavimo subjekto rizika, ir nurodyti, kaip 8

9 išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinį sandorį (investicinę poziciją) nuo rizikos (jei priemonė naudojama rizikos valdymo tikslais). 15. Pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimta rizikos apimtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių finansinių priemonių kategorijas). 16. Finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimties atžvilgiu nurodyti: finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos apimties ir faktinės finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto išvestinių finansinių priemonių rizikos apimties, proporcingos finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto investicijoms į finansuojamąjį subjektą, suma; finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos apimties ir galimos didžiausios finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimties, nustatytos finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose ir proporcingos finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto investicijoms į finansuojamąjį subjektą, suma. 17. Pateikti analizę, kaip turimas investicinių priemonių portfelis atitinka (neatitinka) kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.). Subfondo investicinių priemonių portfelis visiškai atitinka kolektyvinio investavimo strategiją. Detali investicinio portfelio struktūra pagal investicijų kryptis, specializaciją bei geografinę zoną pateikiama 12 punkte. 18. Nurodyti veiksnius, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams. Pagrindinis veiksnys nulėmęs subfondo grąžą buvo bendros tendencijos akcijų rinkoje. V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI 19. Lyginamasis indeksas (jei pasirinktas) ir trumpas jo apibūdinimas. Informacija pateikta aiškinamojo rašto punkte. 20. To paties laikotarpio vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų grąžos (bendrosios ir grynosios) ir lyginamojo indekso (jei pasirinktas) reikšmės pokyčio rodikliai per paskutiniuosius 10 subjekto veiklos metų (išdėstyti lyginamojoje lentelėje, pateikti rodiklių paaiškinimus ir pavaizduoti grafiškai (linijiniu grafiku). Jeigu kolektyvinio investavimo subjektas veikia trumpiau kaip 10 metų, nurodyti metinę to laikotarpio, kurį portfelis buvo valdomas, investicijų grąžą. Informacija pusmečio ataskaitoje neteikiama. 21. Vidutinė investicijų grąža, vidutinis vieneto vertės pokytis ir vidutinis lyginamojo indekso (jei pasirinktas) reikšmės pokytis per paskutiniuosius trejus, penkerius, dešimt metų (vidutinė grynoji investicijų grąža, vidutinis vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis 9

10 skaičiuojami kaip geometrinis, atitinkamai, metinių grynosios investicijų grąžos, metinių vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčių vidurkis). Informacija pusmečio ataskaitoje neteikiama. 22. Kiti rodikliai, rodantys investicinių priemonių portfelio riziką. Parodant investicijų rizikos rodiklius, turi būti pateikiami jų paaiškinimai ir apskaičiavimo metodika. Informacija pusmečio ataskaitoje neteikiama. VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ 23. Pateikti šias kolektyvinio investavimo subjekto finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais: Grynųjų aktyvų ataskaita: Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Nok Eur Nok Eur A. TURTAS , , , ,70 1. PINIGAI , , , ,76 2. TERMINUOTIEJI INDĖLIAI 3. PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS 3.1. Valstybės iždo vekseliai 3.2. Kitos pinigų rinkos priemonės 4. PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI , , , , Ne nuosavybės vertybiniai popieriai Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai 4.2. Nuosavybės vertybiniai popieriai 11, , , , , Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos 5. SUMOKĖTI AVANSAI 6. GAUTINOS SUMOS , ,16 312,79 31, Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos 6.2. Kitos gautinos sumos , ,16 312,79 31,70 7. INVESTICINIS IR KITAS TURTAS , , Investicinis turtas , , Išvestinės finansinės priemonės 7.3. Kitas turtas B. ĮSIPAREIGOJIMAI , , , ,25 1. Mokėtinos sumos , , , ,25 10

11 Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos , , , , Kitos mokėtinos sumos 8.350,53 881, ,01 137,63 2. Sukauptos sąnaudos 3. Finansinės skolos kredito įstaigoms 4. Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis 5. Kiti įsipareigojimai C. GRYNIEJI AKTYVAI , , , , Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 1. GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE Nok Eur Nok Eur , , , ,03 2. GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS 2.1. Dalyvių įmokos į fondą , , , , Iš kitų fondų gautos sumos 2.3. Garantinės įmokos 2.4. Investicinės pajamos , , , , Palūkanų pajamos 203,80 21,51 312,26 31, Dividendai , , , , Nuomos pajamos 2.5. Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo Pelnas dėl užsienio valiutų kursų pokyčio Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS 3.1. Išmokos fondo dalyviams , , , ,92 339, , , , , , , , , , , , , , , Išmokos kitiems fondams 11

12 Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo Nuostoliai dėl užsienio valiutų kursų pokyčio Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai , , , , , , , ,72 Valdymo sąnaudos: , , , , Atlyginimas valdymo įmonei , , , , Atlyginimas depozitoriumui , , , , Atlyginimas tarpininkams , , , , Audito sąnaudos Palūkanų sąnaudos Kitos sąnaudos 5.605,07 585, ,76 857,51 Kitas grynųjų aktyvų vertės , sumažėjimas 3.8. Sąnaudų kompensavimas ( ) , , ,83 205,96 GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO , , , ,61 4. Grynųjų aktyvų vertės pokytis , , , ,42 5. Pelno paskirstymas GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ , , , ,45 6. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE Aiškinamasis raštas Bendroji dalis Subfondo duomenys: Pavadinimas Dovre Baltic Sea UAB Dovre Forvaltning valdomas sudėtinio Teisinė forma suderintojo investicinio fondo Dovre Umbella Fund subfondas Kodas F084 Buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius Įsteigimo data 2015 m. gegužės 19 d., Veiklos trukmė Subfondo veikla neterminuota Darbuotojai Subfondas darbuotojų neturi Valdymo įmonės duomenys Pavadinimas Dovre Forvaltning, UAB, duomenys kaupiami JAR 12

13 Įmonės kodas Buveinė Konstitucijos pr. 7, 09308, Vilnius, Lietuva Telefono numeris Fakso numeris El. pašto adresas Tinklalapio adresas Veiklos licencijos numeris VKĮ018 Kolektyvinio investavimo subjekto Stig Roar Myrseth valdytojas Depozitoriumo duomenys Pavadinimas AB Swedbank bankas Kodas Adresas Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuva Telefono numeris Fakso numeris Audito įmonės dduomenys Pavadinimas Ernst & Young Baltic UAB Buveinės adresas Subačiaus g. 7, Vilnius, Telefonas Leidimo verstis audito veikla numeris ir Nr , išdavimo data Valdymo mokestis 1,75% Subfondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės (GAV) Subfondo investavimo politika ir investicijų portfelio struktūra Subfondas Dovre Baltic Sea investuoja į akcijas, įvairaus reitingo vyriausybių ar įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius (paprastai iki 1 m. trukmės, tačiau išimtinais atvejais, jei valdytojas mato ypač palankią galimybę, ir ilgesnės trukmės), kolektyvinio investavimo subjektus ir indėlius (žr. Prospekto 27 punktą). Subfondas specializuojasi šioje geografinėje zonoje: Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija bei Norvegija. Subfondas nesispecializuoja pramonės šakose Subfondas yra aktyviai valdomas investicinis Subfondas, kurio tikslas siekti Subfondo investicinio vieneto vertės augimo. Nors konkrečių limitų regionams, sektoriams ar finansinėms priemonėms Subfondas nenustato, visgi tikimasi, kad vidutinės proporcijos bus atitinkamos: 70 proc. akcijos, kotiruojamos Lenkijoje, arba kolektyvinio investavimo subjektai, investuojantys į atitinkamas finansines priemones; 20 proc. akcijos, kotiruojamos Baltijos valstybėse (Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje), arba kolektyvinio investavimo subjektai, investuojantys į atitinkamas finansines priemones; 13

14 10 proc. pinigai ir indėliai (Lietuvos ir/ar Norvegijos finansų įstaigose), vyriausybių ar įmonių ne nuosavybės vertybiniai popieriai iki 1 m. trukmės, kotiruojami Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ar Norvegijoje, arba kolektyvinio investavimo subjektai, investuojantys į atitinkamas finansines priemones, bei kitos pinigų rinkos priemonės, kurios nėra įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir atitinka Prospekte nurodytus kriterijus bei Subfondo geografinę specializaciją Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas Lyginamąjį indeksą sudarančios dalys 70 % WIG20TR Index Indekso pavadinimas (liet.) 20 % OMX Baltic Benchmark Capped Index GI 10 % Norway Government Bond Index 0.25 years (ST1X) NASDAQ OMX indeksų skaičiavimo metodikos išsami informacija yra teikiama NASDAQ OMX internetiniame puslapyje indeksų skiltyje. WIG informacija apie WIG indeksų šeimą yra teikiama Varšuvos biržos puslapyje ( indeksų skiltyje. ST1X indekso skaičiavimo metodikos išsami informacija yra skelbiama internetiniame puslapyje WIG ir OMX pasirinktus indeksus sudaro įvairių pramonės ir paslaugų sektorių likvidžiausios ir didžiausią rinkos kapitalizaciją turinčios bendrovių akcijos iš atitinkamos biržos. ST1X indeksas atspindi pinigų rinkos priemonių pajamingumą. Lyginamojo indekso valiuta yra NOK. Pažymėtina, kad Subfondo investavimo strategija nėra siekiama atkartoti indeksą. Lyginamasis indeksas atspindi, kokios yra tikimasi, kad bus vidutinės proporcijos. Lyginamasis indeksas yra peržiūrimas bent vieną kartą per metus ir atitinkamai koreguojamas, jei vidutinės proporcijos pasikeičia. Kadangi Subfondas netaiko atskirų limitų sektoriams, gali būti laikotarpių, kai rizika padidėja tam tikrų siaurų turto klasių ir pramonės šakų sektorių atžvilgiu. Subfondas nenumato investuoti daugiau kaip 35 proc. grynųjų aktyvų į perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones, išleistas ar garantuotas Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybių, jų savivaldybių, kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų, kurioms priklauso bent viena Europos Sąjungos valstybė Apskaitos politika Žemiau pateikti pagrindiniai apskaitos principai Finansinės ataskaitos yra rengiamos pagal Verslo apskaitos standartus, Kolektyvinio investavimo subjektų ir Buhalterinės apskaitos įstatymus, Lietuvos banko patvirtintą Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodiką bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus. Finansinių ataskaitų valiuta Subfondo valiuta yra Norvegijos krona (NOK), kadangi ji daugiausia veikia vertybinių popierių pirkimo bei pardavimo kainas, o taip pat didžioji Subfondo dalyvių reziduoja Norvegijoje. Vadovybė naudoja NOK veiklos rizikų valdymui ir veiklos rezultatų vertinimui. 14

15 Fondo finansinės ataskaitos sudaromos naudojant eurą (EUR) ir Fondo valiutą Norvegijos kronas (NOK). Sandoriai užsienio valiuta, sudarant finansines ataskaitas, perskaičiuojami tokia tvarka: turtas ir įsipareigojimai perskaičiuojami į eurus (EUR) ir Norvegijos kronas (NOK) pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos valiutos kursą, o pajamos ir sąnaudos perskaičiuojamos pagal sandorio dienos kursą. Gautas euro (EUR) ir Norvegijos kronos (NOK) ir kitos užsienio valiutos kurso pokytis parodomas kaip pajamos ar sąnaudos. Norvegijos kronos ar kitos užsienio valiutos kursas nustatomas pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą. Turto padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai Subfondo turto vertės padidėjimą ar sumažėjimą lemia vertybinių popierių kainų pokyčiai ir investavimo objektų valiutos kursų pokyčiai. Turto padidėjimas pripažįstamas gaunant naujas įmokas, investicijų pardavimo pajamas, palūkanas už vertybinius popierius, pajamas dėl investicijų vertės padidėjimo ir dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo. Turto sumažėjimas pripažįstamas atliekant galimus atskaitymus sumokant turto valdymo mokestį, vykdant išpirkimų išmokas. Turto sumažėjimą lemia investicijų pardavimo nuostoliai, investicijų vertės sumažėjimas bei neigiami valiutų kursų pokyčiai. Atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisyklės Iš Subfondo turto vykdomi tik tie atskaitymai, kurie susiję su Subfondo valdymu ir yra numatyti Subfondo taisyklėse. Šių išlaidų suma negali viršyti Subfondo taisyklėse numatytų dydžių. Visos kitos Subfondo taisyklėse nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos yra dengiamos iš valdymo įmonės lėšų. Investicijų įvertinimo metodai Priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal rinkos viešai paskelbtą uždarymo kainą pagrindinės biržos ("primary exchange"), t.y. tos reguliuojamos rinkos, kurioje prekyba šiomis priemonėmis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu, išskyrus atvejus, kai: 1. pagal aukščiau pateiktą kriterijų neįmanoma pagrįstai pasirinkti rinkos, kurios duomenimis remiantis turi būti nustatoma priemonės tikroji vertė; tuo atveju jai nustatyti naudojama reguliuojamos rinkos, kurioje yra priemonės emitento buveinė, duomenys; 2. per paskutinę prekybos sesiją priemone nebuvo prekiaujama reguliuojamoje rinkoje; tuo atveju tikrosios vertės nustatymui naudojama paskutinė žinoma, tačiau ne daugiau kaip prieš 30 dienų buvusi uždarymo kaina, jei nuo paskutinės prekybos dienos neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei paskutinė žinoma; 3. priemone nebuvo prekiaujama reguliuojamoje rinkoje daugiau kaip 30 dienų iki vertinimo dienos arba buvo prekiaujama rečiau nei nustatyta skaičiavimo procedūrose; tuo atveju jos vertė nustatoma taip, kaip priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertė. Jei minėta situacija pasikartoja kelis kartus, Valdymo įmonės valdyba turi įsitikinti, ar tolesnis tokių priemonių priskyrimas prie priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, yra pagrįstas ir ar jų vertė neturėtų būti nuolat nustatoma kaip priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertė; 15

16 4. atliekant kolektyvinio investavimo subjekto turto vertinimą, kai dar vyko prekyba užsienio reguliuojamose rinkose, pagal kurių duomenis turi būti skaičiuojami grynieji aktyvai, gali būti taikoma paskutinė žinoma prekybos kaina (angl. last traded price) arba tikėtina pardavimo kaina, jei po paskutinės prekybos dienos atsirado aplinkybių, dėl kurių paskutinė vidutinė rinkos kaina arba uždarymo kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė; 5. pinigų rinkos priemonės vertinamos apačioje nurodyta tvarka. Išvestinės finansinės priemonės yra vertinamos: Pagal paskutinę analogiško anksčiau sudaryto sandorio rinkos vertę. Vertinant šias priemones remiamasi atitinkama finansinių rinkų teikiama informacija. Išankstinių ir apsikeitimo sandorių vertė yra apskaičiuojama pagal šią formulę: Išvestinės finansinė priemonės vertė = mokėtinos sumos iš išvestinių finansinių priemonių dabartinė vertė (atėmus) gautinos sumos iš išvestinių finansinių priemonių dabartinė vertę. Nekotiruojama išvestinė priemonė, kuri turi galimybę ar prievolę parduoti, vertė nustatoma iš sandorio kainos atimant rinkos kainą. Nekotiruojama išvestinė priemonė, kuri turi galimybę ar prievolę pirkti, vertė nustatoma iš rinkos kainos atimant sandorio kainą. Terminuoti indėliai bankuose vertinami pagal nominalią / amortizuotos savikainos vertę. Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami pagal nominalią vertę. Dividendai už įmonių nuosavybės vertybinius popierius į Subfondo turtą apskaitomi kaupimo principu nuo informacijos apie dividendus paskelbimo dienos. Informacijos apie dividendus paskelbimo diena yra laikoma diena, kai tokia informacija paskelbiama vertybinių popierių biržų internetinėse svetainėse arba kai šią informaciją pateikia Depozitoriumas. Jei gautų dividendų suma nesutampa su įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintais dividendais, tokiu atveju atitinkamai pakoreguojama tos darbo dienos, kada buvo gauti dividendai, Subfondo turto vertė bei GAV. Susidaręs skirtumas fiksuojamas kaip investicijų vertės padidėjimas arba sumažėjimas. Pinigų rinkos priemonės, kurių išpirkimo terminas arba iki jo likęs laikas ne ilgesnis kaip 397 dienos arba kurių pajamingumas reguliariai tikslinamas pagal pinigų rinkos sąlygas ne rečiau kaip kartą per 397 dienas, arba kurių rizika, įskaitant kredito ir palūkanų normos rizikas, yra labai panaši į riziką finansinių priemonių, kurių išpirkimo terminas ir pajamingumas atitinka anksčiau nurodytus požymius, vertinamos amortizuotos savikainos metodu. Priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose ir daugiašalėse prekybos sistemose, tikrajai vertei nustatyti naudojama vidutinė rinkos kaina (ang. mid market price) arba uždarymo kaina (closing price) tos daugiašalės sistemos, kurioje prekyba šiomis priemonėmis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu (geriausiai šias charakteristikas atspindi tų priemonių paskutinių 12 mėnesių apyvarta ir vidutinis dienos sandorių skaičius). Priemonių, kuriomis prekiaujama tik daugiašalėse prekybos sistemose, tikrajai vertei nustatyti naudojama vidutinė rinkos kaina (ang. mid market price) arba uždarymo kaina (closing price) tos daugiašalės prekybos sistemos, kurioje prekyba šiomis priemonėmis 16

17 pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu (geriausiai šias charakteristikas atspindi tų priemonių paskutinių 12 mėnesių apyvarta ir vidutinis dienos sandorių skaičius). Investicijų pervertinimo periodiškumas Investicijų vertinimas, skaičiuojant grynųjų aktyvų vertę, atliekamas kiekvieną darbo dieną. Investicijų vertės pardavimo pelnas/nuostoliai bei vertės padidėjimas/sumažėjimas Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitoje investicijų pardavimo pelnas/nuostoliai atvaizduojami kaip skirtumas tarp investicijų pardavimo kainos ir jų balansinės vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje ar įsigijimo savikainos, jei investicijos buvo įsigytos per ataskaitinį laikotarpį. Investicijų, turėtų ataskaitinio laikotarpio pradžioje, ir jų tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje skirtumas, taip pat ataskaitinį laikotarpį įsigytų investicijų tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir jų įsigijimo savikainos skirtumas priskiriamas investicijų vertės padidėjimui/sumažėjimui. Apskaitos vieneto vertės nustatymo taisyklės Subfondo grynųjų aktyvų vertė ir vieneto vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną. Subfondo grynieji aktyvai įvertinami jų tikrąją verte vadovaujantis grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika. Subfondo vieneto vertė nustatoma Subfondo grynųjų aktyvų vertę dalinant iš vienetų skaičiaus. Subfondo vienetų vertė bei vienetų skaičius nustatomi keturių skaičių po kablelio tikslumu. Pinigai ir pinigų ekvivalentai Banko sąskaitose esantys grynieji pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų ekvivalentams priskiriamos trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į pinigų sumas ir kurių vertės pasikeitimo rizika yra nereikšminga. Investicijos į nuosavybės popierius nepriskiriamos pinigų ekvivalentams. Efektyvios palūkanų normos metodas Finansinio turto amortizuotos savikainos skaičiavimo ir palūkanų pajamų paskirstymo atitinkamam laikotarpiui metodas. Efektyvi palūkanų norma tai norma, tiksliai diskontuojanti numatomas būsimas grynųjų pinigų įplaukas iki finansinio turto grynosios balansinės vertės numatytu finansinės priemonės galiojimo laikotarpiu arba, jeigu būtina, trumpesniu laikotarpiu Žemiau pateikti grynųjų aktyvų vertės (GAV) ir vienetų vertės apskaičiavimo principai: Subfondo GAV skaičiuojama kiekvieną darbo dieną pagal priežiūros institucijos patvirtintą GAV skaičiavimo metodiką ir Valdymo įmonės GAV skaičiavimo procedūras. Pagrindiniai vertinimo principai yra nurodyti skyriuje Turto vertinimo principai. Skaičiuojant GAV yra apskaičiuojama: 1. turto vertė; 2. įsipareigojimų vertė; 17

18 Pagal 1 punktą apskaičiuoto turto ir pagal 2 punktą apskaičiuotų įsipareigojimų verčių skirtumas, kuris yra GAV. Įsipareigojimai skaičiuojami pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus. Įsipareigojimai (ar jų dalis) nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t.y. kai sutartyje nurodyti įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti. Turtas (ar jo dalis) nurašomas tik tada, kai įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį), kai baigiasi teisių galiojimo laikas arba kai šios teisės perduodamos. Subfondo GAV skaičiuojama eurais (EUR) ir Norvegijos kronomis (NOK). Skaičiuojant GAV užsienio valiuta, įvertinto turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal vertinimo dieną apskaitoje taikomą euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu. Subfondo GAV skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles. Einamosios dienos Subfondo GAV yra apskaičiuojama iki kitos darbo dienos val. Į atitinkamos dienos Subfondo GAV skaičiavimą įtraukiami tie sandoriai, kurie buvo sudaryti iki tos GAV skaičiavimo dienos 24 val. Subfondo vieneto vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną Subfondo GAV padalijus iš visų apyvartoje esančių Subfondo vienetų skaičiaus Finansinė rizika Rizikos veiksniai susiję su investicinių vienetų įsigijimu: investuotojai turėtų atminti, kad Subfondo investicinių vienetų vertė gali tiek kilti, tiek kristi, ir investuotojas gali atgauti mažiau negu investavo. Praėjusio laikotarpio investicijų grąža negarantuoja, kad tokia pati grąža bus pasiekta ir ateityje. Rizikos veiksniai susiję su investavimu į vertybinius popierius: Specifinė rizika. Specifinė rizika tai vertybinių popierių, esančių Subfondo investicijų portfelyje, kainos pasikeitimo rizika dėl veiksnių, susijusių su tų vertybinių popierių emitentu. Siekiant sumažinti šią riziką, Subfondo investicijų portfelis bus diversifikuotas tarp skirtingų emitentų vertybinių popierių, kurie vykdo veiklą skirtingose regionuose bei pramonės šakose. Rinkos likvidumo rizika. Susidarius išskirtinėm sąlygom rinkose ar atsiradus būtinybei Subfondui parduoti didelį vertybinių popierių kiekį, dėl nepakankamo rinkos likvidumo, Subfondas gali patirti nuostolius. Priimant investicinius sprendimus, bus atsižvelgiama į vertybinio popieriaus likvidumą. Rinkos svyravimų rizika. Rinkos svyravimų rizika tai rizika, kuri pasireiškia nuolatiniu vertybinių popierių kainos rinkoje svyravimu, galimi kritimai ir kilimai. Egzistuoja daug veiksnių, kurie nulemia bendrus rinkos svyravimus: makroekonominė aplinka, sentimentas, politiniai įvykiai, ateities lūkesčiai, stichinės nelaimės ir kita. Subfondas šią riziką sieks sumažinti diversifikuodamas portfelį. Subfondo veiklos rizika. Egzistuoja rizika, kad, esant staigiam paraiškų išpirkti Subfondo vienetus padidėjimui, Subfondas negalės laiku atsiskaityti su Subfondo dalyviais už išperkamus investicinius vienetus. Siekiant sumažinti šią riziką, Subfondas sieks investuoti į kiek galima likvidesnius 18

19 vertybinius popierius. Taip pat dalis Subfondo lėšų bus laikoma grynais pinigais arba jų ekvivalentais. Valiutų kursų svyravimas. Egzistuoja rizika, jog investicijų vertę sumažins nepalankūs valiutų kursų pokyčiai, kurie nėra tiesiogiai susiję su Subfondą sudarančių vertybinių popierių rezultatais. Subfondas neturi nustatęs jokių viršutinių ar apatinių limitų investicijoms į konkrečiomis valiutomis denominuotus vertybinius popierius, tačiau numatant nepalankius valiutų kursų svyravimus, Subfondas gali drausti šią riziką išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (išankstiniais valiutų sandoriais ir valiutų opcionais (pasirinkimo sandoriais)). Išvestinės finansinės priemonės bus naudojamos siekiant kompensuoti neigiamą Subfondo turto pokytį dėl valiutų kursų svyravimo. Infliacijos rizika. Realus Subfondo turto prieaugis gali būti mažesnis dėl infliacijos, be to, infliacija tiesiogiai veikia palūkanų normų pokyčius, kurie savo ruožtu turi įtakos Subfondo investicijų portfelio vertei. Istoriškai investicijos į nuosavybės vertybinius popierius suteikia pakankamą apsaugą nuo infliacijos, tad Subfondas šią riziką sieks sumažinti pagrinde investuodamas į nuosavybės vertybinius popierius. Pažymėtina, kad investicijų regionas priskiriamas Šiaurės Europai, kuri pasižymi žemu infliacijos lygiu, todėl ši rizika neturėtų ženkliai įtakoti portfelio vertės. Palūkanų normos rizika. Palūkanų normų pasikeitimas gali tiesiogiai daryti įtaką Subfondo portfelyje esančių vertybinių popierių vertę. Kadangi didžiąją Subfondo investicijų portfelio dalį sudarys akcijos, tai šios rizikos tiesioginė įtaka Subfondo investicijų grąžai bus minimali. Subfondas neprognozuos ir nevaldys palūkanų normų rizikos. Sandorio šalies ir atsiskaitymų rizika. Rizika patirti nuostolių dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Šią riziką bus stengiamasi minimizuoti sandorius sudarant tik su patikimomis, nepriekaištingą reputaciją turinčiomis finansų institucijomis. Dauguma Subfondo lėšomis sudaromų sandorių bus vykdoma laikantis atsiskaitymo vienalaikiškumo principo. Subfondo investicijų portfelis bus diversifikuotas, siekiant sumažinti vienos pozicijos ženklią įtaką visam investicijų portfeliui, tačiau garantijos, kad Subfondo vertybinių popierių portfelio vertė didės, nėra. Subfondo investavimo tikslų ir investavimo politikos rizika. Egzistuoja rizika jog pasirinkta Subfondo strategija neduos rezultatų, kokių tikimasi. Nėra garantijos jog Subfondo tikslai bus pasiekti. Pasirinkti rizikos valdymo metodai Siekdama veiksmingai valdyti aukščiau nurodytas rizikas, Valdymo įmonė naudosis visuotinai priimtais rizikos valdymo metodais (investicijų portfelio diversifikavimas, išvestinių finansinių priemonių naudojimas, portfelio imunizavimas ir kt.). Kiekvienos rizikos atžvilgiu priimtiniausi valdymo metodai yra nurodyti viršuje, prie konkrečių rizikų aprašymų Aiškinamojo rašto pastabos 1 pastaba. Grynieji aktyvai, investiciniai vienetai ir vertės Informacija pateikta 5 punkte. 19

20 2 pastaba. Išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų skaičius ir vertė Informacija pateikta 6 punkte. 3 pastaba. Investicijų portfelio struktūra Informacija pateikta 11 punkte. 4 pastaba. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus Informacija pateikta 12 punkte. 5 pastaba. Investicijų vertės pokytis Informacija pusmečio ataskaitoje neteikiama. 6 pastaba. Investicijų pardavimo rezultatai Informacija pusmečio ataskaitoje neteikiama. 7 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės Informacija pateikta 15 punkte. 8 pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos Informacija pateikta 8 punkte. 9 pastaba. Dalyviams apskaičiuoti ir (ar) išmokėti dividendai ir kitos išmokos, kurias išmokėjus vienetų skaičius nesikeičia Informacija pateikta 26 punkte. 10 pastaba. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos Informacija pateikta 28 punkte. 11 pastaba. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį 12 pastaba. Sandorių su susijusiais asmenimis ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių sumos 13 pastaba. Reikšmingas apskaitinių įvertinimų, jeigu tokių nebuvo, pakeitimo poveikis ar pateiktos lyginamosios informacijos koregavimas dėl apskaitos politikos keitimo ar dėl klaidų 14 pastaba. Trumpas reikšmingų pobalansinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus 15 pastaba. Po grynųjų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynųjų aktyvų vertę 20

21 16 pastaba. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams 24. Visas audito išvados tekstas Išvada pateikiama metinėje ataskaitoje 25. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį: I. Pajamos iš investicinės veiklos 1. Palūkanų pajamos 203,80 21,51 2. Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į: , , nuosavybės vertybinius popierius , , ne nuosavybės vertybinius popierius 0,00 0, pinigų rinkos priemones 0,00 0, išvestines finansines priemones 0,00 0, kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus 0,00 0, nekilnojamojo turto objektus 0,00 0, kitas investicines priemones 0,00 0,00 3. Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš: , , nuosavybės vertybinių popierių , , ne nuosavybės vertybinių popierių 0,00 0, pinigų rinkos priemonių 0,00 0, išvestinių finansinių priemonių 0,00 0, kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų 0,00 0, nekilnojamojo turto objektų 0,00 0, kitų investicinių priemonių 0,00 0,00 4. Kitos pajamos: , , nekilnojamojo turto nuomos pajamos 0,00 0, teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo 0,00 0, kitos , ,76 II. Pajamų iš viso , ,03 Sąnaudos 1. Veiklos sąnaudos: , , atskaitymai už valdymą , , atskaitymai depozitoriumui , , mokėjimai tarpininkams , , išlaidos už auditą 0,00 0, kiti mokėjimai ir išlaidos (išvardinti) 5.605,07 585,34 2. Kitos išlaidos: ,83 0, palūkanų išlaidos 0,00 0, išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais Nok Eur 0,00 0, neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo 0,00 0, kitos ,83 0,00 Sąnaudų iš viso , ,14 III. Grynosios pajamos , ,17 IV. Išmokos (dividendai) investicinių vienetų 0,00 0,00 21

22 savininkams V. Reinvestuotos pajamos 0,00 0, Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams. Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmingų įvykių nebuvo. VII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ 27. Pateikti informaciją apie priskaičiuotų ir (ar) išmokėtų dividendų (pusmečio ataskaitoje tarpinių dividendų po mokesčių) sumas, nurodyti laikotarpį, už kurį dividendai buvo mokami, išmokėjimo datas, dividendų dydį, tenkantį vienam investiciniam vienetui (akcijai), ir kitą svarbią informaciją. Subfondas dividendų nemoka VIII. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS 28. Kolektyvinio investavimo subjekto reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: Eil. Nr. Paskolos suma, Eur Paskolos valiuta Paskolos paėmimo data Paskolos grąžinimo terminas Palūkanų dydis Skolinimosi tikslas Kreditorius Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%) Iš viso IX. KITA INFORMACIJA 29. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą, kad investuotojas galėtų tinkamai įvertinti subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus. 1 paveikslas. Subfondo,,Dovre Baltic Sea investicinio vieneto ir lyginamojo indekso vertės pokytis nuo 2018 m. sausio 1 d. 22

23 X. ATSAKINGI ASMENYS 30. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (FMĮ, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris. Konsultantų paslaugomis nesinaudota 31. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai). Ataskaitą parengė Valdymo įmonės darbuotojai 32. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų parašai ir patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms. Aš, UAB,,Dovre Forvaltning direktorius Stig Roar Myrseth, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms. (parašas) Aš, UAB,,Dovre Forvaltning apskaitininkas Aurimas Raustys, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms. (parašas) 33. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodyti vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus); Vardas ir pavardė Stig Roar Myrseth Aurimas Raustys Pareigos Direktorius Apskaitininkas Telefono numeris Fakso numeris El. pašto adresas jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresą bei konsultanto atstovo(ų) vardą, pavardę); pažymėti, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, bei nurodyti konsultantų atsakomybės ribas. Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitą nesinaudota. 23

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas Dovre Baltic

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika Koncentracijos rizika Valiutos

Detaliau

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos

Detaliau

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

4 priedas

4 priedas PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJOS KAUPIMO INVL III AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL III Akcijų pensijų fondo bendroji informacija: Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS DALIES KAUPIMO INVL MEZZO II 53+ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL MEZZO II 53+ pensijų fondo bendroji informacija:

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas

INVESTICINIS FONDAS SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas Grant Thornton Rimess Baltic An instinct for growth NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

5. P2+

5. P2+ 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB pensija 2 plius 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

LOPULLISET EHDOT

LOPULLISET EHDOT Šios sąlygos yra originalo, parengto švedų kalba, vertimas į anglų kalbą. Kilus kokiems nors ginčams, pirmenybė teikiama galutinių sąlygų tekstui švedų kalba. GALUTINĖS SĄLYGOS Obligacija Nr. 4425 Susieta

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt Vertimas iš anglų kalbos Šie valdymo nuostatai yra vertimas iš anglų kalbos. Esant neatitikimams tarp vertimo ir angliškos versijos, pirmenyb teikiama angliškai versijai SEB Asset Management S.A. 6a, Circuit

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 metų ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO...4 IV. INFORMACIJA

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 ĮSPĖJIMAI APIE RIZIKĄ Šis Prospektas parengtas informacijos, turimos šio Prospekto įsigaliojimo dieną (priežiūros

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2008 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

2008 metu ataskaita SEB NVS akciju fondas

2008 metu ataskaita SEB NVS akciju fondas 2008 metų ataskaita SEB NVS akcijų fondas 2008 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTöS...3 III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2009 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

6. NVSA

6. NVSA 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB NVS akcijų fondas 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTöS...3 III. KOLEKTYVINIO

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump POTENCIALI GRĄŽA Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trumpai aprašytos pagrindinės finansines priemonės ir joms būdingiausios rizikos. Rekomenduojame, peržvelgus dominančią

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas 2013.05.31 Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, ir LR

Detaliau

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 TURINYS SANTRAUKA... 4 A VEIKLA IR REZULTATAI... 5 A.1. Veikla... 5 A.1.1. Bendrovės pavadinimas ir teisinė forma... 5 A.1.2. Priežiūros

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI, 2019 M. 6 MĖN. 2019 liepos 31 d. 1 TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Investicijų apžvalga Kita informacija

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau