DĖL 2014 M. CENTRALIZUOTAI IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO APMOKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIR

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "DĖL 2014 M. CENTRALIZUOTAI IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO APMOKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIR"

Transkriptas

1 Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. V-584, , paskelbta TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL CENTRALIZUOTAI APMOKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-910 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 12 straipsniu ir Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir sąrašo sudarymo ir keitimo, šių preparatų ir priemonių įsigijimo ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo šiais preparatais ir priemonėmis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-136 Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir sąrašo sudarymo ir keitimo, šių preparatų ir priemonių įsigijimo ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo šiais preparatais ir priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo, 10 punktu: 1. T v i r t i n u Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą (pridedama). 2. P a v e d u: 2.1. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos užtikrinti, kad Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis būtų įsigyti Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir sąraše nurodyti vaistiniai preparatai ir medicinos pagalbos priemonės; 2.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį. Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė

2 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-910 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-584 redakcija) CENTRALIZUOTAI APMOKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS Eil. Nr. Vaistinio preparato ar medicinos pagalbos priemonės grupės pavadinimas Bendrinis vaistinio preparato pavadinimas Ligos, kuriai skirtas vaistinis preparatas ar medicinos pagalbos priemonė, kodas pagal TLK-10- AM Vaistinio preparato ar medicinos pagalbos priemonės skyrimo sąlygos 1. Vaistiniai preparatai Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ), kuriai bus tiekiamas vaistinis preparatas ar medicinos pagalbos priemonė arba skiriamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos jam įsigyti, teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų lygis Planuojamas pacientų skaičius arba planuojamas medicinos pagalbos priemonės kiekis 1.1. Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai sąnarių, žarnyno ir odos uždegimams Tumoro nekrozės Infliximab M05, M06 faktoriaus alfa inhibitoriai reumatologas, turintis gydymo šiais III lygio stacionarines reumatoidi-niam artritui Etanercept vaistiniais preparatais patirties suaugusiųjų reumatologijos Adalimumab Tumoro nekrozės Infliximab M07, M45 faktoriaus alfa inhibitoriai reumatologas, turintis gydymo šiais III lygio stacionarines Etanercept psoriaziniam artritui ir vaistiniais preparatais patirties suaugusiųjų reumatologijos

3 2 ankilozuojan-čiam spondilitui Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai juveniliniam artritui Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai Crohn'o ligai ir opiniam kolitui Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai sunkiai psoriazei Adalimumab Etanercept M08 Gydymą pradėti ir tęsti gali tik vaikų ligų gydytojas ar gydytojas Adalimumab reumatologas, turintis gydymo šiais reumatologijos vaistiniais preparatais patirties Infliximab K50, K51 Adalimumab gastroenterologas ir (ar) gydytojas vaikų gastroenterologas, turintis gydymo šiais vaistiniais preparatais patirties Infliximab L40 dermatovenerologas, turintis gydymo Etanercept Adalimumab šiais vaistiniais preparatais patirties. Šie vaistiniai preparatai skiriami užsitęsusiai ilgiau nei 6 mėn. sunkios formos psoriazei (PASI rodiklis > 15), kai fototerapija ar standartinis sisteminis gydymas (metotreksatu ar acitretinu) yra neveiksmingi arba yra jų taikymo kontraindikacijų ir (ar) suaugusiųjų gastroenterolo-gijos III lygio stacionarines dermatovenerologijos

4 Antineovaskuliarizuojant ys vaistiniai preparatai amžinės geltonosios dėmės degeneracijai (AGDD) Specifiniai imunoglobulinai, skirti respiracinio sincitijaus viruso sukeliamos infekcijos profilaktikai Ranibizumab Aflibercept H35.3 Palivizumab J12.1, J20.5, J21.0 oftalmologas, turintis gydymo šiais vaistiniais preparatais patirties. Neovaskulinės AGDD gydymas pradedamas, jei gali būti taikomas bent vienas iš šių kriterijų: 1. gyslainės neovaskulinės membranos (toliau GNVM) atsiradimas, jei anksčiau ji nebuvo įtarta ar nustatyta; 2. naujų kraujosruvų ir (ar) subretininio skysčio nustatymas; 3. nesenas regos pablogėjimas (jis turi būti dokumentuotas), kai yra GNVM (regėjimo aštrumas po korekcijos ne mažesnis kaip 0,1); 4. GNVM padidėjimas, palyginti su jos dydžiu, nustatytu per ankstesnįjį apsilankymą pas gydytoją specialistą; 5. nėra struktūrinio fibrozinio pažeidimo geltonosios dėmės centre (duobutėje); 6. GNVM pažeidimo plotas ne didesnis kaip 12 regos nervo disko diametrų; 7. GNVM sudaro ne mažiau kaip pusę dėl degeneracijos pakenkto tinklainės ploto. Pirmaisiais metais vienam ligos atvejui tenka 5 6 injekcijos, bet ne daugiau kaip 10 injekcijų per dvejus gydymo metus neonatologas, gydytojas vaikų kardiologas ir (ar) gydytojas vaikų pulmonologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas: sav. gestacinio amžiaus III lygio stacionarines oftalmologijos III lygio stacionarines neonatologijos, vaikų kardiologijos ir (ar) vaikų pulmonologijos

5 Antinavikiniai vaistiniai preparatai (proteosomos inhibitoriai) daugybinei mielomai Monokloniniai antikūnai folikulinei ne Hodžkino limfomai ir stambiųjų ląstelių ne Hodžkino limfomai bei lėtinei limfocitinei leukemijai Monokloniniai antikūnai reumatologinėms ligoms Bortezomib C90 Rituximab C82, C83, C91.1 Rituximab M05, M06 neišnešiotiems naujagimiams, kurie respiracinio sincitijaus viruso sukeliamos infekcijos sezono pradžioje yra 12 mėn.; sav. gestacinio amžiaus neišnešiotiems naujagimiams, kurie respiracinio sincitijaus viruso sukeliamos infekcijos sezono pradžioje yra 6 mėn.; 3. konsiliumo sprendimu ir vyresnio gestacinio amžiaus (> 30 sav.) neišnešiotiems naujagimiams, jei yra papildomų sunkios respiracinio sincitijaus viruso sukeliamos infekcijos rizikos veiksnių hematologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas antraeiliam daugybinės mielomos gydymui III lygio stacionarines hematologijos hematologas, turintis gydymo šiuo III lygio stacionarines vaistiniu preparatu patirties hematologijos III lygio stacionarines reumatologas, turintis gydymo šiuo suaugusiųjų reumatologijos vaistiniu preparatu patirties

6 Monokloniniai antikūnai metastazavusiam gaubtinės arba tiesiosios žarnos vėžiui Bevacizumab Monokloniniai antikūnai plokščialąsteliniam galvos Cetuximab ir kaklo vėžiui Monokloniniai antikūnai agresyviam skrandžio vėžiui, kurio HER2 rodmuo yra teigiamas, Trastuzumab Monokloniniai antikūnai agresyviam krūties vėžiui, 1.10 Trastuzumab kurio HER2 rodmuo yra teigiamas, C18 C20 C00 C14, C32 C16 C50 onkologas chemoterapeutas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas pirmaeiliam metastazavusio storosios ar tiesiosios žarnos vėžio gydymui, kartu taikant chemoterapiją. Vėliau taikoma monoterapija onkologas chemoterapeutas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas: 1. kartu su radioterapija lokaliai išplitusiam plokščialąsteliniam galvos ir kaklo vėžiui ; 2. metastazavusiam plokščialąsteliniam galvos ir kaklo vėžiui onkologas chemoterapeutas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas pirmaeiliam metastazavusio skrandžio ar gastroezofaginės jungties vėžio gydymui onkologas chemoterapeutas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas ankstyvajam vėžiui (gydymo trukmė iki 52 sav.) II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos

7 Prostaglandinai galūnių išemijai ir gangrenos prevencijai Alprostadil I70.2, I73.0, I73.1, I79.2 Gydymą pradėti gali tik gydytojas kraujagyslių chirurgas, pritarus III lygio stacionarines konsiliumui. Gydymą tęsti gali suaugusiųjų kraujagyslių gydytojas kraujagyslių chirurgas, turintis chirurgijos gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties Pegiliuotas Pegiliuotas doksorubicinas kiaušidžių doksorubicinas C56 vėžiui Antitromboziniai vaistiniai preparatai (fermentai) kraujotakos sutrikimams Tenecteplase Alteplase I21 I21, I26, I64 onkologas chemoterapeutas, turintis II lygio stacionarines gydymo šiuo vaistiniu preparatu onkologijos chemoterapijos patirties. Skiriami ne daugiau kaip 6 gydymo šiuo vaistiniu preparatu kursai kardiologas ar gydytojas anesteziologas reanimatologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šio vaistinio preparato injekcijos turi būti skiriamos praėjus ne daugiau kaip 6 valandoms nuo ūminio miokardo infarkto simptomų atsiradimo pradžios III lygio suaugusiųjų kardiologijos ir (ar) reanimacijos, ir intensyviosios terapijos II ir (ar) III lygio kardiologas, gydytojas pulmonologas, suaugusiųjų reanimacijos, gydytojas neurologas ar gydytojas intensyviosios terapijos, anesteziologas reanimatologas, turintis kardiologijos ir (ar) gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties pulmonologijos, ir (ar) neurologijos Monokloniniai antikūnai metastazavusiam gaubtinės arba tiesiosios žarnos vėžiui Cetuximab C18-C20 onkologas chemoterapeutas, turintis II lygio stacionarines gydymo šiais vaistiniais preparatais onkologijos chemoterapijos patirties. Šie vaistiniai preparatai 30 50

8 7 Panitumumab skiriami pirmaeiliam metastazavusiam storosios ar tiesiosios žarnos vėžio gydymui kartu taikant irinotekano ar oksaliplatinos chemoterapiją, kai naviko audiniuose yra nustatytas laukinio tipo RAS genas, pacientams, kuriems prieš tai nebuvo taikyta chemoterapija metastazavusiam vėžiui Monokloniniai antikūnai agresyviam krūties vėžiui, 1.15 Trastuzumab kurio HER2 rodmuo yra teigiamas, C50 onkologas chemoterapeutas, turintis II lygio stacionarines gydymo šiuo vaistiniu preparatu onkologijos chemoterapijos patirties. Vaistinis preparatas skiriamas pirmaeiliam metastazavusio vėžio gydymui 1.16 Interleukino inhibitoriai sunkiai psoriazei Ustekinumab L40 dermatovenerologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Vaistinis preparatas skiriamas ilgiau nei 6 mėn. užsitęsusiai sunkios formos III lygio stacionarines (PASI rodiklis > 15) psoriazei, dermatovenerologijos kai fototerapija ar standartinis sisteminis gydymas metotreksatu ar acitretinu yra neveiksmingas arba yra šių vaistinių preparatų skyrimo kontraindikacijų 25 30

9 1.17. Žmogaus normalusisintraveninis imunoglobulinas žmogaus imunodeficito imunoglobulinas sindromams, onkohematologinėms ir kitoms ligoms 1.18 Natūralūs fosfolipidai neišnešiotiems naujagimiams Natūralus surfaktantas 8 D83, C91.1, C90, D69.3, G61.0, vaikų neurologas, gydytojas neurologas, M30.3, gydytojas vaikų pulmonologas, ir (ar) suaugusiųjų G61.8 gydytojas pulmonologas, gydytojas neurologijos, vaikų hematologas, gydytojas pulmonologijos, hematologas, gydytojas reumatologas, hematologijos, gydytojas alergologas ar klinikinis reumatologijos ir (ar) imunologas, turintis gydymo šiuo alergologijos, ar vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas: II lygio stacionarines vaikų 1. pakaitiniam gydymui (D83, C91.1, hematologijos C90); 2.imunomoduliacijai (D69.3, G61.0, M30.3) 3. daugiažidininei motorinei neuropatijai (G61.8). neonatologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas: 1. beveik visiems neišnešiotiems naujagimiams, gimusiems iki 26 nėštumo savaitės (skiriamas per 15 min. po gimimo); 2. visiems kvėpavimo sutrikimo P22.0 sindromu sergantiems neišnešiotiems II ar III lygio stacionarines naujagimiams, kurių būklei stabilizuoti neonatologijos būtina intubacija; 3. naujagimių ūminio kvėpavimo sutrikimo atveju (pneumonija, mekonijaus aspiracija ir kt.), atsiradus antrinei surfaktanto stokai plaučiuose, kai kitomis priemonėmis neįmanoma užtikrinti perfuzijos plaučiuose ir audinių oksigenacijos

10 Raumenis Botulino atpalaiduojantys vaistiniai toksinas preparatai neurologinėms ligoms G23, G24, G25, G26, G80, G81, vaikų neurologas, gydytojas neurologas G82, G83, G51.3 ar fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas suaugusiesiems rankos raumenų spazmams po insulto, dėl spazmiškumo atsiradusiai dinaminei arklio pėdos deformacijai, sergantiems cerebriniu paralyžiumi dvejų metų ir vyresniems vaikams, suaugusiųjų spazminiam tortikoliui, suaugusiųjų blefarospazmui ir suaugusiųjų vienos pusės veido spazmui III lygio vaikų ir (ar) suaugusiųjų neurologijos, ir (ar) II ar III lygio medicininės reabilitacijos Antivirusiniai vaistiniaitenofovir 245 B20, B21, B22, Gydymą pradėti gali tik infekcinių ligų preparatai AIDS ligaimg + B23, B24 gydytojas, turintis gydymo šiais II lygio infekcinių ligų Emtricitabin 200 mg vaistiniais preparatais patirties. Gydymą gydymo tęsti gali infekcinių ligų gydytojas arba vidaus ligų gydytojas. Vaistiniai preparatai skiriami vadovaujantis Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Fosamprenavir Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V- Atazanavir Tenofovir 384 Dėl Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo *

11 1.21 Interleukino inhibitoriai sisteminiam jaunatviniam (juveniliniam) artritui ir jaunatviniam (juveniliniam) poliartritui Tocilizumab 1.22 Interleukino inhibitoriai reumatoidiniam artritui Tocilizumab M05, M06 M M08.29, M Gydymą pradėti ir tęsti gali tik vaikų ligų gydytojas arba gydytojas reumatologas, turintys gydymo šiais vaistiniais preparatais patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas, jei gydymas nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriais yra neveiksmingas arba kontraindikuotinas reumatologas, turintis gydymo šiais vaistiniais preparatais patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas, jei gydymas nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriais yra neveiksmingas arba kontraindikuotinas reumatologijos III lygio stacionarines suaugusiųjų reumatologijos

12 Antineovaskuliarizuojantys vaistiniai preparatai diabetinės geltonosios dėmės paburkimams Ranibizumab E10.34, E11.34 III oftalmotologas, turintis gydymo šiuo lygio stacionarines vaistiniu preparatu patirties. oftalmologijos Šis vaistinis preparatas skiriamas diabetinio geltonosios dėmės paburkimo sukeltam regos pablogėjimui pacientams, kuriems yra nustatytas bent vienas iš toliau išvardytų požymių: 1. tinklainės sustorėjimas geltonosios dėmės centre ar per 500 µm nuo geltonosios dėmės centro; 2. kietasis eksudatas geltonosios dėmės centre ar per 500 µm nuo geltonosios dėmės centro, jei šalia esanti tinklainė yra sustorėjusi; 3. 1 disko dydžio tinklainės sustorėjimo zona ar zonos, kurios bent dalis turi būti arčiau nei 1 disko skersmuo nuo geltonosios dėmės centro. Pirmaisiais metais vienam ligos atvejui tenka vidutiniškai 7 injekcijos, bet ne daugiau kaip 11 injekcijų per dvejus gydymo metus

13 Aflibercept 12

14 Virškinimo traktą ir Galsulfase E76.2 Gydymas gali būti paskirtas ir pradėtas Universiteto ligoninių Vaikų metabolizmą veikiantys Universiteto ligoninės Vaikų retų ligų retų ligų koordinavimo centrai vaistai fermentai VI tipo koordinavimo centro konsiliumo mukopolisachari- sprendimu. Vaistinis preparatas dozei skiriamas, kai patvirtinama VI tipo mukopolisacharidozės diagnozė ir pacientas yra jaunesnis nei 5 metų amžiaus arba kai patvirtinama diagnozė pacientui, vyresniam nei 5 metų amžiaus, ir jam pasireiškia bent vienas klinikinis ligos simptomas (kvėpavimo sistemos ligų simptomai, kaulų ir sąnarių deformacijos ir judrumo sutrikimai arba miego apnėja), nėra kontraindikacijų vaistiniu preparatu (terminalinė paciento būklė) dėl gretutinių ligų, buvusi sunki alerginė reakcija į vieną iš preparato sudedamųjų dalių, nėštumas ir žindymas) pacientas ir (ar) jo įstatyminiai atstovai yra motyvuoti dalyvauti gydymo procese. Pradėjus gydymą ne rečiau kaip kas 6 mėnesius atliekamas išsamus paciento būklės bei gydymo efekto vertinimas, siekiant nustatyti, ar yra bent viena iš šių indikacijų nutraukti gydymą: sunki kartotinė alerginė reakcija į vaistą nepaisant adekvačių premedikacijos priemonių; per 12 vaisto skyrimo mėnesių nepastebėta būklės pagerėjimo ar stabilizacijos ženklų, atsižvelgiant į natūralų ligos progresą ir vertinant klinikinius parametrus, kuriais remiantis vyresniam negu 5 metų amžiaus pacientui pradėtas gydymas, arba 1-2

15 14 stebimas akivaizdus paciento, kurio gydymas pradėtas iki 5 metų amžiaus, būklės blogėjimas; pacientas ir (ar) jo įstatyminiai atstovai nemotyvuoti dalyvauti gydymo procese, nesilaiko vaisto vartojimo režimo (praleido 10 proc. ir daugiau vaisto dozių per 6 mėnesius dėl nemedicininių priežasčių, 2 kartus iš eilės neatvyko įvertinti sveikatos būklės ir gydymo efekto), nėštumas ir žindymas. Sprendimą tęsti arba nutraukti gydymą priima gydytojų konsiliumas.

16 1.25. Peritoninės dializės tirpalai Neutralaus ph tirpalas rankinei ir aparatinei peritoninei dializei, gliukopiranozės polimero tirpalas, aminorūgščių tirpalas. 15 N18.5 III vaikų nefrologas arba gydytojas lygio stacionarines vaikų ir (ar) nefrologas, turintis gydymo šiais suaugusiųjų nefrologijos vaistiniais preparatais patirties 61 82

17 1.26. Monokloniniai antikūnai nesmulkialąs-teliniam plaučių vėžiui 16 Bevacizumab C34 II onkologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. lygio stacionarines onkologijos hematologijos Šis vaistinis preparatas skiriamas pirmaeiliam nesmulkialąsteliniam plaučių vėžiui tik esant vietiškai išplitusiai ar metastazavusiai ligos formai, kai histologiškai patvirtinta adenokarcinoma 25 30

18 1.27. Monokloniniai antikūnai Vegenerio (Wegener) granuliomatozei ir mikroskopiniam poliangitui 17 Rituximab M31.3, M31.7 III reumatologas, turintis gydymo šiuo lygio stacionarines suaugusiųjų vaistiniu preparatu patirties. reumatologijos Šis vaistinis preparatas skiriamas: 1. suaugusiems pacientams, sergantiems relapsuojančia granuliomatoze su poliangitu (Wegener) ir mikroskopiniu poliangitu, kurie prieš tai ciklofosfamidu; 2. suaugusiems pacientams, sergantiems sunkia, aktyvios eigos granuliomatoze su poliangitu (Wegener) ir mikroskopiniu poliangitu, kuriems kontraindikuotinas gydymas ciklofosfamidu Medicinos pagalbos priemonės 2.1. Dirbtinės kraujotakos palaikymo sistemos Uždaro kraujo apytakos tipo dirbtinės I37, I06, I36, I08, Atlikti procedūrą gali tik šių I34, I09, I39, I05, kraujotakos sistema I35, I38, I Ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistemos (ECMO) suaugusiesiems I37, I06, I36, I08, I34, I09, I39, I05, I35, I38, I07 širdies chirurgas Atlikti procedūrą gali tik šių širdies chirurgas ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos

19 Ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistemos suaugusiesiems (ECMO) trumpesniam naudojimui Mechaninė kraujotakos palaikymo sistema suaugusiesiems Ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistemos (ECMO) vaikams ir naujagimiams Mechaninė kraujotakos palaikymo sistema vaikams I37, I06, I36, I08, I34, I09, I39, I05, I35, I38, I07 I37, I06, I36, I08, I34, I09, I39, I05, I35, I38, I07 I37, I06, I36, I08, I34, I09, I39, I05, I35, I38, I07 I37, I06, I36, I08, I34, I09, I39, I05, I35, I38, I07 18 Atlikti procedūrą gali tik šių širdies chirurgas Atlikti procedūrą gali tik šių širdies chirurgas Atlikti procedūrą gali tik šių širdies chirurgas Atlikti procedūrą gali tik šių širdies chirurgas 2.2. Dirbtiniai širdies vožtuvai Kateterizavimo būdu implantuojami biologiniai aortos vožtuvai ir jų implantavimo sistemos bei biologiniai plaučių arterijos vožtuvai ir jų implantavimo sistemos I06, I08, I09, I43, I05, I20, I07 Atlikti procedūrą gali tik šių širdies chirurgas Biologiniai širdies vožtuvo protezai I06, I08, I09, I43, I05, I20, I Aortos šaknies protezas I06, I08, I09, I43, I05, I20, I07 Atlikti procedūrą gali tik šių širdies chirurgas Atlikti procedūrą gali tik šių ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos ir (ar) suaugusiųjų širdies

20 Aortos konduitas (aortos vožtuvas su dirbtine kraujagysle) Dirbtinis biologinis konduitas, skirtas protezuoti plaučių arteriją ir jos vožtuvą 2.3. Inkstų arterijos denervacijos kateteriselektrodas, taikomas medikamentiniam rezistentiškos arterinės hipertenzijos gydymui 2.4. Neurostimuliatoriai Parkinsono ligai 2.5. Kochleariniai implantai, BAHA įsriegiamieji kauliniai implantai, vidurinės ausies klausos sistemos ir atsarginiai šių medicinos pagalbos priemonių procesoriai širdies chirurgas I06, I08, I09, I43, Atlikti procedūrą gali tik šių I05, I20, I07 širdies chirurgas I06, I08, I09, I43, Atlikti procedūrą gali tik šių I05, I20, I07 širdies chirurgas I10, I11 Atlikti procedūrą gali tik šių kardiologas G20 H66.2, H66.3, H71, H74.0, H74.1, H74.4, H80.2, H90.2, H90.3, H90.5, H90.6, H90.7, H91.3, Q16.1, Q16.3 Atlikti procedūrą gali tik šių neurochirurgas Skiriama vadovaujantis Kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos sistemos ir atsarginio šių procesoriaus įsigijimo išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V-164 Dėl Kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos sistemos ir atsarginio šių chirurgijos ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos III lygio stacionarines kardiologijos III lygio stacionarines suaugusiųjų neurochirurgi-jos III lygio stacionarines otorinolaringologijos chirurgijos

21 Tracheoezofaginiai kalbamieji protezai, jų priedai ir elektroniniai balso aparatai 3.2. Jodo šaltiniai (I-125) prostatos vėžiui procesoriaus įsigijimo išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo bei šių medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų tvirtinimo 3. Medicinos pagalbos priemonės, kurioms nustatytas pereinamasis laikotarpis C01, C12, C13, C32, C73 C Sąnarių endoprotezai M05, M06, M07, M12, M15, M16, M17, M19, Q65, D16.0, D16.1, D16.2, D16.8, C40, C79.5, M84.1, S82.3, T84, M84.4, S42.2, S42.4, S52.0, S72.0, S72.1, S72.4, S82.1 Atlikti procedūrą gali tik šių veido ir žandikaulių chirurgas. Centralizuotai apmokama iki Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas onkologas radioterapeutas. Centralizuotai apmokama iki Skiriama vadovaujantis Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-810 Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Centralizuotai apmokama iki Klausos aparatai H90.0- H90.8 Skiriama vadovaujantis Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2001 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 2/10 Dėl aprūpinimo klausos aparatais ir jų III lygio stacionarines otorinolaringologijos chirurgijos III lygio stacionarines onkologijos radioterapijos II ir (ar) III lygio stacionarines ortopedijos traumatologijos III lygio otorinolaringologijos

22 3.5. Akių protezai H44.5, H44.8, Q11.1, Q Deguonies terapijos priemonės J96.1, J išdavimo tvarkos patvirtinimo. Centralizuotai apmokama iki Atlikti procedūrą gali tik šių taikymo patirties turintis gydytojas oftalmologas. Centralizuotai apmokama iki Skiriama vadovaujantis Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-875 Dėl Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo. Centralizuotai apmokama iki Priedo pakeitimai: Nr. V-1295, , paskelbta TAR , i. k Nr. V-1466, , paskelbta TAR , i. k Nr. V-352, , paskelbta TAR , i. k Nr. V-584, , paskelbta TAR , i. k Nr. V-762, , paskelbta TAR , i. k Nr. V-835, , paskelbta TAR , i. k Nr. V-1185, , paskelbta TAR , i. k Nr. V-1386, , paskelbta TAR , i. k Nr. V-1493, , paskelbta TAR , i. k Pakeitimai: 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas Nr. V-1295, , paskelbta TAR , i. k Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų sąrašo patvirtinimo pakeitimo 2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas Nr. V-1466, , paskelbta TAR , i. k Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų sąrašo patvirtinimo pakeitimo 3.

23 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas Nr. V-352, , paskelbta TAR , i. k Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų sąrašo patvirtinimo pakeitimo 4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas Nr. V-584, , paskelbta TAR , i. k Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 Dėl centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų sąrašo patvirtinimo pakeitimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas Nr. V-762, , paskelbta TAR , i. k Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir sąrašo patvirtinimo pakeitimo 6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas Nr. V-835, , paskelbta TAR , i. k Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 Dėl centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir sąrašo patvirtinimo pakeitimo 7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas Nr. V-1185, , paskelbta TAR , i. k Dėl Lietuvos Respublikos svekatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir sąrašo patvirtinimo pakeitimo 8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas Nr. V-1386, , paskelbta TAR , i. k Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir sąrašo patvirtinimo pakeitimo 9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas Nr. V-1493, , paskelbta TAR , i. k Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir sąrašo patvirtinimo pakeitimo

DĖL 2014 M. CENTRALIZUOTAI IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO APMOKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIR

DĖL 2014 M. CENTRALIZUOTAI IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO APMOKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIR Suvestinė redakcija nuo 2015-06-16 iki 2015-07-08 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-08-28, i. k. 2014-11337 Nauja redakcija nuo 2015-05-09: Nr. V-584, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-07027

Detaliau

CENTRALIZUOTAI APMOKAMŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ PANAUDOJIMAS 2018 M. IV KETVIRTĮ Eil. Nr. 1 Vaistinio preparato grupės pavadinimas Žmog

CENTRALIZUOTAI APMOKAMŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ PANAUDOJIMAS 2018 M. IV KETVIRTĮ Eil. Nr. 1 Vaistinio preparato grupės pavadinimas Žmog CENTRALIZUOTAI APMOKAMŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ PANAUDOJIMAS 08 M. IV KETVIRTĮ Žmogaus normalusis imunodeficitams, onkohematologinėms ir kitoms ligoms Firminis TLK-0 AM 08 m. IV ) 08 m.

Detaliau

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI 1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠUS, APSKAIČIAVIMO PROTOKOLAS 1. Duomenys apie

Detaliau

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VARTOJIMO NETOLYGUMAI Jonas Narbutas direktorius 213-12-11 44,6 59,5 68,2 68,8 82,6 86,2 79,1 72,6 81,1 93,1 97,2 9,4 85,6 87 96,3 98,4 99 17,8 16,4 111,4 111,6 16,5

Detaliau

metine ataskaita internetui

metine ataskaita internetui PRITARTA Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-158 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ LIGO I ĖS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. ŽI IOS APIE ĮSTAIGĄ Pagrindinis VšĮ Mažeikių

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Danutė Povilėnaitė Reumatologijos centras Vilnius 2012-12-05 Įvadas Amiloidozės tai baltymų struktūros pokyčių ligos, kai įprastas tirpus baltymas virsta nenormaliu netirpiu fibriliniu baltymu, kuris deponuojasi

Detaliau

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS 2017-11-27 (data) Vertinimas pirminis patikslintas Vilnius (sudarymo vieta) Paskutinio vertinimo

Detaliau

Gydytojų specialistų konsultacijos Paslaugos pavadinimas Paslaugos lygis Paslaugos vieneto kaina eurais Abdominalinės chirurgijos gydytojo II 15,26 Ab

Gydytojų specialistų konsultacijos Paslaugos pavadinimas Paslaugos lygis Paslaugos vieneto kaina eurais Abdominalinės chirurgijos gydytojo II 15,26 Ab Gydytojų specialistų konsultacijos Paslaugos pavadinimas Paslaugos lygis Paslaugos vieneto kaina eurais Abdominalinės chirurgijos gydytojo II 15,26 Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai atliekamas endoskopinis

Detaliau

Pulmonologijos naujienos_is PDF.indd

Pulmonologijos naujienos_is PDF.indd 5 INTENSYVIOJI PULMONOLOGIJA III. Sergančiųjų ūminiu kvėpavimo nepakankamumu gydymas neinvazine plaučių ventiliacija Rolandas Zablockis Vilniaus universiteto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAI

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAI LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN 2029-6274 ISSN 2029-6274 Informacinį leidinį sudarė: Giedrė Smailytė

Detaliau

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi 1 12.8 Pacientų, turinčių limfotakos sutrikimų ir sergančių onkologinėmis ligomis, limfodrenažinis masažas (80 val.) 2019-08-19 2019-08-30 Eimantas Pocius, 9-10 V2019T12.8-2 13821 170 Eur 2 1.152 Saugus

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

HOT-G II

HOT-G II Heparino indukuotos trombocitopenijos (HIT) diagnostikos ir gydymo algoritmas Įvertinkite klinikinę HIT tikimybę, naudojantis 4T skale Atlikite antipf4/ heparino antikūnų titro tyrimą 1:4 ir, jei pastarasis

Detaliau

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009 2011 METŲ PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITA I. ĮVADAS Alytaus miesto savivaldybės

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

TVIEŠOSIOS

TVIEŠOSIOS VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė PRIENAI 2016 LIGONINĖS MISIJA Teikti prieinamas, mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas,

Detaliau

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Projektas TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 214 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 214 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 215 m. balandžio

Detaliau

Meningokokinė infekcija klinika, diagnostika (Epideminis cerebrospinalinis meningitas) Doc. E. Broslavskis VU Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenero

Meningokokinė infekcija klinika, diagnostika (Epideminis cerebrospinalinis meningitas) Doc. E. Broslavskis VU Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenero Meningokokinė infekcija klinika, diagnostika (Epideminis cerebrospinalinis meningitas) Doc. E. Broslavskis VU Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika 2012 gegužės 9 d.,

Detaliau

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITOS priedas Kiekvienos įstaigos (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį Respublikos lygmens ligoninė VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

Microsoft Word - Biologinių saugumas (2).doc

Microsoft Word - Biologinių saugumas (2).doc LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS FAKULTETAS MEDICINOS AKADEMIJA REUMATOLOGIJOS KLINIKA AISTĖ LENGVENYTĖ ILGALAIKIO GYDYMO BIOLOGINIAIS VAISTAIS SAUGUMAS PACIENTAMS, SERGANTIEMS AUTOIMUNINIAIS

Detaliau

Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavi

Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavi LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTINIŲ PREPARATŲ, MEDICINOS PRIEMONIŲ (MEDICINOS PRIETAISŲ) IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO

Detaliau

KANITERAPIN∏S PAGALBOS CENTRAS

KANITERAPIN∏S PAGALBOS CENTRAS KANITERAPINĖS PAGALBOS CENTRAS PADEDAME SVEIKTI Kaniterapijos ištakos Kaniterapijos istorija rašoma nuo Antrojo pasaulinio karo metų. Kapralas Williamas Wynas karo lauke rado Jorkšyro terjerų kalaitę

Detaliau

HOT-G II

HOT-G II Hodžkino limfomos (HD) Klasifikatoriai Hodžkino limfomų klasifikatorius Nodulinė dominuojančių limfocitų Hodgkin limfoma WHO: 96593, TLK-10: C81.0 Klasikinė Hodgkin limfoma WHO: 96503, TLK-10: C81.9 Nodulinės

Detaliau

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

Detaliau

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr. 5 66 ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Pulmonologijos ir alergologijos centras Nėra

Detaliau

Clenil and associated names - Art 30

Clenil and associated names - Art 30 II priedas Mokslinės išvados 5 Mokslinės išvados Beklometazono dipropionatas (BDP) yra gliukokortikoidas ir aktyviojo metabolito, beklometazono- 17-monopropionato, provaistas. Kontroliuojant bronchinę

Detaliau

LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA

LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA 2010 metai IŠSAUGOTAS SVEIKATOS SISTEMOS FINANSINIS TVARUMAS IR IŠVENGTA SKOLŲ Algis SASNAUSKAS Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius

Detaliau

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode] Vaikų sveikatos stebėsenos vykdymas ir perspektyvos savivaldybėse Neringa Tarvydienė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 1 2010-03-05, Vilnius Vaikų sveikatos stebėsenos

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Colvasone 2 mg/ml, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: veikliosios medžiagos: deksametazono (natrio fosfato)

Detaliau

HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪR

HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪR HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE 2007 2011 M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA REANIMACIJOS - INTENSYVIOS TERAPIJOS SKYRIUOSE 2008

Detaliau

k

k KLINIKINIO KODAVIMO BIULETENIS 2016 m. balandis, Nr. 14. Šiame biuletenyje toliau aprašomi stacionare teikiamų aktyviojo gydymo ir transplantacijos paslaugų klinikinio kodavimo kokybės stebėsenos rodikliai.

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr.

Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr. Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr. Lipidai žmogaus organizme Maisto lipidai: o 1. Daugiausia trigliceridų (TAG) ~90 % o 2. Fosfolipidai;

Detaliau

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 6 Mokslinės išvados Kantos Master ir susijusių pavadinimų (žr. I priedą) mokslinio vertinimo bendroji santrauka Bendroji informacija

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Anesteziologijos reanimatologijos kodavimo naujovės Nomeda Kazakevičiūtė Vilma Uždavinienė Rima Akstinienė VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA VILNIUS, 2016 www.vlk.lt Klinikinio kodavimo naujovės nuo 2017-01-01 6

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IBM-Lietuvos tyrimų centras bendras projektas Lietuvos mokslo ir žinių visuomenei Tomas Deržanauskas UAB Lietuvos tyrimų centras 2011 m. spalio 18d. Vilnius IBM tarp pasaulinių inovatorių lyderių IBM jungia

Detaliau

Senebactum PIL_Kaunas

Senebactum PIL_Kaunas Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Senebactum 100 mg/ml odos tirpalas Joduotas povidonas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi

Detaliau

Avandia, INN-rosiglitazone

Avandia, INN-rosiglitazone I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS AVANDIA 2 mg plėvele dengtos tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekvienoje tabletėje yra roziglitazono maleato

Detaliau

Valproate - Art 31 referral - EMEA/H-A31/1454

Valproate - Art 31 referral - EMEA/H-A31/1454 II priedas Mokslinės išvados 43 Mokslinės išvados 2017 m. kovo 8 d. Prancūzija pradėjo Direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnyje numatytą procedūrą ir paprašė Farmakologinio budrumo rizikos valdymo komiteto

Detaliau

VILNIUS, 2017

VILNIUS, 2017 VILNIUS, 2017 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras Didžioji g. 22, LT 01128 Vilnius Tel. (8 5) 277 3302 Faksas (8 5) 262 4663 www.hi.lt Leidinį parengė: Žilvinė Našlėnė, zilvine.naslene@hi.lt

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-957 DĖL TARPVALSTYBINĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

KODĖL SVARBU VARTOTI VITAMINĄ D? Vitamino D trūkumas yra plačiai paplitęs reiškinys. Teigiama, kad žiemą šio vitamino nepakanka daugiau kaip 80 proc.

KODĖL SVARBU VARTOTI VITAMINĄ D? Vitamino D trūkumas yra plačiai paplitęs reiškinys. Teigiama, kad žiemą šio vitamino nepakanka daugiau kaip 80 proc. KODĖL SVARBU VARTOTI VITAMINĄ D? Vitamino D trūkumas yra plačiai paplitęs reiškinys. Teigiama, kad žiemą šio vitamino nepakanka daugiau kaip 80 proc. mūsų planetos gyventojų. Lietuva ne išimtis saulėtų

Detaliau

HC

HC Hemoraginio cistito sukelto BK viruso po alogeninės kaulų čiulpų transplantacijos gydymas Roberta Petrauskaitė Aktualumas Daugiau kaip 80% suaugusiųjų - nustatoma serologiškai teigiamas BK virusas Latentinis

Detaliau

TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 1

TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 1 TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 13 KONJUNKTYVITAS 16 MIEŽIS 18 AUGALAI, GERINANTYS REGĖJIMĄ

Detaliau

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas 2010-2013 Suglausta versija Lithuanian (Version 1) Įžanga Jeigu norite pilnos plano versijos

Detaliau

Hemlibra, INN-emicizumab

Hemlibra, INN-emicizumab I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS LIETUVOS DERMATOVENEROLOGŲ DRAUGIJA RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA DERMATOVENEROLOGIJOS NAUJOVĖS 2015 PROGRAMA 2015 m. gegužės 29-30

VILNIAUS UNIVERSITETAS LIETUVOS DERMATOVENEROLOGŲ DRAUGIJA RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA DERMATOVENEROLOGIJOS NAUJOVĖS 2015 PROGRAMA 2015 m. gegužės 29-30 VILNIAUS UNIVERSITETAS LIETUVOS DERMATOVENEROLOGŲ DRAUGIJA RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA DERMATOVENEROLOGIJOS NAUJOVĖS 2015 PROGRAMA 2015 m. gegužės 29-30 d., Klaipėda PENKTADIENIS 2015 m. gegužės 29 d. 10.00-12.00

Detaliau

Slide 1

Slide 1 AUTOMATINIO TIKRINIMO KLINIKINIO KODAVIMO TAISYKLĖS NOMEDA KAZAKEVIČIŪTĖ RIMA AKSTINIENĖ VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA 2019-04-11 AUTOMATINIO TIKRINIMO KLINIKINIO KODAVIMO TAISYKLĖS Klinikinio kodavimo skyriaus

Detaliau

Slide 1

Slide 1 RACIONALUS VAISTŲ VARTOJIMAS Med. Dr. Romualdas Basevičius INDIVIDUALIOS LIGONIO SĄLYGOS: VIDINĖS: Amžius Lytis Gretutiniai susirgimai IŠORINĖS: Vaistų dozės Vaistų skaičius Vartojimo laikas Darbo ir mitybos

Detaliau

SKENAVIMO KOMPIUTERINIU TOMOGRAFU PROTOKOLAS

SKENAVIMO KOMPIUTERINIU TOMOGRAFU PROTOKOLAS SKENAVIMO KOMPIUTERINIU TOMOGRAFU PROTOKOLAS TURINYS KLUBO SĄNARIO 3D REKONSTRUKCIJA... 3 DUBENKAULIO 3D REKONSTRUKCIJA... 4 KELIO SĄNARIO 3D REKONSTRUKCIJA... 5 PETIES SĄNARIO 3D REKONSTRUKCIJA... 6 KAUKOLĖS

Detaliau

Januvia, INN-sitagliptin

Januvia, INN-sitagliptin I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Januvia 25 mg plėvele dengtos tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekvienoje tabletėje yra sitagliptino fosfato

Detaliau

Kodas

Kodas Kodas MOKYMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS 2016 M. SVEIKATOS SPECIALISTŲ TOBULINIMO PROGRAMOS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAMS (VISŲ SPECIALIZACIJŲ), AKUŠERIAMS IR KITIEMS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS Programos

Detaliau

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI Minimalius reikalavimus iliustruojantys pavyzdžiai

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS CANIGEN DHPPi/L liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai ruošti šunims 2. KO

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS CANIGEN DHPPi/L liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai ruošti šunims 2. KO VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS CANIGEN DHPPi/L liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai ruošti šunims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje 1 ml dozėje yra:

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė

CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė Intro Seniai žinoma, kad žmogaus imuninė sistema turi vidinį antinavikinį veikimo mechanizmą, o pagrindinis navikų progresijos mechanizmas yra galimybė

Detaliau

Ar tai galėtų būti ŽIV? Ankstyva ŽIV diagnostika

Ar tai galėtų būti ŽIV? Ankstyva ŽIV diagnostika Ar tai galėtų būti ŽIV? Ankstyva ŽIV diagnostika Padėka JUSTRI tai Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi pelno nesiekianti organizacija, teikianti informaciją užsikrėtusiems ŽIV ir dirbančiais su pacientais,

Detaliau

ivairios lokalizacijos osteochondropatiju skoliozės reabilitacinio gydymo protokolas.

ivairios lokalizacijos osteochondropatiju skoliozės reabilitacinio gydymo protokolas. PATVIRTINTA VšI Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos Palangos gintaras direktoriaus 2015-02-24 įsakymu Nr. ĮV-15 ĮVAIRIOS LOKALIZACIJOS OSTEOCHONDROPATIJŲ, SKOLIOZĖS REABILITACINIO GYDYMO PROTOKOLAS

Detaliau

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI Betadine 100 mg/ml odos tirpalas Joduotas povidonas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija. Betadine galima įsigyti

Detaliau

Kodas

Kodas SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ CENTRAS PATVIRTINTA Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. I-105 SVEIKATOS

Detaliau

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC Narkotinių ir psichotropinių medžiag iagų vartojimo ir narkomanijos paplitimo nustatymas, informacinių sistemų plėtra Pranešėjas: ERNESTAS JASAITIS Data: 2008 m. gegužės 30 d. NACIONALINĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISAK LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATO

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISAK LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATO Suvestinė redakcija nuo 2005-03-11 iki 2005-04-07 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 90-3880, i. k. 1022250ISAK00000422 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL LIGŲ DIAGNOSTIKOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL GERIATRIJOS PROFILIO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ IR BAZINĖS KAINOS PATVIRTINIMO 2011 m. vasario 10 d. Nr. V-117 Vilnius

Detaliau

GIMDOS KAKLELIO VĖŽYS: DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS. NVI PATIRTIS.

GIMDOS KAKLELIO VĖŽYS: DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS. NVI PATIRTIS. GIMDOS KAKLELIO VĖŽYS: DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS. NVI PATIRTIS dr. DAIVA KANOPIENĖ VILNIUS, 2018-02-08 GIMDOS KAKLELIO VĖŽYS Gimdos kaklelio vėžys užima ketvirtą vietą tarp moterų piktybinių susirgimų ir

Detaliau

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint TIENS KALCIS KALCIS Kalcis yra gyvybiškai svarbus cheminis elementas, kuris palaiko tinkamą žmogaus organizmo funkcionavimą KALCIO VAIDMUO ŽMOGAUS ORGANIZME Kalcis reikalingas normaliai kaulų būklei palaikyti

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

Lietuvoje jau 20 metų taikomas inkstų ligų gydymo būdas

Lietuvoje jau 20 metų taikomas inkstų ligų gydymo būdas Lietuvoje jau 20 metų taikomas inkstų ligų gydymo būdas Išleido Lietuvos asociacija Gyvastis Parėmė UAB BAXTER Lithuania turinys Inkstai... 2 Inkstų ligos... 3 Inkstų nepakankamumo simptomai... 4 Inkstų

Detaliau

VU MF STUDENTŲ MOKSLINĖS VEIKLOS GRUPĖSE VYKDOMŲ DARBŲ POTEMĖS M. 1. Abdominalinės chirurgijos grupė: 1.1. Virškinamojo trakto, HPB ir endok

VU MF STUDENTŲ MOKSLINĖS VEIKLOS GRUPĖSE VYKDOMŲ DARBŲ POTEMĖS M. 1. Abdominalinės chirurgijos grupė: 1.1. Virškinamojo trakto, HPB ir endok VU MF STUDENTŲ MOKSLINĖS VEIKLOS GRUPĖSE VYKDOMŲ DARBŲ POTEMĖS 2017-2018 M. 1. Abdominalinės chirurgijos grupė: 1.1. Virškinamojo trakto, HPB ir endokrininės sistemos ligų chirurginio gydymo metodikų efektyvumo

Detaliau

[Version 7, 08/ 2005]

[Version 7, 08/ 2005] VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS QUADRICAT, gyva liofilizuota ir inaktyvuota skysta vakcina 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje liofilizuotos vakcinos dozėje yra: gyvų

Detaliau

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaity

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaity Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą,

Detaliau

Asmens draudimo taisyklės Nr. 009 ADB Gjensidige draudimo principai - rasime Jums naudingiausią draudimo sprendimą parinksime tokią draudimo apsaugą,

Asmens draudimo taisyklės Nr. 009 ADB Gjensidige draudimo principai - rasime Jums naudingiausią draudimo sprendimą parinksime tokią draudimo apsaugą, ADB Gjensidige principai - rasime Jums naudingiausią sprendimą parinksime tokią apsaugą, kuri atitiks Jūsų poreikius ir finansines galimybes. - pasitikime Jumis sudarydami sutartį ir išmokėdami išmoką.

Detaliau

Ibrutinibo efektyvumas ir saugumas po alokklt RP

Ibrutinibo efektyvumas ir saugumas po alokklt RP Ibrutinibo efektyvumas ir saugumas po alokklt 2017.01.11 RP LLL pacientų, recidyvavusių po alo KKLT, prognozė 52 LLL pacientai; 2 metų OS 67%; 5 metų OS 38%. ORR visiems pacientams po pirmo gydymo 45%

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-739 Vilnius 1. T v i r t i n u pridedamus: 1.1. Paciento

Detaliau

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT-44158 Kaunas Tel. (8-37) 45 47 17 Faksas (8-37) 33 32 4 El. paštas info@kaunovsb.lt www.kaunovsb.lt Visuomenės sveikatos stebėsena

Detaliau

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO Išrašas VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA NUTARIMAS BYLOJE DĖL UAB BIOKLINIKA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO 2014-07-31

Detaliau

Projektas

Projektas APSKRITIES ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS VEIKLOS ATASKAITA Apskrities valdymo grupė: KAUNO APSKRITIS Laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita: 208 metai Ataskaitą parengė: Kauno departamento Užkrečiamųjų

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės rodiklių tendencijos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu ( nuo 199 m. kovo 11 d. iki 218 m. kovo 11 d.) L. Kaveckienė Sveikatos apsaugos

Detaliau

Branduolinės medicinos skyriaus atliekami tyrimai

Branduolinės medicinos skyriaus atliekami tyrimai VUL Santariškių klinikos Branduolinės medicinos skyriaus atliekami tyrimai JOLANTA ŠILABRITIENĖ Branduolinė medicina Scintigrafija, tai tyrimų metodas, kurio metu panaudojami maži kiekiai radioaktyvių

Detaliau

2009 m. liepa Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija Galiu gyventi, Didžioji g LT 01128, Vilnius, tel , faks

2009 m. liepa Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija Galiu gyventi, Didžioji g LT 01128, Vilnius, tel , faks 2009 m. liepa Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija Galiu gyventi, Didžioji g. 5-303 LT 01128, Vilnius, tel. +370 5 266 1206, faks. +370 5 268 5512, el. p.: koalicija@galiugyventi.lt, www.galiugyventi.lt

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

Palaikomojo gydymo opioidų antagonistu revia tikslai

Palaikomojo gydymo opioidų antagonistu revia tikslai PRIKLAUSOMYBĖS NUO OPIOIDŲ GYDYMO METADONU METODIKA Projektas 2009.02.25 I. BENDRA DALIS 1. Ligos pavadinimas ir TLK-10 kodas pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją 1.1.

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosioms, jų partneriams ir šeimoms Šiame lankstinuke rasite:

Detaliau

2014–05–22 NVO susitikimo protokolas

2014–05–22 NVO susitikimo protokolas Nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių neįgalių vaikų ir jų šeimų interesus, susitikimas Susitikimo protokolas 5/22/2014 Nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių neįgalių vaikų ir jų šeimų interesus,

Detaliau