I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m"

Transkriptas

1 I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės metinis augimas sudarė 7,7%. Iš viso eksportuota prekių už 7,05 mlrd., eurų. Pirmame metų ketvirtyje lietuviškos kilmės prekių (be energetinių produktų) ir prekių reeksporto (be energetinių produktų) metinis augimo tempas buvo panašus ir sudarė atitinkamai 9,3 proc., ir 9,0 proc., energetinių produktų eksporto vertė per metus sumažėjo 1,2 proc. Lietuviškos kilmės prekių (be energetinių produktų) eksportas generavo 4,5 procentinio punkto viso augimo, prekių reeksportas (be energetinių produktų) 3,4 procentinio punkto, o energetinių produktų eksporto įtaka augimui buvo neigiama ir sudarė 0,2 procentinio punkto. Vertinant bendro prekių eksporto vertės pokyčius per eksporto apimčių ir kainų prizmę, matyti, kad pirmame šių metų ketvirtyje apie tris ketvirtadalius viso eksporto vertės augimo lėmė išaugę eksporto kiekiai, o apie ketvirtadalį - augusios eksportuojamų prekių kainos. Sparčiausiai augo chemijos, tabako ir farmacijos pramonių eksportuojamų prekių kainos, o labiausiai mažėjo drabužių ir metalų kainos. Per 2019 m., pirmą ketvirtį energetinių produktų eksporto vertė sumažėjo 1,2% ir sudarė 897,5 mln. eurų. Apie 90% šių gaminių sudarė lietuviškos kilmės energetiniai produktai, kurių eksporto vertė per metus mažėjo 2,1%. Likusi dalis teko reeksportuotiems energetiniams produktams, kurių vertė per metus išaugo 7,4% iki 92,1 mln. eurų. Lietuviškų energetinių produktų eksporto vertės mažėjimą lėmė naftos produktų eksporto kiekių sumažėjimas, o kainos laikėsi panašiame lygyje kaip ir prieš metus. Kaip skelbia ORLEN Lietuva, dėl technologinių sprendimų naftos produktų gamyklos pajėgumų panaudojimo lygis pirmame metų ketvirtyje sudarė 88%, o tuo pačiu laikotarpiu prieš metus 98%. Prekių reeksporto (be energetinių produktų) vertė per, per metus išaugo 9.0% ir sudarė 2,67 mlrd. eurų. Sparčiausiai reeksportas augo į NVS šalis. Labiausiai prie augimo prisidėjo Rusija, kuri generavo1,9 procentinio punkto viso augimo, o bendras NVS šalių sudarė 4,1 procentinio punkto. ES šalių sudarė 3,2 procentinio punkto, o likusių šalių 1,7 procentinio punkto. Vertinant pagal prekių grupes pirmame šių metų ketvirtyje prie augimo labiausiai prisidėjo transporto priemonių reeksportas, kuris generavo 2 procentinius punktus viso augimo, mašinų ir mechaninių įrenginių bei trąšų reeksportas generavo po 1 procentinį punktą prekių reeksporto vertės padidėjimo pirmame metų ketvirtyje. Lietuviškos kilmės prekių (be energetinių produktų) eksporto vertės metinis augimas 2019 m., pirmame ketvirtyje sudarė 9,3%, eksportuota lietuviškų gaminių už 3,5 mlrd. eurų. Sparčiausiai lietuviškų prekių eksportas per metus augo pirmais dviem metų mėnesiais, kuomet augimas siekė atitinkamai 10% ir 17.1%, tuo tarpu kovo mėnesį eksporto augimas sulėtėjo iki 2%. Pirmais dviem mėnesiais sparčiai augo baldų, plastikų, trąšų bei pieno produktų eksportas. Trąšų ir plastikų eksporto spartus augimas tesėsi ir kovo mėnesį, tačiau baldų jau buvo neigiamas, o pieno produktų tik silpnai teigiamas. Vasario mėnesio spartų augimą didžiąja dalimi lėmė javai. Šių produktų eksportas generavo daugiau kaip trečdalį viso vasario mėnesio augimo, kurį iš dalies lėmė ir žema palyginamoji bazė, tačiau kitais dviem pirmo ketvirčio mėnesiais javų buvo neigiamas. Vertinant pirmo ketvirčio rezultatus pagal pramonės šakas, matyti, kad labiausiai prie augimo prisidėjo Chemijos pramonė, kuri generavo 2,87 procentinio punkto viso augimo, maisto ir gėrimų pramonė prisidėjo 2,1 procentinio punkto, inžinerinė pramonė 1,75 procentinio punkto, o baldų ir medienos pramonė 1,05 procentinio punkto. Neigiamą indėlį į augimą pirmame metų ketvirtyje generavo tik darbužių, tekstilės ir odos pramonė. Lietuviškos kilmės (be energetinių produktų) eksporto vertė į tikslines rinkas 2019 m., pirmame ketvirtyje per metus padidėjo 10,8% iki 1,66 mlrd. eurų, kai bendra lietuviškos kilmės prekių (be energetinių produktų) eksporto vertė išaugo 9,3%. Tokiu būdu, eksporto vertės (be energetinių produktų) augimas į tikslines rinkas 2019 m., pirmame ketvirtyje buvo 1,5 procentinio punkto spartesnis nei bendras lietuviškos kilmės prekių eksporto vertės augimas. Mažiau nei prieš metus eksportuota į JAV, Japonijos ir Švedijos rinkas, o visose likusiose tikslinėse rinkose fiksuotas eksporto vertės didėjimas. Labiausiai prisidėjo Vokietijos rinka, kuri generavo 2,6 procentinio punkto viso pirmo ketvirčio augimo, Norvegijos rinka prisidėjo 1,9 procentinio punkto, o Turkijos ir Pietų Afrikos rinkos po 1,7 procentinio punkto. Aukštųjų technologijų (angl. Hi-tech) prekių eksportas 2019 m., pirmame ketvirtyje per metus išaugo 15,4% iki 258,2 mln. eurų arba beveik 6 procentiniais punktais sparčiau nei lietuviškos kilmės prekių (be energetinių produktų) eksportas. Tačiau aukštųjų technologijų prekių eksporto vertė be PET (2019 m., I ketv., sudarė 58% viso Hi-tech eksporto vertės) augo tik 6,6% arba 2,7 procentinio punkto lėčiau nei lietuviškos kilmės prekių. Labiausiai prie aukštųjų technologijų eksporto vertės augimo pirmame metų ketvirtyje (išskyrus PET) prisidėjo optinių, matavimo ir medicininių prietaisų eksportas per metus padidėjęs 30,2% iki 46.5 mln. eurų. Šioje prekių grupėje sparčiausiai augo optinių teleskopų ir panašių prietaisų bei fizinės ir cheminės analizės prietaisų eksporto vertė, reikšmingai prie augimo prisidėjo lazerių eksportas. Optinių, matavimo ir medicininių prietaisų eksporto vertė pirmame metų ketvirtyje labiausiai augo į Vokietijos, Jungtinės Karalystės bei JAV rinkas. Iš kitų aukštųjų technologijų prekių reikšmingiau prie augimo prisidėjo elektronikos prietaisai, kurių eksporto vertė buvo 4,2% didesnė nei prieš metus ir siekė 50,2 mln. eurų. Šioje prekių grupėje sparčiausiai augo radionavigacinių aparatų eksportas, reikšmingai didėjo elektros valdymo ir paskirstymo aparatų eksportas bei garso ir vaizdo signalizacijos aparatūros eksportas. Labiausiai augusios rinkos šiems prietaisams pirmame metų ketvirtyje buvo Norvegija, Italija ir Jungtinė Karalystė. psl. 1 iš 6

2 II. EKSPORTAS Į TIKSLINES RINKAS** Lietuviškos kilmės prekių (be energetinių produktų) eksporto vertė į tikslines rinkas 2019 m., pirmame ketvirtyje išaugo 10,8%, kai bendra lietuviškos kilmės prekių (be energetinių produktų) eksporto vertė didėjo 9,3%. Daugiausiai prie augimo prisidėjo Vokietijos ir Norvegijos rinkos, kurios generavo atitinkamai 2,6 ir 1,9 procentinio punkto viso augimo (daugiausiai dėl plastikų ir transporto priemonių į Vokietiją bei baldų, medinių statinių ir biodyzelino į Norvegiją). Daug prie augimo prisidėjo Turkijos ir Pietų Afrikos rinkos, kurios generavo po 1,7 procentinio punkto viso augimo. Šių rinkų teigiamą indėlį didžiąją dalimi lėmė išaugęs javų eksportas. Didžiausią neigiamą indėlį į augimą generavo JAV rinka 0,8 procentinio punkto, daugiausia dėl trečdaliu mažesnio reagentų eksporto. Neigiamai prie augimo taip pat prisidėjo Japonijos ir Švedijos rinkos, jų bendras neigiamas sudarė 0,6 procentinio punkto. Vertinant pagal eksportuojamas lietuviškas prekes į tikslines rinkas, 2019 m., pirmame ketvirtyje apie trečdalį viso augimo arba 3,4 procentinio punkto generavo javų eksportas, kurio vertė buvo 2,7 karto didesnė nei prieš metus ir sudarė 70,4 mln. eurų. Plastikų ir trąšų eksportas generavo atitinkamai 1,6 ir 1,5 procentinio punkto viso augimo. Plastikų eksporto vertė labiausiai išaugo į Vokietiją ir Švediją, o trąšos į Prancūziją, Jungtinę Karalystę ir Ukrainą. Santykinai daug 1 procentiniu punktu, prie augimo prisidėjo baldų ir medinių statinių eksportas, labiausiai išaugęs į Norvegiją ir Jungtinę Karalystę. Nagrinėjamu laikotarpiu labiausiai sumažėjo metalų eksportas. Šių prekių indėlis į augimą buvo neigiamas ir sudarė 1,1 procentinio punkto. Metalų eksportas labiausiai sumažėjo į Švedijos ir Turkijos rinkas. III. EKSPORTAS PAGAL PRAMONĖS IR ŽEMĖS ŪKIO SEKTORIUS Vertinant pagal pramonės sektorius, lietuviškos kilmės prekių (be energetinių produktų) metiniam eksporto augimui 2019 m., pirmame ketvirtyje didžiausią įtaką darė chemijos pramonė (žr. lentelę nr.1). Šios pramonės didesnę eksporto vertę daugiausia sąlygojo spartus eksportuojamų produktų apimčių metinis augimas, nors eksportuojamų produktų kainos taip pat sparčiai augo palyginus su kitomis apdirbamosios gamybos pramonės šakomis. Eksporto apimčių augimas lėmė apie 80% chemijos pramonės eksporto vertės padidėjimo, o kainos apie 20%. Reikšmingai prie augimo prisidėjo maisto ir gėrimų, inžinerinės bei baldų ir medienos pramonių eksportas. Daugiau kaip 40% maisto pramonės eksporto vertės augimo lėmė pieno produktai. Reikšmingai prie augimo prisidėjo malybos produkcijos, kviečių glitimo, žuvų bei konditerijos gaminių eksportas. Inžinerijos pramonės eksporto vertė labiausiai augo dėl sparčios plastikų ir variklinių transporto priemonių eksporto plėtros. Daugiau kaip 80% baldų ir medienos pramonės eksporto vertės padidėjimo lėmė sparčiai augęs baldų eksportas. Teigiamai prie augimo pirmame ketvirtyje prisidėjo žemės ūkio produktų eksportas, daugiausia dėl gerokai didesnio nei prieš metus javų eksporto vasario mėnesį. Prasčiausiai 2019 m., pirmame ketvirtyje sekėsi drabužių ir tekstilės pramonei. Iš visų apdirbamosios gamybos pramonės šakų tik šios pramonės buvo neigiamas, daugiausia dėl drabužių pramonės ir odos dirbinių pramonės neigiamų rezultatų. 1 lentelė. Lietuvos ūkio sektorių 2019 m. pirmame ketvirtyje Inžinerinė pramonė % 1.7 p.p. 22% Baldų ir medienos pramonė % 1.0 p.p. 18% Chemijos pramonė % 2.9 p.p. 16% Maisto ir gėrimų pramonė % 2.1 p.p. 16% Drabužių, tekstilės ir odos pramonė % -0.2 p.p. 6% Žemės ūkio produktai % 0.8 p.p. 5% Tabako gaminiai % 0.2 p.p. 4% Popierius ir popieriaus pramonė % 0.3 p.p. 2% Kitos ūkio šakos % 0.5 p.p. 10% Lietuviškos kilmės prekės iš viso: % 9.3% 100% psl. 2 iš 6

3 CHEMIJOS PRAMONĖ 2019 m., pirmame ketvirtyje chemijos pramonės eksportas labiausiai prisidėjo prie lietuviškos kilmės prekių (be energetinių produktų) eksporto vertės augimo generavo šiek tiekį mažiau nei trečdalį arba 2,9 procentinio punkto viso metinio augimo. Šios pramonės šakos eksporto vertė pirmame ketvirtyje per metus išaugo beveik 20% iki 560 mln. eurų. Labiausiai prie augimo prisidėjo trąšų ir pirminės formos plastikų eksportas. Trąšų eksportas generavo beveik pusę viso chemijos pramonės eksporto vertės augimo, o pirminės formos plastikai daugiau kaip trečdalį. Be šių dviejų prekių kategorijų verta paminėti įvairių chemijos produktų (daugiausia reagentų ir biodyzelino) eksportą, kurių taip pat buvo santykinai reikšmingas ir sudarė 13% viso augimo. Trąšų eksportas 2019 m., pirmame ketvirtyje per metus išaugo 26,7% iki 212,6 mln. eurų bei labiausiai prisidėjo prie chemijos pramonės eksporto vertės didėjimo generavo beveik pusę arba 9,6 procentinio punkto viso chemijos pramonės metinio augimo. Nagrinėjamu laikotarpiu augo tiek azoto tiek ir fosfatinių trąšų eksportas, tačiau pirmame ketvirtyje daugiau kaip tris ketvirtadalius viso trąšų eksporto augimo generavo azoto trąšos. Šių gaminių eksporto vertė buvo 39% didesnė nei prieš metus ir sudarė 123,7 mln. eurų. Vertinant pagal eksporto rinkas, azoto trąšų eksportas labiausiai išaugo į Belgijos, Vokietijos, Ukrainos ir Jungtinės Karalystės rinkas. Nors azoto trąšų eksporto apimtys buvo apie 7% didesnės nei prieš metus, vis dėlto apie tris ketvirtadalius šių gaminių eksporto vertės padidėjimo lėmė didesnės nei prieš metus eksporto kainos. Azoto trąšų rinkos dinamiką pirmame ketvirtyje daugiausia lėmė stipri šių trąšų paklausa Europoje bei kai kurių gamintojų gamyklų stabdymas dėl planuotų remonto darbų. Ateinančiu laikotarpiu įtaką darys pirmo ketvirčio pabaigoje paskelbti Europos Komisijos antidempingo muitai (taikomi Rusijai, JAV bei Trinidadui ir Tobagui), kurie kaip manoma įneš daug sumaišties tiekimo grandinėse. Taip pat svarbus veiksnys yra JAV taikomos sankcijos Iranui, kuris yra vienas pagrindinių trąšų tiekėjų Indijos rinkai. Pirminės formos plastikų eksportas 2019 m., pirmame ketvirtyje per metus išaugo ketvirtadaliu iki 163 mln. eurų, o jų indėlis į chemijos pramonės augimą taip pat buvo reikšmingas ir sudarė 7,1 procentinio punkto. Apie 87% pirminės formos plastikų eksporto vertės padidėjimo pirmame 2019 m., ketvirtyje lėmė polietileno tereftalato (PET) eksportas. Šių gaminių eksporto vertė per metus išaugo 23,4% iki 151,6 mln. eurų. Vidutinės PET eksporto kainos buvo tik šiek tiek didesnės nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus, o praktiškai visą vertės augimą lėmė penktadaliu išaugę eksporto kiekiai. Vertinant pagal eksporto rinkas daugiausiai pirmame ketvirtyje PET eksportas augo į Lenkijos, Čekijos ir Vokietijos rinkas. Atsižvelgiant į tai, kad antrame metų ketvirtyje PET kainos Europos rinkoje, dėl mažesnių žaliavų kainų ir silpnos paklausos, kol kas mažėja, todėl tikėtina, kad artimuoju laikotarpiu šie veiksniai darys neigiamą įtaką ir Lietuvos PET eksporto vertei. Įvairių chemijos produktų eksportas pirmame 2019 m., ketvirtyje išaugo 12,6% iki 106,9 mln. eurų. Šios prekių grupės indėlis į chemijos pramonės augimą buvo kuklesnis ir sudarė 2,6 procentinio punkto. Beveik 60% įvairių chemijos produktų eksporto augimo lėmė reagentų eksportas. Jų eksporto vertė buvo 10,7% didesnė nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus ir sudarė 73,5 mln. eurų. Šį kartą reagentų eksportas labiausiai augo į Singapūro, Japonijos ir Kinijos rinkas. Biodyzelino eksportas lėmė apie 38% viso įvairių chemijos produktų eksporto vertės padidėjimo. Šių gaminių eksportavome už 28 mln. eurų arba 19,8% daugiau nei prieš metus. Labiausiai augusi rinka lietuviškam biodyzelinui pirmame šių metų ketvirtyje buvo Norvegija, tuo tarpu eksportas į Daniją, kuriai tenka du trečdaliai lietuviško biodyzelino eksporto, praktiškai nekito - augimas sudarė tik 0,4%. 2 lentelė. Chemijos pramonės eksportas pagal pramonės pošakius 2019 m. pirmame ketvirtyje 31 Trąšos % 9.6 p.p. 38% 39 Pirminės formos plastikai % 7.1 p.p. 29% 38 Įvairūs chemijos produktai % 2.6 p.p. 19% 28 Neorganiniai chemikalai % 1.1 p.p. 5% 35 Albuminės medžiagos, fermentai % 0.7 p.p. 3% 34 Muilas, organinės paviršinio aktyvumo medžiagos % 0.3 p.p. 2% Kitos prekės % -0.7 p.p. 2% Chemijos pramonė iš viso: % 19.7% 100% psl. 3 iš 6

4 MAISTO IR GĖRIMŲ PRAMONĖ Maisto ir gėrimų pramonės indėlis į lietuviškos kilmės prekių (be energetinių produktų) eksporto vertės metinį augimą 2019 m., pirmame ketvirtyje taip pat buvo reikšmingas ir sudarė 2,1 procentinio punkto. Šios pramonės eksporto vertė per metus pirmame ketvirtyje padidėjo 13,8% ir sudarė 554,2 mln. eurų. Praktiškai visą maisto ir gėrimų pramonės eksporto vertės augimą lėmė maisto produktai, o gėrimų eksporto vertė buvo tik 1,4% didesnė nei prieš metus ir sudarė 31,2 mln. eurų. Maisto produktų eksporto vertės metinis augimas pirmame ketvirtyje sudarė 14,7%, eksportuota gaminių už 523 mln. eurų. Tokiam augimui pirmame metų ketvirtyje didžiausią įtaką darė pieno produktų eksportas, reikšmingai prie augimo prisidėjo žuvų pramonė bei grūdų malimo pramonės produktai. Augo ir kitų maisto pramonės subsektorių eksportas, o mažėjo tik aliejaus ir vaisių eksportas. Pieno produktų eksportas lėmė net 43% viso maisto ir gėrimų pramonės eksporto vertės metinio augimo pirmame ketvirtyje. Šių gaminių eksportuota už 135,5 mln. eurų arba 27,4% daugiau nei tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu. Praktiškai visą pieno produktų eksporto vertės padidėjimą lėmė sausų pieno produktų ir pieno miltų eksportas, kuris buvo beveik 6 kartus didesnis nei 2018 m., pirmame ketvirtyje ir sudarė 34,5 mln. eurų. Sparčiausiai pieno miltų eksportas augo į Nyderlandus, Lenkiją, Libija, Vietnamą ir Malaiziją. Augo pieno miltų eksporto kainos, tačiau eksporto apimtys buvo net daugiau kaip 4 kartus didesnės nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus. Sausų pieno produktų eksporto augimą lėmė keltas veiksnių: ES intervencinių sandėlių valymas, augusi paklausa daugiausia Kinijos ir Pietryčių Azijos regione, JAV ir Kinijos prekybos karai bei mažesnė nei tikėtasi žaliavinio pieno pasaulinė pasiūla m., pirmame ketvirtyje žuvies ir žuvies produktų eksportas taip pat reikšmingai prisidėjo prie maisto ir gėrimų pramonės eksporto vertės augimo. Šios pramonės sudarė 2,5 procentinio punkto. Eksportuota produktų už 125,2 mln. eurų arba 10,7% daugiau nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus. Labiausiai augusios rinkos buvo Jungtinė Karalystė, Vokietija, Italija ir Lenkija. Iš produktų prie augimo labiausiai prisidėjo lašišų ir produktų iš surimių eksportas. Dėl biologinių priežasčių lašišų pasiūla Norvegijoje ir Škotijoje vis dar susiduria su sunkumais, o pasaulinė lašišų paklausa toliau sparčiai auga, nepaisant aukštų žaliavos kainų. Lašišų eksportui teigiamą įtaką daro ir palankus Norvegijos kronos bei euro kursas. Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (angl. FAO) teigia, kad surimių kainų augimą daugiausia lemia kvotų mažėjimas, JAV ir Kinijos prekybos karai, stipri paklausa Azijoje ir JAV. Europoje produktų iš surimių paklausa nėra tokia stipri kaip kituose regionuose, tačiau kainos vis tiek auga. Malybos produkcijos pramonės eksporto indėlis į maisto ir gėrimų pramonės augimą pirmame metų ketvirtyje sudarė 2 procentinius punktus. Eksportuota produktų už 55,8 mln. eurų arba penktadaliu daugiau nei prieš metus. Augo daugelio šios pramonės produktų eksporto vertė, tačiau labiausiai prie augimo prisidėjo kviečių glitimo ir krakmolo eksportas. Kviečių glitimas lėmė daugiau kaip pusę viso augimo, o krakmolas apie penktadalį. Glitimo eksportuota už 18,6 mln. eurų, o labiausiai augusi rinka šiam produktui buvo Nyderlandai. Krakmolo eksporto vertė sudarė 10 mln. eurų, o labiausiai krakmolo eksportas augi į Lenkiją. 3 lentelė. Maisto ir gėrimų pramonės eksportas pagal pošakius 2019 m. pirmame ketvirtyje Pieno produktai % 6.0 p.p. 24% Paruošta ir konservuota žuvis % 2.5 p.p. 23% Mėsa ir mėsos produktai % 0.9 p.p. 12% Grūdų malimo produktai, krakmolas % 2.0 p.p. 10% Paruošti pašarai gyvūnams % 0.4 p.p. 7% Gėrimai % 0.1 p.p. 6% Kepyklos ir miltiniai produktai % 1.3 p.p. 3% Augalinis aliejus, riebalai ir taukai % -0.5 p.p. 2% Perdirbti ir konservuoti vaisiai, uogos ir daržovės % -0.1 p.p. 2% Kiti maisto produktai % 1.3 p.p. 11% Maisto pramonė iš viso: % 13.8% 100% psl. 4 iš 6

5 INŽINERINĖ PRAMONĖ Inžinerinės pramonės eksportas po kiek prastesnio praeito pusmečio pirmame 2019 m., ketvirtyje vėl reikšmingai prisidėjo prie augimo sudarė 1,7 procentinio punkto, t.y., lėmė šiek tiek mažiau nei penktadalį viso lietuviškos kilmės prekių (be energetinių produktų) eksporto vertės augimo. Eksportuota prekių už 785,2 mln. eurų arba 7,7% daugiau nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus. Labiausiai prie augimo prisidėjo gaminių iš plastikų pramonės, transporto priemonių ir priekabų pramonės ir kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių pramonės eksportas. Pirmame ketvirtyje iš inžinerinės pramonės pošakių per metus mažėjo tik mašinų ir mechaninių įrenginių pramonės eksportas, tačiau eksporto vertė buvo tik 1,5% mažesnė nei prieš metus. Gaminių iš plastikų pramonės eksporto indėlis į inžinerinės pramonės eksporto vertės augimą pirmame 2019 m., ketvirtyje sudarė 2,8 procentinio punkto. Eksportuota gaminių už beveik 200 mln. eurų arba 11,3% daugiau nei prieš metus. Labiausiai prie augimo prisidėjo plastikinės pakuotės bei plokščių, lakštų, vamzdžių iš plastikų eksportas. Plastikinės pakuotės eksportuota už 84,2 mln. eurų arba 9,7% daugiau nei prieš metus. Šių gaminių indėlis į plastikų pramonės eksporto augimą sudarė 4,2 procentinio punkto. Iš plastikinės pakuotės sparčiausiai augo didbutelių eksportas, jis lėmė beveik pusė plastikinės pakuotės eksporto vertės augimo. Didbutelių eksportas augo dėl augusių apimčių, o kainos buvo apie 5,6% mažesnės. Reikšmingai padidėjo ir kitų pakuotės gaminių (maišų, dėžių, dangtelių) eksporto vertė. Plastikinei pakuotei labiausiai augusios rinkos buvo Vokietija, Norvegija, Švedija ir Suomija. Plokščių, lakštų ir vamzdžių iš plastikų eksportuota už 74,9 mln. eurų arba 8,7% daugiau nei prieš metus, o labiausiai augusi rinka šiems gaminiams buvo Jungtinė Karalystė. Variklinių transporto priemonių, puspriekabių eksportas taip pat daug prisidėjo prie inžinerinės pramonės eksporto augimo 2019 m., pirmame ketvirtyje - generavo 2,4 procentinio punkto viso inžinerinės pramonės augimo. Šių gaminių eksportuota už 121,1 mln. eurų arba 16,7% daugiau nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus. Labiausiai augusios rinkos buvo Nyderlandai ir Vokietija. Beveik tris ketvirtadalius variklinių transporto priemonių, puspriekabių eksporto vertės augimo pirmame ketvirtyje lėmė uždegimo sistemų laidų rinkinių eksportas. Šių gaminių eksportuota už 80 mln. eurų arba 18,7% daugiau nei prieš metus. Santykinai sparčiai toliau auga autokomponentų (neįskaitant uždegimo sistemų laidų) pramonės eksportas. Šių gaminių eksportuota už 16,3 mln. eurų arba 8,4% daugiau nei prieš metus. Labiausiai augusios rinkos autokomponentams buvo Nyderlandai, Lenkija, Prancūzija, Norvegija ir Vokietija. Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių pramonės eksporto vertės augimas taip pat reikšmingai prisidėjo prie inžinerinės pramonės eksporto plėtros pirmame 2019 m., ketvirtyje. Šis pošakis generavo 1,2 procentinio punkto inžinerinės pramonės eksporto augimo. Eksportuota gaminių už 94,7 mln. eurų arba 9,9% daugiau nei prieš metus. Labiausiai prie augimo prisidėjo Navigacijos bei matavimo prietaisų ir optinių prietaisų eksportas. Navigacijos ir matavimo prietaisų eksporto vertė sudarė 45,5 mln. eurų arba net 43% daugiau nei prieš metus. Šiems gaminiams labiausiai augusios rinkos buvo Lenkija, Jungtinė Karalystė ir JAV. Optinių prietaisų eksporto vertė siekė 21,4 mln. eurų arba beveik trečdaliu daugiau nei prieš metus. Šiems gaminiams labiausiai augusios rinkos buvo JAV, Jungtinė Karalystė ir Vokietija. Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių pramonės eksporto plėtrą pirmame 2019 m., ketvirtyje labiausiai ribojo ryšio įrangos, plataus vartojimo elektroninės įrangos bei elektroninių komponentų ir plokščių eksportas. Šių gaminių indėlis į kompiuterinių elektroninių ir optinių gaminių pramonės eksporto plėtrą buvo neigiamas ir sudarė atitinkamai 3,6 procentinio punkto, 2,1 procentinio punkto bei 1,1 procentinio punkto. 4 lentelė. Inžinerinės pramonės eksportas pagal pramonės pošakius 2019 m. pirmame ketvirtyje 22 Guminiai ir plastikiniai gaminiai % 2.8 p.p. 25% 25 Metalo gaminiai, išskyrus mašinas ir įrenginius % 0.7 p.p. 18% 29 Transporto priemonės, priekabos ir puspriekabės % 2.4 p.p. 15% 27 Elektros įranga % 0.6 p.p. 13% 28 Niekur kitur nepriskirtos mašinos ir įranga % -0.2 p.p. 12% 26 Kompiuteriniai, elektroniniai ir optiniai gaminiai % 1.2 p.p. 12% 30 Kitos transporto priemonės ir įranga % 0.3 p.p. 4% Inžinerinė pramonė iš viso: % 7.7% 100% psl. 5 iš 6

6 ŽEMĖS ŪKIO SEKTORIUS Žemės ūkio sektoriaus eksporto vertė per 2019 m., pirmą ketvirtį išaugo 14,5% ir sudarė 191,4 mln. eurų. Šio sektoriaus indėlis į lietuviškos kilmės prekių (be energetinių produktų) eksporto vertės augimą sudarė 0,8 procentinio punkto. Praktiškai visą augimą lėmė javai, truputį išaugo rapsų eksporto vertė. Labiausiai mažėjo lietuviškų kailių, gyvų gyvūnų ir daržovių eksportas m., pirmame ketvirtyje 41,6% žemės ūkio produktų išvežta į ES rinką, 0.5% į NVS šalis ir 57,9% į kitas šalis. Javų eksportas 2019 m., pirmame ketvirtyje lėmė praktiškai visą žemės ūkio produktų metinį eksporto vertės augimą. Javų eksportuota už 123,6 mln. eurų arba net 42,5% daugiau nei prieš metus. Tokį augimą lėmė vasario mėnuo, nes sausį ir kovą javų eksporto vertė buvo mažesnė nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus. Vasario mėnesio augimui įtaką darė ir žema palyginamoji bazė, kadangi 2018 m., vasarį javų eksportas buvo daug mažesnis už vidutinį. Labiausiai augusios rinkos javų eksportuotojams 2019 m., vasarį buvo Turkija, Sudanas, Pietų Afrikos respublika ir Saudo Arabija. JAV žemdirbystės departamentas (angl. USDA) prognozuoja, kad šiais metais javų pasiūla 6 kartą per 7 metus viršys paklausą. Pasiūlos perteklius bei gausaus derliaus prognozė didina konkurenciją eksporto rinkose, todėl artimiausiu metu prognozuojamas tolimesnis kainų mažėjimas. Šie veiksniai darys neigiamą įtaką ir Lietuvos grūdų eksportuotojams. Iš kitų žemės ūkio produktų 2019 m., pirmame ketvirtyje kiek reikšmingiau augo tik rapsų eksportas, tačiau jų vertė buvo tik 2,4% didesnė nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus. Rapsų eksportuota už 12 mln. eurų, daugiausia į Švediją ir Latviją. Didžiausias eksporto vertės mažėjimas 2019 m., pirmame ketvirtyje fiksuotas kailių, gyvų gyvūnų ir daržovių eksporte. Kailių eksporto vertė sudarė 9 mln. eurų arba net 40,5% mažiau nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus, daugiausia dėl beveik sustojusio eksporto į Lenkijos rinką. Gyvų gyvūnų eksporto vertė krito daugiau kaip ketvirtadaliu iki 11,7 mln. eurų. Beveik visą mažėjimą lėmė dviem trečdaliais kritęs gyvų kiaulių eksportas. Kaip skelbia Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, 2018 m., fiksuotas didžiausias kiaulių skaičiaus mažėjimas Lietuvoje, kurį didžiąją dalimi lėmė afrikinis kiaulių maras. Šios aplinkybės leidžia daryti prielaidą, kad gyvų kiaulių eksporto vertė tikėtina ir toliau mažės. Daržovių eksporto vertė taip pat buvo mažesnė nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus. Šių produktų eksportuota už 28,8 mln. eurų. Tris ketvirtadalius viso eksporto sudarė ankštinės daržovės (daugiausia žirniai ir pupos), būtent jų eksporto vertės mažėjimas ir lėmė daržovių eksporto vertės smukimą. 5 lentelė. Žemės ūkio sektoriaus eksportas pagal pošakius 2019 m. pirmame ketvirtyje 10 Javai % 22.0 p.p. 65% 07 Daržovės % -1.2 p.p. 15% 12 Rapsai % 0.2 p.p. 6% 01 Gyvi gyvūnai % -2.5 p.p. 6% 43 Kailiai % -3.6 p.p. 5% 04 Kiaušiniai, medus % -0.1 p.p. 2% Kiti žemės ūkio produktai % -0.2 p.p. 2% Žemės ūkio produktai iš viso: % 14.5% 100% psl. 6 iš 6

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

Title

Title LIETUVOS BALTARUSIJOS PREKYBINIAI RYŠIAI 2019 m. kovo 18 d. Lietuvos pramoninkų konfederacijos Eksporto ir Užsienio ryšių komiteto posėdis 3 кв. 2011 4 кв. 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

2017 m. I pusm.

2017 m. I pusm. TURINYS LIETUVOS EKSPORTO RINKŲ APŽVALGA Pusmetiniai lietuviškos kilmės prekių iš, be naftos, duomenys www.foris.lt rinkų apžvalga 1 Geležies ir plieno gaminiai 2 Adatos, virbalai, ylos, vąšeliai ir panašūs

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS

Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS Mindaugas PAULIUKAS LR KOMERCIJOS ATAŠĖ ESTIJOJE Estija vs. Lietuva 2597,29 LTL 2142,2 LTL 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 423,91 900,35 Estija 1109,4 2240,5

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP FINANSŲ IR VEIKLOS APŽVALGA UŽ 2014 2015 FINANSINIUS METUS Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP VERTIKALIAI INTEGRUOTA ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRAMONĖS GRUPĖ Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

2018 m. I pusm.

2018 m. I pusm. TURINYS rinkų apžvalga 1 Mašinos, įrengimai ir prietaisai Geležies ir plieno gaminiai 2 Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio Bėginiai lokomotyvai, riedmenys, bėgių įrenginiai Branduoliniai

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis LIETUVOS INŽINERINĖS PRAMONĖS ASOCIACIJA TURINYS KAS YRA LINPRA? TIKSLAI NARIAI STRUKTŪRA KOMITETAI KOMUNIKACIJA KLASTERIAI KODĖL VERTA BŪTI LINPRA NARIU? KAIP TAPTI NARIU? LIETUVOS INŽINERINĖS PRAMONĖS

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8

ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonomikos biuletenis 2017 / 8 Turinys Ekonominė ir pinigų aplinkos raida 2 Apžvalga 2 1 Išorės aplinka 5 2 Finansų raida 11 3 Ekonominis aktyvumas 16 4 Kainos ir sąnaudos 21 5 Pinigai ir kreditas 26 6

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek Sausio mėnesio rinkos apžvalga 2015 02 24 2015 metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efektyvus Rygos šiluminių elektrinių veikimas sausį Nord

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar Nelaimingų atsitikimų darbe analizė metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA darbe). Įmonėse įvyko lengvi, sunkūs ir mirtini NA darbe. metų mirtinų

Detaliau

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio Eglutė direktoriaus 2018-01-15 įsakymu

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo 30-49 metų amžiaus asmenys, tyrintys profesinę kvalifikaciją ir

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kęstutis Juščius 2016 05 03 2015 metai esminių permainų pradžia AB Agrowill Group yra viena didžiausių ekologinio ūkininkavimo ir investicijų grupių Europoje, vystanti unikalų bei tvarų ūkininkavimo modelį.

Detaliau

Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ate

Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ate Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ateities sandorių kainos Sausį supanašėjo Estijos ir Suomijos

Detaliau

Microsoft Word - EVA_pramones imonems.doc

Microsoft Word - EVA_pramones imonems.doc Lukiškių g. 3, LT-01108 Vilnius tel. +370 5 2191303 faks. +370 5 2124777 Studijos Energijos ir energijos išteklių vartojimo auditų pramonės įmonėse modelių ir teisinių rekomendacijų dėl šių modelių taikymo

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai 1. Kurios tautos gyvenamoji teritorija parodyta žemėlapyje? A berberų B fulbių C hausų D tuaregų 3. Ką vaizduoja šis neįprastu

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/ L 113/18 2017 4 29 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/752 2017 m. balandžio 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris Tikslinės rinkos, apžvalga, planai Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Ieva Druktenė Lietuvos turizmo statistika 2 mln. užsienio turistų 2,6 mln. vietinių turistų (2012 m.) 1 vieta

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 m. birželio 4 d. Nr. 69 Po sėkmingos metų pradžios nepraraskime budrumo Pirmi penki 2019 metų mėnesiai daugeliui Lie

Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 m. birželio 4 d. Nr. 69 Po sėkmingos metų pradžios nepraraskime budrumo Pirmi penki 2019 metų mėnesiai daugeliui Lie Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 m. birželio 4 d. Nr. 69 Po sėkmingos metų pradžios nepraraskime budrumo Pirmi penki 2019 metų mėnesiai daugeliui Lietuvos gyventojų buvo sėkmingi vertinant jų finansinės

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina Eur su PVM

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k 1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO Eil 1 Kiaulienos kumpis Vakuume, LST 1921 : 2003 Kg 900 2 Švieži lašiniai be odos Vakuume, LST 544 92 Kg 50 3 Jautienos kumpis Vakuume, TS 2008435 123 93 Kg 900

Detaliau

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris www.pwc.lt Pasaulio ekonomikos forume Davose PwC pristatė 22-ojo PwC Global

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina su PVM Kaina su PVM kodas

Detaliau

Metø ataskaita

Metø ataskaita Metø ataskaita 2012 2012 LIETUVOS BANKO METø ATASKAITA 2012 VILNIUS 2013 ISSN 1648-9020 (online) Lietuvos banko valdyba 2012 m. ataskaitą patvirtino 2013 m. balandžio 25 d. Ją rengiant, panaudoti Lietuvos

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir režimo taisyklių priedas SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ RIBŲ DYDŽIAI, TAIKOMI, KAI NEATLIEKAMAS POVEIKIO VISUOMENĖS

Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir režimo taisyklių priedas SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ RIBŲ DYDŽIAI, TAIKOMI, KAI NEATLIEKAMAS POVEIKIO VISUOMENĖS Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir režimo taisyklių priedas SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ RIBŲ DYDŽIAI, TAIKOMI, KAI NEATLIEKAMAS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS Objekto pavadinimas Taršos rūšis

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

AB Linas Agro Group finansinių metų Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. kovo 31 d.

AB Linas Agro Group finansinių metų Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. kovo 31 d. AB Linas Agro Group 2018 2019 finansinių metų Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. kovo 31 d. už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. kovo 31

Detaliau

Turinys I dalis. Lietuvos žemės ūkio sektoriaus plėtros rezultatai Sąvokų paaiškinimai Bendroji informacija apie Lietuvą ir jos žemės

Turinys I dalis. Lietuvos žemės ūkio sektoriaus plėtros rezultatai Sąvokų paaiškinimai Bendroji informacija apie Lietuvą ir jos žemės Turinys I dalis. Lietuvos žemės ūkio sektoriaus plėtros rezultatai... 3 1. Sąvokų paaiškinimai... 4 2. Bendroji informacija apie Lietuvą ir jos žemės ūkio sektoriaus rezultatus... 5 3. Lietuvos ūkiai 2003-2010

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS 1 Taikomasis mokslinis darbas LIETUVOS BALDŲ GAMYBOS SEKTORIAUS KONKURENCINGUMO STUDIJA Užsakovas: Lietuvos ekonominės plėtros agentūra Vykdytojas: KTU Verslo strategijos institutas VšĮ Žinių visuomenės

Detaliau

PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN

PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN 2351-6763 2 TURINYS PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 3 PRIEGLOBSČIO SUTEIKIMO PROCEDŪROS SCHEMA 4 PRIEGLOBSČIO PRAŠYMAI 5 SPRENDIMAI 9 DUBLINO

Detaliau

Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 KOVAS 2

Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 KOVAS 2 Lietuvos ekonomikos apžvalga 219 KOVAS 2 LIETUVOS EKONOMIKOS APŽVALGA 219 M. KOVAS ISSN 229-8358 (online) Lietuvos ekonomikos apžvalgoje nagrinėjama realiojo sektoriaus, kainų, viešųjų finansų ir kredito

Detaliau

ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn.

ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn. 2016 m. kovo mėn. ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai 1 1 Euro zonos perspektyva: apžvalga ir pagrindinės ypatybės Tikimasi, kad euro zonos ekonomikos atsigavimas tęsis, tačiau bus lėtesnis,

Detaliau

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Santrauka 27 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Teisinis pranešimas Šį Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) leidinį gina autorių

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

COM(2016)769/F1 - LT

COM(2016)769/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 30 COM(2016) 769 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Energijos kainos ir

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation EKSPORTO PARTNERIŲ PAIEŠKA SKANDINAVIJOJE. RYŠIŲ UŽMEZGIMAS IR PALAIKYMAS Silvija Bisigirskytė www.kame.lt UAB Kamė UAB Kamė 1990 vonios baldus gaminančios UAB Raguvos Baldai & Co. dukterinė įmonė įkurta

Detaliau

Baltijos šali ekonomikos perspektyvos Koki krypt pasirinksime dabar? Jekaterina Rojaka DNB grup s vyr. ekonomist Baltijos šalims 2013 m. lapkri io 28

Baltijos šali ekonomikos perspektyvos Koki krypt pasirinksime dabar? Jekaterina Rojaka DNB grup s vyr. ekonomist Baltijos šalims 2013 m. lapkri io 28 Baltijos šali ekonomikos perspektyvos Koki krypt pasirinksime dabar? Jekaterina Rojaka DNB grup s vyr. ekonomist Baltijos šalims 2013 m. lapkri io 28 d. Prieškrizinio lygio nepasiek vidaus rink orientuoti

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Invaldos LT pristatymas birzoje

Microsoft PowerPoint - Invaldos LT pristatymas birzoje AB Invalda LT raida orientuota į vertės kūrimą 2014 m. birželio 3 d. Listinguojamų bendrovių vadovų susitikimas su investuotojais Klausimai, į kuriuos atsakysime šioje prezentacijoje 1. Kas yra Invalda

Detaliau

Vietnamo karas

Vietnamo karas VIETNAMO KARAS Parengė: Dominykas Dabužinskas ir Antanas Stankevičius IVb Vietnamo karas Vietnamo karas karų už Vietnamo nepriklausomybę, o vėliau ir suvienijimą grandinė, kuri tęsėsi nuo 1940 m. vasario

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

Mėsa ir mėsos gaminiai

Mėsa ir mėsos gaminiai Mėsa ir mėsos gaminiai 1. Jautienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 21,24 2. Kiaulienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 14,82 3. Kiaulienos nugarinė, žalia kg 17,97 4. Vištienos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

Mityba ir mitybos įpročiai: mitai ir mokslu grįsta realybė

Mityba ir mitybos įpročiai: mitai ir mokslu grįsta realybė Pažvelkime į maistą kaip į sveikatai poveikį darantį išorinės aplinkos veiksnį Prof.dr.(HP) Rimantas Stukas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

_FR

_FR Finansų rinkų apžvalga 2012 m. Lapkritis Akcijų indekso DJIA (-0,54 proc. lapkritį ir +6,61 proc. 2012 m.) vertė praėjusį mėnesį krito, o indeksų S&P 500 (+0,28 proc. lapkritį ir +12,61 proc. 2012 m.)

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

Bioduju rinka LT ir jos pletra

Bioduju rinka LT ir jos pletra Biodujų rinka Lietuvoje ir jos plėtra Biodujų asociacijos prezidentas Virginijus Štiormer Biodujų ir energijos gamyba Lietuvoje v Nors Lietuvoje biodujų energetika plėtojama daugiau kaip 15 metų,, per

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU Mūsų mityba gali padidinti vėžio išsivystymo grėsmę. Patikimų mokslinių įrodymų duomenimis apie 30 proc. vėžio atvejų išsivysčiusiose šalyse ir 20 proc.

Detaliau

Microsoft Word - B.A.R.F final.docx

Microsoft Word - B.A.R.F final.docx B.A.R.F anglų kalba Biologically Appropriate Raw Food t.y Biologiškai Tinkamas Žalias Maistas. B.A.R.F maisto filosofija ir sudėtis yra labai paprasta tai subalansuotas maistas, sudarytas iš žalios mėsos

Detaliau

455028e c5-8ece-1a583714e0ff

455028e c5-8ece-1a583714e0ff LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL DOKTORANTŪROS TEISĖS SUTEIKIMO 2019 m. vasario 22 Nr. V-160 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAKVIESTŲJŲ STUDIJUOTI KTK IR KITOSE LIETUVOS KOLEGIJOSE 1 PRIEDAS PAGAL PAGEIDAVIMO NUMERĮ REZULTATŲ DINAMIKA 2014 M., 2015 M., 2016 M. Atkreiptinas dėmesys į pakviestųjų pagal pageidavimo numerį rezultatą:

Detaliau

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Imigracija ir Darbo migracija ES ir Lietuvoje Audra Sipavičienė TMO, EMN Migracijos svarba pasaulyje 2,9% 2,8% 2,8% 2,9% 3,2% 3,3% 3,4% 3,5% Iš kurių 75+ milijonai arba maždaug 1/3 yra Europoje 153 mln

Detaliau

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx)

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx) T V I R T I N U Kauno raj. Rokų mokykla- darželis Direktorius Gintaras Ringys Patvirtinta 2016 m. rugsėjo 05 d. Kauno r. Rokų mokykla darželis 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 7-11 metų vaikams Įstaigos darbo laikas

Detaliau

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 M. 2 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2018 M. MIGRACIJOS METRAŠTIS Vilnius, 2019 ISSN 2351-6607 MIGRACIJOS

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint TIENS DiCHO II kartos prietaisas vaisiams ir daržovėms valyti (ozonatorius) PROBLEMOS, KURIAS SUKELIA APLINKOS TARŠA PARAZITAI MIKROORGANIZMAI BAKTERIJOS Švieži vaisiai ir daržovės yra spalvingi ir skanūs,

Detaliau

2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1186/2009 nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą

2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1186/2009 nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 324/23 TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1186/2009 2009 m. lapkričio 16 d. nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (kodifikuota redakcija) EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

1302_priedas

1302_priedas PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. B-TS-1302 INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, RŪŠYS IR FIKSUOTI PAJAMŲ MOKESČIŲ

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

1

1 8-19/31/17-1604.15.15 ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA LIETUVOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS TYRIMAS 1 DALIS TECHNINĖ EKONOMINĖ ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS ANALIZĖ SANTRAUKA Dr. A. Galinis

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2018 ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius www.lb.lt

Detaliau