LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas"

Transkriptas

1 LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas

2 AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama, kopijuojama, įtraukiama į paieškos sistemas ar verčiama į kitas kalbas bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis, išskyrus dokumentaciją, kurią laiko vartotojas kaip atsarginę, be specialaus raštiško ASUSTeK Computer Inc. ( ASUS ) leidimo. ASUS PATEIKIA ŠĮ VADOVĄ KAIP TOKĮ BE JOKIOS GARANTIJOS, TIEK TIKSLIAI SUFORMULUOTOS AR NUMANOMOS, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS GARANTIJOMIS AR KOMERCINIO PANAUDOJIMO SĄLYGOMIS BEI PRITAIKYMU SPECIALIEMS TIKSLAMS. ASUS KOMPANIJOS VADOVAI, TARNAUTOJAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NIEKADA NĖRA ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄ, ATSITIKTINĘ AR DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽASČIŲ SUSIDARIUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT PELNO PRARADIMO NUOSTOLĮ, SANDORIO NUOSTOLĮ, NAUDOJIMO AR DUOMENŲ PRARADIMO NUOSTOLĮ, VERSLO NUTRŪKIMĄ IR PAN) NET JEI ASUS IR BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ, ATSIRANDANČIŲ DĖL BET KOKIŲ ŠIO VADOVO AR GAMINIO TRŪKUMŲ AR KLAIDŲ, GALIMYBĘ. Šiame vadove minimi gaminiai ir kompanijų pavadinimai gali būti arba nebūti registruotais prekių ženklais ar jų atitinkamų kompanijų autorių teisėmis, ir yra naudojami tik kaip pagalba turėtojui atpažinimo ar paaiškinimo tikslams, be jokios pažeidimo intencijos. ŠIAME VADOVE NURODYTI TECHNINIAI DUOMENYS IR INFORMACIJA YRA SKIRTI TIK INFORMACINIAMS TIKSLAMS, IR GALI BŪTI KEIČIAMI BET KOKIU METU BE IŠANKSTINIO PRANEŠIMO, IR NETURI BŪTI TRAKTUOJAMI KAIP ASUS ĮSIPAREIGOJIMAS. ASUS NEAPSIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL BET KOKIŲ KLAIDŲ AR NETIKSLUMŲ, GALĖJUSIŲ ATSIRASTI ŠIAME VADOVE, ĮSKAITANT INFORMACIJĄ APIE JAME APRAŠOMUS GAMINIUS IR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ. Autoriaus teisės 2016 ASUSTeK Computer Inc. Visos teisės saugomos. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS Gali būti tokių aplinkybių, kai dėl ASUS kaltės ar kitų įsipareigojimų, jus turite teisę reikalauti ASUS padengti nuostolius. Kiekvienu tokiu atveju, nepaisant pagrindo, kuriuo vadovaudamiesi jūs turite teisę reikalauti iš ASUS padengti nuostolius, ASUS yra atsakingas ne daugiau nei dėl žalos, atsiradusios įvykus kūno sužalojimui (įskaitant mirtį), įvykus nekilnojamojo turto ir kilnojamojo asmeninio turto sugadinimui; arba dėl kitos faktinės ir tiesioginės žalos, atsiradusios dėl teisinių prievolių nevykdymo ar neveikimo pagal šį garantinį lapą, kiek tai apima kiekvieno gaminio nurodytą sutartinę kainą. ASUS bus atsakingas tik už arba atlygins tik tuos nuostolius, žalą ar pretenzijas, kurios yra apibrėžtos sutartyje, civilinės teisės pažeidimų kodekse arba įstatyme pagal šį garantinį lapą. Šis apribojimas taip pat taikomas ASUS tiekėjams ir prekybos atstovams. Tai daugiausia už ką ASUS, jo tiekėjai ir prekybos atstovai yra visi kartu atsakingi. ESANT BET KOKIOMS APLINKYBĖMS ASUS NEATSAKO UŽ: (1) TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRETENZIJAS DĖL JŪSŲ PADARYTOS ŽALOS; (2) JŪSŲ DUOMENŲ AR ĮRAŠŲ PRARADIMO AR SUGADINIMO; ARBA (3) SPECIALIŲ, ATSITIKTINIŲ AR NETIESIOGINIŲ NUOSTOLIŲ ARBA KITŲ SU TUO SUSIJUSIŲ EKONOMINIŲ NUOSTOLIŲ (ĮSKAITANT PELNO IR SANTAUPŲ PRARADIMĄ), NET JEI ASUS, JO TIEKĖJAI AR PREKYBOS ATSTOVAI YRA INFORMUOTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. APTARNAVIMAS IR PALAIKYMAS Apsilankykite mūsų daugiakalbėje tinklavietėje 2 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

3 Turinio lentelė Apie šį vadovą...7 Šiame vadove naudotos konvencijos... 8 Piktogramos... 8 Šriftai... 8 Saugos priemonės...9 ASUS Tablet naudojimas... 9 ASUS Tablet priežiūra Tinkamas išmetimas skyrius: Aparatinės įrangos sąranka Vaizdas iš viršaus...14 ASUS Tablet funkcijos...16 Vaizdas iš viršaus ir galo Apatinė pusė Mobiliojo prijungimo bloko funkcijos...21 Vaizdas iš viršaus skyrius: ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko naudojimas Nuo ko pradėti...24 ASUS Tablet prijungimas prie mobiliojo doko ASUS Tablet įkrovimas Pakelkite ir atidarykite vaizdo plokštę Paspauskite maitinimo mygtuką Ant jutiklinio ekrano ir jutiklinio pulto naudojami gestai...28 Gestai ant jutiklinio ekrano Naudojimasis jutikliniu pultu Klaviatūros naudojimas...38 Funkciniai klavišai Windows 10 klavišai ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 3

4 3 skyrius: Windows 10 naudojimas Pirmasis paleidimas...42 Pradžios meniu...43 Windows taikomosios programos...45 Windows programėlių naudojimas Windows programėlių suasmeninimas Užduočių peržiūra...49 Įterpimo funkcija...50 Įterpimo taškai Action Center...52 Kiti klaviatūros spartieji klavišai...53 Prisijungimas prie belaidžių tinklų...55 Wi-Fi Bluetooth Skrydžio režimas ASUS Tablet išjungimas...58 Nešiojamojo kompiuterio miego režimo įjungimas skyrius: Automatinis tikrinimas įjungus kompiuterį (POST) Automatinis tikrinimas įjungus kompiuterį (POST)...62 POST naudojimas prieigai prie BIOS ir trikčių diagnostikos BIOS...62 Prieiga prie BIOS BIOS nuostatos Sistemos atkūrimas...70 Atkūrimo parinkties įjungimas ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

5 Patarimai ir DUK Naudingi patarimai kaip naudoti ASUS Tablet...74 DUK apie programinę-aparatinę įrangą...75 DUK apie programas...78 Priedai Vidiniams modemams taikomų standartų atitiktis Apžvalga Tinklo suderinamumo deklaracija Bebalsė įranga Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) pareiškimas FCC radijo dažnio (RF) poveikio įspėjimo pareiškimas Informacija apie RD poveikį (SAR) Įspėjimas dėl CE ženklo Saugojimasis nuo žalos klausai Radijo dažnių (RF) poveikio informacija (SAR) - CE Bevielio veikimo kanalas skirtingiems domenams Prancūzijos apribotas bevielio dažnio diapazonas UL saugos pranešimai Maitinimo saugos reikalavimas Įspėjimai dėl TV imtuvo REACH Macrovision korporacijos įspėjimas apie produktą Įspėjimas dėl ličio naudojimo Šiaurės šalims (ličio jonų baterijoms) Optinio diskasukio saugos informacija ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 5

6 CTR 21 patvirtinimas (nešiojamajam kompiuteriui su įtaisytu modemu) ENERGY STAR programos reikalavimus atitinkantis gaminys Pasaulinių aplinkos apsaugos reglamentų atitiktis ir deklaracija ASUS gaminių perdirbimas / Atliekų grąžinimo paslaugos ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

7 Apie šį vadovą Šiame vadove pateikta informacija apie ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko aparatinės ir programinės įrangos savybes, suskirstyta į šiuos skyrius: 1 skyrius. Aparatinės įrangos sąranka Šiame skyriuje išvardyti ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko aparatinės įrangos komponentai. 2 skyrius. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko naudojimas Šiame skyriuje nurodyta, kaip naudoti skirtingas ASUS Tablet planšetės ir jos ASUS mobiliojo doko dalis. 3 skyrius. Windows 10 naudojimas Šiame skyriuje pateikiama ASUS Tablet kompiuteryje įdiegtos Windows 10 operacinės sistemos naudojimo apžvalga. 4 skyrius: Automatinis tikrinimas įjungus kompiuterį (POST) Šiame skyriuje nurodyta, kaip naudoti POST, norint pakeisti ASUS planšetinio kompiuterio nuostatas. Patarimai ir DUK Priedai Šiame skyriuje pateikiamos rekomendacijos, dažnai užduodami klausimai apie programinę-aparatinę įrangą ir programas. Pateikta informacija galite naudotis tvarkydami ir šalindami įprastus nesklandumus, iškylančius naudojantis ASUS Tablet kompiuteriu. Šioje dalyje pateikti su ASUS Tablet ir ASUS mobiliuoju doku susiję pranešimai ir saugos pareiškimai. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 7

8 Šiame vadove naudotos konvencijos Siekiant pabrėžti pagrindinę šiame vadove išdėstytą informaciją, tam tikras tekstas pateiktas taip: SVARBI INFORMACIJA! Šiame pranešime yra itin svarbi informacija, būtina norint atlikti užduotį. PASTABA: Šiame pranešime yra papildomos informacijos ir patarimų, kurie gali būti naudingi norint atlikti užduotį. ĮSPĖJIMAS! Šiame pranešime yra svarbios informacijos, kurios reikia jūsų saugumui užtikrinti, kai atliekate tam tikras užduotis, taip pat nešiojamojo ASUS Tablet duomenims ir komponentams apsaugoti. Piktogramos Apačioje pateikta piktograma parodo įrenginį, kurį galite naudoti įvairioms užduotims arba procedūroms atlikti ASUS Tablet kompiuteryje. = Naudoti jutiklinio ekrano plokštę. = Naudokite jutiklinį pultą. = Naudokite klaviatūrą. Šriftai Pusjuodis Kursyvas = Taip nurodomas meniu arba elementas, kurį reikia pasirinkti. = Šiame puslapyje nurodyti šio vadovo skyriai. 8 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

9 Saugos priemonės ASUS Tablet naudojimas Šis ASUS Tablet gali būti naudojamas tik temperatūroje nuo 5 C (41 F) iki 35 C (95 F). Susipažinkite su informacija ant nominaliosios galios lipduko, esančio ant ASUS Tablet apačios, ir įsitikinkite, kad maitinimo adapteris atitinka nurodytas galios vertes. Nelaikykite ASUS Tablet savo sterblėje arba šalia bet kurios kitos savo kūno dalies, kad nesijaustumėte nepatogiai arba neapsidegintumėte nuo ASUS Tablet skleidžiamos šilumos. NENAUDOKITE pažeistų maitinimo kabelių, priedų ar kitų išorinių įrenginių. Įjungto ASUS Tablet nenešiokite uždengę daiktais, kurie gali pabloginti oro cirkuliavimą. ASUS Tablet nedėkite ant nelygaus arba nestabilaus darbo paviršiaus. Šį ASUS Tablet galima tikrinti rentgeno aparatais (jais peršviečiami ant konvejerio juostų padėti daiktai), bet negalima tikrinti magnetiniais detektoriais ir lazdelėmis. Susisiekite su oro linijomis ir sužinokite daugiau apie susijusias siūlomas paslaugas per skrydį ir apribojimus, kurių būtina laikytis ASUS Tablet naudojantis skrydžio metu. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 9

10 ASUS Tablet priežiūra Prieš pradėdami valyti, atjunkite ASUS Tablet nuo elektros tinklo ir išimkite akumuliatoriaus bloką (jeigu taikytina). Valykite švaria, paviršiaus nebraižančios valymo priemonės tirpale sudrėkinta celiuliozine kempinėle arba zomšiniu skudurėliu, užlašinę keletą lašelių vandens. Skysčio perteklių nuo ASUS Tablet paviršiaus nušluostykite sausu skudurėliu. Šio ASUS Tablet nevalykite ir šalia jo paviršiaus nenaudokite stirpių tirpiklių, pavyzdžiui, skiediklių, benzino ar kitų cheminių medžiagų. Nedėkite ant ASUS Tablet jokių daiktų. Saugokite ASUS Tablet nuo stiprių magnetinių arba elektros laukų. Saugokite ASUS Tablet nuo skysčių, lietaus arba drėgmės poveikio. Saugokite ASUS Tablet nuo dulkių poveikio. Nenaudokite ASUS Tablet esant dujų nuotėkiui. 10 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

11 Tinkamas išmetimas ASUS Tablet ir ASUS Tablet/ASUS mobiliojo doko planšetės NEIŠMESKITE su buitinėmis atliekomis. Šis gaminys buvo sukurtas su galimybe dar kartą tinkamai panaudoti ir perdirbti jo dalis. Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratais simbolis informuoja, kad gaminys (elektros, elektronikos įrenginys ir savo sudėtyje gyvsidabrio turintys sagos formos elementai) neturėtų būti išmetamas kartu su buitinėmis atliekomis. Elektronikos produktų utilizacijos klausimais skaiptykite vietinius reglamentus. NEMESKITE baterijos lauk kartu su buitinėmis atliekomis. Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratais simbolis informuoja, kad baterija neturėtų būti išmetama kartu su buitinėmis atliekomis. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 11

12 12 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

13 1 skyrius: Aparatinės įrangos sąranka ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 13

14 Vaizdas iš viršaus PASTABA: Klaviatūros išdėstymas gali skirtis priklausomai nuo regiono arba šalies. Vaizdas iš viršaus taip pat gali skirtis priklausomai nuo ASUS Tablet modelio. ASUS mobilusis dokas suderinamas su T101 serijos ASUS Tablet planšetėmis. 14 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

15 ASUS Tablet Ši ASUS Tablet planšetė derinama su pasirenkamuoju ASUS mobiliuoju doku, siekiant patenkinti jūsų mobiliuosius poreikius. ASUS Tablet pasižymi savitomis funkcijomis, pritaikytomis darbui ir žaidimams; ji valdoma liečiamaisiais gestais. PASTABA: Daugiu informacijos, kaip naudotis planšete, rasite šio vadovo skyriuose ASUS Tablet funkcijos ir Ant jutiklinio ekrano ir jutiklinio pulto naudojami gestai. ASUS mobilusis dokas ASUS mobilusis dokas jutikliniam ekranui suteikia papildomų įvesties savybių, naudojant jo jutiklinio pulto ir klaviatūros funkcijas. SVARBI INFORMACIJA! Norėdami sužinoti daugiau apie ASUS Tablet prijungimą prie arba atjungimą nuo mobiliojo prijungimo bloko, skaitykite šio vadovo skyrius ASUS Tablet prijungimas prie mobiliojo doko ir ASUS Tablet atjungimas nuo bloko. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 15

16 ASUS Tablet funkcijos Vaizdas iš viršaus ir galo 16 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

17 Kameros indikatorius Kameros indikatorius rodo, kada naudojama integruota kamera. Fotoaparatas ASUS planšetiniame kompiuteryje įtaisytu 2,0 megapikselių priekiniu fotoaparatu galima daryti nuotraukas ir filmuoti vaizdo įrašus. Jutiklinio ekrano plokštė Didelės raiškos jutiklinio ekrano plokštė užtikrina puikią nuotraukų, vaizdo įrašų ir kitų daugialypės terpės failų peržiūrą ASUS Tablet kompiuteryje. Jis taip pat suteikia galimybę valdyti ASUS Tablet liečiamaisiais gestais. PASTABA: Daugiau informacijos apie jutiklinio ekrano plokštės valdymo gestų naudojimą dirbant kompiuteriu ASUS Tablet rasite šio vadovo skyriuje Gestai ant jutiklinio ekrano. Garsumo mygtukas Garsumo mygtuku galima padidinti arba sumažinti ASUS Tablet garsumo lygį. Maitinimo mygtukas Norėdami įjungti ASUS Tablet planšetę, suaktyvinti jos miego režimą arba pažadinti iš miego režimo, paspauskite maitinimo mygtuką. Jeigu ASUS Fonepad planšetinis telefonas nereaguoja, paspausti maitinimo mygtuką ir palaikyti jį paspaustą mažiausiai keturias (4) sekundes, kad įrenginys išsijungtų priverstinai. SVARBI INFORMACIJA! Sistemą atkuriant priverstinai, gali būti prarasti duomenys. Primygtinai rekomenduojame nuolat daryti atsargines duomenų kopijas. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 17

18 Dvispalvė akumuliatoriaus krovimo kontrolinė lemputė Šis dvispalvis šviesos diodas vizualiai parodo akumuliatoriaus įkrovos būseną. Išsamiau žr. šią lentelę: Spalva Būsena Balta ASUS planšetinio kompiuterio maitinimo laido kištukas prijungtas prie energijos šaltinio, o baterijos galia yra %. Oranžinė ASUS planšetinis kompiuteris prijungtas prie energijos šaltinio, kuris krauna jo bateriją, o akumuliatoriaus galia yra mažesnė nei 95 %. Nedega Planšetinis kompiuteris naudoja baterijos energiją, o baterijos galia yra %. Masyvo mikrofonai Masyvo mikrofonai atlieka aido nutraukimo, triukšmo slopinimo ir spindulio formavimo funkcijas, kad būtų geriau atpažįstamas balsas ir kokybiškiau įrašomas garsas. SD mikrokortelės anga ASUS Tablet planšetėje įtaisytas papildomas atminties kortelių skaitytuvas, kuriam tinka microsd, microsdhc, ir microsdxc formatų kortelės. 18 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

19 HDMI mikroprievadas Šis prievadas skirtas raiškiosios multimedijos sąsajos (angl. High-Definition Multimedia Interface, HDMI) mikrojungčiai, jis suderinamas su HDCP, taigi galima atkurti raiškiųjų DVD, Bluray ir kitokį apsaugotą turinį. Mažasis USB 2.0 prievadas Akumuliatoriui įkrauti arba maitinimui tiekti į kompiuterį naudokite mažąjį USB (universalios nuosekliosios magistralės) 2.0 prievadą. Ausinių / laisvos rankų įrangos lizdas Šis lizdas skirtas garsiakalbiams su stiprintuvu arba laisvų rankų įrangai prijungti. Šį lizdą taip pat galite naudoti ausinėms prijungti. PASTABA: Šis lizdas netinka trilaidžiams 3,5 mm mikrofonams. Garsiakalbiai Garsiakalbiai suteikia galimybę girdėti garsą tiesiai iš planšetinio kompiuterio ASUS Tablet. Garso funkcijos valdomos programine įranga. USB 2,0 prievadas Šis universaliosios nuosekliosios magistralės prievadas (angl. Universal Serial Bus 2.0 USB 2.0) suderinamas su USB 2.0 arba USB 1.1 įrenginiais, pavyzdžiui, klaviatūromis, manipuliatoriais, laikinosios atminties diskais, išoriniais standžiaisiais diskais, garsiakalbiais, fotoaparatais ir spausdintuvais. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 19

20 Apatinė pusė Doko prievadas Prijunkite ASUS mobilųjį prijungimo bloką prie šio prievado, kad veiktų klaviatūros ir jutiklinio pulto funkcijos. Vyrių angos Norėdami planšetę saugiai pritvirtinti prie prijungimo bloko, užrakto kabliukus sugretinkite su šiomis angomis ir juos įkiškite į jas. 20 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

21 Mobiliojo prijungimo bloko funkcijos SVARBI INFORMACIJA! ASUS mobilusis dokas įsigyjamas atskirai. PASTABA: Klaviatūros išdėstymas gali skirtis priklausomai nuo regiono arba šalies. Vaizdas iš viršaus Klaviatūra Klaviatūra pasižymi dideliais visavertės klaviatūros klavišais ir puikiu klavišų klampumu patogiam spausdinimui. Joje taip pat yra funkciniai klavišai, kurie užtikrina greitą prieigą prie Windows ir kitų daugialypės terpės funkcijų valdiklių. PASTABA: Klaviatūros išdėstymas priklauso nuo regiono. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 21

22 Užrakto kabliukai Užrakto kabliukais planšetę galima tvirtai prijungti prie mobiliojo prijungimo bloko. Doko jungtis Gerai pritvirtinkite planšetę prie mobiliojo bloko, jos jungtis sugretindami su prijungimo bloko jungtimis. Vyris Šis lankstas laiko planšetę, kai ji yra prijungta prie mobiliojo prijungimo bloko. Jis taip pat laiko planšetę, kai reguliuojami įvairūs žiūros kampai. Jutiklinis laukelis Jutiklinis laukelis suteikia jums galimybę naršyti ekrane atliekant įvairius gestus ir užtikrina intuityvią vartotojo patirtį. Jis taip pat imituoja įprastos kompiuterio pelės funkcijas. PASTABA: Išsamiau skaitykite šio vadovo skyriuje Naudojimasis jutikliniu pultu. 22 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

23 2 skyrius: ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko naudojimas ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 23

24 Nuo ko pradėti ASUS Tablet prijungimas prie mobiliojo doko ĮSPĖJIMAS! Būtinai prijunkite ASUS planšetinį kompiuterį prie ASUS mobiliojo prijungimo bloko pirmiau nurodyta kryptimi. Prijungus netinkamai, įrenginys gali sugesti. 24 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

25 ASUS Tablet įkrovimas A. USB kabelį prijunkite prie maitinimo adapterio. B. Prijunkite mikro USB jungtį prie ASUS planšetinio kompiuterio. C. Maitinimo adapterį įjunkite į įžemintą elektros lizdą. Prieš pirmą kartą naudodami ASUS Tablet akumuliatoriaus režimu, įkraukite jį 8 valandas. PASTABA: Maitinimo adapterio išorė gali skirtis priklausomai nuo modelio ir jūsų regiono. Įkrovimui naudokite tik pateiktąjį maitinimo adapterį. SVARBI INFORMACIJA! Informacija apie maitinimo adapterį: Įvesties įtampa: V AC Įvesties dažnis: Hz Nominali išvesties srovė: 2A Nominali išvesties įtampa: 5 VDC (10 W) Nešiojamojo įkroviklio (pasirinktiems modeliams) informacija: Vardinė išėjimo srovė: 2 A Vardinė išėjimo įtampa: 9,1 V ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 25

26 SVARBU! Susiraskite ASUS Tablet įvesties / išvesties vardinių duomenų lentelę ir patikrinkite, ar jūsų adapterio įvesties / išvesties vardiniai duomenys atitinka nurodytuosius ant ASUS Tablet. Kai kurie ASUS Tablet gali turėti kelias vardines išvesties sroves, pagrįstas turimu SKU. Prieš įjungdami ASUS Tablet pirmą kartą, prieš tai būtinai prijunkite jį prie maitinimo adapterio. Primygtinai rekomenduojame naudoti įžemintą sieninį elektros lizdą, kai ASUS Tablet veikia maitinimo adapterio režimu. Sieninis elektros lizdas turi būti lengvai pasiekiamas ir netoli ASUS Tablet. Norėdami ASUS Tablet atjungti nuo maitinimo iš elektros tinklo, ASUS Tablet maitinimo laido kištuką ištraukite iš elektros lizdo. ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite ASUS Tablet akumuliatoriaus tvarkymo apaugos nurodymus. Tik įgaliotieji ASUS specialistai gali išimti viduje sumontuotą akumuliatorių (tik neišimama baterija). Šiame prietaise naudojamas akumuliatorius išimtas arba ardomas gali sukelti gaisro pavojų arba nudegimą nuo cheminių medžiagų. Savo saugumo sumetimais paisykite įspėjamųjų etikečių. Jei akumuliatorius pakeičiamas netinkamo tipo elementu, šis gali sprogti. Nemeskite į ugnį. Niekada nebandykite sukelti ASUS Tablet akumuliatoriaus trumpojo jungimo. Niekada nebandykite išardyti arba iš naujo surinkti akumuliatoriaus (tik neišimama baterija). Jei pastebėjote pratekėjimą, nebenaudokite. Akumuliatorius ir jo dalys turi būti tinkamai išmetami arba perdirbami. Akumuliatorių ir kitus smulkius komponentus laikykite atokiai nuo vaikų. 26 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

27 Pakelkite ir atidarykite vaizdo plokštę Paspauskite maitinimo mygtuką ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 27

28 Ant jutiklinio ekrano ir jutiklinio pulto naudojami gestai Gestais galima paleisti programas ir gauti prieigą prie ASUS Tablet nuostatų. Rankų gestais naudodami jutiklinį ekraną ir jutiklinį pultą, žiūrėkite toliau pateiktus pavyzdžius. PASTABA: Toliau pateiktos ekrano momentinės kopijos yra tik informacinio pobūdžio. Jutiklinio ekrano vaizdas gali skirtis priklausomai nuo modelio. Gestai ant jutiklinio ekrano Gestais galima paleisti programas ir gauti prieigą prie ASUS Tablet nuostatų. Funkcijas galima suaktyvinti rankų gestais liečiant ASUS Tablet jutiklinį ekraną. Braukimas pirštu nuo kairiojo pakraščio Braukimas pirštu nuo dešiniojo pakraščio Braukite pirštu nuo ekrano kairiojo pakraščio, kad įjungtumėte Task (užduočių) juostą. Braukite pirštu nuo ekrano dešiniojo pakraščio, kad įjungtumėte Action Center (veiklos centrą). 28 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

29 Spustelėjimas/ spustelėjimas du kartus Spustelėkite ir laikykite Spustelėkite programėlę, kad ją pasirinktumėte. Spustelėkite du kartus, kad ją paleistumėte. Artinimas Paspauskite ir palaikykite nuspaudę, kad būtų atidarytas meniu, atidaromas spustelėjus dešinįjį pelės klavišą. Tolinimas Išskėskite savo du pirštus ant jutiklinio laukelio. Suglauskite savo du pirštus ant jutiklinio laukelio. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 29

30 Slinkimas pirštu Nuvilkti Braukite pirštu, kad slinktumėte aukštyn ir žemyn arba judėtumėte ekranu kairėn arba dešinėn. Vilkite, kad sukurtumėte pasirinkimo langelį aplink kelis elementus. Nuvilkite ir paleiskite elementą, kad perkeltumėte jį į naują vietą. 30 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

31 Naudojimasis jutikliniu pultu Žymeklio judinimas Galite paliesti arba spustelėti bet kurią jutiklinio laukelio vietą, kad suaktyvintumėte žymeklį, tada pirštu perbraukti per jutiklinį laukelį, kad ekrane perkeltumėte žymeklį. Slinkti horizontaliai Slinkti vertikaliai Slinkti įstrižai ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 31

32 Gestai vienu pirštu Spustelėjimas/ spustelėjimas du kartus Spustelėkite programėlę, kad ją pasirinktumėte. Spustelėkite du kartus, kad ją paleistumėte. Nuvilkti ir numesti Spustelėkite du kartus pasirinkite elementą, tada slinkite elementą tuo pačiu pirštu, neatitraukdami piršto nuo jutiklinio laukelio. Norėdami numesti elementą į kitą vietą, atitraukite pirštą nuo jutiklinio laukelio. 32 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

33 Kairysis spustelėjimas Dešiniojo klavišo spustelėjimas Spustelėkite programėlę, kad ją pasirinktumėte. Du kartus spustelėkite programėlę, kad ją paleistumėte. Paspauskite šį mygtuką, kad būtų atidarytas meniu, atidaromas spustelėjus dešinįjį pelės klavišą. PASTABA: Brūkšnine linija apibrėžtai plotai vaizduoja jutiklinio laukelio kairiojo ir dešiniojo pelės klavišų veikimo zonas. Gestai dviem pirštais Bakstelėti Bakstelėkite dviem pirštais jutiklinį pultą, kad imituotumėte dešiniojo pelės klavišo spustelėjimo funkciją. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 33

34 Slinkimas dviem pirštais (aukštyn/žemyn) Slinkimas dviem pirštais (kairėn/dešinėn) Slinkite du pirštus, kad slinktumėte aukštyn arba žemyn. Slinkite du pirštus, kad slinktumėte kairėn arba dešinėn. Tolinimas Artinimas Suglauskite savo du pirštus ant jutiklinio laukelio. Išskėskite savo du pirštus ant jutiklinio laukelio. 34 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

35 Nuvilkti ir numesti Pasirinkite elementą, tada paspauskite ir laikykite nuspaudę kairįjį mygtuką. Kitu pirštu slinkite jutikliniu pultu, kad vilktumėte elementą, tada atkelkite pirštą nuo mygtuko, kad numestumėte elementą. Gestai trimis pirštais Palieskite Bakstelėkite trimis pirštais, kad būtų sužadinta Cortana ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 35

36 Braukti į kairę / dešinę Jei esate atidarę kelias programėles, braukite trimis pirštais į kairę arba dešinę, kad perjungtumėte šias programėles. Braukti aukštyn Braukti žemyn Braukite aukštyn, kad pamatytumėte visas šiuo metu atidarytas programėles. Braukite žemyn, kad būtų parodytas darbalaukis. 36 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

37 Gestai keturiais pirštais Bakstelėjimas Bakstelėkite keturiais pirštais, kad būtų sužadintas Action Center Jutiklinio pulto suasmeninimas 1. Paleiskite All settings (Visi parametrai) iš Action Center. 2. Pasirinkite Devices (Prietaisai), tada pasirinkite Mouse & touchpad (Pelė ir jutiklinis pultas). 3. Nustatykite pageidaujamus parametrus. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 37

38 Klaviatūros naudojimas Funkciniai klavišai ASUS Tablet klaviatūros funkciniais klavišais galima suaktyvinti šias komandas: Įjungia ASUS Tablet Sleep mode (miego režimą) Įjungia ir išjungia Airplane mode (lėktuvo režimą). PASTABA: Įjungus Airplane mode (lėktuvo režimą) nutraukiami visi belaidžiai ryšiai. Patamsina ekraną. Pašviesina ekraną. Įjungiama arba išjungiama ekrano plokštė Perjungia ekrano režimą. PASTABA: Patikrinkite, ar antras monitorius prijungtas prie ASUS Tablet. 38 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

39 Įjungia arba išjungia jutiklinį laukelį. Įjungia arba išjungia garsiakalbį. Mažina garsiakalbio garso lygį. Didina garsiakalbio garso lygį. Windows 10 klavišai Klaviatūroje esantys du specialūs Windows klavišai naudojami taip: Paleidžia pradžios meniu Rodo išskleidžiamąjį meniu ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 39

40 40 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

41 3 skyrius: Windows 10 naudojimas ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 41

42 Pirmasis paleidimas Pirmą kartą paleidus ASUS Tablet, rodoma visa eilė langų, nurodančių, kaip sukonfigūruoti bazines Windows 10 operacinės sistemos nuostatas. Norėdami paleisti ASUS Tablet pirmą kartą: 1. Paspauskite ASUS Tablet maitinimo mygtuką. Palaukite kelias minutes, kol pasirodys sąrankos ekranas. 2. Sąrankos ekrane pasirinkite savo regioną ir kalbą, kurią naudosite savo ASUS Tablet. 3. Atidžiai perskaitykite teisines licencijos sąlygas. Pasirinkite I accept (Aš sutinku). 4. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad sukonfigūruotumėte šiuos pagrindinius elementus: Suasmeninimas Prisijunkite Nuostatos Jūsų paskyra 5. Sukonfigūravus pagrindinius elementus, Windows 10 versija pradeda Jūsų programų ir pageidaujamų nuostatų įdiegimą. Vykstant įdiegimo procesui, užtikrinkite, kad Jūsų ASUS Tablet būtų prijungtas prie elektros tinklo. 6. Įdiegimo procesui pasibaigus rodomas darbalaukis. PASTABA: Ekrano nuotraukos šiame skyriuje pateikiamos tik informaciniais tikslais. 42 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

43 Pradžios meniu Pradžios meniu yra pagrindiniai vartai į jūsų nešiojamojo kompiuterio programas, Windows programėles, aplankus ir parametrus. Pakeisti paskyros parametrus, užraktą arba atsijungti nuo savo paskyros Paleisti programėlę iš pradžios ekrano Paleisti Taskview (užduočių ekraną) Paleisti programėlę iš užduočių juostos Įjungia Search (paiešką) Paleisti pradžios meniu Paleisti All apps (visas programėles) Išjungti, iš naujo paliesti arba užmigdyti savo nešiojamąjį kompiuterį Atidaryti Settings (parametrus) Paleisti File Explorer Galite naudotis pradžios meniu toliau nurodytiems įprastiems veiksmams atlikti: Paleisti programas arba Windows programėles Atidaryti dažniausiai naudojamas programas arba Windows programėles Nustatyti nešiojamojo kompiuterio parametrus Gauti pagalbos, susijusios su Windows operacine sistema Išjungti savo nešiojamąjį kompiuterį Atsijungti nuo Windows arba perjungti kito naudotojo paskyrą ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 43

44 Pradžios meniu atidarymas Spustelėkite Start (pradžios) mygtuką kairiajame apatiniame darbalaukio kampe., esantį Nustatykite pelės žymeklį ant pradžios mygtuko, esančio kairiajame apatiniame darbalaukio kampe, tada spustelėkite jį. Paspauskite Windows logotipo mygtuką klaviatūroje. Programų atidarymas iš pradžios meniu Pradžios meniu dažniausiai naudojamas jūsų nešiojamajame kompiuteryje įdiegtoms programoms atidaryti. Spustelėkite programą, kurią norite įjungti. Nustatykite pelės žymeklį ant programos, tada spustelėkite, kad ji būtų įjungta. Peržiūrėkite programas, spausdami rodyklių mygtukus. Spustelėkite, kad ją paleistumėte. PASTABA: Kairiojo ekrano apačioje pasirinkite All apps (visos programėlės), kad būtų abėcėlės tvarka rodomas visas jūsų nešiojamajame kompiuteryje esančių programų ir aplankų sąrašas. 44 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

45 Windows taikomosios programos Tai pradžios meniu dešiniajame ekrane įkeltos programėlės, kurios yra rodomos programėlių langelių mozaikos formatu greitajai prieigai užtikrinti. PASTABA: Kai kurioms Windows programėlėms visiškai paleisti pirmiausiai reikia prisijungti prie savo Microsoft paskyros. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 45

46 Windows programėlių naudojimas Naudodami nešiojamojo kompiuterio jutiklinį ekraną, jutiklinį pultą arba klaviatūrą, paleiskite, individualizuokite ir uždarykite programas. Windows programėlių paleidimas iš pradžios meniu Spustelėkite programėlę, kurią norite paleisti. Nustatykite pelės žymeklį ant programėlės, tada spustelėkite, kad ji būtų įjungta. Peržiūrėkite programėles, spausdami rodyklių mygtukus. Spustelėkite, kad paleistumėte programėlę. Windows programėlių suasmeninimas Programėlių langelius galite perkelti, pakeisti jų dydį, pašalinti juos iš užduočių juostos arba įkelti į užduočių juostą iš pradžios meniu, atlikdami toliau nurodytus veiksmus: Programėlių perkėlimas Paspauskite ir palaikykite nuspaudę programėlę, paskui nuvilkite ją į naują vietą. Nustatykite pelės žymeklį ant programėlės, paskui vilkite ją į naują vietą. 46 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

47 Programėlių langelių dydžio keitimas Paspauskite ir palaikykite nuspaudę programėlę, tada spustelėkite ir pasirinkite programėlės langelio dydį. Nustatykite pelės žymeklį ant programėlės, tada spustelėkite ją dešiniuoju pelės klavišu, paskui spustelėkite Resize (keisti dydį) ir pasirinkite programėlės langelio dydį. Raskite programėlę, spausdami rodyklių mygtukus. Paspauskite, tada pasirinkite Resize (keisti dydį) ir pasirinkite programėlės langelio dydį. Programėlių langelių šalinimas iš pradžios ekrano Paspauskite ir palaikykite nuspaudę programėlę, tada spustelėkite piktogramą. Nustatykite pelės žymeklį ant programėlės, tada spustelėkite ją dešiniuoju pelės klavišu, paskui spustelėkite Unpin from Start (pašalinti iš pradžios ekrano). Raskite programėlę, spausdami rodyklių mygtukus. Paspauskite (pašalinti iš pradžios ekrano)., tada pasirinkite Unpin from Start ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 47

48 Programėlių įkėlimas į užduočių juostą Paspauskite ir palaikykite nuspaudę programėlę, tada spustelėkite Pin to taskbar (įkelti į užduočių juostą). Nustatykite pelės žymeklį ant programėlės, tada spustelėkite ją dešiniuoju pelės klavišu, paskui spustelėkite Pin to taskbar (įkelti į užduočių juostą). Raskite programėlę, spausdami rodyklių mygtukus. Paspauskite į užduočių juostą)., tada pasirinkite Pin to taskbar (įkelti Programėlių įkėlimas į pradžios meniu Atidarę All apps (visos programėlės), paspauskite ir palaikykite nuspaudę programėlę, kurią norite įtraukti į pradžios meniu, tada spustelėkite Pin to Start (įkelti į pradžios ekraną). Atidarę All apps (visos programėlės), nustatykite pelės žymeklį ant programėlės, kurią norite įtraukti į pradžios meniu, ir spustelėkite ją dešiniuoju pelės klavišu, tada spustelėkite Pin to Start (įkelti į pradžios ekraną). Atidarę All apps (visos programėlės), paspauskite programėlę, kurią norite įtraukti į pradžios meniu, tada pasirinkite Pin to Start (įkelti į pradžios ekraną). 48 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

49 Užduočių peržiūra Greitai perjunkite atidarytas programėles ir programas, naudodami užduočių peržiūros funkciją; užduočių peržiūrą taip pat galite naudoti darbalaukio ekranams perjungti. Užduočių peržiūros paleidimas Spustelėkite užduočių juostoje piktogramą braukite pirštu nuo ekrano kairiojo krašto. arba Nustatykite pelės žymeklį ant užduočių juostos piktogramos ir spustelėkite ją. Paspauskite klaviatūroje. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 49

50 Įterpimo funkcija Įterpimo funkcija rodo dvi vienas šalia kitos atidarytas programėles, leisdama jums dirbti arba perjungti abi programėles. Įterpimo taškai Galite nuvilkti programėles į šiuos taškus, kad jos būtų įterptos. 50 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

51 Įterpimo funkcijos naudojimas 1. Įjunkite programėlę, kurią norite įterpti. arba 2. Nuvilkite programėlės pavadinimo juostą į ekrano pakraštį, kad ji būtų įterpta. 3. Įjunkite kitą programėlę ir pakartokite pirmiau nurodytus veiksmus, kad būtų įterpta kita programėlė. 1. Įjunkite programėlę, kurią norite įterpti. 2. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką, tada spauskite rodyklių mygtukus, kad nufotografuotumėte programėlę. 3. Įjunkite kitą programėlę ir pakartokite pirmiau nurodytus veiksmus, kad būtų įterpta kita programėlė. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 51

52 Action Center Action Center surenka visų programėlių pranešimus ir parodo juos vienoje vietoje, kurioje galite į juos reaguoti. Jo apačioje taip pat yra tikrai naudingas skyrius Quick Actions. Action Center paleidimas Spustelėkite užduočių juostoje piktogramą braukite pirštu nuo ekrano dešiniojo krašto. arba Nustatykite pelės žymeklį ant užduočių juostos piktogramos ir spustelėkite ją. Paspauskite klaviatūroje. 52 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

53 Kiti klaviatūros spartieji klavišai Naudodami klaviatūrą, taip pat galite naudoti toliau nurodytus sparčiuosius klavišus taikomosioms programoms atidaryti ir naršyti Windows 10. \ Paleidžia Start menu (pradžios meniu) Paleidžia Action Center (veiklos centrą) Atidaro darbalaukį Paleidžia File Explorer Atidaro Share (bendrinimo) ekraną Atidaro Settings (parametrus) Atidaro valdymo skydelį Connect (prisijungti) Suaktyvina ekrano fiksavimo funkciją Sumažina šiuo metu aktyvų langą ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 53

54 Įjungia Search (paiešką) Atidaro Project (projekto) ekraną Atidaro langelį Run (Paleisti) Atidaro Ease of Access Center (Lengvos prieigos centrą) Atidaromas pradžios mygtuko kontekstinis meniu Įjungia didinimo piktogramą ir priartina ekraną Atitolina ekraną Atidaro Narrator Settings (Pasakotojo nuostatas) 54 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

55 Prisijungimas prie belaidžių tinklų Wi-Fi Nešiojamajam kompiuteriui užmezgus Wi-Fi ryšį, galite naudotis el. paštu, naršyti internetą ir dalytis programomis per socialinių tinklų svetaines. SVARBU! Norėdami įjungti ASUS Tablet Wi-Fi ryšį, būtinai patikrinkite, ar išjungtas Airplane mode (Skrydžio režimas). Išsamiau skaitykite šio vadovo skyriuje Airplane mode (Skrydžio režimas). Wi-Fi įgalinimas Prijunkite savo nešiojamąjį kompiuterį prie Wi-Fi tinklo, atlikę toliau nurodytus veiksmus: 1. Užduočių juostoje pasirinkite piktogramą. arba 2. Pasirinkite piktogramą, kad įjungtumėte Wi- Fi. 3. Iš galimų Wi-Fi ryšių sąrašo pasirinkite prieigos tašką. 4. Norėdami įjungti tinklo ryšį, spustelėkite Connect (prisijungti). PASTABA: Prieš suaktyvinant Wi-Fi ryšį, galite būti paraginti įvesti saugos raktą. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 55

56 Bluetooth Naudokite Bluetooth, jeigu norite lengviau dalytis duomenimis belaidžiu ryšiu su kitais prietaisais, turinčiais Bluetooth funkciją. SVARBI INFORMACIJA! Įjungus Aipplane mode (skrydžio režimą), ši funkcija išjungiama. Prieš įjungdami Bluetooth ryšį, įsitikinkite, ar Aipplane mode (skrydžio režimas) yra išjungtas. Prijungimas prie kitų Bluetooth funkciją turinčių prietaisų Norėdami dalytis duomenimis, privalote sujungti ASUS Tablet ir kitus Bluetooth funkciją turinčius prietaisus. Prijunkite savo prietaisus, atlikdami toliau nurodytus veiksmus: 1. Atidarę pradžios meniu, pasirinkite Settings (parametrai). arba 2. Pasirinkite Devices (prietaisai), tada pasirinkite Bluetooth, kad būtų ieškoma prietaisų su veikiančia Bluetooth funkcija. 3. Pasirinkite prietaisą iš rodomo sąrašo. Palyginkite ASUS Tablet slaptąjį kodą su slaptuoju kodu, išsiųstu į pasirintką prietaisą. Jeigu jie sutampa, spustelėkite Yes (taip), kad sėkmingai sujungtumėte savo nešiojamąjį kompiuterį su tuo prietaisu. PASTABA: Kartais bandant prijungti Bluetooth funkciją turinčius prietaisus, galite būti paraginti įvesti slaptąjį ASUS Tablet kodą. 56 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

57 Skrydžio režimas Airplane mode (Skrydžio režimas) atjungia belaidžius ryšius, kad skrydžio metu galėtumėte saugiai naudoti savo ASUS Tablet. PASTABA: Susisiekite su oro linijomis ir sužinokite daugiau apie susijusias siūlomas paslaugas per skrydį ir apribojimus, kurių būtina laikytis ASUS Tablet naudojantis skrydžio metu. Skrydžio režimo įjungimas 1. Paleidžia Action Center (veiklos centrą) iš užduočių juostos. arba 2. Pasirinkite piktogramą, kad įjungtumėte Airplane (skrydžio) režimą. Paspauskite. Skrydžio režimo išjungimas 1. Paleidžia Action Center (veiklos centrą) iš užduočių juostos. arba 2. Pasirinkite piktogramą, kad išjungtumėte Airplane (skrydžio) režimą. Paspauskite. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 57

58 ASUS Tablet išjungimas ASUS Tablet išjungsite atlikę vieną iš nurodytų veiksmų: arba Atidarykite pradžios meniu, tada pasirinkite > Shut down (išjungti), kad išjungtumėte įpratu būdu. Pridijungimo ekrane pasirinkite > Shut down (išjungti). Paspauskite, kad įjungtumėte Shut Down Windows (išjungti Windows ). Iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite Shut Down (išjungti), o tada paspauskite OK (gerai).) Jeigu ASUS Tablet nereaguoja, paspauskite maitinimo mygtuką ir laikykite paspaudę bent keturias (4) sekundes, kol ASUS Tablet išsijungs. 58 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

59 Nešiojamojo kompiuterio miego režimo įjungimas Norėdami įjungti nešiojamojo kompiuterio miego režimą: arba Atidarykite pradžios meniu, tada pasirinkite > Sleep (užmigdyti), kad nešiojamasis kompiuteris užmigtų. Pridijungimo ekrane pasirinkite > Sleep (užmigdyti). Paspauskite, kad įjungtumėte Shut Down Windows (išjungti Windows ). Iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite Sleep (užmigdyti), o tada paspauskite OK (gerai). PASTABA: Nešiojamojo kompiuterio miego režimą taip pat galite įjungti vieną kartą paspausdami maitinimo mygtuką. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 59

60 60 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

61 4 skyrius: Automatinis tikrinimas įjungus kompiuterį (POST) ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 61

62 Automatinis tikrinimas įjungus kompiuterį (POST) Automatinis tikrinimas įjungus kompiuterį (angl. Power-on Selftest POST) tai programinės įrangos kontroliuojami diagnostiniai patikrinimai, atliekami įjungus ASUS planšetinį kompiuterį arba atlikus pakartotinę jo keltį. Programinė įranga, kontroliuojanti POST, yra įdiegta kaip nuolatinė ASUS planšetinio kompiuterio struktūros dalis. POST naudojimas prieigai prie BIOS ir trikčių diagnostikos Atliekant POST procedūrą, galite gauti prieigą prie BIOS nuostatų arba paleisti trikčių diagnostikos parinktis, naudodami funkcinius ASUS planšetinio kompiuterio klavišus. Išsamiau galite sužinoti perskaitė šią informaciją. BIOS Pagrindinė įvesties ir išvesties sistema (angl. Basic Input and Output System BIOS), saugo sistemos aparatinės įrangos nuostatas, reikiamas ASUS planšetinio kompiuterio sistemai paleisti. Numatytosios BIOS nuostatos taikomos daugeliui ASUS planšetinio kompiuterio sąlygų. Nekeiskite numatytųjų BIOS nuostatų, išskyrus šiomis aplinkybėmis: Įkraunant sistemą ekrane rodomas klaidos pranešimas ir reikalaujama, kad jūs paleistumėte BIOS sąranką. Įdiegėte naują sistemos sudedamąją dalį, kuriai reikia papildomų BIOS nuostatų arba atnaujinimų. ĮSPĖJIMAS: Naudojant netinkamas BIOS nuostatas, sistema gali tapti nestabili arba nebepasileisti. Primygtinai rekomenduojame BIOS nuostatas keisti tik padedant kvalifikuotam kompiuterių meistrui. Prieiga prie BIOS Atlikite pakartotinę ASUS planšetinio kompiuterio sistemos keltį, o tada, atliekant POST, paspauskite. 62 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

63 BIOS nuostatos PASTABA: Šiame skirsnyje pateikti BIOS ekranai skirti tik susipažinti. Tikrieji ekranai gali skirtis priklausomai nuo modelių ir teritorijų. Galite paspausti <Power> + <Volume up>, norėdami sužadinti klavišą <Enter>, ir <Power> + <Volume down>, norėdami sužadinti klavišą <Esc>. Įkrova Šis meniu leidžia nustatyti įkrovos parinkčių prioritetus. Nustatydami įkrovos prioritetus, galite vadovautis šiais veiksmais. 1. Boot (Paleidimas) ekrane, pasirinkite Boot Option #1 (1 paleidimo parinktis). Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Boot Option Priorities Boot Option #1 [Windows Boot Manager] Sets the system boot order F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC/Right Click : Exit Version Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 63

64 2. Paspauskite klavišą ir įrenginį pasirinkite kaip Boot Option #1 (1 paleidimo parinktis). Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Boot Option Priorities Boot Option #1 [Windows Boot Manager] Sets the system boot order Boot Option #1 Windows Boot Manager Disabled F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC/Right Click : Exit Version Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. 64 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

65 Apsauga Šis meniu leidžia jums nustatyti ASUS planšetinio kompiuterio administratoriaus ir vartotojo slaptažodžius. Jis taip pat leidžia jums kontroliuoti prieigą prie jūsų ASUS planšetinio kompiuterio standžiojo disko, įvesties/išvesties (I/O) sąsajos ir USB sąsajos. PASTABA: Jeigu nustatysite User Password (vartotojo slaptažodį), privalėsite jį įvesti prieš paleisdami ASUS planšetinio kompiuterio ir ASUS mobiliojo prijungimo bloko operacinę sistemą. Jeigu nustatysite Asministrator Password (administratoriaus slaptažodį), privalėsite jį įvesti prieš atidarydami BIOS. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Password Description If ONLY the Administrator s password is set, then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup. If ONLY the user s password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup, the User will have Administrator rights. Administrator Password Status NOT INSTALLED User Password Status NOT INSTALLED Administrator Password User Password Secure Boot Menu Set Administrator Password. The password length must be in the following range: Minimum length 3 Maximum length 20 Must type with character: a-z, 0-9 F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC/Right Click : Exit Version Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Version Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 65

66 Slaptažodžio nustatymas: 1. Security (Saugumas) ekrane pasirinkite Setup Administrator Password (Administratoriaus slaptažodžio nustatymas) arba User Password (Naudotojo slaptažodis). 2. Surinkite slaptažodį ir spauskite. 3. Slaptažodžio patvirtinimui surinkite jį pakartotinai ir spauskite. Slaptažodžio trynimas: 1. Security (Saugumas) ekrane pasirinkite Setup Administrator Password (Administratoriaus slaptažodžio nustatymas) arba User Password (Naudotojo slaptažodis). 2. Įveskite dabartinį slaptažodį ir paspauskite mygtuką. 3. Lauką Create New Password (Sukurti naują slaptažodį) palikite tuščią ir paspauskite mygtuką. 4. Patvirtinimo langelyje pasirinkite Yes (taip), o tada paspauskite. 66 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

67 Išsaugoti ir uždaryti Norėdami išsaugoti konfigūracijos nuostatas, prieš uždarydami BIOS, pasirinkite Save Changes and Exit (išsaugoti pakeitimus ir uždaryti). Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Save Changes and Exit Discard Changes and Exit Exit system setup after saving the changes. Save Options Save Changes Discard Changes Restore Defaults Boot Override Windows Boot Manager Launch EFI Shell from filesystem device F1 : General HelpsS F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC/Right Click : Exit Version Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 67

68 BIOS atnaujinimas 1. Sužinokite tikslų ASUS planšetinio kompiuterio modelį, paskui atsisiųskite iš ASUS tinklavietės naujausią jūsų modeliui tinkamą BIOS failą. 2. Išsaugokite atsisiųsto BIOS failo kopiją išoriniame atminties įrenginyje. 3. Prijunkite išorinį atminties įrenginį prie savo ASUS planšetinio kompiuterio. 4. Atlikite pakartotinę ASUS planšetinio kompiuterio sistemos keltį, o tada, atliekant POST, paspauskite. 5. Naudodamiesi BIOS nustatymo programa, spustelėkite Advanced > Start Easy Flash (išplėstinės nuostatos > Start Easy Flash ), tada spauskite. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Start Easy Flash Network Stack Configuration USB Configuration Press Enter to run the utility to select and update BIOS. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC/Right Click : Exit Version Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. 68 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

69 6. Suraskite atsisiųstą ir išoriniame atminties įrenginyje išsaugotą BIOS failą, po to paspauskite. ASUSTek EasyFlash Utility FLASH TYPE : Generic Flash Type Current BIOS Platform : T101 Version : 101 Build Date : Oct Build Time : 11:51:05 New BIOS Platform : Unknown Version : Unknown Build Date : Unknown Build Time : Unknown FSO FS1 FS2 FS3 FS4 0 EFI <DIR> [ ] : Switch [ ] : Choose [q] : Exit [Enter] : Enter/Execute 7. Po BIOS atnaujinimo proceso spustelėkite Exit > Restore Defaults (išeiti > atkurti numatytąsias nuostatas), kad būtų atkurtos sistemos numatytosios nuostatos. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 69

70 Sistemos atkūrimas Naudojant ASUS planšetinio kompiuterio sistemos atkūrimo parinktis galima atkurti pradinę sistemos būseną arba tiesiog atnaujinti jos nuostatas, kad ji geriau veiktų. SVARBU! Prieš pasirinkdami bet kokią ASUS planšetinio kompiuterio atkūrimo parinktį, sukurkite visų savo duomenų atsarginę kopiją. Užsirašykite savo pačių nustatytas svarbias nuostatas, pavyzdžiui tinklo parametrus, vartotojų vardus ir slaptažodžius, kad neprarastumėte duomenų. Prieš pradėdami sistemos atkūrimą, būtinai patikrinkite, ar nešiojamasis kompiuteris prijungtas prie elektros tinklo. Windows 10 leidžia pasirinkti bet kurią iš šių atkūrimo parinkčių: Išsaugok mano failus - ši parinktis leidžia atnaujinti ASUS planšetinio kompiuterio sistemą neliečiant Jūsų asmeninių failų (nuotraukų, muzikos ir vaizdo įrašų, dokumentų) ir programėlių iš Windows saugyklos. Naudodami šią parinktį, galite atkurti numatytąsias savo ASUS planšetinio kompiuterio nuostatas ir ištrinti kitas įdiegtas programėles. Pašalink viską - ši parinkti atkuria Jūsų ASUS planšetinio kompiuteriogamyklos nuostatas. Prieš atlikdami šį veiksmą, privalote sukurti visų savo duomenų atsarginę kopiją. Go back to an earlier build (sugrįžti prie ankstesnės formos) - Ši parinktis leidžia sugrįžti prie ankstesnės formos. Pasinaudokite šia parinktimi, jeigu ši forma jums neveikia. 70 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

71 Advanced startup (išplėstinis paleidimas) naudojant šią parinktį galima pasirinkti kitas išplėstines ASUS planšetinio kompiuterio atkūrimo nuostatas, pavyzdžiui: - paleisti nešiojamąjį kompiuterį naudojant USB įrenginį, tinklo ryšį arba Windows atkūrimo DVD diską; - naudoti Troubleshoot (trikčių šalinimo priemonę) bet kuriai iš šių išplėstinių atkūrimo parinkčių įjungti: System Restore (sistemos atkūrimas), System Image Recovery (sistemos vaizod atkūtimas), Startup Repair (paleidimo taisymas), Command Prompt (raginimai atlikti komandas), UEFI Firmware Settings (UEFI programinėsaparatinės įrangos parametrai), Startup Settings (paleidimo nuostatos). Atkūrimo parinkties įjungimas Jeigu norite gauti prieigą prie savo ASUS planšetinio kompiuterio atkūrimo parinkčių ir panaudoti bet kurią iš jų, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 1. Atidarykite Settings (parametrus) ir pasirinkite Update and security (atnaujinimas ir apsauga). ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 71

72 2. Iš parinkčių Update and security (naujinimas ir apsauga) pasirinkite Recovery (atkūrimas), tada pasirinkite norimą atlikti atkūrimo parinktį. 72 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

73 Patarimai ir DUK ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 73

74 Naudingi patarimai kaip naudoti ASUS Tablet Kad galėtumėte geriau išnaudoti ASUS Tablet, prižiūrėti sistemos veikimą ir užtikrinti, kad visi jūsų duomenys laikomi saugiai, toliau pateikiame naudingų patarimų: Nuolat atnaujinkite Windows sistemą, kad užtikrintumėte, jog jūsų programos būtų apsaugotos naujausiomis saugos nuostatomis. Naudokite antivirusinę programą, kad apsaugotumėte duomenis, ir nuolat ją naujinkite. Neišjunginėkite ASUS Tablet priverstinai, nebent nėra kitos galimybės. Visada darykite atsargines duomenų kopijas, ir naudokite išorinę atmintinę atsarginėms duomenų kopijoms laikyti. ASUS Tablet nenaudokite ypač aukštoje temperatūroje. Jei ketinate ASUS Tablet nenaudoti ilgą laiką (bent mėnesį), rekomenduojame išimti akumuliatorių, jei jis išimamas. Prieš ASUS Tablet nustatydami iš naujo, atjunkite išorinius įrenginius ir įsitikinkite, kad turite: Gaminio operacinės sistemos ir kitų įdiegtų programų raktą; Atsarginius duomenis; Prisijungimo vardą ir slaptažodį; Prisijungimo prie interneto informaciją. 74 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

75 DUK apie programinę-aparatinę įrangą 1. Kai įjungiu ASUS Tablet, ekrane pasirodo juodas arba spalvotas taškas. Ką daryti? Nors šie taškai paprastai pasirodo ekrane, sistemai poveikio jie neturi. Jei šis reiškinys kartojasi ir turi įtakos sistemos veikimui, kreipkitės į įgaliotąjį ASUS paslaugų centrą. 2. ASUS Tablet ekrano spalva ir ryškumas nevienodi. Kaip juos sureguliuoti? Ekrano spalvai ir ryškumui įtakos gali turėti dabartinė ASUS Tablet padėtis ir ekrano atlenkimo kampas. Ryškumas ir spalva taip pat gali priklausyti nuo modelio. Galite naudoti funkcinius klavišus arba operacinės sistemos ekrano nuostatas ekrano išvaizdai reguliuoti. 3. Kaip galėčiau pailginti akumuliatoriaus tarnavimo laiką? Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų: Funkciniais klavišais reguliuoti ekrano ryškumą. Jei nenaudojate Wi-Fi jungties, įjunkite Airplane mode (orlaivio) režimą. Atjunkite nenaudojamus USB įrenginius. Uždarykite nenaudojamas, ypač daug atminties užimančias, programas. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 75

76 4. Nedega akumuliatoriaus kontrolinė lemputė. Kas negerai? Patikrinkite, ar gerai prijungti maitinimo adapteris arba akumuliatorius. Galite atjungti maitinimo adapterį arba akumuliatorių, palaukti minutę, paskui vėl prijungti juos prie maitinimo lizdo ir ASUS Tablet. Jei problema liko, pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS aptarnavimo centrą. 5. Kodėl neveikia jutiklinis pultas? Paspauskite, kad aktyvintumėte jutiklinį pultą. 6. Kai paleidžiu garso ir vaizdo failus, kodėl negirdžiu garso iš kompiuterio garsiakalbių? Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų: Paspauskite, kad įjungtumėte garsiakalbio garsumą. Patikrinkite, ar garsiakalbiai nebuvo pritildyti. Patikrinkite, ar neprijungtas ausinių kištukas, ir ištraukite jį. 7. Ką daryti, jei pamesčiau ASUS Tablet maitinimo adapterį arba akumuliatorius nustotų veikti? Pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS paslaugų centrą. 76 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

77 8. Negaliu tinkamai paspausti ASUS Tablet klavišų, nes žymiklis visą laiką juda. Ką daryti? Patikrinkite, ar, rašant klaviatūra, kas nors atsitiktinai nespaudžia ar neliečia jutiklinio pulto. Jutiklinį pultą galima pasyvinti paspaudžiant. 9. Kai spaudžiu klavišus su raidėmis U, I ir O, klaviatūra rodo ne raides, o skaičius. Kaip juos pakeisti? Spauskite kompiuterio klavišą arba (tam tikruose modeliuose), kad išjungtumėte šią funkciją, ir naudokite minėtus klavišus raidėms įvesti. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 77

78 DUK apie programas 1. Kai įjungiu ASUS Tablet, maitinimo indikatorius užsidega, o disko aktyvumo indikatorius ne. Taip pat nevyksta ir sistemos įkrova. Kaip pašalinti šį nesklandumą. Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų: ASUS planšetinį kompiuterį išjunkite priverstinai, palaikydami nuspaudę maitinimo mygtuką mažiausiai keturias (4) sekundes. Patikrinkite, ar maitinimo adapteris ir akumuliatorius įdėti tinkamai, paskui įjunkite ASUS Tablet. Jei problema liko, pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS aptarnavimo centrą. 2. Ką daryti, kai ekrane rodomas šis pranešimas: Remove disks or other media. Press any key to restart. (Išimkite diską arba kitą laikmeną. Paspauskite bet kurį klavišą, kad paleistumėte iš naujo.)? Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų: Atjunkite visus USB įrenginius, paskui ASUS Tablet paleiskite iš naujo. Išimkite optiniame diskų įrenginyje paliktus optinius diskus, paskui paleiskite iš naujo. Jei nesklandumas liko, ASUS Tablet gali turėti atminties saugyklos problemą. Pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS paslaugų centrą. 3. ASUS Tablet įkrova vyksta lėčiau nei visada, o operacinė sistema delsia. Kaip tai pataisyti? Panaikinkite neseniai įdiegtas arba į operacinės sistemos paketą neįtrauktas programas, paskui sistemą paleiskite iš naujo. 78 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

79 4. Nevyksta ASUS Tablet įkrova. Kaip tai pataisyti? Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų: Pašalinkite visus prie ASUS Tablet prijungtus įrenginius, paskui sistemą paleiskite iš naujo. Jei problema liko, pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS aptarnavimo centrą. 5. Kodėl ASUS Tablet neatsibunda po miego arba užmigdymo režimo? Reikia paspausti maitinimo mygtuką, kad būtų tęsiama paskutinė darbinė būsena. Gali būti, kad ASUS Tablet visiškai išnaudojo akumuliatoriaus galią. Prijunkite maitinimo adapterį prie ASUS Tablet ir elektros tinklo, paskui paspauskite maitinimo mygtuką. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 79

80 80 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

81 Priedai ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 81

82 Vidiniams modemams taikomų standartų atitiktis ASUS Tablet su vidiniu modemu modelis atitinka JATE (Japonija), FCC (JAV, Kanada, Korėja, Taivanas) ir CTR21 standartus. Vidinis modemas patvirtintas pagal Europos Tarybos sprendimą 98/482/EB dėl paneuropinio bendrojo galinių įrenginių prijungimo prie analoginių viešųjų komutuojamų telefono tinklų (angl. PSTN). Tačiau dėl skirtingų, įvairiose šalyse pateikiamų PSTN sąlygų šis patvirtinimas pats savaime nesuteikia besąlygiškos sėkmingo veikimo garantijos kiekviename PSTN tinklo galinio įrenginio taške. Kilus problemų, pirmiausia susisiekite su savo įrenginio tiekėju. Apžvalga 1998 m. rugpjūčio 4 d. EB oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas Europos Tarybos sprendimas dėl CTR 21. CTR 21 taikomas visiems ne balso galiniams įrenginiams su DTMF rinkimo sistemomis, kurie yra skirti prijungti prie PSTN (analoginių viešųjų komutuojamų telefono tinklų). CTR 21 (Bendrasis techninis reglamentas) dėl galinių įrenginių (išskyrus balso telefonijos pagrįstų atvejų paslaugas palaikančius galinius įrenginius) prijungimo prie analoginių viešųjų komutuojamų telefono tinklų, kai tinklo adresavimas, jei jis teikiamas, atliekamas dvitone daugiadažne (DTMF) signalizavimo sistema. 82 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

83 Tinklo suderinamumo deklaracija Pareiškimas, kurį gamintojas privalo pateikti informuotajai institucijai ir pardavėjui: Ši deklaracija apima tinklus, su kuriais šis įrenginys skirtas dirbti, ir bet kokius nurodytus tinklus, su kuriais šis įrenginys gali turėti bendrų veikimo sunkumų. Pareiškimas, kurį gamintojas privalo pateikti vartotojui: Ši deklaracija apima tinklus, su kuriais šis įrenginys skirtas dirbti, ir bet kokius nurodytus tinklus, su kuriais šis įrenginys gali turėti bendrų veikimo sunkumų. Gamintojas pareiškime taip pat aiškiai nurodo atvejus, kai tinklo suderinamumas priklauso nuo fizinių nustatymų ir pakeistų programinės įrangos parametrų. Be to, gamintojas pataria vartotojui, kad šis, norėdamas naudoti šį įrenginį kitame tinkle, susisiektų su pardavėju. Iki šiol informuotoji institucija CETECOM, naudodama CTR 21, paskelbė keletą paneuropinių patvirtinimų. Rezultatas - sukurti pirmieji Europos modemai, kuriems nereikia kontrolės patvirtinių įvairiose Europos šalyse. Bebalsė įranga Tai gali būti atsakikliai ir telefonai su garsiakalbiais, taip pat modemai, fakso aparatai, automatiniai rinkikliai ir avarinių signalų sistemos. Neįtraukiama įranga, kurios galutiniam vartotojui pateikiamos kalbos kokybė yra kontroliuojama reglamentais (pvz., telefonai su telefonų rageliais, o kai kuriose šalyse ir belaidžiai telefonai). ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 83

84 Šioje lentelėje pateiktos šalys, kuriose šiuo metu galioja CTR21 standartas. Šalis Taikoma Papildomi bandymai Austrija 1 Taip Ne Belgija Taip Ne Čekijos Respublika Ne Netaikytina Danija 1 Taip Taip Suomija Taip Ne Prancūzija Taip Ne Vokietija Taip Ne Graikija Taip Ne Vengrija Ne Netaikytina Islandija Taip Ne Airija Taip Ne Italija Vis dar nepatvirtinta Vis dar nepatvirtinta Izraelis Ne Ne Lichtenšteinas Taip Ne Liuksemburgas Taip Ne Nyderlandai 1 Taip Taip Norvegija Taip Ne Lenkija Ne Netaikytina Portugalija Ne Netaikytina Ispanija Ne Netaikytina Švedija Taip Ne Šveicarija Taip Ne Jungtinė Karalystė Taip Ne 84 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

85 Šie duomenys nukopijuoti iš CETECOM ir pateikti be jokių įsipareigojimų. Šios lentelės naujinimus rasite tinklapyje html. 1 Nacionaliniai reikalavimai taikomi tik tuo atveju, jeigu įrenginyje gali būti naudojamas impulsinis numerio rinkimas (gamintojai gali pateikti vartotojo vadove, kad įrenginys skirtas tik DTMF impulsų siuntimui, tuomet papildomų bandymų atlikti nereikia). Nyderlanduose nuosekliajam jungimui ir skambintojo ID įrenginiams būtina atlikti papildomus bandymus. Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) pareiškimas Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų: Šis įrenginys negali sukelti kenksmingų trikdžių ir Šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, tame tarpe ir galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą. Ši įranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomas ribas, pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos sukurtos siekiant užtikrinti protingą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių diegint gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl gali sukelti žalingus radijo ryšiui trikdžius, jei sumontuota ir naudojama ne pagal šį naudojimo vadovą. Tačiau negalime garantuoti, kad trikdžių nepasitaikys priklausomai nuo konkretaus diegimo. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalo gavimą, tai nustatysite įjungdami ir išjungdami įrangą, rekomenduojame pašalinti trikdį vienu iš toliau išvardintų būdų: Perorientuokite gavimo anteną arba pakeiskite jos buvimo vietą. Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 85

86 Įjunkite įrangą į kitą grandinės lizdą nei imtuvas. Paprašykite atstovo arba patyrusio radijo / televizijos techniko pagalbos. ĮSPĖJIMAS! Ekranuotų maitinimo kabelių naudojimas yra reikalaujamas sutinkamai su FCC spinduliuotės ribų reikalavimais bei siekiant išvengti šalia esančių radijo ar televizijos signalų trikdžių. Būtina naudoti tik tiekiamą maitinimo kabelį. Naudokite tik ekranuotus kabelius, prie šios įrangos jungdami įvesties/išvesties įrenginius. Įspėjame jus, kad keitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino šalys, atsakingos už atitiktį, gali atšaukti teisę dirbti su įranga. (Perspausdinta iš Federalinio reglamento kodekso #47, dalis , Vašingtonas DC: Federalinio registro biuras, Nacionaliniai archyvas ir Registrų administracija, JAV Valstybinė leidykla.) 86 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

87 FCC radijo dažnio (RF) poveikio įspėjimo pareiškimas ĮSPĖJIMAS! Bet kokie keitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino šalys, atsakingos už atitiktį, gali atšaukti teisę dirbti su įranga. Gamintojas tvirtina, kad šio įrenginio 2.4GHz dažnio kanalai ribojami nuo 1 iki 11 pagal specialią JAV kontroliuojamą mikroprogramą. Ši įranga atitinka FCC radijo dažnio poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Siekiant atitikti FCC radijo dažnio poveikio reikalavimus, signalo perdavimo metu venkite tiesioginio kontakto su perdavimo antena. Galutiniai vartotojai turi vadovautis specialiomis naudojimo instrukcijomis siekiant atitikti radijo dažnio poveikio reikalavimus. Informacija apie RD poveikį (SAR) Šis įtaisas atitinka vyriausybės reikalavimus dėl radijo bangų poveikio. Šis įtaisas sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų JAV vyriausybės Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) nustatytų radijo dažnių (RD) energijos skleidžiamo poveikio apribojimų. Poveikio standartas išreiškiamas mato vienetu, vadinamu savitosios sugerties sparta arba SAR. FCC nustatyta SAR riba yra 1,6 W/kg. SAR tikrinimas atliekamas naudojant FCC patvirtintas standartines veikimo padėtis, EUT persiunčiant nurodytu energijos lygiu įvairiais kanalais. Didžiausia FCC pranešta šio įrenginio SAR vertė yra 1,08 W/kg, kai T101HA įrenginys laikomas prie kūno. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 87

88 Šiam įrenginiui FCC suteikė Įrangos naudojimo leidimą, kuriame nurodyti visi įvertinti SAR lygiai, atitinkantys FCC RD poveikio nuostatas. Šio įrenginio SAR informacija yra FCC faile, jį galima rasti tinklalapyje įvedus FCC kodą. PAGRINDINIS MODELIS T101H/H101H/ R105H PAGRINDINIO FUNKCIJA ESAMAS MODULIS FKK ID Netaikytina Tik WLAN PPD-QCNFA425 Šis siųstuvas negali būti statomas ir naudojamas kartu su kitomis antenomis ar siųstuvais. Įspėjimas dėl CE ženklo Šis prietaisas atitinka Europos Bendrijos Komisijos RRTGĮ Direktyvos 1999/5/ EB (2017 m. pakeistos direktyva 2014/53/ES), Direktyvos dėl elektromagnetinio suderinamumo 2004/108/EB (2016 m. balandžio mėnesį pakeistos direktyva 2014/30/ES) ir Direktyvos dėl žemos įtampos 2006/95/EB (2016 m. balandžio mėnesį pakeistos direktyva 2014/30/ES) reikalavimus. Šalys, kuriose bus prekiaujama šiuo prietaisu: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT IS LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR 88 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

89 Šis prietaisas išbandytas ir atitinka garso slėgio lygio reikalavimus, numatytus taikytinuose EN :2013 ir (arba) EN :2013 standartuose. Klausą galima negrįžtamai pažeisti, jei ilgą laiką per ausines klausomasi nustačius didelį garsumą. Saugojimasis nuo žalos klausai Norėdami apsisaugoti nuo žalos klausai, ilgai nesiklausykite garsių įrašų. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 89

90 Radijo dažnių (RF) poveikio informacija (SAR) - CE Šis įrenginys atitinka ES rekomendacijos (1999/519/EB) dėl elektromagnetinių laukų poveikio žmonėms apribojimo siekiant saugoti sveikatą reikalavimus. Šie apribojimai yra išsamių rekomendacijų dėl žmonių sveikatos apsaugos dalis. Šias rekomendacijas sukūrė ir patikrino nepriklausomos mokslinės organizacijos, kurios nuolat kruopščiai įvertina mokslinius tyrimus. Europos Tarybos rekomenduojamo mobiliųjų įrenginių poveikio apribojimo vienetas vadinamas specifine sugerties sparta (SAR), jos riba yra 2.0 W/kg, vidutiniškai tenkantys 10 gramų kūno audinio. Šis įrenginys atitinka Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) reikalavimus. Buvo patikrintos šio įrenginio veikimo arti kūno savybės, jos atitinka ICNRP poveikio rekomendacijas ir Europos standartus EN ir EN SAR matuojamas tiesiogiai prie kūno priglaustu prietaisu, tuo pat metu siunčiant didžiausios leidžiamos galios signalą visomis mobiliojo telefono dažnių juostomis. 90 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

91 Bevielio veikimo kanalas skirtingiems domenams Š. Amerika GHz Ch01 per CH11 Japonija GHz Ch01 per CH14 Europa ETSI GHz Ch01 per CH13 Prancūzijos apribotas bevielio dažnio diapazonas Kai kuriose Prancūzijos srityse yra ribojamas dažnių diapazonas. Blogiausiu atveju maksimalus aprobuotas galingumas patalpoje yra: 10mW visam 2.4 GHz diapazonui (2400 MHz MHz) 100mW dažniams tarp MHz ir MHz PASTABA: Kanalai 10 ir 13 imtinai veikia nuo MHz iki MHz diapazone. Yra keletas galimybių darbui lauke: Privačioje nuosavybėje arba privačioje tarnautojų nuosavybėje įrenginio naudojimas vadovaujasi preliminaria Gynybos ministerijos aprobacijos procedūra esant maksimaliai 100mW aprobuotai galiai MHz diapazone. Dirbti lauke viešoje teritorijoje draudžiama. Toliau nurodytuose regionuose visam 2.4 GHz diapazonui: Maksimalus aprobuotas galingumas patalpoje yra 100mW Maksimalus aprobuotas galingumas lauke yra 10mW ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 91

92 Regionai, kuriuose MHz diapazono naudojimas yra leistinas su EIRP esant mažesniam nei 100mW galingumui viduje ir mažesniam nei 10mW lauke. 01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme 32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nièvre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme 64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Saône 71 Saône et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne Panašu, kad šis reikalavimas laikui bėgant keičiasi, suteikiant galimybę jums naudoti bevielio LAN plokštę daugiau Prancūzijos regionų. Patikrinkite ART naujausią informaciją ( PASTABA: Jūsų WLAN plokštė perduoda mažesniu nei 100mW, bet didesniu nei 10mW galingumu. 92 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

93 UL saugos pranešimai Reikalaujama į UL 1459 aprėptį patenkantiems telekomunikacijų (telefoniniams) mechanizmams, kurie bus elektriškai jungiami prie telekomunikacijų tinklo, kurio darbinė įtampa su įžeminimu neviršija 200V piko, 300V nuo piko iki piko amplitudės ir 105Vrms, ir yra montuojami ar naudojami pagal Nacionalinį elektros kodeksą (NFPA 70). Naudojant ASUS Tablet modemą, visada būtina vadovautis pagrindiniais saugos reikalavimais siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ir žalos žmonėms riziką, įskaitant: Nedirbkite ASUS Tablet prie vandens, pvz., šalia vonios, vandens rezervuaro, virtuvės kriauklės arba užmerktų skalbinių, drėgname rūsyje ar šalia plaukimo baseino. Nedirbkite ASUS Tablet griaustinio metu. Dėl žaibavimo atsiranda nuotolinio elektros smūgio rizika. Nedirbkite ASUS Tablet, jei patalpoje įvyko dujų nuotėkis. Reikalaujama UL 1642, apimančio pirmines (be pakartotinio įkrovimo) ir antrines (su pakartotiniu įkrovimu) ličio baterijas, naudojamas kaip gaminio maitinimo šaltinis. Šių baterijų sudėtyje yra metalo ličio arba ličio lydinio, arba ličio jonų, ir jos gali būti sudarytos iš vieno elektrocheminio elemento arba dviejų ar daugiau nuosekliai/paraleliai (ar abu atvejai) sujungtų elementų, kurie paverčia cheminę energiją į elektros energiją dėka negrįžtamosios ar grįžtamosios cheminės reakcijos. Nedeginkite ASUS Tablet baterijos įtaiso, norėdami jį utilizuoti, nes gali kilti sprogimo pavojus. Patikrinkite vietinius reglamentus dėl galimų specialiųjų utilizacijos nuostatų siekdami sumažinti žalos žmogui riziką dėl gaisro ar sprogimo. Nenaudokitekitų įrenginių maitinimo adapterių ar baterijų, siekdami sumažinti žalos žmogui riziką dėl gaisro ar sprogimo. Naudokite tik UL sertifikuotus maitinimo adapterius, tiekiamus gamintojo ar aprobuoto pardavėjo. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 93

94 Maitinimo saugos reikalavimas Gaminiai, kurių sunaudojama elektros srovė siekia iki 6A ir kurie sveria daugiau nei 3 kg, privalo turėti patvirtintus maitinimo kabelius, aukštesnės kategorijos arba lygius šiems: H05VV-F, 3G, 0.75mm 2 arba H05VV-F, 2G, 0.75mm 2. Įspėjimai dėl TV imtuvo Pastaba CATV sistemos montuotojui Šiuo priminimu norima atkreipti CATV sistemų montuotojų dėmesį į Nacionalinio elektros kodekso straipsnius, kuriuose pateikiama informacija, kaip teisingai atlikti įžeminimą, ypač akcentuojant, kad bendraašio kabelio skydas turi būti prijungtas prie pastato įžeminimo sistemos praktiniam pritaikymui reikiamu atstumu iki kabelio įvado taško. REACH Sutinkamai su REACH (Chemikalų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimo) reglamento teisine baze, mūsų gaminio sudėtyje esančios cheminės medžiagos nurodytos ASUS REACH tinklavietėje REACH.htm. Macrovision korporacijos įspėjimas apie produktą Šiame gaminyje yra autorių teisių ginama technologija, saugoma JAV patentų ir kitų intelektinės nuosavybės teisių, valdomų Macrovision korporacijos ir kitų šių teisių savininkų. Šios autorių teisių ginamos technologijos gali būti naudojamos tik leidus Macrovision, jos yra skirtos tik namų naudojimui arba tik kitiems ribotiems peržiūros tikslams, nebent būtų gautas Macrovision leidimas naudoti kitaip. Draudžiamas reversinis keitimas arba išardymas. 94 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

95 Įspėjimas dėl ličio naudojimo Šiaurės šalims (ličio jonų baterijoms) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell ambiente. (Italian) VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German) ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish) VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish) VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish) ATTENTION! Il y a danger d explosion s il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French) ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian) (Japanese) ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian) ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 95

96 Optinio diskasukio saugos informacija Lazerio saugos informacija Kompaktinių diskų įrenginio saugos įspėjimas 1 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS ĮSPĖJIMAS! Siekiant išvengti optinio įrenginio lazerio poveikio, nebandykite ardyti ar taisyti optinio įrenginio patys. Savo pačių saugumo sumetimais, pagalbos kreipkitės į specialistus. Priežiūros įspėjimo lipdukas ĮSPĖJIMAS! NEMATOMA LAZERIO SPINDULIUOTĖ ESANT ATIDARYTAM ĮRENGINIUI. NEŽIŪRĖKITE Į SPINDULĮ ARBA ŽIŪRĖKITE TIESIOGIAI NAUDODAMIESI OPTINĖMIS PRIEMONĖMIS. CDRH Reglamentai JAV Maisto ir vaistų administracijos įrenginių ir radiologijos centras (CDRH) 1976 m. rugpjūčio 2 d. priėmė reglamentus dėl lazerinių gaminių. Šie reglamentai taikomi lazeriniams produktams, pagamintiems nuo 1976 m. rugpjūčio 1 d. Atitiktis būtina Jungtinių valstijų rinkoje siūlomiems gaminiams. ĮSPĖJIMAS! Naudodami valdiklius ar reguliatorius, taip pat atlikdami veiksmus kitaip, negu nurodyta šiame vadove arba lazerinio gaminio montažo vadove, galite patirti pavojingą radiacijos poveikį. Įspėjimas dėl dangos SVARBI INFORMACIJA! Siekiant suteikti elektros izoliaciją ir užtikrinti elektrinį saugumą, ASUS Tablet korpusas padengtas izoliuojančia danga, išskyrus šonus, kuriuose yra IO prievadai. 96 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

97 CTR 21 patvirtinimas (nešiojamajam kompiuteriui su įtaisytu modemu) Danish Dutch English Finnish French ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 97

98 German Greek Italian Portuguese Spanish Swedish 98 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

99 ENERGY STAR programos reikalavimus atitinkantis gaminys ENERGY STAR yra bendra JAV Aplinkos apsaugos agentūros ir JAV Energetikos departamento programa, padedanti visiems taupyti pinigus ir saugoti aplinką pasitelkiant energiją taupančius gaminius ir veiklą. Visi ENERGY STAR logotipu pažymėti ASUS gaminiai atitinka programos ENERGY STAR standartus, o energijos taupymo funkcija yra įjungta kaip numatytoji nuostata. Monitorius ir kompiuteris automatiškai perjungiami į laukimo režimą, jeigu per 10 arba 30 minučių vartotojas neatlieka jokio veiksmo. Norėdami pažadinti kompiuterį, spustelėkite pelę arba paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą. Išsamios informacijos apie energijos valdymą ir šio naudą aplinkai rasite apsilankę adresu Be to, daugiau informacijos apie bendrą ENERGY STAR programą rasite adresu energystar.gov. PASTABA: Funkcija Energy Star NEPALAIKOMA gaminiuose, kurie veikia Freedos ir Linux pagrindu. ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 99

100 Pasaulinių aplinkos apsaugos reglamentų atitiktis ir deklaracija Kurdama ir gamindama mūsų produktus, bendrovė ASUS laikosi ekologinio projektavimo principų ir užtikrina, kad kiekvienas ASUS gaminio eksploatavimo etapas atitinka pasaulinius aplinkos apsaugos reikalavimus. Be to, laikydamasi reglamentų reikalavimų, ASUS atskleidžia atitinkamą informaciją. Apsilankę svetainėje adresu rasite informaciją, kurią ASUS atskleidžia pagal reglamentų, kuriais ji vadovaujasi, reikalavimus: Japonijos JIS-C-0950 medžiagų deklaracijos EU REACH SVHC Korėjos RoHS ASUS gaminių perdirbimas / Atliekų grąžinimo paslaugos ASUS perdirbimo ir atliekų grąžinimo programos išplaukia iš mūsų įsipareigojimo laikytis aukščiausių aplinkos apsaugos standartų. Manome, jog suteikiame jums galimybę atsakingai perdirbti mūsų gaminius, elementus, kitus komponentus, taip pat pakavimo medžiagas. Išsamesnės informacijos apie perdirbimą įvairiuose regionuose rasite apsilankę svetainėje adresu Takeback.htm. 100 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

101 We, the undersigned, Manufacturer: Address: Authorized representative in Europe: Address, City: Country: declare the following apparatus: Product name : Model name : EU Declaration of Conformity ASUSTeK COMPUTER INC. 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN ASUS COMPUTER GmbH HARKORT STR , RATINGEN GERMANY ASUS Tablet T101H, H101H, R105H The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: EMC Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016) EN 55032: AC:2013 EN :2014 Class A EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 R&TTE Directive 1999/5/EC EN V1.9.1( ) EN V1.6.1( ) EN V1.4.1( ) EN V9.0.2( ) EN V6.2.1( ) EN V6.2.1( ) EN V6.2.1( ) EN V1.8.1( ) EN V1.5.1( ) EN 50360:2001/A1:2012 EN 62479:2010 EN 62311:2008 EN 55024:2010 EN :2013 EN 55020:2007+A11:2011 EN V1.9.2( ) EN V1.6.1( ) EN V2.1.1( ) EN V1.3.1( ) EN V1.4.1( ) EN V2.2.1( ) EN V1.5.1( ) EN V1.4.1( ) EN V1.1.1( ) EN V1.1.1( ) EN 50566:2013/AC:2014 EN : 2010 LVD Directive 2006/95/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016) EN : 2006 / A12: 2011 EN : 2006 / A2: 2013 Ecodesign Directive 2009/125/EC Regulation (EC) No. 1275/2008 Regulation (EC) No. 642/2009 EN 60065:2002 / A12: 2011 Regulation (EC) No. 278/2009 Regulation (EU) No. 617/2013 RoHS Directive 2011/65/EU Ver CE marking Equipment Class 2 (EU conformity marking) Signature Jerry Shen Printed Name CEO Position Taipei, Taiwan Place of issue 17/6/2016 Date of issue 2016 Year CE marking was first affixed ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas 101

102 We, the undersigned, Manufacturer: Address: Authorized representative in Europe: Address, City: Country: declare the following apparatus: Product name : EU Declaration of Conformity ASUSTeK COMPUTER INC. 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN ASUS COMPUTER GmbH HARKORT STR , RATINGEN GERMANY Mobile Dock Model name : T101H Mobile Dock, H101H Mobile Dock, R105H Mobile Dock The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: EMC Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016) EN 55032: AC:2013 EN :2014 Class A EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 R&TTE Directive 1999/5/EC EN V1.8.1( ) EN V1.6.1( ) EN V1.4.1( ) EN V9.0.2( ) EN V6.2.1( ) EN V6.2.1( ) EN V6.2.1( ) EN V1.7.1( ) EN V1.5.1( ) EN 50360:2001/A1:2012 EN 62479:2010 EN 62311:2008 EN 55024:2010 EN :2013 EN 55020:2007+A11:2011 EN V1.9.2( ) EN V1.6.1( ) EN V2.1.1( ) EN V1.3.1( ) EN V1.4.1( ) EN V2.2.1( ) EN V1.5.1( ) EN V1.4.1( ) EN V1.1.1( ) EN V1.1.1( ) EN 50566:2013/AC:2014 EN 50385:2002 LVD Directive 2006/95/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016) EN : 2006 / A12: 2011 EN : 2006 / A2: 2013 Ecodesign Directive 2009/125/EC Regulation (EC) No. 1275/2008 Regulation (EC) No. 642/2009 EN 60065:2002 / A12: 2011 Regulation (EC) No. 278/2009 Regulation (EU) No. 617/2013 RoHS Directive 2011/65/EU Ver CE marking Equipment Class 1 (EU conformity marking) Signature Jerry Shen Printed Name CEO Position Taipei, Taiwan Place of issue 17/6/2016 Date of issue 2016 Year CE marking was first affixed 102 ASUS Tablet ir ASUS mobiliojo doko elektroninis vartotojo vadovas

LT11526 Antrasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas

LT11526 Antrasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas LT11526 Antrasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama, kopijuojama,

Detaliau

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija Autorių teisių informacija Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

Win10 Commercial User Guide

Win10 Commercial User Guide Vartotojo vadovas Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD yra Advanced Micro Devices, Inc. prekės ženklas. Bluetooth atitinkamo savininko prekės ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi HP Inc.

Detaliau

ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802

ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802 ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802 LT8802 Pirmas leidimas Vasaris 2014 Autorių teisių informacija Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama,

Detaliau

Maisy_LT.book

Maisy_LT.book Įvadas Sveikiname jus, įsigijusius HP pelę. Ši pelė tai naujausias įtaisas iš HP gaminamo plataus išorinių kompiuterio įtaisų asortimento. Ji sukurta taip, kad suteiktų kuo daugiau patogumo ir užtikrintų

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas Dėl programinės įrangos naujinių naudojimasis programinės įrangos sąsaja (įskaitant programinės įrangos funkcijas, naudotojo sąsają ir sąveika, bet tuo neapsiribojant) gali

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5803 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 32PFS5803 43PFS5803 50PFS5803 Turinys 1 Gaukite techninę pagalbą 13.1 Smart TV nustatymai 45 13.2 Smart

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7120 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 65PUK7120 Turinys 1 Televizoriaus apžvalga 1.1 Ultra HD televizorius 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Programų

Detaliau

LT _0704 UG Beo5.indd

LT _0704 UG Beo5.indd Beo5 Vadovas Jūsų asmeninis nuotolinio valdymo pultelis Nuotolinio valdymo pultelis Beo5 pritaikytas paprastai pasiekti jūsų namuose esančius Bang & Olufsen gaminius. Įsigijus Beo5 jūsų Bang & Olufsen

Detaliau

Acer Incorporated

Acer Incorporated WĘC Public Relations Jan Trzupek Tel. +48 730 954 282 Mail: jtrzupek@wec24.pl Naujienų pristatymas Acer išleidžia du viename nešiojamąjį kompiuterį Switch Alpha 12 su Liquid- Cooled technologija Informacijos

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

User Guide

User Guide HP Pocket Playlist Naudotojo vadovas Dokumento Nr. 699916-E22 Antrasis leidimas: 2013 m. sausis Pirmasis leidimas: 2012 m. gruodžio mėn. Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft,

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama.

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama. Naudotojo vadovas TURINYS 1. Bendroji informacija... 4 1.1. Pagrindinės funkcijos... 4 Telefono įjungimas ir išjungimas... 4 SIM kortelės... 4 Įkrovimas... 4 1.2. Telekomunikacijos... 5 1. Telefonas...

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

Microsoft Word - nuraphone User Manual_Lithuanian_FINAL.docx

Microsoft Word - nuraphone User Manual_Lithuanian_FINAL.docx LITHUANIAN Ausinių nuraphone naudotojo vadovas Šiame naudotojo vadove yra visa informacija, kurios reikia norint sukonfigūruoti savo ausines nuraphone ir naudotis visomis jų funkcijomis, naudoti programą

Detaliau

LT_MacBook Pro (13-inch, Late 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) - Essentials.indd

LT_MacBook Pro (13-inch, Late 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) - Essentials.indd MacBook Pro Pagrindai MacBook Pro kompiuteriui su Thunderbolt 3 sąsaja Turinys 4 1 skyrius: Trumpai apie MacBook Pro kompiuterį 4 Susipažinkite su savo MacBook Pro kompiuteriu 5 Apsidairykite 6 Komplektacija

Detaliau

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 1. APIE PASLAUGĄ Paslaugos pavadinimas: Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimo

Detaliau

Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųs

Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųs Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųsti el. paštu ir dalytis mėgiamose socialinėse tinklavietėse.

Detaliau

Navigon 33xx | 43xx max

Navigon 33xx | 43xx max Naudotojo žinynas NAVIGON 33xx 43xx max Lietuvių Sausis 2009 Perbrauktos šiukšlinės ant ratukų simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje šį gaminį reikia šalinti atskirai nuo buitinių atliekų. Tai galioja

Detaliau

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau

Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas

Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas 2009 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo. ATITIKIMO DEKLARACIJA Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-412 atitinka esminius direktyvos

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys MT4 Supreme Edition Trade Terminal Šiame vadove rasite MT4 Supreme Edition diegimo ir naudojimo instrukcijas. Naujajam MT5 Supreme Edition galioja tie patys diegimo ir naudojimo principai. 1.Prekybos terminalo

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.: GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt TURINYS Saugos reikalavimai... 2 Atsakomybės ribojimas... 2 Savybės...

Detaliau

Naudotojo vadovas PocketBook SURFpad 3 (10)

Naudotojo vadovas PocketBook SURFpad 3 (10) Naudotojo vadovas PocketBook SURFpad 3 10,1 Turinys NAUDOJIMO SAUGA 4 Laikymo, nešiojimo ir naudojimo sąlygos 4 Techninė priežiūra 4 Radijo dažnių naudojimo sauga 5 Utilizavimas 5 IŠVAIZDA 7 TECHNINĖS

Detaliau

HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos

HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos Autorių teisės ir prekių ženklai Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2005. Čia pateikiama informacija gali būti keičiama be perspėjimo.

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO IR EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ KIBERNETINĖS ERDVĖS STEBĖSENOS ATASKAITA 2019 m. gegužės 28 d. Vilnius Santrauka: Respublikos Prezidento ir Europos

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

Navigon 23xx | 13xx max

Navigon 23xx | 13xx max Naudotojo žinynas NAVIGON 13xx 23xx Lietuvių Balandis 2009 Perbrauktos šiukšlinės ant ratukų simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje šį gaminį reikia šalinti atskirai nuo buitinių atliekų. Tai galioja

Detaliau

imac Essentials

imac Essentials imac Essentials Turinys 4 1 skyrius. Pirmas žvilgsnis į imac 4 Susipažinkite su imac 5 Pažintinis turas 6 Dirbkite belaidžiu būdu 9 Išorinio ekrano naudojimas 10 2 skyrius. Pradėkime 10 Nustatymas 11 Raskite

Detaliau

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių šalinimas 04 Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

Sistemos specifikacija

Sistemos specifikacija Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) Vartotojo vadovas Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 2(32) Turinys 1. Įvadas...3 2. Finansinių ataskaitų

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Montažų kūrimas iš skaitmeninių nuotraukų naudojant Windows Photo Story 3 programą Photo Story 3 Priedas Windows XP, Windows 8, Windows 10 Skirtas kurti dinamiškus fotoreportažus iš turimų skaitmeninių

Detaliau

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 NAUDOJAMI TERMINAI IR SĄVOKOS... 3 REKOMENDUOJAMI NAUDOTI ĮRANKIAI... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15 2X Series įdiegimo vadovas P/N 00-3250-501-0027-04 ISS 04MAY15 Autoriaus teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikatai Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2015 m.,

Detaliau

BE_RG_est_lat_lit_front.pdf :40:47 HP Photosmart 380 series bendrosios instrukcijos Lietuvos C M Y CM MY CY CMY K

BE_RG_est_lat_lit_front.pdf :40:47 HP Photosmart 380 series bendrosios instrukcijos Lietuvos C M Y CM MY CY CMY K BE_RG_est_lat_lit_front.pdf 21.3.2005 14:40:47 HP Photosmart 380 series bendrosios instrukcijos Lietuvos C M Y CM MY CY CMY K Autorių teisės ir prekių ženklai Hewlett-Packard Development Company, L.P.,

Detaliau

Cloud_sprendimu_salygos.pdf

Cloud_sprendimu_salygos.pdf Sąvokos: SPECIALIOSIOS PUBLIC CLOUD INSTANCE PASLAUGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS Versija: 2012-06-11 GAMA VERSIJA API (Application Programming Interface): Taikomojo programavimo sąsaja, kurią naudodamas Klientas

Detaliau

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd KS360 Naudotojo vadovas www.lgmobile.com P/N : MMBB0313801 (1.0) H ELECTRONICS INC. KS360 L i e t u v i ų Latviešu E e s t i Bluetooth QD ID B014200 Šios knygelės turinys gali skirtis nuo jūsų telefono

Detaliau

Naudotojo vadovas

Naudotojo vadovas Naudotojo vadovas Firmware 5.15 Table of Contents SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS... 6 IŠVAIZDA... 11 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS...12 DARBO PRADŽIA... 13 Akumuliatoriaus įkrovimas 13 Irenginio valdymas 15 Pagrindinio

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS K T U B I B L I O T E K A Centrinė biblioteka K. Donelaičio g. 20 1. 2. 3. Cheminės technologijos fakulteto biblioteka Radvilėnų pl. 19 5. 4. Informatikos fakulteto biblioteka

Detaliau

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Platforma Qlik Sense tai analitikos platforma, naudojanti asociatyvinį analitikos variklį operatyvinėje atmintyje. Remiantis

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustatymus. Automatinio skolinimo paslauga yra efektyvi priemonė

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bibliotekos ištekliai ir paslaugos BIBLIOTEKA Centrinė biblioteka Gedimino g. 50 Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka Studentų g. 56 Informatikos fakulteto biblioteka Studentų g. 50 Statybos

Detaliau

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_ Mokėjimų už automobilio stovėjimą, naudojantis programa m.parking išmaniuosiuose telefonuose, naudotojo gidas Puslapis 1 iš 10 Programa m.parking Vilniuje galima sumokėti vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

HP Officejet K8600 Series Printer User Guide - LTWW

HP Officejet K8600 Series Printer User Guide - LTWW HP Officejet Pro K8600 serijos spausdintuvas Vartotojo vadovas Podręcznik użytkownika HP Officejet Pro K8600 serijos spausdintuvas Vartotojo vadovas Informacija apie autorių teises Hewlett-Packard Development

Detaliau

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009,

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009, husqvarna AUTOMOWER 230 ACX/220 AC NAUDOJIMO INSTRUKCIJA TURINYS 1. Įžanga ir sauga... 5 1.1 Įžanga... 5 1.2 Automower simboliai... 6 1.3 Naudojimo instrukcijos simboliai... 7 1.4 Saugos nurodymai... 8

Detaliau

SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA

SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA UPORABO ²ÍÑÒĞÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ² NAUDOJIMO VADOVAS

Detaliau

Naudotojo vadovas

Naudotojo vadovas Naudotojo vadovas Turinys SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS... 4 IŠVAIZDA... 9 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS...10 DARBO PRADŽIA... 11 Akumuliatoriaus įkrovimas 11 Įrenginio valdymas 13 Pagrindinio meniu apžvalga 14

Detaliau

User Manual PocketBook Basic New 613

User Manual PocketBook Basic New 613 Naudotojo vadovas PocketBook Basiс New Turinys SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS...5 Sandėliavimo, nešiojimo ir naudojimo sąlygos 5 Techninė priežiūra 7 Radijo dažnių (RF) sauga 8 Utilizavimas 9 IŠVAIZDA...10

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas

Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas 2009 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo. ATITIKIMO DEKLARACIJA Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-566 atitinka esminius

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos BPCIS, esančios

Detaliau

MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS,

MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS, MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS, SUKŪRIMO VERSIJA: v0.10 Vilnius 2018 TURINYS 1 Windows

Detaliau

Style Sample for C&N Word Style Sheet

Style Sample for C&N Word Style Sheet IBM naudojimo sąlygos su SaaS susijusios pasiūlymo sąlygos IBM MaaS360 (SaaS) Naudojimo sąlygas (NS) sudaro šios IBM naudojimo sąlygos su SaaS susijusios pasiūlymo sąlygos ( Su SaaS susijusios pasiūlymo

Detaliau

LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema

LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema Turinys Techninės specifikacijos...4 Apsaugos sistemos PITBULL ALARM PRO komponentai...5 1. TRUMPAS 7 ŽINGSNIŲ PASIRENGIMO VADOVAS...6 APŽVALGA...6

Detaliau