Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES"

Transkriptas

1 Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 00/00:, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS POJEKTAS UAB ŠIAUĖS EUOPOS INVESTICINIS 009, Olimpiečių g. -, -09 Vilnius ONDAS į.k. Projektuotojas: UAB "UŽUPIO ACHITEKTAI, į.k. 08, Kreivasis skg. -, Vilnius Projektavimo stadija: POJEKTINIAI PASIŪLYMAI Projekto dalis: BENDOJI Komplekso Nr.: 0-UA Parengimo data: 09-0 Įmonės pavadinimas Pareigos UAB UŽUPIO ACHITEKTAI POJEKTO VADOVAS POJEKTO DALIES VADOVAS projekto autorius BD Vardas, pavardė, atestato Nr. AIMONDAS PALUBECKIS Atest. Nr. A 0 LIUTAUAS PAOJUS Atest. A Parašas

2 Daugiabutis gyvenamasis namas. Skl. Kad. Nr. 00/00: Budiniškių g., Vilnius. Statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai. Kompl. Nr. 0-UA BYLOS SUDĖTIS: A. Projektiniai pasiūlymai. Titulinis. Turinys. Aiškinamasis raštas. Bendrieji rodikliai. Situacijos schema SP-0. Sklypo planas SP-. ūsio planas AS- 8. aukšto K korpuso planas AS- 9. aukšto K korpuso planas AS- 0. Tipinio aukšto K korpuso planas AS-. Tipinio aukšto K korpuso planas AS-. K korpuso stogo planas AS-. K korpuso stogo planas AS-. Pjūvis - AS-. K, K fasadai - AS-. K fasadas A- AS. K fasadas -A AS- 8. K fasadas A- AS-8 9. K fasadas -A AS-9 0. K, K fasadai - AS-0. Vizualizacija B. Priedai. Žemės sklypo registro išrašas. Žemės sklypo kadastrinis planas. Įsakymas dėl detaliojo plano koregavimo tvirtinimo. Detaliojo plano pagrindinis brėžinys

3 Daugiabutis gyvenamasis namas. Skl. Kad. Nr. 00/00: Budiniškių g., Vilnius. Statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai. Kompl. Nr. 0- UA. Objekto bendrieji duomenys AIŠKINAMASIS AŠTAS. BENDOJI DALIS Objekto pavadinimas: Daugiabutis gyvenamasis namas. Skl. Kad. Nr. 00/00:, Budiniškių g., Vilnius. Statybos projektas Statinio kategorija : ypatingas statinys. Projektavimo stadija: Projektiniai pasiūlymai. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 00/00:. Užsakovas: UAB Šiaurės Europos investicinis fondas, į.k. 009, Olimpiečių g. -, -09 Vilnius. Pastato paskirtis: Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatas (..). Objekto charakteristika: aukštų, 0 butų gyvenamsis namas iš dviejų korpusų su automobilių saugykla ir techninėmis patalpomis rūsyje.. Projektavimo išeities duomenys Užsakovo projektavimo užduotis pastato projektavimui. Sklypo topografinė nuotrauka M :00, atlikta J.Šalkausko personalinės įmonės Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano (reg. nr. 8) sklypų (kad.nr.00/00:ir kad.nr.00/00:0) sprendinių koregavimas Grunto geologinių tyrinėjimų ataskaita.. Esama situacija Visa sklypo teritorija apleista, apžėlusi žole, kai kur auga pavieniai savaiminiai krūmynai bei medeliai. Šiuo metu sklypas nenaudojamas. ytinėje sklypo pusėje, gretimame sklype vykdomi statybos darbai, pagal parengtą projektą Daugiabutis gyvenamasis namas. Budiniškių g., Vilnius. Statybos projektas. Ties sklypo šiaurės vakariniu kampu praeina 0,kV elektros oro linija, kuri bus iškelta. Daugiau jokių inžinerinių tinklų sklypo ribose nėra. Palei pietinę sklypo ribos dalį eina Budiniškių gatvė. Šiuo metu tai prastos būklės susidėvėjusio asfalto keliukas be bortų.. Sklypo plano sprendiniai Žemės sklypo plotas 0,0 ha. Sklypas prie Budiniškių g. ir Vilniaus vakarinio aplinkkelio. Sklype numatyta statyti gyvenamųjų namų korpusus, su rūsiu po jais (žymimi K ir K). Patekimui į rūsyje projektuojamą parkingą, pagal detaliojo plano sprendinius, numatytas įvažiavimas iš pietinės sklypo pusės, Budiniškių gatvės. Dar vienas patekimas į sklypą numatomas iš projektuojamos Pušaloto gatvės vakarinės sklypo dalies. Lauke nenumatomas joks automobilių parkavimas. Gaisrinio transporto apsisukimo aikštelė projektuojama ant platformos virš rūsyje esančio parkingo viršaus. Techninės patalpos ir dviračių saugyklos projektuojamos rūsyje. Požeminių šiukšlių konteinerių vieta projektuojama ties pietrytiniu sklypo kampu.

4 Daugiabutis gyvenamasis namas. Skl. Kad. Nr. 00/00: Budiniškių g., Vilnius. Statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai. Kompl. Nr. 0- UA Projektuojamo K korpuso įėjimas numatomas iš vakarinės sklypo pusės, Budiniškių gatvės pėsčiųjų tako ir nuo platformos virš rūsio. Į K korpusą patenkame nuo platformos, arba per įėjimus, esančius a grindų lygyje iš rytinės pusės. Tarp K ir K korpusų projektuojama 0m² vaikų žaidimų aikštelė ir vieta vyresnio amžiaus gyventojų poilsiui. sporto aikštelė numatoma šiaurės rytinėje sklypo dalyje. Pagal Budiniškių gatvę projektuojamas,m pločio pėsčiųjų takas. Sklypo teritorija bus kokybiškai sutvarkyta: pėsčiųjų takai dengiami betoninėmis trinkelėmis, įrengiamos vejos. Pagal galimybes numatomas naujų medžių sodinimas. Projektuojamo daugiabučio gyvenamojo pastato poreikiams tenkinti rūsyje suprojektuota vietų automobilių saugykla. Budiniškių gatvės atkarpoje pagal sklypo kraštinę papildomai suprojektuotos 8 bendro naudojimo automobilių stovėjimo vietos. Pastato aprūpinimas automobilių parkavimo vietomis atitinka norminį: Patalpų blokas plotas ir kiti rodikliai Parkavimo norma pagal ST. Butai 0 aut./ butui Normatyvinis parkavimo vietų kiekis vnt. Sklypo esamų paviršių absoliutinės altitudės svyruoja nuo,m sklypo pietvakariniame pakraštyje iki,0m sklypo šiaurinėje dalyje. Vidutinės esamos žemės paviršiaus skaičiavimai. Pastatų statybos zonos kampuose pagal toponuotraukos altitudes nustatyti tokie aukščiai,0;,0;,99;,0. Pagal šių aukščių vidurkį gauname vidutinę žemės paviršiaus altitudę,m. Pagal nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisykles rūsys požeminė pastato dalis, kurioje patalpų grindys yra žemiau statinio (pastato) statybos zonos esamos vidutinės žemės paviršiaus altitudės daugiau kaip pusė patalpų aukščio. Projektuojamame pastate nuo rūsio grindų iki vidutinės esamos žemės paviršiaus altitudės yra,8m, o nuo jos iki rūsio patalpų lubų,m. Parkinge numatytas parkavimo vietų kiekis žmonių su negalia automobiliams viršyja norminį %. Iš viso suprojektuotos 8 automobilių stovėjimo vietos žmonėms su negalia rūsyje esančiame parkinge. Priklausomieji želdynai sklype užima 8m², arba % sklypo ploto. Ant požeminio garažo antžeminės dalies numatytas pakankamas natūralaus grunto sluoksnis, kuriame augs žolė ir krūmai. Medžiai bus sodinami į dideles klombas, su pakankamu grunto kiekiu jose. Apželdinimo projektą rengia atestuotas šios dalies specialistas. Pagal ST.0.0:00 "Gyvenamieji pastatai" X skirsnio reikalavimus pastato konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8, m; didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kad kiekvienam papildomam virš 8, m aukščio metrui atstumas didinamas po 0, m. Iki sklypo rytinėje pusėje (kadastrinis Nr. 00/00:) išlaikyti pakankami atstumai, atsižvelgiant į pastato aukštį. Pastato išdėstymas sklype atitinka reglamentą. Projekto sprendiniai užtikrina gretimų teritorijų apsaugą nuo erozijos, užpelkėjimo, gruntinių vandenų užteršimo gamybinėmis nuotekomis bei atliekomis. Pastato lauko tinklų statybos metu pažeistos dangos bus kokybiškai atstatytos. Projektuojamas pastatas pilnai prijungiamas prie miesto inžinerinių tinklų infrastruktūros, šiluma pastatui tiekiama iš miesto šiluminių tinklų. Tiesiant inžinerinius tinklus už tvarkomos teritorijos ribų, būtina kokybiškai atstatyti darbų metu pažeistas dangas.. Architektūriniai konstrukciniai sprendiniai

5 Daugiabutis gyvenamasis namas. Skl. Kad. Nr. 00/00: Budiniškių g., Vilnius. Statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai. Kompl. Nr. 0- UA Pastato tūris kompaktiškas, architektūrinė išraiška santūri, fasadai atitinka kuklių gyvenamųjų namų pobūdį. asadų apdailai naudojama klinkerio plytelių apdaila, derinama su dekoratyvinio tinko fragmentais. Pastatai aukštų, su rūsiu, kurie skirti automobilių parkavimui ir techninėms patalpoms. Pirmame penktame pastatų aukšte projektuojami 0 butų. ūsys po gyvenamaisiais namais surenkamų g/b blokų ir perdangų, kolonos ir perdanga tarp namų - monolitinės. Pagrindinės pastatų laikančiosios konstrukcijos: mūrinės išilginės nešančios sienos ir surenkamos perdangos plokštės. Stogo konstrukcija surenkama perdanga, apšiltinimas, hidroizoliacinė medžiaga. Vidaus pertvaros tarp butų 0-80 mm storio mūras, tinkuotas iš abiejų pusių, užtikrina normatyvinę db triukšmo izoliaciją. Tarpaukštinių perdangų grindų konstrukcijoje talpinami smėlio ir akmens vatos garsą izoliuojantys sluoksniai. Pastato vidaus aplinkos apsauga nuo triukšmo atitinka C garso klasę. Pastatų projektiniai sprendiniai visiškai atitinka detaliojo plano reglamentus. Pastatų aukštis nuo +-0,00 altitudės,00m. Parapetų absoliutinė altitudė 90,90 m. Pastato aukštis nuo vidutinės esamos žemės paviršiaus altitudės (,m) 8,m. Projektuojamo pastato energinio naudingumo klasė A+. Pastatas bus pilnai pritaikytas žmonių su negalia poreikiams. Numatomos maksimalios šilumos laidumo reikšmės U, W/m²K atitinka pastato energinio naudingumo skaičiavimus, kurie atlikti šiam projektui ir pateikti bendrojoje dalyje. Vidaus patalpų apdaila atitinka patalpų paskirtį, priešgaisrinius ir higieninius reikalavimus.. Priemonės žmonių su negalia poreikiams tenkinti. Pastato automobilių požeminiame parkinge numatytos 8 vietos neįgaliųjų automobiliams stovėti. Jų kiekis višyja norminį % nuo visų 0 parkavimo vietų (ST.0.0:00). Parkavimo vietos turės būti pažymėtos horizontaliu dangos ženklinimu. Patekimui į pastatą numatyti ne aukštesni kaip cm peraukštėjimai ir sleksčiai. Pėsčiųjų takuose, prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvės važiuojamąja dalimi, bei kitomis kliūtimis, numatomi įspėjamieji paviršiai. Visoje tvarkomoje teritorijoje numatyti įspėjamieji paviršiai iš BIPA trinkelių su kauburėliais ir juostelėmis. Liftas turės atitikti visus žmonių su negalia reikalavimus. Stiklines įėjimo ir tambūro duris numatoma pažymėti kontrastingos spalvos juosta žmogaus akių lygyje (,-,m. aukštyje). Visos durys patekimui į butus yra norminio pločio. Visos buto vidaus durys taip pat suprojektuotos 900 mm (šviesoje) pločio. eljefas privedamas prie pastato įėjimų. Priešais bet kurias pastato bendro naudojimo duris, suformuojama 00 x 00 mm plokštuma be nuolydžių, slenksčiai ne didesni nei 0 mm. Prieš laiptus, pandusus ir bet kokius kitus aukščio pasikeitimus pastatuose numatyta įrengti įspėjamuosius paviršius Visų daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo vidaus erdvių praėjimų, patekimų į butus ir balkonus/ terasas angų pločiai atitinka minimalius pritaikymo žmonėms su negalia normatyvinius reikalavimus. Įvertinus durų staktas ir varčias išsaugomas daugiau nei 8cm pločio bekliūtis praėjimas. Pagal ST.0.0:00 Gyvenamieji pastatai, kiekviename daugiabučiame gyvenamajame pastate turi būti suprojektuoti žmonėms su negalia įvairių dydžių butai, sudarantys ne mažiau kaip % bendro butų pastate skaičiaus. Kadangi projektu numatyti 0 butai, 8 (%) butai turėtų būti tinkamai pritaikyti neįgaliesiems.

6 Daugiabutis gyvenamasis namas. Skl. Kad. Nr. 00/00: Budiniškių g., Vilnius. Statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai. Kompl. Nr. 0- UA Statytojas turės galimybę įrengti net 0 butų pritaikytų ŽN poriekiui, o tai sudarytų net 0% butų nuo bendro jų skaičiaus. Atsiradus poreikiui (konkrečiam pirkėjui) proc. butų nuo bendro butų kiekio, Statytojas (projektu numatyta rangos apimtimi), privalo savo lėšomis pertvarkyti (pritaikyti) žmonių su negalia poreikiams, taip kad butuose numatyti san mazgai, ir/ ar patekimai į kambarius atitiktų ST.0.0:00 Statiniai ir teritorijos. eikalavimai žmonių su negalia reikmėms nuotatas.. Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas. Daugiabučio gyvenamojo namo sklype talpinama vaikų žaidimo aikštelė suprojektuota griežtai atitinkanti visus Higienos normos HN :0 Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai IV skyriaus Žaidimų aikštelių įrengimo reikalavimai reikalavimus. Vaikų žaidimo aikštelės plotas (0 m²) atitinka norminį; aikštelė atitolusi nuo Budiniškių gatvės važiuojamosios dalies per m. Vaikų žaidimų aikštelė dengta specialia tam pritaikyta gumine danga, aikštelės įranga ir jos išdėstymas turi atitikti Lietuvos standartų LST EN -:008 [8.0], LST EN -:008 [8.], LST EN -:008 [8.], LST EN -:008 [8.], LST EN -:008 [8.], LST EN -:008 [8.], LST EN -0:008 [8.], LST EN -:0 [8.8], LST EN :008 [8.9] ar tapačių standartų reikalavimus. Žaidimų aikštelės įranga turi turėti atitikties sertifikatą, liudijantį įrangos atitiktį jai taikomų, higienos normos HN-:0 punkte (atitinka ankstesnį šio aiškinamojo rašto punktą) nurodytų, standartų reikalavimams, bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Žaidimų aikštelės įranga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas ir po sumontavimo patikrinta (įvertinta) įstaigos, akredituotos Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 00:0 [8.0] atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga, bei turėti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą. Įrengta žaidimų aikštelė gali būti pradėta naudoti tik ją perdavus savininkui ar jo įgaliotam fiziniam ar juridiniam asmeniui. Žaidimų aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena, atitinkanti Lietuvos standarto LST EN -:008 [8.] reikalavimus. Joje turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; paskutinį kartą atliktos žaidimų aikštelės įrangos pagrindinės metinės kontrolės data; kita reikalinga informacija. Žaidimų aikštelėje numatyta įrengti šiukšliadėžę. 8. Natūralaus apšvietimo sprendiniai. Natūralus apšvietimas užtikrinamas pro pastato fasaduose esančius langus. Visi projektuojamo statinio kambariai yra su langais, kurie orientuoti rytų ir vakarų kryptimis, kai kurie pietų ir šiaurės kryptimi. Prieš šiuos langus minėtomis kryptimis nėra ir neprojektuojama jokių artimų statinių, ar kitų objektų, kurie užstotų tiesioginę saulės šviesą patenkančią pro langus į patalpas. Projektuojamas statinys taip pat nepažeidžia trečiųjų asmenų insoliacijos sąlygų. Patalpos, kuriose turi būti natūrali apšvieta Minimalus langų įstiklinto paviršiaus ir patalpos grindų ploto santykis įėjimo tambūras : laiptinė :

7 Daugiabutis gyvenamasis namas. Skl. Kad. Nr. 00/00: Budiniškių g., Vilnius. Statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai. Kompl. Nr. 0- UA namo bendrojo naudojimo : koridoriai gyvenamieji kambariai : virtuvė :8 Pastabos: Natūralios apšvietos koeficientas gyvenamuosiuose kambariuose ir virtuvėje turi būti ne mažesnis kaip 0,%. Pakankamos šiluminės aplinkos parametrai: Norminiai Pakankamos šiluminės aplinkos parametrai dydžiai šildymo sezono metu Oro temperatūra, 0 C 8 Jaučiamoji (atstojamoji) temperatūra, 0 C Temperatūrų skirtumas, m ir 0, m aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip 0 C Atitvarų temperatūros skirtumas nuo patalpos temperatūros, ne daugiau kaip 0 C Grindų temperatūra, 0 C 9 Santykinė oro drėgmė, % 0 Oro judėjimo greitis, m/s 0,0 0, Asmeninės higienos ir buitinės patalpos Kiekviename bute projektuojamos sanitarinės asmens higienos patalpos. Butuose projektuojama vonia su tualetu kartu. 9. Kiti projekto sprendiniai. Projektas atitinka priešgaisrinius, higienos ir saugumo reikalavimus. Visuose projektuojamuose butuose užtikrinta norminė, val. insoliacijos trukmė. Trečiųjų asmenų interesai nepažeisti. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis ST.0.0:0 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos espublikos Vyriausybės nutarimu Nr. patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos espublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. -, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 0 ir kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją. Esant poreikiui prieš darbų pradžią rangovas parengia ir suderina laikiną eismo organizavimo darbo projektą su VMSA Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus m. VPK kelių policijos valdyba. Vadovaujantis Lietuvos espublikos sveikatos apsaugos ministro 0 m. liepos įsakymu Nr. V- patvirtintos Lietuvos higienos normos HN :0,,Geriamojo vandens saugos ir kokybes reikalavimai 0. punkto reikalavimais yra numatytos technines priemonės šilumos punkte padidinti karšto vandens temperatūrą čiaupuose iki ne mažiau, kaip 0 C (išmatavus temperatūrą po min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 0 C. Tokios priemonė reikalingos legioneliozės profilaktikai karšto vandens tinkle, kurią turi vykdyti punktą eksploatuojanti įmonė pagal higienos normos HN :0 reikalavimus.

8 Daugiabutis gyvenamasis namas. Skl. Kad. Nr. 00/00: Budiniškių g., Vilnius. Statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai. Kompl. Nr. 0- UA Vadovaujantis Lietuvos espublikos aplinkos ministro 0-- įsakymu Nr. D-88 (TA, Nr ) Dėl statybos techninio reglamento ST.0.0:0 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas patvirtinimo patvirtinto Statybos techninio reglamento ST.0.0:0 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 0 priedo reikalavimais, techniniame projekte statybos užbaigimo procedūros metu yra numatyta atlikti karšto vandens temperatūros matavimus iš tolimiausiai nutolusio vandentiekio čiaupo nuo karšto vandens cirkuliacinio stovo ir pateikti rezultatus statybos užbaigimo komisijai. Vadovaujantis Lietuvos espublikos aplinkos ministro 0-- įsakymu Nr. D-88 (TA, Nr ) Dėl statybos techninio reglamento ST.0.0:0 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas patvirtinimo patvirtinto Statybos techninio reglamento ST.0.0:0 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 0 priedo 0 punkto reikalavimais, techniniame projekte statybos užbaigimo procedūros metu yra numatyta atlikti triukšmo ir dirbtines apšvietos tyrimus projektuojamame pastate / aplinkoje ir jų rezultatus pateikti statybos užbaigimo komisijai. Statybos užbaigimo etape turi būti atlikti mikroklimato butuose tyrimai, pagal statybos techninio reglamento ST.0.0:0 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 8 priedo.. p. ir Statybos techninio reglamento ST.0.0:0 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių. reikalavimus. Projekto vadovas. Palubeckis, kv. at. A 0

9 BENDIEJI STATINIŲ ODIKLIAI Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos I SKYIUS SKLYPAS. sklypo plotas m 0. sklypo užstatymo intensyvumas % 0. sklypo užstatymo plotas m 09. sklypo užstatymo tankis %. Priklausomieji želdynai % II SKYIUS PASTATAI Daugiabutis gyvenamasis namas.. Pastato bendrasis plotas.* m 0,. Požeminis m 9,80 rūsys, požeminė automobilių saugykla. antžeminis m 8,80. Pastato naudingasis plotas. * m 8,8. Pastato tūris.* m³ 0. Požeminis m³ 0. antžeminis m³ 000. Aukštų skaičius.* vnt.. Pastato aukštis. * m 8,. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 0.. kambario vnt. 0.. ir daugiau kambarių vnt. 0

10 Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 8. Energinio naudingumo klasė A+ 9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė C 0. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I. Kiti papildomi pastato rodikliai - 8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos espublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [.9]. Statinio projekto vadovas aimondas Palubeckis Kv.At.Nr. A 0 (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

11 SKLYPO VIETA A 0 PV. PALUBECKIS 09 0 A PDV L. PAOJUS 09 0 SITUACIJOS SCHEMA 0 POJEKTO AUTOIUS M :00 SKLYPO KAD. 00/00:, VILNIUS. STATYBOS 0-UA-PP-SP-0

12

13 A B C E G I J L M O 8 9 B- 0, m² B B- 8,08 m² P-,9 m² P-,9 m² P-,9 m² P-,9 m² P-, m² B-, m² -, E- 9, m² 0 B- 0, m² P- 8, m² P-, m² P-, m² P-8, m² P-8, m² P-9,9 m² P-0, m² P-, m² P-, m² P-, m² B-,8 m² P- 8, m² B-,9 m² B-,9 m² -, P-, m² P-, m² P-, m² P-,0 m² P-8, m² P-9,0 m² P-0,0 m² P-, m² P-, m² P-,8 m² P-, m² P-, m² ŠP-,00 m² ' 8 8' vt. gaisrinė zona PAK- 8,8 m² -, PAK- 0,0 m² vt. gaisrinė zona 9 DŠ anga 000x90(h) 9 0 DŠ anga 000x DŠ anga 000x DŠ anga 000x000 DŠ anga 000x DŠ anga 000x PAK- 9, m² vt. gaisrinė zona DŠ anga 000x000 DŠ anga 000x000 DŠ anga 000x000 PAK- 8, m² DŠ anga 000x000 DŠ anga 000x000 vt. gaisrinė zona DŠ anga 000x P-,8 m² P-8, m² P-9, m² P-, m² P-, m² P-, m² P-0,9 m² P-8, m² P-, m² P-,8 m² 8 0 P-, m² P-, m² P-,8 m² 0 P-, m² E- 9, m² P-0, m² P-9,0 m² 09 P-,0 m² P-,0 m² P-, m² P-,09 m² P-, m² P-9, m² P-0,8 m² P-,8 m² P-,8 m² P-, m² P-, m² P-,0 m² P-, m² P-8 8, m² P-8,9 m² P-, m² VAM-,8 m² P-,8 m² P-9,9 m² P-0,9 m² P-,9 m² P-,9 m² P-, m² P-, m² P-, m² P-, m² P- 0,0 m² P-8,9 m² P-80, m² P-8,9 m² P-9, m² P- xxx m² P- 9, m² ŠP-, m² P-,8 m² -, P-0,88 m² P-,89 m² P-9,8 m² -, vt. gaisrinė zona PAK-, m² PAK-,0 m² DŠ anga 000x DŠ anga 000x000 vt. gaisrinė zona DŠ anga 000x DŠ anga 000x000 DŠ anga 000x000 DŠ anga 000x000 P-, m² P-,8 m² 8 Pat. nr. PAK- PAK- PAK- PAK- PAK- PAK- B- B- B- B- B- B- B- VAM E- E- Patalpos pavadinimas m² vietų parkingas vietų parkingas vietos parkingas vietų parkingas vietos parkingas vietų parkingas 88, 08, 9, 8, 8,,99 Boksas Boksas Boksas Boksas Boksas Boksas Boksas 0, 8,08, 0,,9,9, Vandens apsk. mazgas,8 Elektros skydinė 9, Elektros skydinė 9, ŠP- ŠP- Šilumos punktas Šilumos punktas,, P- P- P- P- P- P- P- P-8 P-8 P-9 P-0 P- P- P- P- P- P- P- P-8,9,9,9,9,9,9,,,,9,,,,,,,,0,9 P-9 P-0 P- P- P- P- P- P- P- P-8 P-9 P-0 P- P- P- P- P- P- P- P-8 P-9 P-0,0,0,,,8,8,88,0,8,,,,,,,,,0,,,0,9 P- P- P- P- P- P- P- P-8 P-9 P-0 P- P- P- P- P- P- P- P-8 P-9 P-0 P- P-,,8,,8,09,,8,9,,8,8,,8,,,,0 8,,9,9,9,9 P- P- P- P- P- P-8 P-9 P-0 P- P- P- P- P- P- P- P-8 P-9 P-80 Tambūras Tambūras Tambūras Tambūras Koridorius Koridorius Koridorius BENDAS ŪSIO PLOTAS 0,0,,,,,9,,88,89,,8,8,8,8,8,9 9,, A 0 A PV. PALUBECKIS PDV POJEKTO AUTOIUS L. PAOJUS SKLYPO KAD. 00/00:, VILNIUS. STATYBOS ŪSIO PLANAS M : UA-PP-AS-

14 A B C E G I J L M O 8 K- 80,0 m² K-8,9 m² VN Šild. K-, m² +-0,00=,9 K-0 0,9 m² K- K-, m²,9 m² K-,0 m² L E į rūsį VN Šild. K-,9 m² K- 8, m² K-,8 m² K-,0 m² K-,0 m² K-0 9,89 m² +-0,00=,9 K-, m² L VN Šild. VN Šild. K-, m² į rūsį E K- K-, m² 9,9 m² 8 8 A C D H J K L N P K A PATALPŲ EKSPLIKACIJA Pat. nr. Patalpos pavadinimas m² K- BUTAS,0 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Balkonas K- BUTAS,9 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Balkonas K- BUTAS 8, Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Terasa K- BUTAS,9 Holas Sanmazgas Gyvenamasiskambarys ūbinė Terasa K- BUTAS, Holas Sanmazgas Gyvenamasiskambarys Terasa K- BUTAS, Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys ūbinė Terasa K- BUTAS 80,0 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys Kambarys Terasa 8 Balkonas K-8 BUTAS,9 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys ūbinė Balkonas K- BUTAS, Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys ūbinė Balkonas K- BUTAS, Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys Kambarys balkonas K- BUTAS 9, Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys Kambarys Koridorius 8 Terasa K- BUTAS, Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Terasa K- BUTAS,0 Holas Sanmazgas Gyvenamasiskambarys Terasa K- BUTAS,8 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Terasa K- BUTAS,0 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys Balkonas K-0 KOIDOIUS 0,9 K-0 KOIDOIUS 9,89 BENDAS A PLOTAS 8. A 0 PV. PALUBECKIS 09 0 A PDV L. PAOJUS 09 0 A POJEKTO AUTOIUS K PIMO AUKŠTO PLANAS M :00 SKLYPO KAD. 00/00:, VILNIUS. STATYBOS 0-UA-PP-AS-

15 A B C D H J L N P 9 8 K- 80,0 m² K-,0 m²,8 K-,8 m² į rūsį K-, m² K-,9 m² K- 8, m² +-0,00=,9 K-0 0,9 m² VN Šild. VN Šild. L E K-8,0 m² K-,9 m² K-,0 m² K-,8 m² K- K-, m² 9,9 m² į rūsį +-0,00=,9 K-0 9,89 m² K-, m² E VN Šild. L VN Šild. K-,0 m² K-,8 m² 0 A C E G I J K L M O K A PATALPŲ EKSPLIKACIJA Pat. nr. Patalpos pavadinimas m² K- BUTAS,0 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys ūbinė Terasa K- BUTAS 80,0 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys Kambarys Terasa K- BUTAS,8 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys ūbinė Terasa K- BUTAS, Holas Sanmazgas Gyvenamasiskambarys Terasa K- BUTAS,9 Holas Sanmazgas Gyvenamasiskambarys ūbinė Terasa K- BUTAS 8, Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Terasa K- BUTAS,9 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Terasa K-8 BUTAS,0 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Terasa K- BUTAS,0 Holas Sanmazgas Gyvenamasiskambarys Terasa K- BUTAS,8 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Terasa K- BUTAS,0 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys Terasa K- BUTAS, Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Terasa K- BUTAS 9, Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys Kambarys Terasa K- BUTAS, Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys Kambarys Terasa K- BUTAS,8 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys ūbinė Terasa K-0 KOIDOIUS 0,9 K-0 KOIDOIUS 9,89 BENDAS A PLOTAS 8. A 0 PV. PALUBECKIS 09 0 A PDV L. PAOJUS POJEKTO AUTOIUS K PIMO AUKŠTO PLANAS M :00 SKLYPO KAD. 00/00:, VILNIUS. STATYBOS 0-UA-PP-AS-

16 A B C E G I J L M O K- 80,0 m² K-,9 m² VN Šild. K-,0 m² K-0,09 m² K- K-, m², m² 0,0m² K-9,0 m²,m²,98m² L E +,0,0m² VN Šild. K-0,8 m² K- 8, m² K-, m² K-,9 m² K-,0 m² K-,08 m² K-0, m² K-8,0 m² L VN Šild. +,0 E VN Šild. K-9, m² K-0 9,9 m² 8 8 A C D H J K L N P K A PATALPŲ EKSPLIKACIJA Pat. nr. Patalpos pavadinimas m² K-9 BUTAS,0 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Balkonas K-0 BUTAS,8 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Balkonas K- BUTAS 8, Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Balkonas K- BUTAS, Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis ūbinė Balkonas K- BUTAS, Holas Sanmazgas Gyvenamasiskambarys Balkonas K- BUTAS,0 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys ūbinė Balkonas K- BUTAS 80,0 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys Kambarys Balkonas K- BUTAS,9 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys ūbinė Balkonas K-8 BUTAS,0 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys ūbinė Balkonas K-9 BUTAS, Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys Kambarys balkonas K-0 BUTAS 9,9 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys Kambarys Koridorius 8 Balkonas K- BUTAS,08 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys ūbinė Balkonas K- BUTAS,0 Holas Sanmazgas Gyvenamasiskambarys Balkonas K- BUTAS, Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Balkonas K- BUTAS,9 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys Balkonas K-0 KOIDOIUS,09 K-0 KOIDOIUS, BENDAS A PLOTAS 8. A 0 A PV PDV POJEKTO AUTOIUS. PALUBECKIS L. PAOJUS SKLYPO KAD. 00/00:, VILNIUS. STATYBOS K ANTO AUKŠTO PLANAS 0-UA-PP-AS- M :00 A

17 A B C D H J L N P 9 K-0 80,0 m² K-9,9 m² K-,0 m² K-0, m² K-, m² K-, m² K- 8, m² +,0 VN Šild. VN Šild. L E K-,0 m² K-,8 m² K-0,9 m² K-9,8 m² K-,08 m² K-8,0 m² K-0,0 m² L VN Šild. +,0 E VN Šild. K-,08 m² K- 9,9 m² K-, m² 0 A C E G I J K L M O K A PATALPŲ EKSPLIKACIJA Pat. nr. Patalpos pavadinimas m² K-9 BUTAS,9 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys ūbinė Balkonas K-0 BUTAS 80,0 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys Kambarys Balkonas K- BUTAS,0 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys ūbinė Balkonas K- BUTAS, Holas Sanmazgas Gyvenamasiskambarys Balkonas K- BUTAS, Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis ūbinė Balkonas K- BUTAS 8, Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Balkonas K- BUTAS,8 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Balkonas K- BUTAS,0 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Balkonas K-8 BUTAS,0 Holas Sanmazgas Gyvenamasiskambarys Balkonas K-9 BUTAS,8 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Balkonas K-0 BUTAS,9 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys Balkonas K- BUTAS,08 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys ūbinė Balkonas K- BUTAS 9,9 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys Kambarys Balkonas K- BUTAS, Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys Kambarys Balkonas K- BUTAS,08 Holas Sanmazgas Svetainė - virtuvė Miegamasis Kambarys ūbinė Balkonas K-0 KOIDOIUS, K-0 KOIDOIUS,0 BENDAS A PLOTAS 8.8 A 0 A PV PDV POJEKTO AUTOIUS. PALUBECKIS 09 0 L. PAOJUS 09 0 K ANTO AUKŠTO PLANAS 0 M :00 SKLYPO KAD. 00/00:, VILNIUS. STATYBOS 0-UA-PP-AS-

18 A B C E G I J L M O i=min,% Liukas 800x800 mm išlipimui ant stogo i=min,% Persipylimo latakas apsaugine tvorele min 00mm i=min,% i=min,% Persipylimo latakas i=min,% i=min,% i=min,% apsaugine tvorele min 00mm Liukas 800x800 mm išlipimui ant stogo i=min,% i=min,% i=min,% L LK-0 i=min,% i=min,% i=min,% i=min,% i=min,% i=min,% LK-0 L i=min,% i=min,% i=min,% i=min,% i=min,% i=min,% i=min,% i=min,% i=min,% i=min,% i=min,% i=min,% i=min,% 8 A C D H J K L N P A 0 PV. PALUBECKIS 09 0 A PDV L. PAOJUS 09 0 A POJEKTO AUTOIUS K STOGO PLANAS M :00 SKLYPO KAD. 00/00:, VILNIUS. STATYBOS 0-UA-PP-AS-

19 A B C D H J L N P 9 i=min,% i=min,% apsaugine tvorele min 00mm i=min,% i=min,% i=min,% i=min,% i=min,% 0 i=min,% apsaugine tvorele min 00mm i=min,% i=min,% i=min,% i=min,% i=min,% L LK-0 i=min,% i=min,% i=min,% i=min,% i=min,% i=min,% L LK-0 i=min,% i=min,% i=min,% Liukas 800x800 mm išlipimui ant stogo i=min,% i=min,% Persipylimo latakas i=min,% i=min,% Persipylimo latakas i=min,% Liukas 800x800 mm išlipimui ant stogo i=min,% i=min,% A C E G I J K L M O A 0 PV. PALUBECKIS 09 0 A PDV L. PAOJUS 09 0 POJEKTO AUTOIUS SKLYPO KAD. 00/00:, VILNIUS. STATYBOS K STOGO PLANAS 0-UA-PP-AS- M :00 0

20 ' 9 9 SKLYPO KAD. 00/00:, VILNIUS. STATYBOS A 0 PV. PALUBECKIS 09 0 A PDV L. PAOJUS POJEKTO AUTOIUS PJŪVIS - M :00 0-UA-PP-AS-

21 Klinkerio plytelių apdaila ABC klinker Drezden. Dekoratyvinis tinkas CaparolColor spalva balta A 0 A PV. PALUBECKIS PDV POJEKTO AUTOIUS L. PAOJUS 9 SUTATNIAI ŽYMĖJIMAI: SKLYPO KAD. 00/00:, VILNIUS. STATYBOS 09 0 K, K ASADAI - M :00 Dekoratyvinis tinkas CaparolColor Kiesel 0 Dekoratyvinis tinkas CaparolColor Kiesel Medinių dailylenčių apdaila UA-PP-AS-

22 A C SUTATNIAI ŽYMĖJIMAI: D H J K Klinkerio plytelių apdaila ABC klinker Drezden. A 0 Dekoratyvinis tinkas CaparolColor spalva balta A L N PV. PALUBECKIS PDV POJEKTO AUTOIUS L. PAOJUS P SKLYPO KAD. 00/00:, VILNIUS. STATYBOS Medinių dailylenčių apdaila K ASADAS A- M :00 Dekoratyvinis tinkas CaparolColor Kiesel 0 Dekoratyvinis tinkas CaparolColor Kiesel 0-UA-PP-AS-

23 O SUTATNIAI ŽYMĖJIMAI: M L J I Klinkerio plytelių apdaila ABC klinker Drezden. A 0 Dekoratyvinis tinkas CaparolColor spalva balta A G E PV. PALUBECKIS PDV POJEKTO AUTOIUS L. PAOJUS C SKLYPO KAD. 00/00:, VILNIUS. STATYBOS Medinių dailylenčių apdaila K ASADAS -A M :00 Dekoratyvinis tinkas CaparolColor Kiesel 0 Dekoratyvinis tinkas CaparolColor Kiesel A 0-UA-PP-AS-

24 A C SUTATNIAI ŽYMĖJIMAI: E G I J L Klinkerio plytelių apdaila ABC klinker Drezden. A 0 Dekoratyvinis tinkas CaparolColor spalva balta A M PV. PALUBECKIS PDV POJEKTO AUTOIUS L. PAOJUS O SKLYPO KAD. 00/00:, VILNIUS. STATYBOS Medinių dailylenčių apdaila K ASADAS A- M :00 Dekoratyvinis tinkas CaparolColor Kiesel 0 Dekoratyvinis tinkas CaparolColor Kiesel 0-UA-PP-AS-8

25 P SUTATNIAI ŽYMĖJIMAI: N L H J Klinkerio plytelių apdaila ABC klinker Drezden. A 0 Dekoratyvinis tinkas CaparolColor spalva balta A D PV. PALUBECKIS PDV POJEKTO AUTOIUS L. PAOJUS C Medinių dailylenčių apdaila A SKLYPO KAD. 00/00:, VILNIUS. STATYBOS K ASADAS -A M :00 Dekoratyvinis tinkas CaparolColor Kiesel 0 Dekoratyvinis tinkas CaparolColor Kiesel B 0-UA-PP-AS-9

26 SUTATNIAI ŽYMĖJIMAI: 0 8 Klinkerio plytelių apdaila ABC klinker Drezden. A 0 Dekoratyvinis tinkas CaparolColor spalva balta A PV. PALUBECKIS PDV POJEKTO AUTOIUS L. PAOJUS SKLYPO KAD. 00/00:, VILNIUS. STATYBOS 09 0 K, K ASADAI - M :00 Dekoratyvinis tinkas CaparolColor Kiesel 0 Dekoratyvinis tinkas CaparolColor Kiesel Medinių dailylenčių apdaila UA-PP-AS-0

27

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakova

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p.   Statytojas (Užsakova UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-, 4435 Kaunas kodas 362734 tel./faks. +37 37 295636 el.p. info@simper.lt www.simper.lt Statytojas (Užsakovas) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įm.k. 32536989

Detaliau

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA rojekto pavadinimas ADMINISTRAINĖS ASKIRTIES ASTATAS ANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAAS Statytojas UA STAMEHA Statinio adresas Statybos rūšis ANERIŲ G. 49, VILNIUS (Žemės skl. Kad.Nr. 11/55:91 Vilniaus m.

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p U rchestra, įm.k. 300726445, Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, info@archestra.lt, tel.nr.: 8 612 16476 Vizualizacija: Statinio projekto pavadinimas: Statytojas: Statinio kategorija: Statybos

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė 8-343-92216 www.ugira.lt ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AIKŠTELĖS (UNIKALUS NR. 4400-2934-7433) REKONSTRAVIMO,

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio Projektuotojas UAB KUBINIS MTRAS, Į. K. 058598 Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio kategorija Bylos žymuo VIJŲ BUTŲ GYVNAMOJO NAMO IŠAGŲ

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2 SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS TVIRTINU: E. T. Statytojas/ Užsakovas E. T. Statinio projekto pavadinimas PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - PATIKROS POSTO ( 7.4.) J. TIŠKEVIČIAUS G. 26, VILNIUJE,

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel.+37068733211... DAUGIABUČIO NAMO MARIJAMPOLĖS G. 4, GARLIAVA, KAUNO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ

Detaliau

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) , Statyt

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) ,   Statyt U P R O G R E S Y Ū S P R O J E K I J. Zauerveino g. -, -9 Klaipėda, el. (),, info@pprojektai.lt Statytojas: Objektas: Statybos vieta: Projektavimo stadija: Statybos rūšis: Statinio naudojimo paskirtis

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicijų plano rengėjas UAB Nomine Consult, įm. k. 304493084, adresas Vaižganto g. 8-1, 01108 Vilnius, el. pašto adresas info.lt@nomineconsult.com, telefono Nr. 8-652-44529 DAUGIABUČIO NAMO Žaliųjų

Detaliau

TURINYS

TURINYS i. Užsakovas UAB ROSMA IR KO Projektuotojas Projektavimo stadija K PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI UAB KURAS Kompleksas Statinys Statinio kategorija Statybos rūšis Projekto dalis Žymuo 19-04/18-PP DEGALINĖS OPERATORINĖS

Detaliau

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel./faks. (8 5) 230 5434... DAUGIABUČIO NAMO KĘSTUČIO G. 23A, ŽAGARĖ, JONIŠKIO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STUDIJA) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI STATYBOS VIETA Malūnų

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

Aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas 419749 Aiškinamasis raštas IDĖJA: Neringa ypatingas kraštas, pasižymintis unikaliu natūraliu ir dirbtiniu kraštovaizdžiu. Čia kaip niekur kitur jaučiamas žmogaus ir gamtos suartėjimas. Nidos turizmo ir

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

VIRSELIS_119.odt

VIRSELIS_119.odt KOMPLEKSAS VILNIAUS MIESTO ISTORINĖ DALIS, VADINAMA NAUJAMIESČIU (KODAS 33653) VILNIAUS SENAMIESTIS (APSAUGOS POZONIS KODAS 16073) VILNIAUS SENOJO MIESTO VIETA SU PRIEMIESČIAIS (KODAS 25504) OBJEKTAS DAUGIABUTIS

Detaliau

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni UAB KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-5, Vilnius Tel. 64 74 65 Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3 Vilnius; Statybos projektas Statinio kategorija Statybos rūšis Ypatingas statinys Nauja statyba Dalis

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni 2016-11-24 Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: 16542 Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žygimantų g. 1/T. Vrublevskio g. Pastatas.

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sausio 15-osios g.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPRENDIMAI ENERGIŠKAI EFEKTYVIEMS PASTATAMS Reikalavimai A+ energinio naudingumo klasės gyvenamiesiems pastatams IKI 2019 02 01 NUO 2019 02 01 0,25 C 1 0,375; C 2 0,80 Pastato (jo dalies) energijos vartojimo

Detaliau

UAB,,Arsva" 1.k Reg. datar 2014 geguzes 19 d. lm. adr.r A.Vivulskio g , Vilnius, LT-0322'l Tel./fax.: '1023i mob. tel.:

UAB,,Arsva 1.k Reg. datar 2014 geguzes 19 d. lm. adr.r A.Vivulskio g , Vilnius, LT-0322'l Tel./fax.: '1023i mob. tel.: UB,,rsva" 1.k. 3331254 Reg. datar 214 geguzes 19 d. lm. adr.r.vivulskio g. 12-1, Vilnius, LT-322'l Tel./fax.: 8-5-265'123i mob. tel.: 8-699-53755 l. p.; arsva.uab@gmail.com Statytojas: Kompleksas; U. l.

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas 300648306 Tel./Faksas (85) 230 5434 DAUGIABUČIO NAMO DIDLAUKIO G. 40, VILNIUS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT 1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) 461831, Įmonės kodas 147853682, PVM kodas LT478536811, A.s. LT55 704 0600 0267 5047AB SEB bankas Panevėžio filialas, banko

Detaliau

Microsoft Word SA AR_

Microsoft Word SA AR_ Projektinių siūlymų AIŠKINAMASIS RAŠTAS (SA) 1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI Normatyviniai dokumentai. Rengiant techninio projekto architektūrinę dalį vadovautąsi šiais normatyviniais dokumentai: 1.

Detaliau

Atliekamų darbų aprašymas

Atliekamų darbų aprašymas OBJEKTAS: Daugiabučiai gyvenamieji namai C5 Pilaitėje, Vilniuje Dalinės apdailos aprašymas pirkėjui Pamatai Pastato laikančiosios konstrukcijos Stogas Poliniai pamatai ir monolitinis gelžbetoninis (g/b)

Detaliau

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty Objektas: Pastato sandėlio (un. nr. 4400-0812-5973) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas Adresas: Kuršelių g. 18, Vytaučių k.,

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Vilniaus g.6a (Vilkaviskis)

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sodų g. 9A, (Joniškis)

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: 188764867) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektiniai pasiūlymai

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T S S. Daukanto g. 9, -6943 Kazlų Rūda STTYTOJS B PIENO ŽVIGŽDĖS PROJEKTUOTOJS SUTRTIES DINIMS PROJEKTO DINIMS PROJEKTO NUMERIS UB BIO B PIENO ŽVIGŽDĖS FILILO

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas 1.2. Statytojas.

Detaliau

4. IP Kretingos g. 35 VS xls

4. IP Kretingos g. 35 VS xls Rengėjas UAB Terma Consult DAUGIABUČIO NAMO KRETINGOS G. 5, PALANGOJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS DALIS: NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS 2017.05.19 Kaunas Investicijų plano

Detaliau

dok DOC

dok DOC Įstatymas skelbtas: Žin., 1996, Nr. 32-788 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2002 m. liepos 1 d.: Nr.

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2009

Detaliau

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS OJEKTO PVDINIMS 7, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OJEKTO DRESS Šilutės r. sav. Pagrynių k., K. Griniaus g. 7. Žemės sklypo unikalus 44-335-968. Žemės sklypo kadastrinis 884/2:334.

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo organizatorius UAB "Kopų žuvėdra" 2011 m. Žemės sklypo

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas UAB "Miesto renovacija", į/k 3015 33164, Linkmenų g. 5, LT-09300 Vilnius, Lietuva, tel. nr. (8 5) 244 0155, faks. nr. (8 5) 247 8824, el. pašto adresas: info@miestorenovacija.lt DAUGIABUČIO NAMO TAIKOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas Titulinis lapas SN TP

PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas Titulinis lapas SN TP PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Titulinis lapas SN-11-093-TP-BD-T Projekto dalies turinys 2-3 SN-11-093-TP-BD-PDSŽ

Detaliau

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS 1 lentelė. Apsaugos

Detaliau

0405_PP_BD_Titulinis

0405_PP_BD_Titulinis AMYBOS PASKRTES PASTATO, SĖMENOS. 52A, PATALMUŠĖLO K.,ROKŲ SEN., KAUNO RAJ. SAV., REKONSTRAVMO PROJEKTAS 0405-PP-TF PROJEKTO PAVADNMAS ADRESAS KOMPLEKSAS UŽSAKOVAS STATNŲ KATEORJA STATYBOS RŪŠS AMYBOS

Detaliau

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel 3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g.

Detaliau

Paroc akmens vatos gaminių kainynas

Paroc akmens vatos gaminių kainynas PAROC AKMENS VATOS GAMINIŲ KAINYNAS 2015 Statybinė izoliacija Kiekis je s Lt/ Lt/ Eur/ Eur/ Universalios 8537274 8539435 PAROC extra 50 1220 610 14 10,42 24 250,08 4,83 5,85 1,40 1,69 8537286 8539512 75

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U ) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstr

STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U ) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstr STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U3-25995) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstravimo projektas; UZSAKOVAS PAREIGOS PAVARDE PARASAS

Detaliau

Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai

Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai reikalavimai bei valomų patalpų kiekiai ir periodiškumas

Detaliau

Page 1 of 20 Patalpų valymo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 priedas PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECH

Page 1 of 20 Patalpų valymo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 priedas PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECH Page 1 of 20 Patalpų valymo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 priedas PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai reikalavimai bei valomų

Detaliau

smalsuciai_small

smalsuciai_small LOPŠELIS -DARŽELIS SMALSUČIAI PROJEKTAS AIKŠTELĖ KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS 1 ANKETŲ APIBENDRINIMAS 2 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU VAIKAIS 3 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU TĖVELIAIS IR PERSONALU 4 PASIŪLYMAI / DARŽELIO MAKETAS

Detaliau

ABC Aiškinamasis raštas Šiaulių miesto centrin s dalies Prisik limo aikšt s su prieigomis sutvarkymo projekto architektūrin s koncepcijos projekto kon

ABC Aiškinamasis raštas Šiaulių miesto centrin s dalies Prisik limo aikšt s su prieigomis sutvarkymo projekto architektūrin s koncepcijos projekto kon ABC Aiškinamasis raštas TIKSLAS Miesto centro urbanistin s struktūros pagrindin s erdv s urbanistinis ir architektūrinis, išbaigtumas reabilituojant miesto istorinę raidą. IDöJA Klasikiniais principais

Detaliau