Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas"

Transkriptas

1 Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

2 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard naudojasi pagal licenciją. Microsoft ir Windows yra JAV registruoti Microsoft Corporation prekių ženklai. SD Logo yra jo savininko prekės ženklas. Įspėjimas dėl produkto Šiame vartotojo vadove aprašomos daugeliui modelių būdingos funkcijos. Kai kurių funkcijų jūsų kompiuteryje gali nebūti. Čia pateikta informacija gali būti pakeista apie tai nepranešus. Vienintelės produktų ir paslaugų garantijos yra išdėstytos raštiškuose garantijų patvirtinimuose, pateikiamuose su tam tikrais produktais ir paslaugomis. Nė vienas iš išdėstytų dalykų negali būti laikomas papildoma garantija. HP neprisiima atsakomybės už šio dokumento technines ar redagavimo klaidas ar praleidimus. Pirmasis leidimas: 2009 m. rugpjūčio mėn. Dokumento dalies numeris: E21

3 Įspėjimas dėl saugos DĖMESIO! Kad sumažintumėte sužeidimų riziką dėl karščio arba kompiuterio perkaitimo, nedėkite kompiuterio ant kelių ir neuždenkite kompiuterio ventiliacijos angų. Kompiuterį dėkite tik ant kieto, plokščio paviršiaus. Žiūrėkite, kad kiti daiktai, pavyzdžiui, prijungiamas spausdintuvas arba minkšti daiktai, pavyzdžiui, pagalvės, patiesalai arba drabužiai neuždengtų ventiliacijos angų. Be to, patikrinkite, ar kompiuteriui veikiant kintamosios srovės adapteris neliečia odos arba minkšto paviršiaus, pavyzdžiui, pagalvių, patiesalų arba drabužių. Kompiuteris ir kintamosios srovės adapteris atitinka vartotojui tinkamos paviršiaus temperatūros apribojimus, nustatytus remiantis International Standard for Safety of Information Technology Equipment (Tarptautinis informacinių technologijų įrangos saugos standartas) (IEC 60950). iii

4 iv Įspėjimas dėl saugos

5 Turinys 1 Aparatūros atpažinimas 2 Komponentai Viršutiniai komponentai... 2 Jutiklinė planšetė... 2 Lemputės... 3 Mygtukai ir pirštų atspaudų skaitytuvas (tik tam tikruose modeliuose)... 4 Klavišai... 6 Priekiniai komponentai... 7 Užpakalinis komponentas... 8 Dešinės pusės komponentai... 8 Kairės pusės komponentai... 9 Apatiniai komponentai Ekrano komponentai Belaidės antenos (tik tam tikruose modeliuose) Papildomi aparatūros komponentai Etiketės Rodyklė v

6 vi

7 1 Aparatūros atpažinimas Kad pamatytumėte kompiuteryje įdėtos aparatūros sąrašą: Pasirinkite Start (Pradėti) > Control Panel (Valdymo skydas) > System and Security (Sistema ir sauga). Tada srityje System (Sistema) spustelėkite Device Manager (Įrenginių tvarkytuvė). Taip pat galite pridėti aparatūros arba modifikuoti įrenginio konfigūracijas naudodami Device Manager (Įrenginių tvarkytuvė). PASTABA: Windows yra funkcija User Account Control (Vartotojo abonemento valdymas), skirta pagerinti jūsų kompiuterio saugą. Atliekant tam tikras užduotis, pavyzdžiui, diegiant programas, vykdant priemones arba keičiant Windows nuostatas, jus gali paraginti duoti leidimą arba įvesti slaptažodį. Išsamesnės informacijos ieškokite priemonėje Žinynas ir palaikymas. 1

8 2 Komponentai Viršutiniai komponentai Jutiklinė planšetė (1) Jutiklinės planšetės lemputė Baltos spalvos: jutiklinė planšetė yra įjungta. Gintaro spalvos: jutiklinė planšetė yra išjungta. (2) Jutiklinė planšetė* Perkelia žymiklį ir pažymi arba suaktyvina ekrano elementus. (3) Kairysis jutiklinės planšetės mygtukas* Veikia kaip kairysis išorinės pelės mygtukas. (4) Jutiklinės planšetės įjungimo / išjungimo mygtukas Įjungia / išjungia jutiklinę planšetę. (5) Jutiklinės planšetės slinkties sritis Slenka aukštyn arba žemyn. (6) Dešinysis jutiklinės planšetės mygtukas* Veikia kaip dešinysis išorinės pelės klavišas. *Šioje lentelėje aprašytos gamyklinės nuostatos. Norėdami peržiūrėti ir pakeisti žymiklio įrenginio nuostatas, pasirinkite Start (Pradėti) > Devices and Printers (Įrenginiai ir spausdintuvai). Tada dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite įrenginį, nurodantį jūsų kompiuterį, ir pasirinkite Mouse settings(pelės parametrai). 2 2 skyrius Komponentai

9 Lemputės (1) Didžiųjų raidžių fiksavimo lemputė Šviečia: didžiųjų raidžių fiksavimas įjungtas. (2) Energijos tiekimo lemputės (2)* Šviečia: kompiuteris įjungtas. Mirksi: kompiuteris veikia miego režimu. Nešviečia: kompiuteris išjungtas arba veikia sulaikytosios veiksenos režimu. (3) Garso išjungimo lemputė Baltos spalvos: kompiuterio garsas įjungtas. Gintaro spalvos: kompiuterio garsas išjungtas. (4) Garso sumažinimo lemputė Šviečia: garso stiprumo slinkties sritis naudojama garsiakalbių garsumui sumažinti. (5) Garso padidinimo lemputė Šviečia: garso stiprumo slinkties sritis naudojama garsiakalbių garsumui padidinti. (6) Belaidžio ryšio lemputė Šviečia: integruotas belaidžio ryšio įrenginys, pavyzdžiui, belaidžio vietinio tinklo (WLAN) įrenginys ir/arba Bluetooth įrenginys, yra įjungtas. Nešviečia: visi belaidžio ryšio įrenginiai išjungti. (7) Skaičių fiksavimo lemputė įjungta integruota skaičių klaviatūra arba įjungtas prijungtos papildomos skaičių klaviatūros skaičių fiksavimas. Viršutiniai komponentai 3

10 (8) Akumuliatoriaus lemputė Šviečia: akumuliatorius kraunamas. Mirksi: akumuliatorius, vienintelis pasiekiamas maitinimo šaltinis, pasiekė žemą akumuliatoriaus įkrovos lygį. Kai akumuliatorius pasiekia kritinį akumuliatoriaus įkrovos lygį, akumuliatoriaus lemputė pradeda greitai mirksėti. Nešviečia: jei kompiuteris prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio, kai visi nešiojamojo kompiuterio akumuliatoriai visiškai įkrauti, lemputė nešviečia. Jei kompiuteris neprijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio, lemputė nešviečia, kol akumuliatorius nepasiekia žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio. (9) Diskų įrenginio lemputė Mirksi: standusis diskas arba optinis diskų įrenginys yra naudojamas. Gintaro spalvos: HP ProtectSmart standžiojo disko apsauga laikinai sustabdė standųjį diską. *2 energijos tiekimo lemputės rodo tą pačią informaciją. Įjungimo / išjungimo mygtuko lemputė matoma tik tada, kai kompiuteris atidarytas. Energijos tiekimo lemputė kompiuterio priekyje matoma ir kai kompiuteris atidarytas, ir kai uždarytas. Mygtukai ir pirštų atspaudų skaitytuvas (tik tam tikruose modeliuose) (1) Įjungimo / išjungimo mygtukas* Kai kompiuteris išjungtas, paspauskite mygtuką, kad jį įjungtumėte. Kai kompiuteris įjungtas, spustelėkite mygtuką, kad nustatytumėte miego režimą. 4 2 skyrius Komponentai

11 (2) Garsiakalbiai (2) Sukuria garsą. Kai kompiuteris veikia miego režimu, spustelėkite mygtuką, kad išjungtumėte miego režimą. Kai kompiuteris veikia sulaikytosios veiksenos režimu, spustelėkite mygtuką, kad išjungtumėte sulaikytąją veikseną. Jei kompiuteris nebereaguoja, o Windows išjungimo procedūros neveikia, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ir laikykite paspaudę bent 5 sekundes, kad kompiuterį išjungtumėte. Kad daugiau sužinotumėte apie energijos tiekimo nuostatas, pasirinkite Start (Pradėti) > Control Panel (Valdymo skydas) > System and Security (Sistema ir sauga) > Power Options (Energijos tiekimo parinktys). (3) Garso išjungimo mygtukas Išjungia ir įjungia garsiakalbių garsą. (4) Garso stiprumo slinkties sritis Koreguoja garsiakalbio garso stiprumą. Braukite pirštu į kairę, norėdami sumažinti garso stiprumą, arba į dešinę norėdami jį padidinti. Taip pat galite bakstelėti slinkties srityje esantį minuso ženklą (-), kad sumažintumėte garsumą, arba pliuso ženklą (+), kad padidintumėte garsumą. (5) Mygtukas Ankstesnis / atsukimas Kai mygtukas paspaudžiamas vieną kartą, leidžia ankstesnį takelį arba skyrių. Kai mygtukas paspaudžiamas kartu su klavišu fn, atsuka laikmeną. (6) Paleidimo / pauzės mygtukas Leidžia arba sustabdo laikmeną. (7) Mygtukas Kitas / greitai pirmyn Kai mygtukas paspaudžiamas vieną kartą, leidžia kitą takelį arba skyrių. (8) Sustabdymo mygtukas Sustabdo atkūrimą. Kai mygtukas paspaudžiamas kartu su klavišu fn, greitai persuka laikmeną. (9) Belaidžio ryšio mygtukas Įjungia ir išjungia belaidžio ryšio funkciją, tačiau belaidžio ryšio nesukuria. PASTABA: Kad užmegztumėte belaidį ryšį, belaidis tinklas jau turi būti nustatytas. (10) Pirštų atspaudų skaitytuvas (tik tam tikruose modeliuose) Vietoj prisiregistravimo į Windows naudojant slaptažodį, įjungia prisiregistravimą naudojant pirštų atspaudus. *Šioje lentelėje aprašytos gamyklinės nuostatos. Informacijos apie gamyklinių nuostatų keitimą ieškokite vartotojo vadovuose, esančiuose priemonėje Žinynas ir palaikymas. Viršutiniai komponentai 5

12 Klavišai (1) klavišas esc Parodoma informacija apie sistemą, kai paspaudžiamas kartu su klavišu fn. (2) klavišas fn Vykdo dažnai naudojamas sistemos funkcijas, kai paspaudžiamas kartu su funkciniu klavišu arba klavišu esc. (3) Windows logotipo klavišas Parodomas Windows meniu Start (Pradėti). (4) Windows programų klavišas Parodomas kontekstinis meniu elementams po žymikliu. (5) Integruotos skaičių klaviatūros klavišai Gali būti naudojami kaip išorinės skaičių klaviatūros klavišai. (6) Funkciniai klavišai Vykdo dažnai naudojamas sistemos funkcijas, kai paspaudžiamas kartu su klavišu fn. 6 2 skyrius Komponentai

13 Priekiniai komponentai (1) Energijos tiekimo lemputė Šviečia: kompiuteris įjungtas. Mirksi: kompiuteris veikia miego režimu. Nešviečia: kompiuteris išjungtas arba veikia sulaikytosios veiksenos režimu. (2) Akumuliatoriaus lemputė Šviečia: akumuliatorius kraunamas. Mirksi: akumuliatorius, vienintelis pasiekiamas maitinimo šaltinis, pasiekė žemą akumuliatoriaus įkrovos lygį. Kai akumuliatorius pasiekia kritinį akumuliatoriaus įkrovos lygį, akumuliatoriaus lemputė pradeda greitai mirksėti. Nešviečia: jei kompiuteris prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio, kai visi nešiojamojo kompiuterio akumuliatoriai visiškai įkrauti, lemputė nešviečia. Jei kompiuteris neprijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio, lemputė nešviečia, kol akumuliatorius nepasiekia žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio. (3) Diskų įrenginio lemputė Mirksi: standusis diskas arba optinis diskų įrenginys yra naudojamas. Gintaro spalvos: HP ProtectSmart standžiojo disko apsauga laikinai sustabdė standųjį diską. (4) Vartotojo infraraudonųjų spindulių lęšis Priima nuotolinio valdymo pulto signalą. (5) Garso įvesties (mikrofono) lizdas Jungiama prie pasirinktinio kompiuterio ausinių mikrofono, stereofoninio masyvo mikrofono ar monofoninio mikrofono. (6) Garso išvesties (ausinių) lizdai (2) Kuria garsą, kai prijungtas prie papildomų maitinamų stereofoninių garsiakalbių, ausinių, į ausis įstatomų ausinių, ausinių su mikrofonu arba televizijos garso sistemos. PASTABA: Šioje lentelėje aprašytos gamyklinės nuostatos. Informacijos apie gamyklinių nuostatų keitimą ieškokite vartotojo vadovuose, esančiuose priemonėje Žinynas ir palaikymas. Priekiniai komponentai 7

14 Užpakalinis komponentas Ventiliacijos anga Aušina vidinius komponentus oro srautu. PASTABA: Kompiuterio ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad atvėsintų vidinius komponentus ir apsaugotų nuo perkaitimo. Įprasta, kad kompiuteriui veikiant vidinis ventiliatorius reguliariai įsijungia ir išsijungia. Dešinės pusės komponentai (1) Optinis diskų įrenginys Nuskaito optinius diskus ir (kai kurių modelių) įrašo informaciją į juos. (2) Optinio diskų įrenginio lemputė Mirksi: optinis diskų įrenginys yra naudojamas. (3) USB prievadai (2) Prijungia papildomus USB įrenginius. (4) TV antena / kabelio lizdas (tik tam tikruose modeliuose) (5) RJ-11 (modemo) lizdas (tik tam tikruose modeliuose) Prijungia TV anteną, skaitmeninį kabelinį įrenginį, arba palydovo įrenginį, kuris priima standartines arba didelės raiškos TV transliacijas. Prijungia modemo kabelį. (6) Apsauginio kabelio lizdas Prie kompiuterio prijungia papildomą apsauginį kabelį. PASTABA: Apsauginis kabelis veikia kaip atbaidymo priemonė, tačiau tai gali neapsaugoti kompiuterio nuo sugadinimo arba vagystės. (7) Kintamosios srovės adapterio lemputė Šviečia: kompiuteris prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio. Nešviečia: kompiuteris neprijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio. (8) Maitinimo jungtis Prijungia kintamosios srovės adapterį. 8 2 skyrius Komponentai

15 Kairės pusės komponentai (1) Išorinio monitoriaus prievadas Prijungia išorinį VGA monitorių arba projektorių. (2) Plėtros prievadas 3 Prijungia kompiuterį prie papildomo doko įrenginio arba papildomo plėtros produkto. (3) RJ-45 (tinklo) lizdas Prijungia tinklo kabelį. PASTABA: Kompiuteryje yra tik vienas plėtros prievadas. Terminu plėtros prievadas 3 apibūdinamas plėtros prievado tipas. (4) HDMI prievadas Prijungia papildomą vaizdo arba garso įrenginį, pavyzdžiui, didelės raiškos televizorių arba bet kokį suderinamą skaitmeninį arba garso komponentą. (5) esata/usb prievadas (tik tam tikruose modeliuose) Prijungia papildomą našų esata komponentą, pavyzdžiui, esata išorinį standųjį diską, arba papildomą USB įrenginį. PASTABA: Priklausomai nuo jūsų kompiuterio modelio, kompiuteryje gali būti tik USB prievadas. (6) USB prievadas Prijungia papildomą USB įrenginį. (7) 1394 prievadas (tik tam tikruose modeliuose) Prijungia papildomą IEEE 1394 arba 1394a įrenginį, pavyzdžiui, vaizdo kamerą. (8) Skaitmeninių laikmenų angos lemputė Šviečia: naudojama skaitmeninė kortelė. (9) Skaitmeninių laikmenų anga Palaiko šiuos papildomų skaitmeninių kortelių formatus: Memory Stick (MS) Memory Stick Pro (MSP) MultiMediaCard (MMC) Secure Digital (SD) Memory Card Secure Digital High Capacity (SDHC) Memory Card xd-picture Card (XD) xd-picture Card (XD) H tipas xd-picture Card (XD) M tipas (10) ExpressCard anga Palaiko papildomas ExpressCard /54 korteles. Kairės pusės komponentai 9

16 Apatiniai komponentai (1) Akumuliatoriaus skyrius Laiko akumuliatorių. (2) Akumuliatoriaus laisvinamasis skląstis Atlaisvina akumuliatorių akumuliatoriaus skyriuje. (3) Ventiliacijos angos (9) Aušina vidinius komponentus oro srautu. PASTABA: Kompiuterio ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad atvėsintų vidinius komponentus ir apsaugotų nuo perkaitimo. Įprasta, kad kompiuteriui veikiant vidinis ventiliatorius reguliariai įsijungia ir išsijungia. (4) Antrinio standžiojo disko skyrius Laiko papildomą antrinį standųjį diską. (5) Integruotasis žemų dažnių garsiakalbis Jame yra žemų dažnių garsiakalbis. (6) Pagrindinio standžiojo disko skyrius Jame laikomas pagrindinis standusis diskas, yra atminties modulio angos ir WLAN modulis (tik tam tikruose modeliuose). ĮSPĖJIMAS: Kad sistema netaptų nereaguojanti, belaidį modulį keiskite tik tokiu belaidžiu moduliu, kurį kompiuteryje naudoti leidžia vyriausybinė agentūra, reguliuojanti belaidžius įrenginius jūsų šalyje arba regione. Jei pakeičiate modulį ir gaunate įspėjamąjį pranešimą, išimkite modulį, kad atkurtumėte kompiuterio funkcines galimybes, ir susisiekite su technine pagalba priemone Žinynas ir palaikymas skyrius Komponentai

17 Ekrano komponentai (1) Vidinio ekrano jungiklis Išjungia ekraną ir inicijuoja miego režimą, jei ekranas uždarytas, o kompiuteris įjungtas. (2) Vidiniai mikrofonai (2) Įrašo garsą. (3) Interneto kameros lemputė Šviečia: naudojama interneto kamera. (4) Interneto kamera Įrašo garsą bei vaizdą ir fotografuoja. Ekrano komponentai 11

18 Belaidės antenos (tik tam tikruose modeliuose) Kai kurių kompiuterių modelių mažiausiai 2 antenos siunčia ir priima vieno arba kelių belaidžių įrenginių signalus. Šių antenų kompiuterio išorėje nesimato. PASTABA: Kad ryšio kokybė būtų optimali, prie antenų neturi būti kliūčių. Teisinės informacijos, taikomos jūsų šaliai arba regionui, apie belaidį ryšį ieškokite skyriuje Teisinė, saugos ir aplinkosaugos informacija. Ši informacija yra priemonėje Žinynas ir palaikymas skyrius Komponentai

19 Papildomi aparatūros komponentai (1) Maitinimo kabelis* Prijungia kintamosios srovės adapterį prie kintamosios srovės lizdo. (2) Kintamosios srovės adapteris Kintamąją srovę keičia į nuolatinę srovę. (3) Akumuliatorius* Tiekia maitinimą kompiuteriui, kai kompiuteris neprijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio. *Akumuliatorių ir maitinimo kabelių išvaizda įvairiuose regionuose ir šalyse gali skirtis. Papildomi aparatūros komponentai 13

20 3 Etiketės Etiketėse, priklijuotose ant kompiuterio, pateikiama informacija, kurios gali prireikti, kai šalinate sistemos triktis arba su kompiuteriu keliaujate užsienyje. Techninės priežiūros lipduke pateikiama svarbi informacija: produkto pavadinimas (1). Jūsų nešiojamojo kompiuterio priekyje priklijuotas produkto pavadinimas. serijos numeris (s/n) (2). Tai yra unikalus kiekvieno produkto identifikatorius, sudarytas iš raidžių ir skaitmenų. dalies numeris / Produkto numeris (p/n) (3). Šis skaičius pateikia konkrečią informaciją apie produkto aparatūros komponentus. Dalies numeris leidžia priežiūros specialistui nustatyti, kokių komponentų ir dalių reikia. modelio aprašas (4). Tai yra iš raidžių ir skaitmenų sudarytas identifikatorius, kurį naudojate surasti jūsų nešiojamajam kompiuteriui skirtus dokumentus, tvarkykles ir pagalbos informaciją. garantinis laikotarpis (5). Šis skaičius nurodo kompiuterio garantijos trukmę metais. Žinokite šią informaciją, kai susisiekiate su technine pagalba. Techninės priežiūros lipdukas priklijuotas kompiuterio apačioje. Microsoft autentiškumo sertifikate yra Windows produkto kodas. Produkto kodo jums gali prireikti, kad naujintumėte operacinę sistemą arba šalintumėte jos triktis. Šis sertifikatas priklijuotas kompiuterio apačioje. Etiketėje su reglamentine informacija pateikiama reglamentinė informacija apie kompiuterį. Etiketė su reglamentine informacija priklijuota akumuliatoriaus skyriaus viduje. Modemo aprobavimo lipduke pateikiama reglamentinė informacija apie modemą ir pateikiamas agentūrų aprobavimo ženklų sąrašas, kurių reikalaujama kai kuriose šalyse, kuriose modemą leidžiama naudoti. Šios informacijos gali prireikti keliaujant užsienyje. Modemo aprobavimo lipdukas priklijuotas pagrindinio standžiojo disko skyriaus viduje. Belaidžių įrenginių sertifikavimo lipduke (-uose) (tik tam tikruose modeliuose) pateikiama informacija apie papildomus belaidžius įrenginius ir pateikiamas kai kurių šalių arba regionų, 14 3 skyrius Etiketės

21 kuriuose įrenginius leidžiama naudoti, aprobavimo ženklų sąrašas. Papildomas įrenginys gali būti belaidžio vietinio tinklo (WLAN) įrenginys arba papildomas Bluetooth įrenginys. Jei jūsų kompiuterio modelyje yra vienas arba keli belaidžiai įrenginiai, prie kompiuterio pridėtas vienas arba keli sertifikavimo lipdukai. Šios informacijos gali prireikti keliaujant užsienyje. Belaidžių įrenginių sertifikavimo lipdukai priklijuoti pagrindinio standžiojo disko skyriaus viduje. SIM (abonemento identifikavimo modulis) etiketėje (tik tam tikruose modeliuose) pateikiamas jūsų SIM kortelės ICCID (Integruotosios schemos kortelės identifikatorius). Ši etiketė priklijuota akumuliatoriaus skyriaus viduje. HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio modulio serijos numerio etiketėje (tik tam tikruose modeliuose) pateikiamas HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio modulio serijos numeris. Ši etiketė priklijuota akumuliatoriaus skyriaus viduje. 15

22 Rodyklė Simboliai/skaitmenys 1394 prievadas, atpažinimas 9 Bluetooth etiketė 15 ExpressCard anga, atpažinimas 9 Microsoft autentiškumo sertifikato etiketė 14 Windows logotipo klavišas, atpažinimas 6 Windows programų klavišas, atpažinimas 6 A akumuliatoriaus laisvinamasis skląstis, atpažinimas 10 akumuliatoriaus lemputė, atpažinimas 4, 7 akumuliatoriaus skyrius 14 akumuliatoriaus skyrius, atpažinimas 10 akumuliatorius, atpažinimas 13 angos apsauginis kabelis 8 Skaitmeninės laikmenos 9 ExpressCard 9 antenos 12 antrinio standžiojo disko skyrius, atpažinimas 10 apsauginio kabelio lizdas, atpažinimas 8 atminties modulio skyrius, atpažinimas 10 ausinių (garso išvesties) lizdas 7 autentiškumo sertifikato etiketė 14 B belaidės antenos 12 belaidžio ryšio lemputė, atpažinimas 3 belaidžio ryšio mygtukas, atpažinimas 5 belaidžių įrenginių sertifikavimo lipdukas 15 D didžiųjų raidžių fiksavimo lemputė, atpažinimas 3 diskų įrenginio lemputė, atpažinimas 4, 7 E energijos tiekimo lemputė, atpažinimas 7 energijos tiekimo lemputės, atpažinimas 3 esata/usb prievadas, atpažinimas 9 etiketės belaidžių įrenginių sertifikavimas 15 HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio modulis 15 modemo aprobavimas 14 reglamentinė informacija 14 SIM 15 techninės priežiūros lipdukas 14 WLAN 15 Bluetooth 15 Microsoft autentiškumo sertifikatas 14 F funkciniai klavišai, atpažinimas 6 G garsiakalbiai, atpažinimas 5 garso išjungimo lemputė, atpažinimas 3 garso išjungimo mygtukas, atpažinimas 5 garso išvesties (ausinių) lizdas, atpažinimas 7 garso įvesties (mikrofono) lizdas, atpažinimas 7 garso padidinimo lemputė, atpažinimas 3 garso stiprumo slinkties sritis, atpažinimas 5 garso sumažinimo lemputė, atpažinimas 3 H HDMI prievadas, atpažinimas 9 HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio modulio serijos numerio etiketė 15 I IEEE 1394 prievadas, atpažinimas 9 infraraudonųjų spindulių lęšis, atpažinimas 7 integruotosios interneto kameros lemputė, atpažinimas 11 interneto kamera, atpažinimas 11 išorinio monitoriaus prievadas, atpažinimas 9 įjungimo / išjungimo mygtukas, atpažinimas 4 J jungtys, maitinimo 8 jutiklinė planšetė atpažinimas 2 mygtukai 2 slinkimo sritys 2 16 Rodyklė

23 jutiklinės planšetės įjungimo / išjungimo mygtukas 2 jutiklinės planšetės lemputė, atpažinimas 2 K kabelis, maitinimas 13 keliavimas su kompiuteriu belaidžių įrenginių sertifikavimo lipdukai 15 modemo aprobavimo lipdukas 14 kintamosios srovės adapteris, atpažinimas 13 klaviatūros klavišai, atpažinimas 6 klavišai esc 6 fn 6 funkciniai 6 klaviatūra 6 Windows logotipas 6 Windows programos 6 klavišas esc, atpažinimas 6 klavišas fn, atpažinimas 6 komponentai apačia 10 dešinė pusė 8 ekranas 11 kairė pusė 9 papildoma aparatūra 13 priekis 7 užpakalinis 8 viršus 2 L laikmenų veikimo mygtukai, atpažinimas 5 lemputės akumuliatorius 4, 7 belaidis ryšys 3 didžiųjų raidžių fiksavimas 3 diskų įrenginys 4, 7 energija 3, 7 garso išjungimas 3 garso padidinimas 3 garso sumažinimas 3 interneto kamera 11 jutiklinė planšetė 2 skaičių fiksavimas 3 skaitmeninių laikmenų anga 9 lizdai garso išvestis (ausinės) 7 garso įvestis (mikrofonas) 7 RJ-11 (modemas) 8 RJ-45 (tinklas) 9 TV antena / kabelis 8 M maitinimo jungtis, atpažinimas 8 maitinimo kabelis, atpažinimas 13 mikrofono (garso įvesties) lizdas 7 mygtukai ankstesnis / atsukimas 5 belaidis ryšys 5 energija 4 garso išjungimas 5 jutiklinė planšetė 2 jutiklinės planšetės įjungimas / išjungimas 2 kitas / greitai pirmyn 5 paleidimas / pauzė 5 sustabdyti 5 mygtukas Ankstesnis / atsukimas, atpažinimas 5 mygtukas Kitas / greitai pirmyn, atpažinimas 5 modemo aprobavimo lipdukas 14 monitoriaus prievadas, išorinis 9 O operacinė sistema produkto kodas 14 Microsoft autentiškumo sertifikato etiketė 14 optinis diskų įrenginys, atpažinimas 8 P pagrindinio standžiojo disko skyrius, atpažinimas 10 paleidimo / pauzės mygtukas, atpažinimas 5 pirštų atspaudų skaitytuvas, atpažinimas 5 plėtros prievadas, atpažinimas 9 prievadai esata/usb 9 HDMI 9 išorinis monitorius 9 plėtra 9 USB 8, 9 produkto kodas 14 produkto pavadinimas ir numeris, kompiuteris 14 programų klavišas, Windows 6 R reglamentinė informacija belaidžių įrenginių sertifikavimo lipdukai 15 etiketė su reglamentine informacija 14 modemo aprobavimo lipdukas 14 RJ-11 (modemo) lizdas, atpažinimas 8 RJ-45 (tinklo) lizdas, atpažinimas 9 S serijos numeris, kompiuteris 14 SIM etiketė 15 skaičių fiksavimo lemputė, atpažinimas 3 skaitmeninių laikmenų anga, atpažinimas 9 skaitmeninių laikmenų angos lemputė, atpažinimas 9 skyriai akumuliatorius 10, 14 antrinis standusis diskas 10 atminties modulis 10 pagrindinis standusis diskas 10 skląstis akumuliatoriaus atlaisvinimas 10 slinkimo sritys, jutiklinė planšetė 2 sustabdymo mygtukas, atpažinimas 5 T techninės priežiūros lipdukas 14 TV antena / kabelio lizdas, atpažinimas 8 Rodyklė 17

24 U USB prievadai, atpažinimas 8, 9 V ventiliacijos angos, atpažinimas 8, 10 vidiniai mikrofonai, atpažinimas 11 W WLAN etiketė 15 WLAN įrenginys 15 WLAN modulis Rodyklė

25

Win10 Commercial User Guide

Win10 Commercial User Guide Vartotojo vadovas Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD yra Advanced Micro Devices, Inc. prekės ženklas. Bluetooth atitinkamo savininko prekės ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi HP Inc.

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7120 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 65PUK7120 Turinys 1 Televizoriaus apžvalga 1.1 Ultra HD televizorius 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Programų

Detaliau

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija Autorių teisių informacija Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5803 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 32PFS5803 43PFS5803 50PFS5803 Turinys 1 Gaukite techninę pagalbą 13.1 Smart TV nustatymai 45 13.2 Smart

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos

HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos Autorių teisės ir prekių ženklai Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2005. Čia pateikiama informacija gali būti keičiama be perspėjimo.

Detaliau

LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas

LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama, kopijuojama,

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

Maisy_LT.book

Maisy_LT.book Įvadas Sveikiname jus, įsigijusius HP pelę. Ši pelė tai naujausias įtaisas iš HP gaminamo plataus išorinių kompiuterio įtaisų asortimento. Ji sukurta taip, kad suteiktų kuo daugiau patogumo ir užtikrintų

Detaliau

Navigon 33xx | 43xx max

Navigon 33xx | 43xx max Naudotojo žinynas NAVIGON 33xx 43xx max Lietuvių Sausis 2009 Perbrauktos šiukšlinės ant ratukų simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje šį gaminį reikia šalinti atskirai nuo buitinių atliekų. Tai galioja

Detaliau

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas Dėl programinės įrangos naujinių naudojimasis programinės įrangos sąsaja (įskaitant programinės įrangos funkcijas, naudotojo sąsają ir sąveika, bet tuo neapsiribojant) gali

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

Acer Incorporated

Acer Incorporated WĘC Public Relations Jan Trzupek Tel. +48 730 954 282 Mail: jtrzupek@wec24.pl Naujienų pristatymas Acer išleidžia du viename nešiojamąjį kompiuterį Switch Alpha 12 su Liquid- Cooled technologija Informacijos

Detaliau

LT11526 Antrasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas

LT11526 Antrasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas LT11526 Antrasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama, kopijuojama,

Detaliau

BE_RG_est_lat_lit_front.pdf :40:47 HP Photosmart 380 series bendrosios instrukcijos Lietuvos C M Y CM MY CY CMY K

BE_RG_est_lat_lit_front.pdf :40:47 HP Photosmart 380 series bendrosios instrukcijos Lietuvos C M Y CM MY CY CMY K BE_RG_est_lat_lit_front.pdf 21.3.2005 14:40:47 HP Photosmart 380 series bendrosios instrukcijos Lietuvos C M Y CM MY CY CMY K Autorių teisės ir prekių ženklai Hewlett-Packard Development Company, L.P.,

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Navigon 23xx | 13xx max

Navigon 23xx | 13xx max Naudotojo žinynas NAVIGON 13xx 23xx Lietuvių Balandis 2009 Perbrauktos šiukšlinės ant ratukų simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje šį gaminį reikia šalinti atskirai nuo buitinių atliekų. Tai galioja

Detaliau

Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas

Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas 2009 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo. ATITIKIMO DEKLARACIJA Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-412 atitinka esminius direktyvos

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA

SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA UPORABO ²ÍÑÒĞÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ² NAUDOJIMO VADOVAS

Detaliau

User Guide

User Guide HP Pocket Playlist Naudotojo vadovas Dokumento Nr. 699916-E22 Antrasis leidimas: 2013 m. sausis Pirmasis leidimas: 2012 m. gruodžio mėn. Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft,

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

LT_MacBook Pro (13-inch, Late 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) - Essentials.indd

LT_MacBook Pro (13-inch, Late 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) - Essentials.indd MacBook Pro Pagrindai MacBook Pro kompiuteriui su Thunderbolt 3 sąsaja Turinys 4 1 skyrius: Trumpai apie MacBook Pro kompiuterį 4 Susipažinkite su savo MacBook Pro kompiuteriu 5 Apsidairykite 6 Komplektacija

Detaliau

Detali skaitmeninės Teo televizijos diegimo ir valdymo instrukcija TV priedėlis TV Star 7200 CX HD

Detali skaitmeninės Teo televizijos diegimo ir valdymo instrukcija TV priedėlis TV Star 7200 CX HD Detali skaitmeninės Teo televizijos diegimo ir valdymo instrukcija TV priedėlis TV Star 7200 CX HD Turinys Contents Turinys...2 1. Saugos nurodymai ir įspėjimai...3 2. Įrangos komplekto turinys... 4 3.

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802

ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802 ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802 LT8802 Pirmas leidimas Vasaris 2014 Autorių teisių informacija Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama,

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.: GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt TURINYS Saugos reikalavimai... 2 Atsakomybės ribojimas... 2 Savybės...

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO IR EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ KIBERNETINĖS ERDVĖS STEBĖSENOS ATASKAITA 2019 m. gegužės 28 d. Vilnius Santrauka: Respublikos Prezidento ir Europos

Detaliau

Microsoft Word - nuraphone User Manual_Lithuanian_FINAL.docx

Microsoft Word - nuraphone User Manual_Lithuanian_FINAL.docx LITHUANIAN Ausinių nuraphone naudotojo vadovas Šiame naudotojo vadove yra visa informacija, kurios reikia norint sukonfigūruoti savo ausines nuraphone ir naudotis visomis jų funkcijomis, naudoti programą

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

HP Officejet K8600 Series Printer User Guide - LTWW

HP Officejet K8600 Series Printer User Guide - LTWW HP Officejet Pro K8600 serijos spausdintuvas Vartotojo vadovas Podręcznik użytkownika HP Officejet Pro K8600 serijos spausdintuvas Vartotojo vadovas Informacija apie autorių teises Hewlett-Packard Development

Detaliau

Naudotojo vadovas PocketBook SURFpad 3 (10)

Naudotojo vadovas PocketBook SURFpad 3 (10) Naudotojo vadovas PocketBook SURFpad 3 10,1 Turinys NAUDOJIMO SAUGA 4 Laikymo, nešiojimo ir naudojimo sąlygos 4 Techninė priežiūra 4 Radijo dažnių naudojimo sauga 5 Utilizavimas 5 IŠVAIZDA 7 TECHNINĖS

Detaliau

imac Essentials

imac Essentials imac Essentials Turinys 4 1 skyrius. Pirmas žvilgsnis į imac 4 Susipažinkite su imac 5 Pažintinis turas 6 Dirbkite belaidžiu būdu 9 Išorinio ekrano naudojimas 10 2 skyrius. Pradėkime 10 Nustatymas 11 Raskite

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema

LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema Turinys Techninės specifikacijos...4 Apsaugos sistemos PITBULL ALARM PRO komponentai...5 1. TRUMPAS 7 ŽINGSNIŲ PASIRENGIMO VADOVAS...6 APŽVALGA...6

Detaliau

LT _0704 UG Beo5.indd

LT _0704 UG Beo5.indd Beo5 Vadovas Jūsų asmeninis nuotolinio valdymo pultelis Nuotolinio valdymo pultelis Beo5 pritaikytas paprastai pasiekti jūsų namuose esančius Bang & Olufsen gaminius. Įsigijus Beo5 jūsų Bang & Olufsen

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

DSC POWERSERIES NEO HS2016/ 2032/ 2064/ 2128 vartotojo instrukcija HS2016/2032/2064/2128 Apsauginės signalizacijos V1 Vartotojo instrukcija Puslapis 1

DSC POWERSERIES NEO HS2016/ 2032/ 2064/ 2128 vartotojo instrukcija HS2016/2032/2064/2128 Apsauginės signalizacijos V1 Vartotojo instrukcija Puslapis 1 HS2016/2032/2064/2 Apsauginės signalizacijos V1 Vartotojo instrukcija Puslapis 1 Greita apžvalga Visos klaviatūros turi greitus funkcinius mygtukus. Naudojant LCD klaviatūrą papildomai galima naudoti,

Detaliau

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama.

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama. Naudotojo vadovas TURINYS 1. Bendroji informacija... 4 1.1. Pagrindinės funkcijos... 4 Telefono įjungimas ir išjungimas... 4 SIM kortelės... 4 Įkrovimas... 4 1.2. Telekomunikacijos... 5 1. Telefonas...

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo 5 DURŲ 2019-06-31 TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamos Toyota Eurocare pagalbos kelyje paslaugos visoje Europoje Prioritetinis

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

Technines specifikacijos projektas

Technines specifikacijos projektas KOMPIUTERINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS 1. Perkančioji organizacija Lietuvos teismo ekspertizės centras, biudžetinė įstaiga, kurios duomenys kaupiami saugomi Juridinių

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd KS360 Naudotojo vadovas www.lgmobile.com P/N : MMBB0313801 (1.0) H ELECTRONICS INC. KS360 L i e t u v i ų Latviešu E e s t i Bluetooth QD ID B014200 Šios knygelės turinys gali skirtis nuo jūsų telefono

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Mielas (-a) Kliente, dėkojame, kad pasirinkote skaitmeninę TEO televiziją. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

Microsoft Word - SDH2.doc

Microsoft Word - SDH2.doc PATVIRTINTA AB Lietuvos geleţinkeliai Geleţinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2009-11-30 įsakymu Nr. Į (DI-161) SDH SĄSAJOS TECHNINIS APRAŠAS TURINYS I. BENDROJI DALIS... 4 II. TAIKYMO SRITIS...

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas

Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas 2009 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo. ATITIKIMO DEKLARACIJA Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-566 atitinka esminius

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

X310.book(X310_lt.fm)

X310.book(X310_lt.fm) Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15 2X Series įdiegimo vadovas P/N 00-3250-501-0027-04 ISS 04MAY15 Autoriaus teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikatai Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2015 m.,

Detaliau

Valdiklis su vidiniu keturių dažnių GSM/GPRS/3G modemu MCL 5 IP Naudotojo vadovas Versija 2.0 UAB NAVITUS LT Lietuva, 2018

Valdiklis su vidiniu keturių dažnių GSM/GPRS/3G modemu MCL 5 IP Naudotojo vadovas Versija 2.0 UAB NAVITUS LT Lietuva, 2018 Valdiklis su vidiniu keturių dažnių GSM/GPRS/3G modemu MCL 5 IP Naudotojo vadovas Versija 2.0 UAB NAVITUS LT Lietuva, 2018 Dokumento redagavimo istorija Versija Data Redagavimo istorija Valdiklio programinės

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

Naudojimo instrukcijos

Naudojimo instrukcijos Naudojimo instrukcijos Spalvotas skystųjų kristalų monitorius Svarbu Atidžiai perskaitykite šias Naudojimo instrukcijas ir Įrengimo vadovą (atskira knyga), kad susipažintumėte su saugiu ir efektyviu eksploatavimu.

Detaliau

Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųs

Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųs Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųsti el. paštu ir dalytis mėgiamose socialinėse tinklavietėse.

Detaliau

User Manual PocketBook Basic New 613

User Manual PocketBook Basic New 613 Naudotojo vadovas PocketBook Basiс New Turinys SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS...5 Sandėliavimo, nešiojimo ir naudojimo sąlygos 5 Techninė priežiūra 7 Radijo dažnių (RF) sauga 8 Utilizavimas 9 IŠVAIZDA...10

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

Processor

Processor B30 Naudotojo vadovas Turinys 1. Saugumas... 4 2. Pradžia... 7 2.1. Akumuliatoriai... 7 2.1.1. Akumuliatoriaus įdėjimas ir išėmimas... 7 2.1.2. Akumuliatoriaus įkrovimas... 7 2.1.3. Akumuliatoriaus naudojimas...

Detaliau

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui internetu, skirta tokioms vartotojo sąsajoms: Vitotrol

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

RadiForce MX194 Naudojimo instrukcijos

RadiForce MX194 Naudojimo instrukcijos Naudojimo instrukcijos Spalvotas skystųjų kristalų monitorius Svarbu Atidžiai perskaitykite šias Naudojimo instrukcijas ir Įrengimo vadovą (atskira knyga), kad susipažintumėte su saugiu ir efektyviu eksploatavimu.

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite bendro naudojimo

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009,

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009, husqvarna AUTOMOWER 230 ACX/220 AC NAUDOJIMO INSTRUKCIJA TURINYS 1. Įžanga ir sauga... 5 1.1 Įžanga... 5 1.2 Automower simboliai... 6 1.3 Naudojimo instrukcijos simboliai... 7 1.4 Saugos nurodymai... 8

Detaliau