VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI"

Transkriptas

1 VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS, KURIOSE UGDYMAS VYKSTA RUSŲ ARBA LENKŲ MOKOMĄJA KALBA 2016 m. spalio mėn. Vilnius 1 iš 22

2 ĮVADAS Prieš paruošiant šį ataskaitos priedą Jūsų mokyklai buvo parenta ataskaita, kurioje pateikėme analitinę medžiagą apie 2 klasės mokinių 2016-ųjų metų diagnostinių testų (toliau DT) bei 4, 6 ir 8 klasių mokinių 2016-ųjų metų standartizuotų testų (toliau ST) rezultatus Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, taip pat Jūsų mokyklos bei šalies DT ir ST rezultatų lyginamąją analizę. Šis ataskaitos priedas yra skirtas tyrime dalyvavusių mokyklų, kuriose ugdymas vyksta arba, 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių 2016-ųjų metų DT ir ST rezultatų lyginamajai analizei. Šie duomenys padės geriau suprasti padėtį Jūsų mokykloje lyginat su kitomis 2016 metais testavime dalyvavusiomis mokyklomis. Ataskaitoje teikiama informacija, kuria vadovaujantis galima spręsti apie mokyklos darbo stiprybes ir tobulintinas sritis. Šią informaciją reikia vertinti atsižvelgiant į testavime dalyvavusių mokinių ugdymo aplinkos mokykloje ir namų aplinkos kontekstą, mokinių poreikius ir galimybes, ugdymo procese atliekamo formuojamojo vertinimo rezultatus, kitas mokyklos bendruomenei, vadovams, mokytojams ir tėvams/globėjams žinomas aplinkybes. 1. BENDROJI INFORMACIJA APIE 2016 METAIS DT IR ST TESTAVIME DALYVAVUSIAS MOKYKLAS, KURIOSE UGDYMO PROCESAS VYKSTA LIETUVIŲ, RUSŲ IR LENKŲ KALBOMIS 2016 metais testavime (pasinaudojant diagnostiniais ir/ar standartizuotais testais) dalyvavo 880 mokyklų, iš jų 51 mokykla, kur ugdymo procesas vyksta (24 mokyklos) arba (27 mokyklos) kalbomis, o šešiose mokyklose ugdymo procesas vyksta ir, ir kalbomis. Mokinių pasiskirstymą pagal s skirtingose klasėse galite matyti žemiau pateiktoje lentelėje. Mokomoji 2 klasė 4 klasė 6 klasė 8 klasė Lietuvių Rusų Lenktų Šioje ataskaitoje pateikiami lyginamieji Jūsų mokyklos (pagal testuojamus dalykus ir mokyklos mokomąją kalbą) ir kitų mokyklų lietuvių, ir mokinių, 2016 metais atlikusių diagnostinius ir standartizuotus testus, rezultatai. 2. JŪSŲ MOKYKLOS DT IR ST ATLIKUSIŲ MOKINIŲ SKAIČIUS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖSE 2 klasė 4 klasė 6 klasė 8 klasė Užregistruota mok. sk Dalyvavo mok. sk. proc Pildė klausimynus mok. sk. proc iš 22

3 3. LYGINAMIEJI 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ ST IR MOKINIŲ KLAUSIMYNŲ REZULTATAI (STANDARTIZUOTAIS TAŠKAIS) Diagramose lyginami: Jūsų mokyklos mokinių rezultatai (diagramose nurodytas jūsų mokyklos pavadinimas); Nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose dalyvavusių mokinių rezultatai (diagramose šalies); Apibendrinti mokyklų mokinių 2016 m. ST rezultatai (diagramose mokyklų ); Apibendrinti mokyklų mokinių 2016 m. ST rezultatai (diagramose mokyklų ). Voratinklinėse diagramose vaizdžiai pateikiami apibendrinti duomenys apie įvairių standartizuotų testų rezultatus, sukuriamą pridėtinę vertę bei įvairius rodiklius, apskaičiuotus remiantis mokinio klausimyno atsakymais (mokėjimo mokytis rodiklis, mokyklos klimato rodiklis ir pan.). Diagramose naudojama vieninga standartizuotų taškų skalė, kuri leidžia palyginti rodiklius vienus su kitais. Rodikliai perskaičiuoti į standartizuotus taškus taip, kad šalies vidurkis visuomet bus nulis, o standartinis nuokrypis vienetas. Jei rodiklio reikšmė mažesnė už nulį, tai parodo, kad mokiniams toje srityje sekasi prasčiau nei šalies mastu, jei reikšmė didesnė už nulį geriau. Detalesnis standartizuotų taškų apskaičiavimas ir diagramos paaiškinimas pateikiami paskutiniame ataskaitos skyrelyje. 4 klasė, Standartizuotas pridėtinės vertės rodiklis 3 1,5 2 Standartizuoti matematikos Mokyklos klimato rodiklis 1 1,6 testo taškai -0, Patyčių situacijos mokykloje Standartizuoti skaitymo testo -1,2-3 1,1 rodiklis taškai -0,5 0,3 Standartizuoti rašymo testo Mokėjimo mokytis rodiklis taškai 1,7 Standartizuoti pasaulio pažinimo testo taškai 6 klasė, Standartizuotas pridėtinės vertės rodiklis 3 2 Savijautos mokykloje rodiklis 0,5 Standartizuoti matematikos testo taškai 1 0,2 0, Patyčių situacijos mokykloje rodiklis 0,2-3 0,7 Standartizuoti skaitymo testo taškai Mokyklos kultūros rodiklis 0,1-0,1 1,1 Standartizuoti rašymo testo taškai Mokėjimo mokytis rodiklis 3 iš 22

4 8 klasė, Standartizuotas pridėtinės vertės rodiklis 3 Savijautos mokykloje rodiklis 2 Standartizuoti matematikos testo taškai 0,1 0,4 1 0,1 0 Patyčių situacijos mokykloje rodiklis -1 Standartizuoti skaitymo testo taškai -0,5-2 -0,2-3 Mokyklos kultūros rodiklis -0,2 Mokėjimo mokytis rodiklis 0,0 0,5-0,3 0,5 Standartizuoti socialinių mokslų testo taškai Standartizuoti rašymo testo taškai Standartizuoti gamtos mokslų testo taškai 4 iš 22

5 4. APIBENDRINTI LYGINAMIEJI 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ ST REZULTATAI PAGAL MOKYMOSI PASIEKIMŲ LYGIUS Diagramose lyginami: Jūsų mokyklos mokinių rezultatai (diagramose nurodytas jūsų mokyklos pavadinimas); Nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose dalyvavusių mokinių rezultatai (diagramose šalies); Apibendrinti mokyklų mokinių 2016 m. ST rezultatai (diagramose mokyklų ); Apibendrinti mokyklų mokinių 2016 m. ST rezultatai (diagramose mokyklų ) MOKINIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL MOKYMOSI PASIEKIMŲ LYGUS (PROC.) Matematika, 4 klasė, Skaitymas, 4 klasė, 11,1 88,9 11,1 55,6 6,1 19,1 60,3 14,6 16,3 39,2 30,1 14,5 0,5 9,3 56,1 34,1 5,0 27,5 33,6 33,9 0,2 13,3 56,7 29,8 5,8 38,8 22,1 Rašymas, 4 klasė, Pasaulio pažinimas, 4 klasė, 44,4 22,2 66,7 10,9 31,3 38,4 19,4 0,7 27,3 55,0 17,1 4,7 24,7 44,9 25,7 1,2 9,4 46,1 43,3 3,9 30,8 47,3 18,0 0,2 8,1 44,5 47,2 Nepasiektas patenkinamas Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis Matematika, 6 klasė, Skaitymas, 6 klasė, 5,9 94,1 64,7 35,3 6,4 31,5 49,7 12,4 6,7 25,4 58,0 9,9 3,6 19,5 59,5 17,4 3,5 20,2 54,8 21,5 6,9 20,1 60,4 12,6 6,7 24,6 52,0 16,8 Rašymas, 6 klasė, 64,7 14,6 40,2 5,8 31,3 5,3 39,6 17,6 17,6 39,6 5,5 49,8 13,1 44,2 10,9 Nepasiektas patenkinamas Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 5 iš 22

6 Matematika, 8 klasė, Skaitymas, 8 klasė, 64,3 28,6 7,1 14,3 57,1 21,47,1 13,2 47,4 30,2 9,3 13,4 40,9 37,9 7,8 2,5 45,6 40,4 11,5 17,3 42,8 31,8 8,1 5,3 50,6 36,2 7,8 13,3 43,4 36,5 6,8 Rašymas, 8 klasė, Gamtos mokslai, 8 klasė, 7,1 28,6 64,3 28,6 71,4 13,3 34,3 43,9 8,5 1,8 25,4 57,9 14,9 14,0 50,9 31,6 3,5 3,6 21,8 63,5 11,0 14,7 46,7 35,0 3,5 5,4 24,3 61,8 8,5 Socialiniai mokslai, 8 klasė, 21,4 78,6 11,5 27,9 54,7 5,8 4,8 18,1 64,9 12,3 4,6 22,1 62,6 10,7 Nepasiektas patenkinamas Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 6 iš 22

7 4.2. MOKINIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL MOKYMOSI PASIEKIMŲ LYGIUS IR LYTĮ (PROC.) Matematika, 4 klasė, Skaitymas, 4 klasė, ,0 75,0 20,0 80,0 20,0 40,0 40,0 6,8 16,5 63,1 13,6 11,8 40,7 29,4 18,1 5,1 21,7 57,9 15,3 20,3 37,6 30,4 11,8 0,4 8,9 55,3 35,3 3,5 29,0 33,2 34,3 0,6 9,6 56,7 33,0 6,4 26,0 34,0 33,6 10,8 59,1 30,1 3,4 35,6 37,2 23,8 0,4 15,7 54,4 29,6 8,1 41,8 29,7 20,5 Rašymas, 4 klasė, Pasaulio pažinimas, 4 klasė, 50,0 50,0 80,0 20,0 60,0 40,0 3,3 29,2 43,4 24,1 0,4 24,5 55,4 19,7 18,6 14,8 0,9 30,2 54,4 14,4 3,1 18,4 46,8 31,7 0,9 9,8 44,4 44,9 6,4 30,9 43,0 19,8 1,5 9,0 47,8 41,7 3,4 21,1 50,6 24,9 7,3 36,9 55,8 4,3 39,9 44,2 11,5 0,4 8,8 51,8 39,0 Nepasiektas patenkinamas Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis Matematika, 6 klasė, Skaitymas, 6 klasė, 11,1 88,9 44,4 55,6 87,5 12,5 8,1 31,9 48,1 11,9 4,3 17,6 64,0 14,0 4,9 31,2 51,1 12,8 8,9 32,9 52,2 5,9 4,2 21,7 59,5 14,6 2,2 18,1 54,7 25,0 3,0 17,4 59,5 20,1 4,7 22,2 55,0 18,2 5,0 18,0 62,2 14,7 3,3 19,0 56,1 21,6 8,8 22,3 58,5 10,4 10,2 30,5 47,7 11,7 7 iš 22

8 Rašymas, 6 klasė, ,1 28,6 56,5 8,8 Nepasiektas patenkinamas 23,7 4,5 7,0 52,7 23,6 39,0 53,3 21,62,0 18,6 46,2 7,7 Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 2,6 24,8 54,4 18,1 8,2 55,3 3,1 Matematika, 8 klasė, Skaitymas, 8 klasė, ,0 40,0 60,0 30,010,0 75,0 25,0 50,0 50,0 12,6 49,8 30,2 7,4 6,6 35,2 45,6 12,6 13,7 45,1 30,1 11,1 19,6 46,3 30,83,4 2,2 47,7 40,9 9,2 10,5 39,3 39,8 10,5 2,8 43,3 39,9 14,0 24,9 46,8 23,05,3 6,3 48,6 38,4 6,7 10,2 36,6 42,3 10,9 4,3 52,7 33,9 9,0 16,5 50,4 30,62,5 Rašymas, 8 klasė, Gamtos mokslai, 8 klasė, 10,0 90,0 20,0 80,0 25,0 75,0 50,0 50,0 1,9 26,5 57,2 14,4 1,9 25,1 58,1 14,9 24,0 42,1 31,2 2,7 1,8 25,3 57,9 14,9 9,5 43,6 41,4 5,5 3,2 21,9 66,2 8,7 18,8 58,9 21,01,4 4,1 21,7 60,6 13,6 7,0 40,0 47,4 5,6 4,7 24,3 61,6 9,4 22,5 53,6 22,51,4 6,1 24,4 62,0 7,5 8 iš 22

9 Socialiniai mokslai, 8 klasė, ,0 80,0 25,0 75,0 7,6 27,5 57,8 7,1 Nepasiektas patenkinamas 14,7 4,2 5,4 28,6 17,4 18,9 52,1 64,8 65,0 4,6 13,6 10,8 Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 3,5 18,4 65,7 12,4 5,8 25,9 59,4 9,0 9 iš 22

10 5. PROCENTINIS RODIKLIS. APIBENDRINTA LYGINAMOJI INFORMACIJA APIE 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ TESTUOJAMŲ DALYKŲ DT IR ST SURINKTŲ TAŠKŲ VIDURKĮ (PROC.) Diagramose lyginami: Jūsų mokyklos mokinių rezultatai (diagramose nurodytas jūsų mokyklos pavadinimas); Nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose dalyvavusių mokinių rezultatai (diagramose šalies, 2 klasės diagramoje Visų ST 2016 dalyvavusių); Apibendrinti mokyklų mokinių 2016 m. ST rezultatai (diagramose mokyklų ); Apibendrinti mokyklų mokinių 2016 m. ST rezultatai (diagramose mokyklų ). Procentinis rodiklis parodo, kiek procentų visų galimų surinkti taškų vidutiniškai surinko mokiniai. Pavyzdžiui, jeigu teste buvo galima surinkti 40 taškų, o mokinys surinko 20 taškų, tai jo procentinis rodiklis bus lygus PROCENTINIS RODIKLIS PAGAL MOKOMUOSIUS DALYKUS (PROC.) klasė, 4 klasė, Visų ST 2016 dalyvavusių mokyklų 82,3 81,3 71,6 71,6 68,7 81,3 81,3 81,7 56,9 71,4 71,6 70,2 68, ,9 79,6 74,4 62,3 64,1 65,0 64,5 61,5 60,4 58,2 60,7 60,6 63,4 51,6 49,8 50,1 Matematika Skaitymas Rašymas (1 dalis)* Rašymas (2 dalis) Matematika Skaitymas Rašymas Pasaulio pažinimas * 2 klasės rašymo 1 dalies (kalbos sandaros pažinimas) testą atliko tik mokyklų lietuvių mokiniai klasė, 10 8 klasė, ,1 64,4 57,6 58,5 60,0 49,3 52,0 54,6 55,5 46,3 40,7 40,7 Matematika Skaitymas Rašymas ,8 45,5 49,4 50,2 52,8 51,3 42,4 44,6 43,0 43,5 46,8 41,7 45,6 47,0 45,3 47,3 48,3 48,2 49,3 44,7 Matematika Skaitymas Rašymas Gamtos m. Socialiniai m. 10 iš 22

11 5.2. MOKYKLŲ RUSŲ IR LENKŲ MOKOMĄJA KALBA 2016 M. DT IR ST PROCENTINIS RODIKLIS PAGAL MOKOMUOSIUS DALYKUS (PROC.) Diagramose mokyklos išdėstytos testuojamų dalykų apibendrintų pasiekimų didėjimo tvarka tarp nurodyta tyrime dalyvavusių mokyklų. gimnazijos kodas: 48, 2 klasė 10 Matematika Skaitymas Rašymas (2 dalis) Mokyklos kodas, 4 klasė 10 Matematika Skaitymas Rašymas Pasaulio pažinimas Mokyklos kodas, 6 klasė 10 Matematika Skaitymas Rašymas Mokyklos kodas, 8 klasė Matematika Skaitymas Rašymas Gamtos m. Socialiniai m Mokyklos kodas 11 iš 22

12 Pridėtinė vertė (8 kl., ) -4,6-25,7-16,8-27,7-11,2-51,8-24,2-14,4-33,5-24,3-10,8 5,2 0,2 18,3 26,0 7,1 9,3 64,3 61,0 38,8 35,9 24,0 8,5 3,0 52,9 13,1 7,0 4,4 19,7 27,7 79,3 Pridėtinė vertė (6 kl., ) -7,6-35,2-51,2-41,6-60,7-5,2-0,5-36,1-52,8-44,5-34,4-38,1 9,1 50,7 6,9 14,2 9,5 45,2 25,1 23,8 72,5 69,0 57,5 66,1 11,7 48,0 42,0 16,1 6,1 104,2 Pridėtinė vertė (4 kl., ) -23,1-37,4-18,6-25,9-3,7-36,1-15,8 25,3 50,7 5,2 49,0 9,6 24,7 28,5 21,1 75,5 63,6 26,8 56,6 41,6 9,3 101,5 92,5 103,6 99,8 100,4 83,8 84,5 126,1 121,8 110,3 6. APIBENDRINTA LYGINAMOJI INFORMACIJA APIE 2016 M. DALYVAVUSIŲ TYRIME MOKYKLŲ RUSŲ IR LENKŲ MOKOMĄJA KALBA SUKURIAMĄ VIDUTINĘ PRIDĖTINĘ VERTĘ MOKYKLŲ SUKURIAMOS PRIDĖTINĖS VERTĖS VIDURKIAI Diagramose horizontalia punktyrine linija pažymėtas visų ST 2016 dalyvavusių mokyklų ir sukuriamos pridėtinės vertės vidurkis. mokyklų sukuriamą vidutinę pridėtinę vertę atitinka nulinė padala. gimnazijos kodas: klasė Mokyklos kodas klasė Mokyklos kodas klasė Mokyklos kodas 12 iš 22

13 7. MOKINIŲ KLAUSIMYNŲ DUOMENYS Siekiant akademinių rezultatų svarbų vaidmenį atlieka įvairūs ugdymo konteksto faktoriai: mokinių aplinka namuose, mokymosi nuostatos, emocinė mokymosi patirtis ir pan. Šiame ataskaitos skyriuje pateikiami lyginamieji duomenys apie su mokymusi susijusią mokinių namų aplinką, mokinių požiūrį į mokymąsi, mokyklą, nuomonę apie savo mokėjimo mokytis gebėjimus. Šio skyrelio diagramose lyginami: Jūsų mokyklos mokinių rezultatai (diagramose nurodytas jūsų mokyklos pavadinimas); Nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose dalyvavusių mokinių rezultatai (diagramose šalies); Apibendrinti mokyklų mokinių 2016 m. ST rezultatai (diagramose mokyklų ); Apibendrinti mokyklų mokinių 2016 m. ST rezultatai (diagramose mokyklų ) TURIMAS KNYGŲ SKAIČIUS NAMUOSE 4 klasė, ,8 6,6 13,6 44,4 24,4 30,1 32,4 38,2 33,8 37,1 17,7 22,2 12,3 8,9 13,1 11,5 5,4 Nėra arba labai mažai (1 10 knygų) Vieną lentyną (11 25 knygos) Vieną knygų spintą ( knygų) Dvi knygų spintas ( knygų) Tris ar daugiau knygų spintų (daugiau nei 200 knygų) 6 klasė, ,9 13,8 9,9 16,7 23,5 23,1 33,0 29,7 36,7 58,8 33,1 31,3 19,6 12,6 12,4 5,9 5,9 7,5 10,6 9,8 Nėra arba labai mažai (1 10 knygų) Vieną lentyną (11 25 knygos) Vieną knygų spintą ( knygų) Dvi knygų spintas ( knygų) Tris ar daugiau knygų spintų (daugiau nei 200 knygų) 8 klasė, ,4 15,7 9,4 16,2 20,0 28,9 38,5 28,8 35,3 30,9 30,9 23,1 18,2 7,7 13,7 13,6 15,4 10,8 17,1 10,5 Nėra arba labai mažai (1 10 knygų) Vieną lentyną (11 25 knygos) Vieną knygų spintą ( knygų) Dvi knygų spintas ( knygų) Tris ar daugiau knygų spintų (daugiau nei 200 knygų) 13 iš 22

14 7.2. ŠEIMYNINĖ PADĖTIS Ar gyvena kartu su tėvais? 4 klasė, ,9 11,1 Tu gyveni su mama ir tėčiu 77,6 80,5 80,8 18,3 15,4 14,1 0,0 0,0 1,9 2,2 1,3 2,8 2,0 3,0 Tu gyveni tik su mama 6 klasė, ,5 73,9 73,2 Tu gyveni tik su mama Tu gyveni ne su tėvais 80,0 23,5 21,8 22,1 16,5 0,0 0,0 2,1 2,2 2,2 2,5 2,1 1,4 Tu gyveni su mama ir tėčiu Tu gyveni tik su tėčiu 8 klasė, ,6 7,1 Tu gyveni su mama ir tėčiu Tu gyveni tik su tėčiu 72,7 70,5 75,0 21,9 23,4 17,4 7,1 7,1 2,7 2,7 2,3 3,8 2,9 4,8 Tu gyveni tik su mama Tu gyveni ne su tėvais 14 iš 22

15 Rusų mokomoji Šiuo metu tėvai užsienyje 4 klasė Lenkų mokomoji 35% 3 25% 15% 1 5% 0,0 0,0 3,9 17,7 Mama 35,3 6,2 3,2 Tėtis 10,8 6 klasė 35% 3 25% 15% 1 5% 0,0 0,0 3,5 17,6 Mama 30,7 5,3 2,2 Tėtis 12,1 8 klasė 3 25% 15% 1 5% 0,0 7,7 13,4 3,8 5,0 Mama 27,1 Tėtis 2,0 10,7 15 iš 22

16 7.3. TĖVŲ NUOMONĖ APIE MOKINIO ATEITĮ. PRITARIANČIŲ TEIGINIAMS DALIS (PROC.) 6 klasė, Tėvams svarbu, kad: 84,6 įgytum aukštąjį išsilavinimą 95,8 95,1 92,3 taptum geru tam tikros srities specialistu 93,6 92,8 90,7 ateityje dirbtum mėgstamą darbą 96,7 95,2 94,7 92,3 ateityje dirbtum gerai apmokamą darbą 96,4 96,6 90,6 80,0 pasirengtum mokytis visą gyvenimą 62,7 70,5 67,6 93,3 turėtum savo nuomonę ir mokėtum ją apginti 96,5 97,8 92,5 jaustumeis atsakingas už savo mokymąsi 96,8 97,2 96,9 8 klasė, Tėvams svarbu, kad: įgytum aukštąjį išsilavinimą 93,0 89,7 87,8 85,7 taptum geru tam tikros srities specialistu 93,8 91,5 86,5 ateityje dirbtum mėgstamą darbą 94,5 93,5 90,6 91,7 ateityje dirbtum gerai apmokamą darbą 94,7 96,0 90,1 80,0 pasirengtum mokytis visą gyvenimą 58,9 65,0 59,8 75,0 turėtum savo nuomonę ir mokėtum ją apginti 95,0 96,0 90,8 jaustumeis atsakingas už savo mokymąsi 94,9 95,5 91,3 16 iš 22

17 7.4. MOKINIŲ TOLESNIO MOKYMOSI ASPIRACIJOS 6 klasė, ,1 5,9 17,6 29,4 Baigti universitetą ar kitą universitetinę aukštąją mokyklą Baigti kolegiją 50,5 60,5 8,9 9,3 5,6 8,0 9,3 7,0 26,6 14,3 Po vidurinės mokyklos/ gimnazijos baigti profesinę mokyklą Įgyti kitą išsilavinimą 55,0 9,6 5,7 8,0 21,8 Nežino 8 klasė, ,9 14,3 7,1 14,3 21,4 Baigti universitetą ar kitą universitetinę aukštąją mokyklą Baigti kolegiją 55,2 52,2 12,5 11,0 8,5 12,8 6,3 12,8 10,4 18,3 Po vidurinės mokyklos/ gimnazijos baigti profesinę mokyklą Įgyti kitą išsilavinimą 52,5 5,7 10,6 9,7 21,5 Nežino 17 iš 22

18 7.5. TEIGINIAI APIE MOKĖJIMĄ MOKYTIS. PRITARIANČIŲ TEIGINIAMS DALIS (PROC.). 4 klasė, Per pamokas nebijai pasakyti savo nuomonę Tau nesiseka, nes Tu nemoki mokytis Stengiesi padėti kitiems mokiniams mokytis Esi įpratęs planuoti darbus, kuriuos reikės padaryti Pasinaudoji kitų patarimais, kaip greičiau ir geriau ko nors išmokti Tau sunkiai sekasi suderinti mokymąsi su poilsiu Naudoji įvairius mokymosi būdus Nemoki rasti užduotims atlikti reikalingos informacijos Nebijai išbandyti naujų mokymosi būdų Tau sunku pastebėti savo klaidas Peržiūri padarytas klaidas, pagalvoji apie mokytojo parašytus ar pasakytus komentarus ,9 8,1 17,0 20,0 13,4 21,8 6 klasė, 38,3 37,4 34,9 55,6 66,7 66,7 70,5 57,6 51,2 60,4 66,7 77,8 76,9 77,2 80,1 75,6 75,6 71,4 76,2 78,9 81,1 88,3 82,4 82,3 80,6 77,8 83,8 78,9 77,1 77,8 88,2 86,6 83,6 84,7 Mokaisi noriai Jautiesi atsakingas už savo mokymąsi Nebijai mokymosi sunkumų Tau svarbu suprasti dalyko mokymosi tikslus Kai turi daug darbų, apgalvoji, kurie darbai svarbiausi, ir stengiesi pagrindinį dėmesį skirti jiems Tau yra svarbu gerai mokytis Jei nepavyksta iškart atlikti užduoties, greitai nusivili ir daugiau nesistengi Gali nurodyti savo asmenines savybes, kurios Tau padeda ar trukdo mokytis Nemoki rasti užduotims atlikti reikalingos informacijos Apmąstai, kaip galėtum pagerinti savo mokymąsi Tau sunku įsivertinti, ar Tu gerai išmoksti pamokas Tau sunku laiku pastebėti savo klaidas ,7 17,5 29,4 29,2 29,4 26,4 14,1 19,8 52,9 65,9 63,0 69,8 64,7 71,1 65,2 58,8 64,3 54,3 61,9 64,7 57,0 57,4 61,6 94,1 78,2 76,1 84,5 94,1 93,2 93,4 93,0 88,2 96,0 94,4 93,0 88,2 89,0 82,4 87,6 94,4 93,1 93,6 82,7 94,1 92,5 86,0 93,6 18 iš 22

19 8 klasė, Mokaisi noriai Jautiesi atsakingas už savo mokymąsi Nebijai mokymosi sunkumų Tau svarbu suprasti dalyko mokymosi tikslus Kai turi daug darbų, apgalvoji, kurie darbai svarbiausi, ir stengiesi pagrindinį dėmesį skirti jiems Tau yra svarbu gerai mokytis Jei nepavyksta iškart atlikti užduoties, greitai nusivili ir daugiau nesistengi Gali nurodyti savo asmenines savybes, kurios Tau padeda ar trukdo mokytis Nemoki rasti užduotims atlikti reikalingos informacijos Apmąstai, kaip galėtum pagerinti savo mokymąsi Tau sunku įsivertinti, ar Tu gerai išmoksti pamokas Tau sunku laiku pastebėti savo klaidas ,4 32,6 18,9 25,3 25,4 14,2 16,4 42,9 42,9 43,1 59,5 56,9 68,2 68,5 75,3 63,2 65,3 63,3 53,7 51,5 62,5 71,4 80,5 76,6 66,8 92,9 92,9 90,0 90,8 92,0 85,7 91,6 91,9 91,6 78,6 86,2 83,7 82,4 91,5 87,8 90,3 78,6 85,7 85,7 84,4 90,1 92,9 19 iš 22

20 7.6. MOKINIŲ NUOMONĖ APIE MOKYKLĄ. PRITARIANČIŲ TEIGINIAMS DALIS (PROC.) 4 klasė, Mokykloje jautiesi saugus Mokykloje Tau patinka būti Tau patinka mokytis savo mokykloje 84,6 83,1 86,7 87,5 82,5 84,3 82,4 87,5 90,1 89,2 88,4 6 klasė, Mokykloje Tu jautiesi saugus Tau patinka būti mokykloje Tau patinka mokytis savo mokykloje Tavo tėvams patinka mokykla, kurioje mokaisi Mokykloje mokiniai laikosi nustatytos tvarkos Atrodo, kad kiti mokiniai Tave mėgsta Mokykloje Tu jautiesi vienišas 5,9 11,9 12,4 13,7 88,2 82,0 81,7 87,1 64,7 65,0 73,5 74,1 88,2 85,2 86,7 88,9 94,1 92,1 90,7 94,5 82,4 51,7 51,1 64,4 76,5 79,6 54,9 71,9 20 iš 22

21 8 klasė, Mokykloje Tu jautiesi saugus Tau patinka būti mokykloje Tau patinka mokytis savo mokykloje Tavo tėvams patinka mokykla, kurioje mokaisi Mokykloje mokiniai laikosi nustatytos tvarkos Atrodo, kad kiti mokiniai Tave mėgsta Mokykloje Tu jautiesi vienišas 21,4 12,4 15,2 15,3 85,7 77,7 80,2 83,9 50,0 55,3 66,7 56,7 78,6 70,5 84,2 78,7 85,7 82,6 88,9 91,4 57,1 46,6 58,8 58,7 71,4 79,8 63,0 71,1 21 iš 22

22 7.7. MOKINIŲ NUOMONĖ APIE MOKYKLOS MOKYTOJUS. PRITARIANČIŲ TEIGINIAMS DALIS (PROC.) 6 klasė, Mokytojai gerbia Tave Tavo nuomonė mokykloje yra svarbi Mokyklos mokiniai draugiški ir padeda vienas kitam Tave vargina dažni konfliktai, įtempti santykiai su kai kuriais mokiniais Tu pasitiki savo mokytojais Tu esi patenkintas, kad mokaisi būtent šitoje mokykloje Manai, kad mokytojams patinka dirbti su Tavim Mokytojai tikisi, kad visada atliksi užduotis 36,0 36,2 36,1 47,1 57,0 51,6 60,1 64,8 68,0 88,2 90,9 80,9 88,6 94,1 79,5 94,1 89,4 87,8 90,6 88,2 88,2 90,2 95,1 88,2 79,8 69,4 77,0 94,1 90,0 85,1 84,4 8 klasė, Mokytojai gerbia Tave Tavo nuomonė mokykloje yra svarbi Mokyklos mokiniai draugiški ir padeda vienas kitam Tave vargina dažni konfliktai, įtempti santykiai su kai kuriais mokiniais Tu pasitiki savo mokytojais Tu esi patenkintas, kad mokaisi būtent šitoje mokykloje Manai, kad mokytojams patinka dirbti su Tavim Mokytojai tikisi, kad visada atliksi užduotis 28,6 25,0 30,9 64,3 82,9 74,9 82,6 46,8 52,5 53,6 42,9 42,6 50,0 63,4 70,8 76,9 71,4 91,7 71,8 77,5 83,1 78,6 70,2 87,4 87,7 65,6 64,3 63,6 85,7 82,9 80,9 73,6 22 iš 22

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc PRIEDAS. Tyrimo anketa. Moksleivių tėvų požiūris į dabartines švietimo problemas Sėkmingam Lietuvos švietimo reformos vyksmui labai svarbi ne tik politikų ir švietimo specialistų, bet ir Jūsų moksleivių

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDRASIS PLANAS I SKYRIUS

Detaliau

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS METŲ BENDROJO PLANO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS METŲ BENDROJO PLANO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO 2016 m. gruodžio 1 d. Nr. T-405 Šiauliai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas Tyrimo rezultatai Parengė: Valstybinio psichikos sveikatos Priklausomybės ligų skyriaus Vyriausioji specialistė Lina Ignatavičiūtė 1 Turinys 1. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas...

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au Vidaus audito ataskaita 2016 m. 2016 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus auditas yra organizuojamas, kaip nuolatinis nenutrūkstantis,

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

Kalbų mokėjimo lygis Vidurinio ugdymo įstaigose Eurydice tinklo ataskaita Europos nacionalinių testų rezultatų apžvalga mokslo metai Švietim

Kalbų mokėjimo lygis Vidurinio ugdymo įstaigose Eurydice tinklo ataskaita Europos nacionalinių testų rezultatų apžvalga mokslo metai Švietim Kalbų mokėjimo lygis Vidurinio ugdymo įstaigose Eurydice tinklo ataskaita Europos nacionalinių testų rezultatų apžvalga 2014 2015 mokslo metai Švietimas ir mokymas Kalbų mokėjimo lygis vidurinio ugdymo

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Strategijos,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

Microsoft Word - 7. balandis 2018

Microsoft Word - 7. balandis 2018 PILIUONOS GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS TVIRTINU 2018 m. BALANDŽIO MĖN. 2018-04-03 Direktorė Diena Val. Vieta Renginio / veiklos pavadinimas Atsakingas Vykdytojai Dalyviai / Pastabos vadovas 3 (A) 10.00 Viršužiglio

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Lilija Šmeliova ir Roma Žilionytė. Asmeninio albumo nuotr. Ilgalaikio makiažo meistrės Lilija Šmeliova (44) ir Roma Žilionytė (39) prieš kelerius metus nusprendė, kad jau pats metas dalytis savo patirtimi.

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi.

MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi. MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi. Mes tikim, kad kiekvieną dieną į mokyklą mus lydės

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Terminai

Terminai SVEIKI ATVYKĘ!!! 2014-02-04 susitikimo programa 14.00 14.05 Susitikimo tikslai 14.05 14.20 PUP rengiamos temos išbandymo su vaikais rezultatai. Darbas temos rengimo grupėse 14.20 14.40 Išvadų pristatymas

Detaliau

Briefvorlage

Briefvorlage Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę Bendra ataskaita Bendra informacija apie šią apklausą Apklausos pabaigos data: 2013-10-13 Naudotas klausimynas: Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę El.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno Dainavos progimnazijos direktorės 2019 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-018 KAUNO DAINAVOS PROGIMNAZIJA 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYR

PATVIRTINTA Kauno Dainavos progimnazijos direktorės 2019 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-018 KAUNO DAINAVOS PROGIMNAZIJA 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYR PATVIRTINTA Kauno Dainavos progimnazijos direktorės 2019 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-018 KAUNO DAINAVOS PROGIMNAZIJA 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS 1. Įstaigos socialinis kontekstas. Kauno

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų prog

3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų prog 3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų programų taikymas 5-6 klasėse parodė, kad 75 proc. apklausos

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA

60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA 60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais socialiniuose tinkluose prasideda nuo keleto gerokai mažesnių

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO Pagrindiniai klausimai: Kodėl reikia keisti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą? Kaip vertinami mokini

PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO Pagrindiniai klausimai: Kodėl reikia keisti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą? Kaip vertinami mokini PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO Pagrindiniai klausimai: Kodėl reikia keisti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą? Kaip vertinami mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga Lietuvos bendrojo

Detaliau

Specialus pasiūlymas Specialus pasiūlymas! Įsigijus vadovėlius visai klasei* mokytojams dovanojame vertingas dovanas 1. Kodėl sukūrėme šį pasiūlymą? N

Specialus pasiūlymas Specialus pasiūlymas! Įsigijus vadovėlius visai klasei* mokytojams dovanojame vertingas dovanas 1. Kodėl sukūrėme šį pasiūlymą? N Specialus pasiūlymas Specialus pasiūlymas! Įsigijus vadovėlius visai klasei* mokytojams dovanojame vertingas dovanas 1. Kodėl sukūrėme šį pasiūlymą? Norėdami maksimaliai patenkinti mokytojų ir mokyklų

Detaliau

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TYRIMAS Tyrimo ataskaita 2015 m. Turinys 1 pav.

Detaliau

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. V3S48 (pakeista Kauno technologijos universiteto senato 2019 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. V3S39) STUDENTŲ PRIĖMIMO

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

anketa MVG-01

anketa MVG-01 Lietuvos statistikos departamento teritoriniam duomenų parengimo skyriui Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. DĮ-213 SUAUGUSIŲ

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

Microsoft Word - 16.doc

Microsoft Word - 16.doc JAUNUOLIŲ, ATĖJUSIŲ MOKYTIS Į PROFESINES MOKYKLAS, TOKIO PASIRINKIMO MOTYVAI BEI TOLESNIO MOKYMOSI PLANAI IR GALIMYBĖS Tyrimą atliko: prof. habil. dr. Rimantas Laužackas dr. Daiva Bukantaitė dr. Alicija

Detaliau

PRITARTA Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. A-246 PATVIRTINTA Joniškio Saulės pagrindinės mokykl

PRITARTA Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. A-246 PATVIRTINTA Joniškio Saulės pagrindinės mokykl PRITARTA Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. A-246 PATVIRTINTA Joniškio Saulės pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-147

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

Microsoft Word - 14.doc

Microsoft Word - 14.doc Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija UAB Factus Dominus Profilinio mokymosi problemos Tyrimo ataskaita Kaunas, 2005 1 Mokslinio tyrimo ataskaita Profilinio mokymosi problemos Užsakovas:

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Jaunųjų žurnalistų tyrimas Nr. 2 – kūno kultūros mokytoja Oksana Zakarauskaitė – Paplauskienė

Jaunųjų žurnalistų tyrimas Nr. 2 – kūno kultūros mokytoja Oksana Zakarauskaitė – Paplauskienė Jaunųjų žurnalistų būrelio nariai nusprendė pasidomėti tais mokytojais, kurie tik šiais mokslo metais prisijungė prie Butrimonių gimnazijos bendruomenės. Šįkart į mūsų akiratį pateko mažutė, sportiška,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą V TESTAS VIEVERSYS Vertinimo instrukcija I TEKSTAS Vieversys Už teisingą atsakymą mokinys gauna 1 tašką. Už

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

TUKE_isakymas_2015.docx

TUKE_isakymas_2015.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-435 DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO IR ATITIKMENŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA LMTA rektoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 91-SĮ LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS VYKDOMO STOJAMOJO EGZAMINO Į KINO MENO (SPECIALIZACIJA DRAMATURGIJA) STUDIJŲ PROGRAMĄ ORGANIZAVIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. lapkritis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus įsakymu Nr. V-175 VILKAVIŠKIO RAJONO VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO MOKYKLOS- DAUGIAFUNKC

PATVIRTINTA Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus įsakymu Nr. V-175 VILKAVIŠKIO RAJONO VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO MOKYKLOS- DAUGIAFUNKC PATVIRTINTA Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 218-12-31 įsakymu Nr. V-175 VILKAVIŠKIO RAJONO VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO MOKYKLOS- DAUGIAFUNKCIO CENTRO 219-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS I. Bendrosios

Detaliau

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. rastine@sapt.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas

Detaliau

Lietuvoje 2016 m. atsitiktinai paskendo (W65 W74) 190 asmenų, iš jų 156 vyrai ir 34 moterys. Vyrai (11,8/ gyv.) daugiau nei 5 kartus dažniau sk

Lietuvoje 2016 m. atsitiktinai paskendo (W65 W74) 190 asmenų, iš jų 156 vyrai ir 34 moterys. Vyrai (11,8/ gyv.) daugiau nei 5 kartus dažniau sk Lietuvoje 216 m. atsitiktinai paskendo (W6 W74) 19 asmenų, iš jų 16 vyrai ir 4 moterys. Vyrai (11,8/1 gyv.) daugiau nei kartus dažniau skendo, nei moterys (2,2/1 gyv.). 2 216 m. nepaskendo nei vienas 7-ių

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 22019 m. vasario d. įsakymo Nr. 42 priedas KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS DAINIAUS ŽVIRDAUSKO 2018 METŲ VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013 PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013 Leidinys parengtas įgyvendinant Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2013 2015 m. strateginio

Detaliau