2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA"

Transkriptas

1 VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas Bendrųjų stebėsenos rodiklių vertinimas Specialiųjų stebėsenos rodiklių vertinimas Bendrojo kokybės rodiklio vertinimas... 8 Lentelių sąrašas Lentelė m. galimai klaidingų aktyviojo gydymo atvejų ir įstaigos patikslintų aktyviojo gydymo atvejų dalis proc Lentelė m. bendrųjų stebėsenos rodiklių vertinimo ataskaita Lentelė m. specialiųjų stebėsenos rodiklių vertinimo ataskaita Lentelė m. bendrojo kokybės rodiklio (BKR) vertinimo ataskaita Įvadas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau VLK) Klinikinio kodavimo skyriaus specialistai ir Teritorinių ligonių kasų specialistai vykdo duomenų apie stacionare teikiamas aktyviojo gydymo paslaugas stebėseną vadovaudamiesi VLK direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1K-357 DĖL STACIONARE TEIKIAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ STEBĖSENOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (toliau Įsakymas). Stebėsenos objektas asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau įstaigų) aktyviojo gydymo atvejų (toliau atvejų) duomenys, nurodyti formoje Nr. 066/a-LK Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo. Duomenys kaupiami privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje Sveidra (toliau Sveidra ) stacionarinių paslaugų apskaitos posistemyje (SPAP). Duomenų stebėsenos paskirtis gerinti įstaigų statistikos ir atsiskaitymo tikslais įvedamų duomenų apie aktyvųjį gydymą kokybę, įvertinti ir palyginti skirtingų laikotarpių įstaigų klinikinio kodavimo duomenis, šias paslaugas teikiančias įstaigas, užkirsti kelią neteisingų duomenų pateikimui ir gauti išsamią informaciją apie gyventojams teikiamas minėtas paslaugas.

2 2 Stebėsenos vykdymo metu grąžinti įstaigoms tikslinti atvejai, kurių duomenys gali būti klaidingi (toliau klaidingi atvejai). Klaidos: 1. duomenys atitiko patvirtintų specialiųjų (kritinių ir įspėjamųjų) klinikinio kodavimo stebėsenos rodiklių kriterijus; 2. duomenys neatitiko bendrųjų ir (arba) specialiųjų kodavimo standartų; 3. duomenys teikti neatsižvelgiant į Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo Sisteminis ligų sąrašas (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) ir (ar) Australijos medicininių intervencijų klasifikacijos (toliau ACHI) instrukcines nuorodas; 4. duomenys teikti neatsižvelgiant į asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų PSDF biudžeto lėšomis, teikimą reglamentuojančius teisės aktus. Pagal IS SVEIDRA SPAP 2017 m. kovo 16 d. duomenis VLK Klinikinio kodavimo skyriaus ir TLK specialistai vykdydami stebėseną iš SPAP 2016 metais registruotų atvejų atrinko atvejus, kurių duomenys buvo klaidingi. 1-oje Lentelė 1 matome, kad daugiausia tokių atvejų pateikia šios įstaigos: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikos, VšĮ Klaipėdos universitetinė ir VšĮ Klaipėdos Jūrininkų (iš respublikos lygmens įstaigų); Viešoji įstaiga Radviliškio, VšĮ Tauragės ir VšĮ Ukmergės (iš regiono lygmens įstaigų); VšĮ "Lazdijų ", VšĮ Širvintų, Švenčionių rajono, Viešoji įstaiga Visagino ir Šakių (iš rajono lygmens įstaigų); UAB "Grožio chirurgija", UAB "Grožio terapijos ir chirurgijos klinika" ir UAB "Northway chirurgijos centras" (iš privačių įstaigų); VšĮ "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA" (iš poliklinikų, teikiančių dienos chirurgijos paslaugas). Gydymo įstaigos per tam tikrą nustatytą laiką turi peržiūrėti grąžintų atvejų klaidingus duomenis ir juos patikslinti. Iš viso buvo patikslinta 91 proc. tokių atvejų (iš jų 3,6 proc. atvejų, kai įstaigų specialistai rekomendaciją tikslinti atmetė), 9 proc. atvejų klaidingi duomenys liko nepatikslinti. Daugiausia jų nepatikslino šios gydymo įstaigos: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikos, Viešoji įstaiga Visagino, UAB "Grožio chirurgija", UAB "Grožio terapijos ir chirurgijos klinika" ir AB "Ortopedijos technika", kurios atitinkamai patikslino tik 66 proc., 73 proc., 54 proc., 60 proc. ir 43 proc. visų joms grąžintų klaidingų atvejų. Mažiausia klaidingų atvejų 2016 metais pateikė šios įstaigos: Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno iš visų respublikos lygmens įstaigų; Viešoji įstaiga Jonavos iš visų regiono lygmens įstaigų; VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus, Viešoji įstaiga Pakruojo iš visų rajono lygmens įstaigų; UAB "SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS" iš visų privačių įstaigų; VšĮ Antakalnio poliklinika visų poliklinikų teikiančių dienos chirurgijos paslaugas.

3 3 Lentelė m. galimai klaidingų aktyviojo gydymo atvejų ir įstaigos patikslintų aktyviojo gydymo atvejų dalis proc. lygmuo ID Klaidingų atvejų Klaidingų atvejų dalis (proc.) nuo visų aktyviojo gydymo atvejų patikslintų / nepatikslintų (atmesta rekomendacija) atvejų dalis (proc.) iš viso: kai rekomendaciją tikslinti įstaiga atmetė Respublikos lygmens Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikos ,5% 66% 0,2% VšĮ Klaipėdos universitetinė ,3% 100% 0,4% VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ,1% 100% 0,1% Všį Respublikinė Klaipėdos ,5% 100% 1,9% VšĮ Kauno klinikinė ,9% 100% 2,2% VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ,7% 100% 0,1% VšĮ RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ ,6% 100% 50,3% Nacionalinis vėžio institutas ,4% 97% 41,6% VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ,1% 100% 2,0% VšĮ Respublikinė Panevėžio ,7% 93% 4,6% Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ,2% 100% 38,3% VšĮ "VILNIAUS GIMDYMO NAMAI" ,8% 100% 0,9% VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA ,5% 99% 1,1% VšĮ Vilniaus universiteto s Santariškių klinikos ,0% 100% 3,8% VšĮ Rokiškio psichiatrijos ,0% 100% 0,0% Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ,4% 100% 1,7% VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras ,3% 100% 0,0% VšĮ Klaipėdos vaikų ,4% 100% 0,0% Respublikos lygmens Suma ,1% 88% 4,7% Regiono lygmens Viešoji įstaiga Radviliškio ,0% 100% 0,4% VšĮ Tauragės ,5% 100% 0,4%

4 4 lygmuo ID Klaidingų atvejų Klaidingų atvejų dalis (proc.) nuo visų aktyviojo gydymo atvejų patikslintų / nepatikslintų (atmesta rekomendacija) atvejų dalis (proc.) iš viso: kai rekomendaciją tikslinti įstaiga atmetė VšĮ Ukmergės ,2% 100% 0,2% VšĮ Šilutės ,3% 91% 0,7% VšĮ Regioninė Telšių ,1% 100% 1,0% Marijampolės ,9% 100% 1,1% Viešoji įstaiga Mažeikių ,8% 100% 0,0% Viešoji įstaiga Utenos ,8% 100% 0,0% Viešoji įstaiga Kėdainių ,3% 100% 0,6% VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ,2% 100% 0,6% Viešoji įstaiga Jonavos ,2% 100% 1,6% Regiono lygmens Suma ,6% 99% 0,6% Rajono lygmens VšĮ "Lazdijų " ,4% 85% 0,0% VšĮ Širvintų ,5% 100% 0,0% Švenčionių rajono ,6% 100% 0,0% Viešoji įstaiga Visagino ,4% 73% 0,7% Šakių ,0% 100% 0,0% VšĮ Elektrėnų ,6% 92% 0,0% VšĮ Jurbarko ,5% 86% 0,0% Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras ,5% 100% 0,0% VšĮ Druskininkų ,1% 100% 0,0% VšĮ Pasvalio ,8% 100% 0,0% VšĮ Varėnos ,2% 100% 0,0% Viešoji įstaiga Molėtų ,1% 100% 0,0% Vilkaviškio ,8% 100% 0,7% VšĮ Trakų ,7% 94% 0,0%

5 5 lygmuo ID Klaidingų atvejų Klaidingų atvejų dalis (proc.) nuo visų aktyviojo gydymo atvejų patikslintų / nepatikslintų (atmesta rekomendacija) atvejų dalis (proc.) iš viso: kai rekomendaciją tikslinti įstaiga atmetė VšĮ Ignalinos rajono ,6% 100% 0,0% VšĮ Rokiškio rajono ,5% 85% 0,0% Viešoji įstaiga Kaišiadorių ,4% 100% 0,0% Viešoji įstaiga Plungės rajono savivaldybės ,3% 100% 0,8% Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ,3% 100% 3,7% Viešoji įstaiga N.Akmenės ,2% 100% 0,0% VšĮ Šilalės rajono ,1% 100% 0,0% VšĮ Biržų ,1% 99% 0,0% VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ,0% 100% 0,6% Viešoji įstaiga Kelmės ,3% 100% 11,0% VšĮ Kupiškio ,1% 100% 0,0% Viešoji įstaiga Raseinių ,1% 100% 3,6% Viešoji įstaiga Prienų ,0% 100% 1,0% Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos ,9% 100% 3,7% Viešoji įstaiga Joniškio ,9% 100% 2,5% VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ,8% 100% 0,0% Zarasų rajono savivaldybės VĮ Zarasų ,4% 100% 0,0% Viešoji įstaiga Kuršėnų ,0% 100% 0,0% Kalvarijos ,4% 82% 0,0% VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ,4% 100% 0,8% Viešoji įstaiga Pakruojo ,0% 100% 0,0% Kazlų Rūdos ,3% 100% 0,0% Rajono lygmens Suma ,8% 95% 0,8% Privati UAB "Grožio chirurgija" ,7% 54% 0,0%

6 6 lygmuo ID Klaidingų atvejų Klaidingų atvejų dalis (proc.) nuo visų aktyviojo gydymo atvejų patikslintų / nepatikslintų (atmesta rekomendacija) atvejų dalis (proc.) iš viso: kai rekomendaciją tikslinti įstaiga atmetė UAB "Grožio terapijos ir chirurgijos klinika" ,1% 60% 0,0% UAB "Northway chirurgijos centras" ,8% 100% 0,2% UAB Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika ,0% 95% 32,9% UAB Estetinės chirurgijos centras ,2% 90% 0,0% UAB "Socialiniai ir sveikatos projektai" ,1% 97% 0,0% Uždaroji akcinė bendrovė "Bendrosios medicinos praktika" ,2% 100% 0,0% UAB Šiaulių chirurginės pagalbos centras ,3% 100% 0,0% AB "Ortopedijos technika" ,1% 43% 0,0% UAB "GK Klinika" ,0% 100% 0,0% UAB "Kardiolita" ,4% 100% 0,0% UAB "SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS" ,6% 58% 0,0% Privati Suma 997 8,6% 92% 7,2% Poliklinika VšĮ "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA" ,1% 100% 0,0% VšĮ CENTRO POLIKLINIKA ,7% 100% 0,0% VšĮ Antakalnio poliklinika ,3% 85% 0,0% Poliklinika Suma ,8% 99% 0,0% Bendroji suma ,2% 91% 3,6%

7 7 Be to buvo atlikta 2016 m. atvejų duomenų analizė pagal bendruosius ir specialiuosius stebėsenos rodiklius, patvirtintus VLK direktoriaus Įsakymu. Bendrųjų ir specialiųjų stebėsenos rodiklių reikšmės skaičiuojamos pagal aktyviojo gydymo etapų, kurių pabaigos data įeina į ataskaitinį laikotarpį (2016 m.), duomenis. Vartojamos sąvokos: Bendrieji stebėsenos rodikliai rodikliai, pagal kuriuos vertinama bendroji įstaigos klinikinio kodavimo praktika. Šie rodikliai taikomi visoms įstaigoms, stacionare teikiančioms aktyviojo gydymo paslaugas. Specialieji stebėsenos rodikliai rodikliai, parodantys klinikiniu požiūriu panašių atvejų kodavimo praktiką. Šie rodikliai taikomi tik tam tikras asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms. Bendrasis kokybės rodiklis (BKR) santykinis dydis (procentais), parodantis, kokią tam tikrų 2016 m. atvejų dalį (procentais) sudaro atvejai, kai pateikiami duomenys gali būti klaidingi. Šio rodiklio reikšmė skaičiuojama šalies ir įstaigos mastu pagal patvirtintus specialiuosius stebėsenos rodiklius: BKR = Visi klaidingi atvejai 100 proc. Visi imties atvejai 2. Bendrųjų stebėsenos rodiklių vertinimas Pagal bendrųjų aktyviojo gydymo paslaugų stebėsenos rodiklių vertinimo ataskaitos 2017 m. kovo 6 d. duomenis, vidutinis atvejo kainos koeficientas (angl. Casemix Index) 2016 m. yra 1,426. Palyginus su 2015 metų ataskaitos (2016 m. kovo 15 d. Nr. 7K-226) duomenimis (toliau 2015 m. duomenys), šis rodiklis sumažėjo 5 proc. Vidutinis atvejo kainos koeficientas skiriasi skirtingo lygmens se: respublikos lygmens 1,569, regiono 1,136, rajono lygmens 1,011, privačių ligoninių 1,426 (2016 m. duomenys). Sudėtingiausių atvejų dalis (giminingų diagnozių A grupių) nuo visų atvejų, skirstomų pagal sudėtingumą (be dienos chirurgijos), taip pat sumažėjo nuo 22 proc. iki beveik 19 proc., lyginant 2015 m. ir 2016 m. duomenis. Nors šalies mastu tiek vidutinis atvejo kainos koeficientas, tiek sudėtingiausių atvejų dalis nuo visų atvejų mažėja, yra įstaigų, kuriose stebimas šių rodiklių padidėjimas, pavyzdžiui: 2016 m. VšĮ Radviliškio s vidutinis atvejo kainos koeficientas padidėjo net 14 proc. lyginant su 2015 m. duomenis m. analizės duomenimis jis yra 1,532 ir gerokai viršija regiono lygmens ligoninių vidutinį atvejo kainos koeficientą, t. y. 1, m. VšĮ Elektrėnų je sudėtingiausių atvejų dalis nuo visų atvejų skirstomų pagal sudėtingumą (be dienos chirurgijos) padidėjo 13 proc. lyginant su 2015 m. duomenis m. analizės duomenimis sudėtingiausių atvejų buvo beveik 22 proc. ir gerokai viršija analizuojamų metų rajono lygmens ligoninių vidutinę sudėtingiausių atvejų dalį, t. y. 17 proc. Šios s vidutinis atvejo kainos koeficientas taip pat padidėjo ir viršija bendrą rajonų lygmens ligoninių vidutinį kainos koeficientą m. Švenčionių rajono je sudėtingiausių atvejų dalis nuo visų atvejų skirstomų pagal sudėtingumą (be dienos chirurgijos) padidėjo 12 proc. lyginant su 2015 m. duomenis m. analizės duomenimis sudėtingiausių atvejų buvo daugiau nei 21 proc. ir 4 proc. viršija rajono lygmens ligoninių vidurkį. Šios s vidutinis atvejo kainos koeficientas taip pat padidėjo lyginant 2015 m. ir 2016 m. duomenis. 3. Specialiųjų stebėsenos rodiklių vertinimas

8 m. buvo pakeistas įsakymas ir 35 specialiųjų stebėsenos rodiklių sąrašas buvo papildytas 32 naujais rodikliais. Nuo 2015 m. gruodžio 16 d. 12-os specialiųjų rodiklių reikšmių apskaičiavimas tapo neaktualus, nes Sveidra SPAP buvo įdiegtos tam tikros kontrolės funkcijos. Šioje ataskaitoje apskaičiuotos 55 specialiųjų rodiklių reikšmės, t. y. pagal kiekvieną specialųjį rodiklį apskaičiuojama klaidingų atvejų dalis proc. atitinkamoje imtyje (Lentelė 3). Klaidingų atvejų tai kiekvieną 2016 m. mėnesį grąžintų įstaigoms tikslinti klaidingų atvejų (be santykinių rodiklių) suma pagal kiekvieną rodiklį. Šių rodiklių imtis apskaičiuota 2017 m. kovo 6 d. iš Sveidroje esančių 2016 m. duomenų m. klaidingų atvejų dalis proc. pagal kiekvieną rodiklį sumažėjo lyginant su 2015 m. duomenis: didžiausias teigiamas pokytis stebimas koduojant navikų morfologiją (2015 m. buvo atrinkti klaidingi atvejai, o 2016 m. tik 6056, t. y. 76 proc. mažiau) ir traumų, apsinuodijimų bei tam tikrų padarinių išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastis (2015 m. buvo atrinkti klaidingi atvejai, o 2016 m. 5452, t. y. 66 proc. mažiau). Vertinant kitus specialiųjų rodiklių rezultatus 2016 m. nemažai klaidingų atvejų buvo grąžinti įstaigoms tikslinti dėl akušerijos bei širdies ir kraujagyslių ligų kodavimo, atitinkamai 2179 ir 2159 atvejai. 4. Bendrojo kokybės rodiklio vertinimas Šioje ataskaitoje BKR apskaičiuotas pagal 53 specialiuosius (kritinius ir įspėjamuosius, neįtraukti 2 santykiniai rodikliai) stebėsenos rodiklius kiekvienai įstaigai ir šalies mastu. Pagal 2016 m. duomenis BKR šalies mastu buvo 2,6 proc. Šio rodiklio vertė žymiai sumažėjo palyginus su 2015 m., kai šis rodiklis siekė 11 proc. (apskaičiuotas pagal 33 specialiųjų rodiklių reikšmes). 4-oje Lentelė 4pateikiami to paties lygmens įstaigų BKR rezultatai, surūšiuoti nuo blogiausio iki geriausio. BKR vertės skirtingo lygmens įstaigose buvo: respublikos lygmens 2,35 proc., regiono 2,8 proc., rajono lygmens 3,7 proc., privačių ligoninių 4,1 proc., poliklinikų 20,2 proc. Vertinant pateiktus duomenis galima konstatuoti, kad poliklinikos ir privačios įstaigos, teikdamos dienos chirurgijos paslaugas, mažiausiai įsigilinusios į kodavimo taisykles. Daugiausia klaidingų atvejų (didžiausia BKR vertė) Sveidra SPAP pateikė įstaigos: Respublikos lygmens: VšĮ Klaipėdos Jūrininkų (BKR 6,37 proc.), VšĮ Klaipėdos Universiteto (BKR 4,13 proc.) ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikos (BKR 4,07 proc.); Regiono lygmens: VšĮ Tauragės (BKR 4,76 proc.), VšĮ Ukmergės (BKR 4,01 proc.); Rajono lygmens: VšĮ Druskininkų (BKR 7,34 proc.), Šakių (BKR 7,31 proc.), VšĮ Jurbarko (BKR 6,91 proc.), VšĮ Širvintų (BKR 6,72 proc.), Viešoji įstaiga Visagino (BKR 6,50 proc.) ir VšĮ "Lazdijų " (BKR 6,00 proc.). Mažiausiai klaidingų atvejų (mažiausia BKR vertė) Sveidra SPAP pateikė įstaigos: Respublikos lygmens: Nacionalinis vėžio institutas (BKR 0,36 proc.), Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno (BKR 0,68 proc.), VšĮ Vilniaus universiteto s Santariškių klinikos (BKR 1,06 proc.); Regiono lygmens: VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos (BKR 1,07 proc.); Rajono lygmens: VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus (BKR 0,70 proc.), Viešoji įstaiga Joniškio (BKR 1,35 proc.), Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos (BKR 1,72 proc.). Ataskaitos priede pateikiami kiekvienos įstaigos duomenys pagal kiekvieną specialųjį rodiklį.

9 9 PRIDEDAMA: Lentelė Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį (112 puslapių).

10 10 Lentelė m. bendrųjų stebėsenos rodiklių vertinimo ataskaita lygmuo Respublikos lygmens ID Atvejų (be dienos chirurgijos) Vidutinis atvejo kainos koeficientas Atvejų, priskiriamų DRG*, kurių kodo paskutinis simbolis yra A, dalis (proc.) palyginti su bendru atvejų skaičiumi palyginti su visais atvejais, atitinkamoms DRG pagal savo sudėtingumą VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras ,749 0,1% 1,6% Atvejų, priskiriamų 801 DRG*, dalis (proc.), palyginti su visais atvejais, chirurginio pobūdžio DRG 0,8% VšĮ Rokiškio psichiatrijos ,353 0,6% 1,9% 0,4% VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ,122 15,0% 18,2% 0,5% VšĮ RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ ,010 7,3% 27,1% 0,1% VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ,796 16,2% 19,7% 0,1% VšĮ Vilniaus universiteto s Santariškių klinikos ,784 17,7% 23,5% 0,1% Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ,783 12,3% 16,3% Kauno klinikos 0,4% Nacionalinis vėžio institutas ,775 18,6% 21,8% 0,4% VšĮ Respublikinė Panevėžio ,618 18,6% 23,9% 0,3% Všį Respublikinė Klaipėdos ,543 12,0% 17,0% 0,2% Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ,410 11,9% 16,9% 0,6% Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ,387 9,8% 14,5% 0,0% VšĮ Klaipėdos universitetinė ,328 12,2% 15,8% 0,3% VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ,216 21,6% 27,0% VšĮ Kauno klinikinė ,130 12,0% 15,5% 0,0% VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO ,914 11,0% 44,7%

11 lygmuo 11 ID Atvejų (be dienos chirurgijos) Vidutinis atvejo kainos koeficientas Atvejų, priskiriamų DRG*, kurių kodo paskutinis simbolis yra A, dalis (proc.) palyginti su bendru atvejų skaičiumi palyginti su visais atvejais, atitinkamoms DRG pagal savo sudėtingumą Atvejų, priskiriamų 801 DRG*, dalis (proc.), palyginti su visais atvejais, chirurginio pobūdžio DRG KLINIKA VšĮ "VILNIAUS GIMDYMO NAMAI" ,897 6,2% 19,1% 0,2% VšĮ Klaipėdos vaikų ,823 11,6% 20,2% 0,0% Respublikos lygmens iš viso ,569 14,2% 19,4% 0,4% Regiono Viešoji įstaiga Radviliškio ,532 12,4% 14,7% 1,0% lygmens VšĮ Tauragės ,279 14,2% 19,9% 0,0% VšĮ Ukmergės ,264 20,5% 25,1% 0,0% Viešoji įstaiga Utenos ,194 15,0% 17,4% 0,3% VšĮ Regioninė Telšių ,145 11,3% 15,6% 0,0% Marijampolės ,106 11,1% 14,0% 0,3% VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ,103 14,5% 19,5% 0,2% Viešoji įstaiga Mažeikių ,076 6,9% 10,1% 0,1% Viešoji įstaiga Kėdainių ,041 15,6% 20,4% 0,8% VšĮ Šilutės ,002 17,2% 21,6% 0,1% Viešoji įstaiga Jonavos ,996 11,1% 13,8% 0,3% Regiono lygmens iš viso ,136 13,6% 17,6% 0,3% Rajono lygmens VšĮ Pasvalio ,282 19,0% 25,7% VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ,251 19,7% 20,1% VšĮ Rokiškio rajono ,222 20,2% 24,2% 0,0%

12 lygmuo 12 Atvejų, priskiriamų DRG*, kurių kodo paskutinis simbolis yra A, dalis (proc.) Atvejų Vidutinis palyginti su atvejo visais atvejais, ID (be dienos kainos palyginti chirurgijos) koeficientas su bendru atitinkamoms atvejų DRG pagal skaičiumi savo sudėtingumą VšĮ Jurbarko ,137 13,9% 18,5% Viešoji įstaiga Raseinių ,119 13,6% 17,1% Atvejų, priskiriamų 801 DRG*, dalis (proc.), palyginti su visais atvejais, chirurginio pobūdžio DRG 0,2% VšĮ Elektrėnų ,095 20,0% 21,8% 0,7% Viešoji įstaiga Visagino ,067 15,4% 20,4% 0,8% VšĮ Ignalinos rajono ,045 18,5% 19,9% 1,5% Viešoji įstaiga Joniškio ,041 19,0% 20,9% 0,0% VšĮ "Lazdijų " ,036 20,3% 24,3% 0,3% Švenčionių rajono ,034 16,3% 21,6% VšĮ Širvintų ,034 28,1% 30,3% Viešoji įstaiga Plungės rajono savivaldybės ,033 18,2% 20,7% 0,0% Šakių ,027 13,5% 15,5% Vilkaviškio ,020 15,4% 18,3% 0,0% Viešoji įstaiga N.Akmenės ,011 20,7% 22,5% 6,3% Viešoji įstaiga Kelmės ,003 13,8% 17,6% 0,6% VšĮ Trakų ,992 17,8% 22,4% 0,6% VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ,965 9,0% 10,6% 0,8% VšĮ Varėnos ,964 12,4% 14,7% 1,0%

13 lygmuo 13 ID Atvejų (be dienos chirurgijos) Vidutinis atvejo kainos koeficientas Atvejų, priskiriamų DRG*, kurių kodo paskutinis simbolis yra A, dalis (proc.) palyginti su bendru atvejų skaičiumi palyginti su visais atvejais, atitinkamoms DRG pagal savo sudėtingumą Atvejų, priskiriamų 801 DRG*, dalis (proc.), palyginti su visais atvejais, chirurginio pobūdžio DRG Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga ,962 12,8% 17,3% Kretingos 2,3% Viešoji įstaiga Molėtų ,960 11,9% 12,1% 1,4% VšĮ Druskininkų ,925 6,3% 7,6% 0,0% VšĮ Biržų ,921 5,5% 6,8% 0,0% VšĮ Šilalės rajono ,891 15,7% 18,1% 0,0% Viešoji įstaiga Kaišiadorių ,879 14,3% 16,1% 1,3% VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ,870 6,7% 7,7% Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ,868 13,8% 13,9% Medicinos centras 0,0% VšĮ Kupiškio ,862 9,4% 10,6% 0,5% Kazlų Rūdos ,860 0,8% 0,8% 0,0% Viešoji įstaiga Kuršėnų ,845 7,0% 7,2% 2,9% Viešoji įstaiga Prienų ,794 7,9% 8,6% 16,7% Zarasų rajono savivaldybės VĮ Zarasų ,789 10,6% 13,6% 0,0% Kalvarijos ,770 4,6% 4,6% 0,3% Viešoji įstaiga Pakruojo ,760 10,2% 12,3% 0,6% Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ,749 17,8% 20,7% 50,0% Rajono lygmens iš viso ,011 14,4% 17,0% 0,7% Privati UAB "Socialiniai ir sveikatos projektai" ,844 0,0% 0,0% 0,0%

14 lygmuo 14 ID Atvejų (be dienos chirurgijos) Vidutinis atvejo kainos koeficientas Atvejų, priskiriamų DRG*, kurių kodo paskutinis simbolis yra A, dalis (proc.) palyginti su bendru atvejų skaičiumi palyginti su visais atvejais, atitinkamoms DRG pagal savo sudėtingumą Atvejų, priskiriamų 801 DRG*, dalis (proc.), palyginti su visais atvejais, chirurginio pobūdžio DRG UAB "Kardiolita" ,443 1,5% 1,6% 0,0% UAB "GK Klinika" ,803 0,0% 0,0% UAB "Northway chirurgijos centras" ,489 0,8% 2,0% 0,0% Uždaroji akcinė bendrovė "Bendrosios medicinos ,218 0,0% 0,0% praktika" 2,6% UAB Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos ,076 0,0% 0,0% klinika 4,4% UAB "SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS ,033 0,0% 0,0% CENTRAS" UAB "Grožio chirurgija" ,000 0,0% 0,0% 0,0% UAB "Klaipėdos estetinės ir lazerinės medicinos ,000 0,0% centras" 0,0% Privati iš viso ,473 0,9% 1,5% 0,6% Bendroji suma ,426 14,2% 18,7% 0,4% *DRG giminingų diagnozių grupė (angl. Diagnosis-Related Group).

15 15 Lentelė m. specialiųjų stebėsenos rodiklių vertinimo ataskaita Nr. Specialieji stebėsenos rodikliai Imtis Klaidingų atvejų Klaidingų atvejų dalis, proc. 3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas ,3% 4 Gerybinių navikų morfologija ,4% 5 In Situ navikų morfologija ,8% 6 Pirminių piktybinių navikų morfologija ,3% 7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis ,6% 8 Metastazinių navikų morfologija ,2% 9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų ,5% nepakankamumas 11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų ,0% nepakankamumo 12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų ,6% nepakankamumas 15 Kvėpavimo sutrikimas po procedūrų ,2% 17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV ,1% kodai 19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas ,1% 20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas ,0% 22 Nėštumo trukmė ,7% 23 Gimdymo komplikacijos ,7% 24 Histerektomija ir priedų šalinimas ,2% 26 Simptomai ,7% 27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas ,6% 28 Funkcinio nugaros pažeidimo lygis ,3% 30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai ,0% 32 Žaizdos komplikacijos ,3% 34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys ,0% 35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai ,6% 36 Hidrocefalija, kai sergama navikine liga ,4% 37 Intraveninis priešnavikinio preparato suleidimas ,4% 38 Radioterapija ir chemoterapija ,3% 39 Tolesnis stebėjimas po piktybinių navikų gydymo ,7% 40 Kraujagyslės prieigos prietaiso pritaikymas ir ,3% priežiūra 41 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ,1% 42 Perforuotas ausies būgnelis ,0% 43 Hipertenzinė širdies liga, kai yra širdies ,5% nepakankamumas 44 Širdies nepakankamumas ,1% 45 Nepatikslintas alkoholio kiekis kraujyje ,7% 46 Pneumonija ir lėtinė obstrukcinė plaučių liga ,6% 47 Stemplės venų mazgai ,3%

16 16 48 Tulžies pūslės akmenligė, kai yra cholecistitas ,2% 49 Pilvo ertmės sąaugos ,3% 50 Moters lyties organų nusileidimas (prolapsas) ,0% 51 Makšties sienelių atstatymas ,3% 52 Tarpvietės plyšimo siuvimas ,8% 53 Kraujo užkrėtimas (sepsis) po gimdymo ,1% 54 Motinos parazitinės ir infekcinės ligos, ,8% komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo 55 Kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais, komplikuojantys nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo ,8% 56 Nėštumas ,0% 57 Gimdymo trauma ,4% 58 Smegenų sukrėtimas ir intrakranijinis ,8% sužalojimas 59 Trauminis smegenų pabrinkimas ,7% 60 Intrakranijinis sužalojimas ir koma ,0% 61 Žaizda, susisiekianti su lūžiu, išnirimu ar vidiniu ,1% sužalojimu 62 Apsinuodijimai narkotikais, vaistais ir biologinėmis medžiagomis ,0% 63 Kraujo ir kraujo produktų transfuzija ,2% 64 Bendroji anestezija kartu su sedacija ,1% 65 Nervų kamienų blokados natūralaus ir instrumentinio gimdymo metu ,7% 66 Nervų blokados valdymas ,9% 67 Bendrosios sveikatos intervencijos ,3% Lentelė m. bendrojo kokybės rodiklio (BKR) vertinimo ataskaita lygmuo ID Imtis Klaiding ų atvejų Bendrojo kokybės rodiklio reikšmė (BKR), proc. Respublikos lygmens VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ,37% VšĮ Rokiškio psichiatrijos ,41% VšĮ Klaipėdos universitetinė ,13% Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 26 Kauno klinikos ,07% VšĮ Kauno klinikinė ,90% Všį Respublikinė Klaipėdos ,56% VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ,08% VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ,72%

17 17 VšĮ Respublikinė Panevėžio ,69% Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ,36% VšĮ "VILNIAUS GIMDYMO NAMAI" ,14% VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS 359 ŽALGIRIO KLINIKA ,07% VšĮ RESPUBLIKINĖ VILNIAUS 355 PSICHIATRIJOS LIGONINĖ ,06% VšĮ Vilniaus universiteto s 99 Santariškių klinikos ,06% Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ,68% VšĮ Klaipėdos vaikų ,48% VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos 351 centras ,45% Nacionalinis vėžio institutas ,36% Respublikos lygmens iš viso ,35% Regiono VšĮ Tauragės ,76% lygmens VšĮ Ukmergės ,01% Viešoji įstaiga Mažeikių ,81% VšĮ Regioninė Telšių ,81% VšĮ Šilutės ,70% Marijampolės ,63% Viešoji įstaiga Radviliškio ,33% Viešoji įstaiga Utenos ,06% Viešoji įstaiga Jonavos ,36% Viešoji įstaiga Kėdainių ,33% VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ,07% Regiono lygmens iš viso ,85% Rajono lygmens VšĮ Druskininkų ,34% Šakių ,31% VšĮ Jurbarko ,91% VšĮ Širvintų ,72% Viešoji įstaiga Visagino ,50% VšĮ "Lazdijų " ,00% Švenčionių rajono ,61% VšĮ Pasvalio ,39% Viešoji įstaiga Molėtų ,87% Vilkaviškio ,77% VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ,67% Viešoji įstaiga Prienų ,63% VšĮ Elektrėnų ,59% VšĮ Varėnos ,58% Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ,50%

18 18 Kalvarijos ,18% Viešoji įstaiga Kaišiadorių ,13% VšĮ Šilalės rajono ,03% Viešoji įstaiga N.Akmenės ,90% VšĮ Biržų ,59% VšĮ Ignalinos rajono ,55% VšĮ Trakų ,16% VšĮ Kupiškio ,96% VšĮ Rokiškio rajono ,87% Viešoji įstaiga Plungės rajono 441 savivaldybės ,85% Viešoji įstaiga Kuršėnų ,68% Zarasų rajono savivaldybės VĮ Zarasų ,25% Viešoji įstaiga Kelmės ,22% VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ,97% Viešoji įstaiga Raseinių ,96% Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 463 ministerijos Medicinos centras ,81% Kretingos rajono savivaldybės viešoji 447 įstaiga Kretingos ,72% Viešoji įstaiga Joniškio ,35% Kazlų Rūdos ,28% Viešoji įstaiga Pakruojo ,24% VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ,70% Rajono lygmens iš viso ,73% Privati UAB "Grožio chirurgija" ,50% UAB Baltijos ir Amerikos terapijos ir 6292 chirurgijos klinika ,35% UAB Šiaulių chirurginės pagalbos centras ,18% Uždaroji akcinė bendrovė "Bendrosios 569 medicinos praktika" ,00% AB "Ortopedijos technika" ,98% UAB "GK Klinika" ,94% UAB "Kardiolita" ,01% UAB "Northway chirurgijos centras" ,90% UAB "SK IMPEKS MEDICINOS 624 DIAGNOSTIKOS CENTRAS" ,68% UAB Estetinės chirurgijos centras ,94% UAB "Socialiniai ir sveikatos projektai" ,89% UAB "Klaipėdos estetinės ir lazerinės medicinos centras" 10 0,00% UAB "Grožio terapijos ir chirurgijos 9524 klinika" 2 0,00%

19 19 Privati iš viso ,13% Poliklinika VšĮ "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA" ,38% VšĮ Antakalnio poliklinika ,91% VšĮ CENTRO POLIKLINIKA ,17% Poliklinika iš viso ,22% Bendroji suma ,62%

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITOS priedas Kiekvienos įstaigos (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį Respublikos lygmens ligoninė VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė

Detaliau

k

k KLINIKINIO KODAVIMO BIULETENIS 2016 m. balandis, Nr. 14. Šiame biuletenyje toliau aprašomi stacionare teikiamų aktyviojo gydymo ir transplantacijos paslaugų klinikinio kodavimo kokybės stebėsenos rodikliai.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS Ekonomiškai efektyvių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagal Vilniaus TLK savivaldybes 2017 m. analizė www.vilniaustlk.lt Ekonomiškai efektyvios asmens sveikatos priežiūros paslaugos Ambulatorinės

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN 2029-6274 ISSN 2029-6274 Informacinį leidinį sudarė: Giedrė Smailytė

Detaliau

Forma_1-VP_0912_2009

Forma_1-VP_0912_2009 1 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymo 1K-407 redakcija) Valstybin mokesčių

Detaliau

Slide 1

Slide 1 AUTOMATINIO TIKRINIMO KLINIKINIO KODAVIMO TAISYKLĖS NOMEDA KAZAKEVIČIŪTĖ RIMA AKSTINIENĖ VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA 2019-04-11 AUTOMATINIO TIKRINIMO KLINIKINIO KODAVIMO TAISYKLĖS Klinikinio kodavimo skyriaus

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Biomasės energetikos plėtra Lietuvoje Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA Prezidentas Virginijus Ramanauskas Asociacija LITBIOMA Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA įsteigta

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi 1 12.8 Pacientų, turinčių limfotakos sutrikimų ir sergančių onkologinėmis ligomis, limfodrenažinis masažas (80 val.) 2019-08-19 2019-08-30 Eimantas Pocius, 9-10 V2019T12.8-2 13821 170 Eur 2 1.152 Saugus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VARTOJIMO NETOLYGUMAI Jonas Narbutas direktorius 213-12-11 44,6 59,5 68,2 68,8 82,6 86,2 79,1 72,6 81,1 93,1 97,2 9,4 85,6 87 96,3 98,4 99 17,8 16,4 111,4 111,6 16,5

Detaliau

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009 2011 METŲ PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITA I. ĮVADAS Alytaus miesto savivaldybės

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo 07 08 metų APYSKAITA 8 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode] Vaikų sveikatos stebėsenos vykdymas ir perspektyvos savivaldybėse Neringa Tarvydienė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 1 2010-03-05, Vilnius Vaikų sveikatos stebėsenos

Detaliau

2008 M

2008 M LIETUVOS RESPULIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMU NR. V-554 PATVIRTINTŲ STEBIMŲ LIETUVOS MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ GRAFIKAS 2015 METAI Apskritis Rajonas Maudykla Paviršinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS 2013 m. kovo 7 d. VILNIUS 1 Bendras kirtimo tūris valstybiniuose miškuose 2013m. 3.76 mln. m³. iš jo pagrindinio naudojimo 2.63 mln. m³; iš jo tarpinio naudojimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr. 82-3254; 2010, Nr. 123-6260) 36 straipsnio 2 dalimi bei 2011 m. kovo

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

TVIEŠOSIOS

TVIEŠOSIOS VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė PRIENAI 2016 LIGONINĖS MISIJA Teikti prieinamas, mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas,

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

UAB "Druskininku butu ukis" Druskininku g. 4, Druskininkai DNSB "Taika" V. Kreves g. 3, Druskininkai DNSB "Ramb

UAB Druskininku butu ukis Druskininku g. 4, Druskininkai DNSB Taika V. Kreves g. 3, Druskininkai DNSB Ramb 1 2015-10-22 UAB "Druskininku butu ukis" Druskininku g. 4, Druskininkai 2 2015-12-02 DNSB "Taika" V. Kreves g. 3, Druskininkai 3 2015-08-31 DNSB "Rambynas" M.K. Ciurlionio g 91, Druskininkai 4 2015-09-16

Detaliau

No Slide Title

No Slide Title Projektas Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos darželiuose 2013 sveikatingumo metų įgyvendinimo apžvalga Danutė Jakučiūnienė Asociacijos Sveikatos želmenėliai prezidentė Kai girdime žodį virusas jis asocijuojasi

Detaliau

VILNIUS, 2017

VILNIUS, 2017 VILNIUS, 2017 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras Didžioji g. 22, LT 01128 Vilnius Tel. (8 5) 277 3302 Faksas (8 5) 262 4663 www.hi.lt Leidinį parengė: Žilvinė Našlėnė, zilvine.naslene@hi.lt

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS S P R E N D I M A S DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Mielas (-a) Kliente, dėkojame, kad pasirinkote skaitmeninę TEO televiziją. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL UŽTVANKŲ, PRIE KURIŲ REIKIA PASTATYTI ĮRENGINIUS ŽUVŲ MIGRACIJAI, SĄRAŠO IR BUVUSIŲ UŽTVANKŲ LIEKANŲ, KURIOSE REIKIA PAŠALINTI KLIŪTIS, TRUKDANČIAS

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Anesteziologijos reanimatologijos kodavimo naujovės Nomeda Kazakevičiūtė Vilma Uždavinienė Rima Akstinienė VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA VILNIUS, 2016 www.vlk.lt Klinikinio kodavimo naujovės nuo 2017-01-01 6

Detaliau

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. EV-189 (

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. EV-189 ( VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu EV-189 (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus

Detaliau

HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪR

HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪR HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE 2007 2011 M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA REANIMACIJOS - INTENSYVIOS TERAPIJOS SKYRIUOSE 2008

Detaliau

Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Br

Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Br Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Brooklands, Veibridžas, Saris, KT13 0XW. 2. Prašymo formų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT-44158 Kaunas Tel. (8-37) 45 47 17 Faksas (8-37) 33 32 4 El. paštas info@kaunovsb.lt www.kaunovsb.lt Visuomenės sveikatos stebėsena

Detaliau

metine ataskaita internetui

metine ataskaita internetui PRITARTA Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-158 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ LIGO I ĖS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. ŽI IOS APIE ĮSTAIGĄ Pagrindinis VšĮ Mažeikių

Detaliau

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Projektas TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 214 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 214 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 215 m. balandžio

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC Narkotinių ir psichotropinių medžiag iagų vartojimo ir narkomanijos paplitimo nustatymas, informacinių sistemų plėtra Pranešėjas: ERNESTAS JASAITIS Data: 2008 m. gegužės 30 d. NACIONALINĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

Detaliau

Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta,

Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta, Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta, įm. kodas 121539735, adresas: Kibirkšties g. 8, Vilnius,

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 priedas 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ

Detaliau

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAI

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAI LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS

Detaliau

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS 2017-11-27 (data) Vertinimas pirminis patikslintas Vilnius (sudarymo vieta) Paskutinio vertinimo

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės rodiklių tendencijos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu ( nuo 199 m. kovo 11 d. iki 218 m. kovo 11 d.) L. Kaveckienė Sveikatos apsaugos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS (institucijos ar įstaigos pavadinimas) 2008 METŲ TARNYBAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ANALIZĖ 2009 m. kovo 6 d. VD

Detaliau

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 215 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos bei didelės emigracijos gyventojų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 AKTUALŪS VIDAUS LIGŲ KLINIKINIO KODAVIMO KLAUSIMAI Tatjana Golubajeva VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA VILNIUS, 2014 www.vlk.lt PLANAS http://www.vlk.lt/gydymo-istaigoms/ Pagrindinės diagnozės kodavimas Gretutinių

Detaliau

2018 kalendorius 11 22

2018 kalendorius 11 22 2018 m. Lietuvos šaškių sporto varžybų kalendorius (2017 12 01) Varžybų Dalyviai 2018 m Pavadinimas Vykdymo vieta (bazė) Sportininkų amžius Iš viso dalyvių skaičius Lietuvoje vykdomo se varžybose Lietuvos

Detaliau

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje VAKCINOMIS VALDOMŲ LIGŲ EIPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS APŽVALGA LIETUVOJE 2010 metai UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Vilnius 2011 Parengė Imunoprofilaktikos

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA

LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA 2010 metai IŠSAUGOTAS SVEIKATOS SISTEMOS FINANSINIS TVARUMAS IR IŠVENGTA SKOLŲ Algis SASNAUSKAS Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17 1. AROPOGEIĖS ARŠOS ŠALIIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 18 išleistuvai, kuriais į paviršinius vandens telkinius buvo

Detaliau

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI 1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠUS, APSKAIČIAVIMO PROTOKOLAS 1. Duomenys apie

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

Pulmonologijos naujienos_is PDF.indd

Pulmonologijos naujienos_is PDF.indd 5 INTENSYVIOJI PULMONOLOGIJA III. Sergančiųjų ūminiu kvėpavimo nepakankamumu gydymas neinvazine plaučių ventiliacija Rolandas Zablockis Vilniaus universiteto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO ELEKTROS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Darius Biekša 2015-09-14 PAŽYMA DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

Kodas

Kodas Kodas MOKYMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS 2016 M. SVEIKATOS SPECIALISTŲ TOBULINIMO PROGRAMOS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAMS (VISŲ SPECIALIZACIJŲ), AKUŠERIAMS IR KITIEMS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS Programos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-957 DĖL TARPVALSTYBINĖS

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES TARPINSTITUCINĖS ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Nr. ( E) 2- Vilnius Priemon

VILNIAUS APSKRITIES TARPINSTITUCINĖS ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Nr. ( E) 2- Vilnius Priemon VILNIAUS APSKRITIES TARPINSTITUCINĖS ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 2019-02- Nr. (10-13 16.1.1E) 2- Vilnius Priemonės įvykdymo data Priemonės pobūdis ir pavadinimas Priemonės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-739 Vilnius 1. T v i r t i n u pridedamus: 1.1. Paciento

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA VALSTYBĖS INVESTICIJOS Į ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMĄ: TVARIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS 2017 gruodžio 4 d. BENDRABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 15 DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 30 VIPA FINANSINIAI INSTRUMENTAI

Detaliau

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr. 5 66 ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Pulmonologijos ir alergologijos centras Nėra

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis rugsėjis spalis lapkritis gruodis PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vid

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis rugsėjis spalis lapkritis gruodis PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vid PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu 1-467 LIETUVOS RESPUBLIKOS PAVOJINGŲJŲ OBJEKTŲ, KURIUOSE PAVOJINGŲJŲ

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1087 2012 m. balandžio 17 d. PROJEKTO VAIKO ŠIRDIES KELIONĖ VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA Projekto vykdytojas: Įmonės kodas: 302295577 Telefonas: 8 682 58837

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vėjo energetikos plėtra ir tinkamiausių vietų nustatymas AEI technologijų taikymas pramonėje, miestuose Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vadovas Dr. Mantas Marčiukaitis

Detaliau

Maisto banko 2015 metų ataskaita

Maisto banko 2015 metų ataskaita Maisto banko 2015 metų ataskaita Maisto bankas tai labdaros ir paramos fondas, renkantis paramą maistu ir teikiantis ją nepasiturinčiųjų maitinimui. 2001 m. pradėjęs veiklą, Maisto banko projektas 2007

Detaliau