Diferencialinių lygčių dalinėmis išvestinėmis sprendimo metodai. Įvadas.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Diferencialinių lygčių dalinėmis išvestinėmis sprendimo metodai. Įvadas."

Transkriptas

1 Turinys Diferencialinių lygčių dalinėmis išvestinėmis sprendimo metodai. Įvadas. Olga Štikonienė Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedra, MIF VU Egzamino klausimai: 1) Diferencialinės lygtys dalinėmis išvestinėmis. Pagrindiniai apibrėžimai ir savokos. 2). 3) Antros eiles tiesinių lygčių klasifikacija. 4) Antros eiles tiesinių lygčių kanoniniai pavidalai. 5) Pradinės ir kraštinės salygos. Y. Pinchover and J. Rubinstein, An Introduction to Partial Differential Equations, Cambridge University Press, 2005 Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 Diferencialinės lygtys dalinėmis išvestinėmis (arba matematinės fizikos lygtys) apibūdina saryšį tarp nežinomos funkcijos ir jos dalinių išvestinių. DL dalinėmis išvestinėmis dažnai taikomos fizikoje ir technikoje. Pastaraisiais metais labai padidėjo DL dalinėmis išvestinėmis taikymas biologijoje, chemijoje, kompiuterių moksluose (ypač vaizdo apdorojime ir grafikoje) ir ekonomikoje. Visose šiose srityse yra saveika tarp kelių nepriklausomų kintamųjų, bandoma apibrėžti šių kintamųjų funkcijas ir modeliuoti įvairius procesus užrašant atitinkamas šių funkcijų diferencialines lygtis. Jei nežinomos funkcijos (-jų) reikšmė tam tikru momentu priklauso tik nuo to, kas vyksta lokaliai, taško aplinkoje, gaunama diferencialinė lygtis dalinėmis išvestinėmis. Analiziniai sprendimo metodai taikomi tik kanoninėms diferencialinėms lygtims (DL) dalinėmis išvestinėmis nesudėtingoje srityje. Lygtys su kintamais koeficientais, lygtys sudėtingose srityse ir netiesinės lygtys bendru atveju negali būti išspręstos analiziškai. Net ir tais atvejais, kai galima rasti analizinį sprendinį, jis dažnai užrašomas begaline eilute. Iš principo ja galima apskaičiuoti, bet praktiškai dažnai konvergavimas yra lėtas. Skaitiniai metodai pagrįsti tolydžiojo kintamojo pakeitimu į diskretųjį. Diferencialinis uždavinys pakeičiamas diskrečiuoju su baigtinių nežinomųjų skaičiumi. Tokiu būdu randamas tik tikslaus sprendinio artinys. Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 1 Daugeliui netiesinių lygčių dalinėmis išvestinėmis būdingi nestabilumai; mažos paklaidos, atsirandančios aproksimuojant lygties koeficientus, pradines arba kraštines salygas, gali sukelti didelius skaitinio sprendinio nukrypimus nuo tikslaus sprendinio. Tokius reiškinius tiria chaoso teorija. 2 Uždavinio diskretizavimas gali būti netrivialus. Skirtingų tipų DL skaitiniai sprendimo metodai skiriasi. 3 Sparčiai tobulėjant skaičiavimo technikai nuolat kuriami vis nauji skaitiniai metodai, leidžiantys išnaudoti naujas galimybes tiriant vis sudėtingesnius modelius. Bendrasis diferencialinės lygties dalinėmis išvestinėmis pavidalas funkcijai u(x 1, x 2,..., x n ) yra čia F(x 1, x 2,..., x n, u, u x1, u x2,..., u xi,... ) = 0, (1) x 1, x 2,..., x n yra nepriklausomieji kintamieji, u nežinoma funkcija, u xi žymi dalinę išvestinę u/ x i. Bendruoju atveju, sprendžiant lygtį, reikalaujama papildomų salygų, pavyzdžiui, pradinių salygų (kaip dažnai daroma paprastųjų diferencialinių lygčių teorijoje) arba kraštinių salygų. Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 Pagrindinis teorinis klausimas yra nustatyti, kada uždavinys, kurį sudaro lygtis ir papildomos salygos, yra teisingai suformuluotas. Prancūzų matematikas Jacques Hadamard ( ) įvedė korektiškumo savoka. Pagal jo apibrėžima, uždavinys yra vadinamas korektišku, jeigu jis tenkina visas tris salygas: 1 Egzistavimas. Egzistuoja uždavinio sprendinys. 2 Vienatis. Yra ne daugiau kaip vienas sprendinys. 3 Stabilumas. Maži pokyčiai lygtyje arba papildomuose salygose duoda mažus sprendinio pokyčius. Jei nors viena iš šių salygų neišpildyta, sakoma, kad uždavinys yra nekorektiškas. Daugelis klasikinių matematinės fizikos uždavinių yra korektiški. Lygties eilė. pagal lygties eilę. Lygties eilė apibrėžiama kaip aukščiausios išvestinės eilė. Jei aukščiausios išvestinės eilė yra k, tai diferencialinės lygties eilė yra k. u t = u x transporto lygtis (pirmosios eilės), u t = ku xx šilumos laidumo lygtis (antrosios eilės), u tt = c 2 u xx banginė lygtis (antrosios eilės), u tt + u xx = 0 Laplaso lygtis (antrosios eilės), u tt + u xx = f (t, x) Puasono lygtis (antrosios eilės), u t + u xxx + uu x = 0 Kortevego de Vryso lygtis (trečiosios eilės), u 2 := u 2 x + u 2 y = c 2 eikonalo lygtis (pirmosios eilės). Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36

2 Tiesinės/netiesinės lygtys. Kita klasifikacija į dvi grupes: tiesinė, arba netiesinė lygtis. Lygtis yra vadinama tiesine, jei diferencialinėje lygtyje F(x 1, x 2,..., x n, u, u x1, u x2,..., u xi,... ) = 0, F yra tiesinė funkcija ir nežinomos funkcijos u, ir jos išvestinių atžvilgiu. y 2 u x + e xy u y + cos(x 2 + y 2 )u = x 5 yra tiesinė lygtis, u 2 x + u 2 y = 1 yra netiesinė lygtis. Netiesinės lygtys dažnai dar skirstomos pagal netiesiškumo tipa. Jei netiesiškumas lygtyje yra tik pagal nežinoma funkcija, tokios lygtys dažnai vadinamos pusiau tiesinėmis (semilinear). Jei netiesinė lygtis yra tiesinė funkcija auksčiausios eilės išvestinių atžvilgiu. Tokios lygtys vadinamos kvazitiesinėmis. Pavyzdžiui, šios dvi lygtys yra netiesinės: u xx + u yy = u 3 pusiau tiesinė, u xx + u yy = u 2 u kvazitiesinė. Čia u žymi funkcijos u gradiento norma. Skaliarinė lygtis ir lygčių sistema. DL su viena nežinoma funkcija vadinama skaliarine lygtimi. m lygtys su l nežinomomis funkcijomis vadinamos m lygčių sistema. Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 Tegu C k (D) žymi visų k kartus tolydžiai diferencijuojamų srityje D funkcijų aibę. Pažymėkime C 0 (D) (arba C(D)) tolydžiųjų funkcijų iš D aibe. k-osios eilės diferencialinės lygties sprendinys yra k kartų diferencijuojama funkcija. Aibės C k funkcija, tenkinančia k-osios eilės diferencialinę lygtį, vadinsime klasikiniu (arba stipriu) diferencialinės lygties sprendiniu. kartais taip pat nagrinėsime neklasikinius sprendinius. Tokie sprendiniai vadinami silpnais sprendiniais. Atkreipkite dėmesį, kad bendru atveju sprendžiami uždaviniai, sudaryti iš diferencialinės lygties ir papildomų salygų. Siekiant, kad stiprus DL sprendinys būti stiprus viso uždavinio sprendinių, tam tikri reikalavimai keliami ir papildomoms salygoms. Diferencialiniai operatoriai Atvaizdis iš vienos funkcijų erdvės į kita funkcijų erdvę vadinamas operatoriumi. Operatoriaus L veiksma į funkcija u žymėsime L[u]. Nagrinėsime operatorius, apibrėžtus (funkcijų) dalinėmis išvestinėmis. Tokie operatoriai, kurie faktiškai yra skirtingų C k klasių atvaizdai, vadinami diferencialiniais operatoriais. Operatorius, kuris tenkina saryšį L[a 1 u 1 + a 2 u 2 ] = a 1 L[u 1 ] + a 2 L[u 2 ], čia a 1, a 2 yra konstantos, u 1, u 2 funkcijos, vadinamas tiesiniu operatoriumi. Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 Superpozicijos principas Tiesinė diferencialinė lygtis apibrėžia tiesinį operatorių: lygtis gali būti užrašyta kaip L[u] = f, čia L tiesinis operatorius, o f funkcija. Tiesinė diferencialinė lygtis L[u] = 0 vadinama homogenine lygtimi. Pavyzdys. Operatorius L = 2 x 2 2 y 2. L[u] = u xx u yy = 0 homogeninė lygtis, L[u] = u xx u yy = x 2 nehomogeninė lygtis. Tiesiniai operatoriai atlieka svarbų vaidmenį matematikoje, ypač matematinės fizikos lygčių teorijoje. Svarbi jų savybė yra Superpozicijos principas: jei bet kuriems i, 1 i n funkcija u i tenkina tiesinę diferencialinę lygtį L[u i ] = f i, tai tiesinė kombinacija v := n i=1 α iu i tenkina diferencialinį lygtį L[v] = n i=1 α if i. Atskiru atveju, jei kiekviena funkcija u 1, u 2,..., u n tenkina homogeninę lygtį L[u] = 0, tai bet kuri šių funkcijų tiesinė kombinacija irgi tenkina šia lygtį. Superpozicijos principas leidžia sudaryti sprendinį iš atskirų sprendinių. Taip pat superpozicijos principas reikalingas tiesinės diferencialinės lygties sprendinio vienaties įrodyme. Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 1 pavyzdys. Išspręskite lygtį u xx = 0. Nagrinėkime lygtį kaip paprastaj a diferencialinę lygtį kintamojo x atžvilgiu, o į y žiūrėsime kaip į parametra. Bendrasis sprendinys yra u(x, y) = A(y)x + B(y). Atkreipkite dėmesį, kad sprendinių yra labai daug, nes A(y) ir B(y) yra bet kokios funkcijos. 2 pavyzdys. Išspręskite lygtį u xy + u x = 0. Galima suvesti uždavinį į paprastaj a diferencialinę lygtį įvedant v = u x. Nauja funkcija v(x, y) tenkina lygtį v y + v = 0. Traktuodami x kaip parametra, gauname v(x, y) = C(x)e y. Integruojant v gauname sprendinį: u(x, y) = D(x)e y + E(y). Dažniausiai naudojamas metodas yra atlikti tokį kintamųjų pakeitima, kad lygtis taptų paprastesne. Yra naudingas superpozicijos principas, kuris leidžia išskaidyti sudėtinga uždavinį į paprastesnius. Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 3 pavyzdys. Raskime banginės lygties u tt 4u xx = sin t + x 2000 atskirajį sprendinį. Panaudosime banginės lygties tiesiškuma. Pagal superpozicijos principa, galima išskaidyti u = v + w, taip, kad v ir w yra šių uždavinių sprendiniai v tt 4v xx = sin t, (2) w tt 4w xx = x (3) Kiekvienos iš šių lygčių sprendinys gali būti lengvai rastas: 1 v(x, t) = sin t, w(x, t) = x2002. Tada 1 u(x, t) = sin t x2002. Yra daug kitų sprendinių. Pavyzdžiui, lengva patikrinti, kad jei pridėsime prie sprendinio funkcija f (x 2t), čia f (s) yra bet kokia du kartus diferencijuojama funkcija, gauname nauja sprendinį. Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36

3 Antros eilės tiesinių lygčių su dviem nepriklausomais kintamaisias klasifikacija c02 JWBK073-Duffy February 1, :46 Char Count= 0 hiperbolinės (pvz., banginė lygtis), parabolinės (pvz., šilumos laidumo lygtis), elipsinės lygtys (pvz., Laplaso lygtis). 14 Finite Difference Methods in Financial Engineering Convection diffusion Black Scholes PDE Parabolic Elliptic Hyperbolic Diffusion Heat equation Poisson Laplace 1st order Shocks Hamilton Jacobi Friedrichs systems 2nd order Wave equation To Figure pačio 2.1 PDE tipoclassification lygčių sprendiniai turi daug bendrų kokybinių savybių. Atliekant kintamųjų pakeitima, lygtis gali būti pertvarkyta į kanoninį pavidal where wea, have susijusį used the (common) su joshorthand tipu. notation Olga Štikonienė (MMT MIF VU) ux = u x, u DL, y = modeliai u / 36 y uxx = 2 u x 2, u yy = 2 u y 2 uxy = 2 u x y andthecoefficients A, B,C, D, E, F and G arefunctionsof x and y ingeneral. Equation (2.3) is linear because these functions do not have a dependency on the unknown function u = u(x, y). We assume that equation (2.3) is specified in some region of (x, y) space. Note the presence of the cross (mixed) derivatives in (2.3). We shall encounter these terms again in later hiperbolinė taške (x, y), jei chapters. Equation (2.3) subsumes well-known equations in mathematical physics as special cases. For example, the Laplace equation (2.1) is a special case, having the following values: Sakoma, kad lygtis (4) yra δ(l)(x, y) = b(x, y) 2 a(x, y)c(x, y) > 0, A = C = 1 B = D = E = F = G = 0 parabolinė taške (x, y), jei δ(l)(x, y) = 0, elipsinė taške (x, y), jei δ(l)(x, y) < 0. A detailed discussion of (2.3), and the conditions that determine whether it is elliptic, hyperbolic or parabolic, is given in Carrier and Pearson (1976). We give the main results in this section. The discussion in Carrier and Pearson (1976) examines the quadratic equation: Tegul Ω R 2 yra sritis. Lygtis yra hiperbolinė (atitinkamai, parabolinė, elipsinė) srityje, jei ji yraaξ hiperbolinė x 2 + 2Bξxξy + Cξ (atitinkamai, y 2 = 0 parabolinė, elipsinė) (2.6) visuose taškuose (x, y) Ω. where ξ(x, y) is some family of curves in (x, y) space (see Figure 2.2). In particular, we wish to find the solutions of the quadratic form by defining the variables: Transformacija (ξ, η) = ( ξ(x, y), η(x, y) ) yra vadinama koordinačių keitimu (arba neišsigimusia transformacija), θ = ξx jei jos jakobianas J := ξ x η(2.7) y ξ y η x nelygus ξy nuliui bet kuriame taške (x, y). Lema. Tiesinės antros eilės DL dalinėmis išvestinėmis dviejų kintamųjų lygties tipas yra invariantas keičiant koordinates. Kitaip tariant, lygties tipas nepriklauso nuo koordinačių sistemos. Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 (2.4) (2.5) Nagrinėjama lygtis turi forma L[u] = au xx + 2bu xy + cu yy + du x + eu y + fu = g, (4) čia a, b,..., f, g duotos funkcijos nuo x, y, ir u(x, y) yra nežinoma funkcija. Patogumo dėlei užrašome daugiklį 2 prieš koeficienta b. Tarkime, kad koeficientai a, b, c vienu metu negali būti lygūs nuliui. Operatorius L 0 [u] = au xx + 2bu xy + cu yy yra vadinamas operatoriaus L pagrindine dalimi. Daugelis (4) lygties sprendinių pagrindinių savybių nustatomos pagal pagrindinę dalį, tiksliau, pagal diskriminanto δ(l) := b 2 ac ženkla, pagal kurį ir klasifikuosime lygtis. Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 Pagrindinės matematinės fizikos lygtys šilumos laidumo lygtis (parabolinė) banginė lygtis (hiperbolinė) Laplaso lygtis (elipsinė) u tt = a 2 u xx + g, yra antros eilės tiesinės lygtys. Čia u t = k u, u = 0. u := u xx + u yy a = const. Bendru atveju, jei (4) lygtis yra hiperbolinė (atitinkamai, parabolinė, elipsinė) srityje D, tada galima rasti tokia koordinačių sistema, kurioje lygtis turi kanoninį pavidala. Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 Hiperbolinės lygties kanoninis pavidalas l[w] = w ξη + l 1 [w] = G(ξ, η), čia l 1 yra pirmos eilės tiesinis diferencialinis operatoriaus, G yra funkcija. Pastaba. Hiperbolinės lygties kanoninio pavidalo pagrindinė dalis nesutampa su banginiu operatoriumi. Galima parodyti, kad tiesinis koordinačių keitimas perveda banginę lygtį u tt a 2 u xx = 0 į w ξη = 0. Parabolinės lygties kanoninis pavidalas l[w] = w ξξ + l 1 [w] = G(ξ, η), Elipsinės lygties kanoninis pavidalas l[w] = w ξξ + w ηη + l 1 [w] = G(ξ, η), Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 Daugelis modelių susiję su operatoriumi u = 2 u x u y u z 2 (erdvėje R 3 ), u = 2 u x u y 2 (erdvėje R 2 ). Šis operatorius vadinamas laplasianu. Elipsinės lygtys: u = 0 Laplaso lygtis (aprašo magnetinius ir stacionariuosius šilumos laukus); u = f (x, y) Puasono lygtis (taikoma elektrostatikoje, tamprumo teorijoje); Laplaso lygtis yra viena iš svarbiausių DL dalinėmis išvestinėmis Ši lygtis yra Puasono lygties atskiras atvejis. Laplaso lygties sprendiniai vadinami harmoninėmis funkcijomis. Laplaso lygtis turi labai daug taikymų, pavyzdžiui, šilumos laidumo uždavinyje temperatūros laukas yra harmoninis, kai pasiekta pusiausvyra. Lygtis yra labai svarbi mechanikoje, elektromagnetizme, tikimybių teorijoje, kvantinėje mechanikoje, gravitacijos teorijoje, biologijoje ir kt. Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 Hiperbolinės lygtys: u tt = a 2 u xx + f (x, t) vienmatė banginė lygtis (aprašo stygos svyravimus); u tt = a 2 (u xx + u yy ) + f (x, y, t) dvimatė banginė lygtis (aprašo membranos svyravimus); Parabolinės lygtys: u t = a 2 u + f šilumos laidumo lygtis (aprašo nestacionariuosius šilumos laukus). Daugelis mechanikos (stygos svyravimai, plonos membranos svyravimai, garsas) ir fizikos reiškinių (elektromagnetiniai virpesiai) aprašomi banginę lygtimi (virpesių, svyravimų lygtimi). Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 The mathematical equation that caused the banks to crash The Black-Scholes equation was the mathematical justification for the trading that plunged the world s banks into catastrophe tiny black-scholes-equation-credit-crunch Finite Difference Methods in Financial Engineering: A Partial Differential Equation Approach Daniel J. Duffy Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36

4 Bendru atveju diferencialinė lygtis dalinėmis išvestinėmis turi be galo daug sprendinių. Siekiant gauti vienintelį diferencialinės lygties sprendinį reikia pridėti papildomas salygas. Pradinės salygos užduodamos pradiniu laiko momentu. nustato sprendinio (arba jo išvestinės) būsena ant srities krašto. 174 Elliptic equations Kitas papildomų salygų tipasthedl Laplace dalinėmis equation is a special išvestinėmis, case of a more general turintis equation: daug taikymų, yra kraštinės salygos. Tai yra salygos, u = F(x, nustatančios y), (7.3) sprendinio (arba jo išvestinės) where Fbūsen is a given function. a ant Equation srities (7.3) was krašto. used by the French mathematician Simeon Poisson ( ) in his studies of diverse problems in mechanics, Kaip pavyzdį, nagrinėkime Laplaso lygtį gravitation, electricity, and magnetism. Therefore it is called Poisson s equation. In order to obtain a heuristic understanding of the results to be derived below, it is useful to provide Poisson s equation with a simple physical interpretation. For this u = 0, (x, y, z) Ω. purpose we recall from the discussion in Chapter 1 that the solution of Poisson s equation represents the distribution of temperature u in a domain D at equilibrium. The nonhomogeneous term F describes (up to a change of sign) the rate of heat production in D. For the benefit of readers who are familiar with the theory of electromagnetism, we point out that u could also be interpreted as the electric potential in the presence of a charge density F. In order to obtain a unique temperature distribution, we must provide conditions for the temperature (or temperature flux) at the boundary D. There are several basic boundary conditions (see the discussion in Chapter 1). Tarkime, kad Ω yra aprėžta. Siekiant gauti vienintelį sprendinį, reikia apibrėžti sprendinio u elgesį ant krašto Ω. Definition 7.1 The problem defined by Poisson s equation and the Dirichlet boundary condition u(x, y) = g(x, y) (x, y) D, (7.4) Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 Olga Štikonienė (MMT MIF VU) for a givendl, function modeliai g, is called the Dirichlet problem. In Figure we depict the 26 / 36 problem schematically. Definition 7.2 The problem defined by Poisson s equation and the Neumann boundary condition Elipsinėms lygtyms užduodamos tik kraštinės salygos. Trys jų pagrindiniai tipai: Pirmojo tipo kraštinė salyga, kai užduodamos funkcijos reikšmės krašte Ω, t.y. u(x, y, z) = f (x, y, z), (x, y, z) Ω, vadinama Dirichle salyga; Taip pat ant krašto gali būti užduota funkcijos išvestinė pagal normalę n u(x, y, z) = f (x, y, z), (x, y, z) Ω, čia n žymi išvestinę normalės kryptimi ant krašto Ω. Ši salyga vadinama Neumano salyga; Trečiojo tipo (Robino salyga) kraštinė salyga aprašo ryšį tarp funkcijos u ir jos išvestinę normalės kryptimi ant krašto: α(x, y, z) n u(x, y, z) + u(x, y, z) = f (x, y, z), (x, y, z) Ω. Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 Dirichlė uždavinys u(x, y) = g(x, y), (x, y) D Neumano uždavinys n u(x, y) = g(x, y), (x, y) D Robino uždavinys nu(x, y) = g(x, y) (x, y) D, (7.5) D u =g u =F D Figure7.1 AschematicdrawingforthePoissonequationwithDirichletboundary conditions. g žinoma funkcija. su duotaja funkcija g, n žymi vienetinę išorinę normalę ant krašto D n žymi išvestine n kryptimi (t. y. n = n ). u(x, y) + α(x, y) n u(x, y) = g(x, y), (x, y) D čia α ir g duotosios funkcijas. Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 Taikymuose sritis dažnai būna kampuota, pavyzdžiui, stačiakampis. Prie kampo kraštas yra nediferencijojamas, todėl sprendinys nevisada yra toks glodus, kaip mes norėtume. nagrinėsime tik klasikinius sprendinius, t.y. sprendinius, priklausančius C 2 (D). Kartais reikės papildomų salygų ant krašto. Kartais turi apsiriboti sprendiniais iš C 1 ( D). Kaip pavyzdį, nagrinėkime šilumos laidumo lygtį u t = k u, (x, y, z) Ω, t > 0. (5) Pirmojo tipo kraštinė salyga, kai užduodama temperatūra krašte Ω, t.y. u(x, y, z, t) = f (x, y, z, t), (x, y, z) Ω, t > 0, (6) vadinama Dirichle salyga vokiečių matematiko Johanas Lejeune Dirichle ( ) garbei. Pavyzdžiui, ši salyga yra naudojama, kai turime duomenų apie matuojama temperatūra ant srities krašto, arba kai tiriamas temperatūros pasiskirstymas priklausomai nuo įvairių išorinių šilumos salygų. Tarkime, kad Ω yra aprėžta. Siekiant gauti vienintelį sprendinį, reikia užduoti ne tik pradines salygas, bet ir apibrėžti sprendinio u elgesį ant krašto Ω. Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 Taip pat ant krašto gali būti užduota temperatūros išvestinė pagal normalę n u(x, y, z, t) = f (x, y, z, t), (x, y, z) Ω, t > 0, (7) čia n žymi išvestinę normalės kryptimi ant krašto Ω. Ši salyga vadinama Neumano salyga vokiečių matematiko Carl Neumann ( ) garbei. Išvestinė normalės kryptimi n u aprašo srauta per krašta. Pavyzdžiui, nepraleidžiamas kraštas modeliuojamas naudojant salyg a (7) f = 0. Trečiojo tipo kraštinė salyga aprašo ryšį tarp funkcijos u ir jos išvestinę normalės kryptimi ant krašto: α(x, y, z) n u(x, y, z, t) + u(x, y, z, t) = f (x, y, z, t), (x, y, z) Ω, t > 0. (8) Tai yra trečiojo tipo kraštinė salyga. Kartais ji taip pat vadinama Robino salyga. Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36

5 Iliustruosime kraštinių salygų fizikinę prasmę, nagrinėdami stygos lygtį u tt c 2 u xx = f (x, t), a < x < b, t > 0. (a) Kai stygos galai užfiksuoti, užduodama Dirichlė kraštinė salyga: u(a, t) = β 1 (t), u(b, t) = β 2 (t), t > 0. (b) Galima užduoti įtempimo jėga stygos galuose. Šis atvejis yra susijęs su Neumano kraštine salyga u (a) u x (a, t) = β 1 (t), u x (b, t) = β 2 (t), t > 0. u (b) Pavyzdžiui, kai stygos galai gali laisvai judėti skersine kryptimi, homogeninė Neumano salyg a β 2 = 0. Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 Pradinės salygos Paraboliniai lygčiai u t = k u, neskaitant kraštinių salygų, papldomai reikalinga pradinė salyga u(x, y, z, 0) = u 0 (x, y, z). Hiperboliniai lygčiai, neskaitant kraštinių salygų, reikia dviejų pradinių salygų. Pavyzdys. Panagrinėkime banginę lygtį u tt c 2 u xx = 1 f (x, t). ρ Natūralu užduoti dvi pradines salygas stygos padėčiai ir greičiui: u(x, 0) = u 0 (x), u t (x, 0) = u 1 (x). Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 Pavyzdys. Šilumos laidumo uždavinį baigtiniame intervale: u t ku xx = 0 0 < x < L, t > 0, u(0, t) = u(l, t) = 0 t 0, u(x, 0) = f (x) 0 x L, čia f yra pradinės salygos, o k yra teigiama konstanta. Pradinių ir kraštinių salygų suderinamumo salyga f (0) = f (L) = 0. The method of separation of variables u = 0 t u t ku xx = 0 u(x,0) = f(x) u = 0 L Šilumos laidumo lygtis aprašo temperatūros raida vienalyčiame šilumai laidžiame ilgio L strype (t.y. strypas yra siauras, o jo šonuose palaikoma pastovi temperatūra). Strypo temperatūra pradiniu laiko momentu u(x, 0) x yra žinoma. Figure 5.1 The initial Olgaboundary Štikonienė value (MMT problem MIF VU) for the heat equationdl, together modeliai with / 36 the domain. Žinomi analiziniai diferencialinių lygčių sprendimo metodai, pavyzdžiui, Furjė (kintamųjų atskyrimo) metodas, kai sprendinys gali būti užrašytas kaip sudėtingos strūkturos begalinės eilutės suma, tačiau jų taikymas dažnai būna ribotas. Todėl diferencialinių lygčių sprendimui plačiai taikomi skaitiniai metodai. Olga Štikonienė (MMT MIF VU) DL, modeliai / 36 assume that there is no internal source that heats (or cools) the system. Note the problem (5.1) (5.3) is an initial boundary value problem that is linear and ogeneous. Recall also that the boundary condition (5.2) is called the Dirichlet ition. At the end of the present section, we shall also discuss other boundary itions. e start by looking for solutions of the PDE (5.1) that satisfy the boundary itions (5.2), and have the special form u(x, t) = X(x)T (t), (5.4) re X and T are functions of the variables x and t, respectively. At this step we ot take into account the initial condition (5.3). Obviously, we are not interested e zero solution u(x, t) = 0. Therefore, we seek functions X and T that do not sh identically. ifferentiate the separated solution (5.4) once with respect to t and twice with ect to x and substitute these derivatives into the PDE. We then obtain XTt = kxxxt., we carry out a simple but decisive step the separation of variables step. move to one side of the PDE all the functions that depend only on x and to the r side the functions that depend only on t. We thus write Tt kt = X xx X. (5.5) e x and t are independent variables, differentiating (5.5) with respect to t lies that there exists a constant denoted by λ (which is called the separation tant) such that Tt kt = X xx = λ. (5.6) X

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7 PAPRASČIAUSIOS DIFERENIALINĖS LYGTYS (07 09) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof dr Eugenijus Stankus Diferencialinės lygtys taikomos sprendžiant

Detaliau

* # * # # 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės Sferos lygtis Tarkime, kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiak

* # * # # 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės Sferos lygtis Tarkime, kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiak 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės 1.1.1 Sferos lygtis Tarkime kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiakampė koordinačių sistema Sfera su centru taške ir spinduliu yra

Detaliau

QR algoritmas paskaita

QR algoritmas paskaita Turinys QR algoritmas 4 paskaita Olga Štikonienė Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedra, MIF VU 4 5 TA skaitiniai metodai ( MIF VU) Tiesinių lygčių sistemų sprendimas / 40 TA skaitiniai

Detaliau

9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro l

9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro l 9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro labai svarbu normuotu ju erdviu šeimos pošeimį. Pilnosios

Detaliau

PS_riba_tolydumas.dvi

PS_riba_tolydumas.dvi Funkcijos riba ir tolydumas Ribos apibrėžimas Nykstamosios funkcijos Funkcijos riba, kai x + Skaičių sekos riba Neaprėžtai didėjančios funkcijos Neapibrėžtumai Vienpusės ribos Funkcijos tolydumas Funkcijos

Detaliau

MatricosDetermTiesLS.dvi

MatricosDetermTiesLS.dvi MATRICOS Matricos. Pagrindiniai apibrėžimai a a 2... a n a 2 a 22... a 2n............ a m a m2... a mn = a ij m n matrica skaičių lentelė m eilučių skaičius n stulpelių skaičius a ij matricos elementas

Detaliau

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 2 Tikimybių pratybos 1 Lema Lema 1. Tegul {Ω, A, P} yra tikimybinė erdvė. Jeigu A n A, n N, tai i) P (lim sup A n ) = P ( k=1 n=k A n ) = lim P ( n k n=ka n ), nes n=ka n monotoniškai

Detaliau

Teorinių kontrolinių sąlygos ir sprendimai Vytautas Kazakevičius 2016 m. gruodžio 20 d. Teiginiai ( ). 1. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį t

Teorinių kontrolinių sąlygos ir sprendimai Vytautas Kazakevičius 2016 m. gruodžio 20 d. Teiginiai ( ). 1. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį t Teorinių kontrolinių sąlygos sprendimai Vytautas Kazakevičius 206 m. gruodžio 20 d. Teiginiai (206-09-4).. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį teiginį: jei iš dviejų teigiamų skaičių vienas yra mažesnis

Detaliau

(Microsoft Word - Pasiruo\360imas EE 10 KD-1)

(Microsoft Word - Pasiruo\360imas EE 10  KD-1) -as kontrolinis darbas (KD-) Kompleksiniai skaičiai. Algebrinė kompleksinio skaičiaus forma Pagrindinės sąvokos apibrėžimai. Veiksmai su kompleksinio skaičiais. 2. Kompleksinio skaičiaus geometrinis vaizdavimas.

Detaliau

VI. TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 6.1 Teoremos apie tolydžiu funkciju tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami reali

VI. TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 6.1 Teoremos apie tolydžiu funkciju tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami reali VI TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 61 Teoremos apie tolydžiu tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami realiu ju skaičiu savybes atkreipėme dėmesi i tokia šios aibės elementu

Detaliau

Microsoft PowerPoint Dvi svarbios ribos [Read-Only]

Microsoft PowerPoint Dvi svarbios ribos [Read-Only] Dvi svarbios ribos Nykstamųjų funkcijų palyginimas. Ekvivalenčios nykstamosios funkcijos. Funkcijos tolydumo taške apibrėžimas. Tolydžiųjų funkcijų atkarpoje savybės. Trūkiosios funkcijos. Trūko taškų

Detaliau

Isvestiniu_taikymai.dvi

Isvestiniu_taikymai.dvi IŠVESTINIŲ TAIKYMAI Pagrindinės analizės teoremos Monotoninės funkcijos išvestinė Funkcijos ekstremumai Funkcijos didžiausia ir mažiausia reikšmės intervale Kreivės iškilumas Funkcijos grafiko asimptotės

Detaliau

Microsoft PowerPoint Ekstremumai_naujas

Microsoft PowerPoint Ekstremumai_naujas Kelių kintamųjų funkcijos lokalūs ekstremumai. Ekstremumų egzistavimo būtina ir pakankama sąlygos. Sąlyginiai ekstremumai. Lagranžo daugikliai. Didžiausioji ir mažiausioji funkcijos reikšmės uždaroje srityje.

Detaliau

4 skyrius Algoritmai grafuose 4.1. Grafų teorijos uždaviniai Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v 1,v 2,...,v N } (angl. vertex) ir briaun

4 skyrius Algoritmai grafuose 4.1. Grafų teorijos uždaviniai Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v 1,v 2,...,v N } (angl. vertex) ir briaun skyrius Algoritmai grafuose.. Grafų teorijos uždaviniai... Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v,v,...,v N (angl. vertex) ir briaunų aibę E = { e,e,...,e K, briauna (angl. edge) yra viršūnių pora ej

Detaliau

Atranka į 2019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų

Atranka į 2019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų Atranka į 019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų skaičių seką a 1, a, a 3,..., o tada apibrėžė naują

Detaliau

TIESINĖ ALGEBRA Matricos ir determinantai Matricos. Transponuota matrica. Nulinė ir vienetinė matrica. Kvadratinė matrica. Antrosios ir trečiosios eil

TIESINĖ ALGEBRA Matricos ir determinantai Matricos. Transponuota matrica. Nulinė ir vienetinė matrica. Kvadratinė matrica. Antrosios ir trečiosios eil TIESINĖ ALGEBRA Matricos ir determinantai Matricos. Transponuota matrica. Nulinė ir vienetinė matrica. Kvadratinė matrica. Antrosios ir trečiosios eilės determinantai. Minorai ir adjunktai. Determinantų

Detaliau

Printing BaziniaiSprendiniai&KrastutiniaiTaskai.wxm

Printing BaziniaiSprendiniai&KrastutiniaiTaskai.wxm BaziniaiSprendiniai&KrastutiniaiTaskai.wxm / Baziniai sprendiniai ir kraštutiniai taškai (C) A.Domarkas, VU, 25 žr.: [] 2-252; [2] 9-98; [3] 33-; [] 89-98; [5] 6.3 Tegul tiesinių lygčių sistemos nežinomųjų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 13 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-14 Šaltinis Paskaita parengta pagal William Pugh Skip Lists: A Probabilistic Alternative to

Detaliau

lec10.dvi

lec10.dvi paskaita. Euklido erdv_es. pibr_ezimas. Vektorin_e erdv_e E virs realiuju skaiciu kuno vadinama Euklido erdve, jeigu joje apibr_ezta skaliarin_e sandauga, t.y. tokia funkcija, kuri vektoriu porai u; v

Detaliau

TAIKOMOJI MATEMATIKA. 1-ojo testo pavyzdžiai serija **** variantas 001 x x + 12 lim = x 4 2x 8 1 2; 3 0; 2 1 2; 5 1; 6 2; 7 ; riba nee

TAIKOMOJI MATEMATIKA. 1-ojo testo pavyzdžiai serija **** variantas 001 x x + 12 lim = x 4 2x 8 1 2; 3 0; 2 1 2; 5 1; 6 2; 7 ; riba nee 001 x 1 2 + x + 12 lim x 4 2x 1 2; 0; 2 1 2; 5 1; 6 2; ; 1 2 4 riba neegzistuoja; 14x 2 2 + 29 lim x 1x 2 + 4x + 9 1 1; 2 29 9 ; ; 4 0; 5 riba neegzistuoja; 6 1 14; 14 1; 14 x + 1 lim x 4 x 4 1 riba neegzistuoja;

Detaliau

Printing AtvirkstineMatrica.wxmx

Printing AtvirkstineMatrica.wxmx AtvirkstineMatrica.wxmx / Atvirkštinė matrica A.Domarkas, VU, Teoriją žr. [], 8-; []. Figure : Toliau pateiksime atvirkštinės matricos apskaičiavimo būdus su CAS Maxima. su komanda invert pavyzdys. [],

Detaliau

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3)

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3) Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių 11-12 klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3) 4, 4 (5 6) 7, 7 (8 9) 10,..., 2014 (2015 2016) 2017.

Detaliau

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis Duomenų bazės kūrimas Naujas bendrąsias DB kuria sistemos administratorius. Lokalias DB gali kurti darbo stoties vartotojasadministratorius. DB kuriama: kompiuterio

Detaliau

TAIKOMOJI MATEMATIKA IR KIEKYBINIAI METODAI. Rašto darbas serija 3081 variantas Nustatykite funkcijos f(x) = x+2 x 6 cos ( 3x) apibrėžimo sritį.

TAIKOMOJI MATEMATIKA IR KIEKYBINIAI METODAI. Rašto darbas serija 3081 variantas Nustatykite funkcijos f(x) = x+2 x 6 cos ( 3x) apibrėžimo sritį. 00 Nustatykite funkcijos f() = +2 6 cos ( 3) apibrėžimo sritį (, 0) (0, 2) (2, + ) 2 (, 2) ( 2, + ) 3 (, 2] 4 [ 2, + ) 5 [2, ) 6 (, 2] 7 (, + ) 8 [ 2, 0) (0, + ) 0 (, 2) (2, + ) { a + b, kai 7, Raskite

Detaliau

1 Vaizdu vidurkinimas ir požymiu išskyrimas 1.1 Glodus vienmatis eksponentinis filtras Apibrėšime eksponentini tolydu kintamojo x filtra formule ( v σ

1 Vaizdu vidurkinimas ir požymiu išskyrimas 1.1 Glodus vienmatis eksponentinis filtras Apibrėšime eksponentini tolydu kintamojo x filtra formule ( v σ Vaizdu vidurkinimas ir požymiu išskyrimas. Glodus vienmatis eksponentinis filtras Apibrėšime eksponentini tolydu kintamojo x filtra formule ( v (x) = + x ) e x, x (, ). () Čia yra filtro parametras. Kad

Detaliau

Printing triistr.wxmx

Printing triistr.wxmx triistr.wxmx / Triįstrižainių lygčių sistemų sprendimas A.Domarkas, VU, Teoriją žr. []; [], 7-7; []. Pradžioje naudosime Gauso algoritmą, kuriame po įstrižaine daromi nuliai. Po to grįždami į viršų virš

Detaliau

Microsoft Word - Liuminescencija_teorija

Microsoft Word - Liuminescencija_teorija 2. BOLOGNŲ OBJEKTŲ LUMNESCENCJA. 2.1 Įvadas. Liuminescencijos reiškinys Daugelis fotofizikinių ir fotocheminių vyksmų yra šviesos sąveikos su bioobjektu pasekmės. Vienas iš pagrindinių šviesos emisijos

Detaliau

G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys

G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS 016 09 1 Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS 11 Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys 111 Vektorine forma 11 Koordinatine forma 3 1 Bendroji plok²tumos

Detaliau

Neiškiliojo optimizavimo algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį

Neiškiliojo optimizavimo  algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį Neiškiliojo optimizavimo algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį. Albertas Gimbutas 2018 m. birželio 19 d. Vadovas: Prof. habil. dr. Antanas

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA Atsitiktinės paieškos optimizavimo algoritmų vertinimas Evaluat

VILNIAUS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA Atsitiktinės paieškos optimizavimo algoritmų vertinimas Evaluat VILNIAUS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA Atsitiktinės paieškos optimizavimo algoritmų vertinimas Evaluation of Random Search Optimization Algorithms Magistro

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

Algebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7.1 Apibr eµzimas. Matrica A yra m eiluµciu¾ir n stul

Algebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7.1 Apibr eµzimas. Matrica A yra m eiluµciu¾ir n stul lgebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7. pibr eµzimas. Matrica yra m eiluµciu¾ir n stulpeliu¾turinti staµciakamp e lentel e su joje i¾rašytais

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 15 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-28 Grįžtamasis ryšys Ačiū visiems dalyvavusiems Daug pagyrimų Ačiū, bet jie nepadeda tobulėti.

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Priedai_2016.indd

Priedai_2016.indd 1 testo užduočių vertinimo kriterijai Užd. Nr. Sprendimas ar atsakymas Taškai Vertinimas 1 Pasirinktas variantas D 1 Už teisingą atsakymą. 2 a) 939 1 Už teisingą atsakymą. 2 b) 1538 1 Už teisingą atsakymą.

Detaliau

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr Studijų programos aprašas Studijų programos pavadinimas Informatika Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai) Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Informatikos katedra

Detaliau

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc

Microsoft Word - 8 Laboratorinis  darbas.doc Laboratorinis darbas Nr. 8 MOP (metalo sido puslaidininkio) struktūrų tyrimas aukštadažniu -V charakteristikų metodu Darbo tikslas: 1. Nustatyti puslaidininkio laidumo tipą. 2. Nustatyti legiravimo priemaišų

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

Vienlusčių įtaisų projektavimas

Vienlusčių įtaisų projektavimas Vienlusčių įtaisų projektavimas 5 paskaita Baigtiniai būsenų automatai Baigtinis būsenų automatas: angl. Finite State Machine (FSM) FSM yra nuosekliai būsenas keičiantis automatas su "atsitiktine" kitos

Detaliau

Algoritmø analizës specialieji skyriai

Algoritmø analizës specialieji skyriai VGTU Matematinio modeliavimo katedra VGTU SC Lygiagrečiųjų skaičiavimų laboratorija Paskaitų kursas. 5-oji dalis. Turinys 1 2 KPU euristiniai sprendimo algoritmai KPU sprendimas dinaminio programavimo

Detaliau

GRAFŲ TEORIJA Pasirenkamasis kursas, Magistrantūra, 3 sem m. rudens semestras Parengė: Eugenijus Manstavičius Įvadas Pirmoji kurso dalis skirta

GRAFŲ TEORIJA Pasirenkamasis kursas, Magistrantūra, 3 sem m. rudens semestras Parengė: Eugenijus Manstavičius Įvadas Pirmoji kurso dalis skirta GRAFŲ TEORIJA Pasirenkamasis kursas, Magistrantūra, 3 sem. 2018 m. rudens semestras Parengė: Eugenijus Manstavičius Įvadas Pirmoji kurso dalis skirta grafų algoritmams, tačiau apibrėžus gretimumo matricą

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDENS SEMESTRAS Studentai, susipažinę su Vilniaus universiteto

Detaliau

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF Programų sistemų inžinerija 2014-02-12 Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt SWEBOK evoliucija Nuo SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, 2004 Version. IEEE, 2004. prie

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Duomenų struktūros ir algoritmai 2 paskaita 2019-02-13 Algoritmo sąvoka Algoritmas tai tam tikra veiksmų seka, kurią reikia atlikti norint gauti rezultatą. Įvesties duomenys ALGORITMAS Išvesties duomenys

Detaliau

8. Daugiakanalė sklaidos teorija Stipraus ryšio tarp kanalu metodas Nagrinėsime sklaidos procesa x + A x + A, x + A x + A, nenaudodami perturbaciju te

8. Daugiakanalė sklaidos teorija Stipraus ryšio tarp kanalu metodas Nagrinėsime sklaidos procesa x + A x + A, x + A x + A, nenaudodami perturbaciju te 8. Daugiakanalė sklaidos teorija Stipraus ryšio tarp kanalu metodas Nagrinėsime sklaidos procesa x + A x + A, x + A x + A, nenaudodami perturbaciju teorijos. Tegul ξ bus taikinio A vidiniu kintamu ju rinkinys,

Detaliau

III. SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 3.1 Indukcijos aksioma Natūraliu ju skaičiu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje. Nors natūralaus skaičiaus sa

III. SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 3.1 Indukcijos aksioma Natūraliu ju skaičiu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje. Nors natūralaus skaičiaus sa III SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 31 Indukcijos aksioma Natūraliu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje Nors natūralaus skaičiaus sa voka labai sena, bet šio skaičiaus buveinės sa voka buvo suformuluota

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

P. Kasparaitis. Praktinė informatika. Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai M

P. Kasparaitis. Praktinė informatika. Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai M Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai MATLAB komandų seka, vadinama programa, įrašyta į failą. Vykdant skripto failą įvykdomos jame esančios komandos. Bus kalbama, kaip sukurti

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

TUKE_isakymas_2015.docx

TUKE_isakymas_2015.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-435 DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO IR ATITIKMENŲ

Detaliau

Microsoft Word - 15_paskaita.doc

Microsoft Word - 15_paskaita.doc 15 PASKAITA Turinys: Išimtys Išimtys (exceptions) programos vykdymo metu kylančios klaidingos situacijos, nutraukiančios programos darbą (pavyzdžiui, dalyba iš nulio, klaida atveriant duomenų failą, indekso

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai (toliau Įmonė) finansinių ataskaitų, kurias

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS LAURA ŽVINYTĖ DISKRETUS TOLYGUSIS RIBINIS DĖSNIS ADITYVIOSIOMS FUNKCIJOMS Daktaro disertacija Fiziniai mokslai, matematika (01P

VILNIAUS UNIVERSITETAS LAURA ŽVINYTĖ DISKRETUS TOLYGUSIS RIBINIS DĖSNIS ADITYVIOSIOMS FUNKCIJOMS Daktaro disertacija Fiziniai mokslai, matematika (01P VILNIAUS UNIVERSITETAS LAURA ŽVINYTĖ DISKRETUS TOLYGUSIS RIBINIS DĖSNIS ADITYVIOSIOMS FUNKCIJOMS Daktaro disertacija Fiziniai mokslai, matematika 0P) Vilnius, 207 Disertacija rengta 20-207 metais Vilniaus

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

XI skyrius. KŪNAI 1. Kūno sa voka Šiame skyriuje nagrinėsime kūnus. Kūnas tai aibė k, kurioje apibrėžti aibės k elementu du vidiniai kompozicijo

XI skyrius. KŪNAI 1. Kūno sa voka Šiame skyriuje nagrinėsime kūnus. Kūnas tai aibė k, kurioje apibrėžti aibės k elementu du vidiniai kompozicijo XI skyrius KŪNAI 1 Kūno sa voka 1 1 Šiame skyriuje nagrinėsime kūnus Kūnas tai aibė k, kurioje apibrėžti aibės k elementu du vidiniai kompozicijos dėsniai, žymimi + ir, ir vadinami aibės k elementu sudėtimi

Detaliau

Matematinės analizės idėjų raidos atspindžiai tarpukario Lietuvoje Rimas Norvaiša (2014 m. birželio 26 d.) Santrauka. Matematinė analizė formavosi tir

Matematinės analizės idėjų raidos atspindžiai tarpukario Lietuvoje Rimas Norvaiša (2014 m. birželio 26 d.) Santrauka. Matematinė analizė formavosi tir Matematinės analizės idėjų raidos atspindžiai tarpukario Lietuvoje Rimas Norvaiša (2014 m. birželio 26 d.) Santrauka. Matematinė analizė formavosi tiriant judėjimą, išreiškiamą priklausomybėmis tarp kintamųjų

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-435 DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ

Detaliau

Duomenų vizualizavimas

Duomenų vizualizavimas Duomenų vizualizavimas Daugiamačių duomenų vizualizavimas: projekcijos metodai Aušra Mackutė-Varoneckienė Tomas Krilavičius 1 Projekcijos metodai Analizuojant daugiamačius objektus, kuriuos apibūdina n

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Duomenų struktūros ir algoritmai 1 paskaita 2019-02-06 Kontaktai Martynas Sabaliauskas (VU MIF DMSTI) El. paštas: akatasis@gmail.com arba martynas.sabaliauskas@mii.vu.lt Rėmai mokykloje Rėmai aukštojoje

Detaliau

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME Energiją generuojantys CŠT vartotojai: technologijos ir įdiegtų sistemų pavyzdžiai dr. Rokas Valančius rokas.valancius@ktu.lt Kaunas, 2019 PRANEŠIMO TURINYS: Pastatų energijos poreikiai Alternatyvūs energijos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - NMVA_TIMSS2011_2013_pristatymas_viskas

Microsoft PowerPoint - NMVA_TIMSS2011_2013_pristatymas_viskas International Association for the Evaluation of Educational Achievement Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2011 Tyrimo tikslai bei populiacija Tyrimas TIMSS (Trends in International

Detaliau

MATEMATIKOS BRANDOS EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai 1.3. Paprastais at

MATEMATIKOS BRANDOS EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai 1.3. Paprastais at MTEMTIKS BRNDS EGZMIN PRGRMS MINIMLIUS REIKLVIMUS ILIUSTRUJNTYS PVYZDŽII Egzamino programos minimalūs reikalavimai.. Paprastais atvejais patikrinti, ar duotoji seka ra aritmetinė/geometrinė progresija.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programų sistemų inžinerija 2018-02-07 Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt Klausytojai: Susipažinimas Išklausyti programų sistemų inžinerijos kursai Profesinė patirtis Dabar klausomi pasirenkami

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Dalelių filtro metodo ir vizualios odometrijos taikymas BPO lokalizacijai 2014 2018 m. studijos Doktorantas: Rokas Jurevičius Vadovas: Virginijus Marcinkevičius Disertacijos tikslas ir objektas Disertacijos

Detaliau

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 7 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 7 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 7 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2015-04-13 Grafai Grafas aibių pora (V, L). V viršūnių (vertex) aibė, L briaunų (edge) aibė Briauna

Detaliau

L I E T U V O S J A U N Ų J Ų M A T E M A T I K Ų M O K Y K L A 2. TRIKAMPIŲ ČEVIANOS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir antrąją užduotį sudarė V

L I E T U V O S J A U N Ų J Ų M A T E M A T I K Ų M O K Y K L A 2. TRIKAMPIŲ ČEVIANOS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir antrąją užduotį sudarė V L I T U V O S J U N Ų J Ų T T I K Ų O K Y K L. TRIKPIŲ ČVINOS (017 019) Teorinę medžiagą parengė ir antrąją užduotį sudarė Vilniaus universiteto docentas dmundas azėtis atematikos pamokose nagrinėjamos

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener AKCININKAS THE SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas Personal code JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Civilinės aviacijos administracija

Civilinės aviacijos administracija SAFA programa. Aktualūs klausimai Andrejus Golubevas Skrydžių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas 2012-11-12 1 Prezentacijos turinys SAFA programos teisinis pagrindas SAFA programos principai

Detaliau

SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios už

SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios už SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės

Detaliau

Elektronu igreitejimo stipriame elektriniame lauke itaka fotolaidžios terahercu antenos savybems

Elektronu igreitejimo stipriame elektriniame lauke itaka fotolaidžios terahercu antenos savybems Elektronu igreitejimo stipriame elektriniame lauke itaka fotolaidºios terahercu antenos savybems Gediminas lekas 2019 05 07 VGTU Matematinio Modeliavimo Katedros seminaras 1 / 42 Padeka Podoktorant uros

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2018-03-30 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 42-2015, i. k. 1112070ISAK000V-435 Nauja redakcija nuo 2016-07-13: Nr. V-642, 2016-07-12, paskelbta TAR 2016-07-12, i. k. 2016-20017

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

ISSN PSICHOLOGIJA Minimalaus priimtino ir maksimalaus galimo rezultatų įtaka derybų dalyvio sėkmės vertinimams Vaclovas Martišius

ISSN PSICHOLOGIJA Minimalaus priimtino ir maksimalaus galimo rezultatų įtaka derybų dalyvio sėkmės vertinimams Vaclovas Martišius ISSN 1392-0359. PSICHOLOGIJA. 1998. 18 Minimalaus priimtino ir maksimalaus galimo rezultatų įtaka derybų dalyvio sėkmės vertinimams Vaclovas Martišius Vytauto Didžiojo universiteto Psichologijos katedros

Detaliau

DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafo tyrimas serija 5705 variantas Grafas (, ) yra 1 pilnasis; 2 tuščiasis; 3 nulinis; 4 dvidalis. 2 Atstumas tarp graf

DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafo tyrimas serija 5705 variantas Grafas (, ) yra 1 pilnasis; 2 tuščiasis; 3 nulinis; 4 dvidalis. 2 Atstumas tarp graf DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafo tyrimas serija 5705 variantas 001 1 Grafas (, ) yra 1 pilnasis; 2 tuščiasis; 3 nulinis; 4 dvidalis. 2 Atstumas tarp grafo ({q, w, r, g}, {{q, w}, {w, r}, {w, g}}) viršūnių

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

LMR200.dvi

LMR200.dvi Liet. matem. rink, 47, spec. nr., 27, 259 267 Lietuvos moksleiviu matematikos olimpiados 7 uždaviniuapžvalga Juozas Juvencijus MAČYS (MII) el. paštas: jmacys@ktl.mii.lt 56-oji Lietuvos moksleiviu matematikos

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

Vigirdas Mackevičius 2. Sekos riba Paskaitu konspektas Intuityviai realiu ju skaičiu seka vadinama realiu ju skaičiu aibė, kurios elementai (vadinami

Vigirdas Mackevičius 2. Sekos riba Paskaitu konspektas Intuityviai realiu ju skaičiu seka vadinama realiu ju skaičiu aibė, kurios elementai (vadinami Vigirdas Mackevičius 2. Sekos riba Paskaitu kospektas Ituityviai realiu seka vadiama realiu aibė, kurios elemetai (vadiami sekos ariais) suumeruoti atūraliaisiais skaičiais (pradedat galbūt e vieetu, o

Detaliau

6. ŠAKNIES RADIMO ALGORITMAS Istorija. Babiloniečių arba Herono algoritmas. Jau žiloje senovėje reikėjo mokėti traukti kavadratinę šaknį. Yra išlikęs

6. ŠAKNIES RADIMO ALGORITMAS Istorija. Babiloniečių arba Herono algoritmas. Jau žiloje senovėje reikėjo mokėti traukti kavadratinę šaknį. Yra išlikęs 6. ŠAKNIES RADIMO ALGORITMAS Istorija. Babiloiečių arba Heroo algoritmas. Jau žiloje seovėje reikėjo mokėti traukti kavadratię šakį. Yra išlikęs Heroo iš Aleksadrijos gyveusio I mūsų eros amžiuje veikalas

Detaliau

S K Y R I U S – 0

S K Y R I U S – 0 S K Y R I U S 0 STATISTIKA, TEISĖ, ŽODYNAI, ENCIKLOPEDIJOS 1. Enciklopedija ENCARTA 2002 standartai 459 2. Žmogaus teisių vykdymo integracinės pamokos 497 S K Y R I U S 2 INFORMATIKA, KOMPIUTERIJA 1. CD

Detaliau

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosioms, jų partneriams ir šeimoms Šiame lankstinuke rasite:

Detaliau

5_3 paskaita

5_3 paskaita EKONOMIKOS INŽINERIJA Parengė: doc. dr. Vilda Gižienė 4. PRODUKTO GAMYBOS TECHNOLOGIJA Temos: 4.7.Įmonės pelnas ir jo maksimizavimas 4.7.1. Konkuruojančios firmos pajamos. 4.7.2. Pelno maksimizavimas trumpuoju

Detaliau

DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafai serija 5800 variantas 001 Grafas G 1 = (V, B 1 ) apibrėžtas savo viršūnių bei briaunų aibėmis: V = {i, p, z, u, e, s},

DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafai serija 5800 variantas 001 Grafas G 1 = (V, B 1 ) apibrėžtas savo viršūnių bei briaunų aibėmis: V = {i, p, z, u, e, s}, DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafai serija 5800 variantas 001 Grafas G 1 = (V, B 1 ) apibrėžtas savo viršūnių bei briaunų aibėmis: V = {i, p, z, u, e, s}, B 1 = {{i, p}, {i, e}, {z, e}, {u, e}, {u, s}}. Grafai

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google t

Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google t Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before entering the Tender, the Tenderer

Detaliau

Microsoft PowerPoint - WACC ir BU-LRAIC klausimyno pristatymas ppt

Microsoft PowerPoint - WACC ir BU-LRAIC klausimyno pristatymas ppt Vidutins svertins kapitalo kainos (WACC) nustatymo ataskaitos ir BU-LRAIC klausimyno pristatymas 2008 m. rugsjo 22 d. Dienotvark WACC nustatymo metodikos ir rezultat pristatymas BU-LRAIC klausimyno pristatymas

Detaliau