805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elem

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elem"

Transkriptas

1 805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių auditas 1

2 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14 th Floor New York, New York USA This International Standard on Auditing (ISA), Special Considerations Audits of single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement, was prepared by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), an independent standard-setting body within the International Federation of Accountants (IFAC). The objective of the IAASB is to serve the public interest by setting high quality auditing and assurance standards and by facilitating the convergence of international and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening public confidence in the global auditing and assurance profession. The original English version of this publication may be downloaded free of charge from the IFAC website: The approved text is published in the English language. The mission of IFAC is to serve the public interest, strengthen the worldwide accountancy profession and contribute to the development of strong international economies by establishing and promoting adherence to high quality professional standards, furthering the international convergence of such standards and speaking out on public interest issues where the profession s expertise is most relevant. Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Permission is granted to make copies of this work provided that such copies are for use in academic classrooms or for personal use and are not sold or disseminated and provided that each copy bears the following credit line: Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact for permission to reproduce, store or transmit this document. Otherwise, written permission from IFAC is required to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of, this document, except as permitted by law. Contact Šį tarptautinį audito standartą Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių auditas 2009 m. balandžio mėn. anglų kalba išleido Tarptautinės buhalterių federacijos (TBF) Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdyba (TAUSV), 2010 m. kovo mėn. į lietuvių kalbą išvertė Lietuvos auditorių rūmai (LAR) ir platina su TBF leidimu. Tarptautinių audito standartų vertimo procesas buvo apsvarstytas TBF, o vertimas atliktas vadovaujantis Politikos pareiškimu TBF išleistų standartų vertimo ir platinimo politika. Patvirtinti visų tarptautinių audito standartų tekstai yra tie, kurie išleisti TBF anglų kalba šio tarptautinio audito standarto Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių auditas teksto anglų kalba autorinės teisės priklauso Tarptautinei buhalterių federacijai (TBF). Visos teisės saugomos šio tarptautinio audito standarto Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių auditas teksto lietuvių kalba autorinės teisės priklauso Tarptautinei buhalterių federacijai (TBF). Visos teisės saugomos. Originalus pavadinimas: International Standard on Auditing, Special Considerations Audits of single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement. 2

3 805-ASIS TARPTAUTINIS AUDITO STANDARTAS SPECIALŪS SVARSTYMAI ATSKIRŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR ATSKIRŲ FINANSINĖS ATASKAITOS ELEMENTŲ, SĄSKAITŲ AR STRAIPSNIŲ AUDITAS Įžanga (Galioja 2009 m. gruodžio 15 d. ar vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų auditams) TURINYS Dalis Šio TAS taikymo sritis Įsigaliojimo data... 4 Tikslas... 5 Apibrėžtys... 6 Reikalavimai Svarstymai prisiimant užduotį Svarstymai planuojant ir atliekant auditą Svarstymai susidarant nuomonę ir teikiant išvadą Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga Šio TAS taikymo sritis... Svarstymai prisiimant užduotį... Svarstymai planuojant ir atliekant auditą... Svarstymai susidarant nuomonę ir teikiant išvadą... 1 priedas. Atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių pavyzdžiai A1-A4 A5-A9 A10-A14 A15-A18 2 priedas: Auditorių išvados apie atskirą finansinę ataskaitą ir apie konkretų finansinės ataskaitos elementą pavyzdžiai 805-asis tarptautinis standartas auditui (TAS) Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių auditas turėtų būti skaitomas kartu su 200-uoju TAS Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus. 3

4 Įžanga Šio TAS taikymo sritis osios serijų tarptautiniai audito standartai (TAS) taikomi finansinių ataskaitų auditui ir turi būti pritaikomi kaip tinkama atsižvelgus į aplinkybes, kai taikomi kitos istorinės informacijos auditams. Šiame TAS aptariami specialūs svarstymai tuos tarptautinius audito standartus taikant atskiros finansinės ataskaitos arba atskiro finansinės ataskaitos elemento, sąskaitos ar straipsnio auditui. Atskira finansinė ataskaita ar atskiras finansinės ataskaitos elementas, sąskaita ar straipsnis gali būti sudaryti pagal bendros ar specialios paskirties finansinės atskaitomybės tvarką. Jeigu jie sudaromi pagal specialios paskirties tvarką, auditui taip pat taikomas 800-asis TAS 1 (žr. A1-A4 dalis). 2. Šis TAS netaikomas komponento auditoriaus išvadai, teikiamai įmonių grupės finansinių ataskaitų auditą atliekančios įmonių grupės užduoties grupės prašymu patikrinus komponento finansinę informaciją (žr. 600-ąjį TAS 2 ). 3. Šis TAS neturi viršenybės kitų tarptautinių audito standartų reikalavimų atžvilgiu; taip pat šiuo standartu nesiekiama aptarti visų specialių vertinimų, kurie gali būti svarbūs atsižvelgiant į užduoties aplinkybes. Įsigaliojimo data 4. Šis TAS galioja 2009 m. gruodžio 15 d. ar vėliau prasidedančių laikotarpių atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų elementų, sąskaitų ar straipsnių auditams. Atliekant konkrečią datą sudarytų atskirų finansinių ataskaitų ar atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ar straipsnių auditą, šis TAS galioja 2010 m. gruodžio 14 d. ar vėliau prasidedančiais laikotarpiais sudarytos tokios informacijos auditams. Tikslas 5. Auditoriaus tikslas, taikant tarptautinius audito standartus atskiros finansinės ataskaitos arba atskiro finansinės ataskaitos elemento, sąskaitos ar straipsnio auditui, yra tinkamai apsvarstyti šiuos dalykus, kurie yra svarbūs: Apibrėžtys a) sutinkant atlikti audito užduotį; b) planuojant ir atliekant užduotį; ir c) susidarant nuomonę ir teikiant išvadą apie atskirą finansinę ataskaitą arba apie atskirą finansinės ataskaitos elementą, sąskaitą ar straipsnį. 6. Šiame TAS vartojamos tokios sąvokų reikšmės: a) finansinės ataskaitos elementas arba elementas reiškia finansinės ataskaitos elementą, sąskaitą ar straipsnį, asis TAS Specialūs svarstymai pagal specialios paskirties tvarką sudarytų finansinių ataskaitų auditas asis TAS Specialūs svarstymai grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant komponentų auditorių darbą). 4

5 b) tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus reiškia Tarptautinių apskaitos standartų valdybos išleistus tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus; ir c) atskira finansinė ataskaita arba atskiras finansinės ataskaitos elementas apima susijusį aiškinamąjį raštą. Aiškinamajame rašte paprastai pateikiama svarbių apskaitos metodų santrauka ir kita su finansine ataskaita ar elementu susijusi aiškinamoji informacija. Reikalavimai Svarstymai prisiimant užduotį Tarptautinių audito standartų taikymas 7. Pagal 200-ąjį TAS auditorius turi laikytis visų su auditu susijusių TAS 3. Atliekant atskiros finansinės ataskaitos ar atskiro finansinės ataskaitos elemento auditą šis reikalavimas taikomas nepriklausomai nuo to, ar auditorius atlieka viso įmonės finansinių ataskaitų rinkinio auditą. Jeigu auditorius viso įmonės finansinių ataskaitų audito neatlieka, auditorius turi nustatyti, ar atlikti atskiros finansinės ataskaitos ar atskiro tų finansinių ataskaitų elemento auditą pagal tarptautinius audito standartus yra tikslinga (žr. A5-A6 dalis). Finansinės atskaitomybės tvarkos priimtinumas asis TAS reikalauja, kad auditorius nustatytų, ar taikoma finansinės atskaitomybės tvarka yra priimtina 4. Atliekant atskiros finansinės ataskaitos arba atskiro finansinės ataskaitos elemento auditą taip pat turi būti nustatoma, ar taikant finansinės atskaitomybės tvarką finansinės ataskaitos užtikrins pakankamai atskleistą informaciją, kad numatomi vartotojai galėtų suprasti finansinėje ataskaitoje ar elemente pateiktą informaciją, reikšmingų ūkinių operacijų ir įvykių poveikį finansinėje ataskaitoje ar elemente pateiktai informacijai (žr. A7 dalį) asis TAS Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus, 18 dalis asis TAS Susitarimas dėl audito užduoties sąlygų, 6 dalies a punktas. 5

6 Nuomonės forma 9. Pagal 210-ąjį TAS reikalaujama, kad susitarimu numatytose audito užduoties atlikimo sąlygose būtų nurodyta numatoma auditoriaus išvados forma 5. Atlikdamas atskiros finansinės ataskaitos ar atskiro finansinės ataskaitos elemento auditą auditorius turi apsvarstyti, ar atsižvelgus į aplinkybes tokia numatoma auditoriaus išvados forma yra tinkama (žr. A8-A9 dalis). Svarstymai planuojant ir atliekant auditą ąjame TAS teigiama, kad tarptautiniai audito standartai yra taikomi auditoriui atliekant finansinių ataskaitų auditą; kai taikomi kitos istorinės informacijos auditui, standartai pritaikomi atsižvelgus į aplinkybes 6 7. Planuodamas atskiros finansinės ataskaitos ar atskiro finansinės ataskaitos elemento auditą auditorius turi taikyti visus su auditu susijusius tarptautinius audito standartus, kaip būtina atsižvelgus į užduoties aplinkybes (žr. A10-A14 dalis). Svarstymai susidarant nuomonę ir teikiant išvadą 11. Susidarydamas nuomonę ir teikdamas išvadą apie atskirą finansinę ataskaitą ar atskirą finansinės ataskaitos elementą, auditorius turi taikyti 700-ojo TAS 8 reikalavimus, pritaikytus kaip būtina atsižvelgus į užduoties aplinkybes (žr. A15-A16 dalis). Išvados apie visą įmonės finansinių ataskaitų rinkinį ir apie atskirą finansinę ataskaitą ar apie atskirą tokių finansinių ataskaitų elementą teikimas 12. Jeigu auditorius imasi užduoties pateikti išvadą apie atskirą finansinę ataskaitą arba atskirą finansinės ataskaitos elementą kartu vykdydamas užduotį atlikti įmonės viso finansinių ataskaitų rinkinio auditą, auditorius turi pareikšti atskirą nuomonę pagal kiekvieną užduotį. 13. Atskira audituota finansinė ataskaita arba atskiras audituotas finansinės ataskaitos elementas gali būti paskelbtas kartu su visu audituotu įmonės finansinių ataskaitų rinkiniu. Jeigu auditorius padaro išvadą, kad atskiros finansinės ataskaitos arba atskiro finansinės ataskaitos elemento pateikimas juos nepakankamai išskiria iš viso finansinių ataskaitų rinkinio, auditorius turi prašyti padėtį ištaisyti. Laikydamasis 15 ir 16 dalies reikalavimų auditorius taip pat turi atskirti nuomonę apie atskirą finansinę ataskaitą arba atskirą finansinės ataskaitos elementą nuo nuomonės apie visą finansinių ataskaitų rinkinį. Auditorius turi paskelbti auditoriaus išvadą su nuomone apie atskirą finansinę ataskaitą arba atskirą finansinės ataskaitos elementą tik įsitikinęs, kad ji yra pakankamai atskirta nuo nuomonės apie visą finansinių ataskaitų rinkinį asis TAS, 10 dalies e punktas asis TAS, 2 dalis ojo TAS 13 dalies f punkte aiškinama, kad terminas finansinės ataskaitos dažniausiai reiškia visą finansinių ataskaitų rinkinį, nustatomą pagal taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimus asis TAS Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas. 6

7 Modifikuota nuomonė, Dalyko pabrėžimo pastraipa arba Kitų dalykų pastraipa auditoriaus išvadoje apie visą įmonės finansinių ataskaitų rinkinį 14. Jeigu auditoriaus nuomonė jo išvadoje apie įmonės visą finansinių ataskaitų rinkinį yra modifikuota, arba tokioje išvadoje įrašoma Dalyko pabrėžimo pastraipa arba Kitų dalykų pastraipa, auditorius turi nustatyti, kokį poveikį tai gali turėti auditoriaus išvadai apie atskirą finansinę ataskaitą arba atskirą finansinės ataskaitos elementą. Jeigu tinkama, auditorius turi modifikuoti savo nuomonę apie atskirą finansinę ataskaitą ar atskirą finansinės ataskaitos elementą, arba, atitinkamai, į auditoriaus išvadą įrašyti Dalyko pabrėžimo pastraipą arba Kitų dalykų pastraipą (žr. A17 dalį). 15. Jeigu auditorius nusprendžia, kad apie visą įmonės finansinių ataskaitų rinkinį reikia pareikšti neigiamą nuomonę, arba atsisakyti pareikšti nuomonę, pagal 705-ąjį TAS auditorius negali toje pačioje auditoriaus išvadoje pareikšti nemodifikuotą nuomonę apie atskirą tas finansines ataskaitas sudarančią finansinę ataskaitą arba apie atskirą tų finansinių ataskaitų elementą 9. Taip yra todėl, kad tokia nemodifikuota nuomonė prieštarautų neigiamai nuomonei arba atsisakymui pareikšti nuomonę apie visą finansinių ataskaitų rinkinį (žr. A18 dalį). 16. Jeigu auditorius nutaria, kad būtina pareikšti neigiamą nuomonę arba atsisakyti pareikšti nuomonę apie visą įmonės finansinių ataskaitų rinkinį, tačiau atlikdamas atskirą tokių finansinių ataskaitų elemento auditą, auditorius vis dėlto nusprendžia apie tą elementą pareikšti nemodifikuotą nuomonę, auditorius tokią nemodifikuotą nuomonę turi pareikšti tik, jeigu: a) įstatymas ar teisės aktas nedraudžia auditoriui to daryti; b) tokia auditoriaus išvadoje pareikšta nuomonė nėra skelbiama kartu su auditoriaus išvada, kurioje pareikšta neigiama nuomonė, arba atsisakymas nuomonę pareikšti; ir c) konkretus elementas nesudaro didžiosios įmonės visų finansinių ataskaitų rinkinio dalies. 17. Auditorius turi nepareikšti nemodifikuotos nuomonės apie viso finansinių ataskaitų rinkinio atskirą finansinę ataskaitą, jeigu auditorius yra pareiškęs neigiamą nuomonę arba atsisakęs pareikšti nuomonę apie visą finansinių ataskaitų rinkinį. Šis reikalavimas taikomas net jeigu auditoriaus išvada apie atskirą finansinę ataskaitą nėra skelbiama kartu su auditoriaus išvada, kurioje pareikšta neigiama nuomonė, arba atsisakyta pareikšti nuomonę. Taip yra todėl, kad laikoma, kad atskira finansinė ataskaita sudaro didžiąją tokių finansinių ataskaitų dalį. Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga Šio TAS taikymo sritis (žr. 1 dalį) *** A ajame TAS sąvoka istorinė finansinė informacija apibrėžta kaip finansine išraiška išreikšta su konkrečia įmone susijusi informacija, daugiausia gaunama iš įmonės asis TAS Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje, 15 dalis. 7

8 apskaitos sistemos, apie praėjusiais laikotarpiais įvykusius ūkinius įvykius arba apie tam tikru metu buvusias ekonomines sąlygas ar aplinkybes 10. A ajame TAS sąvoka finansinės ataskaitos apibrėžta kaip struktūrizuotai pateikta istorinė finansinė informacija, įskaitant aiškinamąjį raštą, skirta informuoti apie tam tikru momentu įmonės turimus ekonominius išteklius ar įsipareigojimus arba jų pasikeitimus per apibrėžtą laikotarpį pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką. Sąvoka dažniausiai reiškia visą finansinių ataskaitų rinkinį, nustatomą pagal taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimus, tačiau taip pat gali reikšti ir atskirą finansinę ataskaitą 11. A3. Tarptautiniai audito standartai taikomi finansinių ataskaitų auditui 12 ; jie turi būti adaptuojami kaip būtina atsižvelgus į aplinkybes, kai taikomi kitos istorinės finansinės informacijos, tokios kaip atskiros finansinės ataskaitos arba atskiro finansinės ataskaitos elemento auditui. Šis TAS skirtas padėti tai padaryti. (1 priede pateikti tokios kitos istorinės finansinės informacijos pavyzdžiai). A4. Kitos, nei istorinės finansinės informacijos auditas, pakankamo užtikrinimo užduotys atliekamos pagal 3000-ąjį tarptautinį užtikrinimo užduočių standartą (TUUS) 13. Svarstymai prisiimant užduotį priimant paskyrimą atlikti auditą Tarptautinių audito standartų taikymas (žr. 7 dalį) A5. Pagal 200-ąjį TAS auditorius privalo laikytis a) atitinkamų etikos reikalavimų, įskaitant reikalavimą užtikrinti nepriklausomumą atliekant finansinių ataskaitų audito užduotis, ir b) visų su auditu susijusių TAS. 200-ajame TAS taip pat reikalaujama auditoriaus laikytis visų TAS reikalavimų, nebent, atsižvelgus į konkrečias atliekamo audito aplinkybes, visas TAS nėra aktualus, arba atskiras reikalavimas nėra aktualus, kadangi jis yra sąlyginis, o atitinkama sąlyga neegzistuoja. Išskirtinėmis aplinkybėmis auditorius gali nuspręsti, kad būtina nukrypti nuo atitinkamo TAS reikalavimo, to reikalavimo tikslams pasiekti atliekant alternatyvias audito procedūras 14. A6. Laikytis atskiros finansinės ataskaitos arba atskiro finansinės ataskaitos elemento auditui taikomų tarptautinių audito standartų reikalavimų gali būti nepraktiška, jeigu auditorius tuo pat metu nėra susitaręs atlikti viso įmonės finansinių ataskaitų rinkinio audito. Tokiais atvejais auditorius gali būti ne taip išsamiai susipažinęs su įmone ir jos aplinka, įskaitant jos vidaus kontrolę, kaip auditorius, kuris taip pat atlieka viso finansinių ataskaitų rinkinio auditą. Auditorius taip pat neturi audito įrodymų apie bendrą apskaitos dokumentų ar kitos apskaitos informacijos kokybę, kokius galima gauti atliekant viso įmonės finansinių ataskaitų rinkinio auditą. Todėl auditoriui gali prireikti papildomų įrodymų patvirtinti iš apskaitos dokumentų gautus audito įrodymus. Atliekant atskiro finansinės ataskaitos elemento auditą, pagal kai kuriuos tarptautiniai audito standartus reikalaujama atlikti audito darbą, kuris savo apimtimi gali būti neproporcingas elementui, kurio auditas yra atliekamas asis TAS, 13 dalies g punktas asis TAS, 13 dalies f punktas asis TAS, 2 dalis TUUS Užtikrinimo užduotys, išskyrus istorinės finansinės informacijos auditus ir peržvalgas asis TAS, 14, 18 ir dalys. 8

9 Pavyzdžiui, nors 570-ojo TAS 15 reikalavimai dažniausiai yra aktualūs atliekant gautinų sumų lentelės auditą, laikytis tokių reikalavimų gali būti praktiškai neįmanoma dėl tuo tikslu būtinų audito pastangų. Jeigu auditorius nusprendžia, kad atlikti atskiros finansinės ataskaitos ar atskiro finansinės ataskaitos elemento auditą pagal tarptautinius audito standartus yra neįmanoma, auditorius gali pasitarti su vadovybe, ar nebūtų tikslingiau numatyti kitokios rūšies užduotį. Finansinės atskaitomybės tvarkos priimtinumas (žr. 8 dalį) A7. Atskira finansinė ataskaita arba atskiras finansinės ataskaitos elementas gali būti sudaryti pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, grindžiamą įgaliotos ir pripažintos, standartus nustatančios organizacijos patvirtinta visam finansinių ataskaitų rinkiniui taikoma finansinės atskaitomybės tvarka (pavyzdžiui, tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais). Tokiu atveju nustatant taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos priimtinumą gali prireikti įvertinti, ar tokia tvarka apima visus tvarkos, kuria ji grindžiama, reikalavimus, kurie yra svarbūs atskiros finansinės ataskaitos arba atskiro finansinės ataskaitos elemento pateikimui, užtikrinančiam pakankamą atskleistą informaciją. Nuomonės forma (žr. 9 dalį) A8. Auditoriaus pareikštos nuomonės forma priklauso nuo taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos ir nuo taikomo įstatymo ar teisės akto 16. Pagal 700-ąjį TAS 17 : a) pareikšdamas nemodifikuotą nuomonę apie visą finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą pagal teisingo pateikimo tvarką, jeigu kitaip nėra reikalaujama pagal įstatymą ar teisės aktą, auditoriaus nuomonėje naudojamas vienas iš šių posakių: (i) finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi, vadovaujantis [taikoma finansinės atskaitomybės tvarka]; arba finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą vadovaujantis [taikoma finansinės atskaitomybės tvarka]; ir b) Kai pareiškiama nemodifikuota nuomonė apie visą finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą vadovaujantis atitikties tvarka, turi būti pateikta auditoriaus nuomonė, kad finansinės ataskaitos yra parengtos visais reikšmingais atžvilgiais vadovaujantis [taikoma finansinės atskaitomybės tvarka]. A9. Sudarant atskirą finansinę ataskaitą arba atskirą finansinės ataskaitos elementą taikoma finansinės atskaitomybės tvarka gali nepateikti išsamaus paaiškinimo dėl finansinės ataskaitos ar elemento pateikimo. Tai gali būti tais atvejais, kai taikoma finansinės atskaitomybės tvarka yra grindžiama įgaliotos ir pripažintos, standartus nustatančios organizacijos patvirtinta visam finansinių ataskaitų rinkiniui taikoma finansinės atskaitomybės tvarka (pavyzdžiui, tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais). Todėl auditorius turi nuspręsti, ar atsižvelgiant į taikomą finansinės atskaitomybės tvarką numatyta nuomonės forma yra priimtina. Nuspręsdamas, ar auditoriaus nuomonėje naudoti tokius posakius, kaip visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą auditorius atsižvelgia į tokius veiksnius: asis TAS Veiklos tęstinumas asis TAS, 8 dalis asis TAS, dalys. 9

10 ar yra tiesiogiai arba netiesiogiai nurodyta, kad taikoma finansinės atskaitomybės tvarka taikoma tik sudarant visą finansinių ataskaitų rinkinį. ar atskira finansinė ataskaita arba atskiras finansinės ataskaitos elementas: o o visiškai atitinka visus tvarkos reikalavimus, taikomos konkrečiai finansinei ataskaitai ar konkrečiam elementui, ir pateikiant finansinę ataskaitą ar elementą yra įtraukiamas aiškinamasis raštas. jeigu būtina užtikrinti teisingą pateikimą, pateikia papildomą atskleistą informaciją prie reikalaujamų pagal finansinių ataskaitų sudarymo tvarką, arba, išskirtinėmis aplinkybėmis, nukrypsta nuo tvarkos reikalavimų. Auditoriaus sprendimas dėl numatomos nuomonės formos priklauso nuo jo profesinio sprendimo. Tokiam sprendimui įtakos gali turėti ir tai, ar konkrečioje jurisdikcijoje yra apskritai priimta auditoriaus nuomonėje dėl atskiros finansinės ataskaitos arba atskiro finansinės ataskaitos elemento, sudaryto pagal teisingo pateikimo tvarką naudoti tokius posakius kaip visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą. Svarstymai planuojant ir atliekant auditą (žr. 10 dalį) A10. Kiekvieno TAS aktualumą reikia atidžiai apsvarstyti. Netgi jeigu audito objektu yra tik atskiras finansinės ataskaitos elementas, tokie TAS, kaip 240-asis TAS 18, 550-asis TAS 19 ir 570-asis TAS, iš principo yra svarbūs. Taip yra todėl, kad elementas gali būti iškraipytas dėl apgaulės, susijusių šalių ūkinių operacijų poveikio, arba pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką neteisingai pritaikius veiklos tęstinumo prielaidą. A11. Tarptautiniai audito standartai yra parašyti finansinių ataskaitų auditui; jie turi būti pritaikomi kaip būtina atsižvelgus į aplinkybes, kai taikomi kitos istorinės finansinės informacijos, tokios kaip atskiros finansinės ataskaitos arba atskiro finansinės ataskaitos elemento, auditui 20. Pavyzdžiui, vietoje rašytinių vadovybės pareiškimų apie visą finansinių ataskaitų rinkinį būtų pateikiamas rašytinis pareiškimas apie finansinės ataskaitos arba elemento pateikimą pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką. A12. Atlikdamas atskiros finansinės ataskaitos arba atskiro finansinės ataskaitos elemento auditą kartu su viso įmonės finansinių ataskaitų rinkinio auditu auditorius gali naudoti viso finansinių ataskaitų rinkinio audito metu gautus audito įrodymus atskiros finansinės ataskaitos ar elemento auditui. Tačiau pagal tarptautinius audito standartus auditorius privalo planuoti ir atlikti finansinės ataskaitos ar elemento auditą taip, kad gautų pakankamus tinkamus audito įrodymus nuomonei apie finansinę ataskaitą ar elementą pagrįsti. A13. Atskiros finansinės ataskaitos, sudarančios visą finansinių ataskaitų rinkinį ir dauguma tokių finansinių ataskaitų elementų, įskaitant jų aiškinamuosius raštus, yra tarpusavyje susiję. Atitinkamai, atlikdamas atskiros finansinės ataskaitos ar atskiro finansinės ataskaitos elemento auditą, auditorius gali neturėti galimybės atskirai vertinti tokią finansinę ataskaitą ar tokį elementą. Todėl audito tikslams pasiekti auditoriui gali prireikti asis TAS Auditoriaus atsakomybė dėl apgaulės, atliekant finansinių ataskaitų auditą asis TAS Susijusios šalys asis TAS, 2 dalis. 10

11 taikyti procedūras susijusiems straipsniams. A14. Be to, atskirai finansinei ataskaitai ar atskiram finansinės ataskaitos elementui nustatytas reikšmingumo lygis gali būti žemesnis, nei visam įmonės finansinių ataskaitų rinkiniui nustatytas reikšmingumas; tai turi reikšmės audito procedūrų pobūdžiui, atlikimo laikui ir apimčiai, bei neištaisytų iškraipymų vertinimui. Svarstymai susidarant nuomonę ir teikiant išvadą (žr. 11 dalį) A15. Pagal 700-ąjį TAS, susidarydamas nuomonę auditorius privalo įvertinti, ar finansinėse ataskaitose pateikta tinkama atskleista informacija, padedantys numatomiems vartotojams suprasti reikšmingų ūkinių operacijų ir įvykių poveikį finansinėse ataskaitose pateiktai informacijai 21. Sudarant atskiras finansines ataskaitas arba atskirą finansinės ataskaitos elementą, labai svarbu, kad finansinėje ataskaitoje arba elemente, įskaitant susijusį aiškinamąjį raštą, atsižvelgiant į taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimus, būtų pateikta tinkama atskleista informacija,kad numatomi vartotojai galėtų suprasti finansinėje ataskaitoje ar elemente pateiktą informaciją ir reikšmingų ūkinių operacijų ir įvykių poveikį finansinėje ataskaitoje ar elemente pateiktai informacijai. A16. Šio TAS 2 priede pateikti auditorių išvadų apie atskirą finansinę ataskaitą ir atskirą finansinės ataskaitos elementą pavyzdžiai. Modifikuota nuomonė, Dalyko pabrėžimo pastraipos arba Kitų dalykų pastraipos auditoriaus išvadoje apie visą įmonės finansinių ataskaitų rinkinį (žr dalis). A17. Netgi jeigu modifikuota nuomonė apie visą įmonės finansinių ataskaitų rinkinį, Dalyko pabrėžimo pastraipa arba Kitų dalykų pastraipa nėra taikoma audituojamai finansinei ataskaitai ar audituojamam elementui, auditorius vis tiek gali nuspręsti modifikuoti auditoriaus išvadą apie finansinę ataskaitą ar elementą tai pažymėdamas Kitų dalykų pastraipoje, jeigu auditoriaus nuomone tai svarbu vartotojams suprantant audituotą finansinę ataskaitą, ar audituotą elementą ar susijusią auditoriaus išvadą (žr. 706-ąjį TAS) 22. A18. Auditoriaus išvadoje apie visą finansinių ataskaitų rinkinį atsisakymas pareikšti nuomonę dėl veiklos rezultatų ir, jeigu reikia, pinigų srautų, ir nemodifikuota nuomonė dėl finansinės būklės yra leidžiami, kadangi atsisakymas pareikšti nuomonę teikiamas tik dėl veiklos rezultatų ir pinigų srautų, o ne dėl visų finansinių ataskaitų asis TAS, 13 dalies e punktas asis TAS Dalyko pabrėžimo pastraipos arba Kitų dalykų pastraipos nepriklausomo auditoriaus išvadoje asis TAS Pirmojo audito užduotys pradiniai likučiai, A8 dalis, ir 705-asis TAS, A16 dalis. 11

12 Atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių pavyzdžiai 1 priedas (žr. A3 dalį) Gautinos sumos, abejotinų gautinų sumų nuvertėjimas, atsargos, sukaupti privataus pensijų plano išmokų įsipareigojimai, apskaityta nustatyto nematerialaus turto vertė, arba įsipareigojimai pagal patirtus bet neapskaitytus draudimo portfelio reikalavimus, įskaitant aiškinamąsias pastabas. Valdomo kitų įmonių turto ir privataus pensijų plano pajamų lentelė, įskaitant aiškinamąjį raštą. Grynojo materialiojo turto lentelė, įskaitant aiškinamąjį raštą. Išmokų už išperkamosios nuomos būdu naudojamą turtą lentelė, įskaitant aiškinamąjį raštą. Pelno dalies arba išmokų darbuotojams lentelė, įskaitant aiškinamąjį raštą. 12

13 2 priedas (žr. A16 dalį) Auditorių išvados apie atskirą finansinę ataskaitą ir apie atskirą finansinės ataskaitos elementą pavyzdžiai 1 pavyzdys: auditoriaus išvada apie atskirą finansinę ataskaitą, sudarytą pagal bendrosios paskirties tvarką (šiame pavyzdyje, teisingo pateikimo tvarką). 2 pavyzdys: auditoriaus išvada apie atskirą finansinę ataskaitą, sudarytą pagal specialios paskirties tvarką (šiame pavyzdyje, teisingo pateikimo tvarką). 3 pavyzdys: auditoriaus išvada apie atskirą finansinės ataskaitos elementą, sąskaitą ar straipsnį, sudarytą pagal specialios paskirties tvarką (šiame pavyzdyje, atitikties tvarką). 13

14 1 pavyzdys: Aplinkybės gali būti tokios: Balanso (t.y., atskiros finansinės ataskaitos) auditas. Balansą sudarė įmonės vadovybė pagal X jurisdikcijoje balanso sudarymui taikomus finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimus. Taikoma finansinės atskaitomybės tvarka yra teisingo pateikimo tvarka skirta tenkinti plataus vartotojų rato bendro pobūdžio finansinės informacijos poreikius. Audito užduoties sąlygos atitinka 210-ajame TAS pateiktą vadovybės atsakomybės už finansines ataskaitas aprašymą; Auditorius nustatė, kad auditoriaus nuomonėje tinkama naudoti tokius posakius kaip visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo. NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA [Adresatas] Mes atlikome ABC įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. balanso ir reikšmingų apskaitos metodų santraukos bei kitos aiškinamosios informacijos (kartu vadinami finansinė ataskaita ), auditą. Vadovybės 24 atsakomybė už finansines ataskaitas Vadovybė yra atsakinga už šios finansinės ataskaitos parengimą ir teisingą pateikimą pagal X jurisdikcijoje taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos tokios finansinės ataskaitos sudarymui taikomus reikalavimus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinei ataskaitai parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. Auditoriaus atsakomybė Mūsų atsakomybė apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu. Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog lentelėje nėra reikšmingų iškraipymų. Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinės ataskaitos sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant finansinės ataskaitos reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą 25. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės 24 Ar kitas šios jurisdikcijos teisinėje sistemoje tinkamas terminas 25 Tais atvejais, kai auditorius taip pat turi su finansinės ataskaitos auditu susijusią pareigą pareikšti nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą, šis sakinys būtų formuluojamas taip: Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinės ataskaitos rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras. 14

15 atliekamų apskaitinių įvertinimų, jei tokie yra, racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei pagrįsti. Nuomonė Mūsų nuomone, finansinė ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi ABC įmonės finansinę būklę 20X1 m. gruodžio 31 d. pagal X jurisdikcijoje taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos tokios finansinės ataskaitos sudarymui taikomus reikalavimus. [Auditoriaus parašas] [Auditoriaus išvados data] [Auditoriaus adresas] 15

16 2 pavyzdys: Aplinkybės gali būti tokios: Pinigų gavimų ir išmokėjimų ataskaitos (t.y., atskiros finansinės ataskaitos) auditas. Finansinė ataskaita buvo sudaryta įmonės vadovybės pinigų gavimų ir išmokėjimų apskaitos pagrindu atsakant į kreditoriaus prašymą pateikti informaciją apie pinigų srautus. Vadovybė gali pasirinkti finansinės atskaitomybės tvarką; Taikoma finansinės atskaitomybės tvarka yra teisingo pateikimo tvarka, skirta tenkinti konkrečių finansinės informacijos vartotojų poreikius 26. Auditorius nustatė, kad auditoriaus nuomonėje tinkama naudoti tokius posakius kaip visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo. Auditoriaus išvada gali būti platinama be jokių apribojimų. NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA [Adresatas] Mes atlikome ABC įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d įmonės pinigų gavimų ir išmokėjimų ataskaitos ir reikšmingų apskaitos metodų santraukos bei kitos aiškinamosios informacijos (kartu vadinami finansinė ataskaita ), auditą. Finansinę ataskaitą sudarė vadovybė pinigų gavimų ir išmokėjimų apskaitos pagrindu, kuris aprašytas X pastaboje. Vadovybės 27 atsakomybė už finansines ataskaitas Vadovybė yra atsakinga už šios finansinės ataskaitos parengimą ir teisingą pateikimą pinigų gavimų ir išmokėjimų apskaitos pagrindu, kuris aprašytas X pastaboje, tuo tikslu būtina nustatyti, kad pinigų gavimų ir išmokėjimų apskaitos pagrindas atsižvelgiant į aplinkybes yra tinkamas pagrindas sudaryti šią finansinę ataskaitą, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinei ataskaitai parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. Auditoriaus atsakomybė Mūsų atsakomybė apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu. Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinės ataskaitos sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant finansinės ataskaitos reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinės ataskaitos rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas ajame TAS išdėstyti reikalavimai ir pateiktos gairės dėl finansinių ataskaitų, sudaromų pagal specialios paskirties tvarką, formos ir turinio. 27 Ar kitas šios jurisdikcijos teisinėje sistemoje tinkamas terminas. 16

17 audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliekamų apskaitinių įvertinimų, jei tokie yra, racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei pagrįsti. Nuomonė Mūsų nuomone, finansinė ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi ABC įmonės pinigų gavimus ir išmokėjimus per 20X1 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus pinigų gavimų ir išmokėjimų apskaitos pagrindu, kuris yra aprašytas X pastaboje. Apskaitos pagrindas Nemodifikuodami savo nuomonės mes atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų X pastabą, kurioje apibūdintas apskaitos pagrindas. Ši finansinė ataskaita yra sudaryta siekiant pateikti informaciją XYZ kreditoriui. Todėl finansinė ataskaita gali būti netinkama naudoti kitais tikslais. [Auditoriaus parašas] [Auditoriaus išvados data] [Auditoriaus adresas] 17

18 3 pavyzdys: Aplinkybės gali būti tokios: Įsipareigojimų pagal patirtus, bet neapskaitytus draudimo portfelio reikalavimus (t.y., finansinės ataskaitos elemento, sąskaitos ar straipsnio) auditas. Finansinę informaciją parengė vadovybė pagal priežiūros institucijos patvirtintas nuostatas dėl finansinės atskaitomybės vykdant tos priežiūros institucijos reikalavimus; vadovybė neturi galimybės pasirinkti finansinės atskaitomybės tvarkos; Taikoma finansinės atskaitomybės tvarka yra atitikties tvarka, skirta tenkinti konkrečių finansinės informacijos vartotojų poreikius 28. Audito užduoties sąlygos atitinka 210-ajame TAS pateiktą vadovybės atsakomybės už finansines ataskaitas aprašymą; Auditoriaus išvados platinimas yra apribotas. NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA [Adresatas] Mes atlikome ABC draudimo įmonės toliau pateikiamos 20X1 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimų pagal patirtus bet neapskaitytus reikalavimus lentelės ( Lentelės ) auditą. Lentelę sudarė vadovybė pagal [apibūdinti priežiūros institucijos patvirtintas nuostatas dėl finansinės atskaitomybės]. Vadovybės 29 atsakomybė už Lentelę Vadovybė yra atsakinga už Lentelės sudarymą pagal [apibūdinti priežiūros institucijos patvirtintas nuostatas dėl finansinės atskaitomybės], ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina Lentelei parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. Auditoriaus atsakomybė Mūsų atsakomybė apie šią Lentelę pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu. Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl Lentelės sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant finansinės ataskaitos reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės Lentelės rengimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą. Auditas taip pat apima taikomų ajame TAS išdėstyti reikalavimai ir pateiktos gairės dėl finansinių ataskaitų, sudaromų pagal specialios paskirties tvarką, formos ir turinio. 29 Ar kitas šios jurisdikcijos teisinėje sistemoje tinkamas terminas. 18

19 apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendros Lentelės pateikimo įvertinimą. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei pagrįsti. Nuomonė Mūsų nuomone, ABC draudimo įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimų pagal patirtus, bet neapskaitytus reikalavimus Lentelėje pateikta finansinė informacija visais reikšmingais atžvilgiais yra parengta pagal [apibūdinti priežiūros institucijos patvirtintas nuostatas dėl finansinės atskaitomybės]. Apskaitos pagrindas ir platinimo ir platinimo apribojimai Nemodifikuodami savo nuomonės mes atkreipiame dėmesį į Lentelės X pastabą, kurioje apibūdintas apskaitos pagrindas. Lentelė sudaryta siekiant padėti ABC draudimo įmonei vykdyti DEF priežiūros institucijos reikalavimus. Todėl ši Lentelė gali būti netinkama naudoti kitais tikslais. Mūsų išvada yra skirta tik ABC draudimo įmonei ir DEF priežiūros institucijai, ir neturėtų būti platinama jokioms kitoms šalims, išskyrus ABC draudimo įmonę ar DEF priežiūros instituciją. [Auditoriaus parašas] [Auditoriaus išvados data] [Auditoriaus adresas] 19

Microsoft Word asis TAS.DOC

Microsoft Word asis TAS.DOC Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdyba 501-asis TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Audito įrodymai konkretūs svarstymai dėl atskirų sričių 1 International Auditing and Assurance

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų, kurias

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

2016_Radviliskio_vanduo_Reguliuojamos_veiklos_Isvada_Atask_

2016_Radviliskio_vanduo_Reguliuojamos_veiklos_Isvada_Atask_ NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcins bendrovs Radviliškio vanduo vadovybei, Valstybinei kain ir energetikos kontrols komisijai Nuomon Mes atlikome Uždarosios akcins bendrovs Radviliškio vanduo

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai (toliau Įmonė) finansinių ataskaitų, kurias

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AUDITO IŠVADA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Skaidrumo ataskaita

Skaidrumo ataskaita Skaidrumo ataskaita už 2015 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusius metus KPMG Baltics, UAB Document Classification - [Category] Skaidrumo ataskaita 2015 3 Turinys Šalies vyresniojo partnerio laiškas 4 1 Kas mes

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

Skaidrumo ataskaita 2018 Mūsų nuolatinis dėmesys kokybei KPMG Baltics, UAB už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusius metus

Skaidrumo ataskaita 2018 Mūsų nuolatinis dėmesys kokybei KPMG Baltics, UAB už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusius metus Skaidrumo ataskaita 2018 Mūsų nuolatinis dėmesys kokybei KPMG Baltics, UAB už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusius metus Turinys 1 2 3 Šalies vyresniojo partnerio laiškas 6 Kas mes esame 7 Įmonės struktūra

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

1-6 ataskaita del kreditu p

1-6 ataskaita del kreditu p MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA A U D I T O A T A S K A I T A DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template priklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: "Lietuvos energijos gamyba" AB Įrenginio pavadinimas:

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS

PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS Paskelbė Hagos tarptautinės

Detaliau

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knyg

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB CENTRINIS KNYGYNAS Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB Centrinis knyg 3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knygynas" įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener AKCININKAS THE SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas Personal code JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2019 03 07 COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

BoS 2017 XX Final Report on Guidelines on Authorisations.docx

BoS 2017 XX Final Report on Guidelines on Authorisations.docx EBA/GL/2017/09 08/11/2017 Gairės dėl informacijos, pateiktinos prašymuose išduoti leidimą vykdyti mokėjimo įstaigų, elektroninių pinigų įstaigų veiklą ir įregistruoti informavimo apie sąskaitas paslaugų

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0117/2016 8.4.2016 PRANEŠIMAS dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2015/2193(DEC))

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei L 32/14 2019 2 4 EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/166 2019 m. sausio 25 d. dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau