LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĘ, ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĘ, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĘ, KAZLŲ RŪD

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĘ, ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĘ, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĘ, KAZLŲ RŪD"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĘ, ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĘ, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĘ, KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĘ, LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ, NERINGOS SAVIVALDYBĘ, PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ IR ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2019 m. gegužės 24 d. Nr. 4D-2019/2-228 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė gavo X, atstovaujančio A Lietuvos skyriui (toliau vadinama Pareiškėjas), skundą dėl Druskininkų savivaldybės, Elektrėnų savivaldybės, Kauno miesto savivaldybės, Kazlų Rūdos savivaldybės, Lazdijų rajono savivaldybės, Neringos savivaldybės, Prienų rajono savivaldybės ir Zarasų rajono savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant A Lietuvos skyriaus (toliau vadinama ir A) kreipimusis ir teikiant informaciją, susijusią su viešinimo bei reklamos paslaugų pirkimais. 2. Pareiškėjas skunde, be kitų aplinkybių, nurodo: 2.1. Siekdami įvertinti, kaip Lietuvos savivaldybės rengia pirkimus viešinimo paslaugoms gauti, [A] kreipėsi į savivaldybes, prašydamas pateikti, kiek lėšų m. jos išleido viešinimo ar reklamos paslaugoms, kokioms įmonėms šios lėšos yra skiriamos ir kiek lėšų kiekviena iš įmonių [...] gavo. Duomenų prašėme analizuodami, kiek lėšų savivaldybės skiria viešinimui, kas šias lėšas gauna ir kiek gavėjai gali būti susiję su politikais (šių ir kitų citatų kalba netaisyta) Prašymą suteikti informacijos išsiuntėme 2018 m. lapkričio 8 d. Nors susisiekėme su savivaldybėmis ir šios informacijos prašėme pakartotinai, Elektrėnų, Kazlų Rūdos, Neringos, Lazdijų rajono, Zarasų raj. savivaldybės jos nepateikė. Prienų raj., Druskininkų ir Kauno m. savivaldybės pateikė dalį informacijos: jos atsiuntė bendras sumas, tačiau neatsakė, kiek lėšų ir kuriai įmonei jos skyrė A mano, kad savivaldybės šią informaciją turėjo pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą. [...]. 3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo išsiaiškinti dėl skunde nurodytų aplinkybių. 4. Su skundu, be kita ko, pateikta: 4.1. A darbuotojo patikslintas kreipimasis elektroniniu paštu, adresuotas Druskininkų savivaldybei (kopija), kuriame nurodyta: [...] patikslinu prašymą (tik pirmą klausimą), nes suprantu, kad viešinimo paslaugas savivaldybė gali užsakyti ir per viešųjų ryšių agentūras.

2 2 1) Kiek m. Jūsų savivaldybė skyrė lėšų visoms žiniasklaidos priemonėms ir viešųjų ryšių agentūroms per viešinimo ar reklamos užsakymus? Prašome pateikti bendras sumas atskirai viešinimo užsakymams ir reklamos užsakymams žiniasklaidai ir sumas viešųjų ryšių agentūroms už 2015 m., 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. 2) Prašome atskirai nurodyti, kiek ir kuriai konkrečiai žiniasklaidos priemonei buvo skirta lėšų 2015 m., 2016 m., 2017 m., 2018 m. per viešinimo ir / ar reklamos užsakymus. 3) Jei Jūsų savivaldybė m. skyrė lėšų žiniasklaidos priemonėms ne per viešinimo ar reklamos užsakymus, prašome nurodyti, kokiu kitu pagrindu buvo skirta, kiek ir kokioms žiniasklaidos priemonėms. Prašome šiuos duomenis pateikti už kiekvienus metus atskirai ; Prašome nurodyti, kokias žiniasklaidos priemones savivaldybė prenumeravo 2015 m., 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. Esant galimybei informaciją prašome atsiųsti Excel formatu. Prašome nurodyti, kada būtų galima tikėtis Jūsų atsakymo. [...] ; 4.2. Druskininkų savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėjo atsakymas elektroniniu paštu į šio rašto 4.1 punkte nurodytą kreipimąsi (kopija), kuriame nurodyta: [...] [Savivaldybės] administracija visas paslaugas perka laikydamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, atsižvelgiant į realų poreikį. Druskininkai kurortas, tad viešinimo paslaugos ypatingai svarbios. Viešinimo paslaugas sudaro dvi grupės visuomenės informavimo (savivaldybės biudžeto lėšos) ir kurorto įvaizdžio formavimo (vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra lėšos): 2015 metais visuomenės informavimo paslaugų buvo nupirkta už 3,6 tūkst. eurų, o ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo paslaugų 18,l tūkst. eurų metais visuomenės informavimo paslaugų buvo nupirkta už 25,7 tūkst. eurų, o ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo paslaugų 24,9 tūkst. eurų metais visuomenės informavimo paslaugų buvo nupirkta už 24,2 tūkst. eurų, o ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo paslaugų 40,7 tūkst. eurų metais visuomenės informavimo paslaugų buvo nupirkta už 21,4 tūkst. eurų, o ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo paslaugų 42, l tūkst. eurų. Visos sutartys yra viešinamos CVP IS ; Savivaldybės administracijos prenumeruojami leidiniai: Valstybės žinios, Savivaldybių žinios, Reitingai, Apskaitos ir audito mokesčių aktualijos, Lietuvos rytas, Lietuvos žinios, Gimtoji kalba, Lietuvos sveikata ; 4.3. A darbuotojo pakartotinis kreipimasis elektroniniu paštu, adresuotas Druskininkų savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėjui (kopija), kuriame nurodyta: Ačiū už atsakymą. Vis tik matau, kad Jūsų pateikta informacija nėra pilna. Kaip ir prašėme savo užklausoje, išsiųstoje prieš 20 d. d., prašau, nurodykite, kurioms konkrečiai žiniasklaidos priemonėms ir kiek lėšų buvo skirta kiekvienais metais nuo 2015 m. Ačiū Jums ir laukiame atsakymo ; 4.4. Druskininkų savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėjo atsakymas elektroniniu paštu į šio rašto 4.3 punkte nurodytą kreipimąsi (kopija), kuriame nurodyta: [...] kaip ir minėjau pirmajame laiške, visos sutartys yra viešai paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ; 4.5. A darbuotojo pakartotinis kreipimasis elektroniniu paštu, adresuotas Druskininkų savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėjui (kopija), kuriame nurodyta: [...] pagal Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų

3 3 įstatymą, nurodyti informacijos šaltinį ir atsisakyti suteikti informacijos galima tik tokiu atveju, kai informacija prašoma apimtimi jau yra paskelbta (t. y., kaip paskelbtas dokumentas). Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje yra skelbiami visi pirkimai, tačiau nėra skelbiamas mūsų prašomas dokumentas su agreguota informacija, kurios teiraujamės mes. Be to, šioje sistemoje nėra galimybės filtruoti Jūsų sudarytų sutarčių pagal viešinimo išlaidas. Dėl šios priežasties, kadangi Jūs esate informacijos valdytojas, prašome suteikti informaciją ; 4.6. A darbuotojo kreipimasis elektroniniu paštu, adresuotas Kauno miesto savivaldybei (kopija), kuriame nurodyta: A [...] šiuo metu atlieka tyrimą apie Lietuvos valstybėje veikiančią žiniasklaidą ir, remiantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, prašoma pateikti šią informaciją: 1) Kiek m. Jūsų savivaldybė skyrė lėšų visoms žiniasklaidos priemonėms ir viešųjų ryšių agentūroms per viešinimo ar reklamos užsakymus? Prašome pateikti bendras sumas atskirai viešinimo užsakymams ir reklamos užsakymams žiniasklaidai ir sumas viešųjų ryšių agentūroms už 2015 m., 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. 2) Prašome atskirai nurodyti, kiek ir kuriai konkrečiai žiniasklaidos priemonei buvo skirta lėšų 2015 m., 2016 m., 2017 m., 2018 m. per viešinimo ir/ar reklamos užsakymus. 3) Jei Jūsų savivaldybė m. skyrė lėšų žiniasklaidos priemonėms ne per viešinimo ar reklamos užsakymus, prašome nurodyti, kokiu kitu pagrindu buvo skirta, kiek ir kokioms žiniasklaidos priemonėms. Prašome šiuos duomenis pateikti už kiekvienus metus atskirai ; Prašome nurodyti, kokias žiniasklaidos priemones savivaldybė prenumeravo 2015 m., 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. Esant galimybei informaciją prašome atsiųsti Excel formatu. Prašome nurodyti, kada būtų galima tikėtis Jūsų atsakymo. [...] ; 4.7. Kauno miesto savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėjo atsakymas elektroniniu paštu į pažymos 4.6 punkte nurodytą kreipimąsi (kopija), kuriame nurodyta: [...] siekdami atsakyti į Jūsų klausimus, rinkome informaciją iš įvairių šaltinių. Vis dėlto tokios struktūruotos info būtent tokiais pjūviais, kaip jūs klausiate, taip greitai negalime išrinkti, tam reikia detalios kelių metų finansinių duomenų studijos ir analizavimo, ypač nuo 2015 metų. Kadangi Savivaldybė yra perkančioji organizacija, visos sutartys yra skelbiamos viešai, kur galite rasti, su kokiais tiekėjais ir kokioms sumoms atlikta pirkimų ir pasirašyta sutarčių ; Nuo 2017 metų esame įdiegę informacinę strateginio planavimo ir biudžeto valdymo sistemą, kurioje jau esame nusimatę konkrečią eilutę viešinimui. Tačiau ir ten neišskiriamas viešinimas ir reklama, o žiniasklaidos priemonėse spausdinama daug privalomos informacijos, kuri susijusi su Savivaldybės paslaugomis (darbo skelbimai, ieškant valstybės tarnautojų, aukcionų paskelbimai, teisinės pagalbos informacija ir panašiai). Tokiu atveju didžiausia biudžeto dalis iš visų žiniasklaidos priemonių tenka Kauno dienai, nes būtent čia ir skelbiama visa ši būtinoji informacija ; [...] m. rugsėjo 24 d m. rugsėjo 24 d. suteiktų paslaugų vertė ,64 (su PVM) Eur. Čia informacijos paruošimas ir publikavimas nacionaliniuose, regionų bei specializuotuose leidiniuose, informacijos sklaida TV, radijo kanalais, internete ; [...]. Kaupti duomenis taip detaliai, kad galėtume juos analizuoti įvairiais pjūviais savo skyriuje pradėjome neseniai, tik 2018 metais (iki šiol sąskaitos apmokėjimui rašomos labai įvairiai, už mėnesį ar bendrai už paslaugą ir pan., neišskiriant konkrečios priemonės ar konkretaus tikslo ar skelbiamo informacijos turinio. Dabar patys sau susirašome, kad galėtume efektyviau analizuoti situaciją). Atsižvelgiant į tai, kad kai kurią informaciją Savivaldybė privalo skelbti žiniasklaidoje (aukcionai, paskelbtos darbuotojų atrankos, teisinė informacija, įvairūs privalomi

4 4 ES paramos viešinimo skelbimai ir pan.), o tam dažniausiai naudojamasi Kauno dienos paslaugomis. Kitos žiniasklaidos priemonės, kuriose skelbiama informacija: 2017 m. Vakaro žinios, Laikinoji sostinė, Veidas, Lietuvos rytas, Tau, Extra fm, Kas vyksta Kaune, Savaitraštis Kaunui, 2018 m. Vakaro žinios, Laikinoji sostinė, Extra fm, Kas vyksta Kaune. Nelabai korektiška būtų skirti viešinimo ar reklamos išlaidas. Visa informacija, pateikiama žiniasklaidoje, yra skirta informuoti visuomenę apie vykdomą Savivaldybės veiklą ir teikiamas paslaugas, kaip numatyta teisės aktuose, reglamentuojančiuose Savivaldybių veiklą ir informacijos teikimą. Be privalomos informacijos, visuomenę nuolat informuojame apie savivaldybės iniciatyvas (nemokami sporto užsiėmimai, įvairios miesto šventės, skatinimas naudotis dviračiais, tapti globėjais, dalyvauti kiemų atnaujinimo programose, teikti projektus, Kalėdų, valstybinių švenčių viešinimas ir daugelis kitų iniciatyvų) ; [...]. Visų lėšų, skirtų viešinimui pagrindas sutartis su paslaugos tiekėju, atrinktu vykdant viešuosius pirkimus (visas sutartis galite rasti prieinamas viešai Savivaldybė neturi galimybės skirti lėšas kokiu nors kitu pagrindu, kaip tik pirkdama paslaugas įstatymų nustatytais būdais ; [...] m ,65 Lt Kauno diena, Lietuvos rytas, Respublika, Verslo žinios, Valstybės žinios, Mokesčių žinios, Savivaldybių žinios, Reitingai, Apskaitos audito ir mokesčių aktualijos, Buhalterija, Lietuvos aidas, Lietuvos sveikata, Lietuvos žinios, Nemunas, Žalioji Lietuva, Apskaitos ir mokesčių apžvalga, Aviacijos pasaulis, Gimtoji kalba, Juristo patarimai, Kultūros barai, Teisės problemos, Veidas, Valstybė, Žvirblių takas; 2016 m. 3534,27 euro Kas yra kas Lietuvoje 2015, Apskaitos audito ir mokesčių aktualijos, Lietuvos aidas, Lietuvos žinios, Nemunas, Vakaro žinios, Valstybė, Veidas, Verslo žinios, Kauno diena, Lietuvos rytas, Savivaldybių žinios, Valstybės žinios, Informaciniai pranešimai; 2017 m. 3805,51 euro Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, Lietuvos rytas, Lietuvos žinios, Nemunas, Valstybė, Veidas, Kauno diena, Respublika, Savaitraštis Kaunui, Valstybės žinios, Verslo žinios m euro Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, Lietuvos rytas, Lietuvos žinios, Nemunas, Valstybė, Veidas, Kauno diena, Respublika, Savaitraštis Kaunui, Savivaldybės žinios, Verslo žinios ; 4.8. A darbuotojo pakartotinis kreipimasis elektroniniu paštu, adresuotas Kauno miesto savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėjui (kopija), kuriame nurodyta: [...]. Ačiū už atsakymą. Ar galėtumėte, prašau, patikslinti, kiek savivaldybė yra išleidusi lėšų viešinimui ne nuo 2015 m. rugsėjo 24 d., o nuo 2015 m. pradžios (kad būtų aišku, kiek skiriama kasmet). Suprantu, kad lėšų skirstymas pagal žiniasklaidos priemones užtrunka, todėl mums svarbu suprasti, per kiek laiko tai galėtumėte atsiųsti? Jau gavome atsakymus iš beveik visų (liko vos kelios) savivaldybių, kurios šią informaciją suagregavo ; 4.9. A darbuotojo patikslintas kreipimasis elektroniniu paštu, adresuotas Prienų rajono savivaldybei (kopija), kuriame nurodyta: [...] patikslinu prašymą (tik pirmą klausimą), nes suprantu, kad viešinimo paslaugas savivaldybė gali užsakyti ir per viešųjų ryšių agentūras. 1) Kiek m. Jūsų savivaldybė skyrė lėšų visoms žiniasklaidos priemonėms ir viešųjų ryšių agentūroms per viešinimo ar reklamos užsakymus? Prašome pateikti bendras sumas atskirai viešinimo užsakymams ir reklamos užsakymams žiniasklaidai ir sumas viešųjų ryšių agentūroms už 2015 m., 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. 2) Prašome atskirai nurodyti, kiek ir kuriai konkrečiai žiniasklaidos priemonei buvo skirta lėšų 2015 m., 2016 m., 2017 m., 2018 m. per viešinimo ir / ar reklamos užsakymus. 3) Jei Jūsų savivaldybė m. skyrė lėšų žiniasklaidos priemonėms ne per

5 5 viešinimo ar reklamos užsakymus, prašome nurodyti, kokiu kitu pagrindu buvo skirta, kiek ir kokioms žiniasklaidos priemonėms. Prašome šiuos duomenis pateikti už kiekvienus metus atskirai ; Prašome nurodyti, kokias žiniasklaidos priemones savivaldybė prenumeravo 2015 m., 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. Esant galimybei informaciją prašome atsiųsti Excel formatu. Prašome nurodyti, kada būtų galima tikėtis Jūsų atsakymo. [...] ; Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjo atsakymas elektroniniu paštu į pažymos 4.9 punkte nurodytą kreipimąsi (kopija), kuriame nurodyta: [...] prašome vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu pateikti prašymą dėl informacijos pateikimo ; A darbuotojo pakartotinis kreipimasis elektroniniu paštu, adresuotas Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjui (kopija), kuriame nurodyta: [...] matau, kad dar nepateikėte mums prašomos informacijos. Su šiuo laišku siunčiu ir oficialų prašymą, pasirašytą organizacijos vadovo. Tikiuosi, tai pagreitins atsakymo paruošimą, nes nuo pirmojo prašymo išsiuntimo jau praėjo daugiau nei 21 d. d. Kada būtų galima tikėtis jūsų atsakymo? Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjo atsakymas elektroniniu paštu į pažymos 4.11 punkte nurodytą kreipimąsi (kopija), kuriame nurodyta: [...] informacija perduota vykdymui ; A darbuotojo pakartotinis kreipimasis elektroniniu paštu, adresuotas Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjui (kopija), kuriame nurodyta: [...] ačiū, kad parašėte. Kada galima tikėtis gauti iš Jūsų atsakymą? Ar pavyktų iki trečiadienio vakaro? A darbuotojo patikslintas kreipimasis elektroniniu paštu, adresuotas Lazdijų rajono savivaldybei (kopija), kuriame nurodyta: [...] patikslinu prašymą (tik pirmą klausimą), nes suprantu, kad viešinimo paslaugas savivaldybė gali užsakyti ir per viešųjų ryšių agentūras. 1) Kiek m. Jūsų savivaldybė skyrė lėšų visoms žiniasklaidos priemonėms ir viešųjų ryšių agentūroms per viešinimo ar reklamos užsakymus? Prašome pateikti bendras sumas atskirai viešinimo užsakymams ir reklamos užsakymams žiniasklaidai ir sumas viešųjų ryšių agentūroms už 2015 m., 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. 2) Prašome atskirai nurodyti, kiek ir kuriai konkrečiai žiniasklaidos priemonei buvo skirta lėšų 2015 m., 2016 m., 2017 m., 2018 m. per viešinimo ir / ar reklamos užsakymus. 3) Jei Jūsų savivaldybė m. skyrė lėšų žiniasklaidos priemonėms ne per viešinimo ar reklamos užsakymus, prašome nurodyti, kokiu kitu pagrindu buvo skirta, kiek ir kokioms žiniasklaidos priemonėms. Prašome šiuos duomenis pateikti už kiekvienus metus atskirai ; Prašome nurodyti, kokias žiniasklaidos priemones savivaldybė prenumeravo 2015 m., 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. Esant galimybei informaciją prašome atsiųsti Excel formatu. Prašome nurodyti, kada būtų galima tikėtis Jūsų atsakymo. [...] ; Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto viešiesiems ryšiams atsakymas elektroniniu paštu į pažymos 4.14 punkte nurodytą kreipimąsi (kopija), kuriame nurodyta: [...] pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalį perkančioji

6 6 organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Internetinis adresas: Ten rasite visą informaciją apie savivaldybės viešinimo informaciją, kurios pageidaujate laiške ; A darbuotojo pakartotinis kreipimasis elektroniniu paštu, adresuotas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vyriausiajam specialistui viešiesiems ryšiams (kopija), kuriame nurodyta: [...] žinome, kad portale galima rasti pirkimus ir sutartis, tačiau tikslingai kreipiamės į Jus [...], nes norint portale surasti informacijos, reikia žinoti konkrečius pirkimus. Tad pakartotinai prašome atsiųsti prašomą informaciją. TYRIMAS IR IŠVADOS Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės 5. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsniais, Seimo kontrolierė kreipėsi į Druskininkų savivaldybę, Elektrėnų savivaldybę, Kauno miesto savivaldybę, Kazlų Rūdos savivaldybę, Lazdijų rajono savivaldybę, Neringos savivaldybę, Prienų rajono savivaldybę ir Zarasų rajono savivaldybę. 6. Iš Elektrėnų savivaldybės pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta: 6.1. [...] informuojame, kad Elektrėnų savivaldybės administracija 2018 m. lapkričio 8 d. el. paštu gavo elektroninį laišką iš [A] Atsižvelgiant į metų pabaigoje padidėjusį Elektrėnų savivaldybės administracijos darbuotojų darbo krūvį, atsakymas [A] nebuvo pateiktas dėl žmogiškojo faktoriaus. Šiuo metu atsakymas į [A] paklausimą parengtas ir bus pateiktas. 7. Iš Kazlų Rūdos savivaldybės pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta: Informaciją, susijusią su viešinimo bei reklamos paslaugų pirkimais, [A] pateikėme 2018 m. gruodžio 19 d., tačiau dėl [A] techninių priežasčių, siųsta informacija liko neįtraukta į bendrą imtį. Šį nesusipratimą su [A] išsiaiškinome ir pretenzijų vieni kitiems neturime. 8. Iš Neringos savivaldybės pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta: 8.1. [...] informuojame, kad 2015-aisiais viešinimo paslaugoms numatyta ir išleista 40 tūkst. eurų. Informacijos viešinimui regioniniame dienraštyje skirta 38 tūkst. eurų (pagal galiojusią sutartį lėšos skirtos UAB B ) bei publikacijos apie Neringos kurortą parengimui 1700 eurų (paslaugos teikėjas UAB C ) aisiais metais viešinimui numatyta ir išleista eurų. Informacijos viešinimui regioniniame dienraštyje skirta 38 tūkst. eurų (lėšos pagal sutartį skirtos UAB B ) bei TV laidos, reprezentacinio filmo apie Kuršių neriją sukūrimui (gamta, bendruomenė) skirta 2500 eurų, lėšos skirtos VšĮ D aisias numatyta ir išleista 39 tūkst. eurų. Informacijos viešinimui regioniniame dienraštyje 38 tūkst. eurų (lėšos pagal sutartį skirtos UAB B bei publikacijos parengimui ir išspausdinimui laikraštyje Šiandien bei laikraščio portale skirta 1000 eurų.

7 aisiais numatyta 50 tūkst. eurų, o išleista apie 41 tūkst. eurų (duomenis patikslinus 2019 m. gegužės 2 d.). Informacijos viešinimui regioniniame dienraštyje išleista apie 38 tūkst. eurų (UAB B, su kuriuo gruodžio 5-ąją, atsižvelgiant į įvykusį viešąjį pirkimą, sudaryta nauja sutartis, kurios vertė metams 28 tūkst. eurų) aisiais sudaryta reklamos sutartis dėl laidų ir straipsnių sukūrimo ir transliavimo, spausdinimo bei talpinimo paslaugų Lietuvos ryto grupėje 9500 eurų (sutartis dar neįgyvendinta ir už paslaugas neatsiskaityta) ųjų metų pabaigoje, vėliau nei buvo renkama informacija, buvo nupirkta Naujametinių renginių anonsinio klipo transliavimo paslauga, kuriai išleista 2800 eurų Neringos savivaldybės biudžeto lėšų, o paslaugą teikė VšĮ E. Minėtais laikotarpiais Neringos savivaldybė prenumeravo leidinį Savivaldybių žinios bei žurnalą Miškai [...] [A] paklausimas buvo gautas ir užregistruotas 2018 m. lapkričio 8 d. Informaciją nagrinėti ir atsakymą suteikti nukreipta Neringos savivaldybės administracijos vyriausiajai specialistei (atstovei spaudai, ryšiams su visuomene) [...] [...] atsakymas [A] buvo teikiamas 2019 m. gruodžio 19 d. el. paštu. Tenka apgailestauti, kad teikiant atsakymą įvyko klaida įvedant el. pašto adresą (dėl specialisto neapdairumo duomenys siųsti el. paštu...), o pašto sistema apie tai neinformavo [...] Neringos savivaldybės administracija nuosekliai laikosi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatų. Atkreipiame dėmesį į tai, kad praėjusių 2018 m. gruodžio mėnesį panašūs duomenys buvo pateikti, t. y., informacija apie viešinimui skirtas lėšas spaudoje, radijuje, televizijoje, internete, lauko reklamos priemonėse metais, Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai [...] už informacijos pateikimą atsakingas asmuo (vyriausioji specialistė (atstovė spaudai, ryšiams su visuomene) pateikė paaiškinimą, kad klaidos pateikiant informaciją padarytos dėl neapdairumo, įtakoto ženkliai padidėjusio darbo krūvio. Atsižvelgiant į tai, kad veiksmai, susiję su informacijos pateikimu, nebuvo piktybiški, vyr. specialisto paprašyta skirti atsakingesnį dėmesį užduočių atlikimui Neringos savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (atstovo spaudai, ryšiams su visuomene) atsakyme į A kreipimąsi elektroniniu paštu (nurodyta, jog adresuojama...) (kopija), nurodyta: [...] siunčiame duomenis dėl lėšų žiniasklaidos priemonėms ir atsiprašau, kad taip uždelsėme: 2016 m. numatyta ir išleista apie eurų: 1) informacijos viešinimui regioniniame dienraštyje 38 tūkst. eurų; UAB B ; 2) TV laidos, reprezentacinio filmo apie Kuršių neriją sukūrimas (gamta, bendruomenė) 2500 eurų (įgyvendino VšĮ D ); 2017 m. numatyta ir išleista 39 tūkst. eurų: informacijos viešinimui regioniniame dienraštyje 38 tūkst. eurų. UAB B ; publikacijos parengimas ir išspausdinimas laikraštyje Šiandien bei portale 1000 eurų; 2018 m. numatyta 50 tūkst., išleista apie 38 tūkst. eurų: informacijos viešinimui regioniniame dienraštyje kol kas išleista apie 38 tūkst. eurų. UAB B. Šiais metais sudaryta reklamos sutartis dėl laidų ir straipsnių sukūrimo ir transliavimo, spausdinimo bei talpinimo paslaugų Lietuvos ryto grupėje 9500 eurų (sutartis dar neįgyvendinta) ; Kaip matote, didžioji dalis viešinimui skirtų lėšų skiriama informacijos viešinimui regioniniame dienraštyje paslaugai du kartus per savaitę regioniniame dienraštyje spausdinama Neringos savivaldybės, jos įstaigų informacija bei bendruomenių iniciatyvos. Tokia informacijos spausdinimo paslauga perkama, įvertinus tai, kad Neringa neturi vietinės žiniasklaidos priemonės. Visus tris metus paslaugą įgyvendino UAB B, laimėdavęs viešųjų pirkimų konkursus.

8 8 9. Iš Lazdijų rajono savivaldybės pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta: 9.1. [...] Lazdijų rajono savivaldybės administracija [A ] kreipimąsi gavo 2018 m. lapkričio 8 d. el. paštu Kreipimąsi pavesta nagrinėti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus viešųjų ryšių vyr. specialistei [...] [...]. Gavus ir išnagrinėjus kreipimąsi, buvo renkama informacija ir ruošiamas atsakymas į pateiktus klausimus [...] atsakymas išsiųstas 2018 lapkričio 14 d. el. paštu [...] [...]. Patvirtiname, kad visa reikalinga informacija yra suformuluota [ ] atsakyme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 15 straipsnio 2 ir 3 punktu [...] [...]. [Lazdijų savivaldybės administracija] neįžvelgia atsakingo darbuotojo netinkamų veiksmų, nes atsakymas į kreipimąsi buvo išsiųstas teisės aktų nustatyta tvarka, jame nurodyta, kur galima rasti viešai prieinamą informaciją. Jei paklausėjui informacija vis dar aktuali ir reikalinga, įpareigosime atsakingą darbuotoją pateikti reikiamus duomenis [...]. Pakartotinas [A] kreipimasis buvo gautas el. paštu Kreipimasis nebuvo užregistruotas dokumentų sistemoje, tad nebuvo pavestas konkrečiam asmeniui. Kadangi į pirmąjį kreipimąsi atsakė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus viešųjų ryšių specialistė [...], tai antrasis kreipimasis ( ) el. laišku buvo tiesiogiai adresuotas jai Gavus antrąjį kreipimąsi ( ) jis nebuvo nagrinėjamas, nes vadovų sprendimu, buvo laikomasi pirmojo atsakymo nuostatų. Į antrąjį kreipimąsi atsakymas nebuvo pateiktas, motyvuojant tuo, kad paklausėjui užteks informacijos, kuri pateikta pirmajame atsakyme. 10. Iš Zarasų rajono savivaldybės pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta: [...]. [A] darbuotojos [...] paklausimas elektroniniu paštu val. bei patikslintas paklausimas buvo pateiktas rajono Zarasų rajono savivaldybei elektroniniu paštu bei perduotas užregistruoti darbuotojui, dirbančiam vieno langelio principu Darbuotojas, dirbantis vieno langelio principu, pateiktą paklausimą nuskenavo ir įkėlė į dokumentų valdymo sistemą, tačiau įkeliant į sistemą, dokumentas per klaidą buvo įkeltas kartu su kitu raštu su priedais (anketa socialinės paramos klausimais) ir suformuotas kaip vienas pavedimas bei pateiktas vykdyti Socialinės paramos skyriaus atsakingiems specialistams, kurie, pateikę informaciją pagal jų kompetencijai priskirtą raštą, kitą dokumentą [A] paklausimą traktavo kaip įkeltą per klaidą. Deja, bet dėl nurodytų aplinkybių į paklausimą atsakyta nebuvo [...] patvirtinti teiginio, kad nors susisiekėme su savivaldybėmis ir jos informacijos prašėme pakartotinai. [...] Zarasų raj. savivaldybės jos nepateikė [Zarasų rajono savivaldybė negali], nes kokiu būdu buvo susisiekta, skunde nenurodyta (kitų paklausimų šiuo klausimu elektroniniu paštu nėra gauta ir registruota). Jei galimai buvo kalbėta telefonu (tas nenurodyta skunde), Zarasų rajono savivaldybei tokie duomenys nėra žinomi [...]. Po gauto rašto iš Seimo kontrolieriaus, Zarasų rajono savivaldybės administracija operatyviai susisiekė su [A] darbuotoja [...], kuri nurodė, kad prašyta informacija jiems tyrimui vis dar aktuali ir reikalinga, todėl informavome, kad informaciją pateiksime įmanomai greičiau. Surinkta, apibendrinta prašoma informacija [A] jų pageidaujamu formatu buvo pateikta el. paštais [...] Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, užtikiname, kad atsakymas į [A] darbuotojos paklausimą nebuvo pateiktas dėl paklausimo registravimo klaidos, o šiam faktui paaiškėjus, visa prašoma informacija buvo operatyviai pateikta. [...].

9 9 11. Iš Prienų rajono savivaldybės pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta: [...]. Prienų rajono savivaldybės administracijos [...] Bendrojo skyriaus vedėja el. paštu užklausimą gavo , parašė atsakymą ir paprašė vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu pateikti prašymą dėl informacijos pateikimo Vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (toliau įstatymas) 12 straipsniu, pateiktas el. paštu užklausimas nebuvo priimtas nagrinėti ir vadovaujantis minėto įstatymo 12 str. 4 p., buvo paprašyta pateikti Įstatymo nustatyta tvarka prašymą [ kreipimasis] nebuvo nagrinėtas dėl [pažymos 11.2 punkte] nurodytų priežasčių. Prienų rajono savivaldybės administracija per 1 darbo dieną el. paštu informavo [A], dėl kokių priežasčių nebus pateikiama informacija [ A prašymas] buvo gautas el. paštu Prašymas užregistruotas Dokumentų valdymo sistemoje ir inicijuotas vykdyti Prienų rajono savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus vedėjai [...]. Pažymime, kad prašymai turi būti siunčiami el. pašto adresais, kurie yra paskelbti Savivaldybės svetainėje adresu Prašymas buvo užregistruotas , kadangi Prienų rajono savivaldybės Bendrojo skyriaus vedėja atostogavo ir grįžusi iš atostogų prašymą persiuntė sekretoriatui užregistruoti Prienų rajono savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus vedėja parengė atsakymą, kuris buvo pateiktas el. paštu [...] (rašto Nr. (7.42)-R3-3820). Pateiktas atsakymas nebuvo išsamiai parengtas, kadangi Buhalterijos skyriuje nėra kaupiami prašyme nurodyti duomenys, buvo pateikta ta informacija, kuria skyrius disponuoja. Atsakymas buvo pateiktas per 2 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo dienos ir per 4 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Atsakymas buvo pateiktas teisės aktų nustatyta tvarka [A darbuotojo kreipimasis] el. paštu buvo persiųstas vykdytojui, kuris atsakymą pateikė iki prašomos datos (atsakymas išsiųstas val.). Pažymime, kad [A darbuotojo kreipimasis] nebuvo nagrinėtas, kadangi buvo pateiktas atsakymas Prienų rajono savivaldybės administracijos darbuotojai nepažeidė Įstatymo nuostatų, prašoma informacija buvo pateikta teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Dėl informacijos išsamumo Prienų rajono savivaldybės administracija įsipareigoja ateityje, teikdama duomenis, parengti išsamius atsakymus ir raštuose nurodyti informaciją, kuri nebus pateikta dėl tam tikrų aplinkybių Prienų rajono savivaldybės administracijos rašte Nr. (7.42.)-R3-3820, adresuotame A (kopija), nurodyta: Pateikiame informaciją apie m. Prienų rajono savivaldybės skirtas lėšas žiniasklaidos priemonėms, viešųjų ryšių agentūroms per viešinimo ar reklamos užsakymus pagal priedą. [...]. 12. Iš Druskininkų savivaldybės pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta: Druskininkų savivaldybės administracija [...],,A Lietuvos skyriaus (toliau A) Kreipimąsi Nr. 1 dėl informacijos, susijusios su viešinimo bei reklamos paslaugų pirkimais, gavo 2018 m. lapkričio 8 d. elektroniniu paštu. Įvertinus Kreipimosi Nr.1 turinį, jis buvo nukreiptas Finansų ir apskaitos bei Dokumentų ir informacijos skyriams Druskininkų savivaldybės administracija ruošdama atsakymą į Kreipimąsi Nr. 1, atsižvelgė į jo turinį ir įvertino, kokius prašomus duomenis Druskininkų savivaldybės administracija turi ir gali pateikti Į A Kreipimąsi Nr. 1 pateiktas [pažymos 4.2 punkte nurodytas] atsakymas (toliau Atsakymas Nr. 1) [...]. Paaiškiname, kad Druskininkų savivaldybės administracija pateikė

10 10 informaciją, tokia apimtimi, kokią ją susistemintą turėjo. Taip pat papildomai nurodė, kur dalis prašomos informacijos yra viešai paskelbta. Informacinėje Finansų valdymo ir apskaitos sistemoje duomenys suvedami pagal LR teisės aktų reikalavimus atitinkančius požymius, t. y., pagal: savivaldybės biudžete patvirtintas programas, priemones, finansavimo šaltinius bei ekonominės klasifikacijos straipsnius. Pagal Kreipimąsi Nr. 1 pateiktas užklausas išskaidymas informacinėje sistemoje techniškai negalimas Druskininkų savivaldybės administracija Atsakymą Nr. 1 į Kreipimąsi Nr. 1 pateikė teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais atsakymas pateiktas 2018 m. gruodžio 5 d. (per 20 d. d.) [...] Druskininkų savivaldybės administracija A pakartotinį Kreipimąsi Nr. 2 dėl informacijos, susijusios su viešinimo bei reklamos paslaugų pirkimais, elektroniniu paštu gavo 2018 m. gruodžio 7 d. Kreipimasis Nr. 2 buvo nukreiptas Dokumentų ir informacijos skyriui Druskininkų savivaldybės administracija, gavusi pakartotinį A Kreipimąsi Nr. 2, pateikė [pažymos 4.4 punkte nurodytą] atsakymą [...] (toliau Atsakymas Nr. 2) Paaiškiname, kad Druskininkų savivaldybės administracija pateikė informaciją tokia apimtimi, kokią ją susistemintą turėjo. Druskininkų savivaldybės administracija informacijos apie atskiras žiniasklaidos priemones nesistemina Druskininkų savivaldybės administracija Atsakymą Nr. 2 pateikė teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais 2018 m. gruodžio 7 d. (Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 14 str.) A Kreipimąsi Nr. 3 Druskininkų savivaldybės administracija gavo 2018 m. gruodžio 12 d. Druskininkų savivaldybės administracija, įvertinusi, kad A jau trečią kartą pateikia tokio pat turinio prašymą (Kreipimasis Nr. 2 ir Kreipimasis Nr. 3 pateikti tą pačią dieną), pakartotinai neatsakė į paklausimą, nes į jį jau buvo atsakyta Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatas, viešojo administravimo institucijoms tenka pareiga pateikti tik tą pareiškėją dominančią informaciją, kurią jis turi. Druskininkų savivaldybės administracija [A] pateikė visą turimą informaciją bei nurodė, kur galima susipažinti su jau viešai pateikta [A] prašoma informacija. Druskininkų savivaldybės administracijoje nėra techninių galimybių grupuoti ir gauti ataskaitas [A] prašoma apimtimi, kadangi prašomi duomenys viešinami Viešųjų pirkimų tarnybos administruojamoje sistemoje. Tą patvirtina ir pats Pareiškėjas savo skunde nurodydamas, kad sistema, kurioje sukelta jo prašoma informacija, neleidžia agreguoti informacijos jų prašoma apimtimi, ir reikalauja šią informaciją susisteminti Druskininkų savivaldybės administracijai, kas, atsižvelgiant į prašomos pateikti informacijos apimtį (ketverių metų trukmės laikotarpį ir per šį laikotarpį sukauptų dokumentų kiekį, taip pat kiekvieno iš dokumentų apimtį), prašymo įgyvendinimas pareikalautų neproporcingai didelių darbo ir laiko sąnaudų, specialiai apdorojant didelius duomenų kiekius. [...]. 13. Iš Kauno miesto savivaldybės pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta: Kauno m. savivaldybės administracijos [...] Ryšių su visuomene skyrius (toliau Skyrius) yra gavęs [pažymos 4.6 punkte nurodytą] [ ] kreipimąsi. Į klausimą atsakė Skyriaus vedėja [...] Gavus [ kreipimąsi], išnagrinėti turimi dokumentai, duomenų bazės, sutartys su paslaugų tiekėjais ir pateikta informacija [...] [A] darbuotojui bei motyvuotai paaiškinta, kodėl informacija pateikiama ne A prašomais pjūviais ir detalumu. [...] A buvo pateikti atsakymai į [pažymos punkto 1 3 papunkčiuose] pateiktus klausimus. Atsakyme pateikti motyvai, kodėl nėra galimybės pateikti informaciją prašomais pjūviais, kai paslaugos teikėjas pateikia bendrą sąskaitą už mėnesį, nedetalizuodamas, kokiais

11 11 tikslais publikuota informacija tą mėnesį. Taip pat atsakyme pabrėžta, kad visa informacija apie savivaldybės vykdomus pirkimus, pasirašytas sutartis yra prieinama viešai. [...] Skyrius gavo [pažymos 4.8 punkte] nurodytą pakartotinį [ ] kreipimąsi [...] iš A darbuotojo. Klausimas buvo atsiųstas Skyriaus vedėjai [...] Užklausa dėl informacijos, esančios [ kreipimesi] patikslinimo, telefonu buvo perduota darbuotojams, dirbantiems su sąskaitų apmokėjimu. Informacijai, kurios buvo klausiama, surinkti, būtina skirti didelius žmogiškuosius ir laiko išteklius (2015, 2016 metais, kol nebuvo įdiegtos informacijos valdymo sistemos, buvo kaupiamos tik popierinės sąskaitos, tad kiekvieną kartą, skirtingam užklausėjui paklausus, visą informaciją reikia rinkti rankiniu būdu, nagrinėjant kiekvieną sąskaitą (12 storų bylų už l metus ). Kreipimesi Nr. 2 nebuvo aiškiai numatytas atsakymo pateikimo terminas, todėl, esant dideliam Kauno miesto savivaldybės darbuotojų užimtumui (kalendorinių metų pabaiga), informacijos rinkimas tikslinant šią užklausą, nebuvo tarp prioritetinių darbų. A darbuotojai daugiau nesusisiekė su Kauno miesto savivaldybe dėl informacijos patikslinimo, tad buvo nuspręsta, kad pakanka [pateiktų] atsakymų [...], juolab [...] buvo atsakyta geranoriškai ir argumentuotai, kodėl sudėtinga pateikti duomenis pagal pateiktą užklausą. Patikslinus informaciją pagal užklausą Kreipimesi Nr. 2, suma, sumokėta už suteiktas viešinimo žiniasklaidos priemonėse [paslaugas] ,82 Eur (su PVM). [...]. Atsakymas į [ kreipimąsi] nepateiktas nusprendus, kad A pakako paaiškinimų ir atsakymų, pateiktų atsakant į [ kreipimąsi] Gavus A užklausas, identifikuota keletas problemų, kurias Kauno miesto savivaldybė sprendžia: - detalių duomenų kaupimo ir atsekamumo problema. Jau atsakant į A [ kreipimąsi] buvo pažymėta, kad paslaugų teikėjų sąskaitos duomenų bazėse kaupiamos neišskiriant konkrečių žiniasklaidos priemonių, o ir vienoje žiniasklaidos priemonėje informacija publikuojama įvairiais tikslais tiek pristatant Kauno miesto savivaldybės veiklą, tiek publikuojant privalomus aukcionų, ES paramos viešinimo skelbimus ir pan. A klausimas [...] kiek ir kuriai konkrečiai žiniasklaidos priemonei buvo skirta lėšų [...] per viešinimo ir / ar reklamos užsakymus yra netikslus ir nekorektiškai suformuluotas. Neaišku, kaip atskirti, kas laikoma viešinimo ar reklamos užsakymu, o kas visuomenės informavimu apie Kauno miesto savivaldybės veiklą, privalomus skelbti skelbimus (kaip aukcionai) ir pan. Taip pat norime pabrėžti, kad Kauno miesto savivaldybės veikla viešinama ne tik per žiniasklaidos priemones, bet ir internete, lauko reklamoje ir panašiai. Todėl siekiant tiksliai atsakyti į tokio pobūdžio klausimą, reikia skirti nemažai papildomų Kauno miesto savivaldybės žmogiškųjų ir laiko resursų rankiniu būdu išrinkti iš 5 metus kauptų sąskaitų tikslias detales kokių konkrečiai žiniasklaidos priemonių ir kokia apimtimi paslaugos apmokėtos. Identifikavę detalių duomenų kaupimo problemą, kiekvieną sąskaitą Skyrius fiksuoja ir savo vidiniame registre, detaliai aprašo, kokiam konkrečiai projektui išlaidos priskirtinos; - atsakymų į užklausas kontrolė. Kauno miesto savivaldybės oficialiai gautos užklausos registruojamos duomenų valdymo sistemoje, kuri sudaro galimybę kontroliuoti užklausų atsakymų terminus. [ kreipimasis] buvo atsiųstas paprastu el. paštu, tad dėl susiklosčiusių aukščiau įvardintų aplinkybių liko neatsakytas. Skyrius sustiprino atsakymų į užklausas pateikimo kontrolę užklausos siunčiamos elektroniniu paštu, ne perduodamos telefonu, kontrolei naudojamos turimos informacinės technologijos ( Outlook programos priminimai, laiškų žymėjimas, kaip ypatingai svarbių ir pan.). [...]. 14. Seimo kontrolierių įstaigoje gauti Pareiškėjo (A) skundo papildymo dokumentai, kuriuose nurodoma, jog: [...]. Norime pranešti, kad Zarasų raj. savivaldybė su mumis jau susisiekė ir pažadėjo informaciją pateikti kitą savaitę.

12 [...] su Kazlų Rūdos savivaldybe išsiaiškinome, kad jie prašytą informaciją siuntė, tačiau dėl kelių techninių priežasčių, deja, jos siųsta informacija liko neįtraukta į bendrą imtį. Šį nesusipratimą su Kazlų Rūdos savivaldybe jau aptarėme ir priekaištų vieni kitiems neturime. [...]. Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai 15. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai: Įstatymai: Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta: 2 straipsnio 1 dalis Biurokratizmas tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai. 12 straipsnio 1 dalis Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. 22 straipsnio 3 dalis Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatyta: 4 straipsnio 1 dalis Institucijos privalo teikti pareiškėjams ar jų atstovams (toliau pareiškėjas) dokumentus, išskyrus šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus atvejus. 12 straipsnis [...]. 4. Institucija, nustačiusi, kad pareiškėjo prašyme nurodyti duomenys yra neišsamūs ar netikslūs, per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų prašymą, ir nurodo, kokių duomenų prašyme nepakanka ir kur juos gauti, o kai prašyme pateikti duomenys netikslūs, išaiškina pateiktų duomenų netikslumus ir kaip juos pašalinti. 5. Visi raštu, įskaitant elektroninę formą, institucijai pateikti prašymai turi būti pasirašyti pareiškėjo arba jo atstovo. Elektroninės formos prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu, kuriam Lietuvos Respublikos įstatymais ar Europos Sąjungos teisės aktais yra suteikta lygiavertė rašytiniam parašui teisinė galia, arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. 15 straipsnis 1. Institucija atsisako pateikti pareiškėjui dokumentus, jeigu: [...] 2) prašomi dokumentai yra paskelbti institucijos interneto svetainėje, visuomenės informavimo priemonėse, taip pat naudojant elektronines priemones; tokiu atveju per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos pareiškėjui nurodomas jų paskelbimo šaltinis; 3) pagal pareiškėjo prašymą reikėtų specialiai adaptuoti, apdoroti ar kitaip perdirbti dokumentus ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis; [...]. 2. Jeigu institucija nustato šio straipsnio 1 dalyje nurodytus atsisakymo pateikti dokumentus pareiškėjui pagrindus, ji per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos priima sprendimą dėl atsisakymo pateikti dokumentus pareiškėjui. Nustačiusi, kad yra pagrindas atsisakyti pateikti jam dokumentus, institucija [...] apie tai privalo pranešti pareiškėjui, nurodyti teisinį pagrindą ir informuoti apie šio sprendimo apskundimo tvarką. [...] Visuomenės informavimo įstatyme nustatyta: 6 straipsnis 1. Kiekvienas asmuo turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų viešąją informaciją apie jų veiklą, oficialius jų dokumentus (kopijas), taip pat informaciją, kurią minėtos įstaigos turi apie jį patį. 2. Valstybės ir savivaldybių

13 13 institucijos bei įstaigos turi informuoti visuomenę apie savo veiklą. 3. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos privalo Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka teikti viešąją informaciją, taip pat turimą privačią informaciją, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai privati informacija neteikiama. [...] Viešojo administravimo įstatyme nustatyta: 3 straipsnis Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: [...]; 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; [...]; 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį Vyriausybės ir ministerijų teisės aktai: Vyriausybės nutarimu Nr. 875 patvirtintose Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse reglamentuojama: 25 punktas Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. Administracinės procedūros atliekamos laikantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje nustatytų terminų. 26 punktas Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo institucijoje dienos, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 25 punkte nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą, institucija per 2 darbo dienas nuo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens tokio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis. 32 punktas Į prašymus atsakoma [...] tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, arba tokiu būdu, kuris buvo nurodytas prašyme. [...]. 35 punktas Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį: [...] į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; [...]. 38 punktas Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame pranešime apie asmens prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis asmuo ar jo atstovas turi būti informuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarką, nurodant institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimą (-aus) ir adresą (-us), taip pat terminą (-us), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas. Persiunčiant prašymą ar skundą nagrinėti kitai kompetentingai institucijai ir informuojant apie tai asmenį ar jo atstovą, pranešime asmeniui nurodyti minėtos apskundimo tvarkos nereikia. Tyrimui reikšminga teismų praktika 16. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje (administracinė byla Nr. A /2012), be kita ko, nurodyta:

14 14 [...]. [...] kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.) Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendime (administracinė byla Nr. A /2013), be kita ko, nurodyta: [...]. Atsakovas, nepriimdamas administracinio sprendimo pažeidė teisės aktų reikalavimus, kuriais viešojo administravimo subjektui nustatomi procedūriniai terminai sprendimo priėmimui, tokie terminai yra skirti užtikrinti, kad administracinis procesas nebūtų pernelyg užtęsiamas, o viešojo administravimo subjektai įvykdytų jiems pavestą kompetenciją. Minėtų terminų pažeidimas nedaro administracinio sprendimo negaliojančiu ar neatleidžia viešojo administravimo subjektą nuo pareigos priimti administracinį sprendimą, tačiau sprendimo nepriėmimo atveju, suinteresuotam asmeniui suteikia teisę kreiptis į teismą su skundu dėl viešojo administravimo subjekto vilkinimo priimant administracinį sprendimą, [...]. [...] Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, taikant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo normas (pritarta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 2016 m. birželio 1 d. pasitarime), be kita ko, nurodyta: [...]. [...] praleidus įstatyme ar kitame teisės akte nustatytą administracinio sprendimo priėmimo terminą, galima konstatuoti viešojo administravimo subjekto neveikimą, tai suteikia teisę asmeniui ginti savo teises kreipiantis su skundu dėl neveikimo (šiais aspektais žr m. gegužės 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A /2012; 2013 m. birželio 13 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A /2013; 2012 m. sausio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A /2012; [...]). Minėtų terminų pažeidimas neatleidžia viešojo administravimo subjektą nuo pareigos priimti administracinį sprendimą (žr m. spalio 8 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A /2013). [...]. Tyrimo išvados 17. Atsižvelgiant į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, išvados teikiamos atsakingų pareigūnų veiksmus vertinant atskirai šiais aspektais: dėl Druskininkų savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant A kreipimusis ir teikiant informaciją, susijusią su viešinimo bei reklamos paslaugų pirkimais; dėl Elektrėnų savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikus atsakymo į A kreipimąsi dėl informacijos, susijusios su viešinimo bei reklamos paslaugų pirkimais; dėl Kauno miesto savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant A kreipimusis ir teikiant informaciją, susijusią su viešinimo bei reklamos paslaugų pirkimais; dėl Kazlų Rūdos savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikus atsakymo į A kreipimąsi dėl informacijos, susijusios su viešinimo bei reklamos paslaugų pirkimais; dėl Lazdijų rajono savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikus atsakymo į A kreipimąsi dėl informacijos, susijusios su viešinimo bei reklamos paslaugų pirkimais; dėl Neringos savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikus atsakymo į A kreipimąsi dėl informacijos, susijusios su viešinimo bei reklamos paslaugų pirkimais; dėl Prienų rajono savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant A

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJĄ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2019 m. balandžio

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2018 m

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2018 m LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2018 m. gruodžio 21 d. Nr. 4D-2018/1-883 Vilnius SKUNDO ESMĖ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2018-04-27 Nr. 4D-2017/1-1262 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

(Microsoft Word - skund\370Apra\360as.docx)

(Microsoft Word - skund\370Apra\360as.docx) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-10 (Žurnalistų etikos inspektoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-2 redakcija) ASMENŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

Print

Print Teisėjų etikos ir drausmės komisijos veiklos ataskaita 08 sausio d. - gruodžio d. Gauti teikimai, pareiškimai, prašymai, skundai bei kiti dokumentai 4 54 8 Grąžinti pareiškimai, prašymai, skundai (nenagrinėti

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL)

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL) PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Naujosios Akmenės autobusų parko direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 89 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS NAUJOSIOS AKMENĖS AUTOBUSŲ PARKAS MAŽOS VERTĖS

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo 2014 m. sausio 31d. įsakymu Nr.1-1-26 VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 2

Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 2 Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 28_ Nr. T&Otf-S33 Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-119 2013 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redakcija 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V- 141 redakcija

Detaliau

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516 ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 51617 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. T-12 VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS PRINCIPAI, KRITERIJAI IR JŲ TAIKYMO METODIKA I. BENDROSIOS

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

viesuju_pirkimu_2012_02_03

viesuju_pirkimu_2012_02_03 PATVIRTINTA Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos direktoriaus 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V1 132 SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Perkančiosios organizacijos

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PATVIRTINTA Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos pirmininko 2016 m. 10 03 d. įsakymu Nr.2016-10/3 ŽYDŲ KULTŪROS PAVELDO KELIO ASOCIACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau