LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖT

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖT"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA VEIKLOS SRITĮ, PARAMA VERSLO PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE, VEIKLOS SRITIES PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI KURTI IR PLĖTOTI VEIKLĄ PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI, X ATRANKOS KOMITETO 2019 M. BALANDŽIO 16 D. POSĖDŽIO NR. 31 PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 2019 m. balandžio 24 d. Nr. 8D 156 (5.50) Vilnius SVARSTYTA. Dėl projektų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės Ūkio ir verslo plėtra veiklos srities Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti veiklą Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai, tinkamumo gauti paramą. NUTARTA. Atsižvelgiant į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau Agentūra) pateiktas projektų vertinimo ataskaitas, teikti šias rekomendacijas: Eil. Nr. 1. Skirti paramą šiems projektams įgyvendinti: Paraiškos kodas Pareiškėjo pavadinimas Siūloma didžiausia paramos suma, Eur Didžiausia galima paramos lyginamoji dalis iki, proc. Rekomendacijos PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA VEIKLOS SRITIES PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI KURTI IR PLĖTOTI VEIKLA PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI 1. UAB Ilzenbergo valdos 19VK-KV PR ,66306 Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti VK-KV PR001 UAB Capital Seven Group ,54865 Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.

2 3. 19VK-KV PR VK-KP PR VK-KV PR001 MB Pagirių projektai UAB Šaldymo technologijos UAB Donersa ,30010 Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti ,00000 Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti ,89898 Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti. IŠ VISO: Neskirti paramos šiems projektams: Eil. Nr. Paraiškos kodas Pareiškėjo pavadinimas Rekomendacijos PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA VEIKLOS SRITIES PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI KURTI IR PLĖTOTI VEIKLA PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI 1. 19VK-KV PR001 UAB NTI ir Ko UAB NTI ir Ko projektas UAB NTI ir Ko verslo plėtra (paraiška pateikta 2018 m. rugsėjo 26 d., reg. Nr. 19VK-KV PR001) yra netinkamas gauti ES paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės Ūkio ir verslo plėtra veiklos srities Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti veiklą Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai, nes neatitinka Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės Ūkio ir verslo plėtra veiklos srities Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti veiklos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2018 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3D-445 Dėl Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės Ūkio ir verslo plėtra veiklos srities Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti veiklos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2018 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo (originali redakcija) (toliau Taisyklės), 11 punkte nustatyto reikalavimo. Taisyklių 17.3 papunktyje nurodyta, kad pareiškėjai laikomi tinkamais gauti paramą, jei projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama veikla (-omis), nurodyta (-omis) Taisyklių 9 punkte, ir nepatenka į Taisyklių 10 punkte nurodytą neremiamų veiklų sąrašą. Pagal Taisyklių 11 punktą, jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos

3 3 Sąjungos veikimo I priede (toliau Sutarties I priedas) nurodytas produktas. Detalusis produktų sąrašas pateikiamas 2016 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/1821, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (toliau Kombinuotoji nomenklatūra). Vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 Dėl Lietuvos kaimo plėtros metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo ( įsakymo Nr. 3D-281 redakcija) (toliau Administravimo taisyklės), 71 punktu, jeigu Mokėjimo agentūra nustato, kad visos prašomos finansuoti išlaidos yra netinkamos, paramos paraiška pripažįstama netinkama ir teikiama svarstyti projektų atrankos komitetui. Pareiškėja planuoja gaminti bulvių traškučius (chips) (pagal EVRK 2 red Bulvių perdirbimas ir konservavimas ) ir prašo Eur (be PVM) paramos gamybinio pastato rekonstrukcijai, įrangos (kepimo ir pakavimo linijų) ir krovininės transporto priemonės įsigijimui. Į Paraiškos IX skyriaus Pareiškėjo atitiktis tinkamumo reikalavimams ir įsipareigojimai 17 punkto kausimą Ar patvirtinate, kad galutinis gaminamas, apdorojamas ar perdirbamas produktas nepatenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą? pareiškėja atsakė teigiamai ir nurodė galutinio gaminamo apdorojamo ar perdirbamo produkto (bulvių traškučių) kodą pagal Kombinuotąją nomenklatūrą Patikrinus galutinio produkto kodą pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, nustatyta, kad šiuo kodu klasifikuojami produktai patenka į Kombinuotosios nomenklatūros 19 skirsnio Gaminiai iš javų, miltų, krakmolo arba pieno, miltiniai konditerijos gaminiai 1905 poziciją, kuriai priskiriami: duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai, o daržovių (tame tarpe ir bulvių) produktai klasifikuojami Kombinuotosios nomenklatūros 20 skirsnyje Daržovių, vaisių, riešutų arba kitų augalų dalių produktai. Kombinuotosios nomenklatūros 19 skirsnyje klasifikuojami produktai nepatenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, o klasifikuojami 20 skirsnyje patenka elektroniniu paštu buvo išsiųstas paklausimas Vilniaus teritorinei muitinei (toliau Muitinė), kuriame pagal pareiškėjos verslo plane pateiktą informaciją aprašytas bulvių traškučių gamybos procesas bei naudojamos žaliavos ir paprašyta Muitinės nurodyti, kokiam kodui pagal Kombinuotąją nomenklatūrą priskiriamas galutinis gaminamas produktas - bulvių traškučiai iš Muitinės gautas atsakymas Nr. (9.2/31)-2V-1981 (reg. Nr. BR ), kad bulvių traškučiai (chips),

4 4 pagaminti iš virtų riebaluose bei pasūdytų plonų griežinėlių, kurie pilnai paruošti vartojimui, klasifikuojami Kombinuotosios nomenklatūros subpozicijoje. Muitinės atsakyme nurodytu kodu klasifikuojami produktai yra priskiriami Kombinuotosios nomenklatūros 20 skirsniui, kuris yra tarp skirsnių, kurie patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, todėl neatitinka Taisyklių 11 punkte nustatyto reikalavimo. Atsižvelgiant į tai, kad, vadovaujantis Taisyklių 11 punktu, projekte numatytos bulvių traškučių gamybos išlaidos ( Eur be PVM), kurioms prašoma paramos, yra netinkamos finansuoti paramos lėšomis, nes jos nėra susiję su remiama veikla, paramos suma yra lygi 0 Eur. Paraiška netinkama gauti paramą ir, vadovaujantis Administravimo taisyklių 71 punktu, pripažįstama netinkama ir teikiama svarstyti projektų atrankos komitetui VK-KA PR001 UAB Dzūkijos baldų fabrikas UAB Dzūkijos baldų fabrikas projektas Dzūkijos baldų fabriko baldų gamybos cecho rekonstravimas ir verslo plėtra 2019 (2018 m. rugsėjo 28 d. paraiška Nr. 19VK-KA PR001) yra netinkamas gauti Europos Sąjungos paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės Ūkio ir verslo plėtra veiklos srities Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti veiklos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai įgyvendinimo taisykles, taikomas 2018 metų paraiškoms, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3D-445 Dėl Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės Ūkio ir verslo plėtra veiklos srities Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti veiklos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2018 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo, nes neatitinka papunktyje nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus. Įgyvendinimo taisyklių 17 punkte nurodyta, kad pareiškėjai, išvardyti Įgyvendinimo taisyklių 12 punkte, laikomi tinkamais gauti paramą, jei atitinka Įgyvendinimo taisyklių papunkčiuose išvardintas tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus. Lietuvos kaimo plėtros metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 Dėl Lietuvos kaimo plėtros metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo Dėl Lietuvos kaimo plėtros metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo (2018 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-281 redakcija) (toliau Administravimo taisyklės) 47 punkte nustatyta, kad Paramos paraiškos atrankos kriterijai bei tinkamumas gauti paramą vertinami pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais

5 5 pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Mokėjimo agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis. Įgyvendinimo taisyklių papunktyje numatyta, kad pateiktame verslo plane pareiškėjas įrodo, kad ūkio subjektas atitinka ir projekto įgyvendinimo metu bei projekto kontrolės laikotarpiu atitiks ekonominio gyvybingumo kriterijus, kaip nustatyta Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 3D-155 redakcija). Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 6 punkte teigiama, kad veiklą vykdantys ūkio subjektai laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, jeigu ekonominio gyvybingumo rodikliai atitinka III skyriuje nurodytas reikšmes: 6.1. ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais pasirinktinai: grynasis pelningumas ir skolos rodiklis (abu rodiklius būtina skaičiuoti iš tų pačių finansinių metų finansinės atskaitomybės ataskaitų, t. y. ataskaitinių arba praėjusių ataskaitinių metų); 6.2. projekto įgyvendinimo laikotarpiu: paskolų padengimo rodiklis; 6.3. projekto kontrolės laikotarpiu: grynasis pelningumas, skolos ir paskolų padengimo rodikliai. Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių III skyriuje nurodyta, kad priemonės Ūkio ir verslo plėtra veiklos srityje Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti grynojo pelningumo reikšmė turi būti 2,00 proc., skolos rodiklio reikšmė turi būti 0,60. Vadovaujantis VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre pateiktos pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis (skaičiuojant grynojo pelningumo rodiklį, vertinami finansiniai duomenys pasirinktinai arba ataskaitiniais (2017), arba praėjusiais ataskaitiniais (2016) metais) 2016 metų grynasis pelnas buvo Eur, pardavimo pajamos Eur, subsidijos susijusios su pajamomis, 0 Eur, o 2017 metų grynasis pelnas buvo Eur, pardavimo pajamos Eur, subsidijos susijusios su pajamomis, 0 Eur. Remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, pagal Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 3.1 papunktyje nurodytą formulę apskaičiavus grynojo pelningumo rodiklį nustatyta, kad praėjusiais ataskaitiniais metais (2016) grynojo pelningumo rodiklio reikšmė neatitinka Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių III skyriuje

6 6 nurodytos reikšmės (grynojo pelningumo reikšmė turi būti 2,00), t. y. k gp = (5 351*100)/ =1,65 proc. Grynojo pelningumo reikšmė ataskaitiniais metais yra 1,33 proc. (k gp = (7 266*100)/ ), todėl taip pat neatitinka Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse III skyriuje nurodytos reikšmės. Remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, pagal Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 4.1 papunktyje nurodytą formulę apskaičiavus skolos rodiklį nustatyta, kad ataskaitiniais metais (2017) skolos rodiklio reikšmė neatitinka Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių III skyriuje nurodytos reikšmės (skolos rodiklio reikšmė turi būti 0,60), t. y. k sk = ( )/ =0,88, praėjusiais ataskaitiniais metais (2016) skolos rodiklio reikšmė yra 0,72 (k sk = ( /86 850), todėl taip pat neatitinka Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių III skyriuje nurodytos reikšmės. Atsižvelgiant į tai, kad ūkio subjektas nei 2016 metais, nei 2017 metais neatitiko ekonominių gyvybingumo rodiklių (grynojo pelningumo ir skolos rodiklių), kaip nurodyta Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, pareiškėja taip pat neatitinka Įgyvendinimo taisyklių papunktyje nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus, todėl laikoma netinkama gauti paramą VK-KV PR001 UAB PE projects UAB PE projects projektas UAB PE projects veiklos plėtra (paraiška pateikta 2018 m. rugsėjo 28 d., reg. Nr. 19VK-KV PR001) yra netinkamas gauti ES paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės Ūkio ir verslo plėtra veiklos srities Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti veiklą Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai, nes neatitinka Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės Ūkio ir verslo plėtra veiklos srities Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti veiklos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2018 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3D-445 Dėl Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės Ūkio ir verslo plėtra veiklos srities Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti veiklos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2018 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo (originali redakcija), 17.1, 17.7, 17,8, ir papunkčiuose nustatytų tinkamumo gauti paramą kriterijų. Lietuvos kaimo plėtros metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 Dėl Lietuvos kaimo plėtros metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo (2018 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-281 redakcija), 43

7 7 punkte nurodyta, kad, jeigu dėl paramos paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos, trūkstamų dokumentų, Mokėjimo agentūra negali įvertinti paramos paraiškos, ji turi paprašyti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją. Mokėjimo agentūra pareiškėjui prašymą pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją išsiunčia raštu ir (arba) elektroniniu paštu, arba per informacines sistemas, jeigu asmuo sutiko, kad informacija jam būtų teikiama tokiu būdu. Prašyme pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją turi būti nurodytas 5 10 darbo dienų terminas, priklausomai nuo prašomos pateikti informacijos apimties. Prašyme pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją nurodytas terminas gali būti pratęstas, jeigu pareiškėjas dėl prašomų dokumentų ir (arba) informacijos turi kreiptis į trečiuosius asmenis tokiu atveju terminas gali būti pratęsiamas iki 20 darbo dienų. Administravimo taisyklių 45 punkte nurodyta, kad, jeigu paklausimas pareiškėjui siunčiamas dėl atitikties paramos paraiškos tinkamumo sąlygai (-oms) ir į šį paklausimą pareiškėjas neatsako, laikoma, kad pareiškėjas neatitinka tinkamumo sąlygos (-ų). Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, vadovaudamasi Administravimo taisyklių 43 punktu, paklausimu Nr. S-PA Paklausimas dėl reikiamų dokumentų pateikimo / duomenų tikslinimo informavo Pareiškėją, kad Paraiškos vertinimui būtina patikslinti reikiamą informaciją bei pateikti trūkstamus dokumentus per 10 darbo dienų gautas Pareiškėjos prašymas pratęsti dokumentų pateikimo / duomenų tikslinimo terminą iki , NMA sutiko pratęsti terminą. Nesulaukus atsakymo iki pratęsto termino pabaigos, Paraiškoje nurodytu telefonu (8 659) buvo susiekta su Pareiškėjos direktoriumi Danieliumi Dolgich, kuris informavo, kad atsakymas dar neparuoštas gautas Pareiškėjos prašymas pakartotinai pratęsti dokumentų pateikimo / duomenų tikslinimo terminą iki , tačiau atsakymas nurodytu laiku taip pat nebuvo pateiktas. Nustatyti šie neatitikimai, įvardinti NMA paklausime Nr. S-PA Paklausimas dėl reikiamų dokumentų pateikimo / duomenų tikslinimo : Taisyklių 17.1 papunktyje nurodyta, kad paramos paraišką teikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju Taisyklių V skyriuje, kurio 12 punkte nurodyta, kad paramos gali kreiptis juridinis arba fizinis asmuo, kuris nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo dienos turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims). Su Paraiška nepateikta Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija. Taip pat nėra aišku, ar ir kaip Pareiškėjas susijęs su UAB Saulės voltas (tas pats akcininkas) bei akcininko vykdoma individualia veikla. Taisyklių 17.7 papunktyje nurodyta, kad pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto

8 8 finansavimo šaltinį pareiškėjo lėšas, skolintas lėšas, paramos lėšas kuris turi būti pagrįstas verslo plano, finansinių ataskaitų duomenimis ir nurodytas paramos paraiškoje. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška pateikiant paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) suteikimo galimybės patvirtinimo dokumentus <...>. Iki paramos sutarties pasirašymo pareiškėjas turi pateikti pasirašytą paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins pagrįstomis nuosavomis lėšomis. <...>. Neužpildyta Verslo plano XII lentelė Informacija apie investicijas ir finansavimo šaltinius, todėl negalima nustatyti, ar užtikrinamas finansavimas atskiruose projekto įgyvendinimo etapuose. Su Paraiška pateiktas kredito unijos Mano unija raštas, kuriame nurodyta, kad svarstoma galimybė dėl Eur kredito suteikimo, kai su Paraiška turėtų būti pateikiamas skolintų lėšų suteikimo galimybę patvirtinantis dokumentas, taip pat rašte nurodyta, kad kreditavimo sutartis būtų sudaroma tik pateikus pasirašytą paramos sutartį su NMA, kai Taisyklėse nurodyta, kad pasirašyta paskolos sutartis pateikiama iki paramos sutarties pasirašymo. Taip pat rašte nurodoma, kad paskola grąžinama lygiomis dalimis kas mėnesį, tačiau Paraiškos XIII dalyje Informacija apie paskolas paskolos paėmimas apskaitomas 2019 m., o grąžinimas tik nuo 2021 m. Dėl šių neatitikimų negalima įvertinti, ar užtikrinamas tinkamas projekto finansavimas. Taisyklių 17.8 papunktyje nurodyta, kad pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą ir sudaro finansines ataskaitas (sudaromas balansas, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitos) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Kartu su paramos paraiška pareiškėjas pateikia patvirtintus ataskaitinių ir (arba) praėjusių ataskaitinių metų finansinių ataskaitų (išskyrus ataskaitų dokumentus, kuriuos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu (toliau finansinės atskaitomybės įstatymas), pareiškėjas teikia Juridinių asmenų registrui) bei tarpinių finansinių ataskaitų (už einamųjų metų I ir II ketvirčius) dokumentus. Su Paraiška nepateikta pinigų srautų ataskaita už m. bei 2018 m. I ir II ketvirčius (I pusmetį). Taisyklių papunktyje nurodyta, kad pareiškėjas pateikia ekonomiškai pagrįstą verslo planą, kuriame pateikta informacija pagrindžia projekto reikalingumą, investicijų poreikį ir verslo plano finansinę dalį. Verslo planas turi būti parengtas pagal Taisyklių 2 priede pateiktą formą. Verslo plano III dalyje Informacija apie projektą nurodyta, kad verslo ir kultūros renginių paklausa yra nuolatinė ir kasmet auganti, tačiau nepagrindžiama, kokiais duomenimis bei faktais remiantis prognozuojamas planuojamų teikti posėdžių ir verslo renginių organizavimo rinkos paklausa (ši informacija taip pat nepagrįsta ir VI dalies Rinka ir rinkodara 1 p. Paslaugos paklausos ir pasiūlos prognozė ). VI dalies Rinka ir rinkodara 4 p. Kainodara nurodyta, kad paslaugos vidutinė kaina nustatyta pagal potencialių užsakovų apklausas,

9 9 tačiau nepateikiami apklausos duomenys, įvardinta tik vienos konkurentų įmonės siūloma kaina. Nedetalizuota posėdžių ir verslo renginių organizavimo paslaugos paketo komplektacija (kokios paslaugos sudaro vidutinį Eur paketą), taip pat nėra aišku, kurios iš paketo paslaugų bus perkamos (bei kokie pagrindinių perkamų paslaugų tiekėjų rinkos įkainiai) ir kokios bus 5 renginių vadybininkų pagrindinės funkcijos. Taisyklių papunktyje nurodyta, kad pateiktame verslo plane pareiškėjas įrodo, kad ūkio subjektas atitinka ir projekto įgyvendinimo metu bei projekto kontrolės laikotarpiu atitiks ekonominio gyvybingumo kriterijus, kaip nustatyta Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo. Verslo plano VIII dalyje Informacija apie paslaugas, produkciją ir pajamas nenurodytos gautos ir planuojamos gauti pajamos iš kitų veiklų (JAR duomenimis 2016 m. pajamos gautos iš elektros gamybos, 2017 m. iš teisinės veiklos), atitinkamas (IX dalyje Informacija apie ūkio subjekto veiklos sąnaudas ) turėtų irgi būti apskaitomos visų veiklų sąnaudos; XI dalyje Informacija apie ilgalaikį turtą neapskaitomas Paraiškos VIII dalyje Informacija apie turimą ilgalaikį turtą nurodytas turtas (pastatas ir sklypas); XIII dalies Informacija apie paskolas 2 eilutėje Investicinės paskolos paėmimas nurodoma mažesnė gaunamų paskolų suma ( Eur 2019 m. ir Eur 2020 m., viso Eur), nei Paraiškos VII dalyje Projekto finansavimo šaltiniai nurodyta Eur paskola; Balanse nedetalizuotos eilutės B1 Atsargos, B2 Per vienus metus gautinos sumos, 4 Rezervai. Kadangi Verslo planas nepagrįstas, negalima įvertinti, ar projektas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus. Taisyklių 22 punkte nurodyta, kad jei iki paramos paraiškos pateikimo prekių, paslaugų ir (arba) darbų pirkimai neatlikti, kiekvienai iš tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti turi būti pateikiami ne mažiau kaip trys komerciniai pasiūlymai (su lygiaverčiais (gali skirtis ne daugiau kaip 10 procentų, lyginant su mažiausios kainos pasiūlyme nurodytais parametrais) išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais), kuriais pagrindžiama visa prašoma paramos suma, o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą, neviršijančią vidutinių rinkos kainų. Perkant prekes, paslaugas, kurių vertė nesiekia Eur be PVM, ar perkant darbus, kurių vertė nesiekia Eur be PVM (išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos

10 10 Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-924 Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo (toliau Pirkimų taisyklės), nustatytas nuostatas reikia atlikti pirkimų procedūras), mažiausią kainą nurodančio komercinio pasiūlymo konkretūs pagrindines technines savybes apibūdinantys techniniai parametrai bus įrašomi į paramos sutartį. Taisyklių 27.4 papunktyje nurodyta, kad finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM, bet ne daugiau kaip Eur be PVM. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip Eur. <...>. Planuojama už paramos lėšas atlikti pastato kapitalinio remonto ir infrastruktūros įrengimo darbus bei įsigyti įvairių baldų komplektus, tačiau su Paraiška nepateikta komercinių pasiūlymų išlaidoms pagrįsti. Taip pat neaišku, kokia atskirų baldų komplektų sudėtis bei pagrindiniai techniniai parametrai, nulemiantys prekės kainą (NMA nežinodama pagrindinių techninių parametrų negali palyginti ar komerciniai pasiūlymai yra lygiaverčiai, tad negalima įvertinti ar tenkinamas Taisyklių 22 punkte nustatytas reikalavimas, kad komerciniai pasiūlymai būtų lygiaverčiai). Pateikta bendrųjų išlaidų dalies Konsultacijos projekto rengimo klausimais pirkimo sutartis, sudaryta su UAB Soretis, tačiau sutartyje nurodyta suma Eur nesutampa su Paraiškos V dalyje Projekto įgyvendinimo planas pateikta suma Eur, be to, neaišku, ar sutartyje nurodyta suma yra su ar be PVM. Bendrųjų išlaidų daliai Konsultacijos projekto įgyvendinimo klausimais nepateikti komerciniai pasiūlymai. Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėja nepateikė atsakymo į Paklausimą, negalima nustatyti atitikties Taisyklių 17.1, 17.7, 17,8, ir papunkčiuose nustatytiems tinkamumo gauti paramą kriterijams. Vadovaujantis Administravimo taisyklių 45 punktu, per pranešime nustatytą laiką nepateikus reikalaujamų dokumentų ar trūkstamos informacijos, Paraiška atmetama VK-KV PR001 UAB Amber forest UAB Amber forest projektas Ne žemės ūkio veiklos plėtra (paraiška pateikta 2018 m. rugsėjo 27 d., reg. Nr. 19VK-KV PR001) yra netinkamas gauti ES paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės Ūkio ir verslo plėtra veiklos srities Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti veiklą Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai, nes neatitinka Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės Ūkio ir verslo plėtra veiklos srities Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti veiklos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai įgyvendinimo taisyklėse, taikomose 2018 metais pateiktoms

11 11 paraiškoms, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3D-445 Dėl Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės Ūkio ir verslo plėtra veiklos srities Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti veiklos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2018 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo (originali redakcija), nustatytų reikalavimų. Projekte numatyta veikla, vadovaujantis Taisyklių papunkčiu, yra neremiama. Taisyklių 17.3 papunktyje nurodyta, kad pareiškėjai laikomi tinkamais gauti paramą, jei projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama veikla (-omis), nurodyta (-omis) Taisyklių 9 punkte, ir nepatenka į Taisyklių 10 punkte nurodytą neremiamų veiklų sąrašą. Taisyklių papunktyje nurodyta, kad pagal Priemonės veiklą neremiamos šios veiklos: žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui, kaip nurodyta Paslaugų žemės ūkiui sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 76 Dėl Paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo. Pareiškėjas Paraiškoje nurodė, kad šiuo metu jau vykdo ir už paramos lėšas įsigydamas investicijas planuoja plėsti kitų medienos gaminių gamybos, dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamybą (16.29 pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (toliau EVRK)). Iš Paraiškos ir verslo planų duomenų nustatyta, kad Pareiškėjas vykdo ir planuoja plėsti malkų gamybos veiklą, m. pagrindinės pajamos gaunamos iš malkų gamybos veiklos, planuojamos įsigyti investicijos (mobili malkų džiovinimo įranga, malkų ruošimo linija, priekaba su įrenginiu aptarnauti malkų liniją, krautuvas, teleskopinis krautuvas) skirtos malkų gamybos veiklai. Pagal EVRK malkų gamyba yra priskiriama veiklai Medienos ruoša. Vadovaujantis VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre pateiktais Pareiškėjo finansinės atskaitomybės dokumentais, pagrindinė bendrovės ūkinė veikla 2016 m. ir 2017 m. buvo medienos ruoša, 2016 m. veiklos rūšis, iš kurios gautos pajamos pagal EVRK Medienos ruoša, o 2017 m. pagal EVRK Miškininkystė ir medienos ruoša. Projekte planuojama Pareiškėjo iki Paraiškos pateikimo vykdomos pagrindinės veiklos pagal EVRK medienos ruošos plėtra, ši veikla pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2 straipsnį (Miškų ūkio veikla veikla, apimanti miškų auginimą (įveisimą, atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, tvarkymą) ir naudojimą) priskiriama miškininkystės veiklai (EVRK 02 skyrius Miškininkystė ir medienos ruoša ). Atsižvelgiant į tai, kad, vadovaujantis Taisyklių papunkčiu, projekte planuojama miškininkystės veikla yra neremiama, Paraiška yra netinkama gauti paramą ir atmetama.

12 VK-KV PR001 UAB Žaidžiame UAB Žaidžiame projektas UAB Žaidžiame veiklos plėtra (paraiška pateikta 2018 m. rugsėjo 28 d., registracijos Nr. 19VK-KV PR001) yra netinkamas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės Ūkio ir verslo plėtra veiklos srities Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti veiklos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai įgyvendinimo taisykles, taikomas 2018 metų paraiškoms, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3D-445 Dėl Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės Ūkio ir verslo plėtra veiklos srities Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti veiklos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2018 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo, nes neatitinka papunktyje nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus. Įgyvendinimo taisyklių 17 punkte nurodyta, kad Pareiškėjai, išvardyti Įgyvendinimo taisyklių 12 punkte, laikomi tinkamais gauti paramą, jei atitinka Įgyvendinimo taisyklių papunkčiuose išvardintas tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus. Lietuvos kaimo plėtros metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 Dėl Lietuvos kaimo plėtros metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo Dėl Lietuvos kaimo plėtros metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-281 redakcija) 47 punkte nustatyta, kad Paramos paraiškos atrankos kriterijai bei tinkamumas gauti paramą vertinami pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Mokėjimo agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis. Įgyvendinimo taisyklių papunktyje numatyta, kad pareiškėjo juridinio asmens pardavimo pajamos (išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklių papunktyje) (gautos tiesioginės išmokos neįskaičiuojamos į pareiškėjo veiklos pajamas) ataskaitiniais metais yra ne mažesnės kaip 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžių (apskaičiuojama pagal ataskaitinių metų privačiojo sektoriaus su individualiosiomis įmonėmis vidutinio darbo užmokesčio dydį, bruto) (vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale pateiktais duomenimis). Pareiškėjo juridinio asmens, kurį paramos paraiškos pateikimo metais įsteigė fizinis asmuo, iki tol veikęs pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, ataskaitiniais metais gautos pajamos iš ūkinės komercinės veiklos

13 13 (vertinamos pagrindinio akcininko, vykdžiusio veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, gautos pajamos iš ūkinės komercinės veiklos (gautos tiesioginės išmokos neįskaičiuojamos į pareiškėjo veiklos pajamas), jos turi būti deklaruotos Valstybinei mokesčių inspekcijai) sudaro ne mažiau nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių (apskaičiuojama pagal ataskaitinių metų minimalios mėnesinės algos dydį, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu). Įgyvendinimo taisyklių nustatyta jeigu projekte numatyta apgyvendinimo veiklos (EVRK 55.1, 55.2 ir (arba) 55.9 grupės) plėtra, ataskaitiniais metais pareiškėjo pajamos iš apgyvendinimo veiklos turi būti ne mažesnės nei 12 minimalių mėnesinių algų suma. Jeigu pareiškėjas užsiima stovyklaviečių veikla (EVRK 55.3 grupė), ataskaitiniais metais pajamos iš stovyklaviečių veiklos turi sudaryti ne mažiau nei 6 minimalios mėnesinės algos dydžius. Pareiškėjo gautos pajamos apskaičiuojamos pagal ataskaitinių metų minimalios mėnesinės algos dydį, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. Pareiškėjo fizinio asmens pajamos turi būti deklaruotos Valstybinei mokesčių inspekcijai. Pareiškėjo juridinio asmens, kurį paramos paraiškos pateikimo metais įsteigė fizinis asmuo, iki tol veikęs pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, atveju, vertinamos pagrindinio akcininko, vykdžiusio veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, gautos pajamos iš apgyvendinimo veiklos (jos turi būti deklaruotos Valstybinei mokesčių inspekcijai). Remiantis Paraiškoje esančia informacija nustatyta, kad Pareiškėja planavo vykdyti paslaugų žemės ūkiui teikimą (EVRK A01.61). Vadovaujantis VĮ Juridinių asmenų registre esančia Pareiškėjo Pelno (nuostolių) ataskaita, ataskaitiniais (t. y. 2017) metais pareiškėjo pardavimo pajamos buvo mažesnės kaip 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžių ir sudarė tik Eur. Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėja neatitinka Įgyvendinimo taisyklių papunktyje nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus, Projektas yra netinkamas paramai gauti VK-KV PR001 UAB Genvesta UAB Genvesta projektas UAB Genvesta veiklos plėtra (paraiška pateikta 2018 m. rugsėjo 28 d., reg. Nr. 19VK-KV PR001), kuriame buvo numatyta įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba, netinkamas gauti ES paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės Ūkio ir verslo plėtra veiklos srities Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti veiklos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai įgyvendinimo taisykles, taikomas 2018 metų paraiškoms, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3D-445 Dėl Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės Ūkio ir verslo plėtra veiklos srities Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti

14 14 veiklos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2018 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo, nes neatitinka papunktyje nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus. Įgyvendinimo taisyklių 17 punkte nurodyta, kad Pareiškėjai, išvardyti Įgyvendinimo taisyklių 12 punkte, laikomi tinkamais gauti paramą, jei atitinka Įgyvendinimo taisyklių papunkčiuose išvardintas tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus. Lietuvos kaimo plėtros metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 Dėl Lietuvos kaimo plėtros metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo Dėl Lietuvos kaimo plėtros metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo (2018 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-281 redakcija) 47 punkte nustatyta, kad Paramos paraiškos atrankos kriterijai bei tinkamumas gauti paramą vertinami pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Mokėjimo agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis. Įgyvendinimo taisyklių papunktyje numatyta, kad pateiktame verslo plane pareiškėjas įrodo, kad ūkio subjektas atitinka ir projekto įgyvendinimo metu bei projekto kontrolės laikotarpiu atitiks ekonominio gyvybingumo kriterijus, kaip nustatyta Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo (2018 m. kovo 15 d. įsakymo Nr.3D-155 redakcija) (toliau Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės). Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 6 punkte teigiama, kad veiklą vykdantys ūkio subjektai laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, jeigu ekonominio gyvybingumo rodikliai atitinka III skyriuje nurodytas reikšmes: 6.1. ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais pasirinktinai: grynasis pelningumas ir skolos rodiklis (abu rodiklius būtina skaičiuoti iš tų pačių finansinių metų finansinės atskaitomybės ataskaitų, t. y. ataskaitinių arba praėjusių ataskaitinių metų); 6.2. projekto įgyvendinimo laikotarpiu: paskolų padengimo rodiklis; 6.3. projekto kontrolės laikotarpiu: grynasis pelningumas, skolos ir paskolų padengimo rodikliai.

15 15 Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių III skyriuje nurodyta, kad priemonės Ūkio ir verslo plėtra veiklos srityje Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti grynojo pelningumo reikšmė turi būti didesnė arba lygi 2,00 proc., skolos rodiklio reikšmė turi būti mažesnė arba lygi 0,60 Tiek vadovaujantis Juridinių asmenų registrui pateiktos 2017 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, tiek su paraiška pateiktos pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis (skaičiuojant grynojo pelningumo rodiklį, vertinami finansiniai duomenys pasirinktinai arba ataskaitiniais (2017), arba praėjusiais ataskaitiniais (2016) metais) 2016 metų nuostolis buvo Eur, pardavimo pajamos Eur, subsidijos susijusios su pajamomis, 0 Eur, o 2017 metų grynasis pelnas buvo Eur, pardavimo pajamos Eur, subsidijos susijusios su pajamomis, 0 Eur. Pagal Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 3.1 papunktyje nurodytą formulę apskaičiavus grynojo pelningumo rodiklį nustatyta, kad praėjusiais ataskaitiniais metais (2016) grynojo pelningumo rodiklio reikšmė k gp = ( *100) / = -18,06 neatitinka Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių III skyriuje nurodytos reikšmės (grynojo pelningumo reikšmė turi būti 2,00). Pagal Juridinių asmenų registrui pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų, 2017 m. gruodžio 31 d. balanso, duomenimis ir Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 4.1 papunktyje nurodytą formulę apskaičiavus skolos rodiklį nustatyta, kad praėjusiais ataskaitiniais (2016 m.) ir ataskaitiniais (2017 m.) metais skolos rodiklio reikšmė yra daugiau nei 0,60, t. y m. 1,06 (2016 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudarė Eur, o viso turto vertė Eur; k sk = ( ) / = 1,06, o 2017 m. 0,66 (2017 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudarė Eur, o viso turto vertė Eur; k sk = ( ) / = 0,66), todėl taip pat neatitinka Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių III skyriuje nurodytos reikšmės (skolos rodiklio reikšmė turi būti 0,60). Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja 2016 metais neatitinka ekonominio gyvybingumo rodiklių (grynojo pelningumo ir skolos rodiklių), o 2017 m - skolos rodiklio reikšmių, kaip nurodyta Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, ji taip pat neatitinka Įgyvendinimo taisyklių papunktyje nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus, todėl laikoma netinkama gauti paramą VK-KM PR001 UAB Audrokesta UAB Audrokesta projektas yra netinkamas gauti Europos Sąjungos paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės Ūkio ir verslo plėtra veiklos srities Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti veiklos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai įgyvendinimo taisykles, taikomas 2018 metų paraiškoms, patvirtintas Lietuvos

16 16 Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3D-445 Dėl Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės Ūkio ir verslo plėtra veiklos srities Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti veiklos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2018 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo, nes neatitinka papunktyje nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus. Lietuvos kaimo plėtros metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu 6+Nr. 3D-507 Dėl Lietuvos kaimo plėtros metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo Dėl Lietuvos kaimo plėtros metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo, 47 punkte nustatyta, kad Paramos paraiškos atrankos kriterijai bei tinkamumas gauti paramą vertinami pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Mokėjimo agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis. Įgyvendinimo taisyklių papunktyje numatyta, kad pateiktame verslo plane pareiškėjas įrodo, kad ūkio subjektas atitinka ir projekto įgyvendinimo metu bei projekto kontrolės laikotarpiu atitiks ekonominio gyvybingumo kriterijus, kaip nustatyta Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 3D-155 redakcija) (toliau-ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės). Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 6 punkte teigiama, kad veiklą vykdantys ūkio subjektai laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, jeigu ekonominio gyvybingumo rodikliai atitinka III skyriuje nurodytas reikšmes: 6.1. ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais pasirinktinai: grynasis pelningumas ir skolos rodiklis (abu rodiklius būtina skaičiuoti iš tų pačių finansinių metų finansinės atskaitomybės ataskaitų, t. y. ataskaitinių arba praėjusių ataskaitinių metų); 6.2. projekto įgyvendinimo laikotarpiu: paskolų padengimo rodiklis; 6.3. projekto kontrolės laikotarpiu: grynasis pelningumas, skolos ir paskolų padengimo rodikliai. Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių III skyriuje nurodyta, kad

17 17 priemonės Ūkio ir verslo plėtra veiklos srityje Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti grynojo pelningumo reikšmė turi būti 2,00 proc., skolos rodiklio reikšmė turi būti 0,60. Skolos rodiklis apskaičiuojamas vadovaujantis su paraiška pateikto 2017 metų balanso duomenimis (duomenys yra sutikrinti ir sutampa su VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro turimais duomenimis) (skaičiuojant skolos rodiklį, vertinami finansiniai duomenys pasirinktinai arba ataskaitiniais (2017), arba praėjusiais ataskaitiniais (2016) metais) m.: Ūkio subjektų ilgalaikės skolos, t.y. po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai metų pabaigoje eurais buvo Eur; ūkio subjekto trumpalaikės skolos, t.y. tai yra per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai metų pabaigoje eurais buvo Eur; viso turto vertė metų pabaigoje eurais buvo Eur. Skolos rodiklis=( )/ =0,6196, t.y. neatitinkantis reikiamos skolos rodiklio reikšmės (skolos rodiklio reikšmė turi būti 0,60) m.: ūkio subjektų ilgalaikės skolos, t.y. po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai metų pabaigoje eurais buvo Eur; ūkio subjekto trumpalaikės skolos, t.y. tai yra per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai metų pabaigoje eurais buvo Eur; viso turto vertė metų pabaigoje eurais buvo Eur. Skolos rodiklis=( )/ =0,6402, t.y. neatitinkantis reikiamos skolos rodiklio reikšmės (skolos rodiklio reikšmė turi būti 0,60). Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėja nei 2016, nei 2017 metais neatitinka skolos rodiklio reikšmių, kaip nurodyta Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, ji taip pat neatitinka Įgyvendinimo taisyklių papunktyje nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus, todėl laikoma netinkama gauti paramą VK-KV PR001 Mindaugas Kazlauskas Mindaugo Kazlausko projektas Sportinės įrangos nuomos veiklos organizavimas (paraiška pateikta 2017 m. lapkričio 29 d. reg. Nr. 19VK-KV PR001) netinkamas gauti ES paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės Ūkio ir verslo plėtra veiklos srities Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti veiklą Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai, nes neatitinka Priemonės įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2017 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 3D-560 Dėl Lietuvos kaimo plėtros metų programos priemonės Ūkio ir verslo plėtra veiklos srities Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti veiklos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir

18 18 plėtrai įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2017 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo (originali redakcija), 17.4, 17.2, ir papunkčiuose nustatytų tinkamumo gauti paramą kriterijų. Taisyklių 17.4 papunktyje nustatyta, kad pareiškėjas vykdo ūkinę komercinę veiklą (atitiktis tikrinama pagal juridinio asmens registravimo pažymėjimą ir (arba) ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą, ir (arba) individualios veiklos pažymą, ir (arba) verslo liudijimą) ir gauna iš šios veiklos pajamas: pareiškėjo fizinio asmens ataskaitiniais metais gautos pajamos iš ūkinės komercinės veiklos (gautos tiesioginės išmokos neįskaičiuojamos į pareiškėjo veiklos pajamas) sudaro ne mažiau nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių (apskaičiuojama pagal ataskaitinių metų minimalios mėnesinės algos dydį, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu). Pajamos turi būti deklaruotos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau Valstybinė mokesčių inspekcija); Paraiškoje prašoma paramos naujoms papildomoms veikloms pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (2 redakcija), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 226 Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo (toliau EVRK), nurodytoms klasėje Sporto įrangos nuoma ir klasėje Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla ir pagal verslo plane VIII skyriuje Informacija apie paslaugas, produkciją ir pajamas pateiktą informaciją, iš šių veiklų planuoja gauti papildomas pajamas. Pareiškėjas yra advokato praktiką vykdantis fizinis asmuo, įrašytas į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą. Pagal kartu su paraiška pateiktą metinę pajamų deklaraciją už 2016 ataskaitinius metus visą finansinės atskaitomybės ataskaitoje už 2016 metus apskaitytą pajamų sumą ( Eur) pareiškėjas gavo iš teisinės veiklos (EVRK kodas 69.1). Taip pat verslo plano VIII skyriaus Informacija apie paslaugas, produkcija ir pajamas 1 punkte Pajamos iš vykdomos ir projekte, kuriam prašoma paramos pagal Priemonę, įgyvendinimo laikotarpiu numatomos vykdyti veiklos pareiškėjas nurodė, kad 2016 metais pajamos ( Eur) gautos tik iš advokato praktikos. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo (toliau Advokatūros įstatymas) 4 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad advokato veikla yra teisinių paslaugų teikimas. Advokato veikla nėra komercinė ūkinė. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas 2016 ataskaitiniais metais gavo pajamas ne iš komercinės ūkinės veiklos, yra netinkamas paramai gauti pagal 17.4 papunktyje nustatytą tinkamumo kriterijų. Taisyklių 17.2 papunktyje nustatyta, kad projektas atitinka Taisyklių III

é

é LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES KAIMO TURIZMO VEIKLOS SKATINIMAS

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 4 d. posėdyje protokolu VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (toliau VVG) Vietos plėtros

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. vasario 26 d. posėdžio protokolu Nr. VVG-VALD-2019-3 VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS Šakių krašto vietos veiklos grupė (toliau

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ŢEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ĮGYVENDINANT LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES III KOMITETO 2008 M. RUGSĖJO 16 D. POSĖDŢIO NR. 4 PROTOKOLO NUTARIAMOJI

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ŢEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ĮGYVENDINANT LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES V KOMITETO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. POSĖDŢIO NR. 9 PROTOKOLO NUTARIAMOJI

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė (toliau VVG) Vietos plėtros strategija Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 2023 metų vietos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL VP3-1.3-ŪM-05-R PRIEMONĖS VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2008 m.

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Šakiai 2014 TURINYS 1. Veikla ir valdymas... 3 2. Veiklos strategija ir tikslai... 4 2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas...

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 10-415, i. k. 1122330ISAK0003D-38 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Informacija apie projektų administravimą. Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui. Mokėjimo prašymų teikimas. 2019 m. balandžio 29 d. Sergej Tkačenko Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Kaimo pletra Lietuvai integruojantis i ES

Kaimo pletra Lietuvai integruojantis i ES Biokuro gamyba alternatyvus verslas žemdirbiui Darius Liutikas Kaimo plėtros departamentas Žemės ūkio ministerija 2006 01 11 Paramos galimybės greitai augančių medžių rūšių augintojams 2004-2006 metais

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau