UAB EUROCOM JUDRIOJO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMOSI JOMIS TAISYKLĖS Šios UAB Eurocom (toliau EUROCOM) judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "UAB EUROCOM JUDRIOJO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMOSI JOMIS TAISYKLĖS Šios UAB Eurocom (toliau EUROCOM) judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo"

Transkriptas

1 UAB EUROCOM JUDRIOJO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMOSI JOMIS TAISYKLĖS Šios UAB Eurocom (toliau EUROCOM) judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo ir naudojimosi jomis taisyklės, papildydamos Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir su abonentais sudarytų sutarčių sąlygas, reglamentuoja judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo ir naudojimosi jomis tvarką, nustato būtinas sąlygas tinkamam SIM kortelės ir su ja susijusios judriojo telefono ryšio įrangos naudojimui, abonentui teikiant ir jam naudojantis judriojo telefono ryšio (GSM) tinklo paslaugomis, kurias teikia EUROCOM. EUROCOM SIM KORTELĖ EUROCOM SIM (Subscriber Identity Module - kliento identifikavimo modulis) kortelė leidžia naudotis judriojo (mobiliojo) GSM tinklo paslaugomis, t.y. skambinti, siųsti trumpąsias žinutes, perduoti duomenis to paties ar bet kurio kito tinklo vartotojui. KAIP NAUDOTIS MOBILIUOJU TELEFONU 1. Įdėkite EUROCOM SIM kortelę į Jūsų mobiliojo ryšio telefoną. 2. Patikrinkite, ar EUROCOM SIM kortelė gerai įdėta į telefono aparatą. 3. Įjunkite telefoną. 4. Surinkite savo PIN kodą ir paspauskite OK, YES arba #. 5. Telefono aparatu galite naudotis, kai yra ryšio stiprumo indikatorius bei kai yra įkrauta ar įkraunama telefono baterija. 6. Surinkite vietovės kodą, abonento numerį ir paspauskite ragelio pakėlimo mygtuką (skirtingų telefono modelių - mygtukai skirtingi). 7. Baigę pokalbį paspauskite ragelio padėjimo mygtuką. PIN ir PUK kodai Ant įsigytos EUROCOM SIM kortelės yra pateikiamas Jūsų asmeninis atblokavimo kodas PUK (Personal Unblocking Key) ir tapatybės kodas PIN (Personal Identification Number). Jūsų asmeninis PIN kodas tai keturių skaitmenų kombinacija, kurią reikia surinkti kiekvieną kartą įjungus mobiliojo ryšio telefono aparatą. Tai garantuoja, jog Jūsų pamesta EUROCOM SIM kortele negalės pasinaudoti kiti asmenys. Renkant PIN kodą leidžiama suklysti tik du kartus iš eilės. Trečią kartą klaidingai surinkus PIN kodą GSM ryšys su Jūsų kortele blokuojamas. Užblokavus kortelę, Jums reikia surinkti savo PUK kodą. 10 kartų iš eilės neteisingai surinkę PUK kodą, visiškai užblokuosite savo SIM kortelę. KAIP SKAMBINTI IŠ TELEFONO 1. Norėdami paskambinti iš EUROCOM naudojamo telefono numerio į kitame tinkle naudojamą telefono numerį, rinkite: 8-xxx yyyyy. 2. Skambindami iš EUROCOM naudojamo GSM tinklo į AB TEO LT tinklą, rinkite: 8 M xxxxxx, kur M - miesto kodas, xxxxx - abonento telefono numeris. 3. Norėdami paskambinti iš užsienio į EUROCOM naudojamą GSM tinklą, rinkite: +370 xxx yyyyy. 4. Skambindami iš EUROCOM naudojamo GSM tinklo į užsienį rinkite: + KK M xxxxxx, kur KK - šalies kodas, M - miesto arba mobiliojo ryšio operatoriaus kodas, xxxxxx - abonento telefono numeris. KĄ SVARBU ŽINOTI Pametus ar pavogus iš Jūsų EUROCOM SIM kortelę: Nedelsdami skambinkite į EUROCOM klientų informavimo skyrių tel.: arba trumpuoju numeriu 117, ir praneškite Jūsų su EUROCOM sudarytos abonentinės sutarties bei paso duomenis, kurių paprašys EUROCOM klientų informavimo skyriaus darbuotojai. Pamestoji EUROCOM SIM kortelė bus išjungta ir Jūs galėsite įsigyti naują EUROCOM SIM kortelę, paliekant tą patį judriojo Page 1 of 8

2 telefono ryšio paslaugų numerį. Jeigu Jūsų EUROCOM SIM kortelę radęs asmuo nežinos PIN kodo, jis negalės ja naudotis, todėl nesinešiokite EUROCOM SIM kortelės drauge su PIN kodu. Jei Jūsų EUROCOM kortelė neveikia, patikrinkite: 1. ar įjungtas telefono aparatas (pabandykite jį išjungti ir vėl įjungti), 2. ar esate GSM tinklo veikimo zonoje, 3. ar EUROCOM SIM kortelė gerai įdėta į telefono aparatą, 4. ar baterija pakankamai įkrauta. Avariniai skambučiai Nelaimės atveju bet kuriuo metu iš savo mobiliojo telefono aparato visoje Lietuvoje Jūs galite skambinti šiais pagalbos numeriais: 011 gaisrinė; 022 policija; greitoji medicinos pagalba; pagalbos telefonas. Nelaimės atveju bet kuriuo metu (net ir be SIM kortelės) savo GSM telefonu Europoje Jūs galite paskambinti pagalbos telefonu 112. Mobiliojo telefono naudojimas automobilyje Primename, kad pagal Kelių eismo taisykles draudžiama naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis ( vairuojant motorinę transporto priemonę, jeigu naudojamasi rankomis, išskyrus atvejus, kai stovinčios motorinės transporto priemonės variklis yra išjungtas. Todėl patariame įsigyti laisvų rankų įrangą, kuri leidžia kalbėtis mobiliuoju telefonu neimant telefono aparato į rankas. Kalbėdami mobiliuoju telefonu tuo pačiu metu kai vairuojate transporto priemonę nepamirškite žiūrėti į kelią, kelio ženklus ir šviesoforo signalus, stebėkite kitų eismo dalyvių elgesį ir laikykitės Kelių eismo taisyklių. Mobiliojo telefono naudojimas ligoninėse Jei norite naudotis savo mobiliuoju telefonu ligoninėje, atsiklauskite ligoninės personalo. Telefono skleidžiamas elektromagnetinis laukas gali pakenkti jautriems medicinos aparatams. Mobiliojo telefono naudojimas skrydžio lėktuvu metu Lėktuve draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais. Prieš lipdami į lėktuvą išjunkite savo telefono aparatą. MOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS EUROCOM, apskaičiuojantis pokalbių kainą pagal pokalbio trukmę, neapmokestina pokalbių, trumpesnių negu telefoninių pokalbių laiko apskaitos sistemos pokalbių trukmės fiksavimo paklaidos norma, kuri yra nurodyta matavimo priemonės telefoninių pokalbių laiko apskaitos sistemos tipo tvirtinimo pažymėjime, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos. Už EUROCOM suteiktas paslaugas yra mokama kas mėnesį pagal pasirinktą mokėjimo planą ir kitas su abonentu sudarytoje sutartyje nustatytas sąlygas. Kiekvienam abonentui nemokamai yra pateikiama sąskaita, kurioje nurodoma: - atsiskaitymo už EUROCOM suteiktas paslaugas tvarka, - kiekviena praėjusį mėnesį suteiktos paslaugos rūšis ir bendra suteiktos atitinkamos rūšies paslaugos kaina: o už pokalbius ir siųstas žinutes, o už papildomų paslaugų įjungimą ir naudojimąsi jomis, - kiti mokesčiai ir (arba) mokėjimai (jei taikomi), - bendra suma, kurią reikia sumokėti. Už EUROCOM sąnaudomis pagrįstą mokestį galite gauti detalią informaciją apie Jums suteiktas paslaugas, atskirai nurodant telefono numerius, iš kurių Jums buvo skambinta, jei techniškai įmanoma užfiksuoti skambinančiojo numerį ir jei už tuos skambučius Jūs mokate, bei į kuriuos Jūs skambinote, skambučių datą ir laiką, pokalbių trukmę ir kainą. Atitinkamai pateikiama informacija apie suteikiamas papildomas paslaugas. Pokalbiai, kurie Jums skambinant yra nemokami, įskaitant skambučius bendruoju pagalbos telefono numeriu, nėra parodomi Jūsų detaliojoje sąskaitoje. Page 2 of 8

3 Vėluojant mokėti gautą sąskaitą už ryšio paslaugas, į kito mėnesio sąskaitą įtraukiamas skolos administravimo išlaidų mokestis, kuris juridiniams asmenims yra 5,7924 Eur ir fiziniams asmenims 1,4481 Eur. Mokėjimo už paslaugas plano keitimas Pakeisti savo mokėjimo už paslaugas planą kitu galite su abonentu sudarytoje sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka pateikę arba atsiuntę EUROCOM klientų informavimo skyriui atitinkamą raštišką prašymą EUROCOM buveinės ar bet kurios EUROCOM atstovybės adresu arba faksu Nr.: EUROCOM sutikus. Informaciją apie siūlomus planus gausite paskambinę telefonu 117 (EUROCOM abonentams) arba , bei mūsų tinklapyje Pastaba: Mokėjimo planas keičiamas nuo kito mėnesio pirmos dienos. PASLAUGŲ TEIKIMO SUSTABDYMAS, APRIBOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR BLOKAVIMAS Jūsų raštišku prašymu EUROCOM gali laikinai sustabdyti paslaugų teikimą, Jums sumokant 2,8962 Eur vienkartinį mokestį už sustabdymo faktą ir 1,4481 (penkių) Lt mokestį už kiekvieną sustabdymo laikotarpio mėnesį, iki 6 (šešių) mėnesių išsaugojant telefono numerį. ABONENTAS negali pasinaudoti teise laikinai sustabdyti Paslaugų teikimą, jeigu ABONENTAS turi neįvykdytų įsipareigojimų EUROCOM, susijusių su ABONENTUI suteiktomis nuolaidomis (lengvatomis). Paslaugų teikimas negali būti sustabdytas ilgiau nei 6 (šešiems) mėnesiams per kiekvienus kalendorinius metus. Laikino paslaugų teikimo sustabdymo laikas neįskaičiuojamas į bendrą naudojimosi EUROCOM paslaugomis laikotarpį. Laikinai sustabdytų paslaugų teikimas atnaujinamas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Jūsų raštiško prašymo pateikimo dienos. Pažeidus su abonentu sudarytoje sutartyje nustatytas sąlygas arba pasibaigus Jums nustatytam paslaugų teikimo kredito limitui, EUROCOM turi teisę apriboti ryšio ir/ar kitų paslaugų ar jų dalies teikimą abonentui ne trumpesniam nei 30 (trisdešimties) dienų laikotarpiui nuo pranešimo apie apribojimą dienos. Apribojus paslaugų teikimą, paslaugų teikimas abonentui atnaujinamas, kai abonentas pašalina sutarties pažeidimus, o paslaugų teikimo kredito limito pasibaigimo atveju pateikia EUROCOM dokumentus, patvirtinančius visišką atsiskaitymą su EUROCOM ir/ar išankstinį paslaugų apmokėjimą ar prievolių įvykdymo užtikrinimą, jeigu šalys nesusitaria kitaip. Apribojus paslaugų teikimą, abonentui yra sudaroma galimybė skambinti nemokamais EUROCOM pagalbos tarnybos bei kitais nemokamais numeriais, pagalbos tarnybų numeriais ir priimti skambučius, jei tai techniškai įmanoma. EUROCOM turi teisę apriboti ryšio ir/ar kitų paslaugų ar jų dalies teikimą abonentui nesilaikydama aukščiau nurodytos tvarkos, jei abonento veiksmai sukelia ar riboja kitų abonentų galimybę pasinaudoti EUROCOM teikiamomis paslaugomis. Paslaugų teikimo apribojimas neatleidžia abonento nuo mėnesinio abonentinio ar minimalaus mokesčio už paslaugas mokėjimo. EUROCOM turi teisę sustabdyti ar nutraukti ryšio ir/ar kitų paslaugų ar jų dalies teikimą abonentui, blokuojant jo EUROCOM SIM kortelę (-es), tik po paslaugų teikimo apribojimo ir apie tai prieš 3 (tris) dienas pranešus abonentui, jei per 30 (trisdešimties) dienų paslaugų teikimo apribojimo laikotarpį abonentas nepašalina sutarties pažeidimų. EUROCOM turi teisę sustabdyti ar nutraukti ryšio ir/ar kitų paslaugų ar jų dalies teikimą abonentui nesilaikydama aukščiau nurodytos tvarkos, jeigu abonento veiksmai sukelia ar riboja kitų abonentų galimybę pasinaudoti EUROCOM teikiamomis paslaugomis, operatoriui sustabdžius ar nutraukus paslaugų teikimą abonentui ar EUROCOM. Esant techninėms galimybėms, EUROCOM turi nutraukti paslaugų teikimą, užfiksavus abonentą naudojant galinį įrenginį, kurio kodas atitinka prarasto galinio įrenginio identifikacinį kodą, arba galinį įrenginį su pakeistu identifikaciniu kodu. Jums praradus galinius įrenginius ir pranešus apie tai EUROCOM, EUROCOM turi blokuoti visų paslaugų, išskyrus įeinančių skambučių paslaugą, teikimą prieš tai identifikavus abonentą. Abonentų identifikavimas atliekamas paprašant fizinio asmens pranešti savo vardą, pavardę, asmens kodą, sąskaitų siuntimo adresą ir mokėjimo planą. Juridinis asmuo identifikuojamas tik tuomet, jei su abonentu sudaromoje sutartyje yra nurodytas įgaliotas asmuo, tuomet paprašoma pranešti įmonės pavadinimą, įmonės kodą, įgalioto asmens vardą, pavardę, įgalioto asmens kodą (jei jis nurodytas), sąskaitų siuntimo adresą ir mokėjimo planą. Jei EUROCOM kyla abejonių dėl abonento arba jo pateiktos informacijos apie save, abonentui gali būti papildomai užduoti klausimai apie papildomai teikiamas mokamas paslaugas. Page 3 of 8

4 Sąžiningo mobiliojo interneto naudojimosi taisyklė: Nesąžiningu naudojimusi bus laikomas nepagrįstai didelio mobiliojo interneto srauto siuntimas, priėmimas arba dalijimasis, arba kitoks vartojimas, kuris yra nepanašus į racionalų naudojimąsi paslaugomis asmeninėms reikmėms. Tokiu atveju viršijus mėnesio 10 GB duomenų limitą, gali būti taikomas interneto greičio ribojimas iki 512 kb/s. SKAMBUČIŲ PERADRESAVIMAS Skambučius, adresuotus kliento judriojo telefono ryšio paslaugų numeriui, galima nukreipti į EUROCOM balso paštą arba bet kuriam Lietuvos abonentui. Skambučių peradresavimo sąlygos: - nekeliate ragelio, - esate už EUROCOM naudojamo GSM tinklo veikimo zonos arba mobilusis telefonas yra išjungtas, - mobilusis telefonas yra užimtas, - visus skambučius nukreipiate į kitą telefono numerį, jei ilgesnį laiką naudojatės kitu mobiliuoju telefono numeriu. Skambučius peradresuoti (atšaukti peradresavimą) į balso paštą galite atitinkamomis komandomis arba telefono meniu nurodydami nukreipimo numerį Balso pašto numeris Išklausymui iš kito telefono ar skambinant iš užsienio renkamas numeris Numeris skambučių nukreipimams į balso paštą Skambučių peradresavimą į balso paštą galima įjungti ir išjungti per telefono meniu. Kitas būdas telefonu siųsti komandas, kuriomis aktyvuojamas pasirinktos peradresavimo sąlygos: besąlyginis peradresavimas - **21* #OK; panaikinti - ##21#OK; kai nekelia ragelio - **61* #OK; panaikinti - ##61#OK; kai nepasiekiamas - **62* #OK; panaikinti - ##62#OK; kai telefonas užimtas - **67* #OK; panaikinti - ##67#OK; Nuimti visus peradresavimus renkama seka -##002#OK. Norint įrašyti asmeninį pasisveikinimą, reikia: paskambinti nr. 1511; pagrindiniame meniu surinkti 31; po signalo įrašyti pasisveikinimą, baigus paspausti #. Sistema pakartos įrašą. Jei jis tinka išsaugojimui spaudžiama 2, jei ne spaudžiama 1 ir įrašoma iš naujo. Į EUROCOM balso paštą skambučiai persiunčiami nemokamai. Skambučių peradresavimą galite įjungti ir išjungti savarankiškai, priklausomai nuo poreikių, mobiliuoju telefonu siųsdami atitinkamas komandas. Kai nekeliate ragelio, peradresuoti reikia taip: * * 61 * 370, telefono numeris #. Peradresavimo panaikinimas: # # 61 #. Kai telefonas išjungtas arba yra už EUROCOM naudojamo GSM tinklo veikimo ribų, peradresuoti reikia taip: * * 62 * 370, telefono numeris #. Peradresavimo panaikinimas: # # 62 #. Kai Jūsų telefonas užimtas, peradresuoti reikia taip: * * 67 * vietovės kodas, telefono numeris #. Peradresavimo panaikinimas: # # 67 #. Besąlyginio peradresavimo atveju: * * 21 * 370, telefono numeris #. Peradresavimo panaikinimas: Page 4 of 8

5 # # 21 #. Jei norite sužinoti, ar veikia skambučio peradresavimo funkcija: # NN #. NN Skambučio peradresavimo kategorijos - 61, 62, 67, 21. Kai norite panaikinti visus peradresavimo atvejus, rinkite: # # 002 #. KONFERENCINIS RYŠYS Konferencinio ryšio paslauga suteikia galimybę pokalbio metu skambinti kitu numeriu, pertraukti pokalbį arba įtraukti į pokalbį visus skambinančiuosius. Konferenciniame pokalbyje gali dalyvauti ne daugiau kaip 6 dalyviai. Konferencinio ryšio galimybės priklauso nuo mobiliojo telefono modelio. Kai kurie mobilieji telefono aparatai šios funkcijos neturi. Apie tai, kaip naudotis konferencinio ryšio paslauga, skaitykite mobiliojo telefono naudojimosi instrukcijoje. SKAMBUČIŲ BLOKAVIMAS Skambučių blokavimo paslauga leidžia: - sulaikyti visus Jums adresuotus skambučius; - blokuoti skambučius iš Jūsų GSM ryšio telefono aparato; - blokuoti tarptautinius skambučius; - blokuoti tarptautinius skambučius esant kitoje šalyje. Naudodamiesi šia paslauga, išvengsite netikėtumų pateiktoje sąskaitoje. Skambučių blokavimo paslauga yra nemokama. Jei norite sulaikyti visus Jums adresuotus skambučius: Blokavimo įjungimas: * 35 * blokavimo kodas #. Blokavimo išjungimas: # 35 * blokavimo kodas #. Jei norite blokuoti skambutį, išeinantį iš Jūsų GSM telefono aparato: Blokavimo įjungimas: * 33 * blokavimo kodas #. Blokavimo išjungimas: # 33 * blokavimo kodas #. Jei norite blokuoti skambučius tarptautiniais numeriais: Blokavimo įjungimas: * 331 * blokavimo kodas #. Blokavimo išjungimas: # 331 * blokavimo kodas #. Jei norite blokuoti tarptautinius skambučius Jums esant kitoje šalyje: Blokavimo įjungimas: * 332 * blokavimo kodas #. Blokavimo išjungimas: # 332 * blokavimo kodas #. Jei norite sužinoti, ar veikia skambučio blokavimo paslauga: * # NN(N) #. NN(N) paslaugos Skambučio blokavimas kategorijos - 35, 33, 331, 332. Jei norite panaikinti visus skambučio blokavimo atvejus, rinkite: # 330 * blokavimo kodas #. Standartinis blokavimo kodas yra Jį galite pakeisti naudodamiesi telefono meniu arba rinkdami: * * 03 * 330 * senas kodas * naujas kodas * naujas kodas #. Pastaba: - OK, YES arba ragelio pakėlimo mygtukas. SKAMBUČIŲ APSKAITA Pokalbių Lietuvoje laikas skaičiuojamas kaip numatyta pasirinkto mokėjimo plano aprašyme. Tarptautinių pokalbių laikas skaičiuojamas minutės tikslumu. Skambinant iš ES šalių į Lietuvą, kitas ES šalis ir šalies viduje pokalbių laikas apvalinamas taip: pirma minutė 30 sekundžių tikslumu, kitos minutės sekundės tikslumu, kitose ne ES šalyse pokalbių laikas apvalinamas minutės tikslumu. Priimtas skambutis esant ES šalyse apvalinamas sekundės tikslumu, kitose šalyse minutės tikslumu. Page 5 of 8

6 TRUMPIEJI NUMERIAI Trumpiesiems numeriams yra taikoma didesnė nei standartinė skambučio/sms žinutės kaina, pavyzdžiui, taksi, informacinių linijų, loterijų ar kt. Tokie skambučiai/sms žinutės nepatenka į suteikiamų minučių ar SMS žinučių už mėnesinį mokestį, skaičių. Prieš skambindami/siųsdami SMS žinutes trumpaisiais numeriais pasidomėkite jų tarifais. PASLAUGŲ KREDITO LIMITAS Paslaugų kredito limitas - tai EUROCOM nustatyta pinigų suma, kuria galite naudotis EUROCOM paslaugomis be išankstinio mokėjimo. Į šią sumą įskaičiuojami einamojo laikotarpio pokalbiai ir kitos paslaugos. Pasibaigus paslaugų kredito limitui EUROCOM gali apriboti paslaugų teikimą, kuris atnaujinamas ne vėliau, nei per 1 (vieną) darbo dieną nuo informacijos apie visišką atsiskaitymą su EUROCOM gavimo dienos. Informacijos apie visišką atsiskaitymą su EUROCOM gavimo diena yra ta diena, kai Jūs pateikiate EUROCOM ar jo įgaliotam atstovui apmokėjimą įrodantį dokumentą arba Jūsų mokėtinos sumos yra įskaitomos į EUROCOM sąskaitą. EUROCOM pasilieka sau teisę vienašališkai keisti nustatytą kredito limitą, atsižvelgdama į laiku apmokėtų sąskaitų dydį. Jei Jūs laiku apmokate sąskaitas, Jūsų kredito limitas gali būti padidintas. Sužinoti savo kredito limitą galite paskambinę į EUROCOM klientų informavimo skyrių trumpuoju nemokamu numeriu 117. Aktyvuoti paslaugą galite pateikę arba atsiuntę EUROCOM klientų informavimo skyriui atitinkamą raštišką prašymą EUROCOM buveinės ar bet kurios EUROCOM atstovybės adresu, arba faksu Nr.: Pastaba: SIM kortelė blokuojama per 3 (tris) dienas nuo paslaugų kredito limito pasibaigimo. TARPTINKLINIS RYŠYS Tarptinklinis ryšys (Roaming) suteikia galimybę naudotis EUROCOM SIM kortele užsienio šalyse. Naudotis savo mobiliuoju telefonu galite bet kurioje šalyje, su kuriais operatoriais EUROCOM ir (arba) telekomunikacijų operatorius, kurio judriojo ryšio tinklu pagal sutartį naudojasi EUROCOM, yra pasirašę tarptinklinio ryšio sutartis. Naujausią informaciją apie šalis, kuriose galite naudotis EUROCOM SIM kortele, tarifus ir ryšio apimtį rasite Tarptinklinio ryšio paslaugos įjungimas Abonentams tarptinklinio ryšio paslauga įjungiama, EUROCOM patenkinus abonento pateiktą raštišką prašymą. Tarptinklinio GSM operatoriaus pasirinkimas naudojantis mobiliuoju telefonu užsienyje, abonentui įjungus tarptinklinio ryšio paslaugą Automatinis būdas. Atvykus į užsienio šalį kiekvieną kartą rekomenduojame išjungti ir vėl įjungti savo mobiliojo ryšio telefoną. Įjungtas telefono aparatas automatiškai parenka geriausiai veikiantį tinklą iš EUROCOM SIM kortelėje įrašyto visų tos šalies GSM tinklo operatorių sąrašo. Rankinis būdas. Šiuo būdu galėsite išsirinkti bet kurį GSM tinklo operatorių iš telefono aparato ekrane pateikto sąrašo (žr. savo telefono aparato instrukciją). Taip suteikiama galimybė rinktis GSM operatorių, kurio paslaugos pigesnės ir geresnės kokybės. Pastaba: Apmokestinimas už tarptinklinius pokalbius gali vėluoti. TRUMPŲJŲ ŽINUČIŲ PASLAUGA (SMS) Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) - tai labai patogus būdas mobiliuoju telefonu siųsti ir priimti tekstus, ne ilgesnius kaip 160 simbolių. Pagrindinės šios paslaugos savybės - greitis, pigumas ir garantija, kad Jūsų žinutė pasieks norimą žmogų net ir tuomet, kai jis bus ne ryšio zonoje arba jo telefonas bus išjungtas. Kaip išsiųsti trumpąją žinutę? Pirmiausia būtina paruošti mobiliojo telefono aparatą. Naudodamiesi telefono aparato instrukcija nustatykite šiuos parametrus: 1. Įveskite į savo telefono aparatą trumpųjų žinučių paslaugos centro numerį Patikrinkite nustatytą žinučių tipą - telefono aparato ekrane turi būti nurodyta: TEXT arba STANDART. Page 6 of 8

7 Pastaba: abu šiuos parametrus telefono aparate pakanka nustatyti vieną kartą. Šių punktų vykdymo seka priklauso nuo aparato tipo, taigi pasitikrinkite ją savo aparato naudojimosi instrukcijoje. 3. Nurodžius šiuos parametrus galima siųsti žinutę: a) surinkite žinutės tekstą (naudodamiesi telefono aparato meniu jį galite išsaugoti SIM kortelėje ir pasinaudoti juo ateityje), b) nurodykite adresatą - abonento, kuriam siųsite trumpąją žinutę, mobiliojo telefono su tarptautiniu kodu numerį +370 XXX XXXXX ir t.t., c) patvirtinkite žinutės siuntimą. Jei siuntimas sėkmingas, telefono ekrane pasirodys užrašas, patvirtinantis žinutės išsiuntimą, pvz., PRANEŠIMAS NUSIŲSTAS. Toks žinutės siuntimas įkainojamas pagal trumpųjų žinučių siuntimo įkainius. Jei siuntimas nesėkmingas, aparato ekrane pasirodys užrašas, pvz.: PRANEŠIMO NUSIŲSTI NEPAVYKO ar pan. Tokiu atveju mokestis už mėginimą išsiųsti pranešimą neskaičiuojamas. Pakartokite pranešimo siuntimo procedūrą iš naujo. Jei norite gauti trumpąją žinutę apie savo žinutės pristatymą, žinutės teksto pradžioje įveskite šauktuko simbolį (!). Apie gautą SMS žinutę Jūsų telefono aparatas praneša pyptelėjimu (garsiniu signalu) ir voko ženklu ekrane. Norint perskaityti žinutę, reikia pasinaudoti telefono aparato meniu (žr. telefono aparato instrukciją). Perskaičius žinutę voko ženklas ekrane išnyksta. Gaunamos žinutės saugomos SIM kortelės atmintyje - joje telpa 25 žinutės. Jei vietos nebėra, naujų žinučių gauti negalėsite, todėl nepamirškite ištrinti nebereikalingų žinučių. Apie žinutėms skirtos atminties pripildymą telefono aparatas praneša mirksinčiu voko ženklu ekrane. MOBILIOJO NUMERIO PERKELIAMUMO (MNP) PASLAUGA Mobiliojo numerio perkeliamumo (MNP) paslauga yra užsakoma užpildžius nustatytos formos prašymą bei pasirašius sutartį dėl judriojo ryšio paslaugų teikimo EUROCOM klientų aptarnavimo ir prekybos salonuose. Prieš pajungiant paslaugą Kliento patikimumas ir mokumas tikrinamas klientų patikimumo įvertinimui skirtoje informacijos sistemoje CREDITINFO, siekiant užtikrinti kitų klientų interesus bei teikiamų paslaugų efektyvumą ir kokybiškumą. Užpildytas prašymas perduodamas kliento esamam operatoriui, kuris per 24 (dvidešimt keturias) valandas pateikia atsakymą dėl duomenų tikslumo. MNP paslauga gali būti nesuteikiama Klientui, jeigu: a. Numeris nėra aktyvus Perleidėjo tinkle; b. Nėra abonento su nurodytu asmens/įmonės kodu; c. Neatitinka MNP numeris su asmens kodu/įmonės kodu; d. Neteisinga arba nepilnai užpildyta užsakymo forma. Neigiamas Perleidėjo atsakymas (nepriklausomai nuo atmetimo priežasties) laikomas to MNP proceso pabaiga. Paslauga Klientui yra įdiegiama ne vėliau kaip per LR teisės aktų nustatytą terminą. Numerio perkėlimą galima anuliuoti, anuliavimas gali būti atliekamas ne vėliau kaip 1 darbo diena iki numatomos numerio perkėlimo datos. Nepavykus Klientui dėl jo kaltės įdiegti MNP paslaugos, Klientas įsipareigoja atlyginti EUROCOM patirtus nuostolius. Klientui nepavykus suteikti MNP paslaugos dėl šiame skyriuje nurodytų priežasčių už įsigytas prekes nėra gražinami pinigai ir yra taikomos visos sutartinės netesybos, pagal Kliento pasirašytas sutartis. Nuo sutarties pasirašymo dienos iki MNP proceso pabaigos Klientui nebus skaičiuojamas abonentinis mokestis už teikiamas paslaugas. EUROCOM KLIENTŲ INFORMAVIMO NUMERIAI Norėdami gauti individualią papildomą informaciją bei konsultaciją rūpimais klausimais EUROCOM abonentai gali skambinti į EUROCOM klientų informavimo skyrių trumpuoju nemokamu numeriu 117. Šiuo numeriu abonentus konsultuoja kvalifikuoti EUROCOM klientų informavimo skyriaus konsultantai. EUROCOM klientų informavimo skyriui iš kitų tinklų abonentai gali paskambinti telefono numeriu (EUROCOM klientams pagal pasirinkto mokėjimo plano tarifus, kitų tinklų abonentams kaip už skambutį į EUROCOM). EUROCOM klientų informavimo skyrius: Page 7 of 8

8 1. Informuoja apie EUROCOM teikiamas paslaugas, EUROCOM naudojamo GSM ryšio tinklo teritoriją, tarptinklinį ryšį. 2. Konsultuoja sąskaitų apmokėjimo klausimais. 3. Telefonų aparatų galimybės, nustatymai, naudojimosi instrukcijos. 4. Mokėjimo planai. 5. Duomenų perdavimo paslaugos. 6. Kaip tapti EUROCOM abonentu. 7. Registravimas pametus SIM kortelę ir kiti klausimai. EUROCOM KLIENTŲ DUOMENŲ TVARKYMAS Klientui pateikus savo asmens duomenis, EUROCOM (į/k ) įvertina kliento patikimumą bei mokumą. Klientas informuojamas apie jo, kaip duomenų subjekto, teises susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo duomenis, sunaikinti ar sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus bei nesutikti, kad kliento asmens duomenys būtų tvarkomi. Klientui atsisakius pateikti savo asmens duomenis EUROCOM pasilieka sau teisę atsisakyti teikti paslaugas. Paslaugos pavadinimas Balso paštas Tarptautiniai pokalbiai Tarptinkliniai pokalbiai Mobilusis internetas Detali pokalbių išlaidų ataskaita Rinkis šalį SIM kortelė / SIM kortelės keitimas / SIM kortelės atstatymas po praradimo Telefono numerio keitimas Paslaugų pristabdymas (neterminuota sutartis) Numerio išlaikymas pristabdymo metu Mokestis (kaina Eur su PVM) Mėnesinis abonentinis mokestis - 0,5792 Eur. Skambučio kaina už skambutį 0,0869 Eur. Tarptautiniai pokalbiai įjungiami nemokamai. Tarptinkliniai pokalbiai įjungiami nemokamai. Mokama už bendrą siųstų ir gautų duomenų kiekį. Pagal pasirinktą mokėjimo planą. Mėnesinis mokestis už visų vieno kliento vardu registruotų abonentų detalias pokalbių ataskaitas 1,4481 Eur. Detali pokalbių ataskaita yra siunčiama elektroniniu paštu. Taip pat detali pokalbių ataskaita gali būti siunčiama ir paštu arba atiduodama klientui salone. Siunčiant paštu arba atiduodant klientui salone papildomai mokama už lapus, 1 lapo kaina 0,29 Eur. Siunčiant elektroniniu paštu papildomai už lapus mokėti nereikia. Paslaugos mėnesinis mokestis 1,4481 Eur už kiekvieną pasiriktą šalį. 5,7924 Eur 5,7924 Eur 2,8962 Eur 1,4481 Eur Page 8 of 8

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_ Mokėjimų už automobilio stovėjimą, naudojantis programa m.parking išmaniuosiuose telefonuose, naudotojo gidas Puslapis 1 iš 10 Programa m.parking Vilniuje galima sumokėti vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi

Detaliau

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d Privatumo politika Duomenų apsaugos deklaracija ir informavimas PREAMBULĖ Svarbu: Mes konfidencialiai saugome Jūsų asmeninius duomenis ir vadovaujamės įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis. Mes norime

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

TELIA1 PASIŪLYMAS GALIOJA: Pasiūlymas galioja iki 2019 m. Rugsėjo 30 d. Naujiems ir esamiems privatiems klientams. Neskolingiems Telia Lietuva, AB. Pa

TELIA1 PASIŪLYMAS GALIOJA: Pasiūlymas galioja iki 2019 m. Rugsėjo 30 d. Naujiems ir esamiems privatiems klientams. Neskolingiems Telia Lietuva, AB. Pa TELIA1 PASIŪLYMAS GALIOJA: Pasiūlymas galioja iki 2019 m. Rugsėjo 30 d. Naujiems ir esamiems privatiems klientams. Neskolingiems Telia Lietuva, AB. Pasiūlymas negalioja kartu su kitais specialiais pasiūlymais.

Detaliau

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris suteikia teisę į daugkartinį mokamą treniruoklių salės

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas 302484535, registruotas buveinės adresas Šilutės pl. 29, Klaipėda, PVM mokėtojo kodas:

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Cloud_sprendimu_salygos.pdf

Cloud_sprendimu_salygos.pdf Sąvokos: SPECIALIOSIOS PUBLIC CLOUD INSTANCE PASLAUGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS Versija: 2012-06-11 GAMA VERSIJA API (Application Programming Interface): Taikomojo programavimo sąsaja, kurią naudodamas Klientas

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Rodiklio pavadinimas Data

Rodiklio pavadinimas Data LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS ATASKAITA APIE ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ IR PASLAUGŲ TEIKĖJŲ 2016 M. IV KETVIRTĮ VYKDYTĄ ELEKTRONINIŲ

Detaliau

Banko paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams

Banko paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams Paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams 2018 m. kovas Palūkanų ir mokesčių mokėjimo tvarką, kitus banko ir privačių klientų santykius reglamentuoja AB SEB banko bendrosios paslaugų teikimo

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos ar tyrimų laboratorijos paslaugomis, sutinkate,

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VE

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VE LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VEIKLOS ATASKAITA PAGAL ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ IR

Detaliau

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Tiesioginio-debeto-paslaugos-duomenu-apsikeitimo-formatu-aprasas

Tiesioginio-debeto-paslaugos-duomenu-apsikeitimo-formatu-aprasas TIEIOGINIO DEBETO PALAUGO DUOMENŲ APIKEITIMO FORMATŲ APRAŠA Tarp banko ir kliento yra keičiamasi tokio tipo failais: utikimai mokėti tiesioginio debeto būdu, priimti įmonėje (failo plėtinys.dse). o Banko

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. Bendrosios sąlygos 1. UAB Besmegeniai (toliau Besmegeniai) Paslaugų teikimo taisyklės (toliau Taisykl

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. Bendrosios sąlygos 1. UAB Besmegeniai (toliau Besmegeniai) Paslaugų teikimo taisyklės (toliau Taisykl ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. Bendrosios sąlygos 1. UAB Besmegeniai (toliau Besmegeniai) Paslaugų teikimo taisyklės (toliau Taisyklės) nustato interneto prieigos, televizijos programų

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

Sistemos specifikacija

Sistemos specifikacija Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) Vartotojo vadovas Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 2(32) Turinys 1. Įvadas...3 2. Finansinių ataskaitų

Detaliau

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės (toliau Bendrosios taisyklės) kartu

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos SPECIALIOSIOS So You Start DEDIKUOTO SERVERIO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS Versija: 2013-12-05 1 STRAIPSNIS: TIKSLAS Šių specialiųjų sąlygų, papildančių pagrindines So You Start paslaugų teikimo sutarties

Detaliau

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.: GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt TURINYS Saugos reikalavimai... 2 Atsakomybės ribojimas... 2 Savybės...

Detaliau

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės adresas Olimpiečių g. 1, LT- 09235 Vilnius, juridinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika PATVIRTINTA UAB Kauno švara generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. OV-153 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ši asmens duomenų tvarkymo politika (toliau

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 5 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustatymus. Automatinio skolinimo paslauga yra efektyvi priemonė

Detaliau

ASISTAVIMO SUTARTIS

ASISTAVIMO SUTARTIS TECHNINĖS PAGALBOS NAMUOSE IR KELYJE TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS SĄLYGOS 1. Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Bankas

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

Pirkimo salygos telefono ir interneto 2011

Pirkimo salygos telefono  ir interneto 2011 PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 6

JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 6 JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 69190 Walldorf, Germany (toliau John Deere ). Sąlygos:

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO ASMENS

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau