XI skyrius. KŪNAI 1. Kūno sa voka Šiame skyriuje nagrinėsime kūnus. Kūnas tai aibė k, kurioje apibrėžti aibės k elementu du vidiniai kompozicijo

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "XI skyrius. KŪNAI 1. Kūno sa voka Šiame skyriuje nagrinėsime kūnus. Kūnas tai aibė k, kurioje apibrėžti aibės k elementu du vidiniai kompozicijo"

Transkriptas

1 XI skyrius KŪNAI 1 Kūno sa voka 1 1 Šiame skyriuje nagrinėsime kūnus Kūnas tai aibė k, kurioje apibrėžti aibės k elementu du vidiniai kompozicijos dėsniai, žymimi + ir, ir vadinami aibės k elementu sudėtimi ir daugyba, tenkintys tam tikra aksiomu sistema Kūno k elementu sudėtis ir daugyba savo savybėmis, kurias nusako aksiomu sistema, niekuo nesiskiria nuo racionalu i ar realiu sudėties ir daugybos savybiu Kyla klausimas, ar ka nors laimime, kopijuodami sudėties ir daugybos savybes? Atsakymas: taip, labai daug laimime, nes kūnu be galo daug Be galo daug net baigtiniu kūnu Todėl i vairius objektus, pavyzdžiui, kaip tiesiniu lygčiu sistemas, matricu algebras ir kitus, tikslinga nagrinėti su koeficientais kūne k, o neapsiriboti tik racionaliaisiais ar realiaisiais skaičiais Tai vienas iš svarbiausiu algebros mokslo bruožu jos universalumas, grindžiamas aksiomatiniu metodu Algebros objektai, nusokomi aksiomu sistemomis, kuriose slypi (užprogramuotos) esminės objektu savybės, tiriami pačiu bendriausiu savo didžiulėje i vairovėje atveju 1 2 Kūno apibrėžimas Aibė k joje apibrėžtu jos elementu sudėties + ir daugybos atžvigiu yra vadinama kūnu, jei 1 Aibės k elementu sudėtis + yra asociatyvi, ty ( α, β, γ k)((α + β) + γ) = (α + (β + γ)) 2 Egzistuoja neutralus elementas 0 k aibės k elementu sudėties + atžvilgiu, vadinamas nuliumi, t y ( 0 k)( α k)(0 + α = α) 3 Kiekvienam elementui α k egzistuoja simetrinis elementas aibės k elementu sudėties + atžvilgiu, vadinamas priešingu elementu elementui α ir žymimas α, ty ( α k)( β k)(α + β = 0) 4 Aibės k elementu sudėtis + yra komutatyvi, ty ( α, β k)(α + β = β + α) 5 Aibės k elementu daugyba yra asociatyvi, ty ( α, β, γ k)((α β) γ) = (α (β γ)) 6 Egzistuoja neutralus elementas 1 k aibės k elementu daugybos atžvilgiu, vadinamas vienetu, ty ( 1 k)( α k)(1 α = α) 7 Kiekvienam elementui α k egzistuoja simetrinis elementas aibės k elementu daugybos atžvilgiu, vadinamas atvirkštiniu elementu elementui α ir žymimas α 1, ty ( α k \ {0})( β k \ {0})(α β = 1) 8 Aibės k elementu daugyba komutatyvi, ty ( α, β k)(α β = β α) 9 Aibės k elementu sudėti + ir daugyba sieja distributyvumo dėsnis, ty ( α, β, γ k)((α + β) γ = α γ + β γ) 1 3 Kai aibės k elementu sudėtis + tenkina 1 4 aksiomas, tai aibė k sudėties + atžvilgiu yra vadinama Abelio grupė Taigi 1 4 aksiomas galima pakeisti tokia formuluote: I (k, +) Abelio grupė Neutralus elementas sudėties + atžvilgiu žymimas 0 ir yra vadinamas kūno k nuliumi Kūno apibrėžimo 5 8 aksiomas galima pakeisti tokia formuluote: II (k, ) Abelio grupė, čia k =: k \ {0} Neutralus elementas daugybos atžvilgiu yra žymimas 1 ir yra vadinamas kūno k vienetu 9-a ja kūno apibrėžimo aksioma galima suformuluoti taip: 285

2 III Sudėtis + ir daugyba yra susieti distributyvumo dėsniu: bet kuriems α, β, γ k, (α + β) γ = α γ + β γ 1 Pastaba Tais atvejais, kai norėsime atkreipti dėmesi i kūno k elementu sudėti + ir daugyba, rašysime: (k, +, ) yra kūnas 2 Pastaba Daugybos ženklo tarp dauginamu sutarkime nerašyti, išskyrus atvejus, kai būtina pabrėžti daugybos kurias nors savybes Pratimai Remdamiesi kūno k apibrėžimo aksiomomis, i rodykite: 1 Kiekvienam α k, 0α = 0 2 Jei αβ = 0, α, β k, tai α = 0 ar β = 0 3 Kiekvienam α k, ( 1)α = α, čia 1 priešingas elementas elementui Pavyzdžiai 1 Racionaliu aibė Q sudėties ir daugybos atžvilgiu sudaro kūna 2 sitikinsime, kad aibė Q( 2) =: {a + b 2 a, b Q} sudėties ir daugybos atžvilgiu sudaro kūna Akivaizdu, kad (Q( 2), +) Abelio grupė Daugyba aibėje Q( 2) apibrėžta Akivaizdžios aibės Q( 2) elementu daugybos šios savybės: i) daugyba asociatyvi; ii) daugyba komutatyvi; iii) 1 Q( 2), nes 1 = sitikinsime, kad kiekvienam a + b 2 Q( 2), t y, kai bent vienas iš koeficientu a, b yra nelygus 0, atvirkštinis elementas (a+b 2) 1 = 1 a+b priklauso aibei Q( 2) 1 Padaugine 2 trupmenos a+b skaitikli ir vardikli 2 iš a b 2, gauname: 1 a + b 2 = a b 2 (a + b 2)(a b 2) = a a 2 2b 2 + b a 2 2b 2 2 Q( 2) Skaičiu sudėtis ir daugyba yra susieti distributyvumo dėsniu: bet kuriems α, β, γ Q( 2), (α + β) γ = α γ + β γ sitikinome, kad Q( 2) iš tikru sudėties ir daugybos atžvilgiu sudaro kūna 3 Apibrėžkime aibe k = Q( p) =: {a + b p a, b Q}, čia p pirminis skaičius Taip pat, kaip ir antrajame pavyzdyje, galite i sitikinti, kad aibė Q( p) sudėties ir daugybos atžvilgiu sudaro kūna 4 Tarkime, kad Q( 3 p) =: {a + b 3 p + c 3 p 2 a, b, c Q}, čia p pirminis skaičius Akivaizdu, kad sudėtis + ir daugyba aibėje Q( 3 p) apibrėžti Taip pat lengva i sitikinti, 286

3 kad sudėtis ir daugyba tenkina visas kūno apibrėžimo aksiomas, išskyrus 7-a ja, kaip ir 2-me ir 3-me pavyzdžiuose Tuo tarpu i sitikinti, ar 1 a + b 3 p + c 3 p 2 Q( 3 p), čia a + b 3 p + c 3 p 2 0, nėra taip paprasta, kaip 2-ne ar 3-me pavyzdžiuose Jei tai egzistuoja tokie x, y, z Q, kad Šia lygybe perrašykime taip: 1 a + b 3 p + c 3 p 2 Q( 3 p), 1 a + b 3 p + c 3 p 2 = x + y 3 p + z 3 p 2 (a + b 3 p + c 3 p 2 )(x + y 3 p + z 3 p 2 ) = 1 Šios lygybės kairėje pusėje esančius skaičius sudaugine, gauname: ax + cpy + bpz + (bx + ay + cpz) 3 p + (cx + by + az) 3 p 2 = p p 2 Šiame reiškinyje sulygine koeficientus prie 1, 3 p ir 3 p 2, gauname lygčiu sistema : ax +cpy +bpz = 1 bx +ay +cpz = 0 cx +by +az = 0 Šia lygčiu sistema išspre sime Kramerio metodu Matricos, sudarytos iš koeficientu prie nežinomu, determinantas yra lygus: a cp bp det b a cp = a 3 + b 3 p + c 3 p 2 3abcp c b a Tuomet x = y = 1 cp bp det 0 a cp 0 b a a 3 + b 3 p + c 3 p 2 3abcp = det a 1 bp b 0 cp c 0 a a 3 + b 3 p + c 3 p 2 3abcp = 287 a 2 bcp a 3 + b 3 p + c 3 p 2 3abcp, c 2 p ab a 3 + b 3 p + c 3 p 2 3abcp,

4 det a cp 1 b a 0 c b 0 z = a 3 + b 3 p + c 3 p 2 3abcp = Vadinasi, jei a + b 3 p + c 3 p 2 0, a, b, c Q, tai (a + b 3 p + c 3 p 2 ) 1 = c 2 p ab + a 3 + b 3 p + c 3 p 2 3abcp 3 p + b 2 ac a 3 + b 3 p + c 3 p 2 3abcp a 2 bcp a 3 + b 3 p + c 3 p 2 3abcp + b 2 ac a 3 + b 3 p + c 3 p 2 3abcp 3 p 2 Q( 3 p) sitikinome, kad Q( 3 p) sudėties ir daugybos atžvilgiu sudaro kūna Pratimas Remdamiesi pagrindine aritmetikos teorema, i rodykite, kad lygtis a 3 + b 3 p + c 3 p 2 3abcp = 0 sveikaisiais skaičiais turi tik nulini sprendini Kadangi ši lygtis yra homogeninė, tai ji ir racionaliaisiais skaičiais turi tik nulini sprendini 5 Galima, pavyzdžiui, nagrinėti aibe Q( n n 1 p) =: { a n j p j a j Q, 0 j n 1}, j=0 čia p pirminis skaičius Lengva i sitikinti, kad sudėtis ir daugyba apibrėžti aibėje Q( n p), t y bet kuriems α, β Q( n p), α + β, αβ Q( n p) Taip pat lengva i sitikinti, kad aibės Q( n p) sudėtis ir daugyba tenkina visas, išskyrus 7-a ja, kūno apibrėžimo aksiomas rodyti tiesiogiai, t y taip, kaip darėme 4-me pavyzdyje, kad kiekvienam α = n 1 a n j p j Q( n p), α 0, egzistuoja toks n 1 x n j p j Q( n p), kad j=0 n 1 ( j=0 j=0 a n 1 n j p j )( j=0 x j n p j ) = 1, ne taip paprasta Darant taip, kaip darėme 4-me pavyzdyje, prisieitu spre sti tiesiniu lygčiu sistema, sudaryta iš n lygčiu su n nežinomaisiais Sprendžiant Kramerio metodu, reikėtu apskaičiuoti n + 1 n-tos eilės determinantu Tiesa, norint i rodyti, kad lygčiu sistema yra suderinta, t y turi sprendini, pakaktu i rodyti, kad matricos, sudarytos iš koeficientu prie nežinomu, determinantas yra nelygus nuliui Šio determinanto išraiška gana sudėtinga: bendruoju atveju galime tvirtinti, kad šis determinantas yra koeficientu a j, 0 j n 1, n-ojo laipsnio homogeninis polinomas F (a 0, a 1,, a n 1 ) Taigi reikėtu i rodyti, kad lygtis F (a 0, a 1,, a n 1 ) = 0 racionaliaisiais skaičiais turi tik nulini sprendini Visas šias kliūtis galima apeiti ši uždavini sprendžiant kitu būdu 6 rodysime, kad kiekvienam pirminiam skaičiui p, likiniu klasės j + pz, 0 j < p, kurios gaunamos dalijant sveikuosius skaičius iš pirminio skaičiaus p, likiniu klasiu sudėties ir 288

5 daugybos atžvilgiu sudaro kūna Šis kūnas yra žymimas GF (p) ir yra vadinamas Galua kūnu (baigtiniai kūnai yra vadinami Galua kūnais, nes Galua pirmasis juos visus atrado ir ištyrė) Kitaip tariant, GF (p) = Z/pZ = {pz, 1+pZ,, p 1+pZ} Primiminsime, kad i+pz = j + pz tada ir tik tada, kai p i j, (i + pz) + (j + pz) = i + j + pz, (i + pz)(j + pz) = ij + pz Akivaizdu, kad likiniu klasiu sudėtis ir daugyba tenkina visas, išskyrus galbūt 7-a ja, kūno apibrėžimo aksiomas sitikinsime, kad likiniu klasiu daugyba tenkina ir 7-a ja aksioma Imkime nenulini aibės GF (p) elementa i + pz, t y p i Kadangi p pirminis skaičius ir p nedalija i, tai p ir i didžiausias bendrasis daliklis yra lygus 1 Vadinasi, egzistuoja tokie j, l Z, kad ij + pl = 1 Tuomet (i + pz)(j + pz) = ij + pz = 1 pl + pz = 1 + pz Kaip matome, elementui i + pz, p i, egzistuoja atvirkštinis elementas j + pz Taigi i rodėme, kad GF (p) likiniu sudėties ir daugybos atžvilgiu yra kūnas 2 Pirminiai kūnai 2 1 Šiame skyrelyje aprašysime mažiausius kūnus, t y tokius kūnus, kurie neturi pokūniu Apibrėžimas Jei (K, +, ) yra kūnas, tai aibės K poaibis k, kuris sudėties + ir daugybos atžvilgiu yra taip pat kūnas, yra vadinamas kūno K pokūniu 2 2 Apibrėžimas Kūnas k yra vadinamas pirminiu kūnu, jei k neturi jokiu pokūniu, išskyrus pati kūna k Mums reikalinga dar viena svarbi sa voka 2 3 Apibrėžimas Kūnai (K, +, ) ir (L, +, ) yra vadinami izomorfiniais, jei egzistuoja tokia bijecija f : K L, kad bet kuriems α, β K, 1 f(α + β) = f(α) + f(β); 2 f(α β) = f(α) f(β) 2 4 Kūnu teorijos požiūriu izomorfiniai kūnai identiški Svarbiausias kūnu teorijos uždavinys aprašyti kūnus izomorfizmo tikslumu Pirminius kūnus aprašysime izomorfizmo tikslumu Sakykime, k pirminis kūnas Sutarkime laikinai kūno k vieneta žymėti e, o ne 1, kad nepainiotume su natūraliu vienetu Kūno k vieneta e sudėje su savimi n kartu, n teigiamas sveikasis skaičius, gauname kūno k elementa e + e + + e, kuri }{{} sutarkime žymėti ne Matematinės indukcijos metodu galite i sitikinti, kad bet kuriems teigiamiems sveikiesiems skaičiams m, n, 1 (m + n)e = me + ne; 2 (mn)e = m(ne) Panašiai apibrėžkime n( e) = ( e) + ( e) + + ( e), čia n teigiamas sveikasis }{{} skaičius Ir šiuo atveju teisingos lygybės: bet kuriems teigiamiems sveikiesiems skaičiams m, n, 1 (m + n)( e) = m( e) + n( e); 2 (mn)( e) = m(n( e)) 289 n n

6 Akivaizdu, kad kiekvienam teigiamam sveikajam skaičiui n, n( e) = (ne) Taigi galime apibrėžti ne, kai n Z Teigiamam sveikajam skaičiui n apibrėžėme ne Jei n neigiamas sveikasis skaičius, tai ne apibrėžkime taip: ne = ( n)( e) = (( n)e) Kai n = 0, tai apibrėžkime 0e = 0 Dabar galite i sitikinti, kad bet kuriems m, n Z, 1 (m + n)e = me + ne; 2 (mn)e = m(ne) Apibrėžkime sveiku ir kūno k elementu daugyba : nα =: (ne)α, n Z, α k Akivaizdžiai teisingos lygybės: bet kuriems m, n Z, α, β k, 1 (m + n)α = mα + nα; 2 n(α + β) = nα + nβ; 3 (mn)α = m(nα); 4 n(αβ) = (nα)β 2 5 Tarkime, kad k pirminis kūnas, e šio kūno vienetas Galimi du atvejai: i) kiekvienam natūraliajam n 1, ne 0; ii) Egzistuoja toks natūralusis skaičius n 0 > 1, kad n 0 e = 0 Aptarsime kiekviena iš šiu atve Tarkime, kad kiekvienam natūraliajam n 1, ne 0 Tuomet ir kiekvienam sveikajam skaičiui n 0, ne 0 Kūno k elementus ne, n Z, galime sutapatinti su sveikaisiais skaičiais n Z Vadinasi, galime parašyti: Z k Kadangi k kūnas, o sveiku santykiai sudaro racionaliu kūna Q, tai gauname, kad racionaliu kūnas Q yra kūno k pokūnis, t y galime parašyti Q k Kadangi k pirminis kūnas, tai Q = k Pirminis kūnas Q yra vadinamas nulinės charakteristikos kūnu Teiginys Kiekvienas nulinės charakteristikos pirminis kūnas yra izomorfinis racionaliu - kūnui Q Dabar aptarsime antra ji atveji, kai egzistuoja toks natūralusis skaičius n 0 > 1, kad n 0 e = 0 Šiuo atveju egzistuoja toks mažiausias teigiamas sveikasis skaičius p > 1, kad pe = 0, o kiekvienam j, 1 j < p, je 0 rodysime, kad p yra pirminis skaičius Tarkime, kad p = p 1 p 2, p 1 < p, p 2 < p Tuomet pe = (p 1 p 2 )e = (p 1 e)(p 2 e) = 0 Vadinasi, bent vienas iš kūno k elementu p 1 e ar p 2 e yra nulinis elementas Vienu ar kitu atveju gauname prieštara skaičiaus p parinkimui, nes p > 1 mažiausias teigiamas sveikasis skaičius toks, kad pe = 0 Taigi i rodėme, kad p pirminis skaičius 2 6 Apibrėžimas Sakykime, k kūnas, e šio kūno vienetas Jei egzistuoja toks pirminis skaičius p N, kad pe = 0, tai k yra vadinamas p charakteristikos kūnu, o pirminis skaičius p kūno k charakteristika Teiginys Kiekvienam pirminiam skaičiui p N egzistuoja p charakteristikos pirminis kūnas Kiekvienas p charakteristikos pirminis kūnas yra izomorfinis likiniu klasiu moduliu p kūnui GF (p) rodymas Pastebėsime, kad kiekvienam pirminiam skaičiui p N, Galua kūnas GF (p) yra pirminis, jo charakteristika yra lygi p Iš tikru, p(1 + pz) = p + pz = pz, t y kūno GF (p) vienetas 1 + pz, padaugintas iš pirminio skaičiaus p, yra lygus šio kūno nuliniam elementui pz Taigi, kaip matome, kiekvienam pirminiam skaičiui p N egzistuoja p charakteristikos pirminis kūnas Lieka i rodyti, kad kiekvienas p charakteristikos pirminis kūnas yra izomorfinis kūnui GF (p) 290

7 Sakykime, k p charakteristikos pirminis kūnas, e šio kūno vienetas rodysime, kad kūno k elementai 0, e, 2e,, (p 1)e sudaro kūno k pokūni, izomorfini Galua kūnui GF (p) Kadangi k pirminis kūnas, tai gausime, kad k yra izomorfinis kūnui GF (p) Pastebėsime, kad kūno k elementai 0, e, 2e,, (p 1)e yra tarp save s skirtingi Apibrėžkime atvaizdi f : Z k, f(j) = je, j Z Šis atvaizdis turi savybes: bet kuriems i, j Z, 1 f(i + j) = f(i) + f(j) Iš tikru : f(i + j) = (i + j)e = ie + je = f(i) + f(j); 2 f(ij) = f(i)f(j) Iš tikru : f(ij) = (ij)e = (ie)(je) = f(i)f(j) Taigi f : Z k yra žiedu homomorfizmas f(j) = 0 tada ir tik tada, kai p j, t y j pz Vadinasi, atvaizdis f : Z/pZ = GF (p) k, f(j + pz) = f(j), j Z, yra injektyvus homomorfizmas Kaip matome, Galua kūnas GF (p) yra izomorfinis savo vaizdui f(gf (p)) = {0, e, 2e,, (p 1)e} 2 7 Kaip matome, pirminiai kūnai yra šie: i) kiekvienas nulinės charakteristikos pirminis kūnas yra izomomorfinis racionaliu kūnui; ii) kiekvienam pirminiam skaičiui p N carakteristikos p pirminis kūnas yra izomorfinis kūnui GF (p) 3 Kūnu plėtiniai 3 1 Apibrėžimas Kūnas K yra vadinamas kūno k plėtiniu, jei k yra kūno K pokūnis Teiginys Kiekvienas kūnas yra vienintelio pirminio pokūnio plėtinys rodymas Sakykime, K kūnas Šio kūno visu pokūniu sankirta pirminis kūnas, nes k 0 neturi pokūniu, išskyrus ji pati k K k = k 0 yra 3 2 Apibrėžimas Jei kūno k pirminis pokūnis yra izomorfinis racionaliu kūnui, tai k yra vadinamas nulinės charakteristikos kūnu Pastebėsime, jei k nulinės charakteristikos kūnas, tai kiekvienam nenuliniam sveikajam skaičiui n ir kiekvienam α k, α 0, nα Apibrėžimas Jei kūno k pirminis pokūnis yra izomorfinis kūnui GF (p), p N pirminis skaičius, tai k yra vadinamas p charakteristikos kūnu Pastebėsime, jei k yra p charakteristikos kūnas, tai kiekvienam α k, pα = 0 Iš tikru : pα = p(eα) = (pe)α = 0α = 0 Teiginys Jei k p charakteristikos kūnas, p N pirminis skaičius, tai bet kuriems α, β k, (α + β) pm = α pm + β pm, m N rodymas rodysime matematinės indukcijos metodu 291

8 Kadangi α ir β yra perstatomi, remdamiesi Niutono binomo formule, galime parašyti lygybe : p ( ) p (α + β) p = α j β p j j Niutono binomo koeficientai ( ) p = j j=1 p! j!(p j)!, 1 j p 1, dalijasi iš pirminio skaičiaus p Iš tikru : kadangi Niutono binomo koeficiento skaitiklis dalijasi iš pirminio skaičiaus p, o vardiklis nesidalija, remdamiesi pagrindine aritmetikos teorema, gauname p ( p j) Vadinasi, galime parašyti: Sakykime, kad kiekvienam m N, m < s, (α + β) p = α p + β p (α + β) pm = α pm + β pm Tuomet (α + β) ps = ((α + β) ps 1 ) p = (α ps 1 + β ps 1 ) p = = (α ps 1 ) p + (β) ps 1 ) p = α ps + β ps 4 Algebriniai ir transcendentiniai elementai 4 1 Dabar nagrinėsime kūno k plėtini K Plėtinio K elementai pokūnio k atžvilgiu yra skirstomi i algebrinius ir transcendentinius Apibrėžimas Sakykime, K yra kūno k plėtinys Kūno K elementas θ yra vadinamas algebriniu virš k, jei egzistuoja toks polinomas f(x) k[x], kad f(θ) = 0 Priešingu atveju kūno K elementas θ yra vadinamas transcendentiniu virš k Kitaip tariant, kūno K elementas θ yra transcendentinis virš k, jei kiekvienam nenuliniam polinomui f(x) k[x], f(θ) 0 Pavyzdžiai 1 Sakykime, k(x) x kintamojo polinomu žiedo k[x] virš kūno k santykiu kūnas Kūno k(x) elementai, tai polinomu santykiai f(x) g(x), f(x), g(x) k[x], g(x) 0 Polinomu santykiai f 1(x) g 1 (x) ir f 2(x) g 2 (x), g 1(x) 0, g 2 (x) 0, yra lygūs kūno k(x) elementai tada ir tik tada, kai f 1 (x)g 2 (x) = g 1 (x)f 2 (x) Kūno k(x) elementas x yra transcendentinis virš kūno k Iš tikru kiekvienas kūno k(x) elementas, nepriklausantis k, yra transcendentinis virš k 2 Panašiai, kaip ir pirmajame pavyzdyje, k(x 1, x 2,, x n ) n kintamu polinomu žiedo k[x 1, x 2,, x n ] santykiu kūnas, t y kintamu x 1, x 2,, x n racionaliu funkci kūnas Kūno k(x 1, x 2,, x n ) elementai x 1, x 2,, x n yra transcendentiniai virš kūno k Šie elementai yra vadinami algebriškai nepriklausomais, nes neegzistuoja nenulinis polinomas f(t 1, t 2,, t n ) k[t 1, t 2,, t n ] toks, kad būtu teisinga lygybė f(x 1, x 2,, x n ) = 0 Kaip 292

9 ir pirmajame pavyzdyje, kiekvienas racionaliu funkci kūno k(x 1, x 2,, x n ) elementas, nepriklausantis k, yra transcendentinis virš k 4 2 Jei θ K yra algebrinis virš kūno K pokūnio k, tai egzistuoja toks mažiausio laipsnio polinomas f(x) k[x], kad f(θ) = 0 Polinomas f(x) yra pirminis virš kūno k (neredukuojamas, neskaidomas polinomu žiede k[x]) Iš tikru, jei būtu f(x) = g(x)h(x), degg(x) < degf(x), degh(x) < degf(x), g(x), h(x) k[x], tai gautume g(θ) = 0 ar h(θ) = 0, kas prieštarautu tam, kad polinomas f(x) k[x] mažiausio laipsnio, kurio šaknimi yra θ Be to, polinoma f(x) galime normuoti, padaugine f(x) iš atvirkštinio elemento koeficientui prie polinomo f(x) aukščiausiojo x-o laipsnio Mažiausio laipsnio normuoto polinomo f(x) k[x], kurio šaknimi yra θ, koeficientas prie aukščiausiojo x laipsnio yra lygus 1 Apibrėžimas Jei elementas θ K yra algebrinis virš kūno K pokūnio k, tai mažiausio laipsnio normuotas polinomas f(x) k[x], kurio šaknimi yra θ, t y f(θ) = 0, yra vadinamas algebrinio elemento θ virš kūno k minimaliuoju polinomu Teiginys Tarkime, kad θ K yra algebrinis virš pokūnio k, f(x) = x n + a n a 1 x + a 0 k[x] elemento θ normuotas minimalusis polinomas Tuomet k(θ) =: {b 0 + b 1 θ + + b n 1 θ n 1 b j k, 0 j n 1} yra mažiausias kūno K pokūnis, kuriam priklauso pokūnio k elementai ir elementas θ (kitaip tariant, k(θ) yra mažiausias pokūnio k plėtinys, kuriam priklauso elementas θ) k(θ) yra baigtinės dimensijos tiesinė erdvė virš kūno k, dim k k(θ) = degf(x) = n rodymas Akivaizdu, kad aibė k(θ) elementu sudėties atžvilgiu sudaro Abelio grupe Taigi aibės k(θ) elementu sudėtis + tenkina kūno apibrėžimo I-a ja aksiomu grupe Prieš i rodydami, kad aibės k(θ) elementu daugyba tenkina kūno apibrėžimo II-a ja aksiomu grupe, pirmiausia i sitikinsime, kad daugyba aibėje k(θ) apibrėžta Tuo tikslu reikia i sitikinti, kad elemento θ visi teigiami sveikieji laipsniai priklauso aibei k(θ), t y elemento θ visi teigiami sveikieji laipsniai θ j, j n, yra tiesiškai išreiškiami elemento θ laipsniais θ j, 0 j n 1, su koeficientais iš kūno k Jei bet kurie elemento θ visi teigiami sveikieji laipsniai θ j, j 0, priklauso aibei k(θ), tai ir bet kuriu dvie aibės k(θ) elementu sandauga priklauso aibei k(θ) Kadangi f(θ) = 0, tai θ n = a n 1 θ n 1 a 1 θ a 0, (1) Kaip matome, θ n yra tiesiškai išreiškiamas elemento θ laipsniais θ j, 0 j n 1 Sakykime, kad θ m k(θ), m n rodysime, kad ir θ m+1 k(θ) Kadangi θ m k(θ), tai egzistuoja tokie b 0, b 1,, b n 2, b n 1 k, kad θ m = b n 1 θ n 1 + b n 2 θ n b 1 θ + b 0, (2) Padaugine (2) lygybe iš θ ir θ n pakeite (1) lygybės dešinia ja puse, gauname: θ m+1 = b n 1 ( a n 1 θ n 1 a 1 θ a 0 ) + b n 2 θ n b 1 θ 2 + b 0 θ = 293

10 = ( b n 1 a n 1 + b n 2 )θ n ( b n 1 a 1 + b 0 )θ b n 1 a 0 k(θ) Dabar i rodysime, kad kiekvienam nenuliniam β k(θ), egzistuoja toks γ k(θ), kad βγ = 1 Nagrinėkime atvaizdi g β : k(θ) k(θ), g β (z) = βz, z k(θ) Akivaizdu, kad k(θ) tiesinė erdvė virš kūno k, o apibrėžtasis atvaizdis yra tiesinis Iš tikru : g β (λ 1 z 1 + λ 2 z 2 ) = β(λ 1 z 1 + λ 2 z 2 ) = λ 1 βz 1 + λ 2 βz 2 = = λ 1 g β (z 1 ) + λ 2 g β (z 2 ), λ 1, λ 2 k, z 1, z 2 k(θ) Tiesinio atvaizdžio g β branduolys Kerg β = {0} Kadangi tiesinės erdvės k(θ) dimensija virš kūno k yra baigtinė (ji yra lygi n = degf(x)), tai g β (k(θ)) = k(θ) (žinome, kad dim k k(θ) = dim k Kerg β + dim k g β (k(θ))) Vadinasi, egzistuoja toks γ k(θ), kad g β (γ) = 1 k(θ), t y βγ = 1 Taigi aibės k(θ) elementu daugyba tenkina kūno apibrėžimo II-a ja aksiomu grupe Akivaizdu, kad aibės k(θ) elementu sudėtis ir daugyba susieti distributyvumo dėsniu, nes šiuo dėsniu susieti kūno K elementu sudėtis ir daugyba Taigi k(θ) yra kūno K pokūnis, kuriam priklauso pokūnio k elementai ir elementas θ Iš kūno k(θ) konstrukcijos matome, kad šis kūno K pokūnis mažiausias, kuriam priklauso pokūnio k elementai ir elementas θ 4 3 Antras i rodymas Apibrėžkime atvaizdi F : k[x] K, F (g(x)) = g(θ) K, g(x) k[x] Akivaizdžios atvaizdžio F savybės: 1 F (h(x) + g(x)) = F (h(x)) + F (g(x)); 2 F (h(x)g(x)) = F (h(x))f (g(x)) Vadinasi, F yra homomorfizmas Šio homomorfizmo branduolys KerF yra žiedo k[x] idealas, sudarytas iš visu polinomu g(x) k[x], tenkinančiu sa lyga : g(θ) = 0 Kadangi elemento θ minimalusis polinomas f(x) k[x] yra pirminis virš k, tai kiekvienas polinomas g(x), tenkinantis sa lyga g(θ) = 0, dalijasi iš f(x) Iš tikru, remdamiesi dalybos su liekana formule polinomams, galime parašyti: g(x) = f(x)h(x) + q(x), degq(x) < degf(x) šia lygybe vietoje x i raše θ, gauname g(θ) = f(θ)h(θ) + q(θ), t y q(θ) = 0 Kadangi degq(x) < degf(x), tai q(x) = 0 Taigi KerF = f(x)k[x] Homomorfizmo F vaizdas yra izomorfinis faktoržiedui k[x]/f(x)k[x] Skyrelyje [?] yra i rodyta, kad šis faktoeržiedas yra kūnas Lieka i rodyti, kad homomorfizmo F vaizdas yra k(θ) Polinomo g(x) vaizdas F (g(x)) = g(θ) Padalije polinoma g(x) iš elemento θ minimaliojo polinomo θ, gauname g(x) = f(x)h(x) + q(x), degq(x) < degf(x) šia lygybe vietoje x i raše θ, gauname g(θ) = f(θ)h(θ) + q(θ), t y g(θ) = q(θ) k(θ) Vadinasi, ImF k(θ) dėtis k(θ) ImF akivaizdi rodėme, kad k(θ) yra izomorfinis kūnui k[x]/f(x)k[x] 294

11 Apibrėžimas Sakykime, θ K yra algebrinis elementas virš kūno K pokūnio k Kūno k(θ) kaip tiesinės erdvės virš k dimensija dim k k(θ) yra vadinama kūno k plėtinio k(θ) laipsniu ir yra žymima [k(θ) : k] 4 4 rodėme, kad kiekvienam kūno k(θ) nenuliniam elementui β egzistuoja atvirkštinis elementas β 1 k(θ) Kaip matome, šie i rodymai nėra konstruktyvūs Iš i rodymu eigos nesimato, kaip nenuliniam elementui β k(θ) rasti elementa β 1 Dabar nurodysime, kaip nenuliniam elementui β k(θ) konstruktyviai rasti β 1 Šis nenuliniam elementui β k(θ) atvirkštinio elemento konstruktyvus egzistavimo i rodymas pagri stas Euklido algoritmu polinomams Priminsime Euklido algoritmo esminius momentus Apibrėžimas Polinomas f(x) yra vadinamas nenuliniu polinomu f 1 (x), f 2 (x) didžiausiu bendruoju dalikliu, jei 1 f(x) f 1 (x), f(x) f 2 (x) (t y polinomas f(x) yra polinomu f 1 (x) ir f 2 (x) bendrasis daliklis); 2 Jei h(x) f 1 (x), h(x) f 2 (x), tai h(x) f(x) Dvie nenuliniu polinomu didžiausia bendra ji dalikli galima rasti Euklido algoritmu Sakykime, nenuliniai polinomai f 1 (x), f 2 (x) k[x] Remdamiesi dalybos su liekana formule, galime parašyti lygybes: f 1 (x) = f 2 (x)h 2 (x) + f 3 (x), deg f 3 (x) < deg f 2 (x), f 2 (x) = f 3 (x)h 3 (x) + f 4 (x), deg f 4 (x) < deg f 3 (x), f 3 (x) = f 4 (x)h 4 (x) + f 5 (x), deg f 5 (x) < deg f 4 (x), f m 3 (x) = f m 2 (x)h m 2 (x) + f m 1 (x), deg f m 1 (x) < deg f m 2 (x), f m 2 (x) = f m 1 (x)h m 1 (x) + f m (x), deg f m (x) < deg f m 1 (x), f m 1 (x) = f m (x)h m (x) + 0, Paskutinė, nelygi nuliui, liekana f m (x) ir yra polinomu f 1 (x) ir f 2 (x) didžiausias bendrasis daliklis Mūsu tikslams svarbi 4 5 Išvada Jei polinomu f 1 (x) ir f 2 (x), priklausančiu žiedui k[x], didžiausias bendrasis daliklis yra d(x), tai egzistuoja tokie polinomai g 1 (x), g 2 (x) k[x], kad d(x) = f 1 (x)g 1 (x) + f 2 (x)g 2 (x) Ši išvada svarbi tuo, kad polinomus g 1 (x), g 2 (x) k[x] galima rasti efektyviai rodymas Polinomams f 1 (x) ir f 2 (x) pritaike Euklido algoritma, gauname: f 1 (x) = f 2 (x)h 2 (x) + f 3 (x), deg f 3 (x) < deg f 2 (x), f 2 (x) = f 3 (x)h 3 (x) + f 4 (x), deg f 4 (x) < deg f 3 (x), f 3 (x) = f 4 (x)h 4 (x) + f 5 (x), deg f 5 (x) < deg f 4 (x), f m 3 (x) = f m 2 (x)h m 2 (x) + f m 1 (x), deg f m 1 (x) < deg f m 2 (x), f m 2 (x) = f m 1 (x)h m 1 (x) + f m (x), deg f m (x) < deg f m 1 (x), f m 1 (x) = f m (x)h m (x) + 0, 295

12 Kaip žinome, f m (x) yra polinomu f 1 (x) ir f 2 (x) didžiausias bendrasis daliklis, t y d(x) = εf m (x) Iš priešpaskutinės Euklido algoritmo lygybės gauname: f m (x) = f m 2 (x) f m 1 (x)h m 1 (x) šia lygybe i raše polinomo f m 1 išraiška, gauta iš Euklido algoritmo aukščiau esančios lygybės, gauname: f m (x) = f m 2 (x) (f m 3 (x) f m 2 (x)h m 2 (x))h m 1 (x) = = f m 3 (x)h m 1 (x) + f m 2 (x)(1 + h m 2 (x)h m 1 (x)) šia lygybe i raše polinomo f m 2 (x) išraiška polinomais f m 3 ir f m 4, gauname polinomo f m (x) išraiška polinomais f m 3 ir f m 4 Darydami tokius pertvarkymus ir toliau, galu gale gausime f m (x) išraiška polinomais f 1 (x) ir f 2 (x): Remdamiesi šia lygybe, gauname f m (x) = f 1 (x) g 1 (x) + f 2 (x) g 2 (x) d(x) = ε(f 1 (x) g 1 (x) + f 2 (x) g 2 (x)) = f 1 (x)g 1 (x) + f 2 (x)g 2 (x), čia g 1 (x) = ε g 1 (x), g 2 (x) = ε g 2 (x) 4 6 Sakykime, K kūnas, θ K yra algebrinis elementas virš kūno K pokūnio k, f(x) = x n +a n 1 + +a 1 x+a 0 k[x] elemento θ minimalusis polinomas Dabar i rodysime, kad kiekvienam nenuliniam elementui β = b n 1 θ n b 1 θ + b 0 k(θ) K, egzistuoja atvirkštinis elementas β 1 k(θ) Šis i rodymas efektyvus ta prasme, kad remiantis šiuo i rodymu kiekvienu konkrečiu atveju nenuliniam elementui β k(θ) galima rasti atvirkštini elementa β 1 Tegu β = b n 1 θ n b 1 θ + b 0 k(θ) nenulinis elementas, t y bent vienas iš koeficientu b j k, 0 j n 1, nelygus 0 Sudarykime polinoma g(x) = b n 1 x n b 1 x + b 0 Kadangi algebrinio elemento θ K virš k minimalusis polinomas f(x) = x n +a n 1 + +a 1 x+a 0 k[x] yra pirminis virš kūno k, tai polinomu g(x) ir f(x) didžiausias bendrasis daliklis yra lygus 1 Remiantis išvada, egzistuoja tokie polinomai h(x), p(x) k[x], kad g(x)h(x) + f(x)p(x) = 1 šia lygybe vietoje x-o i raše elementa θ, gauname: g(θ)h(θ) + f(θ)p(θ) = 1 arba g(θ)h(θ) = 1 (nes f(θ) = 0) Išnagrinėsime keleta pavyzdžiu Pavyzdžiai 1 Sakykime, k = Q racionaliu kūnas, θ R yra polinomo f(x) = x 3 5x + 5 šaknis (nelyginio laipsnio polinomas x 3 5x+5 turi relia šakni ir yra pirminis virš racionaliu kūno Q remiantis Eizeinšteino kriterijumi) Kūnas Q(θ) yra sudarytas iš a 2 θ 2 + a 1 θ + a 0, a 2, a 1, a 0 Q 296

13 Imkime, pavyzdžiui, β = θ 2 2θ 2 Polinomu x 2 2x 2 ir f(x) = x 3 5x+5 didžiausias bendrasis daliklis yra lygus 1 Ši didžiausia bendra ji dalikli rasime pritaike polinomams x 2 2x 2 ir f(x) = x 3 5x + 5 Euklido algoritma Taigi x 3 5x + 5 = (x 2 2x 2)(x + 2) + x + 9 x 2 2x 2 = (x + 9)(x 11) = x 2 2x 2 (x + 9)(x 11) = = x 2 2x 2 (x 3 5x + 5 (x 2 2x 2)(x + 2))(x 11) = = (x 2 2x 2)(1 + (x + 2)(x 11)) (x 3 5x + 5)(x 11) = = (x 2 2x 2)(x 2 9x 21) (x 3 5x + 5)(x 11) pastara ja lygybe vietoje x-o i raše elementa θ, gauname: (θ 2 2θ 2)(θ 2 9θ 21) = 97 Vadinasi, (θ 2 2θ 2) 1 = 1 θ 2 2θ 2 = θ2 9θ Patikrinimas Sudauginkime θ 2 2θ 2 ir θ 2 9θ 21: (θ 2 2θ 2)(θ 2 9θ 21) = θ 4 11θ 3 5θ θ + 42 (1) Kadangi θ 3 = 5θ 5, tai θ 4 = 5θ 2 5θ raše šias θ 3 ir θ 4 reikšmes i (1) lygybe, gauname: (θ 2 2θ 2)(θ 2 9θ 21) = 5θ 2 5θ 55θ θ θ + 42 = 97 2 Kaip ir pirmajame pavyzdyje k = Q, f(x) = x 3 5x + 5, θ polinomo f(x) realioji šaknis Imkime β = θ 2 + θ + 1 Kaip ir pirmajame pavyzdyje parašykime lygybes: Vadinasi, Taigi x 3 5x + 5 = (x 2 + x + 1)(x 1) + ( 5x + 6) x 2 + x + 1 = ( 5x + 6)( 1 5 x ) = x2 + x + 1 ( 5x + 6)( 1 5 x ) = = x 2 + x + 1 (x 3 5x + 5 (x 2 + x + 1)(x 1))( 1 5 x ) = = (x x 5x2 + x + 1) 25 (θ 2 + θ + 1) 1 = 1 θ 2 + θ (x 3 5x + 5) 5x θ 5θ2 =

14 Patikrinimas Sudauginkime 36 6θ 5θ 2 ir θ 2 + θ + 1: (θ 2 + θ + 1)(36 6θ 5θ 2 ) = θ + 25θ 2 11θ 3 5θ 4 = = θ + 25θ 2 55θ θ θ = 91 Kaip matome, skaičiuodami klaidu nepadarėme 4 7 Kaip matėme, jei kūno K elementas θ yra algebrinis virš kūno K pokūnio k, tai k(θ) yra mažiausias kūno K pokūnis, kuriam priklauso pokūnio k elementai ir elementas θ rodėme, kad k(θ) yra izomorfinis kūnui k[x]/f(x)k[x], čia f(x) elemento θ minimalusis polinomas Duotam pirminiam virš k polinomui f(x) konstruojant kūna k[x]/f(x)k[x] nebūtina žinoti, ar polinomo f(x) šaknis priklauso kuriam nors kūno k plėtiniui K, ar ne Kūnas k[x]/f(x)k[x] kaip tik ir yra mažiausias kūno k plėtinys, kuriam priklauso polinomo f(x) šaknis Kitaip tariant, duotajam pirminiam virš kūno k polinomui f(x) k[x], galima sukonstruoti minimalu kūno k plėtini, kuriam priklauso polinomo f(x) šaknis Be to, kaip i sitikinsime, visi minimalūs kūno k plėtiniai, kuriems priklauso kuri nors polinomo f(x) šaknis, ir tik tokie kūno k plėtiniai yra tarp save s izomorfiniai virš k Kūno k plėtinio k[x]/f(x)k[x] sudarymas yra vadinamas pirminio virš k polinomo f(x) k[x] šaknies prijungimo prie kūno k konstrukcija Apibrėžimas Kūno k plėtiniai L 1 ir L 2 yra vadinami izomorfiniais virš k, jei egzistuoja tokia bijekcija F : L 1 L 2, kad bet kuriems α k, β, γ L 1, 1 F (α) = α; 2 F (β + γ) = F (β) + F (γ); 3 F (βγ) = F (β)f (γ) Teiginys Sakykime, K kūno k plėtinys, θ 1, θ 2 K Tuomet atvaizdis F : k(θ 1 ) k(θ 2 ), F (b 0 + b 1 θ b n 1 θ n 1 1 ) = b 0 + b 1 θ b n 1 θ n 1 2, b j k, 0 j n 1, yra kūnu k(θ 1 ) ir k(θ 2 ) izomorfizmas virš k tada ir tik tada, kai θ 1 ir θ 2 yra vieno ir to paties pirminio virš kūno k polinomo f(x) šaknys rodymas Sakykime, kad θ 1 ir θ 2 yra vieno ir to paties pirminio virš kūno k polinomo f(x) šaknys Teigiame, kad atvaizdis F : k(θ 1 ) k(θ 2 ), F (b 0 + b 1 θ b n 1 θ1 n 1 ) = b 0 + b 1 θ b n 1 θ2 n 1 yra kūnu k(θ 1 ) ir k(θ 2 ) izomorfizmas virš k Šis teiginys akivaizdus, prisiminus kaip kūnai k(θ 1 ) ir k(θ 2 ) yra sudaromi Sakykime, kad atvaizdis F : k(θ 1 ) k(θ 2 ), F (b 0 + b 1 θ b n 1 θ1 n 1 ) = b 0 + b 1 θ b n 1 θ2 n 1 yra kūnu k(θ 1 ) ir k(θ 2 ) izomorfizmas virš k Reikia i rodyti, kad elementai θ 1 ir θ 2 yra vieno ir to paties pirminio virš kūno k polinomo f(x) šaknys Kadangi f(θ 1 ) = 0, tai ir F (f(θ 1 )) = f(f (θ 1 )) = f(θ 2 ) = 0 298

15 4 8 Pirminio polinomo virš k šaknies prijungimo prie kūno k konstrukcija yra universali Kad ir kokie būtu kūnas k, f(x) pirminis polinomas virš k, egzistuoja kūno k mažiausias plėtinys L 1, kuriam priklauso polinomo f(x) šaknis ir, be to, bet kurie du tokie plėtiniai yra izomorfiniai virš kūno k Remdamiesi šia pirminio polinomo virš k šaknies prijungimo prie kūno k konstrukcija galime i rodyti, kad kiekvienam polinomui g(x) k[x] egzistuoja toks minimalus kūno k plėtinys L, virš kurio polinomas g(x) išsiskaido i pirmo laipsnio polinomus Sakykime, g(x) k[x], g(x) = g 1 (x)g 2 (x) g r (x) polinomo g(x) skaidinys pirminiais polinomais virš kūno k Pasirinkime šio skaidinio pirmini virš kūno k polinoma, kurio laipsnis yra didesnis už 1 Tarkime, g j1 (x) k[x], 1 j 1 r, toks polinomas Tuomet polinomo g j1 (x) šakni θ prijunge prie kūno k, gauname kūno k plėtini L 1 Kadangi g j1 (x) k[x] L 1 [x] ir egzistuoja polinomo g j1 (x) šaknis θ L 1, tai bent g j1 (x) yra išskaidomas polinomas virš L 1 Vadinasi, gauname, kad polinomo g(x) skaidinio g 1 (x)g 2 (x) g r (x) be daugiklio g j1 (x) galbūt kai kurie ir kiti pirminiai daugikliai virš kūno k išsiskaido virš kūno k plėtinio L 1 Te sdami ši šaknies prijungimo procesa, po baigtinio žingsniu skaičiaus gausime kūno k plėtini L s, kuriam priklauso visos polinomo g(x) šaknys Be to, bet kurie tokie plėtiniai yra izomorfiniai virš kūno k Apibrėžimas Mažiausias kūno k plėtinys L, kuriam priklauso visos polinomo f(x) k[x] šaknys, yra vadinamas polinomo f(x) išskaidymo kūnu 5 Baigtiniai kūnai 5 1 Šiame skyrelyje aprašysime visus baigtinius kūnus Sakykime, GF (q) baigtinis kūnas, turintis q elementu, GF (p) kūno GF (q) pirminis pokūnis, n = [GF (q) : GF (p)] = dim GF (p) GF (q) Kadangi tiesinės erdvės GF (q) virš kūno GF (p) dimensija yra lygi n, tai tiesinė erdvė GF (q) turi p n elementu Vadinasi, q = p n Kyla klausimas, ar kiekvienam teigiamam sveikajam skaičiui n egzistuoja kūnas GF (p n )? Mūsu artimiausias tikslas i ši klausima atsakyti: taip Teiginys Baigtinio kūno GF (p n ) elementai yra polinomo x pn x GF (p)[x] šaknys rodymas Jei GF (p n ) kūnas, tai šio kūno nenuliniai elementai sudaro Abelio grupe, kurios eilė yra lygi p n 1 Vadinasi, bet kuri šios grupės elementa α GF (p n ), pakėle p n 1 laipsniu, gauname grupės vieneta : α pn 1 = 1 Kitaip tariant, nenuliniai kūno GF (p n ) elementai yra polinomo x pn 1 1 šaknys Padaugine ši polinoma iš x-o, gauname, kad kiekvienas kūno GF (p n ) elementas yra polinomo x pn x šaknis Pastebėsime, kad polinomas x pn x GF (p)[x] neturi kartotiniu šaknu Kaip žinome, polinomo šaknis yra kartotinė tada ir tik tada, kai ji yra šio polinomo ir jo išvestinės šaknis Polinomo x pn x GF (p)[x] išvestinė yra lygi p n x pn 1 1 = 1 (p charakteristikos kūne pα = 0), t y yra lygi 1 ir neturi šaknu Teorema Kiekvienam teigiamam sveikajam skaičiui n ir kiekvienam pirminiam skaičiui p egzistuoja baigtinis kūnas GF (p n ) rodymas Imkime polinoma x pn x GF (p)[x] ir nagrinėkime šio polinomo išskaidymo kūna L rodysime, kad L = GF (p n ) 299

16 Pirmiausia pastebėsime, kad GF (p) L Iš tikru, nes kiekvienas kūno GF (p) elementas yra polinomo x p x šaknis, o x p x x pn x Kadangi polinomas x pn x neturi kartotiniu šaknu, lieka i rodyti, kad visos polinomo x pn x šaknys ( o kūne L yra p n ) sudaro kūna Sakykime, kad α, β yra polinomo x pn x šaknys Tuomet i sitikinsime, kad α + β ir αβ taip pat yra polinomo x pn x šaknys Jei α pn = α, β pn = β, tai (α + β) pn = α pn + β pn = α + β Jei α pn = α, β pn = β, tai (αβ) pn = α pn β pn = αβ Kadangi polinomo x pn x visu šaknu aibė yra stabili kūno L elementu sudėties ir daugybos atžvilgiu, tai ši aibė kūno L elementu sudėties ir daugybos atžvilgiu sudaro kūna L mažiausias kūno GF (p) plėtinys, kuriam priklauso visos polinomo x pn x šaknys Vadinasi, kūnas L yra sudarytas tik iš polinomo x pn x šaknu Kadangi šis polinomas turi p n šaknu, tai L = p n Taigi L = GF (p n ) 6 Kūno algebriniai plėtiniai Algebriškai uždari kūnai 6 1 Nagrinėsime algebrinius plėtinius Teiginys Sakykime, K baigtinio laipsnio kūno k plėtinys Tuomet kiekvienas kūno K elementas yra algebrinis virš k rodymas Imkime kūno K elementa θ ir nagrinėkime šio elemento laipsnius 1, θ, θ 2, θ 3,, θ m, Kadangi kūno K kaip tiesinės erdvės virš k dimensija dim k K <, tai vektoriai 1, θ, θ 2, θ 3,, θ m, yra tiesiškai priklausomi virš k Vadinasi, egzistuoja toks n N ir tokie kūno k elementai α j, 0 j n, kuriu bent vienas nelygus 0, kad α n θ n + α n 1 θ n α 1 θ + α 0 = 0 Kaip matome, elementas θ yra nenulinio polinomo polinomo α n x n + α n 1 x + + α 1 x + α 0 k[x] šaknis Taigi θ yra algebrinis elementas virš kūno k Teiginys Jei K kūno L baigtinio laipsnio plėtinys, o L kūno k baigtinio laipsnio plėtinys, tai K yra kūno k baigtinio laipsnio plėtinys ir, be to, [K : k] = [K : L][L : k] rodymas Sakykime, θ 1, θ 2,, θ r kūno K kaip tiesinės erdvės virš kūno L bazė, λ 1, λ 2,, λ s kūno L kaip tiesinės erdvės virš kūno k bazė Teigiame, kad θ i λ j, 1 i r, 1 j s, kūno K kaip tiesinės erdvės virš kūno k bazė Pirmiausia i rodysime, kad θ i λ j, 1 i r, 1 j s, tiesiškai nepriklausomi virš kūno k Tuo tikslu nagrinėkime lygybe r s α ij θ i λ j = 0, α ij k, 1 i r, 1 j s i=1 j=1 rodysime, kad bet kuriems 1 i r, 1 j s, α ij = 0 Tuo tikslu aukščiau parašyta lygybe perrašykime taip: r s θ i ( α ij λ j ) = 0, α ij k, 1 i r, 1 j s i=1 j=1 300

17 Kadangi θ i, 1 i r, tiesiškai nepriklausomi virš L, tai kiekvienam i, 1 i r, s α ij λ j = 0 j=1 Kadangi λ j, 1 j s, tiesiškai nepriklausomi virš k, tai bet kuriems i, j, 1 i r, 1 j s, α ij = 0 Kaip matome, elementai θ i λ j, 1 i r, 1 j s, yra tiesiškai nepriklausomi virš kūno k Lieka i rodyti, kad kiekvienas kūno K elementas tiesiškai yra išreiškiamas elementais θ i λ j, 1 i r, 1 j s, su koeficientais iš kūno k Sakykime, µ K Kadangi θ 1, θ 2,, θ r kūno K kaip tiesinės erdvės virš kūno L bazė, tai egzistuoja tokie ν i L, 1 i r, kad µ = ν 1 θ 1 + ν 2 θ ν r θ r (1) Kadangi λ 1, λ 2,, λ s kūno L kaip tiesinės erdvės virš kūno k bazė, tai kiekvienam i, 1 i r, egzistuoja tokie α ij k, 1 j s, kad ν i = α i1 λ 1 + α i2 λ α is λ s (2) (1) lygybe i raše ν i, 1 i r, reikšmes iš (2) lygybės, gauname: µ = r s θ i ( α ij λ j ) = i=1 j=1 r s α ij θ i λ j i=1 j=1 Remdamiesi plėtinio laipsnio apibrėžimu, galime parašyti: [L : k] = rs = [K : L][L : k] 6 2 Išvada Sakykime, K kūno k plėtinys, θ 1, θ 2 kūno K elementai algebriniai virš k Tuomet elementai θ 1 + θ 2 ir θ 1 θ 2 yra algebriniai virš kūno k rodymas Nagrinėkime kūno k plėtinius L =: k(θ 1 ) ir K =: L(θ 2 ) = k(θ 1, θ 2 ) Akivaizdu, kad θ 1 + θ 2, θ 1 θ 2 K rodysime, kad K yra kūno k baigtinio laipsnio plėtinys Tuomet remdamiesi anksčiau i rodytu teiginiu, gausime, kad elementai θ 1 + θ 2 ir θ 1 θ 2 yra algebriniai virš kūno k Galime parašyti: [K : k] = [K : L][L : k] < Iš tikru, [k(θ 1 ) : k] <, kadangi θ 1 yra algebrinis virš k ir [L(θ) : L] <, kadangi θ 2 yra algebrinis virš k ir tuo labiau virš kūno k plėtinio L 6 3 Akivaizdu, kad baigtinio skaičiaus algebriniu elementu virš kūno k suma ir sandauga yra algebriniai elementai virš k Apibrėžimas Kūno k plėtinys K yra vadinamas kūno k algebriniu plėtiniu, jei kiekvienas kūno K elementas yra algebrinis virš k Kiekvienas kūno k baigtinio laipsnio plėtinys yra kūno k algebrinis plėtinys Pateiksime kūno k begalinio laipsnio algebrinio plėtinio pavyzdi Pavyzdys Pažymėkime raide P visu natūraliu pirminiu aibe Nagrinėkime racionaliu kūno Q mažiausia plėtini K, kuriam priklauso visi skaičiai p, p 301

18 P Kiekvienas šio plėtinio K elementas vienareikšmiškai yra užrašomas baigtine suma taip: a 0 +a 1 n1 + +a r nr, čia a 0, a 1,, a r Q, o n 1,, n r tarp save s skirtingi bekvadračiai natūralieji skaičiai rodysime, kad racionaliu kūno Q begalinio laipsnio plėtinys K yra kūno Q algebrinis plėtinys Skaičiai p K, p P yra algebriniai virš Q Kaip žinome, algebriniu virš kurio nors kūno elementu suma ir sandauga yra algebriniai elementai virš to kūno Vadinasi, kūno K elementai (šiuo atveju skaičiai) yra algebriniai virš Q 6 4 Teiginys Sakykime, kūnas K yra kūno k plėtinys Tuomet visi kūno K elementai, algebriniai virš k, sudaro kūno K pokūni L, kuris yra kūno k algebrinis plėtinys rodymas rodymas akivaizdus Teiginys Jei kūnas K yra kūno L algebrinis plėtinys, L yra kūno k algebrinis plėtinys, tai K yra kūno k algebrinis plėtinys rodymas Sakykime, θ K Tuomet egzistuoja toks polinomas f(x) L[x], f(θ) = 0 Sakykime, f(x) = x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, a j L, 0 j n 1 Nagrinėkime kūna M = k(a 0, a 1,, a n 1 ) Kadangi elementai a 0, a 1,, a n 1 yra algebriniai virš kūno k, tai dim k k(a 0, a 1,, a n 1 ) < Elementas θ yra algebrinis virš kūno M = k(a 0, a 1,, a n 1 ) Taigi dim M M(θ) < Vadinasi, ir dim k M(θ) <, t y θ yra alebrinis virš kūno k 6 5 Apibrėžimas Kūnas k yra vadinamas algebriškai uždaras, jei kiekvienas polinomas f(x) k[x], kurio laipsnis degf(x) > 0, turi bent viena šakni kūne k Algebriškai uždari kūnai nepaprastai svarbūs Sprendžiant matematikos uždavinius, labai dažnai tenka nagrinėti polinomus, susijusius su tuo uždaviniu Todėl svarbu žinoti, ar nagrinėjami polinomai turi šakni duotajame kūne, ar ne Dabar suformuluosime teorema, kurios nei rodysime Šios teoremos i rodymas pagri stas transfiničiosios indukcijos metodu (arba šiam metodui ekvivalenčia Corno lema) k Teorema Kiekvienam kūnui k egzistuoja kūno k algebriškai uždaras algebrinis plėtinys 6 6 Pavyzdžiui, racionaliu kūno Q algebriškai uždaras algebrinis plėtinys Q kaip aibė yra skaičios galios Mes netrukus nagrinėsime algebriškai uždara kompleksiniu kūma C Kompleksiniu kūnas C kaip aibė yra realiu aibės R Dekarto kvadratas R R Kadangi realiu aibė yra kontinuumo galios, tai ir kompleksiniu aibė yra kontinuumo galios Vadinasi, kompleksiniu kūne C egzistuoja be galo daug transcendentiniu virš Q elementu Norėdami tiksliau suformuluoti teigini apie transcendentinius skaičius virš Q, apibrėšime viena svarbia sa voka Apibrėžimas Sakykime, K kūno k plėtinys Kūno K elementai θ 1, θ 2,, θ m yra vadinami algebriškai nepriklausomais, jei neegzistuoja tokio m kintamu polinomo f(x 1, x 2,, x m ) k[x 1, x 2,, x m ], 302

19 kad f(θ 1, θ 2,, θ m ) = 0 Apibrėžimas Kūno k plėtinio K elementu šeima {θ α } α I, čia I indeksu aibė, kuri gali būti tiek baigtinė, tiek ir begalinė, yra vadinama algebriškai nepriklausoma, jei kiekvienas šios šeimos baigtinis pošeimis yra algebriškai nepriklausomas Remdamiesi aibės galios sa voka, galime suformuluoti teigini apie realiuosius transcendentinius skaičius virš Q Teorema Realiu ( o taip pat ir kompleksiniu ) kūne R egzistuoja kontinuumo galios algebriškai nepriklausomu šeima Taigi net algebriškai nepriklausomu realiu aibė yra kontinuumo galios Nagrinėjant kai kuriuos konkrečius realius skaičius, atsakyti i klausima, ar šie skaičiai algebriškai priklausomi, ar ne, būna gana sudėtinga Pavyzdžiui, yra žinoma, kad skaičiai e ir π yra transcendentiniai virš Q, bet nėra žinoma, ar šie skaičiai yra algebriškai priklausomi, ar ne Tai, kad skaičius e yra transcendentinis virš Q, i rodė prancūzu matematikas Ermitas dar praeitame šimtmetyje Skaičiaus π transcendentiškuma virš Q 1882 metais i rodė vokiečiu matematikas Lindemanas 7 1 Apibrėžkime aibe 7 Kompleksiniu kūnas C = {a + bi a, b R, i 2 = 1} Aibės C elementas a + bi, a, b R, yra vadinamas kompleksiniu skaičiumi a yra vadinama kompleksinio skaičiaus a + bi realia ja dalimi ir žymima R(a + bi), t y a = R(a + bi), o b šio kompleksinio skaičiaus menama ja dalimi ir žymima I(a + bi), t y b = I(a + bi) Du kompleksiniai skaičiai a + bi ir c + di yra lygūs pagal apibrėžima tada ir tik tada, kai realiosios ir menamosios dalys yra lygios: a = c, b = d Apibrėšime kompleksiniu sudėti ir daugyba ir i sitikinsime, kad kompleksiniai skaičiai apibrėžtu veiksmu atžvilgiu yra kūnas Aibės C elementu sudėti apibrėžkime taip: (a + bi) + (c + di) =: (a + b) + (c + d)i, a, b, c, d R Akivaizdu, kad kompleksiniu aibė sudėties atžvilgiu sudaro Abelio grupe Aibės C elementu daugyba apibrėžkime taip: (a + bi)(c + di) =: (ac bd) + (ad + bc)i, a, b, c, d R 1 sitikinkite, kad taip apibrėžta kompleksiniu daugyba asociatyvi 2 Akivaizdu, kad kompleksinis skaičius 1 = 1 + 0i daugybos atžvilgiu yra neutralus elementas, t y vienetas 3 Kiekvienam nenuliniam kompleksinam skaičiui a + bi egzistuoja atvirkštinis kompleksinis skaičius: (a + bi) 1 = 1 a + bi = a bi (a + bi)(a bi) = a bi a 2 + b 2 = 303 a a 2 + b 2 + b a 2 + b 2 i C,

20 a b nes a 2 +b, 2 a 2 +b R 2 4 Kompleksiniu daugyba komutatyvi: (a+bi)(c+di) = (c+di)(a+bi) sitikinkite sudaugine šiuos kompleksinius skaičius Dabar akivaizdu, kad kompleksiniu aibė be nulinio elemento C daugybos atžvilgiu sudaro Abelio grupe Kadangi kompleksiniu sudėtis ir daugyba yra susieti distributyvumo dėsniu: (α + β)γ = αγ + βγ, α, β, γ C, (i sitikinkite atlike veiksmus), tai kompleksiniu aibė C kompleksiniu sudėties ir daugybos atžvilgiu sudaro kūna 8 Kompleksiniu geometrinė interpretacija 8 1 Kompleksinius skaičius galima pavaizduoti plokštumos R 2 = R R taškais: kompleksini a + bi atitinka plokštumos R 2 taškas, kurio koordinatės yra (a, b) Realiuosius skaičius a = a + 0i, a R, atitinka plokštumos R 2 tiesė {(a, 0) a R}, vadinama realia ja tiese ir žymima Re, o grynai menamuosius kompleksinius skaičius 0 + bi, b R, atitinka plokštumos R 2 tiesė {(0, b) b R}, vadinama menama ja tiese ir žymima Im (a, b) ϕ 1 Plokštumos R 2 taško (a, b), atitinakančio kompleksini a + bi, atstumas iki koordinačiu pradžios (0, 0) a 2 + b 2 yra vadinamas kompleksinio skaičiaus a + bi moduliu ir yra žymimas a+bi sitikinsime, kad funkcija : C R + (čia R + neneigiamu realiu aibė) yra multiplikatyvi: (a + bi)(c + di) = a + bi c + di, a, b, c, d R 304

21 Norint i rodyti pastara ja lygybe, patogu vietoje kompleksinio skaičiaus a+bi modulio a+bi = a2 + b 2 nagrinėti šio kompleksinio skaičiaus modulio kvadrata a + bi 2 = a 2 + b 2 Taigi (a + bi)(c + di) 2 = (ac bd) 2 + (bc + ad) 2 = a 2 c 2 + b 2 d 2 + b 2 c 2 + a 2 d 2 = = (a 2 + b 2 )c 2 + (a 2 + b 2 )d 2 = (a 2 + b 2 )(c 2 + d 2 ) = a + bi 2 c + di Apibrėžimas Kompleksinis skaičius a bi yra vadinamas sujungtiniu kompleksiniam skaičiui a + bi ir yra žymimas a + bi Jei kompleksini a + bi atitinka plokštumos R 2 taškas (a, b), tai sujungtini kompleksini a bi skaičiui a + bi atitinka plokštumos R 2 taškas (a, b), simetrinis taškui (a, b) realiosios tiesės {(a, 0) a R} atžvilgiu Pratimai 1 rodykite, kad kopleksiniams skaičiams α, β teisinga lygybė: αβ = ᾱ β 2 rodykite, kad nenuliniam kopleksiniam skaičiui α teisinga lygybė: α 1 = (ᾱ) 1 9 Kompleksiniu trigonometrinė išraiška 9 1 Kompleksini a + bi galima užrašyti trigonometrine išraiška Sakykime, kampas tarp realiosios ašies ir vektoriaus, kurio pradžia yra taške (0, 0), o galas taške (a, b) yra lygus ϕ Šio vektoriaus ilgis yra lygus kompleksinio skaičiaus a + bi moduliui r = a + bi = a 2 + b 2 Tuomet a = r cos φ, b = r sin φ Taigi galime parašyti: a + bi = r cos ϕ + ir sin ϕ = r(cos +i sin ϕ) Ši kompleksinio skaičaius a + bi išraiška yra vadinama trigonometrine Apibrėžimas Kampas ϕ tarp realiosios ašies ir vektoriaus, kurio pradžia yra taške (0, 0), o galas taške (a, b), yra vadinamas kompleksinio skaičiaus a + bi argumentu ir yra žymimas arg(a+bi), t y ϕ = arg(a+bi) Apibrėžkime Arg(a+bi) =: {arg(a+bi)+2πn n Z} Kompleksinius skaičius trigonometrinėje išraiškoje patogu dauginti Sakykime, a 1 +b 1 i = r 1 (cos ϕ 1 + i sin ϕ 1 ), a 2 + b 2 i = r 2 (cos ϕ 2 + i sin ϕ 2 ) Tuomet Kaip matome, α, β C (a 1 + b 1 i)(a 2 + b 2 i) = r 1 (cos ϕ 1 + i sin ϕ 1 )r 2 (cos ϕ 2 + i sin ϕ 2 ) = arg(αβ) = = r 1 r 2 (cos(ϕ 1 + ϕ 2 ) + i sin(ϕ 1 + ϕ 2 )) { argα + argβ, jei argα + argβ < 2π argα + argβ 2π, jei argα + argβ 2π, 305

22 9 2 Remdamiesi kompleksinio skaičiaus daugiareikšmio argumento Argα apibrėžimu, galime parašyti: Arg(αβ) = Argα + Argβ, α, β C, čia Argα + Argβ =: {ϕ + ψ ϕ Argα, ψ Argβ} Kompleksinio skaičiaus trigonometrine išraiška galima ir kitaip užrašyti funkcijos exp(x) = e x skleidini eilute: exp(x) = j=0 vietoje x-o i raše iϕ, ϕ R, gauname: x j j! = 1 + x + x2 2! + x3 3! + + xn n! + exp(iϕ) = 1 + iϕ ϕ2 2! iϕ3 3! + ϕ4 4! + = ( 1) j ϕ 2j = (2j)! j=0 + i j=1 ( 1) j 1 ϕ 2j 1 (2j 1)! = cos ϕ + i sin ϕ Vadinasi, a + bi = r(cos ϕ + i sin ϕ) = r exp(iϕ), čia r = a + bi, ϕ = arg(a + bi) 10 Kompleksinės plokštumos vienetinis apskritimas 10 1 Visi kompleksiniai skaičiai α, kuriu modulis α yra lygus 1, sudaro kompleksinėje plokštumoje C apskritima S 1, kurio centras yra koordinačiu pradžioje (0, 0), o spindulys lygus 1 rodysime, kad apskritimas S 1 kompleksiniu daugybos atžvilgiu yra Abelio grupė Akivaizdu, aibė S 1 yra stabili kompleksiniu daugybos atžvilgiu Iš tikru, jei α, β S 1, tai αβ S 1, nes αβ = α β = 1 Akivaizdu, kad i) daugyba asociatyvi; ii) 1 daugybos atžvilgiu vienetinis elementas; iii) jei α S 1, tai α 1 S 1 ; iv) daugyba komutatyvi Taigi S 1 kompleksiniu skaiču daugybos atžvilgiu yra Abelio grupė 10 2 Kompleksinė plokštuma be nulio C kompleksiniu daugybos atžvilgiu yra grupė, R + ir S 1 šios grupės pogrupiai Kiekvienas nenulinis kompleksinis skaičius α vienareikšmiškai yra užrašomas α = α exp(iargα), α R +, exp(iargα) S 1 Kitais žodžiais galima pasakyti taip: grupė C yra savo pogrupiu R + ir S 1 tiesioginė sandauga: C = R + S 1 Apibūdinant Abelio grupe S 1 nuodugniau, reikalingos kai kurios matematinės analizės sa vokos Tarsime, kad tos sa vokos, kurias paminėsime, yra žinomos Kompleksine plokštuma C, kaip metrine erdve atstumo funkcijos d(α, β) = α β atžvilgiu, galima sutapatinti su Euklido plokštuma R 2 n-matės Euklido erdvės R n poaibis yra kompaktinis tada ir tik tada, kai jis yra aprėžtas ir uždaras Kadangi apskritimas S 1 kompleksinėje plokštumoje yra aprėžtas ir uždaras, tai S 1 yra kompaktinė aibė 306

23 Daugybos operacija S 1 S 1 S 1 yra tolydus atvaizdis Galima pasakyti ir tiksliau: daugybos funkcija x + yi = (a + ib) (c + id), a, b, c, d R, a 2 + b 2 = 1, c 2 + d 2 = 1, yra glodi (o iš tikru, analizinė) funkcija Todėl grupė S 1 yra vadinama kompaktine realia ja Li grupe Teiginys Nenuliniu kompleksiniu grupės C kiekvienas kompaktinis pogrupis G yra grupės S 1 pogrupis rodymas Sakykime, G grupės C kompaktinis pogrupis, bet G S 1 Vadinasi, egzistuoja toks kompleksinis skaičius α G, bet α / S 1 Tuomet α = 1 Kadangi G grupė, tai kiekvienam n Z, α n G Aibė {α n n Z} nėra kompaktinė Iš tikru Apibrėžtumo dėlei tarkime, kad α > 1 Tuomet lim n α n =, t y aibė G nėra aprėžta, vadinasi, nėra kompaktinė Gavome prieštaravima prielaidai Taigi G S Kadangi kiekvienas grupės C baigtinis pogrupis G yra kompaktinis, tai remdamiesi i rodytu teiginiu, gauname G S 1 Kitame skyrelyje aprašysime visus grupės S 1 baigtinius pogrupius (ir tuo pačiu visus grupės C kompaktinius pogrupius) 11 n-ojo laipsnio šaknys iš vieneto 11 1 Pirmiausia šiame skyrelyje išnagrinėsime lygties x n 1 = 0 sprendinius kompleksiniais skaičiais Sakykime, kompleksinis skaičius α yra šios lygties sprendinys, t y α n = 1 Remdamiesi kompleksinio skaičiaus modulio multiplikatyvia ja savybe, galime parašyti: α n = α n = 1 Kadangi kompleksinio skaičiaus α modulis α yra neneigiamas realusis skaičius, tai gauname α = 1 Vadinasi, lygties x n 1 = 0 sprendini trigonometrine išraiška galime užrašyti taip: α = cos ϕ + i sin ϕ raše ši i lygti x n 1 = 0, gauname: α n = cos(nϕ) + i sin(nϕ) = 1 = cos(2πs) + i sin(2πs), s Z Taigi nϕ = 2πs, s Z Iš šios lygybės gauname: ϕ = 2πs n, s Z Kintamajam s suteike reikšmes s = 0, 1,, n 1, gauname n skirtingu ϕ reikšmiu : 0, 2pi,, 2pi(n 1), kurios n, 2pi2 n priklauso intervalui [0, 2π) Kitaip tariant, gavome n skirtingu komplesiniu lygties x n 1 = 0 šaknu : cos 2πj 2πj + i sin = exp(2πij ), 0 j n 1 n n n Bet, kaip žinome, n-ojo laipsnio lygtis kūne negali turėti daugiau šaknu nei n suradome visas lygties x n 1 = 0 šaknis n Vadinasi, Lygties x n 1 = 0 šaknys exp( 2πj n ), 0 j n 1, kompleksinėje plokštumoje C išsidėsto vienetiname apskritime S 1 ir ši apskritima dalija i n lygias dalis Teiginys Lygties x n 1 = 0 šaknys exp( 2πij n ), 0 j n 1, sudaro cikline grupe (t y grupe, kuria generuoja vienas šios grupės elementas) rodymas Apibrėžkime atvaizdi f : Z {exp( 2πij n ) 0 j n 1} S1, f(j) = e 2πij n, j Z 307

9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro l

9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro l 9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro labai svarbu normuotu ju erdviu šeimos pošeimį. Pilnosios

Detaliau

MatricosDetermTiesLS.dvi

MatricosDetermTiesLS.dvi MATRICOS Matricos. Pagrindiniai apibrėžimai a a 2... a n a 2 a 22... a 2n............ a m a m2... a mn = a ij m n matrica skaičių lentelė m eilučių skaičius n stulpelių skaičius a ij matricos elementas

Detaliau

* # * # # 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės Sferos lygtis Tarkime, kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiak

* # * # # 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės Sferos lygtis Tarkime, kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiak 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės 1.1.1 Sferos lygtis Tarkime kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiakampė koordinačių sistema Sfera su centru taške ir spinduliu yra

Detaliau

III. SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 3.1 Indukcijos aksioma Natūraliu ju skaičiu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje. Nors natūralaus skaičiaus sa

III. SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 3.1 Indukcijos aksioma Natūraliu ju skaičiu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje. Nors natūralaus skaičiaus sa III SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 31 Indukcijos aksioma Natūraliu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje Nors natūralaus skaičiaus sa voka labai sena, bet šio skaičiaus buveinės sa voka buvo suformuluota

Detaliau

(Microsoft Word - Pasiruo\360imas EE 10 KD-1)

(Microsoft Word - Pasiruo\360imas EE 10  KD-1) -as kontrolinis darbas (KD-) Kompleksiniai skaičiai. Algebrinė kompleksinio skaičiaus forma Pagrindinės sąvokos apibrėžimai. Veiksmai su kompleksinio skaičiais. 2. Kompleksinio skaičiaus geometrinis vaizdavimas.

Detaliau

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7 PAPRASČIAUSIOS DIFERENIALINĖS LYGTYS (07 09) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof dr Eugenijus Stankus Diferencialinės lygtys taikomos sprendžiant

Detaliau

PS_riba_tolydumas.dvi

PS_riba_tolydumas.dvi Funkcijos riba ir tolydumas Ribos apibrėžimas Nykstamosios funkcijos Funkcijos riba, kai x + Skaičių sekos riba Neaprėžtai didėjančios funkcijos Neapibrėžtumai Vienpusės ribos Funkcijos tolydumas Funkcijos

Detaliau

TIESINĖ ALGEBRA Matricos ir determinantai Matricos. Transponuota matrica. Nulinė ir vienetinė matrica. Kvadratinė matrica. Antrosios ir trečiosios eil

TIESINĖ ALGEBRA Matricos ir determinantai Matricos. Transponuota matrica. Nulinė ir vienetinė matrica. Kvadratinė matrica. Antrosios ir trečiosios eil TIESINĖ ALGEBRA Matricos ir determinantai Matricos. Transponuota matrica. Nulinė ir vienetinė matrica. Kvadratinė matrica. Antrosios ir trečiosios eilės determinantai. Minorai ir adjunktai. Determinantų

Detaliau

Atranka į 2019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų

Atranka į 2019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų Atranka į 019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų skaičių seką a 1, a, a 3,..., o tada apibrėžė naują

Detaliau

GRAFŲ TEORIJA Pasirenkamasis kursas, Magistrantūra, 3 sem m. rudens semestras Parengė: Eugenijus Manstavičius Įvadas Pirmoji kurso dalis skirta

GRAFŲ TEORIJA Pasirenkamasis kursas, Magistrantūra, 3 sem m. rudens semestras Parengė: Eugenijus Manstavičius Įvadas Pirmoji kurso dalis skirta GRAFŲ TEORIJA Pasirenkamasis kursas, Magistrantūra, 3 sem. 2018 m. rudens semestras Parengė: Eugenijus Manstavičius Įvadas Pirmoji kurso dalis skirta grafų algoritmams, tačiau apibrėžus gretimumo matricą

Detaliau

Algebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7.1 Apibr eµzimas. Matrica A yra m eiluµciu¾ir n stul

Algebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7.1 Apibr eµzimas. Matrica A yra m eiluµciu¾ir n stul lgebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7. pibr eµzimas. Matrica yra m eiluµciu¾ir n stulpeliu¾turinti staµciakamp e lentel e su joje i¾rašytais

Detaliau

TAIKOMOJI MATEMATIKA. 1-ojo testo pavyzdžiai serija **** variantas 001 x x + 12 lim = x 4 2x 8 1 2; 3 0; 2 1 2; 5 1; 6 2; 7 ; riba nee

TAIKOMOJI MATEMATIKA. 1-ojo testo pavyzdžiai serija **** variantas 001 x x + 12 lim = x 4 2x 8 1 2; 3 0; 2 1 2; 5 1; 6 2; 7 ; riba nee 001 x 1 2 + x + 12 lim x 4 2x 1 2; 0; 2 1 2; 5 1; 6 2; ; 1 2 4 riba neegzistuoja; 14x 2 2 + 29 lim x 1x 2 + 4x + 9 1 1; 2 29 9 ; ; 4 0; 5 riba neegzistuoja; 6 1 14; 14 1; 14 x + 1 lim x 4 x 4 1 riba neegzistuoja;

Detaliau

lec10.dvi

lec10.dvi paskaita. Euklido erdv_es. pibr_ezimas. Vektorin_e erdv_e E virs realiuju skaiciu kuno vadinama Euklido erdve, jeigu joje apibr_ezta skaliarin_e sandauga, t.y. tokia funkcija, kuri vektoriu porai u; v

Detaliau

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3)

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3) Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių 11-12 klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3) 4, 4 (5 6) 7, 7 (8 9) 10,..., 2014 (2015 2016) 2017.

Detaliau

4 skyrius Algoritmai grafuose 4.1. Grafų teorijos uždaviniai Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v 1,v 2,...,v N } (angl. vertex) ir briaun

4 skyrius Algoritmai grafuose 4.1. Grafų teorijos uždaviniai Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v 1,v 2,...,v N } (angl. vertex) ir briaun skyrius Algoritmai grafuose.. Grafų teorijos uždaviniai... Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v,v,...,v N (angl. vertex) ir briaunų aibę E = { e,e,...,e K, briauna (angl. edge) yra viršūnių pora ej

Detaliau

VI. TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 6.1 Teoremos apie tolydžiu funkciju tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami reali

VI. TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 6.1 Teoremos apie tolydžiu funkciju tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami reali VI TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 61 Teoremos apie tolydžiu tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami realiu ju skaičiu savybes atkreipėme dėmesi i tokia šios aibės elementu

Detaliau

QR algoritmas paskaita

QR algoritmas paskaita Turinys QR algoritmas 4 paskaita Olga Štikonienė Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedra, MIF VU 4 5 TA skaitiniai metodai ( MIF VU) Tiesinių lygčių sistemų sprendimas / 40 TA skaitiniai

Detaliau

Microsoft PowerPoint Dvi svarbios ribos [Read-Only]

Microsoft PowerPoint Dvi svarbios ribos [Read-Only] Dvi svarbios ribos Nykstamųjų funkcijų palyginimas. Ekvivalenčios nykstamosios funkcijos. Funkcijos tolydumo taške apibrėžimas. Tolydžiųjų funkcijų atkarpoje savybės. Trūkiosios funkcijos. Trūko taškų

Detaliau

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 2 Tikimybių pratybos 1 Lema Lema 1. Tegul {Ω, A, P} yra tikimybinė erdvė. Jeigu A n A, n N, tai i) P (lim sup A n ) = P ( k=1 n=k A n ) = lim P ( n k n=ka n ), nes n=ka n monotoniškai

Detaliau

G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys

G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS 016 09 1 Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS 11 Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys 111 Vektorine forma 11 Koordinatine forma 3 1 Bendroji plok²tumos

Detaliau

Isvestiniu_taikymai.dvi

Isvestiniu_taikymai.dvi IŠVESTINIŲ TAIKYMAI Pagrindinės analizės teoremos Monotoninės funkcijos išvestinė Funkcijos ekstremumai Funkcijos didžiausia ir mažiausia reikšmės intervale Kreivės iškilumas Funkcijos grafiko asimptotės

Detaliau

Printing AtvirkstineMatrica.wxmx

Printing AtvirkstineMatrica.wxmx AtvirkstineMatrica.wxmx / Atvirkštinė matrica A.Domarkas, VU, Teoriją žr. [], 8-; []. Figure : Toliau pateiksime atvirkštinės matricos apskaičiavimo būdus su CAS Maxima. su komanda invert pavyzdys. [],

Detaliau

Teorinių kontrolinių sąlygos ir sprendimai Vytautas Kazakevičius 2016 m. gruodžio 20 d. Teiginiai ( ). 1. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį t

Teorinių kontrolinių sąlygos ir sprendimai Vytautas Kazakevičius 2016 m. gruodžio 20 d. Teiginiai ( ). 1. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį t Teorinių kontrolinių sąlygos sprendimai Vytautas Kazakevičius 206 m. gruodžio 20 d. Teiginiai (206-09-4).. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį teiginį: jei iš dviejų teigiamų skaičių vienas yra mažesnis

Detaliau

Microsoft PowerPoint Ekstremumai_naujas

Microsoft PowerPoint Ekstremumai_naujas Kelių kintamųjų funkcijos lokalūs ekstremumai. Ekstremumų egzistavimo būtina ir pakankama sąlygos. Sąlyginiai ekstremumai. Lagranžo daugikliai. Didžiausioji ir mažiausioji funkcijos reikšmės uždaroje srityje.

Detaliau

Vigirdas Mackevičius 2. Sekos riba Paskaitu konspektas Intuityviai realiu ju skaičiu seka vadinama realiu ju skaičiu aibė, kurios elementai (vadinami

Vigirdas Mackevičius 2. Sekos riba Paskaitu konspektas Intuityviai realiu ju skaičiu seka vadinama realiu ju skaičiu aibė, kurios elementai (vadinami Vigirdas Mackevičius 2. Sekos riba Paskaitu kospektas Ituityviai realiu seka vadiama realiu aibė, kurios elemetai (vadiami sekos ariais) suumeruoti atūraliaisiais skaičiais (pradedat galbūt e vieetu, o

Detaliau

Algoritmø analizës specialieji skyriai

Algoritmø analizës specialieji skyriai VGTU Matematinio modeliavimo katedra VGTU SC Lygiagrečiųjų skaičiavimų laboratorija Paskaitų kursas. 5-oji dalis. Turinys 1 2 KPU euristiniai sprendimo algoritmai KPU sprendimas dinaminio programavimo

Detaliau

TAIKOMOJI MATEMATIKA IR KIEKYBINIAI METODAI. Rašto darbas serija 3081 variantas Nustatykite funkcijos f(x) = x+2 x 6 cos ( 3x) apibrėžimo sritį.

TAIKOMOJI MATEMATIKA IR KIEKYBINIAI METODAI. Rašto darbas serija 3081 variantas Nustatykite funkcijos f(x) = x+2 x 6 cos ( 3x) apibrėžimo sritį. 00 Nustatykite funkcijos f() = +2 6 cos ( 3) apibrėžimo sritį (, 0) (0, 2) (2, + ) 2 (, 2) ( 2, + ) 3 (, 2] 4 [ 2, + ) 5 [2, ) 6 (, 2] 7 (, + ) 8 [ 2, 0) (0, + ) 0 (, 2) (2, + ) { a + b, kai 7, Raskite

Detaliau

L I E T U V O S J A U N Ų J Ų M A T E M A T I K Ų M O K Y K L A 2. TRIKAMPIŲ ČEVIANOS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir antrąją užduotį sudarė V

L I E T U V O S J A U N Ų J Ų M A T E M A T I K Ų M O K Y K L A 2. TRIKAMPIŲ ČEVIANOS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir antrąją užduotį sudarė V L I T U V O S J U N Ų J Ų T T I K Ų O K Y K L. TRIKPIŲ ČVINOS (017 019) Teorinę medžiagą parengė ir antrąją užduotį sudarė Vilniaus universiteto docentas dmundas azėtis atematikos pamokose nagrinėjamos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 15 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-28 Grįžtamasis ryšys Ačiū visiems dalyvavusiems Daug pagyrimų Ačiū, bet jie nepadeda tobulėti.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 13 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-14 Šaltinis Paskaita parengta pagal William Pugh Skip Lists: A Probabilistic Alternative to

Detaliau

MATEMATIKOS BRANDOS EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai 1.3. Paprastais at

MATEMATIKOS BRANDOS EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai 1.3. Paprastais at MTEMTIKS BRNDS EGZMIN PRGRMS MINIMLIUS REIKLVIMUS ILIUSTRUJNTYS PVYZDŽII Egzamino programos minimalūs reikalavimai.. Paprastais atvejais patikrinti, ar duotoji seka ra aritmetinė/geometrinė progresija.

Detaliau

LMR200.dvi

LMR200.dvi Liet. matem. rink, 47, spec. nr., 27, 259 267 Lietuvos moksleiviu matematikos olimpiados 7 uždaviniuapžvalga Juozas Juvencijus MAČYS (MII) el. paštas: jmacys@ktl.mii.lt 56-oji Lietuvos moksleiviu matematikos

Detaliau

Printing triistr.wxmx

Printing triistr.wxmx triistr.wxmx / Triįstrižainių lygčių sistemų sprendimas A.Domarkas, VU, Teoriją žr. []; [], 7-7; []. Pradžioje naudosime Gauso algoritmą, kuriame po įstrižaine daromi nuliai. Po to grįždami į viršų virš

Detaliau

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 2 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 2 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 2 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2016-02-15 Tiesinės duomenų struktūros Panagrinėsime keletą žinomų ir įvairiuose taikymuose naudojamų

Detaliau

6. ŠAKNIES RADIMO ALGORITMAS Istorija. Babiloniečių arba Herono algoritmas. Jau žiloje senovėje reikėjo mokėti traukti kavadratinę šaknį. Yra išlikęs

6. ŠAKNIES RADIMO ALGORITMAS Istorija. Babiloniečių arba Herono algoritmas. Jau žiloje senovėje reikėjo mokėti traukti kavadratinę šaknį. Yra išlikęs 6. ŠAKNIES RADIMO ALGORITMAS Istorija. Babiloiečių arba Heroo algoritmas. Jau žiloje seovėje reikėjo mokėti traukti kavadratię šakį. Yra išlikęs Heroo iš Aleksadrijos gyveusio I mūsų eros amžiuje veikalas

Detaliau

DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafai serija 5800 variantas 001 Grafas G 1 = (V, B 1 ) apibrėžtas savo viršūnių bei briaunų aibėmis: V = {i, p, z, u, e, s},

DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafai serija 5800 variantas 001 Grafas G 1 = (V, B 1 ) apibrėžtas savo viršūnių bei briaunų aibėmis: V = {i, p, z, u, e, s}, DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafai serija 5800 variantas 001 Grafas G 1 = (V, B 1 ) apibrėžtas savo viršūnių bei briaunų aibėmis: V = {i, p, z, u, e, s}, B 1 = {{i, p}, {i, e}, {z, e}, {u, e}, {u, s}}. Grafai

Detaliau

1 Vaizdu vidurkinimas ir požymiu išskyrimas 1.1 Glodus vienmatis eksponentinis filtras Apibrėšime eksponentini tolydu kintamojo x filtra formule ( v σ

1 Vaizdu vidurkinimas ir požymiu išskyrimas 1.1 Glodus vienmatis eksponentinis filtras Apibrėšime eksponentini tolydu kintamojo x filtra formule ( v σ Vaizdu vidurkinimas ir požymiu išskyrimas. Glodus vienmatis eksponentinis filtras Apibrėšime eksponentini tolydu kintamojo x filtra formule ( v (x) = + x ) e x, x (, ). () Čia yra filtro parametras. Kad

Detaliau

DVYLIKTOJI KALĖDINĖ KOMANDINĖ RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI Raseiniai, Magdalena Raseiniškė mėgst

DVYLIKTOJI KALĖDINĖ KOMANDINĖ RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI Raseiniai, Magdalena Raseiniškė mėgst DVYLIKTOJI KALĖDINĖ KOMANDINĖ RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI Raseiniai, 0--. Magdalena Raseiniškė mėgsta pradėti bet kurį darbą tokiu uždaviniu, kurį, kaip ji sako,

Detaliau

Duomenų vizualizavimas

Duomenų vizualizavimas Duomenų vizualizavimas Daugiamačių duomenų vizualizavimas: projekcijos metodai Aušra Mackutė-Varoneckienė Tomas Krilavičius 1 Projekcijos metodai Analizuojant daugiamačius objektus, kuriuos apibūdina n

Detaliau

Printing BaziniaiSprendiniai&KrastutiniaiTaskai.wxm

Printing BaziniaiSprendiniai&KrastutiniaiTaskai.wxm BaziniaiSprendiniai&KrastutiniaiTaskai.wxm / Baziniai sprendiniai ir kraštutiniai taškai (C) A.Domarkas, VU, 25 žr.: [] 2-252; [2] 9-98; [3] 33-; [] 89-98; [5] 6.3 Tegul tiesinių lygčių sistemos nežinomųjų

Detaliau

Microsoft Word - Liuminescencija_teorija

Microsoft Word - Liuminescencija_teorija 2. BOLOGNŲ OBJEKTŲ LUMNESCENCJA. 2.1 Įvadas. Liuminescencijos reiškinys Daugelis fotofizikinių ir fotocheminių vyksmų yra šviesos sąveikos su bioobjektu pasekmės. Vienas iš pagrindinių šviesos emisijos

Detaliau

Priedai_2016.indd

Priedai_2016.indd 1 testo užduočių vertinimo kriterijai Užd. Nr. Sprendimas ar atsakymas Taškai Vertinimas 1 Pasirinktas variantas D 1 Už teisingą atsakymą. 2 a) 939 1 Už teisingą atsakymą. 2 b) 1538 1 Už teisingą atsakymą.

Detaliau

DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafo tyrimas serija 5705 variantas Grafas (, ) yra 1 pilnasis; 2 tuščiasis; 3 nulinis; 4 dvidalis. 2 Atstumas tarp graf

DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafo tyrimas serija 5705 variantas Grafas (, ) yra 1 pilnasis; 2 tuščiasis; 3 nulinis; 4 dvidalis. 2 Atstumas tarp graf DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafo tyrimas serija 5705 variantas 001 1 Grafas (, ) yra 1 pilnasis; 2 tuščiasis; 3 nulinis; 4 dvidalis. 2 Atstumas tarp grafo ({q, w, r, g}, {{q, w}, {w, r}, {w, g}}) viršūnių

Detaliau

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 7 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 7 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 7 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2015-04-13 Grafai Grafas aibių pora (V, L). V viršūnių (vertex) aibė, L briaunų (edge) aibė Briauna

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Duomenų struktūros ir algoritmai 1 paskaita 2019-02-06 Kontaktai Martynas Sabaliauskas (VU MIF DMSTI) El. paštas: akatasis@gmail.com arba martynas.sabaliauskas@mii.vu.lt Rėmai mokykloje Rėmai aukštojoje

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Duomenų struktūros ir algoritmai 2 paskaita 2019-02-13 Algoritmo sąvoka Algoritmas tai tam tikra veiksmų seka, kurią reikia atlikti norint gauti rezultatą. Įvesties duomenys ALGORITMAS Išvesties duomenys

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

P. Kasparaitis. Praktinė informatika. Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai M

P. Kasparaitis. Praktinė informatika. Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai M Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai MATLAB komandų seka, vadinama programa, įrašyta į failą. Vykdant skripto failą įvykdomos jame esančios komandos. Bus kalbama, kaip sukurti

Detaliau

13/6 t. LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L0181 L 39/40 EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS TARYBOS DIREKTYVA 1979 m. gruodž

13/6 t. LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L0181 L 39/40 EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS TARYBOS DIREKTYVA 1979 m. gruodž 3 31980L0181 L 39/40 EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS 1980 2 15 TARYBOS DIREKTYVA 1979 m. gruodžio 20 d. dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais, suderinimo ir Direktyvos 71/354/EEB

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS LAURA ŽVINYTĖ DISKRETUS TOLYGUSIS RIBINIS DĖSNIS ADITYVIOSIOMS FUNKCIJOMS Daktaro disertacija Fiziniai mokslai, matematika (01P

VILNIAUS UNIVERSITETAS LAURA ŽVINYTĖ DISKRETUS TOLYGUSIS RIBINIS DĖSNIS ADITYVIOSIOMS FUNKCIJOMS Daktaro disertacija Fiziniai mokslai, matematika (01P VILNIAUS UNIVERSITETAS LAURA ŽVINYTĖ DISKRETUS TOLYGUSIS RIBINIS DĖSNIS ADITYVIOSIOMS FUNKCIJOMS Daktaro disertacija Fiziniai mokslai, matematika 0P) Vilnius, 207 Disertacija rengta 20-207 metais Vilniaus

Detaliau

Matematinės analizės idėjų raidos atspindžiai tarpukario Lietuvoje Rimas Norvaiša (2014 m. birželio 26 d.) Santrauka. Matematinė analizė formavosi tir

Matematinės analizės idėjų raidos atspindžiai tarpukario Lietuvoje Rimas Norvaiša (2014 m. birželio 26 d.) Santrauka. Matematinė analizė formavosi tir Matematinės analizės idėjų raidos atspindžiai tarpukario Lietuvoje Rimas Norvaiša (2014 m. birželio 26 d.) Santrauka. Matematinė analizė formavosi tiriant judėjimą, išreiškiamą priklausomybėmis tarp kintamųjų

Detaliau

8. Daugiakanalė sklaidos teorija Stipraus ryšio tarp kanalu metodas Nagrinėsime sklaidos procesa x + A x + A, x + A x + A, nenaudodami perturbaciju te

8. Daugiakanalė sklaidos teorija Stipraus ryšio tarp kanalu metodas Nagrinėsime sklaidos procesa x + A x + A, x + A x + A, nenaudodami perturbaciju te 8. Daugiakanalė sklaidos teorija Stipraus ryšio tarp kanalu metodas Nagrinėsime sklaidos procesa x + A x + A, x + A x + A, nenaudodami perturbaciju teorijos. Tegul ξ bus taikinio A vidiniu kintamu ju rinkinys,

Detaliau

Dažniausios IT VBE klaidos

Dažniausios IT VBE klaidos Dažniausios IT VBE klaidos Renata Burbaitė renata.burbaite@gmail.com Kauno technologijos universitetas, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1 Egzamino matrica (iš informacinių technologijų brandos egzamino

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA Atsitiktinės paieškos optimizavimo algoritmų vertinimas Evaluat

VILNIAUS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA Atsitiktinės paieškos optimizavimo algoritmų vertinimas Evaluat VILNIAUS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA Atsitiktinės paieškos optimizavimo algoritmų vertinimas Evaluation of Random Search Optimization Algorithms Magistro

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Tvarkinguolė voverytė Julė, įsikūrusi Pavoveriuose (netoli Pabradės) savo žiemai skirtų gigantinių riešutaičių atsargas yra prislėpusi 5 drevėse

Tvarkinguolė voverytė Julė, įsikūrusi Pavoveriuose (netoli Pabradės) savo žiemai skirtų gigantinių riešutaičių atsargas yra prislėpusi 5 drevėse LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 4 tema. KAIP SPRĘSTI, KAI NELABAI ŽINAI KAIP? (010 01) Teorinę medžiagą parengė ir ketvirtąją užduotį sudarė Vilniaus universiteto docentas Romualdas Kašuba 1. Įvadiniai

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc

Microsoft Word - 8 Laboratorinis  darbas.doc Laboratorinis darbas Nr. 8 MOP (metalo sido puslaidininkio) struktūrų tyrimas aukštadažniu -V charakteristikų metodu Darbo tikslas: 1. Nustatyti puslaidininkio laidumo tipą. 2. Nustatyti legiravimo priemaišų

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17 2005 1 11 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB, numatančios pirkimų tvarkos derinimą vandentvarkos,

Detaliau

5_3 paskaita

5_3 paskaita EKONOMIKOS INŽINERIJA Parengė: doc. dr. Vilda Gižienė 4. PRODUKTO GAMYBOS TECHNOLOGIJA Temos: 4.7.Įmonės pelnas ir jo maksimizavimas 4.7.1. Konkuruojančios firmos pajamos. 4.7.2. Pelno maksimizavimas trumpuoju

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Duomenų struktūros ir algoritmai 12 paskaita 2019-05-08 Norint kažką sukonstruoti, reikia... turėti detalių. 13 paskaitos tikslas Susipažinti su python modulio add.py 1.1 versija. Sukurti skaitmeninį modelį

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nacionalinio egzaminų centro projektas Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas (kodas VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-003) 1 seminaras Dalykinių

Detaliau

A

A ALGORITMAI 14. Algoritmo sąvoka ir savybės Dirbdami kasdieninius darbus dažniausiai nesusimąstome, kokius veiksmus ir kokia tvarka atliekame. Apie tai pagalvojame, kai norime kokį nors darbą pavesti kitam.

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

21. Ilgis, plotas, perimetras Įvadas Šiame modulyje pateikti įvairaus sudėtingumo uždaviniai apie ilgį, perimetrą ir plotą. Sprendžiant uždavinius rei

21. Ilgis, plotas, perimetras Įvadas Šiame modulyje pateikti įvairaus sudėtingumo uždaviniai apie ilgį, perimetrą ir plotą. Sprendžiant uždavinius rei Įvadas Šiame modulyje pateikti įvairaus sudėtingumo uždaviniai apie ilgį, perimetrą ir plotą. Sprendžiant uždavinius reikės pasitelkti kūrybinį mąstymą ir pasinaudoti jau turimomis žiniomis, įgytomis per

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Microsoft Word ratas 12kl Spr

Microsoft Word ratas 12kl Spr 66-iosios Lietuvos okinių fizikos olipiados rajono iesto turas (8 ) klasė Nedidelis kūnas be pradinio greičio nuslysta nuožulniąja plokštua, kurios papėdėje glotniai pasiekia horizontaliąją h plokštuą,

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

ŠEŠIOLIKTOJI RUDENINĖ KOMANDINĖ IR INDIVIDUALIOJI RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI KOMANDINĖS DALIES ATSAKYMŲ KORT

ŠEŠIOLIKTOJI RUDENINĖ KOMANDINĖ IR INDIVIDUALIOJI RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI KOMANDINĖS DALIES ATSAKYMŲ KORT ŠEŠIOLIKTOJI RUDENINĖ KOMANDINĖ IR INDIVIDUALIOJI RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI KOMANDINĖS DALIES ATSAKYMŲ KORTELĖ UŽDAVINIO NUMERIS TEISINGAS ATSAKYMAS. D. E. A

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

Diferencialinių lygčių dalinėmis išvestinėmis sprendimo metodai. Įvadas.

Diferencialinių lygčių dalinėmis išvestinėmis sprendimo metodai. Įvadas. Turinys Diferencialinių lygčių dalinėmis išvestinėmis sprendimo metodai. Įvadas. Olga Štikonienė Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedra, MIF VU 2017-05-29 Egzamino klausimai: 1) Diferencialinės

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

Logines funkcijos termu generavimo algoritmas pagristas funkciniu modeliu

Logines funkcijos termu generavimo algoritmas pagristas funkciniu modeliu KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ INŽINERIJOS KATEDRA Tomas Žemaitis LOGINĖS FUNKCIJOS TERMŲ GENERAVIMO ALGORITMAS PAGRĮSTAS PROGRAMINIO PROTOTIPO MODELIU Magistro darbas

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

ktu kompiuterių katedra Programavimas asembleriu Darius Birvinskas Ignas Martišius Algimantas Venčkauskas

ktu kompiuterių katedra Programavimas asembleriu Darius Birvinskas Ignas Martišius Algimantas Venčkauskas ktu kompiuterių katedra Programavimas asembleriu Darius Birvinskas Ignas Martišius Algimantas Venčkauskas Turinys 1 Skaičiavimo sistemos 3 11 Sveikųjų dešimtainių skaičių išreiškimas dvejetaine, aštuntaine

Detaliau

Microsoft Word - 10 paskaita-red2004.doc

Microsoft Word - 10 paskaita-red2004.doc STATISTIKA FILOLOGAMS 10 paskaita STATISTINIAI KRITERIJAI 1. Statistiniai palyginimai ir statistinės hipotezės Jau ne kartą minėta, kad tyrinėtojui neretai prisieina ne vien tik aprašyti empirinius statistinius

Detaliau

17 - Techniniai reikalavimai breziniuose.doc

17 - Techniniai reikalavimai breziniuose.doc 17. 17.1. Techniniai reikalavimai daro rėžiniuose Laisvų matmenų (matmenų, kurių nuokrypiai nenurodyti) ir nenurodyti padėties ei formos nuokrypiai turi atitikti nuokrypių klases, nusakomas ISO 2768 ir

Detaliau

Gabių vaikų ugdymo mokymo priemonių dokumentas parengtas, įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą Gabių vaikų ugdymo efekytyvumo didinimas šviet

Gabių vaikų ugdymo mokymo priemonių dokumentas parengtas, įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą Gabių vaikų ugdymo efekytyvumo didinimas šviet 61 rogramos 1.5 temos nalizuoti ir prognozuoti vartotojų reakciją į kainų pokytį, remiantis paklausos elastingumu kainoms, ir gamintojų reakciją į kainų pokytį, remiantis pasiūlos elastingumu kainoms raplėtimas

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Projektas PATVRTNTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 08 m. lapkričio d. įsakymu Nr. (..)-V- LETUVŲ KALBOS R LTERATŪROS VALSTYBNO BRANDOS EGZAMNO UŽDUOTES VERTNMO KRTERJA. Literatūrinio rašinio

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

Standartinių gamybinių operacijų brėžiniai, sutartiniai žymėjimai 1

Standartinių gamybinių operacijų brėžiniai, sutartiniai žymėjimai 1 Standartinių gamybinių operacijų brėžiniai, sutartiniai žymėjimai 1 TURINYS 1. Gręžimas lankstams: 1.1 2-iejų skylių gręžimas durelėms 80mm atstumu...3 1.2 2-iejų skylių gręžimas durelėms 100mm atstumu...5

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Neiškiliojo optimizavimo algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį

Neiškiliojo optimizavimo  algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį Neiškiliojo optimizavimo algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį. Albertas Gimbutas 2018 m. birželio 19 d. Vadovas: Prof. habil. dr. Antanas

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc PRIEDAS. Tyrimo anketa. Moksleivių tėvų požiūris į dabartines švietimo problemas Sėkmingam Lietuvos švietimo reformos vyksmui labai svarbi ne tik politikų ir švietimo specialistų, bet ir Jūsų moksleivių

Detaliau

DATA: TURINYS ĮVADAS 5 Teksto skaitymo būdai 5 LIETUVIŲ KALBA UŽRAŠAI I SKYRIUS. KALBA KAIP SOCIALINIS KULTŪRINIS REIŠKINYS 8 1. Vaizdinės ir tekstinė

DATA: TURINYS ĮVADAS 5 Teksto skaitymo būdai 5 LIETUVIŲ KALBA UŽRAŠAI I SKYRIUS. KALBA KAIP SOCIALINIS KULTŪRINIS REIŠKINYS 8 1. Vaizdinės ir tekstinė TURINYS ĮVADAS 5 Teksto skaitymo būdai 5 LIETUVIŲ KALBA UŽRAŠAI I SKYRIUS KALBA KAIP SOCIALINIS KULTŪRINIS REIŠKINYS 8 1 Vaizdinės ir tekstinės informacijos šaltiniai, jų patikimumas 8 2 Kalbos kilmė 9

Detaliau

Magistro darbas

Magistro darbas KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS INFORMATIKOS FAKULTETAS KOMPIUTERIŲ KATEDRA Vitalijus Martusevičius Mikrosensorinio tinklo autolokacijos sistemos sudarymas ir tyrimas Magistro darbas Darbo vadovas prof.

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau