Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv."

Transkriptas

1 Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

2 BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6, LT Vilnius 2

3 TURINYS POKYČIAI BANKŲ SEKTORIUJE... 4 TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI... 5 REIKALAVIMŲ VYKDYMAS... 5 PASKOLŲ PORTFELIS... 7 INDĖLIAI BANKUOSE... 9 PELNINGUMAS IR VEIKLOS EFEKTYVUMAS REGULIACINĖ APLINKA Priedas. Pagrindiniai bankų sektoriaus rodikliai

4 2019 m. pirmąjį ketvirtį Lietuvos bankų sąraše jau figūravo trys nauji bankai, o du senbuviai po reorganizacijos jau veikė kaip skyriai. Nors bendra bankų paskolų portfelio grynoji vertė šių metų pirmąjį ketvirtį augo nuosaikiau dėl pokyčių skolinant įmonėms, paskolų būstui įsigyti portfelio augimas lieka gana stabilus. Indėlių suma per 2019 m. pirmus tris mėnesius šiek tiek padidėjo dėl išaugusių valdžios sektoriaus indėlių, tačiau dėl įprastai pastebimo sezoniškumo įmonių ir namų ūkių indėlių suma traukėsi. Ketvirčio pabaigoje pateiktais duomenimis, visi bankai vykdė jiems nustatytus kapitalo reikalavimus. Lietuvos bankų sistema dirbo pelningai. Didžiausią įtaką, kaip ir anksčiau, pelnui turėjo palūkanų pajamos iš skolinimo veiklos. Bankų patiriamos išlaidos ir toliau didėjo, prie to daugiausia prisidėjo per ketvirtį išaugusios personalo išlaidos. Lietuvos bankų sektoriaus efektyvumas vis dar yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje. POKYČIAI BANKŲ SEKTORIUJE 2019 m. pirmąjį ketvirtį Lietuvos bankų sektoriaus struktūra atėjus naujiems dalyviams ir keliems bankams persitvarkius į skyrius pasikeitė m. pirmojo ketvirčio pabaigoje Lietuvoje buvo 7 bankai ir 8 užsienio bankų filialai m. pabaigoje Europos Centriniam Bankui (ECB) išdavus tris specializuoto banko licencijas, bankų sąrašą papildė trys nauji bankai: AB Mano bankas, Revolut Bank UAB ir European Merchant Bank UAB. Pirmasis tęsia savo veiklą, kurią pradėjo kaip kredito unija Mano unija. Revolut Bank UAB ir European Merchant Bank UAB klientams paslaugų kol kas neteikia, tačiau intensyviai ruošiasi veiklos pradžiai. Įsteigti nauji specializuoti bankai planuoja plėtoti vartotojų kreditavimo veiklą, dalis jų ir smulkiojo bei vidutinio verslo finansavimo veiklą, priimti indėlius iš klientų, dažnu atveju pasitelkdami elektroninius produktų platinimo kanalus. Metų pradžioje bankų sąraše neliko Luminor Bank AB ir AB Citadele banko, jie pakeitė veiklos formą ir šiuo metu Lietuvoje veikia kaip užsienio Estijos ir Latvijos bankų filialai 1. 1 pav. Lietuvoje veikę bankai ir užsienio bankų filialai pagal turtą Revolut Bank UAB 0,0 % AB Mano bankas 0,2% UAB Medicinos bankas 1,1 % AB Šiaulių bankas 8,1 % Užsienio bankų filialai 29,7 % AB SEB bankas 28,1 % Swedbank, AB 32,7 % Šiuo metu Lietuvos bankas kartu su ECB nagrinėja dar penkias paraiškas dėl banko licencijos gavimo, iš jų viena dėl banko licencijos, kitos dėl specializuoto banko licencijos. Besikreipiančių pareiškėjų verslo modeliai yra įvairūs tiek vartotojų, tiek smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimu norinčios užsiimti įstaigos. 1 Apžvalga parengta pagal neaudituotus duomenis. Sistemos dalyviams dėl šios ar kitų svarbių priežasčių pakoregavus ataskaitas, apžvalgos duomenys po šios datos gali būti atnaujinami. Pažymėtina, kad reorganizavus atskirai Baltijos regione veikusius Luminor bankus ir 2018 m. pabaigoje sujungus juos į vieną banką su pagrindine būstine Estijoje (Luminor AS), nuo 2019 m. pasikeitė įvairių priežiūrai skirtų ataskaitų apimtis. Lietuvoje veikiančio Estijos banko Luminor AS filialo veiklos duomenys nuo šiol pateikiami nekonsoliduoti. Ten, kur dėl šios priežasties duomenų pokyčiai yra reikšmingi, t. y. vertinant paskolų portfelį ir jo kokybę, pateikiami koreguoti duomenys. 4

5 TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pagrindiniai bankų turto ir įsipareigojimų pokyčiai metų pradžioje buvo ne tokie reikšmingi m. pirmojo ketvirčio pabaigoje bankų sektoriaus turtas sudarė 28,2 mlrd. Eur per metus padidėjo 2,1 mlrd. Eur (8,1 %). Visi bankų įsipareigojimai 2019 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje sudarė 26,3 mlrd. Eur, jie buvo 2,6 mlrd. Eur (11,1 %) didesni nei prieš metus. Palyginti su 2018 m. pabaiga, turtas sumenko 0,4 mlrd. Eur ( 1,4 %). Bankų skolinimas ir toliau buvo reikšmingas metinis turto augimo veiksnys, tačiau pirmąjį ketvirtį, kaip ir 2018 m. antrąją pusę, bankų paskolų portfelio grynoji vertė augo lėčiau (žr. skyrių Paskolų portfelis ). Bankų sektoriaus turtas pirmąjį ketvirtį sumažėjo ir dėl per šį laikotarpį 1,0 mlrd. Eur ( 17,6 %) (iki 4,9 mlrd. Eur) sumažėjusios lėšų, laikomų centriniame banke, sumos. Ji sumenko dėl 0,8 mlrd. Eur sumažėjusių bankų įsipareigojimų patronuojančiosioms bankų įstaigoms. Per pirmąjį ketvirtį bankų įsipareigojimai išaugo 0,4 mlrd. Eur (1,6 %). Be anksčiau minėtų įsipareigojimų kredito įstaigoms, kitos bankų įsipareigojimų straipsnių sumos pirmąjį ketvirtį padidėjo. Didžiausią bankų įsipareigojimų dalį (86 %) sudarantys klientų indėliai per 2019 m. pirmus tris mėnesius padidėjo 0,2 mlrd. Eur (0,9 %) iki 22,5 mlrd. Eur. Bankų sektoriaus nuosavybė nagrinėjamu laikotarpiu sumažėjo 0,85 mlrd. Eur ( 31,5 %) iki 1,86 mlrd. Eur. 2 pav. Bankų sektoriaus turtas 3 pav. Turto metinio augimo veiksniai (2010 m. spalio 1 d m. balandžio 1 d.) (2015 m. spalio 1 d m. balandžio 1 d.) p Kitos turto pozicijos Klientams suteiktos paskolos Skolos vertybiniai popieriai Lėšos kredito įstaigose Grynieji pinigai ir lėšos centriniuose bankuose Visas turtas REIKALAVIMŲ VYKDYMAS Augantis skolinimas ir toliau lemia didėjantį kapitalo poreikį, o kapitalo pakankamumas dėl pokyčių bankų sektoriuje padidėjo m. pirmąjį ketvirtį bendras bankų sektoriaus kapitalo pakankamumo rodiklis padidėjo nuo 18,6 iki 19,7 Tiesa, antrąjį, trečiąjį ir ketvirtąjį ketvirčiais bankų sektoriaus kapitalo pakankamumo rodiklis šiek tiek mažėjo dėl augančio skolinimo, kuris lėmė didesnį kapitalo poreikį kredito rizikai. Nuo 2019 m. į bendrą rodiklio skaičiavimą neįtraukiamas Luminor Bank AB ir AB Citadele bankas, jie nuo metų pradžios jau veikia kaip bankų Estijoje ir Latvijoje skyriai, o tai savo ruožtu taip pat turėjo įtakos bendram bankų sektoriaus kapitalo pakankamumo rodiklio dydžio skaičiavimui. Vis dėlto anksčiau minėta augančio kapitalo poreikio kredito rizikai tendencija bankų sektoriuje buvo matoma ir 2019 m. pradžioje. 5

6 pav. Bankų kapitalo pakankamumo rodikliai (2010 m. spalio 1 d m. balandžio 1 d.) 1 lentelė. Bankų kapitalo pakankamumo rodikliai ir Lietuvos banko nustatyti reikalavimai Banko pavadinimas 2018 m. IV ketv m. I ketv. reikšmė, Reikalavimas, AB SEB bankas 18,7 18,1 Nustato ECB Swedbank, AB 20,9 22,9 Nustato ECB AB Šiaulių bankas 15,1 17,0 12,9 UAB Medicinos bankas 17,7 20,5 12,7 Revolut Bank UAB 86,6 Luminor Bank AB* AB SEB bankas AB Šiaulių bankas UAB Medicinos bankas AB Citadele" bankas* Swedbank", AB Bankų sektorius Minimalus reikalavimas (be 2 ramsčio kapitalo) Revolut Bank UAB (kapitalo rodiklis 86,6 %) AB Mano bankas" *Šie bankai nuo 2019 m. sausio 1 d. veikia kaip užsienio bankų filialai ir kapitalo pakankamumo rodiklis neskaičiuojamas. AB Mano bankas 15,5 European Merchant Bank UAB Bankų sektorius 18,6 19,7 Pastaba: priežiūrą vykdantys Lietuvos bankas ir ECB reikalavimus įvertina ir nustato kartą per metus. Tiesioginę priežiūrą vykdančio ECB nustatyti kapitalo pakankamumo rodiklio reikalavimai viešai neatskleidžiami ECB sprendimu. Šaltinis: Lietuvos bankas m. pirmąjį ketvirtį visi bankai vykdė jiems nustatytus kapitalo pakankamumo reikalavimus, nurodytus 1 lentelėje. Šiuo metu jiems taikomas 8,0 bendrojo kapitalo pakankamumo reikalavimas (1 ramsčio kapitalo reikalavimas, angl. Pillar I), kiekvienam bankui individualiai nustatomas antrojo lygio papildomo kapitalo reikalavimas (2 ramsčio kapitalo reikalavimas, angl. Pillar II) ir sudėtinio kapitalo rezervo reikalavimas. Pastarąjį šiuo metu sudaro kapitalo apsaugos (2,5 %), anticiklinio (0,5 %) ir kitų sistemiškai svarbių institucijų (1,0 2,0 %) rezervo reikalavimai m. pabaigoje licencijas gavo trys nauji bankai, iš jų du Revolut Bank UAB ir European Merchant Bank UAB kaip minėta šiuo metu dar ruošiasi pradėti veiklą. Revolut Bank UAB ir AB Mano bankas 2019 m. kovo 31 d. jau buvo registravę naujus įstatus, todėl šiems bankams skaičiuojamas kapitalo pakankamumo rodiklis. Pastarasis sudarė atitinkamai 86,6 ir 15,5, individualūs kapitalo normatyvai šiems bankams bus nustatyti vėliau, tačiau abiejų bankų kapitalizacija yra pakankama m. pirmąjį ketvirtį bankų likvidumo rodiklis augo, o likvidumo lygis vis dar buvo labai aukštas. Tvirtą bankų likvidumo padėtį užtikrino ir toliau stabilus pagrindinis bankų finansavimosi šaltinis indėliai. Jie padidėjo, nors ir nedaug. Pagrindinę indėlių dalį sudarančių gyventojų ir ne finansų įmonių indėlių vidutinė kaina nagrinėjamu laikotarpiu praktiškai nekito ir buvo maža. Stabili pagrindinių išteklių apimtis ir maža kaina leidžia bankams palaikyti pastebimai didesnę, nei nustatytas minimalus reikalavimas, likvidumo atsargą. Pagrindinio bankų likvidumo rodiklio padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio (angl. liquidity coverage ratio, LCR) reikšmė beveik tris kartus viršijo nustatytą minimalų 100 reikalavimą. Bankų LCR rodiklis per pirmąjį ketvirtį padidėjo nuo 254,2 iki 290,6 (žr. 2 lentelę). Naujų bankų sektoriaus dalyvių likvidumas taip pat aukštas. AB Mano bankas LCR rodiklis viršijo sektoriaus vidurkį ir sudarė 309,9 Revolut Bank UAB pirmojo ketvirčio pabaigoje dar nevykdė veiklos ir neturėjo netenkamų pinigų srauto, todėl jo LCR rodiklis, parodantis netenkamų pinigų srauto padengimą likvidžiuoju turtu, nebuvo skaičiuojamas. 6

7 pav. Bankų padengimo likvidžiuoju turtu rodikliai (2016 m. spalio 1 d m. balandžio 1 d.) 2 lentelė. Bankų padengimo likvidžiuoju turtu rodikliai Banko pavadinimas 2018 m. IV ketv m. I ketv. AB SEB bankas 170,3 233,9 Swedbank, AB 349,0 298,8 AB Šiaulių bankas 281,1 295,4 UAB Medicinos bankas 947, ,5 Revolut Bank UAB Luminor Bank AB* AB SEB bankas AB Šiaulių bankas UAB Medicinos bankas AB Citadele" bankas* Swedbank", AB Bankų sistema Minimalus reikalavimas Revolut Bank UAB (neskaičiuojama) AB "Mano bankas" *Šie bankai nuo 2019 m. sausio 1 d. veikia kaip užsienio bankų filialai ir LCR rodiklis neskaičiuojamas. AB Mano bankas 309,9 European Merchant Bank UAB Bankų sektorius 254,2 290,6 Šaltinis: Lietuvos bankas. PASKOLŲ PORTFELIS 2 PASKOLŲ PORTFELIO GRYNOSIOS VERTĖS POKYČIAI Skolinimasis auga lėčiau trečią ketvirtį iš eilės, tačiau skolinimasis būstui ir toliau buvo santykinai stabilus. Klientams suteiktų paskolų portfelio grynoji vertė m. pirmojo ketvirčio pabaigoje sudarė 19,9 mlrd. Eur, t. y. buvo 1,0 mlrd. Eur (5,5 %) didesnė nei prieš metus. Palyginti su 2018 m. pabaiga, bankų suteiktų paskolų portfelio grynoji vertė praktiškai nepakito. Ketvirtiniai bankų paskolų portfelio grynosios vertės pokyčiai mažesni jau trečią ketvirtį iš eilės. Nagrinėjamu laikotarpiu bankų paskolų portfelio grynoji vertė sumažėjo 1 mln. Eur (0,0 %). Tiesa, tam turėjo įtakos dėl Luminor Bank AB pertvarkymo į užsienio banko filialą susiję duomenų koregavimai. Juos atlikus, ketvirtinis paskolų portfelio grynosios vertės augimo tempas ir toliau buvo teigiamas, nors ir nedaug 56 mln. Eur (0,3 %). Pagal koreguotus duomenis, per ketvirtį padidėjo tiek įmonių, tiek namų ūkių paskolų portfelių grynosios vertės: namų ūkių 109 mln. Eur, arba 1,2 (iki 9,5 mlrd. Eur), įmonių 101 mln. Eur arba 1,1 (iki 9,2 mlrd. Eur). Išskiriant įmonių paskolų portfelį, pažymėtina, kad didelę įtaką jam darė ne tiek stambūs pavieniai paskolų sandoriai. Pastebėtina, kad namų ūkių skolinimosi būstui įsigyti tempas yra gana pastovus. Per pirmąjį ketvirtį paskolų būstui įsigyti grynoji vertė padidėjo 134 mln. Eur (1,8 %) iki 7,7 mlrd. Eur. Remiantis bankų koreguotais duomenimis, nagrinėjamu laikotarpiu bankų paskolų portfelio grynąją vertę mažino 150 mln. Eur ( 17,0 %) iki 0,7 mlrd. Eur, susitraukęs kitų finansų bendrovių portfelis, taip pat ir nereikšmingai sumažėjęs valdžios sektoriaus institucijų portfelis 3,5 mln. Eur ( 0,9 %) iki 0,4 mlrd. Eur. 2 Įskaitant išperkamosios nuomos (lizingo) portfelį. 3 Finansinėse ataskaitose nurodyta paskolų vertė, kuri nustatoma sumuojant paskolų likučius bei sukauptas palūkanas ir atimant sudarytus atidėjinius bei sukauptus mokesčius. 7

8 pav. Bankų paskolų portfelio grynoji vertė 7 pav. Būsto paskolų portfelio grynoji vertė (2014 m. spalio 1 d m. balandžio 1 d.) (2008 m. sausio 1 d m. balandžio 1 d.) Mlrd. Eur Mlrd. Eur 8,1 7,7 7,3 6,9 6,5 6,1 5,7 5,3 4,9 4,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Namų ūkiams Ne finansų bendrovėms Kitoms finansų bendrovėms Valdžios sektoriaus institucijoms Būsto paskolų grynasis srautas per ketvirtį (skalė dešinėje) Būsto paskolų likutis Bendrai, stebimo ketvirtinio paskolų portfelio grynosios vertės augimo sulėtėjimo kol kas negalima vertinti kaip makroekonominių veiksnių nulemto pokyčio. Namų ūkių skolinimosi augimas tebėra pakankamai stabilus ir tvarus. Šiuo metu didžiausią įtaką nuosaikesniam bendram paskolų augimui darantis įmonių skolinimasis nulemtas ne mažesnės skolinimosi paklausos, o vykstančių pokyčių bankų sektoriuje tai reorganizavimosi į filialus procesai, kai kurių dalyvių sprendimas pasitraukti iš rinkos. Dėl pastarųjų matome tam tikrą įmonių klientų persiskirstymą tarp bankų, taip pat didėja alternatyvių skolinimosi šaltinių, tokių kaip obligacijos, paklausa. Be to, bankai yra šiek tiek atsargesni kredituodami nekilnojamojo turto sektoriaus įmones. PASKOLŲ PORTFELIO KOKYBĖ 4 Padidėjusios rizikos požymių turinčių paskolų dalis portfelyje nuosaikiai mažėjo. Neveiksnių skolos priemonių dalis sumažėjo 0,2 p. iki 2,2, o tokių skolos priemonių likutis buvo 9,7 mažesnis nei metų pradžioje. Blogų paskolų nurašyta 1,5 metų pradžioje buvusio neveiksnių paskolų likučio. Dėl palankios ekonomikos aplinkos bankams tvarkantis su probleminėmis paskolomis, įmonėms suteiktų neveiksnių paskolų apimtis sumažėjo 0,6 p. ir sudarė 3,5 bendrosios šių paskolų portfelių vertės. Panašios priežastys, augant būsto paskolų portfeliui, nulėmė ir namų ūkiams suteiktų neveiksnių paskolų apimčių susitraukimą 0,2 p. iki 2,8 Ilgiau kaip 90 d. pradelstų namų ūkių paskolų likutis sumažėjo 6,3 ir ketvirčio pabaigoje sudarė 1,5 bendrosios namų ūkiams suteiktų paskolų vertės. Pradelstų įmonių paskolų likutis ir toliau buvo panašaus lygio (šiek tiek ūgtelėjo vėlavimai mažų ir vidutinių įmonių segmente) ir sudarė 2,2 įmonių paskolų portfelio. Paskolų vertės sumažėjimo (specialiųjų atidėjinių) ir paskolų portfelio santykis sumažėjo 0,07 p. iki 1,07, o atidėjinių vertė buvo 5,9 mažesnė nei metų pradžioje. Neveiksnių paskolų padengimo specialiaisiais atidėjiniais rodiklis padidėjo 1,6 p. ir ketvirčio pabaigoje sudarė 28 4 Duomenys pateikiami įvertinus tai, kad Luminor Bank AB tapo užsienio banko filialu, ir pakoregavus duomenis. 8

9 pav. Paskolų kokybė (2010 m. spalio 1 d m. balandžio 1 d.) Neveiksnios skolos priemonės, palyginti su visu portfeliu INDĖLIAI BANKUOSE Bankų klientų indėliai išlaikė augimo tendenciją didžiausią įtaką tam turėjo didėję valdžios sektoriaus institucijų indėliai m. pirmąjį ketvirtį bankuose laikomų indėlių suma padidėjo 198 mln. Eur (0,9 %) iki 22,5 mlrd. Eur. Pažymėtina, kad šitoks prieaugis išsiskiria iš ilgametės tendencijos, kai dėl sezoniškumo įtakos 2018 m. paskutinį ketvirtį indėlių suma padidėja daugiau nei įprasta, o pirmąjį susitraukia. Šiais metais tokį dėsningumą nusvėrė išaugę valdžios sektoriaus institucijų indėliai, kurie padidėjo 290 mln. Eur (15,8 %) iki 2,1 mlrd. Eur. Įmonių indėliai per ketvirtį sumažėjo 90 mln. Eur ( 1,4 %) iki 6,3 mlrd. Eur. Namų ūkių indėliai per tą patį laikotarpį sumažėjo 79 mln. Eur ( 0,6 %) iki 13,4 mlrd. Eur. Bendrai, galima daryti išvadą, kad renkant indėlius Lietuvos bankų sektoriuje esminių struktūrinių pokyčių nebūta ir stebima stabili indėlių augimo tendencija, nepaisant ir toliau vyraujančių žemų palūkanų normų. Indėliai buvo ir tebėra pagrindinis šalies bankų finansavimosi šaltinis, tiesa, retas gyventojas yra linkęs santaupas laikyti terminuotųjų indėlių forma (73 % gyventojų indėlių laikoma einamosiose sąskaitose). 9 pav. Indėlių suma (2010 m. liepos 1 d m. balandžio 1 d.) Mlrd. Eur Valdžios sektoriaus institucijos Kitos finansų bendrovės Ne finansų bendrovės Namų ūkiai 9

10 PELNINGUMAS IR VEIKLOS EFEKTYVUMAS Bankų pelnas augo didėjant pagrindinės veiklos pajamoms. Lietuvoje veikiantys bankai ir užsienio bankų filialai 2019 m. pirmąjį ketvirtį uždirbo 90,9 mln. Eur pelno. Tai 7,1 mln. Eur, arba 8,5, daugiau nei 2018 m. tą patį ketvirtį. Toks pirmojo ketvirčio pelnas buvo didžiausias nuo 2011 m. Bankų pajamų ir išlaidų struktūroje esminių pokyčių neįvyko bankai daugiausia pajamų gavo iš skolinimo veiklos. Pelningai veikė 11, o nuostolius patyrė 3 bankų sektoriaus dalyviai. Pagrindinė bankų veikla skolinimas generavo ir didžiausias grynąsias pajamas. Grynosios palūkanų pajamos per metus iš viso padidėjo 6,3 mln. Eur (5,7 %) iki 117,0 mln. Eur. Kitas bankų pajamų šaltinis, sudarantis apie 28 visų grynųjų veiklos pajamų, grynosios pajamos iš paslaugų ir komisinių, jos per metus padidėjo 2,3 mln. Eur (4,4 %) iki 55,6 mln. Eur. Bankų administracinės išlaidos 2019 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 80,6 mln. Eur padidėjo 3,0 mln. Eur (3,9 %) daugiausia dėl padidėjusių personalo išlaidų. Be aukščiau aptartų straipsnių 2019 m. pirmąjį ketvirtį bankų sektorius reikšmingos įtakos iš kitų veiksnių nepatyrė, nebūta ir netipinių veiksnių įtakos. 10 pav. Pagrindinių pelno veiksnių pokyčiai per metus (2016 I ketv m. I ketv.) 11 pav. Bankų sektoriaus pelnas (2013 m. IV ketv m. I ketv.) Mln. Eur 300 Mln. Eur , ,5 213,4 215,3 251,2 239, m. I ketv m. I ketv m. I ketv. Paskolų ir gautinų sumų vertės sumažėjimas Administracinės išlaidos Paslaugų ir komisinių išlaidos Paslaugų ir komisinių pajamos Palūkanų išlaidos Palūkanų pajamos Šaltinis: Lietuvos bankas m. I ketv. 82, ,0 53,1 56,8 61,0 83,8 Metinis pelnas I ketv. pelnas 90,9 Grynąsias palūkanų pajamas didina skolinimas, tačiau pirmą sykį per kelerius metus padidėjo ir palūkanų išlaidos. Bankų palūkanų pajamos per metus nuo 2018 m. pirmojo ketvirčio pabaigos iki 2019 m. pirmojo ketvirčio pabaigos išaugo 7,3 mln. Eur (5,8 %) iki 134,3 mln. Eur. Palūkanų išlaidos per tą patį laikotarpį padidėjo 1,0 mln. Eur (6,2 %) iki 17,4 mln. Eur. Bankų palūkanų išlaidos mažėjo gana ilgą laikotarpį dėl vyraujančios žemų palūkanų aplinkos, tačiau pirmąjį ketvirtį pastebėtas priešingas reiškinys. Vis dėlto grynąsias palūkanų pajamas augina didesnė nei prieš metus bankų paskolų portfelio grynoji vertė, taip pat kylančios naujų paskolų palūkanų normos, o tai generuoja bankams didesnes pajamas. Paskolų kokybei vis dar esant gerai, o ekonomikos ciklui palankiam, tikėtina, kad bankų grynosios palūkanų pajamos ir toliau bus stabilios, vis dėlto augimą greičiausiai lėtins mažėjantis paskolų portfelio augimas. Paslaugų ir komisinių pajamos augo lėčiau. Per metus jos padidėjo 2,5 mln. Eur (3,5 %) iki 71,9 mln. Eur, išlaidos 0,1 mln. Eur (0,8 %) iki 16,4 mln. Eur. Palyginti su ankstesnių keleto metų tempais, tiek paslaugų ir komisinių pajamos, tiek išlaidos nebeaugo tokiu pat sparčiu tempu (anksčiau jo būta dviženklio). Panašu, kad tam įtakos galėjo turėti ir stabilizavusis bankų kainodara ir daugeliu atvejų nusistovėjusios paslaugų krepšelių kainos gyventojams ir įmonėms. Administracinės išlaidos didėjo dėl didesnių personalo išlaidų m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu ketvirčiu, administracinės bankų išlaidos padidėjo 3,9, tai nulėmė išaugusios personalo išlaidos. Pastarosios sudaro 60 visų bankų išlaidų ir nagrinėjamu laikotarpiu padidėjo 4,3 mln. Eur (9,6 %) iki 48,7 mln. Eur. Viena vertus, bankai, kaip ir kiti rinkos dalyviai, susiduria su kylančio darbo 10

11 Bulgarija Estija Norvegija Švedija Lietuva Čekija Kroatija Rumunija Lenkija Latvija Slovakija Ispanija Suomija Graikija Vengrija Danija Liuksemburgas Malta Portugalija Olandija Islandija Slovėnija Airija Austrija Belgija Italija ES JK Prancūzija Vokietija užmokesčio spaudimu rinkoje, kita vertus, bankų veiklos efektyvinimas ir organizacinių struktūrų optimizavimas yra susijęs ir su darbuotojų mažinimu. Pastaroji aplinkybė trumpuoju laikotarpiu gali nulemti didesnes išlaidas dėl kompensacijų atleidžiamiems darbuotojams. Kitos administracinės bankų išlaidos nagrinėjamu laikotarpiu sumažėjo 1,2 mln. Eur (3,7 %) iki 31,9 mln. Eur. Lietuvos bankų efektyvumas yra vienas didžiausių Europoje. Lietuvoje veikiančių bankų pelningumas pirmąjį ketvirtį vis dar buvo daugmaž panašaus lygio kaip ir anksčiau. Turto grąža šiek tiek ūgtelėjo ir sudarė 1,3 Nuosavybės grąža per metus padidėjo 0,6 p. iki 13,2 Bankų efektyvumo rodiklis sudarė 44,9 Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, Lietuvos bankų sektorius Europos šalių kontekste ir toliau išsiskyrė santykinai geresniu pelningumu palyginamais Europos bankininkystės institucijos 2018 m. pabaigos duomenimis, Lietuvos bankų sektorius buvo penktas pagal efektyvumą ir jį lenkė tik švedų, norvegų, estų ir bulgarų bankai. 12 pav. Bankų pelningumo rodikliai (2014 m. spalio 1 d m. balandžio 1 d.) 2, pav. Bankų efektyvumo rodiklis (sąnaudų ir pajamų santykis) (2014 m. spalio 1 d m. balandžio 1 d.) 60 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Turto grąža Nuosavybės grąža (skalė dešinėje) 14 pav. Bankų efektyvumo rodiklis ES (2018 m. IV ketv.) Šaltinis: EBA risk dashboard. 11

12 REGULIACINĖ APLINKA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA Daugiausia ginčų vartotojams kyla dėl mokėjimo ir kreditavimo paslaugų m. pirmąjį ketvirtį Lietuvos bankas išnagrinėjo 25 tarp vartotojų ir bankų kilusius ginčus. Tai sudarė 19 visų šiuo laikotarpiu išnagrinėtų vartojimo ginčų. Palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu, kai buvo išnagrinėta 17 ginčų, išnagrinėtų vartotojų ir bankų ginčų skaičius padidėjo 47 Septyni vartotojų ir bankų ginčai baigėsi Lietuvos bankui priėmus sprendimus dėl ginčo esmės: vienu atveju vartotojo reikalavimas patenkintas visiškai, vienu iš dalies, o kitais penkiais atvejais Lietuvos bankas nustatė, kad vartotojų reikalavimai bankams yra nepagrįsti. Minėtus vartotojų naudai priimtus rekomendacinius sprendimus bankai įvykdė. Trys vartotojų ir bankų ginčai buvo baigti šalims susitarus taikiai. Daugiausia ginčų su bankais, kaip įprasta, kilo dėl mokėjimo ir kreditavimo paslaugų: vartotojai prašė netaikyti banko nustatytų įkainių, grąžinti į banko sąskaitą neįskaitytas pinigines lėšas, taip pat skundėsi, kad bankai netinkamai vykdo kredito sutartyse įtvirtintus įsipareigojimus. TEISĖKŪRA Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo pakeitimai, priimti 2018 m. rugsėjo 13 d. Pakeitimais buvo sukonkretinti atvejai, kokia valiuta gali būti suteiktas kreditas, kai jis atitinka kredito užsienio valiuta sutarties apibrėžime nurodytas sąlygas. Kredito davėjams draudžiama teikti kreditą kita valiuta, negu kredito gavėjo gaunamos pajamos arba eurais. Kredito gavėjas, sudaręs kredito užsienio valiuta sutartį, kredito užsienio valiuta sutarties vykdymo metu turi teisę neatlygintinai pakeisti kredito sutarties valiutą į eurus ir, jei susitarta sutarties sudarymo metu, į valiutą, kuria kredito gavėjas gauna pajamas. Be to, kredito gavėjas turi būti informuojamas apie užsienio valiutos kurso svyravimo riziką. Vadovaujantis Mokėjimų įstatymo 62 straipsniu bei šį straipsnį įgyvendinančiu Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintomis Tipiškiausių su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklėmis bei reikalavimais, taikomais informacijos apie komisinį atlyginimą dokumentui ir komisinio atlyginimo ataskaitai, vartotojams turėjo būti pateiktos pirmosios komisinio atlyginimo ataskaitos (už 2018 m. lapkričio ir gruodžio mėn.). Šios su mokėjimo sąskaita susijusios komisinio atlyginimo praėjusių metų ataskaitos vartotojams turės būti teikiamos neatlygintinai kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki kiekvienų metų pirmojo ketvirčio pabaigos. 12

13 PRIEDAS. PAGRINDINIAI BANKŲ SEKTORIAUS RODIKLIAI 3 lentelė. Pagrindiniai balanso ataskaitos straipsniai Eil. nr. 1. Turtas Rodiklis 1.1. Skolos vertybiniai popieriai 1.2. Nuosavybės vertybiniai popieriai 1.3. Išvestinės finansinės priemonės 1.4. Grynieji pinigai 1.5. Lėšos centriniuose bankuose 1.6. Lėšos kredito įstaigose Klientams suteiktos paskolos (su lizingu) Valdžios sektoriaus institucijoms (su lizingu) Kitoms finansų bendrovėms (su lizingu) Ne finansų bendrovėms (su lizingu) Namų ūkiams (su lizingu) iš jų paskoloms būstui įsigyti 1.8. Kitos turto pozicijos 2. Įsipareigojimai ir nuosavybė 2.1. Centrinių bankų indėliai 2.2. Įsipareigojimai kredito įstaigoms 2.3. Išvestinės finansinės priemonės 2.4. Indėliai Valdžios sektoriaus institucijų Kitų finansų bendrovių Ne finansų bendrovių Namų ūkių 2.5. Išleisti skolos vertybiniai popieriai 2.6. Kitos įsipareigojimų pozicijos 2.7. Nuosavybė 01, mln. Eur , mln. Eur 01, mln. Eur Pokytis per ketvirtį, Pokytis per metus, , , ,8 1,4 8, , , ,3 8,3 4,2 38,3 40,6 121,7 199,9 218,2 47,8 82,8 103,2 24,7 116,1 446,7 492,7 441,4 10,4 1, , , ,3 17,5 39, ,3 545,3 880,2 61,4 36, , , ,7 0,0 5,5 443,7 392,7 388,9 0,9 12,3 124,1 255,9 733,7 186,7 491, , , ,9 4,8 1, , , ,2 0,1 7, , , ,8 1,8 8,5 334,7 288,0 430,9 49,6 28, , , ,8 1,4 8,1 303,0 188,9 172,6 8,6 43, , , ,0 31,2 34,1 42,1 81,9 99,6 21,7 136, , , ,0 0,9 13, , , ,9 15,8 22,0 606,5 665,1 743,2 11,8 22, , , ,6 1,4 14, , , ,2 0,6 11,6 20,4 22,2 22,2 0,0 8,7 737,4 655, ,0 158,0 129, , , ,5 30,0 21,3 Šaltinis: Lietuvos bankas. 13

14 4 lentelė. Pagrindiniai pelno (nuostolio) ataskaitos straipsniai Eil. nr. Rodiklis 3. Einamųjų metų pelnas 3.1. Grynosios palūkanų pajamos 3.2. Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos 3.3. Administracinės išlaidos Šaltinis: Lietuvos bankas. 01, mln. Eur , mln. Eur 01, mln. Eur Pokytis per ketvirtį, Pokytis per metus, 83,8 355,8 90,9 _ 8,5 110,7 469,5 117,0 _ 5,7 53,3 227,0 55,6 _ 4,4 77,6 321,4 80,6 _ 3,9 5 lentelė. Kiti bankų veiklos rodikliai Eil. nr. Rodiklis 01, , 01, Pokytis per ketvirtį, p. Pokytis per metus, p. 4. Kapitalo pakankamumo rodiklis 19,59 18,58 19,74 1,16 0, lygio kapitalo pakankamumo rodiklis 19,31 18,45 19,51 1,06 0,20 6. Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis 248,89 254,19 290,58 36,39 41,69 7. Sverto rodiklis 8,60 7,99 7,64 0,35 0,96 8. Grynoji palūkanų marža 1,66 1,73 1,64 0,09 0,02 9. Turto grąža 1,25 1,27 1,28 0,01 0, Nuosavybės grąža 12,58 12,71 13,19 0,48 0, Efektyvumo rodiklis 46,63 44,85 44,92 0,07 1, Neveiksnios skolos priemonės 3,15 2,44 2,19 0,25 0,97 Šaltinis: Lietuvos bankas. 14

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2018 ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius www.lb.lt

Detaliau

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE)

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE) 11-7 12-1 12-7 13-7 14-1 14-7 Bankų veiklos apžvalga 16 m. ISSN 2335-8319 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 17 Gedimino pr.

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Ūkių kreditavimas 2008-2012 metais APŽVALGA Jeronimas Kraujelis - Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas analitikas 2013 m. balandžio 5 d. 2012 metais

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8

ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonomikos biuletenis 2017 / 8 Turinys Ekonominė ir pinigų aplinkos raida 2 Apžvalga 2 1 Išorės aplinka 5 2 Finansų raida 11 3 Ekonominis aktyvumas 16 4 Kainos ir sąnaudos 21 5 Pinigai ir kreditas 26 6

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS APŽVALGA 1 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS APŽVALGA 213 217 m. I ketvirtis 213 ISSN 2424-5828 (ONLINE) 2 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 TURINYS SANTRAUKA... 4 A VEIKLA IR REZULTATAI... 5 A.1. Veikla... 5 A.1.1. Bendrovės pavadinimas ir teisinė forma... 5 A.1.2. Priežiūros

Detaliau

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019 LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa 032819_EU_li 2019 4LIFE Europa Mūsų istorija Europoje Pagrindinį biurą Ispanijoje 4Life atidarė 2007 metais Barselonoje. Vėliau atidarėme dar du biurus Romoje ir Hamburge.

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx EUROPOS SEMESTRO TEMINĖ INFORMACIJOS SUVESTINĖ NELYGYBĖS ŠALINIMAS 1. ĮVADAS Pastaraisiais metais paaštrėjo nelygybės problema. Ekonomikos krizė stipriai paveikė Europą ne vienus metus trukęs gyvenimo

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

EBA/GL/2014/ m. gruodžio 19 d. Gairės dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos ir metodikos

EBA/GL/2014/ m. gruodžio 19 d. Gairės dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos ir metodikos EBA/GL/2014/13 2014 m. gruodžio 19 d. Gairės dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos ir metodikos Turinys Paveikslų ir lentelių sąrašas... 5 EBI gairės dėl bendros priežiūrinio

Detaliau

APB APRANGA 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaito

APB APRANGA 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaito APB APRANGA m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M O N

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami

UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami Punktais, sudaryti pagal Prospekto reglamento XXII priedą (Informacijos atskleidimo reikalavimai santraukose). Šie Punktai

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

(Microsoft Word - Aur\353s.doc)

(Microsoft Word - Aur\353s.doc) DĖL GAUTOS INFORMACIJOS APIE ASMENS DUOMENŲ, TVARKOMŲ BANKUOSE IR KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE BEI FINANSŲ ĮMONĖSE, TEIKIMĄ KREDITŲ BIURAMS APIBENDRINIMO Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 2009 m. sausio

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Metø ataskaita

Metø ataskaita Metø ataskaita 2012 2012 LIETUVOS BANKO METø ATASKAITA 2012 VILNIUS 2013 ISSN 1648-9020 (online) Lietuvos banko valdyba 2012 m. ataskaitą patvirtino 2013 m. balandžio 25 d. Ją rengiant, panaudoti Lietuvos

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau