2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( )

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( )"

Transkriptas

1 MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB,,NN SKUNDO 2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 (7-63/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių sekretoriaujant Editos Galiauskaitės Martyno Endrijaičio Rasos Stravinskaitės Andriaus Veniaus Vilmos Vildžiūnaitės pranešėja Ramutei Matkevičienei mokesčių mokėtojo atstovui mokesčių administratoriaus atstovui 2018 m. birželio 5 d. posėdyje išnagrinėjusi UAB NN (toliau Bendrovė) skundą dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau Inspekcija) sprendimo Nr , n u s t a t ė: Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcija (toliau Panevėžio AVMI) atliko Bendrovės patikrinimą ir priėmė sprendimą Nr. (36.9) FR , kuriuo Bendrovei nurodyta sumokėti į biudžetą Eur gyventojų pajamų mokesčio (toliau GPM), ,40 Eur GPM delspinigių, Eur (30 proc.) dydžio GPM baudą. Panevėžio AVMI atliko Bendrovės GPM apskaičiavimo teisingumo patikrinimą už laikotarpį nuo iki (patikrinimo rezultatai įforminti patikrinimo aktu Nr. (42.59) FR ) ir, taikydama turinio viršenybės prieš formą principą, konstatavo, kad akcininkui išmokėtos neapmokestinamos nekilnojamojo turto pardavimo pajamos pagal turinį laikomos pelno skirstymo pajamomis ir atitinkamai apmokestinamos. Bendrovė nesutikdama su Panevėžio AVMI sprendimu Nr. (36.9) FR pateikė Inspekcijai skundą ir prašė panaikinti sprendimą. Bendrovė nurodė, kad pagal pirkimo-pardavimo sutartį pardavė UAB LA automobilių saugojimo aikštelę už ,07 Eur, esančią (Duomenys neskelbiami). Bendrovė,

2 2 pardavusi automobilių stovėjimo aikštelę ir neturėdama turto, vadovaudamasi strategija - įsigyti turtą ir vėliau jį pelningai parduoti, įsigijo automobilių stovėjimo aikštelę adresu (Duomenys neskelbiami) iš akcininko P.P. Bendrovės veikla grįsta pajamų uždirbimu iš nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos. Gautos nuomos veiklos pajamos naudojamos turto vertei sukurti, kad sulaukus palankaus momento rinkoje turtas būtų parduotas. Jei tarkime aikštelė būtų parduota praėjus metams nuo įsigijimo už rinkos kainą (kad ir už tą pačią kainą, kuri nurodyta UAB,,X nepriklausomo vertinimo ataskaitoje), Bendrovė gautų pelno (prie pardavimo pajamų pridedant nuomos pajamos). Inspekcija, išnagrinėjusi bendrovės skundą, patvirtino Panevėžio AVMI sprendimą Nr. (36.9) FR , grįsdama jį toliau išdėstytais motyvais. Dėl MAĮ 69 str. 1 dalies nuostatų taikymo Inspekcija pabrėžė, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau - LVAT) praktiką, siekiant konkrečiai situacijai taikyti MAĮ 69 str. 1 dalies nuostatas, būtina nustatyti, jog mokesčių mokėtojas, sudarydamas atitinkamus sandorius ar vykdydamas tam tikras ūkines operacijas, siekė vienintelio tikslo gauti mokestinę naudą. Kai objektyviai nustatoma, kad atitinkamas sandoris (ūkinė operacija) turėjo kitus, ekonomiškai arba kitaip pagrįstus tikslus, nurodyta norma negali būti taikoma net ir tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas turėjo iš šio sandorio (ūkinės operacijos) atitinkamą mokestinę naudą (žr. LVAT 2007 m. liepos 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A11-719/2007; 2012 m. gruodžio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A /2012; 2013 m. kovo 5 d. nutartį administracinėje byloje A /2013). Iš tiesų joks teisės aktas neįpareigoja mokesčių mokėtojo, esant galimybei pasirinkti vieną iš kelių teisėto elgesio modelio variantų, rinktis tokį, pagal kurį jam atsirastų didžiausia mokestinė prievolė. Įstatymai taip pat neįpareigoja (nenustato prievolės) rinktis tokį turto perleidimo (sandorių sudarymo) būdą, kuris būtų naudingiausias valstybės biudžetui. Akivaizdu, jog sąžiningai veikiantis asmuo (teisės subjektas, mokesčių mokėtojas) turi teisę bei galimybę numatyti savo veiksmų mokestines pasekmes ir pasirinkti tokį teisėtą veiklos modelį, kuris leistų vykdyti savo veiklą mažiausiomis išlaidomis, jei tik nėra pažeidžiamas draudimo piktnaudžiauti teise principas. Todėl vien tik aplinkybė, kad sudarydamas atitinkamus sandorius ar juose dalyvaudamas mokesčių mokėtojas įgijo tam tikrą mokestinį pranašumą, savaime nėra pagrindas konstatuoti, jog šie sandoriai buvo sudaryti piktnaudžiaujant mokesčių mokėtojui suteiktomis teisėmis. Tuo tikslu būtina nustatyti įgyjamo mokestinio pranašumo prieštaravimą mokesčių įstatymų nuostatomis siekiamam tikslui, taip pat nustatyti objektyvių požymių visumą, kuri patvirtintų, kad nagrinėjamų sandorių pagrindinis tikslas yra įgyti mokestinį pranašumą (LVAT 2011 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A /2011; 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A /2011). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog MAĮ 69 straipsnis taikytinas tais atvejais, kai nustatomos dvi būtinos sąlygos: 1) ūkinės operacijos atitinka formaliąsias sąlygas, nustatytas atitinkamą mokestį nustatančiuose teisės aktuose, dėl to yra įgyjamas mokestinis pranašumas, kuris prieštarauja įstatymo tikslams; 2) pagrindinis ūkinių operacijų tikslas yra mokestinio pranašumo įgijimas, tačiau transakcija neturi ekonominio ir verslo pagrindimo. Dėl minėtų MAĮ 69 straipsnio taikymo sąlygų nustatymo kartu konstatuojamas ir mokesčio mokėtojo piktnaudžiavimas, taigi mokesčių mokėtojo veiksmai nelaikomi teisėtu mokesčių planavimu. Mokesčių administratorius, nustatęs piktnaudžiavimo teise faktą, taiko turinio viršenybės prieš formą principą, būtent atkuria tikrąsias sandorių aplinkybes ir priima sprendimą, paneigiantį tam tikras mokesčio mokėtojo teises (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A /2013) (LVAT nutartis administracinėje byloje Nr. A /2016, UAB Loro v. VMI). Taigi, LVAT konstatavo, kada taikant MAĮ 69 str. 1 dalį atliekamas retrospektyvus paties sandorio ir jo teisinių pasekmių vertinimas, kurio tikslas nustatyti mokesčio mokėtojo siekį gauti mokestinę naudą.

3 3 Kaip matyti iš bylos medžiagos, Bendrovė pagal Pirkimo - pardavimo sutartį Nr.MK-7337 pardavė UAB LA (kodas ) automobilių saugojimo aikštelę, esančią (Duomenys neskelbiami), iš Lietuvos Respublikos nuomojamame 0,8943 ha sklype, už ,07 Eur (plius ,75 Eur PVM). Pirkėjas su Bendrove atsiskaitė pagal pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas sąlygas: Eur avansą pervedė į Bendrovės banko sąskaitą SEB banke, likusią ,82 Eur turto kainos dalį pervedė į tą pačią sąskaitą Pardavusi nekilnojamąjį turtą, tą patį mėnesį Bendrovė sudarė preliminarią nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartį dėl akcininkui ir akcininko žmonai priklausančios automobilių saugojimo aikštelės, esančios (Duomenys neskelbiami), pirkimo. A.S. (toliau A. S.), atstovaujantis Bendrovę ir du fiziniai asmenys A. S. bei V.S. (toliau V.S.) susitarė dėl pastatosargų budelės ir kiemo statinių - automobilių stovėjimo aikštelės pirkimo už tokią pat kainą, kokia buvo UAB LA parduotas Bendrovės nekilnojamas turtas. Bendrovė Pirkimo - pardavimo sutartimi Nr.R-63 iš A. S. ir V. S. įsigijo minėtą nekilnojamąjį turtą už Eur. Nekilnojamojo turto registre aikštelės vidutinė rinkos vertė nurodyta Eur. Bendrovė banko pavedimu už aikštelę sumokėjo Eur, o Eur kaip apmokėjimą už aikštelę užskaitė iš A. S. suteiktų paskolų ( paskola Eur, paskola Eur). Byloje nustatytos šios aplinkybės: 1) A. S. pagal Pirkimo - pardavimo sutartį Nr.654 įsigijo minėtą aikštelę (be žemės sklypo) už Lt iš UAB PAZ. Nuo aikštelė priklausė UAB PAZ A.S. pagal Valstybinės žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį Nr.5114 iš Lietuvos Respublikos įsigijo žemės sklypą, esantį (Duomenys neskelbiami), už Lt. Bendra aikštelės su sklypu įsigijimo kaina Lt ( Eur). 2) A. S. nuo iki automobilių stovėjimo aikštelę nuomojo UAB PAZ už 6500 Lt (1882,53 Eur) (tame skaičiuje GPM). UAB PAZ A. S. už nuomą metais išmokėjo Lt ( Eur) (tame skaičiuje GPM), t.y. nuomos pajamos padengė ir viršijo išlaidas patirtas įsigyjant aikštelę. Skola už aikštelės nuomą sudarė 63571,65 Eur. 3) Bendrovei įsigijus nekilnojamąjį turtą, tą pačią dieną buvo sudaryta patalpų nuomos sutartis su nuomininku UAB PAZ" ir įsigyta automobilių saugojimo aikštelė išnuomota už 371,9 Eur (plius 78,1 Eur PVM) nuomos mokestį. UAB PAZ direktorius C.C paaiškinime dėl aikštelės nuomos kainų nurodė, jog mokėti Bendrovei tokią pat kainą, kokią mokėjo A. S., nebuvo galimybių, nes nuo 2006 metų aikštelės eksploatavimo sąnaudos išaugo 138,55 proc., o aikštelės nuomos kaina klientams padidėjo tik 32,8 proc., dėl sunkios finansinės padėties dar neišmokėta sutartyje su A.S. numatyta suma. 4) A. S metais valdė 70 proc., 2016 metais 100 proc., bei UAB PAZ 2015 metais valdė 30 proc. Bendrovės akcijų. A. S metais valdė 85 proc. UAB PAZ" akcijų. A. S., UAB PAZ" ir Bendrovė pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 str. 33 dalies nuostatas yra susiję asmenys. 5) Bendrovė kreipėsi į UAB I dėl turimo turto įvertinimo. Pagal UAB I atliktą nekilnojamojo turto vertinimą (Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ataskaita Nr.17/03-14P), aikštelės rinkos vertė Eur, kuri apskaičiuota pajamų metodu. Daugiau nei po metų nuo sandorio užbaigimo Bendrovė Susitarimu pakeisti sutartį Nr.R-3884 susitarė pakeisti Pirkimo - pardavimo sutartį Nr. R-63, kad parduodamos aikštelės kaina Eur, t. y. kaina sumažinta Eur. Sutartyje nurodyta, kad A. S. Bendrovei turi grąžinti Eur ( AB SEB banko pavedimas Nr.283). Likusiai sumai Eur Bendrovė ir A. S sudarė paskolos sutartį. A. S. iš Bendrovės 2015 metais pagal paskolos sutartis pasiskolino ir iki negrąžino Eur paskolų. 6) Bendrovė Inspekcijai pateikė nuomos sutarties pakeitimą, kad nuo nuomininkas už nuomojamus statinius (aikštelę) kas mėnesį moka po 1820 Eur tame tarpe PVM

4 4 (1504 Eur be PVM). Nustatyta, kad Bendrovei iš UAB PAZ už išnuomotą automobilių saugojimo aikštelę gaunant 1504 Eur (be PVM) per mėnesį, įsigijimo kaina atsipirktų per 47 metus ( Eur/1504 Eur/12), tačiau toks lėšų investavimas į ilgalaikį turtą prieštarauja verslo logikai. 7) Bendrovė pagal panaudos sutartį neatlygintinai naudojosi 144 kv. m negyvenamomis patalpomis (gamybinės), pagal panaudos sutartį - 90 kv. m negyvenamomis patalpomis (garažai), pagal panaudos sutartį - 31 kv. m negyvenamomis patalpomis (administracinės), priklausančiomis UAB PAZ, (Duomenys neskelbiami). Bendrovė pateikė Inspekcijai minėtų panaudos sutarčių pakeitimą, kuriame numatyta, kad nuo nuomininkas už patalpas moka kiekvieną mėnesį po 1189,68 Eur tame tarpe PVM. Nors Bendrovė nuo 2017 m. už patalpas (Duomenys neskelbiami) nuomos mokestį padidino iki 1820 Eur (tame tarpe PVM) (ta pati kaina, kuri buvo nustatyta A. S. ir UAB PAZ ), tačiau pakeitus patalpų panaudos sutartį į nuomos sutartį Bendrovė už patalpas (Duomenys neskelbiami) UAB "PAZ" moka 1189,68 Eur (tame tarpe PVM), todėl Bendrovės pajamos nepadidėjo. Nustatyta, kad Bendrovei aikštelės nuomos veikla yra nuostolinga. 8) Bendrovė Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje (PLN204) deklaravo 2015 metais Eur apmokestinamojo pelno, 2016 metais deklaravo Eur nuostolio. 9) Bendrovės direktorius A. S pateiktame paaiškinime nurodė, kad Bendrovei pardavus vienintelę aikštelę UAB LA, nebegalėjo vykdyti veiklos, todėl tolimesnei veiklai vykdyti nusprendė įsigyti aikštelę, esančią (Duomenys neskelbiami). Direktoriaus teigimu tai buvo gera investicija, kuri ateityje uždirbs pelną. 10) aikštelės įsigijimas iš A. S. tikslu ją išnuomoti UAB PAZ, neparemtas verslo logika ir ekonominės naudos siekimu. Bendrovės direktoriui nepagrindus savo teiginių, kodėl jam minėtas nekilnojamas turtas buvo reikalingas, juo labiau, kad iki įsigijimo šį turtą jis valdė kaip fizinis asmuo, Inspekcija padarė išvadą, jog Bendrovė, sudarydama atitinkamą sandorį siekė vienintelio tikslo - gauti mokestinę naudą. Bendrovė turėdama nepaskirstyto pelno, norėdama išvengti GPM nuo išmokėtų dividendų mokėjimo, įformino aikštelės pirkimo sandorį. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Inspekcijos vertinimu, Panevėžio AVMI pagrįstai konstatavo, jog piniginės lėšos už aikštelės pardavimą traktuotinos kaip dividendų išmokėjimas ir Bendrovė, sudarydama tokią sutartį, siekė mokestinės naudos, t. y. išmokėti dividendus, kurie būtų neapmokestinti GPM 15 proc. tarifu. Bendrovė nesutinka su Inspekcijos sprendimu ir prašo jį panaikinti. Bendrovė skunde pabrėžė faktines aplinkybes susijusiais su ginčo nagrinėjimu. Bendrovė pagal 2015 m. rugsėjo 9 d. pirkimo-pardavimo sutartį pardavė UAB,,LA automobilių saugojimo aikštelę už ,07 Eur, esančią (Duomenys neskelbiami). Tai buvo vienas iš nekilnojamojo turto pardavimo sandorių, kuriuos Bendrovė vykdo nuo įsteigimo. Automobilių saugojimo aikštelės pardavimas nebuvo vienintelis Bendrovės sandoris metais Bendrovė greta parduoto UAB,,LA sklypo, gretimame sklype pastatė degalinę bei plovyklą. Sukurtas degalinės ir plovyklos verslas (sukurtos 8 darbo vietos) buvo išvystytas, o sulaukus palankaus momento 2014 metais degalinė su plovykla buvo parduoti degalinių operatoriui UAB EMSI. Bendrovės akcininkas A. A. (kartu su sutuoktine) per Bendrovę realizuoja verslo sprendimus nekilnojamojo turto srityje. Kitas verslas - automobilių remontas bei prekyba automobilių detalėmis -vystomas per UAB,,PAZ. Diversifikuojant verslo riziką, prekybos ir auto paslaugų verslai yra atskirti nuo nekilnojamojo turto. Tokiu būdu Bendrovė nuomoja UAB,,PAZ automobilių aikštelę (iki automobilių aikštelės pardavimo UAB LA buvo nuomojama aikštelė adresu (Duomenys neskelbiami); pardavus minėtą aikštelę, dabar nuomojama iš akcininko įsigyta automobilių stovėjimo aikštelė adresu (Duomenys neskelbiami)), kuri reikalinga automobilių remonto verslui. Bendrovė nuomos sutarties pagrindu įsipareigoja UAB,,PAZ užtikrinti teisę naudotis automobilių aikštele.

5 5 Pažymėtina, kad Bendrovė vykdo veiklą siekdama išvengti bankinių paskolų. Iš kitos pusės, verslo ciklas - nuo verslo idėjos iki jos įgyvendinimo - yra ilgas. Tačiau toks verslo modelis, nors trunka ilgiau, visais atvejais Bendrovei duoda pelningus rezultatus. Iš esmės Bendrovės verslo sėkmė yra paremta teisingomis strateginėmis įžvalgomis, kurios po kurio laiko duoda teigiamus rezultatus (atneša pelną). Atkreiptinas dėmesys, kad pagrindinis veiklos pelnas generuojamas parduodant nekilnojamąjį turtą, o ne jį nuomojant. Veikdama tokiu principu, Bendrovė sėkmingai išvystė ir vėliau pelningai pardavė degalinę bei plovyklą UAB,,EI, o 2015 metais pelningai pardavė automobilių stovėjimo aikštelę UAB,,LA. Bendrovės sėkmingos ir socialiai atsakingos veiklos rezultatus atspindi ir sumokamas pelno mokestis. Dėl minėtų sandorių Bendrovė sumokėjo Lt pelno mokesčio už 2014 metus, už 2015 metus sumokėjo Eur pelno mokesčio. Bendrovė, pardavusi automobilių stovėjimo aikštelę UAB,,LA ir neturėdama turto, vadovaudamasi tokia pačia strategija (įsigyti turtą ir vėliau jį pelningai parduoti), įsigijo automobilių stovėjimo aikštelę adresu (Duomenys neskelbiami), iš akcininko A.S. Atsižvelgiant į Bendrovės pasirinktą verslo vystymo modelį, kaip ir aukščiau nurodytais atvejais, susiklosčius palankiai situacijai, automobilių stovėjimo aikštelė bus pelningai parduota. Bendrovė atkreipė dėmesį, kad stovėjimo aikštelę (adresu (Duomenys neskelbiami)) iš A.S. įsigijo už rinkos kainą. Rinkos kaina buvo nustatyta nepriklausomo vertintojo UAB,,- (2016 metų kovo 16 d. Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ataskaita Nr. 17/03-14P). Nepriklausomo vertintojo nustatyta stovėjimo aikštės adresu (Duomenys neskelbiami) (toliau - aikštelė) kaina Eur - nurodyta ir stovėjimo aikštelės pirkimo-pardavimo sutartyje, t. y. pirkimo-pardavimo sutarties kaina buvo koreguota atsižvelgiant į nepriklausomo vertintojo nustatytą kainą. Apibendrindama Bendrovė pabrėžė, kad vykdo aiškiai išreikštą ekonominę veiklą nekilnojamojo turto srityje, veikla yra pelninga ir todėl gali būti sėkmingai vykdoma toliau. Pažymėtina, kad Bendrovės nėra sukurta vienam sandoriui ar kokiam nors vienam tikslui. Bendrovė veiklą nepertraukiamai vykdo nuo 2003 metų, todėl jos likvidavimas, kaip yra nurodoma Patikrinimo akte, būtų visiškai nelogiškas, neatitiktų ekonominės realybės. Dėl nekilnojamojo turto sandorio vertinimo ir MAĮ 69 str. taikymo. Bendrovė akcentuoja, kad Inspekcija sprendime nepagrįstai nurodo, kad aikštelės įsigijimas iš A. S. tikslu ją išnuomoti UAB PAZ" neparemtas verslo logika ir ekonominės naudos siekimu. Sprendime teigiama, kad Bendrovei iš UAB PAZ" už išnuomotą automobilių stovėjimo aikštelę gaunant Eur per mėnesį, įsigijimo kaina atsipirktų per 47 metus, tačiau toks lėšų investavimas į ilgalaikį turtą prieštarauja verslo logikai. Iš to daroma nepagrįsta išvada, kad neva dėl investicijų neatsiperkamumo per nuomos pajamas, investicijos prieštarauja verslo logikai. Bendrovės teigimu, Inspekcija Sprendime nepateikia tokio savo vertinimo motyvų, todėl nėra aišku, kodėl Inspekcija laikosi tokios pozicijos. Bendrovės veikla per visą laikotarpį grįsta pajamų uždirbimu iš nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos. Gautos nuomos veiklos pajamos naudojamos turto vertei sukurti, kad sulaukus palankaus momento rinkoje turtas būtų parduotas. Todėl tik nuomos pajamų vertinimas ir investicijos atsiperkamumo skaičiavimas pagal nuomos pajamas yra vienpusiškas ir neobjektyvus. Jei tarkime aikštelė būtų parduota praėjus metams nuo įsigijimo už rinkos kainą (kad ir už tą pačią kainą, kuri nurodyta nepriklausomo vertinimo ataskaitoje), Bendrovė gautų pelno. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad Inspekcija nenustatė, jog Bendrovės nekilnojamojo turto pirkimo ir nuomos sandoriai neatitinka rinkos kainų. Kad Bendrovės įsigyta aikštelė įsigyta už rinkos kainą patvirtina nepriklausomo turto vertintojo išvada. Bendrovės nekilnojamojo turto aikštelės įsigijimas nevertintinas tik kaip nuomos objektas. Kaip nurodyta aukščiau, Bendrovė pajamas uždirba iš turto pardavimo. Todėl ar sandoris

6 6 nuostolingas ar ne, turi būti vertinama ne tik pagal nuomos pajamas, bet ir pagal aikštelės pardavimą ateityje. Sprendime nepagrįstai nurodoma, kad Bendrovė norėjo išvengti GPM nuo išmokėtų dividendų, nes neva aikštelės pirkimas iš akcininko yra dividendų išmokėjimas akcininkui. Tokia Inspekcijos išvada yra paremta prielaidomis ir prieštarauja objektyviems faktams. Pirma, aikštelės pirkimo-pardavimo sandoris įvykdytas rinkos kaina, kurią patvirtinta nepriklausomo vertintojo ataskaita. Antra, Bendrovė veiklą vykdo jau daugiau kaip 10 metų ir jos veiklos modelis paremtas nekilnojamojo turto įsigijimu ir vėlesniu pelningu nekilnojamojo turto pardavimu, o stovėjimo aikštelės pardavimo sandoris buvo Bendrovės veiklos nuosekli tąsa. Trečia, Bendrovė visais atvejais valdytą turtą pardavė pelningai ir sumokėjo reikšmingas sumas pelno mokesčio. Ketvirta, Bendrovė toliau siekia vykdyti (tęsti) tokią pat pelningą veiklą, todėl ir įsigijo aikštelę, kad ją išnuomotų, o vėliau pelningai parduotų. Inspekcija nepagrįstai taikė MAĮ 69 straipsnio nuostatas. Inspekcija sprendime nurodė LVAT praktiką dėl MAĮ 69 straipsnio nuostatų taikymo, nepateikdama motyvų šioje konkrečioje byloje. Bendrovė pažymi, kad LVAT yra pasisakęs, kad taikant turinio viršenybės prieš formą principą, iš esmės yra atliekamas konkretaus mokestinio teisinio santykio dalyvio veiklos turinio vertinimas. Šis veiklos vertinimas atliekamas siekiant ne sukurti, pakeisti ar panaikinti mokestinius teisinius santykius, t. y. santykius, kurie yra reguliuojami mokesčių įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų, bet siekiant tinkamai kvalifikuoti nustatytas tikrąsias teisiškai reikšmingas aplinkybes, tokiu būdu atskleidžiant realiai atsiradusius ir egzistuojančius mokestinius teisinius santykius. Tai reiškia, kad taikant aptariamą principą, yra atliekamas tokios mokestinių teisinių santykių dalyvių veiklos vertinimas, pirmenybę teikiant ne šios veiklos formaliai išraiškai, bet jos turiniui, kuri ne tik tiesiogiai ir betarpiškai yra susijusi su konkrečiais mokestiniais teisiniais santykiais, bet ir kuri lemia (lėmė) šių santykių ar jų dalies atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą. Šis veiklos vertinimas atliekamas inter alia (be kita ko) paisant protingumo ir sąžiningumo principų. Turinio viršenybės prieš formą principo taikymas pats savaime (savarankiškai) negali tiesiogiai paveikti aptariamų santykių dalyvių teisių ir pareigų apimties ar sukurti naujas mokestinių prievolių atsiradimo ir priskyrimo atitinkamam asmeniui taisykles, bet sudaro prielaidas atitinkamus santykius kvalifikuoti pagal kitas mokesčių įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų nuostatas, nei tas, kurios būtų taikomos atsižvelgiant į formalią mokestinių teisinių santykių dalyvių veiklos išraišką (LVAT 2013 m. balandžio 11 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A /2013; 2013 m. lapkričio 12 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A /2013; 2017 m. liepos 4 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A /2017). Nagrinėjamu atveju Inspekcija apsiribojo tik fakto, jog automobilių stovėjimo aikštelė buvo parduota, konstatavimu ir vien tam, kad akcininkui būtų išmokėti dividendai, išvengiant jų apmokestinimo. Panevėžio AVMI Sprendime nenurodo, kokios yra konkrečios tikrosios teisiškai reikšmingos aplinkybės, kuriomis remiantis yra apskaičiuoti papildomi mokesčiai, taip pat Sprendime nėra atskleista, kokie yra tikrieji susiklostę mokestiniai teisiniai santykiai. Sprendime Inspekcija neįvardija jokių įrodymų, kurie pagrįstų mokesčių administratoriaus teiginius, kad automobilių stovėjimo aikštelės pardavimas yra dividendų išmokėjimas. Panevėžio AVMI nesuprato Bendrovės vykdomos veikios turinio, paviršutiniškai vertino aikštelės pirkimo pardavimo sandorį, iš esmės savo vertinimu paneigė Bendrovės pelningos veiklos vykdymą nuo 2003 metų. Pažymėtina, kad Bendrovė veiklą vykdo ilgą laiką, jos veiklos esmė yra investicijos į sklypų įsigijimą ir vėlesnį jų pardavimą. Bendrovė nebuvo įkurta tik dėl šio automobilių stovėjimo aikštelės įsigijimo sandorio. Atkreiptinas dėmesys, kad visiškai logiška Bendrovė veiklos tąsa, kai pardavus vieną nekilnojamąjį turtą ir gavus ekonominę naudą, toliau vykdomos investicijos, t. y. įsigyjamas kitas nekilnojamasis turtas (automobilių stovėjimo aikštelė), siekiant tęsti Bendrovei įprastą veiklą.

7 7 Atsižvelgiant į automobilių stovėjimo aikštelės pardavimo aplinkybes, patikrinimo medžiagoje esančius įrodymus, nėra jokio pagrindo teigti, kad pardavimo sandoriu buvo siekiama tik mokestinių tikslų. Mokesčių administratorius to neįrodė, nors kaip nurodyta LVAT suformuotoje praktikoje, tai yra mokesčių administratoriaus pareiga. Todėl Panevėžio AVMI nepagrįstai taikė MAĮ 69 straipsnio nuostatas, atitinkamai Inspekcija Sprendimu nepagrįstai tvirtino neteisėtą Panevėžio AVMI MAĮ 69 straipsnio nuostatų taikymą. Dėl apmokestinamo pajamų dydžio nustatymo. Inspekcija sprendimu neteisėtai apmokestina visą Bendrovės išmokėtą Eur sumą, nors A. S. prieš parduodamas stovėjimo aikštelę Bendrovei, ją buvo įsigijęs už Eur. Inspekcija sprendime nepagrįstai nurodo, kad piniginės lėšos už aikštelės pardavimą traktuotinos kaip dividendų išmokėjimas ir Bendrovė, sudarydama tokią sutartį, siekė mokestinės naudos, t. y. išmokėti dividendus, kurie būtų neapmokestinami GPM 15 proc. tarifu. Pažymėtina, kad tiek patikrinimo akte, tiek sprendime yra nurodyta, kad A. S. turėjo aikštelės įsigijimo išlaidų už Lt ( Eur) (tame tarpe iš Lietuvos Respublikos įsigijo žemės sklypą už Lt). Sprendimu Inspekcija tvirtina, kad visa už Eur suma gauta už aikštelės pardavimą laikoma išmokėtinais dividendais ir atitinkamai apmokestinama, t. y. Inspekcija sprendimu ignoruoja A. S. realiai patirtas išlaidas, kurios sudarė Eur įsigyjant aikštelę. Pagal MAĮ 10 straipsnį Mokesčių teisiniuose santykiuose viršenybė teikiama šių santykių dalyvių veiklos turiniui, o ne jos formaliai išraiškai". Šia įstatymo nuostata privalo vadovautis tiek mokesčių mokėtojas, tiek mokesčių administratorius. Todėl net ir tuo atveju, jei būtų laikoma, kad parduodant aikštelę buvo išmokėti dividendai, Inspekcija privalėdama laikytis MAĮ 10 straipsnio nuostatų, MAĮ 6 straipsnyje įtvirtintų apmokestinimo aiškumo principo, taip pat MAĮ 8 straipsnio 3 dalies, nurodančios, kad mokesčių administratorius, administruodamas mokesčius, privalo vadovautis protingumo ir teisingumo principais, nuostatų, turėjo, apskaičiuodama mokestines prievoles Bendrovei įvertinti šias Eur A. S. išlaidas aikštelei įsigyti. Bendrovė prašo panaikinti 2018 m. kovo 19 d. sprendimą Nr Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau Komisija), įvertinusi ginčo bylos medžiagą ir išsakytus šalių argumentus Komisijos posėdžio metu, konstatuoja, jog Bendrovės skundas tenkintinas iš dalies, Inspekcijos sprendimas naikintinas ir Bendrovės skundas grąžintinas centriniam mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo. Nagrinėjamu atveju mokestinis ginčas kilo dėl nurodymo Bendrovei sumokėti Eur GPM ir su šiuo mokesčiu susijusias sumas, atlikus Bendrovės mokestinį patikrinimą už laikotarpį nuo iki Inspekcija savo sprendimu patvirtino Panevėžio AVMI sprendimą, kuriame, Inspekcijos nuomone, pagrįstai, taikant MAĮ 69 str. įtvirtintą turinio viršenybės prieš formą principą, buvo konstatuota, jog akcininkui išmokėtos piniginės lėšos už įsigytą automobilių stovėjimo aikštelę traktuotinos kaip dividendų išmokėjimas ir Bendrovė, sudarydama tokią sutartį, siekė mokestinės naudos. Inspekcijos teigimu, aikštelės įsigijimas iš A. S., siekiant ją išnuomoti UAB PAZ, neparemtas verslo logika ir ekonominės naudos siekimu. Bendrovės direktoriui nepagrindus savo teiginių, kodėl jam minėtas nekilnojamas turtas buvo reikalingas, juo labiau, kad iki įsigijimo šį turtą jis valdė kaip fizinis asmuo, Inspekcija padarė išvadą, jog Bendrovė, sudarydama atitinkamą sandorį, siekė vienintelio tikslo gauti mokestinę naudą. Bendrovė, turėdama nepaskirstyto pelno ir norėdama išvengti GPM nuo išmokėtų dividendų mokėjimo, įformino aikštelės pirkimo sandorį. Mokesčių administratorius savo išvadas grindžia šiomis aplinkybėmis: 1) A. S., Bendrovė ir UAB PAZ" pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 str. 33 dalies nuostatas yra susiję asmenys dėl valdomos akcijų dalies;

8 8 2) A. S. nuo iki (iki pardavimo Bendrovei) automobilių stovėjimo aikštelę, esančią adresu (Duomenys neskelbiami), nuomojo UAB PAZ už 6500 Lt (1882,53 Eur). UAB PAZ A. S. už nuomą metais išmokėjo Lt ( Eur) (neišskaičius GPM), t. y. nuomos pajamos padengė ir viršijo išlaidas patirtas įsigyjant aikštelę Eur. 3) Bendrovė valdė kitą automobilių saugojimo aikštelę, esančią (Duomenys neskelbiami), kurią pagal pirkimo pardavimo sutartį pardavė UAB L. A. už ,07 Eur (plius ,75 Eur PVM) ir tą patį mėnesį Bendrovė sudarė preliminarią nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartį dėl akcininkui A.S. ir akcininko žmonai priklausančios automobilių saugojimo aikštelės, esančios (Duomenys neskelbiami), pirkimo už tokią pačią kainą, už kokią buvo parduotas Bendrovės nekilnojamas turtas UAB L.A.. Nekilnojamojo turto registre aikštelės vidutinė rinkos vertė nurodyta Eur. Daugiau nei po metų nuo sandorio užbaigimo Bendrovė su akcininku susitarė pakeisti pirkimo pardavimo sutartį Nr. R-63, sumažindami kainą Eur, t. y. nustatant, kad parduodamos aikštelės kaina Eur, t. y. atitinkanti kainą, nustatytą pagal Bendrovės užsakymu atliktą UAB - nekilnojamojo turto vertinimą. 4) Bendrovei įsigijus nekilnojamąjį turtą, tą pačią dieną buvo sudaryta patalpų nuomos sutartis su nuomininku UAB PAZ" ir įsigyta automobilių saugojimo aikštelė išnuomota už 371,9 Eur (plius 78,1 Eur PVM) nuomos mokestį. Bendrovė vėliau Inspekcijai pateikė nuomos sutarties pakeitimą, kad nuo nuomininkas už nuomojamus statinius (aikštelę) kas mėnesį moka po 1820 Eur su PVM (1504 Eur be PVM). 5) Bendrovei iš UAB PAZ už išnuomotą automobilių saugojimo aikštelę gaunant 1504 Eur (be PVM) per mėnesį, įsigijimo kaina atsipirktų per 47 metus ( Eur/1504 Eur/12), tačiau toks lėšų investavimas į ilgalaikį turtą prieštarauja verslo logikai. 6) Bendrovė pagal panaudos sutartį neatlygintinai naudojosi 144 kv. m negyvenamomis patalpomis (gamybinės), priklausančiomis UAB PAZ, (Duomenys neskelbiami), tačiau nuo panaudos sutartis buvo pakeista į nuomos sutartį, nustatant kiekvieną mėnesį po 1189,68 Eur sumą. Nors Bendrovė nuo 2017 m. už patalpas (Duomenys neskelbiami)nuomos mokestį padidino iki 1820 Eur (ta pati kaina, kuri buvo nustatyta A. S. ir UAB PAZ" sutartyje), tačiau pakeitus patalpų panaudos sutartį į nuomos sutartį Bendrovė už patalpas (Duomenys neskelbiami) UAB,,PAZ moka 1189,68 Eur su PVM, todėl Bendrovės pajamos nepadidėjo. Nustatyta, kad Bendrovei aikštelės nuomos veikla yra nuostolinga (2016 metais deklaravo Eur nuostolį). 7) Bendrovės direktorius A. S pateiktame paaiškinime nurodė, kad Bendrovei pardavus vienintelę aikštelę UAB L.A. nebegalėjo vykdyti veiklos, todėl tolimesnei veiklai vykdyti nusprendė įsigyti aikštelę, esančią (Duomenys neskelbiami). Direktoriaus teigimu, tai buvo gera investicija, kuri ateityje uždirbs pelną. Nagrinėjamu atveju, Komisijos nuomone, būtina įvertinti, ar buvo pažeistas draudimo piktnaudžiauti teise principas, t. y. ar pagal byloje esančias aplinkybes, nustačius piktnaudžiavimą, yra pagrindas taikyti turinio viršenybės prieš formą principą, ar mokesčių administratoriaus išvada dėl tikrojo ginčo sandorio (ūkinės operacijos) turinio yra pagrįsta tinkamu faktinių aplinkybių vertinimu ir pakankamais įrodymais. Sprendžiant dėl turinio viršenybės prieš formą principo taikymo pagrįstumo, primintina, jog šio principo taikymo aiškinimo atitikmuo ESTT praktikoje sutinkamas aiškinant vieno iš bendrųjų teisės principų draudimo piktnaudžiauti teise principo turinį (pavyzdžiui, sprendimas Weald Leasing Ltd. byloje (C-103/09), 27 p.). Tuo tikslu būtina nustatyti įgyjamo mokestinio pranašumo prieštaravimą mokesčių įstatymų nuostatomis siekiamam tikslui, taip pat nustatyti objektyvių požymių visumą, kuri patvirtintų, kad nagrinėjamų sandorių pagrindinis tikslas yra įgyti mokestinį pranašumą (LVAT nutartis administracinėje byloje Nr. A /2011).

9 9 Draudimo piktnaudžiauti teise principo atitikmuo mokesčių teisėje yra MAĮ 69 str. 1 dalis, kurioje numatyta, kad tais atvejais, kai mokesčių mokėtojo sandoris, ūkinė operacija ar bet kokia jų grupė sudaromi turint tikslą gauti mokestinę naudą, t. y. tiesiogiai ar netiesiogiai <...> išvengti mokesčio mokėjimo, <...>, mokesčių administratorius, apskaičiuodamas mokestį, taiko turinio viršenybės prieš formą principą. Šiuo atveju mokesčių administratorius neatsižvelgia į formalią mokesčių mokėtojo veiklos išraišką, bet atkuria iškreipiamas ar slepiamas aplinkybes, su kuriomis mokesčių įstatymai sieja apmokestinimą, ir mokestį apskaičiuoja pagal minėtų mokesčių įstatymų atitinkamas nuostatas. Mokesčio apskaičiavimui taikant turinio viršenybės prieš formą principą, būtina nustatyti, kad sandoris, ūkinė operacija ar bet kokia jų grupė sudaryta turint tikslą gauti mokestinę naudą. Atsižvelgiant į Mokesčių administravimo įstatymo 67 straipsnio 1 dalies nuostatas, pagrįsti tvirtinimą, kad sandoriai sudaryti siekiant mokestinės naudos, privalo mokesčių administratorius (LVAT 2008 m. liepos 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A /2008). Pagal LVAT praktiką buvo išaiškinta, kad MAĮ 69 straipsnis taikytinas tais atvejais, kai nustatomos dvi būtinos sąlygos: 1) ūkinės operacijos atitinka formaliąsias sąlygas, nustatytas atitinkamą mokestį nustatančiuose teisės aktuose, dėl to yra įgyjamas mokestinis pranašumas, kuris prieštarauja įstatymo tikslams; 2) pagrindinis ūkinių operacijų tikslas yra mokestinio pranašumo įgijimas, tačiau transakcija neturi ekonominio ir verslo pagrindimo. Dėl minėtų MAĮ 69 straipsnio taikymo sąlygų nustatymo kartu konstatuojamas ir mokesčio mokėtojo piktnaudžiavimas, taigi mokesčių mokėtojo veiksmai nelaikomi teisėtu mokesčių planavimu. Mokesčių administratorius, taikydamas turinio viršenybės prieš formą principą, atkuria tikrąsias sandorių aplinkybes (žr. LVAT 2013 m. lapkričio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A /2013; LVAT nutartis administracinėje byloje Nr. A /2016, UAB Loro v. VMI). Pagal ginčo byloje esančias aplinkybes yra akivaizdu, kad nekilnojamojo turto perleidimo sandoris atitiko formaliąsias neapmokestinimo sąlygas, nustatytas GPMĮ 17 str. 1 d. 28 p., galiojusias turto pardavimo pajamų gavimo metu, dėl ko nereikėjo mokėti GPM. Nagrinėjamame ginče pirmiausia turi būti įvertinta, ar mokesčių administratorius pagrindė, kad mokestinė nauda buvo pagrindinis šio sandorio tikslas ir nėra svarių komercinių priežasčių šiam sandoriui pagrįsti. Dėl sandorio ir kitų aplinkybių vertinimo. Bendrovė savo skunde akcentuoja, kad VMI Sprendime nepagrįstai nurodo, kad aikštelės įsigijimas iš A. S. tikslu ją išnuomoti UAB PAZ neparemtas verslo logika ir ekonominės naudos siekimu. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad Inspekcija nenustatė, jog Bendrovės nekilnojamojo turto pirkimo ir nuomos sandoriai neatitinka rinkos kainų. Tai, kad Bendrovės įsigyta aikštelė įsigyta už rinkos kainą patvirtina nepriklausomo turto vertintojo išvada. Sprendime teigiama, kad Bendrovei iš UAB PAZ už išnuomotą automobilių stovėjimo aikštelę gaunant Eur per mėnesį, įsigijimo kaina atsipirktų per 47 metus, tačiau toks lėšų investavimas į ilgalaikį turtą prieštarauja verslo logikai. Iš to daroma, Bendrovės nuomone, nepagrįsta išvada, kad dėl investicijų neatsiperkamumo per nuomos pajamas, investicijos prieštarauja verslo logikai. Bendrovė pažymi, kad Inspekcija Sprendime nepateikia tokio savo vertinimo motyvų, todėl nėra aišku, kodėl Inspekcija laikosi tokios pozicijos. Bendrovės veikla per visą laikotarpį grįsta pajamų uždirbimu iš nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos. Pagrindinis veiklos pelnas generuojamas parduodant nekilnojamąjį turtą. Bendrovė sėkmingai išvystė ir vėliau 2014 metais pelningai pardavė degalinę bei plovyklą UAB X o 2015 metais pelningai pardavė automobilių stovėjimo aikštelę UAB L.A. Bendrovė teigia, kad toliau siekia vykdyti (tęsti) tokią pat pelningą veiklą, todėl ir įsigijo aikštelę, kad ją išnuomotų, o vėliau pelningai parduotų. Bendrovė teigia, kad stovėjimo aikštelės įsigijimo sandoris buvo Bendrovės veiklos nuosekli tąsa. Gautos nuomos veiklos pajamos naudojamos turto vertei sukurti, kad sulaukus palankaus

10 10 momento rinkoje turtas būtų parduotas. Todėl tik nuomos pajamų vertinimas ir investicijos atsiperkamumo skaičiavimas pagal nuomos pajamas yra vienpusiškas ir neobjektyvus. Komisijos posėdžio metu Bendrovės atstovas ir A. S. paaiškino, kad Bendrovė įsigijo sklypą su tikslu ateityje vystyti statybas ir jau rūpinamasi statybos leidimo įsigijimu, bendraujama su savivaldybe. Pasisakydama dėl Bendrovės teiginių dėl nekilnojamojo turto kainos atitikimo rinkos vertei, Komisija pažymi, kad tai, jog turto perleidimo sandoris atitinka nekilnojamojo turto vertintojo nustatytą rinkos vertę, savaime neleidžia daryti išvados, kad turinio viršenybės prieš formą principas negalėtų būti taikomas, jei kitų aplinkybių visuma suteikia pagrindą taikyti minėtą principą. Mokestinių ginčų praktikoje turinio viršenybės prieš formą principas ne vieną kartą buvo pritaikytas ir LVAT praktikoje patvirtintas situacijose, kai formaliai sudaryti sandoriai atitiko rinkos vertę, tačiau aplinkybių visuma buvo dirbtinio pobūdžio, nukreipta tik į mokesčių išvengimą. Komisija pastebi, kad pagal turto vertintojo išvadą sandorio rinkos vertė buvo nustatyta datai, 15 mėnesių vėliau nei buvo perleistas nekilnojamasis turtas, todėl Inspekcijai tikslinga apsvarstyti įvertinimo tikslingumą nekilnojamojo turto sandorio sudarymo datai. Pasisakydama dėl sandorio neatitikimo ekonominei logikai vertinimo, Komisija iš dalies sutinka su Bendrovės nuomone dėl Inspekcijos pateikto investicijų per 47 metus neatsiperkamumo vertinimo pagrįstumo trūkumo. Komisija pažymi, kad Inspekcijai nusprendus pagrįsti sandorio neatitikimą ekonominei verslo logikai, remiantis neatsiperkamumo rodikliu, ji turėtų pagrįsti, kokiais ekspertiniais, moksliniais ar kitais patikimais šaltiniais remiantis daroma tokia išvada. Komisijos nuomone, nagrinėjamoje situacijoje, vertinant sandorio ekonominį pagrindimą ir tikslą, neužtenka įvertinti tik nuomos veiklos aspektu. Bendrovė savo skunde akcentuoja, kad turtą įsigijo, siekdama jį pelningai parduoti, posėdžio metu pasisakė apie ketinimą vykdyti statybas (,,rūpinasi statybos leidimu ). Komisija pastebi, kad turto vertintojas UAB,,- turto vertinimo ataskaitoje (ataskaitos Nr. 17/03-14P santraukoje) išdėstė, kad, turto vertintojo nuomone, turto paskirtis atitinka esamą panaudojimą, o alternatyvus panaudojimas yra netikslingas. Tuo tarpu Bendrovės skunde (3 psl.) teigiama, kad,,gautos nuomos veiklos pajamos, naudojamos turto vertei sukurti, kad sulaukus palankaus momento rinkoje turtas būtų parduotas. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Komisija mano, kad Inspekcija, vertindama sandorio ekonominius tikslus, turėtų įvertinti ir Bendrovės pateiktas numatomas turto perleidimo, vystymo alternatyvas ir ketinimų realumą, įvertinant ir ekonominės naudos požiūriu taip, kaip būtų vertinama tokia investicija, jei tokį turtą įsigytų nepriklausomas asmuo iš nesusijusio asmens rinkos sąlygomis, siekdamas maksimalios ekonominės naudos. Dėl apmokestinamo pajamų dydžio nustatymo. Bendrovės teigimu, Inspekcija Sprendimu neteisėtai apmokestina visą Bendrovės išmokėtą Eur sumą, nors A. S. prieš parduodamas stovėjimo aikštelę Bendrovei, ją buvo įsigijęs už Eur. Sprendimu Inspekcija tvirtina, kad visa Eur suma gauta už aikštelės pardavimą laikoma išmokėtais dividendais ir atitinkamai apmokestinama, t. y. Inspekcija Sprendimu ignoruoja A. S. realiai patirtas išlaidas, kurios sudarė Eur įsigyjant aikštelę. Bendrovės teigimu, Inspekcija, apskaičiuodama mokestines prievoles Bendrovei, remdamasi MAĮ 6 str. (apmokestinimo aiškumo principas), 8 str. 3 d. (protingumo ir teisingumo principai) ir 10 str. (turinio viršenybės prieš formą principas), turėjo įvertinti A. S. patirtas išlaidas aikštelei įsigyti. Komisija pažymi, kad pasisakant šiuo aspektu, yra svarbu išsiaiškinti, koks apmokestinamo dydžio nustatymo būdas turėtų būti taikomas, kai išmokos pagal nekilnojamojo turto perleidimo sandorį pagal turinį įvertinamos kaip dividendai, t. y. ar mokestis

11 11 skaičiuojamas nuo visos išmokėtos sumos, ar nuo sumos, sumažintos perleisto turto įsigijimo kaina. Komisijos nuomone, svarbi aplinkybė yra ta, kad, įvertinus sandorį pagal turinį mokesčių tikslais, nepakeičiamas turto teisinis režimas civilinės teisės požiūriu, t. y. akcininkas negali to turto naudoti civilinėms prievolėms vykdyti, užtikrinti ar panaudoti kaip objekto kituose civiliniuose teisiniuose santykiuose asmeniniais tikslais. Ateityje perleidžiant akcininkui iš įmonės turtą atgal nuosavybėn, pavyzdžiui, dėl įmonės likvidavimo, akcininko pajamomis būtų laikoma turto, kuris vieneto dalyviui perleidžiamas vieneto likvidavimo atveju, tikroji rinkos kaina to turto nuosavybės teisės perleidimo vieneto akcininkui dieną (GPMĮ 11 str.) ir susidarytų dvigubo apmokestinimo situacija, nes perleisto turto įsigijimo kaina iš viso nebūtų pripažinta. Be to, atsižvelgiant į pajamų sąvoką, nustatytą GPMĮ 2 str. Pajamos <...> atlygis už atliktus darbus, suteiktas paslaugas, už perduotas ar suteiktas teises, už parduotą ar kitaip perleistą, investuotą turtą ar lėšas ir (arba) kita nauda pinigais ir (arba) natūra, t. y. pajamos siejamos su gauta ekonomine nauda. Atsižvelgiant į tai ir remiantis teisingumo ir protingumo kriterijais, Komisijos nuomone, už nekilnojamojo turto perleidimą išmokamas lėšas pripažįstant dividendais, mokestis turėtų būti skaičiuojamas nuo sumos, sumažintos su perleidžiamu turtu susijusiomis įsigijimo išlaidomis. Komisija pažymi, kad nagrinėjamoje situacijoje neužtenka vertinti tik patį nekilnojamojo turto perleidimo sandorį, sudarymo priežastis ir jo ekonominį pagrindimą. Svarbu įvertinti, ar pagal susiklosčiusių aplinkybių visumą (įvertinant faktinių įvykių seką, tai sąlygojančias priežastis, įmonės veiklą ir perspektyvas, bei sandoriuose dalyvaujančių subjektų sąsajas) galima konstatuoti piktnaudžiavimą, pagal kurį pasiimamas pelnas iš įmonės pridengiamas formalaus turto perleidimo išmokomis. Inspekcija savo sprendime turėtų nurodyti, kaip konkrečios aplinkybės yra teisiškai reikšmingos atskleidžiant sandorio tikrąjį turinį. Komisija, įvertinusi ginčo šalių įrodinėjamas pozicijas, byloje nustatytų aplinkybių visumą, konstatuoja, kad mokesčių administratoriaus išvada, jog Bendrovė, turėdama nepaskirstyto pelno ir norėdama išvengti GPM nuo dividendų mokėjimo, įformino aikštelės pirkimo sandorį, siekdama vienintelio tikslo gauti mokestinę naudą, nėra išanalizuota visapusiškai ir pagrįsta išsamiais įrodymais. Atsižvelgiant į LVAT išaiškinimą, MAĮ 155 str. 4 d. 5 p. paskirtis yra ištaisyti klaidas, kurias mokesčių administratorius padarė, atlikdamas mokestinį patikrinimą. Vienas iš taikymo pagrįstumo aspektų, nepriklausomai nuo pareiškėjo skunde nurodytų motyvų, yra nustatymas aplinkybės, ar mokesčių administratorius, atlikęs mokestinį patikrinimą, visapusiškai ir objektyviai ištyrė visas svarbias aplinkybes, kurios yra būtinos atitinkamam teisiniam santykiui kvalifikuoti (LVAT nutartis adm. byloje Nr. A /2018). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Inspekcijos sprendimas yra naikintinas ir Bendrovės skundas grąžintinas centriniam mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo tam, kad visapusiškai išnagrinėti ginčui reikšmingas aplinkybes bei, jas įvertinus, iš naujo spręsti klausimą dėl turinio viršenybės prieš formą principo taikymo galimybės ir mokesčio apskaičiavimo pagrįstumo. Inspekcija, iš naujo nagrinėdama Bendrovės skundą, turėtų atsižvelgti į šiame sprendime išdėstytus argumentus. Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 155 straipsnio 4 dalies 5 punktu, n u s p r e n d ž i a:

12 12 Panaikinti Inspekcijos sprendimą Nr ir perduoti Bendrovės skundą Inspekcijai nagrinėti iš naujo. Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 159 straipsnio 1, 3 ir 4 dalis mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su Mokestinių ginčų komisijos sprendimu dėl mokestinio ginčo, turi teisę šį sprendimą apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT Vilnius). Skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui turi būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų po Mokestinių ginčų komisijos sprendimo įteikimo dienos. Mokesčių administravimo įstatymo 164 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad dokumentų, siunčiamų registruotu laišku, įteikimo mokesčių mokėtojui diena laikoma penkta darbo diena, einanti po mokesčių administratoriaus siunčiamos korespondencijos perdavimo paštui dienos. Komisijos pirmininkė Komisijos nariai Edita Galiauskaitė Martynas Endrijaitis Rasa Stravinskaitė Andrius Venius Vilma Vildžiūnaitė

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

Sprendimas _S-143-( )

Sprendimas _S-143-( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL I. B. 2013-07-03 SKUNDO 2013 m. rugsėjo 17 d. Nr. S-143 (7-146/2013) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Sprendimas Nr. S-27 ( )

Sprendimas Nr. S-27 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL M. L. 2017-12-08 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2018 m. vasario 9

Detaliau

_sprendimas_S-229 ( )

_sprendimas_S-229 ( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL D. B. 2017-09-06 SKUNDO 2017 m. lapkričio

Detaliau

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl teisės į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Sprendimas S-89 ( )

Sprendimas S-89 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL T1 OU 2018-04-04 SKUNDO 2018 m. birželio 6 d. Nr. S-89 (7-61/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per pastaruosius metus darėsi vis agresyvesnė. Pasinaudodamos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais Klausimai- atsakymai: 1. Klausimas: Nuo kada pajamomis, gautomis natūra yra pripažįstama gyventojo gauta nauda, kai kitam asmeniui priklausantis automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais? Atsakymas:

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

sprendimas S-42 ( )

sprendimas S-42 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL R. R. 2015-12-16 SKUNDO 2016 m. vasario 26 d. Nr. S-42 (7-304/2015) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJĄ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2019 m. balandžio

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina 1 9 straipsnis. Pajamos natūra 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS KAIP APMOKESTINAMOS 2007 IR VöLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS GAUTOS TURTO PARDAVIMO PAJAMOS NE INDIVIDUALIOS VEIKLOS TURTO PARDAVIMO AR KITOKIO PERLEIDIMO NUOSAVYBöN PAJAMŲ APMOKESTINIMO YPATUMAI

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR Administracinė byla Nr. A 442-23/2014 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01823-2011-1 Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL A. G. A. 2015-02-04 SKUNDO 2015 m. liepos

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

Print

Print Teisėjų etikos ir drausmės komisijos veiklos ataskaita 08 sausio d. - gruodžio d. Gauti teikimai, pareiškimai, prašymai, skundai bei kiti dokumentai 4 54 8 Grąžinti pareiškimai, prašymai, skundai (nenagrinėti

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2018-04-27 Nr. 4D-2017/1-1262 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

é

é LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES KAIMO TURIZMO VEIKLOS SKATINIMAS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau