MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018"

Transkriptas

1 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 M.

2 2 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2018 M. MIGRACIJOS METRAŠTIS Vilnius, 2019 ISSN

3 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS 3 Turinys PRATARMĖ 4 LEIDINYJE VARTOJAMŲ SANTRUMPŲ IR SUTRUMPINIMŲ SĄRAŠAS 5 1. BENDROJI DALIS 6 2. LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ IR UŽSIENIEČIŲ MIGRACIJA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ ASMENS DOKUMENTAI LAISVAS ASMENŲ JUDĖJIMAS VIZOS RUSIJOS FEDERACIJOS PILIEČIŲ SUPAPRASTINTAS TRANZITAS LEIDIMAI LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE LIETUVOS RESPUBLIKOS ILGALAIKIO GYVENTOJO LEIDIMAI GYVENTI EUROPOS SĄJUNGOJE KELIONĖS DOKUMENTAI, IŠDUODAMI UŽSIENIEČIAMS PRIEGLOBSTIS LIETUVOS RESPUBLIKOJE UŽSIENIEČIŲ INTEGRACIJA UŽSIENIEČIŲ KONTROLĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ ATSTOVAVIMAS TEISMUOSE KONSULINIS MOKESTIS, VALSTYBĖS RINKLIAVA IR BAUDOS 108 PRIEDAI 111

4 4 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 PRATARMĖ Prieš jus penkioliktasis migracijos metraštis. Kuo jis skiriasi nuo žurnalo ar žinių portalo? Jame nėra komentarų, pateikti tik faktai, statistika, nėra ir rubrikų,,paaiškinta statistika, statistika populiariai, nėra infografikų. Sausas leidinys, be nuotraukų ir be paryškintų įdomiausių skaičių. Tikiuosi, toks žanras išliks ir pergyvens madas reiškinius aiškinti paprastai ir nepagrįsti jų statistika, išryškinti sensacijas ir nenaudoti lyginamosios statistikos, tendencingai pabrėžti teigiamus įvykius (Lietuvoje tai kol kas nemadinga) arba vaizduoti vien neigiamus faktus. Kas vyko 2018 metais migracijos srityje žiniasklaidos akimis? Dėl augančio populizmo Europoje buvo griežtinami imigracijos įstatymai, intensyviau imtasi grąžinti migrantus į jų kilmės valstybes, valstybės gynėsi nuo migrantų statydamos sienas, uždarydamos uostus ar pasirinkdamos palikti valstybių sąjungą. Migrantai? Jie vykdė teroro išpuolius, prievartavo ir žudė taikius gyventojus, pėsčiųjų karavanais ir laivų flotilėmis plaukė geresnio gyvenimo link. O Lietuvoje? Lietuva migrantus ir talentus varė lauk, išnaudojo ukrainiečius, bet lepino musulmonus pabėgėlius, kovojo su nelegalų vietnamiečių srautais. Jeigu tikėtume tokia informacija, būtų labai sunku paaiškinti šiame metraštyje pateiktą statistiką kodėl ukrainiečiai tapo didžiausia imigrantų grupe? Kodėl tokie maži užsieniečių, išsiųstų iš Lietuvos, skaičiai? Būtų sunku suvokti, kodėl daugėjo į Lietuvą atvykstančių aukštos kvalifikacijos darbuotojų užsieniečių. Tiesa, išskirčiau 2 dalykus, kurie pakankamai teisingai nušviesti žiniasklaidoje: Lietuva nėra auksinių vizų šalis (užsieniečiai negali už pinigus nusipirkti leidimų gyventi ar Lietuvos pilietybės) ir Lietuva pasekė vakarų valstybių pavyzdžiu ir nuo 2019 m. liepos 1 d. nusprendė sukurti stiprų Migracijos departamentą su teritoriniais migracijos padaliniais, o visą migracijos valdymą padalinti dviems įstaigoms Migracijos departamentui ir Valstybės sienos apsaugos tarnybai. Šis metraštis jums padės savarankiškai susidaryti nuomonę apie tai, kas vyksta Lietuvoje. Pabandykite sau atsakyti į klausimus: ar gyventojų Lietuvoje mažėja ir mažės? Ar daugybinė pilietybė Lietuvoje suteikiama labai retai? Ar į Lietuvą plūsta prieglobsčio prašytojai? Norintiems susidaryti platesnį vaizdą apie migraciją Lietuvoje siūlau ją lyginti su tarptautine migracijos statistika. Ją galima rasti Eurostato, Jungtinių Tautų organizacijos, Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų bei įvairių think-tank ų interneto svetainėse. Kilo minčių? Parašykite, padiskutuokime. Kaip visada, dėkojame mūsų partneriams, be kurių šis metraštis nebūtų toks išsamus: Lietuvos Respublikos Prezidento institucijai, Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniam departamentui, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Pabėgėlių priėmimo centrui, Vilniaus arkivyskupijos Caritui, Lietuvos Raudonajam Kryžiui, Klaipėdos miesto socialinės paramos centrui, Lietuvos statistikos departamentui, Registrų centrui, Valstybės sienos apsaugos tarnybai, Policijos departamentui ir policijos migracijos padaliniams, Asmens dokumentų išrašymo centrui. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorė Evelina Gudzinskaitė

5 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS 5 LEIDINYJE VARTOJAMŲ SANTRUMPŲ IR SUTRUMPINIMŲ SĄRAŠAS Asmens dokumentų išrašymo centras Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ANK Administracinių nusižengimų kodeksas (galioja nuo 2017 m. sausio 1 d.) ATPK Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (galiojo iki 2017 m. sausio 1 d.) ELPA Europos laisvosios prekybos asociacija ES Europos Sąjunga Gyventojų registro tvarkytojas valstybės įmonė Registrų centras Kauno teritorinė muitinė Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kauno teritorinė muitinė Užimtumo tarnyba Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos LLG leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje LNG Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje (leidimas nuolat gyventi) LVAT Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Migracijos departamentas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Migracijos padaliniai apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos skyriai (valdyba) Pabėgėlių priėmimo centras Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pabėgėlių priėmimo centras Policijos departamentas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija STD supaprastinto tranzito dokumentas STGD supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentas Užsienio reikalų ministerija Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Užsieniečių registracijos centras Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centras VAAT Vilniaus apygardos administracinis teismas Valstybės saugumo departamentas Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas Valstybės sienos apsaugos tarnyba Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Valstybinė mokesčių inspekcija Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Valstybinė socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidaus reikalų ministerija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija VPK vyriausiasis policijos komisariatas

6 6 MIGRACIJOS METRAŠTIS BENDROJI DALIS 1.1. Svarbiausi 2018 m. įvykiai laisvo asmenų judėjimo, vizų, migracijos, prieglobsčio, pilietybės, asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo, užsieniečių integracijos srityse 1.2. Migracijos procesų valdymo struktūra Lietuvos Respublikoje 1.3. Migracijos departamento administracijos struktūra 1.4. Pagrindiniai Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys migracijos procesų valdymą 1.5. Užsieniečių, gyvenančių Lietuvos Respublikoje, skaičius 2019 m. pradžioje 1.6. Užsieniečių, gyvenančių Lietuvos Respublikoje, skaičius pagal pilietybę 2019 m. pradžioje 1.7. Užsieniečių, gyvenančių Lietuvos Respublikoje, skaičius pagal savivaldybes 2019 m. pradžioje 1.8. Užsieniečių, gyvenančių Lietuvos Respublikoje, skaičius pagal jų teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus 2019 m. pradžioje 1.9. Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių užsienio valstybėse, skaičius

7 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Svarbiausi 2018 m. įvykiai laisvo asmenų judėjimo, vizų, migracijos, prieglobsčio, pilietybės, asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo, užsieniečių integracijos srityse Bendrieji migracijos procesų valdymo klausimai Sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimo įstatymas, kuriuo išplečiami galimi užsieniečių neįsileidimo į Lietuvos Respubliką pagrindai, įtraukiant tuos atvejus, kai užsienietis gali kelti grėsmę kitos ES ar NATO šalies saugumui ar viešajai tvarkai. Sausio 12 d. pasirašyta Centrinės projektų valdymo agentūros ir Migracijos departamento sutartis dėl projekto Elektroninių migracijos paslaugų kūrimas įgyvendinimo. Vasario 22 d. vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtinti kuriamos Lietuvos migracijos informacinės sistemos nuostatai. Vasario 22 d. užsienio reikalų ministro įsakymu patvirtinti Supaprastinto tranzito dokumentų informacinės sistemos nuostatai. Kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos pateiktam migracijos funkcijų pertvarkos projektui, kuriuo siūloma konsoliduoti migracijos funkcijas. Migracijos funkcijos būtų vykdomos trim hierarchiniais lygiais: būtų sukurta Migracijos komisija, sudaryta iš kelių ministrų ir vadovaujama vidaus reikalų ministro, kuri brėžtų migracijos gaires; Vidaus reikalų ministerijoje būtų suformuota stipri Migracijos politikos grupė, kuri formuotų migracijos politiką; konsolidavus trijų institucijų (Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Migracijos departamento) resursus ir funkcijas, būtų sukurta šiuolaikiška, efektyvi ir patikima už migraciją atsakinga įstaiga, atskaitinga Vidaus reikalų ministerijai. Išskaidytos funkcijos lemia nekokybišką tarpusavio tarnybų komunikavimą, resursų (tiek žmogiškųjų, tiek materialiųjų) neracionalų panaudojimą. Pagal siūlomą modelį Migracijos departamentas turėtų teritorinius padalinius, kurie priimtų daugelį šiuo metu departamente sutelktų sprendimų. Pertvarkos projektą įgyvendinančius įstatymus, įsigaliosiančius nuo 2019 m. liepos 1 d., Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino gruodžio 20 d. Balandžio 30 d. Migracijos departamento interneto svetainėje paskelbtas elektroninis 2017 m. Migracijos metraštis. Gegužės 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiu sudarytos darbo grupės parengtoms Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir asmenų, turinčių teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, bei jų šeimos narių perkėlimo iš humanitarinės krizės apimtų šalių ar regionų į Lietuvos Respubliką teisinio reguliavimo gairėms ir pavedė Užsienio reikalų ministerijai kartu su kitomis ministerijomis parengti Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir asmenų, turinčių teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, bei jų šeimos narių perkėlimo iš humanitarinės krizės apimtų šalių ar regionų į Lietuvos Respubliką įstatymo ir kitų susijusių įstatymų projektus ir pateikti juos Vyriausybei svarstyti. Teisės aktų projektams pritarta lapkričio 28 d. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu jie pateikti Lietuvos Respublikos Seimui. Liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimo įstatymas. Pakeitimais sudaromos palankesnės sąlygos trečiųjų šalių piliečiams atvykti į Lietuvos Respubliką ir apsigyventi joje mokslinių tyrimų ar studijų, stažavimosi ar savanorystės Europos Sąjungos ar jos valstybių narių pripažįstamų savanoriškos tarnybos programose tikslais. Rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu sudaryta Lietuvos Respublikos Vyriausybės migracijos komisija, o rugpjūčio 16 d. vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtinta Migracijos komisijos personalinė sudėtis. Komisijai vadovauja vidaus reikalų ministras. Rugsėjo 20 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu patvirtinta Demografijos, migracijos ir integracijos politikos metų strategija.

8 8 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 Rugsėjo 26 d. vidaus reikalų ministro įsakymu skirtas papildomas 0,5 mln. eurų finansavimas e. rezidento projektui įgyvendinti iš Vidaus reikalų ministerijos administruojamo Europos Sąjungos fondo lėšų Migracijos departamento įgyvendinamam projektui Efektyvus migracijos procesų valdymas. Gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintas Demografijos, migracijos ir integracijos politikos m. strategijos įgyvendinimo m. tarpinstitucinis veiklos planas. Gruodžio 12 d. Migracijos departamentas ir UAB Asseco Lietuva pasirašė sutartį dėl Lietuvos migracijos informacinės sistemos (MIGRIS) kūrimo. Gruodžio 19 d. vidaus reikalų ministro ir užsienio reikalų ministro įsakymu patvirtintas Lietuvos Respublikos biometrinių asmens dokumentų išdavimo užtikrinimo veiksmų planas. Gruodžio 21 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintas Užsieniečių integracijos į visuomenę m. veiksmų planas. Vizos Sausio 3 d. vidaus reikalų ministro ir užsienio reikalų ministro įsakymu patvirtinti Vizų išdavimo tvarkos aprašo pakeitimai, kuriais supaprastinamos ir paspartinamos migracijos procedūros, taikomos į Lietuvą atvykstantiems dirbti užsieniečiams. Juos įdarbinančios įmonės nuo šiol gali pretenduoti patekti į baltąjį, patvirtintų įmonių, sąrašą joms bus taikoma mažiau formalumų įdarbinant užsieniečius. Kovo 1 d. įsigaliojo Europos Sąjungos ir Samoa Nepriklausomos Valstybės susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju. Balandžio 29 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Mongolijos Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo diplomatinių ir tarnybinių pasų turėtojams. Nuo spalio 24 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje Zagrebe (Kroatija) ir Lietuvos Respublikos konsulate Ženevoje (Šveicarija) užsieniečiams pradėtos išduoti vizos. Leidimai gyventi 2017 m. gruodžio 20 d. Lietuvos darbo biržos (dabar Užimtumo tarnyba) direktoriaus įsakymu, siekiant sudaryti geresnes sąlygas darbdaviams apsirūpinti kvalifikuotais darbuotojais iš užsienio valstybių, patvirtintas Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m. I pusmečiui. Birželio 20 d. šis sąrašas atnaujintas (patvirtintas 2018 m. II pusmečiui). Sausio 25 d. vidaus reikalų ministro įsakymu pakeistas Dokumentų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi Europos Sąjungoje gauti pateikimo ir Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Sąjungoje užsieniečiams išdavimo, keitimo ir panaikinimo, pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimo, taip pat fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės bei fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo tvarkos aprašas, siekiant, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiauti migracijos procedūromis. Nagrinėjant prašymą dėl minėto dokumento išdavimo, vertinama, ar nėra pagrindo užsieniečiui panaikinti jo turimą leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Rugsėjo 28 d. įsigaliojo vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtinto Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo pakeitimai, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos trečiųjų šalių piliečiams atvykti ir apsigyventi Lietuvos Respublikoje mokslinių tyrimų ar studijų, stažavimosi ar savanorystės Europos Sąjungos ar jos valstybių narių pripažįstamų savanoriškos tarnybos programose tikslais. Gruodžio 7 d. Kijeve (Ukraina) pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų kabineto susitarimas dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje.

9 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS 9 Prieglobstis Kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu pritarta užsieniečių perkėlimui į Lietuvos Respublikos teritoriją iki 2019 m. spalio 31 dienos. Užsieniečių kontrolė Kovo 1 d. Migracijos departamento direktoriaus įsakymu patvirtintas Kriterijų, kuriais vadovaujamasi nustatant, ar yra rimtas pagrindas manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė, vertinimo tvarkos aprašas. Spalio 16 d. įsigaliojo vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtinti Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo pakeitimai, kuriais nustatyta, kad sprendimai grąžinti yra priimami, nepriklausomai nuo to, ar neteisėtai esantis trečiosios šalies pilietis turi tapatybės ar kelionės dokumentą. Gruodžio 7 d. Kijeve (Ukraina) pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų kabineto protokolas, kuriuo įgyvendinamas Europos Bendrijos ir Ukrainos susitarimas dėl asmenų readmisijos. Pilietybė Spalio 31 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pakeitimo įstatymas, kurio nuostatomis suvienodinamos šeimoje gimusių bei įvaikintų vaikų teisės į dvigubą pilietybę.

10 10 MIGRACIJOS METRAŠTIS Migracijos procesų valdymo struktūra Lietuvos Respublikoje Užsienio reikalų ministerija - dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos vizų politiką. Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos - išduoda Šengeno ir nacionalines vizas; - išduoda asmens tapatybės korteles ir pasus. Policijos departamentas - kontroliuoja ir koordinuoja migracijos padalinių veiklą ir teikia jiems rekomendacijas bei nurodymus; - organizuoja pasų, asmens tapatybės kortelių, laikinųjų pažymėjimų išdavimą. Migracijos padaliniai - teisės aktų nustatytais atvejais priima sprendimus dėl vaikų pilietybės įgijimo, konstatuoja vaiko pilietybės turėjimo faktą; - išduoda pasus, asmens tapatybės korteles, laikinuosius pažymėjimus, pažymas, patvirtinančias ES valstybės narės piliečių teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimus gyventi ES, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimų gyventi šalyje korteles (laikinai ir nuolat), asmens be pilietybės ir pabėgėlio kelionės dokumentus, užsieniečio pasus, tvirtina kvietimus užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką, pratęsia Šengeno vizos galiojimą; - pagal kompetenciją priima sprendimus dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje keitimo užsieniečiams, pažymų, patvirtinančių ES valstybės narės piliečio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelių; - priima sprendimus dėl užsieniečių įpareigojimo išvykti iš Lietuvos Respublikos, grąžinimo į užsienio valstybę, vykdo užsieniečių išsiuntimą iš Lietuvos Respublikos; - priima užsieniečių prašymus suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje ir atlieka pirminę apklausą; - atlieka užsieniečių teisėto buvimo valstybėje kontrolę. Vidaus reikalų ministerija - formuoja valstybės politiką migracijos srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą. Migracijos departamentas - organizuoja ir išduoda teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę ir lietuvių kilmę patvirtinančius dokumentus; - organizuoja Šengeno ir nacionalinių vizų, pažymų, patvirtinančių ES valstybės narės piliečio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje laikinai arba nuolat, leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi ES, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimų gyventi šalyje korteles (laikinai ir nuolat), asmens be pilietybės ir pabėgėlio kelionės dokumentų, užsieniečio pasų, užsieniečio registracijos pažymėjimų išdavimą; - teisės aktų nustatytais atvejais priima sprendimus dėl vaikų pilietybės įgijimo, konstatuoja vaiko pilietybės turėjimo faktą; organizuoja asmenų Priesaikos Lietuvos Respublikai priėmimą Vidaus reikalų ministerijoje; - pagal suteiktus įgaliojimus sprendžia Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus; - priima sprendimus dėl leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi ES, užsieniečių pasų išdavimo; - vykdo prieglobsčio suteikimo procedūrą ir priima sprendimus šiais klausimais, organizuoja priimtų sprendimų prieglobsčio klausimais vykdymą; - priima sprendimus dėl užsieniečių grąžinimo ar išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos, organizuoja priimtų sprendimų dėl užsieniečių išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos vykdymą, išduoda laikinuosius kelionės dokumentus; - sudaro ir tvarko Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija - teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl darbo rinkos ir užimtumo rėmimo, užsieniečių (iš trečiųjų šalių) įsidarbinimo Lietuvos Respublikoje; - koordinuoja ir prižiūri Lietuvos valstybės paramos užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai teikimą; - analizuoja užsieniečių integracijos procesus; rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų dėl užsieniečių integracijos projektus; koordinuoja ir prižiūri Lietuvos valstybės paramos užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai teikimą. Užimtumo tarnyba - išduoda užsieniečiams leidimus dirbti; - priima sprendimus, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius. Pabėgėlių priėmimo centras - laikinai apgyvendina prieglobstį gavusius, perkeltus į Lietuvos Respubliką ir nelydimus nepilnamečius užsieniečius; - įgyvendina prieglobstį gaunančių užsieniečių socialinę integraciją; - apgyvendina užsieniečius, kuriems yra suteiktas apsisprendimo laikotarpis, per kurį jie, kaip esančios ar buvusios su prekyba žmonėmis susijusių nusikaltimų aukos, turi priimti sprendimą, ar bendradarbiauti su ikiteisminio tyrimo įstaiga ar teismu, tiriančiais su prekyba žmonėmis susijusius nusikaltimus. Valstybės sienos apsaugos tarnyba - dalyvauja įgyvendinant valstybinę migracijos procesų kontrolę; - priima ir išlaiko sulaikytus ir apgyvendintus užsieniečius; - vykdo pirminę prieglobsčio suteikimo procedūrą; - vykdo užsieniečių išsiuntimą iš Lietuvos Respublikos. Pasienio kontrolės punktai - išduoda Šengeno vizas; - atlieka atvykstančių į Lietuvos Respubliką asmenų kontrolę; - vykdo pirminę prieglobsčio suteikimo procedūrą; - priima sprendimus dėl užsieniečių neįleidimo į Lietuvos Respubliką.

11 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Migracijos departamento administracijos struktūra (2019 m. sausio 1 d. duomenys) Direktorius Resursų valdymo skyrius Vyriausiasis patarėjas Imigracijos skyrius Teisės skyrius Pilietybės skyrius Prieglobsčio skyrius Kontrolės skyrius Migracijos departamentas įsteigtas vidaus reikalų ministro Petro Valiuko 1992 m. gegužės 21 d. įsakymu, sujungus du padalinius Emigracijos ir imigracijos tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos bei Vidaus reikalų ministerijos Pasų valdybą. Migracijos departamentui yra vadovavę Edvardas Gružas ( m.), Česlovas Kazimieras Blažys ( m.), Vladas Minkevičius ( m.), Almantas Gavėnas ( m.), Janas Vidickas (laikinai, 2014 m. liepos mėn m. kovo mėn.), Vygantas Ivanauskas (2015 m. balandžio birželio mėn.). Nuo 2016 m. lapkričio mėn. Migracijos departamentui vadovauja Evelina Gudzinskaitė (laikinai, 2015 m. liepos 2016 m. lapkričio mėn.). Migracijos departamento administracijos struktūrą tvirtina vidaus reikalų ministras. Migracijos departamente yra 94 pareigybės.

12 12 MIGRACIJOS METRAŠTIS Pagrindiniai Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys migracijos procesų valdymą Lietuvos Respublikos įstatymas Dėl užsieniečių teisinės padėties (su pakeitimais, galioja nuo 2004 m. balandžio 30 d.). Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties įgyvendinimo įstatymas (galioja nuo 2004 m. balandžio 30 d.). Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas (su pakeitimais, galioja nuo 2011 m. balandžio 1 d.). Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas (su pakeitimais, galioja nuo 2015 m. kovo 2 d.). Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys dėl abiejų valstybių piliečių kelionių (galioja su 2 valstybėmis Baltarusijos Respublika, Rusijos Federacija). Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis su Baltarusijos Respublika dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos (ratifikuota 2011 m., neįsigaliojusi). Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis dėl supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo tvarkos (galioja su Rusijos Federacija nuo 2003 m. birželio 21 d. ir taikoma tik Rusijos Federacijos piliečiams). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 796 Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo (galioja nuo 2003 m. birželio 26 d. ir taikomas tik Rusijos Federacijos piliečiams). Rusijos Federacijos piliečiams, vykstantiems iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, supaprastinto tranzito dokumentas ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentas įvestas nuo 2003 m. liepos 1 d. Europos Sąjungos tarptautinės sutartys dėl vizų režimo supaprastinimo (galioja su 5 valstybėmis: Armėnija, Azerbaidžanu, Kinija (tik Kinijos Liaudies Respublikos piliečių turistinėms grupėms), Rusija, Žaliuoju Kyšuliu). Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys dėl asmenų grąžinimo (readmisijos) (galioja su 21 valstybe: Austrija, Belgija, Estija, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Kazachstanu, Kroatija, Latvija, Lenkija, Liuksemburgu, Nyderlandais, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovėnija, Suomija, Šveicarija, Švedija, Vokietija), taip pat ES tarptautinės sutartys dėl asmenų grąžinimo (readmisijos) (galioja su 17 valstybių: Albanija, Armėnija, Azerbaidžanu, Bosnija ir Hercegovina, Gruzija, Honkongu, Juodkalnija, Makao, Makedonija, Moldova, Pakistanu, Rusija, Serbija, Šri Lanka, Turkija, Ukraina, Žaliuoju Kyšuliu).

13 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Užsieniečių, gyvenančių Lietuvos Respublikoje, skaičius 2019 m. pradžioje (tūkst.) Gyventojų skaičius, tarp jų: 2 944, , , , ,1 2794,0 - užsieniečiai 35,5 40,0 40,3 43,6 49,4 58,0 Užsieniečių sudaroma bendra 1,20 1,37 1,40 1,53 1,76 2,08 gyventojų skaičiaus dalis, proc. Šaltiniai: 1. Lietuvos statistikos departamento duomenys apie Lietuvos Respublikos gyventojų skaičių. 2. Gyventojų registro bei Užsieniečių registro duomenys apie užsieniečių skaičių Lietuvos Respublikoje Užsieniečių, gyvenančių Lietuvos Respublikoje, skaičius 2019 m. pradžioje (tūkst.) Užsieniečių, gyvenančių Lietuvos Respublikoje, skaičius pagal pilietybę 2019 m. pradžioje Pilietybė Pokytis per metus, proc. Europos valstybių, iš jų: ,6 - ES valstybių narių, tarp jų: ,3 - Latvijos ,1 - Lenkijos ,0 - Vokietijos ,1 - ELPA valstybių narių ,6 - Kitų Europos valstybių, tarp jų: ,2 - Armėnijos ,7 - Baltarusijos ,2 - Gruzijos ,8 - Rusijos ,2 - Ukrainos ,3 Šiaurės Amerikos valstybių, tarp jų: ,4 - JAV ,0 Centrinės ir Pietų Amerikos valstybių ,5 Australijos ir Okeanijos ,6 Azijos valstybių, tarp jų: ,1 - Indijos ,6 - Izraelio ,3 - Kazachstano ,8 - Kinijos ,6 - Libano ,0 Afrikos valstybių ,3 -Nigerijos ,3 Be pilietybės ,7 Iš viso ,5 Šaltinis. Gyventojų registro ir Užsieniečių registro duomenys. Pastaba m. pradžioje Lietuvos Respublikoje gyveno 139 valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, kurie turėjo galiojančius jų teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus.

14 14 MIGRACIJOS METRAŠTIS Užsieniečių, gyvenančių Lietuvos Respublikoje, skaičius pagal savivaldybes 2019 m. pradžioje Savivaldybė Užsieniečių skaičius Savivaldybė Užsieniečių skaičius Alytaus apskritis Šiaulių apskritis Alytaus 346 Šiaulių m Alytaus r. 121 Akmenės r. 144 Druskininkų 564 Joniškio r. 75 Lazdijų r. 53 Kelmės r. 75 Varėnos r. 128 Pakruojo r. 68 Kauno apskritis Radviliškio r. 387 Kauno m Šiaulių r. 137 Birštono 14 Tauragės apskritis 312 Jonavos r. 434 Tauragės r. 140 Kaišiadorių r. 89 Jurbarko r. 80 Kauno r Pagėgių 63 Kėdainių r. 495 Šilalės r. 29 Prienų r. 90 Telšių apskritis 794 Raseinių r. 58 Telšių r. 135 Klaipėdos apskritis Mažeikių r. 525 Klaipėdos m Plungės r. 118 Klaipėdos r Rietavo 16 Kretingos r. 137 Utenos apskritis Neringos 97 Utenos r. 219 Palangos 240 Anykščių r. 78 Skuodo r. 56 Ignalinos r. 180 Šilutės r. 145 Molėtų r. 80 Marijampolės apskritis 730 Visagino Marijampolės 530 Zarasų r. 138 Kalvarijos 59 Vilniaus apskritis Kazlų Rūdos 17 Vilniaus m Šakių r. 52 Elektrėnų Vilkaviškio r. 72 Šalčininkų r Panevėžio apskritis Širvintų r. 98 Panevėžio m. 581 Švenčionių r. 357 Biržų r. 86 Trakų r. 420 Kupiškio r. 91 Ukmergės r. 265 Panevėžio r. 163 Vilniaus r Pasvalio r. 90 Rokiškio r. 93 Iš viso Pastaba. Į lentelę įtraukti duomenys apie užsieniečius, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Lietuvos Respublikoje.

15 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Užsieniečių, gyvenančių Lietuvos Respublikoje, skaičius pagal jų teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus 2019 m. pradžioje Pilietybė Pažyma, patvirtinanti ES valstybės narės piliečio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje Užsieniečio teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje patvirtinantis dokumentas Pažyma, patvirtinanti ES valstybės narės piliečio teisę nuolat gyventi Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje kortelė Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje kortelė Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi ES Europos valstybių, iš jų: ES valstybių narių, tarp jų: Latvijos Lenkijos Vokietijos ELPA valstybių narių Kitų Europos valstybių, tarp jų: Baltarusijos Rusijos Ukrainos Šiaurės Amerikos valstybių, tarp jų: JAV Centrinės ir Pietų Amerikos valstybių Australijos ir Okeanijos Azijos valstybių, tarp jų: Indijos Izraelio Kazachstano Kinijos Pakistano Afrikos valstybių, tarp jų: Nigerijos Be pilietybės Iš viso Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys.

16 16 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 Užsienio valstybė Lietuvos Respublikos piliečių skaičius 1.9. Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių užsienio valstybėse, skaičius Duomenų data Užsienio valstybė Lietuvos Respublikos piliečių skaičius Duomenų data Europos valstybės, iš jų: Baltarusija m. vasario 28 d. - ES valstybės narės, tarp jų: Gruzija, Sakartvelas m. vasario 28 d. - Airija m. vasario 28 d. - Moldova m. vasario 28 d. - Austrija m. vasario 28 d. - Rusija m. vasario 28 d. - Belgija m. vasario 28 d. - San Marinas m. sausio 1 d. - Bulgarija m. sausio 1 d. - Turkija m. sausio 1 d. - Čekija m. lapkričio 30 d. - Ukraina m. vasario 28 d. - Danija m. vasario 28 d. Šiaurės Amerikos valstybės, tarp jų: Estija m. vasario 28 d. - JAV m. - Graikija m. vasario 28 d. - Kanada m. vasario 28 d. - Ispanija m. sausio 31 d. Centrinės ir Pietų Amerikos valstybės, tarp jų: Italija m. vasario 28 d. - Argentina m. - Jungtinė Karalystė m. vasario 28 d. - Brazilija m. sausio 1 d. - Kipras m. Azijos valstybės, tarp jų: Kroatija m. vasario 28 d. - Filipinai m. gruodžio 31 d. - Latvija m. sausio 31 d. - Indija m. sausio 31 d. - Lenkija m. sausio 1 d. - Izraelis m. - Liuksemburgas m. vasario 28 d. - Japonija m. vasario 28 d. - Malta m. sausio 1 d. - JAE m. sausio 1 d. - Nyderlandai m. vasario 28 d. - Jordanija m. sausio 1 d. - Portugalija m. sausio 1 d. - Kataras m. - Prancūzija m. sausio 1 d. - Kazachstanas m. sausio 1 d. - Rumunija m. vasario 28 d. - Kinija m. sausio 1 d. - Slovakija m. sausio 1 d. - Kirgizija m. - Slovėnija m. sausio 1 d. - Korėjos Respublika m. sausio 1 d. - Suomija m. - Kuveitas m. sausio 1 d. - Švedija m. vasario 28 d. - Libanas Vengrija m. sausio 1 d. - Saudo Arabija m. sausio 1 d. - Vokietija m. sausio 31 d. - Uzbekistanas m. vasario 28 d. - ELPA valstybės: Vietnamas m. sausio 1 d. - Islandija m. vasario 28 d. Afrikos valstybės, tarp jų: Lichtenšteinas m. gruodžio 31 d. - Egiptas m. vasario 28 d. - Norvegija m. vasario 28 d. - Marokas m. sausio 1 d. - Šveicarija m. vasario 28 d. - PAR m. sausio 1 d. - Kitos Europos valstybės, tarp jų: Tunisas m. sausio 1 d. - Andora m. sausio 1 d. Australijos ir Okeanijos valstybės, tarp jų: Armėnija m. vasario 28 d. - Australija m. duomenys - Azerbaidžanas m. vasario 28 d. - Naujoji Zelandija m. duomenys Iš viso Neoficialiais duomenimis. 2 Pateikiami duomenys tik apie dalį užsienio valstybėje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių. Šaltinis. Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento ir Migracijos departamento duomenys.

17 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ IR UŽSIENIEČIŲ MIGRACIJA 2.1. Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, kurie atvyko gyventi į Lietuvos Respubliką, skaičius pagal valstybes 2018 m Asmenų, kurie atvyko gyventi į Lietuvos Respubliką, skaičius pagal pilietybę 2018 m Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, kurie išvyko gyventi į užsienio valstybes, skaičius pagal valstybes 2018 m Asmenų, kurie išvyko gyventi į užsienio valstybes, skaičius pagal pilietybę 2018 m Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių atvykimas, išvykimas ir saldas

18 18 MIGRACIJOS METRAŠTIS Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, kurie atvyko gyventi į Lietuvos Respubliką, skaičius pagal valstybes 2018 m. Valstybė, iš kurios asmenys atvyko Iš viso Lietuvos Respublikos Užsieniečių piliečių Europos valstybės, iš jų: ES valstybės narės, tarp jų: Airija Danija Ispanija Italija Jungtinė Karalystė Latvija Lenkija Nyderlandai Prancūzija Švedija Vokietija Kitos Europos valstybės, tarp jų: Baltarusija Norvegija Rusija Ukraina Šiaurės ir Pietų Amerikos valstybės, tarp jų: JAV Australijos ir Okeanijos valstybės Azijos valstybės, tarp jų: Indija Kinija Sirija Afrikos valstybės Nenurodyta Iš viso Pastaba. Į lentelę įtraukti Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, kurie atvyksta gyventi ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui. Šaltinis. Lietuvos statistikos departamento duomenys Va l s t y b ė s, i š ku r i ų a s m e nys at v y ko Jungtinė Karalystė Ukraina Baltarusija Norvegija Vokietija Airija Rusija

19 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Asmenų, kurie atvyko gyventi į Lietuvos Respubliką, skaičius pagal pilietybę 2018 m. Pilietybė Asmenų skaičius Europos valstybės, iš jų: ES valstybės narės, tarp jų: Italijos 81 - Jungtinės Karalystės 64 - Latvijos Lenkijos 60 - Lietuvos Vokietijos 96 - Kitos Europos valstybės, tarp jų: Baltarusijos Rusijos Ukrainos Šiaurės ir Pietų Amerikos valstybės, tarp jų: JAV 81 Australijos ir Okeanijos valstybės 11 Azijos valstybės Afrikos valstybės 118 Be pilietybės 15 Iš viso Pastaba. Į lentelę įtraukti Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, kurie atvyksta gyventi ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui. Šaltinis. Lietuvos statistikos departamento duomenys. Asmenų, kurie atvyko gyventi į Lietuvos Respubliką, skaičius pagal pilietybę 2018 m. Asmenų skaičius Kiti 2057 Lenkijos 60 Jungtinės Karalystės 64 JAV 81 Italijos 81 Vokietijos 96 Latvijos 114 Rusijos 780 Baltarusijos 3257 Ukrainos 5732 Lietuvos 16592

20 20 MIGRACIJOS METRAŠTIS Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, kurie išvyko gyventi į užsienio valstybes, skaičius pagal valstybes 2018 m. Valstybė, į kurią asmenys išvyko Iš viso Lietuvos Respublikos piliečių Užsieniečių Europos valstybės, iš jų: ES valstybės narės, tarp jų: Airija Belgija Danija Ispanija Italija Jungtinė Karalystė Latvija Lenkija Nyderlandai Prancūzija Švedija Vokietija Kitos Europos valstybės, tarp jų: Baltarusija Norvegija Rusija Ukraina Šiaurės ir Pietų Amerikos valstybės, tarp jų: - JAV Australijos ir Okeanijos valstybės Azijos valstybės, tarp jų: Indija Kinija Afrikos valstybės Nenurodyta Iš viso Pastaba. Į lentelę įtraukti Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, kurie išvyko gyventi ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui. Šaltinis. Lietuvos statistikos departamento duomenys. Valstybės, iš kurių atvyko / į kurias išvyko asmenys Atvykusių asmenų skaičius Išvykusių asmenų skaičius

21 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Asmenų, kurie išvyko gyventi į užsienio valstybes, skaičius pagal pilietybę 2018 m. Pilietybė Asmenų skaičius Europos valstybės, iš jų: ES valstybės narės, tarp jų: Lietuvos Kitos Europos valstybės, tarp jų: Baltarusijos Rusijos Ukrainos Šiaurės ir Pietų Amerikos valstybės, tarp jų: 59 - JAV 38 Australijos ir Okeanijos valstybės Azijos valstybės, tarp jų: Indijos Irano 51 - Kinijos 69 Afrikos valstybės 55 Be pilietybės 8 Iš viso Pastaba. Į lentelę įtraukti Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, kurie išvyko gyventi ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui. Šaltinis. Lietuvos statistikos departamento duomenys Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių atvykimas, išvykimas ir saldas Lietuvos Respublikos piliečiai: - atvyko išvyko saldas Užsieniečiai: - atvyko išvyko saldas Iš viso: - atvyko išvyko saldas Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių atvykimas, išvykimas ir saldas Atvyko Išvyko Saldas

22 22 MIGRACIJOS METRAŠTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ ASMENS DOKUMENTAI 3.1. Asmens tapatybės kortelių ir Lietuvos Respublikos pasų išdavimas piliečiams 3.2. Asmens tapatybės kortelės ir Lietuvos Respublikos paso išdavimas piliečiui, gyvenančiam Lietuvos Respublikoje 3.3. Asmens tapatybės kortelės ir Lietuvos Respublikos paso išdavimas piliečiui, gyvenančiam užsienio valstybėje

23 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Asmens tapatybės kortelių ir Lietuvos Respublikos pasų išdavimas piliečiams Asmens tapatybės kortelė ir pasas yra Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentai, patvirtinantys jo asmens tapatybę ir pilietybę. Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 16 metų privalo turėti asmens tapatybės kortelę arba pasą. Asmens tapatybės kortelė arba pasas gali būti išduotas ir piliečiui, jaunesniam nei 16 metų, jo pageidavimu. Pilietis vienu metu gali turėti ir asmens tapatybės kortelę, ir pasą. Asmens tapatybės kortelė yra skirta naudoti Lietuvos Respublikoje ir gali būti naudojama vykti į užsienio valstybes, kurios pripažįsta asmens tapatybės korteles kaip kelionės dokumentą. Asmens tapatybės kortelė gali būti naudojama asmens tapatybei elektroninėje erdvėje patvirtinti ar nustatyti ir elektroniniams duomenims pasirašyti, jei joje yra elektroninis lustas su jame įrašytais asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuotu sertifikatais. Vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB nuostatomis, visi ES valstybių narių (Airijos, Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Kipro, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Maltos, Nyderlandų, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos, Vengrijos, Vokietijos) piliečiai, turintys savo valstybės išduotą, galiojančią asmens tapatybės kortelę, turi teisę išvykti iš valstybės narės teritorijos į kitą valstybę narę. Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę galiojančia kelionėms pripažįsta ir šios valstybės: Albanija, Andora, Bosnija ir Hercegovina, Gruzija, Islandija, Juodkalnija, Kosovas, Lichtenšteinas, Makedonija, Monakas, Norvegija, San Marinas, Serbija, Šveicarija, Vatikanas. Pastaba. Prieš vykstant į užsienio valstybę (išskyrus ES valstybes nares ir ELPA valstybes nares Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją, Šveicariją), patartina pasitikrinti informaciją dėl dokumentų, kurie yra pripažįstami tinkamais atvykti į konkrečią užsienio valstybę. Pasas yra Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę ir skirtas vykti į užsienio valstybes arba naudoti Lietuvos Respublikoje. Pasas išduodamas bet kokio amžiaus Lietuvos Respublikos piliečiui, gyvenančiam Lietuvos Respublikoje arba užsienio valstybėje. Šaltinis. Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 3 straipsnio 1 7 dalys Išduota asmens tapatybės kortelių piliečiams, gyvenantiems Lietuvos Respublikoje piliečiams, gyvenantiems užsienio valstybėse * : diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose migracijos padaliniuose Išduota pasų, iš jų: piliečiams, gyvenantiems Lietuvos Respublikoje piliečiams, gyvenantiems užsienio valstybėse: diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose migracijos padaliniuose Iš viso * Asmens tapatybės kortelės piliečiams, gyvenantiems užsienio valstybėse, pradėtos išduoti 2015 m. kovo 2 d m m m m m. Išduota asmens tapatybės kortelių Išduota pasų

24 24 MIGRACIJOS METRAŠTIS Asmens tapatybės kortelės ir Lietuvos Respublikos paso išdavimas piliečiui, gyvenančiam Lietuvos Respublikoje Bendra tvarka asmens tapatybės kortelė ir (arba) pasas išduodami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo ir kitų dokumentų asmens tapatybės kortelei ir (arba) pasui išduoti, pakeisti priėmimo migracijos padalinyje dienos, skubos tvarka per 1 arba 5 darbo dienas. Už asmens tapatybės kortelės ir (arba) paso išdavimą ir keitimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Ji neimama iš piliečių, kurie pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą yra atleidžiami nuo valstybės rinkliavos mokėjimo. Šaltiniai: 1. Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 6 straipsnio 2 dalis. 2. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 6 straipsnis. 3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1V-200/V-62 patvirtinto Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiais ir naikinimo tvarkos aprašo 10 ir 86 punktai. Lietuvos Respublikos pilietis Prašymo pateikimas Asmens tapatybės kortelės ir (arba) paso išdavimas Migracijos padalinys Gyventojų registras Prašymo duomenų perdavimas Išrašytos asmens tapatybės kortelės ir (arba) paso siuntimas Asmens dokumentų išrašymo centras 3.3. Asmens tapatybės kortelės ir Lietuvos Respublikos paso išdavimas piliečiui, gyvenančiam užsienio valstybėje Asmens tapatybės kortelė ir (arba) pasas užsienyje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams išduodami, keičiami bendra tvarka. Bendra tvarka asmens tapatybės kortelė ir (arba) pasas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje išduodamas ne vėliau kaip per du mėnesius nuo dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo joje gavimo dienos. Už asmens tapatybės kortelės ir (arba) paso išdavimą, keitimą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje imamas konsulinis mokestis, jeigu pagal Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymą pilietis nėra atleidžiamas nuo konsulinio mokesčio mokėjimo. Šaltiniai: 1.Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 6 straipsnio 2 dalis. 2.Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 3 ir 6 straipsniai. 3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1V-200/V-62 patvirtinto Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiais ir naikinimo tvarkos aprašo 5, 8 ir 10 punktai. Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga Užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas Prašymo išduoti asmens tapatybės kortelę ir (arba) pasą pateikimas Lietuvos Respublikos pilietis Asmens tapatybės kortelės ir (arba) paso išdavimas Išdavimas Gyventojų registras Asmens dokumentų išrašymo centras Siuntimas Vilniaus apskrities VPK Migracijos valdyba Prašymo duomenų perdavimas

25 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS LAISVAS ASMENŲ JUDĖJIMAS 4.1. Pažymų ES arba ELPA valstybės narės piliečiui jo teisei laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti išdavimas Prašymų išduoti (pakeisti) pažymą, priimtų sprendimų ir išduotų pažymų skaičius pagal pilietybę 2018 m Sprendimų išduoti pažymą skaičius pagal atvykimo pagrindus 2018 m Sprendimų panaikinti teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir pažymą skaičius pagal panaikinimo pagrindus 2018 m Sprendimų panaikinti teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir pažymą skaičius pagal pilietybę 2018 m Pažymos išdavimo ar pakeitimo ES arba ELPA valstybės narės piliečiui schema 4.2. Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelės išdavimas Prašymų, priimtų sprendimų išduoti, pakeisti ar panaikinti ES leidimo gyventi kortelę skaičius pagal pilietybę 2018 m m. ES arba ELPA valstybės narės piliečio šeimos nariams išduotų ES leidimo gyventi kortelių skaičius pagal pilietybę ES leidimo gyventi kortelės išdavimo ar pakeitimo ES arba ELPA valstybės narės piliečio šeimos nariui schema 4.3. Pažymos, patvirtinančios ES arba ELPA valstybės narės piliečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimas Prašymų išduoti (pakeisti) nuolatinę pažymą, priimtų sprendimų ir išduotų nuolatinių pažymų skaičius pagal pilietybę 2018 m Nuolatinės pažymos išdavimo ES arba ELPA valstybės narės piliečiui schema 4.4. Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelės išdavimas Prašymų išduoti ES leidimo nuolat gyventi kortelę ir priimtų sprendimų skaičius pagal pilietybę 2018 m m. išduotų ES leidimo nuolat gyventi kortelių skaičius pagal pilietybę ES leidimo nuolat gyventi kortelės išdavimo ES arba ELPA valstybės narės piliečio šeimos nariui schema

26 26 MIGRACIJOS METRAŠTIS Pažymų ES arba ELPA valstybės narės piliečiui jo teisei laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti išdavimas ES arba ELPA valstybės narės piliečiui, atvykusiam gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau negu 3 mėnesiams per pusę metų ir atitinkančiam bent vieną iš Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties 101 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų, išduodama pažyma jo teisei laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti (toliau pažyma). Šaltinis. Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties 99 straipsnio 1 ir 3 dalys Prašymų išduoti (pakeisti) pažymą, priimtų sprendimų ir išduotų pažymų skaičius pagal pilietybę 2018 m. Pilietybė Pateikta prašymų Priimta sprendimų Išduota išduoti (pakeisti) Išduoti pažymą Pakeisti Paskelbti pažymų pažymą pažymą negaliojančia Airijos Austrijos Belgijos Bulgarijos Čekijos Danijos Estijos Graikijos Islandijos Ispanijos Italijos Jungtinės Karalystės Kipro Kroatijos Latvijos Lenkijos Maltos Nyderlandų Norvegijos Portugalijos Prancūzijos Rumunijos Slovakijos Slovėnijos Suomijos Švedijos Šveicarijos Vengrijos Vokietijos Iš viso Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys.

27 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Sprendimų išduoti pažymą skaičius pagal atvykimo pagrindus 2018 m. Priimta sprendimų Atvykimo pagrindas išduoti pažymą Yra darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo 615 Turi sau ir savo šeimos nariams, jei jie atvyksta kartu su juo arba pas jį, pakankamai išteklių pragyventi Lietuvos Respublikoje ir galiojantį sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą 195 Yra studentas, moksleivis, stažuotojas, kvalifikacijos kėlimo kursų ar profesinių mokymų 169 dalyvis, turi sau ir savo šeimos nariams, jei jie atvyksta kartu su juo arba pas jį, pakankamai išteklių pragyventi Lietuvos Respublikoje ir galiojantį sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą ES valstybės narės piliečio šeimos narys, kuris atvyksta kartu su juo arba pas jį 189 Iš viso Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys Sprendimų panaikinti teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir pažymą skaičius pagal panaikinimo pagrindus 2018 m. Panaikinimo pagrindas Priimta sprendimų Teisė laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje įgyta apgaulės būdu 1 ES arba ELPA valstybės narės pilietis neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl 64 užsieniečių teisinės padėties 101 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų Išvykstama iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui 105 Iš viso 170 Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys Sprendimų panaikinti teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir pažymą skaičius pagal pilietybę 2018 m. Pilietybė Priimta sprendimų Airijos 2 Austrijos 2 Belgijos 6 Bulgarijos 5 Čekijos 2 Danijos 4 Estijos 5 Ispanijos 9 Italijos 10 Jungtinės Karalystės 12 Kipro 1 Latvijos 19 Lenkijos 22 Nyderlandų 10 Norvegijos 1 Portugalijos 2 Prancūzijos 10 Rumunijos 24 Slovakijos 1 Slovėnijos 2 Suomijos 2 Švedijos 4 Vengrijos 2 Vokietijos 13 Iš viso 170 Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys. Bulgarijos Belgijos Austrijos Airijos Danijos Čekijos Vokietijos Vengrijos Švedijos Suomijos Estijos Slovėnijos Priimta sprendimų Ispanijos Slovakijos Italijos Rumunijos Jungtinės Karalystės Prancūzijos Kipro Latvijos Lenkijos Nyderlandų Norvegijos Portugalijos

28 28 MIGRACIJOS METRAŠTIS Pažymos išdavimo ar pakeitimo ES arba ELPA valstybės narės piliečiui schema ES arba ELPA valstybės narės pilietis Prašymo išduoti (pakeisti) pažymą pateikimas Gyventojų registras Užsieniečių registras Juridinių asmenų registras Migracijos padalinys Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinė sistema Sprendimo išduoti (pakeisti) pažymą priėmimas Sprendimo atsisakyti išduoti (pakeisti) pažymą priėmimas Pranešimo apie priimtą sprendimą siuntimas Pranešimo apie priimtą sprendimą bei pažymos siuntimas Priimto sprendimo siuntimas Valstybės saugumo departamentas ES arba ELPA valstybės narės pilietis Migracijos padalinys Skundo dėl neigiamo sprendimo pateikimas Gyvenamosios vietos deklaracijos pateikimas Teismas Deklaravimo įstaiga Gyventojų registro tvarkytojas

29 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelės išdavimas ES arba ELPA valstybės narės piliečio šeimos nariai, kurie nėra ES arba ELPA valstybės narės piliečiai, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau negu 3 mėnesiams per pusę metų kartu su ES arba ELPA valstybės narės piliečiu arba pas jį, privalo gauti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę (toliau ES leidimo gyventi kortelė). Lietuvos Respublikos piliečio šeimos nariai, kurie nėra ES arba ELPA valstybės narės piliečiai, turi teisę gauti ES leidimo gyventi kortelę, kai atvyksta gyventi į Lietuvos Respubliką kartu su juo, pasinaudojusiu laisvo judėjimo ES teise, ar pas jį. Šaltinis. Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties 99 straipsnio 2 dalis, 101 straipsnio 2 dalis Prašymų, priimtų sprendimų išduoti, pakeisti ar panaikinti ES leidimo gyventi kortelę skaičius pagal pilietybę 2018 m. Pilietybė Pateikta prašymų Priimta sprendimų Išduoti Neišduoti Nutraukti nagrinėjimą Pakeisti Panaikinti Europos valstybių, tarp jų: Baltarusijos Rusijos Ukrainos Šiaurės Amerikos valstybių, tarp jų: - JAV Centrinės ir Pietų Amerikos valstybių Australijos ir Okeanijos valstybių Azijos valstybių, tarp jų: Pakistano Afrikos valstybių, tarp jų: Nigerijos Be pilietybės Iš viso Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys Priimta sprendimų išduoti ES leidimo gyventi kortelę skaičius pagal pilietybę 2018 m. 0 Rusijos Ukrainos Baltarusijos JAV Pakistano Nigerijos Kitos

30 30 MIGRACIJOS METRAŠTIS m. ES arba ELPA valstybės narės piliečio šeimos nariams išduotų ES leidimo gyventi kortelių skaičius pagal pilietybę Pilietybė Europos valstybių, tarp jų: Baltarusijos Rusijos Ukrainos Šiaurės Amerikos valstybių, tarp jų: - JAV Centrinės ir Pietų Amerikos valstybių Australijos ir Okeanijos valstybių Azijos valstybių, tarp jų: Pakistano Afrikos valstybių, tarp jų: Nigerijos Be pilietybės Iš viso Šaltinis. Gyventojų registro duomenys m. ES arba ELPA valstybės narės piliečio šeimos nariams išduotų ES leidimo gyventi kortelių skaičius pagal pilietybę Rusijos Baltarusijos Nigerijos Ukrainos Pakistano JAV Be pilietybės Kitos

31 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS ES leidimo gyventi kortelės išdavimo ar pakeitimo ES arba ELPA valstybės narės piliečio šeimos nariui schema ES arba ELPA valstybės narės piliečio šeimos narys, kuris nėra ES arba ELPA valstybės narės pilietis Prašymo išduoti arba pakeisti ES leidimo gyventi kortelę pateikimas Gyventojų registras Užsieniečių registras Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinė sistema Migracijos padalinys Išdavimo atveju Lietuvos nacionalinė antrosios kartos Šengeno informacinė sistema Prašymo išduoti arba pakeisti ES leidimo gyventi kortelę priėmimas ir nagrinėjimas Sprendimo išduoti arba pakeisti ES leidimo gyventi kortelę priėmimas Sprendimo atsisakyti išduoti arba pakeisti ES leidimo gyventi kortelę priėmimas Pranešimo apie priimtą sprendimą siuntimas Priimto sprendimo siuntimas Valstybės saugumo departamentas ES arba ELPA valstybės narės piliečio šeimos narys, kuris nėra ES arba ELPA valstybės narės pilietis Prašymo išrašyti ES leidimo gyventi kortelę pateikimas Skundo dėl neigiamo sprendimo pateikimas Teismas Asmens dokumentų išrašymo centras Prašymo duomenų perdavimas Išrašytos ES leidimo gyventi kortelės siuntimas ES leidimo gyventi kortelės išdavimas Migracijos padalinys Gyvenamosios vietos deklaracijos pateikimas Deklaravimo įstaiga Gyventojų registro tvarkytojas Atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką ar pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ES arba ELPA valstybės narės piliečio šeimos narys, kuris nėra ES arba ELPA valstybės narės pilietis

32 32 MIGRACIJOS METRAŠTIS Pažymos, patvirtinančios ES arba ELPA valstybės narės piliečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimas ES arba ELPA valstybės narės pilietis įgyja teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, kai teisėtai pragyvena Lietuvos Respublikoje pastaruosius 5 metus arba turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatyta tvarka, arba jis yra lietuvių kilmės asmuo, arba atvyksta gyventi į Lietuvos Respubliką kartu su Lietuvos Respublikos piliečiu kaip jo šeimos narys. ES arba ELPA valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti išduodama pažyma jo teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti (toliau nuolatinė pažyma). Šaltinis. Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties 104 straipsnio 1 ir 3 dalys Prašymų išduoti (pakeisti) nuolatinę pažymą, priimtų sprendimų ir išduotų nuolatinių pažymų skaičius pagal pilietybę 2018 m. Pilietybė Priimta sprendimų Išduota Pateikta Išduoti Pakeisti Panaikinti Paskelbti nuolatinių prašymų nuolatinę nuolatinę negaliojančia pažymų pažymą pažymą Airijos Belgijos Bulgarijos Danijos Estijos Graikijos Islandijos Ispanijos Italijos Jungtinės Karalystės Kipro Kroatijos Latvijos Lenkijos Nyderlandų Norvegijos Portugalijos Prancūzijos Rumunijos Slovakijos Suomijos Švedijos Šveicarijos Vengrijos Vokietijos Iš viso Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys Išduotų nuolatinių pažymų skaičius pagal pilietybę 2018 m. Kitos Latvijos Vokietijos Lenkijos Jungtinės Karalystės Italijos Bulgarijos Prancūzijos Estijos

33 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Nuolatinės pažymos išdavimo ES arba ELPA valstybės narės piliečiui schema ES arba ELPA valstybės narės pilietis Prašymo išduoti nuolatinę pažymą pateikimas Užsieniečių registras Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinė sistema Migracijos padalinys Gyventojų registras Juridinių asmenų registras Interpolo generalinio sekretoriato duomenų bazė Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras Valstybės saugumo departamentas Sprendimo pripažinti ES arba ELPA valstybės narės piliečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje priėmimas Sprendimo nepripažinti ES arba ELPA valstybės narės piliečio teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje priėmimas Pranešimo apie priimtą sprendimą bei nuolatinės pažymos siuntimas Priimto sprendimo kopijos siuntimas Migracijos padalinys Deklaravimo įstaiga Gyvenamosios vietos deklaracijos pateikimas Kai ES arba ELPA valstybės narės pilietis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje ar pakeitęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ES arba ELPA valstybės narės pilietis Skundo dėl neigiamo sprendimo pateikimas Gyventojų registro tvarkytojas Teismas

34 34 MIGRACIJOS METRAŠTIS Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelės išdavimas ES arba ELPA valstybės narės piliečio šeimos nariai įgyja teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu jie teisėtai gyveno joje pastaruosius 5 metus su ES arba ELPA valstybės narės piliečiu arba jiems yra išsaugoma teisė gyventi Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties straipsnio 1 dalį (teisėtai gyveno Lietuvos Respublikoje pastaruosius 5 metus), arba jie yra ES arba ELPA valstybės narės piliečio, turinčio teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatyta tvarka, arba lietuvių kilmės asmens šeimos nariai. Jų teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti išduodama Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelė (toliau ES leidimo nuolat gyventi kortelė), kuri įforminama 10 metų, o praėjus šiam terminui pakeičiama. Šaltinis. Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties straipsnio 1 dalis, 104 straipsnio 2 ir 4 dalys Prašymų išduoti ES leidimo nuolat gyventi kortelę ir priimtų sprendimų skaičius pagal pilietybę 2018 m. Pilietybė Pateikta prašymų Priimta sprendimų išduoti Priimta sprendimų pakeisti Baltarusijos Japonijos Kamerūno Kazachstano Moldovos Pakistano Rusijos Turkijos Ukrainos Uzbekistano Iš viso Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys m. išduotų ES leidimo nuolat gyventi kortelių skaičius pagal pilietybę Pilietybė Azerbaidžano Baltarusijos Japonijos JAV Kamerūno Kazachstano Moldovos Nigerijos Pakistano Pietų Korėjos Rusijos Turkijos Ukrainos Urugvajaus Uzbekistano Be pilietybės Iš viso Šaltinis. Gyventojų registro duomenys.

35 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS ES leidimo nuolat gyventi kortelės išdavimo ES arba ELPA valstybės narės piliečio šeimos nariui schema ES arba ELPA valstybės narės piliečio šeimos narys, kuris nėra ES arba ELPA valstybės narės pilietis Prašymo išduoti ES leidimo nuolat gyventi kortelę pateikimas Gyventojų registras Užsieniečių registras Juridinių asmenų registras Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinė sistema Migracijos padalinys Lietuvos nacionalinė antrosios kartos Šengeno informacinė sistema Interpolo generalinio sekretoriato duomenų bazė Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras Prašymo išduoti ES leidimo nuolat gyventi kortelę nagrinėjimas Sprendimo išduoti ES leidimo nuolat gyventi kortelę priėmimas Sprendimo neišduoti ES leidimo nuolat gyventi kortelės priėmimas Pranešimo apie priimtą sprendimą siuntimas Priimto sprendimo siuntimas Valstybės saugumo departamentas ES arba ELPA valstybės narės piliečio šeimos narys, kuris nėra ES arba ELPA valstybės narės pilietis Prašymo įforminti ES leidimo nuolat gyventi kortelę pateikimas Skundo dėl sprendimo neišduoti ES leidimo nuolat gyventi kortelės pateikimas Teismas Asmens dokumentų išrašymo centras Prašymo duomenų perdavimas Išrašytos ES leidimo nuolat gyventi kortelės siuntimas Atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką ar pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje Migracijos padalinys Gyvenamosios vietos deklaracijos pateikimas ES leidimo nuolat gyventi kortelės išdavimas Deklaravimo įstaiga Gyventojų registro tvarkytojas ES arba ELPA valstybės narės piliečio šeimos narys, kuris nėra ES arba ELPA valstybės narės pilietis

36 36 MIGRACIJOS METRAŠTIS VIZOS 5.1. Vizų išdavimas Sprendimų dėl užsieniečių prašymų išduoti vizą skaičius pagal jų pateikimo vietą 2018 m Užsieniečiams m. išduotų vizų skaičius pagal jų rūšis Panaikintų ir atšauktų užsieniečiams vizų skaičius m Užsieniečiams išduotos ilgalaikės nacionalinės vizos (D) pagal atvykimo tikslą 2018 m Užsieniečiams išduotų vizų skaičius pagal jų pilietybę 2018 m Vizos išdavimo užsieniečiui schema 5.2. Šengeno vizos galiojimo pratęsimas Sprendimų dėl Šengeno vizos galiojimo pratęsimo skaičius pagal juos priėmusią instituciją m Šengeno vizos galiojimo pratęsimo schema 5.3. Konsultacijos dėl vizos išdavimo Lietuvos Respublikos vizų tarnybų konsultacijų dėl vizos išdavimo schema Šengeno valstybių centrinių valdžios institucijų konsultacijų su Lietuvos Respublika dėl vizos išdavimo skaičius 2018 m Šengeno valstybių centrinių valdžios institucijų konsultacijų su Lietuvos Respublika dėl vizos išdavimo schema Lietuvos Respublikai atstovaujančių Šengeno valstybių vizų tarnybų konsultacijų su Lietuvos Respublika dėl vizos išdavimo skaičius 2018 m Lietuvos Respublikai atstovaujančių kitų Šengeno valstybių vizų tarnybų sąrašas Kitoms Šengeno valstybėms atstovaujančių Lietuvos Respublikos vizų tarnybų sąrašas Lietuvos Respublikai atstovaujančios Šengeno valstybės vizų tarnybos konsultacijų su Lietuvos Respublika dėl vizos išdavimo schema Konsultacijų dėl vizos išdavimo skaičius pagal konsultacijos paraiškos siuntėjus ir pateiktas rekomendacijas 2018 m Bevizis vykimas Valstybių, kurių piliečiai į Lietuvos Respubliką gali atvykti be vizų, sąrašas Valstybių, kurių piliečiai, turintys diplomatinius ar tarnybinius pasus, į Lietuvos Respubliką gali atvykti be vizų, sąrašas Valstybių, į kurias Lietuvos Respublikos piliečiai gali vykti be vizų, sąrašas Valstybių, į kurias Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys diplomatinius ar tarnybinius pasus, gali vykti be vizų, sąrašas

37 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Vizų išdavimas Sprendimų dėl užsieniečių prašymų išduoti vizą skaičius pagal jų pateikimo vietą 2018 m. Prašymo pateikimo vieta Priimta sprendimų išduoti vizą atsisakyti išduoti Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos Pasienio kontrolės punktai Migracijos padaliniai 5 684* 387** Migracijos departamentas Iš viso * Įforminta vizų. ** Prašymai išduoti vizas buvo pateikti migracijos padaliniui, sprendimus priėmė Migracijos departamentas. Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys Užsieniečiams m. išduotų vizų skaičius pagal jų rūšis Vizų rūšis Trumpalaikė (C) Ilgalaikė (D) Iš viso Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys. Užsieniečiams m. išduotų vizų skaičius pagal jų rūšis Ilgalaikė (D) Trumpalaikė (C) Panaikintų ir atšauktų užsieniečiams vizų skaičius m. Metai Tarp jų: Panaikintų nacionalinių vizų (D) Bendras skaičius Panaikintų Šengeno vizų (C) Atšauktų Šengeno vizų (C)

38 38 MIGRACIJOS METRAŠTIS Užsieniečiams išduotos ilgalaikės nacionalinės vizos (D) pagal atvykimo tikslą 2018 m. Užsieniečio atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslas Išduota ilgalaikių nacionalinių vizų (D) Darbas Studijos Pateiktas prašymas išduoti (pakeisti) leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje Priimtas sprendimas išduoti (pakeisti) leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje Verslas 93 Sportinė veikla 180 Pedagoginė veikla, tyrėjai 38 Kitas 214 Iš viso Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys Užsieniečiams išduotų vizų skaičius pagal jų pilietybę 2018 m. Vizų rūšys Vizų rūšys Pilietybė Trumpalaikė (C) Nacionalinė (D) Pilietybė Trumpalaikė (C) Nacionalinė (D) Afganistano Korėjos Respublikos Armėnijos Libano Azerbaidžano Maroko 8 31 Baltarusijos Moldovos Bangladešo Mongolijos 23 - Brazilijos - 33 Nepalo Egipto Nigerijos Filipinų Pakistano Ganos PAR Gruzijos Rusijos Indijos Serbijos Irako Šri Lankos Irano Tadžikistano Izraelio Tailando Japonijos - 65 Turkijos Jordanijos Turkmėnistano JAV Ukrainos Kamerūno Uzbekistano Kanados - 33 Vietnamo Kazachstano Kita Kinijos Be pilietybės 64 4 Kirgizijos Iš viso Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys Užsieniečiams išduotų vizų skaičius pagal jų pilietybę 2018 m Trumpalaikė (C) Nacionalinė (D)

39 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Vizos išdavimo užsieniečiui schema Lietuvos Respublikos fizinis arba juridinis asmuo Prašymas patvirtinti kvietimą Atsisakoma patvirtinti kvietimą Migracijos padalinys Patvirtinamas kvietimas Užsienietis Atsisakoma išduoti vizą Prašymas išduoti vizą Išduodama viza Lietuvos Respublikos ambasada arba konsulinė įstaiga užsienyje Užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas Konsultacija Migracijos departamentas 5.2. Šengeno vizos galiojimo pratęsimas Pagal Vizų kodekso 33 straipsnio 1 ir 2 dalis išduotos vizos galiojimo laikas ir (arba) buvimo trukmė pratęsiama: 1) jei vizos turėtojas pateikia nenugalimos jėgos (force majeure) ar humanitarinių priežasčių, dėl kurių jis negali išvykti iš Šengeno valstybių teritorijos iki vizos galiojimo laiko ar vizoje nurodytos leidžiamo buvimo trukmės pabaigos, įrodymus; 2) jei vizos turėtojas pateikia svarbių asmeninių priežasčių įrodymų, pagrindžiančių vizos galiojimo laiko ar buvimo trukmės pratęsimą Sprendimų dėl Šengeno vizos galiojimo pratęsimo skaičius pagal juos priėmusią instituciją m Priimta sprendimų Išduoti Atsisakyti išduoti Išduoti Atsisakyti išduoti Išduoti Atsisakyti išduoti Išduoti Atsisakyti išduoti Išduoti Atsisakyti išduoti Migracijos padalinių Migracijos departamento Iš viso Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys.

40 40 MIGRACIJOS METRAŠTIS Šengeno vizos galiojimo pratęsimo schema Užsienietis Prašymas pratęsti Šengeno vizos galiojimą Migracijos departamentas arba Vilniaus apskrities VPK Migracijos valdyba arba Kauno ar Klaipėdos apskrities VPK Migracijos skyrius Konsultuojamasi su Migracijos departamentu kilus neaiškumų Pratęsiamas Šengeno vizos galiojimas Atsisakoma pratęsti Šengeno vizos galiojimą 5.3. Konsultacijos dėl vizos išdavimo Vizų tarnybos su nacionaline centrine valdžios institucija Migracijos departamentu elektroninių paklausimų forma dėl Šengeno vizos išdavimo konsultuojasi vadovaudamosi Vizų kodekso nuostatomis. Vizų tarnybos gali konsultuotis ir kai prašoma išduoti nacionalinę vizą Lietuvos Respublikos vizų tarnybų konsultacijų dėl vizos išdavimo schema Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga užsienyje arba vizų tarnyba Lietuvos Respublikoje Sprendimas Konsultacijos paraiška Migracijos departamentas Valstybės sienos apsaugos tarnyba Valstybės saugumo departamentas Kitų Šengeno valstybių centrinės valdžios institucijos Policijos departamentas Šengeno valstybių centrinių valdžios institucijų konsultacijų su Lietuvos Respublika dėl vizos išdavimo skaičius 2018 m. Šengeno valstybė Konsultacijų skaičius Šengeno valstybė Konsultacijų skaičius Austrija 945 Prancūzija 967 Belgija 1 Slovakija Čekija Slovėnija Danija 36 Suomija 1 Graikija 760 Vengrija Italija Vokietija Lenkija Šveicarija Malta 88 Iš viso Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys.

41 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Šengeno valstybių centrinių valdžios institucijų konsultacijų su Lietuvos Respublika dėl vizos išdavimo schema Kitos Šengeno valstybės centrinė valdžios institucija Sprendimas Konsultacijos paraiška Migracijos departamentas Valstybės saugumo departamentas Valstybės sienos apsaugos tarnyba Lietuvos Respublikai atstovaujančių Šengeno valstybių vizų tarnybų konsultacijų su Lietuvos Respublika dėl vizos išdavimo skaičius 2018 m. Šengeno valstybė Bendras konsultacijų skaičius Tarp jų: Rekomenduota išduoti Rekomenduota atsisakyti išduoti Danija Latvija Nyderlandai Norvegija Šveicarija Vengrija Iš viso Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys. Bendras konsultacijų skaičius Latvija Vengrija Danija Norvegija Šveicarija Nyderlandai

42 42 MIGRACIJOS METRAŠTIS Lietuvos Respublikai atstovaujančių kitų Šengeno valstybių vizų tarnybų sąrašas Atstovaujanti Šengeno Atstovavimo vieta valstybės vizų tarnyba Austrija Filipinuose (Manila), Libane (Beirutas), Sirijoje (Damaskas) Belgija Burundyje (Bužumbūra), Kongo Demokratinėje Respublikoje (Kinšasa), Nigerijoje (Abudža), Ruandoje (Kigalis) Čekija Mongolijoje (Ulanbatoras) Danija Vietname (Hanojus) Estija Australijoje (Kanbera), Rusijoje (Pskovas) Ispanija Irane (Teheranas), Jungtiniuose Arabų Emyratuose (Abu Dabis), Omane (Muskatas), Kuveite (Kuveitas), Katare (Doha), Kenijoje (Nairobis), Kolumbijoje (Bogota), Bolivijoje (La Pasas, Santa Krūzas de la Siera), Ekvadore (Kitas, Gvajakilis), Dominikos Respublikoje (Santo Domingas) Latvija Uzbekistane (Taškentas), Baltarusijoje (Vitebskas) Nyderlandai Aruboje (Oranjestadas), Kiurasao (Villemstadas), Ganoje (Akra), Kinijoje (Guangdžou) Norvegija Kosove (Priština), Malavyje (Lilongvė), Sudane (Chartumas), Šri Lankoje (Kolombas), Ugandoje (Kampala) Portugalija Angoloje, Bisau Gvinėjoje, Mozambike, Rytų Timore, San Tome ir Prinsipėje, Venesueloje, Zimbabvėje, Žaliajame Kyšulyje Prancūzija Benine (Kotonu), Burkina Fase (Uagadugu), Kamerūne (Jaundė), Centrinės Afrikos Respublikoje (Bangis), Čade (Ndžamena), Konge (Brazavillis), Džibutyje (Džibutis), Gabone (Librevilis), Dramblio Kaulo Krante (Abidžanas), Malyje (Bamakas), Mauritanijoje (Nuakšotas), Nigeryje (Niamėjus), Nigerijoje (Lagosas), Sent Lusijoje (Kastris), Toge (Lomė), Vanuatu (Port Vila) Slovakija Kinijoje (Šanchajus) Slovėnija Juodkalnijoje (Podgorica) Švedija Čilėje (Santjagas), Gvatemaloje (Gvatemala) Šveicarija Palestinoje (Ramala) Vengrija Bosnijoje ir Hercegovinoje (Sarajevas), Indonezijoje (Džakarta), Kinijoje (Čiongčingas), Kuboje (Havana), Makedonijoje (Skopjė), Pakistane (Islamabadas), Saudo Arabijoje (Rijadas), Serbijoje (Belgradas), Singapūre (Singapūras), Taivane (Taipėjus) Vokietija Alžyre (Alžyras), Jordanijoje (Amanas), Maroke (Rabatas), Peru (Lima), Tailande (Bankokas), Tunise (Tunisas) Šaltinis. Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento 2019 m. kovo 29 d. duomenys Kitoms Šengeno valstybėms atstovaujančių Lietuvos Respublikos vizų tarnybų sąrašas Atstovaujamoji Šengeno valstybė Belgija Čekija Danija Estija Graikija Islandija Ispanija Latvija Lichtenšteinas Norvegija Portugalija Slovakija Suomija Švedija Šveicarija Lietuvos Respublikos vizų tarnybos atstovavimo vieta Rusijoje (Kaliningradas) Baltarusijoje (Gardinas) Armėnijoje (Jerevanas), Rusijoje (Kaliningradas) Armėnijoje (Jerevanas), Kazachstane (Almata), Rusijoje (Sovetskas) Baltarusijoje (Minskas, Gardinas) (tik išduodant vizas oficialių delegacijų nariams ir aukšto rango Baltarusijos pareigūnams) JAV (Čikaga), Kazachstane (Astana, Almata), Rusijoje (Kaliningradas) Armėnijoje (Jerevanas) Armėnijoje (Jerevanas), JAV (Čikaga), Baltarusijoje (Gardinas), Airijoje (Dublinas) JAV (Čikaga) Kazachstane (Astana, Almata), Rusijoje (Kaliningradas) Baltarusijoje (Gardinas), JAV (Čikaga) Gruzijoje (Tbilisis) Kazachstane (Almata) Kazachstane (Almata) JAV (Čikaga) Vengrija Armėnijoje (Jerevanas), Estijoje (Talinas), Latvijoje (Ryga), Norvegijoje (Oslas), Suomijoje (Helsinkis), Švedijoje (Stokholmas) Šaltinis. Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento 2019 m. sausio 1 d. duomenys.

43 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Lietuvos Respublikai atstovaujančios Šengeno valstybės vizų tarnybos konsultacijų su Lietuvos Respublika dėl vizos išdavimo schema Lietuvos Respublikai atstovaujančios Šengeno valstybės vizų tarnyba užsienyje Sprendimas Konsultacijos paraiška Migracijos departamentas Valstybės saugumo departamentas Valstybės sienos apsaugos tarnyba Kitos Šengeno valstybės centrinė valdžios institucija Konsultacijų dėl vizos išdavimo skaičius pagal konsultacijos paraiškos siuntėjus ir pateiktas rekomendacijas 2018 m. Bendras konsultacijų skaičius Konsultacijos paraiškos siuntėjas Rekomenduota Rekomenduota Iš viso išduoti atsisakyti išduoti Lietuvos Respublikos vizų tarnyba Lietuvos Respublikos konsultacijos su Šengeno valstybių centrinėmis valdžios institucijomis Lietuvos Respublikai atstovaujanti kitos Šengeno valstybės vizų tarnyba Iš viso Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys. Konsultacijų dėl vizos išdavimo skaičius pagal konsultacijos paraiškos siuntėjus ir pateiktas rekomendacijas 2018 m. 37% 2% Lietuvos Respublikos vizų tarnyba 61% Kitos Šengeno valstybės centrinė valdžios institucija Lietuvos Respublikai atstovaujanti kitos Šengeno valstybės vizų tarnyba

44 44 MIGRACIJOS METRAŠTIS Bevizis vykimas Valstybių, kurių piliečiai į Lietuvos Respubliką gali atvykti be vizų, sąrašas 1. Airija 2. Albanija* 3. Andora 4. Antigva ir Barbuda 5. Argentina 6. Australija 7. Austrija 8. Bahamos 9. Barbadosas 10. Belgija 11. Bosnija ir Hercegovina* 12. Brazilija 13. Didžiosios Britanijos piliečiai (pagal ES teisę nesantys Jungtinės Karalystės piliečiai) 14. Brunėjus 15. Bulgarija 16. Čekija 17. Čilė 18. Danija 19. Dominika 20. Estija 21. Graikija 22. Grenada 23. Gruzija* 24. Gvatemala 25. Hondūras 26. Islandija 27. Ispanija 28. Italija 29. Izraelis 30. Japonija 31. Jungtinė Karalystė 32. Jungtinės Amerikos Valstijos 33. Jungtiniai Arabų Emyratai 34. Juodkalnija* 35. Kanada 36. Kinijos Liaudies Respublikos Honkongo specialusis administracinis regionas** 37. Kinijos Liaudies Respublikos Makao specialusis administracinis regionas*** 38. Kipras 39. Kiribatis 40. Kolumbija 41. Kosta Rika 42. Kroatija 43. Latvija 44. Lenkija 45. Lichtenšteinas 46. Liuksemburgas 47. Malaizija 48. Malta 49. Maršalo Salos 50. Mauricijus 51. Meksika 52. Mikronezija 53. Moldova* 54. Monakas 55. Naujoji Zelandija 56. Nauru 57. Nikaragva 58. Nyderlandai 59. Norvegija 60. Palau 61. Panama 62. Paragvajus 63. Peru 64. Pietų Korėja 65. Portugalija 66. Prancūzija 67. Rytų Timoras 68. Rumunija 69. Saliamono Salos 70. Salvadoras 71. Samoa 72. San Marinas 73. Seišeliai 74. Sent Kitsas ir Nevis 75. Sent Lusija 76. Sent Vinsentas ir Grenadinai 77. Serbija **** 78. Singapūras 79. Slovakija 80. Slovėnija 81. Suomija 82. Šiaurės Makedonija* 83. Švedija 84. Šveicarija 85. Taivanas***** 86. Tonga 87. Trinidadas ir Tobagas 88. Tuvalu 89. Ukraina* 90. Urugvajus 91. Vanuatu 92. Vatikanas 93. Venesuela 94. Vengrija 95. Vokietija 96. Jungtinių Tautų leidimus turintys asmenys * Tik asmenys, turintys biometrinius pasus. ** Tik asmenys, turintys Honkongo specialiojo administracinio regiono pasus. *** Tik asmenys, turintys Makao specialiojo administracinio regiono pasus. **** Tik asmenys, turintys biometrinius pasus, išskyrus Serbijos koordinavimo direktorato (serbų kalba Koordinaciona uprava) išduotų Serbijos pasų turėtojus. ***** Tik asmenys, turintys Taivano išduotus pasus, kuriuose yra nurodytas asmens tapatybės kortelės numeris. Šaltinis m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus Valstybių, kurių piliečiai, turintys diplomatinius ar tarnybinius pasus, į Lietuvos Respubliką gali atvykti be vizų, sąrašas 1. Armėnija (tik diplomatinių pasų turėtojai) 2. Azerbaidžanas 3. Filipinai 4. Indija (tik diplomatinių pasų turėtojai) 5. Indonezija 6. Jordanija (tik diplomatinių pasų turėtojai) 7. Kazachstanas (tik diplomatinių pasų turėtojai) 8. Kinija 9. Marokas (tik diplomatinių pasų turėtojai) 10. Mongolija (ir specialiųjų pasų turėtojai) 11. Omanas (ir specialiųjų pasų turėtojai) 12. Rusija (tik diplomatinių pasų turėtojai) 13. Turkija (ir specialiųjų pasų turėtojai) 14. Žaliasis Kyšulys

45 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Valstybių, į kurias Lietuvos Respublikos piliečiai gali vykti be vizų, sąrašas 1. Airija 2. Albanija 3. Andora 4. Angilija 5. Antigva ir Barbuda 6. Argentina 7. Armėnija 8. Aruba 9. Australija 10. Austrija 11. Bahamos 12. Barbadosas 13. Belgija 14. Belizas 15. Bermudai 16. Bolivija 17. Boneras, Saint Eustachijus ir Saba 18. Bosnija ir Hercegovina 19. Botsvana 20. Brazilija 21. Brunėjus 22. Bulgarija 23. Čekija 24. Čilė 25. Danija 26. Dominika 27. Dominikos Respublika 28. Ekvadoras 29. Estija 30. Esvatinis 31. Fidžis 32. Filipinai 33. Folklendo Salos 34. Gambija 35. Gibraltaras 36. Graikija 37. Grenada 38. Gruzija, Sakartvelas 39. Guamas 40. Gvatemala 41. Haitis 42. Hondūras 43. Honkongas 44. Indonezija 45. Islandija 46. Ispanija 47. Italija 48. Izraelis 49. Jamaika 50. Japonija 51. Jungtinė Karalystė 52. Jungtinės Amerikos Valstijos 53. Jungtinės Karalystės Mergelių salos 54. Jungtiniai Arabų Emyratai 55. Jungtinių Amerikos Valstijų Mergelių salos 56. Juodkalnija 57. Kaimanų Salos 58. Kanada 59. Kataras 60. Kazachstanas 61. Kipras 62. Kirgizija 63. Kiribatis 64. Kiurasao 65. Kolumbija 66. Kosovas 67. Kosta Rika 68. Kroatija 69. Kuba 70. Kuko Salos 71. Latvija 72. Lenkija 73. Lichtenšteinas 74. Liuksemburgas 75. Majotas 76. Makao 77. Malaizija 78. Malta 79. Marokas 80. Maršalo Salos 81. Mauricijus 82. Meksika 83. Mikronezija 84. Moldova 85. Monakas 86. Montseratas 87. Naujoji Kaledonija 88. Naujoji Zelandija 89. Nikaragva 90. Niujė 91. Nyderlandai 92. Norvegija 93. Palau 94. Palestina 95. Panama 96. Paragvajus 97. Peru 98. Pietų Korėja 99. Portugalija 100. Prancūzija 101. Prancūzijos Gviana 102. Prancūzijos Polinezija 103. Prancūzijos Vakarų Indijos salos 104. Puerto Rikas 105. Reunjonas 106. Rytų Timoras 107. Rumunija 108. Saliamono Salos 109. Salvadoras 110. Samoa 111. Saint Martinas 112. San Marinas 113. San Tomė ir Prinsipė 114. Seišeliai 115. Senegalas 116. Sent Kitsas ir Nevis 117. Sent Lusija 118. Sent Vinsentas ir Grenadinai 119. Serbija 120. Singapūras 121. Slovakija 122. Slovėnija 123. Surinamas 124. Suomija 125. Šiaurės Makedonija 126. Švedija 127. Šveicarija 128. Šventos Elenos sala 129. Taivanas 130. Terkso ir Kaikoso salos 131. Tonga 132. Trinidadas ir Tobagas 133. Tunisas 134. Turkija 135. Tuvalu 136. Ukraina 137. Urugvajus 138. Vanuatu 139. Vatikanas 140. Venesuela 141. Vengrija 142. Vokietija Šaltinis. Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento 2019 m. sausio 1 d. duomenys Valstybių, į kurias Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys diplomatinius ar tarnybinius pasus, gali vykti be vizų, sąrašas 1. Azerbaidžanas (tik diplomatinių pasų turėtojai) 2. Indija (tik diplomatinių pasų turėtojai) 3. Jordanija (tik diplomatinių pasų turėtojai) 4. Kazachstanas (tik diplomatinių pasų turėtojai) 5. Kinija 6. Omanas (tarp jų ir specialiųjų pasų turėtojai) 7. Rusija (tik diplomatinių pasų turėtojai) 8. Žaliasis Kyšulys Šaltinis. Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento 2019 m. sausio 1 d. duomenys.

46 46 MIGRACIJOS METRAŠTIS RUSIJOS FEDERACIJOS PILIEČIŲ SUPAPRASTINTAS TRANZITAS 6.1. Supaprastinto tranzito dokumento (STD) ar supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (STGD) išdavimas Rusijos Federacijos piliečiams 6.2. STD išdavimo Rusijos Federacijos piliečiams schema 6.3. STGD Išdavimo Rusijos Federacijos piliečiams schema

47 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Supaprastinto tranzito dokumento (STD) ar supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (STGD) išdavimas Rusijos Federacijos piliečiams Dokumento rūšis Išduoti Atsisakyti išduoti Išduoti Atsisakyti išduoti Išduoti Atsisakyti išduoti Išduoti Atsisakyti išduoti Išduoti Atsisakyti išduoti STD STGD Iš viso Šaltinis. Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento duomenys STD išdavimo Rusijos Federacijos piliečiams schema Rusijos Federacijos pilietis Prašymas išduoti STD Išduodamas STD Lietuvos Respublikos ambasada arba konsulinė įstaiga Rusijos Federacijoje Atsisakoma išduoti Užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas Konsultacija Migracijos departamentas 6.3. STGD išdavimo Rusijos Federacijos piliečiams schema Rusijos Federacijos pilietis Rusijos Federacijos pilietis Pasienio kontrolė kreipimasis STGD įteikimas Bilietų kasa Specialieji kurjeriai duomenų judėjimas STGD išdavimas duomenų persiuntimas Rusijos Federacijos informacinė sistema Lietuvos Respublikos ambasada arba konsulinės įstaigos Rusijos Federacijoje: Maskvoje Sankt Peterburge Kaliningrade teigiamas arba neigiamas atsakymas Lietuvos informacinė sistema Lietuvos Respublikos ambasadoje Rusijos Federacijoje

48 48 MIGRACIJOS METRAŠTIS LEIDIMAI LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE 7.1. Užsieniečių prašymų išduoti ar pakeisti LLG skaičius pagal pilietybę 2018 m Sprendimų išduoti ar pakeisti LLG, priimtų 2018 m., skaičius pagal atvykimo pagrindą 7.3. Užsieniečiams 2018 m. išduotų ar pakeistų LLG skaičius pagal pilietybę 7.4. Užsieniečiams 2018 m. išduotų ar pakeistų LLG skaičius pagal atvykimo pagrindą 7.5. LLG, panaikintų m., skaičius pagal panaikinimo pagrindą 7.6. LLG, panaikintų m., skaičius pagal užsieniečių pilietybę m. LLG rodikliai 7.8. LLG išdavimo užsieniečiui schema 7.9. LLG keitimo užsieniečiui schema

49 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS 49 Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (LLG) gali būti išduodamas ar keičiamas užsieniečiui, jeigu: 1) jis turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatyta tvarka; 2) jis yra lietuvių kilmės asmuo; 3) yra šeimos susijungimo atvejis; 4) jis ketina dirbti Lietuvos Respublikoje; 5) jis ketina dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą; 6) jis perkeliamas įmonės viduje; 7) jis užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje; 8) jis ketina užsiimti teisėta veikla, susijusia su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu; 9) jis ketina mokytis Lietuvos Respublikoje; 10) jam yra nustatyta globa (rūpyba) arba jis yra paskirtas globėju (rūpintoju); 11) nelydimas nepilnametis užsienietis negrąžinamas į užsienio valstybę, užsienietis negali išvykti iš Lietuvos Respublikos dėl humanitarinių priežasčių, užsieniečio negalima grąžinti į užsienio valstybę ar išsiųsti iš Lietuvos Respublikos arba užsieniečio išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos vykdymas sustabdytas; 12) jam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje; 13) jam suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje; 14) dėl pavojingos organizmo būklės jis negali išvykti ir jam reikalinga neatidėliotina būtinoji medicinos pagalba; 15) jam leidžiama pasilikti gyventi Lietuvos Respublikoje, kadangi jis yra ar buvo prekybos žmonėmis arba nelegalaus darbo auka ir bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su prekyba žmonėmis ar su nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis arba su nelegaliu darbu, kai dirbta ypatingai išnaudojamo darbo sąlygomis arba kai dirbo nepilnametis; 16) jis ketina pagal darbo sutartį, sudarytą su Lietuvos Respublikoje įregistruota mokslo ir studijų institucija, dirbti kaip dėstytojas, atlikti mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus kaip tyrėjas; 17) jis kitoje ES valstybėje narėje yra įgijęs ilgalaikio gyventojo statusą ir turi tos valstybės išduotą leidimą gyventi. Šaltinis. Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties 40 straipsnio 1 dalis Užsieniečių prašymų išduoti ar pakeisti LLG skaičius pagal pilietybę 2018 m. Užsieniečio pilietybė Iš viso Prašymai išduoti LLG Prašymai pakeisti LLG Europos valstybių, tarp jų: Baltarusijos Rusijos Ukrainos Šiaurės Amerikos valstybių, tarp jų: JAV Centrinės ir Pietų Amerikos valstybių Australijos ir Okeanijos valstybių Azijos valstybių, tarp jų: Indijos Kinijos Afrikos valstybių, tarp jų: Nigerijos Be pilietybės Iš viso Pastaba. Į šią lentelę neįtraukti užsieniečiai, kurie pateikė prašymus suteikti papildomą apsaugą Lietuvos Respublikoje. Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys.

50 50 MIGRACIJOS METRAŠTIS Sprendimų išduoti ar pakeisti LLG, priimtų 2018 m., skaičius pagal atvykimo pagrindą Atvykimo pagrindas Iš viso Išduoti LLG Pakeisti LLG Užsienietis turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę Pilietybės įstatymo nustatyta tvarka Užsienietis yra lietuvių kilmės asmuo Lietuvos Respublikoje gyvena užsieniečio tėvai (įtėviai) arba vienas iš jų, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai Lietuvos Respublikoje gyvena nepilnamečio užsieniečio tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų arba vieno iš jų, globojančio nepilnametį užsienietį, sutuoktinis, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis arba turi LLG Lietuvos Respublikoje gyvena užsieniečio vaikas (įvaikis), kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis Lietuvos Respublikoje gyvena užsieniečio sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, esantis Lietuvos Respublikos pilietis arba užsienietis, kuris turi LLG Užsienietis ketina dirbti Lietuvos Respublikoje, kai jis turi leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje arba priimtas sprendimas, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius, iš jų: - kurio profesija įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis Užsienietis ketina dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, iš jų: - kurio profesija įtraukta į profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą Užsienietis perkeliamas įmonės viduje Užsienietis yra įmonės dalyvis ar vadovas Užsienietis ketina užsiimti teisėta veikla, susijusia su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu (startuolis) Užsienietis priimtas studijuoti į mokslo ir studijų instituciją pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą Užsienietis priimtas mokytis į švietimo įstaigą pagal bendrojo ugdymo arba profesinio mokymo programą (programas) Užsienietis ketina pagal darbo sutartį, sudarytą su Lietuvos Respublikoje įregistruota mokslo ir studijų institucija, dirbti kaip dėstytojas, atlikti mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus kaip tyrėjas Kiti Iš viso Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys.

51 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Užsieniečiams 2018 m. išduotų ar pakeistų LLG skaičius pagal pilietybę Pilietybė Iš viso Išduota LLG Pakeista LLG Europos valstybių, iš jų: Baltarusijos Rusijos Ukrainos Šiaurės Amerikos valstybių, iš jų: JAV Centrinės ir Pietų Amerikos valstybių Australijos ir Okeanijos valstybių Azijos valstybių, iš jų: Indijos Kinijos Afrikos valstybių Be pilietybės Iš viso Šaltinis. Gyventojų registro duomenys. Užsieniečiams 2018 m. išduotų ar pakeistų LLG skaičius pagal pilietybę Išduota LLG Pakeista LLG Užsieniečiams 2018 m. išduotų ar pakeistų LLG skaičius pagal atvykimo pagrindą Išdavimo ar keitimo pagrindas Iš viso Išduota LLG Pakeista LLG Užsienietis turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatyta tvarka Užsienietis yra lietuvių kilmės asmuo Užsienietis atvyksta šeimos susijungimo pagrindu Užsienietis ketina dirbti Lietuvos Respublikoje Užsienietis ketina dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą Užsienietis užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Užsienietis ketina užsiimti teisėta veikla, susijusia su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu (startuolis) Užsienietis ketina įgyti išsilavinimą, mokytis švietimo įstaigoje pagal bendrojo ugdymo arba profesinio mokymo programą, pakviestas stažuoti, tobulinti kvalifikaciją Kiti Iš viso Šaltinis. Gyventojų registro duomenys.

52 52 MIGRACIJOS METRAŠTIS LLG, panaikintų m., skaičius pagal panaikinimo pagrindą Panaikinimo pagrindas Paaiškėja, kad yra Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties 35 straipsnio 1 dalyje nustatyti pagrindai Nutraukta santuoka Užsieniečiui panaikintas LLG Nutraukta darbo sutartis su užsieniečiu Nustatyta, kad įmonė, įstaiga ar organizacija, kurios savininkas ar bendraturtis yra užsienietis, nevykdė deklaruotos veiklos ir (ar) užsieniečio buvimas Lietuvos Respublikoje nėra būtinas siekiant įmonės, įstaigos, organizacijos tikslų bei vykdant veiklą Nustatyta, kad priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeltas įmonės viduje, arba įmonė, kurios dalyvis ar vadovas yra užsienietis, yra fiktyvi, kad įmonė ar užsienietis neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties 45 straipsnio 1 dalies 1, 2 1 ar 2 2 punkte nustatytų reikalavimų arba kad užsienietis nebėra įmonės vadovas arba jam nuosavybės teise nebepriklauso akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcijos, kurių nominalioji vertė sudaro 1/3 šios bendrovės įstatinio kapitalo Nutraukta arba pasibaigė užsieniečio teisėta veikla Lietuvos Respublikoje Nutraukiamas mokymasis, studijos, stažuotė, kvalifikacijos tobulinimas Pasikeitė aplinkybės, lemiančios leidimo laikinai gyventi išdavimo pagrindą Užsienietis neatitinka tų Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties 44 1 straipsnyje nustatytų sąlygų dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, pagal kurias jam buvo išduotas LLG, arba per pirmuosius 2 teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metus pakeitė darbdavį nesilaikydamas Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties 44 1 straipsnio 5 dalyje nustatytų reikalavimų, arba tapo bedarbiu ilgiau negu trims mėnesiams iš eilės ar daugiau negu vieną kartą per LLG galiojimo laikotarpį, kai LLG buvo išduotas pagal Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties 40 straipsnio 1 dalies 4 1 punktą Panaikintas LLG užsieniečio šeimos nariui, gyvenančiam kartu su juo Kiti Iš viso Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys LLG, panaikintų m., skaičius pagal užsieniečių pilietybę Pilietybė Europos valstybių, iš jų: Baltarusijos Rusijos Ukrainos Šiaurės Amerikos valstybių, iš jų: JAV Centrinės ir Pietų Amerikos valstybių Azijos valstybių, iš jų: Indijos Kinijos Afrikos valstybių Australijos ir Okeanijos valstybių Be pilietybės Iš viso

53 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS m. LLG procedūrų rodikliai Metai Priimta prašymų išduoti LLG pakeisti LLG Priimta sprendimų išduoti LLG pakeisti LLG atsisakyta išduoti ar pakeisti LLG Išduota LLG Pakeista LLG Panaikinta LLG m. priimta prašymų išduoti LLG pakeisti LLG m. priimta sprendimų išduoti LLG pakeisti LLG atsisakyta išduoti ar pakeisti LLG m. išduota, pakeista, panaikinta LLG Išduota LLG Pakeista LLG Panaikinta LLG

54 54 MIGRACIJOS METRAŠTIS LLG išdavimo užsieniečiui schema Užsienietis Prašymo išduoti LLG pateikimas Migracijos padalinys Gyventojų registras Lietuvos nacionalinė antrosios kartos Šengeno informacinė sistema Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinis registras Prevencinių poveikio priemonių taikymo registras Administracinių nusižengimų registras Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinė sistema Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinė sistema Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga Migracijos departamentas Prašymo išduoti LLG nagrinėjimas Sprendimo išduoti LLG priėmimas Juridinių asmenų registras ir Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema Užsieniečių registras Nekilnojamojo turto registras Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinė sistema Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinė sistema Sprendimo atsisakyti išduoti LLG priėmimas Priimto sprendimo siuntimas Užsieniečio bylos dėl LLG išdavimo siuntimas Valstybės saugumo departamentas Policijos departamentas Valstybės sienos apsaugos tarnyba Kauno teritorinė muitinė Užimtumo tarnyba Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga Pranešimo apie priimtą sprendimą siuntimas Išduodama vienkartinė nacionalinė viza Užsienietis Valstybinė darbo inspekcija Prašymo įforminti LLG pateikimas Skundo dėl neigiamo sprendimo pateikimas Teismas Asmens dokumentų išrašymo centras Prašymo duomenų perdavimas Išrašyto LLG siuntimas Migracijos padalinys Migracijos departamentas Gyvenamosios vietos deklaracijos siuntimas Gyventojų registro tvarkytojas Gyvenamosios vietos deklaracijos pateikimas Užsienietis LLG išdavimas Deklaravimo įstaiga

55 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS LLG keitimo užsieniečiui schema Užsienietis Prašymo pakeisti LLG pateikimas Migracijos padalinys Užsieniečio bylos dėl LLG keitimo siuntimas Gyventojų registras Užsieniečių registras Juridinių asmenų registras ir Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema Nekilnojamojo turto registras Migracijos departamentas Valstybės saugumo departamentas Lietuvos nacionalinė antrosios kartos Šengeno informacinė sistema Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinis registras Prevencinių poveikio priemonių taikymo registras Administracinių nusižengimų registras Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinė sistema Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinė sistema Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinė sistema Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinė sistema Prašymo pakeisti LLG nagrinėjimas Sprendimo pakeisti LLG priėmimas Pranešimo apie priimtą sprendimą siuntimas Sprendimo atsisakyti pakeisti LLG priėmimas Priimto sprendimo siuntimas Policijos departamentas Kauno teritorinė muitinė Užimtumo tarnyba Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Valstybinė darbo inspekcija Užsienietis Prašymo įforminti LLG pateikimas Skundo dėl neigiamo sprendimo pateikimas Teismas Asmens dokumentų išrašymo centras Prašymo duomenų perdavimas Išrašyto LLG siuntimas Migracijos padalinys Migracijos departamentas Gyventojų registro tvarkytojas LLG išdavimas Užsienietis

56 56 MIGRACIJOS METRAŠTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ILGALAIKIO GYVENTOJO LEIDIMAI GYVENTI EUROPOS SĄJUNGOJE 8.1. Užsieniečių, 2018 m. pateikusių prašymus išduoti Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje (LNG), skaičius pagal pilietybę 8.2. Sprendimų išduoti, atsisakyti išduoti ir panaikintų LNG skaičius pagal užsieniečių pilietybę 2018 m Sprendimų išduoti LNG skaičius pagal išdavimo pagrindą 2018 m Užsieniečių, kuriems m. išduoti LNG, skaičius pagal pilietybę 8.5. Užsieniečių, kuriems m. pakeisti LNG, skaičius pagal pilietybę 8.6. LNG išdavimo užsieniečiui schema 8.7. LNG keitimo užsieniečiui schema

57 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Užsieniečių, 2018 m. pateikusių prašymus išduoti Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje (LNG), skaičius pagal pilietybę Pilietybė Prašymų Prašymų Prašymų Pilietybė Pilietybė skaičius skaičius skaičius Afganistano 3 Izraelio 6 Rusijos 252 Alžyro 1 JAV 16 Serbijos 1 Armėnijos 10 Jordanijos 1 Sirijos 6 Azerbaidžano 10 Kanados 1 Šiaurės Makedonijos 1 Baltarusijos 126 Kazachstano 14 Šri Lankos 1 Bosnijos ir Hercegovinos 1 Kenijos 1 Tadžikistano 1 Brazilijos 1 Kinijos 7 Tuniso 2 Egipto 6 Libano 2 Turkijos 6 Gruzijos 11 Meksikos 3 Turkmėnistano 1 Gvinėjos 1 Moldovos 6 Ukrainos 102 Indijos 1 Nepalo 1 Uzbekistano 12 Irako 2 Nigerijos 9 Be pilietybės 20 Irano 3 Pakistano 4 Iš viso 652 Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys Sprendimų išduoti, atsisakyti išduoti ir panaikintų LNG skaičius pagal užsieniečių pilietybę 2018 m. Pilietybė Išduoti Atsisakyti Atsisakyti Panaikinti Pilietybė Išduoti išduoti išduoti Panaikinti Afganistano Meksikos Alžyro Moldovos 5-2 Armėnijos Nepalo Azerbaidžano Nigerijos Baltarusijos Pakistano Brazilijos 1-1 Rusijos Egipto Serbijos Gruzijos Sirijos Gvinėjos Šiaurės Makedonijos Indijos Šri Lankos Irako Tadžikistano Irano Tuniso Izraelio Turkijos Japonijos Turkmėnistano JAV 13-2 Ukrainos Kazachstano Uzbekistano 8-1 Kenijos Vietnamo Kinijos 5-3 Be pilietybės Libano 1-2 Iš viso Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys.

58 58 MIGRACIJOS METRAŠTIS Sprendimų išduoti LNG skaičius pagal išdavimo pagrindą 2018 m. Sprendimų Išdavimo pagrindas skaičius Turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę Lietuvos Respublikos pilietybės 33 įstatymo nustatyta tvarka Yra lietuvių kilmės asmuo 86 Atvyko gyventi į Lietuvos Respubliką kartu su Lietuvos Respublikos piliečiu kaip jo 35 šeimos narys Neteko Lietuvos Respublikos pilietybės, tačiau gyvena Lietuvos Respublikoje 5 Nepilnametis užsienietis, gimęs Lietuvos Respublikoje, ir jo tėvai ar vienas iš jų yra 32 Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvos Respublikoje, arba turi leidimą nuolat gyventi Nepilnametis užsienietis, gimęs ne Lietuvos Respublikoje, ir jo tėvai arba vienas iš 44 jų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvos Respublikoje, arba turi LNG Pragyveno Lietuvos Respublikoje be pertraukos pastaruosius 5 metus ir turėjo LLG 222 Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties įgyvendinimo 8 įstatymo 2 straipsnyje numatytu atveju Kaip šeimos narys atvyko gyventi su užsieniečiu, kuris turi teisę atkurti Lietuvos 36 Respublikos pilietybę arba yra lietuvių kilmės asmuo, ir kartu gyvena Pragyveno ne Europos Sąjungos valstybėje narėje ne ilgiau kaip 12 mėnesių arba 4 kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ne ilgiau kaip 6 metus, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje neįgijo ilgalaikio gyventojo statuso, o iki apsigyvenimo užsienio valstybėje gyveno Lietuvos Respublikoje ir turėjo LNG Kiti 3 Iš viso 508 Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys Užsieniečių, kuriems m. išduoti LNG, skaičius pagal pilietybę Pilietybė Europos valstybių, tarp jų: Baltarusijos Rusijos Ukrainos Šiaurės Amerikos valstybių Centrinės ir Pietų Amerikos valstybių Australijos ir Okeanijos valstybių Afrikos valstybių Azijos valstybių Be pilietybės Iš viso Šaltinis. Gyventojų registro duomenys. Užsieniečių, kuriems m. išduoti LNG, skaičius

59 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Užsieniečių, kuriems m. pakeisti LNG, skaičius pagal pilietybę Pilietybė Europos valstybių, tarp jų: Baltarusijos Rusijos Ukrainos Šiaurės Amerikos valstybių Centrinės ir Pietų Amerikos valstybių Afrikos valstybių Azijos valstybių, tarp jų: Izraelio Kazachstano Vietnamo Australijos ir Okeanijos Be pilietybės Iš viso Šaltinis. Gyventojų registro duomenys m. išduoti LNG pagal pilietybę 2018 m. pakeisti LNG pagal pilietybę Ukrainos 30% Baltarusijo s 17% Kiti 11% Rusijos 38% Be pilietybės 4% Kiti 43% Rusijos 39% Be pilietybės 9% Baltarusijos 5% Ukrainos 4% Izraelio 0%

60 60 MIGRACIJOS METRAŠTIS LNG išdavimo užsieniečiui schema Užsienietis Prašymo išduoti LNG pateikimas Migracijos padalinys Lietuvos nacionalinė antrosios kartos Šengeno informacinė sistema Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinis registras Prevencinio poveikio priemonių taikymo registras Administracinių nusižengimų registras Interpolo generalinio sekretoriato duomenų bazė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinė sistema Gyventojų registras Užsieniečių registras Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinė sistema Migracijos departamentas Prašymo išduoti LNG nagrinėjimas Sprendimo išduoti LNG priėmimas Pranešimo apie priimtą sprendimą siuntimas Sprendimo atsisakyti išduoti LNG priėmimas Priimto sprendimo siuntimas Užsienietis Prašymo įforminti LNG pateikimas Gyventojų registras Užsieniečių registras Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinė sistema Užsieniečio bylos dėl LNG išdavimo siuntimas Valstybės saugumo departamentas Policijos departamentas Valstybės sienos apsaugos tarnyba Kauno teritorinė muitinė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Skundo dėl sprendimo atsisakyti išduoti LNG pateikimas Teismas Asmens dokumentų išrašymo centras Prašymo duomenų perdavimas Išrašyto LNG siuntimas Migracijos padalinys Gyventojų registro tvarkytojas Gyvenamosios vietos deklaracijos pateikimas LNG išdavimas Gyvenamosios vietos deklaracijos siuntimas Užsienietis Deklaravimo įstaiga

61 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS LNG keitimo užsieniečiui schema Užsienietis Prašymo pakeisti LNG pateikimas Gyventojų registras Užsieniečių registras Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinė sistema Migracijos padalinys LNG išdavimas Prašymo duomenų perdavimas Išrašyto LNG siuntimas Asmens dokumentų išrašymo centras

62 62 MIGRACIJOS METRAŠTIS KELIONĖS DOKUMENTAI, IŠDUODAMI UŽSIENIEČIAMS m. užsieniečiams išduotų kelionės dokumentų skaičius 9.2. Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo ir keitimo schema 9.3. Pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo ir keitimo schema 9.4. Užsieniečio paso išdavimo ir keitimo schema 9.5. Užsieniečiams išduotų užsieniečio pasų skaičius pagal pilietybę

63 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS m. užsieniečiams išduotų kelionės dokumentų skaičius Išduota iš viso, iš jų: asmens be pilietybės kelionės dokumentų pabėgėlio kelionės dokumentų užsieniečio pasų Šaltinis. Gyventojų registro duomenys asmens be pilietybės kelionės dokumentų Išduota kelionės dokumentų Užsienio valstybės pilietybės neturinčiam asmeniui, kuris turi teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, tačiau neturi užsienio valstybėje galiojančio kelionės dokumento, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka gali būti išduodamas 1954 m. Konvencijoje dėl asmenų be pilietybės statuso numatytas asmens be pilietybės kelionės dokumentas. Šaltinis. Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties 38 straipsnis. Už asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimą ir keitimą imama valstybės rinkliava. Prašymas išduoti asmens be pilietybės kelionės dokumentą ar jį pakeisti turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, o taikant skubos tvarką ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Šaltinis. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 24 d. įsakymu patvirtinto Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašo 4 ir 5 punktai. Pabėgėliui, kuris nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje, išvykti į užsienio valstybę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka išduodamas pabėgėlio kelionės dokumentas. Šaltinis. Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties 89 straipsnio 1 dalis. Už pabėgėlio kelionės dokumento išdavimą ir keitimą imama valstybės rinkliava. Prašymas išduoti pabėgėlio kelionės dokumentą, jį pakeisti turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Pabėgėlio kelionės dokumentas išduodamas ir keičiamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo sprendimo jį išduoti ar pakeisti priėmimo dienos. Šaltinis. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu patvirtinto Pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašo 10 punktas. Užsienio valstybės piliečiui, kuris turi teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, tačiau neturi galiojančio užsienio valstybės piliečio paso ar jį atitinkančio kelionės dokumento arba jis yra pamestas ar sunaikintas, ir dėl objektyvių priežasčių negali jo gauti iš savo kilmės valstybės kompetentingų įstaigų, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka gali būti išduodamas užsieniečio pasas. Šaltinis. Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties 37 straipsnis. Prieš pateikdamas prašymą išduoti (pakeisti) užsieniečio pasą, užsienietis privalo sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. Užsieniečio pasas turi būti išduotas ar pakeistas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo migracijos padalinyje dienos. Šaltinis. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymu patvirtinto Užsieniečio paso išdavimo tvarkos aprašo 10 punktas pabėgėlio kelionės dokumentų užsieniečio pasų 36

64 64 MIGRACIJOS METRAŠTIS Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo ir keitimo schema Asmuo be pilietybės Prašymas išduoti ar pakeisti asmens be pilietybės kelionės dokumentą Gyventojų registras Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinė sistema Migracijos padalinys Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimas Prašymo duomenų perdavimas Išrašyto asmens be pilietybės kelionės dokumento siuntimas Asmens dokumentų išrašymo centras 9.3. Pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo ir keitimo schema Užsienietis, kuriam suteiktas pabėgėlio statusas Prašymas išduoti ar pakeisti pabėgėlio kelionės dokumentą Gyventojų registras Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinė sistema Migracijos padalinys Pabėgėlio kelionės dokumento išdavimas arba keitimas Prašymo duomenų perdavimas Išrašyto pabėgėlio kelionės dokumento siuntimas Asmens dokumentų išrašymo centras

65 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Užsieniečio paso išdavimo ir keitimo schema Užsienietis Gyventojų registras Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinė sistema Migracijos departamentas Prašymas išduoti ar pakeisti užsieniečio pasą Migracijos padalinys Užsieniečio paso išdavimas arba keitimas Prašymo duomenų perdavimas Išrašyto užsieniečio paso siuntimas Asmens dokumentų išrašymo centras 9.5. Užsieniečiams išduotų užsieniečio pasų skaičius pagal pilietybę Pilietybė Afganistano Armėnijos Baltarusijos Dramblio Kaulo Kranto Egipto Eritrėjos Irako JAV Kirgizijos Kongo Kongo Demokratinės Respublikos Libano Pakistano Rusijos Sirijos Somalio Šri Lankos Tadžikistano Turkijos Uzbekistano Vietnamo Iš viso Šaltinis. Gyventojų registro duomenys.

66 66 MIGRACIJOS METRAŠTIS PRIEGLOBSTIS LIETUVOS RESPUBLIKOJE Užsieniečių, m. prašiusių prieglobsčio Lietuvos Respublikoje, skaičius pagal pilietybę Užsieniečių, pateikusių prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, skaičius pagal jo pateikimo vietą 2018 m Užsieniečių prašymai suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje ir priimti sprendimai 2018 m Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimas užsieniečiams Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo schema Lietuvos Respublikos prašymų perimti prieglobsčio prašymo nagrinėjimą kitoms valstybėms, pagal Dublino III reglamentą atsakingoms už užsieniečio pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, skaičius 2018 m Kitų valstybių prašymų pagal Dublino III reglamentą perimti prieglobsčio prašymo nagrinėjimą Lietuvos Respublikai skaičius 2018 m Užsieniečių, kuriems m. suteiktas pabėgėlio statusas Lietuvos Respublikoje, skaičius Užsieniečių, kuriems m. suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, skaičius Užsieniečių, perkeltų į Lietuvos Respubliką iš trečiosios valstybės, skaičius 2018 m Nelydimų nepilnamečių prieglobsčio prašytojų skaičius pagal pilietybę ir lytį m Prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje rodikliai m.

67 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Užsieniečių, m. prašiusių prieglobsčio Lietuvos Respublikoje, skaičius pagal pilietybę Pilietybė Afganistano Armėnijos Azerbaidžano Baltarusijos Bangladešo Benino Egipto Eritrėjos Gambijos Gruzijos Indijos Irako Irano JAV Kamerūno Kazachstano Kirgizijos Kongo Demokratinės Respublikos Kubos Libano Libijos Malio Maroko Meksikos Moldovos Nepalo Nigerijos Pakistano Rusijos Sirijos Šri Lankos Tadžikistano Togo Tuniso Turkijos Ukrainos Uzbekistano Vietnamo Vokietijos Be pilietybės Iš viso Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys.

68 68 MIGRACIJOS METRAŠTIS Užsieniečių, pateikusių prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, skaičius pagal jo pateikimo vietą 2018 m. Prašymo pateikimo vieta Prašymų skaičius Pasienio kontrolės punktai arba kiti Valstybės sienos apsaugos tarnybos 308 padaliniai, esantys teritorijoje, kurioje galioja pasienio teisinis režimas Užsieniečių registracijos centras 49 Migracijos padaliniai 66 Iš viso 423 Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys m. prieglobsčio prašytojų Lietuvos Respublikoje skaičius pagal pilietybę Tadžikistano 28% Rusijos 14% Kiti 8% Šri Lankos 3% Ukrainos 4% Baltarusijos 3% Kirgizijos 4% Irano 4% Turkijos 5% Sirijos 8% Azerbaidžano Afganistano 6% 5% Irako 8%

69 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS 69 Pilietybė Pateikti pirmą kartą Gauti užsieniečių prašymai suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje ir priimti sprendimai 2018 m. Prašymai Pateikti pakartotin ai Atsiimti pagal Dublino III reglamentą Iš viso Suteikti prieglobstį Pabėgėli o statusą Papildom ą apsaugą Nesuteikti prieglobsčio Sprendimai Nutraukti prašymo nagrinėji mą Nenagrinėti prašymo Perduoti asmenis pagal Dublino III reglamentą Afganistano Armėnijos Azerbaidžano Baltarusijos Bangladešo Eritrėjos Gambijos Gruzijos Irako Irano Indijos Kamerūno Kazachstano Kirgizijos Kubos Moldovos Nigerijos Pakistano Rusijos Sirijos Šri Lankos Tadžikistano Tuniso Turkijos Ukrainos Be pilietybės Iš viso Iš viso (2017 m.) Iš viso (2016 m.) Iš viso (2015 m.) Iš viso (2014 m.) Šaltinis. Užsieniečių registro, Migracijos departamento duomenys. Iš viso

70 70 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 Metai Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimas užsieniečiams Suteiktas pabėgėlio statusas Suteikta papildoma apsauga* Atmesti prašymai dėl prieglobsčio Nutrauktas prašymo dėl prieglobsčio nagrinėjimas Iš viso * Iki 2004 m. balandžio 30 d. užsieniečiams buvo išduodamas LLG dėl humanitarinio pobūdžio priežasčių. Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys.

71 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo schema Prašymas suteikti prieglobstį Sienos kirtimo punktas Užsieniečių registracijos centras Migracijos padalinys Migracijos departamentas Nagrinėti iš esmės (48 val.) Nenagrinėti Nenagrinėti iš esmės (48 val.) Bendra tvarka (3 6 mėn.) Skubos tvarka (7 10 d. d.) (saugi kilmės valstybė, klaidina tyrimą, pateiktas paskesnis prašymas, grėsmė valstybės saugumui ir kt.) Saugi 3-ioji valstybė; suteiktas prieglobstis kitoje valstybėje; pateiktas paskesnis prašymas, kuriame nėra naujų motyvų Byla pagal Dublino III reglamentą (48 val.) Susirašinėjimas su kitomis ES valstybėmis narėmis Pabėgėlio statuso suteikimas Papildomos apsaugos suteikimas Prieglobsčio nesuteikimas Išsiuntimas, grąžinimas (jeigu yra pagrindai) ES valstybė atsisako priimti Perdavimas ES valstybei narei Apeliacijų nagrinėjimas teismuose procedūros veiksmai, sprendimai, kuriais prieglobsčio prašymas nėra nagrinėjamas iš esmės arba yra nenagrinėjamas Dublino III reglamento taikymas galutiniai Migracijos departamento sprendimai teismų procedūros (VAAT, LVAT)

72 72 MIGRACIJOS METRAŠTIS Lietuvos Respublikos prašymų perimti prieglobsčio prašymo nagrinėjimą kitoms valstybėms, pagal Dublino III reglamentą atsakingoms už užsieniečio pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, skaičius 2018 m. Valstybė, kuriai pateiktas Atsisakyta Išsiųsta prašymų prašymas perimti Sutikta perimti Perduota užsieniečių Austrija Čekija Graikija Ispanija Lenkija Prancūzija Švedija Vokietija Iš viso Šaltinis. Migracijos departamento duomenys Kitų valstybių prašymų pagal Dublino III reglamentą perimti prieglobsčio prašymo nagrinėjimą Lietuvos Respublikai skaičius 2018 m. Valstybės Atsisakyta Perduota Gauta prašymų Sutikta perimti Neišnagrinėta pavadinimas perimti užsieniečių Airija Austrija Belgija Čekija Danija Graikija Italija Jungtinė Karalystė Latvija Lenkija Lichtenšteinas Liuksemburgas Nyderlandai Norvegija Portugalija Prancūzija Rumunija Suomija Švedija Šveicarija Vokietija Iš viso Šaltinis. Migracijos departamento duomenys.

73 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Užsieniečių, kuriems m. suteiktas pabėgėlio statusas Lietuvos Respublikoje, skaičius Pilietybė Afganistano Azerbaidžano Baltarusijos Be pilietybės Eritrėjos Irako Kazachstano Rusijos Sirijos Šri Lankos Nigerijos Tadžikistano Turkijos Uzbekistano Iš viso Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys Užsieniečių, kuriems m. suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, skaičius Pilietybė Afganistano Baltarusijos Dramblio Kaulo Kranto Egipto Eritrėjos Gruzijos Irako (6 1 ) 2 JAV Kirgizijos Nepalo Pakistano Rusijos Sirijos Šri Lankos Tadžikistano Ukrainos Uzbekistano Be pilietybės Iš viso Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys. 1 6 Irako piliečiams papildoma apsauga suteikta Vilniaus apygardos administraciniam teismui panaikinus Migracijos departamento sprendimą dėl prieglobsčio nesuteikimo.

74 74 MIGRACIJOS METRAŠTIS Užsieniečių, perkeltų į Lietuvos Respubliką iš trečiosios valstybės, skaičius 2018 m. Valstybė, iš kurios perkelti užsieniečiai Perkeltų užsieniečių pilietybė Skaičius Turkija Sirijos 18 Šaltinis. Migracijos departamento duomenys Nelydimų nepilnamečių prieglobsčio prašytojų skaičius pagal pilietybę ir lytį m Pilietybė Vyras Moteris Vyras Moteris Vyras Moteris Vyras Moteris Vyras Moteris Afganistano Gambijos Indijos Sirijos Vietnamo Iš viso Šaltinis. Migracijos departamento duomenys Prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje rodikliai m. Metai Pateikta prašymų suteikti prieglobstį Prašymo suteikti prieglobstį nenagrinėjimo iš esmės priežastys: - saugi trečioji valstybė Dublino III reglamentas UTPĮ 77 str. 1 d UTPĮ 77 str. 3 d Prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimas iš esmės: Teigiami sprendimai: dėl pabėgėlio statuso dėl papildomos apsaugos Neigiami sprendimai dėl prieglobsčio Nutrauktas prašymo nagrinėjimas Prašymų likutis metų pabaigoje: Migracijos departamente VAAT LVAT Šaltinis. Užsieniečių registro, Migracijos departamento duomenys.

75 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS UŽSIENIEČIŲ INTEGRACIJA Užsieniečių, dalyvavusių socialinės integracijos programoje Pabėgėlių priėmimo centre 2018 m., skaičius pagal jų pilietybę Užsieniečių, dalyvavusių socialinės integracijos programoje Pabėgėlių priėmimo centre m., skaičius pagal jų pilietybę Paramos integracijai paslaugos, teikiamos Pabėgėlių priėmimo centre Užsieniečių, lankiusių lietuvių kalbos pamokas Pabėgėlių priėmimo centre, skaičius Užsieniečių, dalyvavusių socialinės integracijos programoje savivaldybių teritorijose m., skaičius pagal jų pilietybę Paramos integracijai paslaugos, teikiamos savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių Ukrainos Krymo Autonominėje Respublikoje, Sevastopolio mieste, Donecko ir Luhansko srityse, perkėlimas į Lietuvos Respubliką ir valstybės parama jų integracijai Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai, Europos pabėgėlių fondo ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programų projektų dalyviai m Užsieniečių, dalyvavusių Vilniaus arkivyskupijos Carito užsieniečių integracijos programoje m., skaičius pagal jų pilietybę Užsieniečių, dalyvavusių Carito integracijos programoje, pasiskirstymas pagal programos priemonių rūšis 2018 m Vilniaus arkivyskupijos Carito užsieniečių integracijos programa Užsieniečių, dalyvavusių Lietuvos Raudonojo Kryžiaus užsieniečių integracijos programoje m., skaičius pagal jų pilietybę Užsieniečių, dalyvavusių Lietuvos Raudonojo Kryžiaus integracijos programoje, pasiskirstymas pagal programos priemonių rūšis 2018 m Lietuvos Raudonojo Kryžiaus užsieniečių integracijos programa Klaipėdos miesto socialinės paramos centro užsieniečių integracijos programa Klaipėdos socialinės paramos centre suteiktos bendrosios socialinės paslaugos 2018 m. (kartai)

76 76 MIGRACIJOS METRAŠTIS Užsieniečių, dalyvavusių socialinės integracijos programoje Pabėgėlių priėmimo centre 2018 m., skaičius pagal jų pilietybę Užsieniečių pilietybė Asmen ų skaičiu s Perkelti iš Užsieniečių registracijos centro Nelydimi nepilnamečiai Perkelti iš kitų ES valstybių Užsieniečių grupės Perkelti iš Turkijos Perkelti iš Ukrainos Prieglobsčio prašytojai Grįžę (grąžinti) asmenys Afganistano Albanijos Armėnijos Azerbaidžano Baltarusijos Gambijos Irako Irano Kirgizijos Maroko Nigerijos Rusijos Sirijos Tadžikistano Turkijos Ukrainos Vietnamo Iš viso Šaltinis. Pabėgėlių priėmimo centro duomenys Užsieniečių, dalyvavusių socialinės integracijos programoje Pabėgėlių priėmimo centre m., skaičius pagal jų pilietybę Užsieniečių pilietybė Afganistano Albanijos Armėnijos Azerbaidžano Baltarusijos Egipto Eritrėjos Gambijos Indijos Irako Irano Kirgizijos Libijos Maroko Nepalo Nigerijos Rusijos Sirijos Šri Lankos Tadžikistano Turkijos Ukrainos Uzbekistano Vietnamo Be pilietybės Iš viso Neįtraukti 83 perkelti iš Ukrainos lietuvių kilmės asmenys. Šaltinis. Pabėgėlių priėmimo centro duomenys.

77 Užsieniečių skaičius MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Paramos integracijai paslaugos, teikiamos Pabėgėlių priėmimo centre Parama integracijai prieglobsčio gavėjams teikiama vadovaujantis Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 998 Dėl valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Šiame teisės akte numatyti paramos teikimo terminai, sąlygos, išmokų dydžiai ir kitos teikiamos paslaugos integracijos laikotarpiu. Parama integracijai Pabėgėlių priėmimo centre trunka iki 3 mėnesių. Jeigu pažeidžiamiems asmenims nepavyksta pasirengti tolesniam integracijos etapui savivaldybėje, šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 6 mėnesių. Užsieniečiai, gyvenantys Pabėgėlių priėmimo centre, gali gauti: nemokamą gyvenamąją vietą; psichologinę pagalbą; būtinąsias socialines, sveikatos priežiūros, vertėjo paslaugas ir teisines konsultacijas; nemokamus lietuvių kalbos ir kultūros pažinimo kursus; darbo rinkos paslaugas, įvertinus jų profesinius gebėjimus ir asmenines savybes; privalomąjį sveikatos ir socialinį draudimą; kas mėnesį mokamą 85,4 Eur pašalpą maistui ir smulkioms išlaidoms; vienkartinę 76 Eur pašalpą mokyklinio amžiaus vaikams būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti; kas mėnesį mokamą iki 60,8 Eur kompensaciją vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas faktinėms išlaidoms apmokėti; gimus vaikui, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis vienkartinę išmoką vaikui; mirus prieglobsčio gavėjui, jį laidojantis asmuo Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme nustatyto dydžio laidojimo pašalpą; būtiniausius daiktus, drabužius, avalynę, patalynę. Šaltinis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija Užsieniečių, lankiusių lietuvių kalbos pamokas Pabėgėlių priėmimo centre, skaičius Metai

78 78 MIGRACIJOS METRAŠTIS Užsieniečių, dalyvavusių socialinės integracijos programoje savivaldybių teritorijose m., skaičius pagal jų pilietybę Užsieniečių pilietybė Afganistano Armėnijos Azerbaidžano Baltarusijos Eritrėjos Irako Kirgizijos Nigerijos Rusijos Sirijos Šri Lankos Tadžikistano Turkijos Ukrainos Uzbekistano Be pilietybės Iš viso Šaltinis. Pabėgėlių priėmimo centro duomenys Užsieniečių, dalyvavusių socialinės integracijos programoje savivaldybių teritorijose m., skaičius pagal jų pilietybę Paramos integracijai paslaugos, teikiamos savivaldybės teritorijoje Parama integracijai savivaldybės teritorijoje trunka iki 12 mėnesių nuo prieglobsčio gavėjų išvykimo iš Pabėgėlių priėmimo centro dienos. Jeigu pažeidžiamiems asmenims nepavyksta pasirengti integracijai į visuomenę, šis laikotarpis gali būti pratęstas. Bendras integracijos laikotarpis Pabėgėlių priėmimo centre ir savivaldybės teritorijoje negali būti ilgesnis kaip 36 mėnesiai. Prieglobsčio gavėjai paramos integracijai laikotarpiu savivaldybės teritorijoje iš integracijos lėšų turi teisę: gauti vienkartinę įsikūrimo išmoką būtiniausiems baldams ir namų apyvokos reikmenims įsigyti, kelionės ir (ar) bagažo nuvežimo iki gyvenamosios vietos išlaidoms padengti: o suaugę asmenys 244 Eur; o vaikai 122 Eur; o nelydimi nepilnamečiai, sulaukę pilnametystės, Eur; gauti mėnesinę pašalpą būtiniausioms reikmėms būsto nuomai, komunalinėms paslaugoms, maistui transportui ir kt. Šios kas mėnesį mokamos pašalpos dydis priklauso nuo šeiminės padėties: o 1 asmeniui mokama 244 Eur (po 6 mėn. 122 Eur); o 2 asmenų šeimai mokama 366 Eur (po 6 mėn. 183 Eur);

79 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS 79 o 3 asmenų šeimai mokama 488 Eur (po 6 mėn. 244 Eur); o jeigu šeimoje yra daugiau kaip trys asmenys, papildomai skiriama kiekvienam asmeniui po 61 Eur (po 6 mėn. 30,5 Eur); gauti vienkartinę 76 Eur pašalpą mokyklinio amžiaus vaikams būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti; gauti mėnesinę kompensaciją vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti iki 60,8 Eur; gauti būsto nuomos dalies kompensaciją nuo 2,5 iki 78,34 Eur; gimus vaikui, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti vienkartinę išmoką vaikui; mirus prieglobsčio gavėjui, jį laidojantis asmuo turi teisę Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti laidojimo pašalpą; papildomai gauti: o psichologinę pagalbą; o būtinąsias vertėjo paslaugas ir teisines konsultacijas; o profesinio orientavimo konsultacijas; o nemokamus lietuvių kalbos ir kultūros pažinimo kursus; o galimybę dalyvauti bendruose renginiuose su bendruomene; o kuratoriaus paslaugas. Šaltinis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių Ukrainos Krymo Autonominėje Respublikoje, Sevastopolio mieste, Donecko ir Luhansko srityse, perkėlimas į Lietuvos Respubliką ir valstybės parama jų integracijai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi sudėtingą saugumo situaciją dėl karo Ukrainoje, 2015 m. liepos 29 d. priėmė nutarimą Nr. 773 Dėl Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių Ukrainos Krymo Autonominėje Respublikoje, Sevastopolio mieste, Donecko ir Luhansko srityse, perkėlimo į Lietuvos Respubliką ir valstybės paramos jų integracijai ir nusprendė nedelsiant organizuoti nutarime nurodytų asmenų perkėlimą į Lietuvos Respublikos teritoriją ir šių asmenų socialinę integraciją. Valstybės parama perkeltinų asmenų integracijai teikiama mutatis mutandis vadovaujantis Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 998 Dėl valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Perkėlus šiuos asmenis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, rūpindamasi sėkminga minėtų asmenų integracija, organizuoja jiems valstybės paramos teikimą, įskaitant mėnesinių pašalpų mokėjimą, valstybinės kalbos mokymą, švietimą, užimtumą ir kt m. Pabėgėlių priėmimo centre parama integracijai naudojosi 83 iš Ukrainos perkelti asmenys. Parama integracijai buvo pradėta teikti savivaldybėse 38 perkeltiems asmenims, iš jų 17 Vilniaus, 15 Kauno, 6 Druskininkų m. Pabėgėlių priėmimo centre parama integracijai naudojosi 52 perkelti asmenys. Parama integracijai buvo pradėta teikti savivaldybėse 106 asmenims, iš jų 49 Vilniaus, 26 Kauno, 14 Jonavos, po 6 Druskininkų ir Klaipėdos, 3 Kaišiadorių, 2 Visagino m. Pabėgėlių priėmimo centre parama integracijai naudojosi 29 perkelti asmenys. 112 asmenų parama integracijai pradėta teikti savivaldybėse, 31 iš jų Vilniaus, 30 Kauno, 10 Jonavos, po 6 Druskininkų ir Klaipėdos, 3 Kaišiadorių, 2 Visagino, 23 Ruklos, 1 Rūdininkų m. Pabėgėlių priėmimo centre parama integracijai naudojosi 7 perkelti asmenys. 119 asmenų parama integracijai teikta savivaldybėse, 39 iš jų Vilniaus, 30 Kauno, 10 Jonavos, 6 Druskininkų, 5 Klaipėdos, 3 Kaišiadorių, 2 Visagino, 23 Ruklos, 1 Lentvario. Šaltinis. Pabėgėlių priėmimo centro duomenys.

80 80 MIGRACIJOS METRAŠTIS Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai, Europos pabėgėlių fondo ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programų projektų dalyviai m. Metai Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinių programų projektų dalyviai Europos pabėgėlių fondo metinių programų projektų dalyviai Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo nacionalinės programos projektų dalyviai Iš viso Pastaba. Skaičiuojami visuose projektuose dalyvavę projektų dalyviai, t. y. ne unikalūs asmenys. Šaltinis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija m. laikotarpiu administruoja Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau PMIF) nacionalinę programą, kuri skirta prisidėti prie migracijos srautų valdymo. PMIF nacionalinės programos projektai buvo pradėti įgyvendinti 2015 m. Įgyvendinant šiuos projektus, gerinamos prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygos ir prieglobsčio procedūros, teikiamos įvairios paslaugos prieglobsčio prašytojams, teisėtai Lietuvos Respublikoje gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams (įskaitant prieglobsčio gavėjus) ir į kilmės šalis grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams, vykdomos grąžinimo procedūros bei skatinamas savanoriškas grįžimas bei reintegracija kilmės šalyje. PMIF lėšomis m. taip pat buvo vykdomas trečiųjų šalių piliečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją bei šių asmenų integracija Pabėgėlių priėmimo centre ir savivaldybių teritorijose. Šiuo laikotarpiu perkelti 102 trečiųjų šalių piliečiai iš Turkijos ir 384 trečiųjų šalių piliečiai iš Italijos ir Graikijos. Teisėtai Lietuvos Respublikoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių, įskaitant prieglobsčio gavėjų ir į Lietuvos Respublikos teritoriją perkeltų asmenų, integracijai skatinti nuo 2016 m. vidurio Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje įsteigti trys integracijos centrai, kuriuose užsieniečiams teikiamos įvairios paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, socialinės, teisinės, psichologinės, profesinio orientavimo, lietuvių kalbos mokymo, pilietinio orientavimo mokymo, rengiami asmeninių kompetencijų ugdymo seminarai (prisistatymo darbdaviui, bendravimo įgūdžių, motyvacijos ir kt.). Asmenims, kurie turi pabėgėlio arba papildomos apsaugos statusą, teikiamos papildomos sveikatos priežiūros paslaugos, materialinė pagalba drabužiais, avalyne, maistu ir kt. Integracijos centruose kartu su vietos bendruomene organizuojami bendri renginiai, kurie skatina tarpusavio pažinimą ir supratimą. Nuo integracijos centrų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje įkūrimo pradžios iki 2018 m. pabaigos centruose apsilankė ir jų organizuojamose veiklose sudalyvavo trečiųjų šalių piliečiai, iš jų m.: Integracijos centro Vilniuje organizuojamose veiklose dalyvavusių trečiųjų šalių piliečių skaičius 2018 m. Integracijos centro Kaune organizuojamose veiklose dalyvavusių trečiųjų šalių piliečių skaičius 2018 m. Integracijos centro Klaipėdoje organizuojamose veiklose dalyvavusių trečiųjų šalių piliečių skaičius 2018 m Pastaba. Skaičiuojami visuose projektuose dalyvavę projektų dalyviai, t. y. ne unikalūs asmenys. Šaltinis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys.

81 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Užsieniečių, dalyvavusių Vilniaus arkivyskupijos Carito užsieniečių integracijos programoje m., skaičius pagal jų pilietybę Užsieniečių pilietybė Afganistano Azerbaidžano Baltarusijos Eritrėjos Irako Irano Rusijos Sirijos Šri Lankos Tadžikistano Turkijos Ukrainos Uzbekistano Be pilietybės Iš viso Šaltinis. Vilniaus arkivyskupijos Carito duomenys Užsieniečių, dalyvavusių Carito integracijos programoje, pasiskirstymas pagal programos priemonių rūšis 2018 m. Iš viso Suaugę užsieniečiai Dirbo Mokėsi lietuvių kalbos Įgijo profesiją pagal įvairias programas Iš viso Auginami namuose Vaikai Lankė ikimokyklinio ugdymo įstaigas Lankė bendrojo lavinimo mokyklas I. Užsieniečiai, gavę prieglobstį Lietuvos Respublikoje II. Perkelti asmenys iš Ukrainos III. Perkelti asmenys iš ES valstybių narių (projektas Lietuva kitataučių užuovėja ) IV. Perkelti asmenys iš trečiųjų šalių valstybių narių (projektas Atrask save Lietuvoje ) Šaltinis. Vilniaus arkivyskupijos Carito duomenys Vilniaus arkivyskupijos Carito užsieniečių integracijos programa Vilniaus arkivyskupijos Caritas, įgyvendindamas užsieniečių integracijos programą, nuo 2000 m. teikia paslaugas: prieglobsčio prašytojams; prieglobstį gavusiems užsieniečiams; trečiųjų šalių piliečiams. Pagrindinis programos tikslas sėkminga prieglobsčio prašytojų, prieglobstį gavusių užsieniečių, trečiųjų šalių piliečių integracija Lietuvoje. Ypatingas dėmesys skiriamas edukacijai

82 82 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 kalbų mokymui, pažinimui, susitikimams su bendruomenėmis. Pagal programą veikia 2 dienos centrai Kultūrų įkalnė Pabradėje ir Kultūrų namai Vilniuje. Kultūrų įkalnė Pabradėje veiklą pradėjo 2008 m. Centras įsikūręs parapijos namuose, netoli Užsieniečių registracijos centro. Pagrindinis šio centro tikslas padėti prieglobsčio prašytojams integruotis į bendruomenę nuo pirmųjų atvykimo į Lietuvą dienų. Per dieną centre vidutiniškai apsilanko iki 50 prieglobsčio prašytojų. Paslaugos teikiamos kartu su partneriais: Užsieniečių registracijos centru, Lietuvos Raudonuoju Kryžiumi, Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Centras Kultūrų įkalnė : teikia teisines, psichologines ir socialines konsultacijas; organizuoja vaikų užimtumą, edukacinius užsiėmimus; rengia lietuvių kalbos kursus; rengia moterų kultūrines ir rankdarbių popietes; teikia medicinos ir humanitarinę pagalbą; sudaro galimybę naudotis kompiuteriu, internetu, biblioteka; sudaro galimybę prieglobsčio prašytojams susitikti su bendruomenės nariais, kartu dalyvauti renginiuose bei miestelio šventėse. Bendruomeninis integracijos centras Kultūrų namai įkurtas 2016 m. Vilniuje, kartu su partneriais jėzuitais ir Vilniaus miesto savivaldybe. Centras Kultūrų namai : teikia socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą; organizuoja vaikų užimtumą, renginius, susitikimus su bendruomenėmis; organizuoja lietuvių, anglų, vokiečių kalbų kursus, supažindina su lietuvių kultūra; teikia pagalbą surandant būstą, darbą, taip pat pagalbą įtraukiant vaikus ir suaugusiuosius į švietimo ir sveikatos sistemą; teikia humanitarinę pagalbą. Šaltinis. Vilniaus arkivyskupijos Carito informacija Užsieniečių, dalyvavusių Lietuvos Raudonojo Kryžiaus užsieniečių integracijos programoje m., skaičius pagal jų pilietybę Užsieniečių pilietybė Afganistano Armėnijos Baltarusijos Eritrėjos Irako Kirgizijos Nigerijos Rusijos Federacijos Sirijos Šri Lankos Tadžikistano Ukrainos Be pilietybės Iš viso Šaltinis. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus duomenys.

83 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Užsieniečių, dalyvavusių Lietuvos Raudonojo Kryžiaus integracijos programoje, pasiskirstymas pagal programos priemonių rūšis 2018 m. Iš viso Suaugę užsieniečiai Dirbo Mokėsi lietuvių kalbos Įgijo profesiją pagal įvairias programas Iš viso Auginami namuose Vaikai Lankė ikimokyklinio ugdymo įstaigas Lankė bendrojo lavinimo mokyklas I. Užsieniečiai, gavę prieglobstį Lietuvos Respublikoje II. Perkelti asmenys iš Ukrainos III. Perkelti asmenys iš ES valstybių narių (projektas Lietuva kitataučių užuovėja ) (Eritrėjos 16, Sirijos 43) Šaltinis. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus duomenys Lietuvos Raudonojo Kryžiaus užsieniečių integracijos programa Užsieniečių integracija Lietuvoje viena svarbiausių Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Pabėgėlių ir migrantų programos veiklos sričių. Lietuvoje veikia du Lietuvos Raudonojo Kryžiaus užsieniečių integracijos centrai, finansuojami Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis. Pabėgėlių ir migrantų centras InLT Kaune veikia jau penkiolika metų, Infocentras migrantams Klaipėdoje 7 metus. Centrų vykdoma veikla: informavimas aktualiais klausimais; lietuvių kalbos mokymo organizavimas; pilietinis ugdymas; teisinių ir psichologinių konsultacijų teikimas; profesinio orientavimo ir asmeninių kompetencijų ugdymas; renginių su miesto bendruomene organizavimas. Infocentre migrantams organizuojami Konstitucijos pagrindų mokymai. Centre InLT prieglobstį gavusiems užsieniečiams teikiama papildoma finansinė parama maisto produktams, medikamentams ir sveikatos priežiūros paslaugoms aisiais Centre InLT apsilankė 190, Infocentre migrantams 104 nauji lankytojai. Nuo 2016-ųjų metų vidurio, centrams po pertraukos vėl atvėrus duris, Centras InLT paslaugas suteikė 523, Infocentras migrantams 459 užsieniečiams. Lietuvos Raudonasis Kryžius taip pat vykdo užsieniečių integraciją savivaldybėse. Valstybės parama integracijai teikiama Lietuvoje prieglobstį gavusiems užsieniečiams, į Lietuvą perkeltiems asmenims iš Italijos, Graikijos ar Turkijos ir lietuvių kilmės Ukrainos piliečiams, perkeltiems iš okupuotų teritorijų m. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus kuruojami užsieniečiai gyveno Kaune, Jonavoje, Rukloje, Kaišiadoryse, Vilniuje, Palangoje, Radviliškyje, Naujojoje Akmenėje. Lietuvos Raudonasis Kryžius kuruojamiems užsieniečiams teikia tokias paslaugas: padeda susirasti būstą; padeda susirasti darbą; organizuoja lietuvių kalbos mokymus; konsultuoja aktualiais klausimais;

84 84 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 organizuoja ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą ikimokyklinėje įstaigoje, registruoja mokyklinio amžiaus vaikus į mokyklas; registruoja sveikatos priežiūros įstaigose; palydi į savivaldybės įstaigas Klaipėdos miesto socialinės paramos centro užsieniečių integracijos programa Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras (toliau Centras) nuo 2002 m. bendradarbiauja su Pabėgėlių priėmimo centru ir padeda prieglobsčio gavėjams ir į Lietuvą perkeltiems asmenims integruotis Klaipėdos mieste. Integracijos programa vykdoma pagal Klaipėdos miesto tarybos nustatytą 20 asmenų kvotą ir pagal su Pabėgėlių priėmimo centru pasirašytas bendradarbiavimo ir jungtinės veiklos sutartis dėl projektų Lietuva kitataučių užuovėja ir,,atrask save Lietuvoje įgyvendinimo m. integracijoje dalyvavo 6 iš Ukrainos Krymo Autonominės Respublikos perkelti asmenys. Perkeltiems asmenims teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, lydėjimo, transporto organizavimo, aprūpinimo daiktais ir sociokultūrinės paslaugos Klaipėdos socialinės paramos centre suteiktos bendrosios socialinės paslaugos 2018 m. (kartai) Paslaugų rūšys 2018 m. Informavimo 102/284 Konsultavimo 221 Tarpininkavimo ir atstovavimo 210 Transporto organizavimo 32 Sociokultūrinės 7 Lydėjimo 82 Aprūpinimo rūbais, avalyne, kitais daiktais ir maistu 46 Iš viso: 984 Šaltinis. Klaipėdos miesto socialinės paramos centro duomenys.

85 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS UŽSIENIEČIŲ KONTROLĖ Užsieniečių neįleidimas į Lietuvos Respubliką Užsieniečių, kuriems neleista įvažiuoti į Lietuvos Respubliką, skaičius pagal pilietybę Užsieniečių, kuriems 2018 m. neleista įvažiuoti į Lietuvos Respubliką, skaičius pagal Šengeno sienų kodekse nurodytas priežastis Užsieniečių sulaikymas Lietuvos Respublikoje Užsieniečių, kurie 2018 m. buvo sulaikyti už neteisėtą atvykimą į Lietuvos Respubliką ir (ar) neteisėtą buvimą valstybės teritorijoje arba kuriems buvo paskirta alternatyvi sulaikymui priemonė, skaičius pagal užsieniečio kilmės valstybę Užsieniečių, kurie už neteisėtą atvykimą į Lietuvos Respubliką ir (ar) neteisėtą buvimą valstybės teritorijoje m. buvo sulaikyti ilgiau nei 48 valandoms, skaičius Užsieniečių, kurie buvo apgyvendinti Užsieniečių registracijos centre, skaičius pagal užsieniečio kilmės valstybę Užsieniečių administraciniai nusižengimai Užsieniečių, kuriems buvo surašyti administracinių nusižengimų protokolai pagal ANK 538 straipsnį (užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, buvimo ar gyvenimo Lietuvos Respublikoje, vykimo per Lietuvos Respubliką tranzitu ir išvykimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos pažeidimas), skaičius pagal pilietybę Surašytų administracinių nusižengimų protokolų dėl ANK straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų skaičius pagal padarytus pažeidimus Užsieniečių įpareigojimas išvykti, grąžinimas ir išsiuntimas Užsieniečių, kurie buvo įpareigoti išvykti iš Lietuvos Respublikos m., skaičius pagal pilietybę Užsieniečių, kuriems m. buvo priimtas sprendimas grąžinti juos į užsienio valstybę, skaičius pagal pilietybę Užsieniečių, kurie buvo išsiųsti iš Lietuvos Respublikos m., skaičius pagal pilietybę

86 86 MIGRACIJOS METRAŠTIS Užsieniečių neįleidimas į Lietuvos Respubliką Užsieniečių, kuriems neleista įvažiuoti į Lietuvos Respubliką, skaičius pagal pilietybę Pilietybė Europos valstybių, tarp jų: Baltarusijos Gruzijos Rusijos Ukrainos Šiaurės Amerikos valstybių Centrinės ir Pietų Amerikos valstybių Afrikos valstybių Azijos valstybių Australijos ir Okeanijos valstybių Be pilietybės Nežinoma Iš viso Šaltinis. Valstybės sienos apsaugos tarnybos 2014 m. duomenys, Užsieniečių registro m. duomenys. Užsieniečių, kuriems neleista įvažiuoti į Lietuvos Respubliką, skaičius Užsieniečių, kuriems 2018 m. neleista įvažiuoti į Lietuvos Respubliką, skaičius pagal pilietybę % 7% 37% Baltarusijos Gruzijos Rusijos Ukrainos 39% 5% Kiti Užsieniečių, kuriems 2018 m. neleista įvažiuoti į Lietuvos Respubliką, skaičius pagal Šengeno sienų kodekse nurodytas priežastis Neįleidimo priežastis Užsieniečių skaičius A) neturi galiojančio (-ių) kelionės dokumento (-ų) 10 B) turi netikrą / suklastotą / padirbtą kelionės dokumentą 23 C) neturi galiojančios vizos ar leidimo gyventi D) turi netikrą / suklastotą / padirbtą vizą ar leidimą gyventi 51 E) neturi atitinkamų dokumentų, pateisinančių buvimo tikslą ir sąlygas F) ES valstybių narių teritorijoje jau yra išbuvęs tris mėnesius per 6 mėn. laikotarpį 213 G) neturi pakankamai pragyvenimo lėšų buvimo laikotarpiui ir būdui arba lėšų grįžti į kilmės 243 arba tranzito šalį H) yra asmuo, dėl kurio įspėjimas atsisakyti leisti atvykti įtrauktas į SIS arba į nacionalinį 328 registrą I) yra laikomas keliančiu grėsmę vienos ar kelių ES valstybių narių viešajai tvarkai, vidaus saugumui, visuomenės sveikatai arba tarptautiniams santykiams Iš viso Šaltinis. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenys.

87 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Užsieniečių sulaikymas Lietuvos Respublikoje Užsieniečių, kurie 2018 m. buvo sulaikyti už neteisėtą atvykimą į Lietuvos Respubliką ir (ar) neteisėtą buvimą valstybės teritorijoje arba kuriems buvo paskirta alternatyvi sulaikymui priemonė, skaičius pagal užsieniečio kilmės valstybę Užsieniečio kilmės valstybė Sulaikyta tik 48 valandoms Paskirta alternatyvi sulaikymui priemonė, išskyrus apgyvendinimą Užsieniečių registracijos centre netaikant judėjimo laisvės apribojimų Sulaikyta ilgiau kaip 48 valandoms Apgyvendintų Užsieniečių registracijos centre netaikant judėjimo laisvės apribojimų Europos valstybių, tarp jų: Baltarusijos Gruzijos Rusijos Azijos valstybių Vietnamo Afrikos valstybių Centrinės ir Pietų Amerikos valstybių Be pilietybės Nenustatyta Iš viso Šaltinis: Užsieniečių registro duomenys Užsieniečių, kurie už neteisėtą atvykimą į Lietuvos Respubliką ir (ar) neteisėtą buvimą valstybės teritorijoje m. buvo sulaikyti ilgiau nei 48 valandoms, skaičius Užsieniečio kilmės valstybė Europos valstybių, tarp jų: Baltarusijos Gruzijos Rusijos Šiaurės Amerikos valstybių Centrinės ir Pietų Amerikos valstybių Afrikos valstybių Azijos valstybių Be pilietybės Nenustatyta Iš viso Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys. Užsieniečių, kurie už neteisėtą atvykimą į Lietuvos Respubliką ir (ar) neteisėtą buvimą valstybės teritorijoje m. buvo sulaikyti ilgiau nei 48 valandoms, skaičius

88 88 MIGRACIJOS METRAŠTIS Užsieniečių, kurie buvo apgyvendinti Užsieniečių registracijos centre, skaičius pagal užsieniečio kilmės valstybę Kilmės Kilmės valstybė valstybė Afganistanas Libanas Albanija Libija Alžyras Moldova Armėnija Nepalas Azerbaidžanas Nigerija Baltarusija Pakistanas Bangladešas Rusija Beninas Rumunija Egiptas Sirija Estija Šri Lanka Gruzija Šveicarija Indija Tadžikistanas Irakas Togas Iranas Tunisas JAV Turkija Kamerūnas Ukraina Kazachstanas Uzbekistanas Kirgizija Vietnamas Kongas Vokietija Kosovas Be pilietybės Kuba Nežinoma Latvija Iš viso Šaltinis. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenys. Užsieniečių, kurie 2018 m. buvo apgyvendinti Užsieniečių registracijos centre, skaičius pagal užsieniečio kilmės valstybę Vietnamas 30% 30% Tadžikistanas Rusija Baltarusija Azerbaidžanas 4% 5% 6% 7% 18% Irakas Kitos Apgyvendinti Užsieniečių registracijos centre m

89 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Užsieniečių administraciniai nusižengimai Užsieniečių, kuriems buvo surašyti administracinių nusižengimų protokolai pagal ANK 538 straipsnį (Užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, buvimo ar gyvenimo Lietuvos Respublikoje, vykimo per Lietuvos Respubliką tranzitu ir išvykimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos pažeidimas), skaičius pagal pilietybę Pilietybė Europos valstybių, tarp jų: Baltarusijos Latvijos Rusijos Ukrainos Šiaurės Amerikos valstybių, tarp jų: JAV Centrinės ir Pietų Amerikos valstybių Australijos ir Okeanijos valstybių Afrikos valstybių Azijos valstybių, tarp jų: Indijos Izraelio Kazachstano Kinijos Kirgizijos Tadžikistano Uzbekistano Be pilietybės Iš viso Šaltinis. Migracijos padalinių ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos m duomenys, Administracinių nusižengimų registro m. duomenys Surašytų administracinių nusižengimų protokolų dėl ANK straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų skaičius pagal padarytus pažeidimus Administracinis teisės pažeidimas ATPK 206 straipsnis/ank (Užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, buvimo ar gyvenimo Lietuvos Respublikoje, vykimo per Lietuvos Respubliką tranzitu ir išvykimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos pažeidimas) ATPK straipsnis/ank (Gyvenamojo ploto suteikimas užsieniečiams, neturintiems paso ar jį atitinkančio kito kelionės dokumento, teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančio dokumento) ATPK straipsnis/ank (Sąlygų užsiimti kita, negu atliekama pagal darbo sutartį, veikla sudarymas užsieniečiams, neturintiems leidimo užsiimti tokia veikla, kai leidimą būtina turėti, ir užsieniečio teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančio dokumento) ATPK straipsnis/ank (Melagingų duomenų pateikimas kvietimams užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką patvirtinti arba pagalba kitu neteisėtu būdu užsieniečiui gauti teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą) ATPK straipsnis/ank (Nepranešimas apie pasikeitusius užsieniečio duomenis) Iš viso Šaltinis. Migracijos padalinių ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos m. duomenys, Administracinių nusižengimų registro m. duomenys.

90 90 MIGRACIJOS METRAŠTIS Užsieniečių įpareigojimas išvykti, grąžinimas ir išsiuntimas Užsieniečių, kurie buvo įpareigoti išvykti iš Lietuvos Respublikos m., skaičius pagal pilietybę Pilietybė Europos valstybių Centrinės ir Pietų Amerikos valstybių Afrikos valstybių Azijos valstybių Nežinoma Iš viso Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys Užsieniečių, kuriems m. buvo priimtas sprendimas grąžinti juos į užsienio valstybę, skaičius pagal pilietybę Pilietybė Europos valstybių, tarp jų: Baltarusijos Rusijos Ukrainos Šiaurės Amerikos valstybių Centrinės ir Pietų Amerikos valstybių Afrikos valstybių Azijos valstybių, tarp jų: Kazachstano Kirgizijos Tadžikistano Australijos ir Okeanijos valstybių Be pilietybės Nenustatyta Iš viso Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys Užsieniečių, kurie buvo išsiųsti iš Lietuvos Respublikos m., skaičius pagal pilietybę Pilietybė Europos valstybių, tarp jų: Baltarusijos Gruzijos Rusijos Ukrainos Šiaurės Amerikos valstybių Centrinės ir Pietų Amerikos valstybių Afrikos valstybių Azijos valstybių Be pilietybės Iš viso Šaltinis. Užsieniečių registro duomenys.

91 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS 91 Užsieniečių įpareigojimas išvykti, grąžinimas ir išsiuntimas Grąžinti Išsiųsti Įpareigoti išvykti

92 92 MIGRACIJOS METRAŠTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas m. pagal jos įgijimo pagrindus Asmenų, kuriems Lietuvos Respublikos pilietybė suteikta natūralizacijos tvarka, skaičius Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo užsieniečiui natūralizacijos tvarka schema Asmenų, kuriems Lietuvos Respublikos pilietybė suteikta supaprastinta tvarka, skaičius Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo užsieniečiui supaprastinta tvarka schema Asmenų, kuriems grąžinta Lietuvos Respublikos pilietybė, skaičius pagal grąžinimo pagrindus Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo užsieniečiui pagal Pilietybės įstatymo 21 straipsnio 2 ir 3 dalis schema Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo užsieniečiui pagal Pilietybės įstatymo 21 straipsnio 4 dalį schema Asmenų priesaikos Lietuvos Respublikai priėmimas Asmenų priesaikos Lietuvos Respublikai Vidaus reikalų ministerijoje priėmimo schema Asmenų priesaikos Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje priėmimo schema Asmenų, prisiekusių Lietuvos Respublikai m., skaičius Asmenų, prisiekusių Lietuvos Respublikai, pagal turėtas pilietybes skaičius m Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimas Asmenų, atkūrusių Lietuvos Respublikos pilietybę m., skaičius Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo schema Lietuvos Respublikos pilietybės netekimas ir atsisakymas Asmenų, netekusių Lietuvos Respublikos pilietybės, skaičius Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo asmeniui įgijus kitos valstybės pilietybę schema Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo schema Asmenų, netekusių Lietuvos Respublikos pilietybės m., pagal įgytas kitos valstybes pilietybes skaičius Teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimas Išduotų teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių pažymėjimų skaičius pagal užsieniečio pilietybę Išduotų lietuvių kilmę patvirtinančių pažymėjimų skaičius pagal užsieniečio pilietybę Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę ir lietuvių kilmę patvirtinančių pažymėjimų išdavimas

93 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas m. pagal jos įgijimo pagrindus Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo pagrindai Gimstant Atkūrimo tvarka Supaprastinta tvarka Natūralizacijos tvarka Išimties tvarka Grąžinimo tvarka Pilietybės turėjimo fakto konstatavimo tvarka Vaikai, įgiję Lietuvos Respublikos pilietybę juos įvaikinus arba pasikeitus tėvų pilietybei Iš viso m. įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę gimdami m. Į g i j o l i e t u v o s r e s p u b l i ko s p i l i e t y b ę a t k ū r i m o t v a r ka

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN

PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN 2351-6763 2 TURINYS PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 3 PRIEGLOBSČIO SUTEIKIMO PROCEDŪROS SCHEMA 4 PRIEGLOBSČIO PRAŠYMAI 5 SPRENDIMAI 9 DUBLINO

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Imigracija ir Darbo migracija ES ir Lietuvoje Audra Sipavičienė TMO, EMN Migracijos svarba pasaulyje 2,9% 2,8% 2,8% 2,9% 3,2% 3,3% 3,4% 3,5% Iš kurių 75+ milijonai arba maždaug 1/3 yra Europoje 153 mln

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas DOCUMENT NO 1. LAW ON LEGAL STATUS OF ALIENS Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 73-2539 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DöL UŽSIENIEČIŲ TEISINöS PADöTIES 2004 m. balandžio

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

Forma_1-VP_0912_2009

Forma_1-VP_0912_2009 1 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymo 1K-407 redakcija) Valstybin mokesčių

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Biomasės energetikos plėtra Lietuvoje Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA Prezidentas Virginijus Ramanauskas Asociacija LITBIOMA Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA įsteigta

Detaliau

v.10.0 APIBRĖŽIMAI Domeno vardo registracijos tvarka Šioje Tvarkoje vartojami terminai yra apibrėžti Nuostatose ir Sąlygose ir (arba) Ginčų sprendimo

v.10.0 APIBRĖŽIMAI Domeno vardo registracijos tvarka Šioje Tvarkoje vartojami terminai yra apibrėžti Nuostatose ir Sąlygose ir (arba) Ginčų sprendimo APIBRĖŽIMAI Domeno vardo registracijos tvarka Šioje Tvarkoje vartojami terminai yra apibrėžti Nuostatose ir Sąlygose ir (arba) Ginčų sprendimo taisyklėse. DALYKAS IR APIMTIS Šia Registracijos tvarka nustatomos

Detaliau

Ramunas Grusas 01

Ramunas Grusas 01 2016 m. kovo 5 d. Šiauliai KONFERENCIJA VEIKLA / 2015 DAVIS CUP FED CUP JAUNIMO OLIMPINIS FESTIVALIS EUROPOS IR PASAULIO ČEMPIONATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS ČEMPIONATAS TARPTAUTINIAI TURNYRAI REITINGINIAI

Detaliau

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo 07 08 metų APYSKAITA 8 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS S P R E N D I M A S DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Detaliau

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019 LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa 032819_EU_li 2019 4LIFE Europa Mūsų istorija Europoje Pagrindinį biurą Ispanijoje 4Life atidarė 2007 metais Barselonoje. Vėliau atidarėme dar du biurus Romoje ir Hamburge.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

PREFERENCINĖ KILMĖ

PREFERENCINĖ KILMĖ PREKIŲ KILMĖ IR MUITŲ SĄJUNGOS I. LENGVATINĖ (PREFERENCINĖ) KILMĖ Lengvatiniai (preferenciniai) importo muitai taikomi pagal Europos Sąjungos (toliau ES) vardu sudarytus lengvatinės (preferencinės) prekybos

Detaliau

MULTIPLE

MULTIPLE DARBUOTOJŲ MIGRANTŲ SOCIALINĖS APSAUGOS ADMINISTRACINĖ KOMISIJA Žr. nurodymus 4 psl. ( 1 ) PAŽYMA DĖL ŠEIMOS SUDĖTIES SIEKIANT SKIRTI IŠMOKAS ŠEIMAI Regl. 1408/71: 73 str.; 74 str.; 77 str.; 78 str. Regl.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. lapkričio 26 d. Klausimai ir atsakymai. ES ir JK piliečių teisės, išdėstytos 2018 m. lapkričio 14 d.

EUROPOS KOMISIJA INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. lapkričio 26 d. Klausimai ir atsakymai. ES ir JK piliečių teisės, išdėstytos 2018 m. lapkričio 14 d. EUROPOS KOMISIJA INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. lapkričio 26 d. Klausimai ir atsakymai. ES ir JK piliečių teisės, išdėstytos 2018 m. lapkričio 14 d. paskelbtame susitarime dėl išstojimo Šiame dokumente

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 167/1 I (Aktai, kuriuos skelbti privaloma) EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 895/2006/

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 167/1 I (Aktai, kuriuos skelbti privaloma) EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 895/2006/ 2006 6 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 167/1 I (Aktai, kuriuos skelbti privaloma) EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 895/2006/EB 2006 m. birželio 14 d. nustatantis supaprastintą asmenų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

KONVENCIJA DĖL ASMENŲ BE PILIETYBĖS STATUSO

KONVENCIJA DĖL ASMENŲ BE PILIETYBĖS STATUSO KONVENCIJA DĖL ASMENŲ BE PILIETYBĖS STATUSO Priimta 1954 m. rugsėjo 28 d. įgaliotųjų atstovų Konferencijos, sušauktos pagal Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos 1954 m. balandžio 26 d. 526 A(XVII)

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 04 24 COM(2014) 240 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1921/2006 dėl

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris Tikslinės rinkos, apžvalga, planai Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Ieva Druktenė Lietuvos turizmo statistika 2 mln. užsienio turistų 2,6 mln. vietinių turistų (2012 m.) 1 vieta

Detaliau

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Santrauka 27 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Teisinis pranešimas Šį Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) leidinį gina autorių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Projekto lyginamasis variantas

Projekto lyginamasis variantas 1. PMĮ 5 straipsnio 7-10 dalys ir jų apibendrinti paaiškinimai (komentarai) 7. Lietuvos vieneto, nuolatinių buveinių pagal šio straipsnio 9 dalyje nustatytą formulę apskaičiuota apmokestinamojo pelno iš

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

(Microsoft Word - Aur\353s.doc)

(Microsoft Word - Aur\353s.doc) DĖL GAUTOS INFORMACIJOS APIE ASMENS DUOMENŲ, TVARKOMŲ BANKUOSE IR KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE BEI FINANSŲ ĮMONĖSE, TEIKIMĄ KREDITŲ BIURAMS APIBENDRINIMO Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 2009 m. sausio

Detaliau

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilniu

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilniu LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO 2017 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilnius 2017 2 TURINYS I. LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 priedas 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS Ekonomiškai efektyvių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagal Vilniaus TLK savivaldybes 2017 m. analizė www.vilniaustlk.lt Ekonomiškai efektyvios asmens sveikatos priežiūros paslaugos Ambulatorinės

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Mielas (-a) Kliente, dėkojame, kad pasirinkote skaitmeninę TEO televiziją. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr. 82-3254; 2010, Nr. 123-6260) 36 straipsnio 2 dalimi bei 2011 m. kovo

Detaliau

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE Sudaryta 1996

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

2008 M

2008 M LIETUVOS RESPULIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMU NR. V-554 PATVIRTINTŲ STEBIMŲ LIETUVOS MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ GRAFIKAS 2015 METAI Apskritis Rajonas Maudykla Paviršinio

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

Commission's Action Plan on Skills and Mobility

Commission's Action Plan on Skills and Mobility Turinys ĮVADAS 5 1. Kodėl mums reikia šio vadovo? 5 2. Taisyklės glaustai 5 I DALIS. DARBUOTOJŲ KOMANDIRAVIMAS 7 1. Kuri socialinės apsaugos sistema taikoma darbuotojams, laikinai komandiruotiems į kitą

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

st16572.lt10.doc

st16572.lt10.doc EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA 16572/10 (OR. en) PRANEŠIMAS SPAUDAI 3047-as Tarybos posėdis Bendrieji reikalai Briuselis, PRESSE 306 PR CO 37 Pirmininkas Steven Vanackere Belgijos Ministro Pirmininko pavaduotojas

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS 2013 m. kovo 7 d. VILNIUS 1 Bendras kirtimo tūris valstybiniuose miškuose 2013m. 3.76 mln. m³. iš jo pagrindinio naudojimo 2.63 mln. m³; iš jo tarpinio naudojimo

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

Projektas PRIEGLOBSTĮ GAVUSIŲ UŽSIENIEČIŲ INTEGRACIJOS POLITIKOS STRATEGINIS DOKUMENTAS ( ) pagal Prieglobsčio, migracijos ir inte

Projektas PRIEGLOBSTĮ GAVUSIŲ UŽSIENIEČIŲ INTEGRACIJOS POLITIKOS STRATEGINIS DOKUMENTAS ( ) pagal Prieglobsčio, migracijos ir inte Projektas PRIEGLOBSTĮ GAVUSIŲ UŽSIENIEČIŲ INTEGRACIJOS POLITIKOS STRATEGINIS DOKUMENTAS (2016 04 04 2016 09 30) pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinę programą

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau