APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska"

Transkriptas

1 APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA)

2 I N F O R M A C I J A A P I E Į M O N Ę ĮMONĖS PAVADINIMAS Akcinė prekybos bendrovė APRANGA TEISINĖ FORMA Akcinė bendrovė ĮREGISTRAVIMO DATA 1993 m. kovo 1 d. ĮMONĖS KODAS ĮSTATINIS KAPITALAS ,40 Eur REGISTRUOTOS BUVEINĖS ADRESAS Ukmergės g. 362, LT Vilnius, Lietuva REGISTRO TVARKYTOJAS VĮ Registrų centro Vilniaus filialas TELEFONAS FAKSAS ELEKTRONINS PAŠTAS INTERNETO ADRESAS PAGRINDINĖ VEIKLA Mažmeninė prekyba drabužiais AUDITORIUS UAB ERNST & YOUNG BALTIC 2019 m. vasario 28 d. Vilnius

3 T U R I N Y S 1 VEIKLOS APŽVALGA FINANSINĖS ATASKAITOS Bendrųjų pajamų ataskaitos 2.2 Finansinės būklės ataskaitos 2.3 Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitos 2.4 Pinigų srautų ataskaitos 3 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

4 V E I K L O S A P Ž V A L G A 1 VEIKLOS APŽVALGA m. sausio-gruodžio mėnesiais Aprangos grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 226,6 mln. eurų, arba 1,7% daugiau, nei metų atitinkamą laikotarpį. Aukščiausi augimo tempai buvo Lietuvoje (+2,4%), Estijoje apyvarta augo 2,0%, o Latvijoje sumažėjo 0,3%. EUROSTAT duomenimis Baltijos šalių mažmeninė prekyba (išskyrus variklinių transporto priemonių, motociklų ir automobilių degalų prekybą) per m. sparčiausiai augo Lietuvoje (+5%) ir Latvijoje (+4%). Estijoje mažmeninės prekybos augimo tempai tuo pačiu laikotarpiu buvo daug lėtesni ir sudarė apie 2%. Ketvirtojo ketvirčio mažmeninės prekybos augimo tempai visose šalyse buvo aukšti ir sudarė 4-6%. Europos Sąjungos (28 šalių) mažmeninė prekyba metais visais ketvirčiais (kaip ir metais) augo labai stabiliai apie 2%. Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per m. (tūkst. EUR, su PVM): Šalis 2016 /, % /2016, % Lietuva ,4% 5,6% Latvija ,3% 3,1% Estija ,0% 10,6% Iš viso: ,7% 5,8% Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per m. IV-ą ketvirtį (tūkst. EUR, su PVM): Šalis 2016 /, % /2016, % Lietuva ,9% 8,5% Latvija ,1% 5,3% Estija ,0% 8,6% Iš viso: ,5% 7,8% Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal tinklus per m. (tūkst. EUR, su PVM): Tinklas 2016 /, % /2016, % Ekonominis ,6% -0,9% Jaunimo ,9% 11,2% Avalynės ,3% -1,2% Verslo ,6% 5,5% Prestižo ,5% -8,0% Zara ,3% 10,4% Išparduotuvės ,2% 13,3% Iš viso ,7% 5,8% 1 Apranga, Promod", s.oliver", Tom Tailor, Orsay ; 2 Aprangos galerija, Moskito, Mango", Bershka", Pull & Bear", Stradivarius", Desigual", Oysho ; 3 City, Massimo Dutti, Strellson, Marella, Pennyblack, Coccinelle, Tommy Hilfiger, Zara Home, Karen Millen, Calvin Klein Underwear ; 4 Burberry, Emporio Armani, Hugo Boss, Ermenegildo Zegna", MaxMara, Weekend MaxMara, A X Armani Exchange, Marina Rinaldi", Mados linija", Nude", Sandro, Maje. m. sausio-gruodžio mėnesiais daugiausiai išaugo Jaunimo tinklo apyvarta (9,9%). Dviejų metų laikotarpiu labiausiai išaugo Išparduotuvių tinklas (augimas sudarė 13,3%). Parduotuvių skaičiaus ir prekybos plotų dinamika metais: Parduotuvių skaičius Parduotuvių plotas (tūkst. m²) 73,2 78,6 83,6 84,3 82,6 4

5 V E I K L O S A P Ž V A L G A 1 m. sausio-gruodžio mėnesiais Aprangos grupė atidarė 8 naujas parduotuves: Orsay, Oysho, Tommy Hilfiger ir Calvin Klein Underwear parduotuves prekybos centre Akropolis Vilniuje; Tommy Hilfiger ir Calvin Klein Underwear parduotuves prekybos centre Akropolis Klaipėdoje; bei Sandro ir Maje parduotuves Vilniuje Rotušės aikštėje. Grupė per ataskaitinį laikotarpį išplėtė ir rekonstravo 6 parduotuves: Apranga ir City parduotuves prekybos centre Panorama Vilniuje, Apranga parduotuvę prekybos centre Akropolis Šiauliuose bei Max Mara, Pull & Bear ir Stradivarius parduotuves Vilniuje. Taip pat buvo uždarytos 8 parduotuvės Lietuvoje ir Latvijoje. m. balandžio 20 d. Grupė persikėlė į naujas logistikos bei biuro patalpas, adresu: Ukmergės g. 362, Vilnius. Investicijos į Grupės mažmeninio tinklo plėtrą ir pertvarkymą per m. sudarė 5,2 mln. eurų (4 pastaba Investicijos į ilgalaikį turtą ). Investicijos (įsigijimai) pagal Grupės segmentus atskleisti 3 pastaboje Informacija apie segmentus. Grupė neužsiima su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra susijusia veikla, išskyrus kiek tai susiję su procesų tobulinimu. Savo veikloje Grupė naudoja naujausias technologijas bei naujausius technologinius procesus, atitinkančius ekologinius standartus ir padedančius mažinti neigiamą įtaką aplinkai. Grupės parduotuvių skaičius pagal šalis: Šalis /, % /2016, % Lietuva ,7% 3,7% Latvija ,7% -10,6% Estija ,0% 0,0% Iš viso: ,0% -0,5% Parduotuvių skaičius pagal tinklus: Tinklas /, % /2016, % Ekonominis ,1% -3,0% Jaunimo ,3% -4,3% Avalynės ,7% -6,7% Verslo ,7% 5,0% Prestižo ,4% 7,4% Zara ,3% -8,3% Išparduotuvės ,0% 0,0% Iš viso ,0% -0,5% Bendras Grupės valdomas prekybos plotas per metų laikotarpį iki m. gruodžio 31 d. sumažėjo 2,0% arba 1,7 tūkst. kv. m. Grupės parduotuvių plotas pagal šalis (tūkst. kv. m.): Šalis /, % /2016, % Lietuva 50,1 49,6 49,5 1,0% 1,2% Latvija 18,2 20,4 20,7-10,4% -11,7% Estija 14,3 14,3 13,5 0,0% 6,1% Iš viso: 82,6 84,3 83,6-2,0% -1,2% m. rezultatus ypatingai įtakojo keli veiksniai: - dėl neįprastai šaltų oro sąlygų pirmąjį metų ketvirtį bei labai šilto oro trečią metų ketvirtį buvo prasti naujo sezono prekių pardavimai, atitinkamai sumažinę bendrus pardavimų pelningumo rodiklius; - nuo m. sezono pradžios pasikeitė Grupės ir Inditex (didžiausio Grupės partnerio) bendradarbiavimo verslo modelis. Perėjimas prie naujo modelio labiausiai atsiliepė ir metų pirmo ketvirčio finansiniams rezultatams, padidino m. I ketvirčio finansinius rezultatus bei sumažino m. I ketvirčio finansinius rezultatus. Per m. Grupės pelnas prieš apmokestinimą sudarė 9,4 mln. eurų, kai per m. pelnas prieš apmokestinimą siekė 16,6 mln. eurų (-43,1%). Ketvirtojo ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą per metus padidėjo nuo 4,0 mln. eurų metais iki 4,1 mln. eurų metais (+3,6%). m. rezultatų santykiniam sumažėjimui didžiausią įtaką darė vienkartinis pastatų pardavimo sandoris, įvykęs m. trečią ketvirtį, kurio teigiama įtaka m. rezultatams sudarė 3,5 mln. eurų. 5

6 V E I K L O S A P Ž V A L G A 1 Eliminavus vienkartinį pastatų pardavimo sandorį, Grupės m. pelnas prieš apmokestinimą sumažėjo 27,9% nuo 13,1 iki 9,4 mln. eurų. Grupės EBITDA per m. sudarė 15,8 mln. eurų, o atitinkamą m. laikotarpį 23,1 mln. eurų. Eliminavus vienkartinį pastatų pardavimo sandorį, Grupės m. EBITDA sumažėjo 19,2% nuo 19,6 iki 15,8 mln. eurų. EBITDA pelningumas per metus laiko sumažėjo nuo 12,7% iki 8,5% (nuo 10,7% iki 8,5%, eliminavus vienkartinį m. sandorį). Pagrindiniai Grupės rodikliai 2016 Pardavimai Pardavimai užsienio rinkose Palyginamieji (angl. like-for-like) pardavimai, % 0,4% 0,5% 1,7% Bendrasis pelnas Bendrasis pelningumas, % 43,2% 44,9% 45,3% Veiklos pelnas Veiklos pelningumas, % 5,1% 9,1% 7,7% Pelnas prieš apmokestinimą Pelningumas prieš apmokestinimą, % 5,0% 9,1% 7,7% Pelnas prieš apmokestinimą, neįskaičiavus vienkartinio pelno* Pelningumas prieš apmokestinimą, neįskaičiavus vienkartinio pelno*, % 5,0% 7,2% 7,7% Laikotarpio pelnas Pelningumas, % 4,1% 7,6% 6,5% EBITDA EBITDA pelningumas, % 8,5% 12,7% 11,3% EBITDA, neįskaičiavus vienkartinio pelno* EBITDA pelningumas, neįskaičiavus vienkartinio pelno*, % 8,5% 10,7% 11,3% Nuosavybės grąža laikotarpio pabaigoje, % 13,5% 23,7% 20,8% Turto grąža laikotarpio pabaigoje, % 9,6% 17,4% 15,6% Grynoji skola / Nuosavybė, % -10,4% -10,9% -9,3% Likvidumo koeficientas, kartais 2,7 2,9 2,8 * Vienkartinio m. III-io ketv. pastatų pardavimo sandorio teigiama įtaka m. rezultatams sudarė 3,5 mln. eurų Pagrindiniai Grupės rodikliai 2016 Pardavimai Pardavimai užsienio rinkose Palyginamieji (angl. like-to-like) pardavimai, % 0,1% 2,9% -0,3% Bendrasis pelnas Bendrasis pelningumas, % 46,3% 46,2% 47,3% Veiklos pelnas Veiklos pelningumas, % 7,6% 7,6% 7,8% Pelnas prieš apmokestinimą Pelningumas prieš apmokestinimą, % 7,6% 7,6% 7,8% Laikotarpio pelnas Pelningumas, % 6,3% 6,4% 6,6% EBITDA EBITDA pelningumas, % 10,5% 10,6% 11,0% Nuosavybės grąža laikotarpio pabaigoje, % 5,9% 5,7% 6,1% Turto grąža laikotarpio pabaigoje, % 4,2% 4,2% 4,5% Grynoji skola / Nuosavybė, % -10,4% -10,9% -9,3% Likvidumo koeficientas, kartais 2,7 2,9 2,8 Grupės veiklos sąnaudos per m. sudarė 71,2 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu m. laikotarpiu, padidėjo 3,6% (kai tuo tarpu pardavimai augo 2,5%). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Grupės finansinės skolos sumažėjo iki 1,1 mln. eurų ( m. gruodžio 31 d.: 1,4 mln. eurų). 6

7 V E I K L O S A P Ž V A L G A 1 Pagrindiniai Grupės rodikliai Pokytis Pardavimai ,5% Pardavimai užsienio rinkose ,1% Bendrasis pelnas ,4% Veiklos sąnaudos (71 197) (68 709) 3,6% Veiklos pelnas ,0% Pelnas prieš apmokestinimą ,1% Pelnas prieš apmokestinimą, neįskaičiavus vienkartinio pelno* ,9% Laikotarpio pelnas ,9% EBITDA ,5% EBITDA, neįskaičiavus vienkartinio pelno* ,2% * Vienkartinio m. III-io ketv. pastatų pardavimo sandorio teigiama įtaka m. rezultatams sudarė 3,5 mln. eurų Pagrindiniai Grupės rodikliai Pokytis Pardavimai ,9% Pardavimai užsienio rinkose ,8% Bendrasis pelnas ,2% Veiklos sąnaudos (20 768) (20 143) 3,1% Veiklos pelnas ,6% Pelnas prieš apmokestinimą ,5% Laikotarpio pelnas ,6% EBITDA ,2% Grupės atsargų lygis per pastaruosius iki m. gruodžio 31 d. augo nuo 38,2 mln. eurų iki 40,6 mln. eurų, t.y. 6,2%. Įmonės atsargos augo 8,4% ir sudarė 21,9 mln. eurų. Darbuotojų skaičius per metus iki m. gruodžio 31 d. Grupėje padidėjo 6 darbuotojais iki (+0,3%), o Įmonėje padidėjo 23 iki 806 (+2,9%). Per ketvirtą m. ketvirtį darbuotojų skaičius Grupėje padidėjo 1 darbuotoju (+0,1%), Įmonėje padidėjo 7 (+0,9%). Įmonės akcijų kaina per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 36,8% nuo 2,53 euro iki 1,60 euro už akciją. Maksimali akcijų kaina per laikotarpį buvo 2,64 euro už akciją, minimali akcijų kaina - 1,57 euro už akciją. Bendrovės kapitalizacija sumažėjo nuo 140 mln. eurų metų pradžioje iki 88 mln. eurų m. gruodžio 31 d. Vidutinė svertinė akcijų kaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 2,19 euro už 1 akciją. Akcijų apyvarta per m. siekė 8,3 mln. eurų. APB Apranga akcijų kainos kitimas per nuo m. sausio 1 d. iki m. gruodžio 31 d.: 7

8 V E I K L O S A P Ž V A L G A 1 Informacija apie valdybos narius m. gruodžio 31 d.: Vardas, pavardė Pareigos Turimas akcijų sk. ir įstatinio kapitalo dalis Kadencijos pradžia Kadencijos pabaiga Darius Juozas Mockus Rimantas Perveneckas Ilona Šimkūnienė Ramūnas Gaidamavičius Valdybos pirmininkas Valdybos narys, generalinis direktorius Valdybos narė, pirkimų direktorė Valdybos narys, plėtros direktorius Vidas Lazickas Valdybos narys Marijus Strončikas Valdybos narys % % % %

9 B E N D R Ų J Ų P A J A M Ų A T A S K A I T O S 2.1 UŽ M GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSĮ DVYLIKOS MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS Pastaba GRUPĖ ĮMONĖ Pajamos Parduotų prekių savikaina ( ) ( ) (48 317) (47 332) BENDRASIS PELNAS Veiklos sąnaudos (71 751) (69 379) (28 846) (27 470) Kitos pajamos Grynasis pelnas (nuostolis) dėl valiutų kursų pokyčių ( 21) 41 ( 21) 43 VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) Finansinės veiklos sąnaudos 7 ( 34) ( 23) ( 34) ( 23) PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ Pelno mokesčio (sąnaudos) (1 763) (2 680) ( 235) ( 963) FINANSINIŲ METŲ PELNAS (NUOSTOLIS) Kitos bendrosios pajamos VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ Bendrosios pajamos priskirtinos: Bendrovės akcininkams Nekontroliuojančiai daliai Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas, eurais 0,14 0,25 0,17 0,24 Pastaba GRUPĖ ĮMONĖ Pajamos Parduotų prekių savikaina (28 884) (28 118) (12 638) (12 140) BENDRASIS PELNAS Bendrosios ir administracinės sąnaudos (20 884) (20 318) (8 576) (8 209) Kitos pajamos Grynasis pelnas (nuostolis) dėl valiutų kursų pokyčių ( 4) - ( 4) 1 VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) Finansinės veiklos sąnaudos 7 ( 12) ( 8) ( 12) ( 8) PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ Pelno mokesčio sąnaudos ( 719) ( 601) ( 134) ( 208) FINANSINIŲ METŲ PELNAS (NUOSTOLIS) Kitos bendrosios pajamos VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ Bendrosios pajamos priskirtinos: Bendrovės akcininkams Nekontroliuojančiai daliai Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas, eurais 0,06 0,06 0,02 0,02 9

10 F I N A N S I N Ė S B Ū K L Ė S A T A S K A I T O S 2.2 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS TURTAS GRUPĖ ĮMONĖ ILGALAIKIS TURTAS Pastaba Ilgalaikis materialusis turtas Ilgalaikis nematerialusis turtas Investicijos į dukterines įmones Išankstiniai apmokėjimai Prekybos ir kitos gautinos sumos Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui Ilgalaikis turtas viso TRUMPALAIKIS TURTAS Atsargos Pardavimui skirtas finansinis turtas Išankstiniai apmokėjimai Prekybos ir kitos gautinos sumos Pinigai ir pinigų ekvivalentai Trumpalaikis turtas viso Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui TURTO IŠ VISO NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI GRUPĖ ĮMONĖ NUOSAVAS KAPITALAS Pastaba Įstatinis kapitalas Privalomasis rezervas Valiutų perskaičiavimo rezervas ( 53) ( 53) - - Nepaskirstytas pelnas Nuosavas kapitalas viso ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI Paskolos Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams Ilgalaikiai įsipareigojimai viso TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI Paskolos Pelno mokesčio įsipareigojimai Prekybos ir kitos mokėtinos sumos Trumpalaikiai įsipareigojimai viso ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

11 N U O S A V O K A P I T A L O P O K Y Č I O A T A S K A I T O S 2. 3 NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITOS GRUPĖ Pastaba Akcinis kapitalas Privalomasis rezervas Valiutų perskaičiavimo rezervas Nepaskirstytas pelnas Iš viso Likutis m. sausio 1 d ( 53) Bendrosios pajamos: Pelnas už metų Sandoriai su akcininkais: Išmokėti dividendai (8 847) (8 847) Likutis m. gruodžio 31 d ( 53) Bendrosios pajamos: Pelnas už metų Sandoriai su akcininkais: Išmokėti dividendai 9 (9 400) (9 400) Likutis m. gruodžio 31 d ( 53) ĮMONĖ Pastaba Akcinis kapitalas Privalomasis rezervas Nepaskirstytas pelnas Iš viso Likutis m. sausio 1 d Bendrosios pajamos: Pelnas už metų Sandoriai su akcininkais: Išmokėti dividendai (8 847) (8 847) Likutis m. gruodžio 31 d Bendrosios pajamos: Pelnas už metų Sandoriai su akcininkais: Išmokėti dividendai 9 (9 400) (9 400) Likutis m. gruodžio 31 d

12 P I N I G Ų S R A U T Ų A T A S K A I T O S 2. 4 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS GRUPĖ ĮMONĖ PAGRINDINĖ VEIKLA Pastaba Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą KOREGAVIMAI: Nusidėvėjimas ir amortizacija Turto vertės sumažėjimas (atstatymas) 13 ( 176) 33 ( 151) Atsargų nukainojimo pokytis ( 23) 748 ( 17) 189 (Pelnas) nuostolis, gautas perleidus ilgalaikį materialųjį turtą ( 9) (3 506) ( 6) (3 506) Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas Dividendų pajamos - - (8 200) (8 050) Palūkanų pajamos, atėmus sąnaudas - ( 34) ( 23) ( 93) Viso TRUMPALAIKIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS: Atsargų sumažėjimas (padidėjimas) (2 357) (3 515) (1 676) ( 940) Gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) (1 047) Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) Pinigų srautai iš įprastinės veiklos Sumokėtas pelno mokestis (1 784) (2 399) ( 713) ( 611) Sumokėtos palūkanos 7 ( 34) ( 23) ( 34) ( 23) Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos INVESTICINĖ VEIKLA Gautos palūkanos Gauti dividendai Suteiktos paskolos (60 400) (38 250) (78 121) (52 622) Paskolų grąžinimai Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai 4 (8 943) (8 263) (3 531) (3 640) Įplaukos, gautos perleidus ilgalaikį materialųjį turtą Finansinio turto įsigijimas 6 (2 000) - (2 000) - Finansinio turto perleidimas Investicijos į dukterines įmones ( 100) ( 15) Grynieji pinigų srautai panaudoti investicinėje veikloje (6 257) (6 115) FINANSINĖ VEIKLA Išmokėti dividendai 9 (9 400) (8 827) (9 400) (8 827) Gautos paskolos Sugrąžintos paskolos 7 (1 422) (6 864) (52 937) (57 710) Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos (9 700) (7 427) (12 157) (9 370) GRYNASIS PINIGŲ IR BANKO SĄSKAITOS KREDITO PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) ( 754) (1 680) PINIGAI IR BANKO SĄSKAITOS KREDITAS: LAIKOTARPIO PRADŽIOJE LAIKOTARPIO PABAIGOJE

13 A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S 3 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Bendra informacija APB Apranga (toliau - Įmonė) įsteigta ir pradėjo savo veiklą 1993 m. kovo mėn. Pagrindinė Įmonės buveinė yra Ukmergės g. 362, Vilniuje, Lietuvoje. Įmonė įregistruota kaip akcinė prekybos bendrovė pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą. Pagrindinė Įmonės ir jos dukterinių įmonių (toliau Grupė) veikla yra mažmeninė prekyba drabužiais. m. gruodžio 31 d. Grupę sudarė Įmonė bei 24 dukterinės įmonės: Pavadinimas Šalis Nuosavybės dalis (%) Nuosavybės dalis (%) UAB Apranga LT Lietuva 100% 100% UAB Apranga BPB LT Lietuva 100% 100% UAB Apranga PLT Lietuva 100% 100% UAB Apranga SLT Lietuva 100% 100% UAB Apranga MLT Lietuva 100% 100% UAB Apranga HLT Lietuva 100% 100% UAB Apranga OLT Lietuva 100% 100% UAB Apranga Ecom LT Lietuva 100% 100% SIA Apranga Latvija 100% 100% SIA Apranga LV Latvija 100% 100% SIA Apranga BPB LV Latvija 100% 100% SIA Apranga PLV Latvija 100% 100% SIA Apranga SLV Latvija 100% 100% SIA Apranga MLV Latvija 100% 100% SIA Apranga OLV Latvija 100% 100% SIA Apranga Ecom LV Latvija 100% 100% OU Apranga 1 Estija 100% 100% OU Apranga Estonia Estija 100% 100% OU Apranga BEE Estija 100% 100% OU Apranga PB Trade Estija 100% 100% OU Apranga ST Retail Estija 100% 100% OU Apranga MDE Estija 100% 100% OU Apranga HEST Estija 100% 100% OU Apranga Ecom EE Estija 100% 100% 1 Įmonė tiesiogiai kontroliuoja 22,37% akcijų ir netiesiogiai per dukterinę įmonę OU Apranga Estonia likusius 77,63% akcijų. APB Apranga visą įstatinį kapitalą sudarančios vienetų 0,29 euro nominalios vertės paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT ) yra įtrauktos į Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą. m. gruodžio 31 d. Įmonė turėjo akcininkus. Įmonės akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5% įstatinio kapitalo, buvo: Akcininkas Įmonės kodas Adresas Akcijų skaičius Įstatinio kapitalo dalis proc. UAB MG Baltic Investment Jasinskio 16B, Vilnius, Lietuva ,3% UAB Minvista Jasinskio 16, Vilnius, Lietuva ,7% Swedbank AS (Estija) klientai Liivalaia 8 Talinas, Estija ,6% Vadovaujanti patronuojanti įmonė, kurios finansinė atskaitomybė pateikiama viešai, yra UAB Koncernas MG Baltic. Pagrindinis Grupę kontroliuojantis asmuo yra p. D. J. Mockus. 2. Rengimo pagrindas ir svarbiausių apskaitos principų apibendrinimas Ši finansinė atskaitomybė parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus taikymui Europos Sąjungoje. Tarpinei finansinei atskaitomybei taikyti tie patys apskaitos principai, kaip ir metinei finansinei atskaitomybei. Šios finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį m. gruodžio 31 d., yra neaudituotos. Finansinėse ataskaitose skaičiai yra pateikiami tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip. 13

14 A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S 3 3. Informacija apie segmentus Vadovybė veiklos segmentus nustato pagal ataskaitas, kurias peržiūri Generalinis direktorius bei kiti 6 direktoriai (atsakingi už valdymą, pardavimus ir rinkodarą, žmogiškuosius išteklius, pirkimus, vystymą ir finansus), ir kurios naudojamos priimant strateginius sprendimus. Visa finansinė informacija, įskaitant ir pelno bei viso turto vertinimą, yra analizuojama šalies mastu. Informacija, pateikta Direktoriams, apie ataskaitinius segmentus už m. : Lietuva Latvija Estija Viso Segmentų pajamų iš viso Segmentų vidinės pajamos (15 569) ( 698) ( 436) (16 703) - Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose Pajamos iš išorės klientų Bendrasis pelningumas 42,5% 43,8% 44,6% 43,2% 43,2% Laikotarpio pelnas (nuostolis) Turto iš viso (11 142) Ilgalaikio turto įsigijimai (išskyrus finansines priemones ir išankstinius apmokėjimus už nuomą) ( 119) Lietuva Latvija Estija Viso Tarpįmoniniai eliminavimai Tarpįmoniniai eliminavimai Segmentų pajamų iš viso Segmentų vidinės pajamos (15 501) ( 912) ( 775) (17 188) - Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose Pajamos iš išorės klientų Bendrasis pelningumas 43,9% 46,1% 46,4% 44,9% 44,9% Laikotarpio pelnas Turto iš viso (14 984) Ilgalaikio turto įsigijimai (išskyrus finansines priemones ir išankstinius apmokėjimus už nuomą) ( 140) Investicijos į ilgalaikį turtą Grynosios Grupės investicijos per m. sudarė 5,2 mln. eurų. Įmonė per viso investavo 3,5 mln. eurų, dukterinės įmonės - 1,7 mln. eurų. 5. Investicijos į dukterines įmones m. sausio mėn. Įmonė įsteigė dukterinę įmonę UAB Apranga OLT, kuri tapo Oysho parduotuvių operatore Lietuvoje. Dukterinės įmonės įstatinis kapitalas yra eurų. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos grynaisiais pinigais. Įmonė kontroliuoja 100 procentų dukterinės įmonės kapitalo ir balsavimo teisių. m. rugpjūčio mėn. Įmonė įsteigė dukterinę įmonę SIA Apranga OLV, kuri taps Oysho parduotuvių operatore Latvijoje. Dukterinės įmonės įstatinis kapitalas yra eurų. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos grynaisiais pinigais. Įmonė kontroliuoja 100 procentų dukterinės įmonės kapitalo ir balsavimo teisių. 14

15 A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S 3 6. Investicijos į finansinį turtą m. kovo mėnesį Įmonė už 0,9 mln. eurų pardavė dalį Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleistų ilgalaikių obligacijų, kurios balanse apskaitomos kaip Pardavimui skirtas finansinis turtas. Likusios investicijos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleistas ilgalaikes obligacijas m. gruodžio 31 d. sudarė 0,7 mln. eurų. m. birželio mėnesį Įmonė už 2,0 mln. eurų įsigijo investicinės bendrovės UAB "LIM Verslo Trikampio NT Fondas" akcijų. Ši investicija balanse apskaitoma kaip Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui. 7. Paskolos m. rugpjūčio bei lapkričio mėnesiais Įmonė ir SEB bankas pasirašė anksčiau sudarytos kreditavimo sutarties pakeitimus. Pagal šiuos pakeitimus, anksčiau Grupei suteiktas tūkst. eurų kredito limitas bei sąskaitos kredito perviršio limitas sumažinti iki tūkst. eurų bei išduotas naujas ilgalaikis tūkst. eurų verslo kreditas. Kreditų grąžinimo terminai atitinkamai 2019 m. lapkričio 30 d. ir 2022 m. rugpjūčio 23 d. Už panaudotą kredito limitų lėšų dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1-3 mėnesių EURIBOR plius marža. Lėšų daliai, skirtai garantijų ir akredityvų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma. m. spalio mėnesį Įmonė ir LUMINOR bankas pasirašė naują finansinių įsipareigojimų limito sutartį, kuri pakeitė ankstesniąją banko sąskaitos kredito ir banko garantijų sutartį. Pagal naująją sutartį finansinių įsipareigojimų limitas sudaro tūkst. Eurų, limito galiojimo terminas - iki 2020 m. birželio 30 d. Už panaudotą limito dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1 mėnesio EURIBOR plius marža. Limito daliai, skirtai garantijų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma. 8. Garantijos ir akredityvai m. gruodžio 31 d. Įmonės vardu kredito institucijų suteiktos garantijos už dukterinių įmonių įsipareigojimus jų tiekėjams sudarė tūkst. eurų ( m. gruodžio 31 d tūkst. eurų). m. gruodžio 31 d. Grupės vardu kredito institucijų suteikti akredityvai ir garantijos tiekėjams sudarė tūkst. eurų ( m. gruodžio 31 d tūkst. eurų). m. gruodžio 31 d. Įmonės išleistos garantijos dukterinių įmonių įsipareigojimų tiekėjams užtikrinimui sudarė 761 tūkst. eurų ( m. gruodžio 31 d. 747 tūkst. eurų). 9. Pelno paskirstymas m. balandžio 27 d. įvykęs Įmonės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė išmokėti tūkst. eurų dividendų bei skirti 180 tūkst. eurų tantjemoms už metus. 10. Apyvartos ir plėtros planai 2019 metais Aprangos grupė 2019 metais planuoja pasiekti 242,6 mln. eurų apyvartą (su PVM), arba 7,0% didesnę, nei faktinė metų apyvarta metais Aprangos grupė planuoja rekonstruoti ar atidaryti parduotuvių. Grynosios investicijos sudarys apie mln. eurų. 11. Alternatyvūs veiklos rodikliai Atsižvelgdama į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) gaires dėl alternatyvių veiklos rodiklių, APB Apranga pateikia naudojamų alternatyvių veiklos rodiklių (AVR) apžvalgą, jų apibrėžimą ir sudarymą APB Apranga tinklapyje: 15

APB APRANGA 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaito

APB APRANGA 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaito APB APRANGA m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M O N

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA)

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2013 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2013

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija AB Grigeo TURINYS 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA TARPINĖ INFORMACIJA... 4 2. INFORMACIJA APIE AUDITĄ... 4 3. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS... 4 4. ĮMONIŲ

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31

APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31 APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus T U R I N Y S NEPRIKLAUSOMO

Detaliau

AKCINĖS BENDROVĖS TEO LT, AB

AKCINĖS BENDROVĖS TEO LT, AB TELIA LIETUVA, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. KOVO 31 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2018 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2018

Detaliau

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas 2013.05.31 Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, ir LR

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2016 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai 2016-10-21 Teo ir Omnitel įmonių grupė teikia integruotas telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugas Lietuvos gyventojams ir verslui bei kuria pažangiausius duomenų

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT _FINAL.doc

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT _FINAL.doc AB INVALDA LT KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2013 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE PATEIKIAMOS KARTU SU NEPRIKLAUSOMŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT2014_ _vakaras

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT2014_ _vakaras AB INVALDA LT KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS, KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2014 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE,

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Prospekto santraukos vertimas i lietuviu k

Prospekto santraukos vertimas i lietuviu k II. SANTRAUKA Ši Santrauka (toliau Santrauka) yra viešo siūlymo (toliau Siūlymas), kuriuo siūloma AUGA group, AB (toliau Emitentas arba Bendrovė, Bendrovė kartu su jos Dukterinėmis įmonėmis vadinama Grupe)

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Telia Lietuva, AB

Telia Lietuva, AB TELIA LIETUVA, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2018 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2018

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI, 2019 M. 6 MĖN. 2019 liepos 31 d. 1 TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Investicijų apžvalga Kita informacija

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

1

1 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Nenuosekliųjų nuotolinių studijų programa Projektas Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-103 E-studijos ir naujos įsidarbinimo galimybės neįgaliesiems, siekiant paskatinti juos

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knyg

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB CENTRINIS KNYGYNAS Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB Centrinis knyg 3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knygynas" įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

KOMUNIKACIJOS STRATEGIJOS PREZENTACIJA

KOMUNIKACIJOS STRATEGIJOS PREZENTACIJA 2010 M. VEIKLOS REZULTATAI (patvirtinti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime) TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ KAS YRA TEO? Didţiausias integruotų telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugų gyventojams

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2018 ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius www.lb.lt

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation CREAZONE REINVENT Design It: Finansinių planų prognozavimas Lektorė: Dr. Asta Kamandulienė MOKYMŲ TIKSLAS Finansinės analizės įgūdžių lavinimas. Po mokymų gebėti parengti finansinį verslo planą ir nustatyti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 TURINYS SANTRAUKA... 4 A VEIKLA IR REZULTATAI... 5 A.1. Veikla... 5 A.1.1. Bendrovės pavadinimas ir teisinė forma... 5 A.1.2. Priežiūros

Detaliau