UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni"

Transkriptas

1

2 UAB KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-5, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3 Vilnius; Statybos projektas Statinio kategorija Statybos rūšis Ypatingas statinys Nauja statyba Dalis Architektūros Stadija Užsakovas Projektuotojas Projektiniai pasiūlymai 8/8/-6AS Į.K UAB Architektūros kūrybinė grupė atestato Nr. 958 A. Tumėno g. 4-5, Vilnius Tel. (85) ; el. paštas: UAB AKG direktorius PV R. Bimba (A4) N. Podpriatov (537) Architektas Architektas R. Bimba (A4) Vilnius 9

3 Objektas: Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3 Vilnius; Statybos projektas PROJEKTO DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS Eil. Nr. Pavadinimas Brėž. Nr. Lapo. Nr. Titulinis lapas Projekto dokumentų žiniaraštis ( Turinys) Pastato techno-ekonominiai rodikliai 3 Aiškinamasis raštas 4-4 Bendrojo plano brėžinys iki 5m 5 Įsakymas dėl apie ha teritorijos tarp Ukmergės ir Eitminų gatvių detaliojo plano sklypų nr., nr. ir nr sprendinių koregavimo tvirtinimo, Detalusis planas. Sprendinių ruošinys. Apie ha teritorijos tarp Ukmergės ir Eitminų gatvių detaliojo plano (Reg. Nr.7844) sprendinių koregavimas žemės sklypuose Ukmergės g. 3 (K/Nr. /:74) ir Ukmergės g (K.Nr./:7) žemės sklype Pavilionių k. (K/Nr. /:939). Objekto vieta 9 Situacijos schema Sklypo planas - aukšto planas Cokolinio aukšto planas 3 Pirmo aukšto planas 4 Tipinio aukšto planas 5 Stogo planas 6 Pjūvis - 7 Pjūvis - 8 Fasadas tarp ašių X-G 9 Fasadas tarp ašių -4 3 Fasadas tarp ašių G-X 3 Fasadas tarp ašių 4-3 Fasado detalė 33 Pastato vizualizacijos Interjero vizualizacijos ETAPAS Objektas: Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3, Vilniaus m. Nauja statyba. Projekto dokumentų žiniaraštis 8/8/-6AS LAPAS LAPŲ PSL. Nr.

4 Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3, Vilnius. Statybos projektas Detalaus plano nustatyti sklypo reglamentai Projektuojamo pastato techno-ekonominiai rodikliai Sklypo plotas 87 m² Sklypo plotas 87 m² Naudojimo būdas Komercinės paskirties objektų teritorijos (K) Naudojimo būdas Komercinės paskirties objektų teritorijos (K) Pastatų aukštų skaičius a Pastatų aukštų skaičius 7(+cokolinis) aukštai Statinių aukštis nuo žemės 35m Statinių aukštis nuo žemės 33,5m paviršiaus paviršiaus Statinių absoliutinė 4,m Statinių absoliutinė 9,5m altitudė altitudė Antžeminio užstatymo 4% Antžeminio užstatymo 4% tankis tankis Užstatymo intensyvumas,8 Užstatymo intensyvumas, Priklausomų želdynų ir želdinių teritorijos dalis 5% Priklausomų želdynų ir želdinių teritorijos dalis 5% 8 m² Antžeminis užstatymo 3488 m² plotas Pastato bendras 7 38 m² antžeminis plotas Pastato bendras 74 m² požeminis plotas Parkavimo vietų skaičius 46 Energetinio naudingumo klasė A+ UAB KŪRYBINĖ GRUPĖ Direktorius: Remigijus Bimba

5 AIŠKINAMASIS RAŠTAS ETAPAS Objektas: Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3, Vilniaus m. Nauja statyba. Aiškinamasis raštas 8/8/-6AS LAPAS LAPŲ PSL. NR.

6 AIŠKINAMASIS RAŠTAS TURINYS. DALIS Bendrieji duomenys Sklypo planas. Esama padėtis Sklypo plano projektiniai sprendiniai Architektūriniai - statybiniai sprendiniai Planiniai sprendiniai Pastato energetinis naudingumas KONSTRUKCIJŲ DALIS INŽINERINĖ DALIS Vandentiekis, buities ir lietaus nuotekų šalinimas Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas Elektrotechnika Elektroniniai ryšiai Gaisrinės signalizacijos sistema Apsauginės signalizacijos sistema Vaizdo stebėjimo sistema Automatinė gaisrų gesinimo sistema... ETAPAS Objektas: Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3, Vilniaus m. Nauja statyba. Aiškinamasis raštas 8/8/-6AS LAPAS LAPŲ PSL. NR.

7 DALIS. Bendrieji duomenys Projektuojamas Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3, Vilniaus m. Nauja statyba. (Kad. Nr. /:3). Ypatingas statinys. Sklypo kadastrinis numeris bei adresas buvo pakeistas į Eitminų g. 3, Vilniaus m., (Kad. Nr. /:3), apjungus sklypus Ukmergės g. 3 (Kad. Nr. /:74), Ukmergės g. 36 (Kad. Nr. /:7), žemės sklypas Pavilionių k. (Kad. Nr. /:939) pagal Vilniaus miesto Savivaldybės patvirtintą detalųjį planą (Reg. Nr. T8334). Projektiniai pasiūlymai rengiami remiantis šiais dokumentais: -Užsakovo pateikta projektavimo užduotimi, -Vilniaus miesto bendruoju planu, -Detaliuju planu Apie ha teritorijos tarp Ukmergės ir Eitminų gatvių detaliojo plano sklypų Nr., Nr. ir Nr. 3 sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu Detalaus plano nustatyti sklypo reglamentai:. Sklypo plotas 87 m². Žemės naudojimo būdas Komercinės paskirties objektų teritorijos (K) 3. Pastatų aukštų skaičius a 4. Statinių aukštis nuo žemės paviršiaus 35m 5. Statinių aukščio absoliutinė altitudė 4,m 6. Antžeminis užstatymo tankis 4% 7. Užstatymo intensyvumas,8 8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijos dalis 5% Projektuojamo pastato bendrieji rodikliai. Sklypo plotas 87 m². Pastatų aukštų skaičius 7(+cokolinis) aukštai 3. Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus 33,5m 4. Statinio aukščio absoliutinė altitudė 9,5m 5. Antžeminis užstatymo plotas 3488 m² 6. Pastato antžeminės dalies plotas 738 m² 7. Pastato požeminės dalies plotas 74 m² 8. Bendras pastato plotas 46 m² 9. Antžeminis užstatymo tankis 4%. Užstatymo intensyvumas,. Parkavimo vietų skaičius 46 vietos. Priklausomų želdynų plotas 8 m² 3. Energetinio efektyvumo klasė A+. Sklypo planas. Esama padėtis. ETAPAS Objektas: Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3, Vilniaus m. Nauja statyba. Aiškinamasis raštas 8/8/-6AS LAPAS LAPŲ PSL. NR. 3

8 Projektuojamo pastato sklypas yra šiaurinėje miesto dalyje, Eitminų g. 3. Sklypo plotas 87 m². Esamos kvartalo teritorijos užstatymas nevienalytis. Šiuo metu sklypas naudojamas neracionaliai ir neturi jokios išliekamosios vertės..3 Sklypo plano projektiniai sprendiniai Remiantis detaliuoju planu sklype projektuojamas 7 aukštų administracinis pastatas su cokoliu ir uždara požemine automobilių stovėjimo aikštele, kurioje telpa 348 automobilių. Į automobilių stovėjimo aikšteles numatomi du įvažiavimai/išvažiavimai. Vienas iš pietvakarių (iš Eitminų g.), kitas iš šiaurės rytų pusės. Šalia pastato numatomos atviros automobilių stovėjimo aikštelės, kuriose projektuojamos 78 automobilių stovėjimo vietos. Iš jų 9 vietos projektuojamos gretimame sklype, Bieliūnų ir Ukmergės gatvių sankirtoje, (kad. Nr. /:967) Vilniaus m., gavus sklypo savininkų sutikimą. Pagrindinis įėjimas į pastatą pietryčių pusėje. Pastatą sudaro du tūriai, susijungiantys cokolinio aukšto lygyje. Projektuojamo administracinio pastato pietryčių pusėje šalia prekybos centro Rimi Domus Pro projektuojama aikštė-skveras, kuriame numatomi želdynai, aktyvaus laisvalaikio, bei poilsio zonos su suoliukais, žaidimų aikštele. Pėsčiųjų takai prie sklypo ribų įrengiami iš betono trinkelių dangos sujungiant juos su miesto pėsčiųjų takais. Takai projektuojami taip, kad žmonės su negalia galėtų jais laisvai ir saugiai judėti. Dalis požeminės automobilių stovėjimo aikštelės ir sklypo teritorijos projektuojama ir įrengiama gretimame sklype, Bieliūnų ir Ukmergės gatvių sankirtoje, (kad. Nr. /:967) Vilniaus m. Vadovaujantis STR..:4 "Visuomeninės paskirties statiniai" išlaikomi norminiai atstumai nuo projektuojamo pastato iki sklypo ribų. Automobilių stovėjimo vietų poreikio skaičiavimai Automobilių poreikis skaičiuojamas pagal STR.4.4:7 STATINIO PROJEKTAVIMAS, projekto ekspertizė (8 priedo) p ir STR.6.4:4 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai sk.xiii. p.7. (3 lentelės) reikalavimus. Patalpų paskirtis Mato vienetas Reglamentuojamas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius pagal STR.6.4:4 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai Reikiamas automobilių kiekis vnt. Administracinės paskirties pastatai 39 kv.m vieta 5 kv.m pagrindinio ploto 49 Maitinimo paskirties patalpos 4 kv.m vieta 5 kv.m salės ploto 6 Viso reikalinga: 45 vietos Automobiliai statomi požeminėje automobilių saugojimo aikštelėje 348 automobiliai. Šalia pastato projektuojamos atviros, 78 vietų automobilių stovėjimo aikštelės. Iš jų 9 vietos ETAPAS Objektas: Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3, Vilniaus m. Nauja statyba. Aiškinamasis raštas 8/8/-6AS LAPAS LAPŲ PSL. NR. 4

9 projektuojamos gretimame sklype, Bieliūnų ir Ukmergės gatvių sankirtoje, (kad. Nr. /:967) Vilniaus m., gavus sklypo savininkų sutikimą. Viso suprojektuota - 46 automobilių stovėjimo vietos. Požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje numatytos 43 elektromobilių įkrovimo ir stovėjimo vietos. Žmonėms su negalia suprojektuota 7 parkavimo vietų (4% nuo viso suprojektuotų 46 automobilių parkavimo vietų)..4 Architektūriniai - statybiniai sprendiniai Siekiant kontekstualaus užstatymo, projektuojamas modernus administracinės paskirties pastatas suskaidomas į du tūrius, kurie savo aukštingumu neišsiskiria nuo gretimų pastatų. Septynių aukštų (33,5m) pastato absoliutinė altitudė - 9,5m. Pastato fasadai derės prie susiformavusio kvartalo koncepcijos. Fasadai projektuojami iš surenkamos 3 stiklų fasadinės sistemos su ritmiškai sudėliotais vertikaliais aliuminio profiliais. Kurie suteikia tvarkingą modernią ir reprezentatyvią pastato išraišką..5 Planiniai sprendiniai Patekimas į projektuojamą pastatą numatomas iš pietryčių pusės, kur suprojektuotas kiemas su parkeliu. Patekus į cokolio aukšte esantį bendrą holą, kuris jungia du atskirus tūrius, žmonių srautas pasiskirsto į pastato A ir B korpusus. Kiekvieno korpuso aukštai pasiekiami per vidurį išdėstytais liftų ir laiptinių branduoliais. Liftu ar laiptais pakylama į bendrą aukšto holą, iš kurio patenkama į biurus. Taip pat galima nusileisti į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę. Cokolio aukšte numatyta atviro tipo kavinė, vienu metu aptarnaujanti 5 žmonių, vietų konferencijų salė, komercinės patalpos, techninės patalpos ir uždara automobilių stovėjimo aikštelė..6 Pastato energetinis naudingumas Pastato energetinio naudingumo klasė A+, triukšmo apsaugos klasė C. ETAPAS Objektas: Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3, Vilniaus m. Nauja statyba. Aiškinamasis raštas 8/8/-6AS LAPAS LAPŲ PSL. NR. 5

10 KONSTRUKCIJŲ DALIS Statinio laikančiųjų konstrukcijų pagrindiniai parametrai yra tokie: forma plane - stačiakampio formos; gabaritai plane (rūsio) - išilgine kryptimi apie 3 m ir skersine apie 7 m; ašių sistema - stačiakampė; ašių skaičius - 8 skersinės bei išilginės pagrindinės ašys; deformacinių blokų skaičius - 8 temperatūriniai-deformaciniai blokai; aukštis nuo nulinės altitudės - 33,5 m (didžiausias); pamatai - gręžtiniai poliai ir polių grupės apjungtos rostverkais; rūsio ir cokolinio aukšto sienos - monolitinio gelžbetonio sienutės su piliastrais ir gręžtinių polių sienutės Lifto šachtų ir laiptinių sienos - surenkamų g/b konstrukcijų, naudojamos, kaip pastatų standumo branduoliai. Kolonos - surenkamų g/b konstrukcijų. perdangų konstrukcijos - surenkamos kiaurymėtos gelžbetoninės plokštės ant metalinių HSQ ir/arba DEABEAM rygelių; surenkamų perdangų aukštis -, 65, 3 mm; Statinio konstrukcinė sistema - karkasinė-sieninė (monolitinio gelžbetonio surenkamos plokštės, kolonos ir sienos, metaliniai rygeliai). Visas pagrindines vertikalias apkrovas atlaiko kolonos ir sienos. Horizontalias apkrovas nuo grunto atlaiko gręžtinių polių sienutės ir/arba monolitinės sienutės su piliastrais. Horizontalias apkrovas nuo vėjo atlaiko lifto šachtų ir laiptinių surenkamos g/b sienos, kurios formuoja standumo branduolius. Standumo branduoliai užtikrina pastato erdvinį standumą. Gelžbetoninės sienos su pamatais jungiamos lanksčiai. Gelžbetoninės kolonos su pamatais jungiamos standžiai. Gelžbetoninės perdangų plokštės atremiamos ant metalinių HSQ ir/arba DEABEAM rygelių. Kiekvieno aukšto perdangų plokštės formuoja standžius horizontaliuosius diskus, kurių atramos yra vertikalieji standumo elementai. Pastato rūsys sudalintas į 8 temperatūrinius-deformacinius blokus. Aukštuminės pastato dalys atskiriamos nuo rūsio ir cokolinio aukšto deformacinių blokų sėdimo-deformacinėmis siūlėmis. Ant dalies rūsio perdangų projektuojama viešos erdvės ir parkavimo aikštelės, ant kurių, gaisro metu, gali užvažiuoti gaisrinės mašinos. Fasado sistemos tvirtinamos prie perdangų kraštų arba rygelių. Nelaikančios sienos su aukščiau esančia perdanga jungiasi per kompensacinį tarpą užpildytą montažinėmis A degumo klasės putomis arba akmens vata. Nelaikančios atitvarinės sienos įrengiamos iš lengvo tipo g/k sl. plokščių su mineralinės vatos užpildu. Visi konstrukciniai sprendimai turi atitikti patvirtintiems architektūros sprendimams ir suderinti su pastato statytoju. Projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų pagal reikalavimus. ETAPAS Objektas: Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3, Vilniaus m. Nauja statyba. Aiškinamasis raštas 8/8/-6AS LAPAS LAPŲ PSL. NR. 6

11 3 INŽINERINĖ DALIS ETAPAS 3. Vandentiekis, buities ir lietaus nuotekų šalinimas. Vanduo pastatui bus tiekiamas iš miesto vandentiekio tinklų (UAB Vilniaus vandenys, TS Nr.PS 8-786). Vandens apskaitos mazge numatoma pagrindinė vandens apskaita. Kiekvienam nuomininkui projektuojama atskira subabonentinė apskaita šaltam vandeniui. Restoranui numatoma atskira subabonentinė apskaita. Karštas vanduo restoranui ruošiamas centriniame šilumos mazge. Visuose biuro aukštuose san.mazgų grupėse, virtuvėlėse projektuojami tūriniai elektriniai vandens šildytuvai. Vidaus buitinio šalto vandentiekio magistraliniai tinklai ir stovai projektuojami iš izoliuotų plastikinių vamzdžių. Atšakos į sanitarinius prietaisus, iš daugiasluoksnių vamzdžių ir jų presuojamų jungimo detalių, skirtų geriamajam vandeniui. Vandens paskirstymo sistema iki sanitarinių prietaisų numatyta šakotinė. Buities ir lietaus nuotekos iš pastato išvedamos į miesto tinklus (UAB Vilniaus vandenys TS Nr.PS 8-786, UAB Grinda TS Nr.8/9). Buitinės nuotekynės stovai projektuojami iš mažatriukšmių vamzdžių, nuotakai (nuo stovo iki prietaiso) iš PVC nuotekų vamzdžių. Buitinių nuotekų vėdinimui ant stogo iškeliami alsuokliai. Nuotekynės pravalymui numatomos pravalos ir revizijos. Buitinių nuotekų stovai tiesiami pro visus aukštus vienodo skersmens ir iškeliami virš stogo,3 -,5m. Nuotekų stovai projektuojami paslėptai, pastato inžinerinėse šachtose. Sanitarinių prietaisų nuotakai projektuojami paslėptai pastato sienų ir grindų konstrukcijose. Buitinių nuotekų vamzdynai palubėje izoliuojami akmens vatos kevalais apsaugai nuo triukšmo. Sanitariniai prietaisai parenkami mažo vandens sunaudojimo. Restorano nuotekų valymui numatoma riebalų gaudyklė, kuri bus montuojama atskiroje patalpoje parkinge. Lietaus nuotekų tinklai projektuojami iš PVC slėginių nuotekų vamzdžių. Lietaus nuotekų stovai izoliuojami nuo rasojimo. Maksimalus leistinas triukšmas į patalpą 6dB. Lietaus vanduo nuo plokščių stogų vidinio nuvedimo sistemoje surenkamas į įlajas su šildymo kabeliais, o po to vidiniais stovais nusileidžia į parkingo aukštą, stovai apjungiami ir nuvedami į lietaus vandens rezervuarą. Stogo įlajos turi praleisti skaičiuotiną lietaus nuotekų debitą. Vienos stogo įlajos DN maksimalus našumas 7,5-7.7 l/s. Kondensatas nuo vėsinimo ir drėkinimo įrenginių numatomi atskiri stovai. Kondensatas pajungiamas į buitinių nuotekų sistemą per sifoną. 3. Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas Patalpų šildymui numatomos sistemos nuo miesto šilumos tinklų (AB Vilniaus šilumos tinklai, TS Nr.83) ir šilumos siurbliai (oras-oras). Šilumos siurblių sistema trivamzdė freoninė sistema (VRV tipo). Projektuojama dvivamzdė kolektorinė šildymo sistema. Šildymo prietaisai pastatomi radiatoriai. Nuo šilumos siurblių patalpos šildomos iki lauko oro temperatūros -8oC. Kai lauko oro temperatūra krenta žemiau patalpos šildomos nuo miesto šilumos tinklų. Šilumą nuo šilumos siurblių į patalpas tiekiama per kasetinius kondicionierius; šildymo sistemoje nuo miesto šilumos tinklų numatomi pastatomi radiatoriai. Magistraliniai vamzdynai, stovai ir kolektoriai projektuojami iš plieninių vamzdžių. Paskirstymo vamzdynai nuo kolektorių iki šildymo prietaisų daugiasluoksniai plastikiniai vamzdžiai. Jungtys presuojamos arba užspaudžiamos, srieginiai vamzdžio sujungimai nenaudojami. Kiekvienam nuomininkui projektuojama atskira subabonentinė apskaita. Patalpų vėdinimui projektuojamos mechaninės vėdinimo sistemos. Numatomi vėdinimo įrenginiai su rotaciniais rekuperatoriais (našumas ne mažiau kaip 8%), vandeninėmis oro pašildymo Objektas: Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3, Vilniaus m. Nauja statyba. Aiškinamasis raštas 8/8/-6AS LAPAS LAPŲ PSL. NR. 7

12 sekcijomis, freoninėmis oro vėsinimo sekcijomis. Prie vėdinimo įrenginių numatomi oro drėkintuvai. San.mazgų vėdinimui projektuojamos atskiros vėdinimo sistemos. Administracinių patalpų vėsinimui projektuojamos freoninės oro kondicionavimo sistemos. Vėsinimo sistemos prietaisai kasetiniai kondicionieriai. Šaltis į patalpas tiekiamas nuo projektuojamų šilumos siurblių. Serverinių vėsinimui projektuojamos atskiros freoninės oro kondicionavimo sistemos, veikiančios prie žemų išorės lauko oro temperatūrų. Prie pagrindinių įėjimų projektuojamos oro užuolaidos. 3.3 Elektrotechnika. Elektros energijos tiekimas objektui numatomas pagal AB ESO prisijungimo sąlygas Nr.TS Komercinė apskaitą numatoma TP. Subapskaitos numatomos: Kiekvienam nuomininkui; Parkingui; Išoriniam apšvietimui; Bendrųjų patalpų apšvietimui; Vėdinimo įranga; Šaldymo įranga; Liftai; Parkavimo stotelės; Likę bendrieji poreikiai. Visi energijos skaitikliai pritaikyti prijungimui prie duomenų nuskaitymo sistemos integruotos į PVS. Pastate numatoma įvadinė elektros energijos paskirstymo spinta, kuri užmaitinta tiesiai nuo transformatorinės pastotės,4kv skirstyklos. Į kiekvieną įvadinį skydą turi ateiti ne mažiau kaip po kabelius (nuo skirtingų transformatorinės pastotės,4kv šynų sekcijų). Įvadiniai įrenginiai numatomi galimai arčiau apkrovos centro. Avariniam įvadiniam skydui projektuojami du nepriklausomi įvadai su automatine rezervo įjungimo sistema (ARĮ). Dingus maitinimui bent viename iš įvadų, visi įrenginiai automatiškai turi būti pajungti prie įvado su maitinimu. Dingus maitinimui abiejuose įvaduose, prie skydo turi būti pajungtas rezervinis maitinimo šaltinis - dyzelinis generatorius. Visuose skyduose numatomas %- 3% vietos rezervas. I kategorijos vartotojams numatoma įrengti dyzelinį generatorių. I kategorijos vartotojai: Gaisrinės signalizacijos sistema; Gesinimo sistema; Avarinis evakuacinis apšvietimas; Dūmų šalinimo sistema; Priešgaisrinis liftas; Kitos sistemos, kurioms reikia užtikrinti elektros maitinimą saugiam pastato eksploatavimui. ETAPAS Objektas: Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3, Vilniaus m. Nauja statyba. Aiškinamasis raštas 8/8/-6AS LAPAS LAPŲ PSL. NR. 8

13 Magistraliniai ir įvadiniai kabeliai iki 6mm projektuojami varinėmis gyslomis, didesnio skerspjūvio kabeliai projektuojami aliumininėmis gyslomis. Visi kabeliai turi atitikti priešgaisrines ir elektrotechnines normas ir standartus. Elektros šachtoje įrengiamas apskaitos skydelis su nuomininkų elektros subapskaitos prietaisais. Kai neaiškus nuomininkų skaičius projektuojamos keturios apskaitos aukšte. Nuomininkų paskirstymo skydeliai įrengiami nuomininkų patalpose. Bendruoju atveju darbo vietoje įrengiami + elektros lizdai ir vienas xrj45 ryšių lizdas. Elektros maitinimas lizdams atskiriamas nuomininko paskirstymo skydelyje. Apšvietimui numatomi LED tipo šviestuvai. Apšviestumas patalpose: Pagrindinis fojė, vestibiuliai 3lx; Darbo vietos 5 lx; Laiptinės koridoriai 5 lx; WC, pagalbinės patalpos lx; Techninės patalpos, poilsio zonos 3 lx. Bendrųjų patalpų apšvietimo valdymas. Evakuacinėse laiptinėse apšvietimas valdomas judesio jutikliais. Koridoriuose, liftų holuose ir parkinge darbo metu pastoviai įjungti avariniai šviestuvai, likę šviestuvai valdomi judesio jutiklių pagalba. Ne darbo metu avariniai šviestuvai išjungiami. WC apšvietimas valdomas judesio jutikliais. Visas bendrųjų patalpų apšvietimo valdymas prijungiamas prie PVS. Įrengiamas aktyvinis žaibolaidis. 3.4 Elektroniniai ryšiai Rūsyje numatoma patalpa pastato silpnų srovių sistemų ir ryšių tinklų operatorių įrangai ir ryšių spintoms. Numatomos vertikalios trasos į kiekvieną aukštą ir vieta ryšių operatorių atsišakojimo įrangai įrengti. Numatoma 6 kategorijos kompiuterinio tinklo sistema. Darbo vietose numatomos vieno tipo kompiuterinio tinklo rozetės su vnt RJ45 kištukiniais 6 kategorijos lizdais, iš kurių abu skirti kompiuterio pajungimui. Tinklas yra universalus, tai yra jis gali būti naudojamas tiek skaitmeninių telefonų (analoginiu pajungiamu pačių vartotoju su perėjimo kištukais), tiek kompiuterių pajungimui, tiek skaitmeninės televizijos pajungimui. ETAPAS 3.5 Gaisrinės signalizacijos sistema. Pastate numatoma automatinė adresinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. GSS tinklą sudaro automatiniai detektoriai, ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai, signalizavimo įranga ir kitų elektrotechninių įrenginių valdymo, bei signalų priėmimo moduliai. Visi gaisro signalizacijos sistemos detektoriai suskirstomi į atitinkamas logines zonas, atsižvelgiant į evakuacinių kelių išdėstymą, dūmų šalinimo sistemos zonas bei pastato architektūrinį planą. GASS centralės numatomos apsaugos patalpoje pirmame aukšte. Adresinė GASS sistema ir priešgaisriniai detektoriai numatyti visose patalpose, kur tai būtina pagal "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių" reikalavimus. Patalpose, gaisro židinio Objektas: Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3, Vilniaus m. Nauja statyba. Aiškinamasis raštas 8/8/-6AS LAPAS LAPŲ PSL. NR. 9

14 užfiksavimui montuojami optiniai dūminiai, šilumos gaisriniai detektoriai. Prie evakuacinių išėjimų, koridoriuose montuojami ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai. Pastate numatoma 3-o tipo perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema. Saugykloje numatoma -o tipo įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema. Pranešimui apie gaisrą projektuojama viešo ĮGS sistema, kuri gali transliuoti muziką bei kitus žodinius pranešimus. Garsiakalbiai numatomi visame pastate, išskyrus: remiantis LST EN 6849 ĮG gali būti neįrengiama patalpose kur tikėtinas tik trumpas žmonių buvimas arba žmonių tose patalpose išvis nebūna. ĮG nenumatoma mažose sanitarinėse patalpose, mažose techninėse patalpose, valytojų, sandėliukų ir kt. nereikšmingose patalpose. 3.6 Apsauginės signalizacijos sistema Saugomi plotai: Visi patekimai į pastatą; Visos techninės patalpos; Visas pirmo aukšto perimetras; Patekimai į nuomininkų patalpas. Apsaugai naudojami judesio, stiklo dūžio ir magnetiniai jutikliai. Centrinis pultas montuojamas recepcijoje. Išplėtimo moduliai montuojami ryšių šachtoje. Jei nėra aiškus nuomininkų skaičius aukšte priimama, kad bus keturi. Patekimas į nuomininkų patalpas apsaugomas magnetiniais kontaktais, o pagrindinis patekimas, prie kurio montuojamas apsauginės signalizacijos pultelis, dar ir judesio jutikliu. Kontroliuojami įėjimai: Visi įėjimai į pastatą; Įvažiavimai ir išvažiavimai iš pastato; Įėjimai į technines patalpas; Pagrindiniai įėjimai į nuomininkų patalpas. Turi būti numatyta atskiroms įeigos kontrolės zonoms dirbti pagal laiko režimo programas (vienu metu durys atviros, kitu kontroliuojamos). Techninėse patalpose įeigos kontrolės pagalba atjungiama ir įjungiama apsauginė signalizacija. Aukšte, kuriame neaiškus nuomininkų skaičius įrengiama keturių durų kontrolės sistema. Užrakinimui naudojamos elektros sklendės ir elektros magnetai. Įvažiavimui ir išvažiavimui iš parkingo suprojektuoti automobilių numerių nuskaitymo sistemą. Sistemoje turi būti galimybė operatyviai keisti įleidžiamų automobilių duomenis. ETAPAS 3.7 Vaizdo stebėjimo sistema Numatoma IP kamerų vaizdo stebėjimo sistema. Zonos, kuriose stebėjimo kameros: Pastato perimetras ir prieigos; Visi patekimai į pastatą; Objektas: Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3, Vilniaus m. Nauja statyba. numatomos vaizdo Aiškinamasis raštas 8/8/-6AS LAPAS LAPŲ PSL. NR.

15 Parkingas; Cokolinio aukšto holas; Visi liftų holai; Bendri aukštų koridoriai. Vaizdo stebėjimo sistemos įrašymo įrenginiai montuojami ryšių patalpoje. Vaizdo stebėjimo monitoriai montuojami recepcijoje. Visos kameros numatomos diena/naktis tipo, esant mažam apšviestumui persijungiančios į juodai/balto vaizdo ir didesnio jautrumo režimą. Kelio užtvaro/ vartų valdymo sistema numatoma iš spalvotos diena nakties IP kameros, analizatoriaus, skaitmeninio įrašymo įrenginio ir valdymo kompiuterio su programa. 3.8 Automatinė gaisrų gesinimo sistema Automobilių saugyklose projektuojama sprinkerinė gesinimo sistema pagal OH kategorijos reikalavimus. Gesinimas vykdomas ne mažesniu kaip 5, mm/min intensyvumu į 8 m² normatyvinį plotą. Vienu sprinkleriu saugomas plotas neturi viršyti m². Administraciniame pastate projektuojama sprinkerinė gesinimo sistema pagal OH kategorijos reikalavimus. Gesinimas vykdomas ne mažesniu kaip 5, mm/min intensyvumu į 7 m² normatyvinį plotą. Vienu sprinkleriu saugomas plotas neturi viršyti m². Patalpose kuriose numatoma įrengti pakabinamas lubas, kurios suformuoja didesnę kaip,8 m aukščio erdvę, virš pakabinamų lubų turi būti numatomas sprinklerinis gesinimas, kurio hidrauliniai projektavimo kriterijai parenkami pagal vidutinio pavojaus klasės pirmą grupę OH. Gaisriniai čiaupai automobilių saugykloje pajungiami nuo atskiro sauso, žiedinio tinklo, per sklendes su elektros pavaromis. Administraciniame pastate nuo šlapio tipo sprinklerinės gesinimo sistemos magistralinių vamzdynų. Čiaupai išdėstomi.35 m aukštyje prie išėjimų bei kolonų. Gesinimas vykdomas dviem čiurkšlėmis, ne mažesniu intensyvumu kaip 6 l/min. Vandeniui tiekti naudojamos m ilgio, 5mm skersmens plokščiosios žarnos, kurių purkštuko skersmuo ne mažesnis kaip mm. Minimalus projektuojamos gesinimo sistemos laikas numatomas ne mažesnis kaip 6 min. ETAPAS Objektas: Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3, Vilniaus m. Nauja statyba. Aiškinamasis raštas 8/8/-6AS LAPAS LAPŲ PSL. NR.

16 OBJEKTO VIETA PATV. Administracinis pastatas (7.) A. Tumėno g. 4-5, Vilnius, tel , faks. 7934, 537 PV N. Podpriatov A 4 R. Bimba 8/8/- 6 AS BENDROJO PLANO BRĖŽINYS iki 5

17

18

19

20 Ukmergės g. Projektuojamas pastatas PATV. Administracinis pastatas (7.) A. Tumėno g. 4-5, Vilnius, tel , faks. 7934, 537 PV N. Podpriatov A 4 R. Bimba 8/8/- 6 AS OBJEKTO VIETA

21 PROJEKTUOJAMAS OBJEKTAS VAKARINIS APLINKELIS PERKUNKIEMIO G. EITMINŲ G. UKMERGĖS G. PERKUNKIEMIS BIELIŪNŲ G. FABIJONIŠKĖS PAŠILAIČIAI PAVILIONIŲ G. GABIJOS G. PATV. Administracinis pastatas (7.) A. Tumėno g. 4-5, Vilnius, tel , faks. 7934, 537 PV N. Podpriatov A 4 R. Bimba 8/8/- 6 AS SITUACIJOS SCHEMA

22 Sutartinis žymėjimas: Įvažiavimas į požeminę auto. stovėjimo aikšt. P Eksplikacija:. Projektuojamas pastatas.. Projektuojama aikštė Poilsio zona. Poilsio zona.3 Vaikų žadimų aikštelė.4 Lauko treniruoklių zona.5 Krepšinio zona 3. Auto. stovėjimo aikštelė 43vt. 4. Auto. stovėjimo aikštelė 36vt Pagrindinis įėjimas Prekybos centras su perspektyviniu pasažo ir komercinių patalpų išplanavimu Transformatorinė PATV. Administracinis pastatas (7.) A. Tumėno g. 4-5, Vilnius, tel , faks. 7934, 537 PV N. Podpriatov A 4 R. Bimba 8/8/- 6 AS SKLYPO PLANAS M:5

23 4,4 8,5 6,3 6, 6, 6, 8,5 % 8,5 % 6,3 8,5 8,5 5,75 6, 4,4 8,5 8,5 8,5 8, 8, 8, 7, 4,4 8, 8, 6, 6, 8, 7, 4,4 A B C D E F G H A B C D E F G H I 7,95 7,95 5,35 5,35 7,95 7,95 5,4 5,4 7,95 7,95 5,35 5,35 7,95 7,95 8, 8, 8, J N 8 TP TP 9 A A A 7 A 6 TP TP 3 TP , TP 5 6, , A 7,95 7,95 5,35 5,35 7,95 7,95 5,4 5,4 7,95 7,95 5,35 5,35 7,95 7,95 8, 8, 8, B C D E F G H A B C D E F G H I NR. PATALPŲ EKSPLIKACIJA Pavadinimas Plotas,m². Liftų holas 7 m. Koridorius 5 m 3. Liftų holas 4. Koridorius 7 m 8 m 5. Techninė patalpa m 6. Techninė patalpa m 7. Techninė patalpa 4 m 8. Techninė patalpa 5 m 9. Techninė patalpa 3 m. Techninė patalpa 33 m. Techninė patalpa m. Auto. stovėjimo aikštelė 759 m PATV. Administracinis pastatas (7.) A. Tumėno g. 4-5, Vilnius, tel , faks. 7934, 537 PV N. Podpriatov A 4 R. Bimba 8/8/- 6 AS - AUKŠTO PLANAS J BENDRAS PLOTAS *8 PARKAVIMO VIETOS 73 m

24 Konteinerių vieta A B C 7,95 D 7,95 5,35 E 5,35 F 7,95 G 7,95 H 5,4 A 5,4 B 7,95 C 7,95 D 5,35 E F 5,35 7,95 G 7,95 A 4,4 A A 7, A 7 35,4 8,5 % 8, ,5 % 8, , Pagrindinis įėjimas 4 3 Įėjimas į parduotuvę 7 Įvažiavimas į požeminę auto. stovėjimo aikštelę ±, = 86, 4 PATALPŲ EKSPLIKACIJA NR. 7,95 A 7,95 B 5,35 C 5,35 D 7,95 E 7,95 F 5,4 G 96,85 H 5,4 7,95 A 7,95 B 5,35 C 5,35 7,95 D E 7,95 F G Plotas,m² Pavadinimas 68 m 37 m 9 m 87 m 6 m 47 m 87 m m 9 m 4 m 3 m 57 m 56 m 3 m 9 m 4 m 55 m Holas Kavinė Holas Komercinės patalpos Virtuvė Konferencijų salė Komercinės patalpos WC TP patalpa Dviračių patalpa Laiptinė Laiptinė Laiptinė Laiptinė TP patalpa Dviračių patalpa Auto. stovėjimo aikštelė 36 m BENDRAS PLOTAS Transformatorinė PATV. A. Tumėno g. 4-5, Vilnius, tel , faks. 7934, 537 PV A 4 N. Podpriatov R. Bimba Administracinis pastatas (7.) 8/8/- 6 AS COKOLINIO AUKŠTO PLANAS

25 8, 6,4 8, 8, 8, 8, 8, 4,,5,5,5 5,5 4,5 5,5 N A 7,95 B 7,95 C D 4,5 5,35 5,35 E 7,95 F 7,95 G,8 A 7,95 B 7,95 C D 4,5 5,35 5,35 E 7,95 F 7,95 G 3 3 B KORPUSAS +4,8 A KORPUSAS +4, PATALPŲ EKSPLIKACIJA NR. Pavadinimas A KORPUSAS. BIURAS Plotas,m² 53 m A 7,95 7,95 5,35 5,35 7,95 7,95 7,95 7,95 5,35 5,35 7,95 7,95 43,55 9,75 43,55 B C D E F G A B C D E F G. BIURAS 53 m 3. BIURAS 4 m 4. BIURAS 4 m 5. LIFTŲ HOLAS 8 m. BIURAS. BIURAS B KORPUSAS 53 m 53 m 3. BIURAS 4 m 4. BIURAS 4 m 5. LIFTŲ HOLAS 8 m *36 PARKAVIMO VIETOS ANŽEMINĖJE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖJE/ PARKING PLACES PATV. Administracinis pastatas (7.) A. Tumėno g. 4-5, Vilnius, tel , faks. 7934, 537 PV N. Podpriatov A 4 R. Bimba BENDRAS PLOTAS 8/8/- 6 AS AUKŠTO PLANAS. 4 BIURAI 3 m

26 8, 8, 8, 8, 8, 8, A B C D E F G A B C D E F G 7,95 7,95 5,35 5,35 7,95 7,95 7,95 7,95 5,35 5,35 7,95 7,95 PATALPŲ EKSPLIKACIJA NR. Pavadinimas A KORPUSAS. BIURAS Plotas,m² 53 m. BIURAS 53 m BIURAS 4 m 4. BIURAS 4 m 3 B korpusas A korpusas LIFTŲ HOLAS 8 m B KORPUSAS. BIURAS 53 m. BIURAS 53 m 3. BIURAS 4 m 4. BIURAS 4 m 5. LIFTŲ HOLAS 8 m 4 4 BENDRAS PLOTAS 3 m 7,95 7,95 5,35 5,35 7,95 7,95 7,95 7,95 5,35 5,35 7,95 7,95 A B C D E F G A B C D E F G PATV. Administracinis pastatas (7.) A. Tumėno g. 4-5, Vilnius, tel , faks. 7934, 537 PV N. Podpriatov A 4 R. Bimba 8/8/- 6 AS TIPINIO AUKŠTO PLANAS

27 N A C D E G 43,55 5,9 5,35 A C D 9,75 5,35 5,9 E G 43,55,8 5,9 5,35 5,35 5,9 8, 8, 8, 6,4 33x5x88 6,4 8, B KORPUSAS 33x5x88 A KORPUSAS 33x5x88 33x5x88 8, 3 8, 3 Saulės kolektoriai Saulės kolektoriai Saulės kolektoriai Saulės kolektoriai 4 4 5,9 5,35 5,35 5,9,8 9,75 43,55 C D E 5,35 5,35 5,9 43,55 A G C D E G A 5, PATALPŲ EKSPLIKACIJA NR. Plotas,m² Pavadinimas A KORPUSAS m 95 m. Techninė patalpa. Stogas B KORPUSAS. Techninė patalpa. Stogas BENDRAS PLOTAS m 95 m PATV. A. Tumėno g. 4-5, Vilnius, tel , faks. 7934, 537 PV A 4 m N. Podpriatov R. Bimba Administracinis pastatas (7.) 8/8/- 6 AS STOGO PLANAS

28 ,78,4,3,,6,3,68 4, 4,,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,, Saulės baterijos +33,5 Saulės baterijos +3, +3, 7A +9, +6,4 6A +5,6 +,8 +, 5A +9, +8,4 4A +5,6 +4,8 3A +, +, A +8,4 +7,6 A +4,8 COK +4, AIKŠTĖ sklypo riba ±, -, -A -,6 -,7-3, -3, sklypo riba A 4,4 7, 8, 8, 8, 8,5 8,5 8,5 4,4 A PATV. Administracinis pastatas (7.) A. Tumėno g. 4-5, Vilnius, tel , faks. 7934, 537 PV N. Podpriatov A 4 R. Bimba 8/8/- 6 AS - PJŪVIS

29 ,4,6,4,6,3 4, 4,,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,,,,,88 +33,5 Saulės baterijos Saulės baterijos +33,5 Saulės baterijos Saulės baterijos +3, +3, +3, +3, +9, +6,4 7A +9, +6,4 7A +5,6 +,8 6A +5,6 +,8 6A +, +9, 5A +, +9, 5A +8,4 +5,6 4A +8,4 +5,6 4A +4,8 +, 3A +4,8 +, 3A +, +8,4 A +, +8,4 A +7,6 +4,8 A +7,6 +4,8 A UKMERGĖS G. +4, ±, COK +4, ±, COK -, sklypo riba -,6-3, -A -,6-3, -A -,7-3, sklypo riba 7,95 7,95 5,35 5,35 7,95 7,95 5,4 5,4 7,95 7,95 5,35 5,35 7,95 7,95 8, 8, 8, A B C D E F G H A B C D E F G H I J PATV. Administracinis pastatas (7.) A. Tumėno g. 4-5, Vilnius, tel , faks. 7934, 537 PV N. Podpriatov A 4 R. Bimba 8/8/- 6 AS - PJŪVIS

30 +33,5=9.5 +3, +6, +,5 +4,45 -, +, 4,4 8,5 8,5 8,5 8, 8, 8, 7, 4,4 4, A A PATV. Administracinis pastatas (7.) A. Tumėno g. 4-5, Vilnius, tel , faks. 7934, 537 PV N. Podpriatov A 4 R. Bimba 8/8/- 6 AS SPALVINIS SPRENDIMAS. FASADAS TARP AŠIŲ 4-A

31 +33,5=9.5 +3, +6, +6, +, 8, I 8, H 7,95 G 7,95 F 5,35 E 5,35 D 7,95 C 7,95 B 5,4 A 5,4 H 7,95 G 7,95 F 5,35 E 5,35 D 7,95 C 7,95,75 B A X 8 9 PATV. A. Tumėno g. 4-5, Vilnius, tel , faks. 7934, 537 PV A 4 N. Podpriatov R. Bimba Administracinis pastatas (7.) 8/8/- 6 AS SPALVINIS SPRENDIMAS. FASADAS TARP AŠIŲ G-A

32 +33,5=9.5 +3, +6, +, +4,45 -, +,5 4,5 4,4 7, 8, 8, 8, 8,5 8,5 8,5 4,4 A A PATV. Administracinis pastatas (7.) A. Tumėno g. 4-5, Vilnius, tel , faks. 7934, 537 PV N. Podpriatov A 4 R. Bimba 8/8/- 6 AS SPALVINIS SPRENDIMAS. FASADAS TARP AŠIŲ A-4

33 +33,5=9.5 +3, +6, +4,8 +,5 +, +, ±,,75 X 7,95 A 7,95 B 5,35 C 5,35 D 7,95 E 7,95 F 5,4 G -, 5,4 H 7,95 A 7,95 B 5,35 5,35 C D 7,95 E 7,95 F 8, 8, G H 3 4 8, I PATV. A. Tumėno g. 4-5, Vilnius, tel , faks. 7934, 537 PV A 4 N. Podpriatov R. Bimba J Administracinis pastatas (7.) 8/8/- 6 AS SPALVINIS SPRENDIMAS. FASADAS TARP AŠIŲ A-G

34 Emaliuotas stiklo paketas Pakabinamos lubos Fasadinės sistemos profilis Emaliuotas stiklo paketas 8 75 Grindys Silikoninė siūlė Stiklo paketas Pakabinamos lubos PJŪVIS Stiklo paketas PLANAS PATV. Administracinis pastatas (7.) A. Tumėno g. 4-5, Vilnius, tel , faks. 7934, 537 PV N. Podpriatov A 4 R. Bimba 8/8/- 6 AS FASADO DETALĖ

35 PATV. Administracinis pastatas (7.) A. Tumėno g. 4-5, Vilnius, tel , faks. 7934, 537 PV N. Podpriatov A 4 R. Bimba 8/8/- 6 AS VIZUALIZACIJA

36 PATV. Administracinis pastatas (7.) A. Tumėno g. 4-5, Vilnius, tel , faks. 7934, 537 PV N. Podpriatov A 4 R. Bimba 8/8/- 6 AS VIZUALIZACIJA

37 PATV. Administracinis pastatas (7.) A. Tumėno g. 4-5, Vilnius, tel , faks. 7934, 537 PV N. Podpriatov A 4 R. Bimba 8/8/- 6 AS VIZUALIZACIJA

38 PATV. Administracinis pastatas (7.) A. Tumėno g. 4-5, Vilnius, tel , faks. 7934, 537 PV N. Podpriatov A 4 R. Bimba 8/8/- 6 AS VIZUALIZACIJA

39 PATV. Administracinis pastatas (7.) A. Tumėno g. 4-5, Vilnius, tel , faks. 7934, 537 PV N. Podpriatov A 4 R. Bimba 8/8/- 6 AS VIZUALIZACIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2 SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS TVIRTINU: E. T. Statytojas/ Užsakovas E. T. Statinio projekto pavadinimas PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - PATIKROS POSTO ( 7.4.) J. TIŠKEVIČIAUS G. 26, VILNIUJE,

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA rojekto pavadinimas ADMINISTRAINĖS ASKIRTIES ASTATAS ANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAAS Statytojas UA STAMEHA Statinio adresas Statybos rūšis ANERIŲ G. 49, VILNIUS (Žemės skl. Kad.Nr. 11/55:91 Vilniaus m.

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

Atliekamų darbų aprašymas

Atliekamų darbų aprašymas OBJEKTAS: Daugiabučiai gyvenamieji namai C5 Pilaitėje, Vilniuje Dalinės apdailos aprašymas pirkėjui Pamatai Pastato laikančiosios konstrukcijos Stogas Poliniai pamatai ir monolitinis gelžbetoninis (g/b)

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p U rchestra, įm.k. 300726445, Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, info@archestra.lt, tel.nr.: 8 612 16476 Vizualizacija: Statinio projekto pavadinimas: Statytojas: Statinio kategorija: Statybos

Detaliau

TURINYS

TURINYS i. Užsakovas UAB ROSMA IR KO Projektuotojas Projektavimo stadija K PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI UAB KURAS Kompleksas Statinys Statinio kategorija Statybos rūšis Projekto dalis Žymuo 19-04/18-PP DEGALINĖS OPERATORINĖS

Detaliau

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė 8-343-92216 www.ugira.lt ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AIKŠTELĖS (UNIKALUS NR. 4400-2934-7433) REKONSTRAVIMO,

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T S S. Daukanto g. 9, -6943 Kazlų Rūda STTYTOJS B PIENO ŽVIGŽDĖS PROJEKTUOTOJS SUTRTIES DINIMS PROJEKTO DINIMS PROJEKTO NUMERIS UB BIO B PIENO ŽVIGŽDĖS FILILO

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 00/00:, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS POJEKTAS UAB ŠIAUĖS EUOPOS INVESTICINIS 009, Olimpiečių g. -, -09 Vilnius ONDAS į.k. Projektuotojas:

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas 419749 Aiškinamasis raštas IDĖJA: Neringa ypatingas kraštas, pasižymintis unikaliu natūraliu ir dirbtiniu kraštovaizdžiu. Čia kaip niekur kitur jaučiamas žmogaus ir gamtos suartėjimas. Nidos turizmo ir

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicijų plano rengėjas UAB Nomine Consult, įm. k. 304493084, adresas Vaižganto g. 8-1, 01108 Vilnius, el. pašto adresas info.lt@nomineconsult.com, telefono Nr. 8-652-44529 DAUGIABUČIO NAMO Žaliųjų

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS 10/0.4 kv ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kva GALIOS TRANSFORMATORIAIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 1. Standartai

Detaliau

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakova

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p.   Statytojas (Užsakova UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-, 4435 Kaunas kodas 362734 tel./faks. +37 37 295636 el.p. info@simper.lt www.simper.lt Statytojas (Užsakovas) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įm.k. 32536989

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni 2016-11-24 Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: 16542 Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žygimantų g. 1/T. Vrublevskio g. Pastatas.

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

Microsoft Word SA AR_

Microsoft Word SA AR_ Projektinių siūlymų AIŠKINAMASIS RAŠTAS (SA) 1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI Normatyviniai dokumentai. Rengiant techninio projekto architektūrinę dalį vadovautąsi šiais normatyviniais dokumentai: 1.

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel./faks. (8 5) 230 5434... DAUGIABUČIO NAMO KĘSTUČIO G. 23A, ŽAGARĖ, JONIŠKIO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT 1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) 461831, Įmonės kodas 147853682, PVM kodas LT478536811, A.s. LT55 704 0600 0267 5047AB SEB bankas Panevėžio filialas, banko

Detaliau

PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d

PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d. protokolu Nr. (2.29.)-6-19/297 (patikslinta Žemės,

Detaliau

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STUDIJA) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI STATYBOS VIETA Malūnų

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

SAMAT

SAMAT s ą m a t a N r. S165 119 Darbų kiekių žiniaraštis N r. S001 Sudaryta 2013.10 kainų lygiu. Kompleksas: Objektas: Žiniaraštis: Pamiškės g. 35, Švepelių k., Klaipėdos r. sav. Gamybos ir pramonės paskirties

Detaliau

FORD EDGE Galioja nuo Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas CO 2 (g/km) Kaina, EUR su PVM Nuolaida Specialioji kaina, EUR su PVM 2

FORD EDGE Galioja nuo Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas CO 2 (g/km) Kaina, EUR su PVM Nuolaida Specialioji kaina, EUR su PVM 2 Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas CO 2 (g/km) su PVM Nuolaida Specialioji kaina, EUR su PVM 2,0 l EcoBlue 238 AG A8 AWD Titanium Dyzelinis 178 51.850 5.390 46.460 2,0 l EcoBlue 238 AG A8 AWD

Detaliau

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio Projektuotojas UAB KUBINIS MTRAS, Į. K. 058598 Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio kategorija Bylos žymuo VIJŲ BUTŲ GYVNAMOJO NAMO IŠAGŲ

Detaliau

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201 OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 2015.05.26 Objekto kodas Objekto pavadinimas Statybos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas 1.2. Statytojas.

Detaliau

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel 3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g.

Detaliau

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty Objektas: Pastato sandėlio (un. nr. 4400-0812-5973) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas Adresas: Kuršelių g. 18, Vytaučių k.,

Detaliau

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel.+37068733211... DAUGIABUČIO NAMO MARIJAMPOLĖS G. 4, GARLIAVA, KAUNO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ

Detaliau

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo organizatorius UAB "Kopų žuvėdra" 2011 m. Žemės sklypo

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

VIRSELIS_119.odt

VIRSELIS_119.odt KOMPLEKSAS VILNIAUS MIESTO ISTORINĖ DALIS, VADINAMA NAUJAMIESČIU (KODAS 33653) VILNIAUS SENAMIESTIS (APSAUGOS POZONIS KODAS 16073) VILNIAUS SENOJO MIESTO VIETA SU PRIEMIESČIAIS (KODAS 25504) OBJEKTAS DAUGIABUTIS

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

LMA Gaisrines saugos taisykles

LMA Gaisrines saugos taisykles TVIRTINU LMA prezidentas akad. Valdemaras. Razumas... 2010-11-11 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS Bendrieji reikalavimai 1. Statiniuose ir patalpose turi būti pirminių gaisro gesinimo

Detaliau

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) , Statyt

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) ,   Statyt U P R O G R E S Y Ū S P R O J E K I J. Zauerveino g. -, -9 Klaipėda, el. (),, info@pprojektai.lt Statytojas: Objektas: Statybos vieta: Projektavimo stadija: Statybos rūšis: Statinio naudojimo paskirtis

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas 300648306 Tel./Faksas (85) 230 5434 DAUGIABUČIO NAMO DIDLAUKIO G. 40, VILNIUS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: 188764867) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektiniai pasiūlymai

Detaliau

123

123 TECHNINöS SPECIFIKACIJOS 1. BENDRI REIKALAVIMAI Apsaugin -priešgaisrin signalizacija projektuojama nauja, pagal užsakovo pateiktą užduotį. Apsaugin s-priešgaisrin s signalizacijos ir įsp jimo apie gaisrą

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sodų g. 9A, (Joniškis)

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sausio 15-osios g.

Detaliau

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS OJEKTO PVDINIMS 7, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OJEKTO DRESS Šilutės r. sav. Pagrynių k., K. Griniaus g. 7. Žemės sklypo unikalus 44-335-968. Žemės sklypo kadastrinis 884/2:334.

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

Microsoft Word - PP Aiskinamasis rastas.doc

Microsoft Word - PP Aiskinamasis rastas.doc A Projekto pavadinimas: UAB Dvi architekt s Įmon s kodas: 304460077 Buvein s adresas: Telefono Nr. +370 68 86445, +370 65 7834 El. paštas: info@av-.lt PROJEKTINIAI PASIŪYMAI iešbučio renkontravimo į viešbučio

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas Klijai stiklo paketo įklijavimui varčioje blaugelb RC Panaudojimo sritys: Naudojant šiuos klijus įklijuoti stiklo paketui į profilį, pasiekiama RC2 ir RC3 priešįsilaužiminė klasė; Ženkliai pagerina varčios

Detaliau

0405_PP_BD_Titulinis

0405_PP_BD_Titulinis AMYBOS PASKRTES PASTATO, SĖMENOS. 52A, PATALMUŠĖLO K.,ROKŲ SEN., KAUNO RAJ. SAV., REKONSTRAVMO PROJEKTAS 0405-PP-TF PROJEKTO PAVADNMAS ADRESAS KOMPLEKSAS UŽSAKOVAS STATNŲ KATEORJA STATYBOS RŪŠS AMYBOS

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau