Statytojo (užsakovo) pavadinimas UAB "XXT", į.k.: Saltoniškių g. 7, Vilnius Tel.: ; e. paštas:

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Statytojo (užsakovo) pavadinimas UAB "XXT", į.k.: Saltoniškių g. 7, Vilnius Tel.: ; e. paštas:"

Transkriptas

1 Statytojo (užsakovo) pavadinimas U "XXT", į.k.: Dokumentą rengusio genprojektuotojo pavadinimas (atest. Nr. 596) į.k Tauro g., 04 Vilnius, Tel.: , e - paštas.: Dokumentą rengusio projektuotojo pavadinimas (atest. Nr. 596) į.k Tauro g., 04 Vilnius, Tel.: , e - paštas.: Statinio projekto pavadinimas Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio (statinių) pavadinimas PP (Projektiniai pasiūlymai) dministracinis pastatas. etapas. Statinio projekto dalis S ylos (segtuvo) žymuo PP ylos (segtuvo) laidos Nr. ylos (segtuvo) išleidimo data 0 08 V. Pavardė, atestato Nr. Direktorius Projekto vadovas Projekto dalies vadovas rchitektė S. Sparnaitis Vytenis Gerliakas, 8 Ieva Leinartaitė-Gerliakienė, 85 M.Sederevičienė Parašas

2 dministracinių pastatų (8.) Saltoniškių g. 7, Vilniuje, statybos projektas Statinio projekto Nr. TURINYS. IŠKINMSIS RŠTS. NUOSVYĖS DOKUMENTI. KDSTRO ŽEMĖLPIO IŠTRUK 4. ŽEMĖS SKLYPO PLNS 5. DETLUSIS PLNS (PGRINDINIS RĖŽINYS) 6. DETLIOJO PLNO KOREKTŪR (RĖŽINYS) 7. ENDRIEJI TECHNINII RODIKLII 8. SKLYPO PLNO SCHEM 9. - UKŠTO POŽEMINĖS UTOMOILIŲ SUGYKLOS PLNS 0. - UKŠTO POŽEMINĖS UTOMOILIŲ SUGYKLOS PLNS. - UKŠTO POŽEMINĖS UTOMOILIŲ SUGYKLOS PLNS. PIRMO UKŠTO PLNS. NTRO-KETVIRTO TIPINIO UKŠTO PLNS 4. PENKTO UKŠTO PLNS 5. ŠEŠTO UKŠTO PLNS 6. PJŪVIS - 7. VIZULIZCIJ 8. VIZULIZCIJ 9. VIZULIZCIJ

3 dministracinių pastatų (8.) Saltoniškių g. 7, Vilniuje, statybos projektas Statinio projekto Nr. IŠKINMSIS RŠTS. ENDRIEJI DUOMENYS. U "XXT", įmonės kodas: PROJEKTUOTOJS, įmonės kodas Tauro g., - 04 Vilnius Tel.: , e-paštas.:. PROJEKTO VDOVS Vytenis Gerliakas, atestato Nr. 8.4 STTINIO PROJEKTO PVDINIMS.5 STTYOS VIET.6 NUOSVYĖS TEISĖ Į SKLYPĄ, EI KITOS TEISĖS dministracinių pastatų (8.) Saltoniškių g. 7, Vilniuje, statybos projektas Saltoniškių g.7, skl. kad. Nr. 00/00:9, Vilnius; unikalus nr: Nuosavybės teisė- LIETUVOS RESPULIK, a.k sudaryta Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr.49SŽN- (4,49,57,)-96. Sklypo nuomininkas- U XXT, į.k STTYOS RŪŠIS Nauja statyba.8 STTINIO KTEGORIJ Ypatingas statinys.9 STTINIO NUDOJIMO PSKIRTIS Negyvenamoji, administracinės paskirties pastatai (8.).0 PROJEKTVIMO STDIJ Projektiniai pasiūlymai į.k Tauro g., 04 Vilnius, Tel.: , e - paštas.: 8 PV Vytenis Gerliakas 85 PDV Ieva Leinartaitė-Gerliakienė G00996 rch. Monika Sederevičienė Tel.: ; e. paštas: dministracinis pastatas. etapas iškinamasis raštas -R Lapas Laida 0 Lapų 4

4 dministracinių pastatų (8.) Saltoniškių g. 7, Vilniuje, statybos projektas Statinio projekto Nr.. PROJEKTO RENGIMO PGRINDS Projektas rengiamas pasirašyta projektavimo sutartimi Nr. Z8-0-5-S-, tarp projektuotojo (U Eventus Pro ) ir užsakovo (U XXT ). Projektuojama remiantis sklypui galiojančiais Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ; parengtu teritorijos T tarp Ukmergės, Saltoniškių, Pieninės ir Paribio gatvių (kad. Nr. 00/00:9) detaliuoju planu (patvirtinta tarybos , Nr. -7); bei detaliojo plano koregavimo sprendiniais ( patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas 07 m. gegužės 8 d., nr ).. GLIOJNTYS PLNVIMO DOKUMENTI Nagrinėjamam sklypui galioja Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai ; parengtas teritorijos T tarp Ukmergės, Saltoniškių, Pieninės ir Paribio gatvių (kad. Nr. 00/00:9) detalusis planas (patvirtinta tarybos , Nr. -7); bei detaliojo plano koregavimo sprendiniai ( patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas 07 m. gegužės 8 d., nr.: 0-447). DETLUSIS PLNS Detaliajame plane nustatyti reglamentai nagrinėjam sklypui: Žemės sklypo naudojimo būdai: komercinės paskirties objektų teritorijos. Sklype numatomas aukštingumas iki 5 metrų ; Užstatymo intensyvumas ; Užstatymo tankumas 60-80%; Maksimali užstatymo aukščio altitudė 7,00m; Nustatyta 5% sklypo ploto priklausomų želdinių norma; Pagal suderintus detaliojo plano sprendinius privažiavimas prie planuojamo sklypo kad. Nr. 00/00:9 numatomas iš Pieninės gatvės. utomobilių stovėjimo vietos numatomos požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje sklypo ribose. 4. KUŪROS PVELDO PSUG VILNIUS SENMIESČIO PSUGOS ZON Projektuojamas administracinis pastatas yra centrinėje Vilniaus dalyje,.8 ha žemės sklype, Saltoniškių g. 7. Pagal Vilniaus endrąjį planą (iki 05 m) sklypas priklauso miesto centro svarbiausių lokalių centro užstatymo zonai. Dešiniajame Neries krante besiformuojantis komercinės-administracinės paskirties užstatymas plečiasi į vakarus, Konstitucijos prospekto T. Narbuto gatvių kryptimi. Žvėryno šiaurinėje dalyje pradeda formuotis lokaliems centrams būdingos funkcijos. Projektuojamas sklypas patenka į Vilniaus senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos zoną. Detaliuoju planu numatyti sklypo užstatymo sprendiniai, žvelgiant nuo pagrindinių miesto apžvalgos taškų - Tauro kalno ir Gedimino pilies kalno - panoramoms poveikio neturi, nes projektuojamas sklypas patenka į aukštesnių pastatų vizualinių šešėlių zoną. Rengiant projektinius pasiūlymus etapo pastatui, atsižvelgiama į Ukmergės gatvės perspektyvą, taip pat į jau pastatytą I etapo pastatą, bei statomų II ir II etapų pastatų bendrą kompoziciją. Pastatus sklype numatyta išdėstyti skirtingose terasose taip sukuriama laiptuoto silueto linija. Pastatų pagrindinė naudojimo paskirtis negyvenamoji, administracinės paskirties pastatai (8.). -R 4 0

5 dministracinių pastatų (8.) Saltoniškių g. 7, Vilniuje, statybos projektas Statinio projekto Nr. 4. SKLYPS Projektiniai pasiūlymai administracinės paskirties pastatui rengiami adresu Saltoniškių g. 7 (sklypo kad. Nr. 00/00:9), Vilniaus mieste. Sklypas vystomas etapais. Sklypo sprendiniai, projektuojami pagal galiojančius detaliojo plano sprendinius ir nustatytus rodiklius, neprieštarauja eismo transporto schemai. Kaip numatoma detaliuoju planu, sklypo viduje projektuojamos viešosios erdvės, kuriamas pėsčiųjų ryšys, lygiagretus Pieninės gatvei, taip pat skersinis pėsčiųjų ryšys, jungiantis Pieninės gatvę ir jau išvystytą altic Hearts kompleksą. Numatytos dviratininkų trasos. Sklypo reljefas netolygus, yra ryškus, apie 5 m perkritimas vakarų-pietryčių kryptimi. Sklype numatomi trys įvažiavimai į požemines automobilių saugyklą. Vienas suprojektuotas (I etape) iš Saltoniškių gatvės, kitas statomas (II etape) iš Pieninės gatvės. Projektuojamame etapo pastate patekimas į požeminę automobilių saugyklą numatomas taip pat iš Pieninės gatvės. endras sklypo užstatymas formuoja Saltoniškių ir Pieninės gatvių perimetrus. Pastatų formos ir fasado išraiška ties Saltoniškių g. išklotine pakinta biurų patalpų fasadai išstumti į priekį pirmo aukšto atžvilgiu. Pirmame aukšte taip formuojamas patogesnis, po suplanuota konsole-stogeliu, įėjimas į administracines pastato patalpas. Planuojant gatvių išklotines formuojančių fasadų išraišką, buvo vadovautasi nuostata sukurti fasadus, kurie būtų išraiškingi, derėtų prie dinamiškos altic hearts kompozicijos, bei prie statomų pirmųjų etapų pastatų ramios, bei santūrios išraiškos. Projektuojant etapo pastatą, vadovautasi nuostata, kad greta esantys statiniai neturėtų būti vienodi, bet ir neturėtų konkuruoti tarpusavyje. Tikslas- pabrėžti vienas kito išskirtinumą, individualumą, bei išgauti bendrą kvartalo vientisumą, stebint jį atsiveriančiose miesto panoramose. Kontrastingi sprendiniai numatomi pusiau uždarų kiemelių architektūrai. Planuojama, kad kiekvieno pastato kiemelis turės individualią landšafto architektūros koncepciją, atspindinčią skirtingus gamtos reiškinius / elementus vanduo, medis, kalva, pieva. Tokiu būdu užėjus į kvartalo vidų skirtingi kiemeliai turės aiškų identitetą, kontrastuojančias ir išraiškingas erdves R

6 dministracinių pastatų (8.) Saltoniškių g. 7, Vilniuje, statybos projektas Statinio projekto Nr. 5. PROJEKTINII SPRENDINII PRŽIMS Lengviesiems automobiliams patekimas į sklypą iš Pieninės g. numatomas pietinėje pusėje, remiantis detaliojo plano sprendiniais (patvirtinta tarybos , Nr. -7, įregistravimo data ). Krovininiam transportui patekimas į sklypą nenumatomas. UTOMOILIŲ PRKVIMS Projektuojamas požeminis parkavimas. Už sklypo ribų stovėjimo aikštelės neprojektuojamos. PLINKOS TVRKYMS, PŽELDINIMS Projekte numatomas žalių teritorijų plotas ne mažesnis negu 5% sklypo ploto. SKLYPO PTVĖRIMS IR PSUGOS PRIEMONĖS Sklypą planuojama aptverti nuo kaimyninių sklypų nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. PSTTO UKŠTINGUMS Numatomas statinio aukštis nuo esamo žemės paviršiaus <5 m. Projektuojami 6 antžeminiai ir požeminiai pastato aukštai. PDIL Pastato apdailai numatomos prie aplinkos derančios natūralių spalvų medžiagos. Pagrindinė pastato fasadų apdaila- stiklo, bei aliuminio konstrukcijos, su vertikaliais, ritmiškai išdėstytais elementais. Kuriamas nuosaikios, lengvos, bei skaidrios erdvės įspūdis. -R 4 4 0

7

8

9

10 ENDRIEJI TECHNINII RODIKLII EILĖS PVDINIMS MTO VNT. KIEKIS RODIKLII PGL DETLŲJĮ PLNĄ I ETPS II ETPS III ETPS ETPS VISO:. SKLYPO PLOTS m 8. SKLYPO UŽSTTYMO TNKUMS % SKLYPO UŽSTTYMO % INTENSYVUMS 4. pželdintas sklypo plotas (žalias plotas) %,5 4,6, Pastatų tūris m Pastatų antžeminis plotas m 606, 55,6 409,50 50, ,99-7. Pastatų požeminis plotas m 0,55 978,0 554,46 955, ,0-8. Pastatų bendras plotas m 908,88 950,8 956,96 775, , ntžeminės dalies aukštų skaičius Pastatų aukštis (pastato aukščio altitudė) utomobilių stovėjimo vietų skaičius (požeminėje automobilių saugykloje) vnt m. 5 (4,50) 5 (4,50),85 (7,00),80 (7,00) vnt (7,00) 8 PV V. GERLIKS RCH. M.SEDEREVIČIENĖ Tel.: 075; faks.: 6768 dministracinis pastatas ( korpusas) ENDRIEJI TECHNINII RODIKLII

11 Žemės sklypo riba.9 8,00 SUTRTINII ŽYMĖJIMI SKLYPO RI GRETIMO SKLYPO RI ĮVŽIMS / IŠVŽIMS Į TERITORIJĄ NUMTOMI PGRINDINII PTEKIMI Į PSTTUS POŽEMINIO PRKINGO RI PIENINĖS GTVĖ POŽEMINIO PRKINGO TSTUMS IKI SKLYPO RIOS NTŽEMINĖS PSTTO DLIES TSTUMS IKI SKLYPO RIOS III ETPO NTŽEMINIO DYZELGENERTORIUS IR RŪKYMO PTLPOS TSTUMS IKI SKLYPO RIOS PROJEKTUOJMS DVIRČIŲ TKS PROJEKTUOJMI PĖSČIŲJŲ TKI PROJEKTUOJMOS ŽLIOSIOS ZONOS ETPS (PROJEKTUOJMS),70 = 6,90 0,00 =,0 PJŪVIS - M:000 Ukmergės g. 6 Kad.nr. 00/00: D - 0 PIKS N VV PIKS PIKS487 PIKS PIKS49 PIKS KV 09.8 PIKS PIKS485 PIKS PIKS495.8 PIKS Žemės sklypo riba.9 C PIKS498.8 d5nv 8,00 4 PIKS489.6 d70nv pliend89vs d0 0.0 PIKS PIKS50 PIKS50.4 PIKS VV VV MN SULS ORS ORS SLS9 4.5 SLS9 SLS SLS SLS8 SLS7 4.9 SLS6 SLS 4.44 SLS PIKS KS PIKS VV SLS SLS7 SLS6.80 SLS6.56 SLS8.86 LIS0.89 SLS 4.00 LIS VV 6 ORS.80 ORS ORS SULS SULS5.7 SLS9.96 PIKS588 PIKS PIKS PIKS ORS9 ORS96 4.7ORS9 ORS08 7 ORS ORS0 VV 0.8 ORS ORS ORS07 ORS0.9 ORS95 0 ORS94.85 TRS VV 0.9 SLS5 PIKS PIKS ORS05 ORS06.48 TRIS86 ORS ORS99 ORS00..6 PIKS90.69 PIKS90N VV 0.8 PIKS9 7.4 ORS9 ORS9.4 ORS84 ORS SPIS9.4 7ORS0 PIKS907.4 KS76 SPIS94.6 ORS0 7.9 KS75.4 SLS8. PIKS90 PIKS90 PIKS9 PIKS SLS8 VV SLS ORS04.9 PIKS900 ORS05 SULS74SULS7 PIKS ORS7..76 SLS78 VV ORS PIKS4 PIKS ORS06 TIS07 7 PIKS906 TRS08 VV LIS95 SLS VV LEMS VV 98 PIKS44 SLS97 TRS75 80 SLS76.09TRS PIKS MN 80 SULS68 7 PIKS45 PIKS897 PIKS PIKS97 PIKS899 VV SULS ORS PIKS40. ORS 0.74 PIKS4.90 PIKS48 PIKS49 PIKS894 PIKS VV ORS64 ORS ORS PIKS PIKS46 VV ORS49 PIKS4. PIKS ORS55 ORS ORS VV ORS5 ORS ORS ORS48 PIKS47 PIKS45 PIKS ORS5 PIKS44 PIKS89 PIKS SLS58 84 KD PS77 54 MN ORS8 VIRS PIKS79 ORS45 ORS ORS HIDS SULS SLS9 PIKS47 PIKS89 PIKS VV MEDS PIKS MN PIKS VIRS75 NMS80 PIKS888.0 SULS9.8 SULS PIKS4 PIKS4 SILS PIKS446 SILS8 PS PIKS885 PIKS886 VIRS9 0.8 PIKS48 PIKS ORS87 ORS ORS TRS95. VIRS74 NMS SULS9 0. NMS84 TESS ORS86 ORS SULS6 TESS TESS ORS TESS SLS SLS09.99 SULS PIKS4 VIRS7 PIKS88 PIKS SULS MEDS44 SLS4 0.0 TR PIKS49III ETPS.7 SULS4 SPIS SPIS MP49. KD MT9 SPIS MP9 MEDS440 SPIS SPIS09 ORS0 0.4 ORS0 0 (STTOMS) ORS79 ORS PIKS45 PIKS88 PIKS VIRS7 VV MEDS KS PIKS40 VV.9 MEDS60 MEDS59 SULS4 MEDS8.8 PIKS49 PIKS PIKS PIKS874 MEDS57 MEDS MEDS69 VIRS40 PIKS ORS5 ORS PIKS879 PIKS880 PIKS878.7 ORS5 ORS50 TESS ORS6 ORS PIKS45.4 TESS70.49 ORS ORS6 ORS VV ORS44 ORS VV ORS77 ORS76 PIKS45 VIRS68.6 PIKS454 PIKS877 ORS4 ORS4 ORS68 ORS PIKS KD VV VV.97 PIKS46 VV 08.7 ORS9 ORS TRS8 ORS40 ORS VIRS MEDS65 MEDS I ETPS TRS7 ORS TRS PIKS44 VV ORS7 7 ORS (PSTTYTS) SULS55 PIKS TRS6 NMS SILS86 5 PIKS407 ORS ORS4 09. VIRS64 SILS VV TRS VV SULS56 PIKS PIKS456 5 ORS PIKS4 KD 0. VIRS6 4 SULS VIRS MEDS409 PIKS SLS8 KD PIKS d0 d00 5. NV NV d9/5 NV d89 PIKS40.5 PIKS PIKS457.0 PIKS VIRS6 0.6 PIKS484 PIKS PIKS404 PIKS NMS88 (PROJEKTUOJMS) 0.9 VIRS60 TESS40 PROJEKTUOJMS SKLYPS VIRS NMS89 PIKS PIKS75 PIKS48 NMS PIKS48 PIKS40 ORS ORS VV Saltoniškių g PIKS480 PIKS PIKS Kad.nr. VIRS400 00/00: ORS08.50 TESS58 7 ORS TESS59 PIKS74 PIKS PIKS475 PIKS a ORS9 PIKS74 ORS PIKS476 PIKS746 PIKS PIKS PIKS VIRS PIKS50 PIKS PIKS478 PIKS477 VV ORS4 ORS PIKS PIKS46 ORS5 ORS PIKS VV PIKS PIKS508 PIKS474 PIKS PIKS PIKS VIRS98 PIKS740 ORS6 VV PIKS47 PIKS47 8 ORS PIKS50 PIKS50. PIKS78 PIKS PIKS PIKS Pieninės g asbc d00 d0 d89 pliend89vs d57 NV d50nv d76/ PIKS5 0.8 d9.7 d7/400 ETPS pliend89vs ETPS (PROJEKTUOJMS),70 = 6,90 d d70nv d75 d50 NV NV PIKS PIKS PIKS ORS ORS87 ORS PIKS NMS90 ORS0 ORS 08.44VIRS PIKS57 PIKS58 PIKS469 PIKS PIKS467 VIRS VV 07. VV PIKS PIKS55 PIKS VV VIRS96 VIRS94 VIRS9 VV PIKS56 PIKS PIKS II ETPS PIKS5 MEDS PIKS59 PIKS466 (STTOMS) 0.0 PIKS54 PIKS55 0. PIKS PIKS PIKS50 57 ORS8 ORS9 PIKS5 PIKS59 VV b PIKS PIKS76 PIKS PIKS58 PIKS58 PIKS PIKS5 PIKS PIKS PIKS PIKS55 PIKS ORS7 0.0 PIKS54 56 VV VV PIKS78 PIKS ORS5 ORS6 PIKS78 PIKS PIKS70 PIKS PIKS75 PIKS74 PIKS7 55 PIKS54 PIKS VV PIKS PIKS PIKS PIKS544 PIKS55 PIKS VV PIKS550 PIKS7 PIKS ORS ORS PIKS549 PIKS PIKS PIKS TRS VV 06. ORS PIKS556 PIKS PIKS PIKS677 PIKS554 PIKS PIKS PIKS55 PIKS674 PIKS67 PIKS PIKS67 PIKS679 PIKS PIKS708 PIKS PIKS PIKS PIKS56 PIKS VV PIKS PIKS684 PIKS PIKS564 PIKS PIKS VV PIKS566 PIKS PIKS689 PIKS PIKS574 PIKS575 PIKS PIKS57 PIKS PIKS PIKS69 PIKS PIKS PIKS PIKS696 PIKS PIKS PIKS PIKS ,00 =,0 NV pliend57vs NV pliend9 6d00 d0 ĮVŽIMS Į ETPO POŽEMINĮ PRKINGĄ 5.70 Ž/T ĮVŽIMS Į II ETPO POŽEMINĮ PRKINGĄ PIENINĖS G. IŠKLOTINĖ TIES ETPU M: Ž/T pliend89vs NV d00 d0 d 5d00 d7/400 pliend89vs d50 d75 pliend9 d75 NV d50 5d00 4d0 pliend89 d0 NV d0 d50 PIKS PIKS58 PIKS ORS Ž/T Pieninės g. PIKS asbcd00 d0 d00 d59 d50 plien d5 4d0 ped6vs d0 d0 pvcd00 asbcd00 d0 d50 70 d0 asbcd00 asbcd00 PIKS d00 asbcd00 PIKS SKLYPO PLNO SCHEM M :000 d0 ped6vs.59 ORS97 ORS98.4 ORS96.66 d50 d89ms NV d00 Ukmergės g. d pamatai plien d5 d0 pliend9 4d0 d00 plien d5 ped6vs yra proj. tinklų d00 d00 pliend9 VS ĮVŽIMS Į I ir III ETPO POŽEMINĮ PRKINGĄ d00 d50 Saltoniškių g. d0 0 - D - 5 d00 d0 d00 d0 pliend9 pliend00 d00 d50 d0 d7/400 plien d00 6d00 d60 d7/400 8d60 d00 NV d0 ped6vs d00 d PIKS d d0 d d00 d0 d0 d0 ORS4 ORS d0 d6 d0 d0 d0 SLS7 ORS d0 d0 d0 d0 6d60 d0 pliend9 ped6vs d6 plien d00 Saltoniškių g. pliend9 VS d0 d0 0d0 d00 d0 d0 7d0 d0 D -4 PIKS769 PIKS C PIKS749 PIKS pliend9 VS d0 pliend9 6d00 PIKS PIKS PIKS76 ped0 VS PIKS PIKS d50 6 plien d5 d76 MS NV d00

12 SITUCIJOS SCHEM š III III ETPO PSTTS I K II H G F E D C 44,570,950,500 6,00 5,00 7,00 6,800 6,00 4, II ETPO PSTTS - POŽEMINIO UKŠTO PTLPŲ EKSPLIKCIJ Pastato Nr. Pavadinimas aukštas - POŽEMINIO UKŠTO PLNS POŽEMINĖ UTOMOILIŲ STOVĖJIMO IKŠTELĖ TECHNINĖ PTLP TECHNINĖ PTLP TECHNINĖ PTLP TECHNINĖ PTLP Plotas, kv. m. 07,77 8,0, 5,5 45,5, 8,4 70,5 m² 8,000 0,500 0,500,798 7,80 7,450 0,600 0,800 0, Sklypo riba ntžeminės dalies užstatymo riba pagal DP Projektuojamo pastato antžeminės dalies riba Transporto eismo judėjimo kryptys Numatomos angos inžinerinėms sistemoms. utomobilių stovėjimo vieta utomobilių stovėjimo vieta pritaikyta ŽN 8 PV V. GERLIKS RCH. M.SEDEREVIČIENĖ Tel.: 075; faks.: 6768 dministracinis pastatas ( etapas) Pėsčiųjų judėjimo takai automobilių saugykloje Saugos zona ŽN ( 800x00mm.) Elektromobilių stovėjimo vieta su įkrovimo stotele. - POŽEMINIO UKŠTO PLNS

13 SITUCIJOS SCHEM š III 9 III ETPO PSTTS 9 I K II H G F E D C,950,500 6,00 5,00 7,00 6,800 6,00 4, vnt II ETPO PSTTS - POŽEMINIO UKŠTO PTLPŲ EKSPLIKCIJ Pastato Nr. Pavadinimas aukštas - POŽEMINIO UKŠTO PLNS POŽEMINĖ UTOMOILIŲ STOVĖJIMO IKŠTELĖ POŽEMINĖ DVIRČIŲ SUGYKL TECHNINĖ PTLP VENTKMER PERSIRENGIMO PT. TECHNINĖ PTLP PERSIRENGIMO PT. VENTKMER Plotas, kv. m. 80,50 4,0 9,9, 74,69 0,5,7 4,5 9, 7,0 8,0 46, m² 8,000 0,500 0,500,798 7,80 7,450 0,600 0,800 0, Sklypo riba ntžeminės dalies užstatymo riba pagal DP Projektuojamo pastato antžeminės dalies riba Transporto eismo judėjimo kryptys Pėsčiųjų judėjimo takai automobilių saugykloje Saugos zona ŽN ( 800x00mm.) Numatomos angos inžinerinėms sistemoms. utomobilių stovėjimo vieta utomobilių stovėjimo vieta pritaikyta ŽN Elektromobilių stovėjimo vieta su įkrovimo stotele. 8 PV V. GERLIKS RCH. M.SEDEREVIČIENĖ Tel.: 075; faks.: POŽEMINIO UKŠTO PLNS dministracinis pastatas ( etapas)

14 MG-9 ptarnavimo liukų vietos 4 III ETPO PSTTS D-d* -07 D-d D-d** Ryšių įvadas III SITUCIJOS SCHEM I š PL- K II -9 Siurblinė? H POŽEMINIO UŠTO PTLPŲ EKSPLIKCIJ? G F E D C 40,595,950,500 6,00 5,00 7,00 6,800 6,00 Rezervuarai? -8 Vandens įvadas? -7? vnt. 60 El. skydinė? Ventkamera Ryšių įvadas? oilerinė? Šilumos punktas? tliekų rūšiavimo pat.? Ventkamera Kolonos? Kolonos? Riebalų gaudyklės pat.? -4 II ETPO PSTTS Pastato Nr. Pavadinimas aukštas - POŽEMINIO UKŠTO PLNS POŽEMINĖ -0 UTOMOILIŲ STOVĖJIMO IKŠTELĖ POŽEMINĖ DVIRČIŲ SUGYKL ELEKTROS SKYDINĖ VENTKMER RYŠIŲ TECH. PT. PERSIRENGIMO PT. PERSIRENGIMO PT. OILERINĖ VENTKMER PRODUKTŲ PRIĖMIMO PUNKTS RIELŲ GUDYKLĖS PT. TLIEKŲ RŪŠIMO PT. ŠILUMOS PUNKTS VNDENS ĮVDS VNDENS REZERVURŲ PT. SIURLINĖ Plotas (kv.m) 96,49 4,0 5,87 75,0 5,0 0,5 9,48 4,5,7 60,84,6 8,5 9,09 5,87 6,80,7 87,5 5,5 9,9 89,48 m² 8,000 0,500 0,500 0,600 7,450 0,600 0,800 0, , Sklypo riba ntžeminės dalies užstatymo riba pagal DP Projektuojamo pastato antžeminės dalies riba Transporto eismo judėjimo kryptys 4 6 Numatomos angos inžinerinėms sistemoms. utomobilių stovėjimo vieta utomobilių stovėjimo vieta pritaikyta ŽN 8 PV V. GERLIKS RCH. M.SEDEREVIČIENĖ Tel.: 075; faks.: 6768 dministracinis pastatas ( etapas) Pėsčiųjų judėjimo takai automobilių saugykloje Saugos zona ŽN ( 800x00mm.) 40 Elektromobilių stovėjimo vieta su įkrovimo stotele. - POŽEMINIO UKŠTO PLNS

15 UP UP 8R x 0,5 7G x 0, R x 0,5 G x 0, SITUCIJOS SCHEM š III ETPO PSTTS III I K H G F E D C DOWN DOWN,950,500 6,00 5,00 7,00 6,800 6,00 4,60 8, , Darbuotojams- į parkingą 4 5 Pagalbinė apt. El. skydinė 07 Serverinė Vaikų priež. kamb. VYR. ŽN. 8 Valyt. MS ,500 0 MOT. psaugos postas ,798 7, , KVINĖ pie 40 vietų 7,750,850 Coffee point 7 VYR. MOT ,800 Virtuvės personalo patalpos Virtuvės patalpos VLGYKL 5 pie 70 vietų 0,800 II ETPO PSTTS PIRMO UKŠTO PTLPŲ EKSPLIKCIJ Patato Nr. aukštas UKŠTO PLNS II Pavadinimas PGRINDINIS VESTIIULIS KONFERENCIJU PT. KONFERENCIJU PT. KONFERENCIJU PT. KONFERENCIJU PT. VIKŲ PRIEŽIŪROS KM. PSUGOS POSTS ELEKTROS SKYDINĖ SERVERINĖ TECHNINĖ PTLP KONFERENCIJU PT. TECHNINĖ PTLP KONFERENCIJU PT. VYRŲ SNMZGS SNMZGS (ŽN) MOTERŲ SNMZGS VLGYKLOS PTLPOS VLGYKL VLGYKLOS PTLPOS TECHNINĖ PTLP TECHNINĖ PTLP VLYTOJOS PT. MOTERŲ SNMZGS VLGYKLOS PTLPOS VLGYKLOS PTLPOS VLGYKLOS PTLPOS MOTERŲ SNMZGS TECHNINĖ PTLP VLGYKL Plotas, kv. m. 545,,88 95, 48,9 6,00,5 7,50 6,94,54 5,4 8,64,5 46,06 64, 50,8 6,58 8,8 7,5 7,60,7 5,55 0,0 0,99 9,5 9, 7,98 0,48,4 7,5,08 8,8 5,9,79 5,86 0,0 87,8 0,69 m² Sklypo riba ntžeminės dalies užstatymo riba pagal DP Projektuojamo pastato požeminės dalies riba Saugos zona ŽN ( 800x00mm.) Pagrindiniai įėjimai į pastatą 8 PV V. GERLIKS RCH. M.SEDEREVIČIENĖ Tel.: 075; faks.: 6768 dministracinis pastatas ( etapas) UKŠTO PLNS

16 SITUCIJOS SCHEM š III ETPO PSTTS III I K 4,60 II H G F E D C ,950,500 6,00 5,00 7,00 6,800 6,00 8,000 0, Coffee 4 0 0, , ,80 0 7, , , Coffee ,800 II ETPO PSTTS NTRO UKŠTO PTLPŲ EKSPLIKCIJ Pastato Nr. aukštas UKŠTO PLNS Pavadinimas PGRINDINIS VESTIIULIS POSĖDŽIŲ PT. POSĖDŽIŲ PT. POSĖDŽIŲ PT. IURS IURS VIRTUVĖLĖ RŪINĖ RCHYVS ELEKTROS SKYDINĖ SERVERINĖ POSĖDŽIŲ PT. POSĖDŽIŲ PT. SNMZGS (ŽN) VLYTOJOS PT. VYRŲ SNMZGS POSĖDŽIŲ PT. RŪINĖ VIRTUVĖLĖ RCHYVS SERVERINĖ VLYTOJOS PT. MOTERŲ SNMZGS POSĖDŽIŲ PT. VYRŲ SNMZGS POSĖDŽIŲ PT. IURS MOTERŲ SNMZGS Plotas, kv. m. 85,09 4,95 7,78 5,55 5,90 87,05 608,54 4,56 7,09 7,4 7,4 5,68,6 8,5 5,4 6,5 5,7 5,54,9 8,7 6,98 5, 6,4 9,5 9,08 9,0 7, 8,04,4 6,95,55,79 6, 4,9 599,75,9 0,56 m² Sklypo riba ntžeminės dalies užstatymo riba pagal DP Projektuojamo pastato požeminės dalies riba Saugos zona ŽN ( 800x00mm.) Pagrindiniai įėjimai į pastatą 8 PV V. GERLIKS RCH. M.SEDEREVIČIENĖ Tel.: 075; faks.: TIPINIO UŠTO PLNS dministracinis pastatas ( etapas)

17 SITUCIJOS SCHEM š III ETPO PSTTS III I K II H G F E D C ,950,500 6,00 5,00 7,00 6,800 6,00 4, Coffee 55 II ETPO PSTTS PENKTO UKŠTO PTLPŲ EKSPLIKCIJ Pastato Nr. aukštas 5 UKŠTO PLNS Pavadinimas VESTIIULIS IURS RŪINĖ VIRTUVĖLĖ RCHYVS ELEKTROS SKYDINĖ SERVERINĖ POSĖDŽIŲ PT. MOTERŲ SNMZGS POSĖDŽIŲ PT. SNMZGS (ŽN) VLYTOJOS PT. VYRŲ SNMZGS IURS VYRŲ SNMZGS POSĖDŽIŲ PT. POSĖDŽIŲ PT. MOTERŲ SNMZGS VLYTOJOS PT. IURS SERVERINĖ RCHYVS RŪINĖ VIRTUVĖLĖ POKLIŲ KM. POKLIŲ KM. Plotas, kv. m. 9,4 7,99 6,74 4,47 7,9 7,60 5,68,6 8,40 5,50,97,8 5,4 5,7,9 8,40 65,8 6,80 5,,6 7,5,4 7,7 8,00 74,7 7, 9,86 0,06 9,75 4,90 6,76 0,8 0,8 9,04 m² 0,500 0,500,798 7,80 7,450 0,600 0,800 0, Sklypo riba ntžeminės dalies užstatymo riba pagal DP Projektuojamo pastato požeminės dalies riba Saugos zona ŽN ( 800x00mm.) Pagrindiniai įėjimai į pastatą 8 PV V. GERLIKS RCH. M.SEDEREVIČIENĖ Tel.: 075; faks.: 6768 dministracinis pastatas ( etapas) 5 UKŠTO PLNS

18 SITUCIJOS SCHEM š III ETPO PSTTS III I K II H G F E D C ,950,500 6,00 5,00 7,00 6,800 6,00 4, Laukas. Oro paėmimo įranga Coffee point Laukas. Oro paėmimo įranga Coffee point II ETPO PSTTS 05 ŠEŠTO UKŠTO PTLPŲ EKSPLIKCIJ c copy Pastato aukštas 6 UKŠTS Nr Pavadinimas VESTIIULIS RŪINĖ TECHNINĖ PTLP IURS RCHYVS SERVERINĖ MOTERŲ SNMZGS SNMZGS (ŽN) VLYTOJOS PT. POSĖDŽIŲ PT. VYRŲ SNMZGS IURS POSĖDŽIŲ PT. MOTERŲ SNMZGS VLYTOJOS PT. MOTERŲ SNMZGS SERVERINĖ RCHYVS IURS TECHNINĖ PTLP Plotas, kv. m. 86,9 5,8 74,77 7,98 6,77 8,5,57,,97 5,4 5,7,9,8 8,45 7,09 7,78 5,86,80,4 5,9 7,07 6,74,5 76,6 7,5 7,78 5,50 m² 8,000 0,500 0,500,798 7,80 7,450 0,600 0,800 0, Sklypo riba ntžeminės dalies užstatymo riba pagal DP Projektuojamo pastato požeminės dalies riba Saugos zona ŽN ( 800x00mm.) 8 PV V. GERLIKS RCH. M.SEDEREVIČIENĖ Tel.: 075; faks.: 6768 dministracinis pastatas ( etapas) Pagrindiniai įėjimai į pastatą 6 UKŠTO PLNS

19 +,5 +,80 psauginė tvorelė +,80 psauginė tvorelė +,80 +,5 +9,50 +5,75 +,00 +8,5 +4,50 ±0,00 =.0-4,05-7,80 -,0,0,75 4,05 4,50,75,75,75,75,75 0,45,80 0,54 0,95,80 0,95,80 0,95,80 0,95,80 0,95,55,7 0,54,88,,76,0,75 4,05 4,50,75,75,75,75,5 +9,50 +5,75 +,00 +8,5 +4,50 ±0,00 =.0-4,05-7,80 -,0,0,75 4,05 4,50,75,75,75,75,75 0,45,80 0,95,80,7 0,54 0,54 0,95,80 0,95,80 0,95,80 0,95,55,88,,76 +9,50 +5,75 +,00 +8,5 +4,50 ±0,00 =.0-4,05-7,80 -,0,0,75 4,05 4,50,75,75,75,75,75 ' 8,00 0,50 0,50,80 7,80 7,45 7,75,85 0,80 0,80,5 7, VERTIKLUS PJŪVIO VIET SITUCIJOS SCHEM III š Tel.: 075; faks.: 6768 I 8 PV V. GERLIKS RCH. M.SEDEREVIČIENĖ PJŪVIS - dministracinis pastatas ( etapas) II

20 SITUCIJOS SCHEM š III I II 8 PV V. GERLIKS RCH. M.SEDEREVIČIENĖ Tel.: 075; faks.: 6768 dministracinis pastatas ( etapas) Vizualizacija nr.

21 SITUCIJOS SCHEM š III I II 8 PV V. GERLIKS RCH. M.SEDEREVIČIENĖ Tel.: 075; faks.: 6768 dministracinis pastatas ( etapas) Vizualizacija nr.

22 SITUCIJOS SCHEM š III I II 8 PV V. GERLIKS RCH. M.SEDEREVIČIENĖ Tel.: 075; faks.: 6768 dministracinis pastatas ( etapas) Vizualizacija nr.

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p U rchestra, įm.k. 300726445, Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, info@archestra.lt, tel.nr.: 8 612 16476 Vizualizacija: Statinio projekto pavadinimas: Statytojas: Statinio kategorija: Statybos

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA rojekto pavadinimas ADMINISTRAINĖS ASKIRTIES ASTATAS ANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAAS Statytojas UA STAMEHA Statinio adresas Statybos rūšis ANERIŲ G. 49, VILNIUS (Žemės skl. Kad.Nr. 11/55:91 Vilniaus m.

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS OJEKTO PVDINIMS 7, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OJEKTO DRESS Šilutės r. sav. Pagrynių k., K. Griniaus g. 7. Žemės sklypo unikalus 44-335-968. Žemės sklypo kadastrinis 884/2:334.

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T S S. Daukanto g. 9, -6943 Kazlų Rūda STTYTOJS B PIENO ŽVIGŽDĖS PROJEKTUOTOJS SUTRTIES DINIMS PROJEKTO DINIMS PROJEKTO NUMERIS UB BIO B PIENO ŽVIGŽDĖS FILILO

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

UAB,,Arsva" 1.k Reg. datar 2014 geguzes 19 d. lm. adr.r A.Vivulskio g , Vilnius, LT-0322'l Tel./fax.: '1023i mob. tel.:

UAB,,Arsva 1.k Reg. datar 2014 geguzes 19 d. lm. adr.r A.Vivulskio g , Vilnius, LT-0322'l Tel./fax.: '1023i mob. tel.: UB,,rsva" 1.k. 3331254 Reg. datar 214 geguzes 19 d. lm. adr.r.vivulskio g. 12-1, Vilnius, LT-322'l Tel./fax.: 8-5-265'123i mob. tel.: 8-699-53755 l. p.; arsva.uab@gmail.com Statytojas: Kompleksas; U. l.

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 00/00:, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS POJEKTAS UAB ŠIAUĖS EUOPOS INVESTICINIS 009, Olimpiečių g. -, -09 Vilnius ONDAS į.k. Projektuotojas:

Detaliau

UAB SENAMIESČIO PROJEKTAI ĮM. KODAS: KONSTITUCIJOS PR VILNIUS LT TEL.: UŽSAKOVAS/ LIETUVOS JĖZ

UAB SENAMIESČIO PROJEKTAI ĮM. KODAS: KONSTITUCIJOS PR VILNIUS LT TEL.: UŽSAKOVAS/ LIETUVOS JĖZ U SENMIESČIO PROJEKTI ĮM. KODS: 30764487 KONSTITUIJOS PR. -304 VILNIUS -09308 TEL.: 8 686 836 INFO@SENMIESIO. UŽSKOVS/ LIETUVOS JĖZUITŲ PROVINIJ STTYTOJS PROJEKTS: POLIKLINIKOS PSTTO DIDŽIOJI G. 3, VILNIUJE

Detaliau

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) , Statyt

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) ,   Statyt U P R O G R E S Y Ū S P R O J E K I J. Zauerveino g. -, -9 Klaipėda, el. (),, info@pprojektai.lt Statytojas: Objektas: Statybos vieta: Projektavimo stadija: Statybos rūšis: Statinio naudojimo paskirtis

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

Atestato Nr. Ž. Radvilavičiaus Projektavimo biuras A818 PV Ž. Radvilavičius A1709 PDV G. Bulatovienė TECHNINIO DARBO PROJEKTO SKLYPO P

Atestato Nr. Ž. Radvilavičiaus Projektavimo biuras A818 PV Ž. Radvilavičius A1709 PDV G. Bulatovienė TECHNINIO DARBO PROJEKTO SKLYPO P testato Nr. Ž. Radvilavičiaus Projektavimo biuras 88 PV Ž. Radvilavičius 207 08 709 PDV G. Bulatovienė 207 08 TEHNINIO DRBO PROJEKTO SKLYPO PLNO IR STTINIO RHITEKTŪROS DLIS IŠKINMSIS RŠTS (SP.S-R). NORMTYVINII,

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė 8-343-92216 www.ugira.lt ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AIKŠTELĖS (UNIKALUS NR. 4400-2934-7433) REKONSTRAVIMO,

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2 SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS TVIRTINU: E. T. Statytojas/ Užsakovas E. T. Statinio projekto pavadinimas PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - PATIKROS POSTO ( 7.4.) J. TIŠKEVIČIAUS G. 26, VILNIUJE,

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U ) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstr

STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U ) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstr STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U3-25995) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstravimo projektas; UZSAKOVAS PAREIGOS PAVARDE PARASAS

Detaliau

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakova

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p.   Statytojas (Užsakova UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-, 4435 Kaunas kodas 362734 tel./faks. +37 37 295636 el.p. info@simper.lt www.simper.lt Statytojas (Užsakovas) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įm.k. 32536989

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

Microsoft Word - PP Aiskinamasis rastas.doc

Microsoft Word - PP Aiskinamasis rastas.doc A Projekto pavadinimas: UAB Dvi architekt s Įmon s kodas: 304460077 Buvein s adresas: Telefono Nr. +370 68 86445, +370 65 7834 El. paštas: info@av-.lt PROJEKTINIAI PASIŪYMAI iešbučio renkontravimo į viešbučio

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo organizatorius UAB "Kopų žuvėdra" 2011 m. Žemės sklypo

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt J K h odke Mišri teritorija yvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija yvenamoji daugiaaukštė ir komercijos teritorija glynlaukio yvenamoji daugiaaukštė teritorija Svarstyklių vičiaus g yvenamoji mažaaukštė

Detaliau

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni UAB KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-5, Vilnius Tel. 64 74 65 Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3 Vilnius; Statybos projektas Statinio kategorija Statybos rūšis Ypatingas statinys Nauja statyba Dalis

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni 2016-11-24 Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: 16542 Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žygimantų g. 1/T. Vrublevskio g. Pastatas.

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty Objektas: Pastato sandėlio (un. nr. 4400-0812-5973) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas Adresas: Kuršelių g. 18, Vytaučių k.,

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

Aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas 419749 Aiškinamasis raštas IDĖJA: Neringa ypatingas kraštas, pasižymintis unikaliu natūraliu ir dirbtiniu kraštovaizdžiu. Čia kaip niekur kitur jaučiamas žmogaus ir gamtos suartėjimas. Nidos turizmo ir

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas

Detaliau

TURINYS

TURINYS i. Užsakovas UAB ROSMA IR KO Projektuotojas Projektavimo stadija K PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI UAB KURAS Kompleksas Statinys Statinio kategorija Statybos rūšis Projekto dalis Žymuo 19-04/18-PP DEGALINĖS OPERATORINĖS

Detaliau

0405_PP_BD_Titulinis

0405_PP_BD_Titulinis AMYBOS PASKRTES PASTATO, SĖMENOS. 52A, PATALMUŠĖLO K.,ROKŲ SEN., KAUNO RAJ. SAV., REKONSTRAVMO PROJEKTAS 0405-PP-TF PROJEKTO PAVADNMAS ADRESAS KOMPLEKSAS UŽSAKOVAS STATNŲ KATEORJA STATYBOS RŪŠS AMYBOS

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: 188764867) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektiniai pasiūlymai

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖS PAŽYMA VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO KAUNO MIESTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖS PAŽYMA VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO KAUNO MIESTO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖS PAŽYMA VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO KAUNO MIESTO IR KAUNO RAJONO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN PROJEKTO NR.

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas 1.2. Statytojas.

Detaliau

Projektavimo stadija Statinio projekto Nr. Statinio projekto pavadinimas Statinio projekto dalis Statinio kategorija Statybos rūšis Naudojimo paskirti

Projektavimo stadija Statinio projekto Nr. Statinio projekto pavadinimas Statinio projekto dalis Statinio kategorija Statybos rūšis Naudojimo paskirti Projektavimo stadija Statinio projekto Nr. Statinio projekto pavadinimas Statinio projekto dalis Statinio kategorija Statybos rūšis Naudojimo paskirtis Statytojas TECHNINIS PROJEKTS P15-16-TP KUNO UTOBUSŲ

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PAKRUOJO R. SAV., PAKRUOJO SEN., AKMENĖLIŲ IR PAKRUOJO

Detaliau

PATVIRTINTA/PRITARTA (tvirtinančiojo pareigų pavadinimas) Nr teisės akto data, rūšis pvz: įsakymu Kauno r. sav. ( )-ŲJŲ METŲ Kauno rajono savi

PATVIRTINTA/PRITARTA (tvirtinančiojo pareigų pavadinimas) Nr teisės akto data, rūšis pvz: įsakymu Kauno r. sav. ( )-ŲJŲ METŲ Kauno rajono savi PATVIRTINTA/PRITARTA (tvirtinnčiojo preigų ) Nr teisės kto dt, rūšis pvz: įskymu Kuno r. sv. (2017-2018)-ŲJŲ METŲ Kuno rjono svivldybės teritorijos Bendrojo plno I pkeitims TPDR NR.: T00073030 SPRENDINIŲ

Detaliau

Patvirtinta užsakovo: Klaipėdos m. istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. saviv., mažo slėgio dujotiekio Pievų Tako g. a

Patvirtinta užsakovo: Klaipėdos m. istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. saviv., mažo slėgio dujotiekio Pievų Tako g. a Patvirtinta užsakovo: 2018-03-07 Klaipėdos m. istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. saviv., mažo slėgio dujotiekio Pievų Tako g. archeologinių žvalgymų 2018 m. projektas Tyrėjas: 862148617

Detaliau

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS RINGAUDŲ SENIŪNIJOS KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO IR AKADEMIJOS SENIŪNIJOS AKADEMIJOS MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ KEITIMO PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. ĮVADAS

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTIMO KITOMIS NAUDMENOMIS 2013 m. spalio 16 d. Nr. T-

Detaliau

Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , (adresas pašto koresponden

Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , (adresas pašto koresponden Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865558235, kulturosvertybes@gmail.com (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) Kultūros

Detaliau

SKM_C

SKM_C I.PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS EIL. PAVADINIMAS PUSLAPIS NR. 1. Antraštinis lapas 1 2. Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 2 3. Bendrieji duomenys 3 4. Bendrieji rodikliai 3 5. Aiškinamasis

Detaliau

DARBOTVARKĖ

DARBOTVARKĖ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 2019 m. rugpjūčio 27 d. (ANTRADIENIS) posėdžio Nr. 6 d a r b o t v a r k ė Eil. Nr. Proj. reg. Nr. Reg. data Pagrindinio komiteto pavadinimas SPRENDIMO PROJEKTO PAVADINIMAS

Detaliau

(Microsoft Word - BIUR\330 PARKO-konkurso-salygos final_ LAS.docx)

(Microsoft Word - BIUR\330 PARKO-konkurso-salygos final_ LAS.docx) BIURŲ PARKO GIRAITĖS G. 3, VILNIUJE ARCHITEKTŪRINIŲ PASIŪLYMŲ KONKURSO SĄLYGOS TURINYS I. PIRMOJI DALIS: INFORMACIJA APIE PROJETĄ, PROJEKTO TISKLAS, UŽDAVINIAI IR REIKALAVIMAI... 3 1. INFORMACIJA APIE

Detaliau

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS- TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVA

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS- TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVA ĮVADAS Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau SPAV) yra ruošiamo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalies valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožo

Detaliau

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel 1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel. +370 650 41 890 Dapkus@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Plotas

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

VĮ Registrų centras 2018 m. masinis vertinimas Mažeikių r. sav. GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ ŽEMĖS GRUPĖS VERTINIMO MODELIS Modelis Nr.: VRV=((0,71) ^

VĮ Registrų centras 2018 m. masinis vertinimas Mažeikių r. sav. GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ ŽEMĖS GRUPĖS VERTINIMO MODELIS Modelis Nr.: VRV=((0,71) ^ GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ ŽEMĖS GRUPĖS VERTINIMO MODELIS Modelis Nr.: 15030. VRV=((0,71) ^ _BIN x ^(1.0) x Zona_SKL^(1.0) x (1,2) ^ Kd_BIN x (0,6) ^ Kbn_BIN x ( 27 x (_RKS - 0,7 x Želektr.lin - 0,7 x Žduj.naf

Detaliau

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

ABC Aiškinamasis raštas Šiaulių miesto centrin s dalies Prisik limo aikšt s su prieigomis sutvarkymo projekto architektūrin s koncepcijos projekto kon

ABC Aiškinamasis raštas Šiaulių miesto centrin s dalies Prisik limo aikšt s su prieigomis sutvarkymo projekto architektūrin s koncepcijos projekto kon ABC Aiškinamasis raštas TIKSLAS Miesto centro urbanistin s struktūros pagrindin s erdv s urbanistinis ir architektūrinis, išbaigtumas reabilituojant miesto istorinę raidą. IDöJA Klasikiniais principais

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio Projektuotojas UAB KUBINIS MTRAS, Į. K. 058598 Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio kategorija Bylos žymuo VIJŲ BUTŲ GYVNAMOJO NAMO IŠAGŲ

Detaliau

TURINYS:

TURINYS: Verslo liudijimas Nr. QD114821-1, Piniava, Panevėžio sen., Panevėžio r. tel.(45) 465765 OBJEKTO NR. 116-10-2010-3 UŽSAKOVAS Roma Lebedevienė, Gintaras Lebedevas OBJEKTAS Žemės sklypas (6613/0003:400) ADRESAS

Detaliau

PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d

PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d. protokolu Nr. (2.29.)-6-19/297 (patikslinta Žemės,

Detaliau

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SĄRAŠAS: STR :2016 Normatyviniai statybos techniniai

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SĄRAŠAS: STR :2016 Normatyviniai statybos techniniai PGRNDNŲ NORMTYVNŲ STTYOS TEHNNŲ DOKUMENTŲ, KURS VDOVUJNTS PRENGTS TP, SĄRŠS: STR..:6 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR..3:7 Statinių klasifikavimas STR..4:5 Statybos produktų, neturinčių

Detaliau

PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas Titulinis lapas SN TP

PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas Titulinis lapas SN TP PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Titulinis lapas SN-11-093-TP-BD-T Projekto dalies turinys 2-3 SN-11-093-TP-BD-PDSŽ

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

Microsoft Word SA AR_

Microsoft Word SA AR_ Projektinių siūlymų AIŠKINAMASIS RAŠTAS (SA) 1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI Normatyviniai dokumentai. Rengiant techninio projekto architektūrinę dalį vadovautąsi šiais normatyviniais dokumentai: 1.

Detaliau