LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2003 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. 1V-125 DĖL RADIJO DAŽNIŲ SKYRIMO RADIJO IR TELEVIZIJOS PROGRAMOMS TRANSLIUOTI IR SIŲSTI STRATEGINIO PLANO PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS 2003 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. 89 DĖL RADIJO DAŽNIŲ SKYRIMO RADIJO IR TELEVIZIJOS PROGRAMOMS TRANSLIUOTI IR SIŲSTI STRATEGINIO PLANO PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2010 m. vasario 3 d. Nr. 1V-132/KS-12 Vilnius Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr ) 9 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 1996, Nr ; 2006, Nr ) 48 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 376 (Žin., 2003, Nr ), 2 punktu bei įgyvendindamos Analoginės antžeminės televizijos išjungimo ir skaitmeninės televizijos skatinimo Lietuvoje programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 969 (Žin., 2008, Nr ), priedo 3.1 punktą, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba ir Lietuvos radijo ir televizijos komisija n u s p r e n d ž i a: 1. Pakeisti Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginį planą, patvirtintą Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginio plano patvirtinimo (Žin., 2003, Nr ; 2007, Nr ; 2008, Nr ; 2009, Nr ) ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 89 Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginio plano patvirtinimo (Žin., 2003, Nr ; 2007, Nr ; 2008, Nr ; 2009, Nr ): 1.1. Išdėstyti 3 punktą taip: 3. Strateginiame plane vartojamos sąvokos: Nacionalinė aprėptis Lietuvos Respublikos teritorijos dalis, kurioje gyvena daugiau kaip 60 procentų Lietuvos gyventojų. Kitos Strateginiame plane vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme ir Strategijoje Išdėstyti 6 punktą taip: 6. Kanalų, skirtų televizijos programoms transliuoti ir siųsti, sąrašas pateiktas 1 priede. Veikia 3 analoginės antžeminės televizijos programų siuntimo tinklai, 2 analoginės antžeminės televizijos transliavimo tinklai, 31 analoginės antžeminės televizijos vietinių ir regioninių programų transliavimo stotis, 4 skaitmeninės antžeminės televizijos (toliau DVB- T) programų siuntimo tinklai ir 2 DVB-T stotys Išdėstyti 7 punktą taip:

2 7. Radijo dažnių, skirtų radijo programoms transliuoti ir siųsti, sąrašas pateiktas 2 priede. Veikia 3 analoginio antžeminio radijo programų siuntimo tinklai, 8 analoginio antžeminio radijo transliavimo tinklai, 73 analoginio antžeminio radijo vietinių ir regioninių programų transliavimo stotys ir 1 skaitmeninio antžeminio radijo (toliau T-DAB) stotis Išdėstyti 9 punktą taip: 9. Transliuojamų televizijos programų tinklams skiriami 3 priede numatyti analoginės antžeminės televizijos kanalai Išdėstyti 12 punktą taip: 12. Vadovaujantis Strategijos 33.1 punktu koordinuojami ar jau sukoordinuoti 4 nacionaliniai DVB-T siuntimo tinklai, kurių kiekvienu galima būtų perduoti iki 10 televizijos programų arba prireikus 2 ar 3 didelės raiškos televizijos (toliau HDTV) programas. Šiems tinklams skiriami kanalai ir šiuos kanalus po analoginės antžeminės televizijos išjungimo pakeičiantys kanalai nurodyti 6 priede. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau Ryšių reguliavimo tarnyba), sukoordinavusi tinklų stotis, paruošia radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas ir atlieka DVB-T tinklams diegti būtinus radijo dažnių (kanalų) keitimus pagal 7 priedą. Šių stočių kanalų keitimo terminus ir sąlygas nustato Ryšių reguliavimo tarnyba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 49 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka Išdėstyti 15 punktą taip: 15. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nustatyta tvarka siuntėjams skiriami 8 priede nurodyti DVB-T kanalai ir šiuos kanalus po analoginės antžeminės televizijos išjungimo pakeičiantys kanalai, numatyti nacionalinės aprėpties siuntimo tinklų plėtrai, taip pat vietinėms ir regioninėms programoms siųsti bei nacionalinės aprėpties stočių grupėms Papildyti 1 priedo 1 lentelę šia nauja 15 eilute (ankstesniąsias eilutes atitinkamai laikant eilutėmis): 15. Šalčininkai 22* 1.8. Pripažinti netekusia galios 1 priedo 5 lentelę Išdėstyti 1 priedo 6 lentelę taip: 6. Vietinių ir regioninių televizijos programų transliavimo stotys: Eil. Nr. Vietovė Kanala s Kanalo naudotojas 1. Alytus 35 VšĮ Alytaus regioninė televizija 2. Druskininkai R-6 VšĮ Druskininkų regiono televizija Transliuotojas (retransliuotojas), programos pavadinimas VšĮ Alytaus regioninė televizija, Alytaus regioninė televizija VšĮ Druskininkų regiono televizija, DRT 3. Jonava 39 UAB TV 7 UAB TV 7, TV 7 4. Kaunas 40 UAB Laisvas ir nepriklausomas kanalas UAB Laisvas ir nepriklausomas kanalas, TV 1 5. Kaunas 52 UAB Pūkas UAB Pūkas, Pūkas-TV 6. Kaunas 7 AB Lietuvos radijo ir 7. Kėdainiai 35 UAB Kėdainių krašto televizija 8. Klaipėda 10 AB Lietuvos radijo ir 9. Klaipėda 12 AB Lietuvos radijo ir UAB Lietuvos ryto televizija, Lietuvos rytas.tv UAB Kėdainių krašto televizija, Kėdainių krašto televizija UAB Vakarų Lietuvos televizija, Vakarų Lietuvos televizija UAB Klaipėdos kabelinė televizija, BalticumTV

3 Eil. Nr. Vietovė Kanala s Kanalo naudotojas 10. Klaipėda 31 UAB Laisvas ir nepriklausomas kanalas 11. Marijampolė 6 AB Lietuvos radijo ir Transliuotojas (retransliuotojas), programos pavadinimas UAB Laisvas ir nepriklausomas kanalas, TV 1 VšĮ Marijampolės televizija, Marijampolės televizija 12. Mažeikiai 37 UAB Roventa UAB Roventa, Roventos televizija 13. Panevėžys 8 UAB Panevėžio regiono televizija UAB Panevėžio regiono televizija Pan TV 14. Panevėžys 47 UAB Pictura UAB Pictura, KTV plius 15. Panevėžys 56 UAB Aukštaitijos televizija UAB Aukštaitijos televizija, Aukštaitijos krašto televizija 16. Peršėkininkai 12 Vlado Krušnos individuali įmonė Vlado Krušnos individuali įmonė, PTV 17. Plungė 32 VšĮ LN televizija VšĮ LN televizija, LN televizija 18. Raseiniai 31 VšĮ Raseinių krašto televizija 19. Šiauliai 2 AB Lietuvos radijo ir 20. Šiauliai 55 UAB Šiaulių apskrities televizija VšĮ Raseinių krašto televizija, Raseinių krašto televizija UAB Telerena, Šiaulių regiono televizija S plius UAB Šiaulių apskrities televizija, Šiaulių televizija 21. Trakai 6 UAB Aidas UAB Aidas, Aidas 22. Varėna 36 AB Lietuvos radijo ir UAB Laisvas ir nepriklausomas kanalas, TV Venta 9 UAB Ilora UAB Ilora, Ventos regioninė televizija 24. Vidiškės 12 Ignalinos rajono Vidiškių vidurinė mokykla 25. Vievis (Papliauškos) 26. Viešintos (Anykščiai) Ignalinos rajono Vidiškių vidurinė mokykla, Vidiškių televizija 8 UAB Aidas UAB Aidas, Aidas 34 UAB Laisvas ir nepriklausomas kanalas 27. Vilnius 11 AB Lietuvos radijo ir 28. Vilnius 24 UAB Laisvas ir nepriklausomas kanalas 29. Vilnius 26 AB Lietuvos radijo ir 30. Vilnius 38 AB Lietuvos radijo ir 31. Vilnius 43 AB Lietuvos radijo ir 32. Vilnius 53* AB Lietuvos radijo ir UAB Laisvas ir nepriklausomas kanalas, TV 1 UAB Viginta, TV11 UAB Laisvas ir nepriklausomas kanalas, TV 1 UAB Lietuvos ryto televizija, Lietuvos rytas.tv UAB Baltijos TV, TV Polonia UAB Tele-3, Tango TV UAB Balticum TV, Balticum auksinis, UAB Balticum TV, TV 1000 East, UAB Balticum TV, Viasat History, UAB Balticum TV, Viasat Explorer, UAB Balticum TV, FOX Crime, UAB Balticum TV, FOX Life, UAB Balticum TV, Zone Reality, UAB Balticum TV, National Geographic Wild,

4 Eil. Nr. Vietovė Kanala s Kanalo naudotojas 33. Vilnius 37** AB Lietuvos radijo ir Transliuotojas (retransliuotojas), programos pavadinimas UAB Balticum TV, NTV MIR TEO LT, AB, Discovery Channel HD TEO LT, AB, Eurosport HD TEO LT, AB, Geographic Channel HD * DVB-T kanalas, kuriuo turi būti siunčiamos ne mažiau kaip 8 televizijos programos. ** Kanalu turi būti siunčiama ne mažiau kaip viena HDTV programa. Numatytas kanalo naudojimo terminas iki 2012 m. spalio 29 d Išdėstyti 2 priedo 1 lentelę taip: 1. AB Lietuvos radijo ir televizijos centro siuntimo tinklas NRST-1. Siunčiama Lietuvos nacionalinio radijo I programa: Eil. Nr. Vietovė Radijo dažnis, MHz 1. Alytus 104,6 2. Anykščiai 101,9 3. Biržai 100,8 4. Dieveniškės 107,2 5. Druskininkai 102,3 6. Ignalina 104,2 7. Kalvarija 104,8 8. Kaunas 102,1 9. Klaipėda 102,8 10. Mažeikiai 93,3 11. Nida 106,8 12. Panevėžys 107,5 13. Plungė 88,0 14. Rokiškis 96,3* 15. Skuodas 99,3 16. Šiauliai 100,9 17. Tauragė 98,8 18. Telšiai 93,0 19. Ukmergė 102,8 20. Utena 107,4 21. Varėna 100,7 22. Vilnius 102,6 23. Visaginas 102,9 * Radijo dažnis yra skirtas VšĮ Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai Išdėstyti 2 priedo 3 lentelę taip: 3. AB Lietuvos radijo ir televizijos centro siuntimo tinklas NRST-3. Siunčiama UAB Muzikos topai radijo programa ZIP FM:

5 Eil. Nr. Vietovė Radijo dažnis, MHz 1. Druskininkai 107,6 2. Ignalina 99,0 3. Kaunas 104,1 4. Klaipėda 92,5 5. Marijampolė 100,8 6. Mažeikiai 92,7 7. Nida 92,1 8. Panevėžys 99,1 9. Plunksniai 106,7 10. Raseiniai 105,2 11. Šiauliai 88,2 12. Skuodas 91,6 13. Utena 105,0* 14. Tauragė 105,7 15. Vilnius 100,1 16. Visaginas 105,4 * Radijo dažnis yra skirtas UAB Muzikos topai Išdėstyti 2 priedo 12 lentelę taip: 12. Vietinių ir regioninių radijo programų transliavimo stotys: Eil. Nr. Vietovė Radijo dažnis (kanalas), MHz Radijo dažnio (kanalo) naudotojas Transliuotojas (retransliuotojas), programos pavadinimas 1. Alytus 70,04 UAB Alytaus radijas UAB Alytaus radijas, FM Alytus 99,0 UAB Alytaus radijas UAB Alytaus radijas, FM Alytus 107,4 VšĮ Marijos radijas VšĮ Marijos radijas, Marijos radijas 4. Biržai 107,3 UAB Radijo pulsas UAB Radijo pulsas, Pulsas 5. Druskininkai 97,2 UAB Alytaus radijas UAB Alytaus radijas, FM Kaunas 92,0 UAB Geruda UAB Geruda, Geras FM 7. Kaunas 92,4 UAB Pūkas UAB Pūkas, Pūkas-2 8. Kaunas 93,6 Kauno technologijos universitetas 9. Kaunas 94,4 Kauno aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras Kauno technologijos universitetas, Gaudeamus Kauno aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, Tavo balsas 10. Kaunas 95,7 VšĮ Marijos radijas VšĮ Marijos radijas, Marijos radijas 11. Kaunas 97,1 UAB Interbanga UAB Interbanga, Extra FM 12. Kaunas 99,2 VšĮ Kauno moksleivių ir jaunimo laisvalaikio centras VšĮ Kauno moksleivių ir jaunimo laisvalaikio centras, Studio Kaunas 100,4 UAB Rimtas radijas UAB Rimtas radijas, RUSSKOJE RADIO BALTIJA

6 Eil. Nr. Vietovė Radijo dažnis (kanalas), MHz Radijo dažnio (kanalo) naudotojas Transliuotojas (retransliuotojas), programos pavadinimas 14. Kaunas 98, VšĮ Kvartolė VšĮ Kvartolė, RELAX FM 15. Kaunas 102,5 UAB TELE-3 radijas UAB TELE-3 radijas, Power Hit Radio 16. Kaunas 102,9 UAB Artvydas UAB Artvydas, Tau 17. Kaunas 105,4 UAB Kauno fonas UAB Kauno fonas, KF 105,4 18. Kaunas 105,9 UAB Radijas kelyje UAB Radijas kelyje, Kelyje 19. Klaipėda 90,1 UAB Pūkas UAB Pūkas, Pūkas Klaipėda 90,6 UAB Rimtas radijas UAB Rimtas radijas, RUSSKOJE RADIO BALTIJA 21. Klaipėda 91,4 UAB Eglės leidykla UAB Eglės leidykla, Radijas Klaipėda 93,3 VšĮ Garsų harmonija VšĮ Garsų harmonija, Radijo stotis FM Palanga 23. Klaipėda 93,7 VšĮ Kvartolė VšĮ Kvartolė, RELAX FM 24. Klaipėda 94,9 UAB Radijo stotis Laluna UAB Radijo stotis Laluna, Laluna 25. Klaipėda 96,7 UAB TELE-3 radijas UAB TELE-3 radijas, Power Hit Radio 26. Klaipėda 99,8 UAB Radijas kelyje UAB Radijas kelyje, Kelyje 27. Klaipėda 100,2 UAB Interbanga UAB Interbanga, Extra FM 28. Klaipėda 100,8 UAB Lanula UAB Lanula, Raduga 29. Klaipėda 106,0 VšĮ Marijos radijas VšĮ Marijos radijas, Marijos radijas 30. Marijampolė 100,2 UAB Lamantas UAB Lamantas, Kapsai 31. Mažeikiai 105,6 UAB Lamantas UAB Lamantas, Ventus 32. Mažeikiai 100,4 R. Sakalausko įmonė Romuva R. Sakalausko įmonė Romuva, Mažeikių aidas 33. Nida 89,8 UAB Eurolexis UAB Eurolexis, Neringa FM 34. Palanga 88,7 VšĮ Garsų harmonija VšĮ Garsų harmonija, HOT FM 35. Panevėžys 94,3 VšĮ Kvartolė VšĮ Kvartolė, RELAX FM 36. Panevėžys 96,6 UAB Radijo pulsas UAB Radijo pulsas, Pulsas 37. Panevėžys 103,7 UAB Rimtas radijas UAB Rimtas radijas, RUSSKOJE RADIO BALTIJA 38. Panevėžys 106,9 UAB Aukštaitijos radijas UAB Aukštaitijos radijas, Aukštaitijos radijas 39. Pažagieniai 90,8 UAB Pūkas UAB Pūkas, Pūkas Pažagieniai 93,2 UAB Interbanga UAB Interbanga, Extra FM 41. Plungė 104,5 UAB Plunsta UAB Plunsta, Spindulys 42. Sitkūnai 1,386* AB Lietuvos radijo ir UAB Tarptautinis Baltijos bangų radijas, Tarptautinis Kinijos radijas, Racijos radijas, Lenkijos radijas

7 Eil. Nr. Vietovė Radijo dažnis (kanalas), MHz Radijo dažnio (kanalo) naudotojas 43. Sitkūnai 1,557* AB Lietuvos radijo ir Transliuotojas (retransliuotojas), programos pavadinimas UAB Tarptautinis Baltijos bangų radijas, Tarptautinis Kinijos radijas 44. Šiauliai 89,7 Šiaulių Didždvario gimnazija Šiaulių Didždvario gimnazija, Radijo klubas 45. Šiauliai 91,8 VšĮ Marijos radijas VšĮ Marijos radijas, Marijos radijas 46. Šiauliai 92,2 VšĮ Kvartolė VšĮ Kvartolė, RELAX FM 47. Šiauliai 97,4 UAB Pūkas UAB Pūkas, Pūkas Šiauliai 97,8 UAB Antroji reklamos atelje UAB Antroji reklamos atelje, Antroji radijo stotis 49. Šiauliai 98,5 UAB Interbanga UAB Interbanga, Extra FM 50. Šiauliai 102,5 UAB Saulės radijas UAB Saulės radijas, Saulės radijas 51. Šiauliai 105,8 UAB Rimtas radijas UAB Rimtas radijas, RUSSKOJE RADIO BALTIJA 52. Telšiai 95,4 R.Valausko firma Žemaitijos radijas R.Valausko firma Žemaitijos radijas, Žemaitijos radijas 53 Utena 93,9 UAB TELE-3 radijas UAB TELE-3 radijas, Power Hit Radio 54. Utena 103,9 VšĮ Indros radijas VšĮ Indros radijas, Indros radijas 55. Viešintos 95,0 VšĮ Marijos radijas VšĮ Marijos radijas, Marijos radijas 56. Vilnius 0,612* AB Lietuvos radijo ir 57. Vilnius 69,8 AB Lietuvos radijo ir VšĮ Baltijos bangų radijas, Laisvės radijas / Laisvosios Europos radijas, Rusijos Balsas, Lenkijos radijas, Europos radijas Baltarusijai, Racijos radijas UAB Tarptautinis Baltijos bangų radijas, Tarptautinis Rusijos radijas 58. Vilnius 93,1 VšĮ Marijos radijas VšĮ Marijos radijas, Marijos radijas 59. Vilnius 94,2 Vilniaus universitetas Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto radijas Start FM 60. Vilnius 95,5 AB Lietuvos radijo ir Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos retransliuojama programa BBC WORLD 61. Vilnius 95,9 UAB TELE-3 radijas UAB TELE-3 radijas, Power Hit Radio 62. Vilnius 96,4 V. Ivanausko IF Vydas V. Ivanausko IF Vydas, A2 63. Vilnius 98,8 Vilniaus Baltupių vidurinė mokykla Vilniaus Baltupių vidurinė mokykla, Baltupių radijas 64. Vilnius 99,3 UAB ProARSa UAB ProARSa, Spiritus movens 65. Vilnius 99,7 UAB Radiola UAB Radiola, Europos Hitų Radijas 66. Vilnius 100,5 UAB Interbanga UAB Interbanga, Extra FM 67. Vilnius 100,9 UAB Pūkas UAB Pūkas, Pūkas Vilnius 101,9 UAB Geruda UAB Geruda, Geras FM

8 Eil. Nr. Vietovė Radijo dažnis (kanalas), MHz Radijo dažnio (kanalo) naudotojas 69. Vilnius 103,8 UAB Znad Wilii radijo stotis Transliuotojas (retransliuotojas), programos pavadinimas UAB Znad Wilii radijo stotis, Znad Wilii 70. Vilnius 104,3 VšĮ Kvartolė VšĮ Kvartolė, RELAX FM 71. Vilnius 105,6 UAB Radiocentras UAB Radiocentras, RUSSKOJE RADIO BALTIJA 72. Vilnius 107,7 UAB Radijas kelyje UAB Radijas kelyje, Kelyje 73. Vilnius 13A** AB Lietuvos radijo ir 74. Visaginas 68,24 AB Lietuvos radijo ir * Radijo dažnį numatyta naudoti sinchroniniame tinkle. ** T-DAB. 1. Lietuvos nacionalinio radijo I ir II programos 2. UAB Rimtas radijas, RUSSKOJE RADIO BALTIJA 3. UAB Laisvoji banga, Laisvoji banga 4. UAB Radiocentras, Radiocentras 5. UAB Muzikos topai, ZIP FM UAB Tarptautinis Baltijos bangų radijas, Tarptautinis Rusijos radijas Išdėstyti 3 priedą nauja redakcija (pridedama) Išdėstyti 5 priedą nauja redakcija (pridedama) Išdėstyti 6 priedą nauja redakcija (pridedama) Išdėstyti 8 priedą nauja redakcija (pridedama) Išdėstyti 9 priedą nauja redakcija (pridedama) Išdėstyti 10 priedą nauja redakcija (pridedama). 2. P a s k e l b t i šį dokumentą oficialiame leidinyje Valstybės žinios. LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS PIRMININKAS TOMAS BARAKAUSKAS JONAS LINIAUSKAS

9 Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginio plano 3 priedas TRANSLIUOJAMŲ TELEVIZIJOS PROGRAMŲ TINKLAMS NUMATYTI ANALOGINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS KANALAI Eil. Nr. Vietovė Numatytas kanalas 1 Klaipėda Marijampolė Panevėžys Šiauliai Tauragė Telšiai Utena 27 Informacija apie šiuos kanalus bus pateikiama Lietuvos radijo ir televizijos komisijai ir šie kanalai bus skiriami pagal šios institucijos išduotas licencijas ar leidimus Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytam ir licencijose ar leidimuose nurodytam terminui. Numatytas kanalų naudojimo terminas iki 2012 m. sausio 1 d.

10 Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginio plano 5 priedas ANALOGINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS REGIONINĖMS IR VIETINĖMS PROGRAMOMS TRANSLIUOTI IR SIŲSTI NUMATYTI KANALAI Eil. Nr. Vietovė Numatytas kanalas 1. Palanga 6* 2. Skuodas 25* 3. Tauragė 10* 4. Utena 55* 5. Varėna 25* 6. Viečiūnai 11* 7. Vilnius 56** * Informacija apie šiuos kanalus bus pateikiama Lietuvos radijo ir televizijos komisijai ir šie kanalai bus skiriami pagal šios institucijos išduotas licencijas ar leidimus Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytam ir licencijose ar leidimuose nurodytam terminui. ** Siuntėjas AB Lietuvos radijo ir.

11 Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginio plano 6 priedas SIUNTĖJŲ TINKLAMS SKIRIAMI DVB-T KANALAI I. AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pirmasis DVB-T tinklas: Eil. Nr. Vietovė Skirtas kanalas Pakeičiantis kanalas* 1. Alytus Biržai Bubiai Druskininkai Giruliai Jonava Joniškis Juragiai Kaišiadorys Kėdainiai Kelmė Laukuva Lazdijai Marijampolė Mažeikiai Molėtai Naujoji Akmenė Pasvalys Pažagieniai Plungė Raseiniai Rokiškis Skuodas Šakiai Šalčininkai Šeduva Šilutė Širvintos Švenčionys Tauragė Telšiai Ukmergė Utena Varėna Viešintos Vilnius Visaginas II. AB Lietuvos radijo ir televizijos centro antrasis DVB-T tinklas: Eil. Nr. Vietovė Skirtas kanalas Pakeičiantis kanalas* 1. Alytus 63 23

12 Eil. Nr. Vietovė Skirtas kanalas Pakeičiantis kanalas* 2. Biržai Bubiai Druskininkai Giruliai Juragiai Kaišiadorys Kėdainiai Laukuva Lazdijai Marijampolė Mažeikiai N. Akmenė Nida Pažagieniai Raseiniai Rokiškis Skuodas Šalčininkai Tauragė Telšiai Ukmergė Utena Varėna Viešintos Vilkaviškis Vilnius Visaginas III. TEO LT, AB pirmasis DVB-T tinklas: Eil. Nr. Vietovė Skirtas kanalas Pakeičiantis kanalas* 1. Alytus Biržai Bubiai Dieveniškės Druskininkai Giruliai Ignalina Jonava Joniškis Juragiai Kaišiadorys Kėdainiai Laukuva Lazdijai Marijampolė Mažeikiai Molėtai Naujoji Akmenė Nida Pasvalys Pažagieniai Raseiniai 36 51

13 Eil. Nr. Vietovė Skirtas kanalas Pakeičiantis kanalas* 23. Rokiškis Skuodas Šakiai Šalčininkai Šilutė Širvintos Švenčionys Tauragė Telšiai Ukmergė Utena Viešintos Vilkaviškis Varėna Vilnius Visaginas IV. TEO LT, AB antrasis DVB-T tinklas: Eil. Nr. Vietovė Skirtas kanalas Pakeičiantis kanalas* 1. Biržai Bubiai Giruliai Juragiai Pažagieniai Vilnius * Pakeičiantys kanalai po analoginės antžeminės televizijos išjungimo pakeičia skirtus kanalus. Jeigu pakeičiantis kanalas nenurodytas, skirtas kanalas nekeičiamas.

14 Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginio plano 8 priedas SIUNTĖJAMS NUMATYTI DVB-T KANALAI 1. Nacionalinės aprėpties siuntimo tinklų plėtrai numatyti kanalai: Eil. Nr. Vietovė Numatytas kanalas Pakeičiantis kanalas* 1. Dieveniškės Dieveniškės Dieveniškės Ignalina Ignalina Kalvarijos Kalvarijos Kalvarijos Plungė Plungė Švėkšna 60 - * Pakeičiantys kanalai po analoginės antžeminės televizijos išjungimo pakeičia numatytus kanalus. Jeigu pakeičiantis kanalas nenurodytas, numatytas kanalas nekeičiamas. 2. Vietinėms ir regioninėms programoms siųsti numatyti kanalai: Eil. Nr. Vietovė Numatytas kanalas 1. Alytus Druskininkai Jonava Kėdainiai Kaunas Klaipėda Marijampolė Mažeikiai Panevėžys Papliauškos Peršėkininkai Plungė Raseiniai Šiauliai Trakai Venta Vidiškės Vilnius Nacionalinės aprėpties stočių grupėms numatyti kanalai:

15 Eil. Nr. Vietovė Numatyti kanalai 1. Alytus * 2. Biržai * - 3. Bubiai * - 4. Dieveniškės * - 5. Druskininkai * 6. Giruliai * - 7. Ignalina * 8. Jonava * 9. Joniškis * Juragiai * Jurbarkas * 12. Kėdainiai * 13. Laukuva * 14. Marijampolė * Mažeikiai * 16. Molėtai Naujoji Akmenė * Nida * Pažagieniai * 20. Raseiniai * 63* 21. Rokiškis * Skuodas * 23. Šalčininkai * Tauragė * 25. Telšiai * 26. Ukmergė * 27. Utena Varėna * 29. Viešintos * 30. Vilnius * Visaginas * * Kanalo paskirtis gali būti pakeista. 4. HDTV programoms siųsti numatyti kanalai: Eil. Nr. Vietovė Numatytas kanalas 1. Juragiai (Kaunas) 25* * Kanalu turi būti siunčiama ne mažiau kaip viena HDTV programa. Numatytas kanalo naudojimo terminas iki 2012 m. spalio 29 d.

16 Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginio plano 9 priedas SIUNTĖJAMS NUMATYTI ANALOGINIO ANTŽEMINIO RADIJO IR T-DAB RADIJO DAŽNIAI (KANALAI) Eil. Nr. Vietovė Numatytas radijo dažnis (kanalas) Pastabos 1. Sitkūnai 0,666 MHz * 2. Bubiai 1,386 MHz ** 3. Vilnius 96,8 MHz *** 4. Klaipėda 13A T-DAB * Radijo dažnis (kanalas) yra skirtas AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui. ** Radijo dažnį (kanalą) numatyta skirti siuntimo tinklų plėtrai. *** Radijo dažnis (kanalas) yra skirtas J. Varno Vilniaus radijo studijai.

17 Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginio plano 10 priedas RADIJO TRANSLIUOTOJAMS NUMATYTI RADIJO DAŽNIAI Eil. Nr. Vietovė Numatytas radijo dažnis* 1. Bubiai 0,792 MHz** 2. Druskininkai 0,792 MHz** 3. Klaipėda 0,792 MHz** 4. Sitkūnai 0,792 MHz** 5. Viešintos 0,792 MHz** 6. Vilnius 0,792 MHz** 7. Visaginas 0,792 MHz** 8. Visaginas 1,134 MHz 9. Biržai 99,3 MHz 10. Bubiai 1,602 MHz 11. Anykščiai 99,9 MHz 12. Joniškis 93,4 MHz*** 13. Kazlų Rūda 99,6 MHz 14. Klaipėda 96,2 MHz 15. Klaipėda 99,0 MHz 16. Marijampolė 105,2 MHz*** 17. Mažeikiai 89,9 MHz 18. Naujoji Akmenė 95,1 MHz 19. Nida 96,0 MHz 20. Palanga 107,3 MHz 21. Raseiniai 100,7 MHz*** 22. Rokiškis 89,5 MHz 23. Rokiškis 97,5 MHz**** 24. Rokiškis 100,0 MHz 25. Tauragė 98,2 MHz 26. Telšiai 96,8 MHz 27. Telšiai 101,1 MHz 28. Trakų r., Grendavė 94,5 MHz 29. Utena 93,5 MHz 30. Utena 105,0 MHz 31. Vilnius 94,9 MHz * Informacija apie šiuos radijo dažnius bus pateikiama Lietuvos radijo ir televizijos komisijai ir šie radijo dažniai bus skiriami pagal šios institucijos išduotas licencijas ar leidimus Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytam ir licencijose ar leidimuose nurodytam terminui. ** Radijo dažnį numatyta naudoti sinchroniniame tinkle. *** Lietuvos nacionalinio radijo I programai transliuoti. **** Lietuvos nacionalinio radijo II programai transliuoti.

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS S P R E N D I M A S DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Mielas (-a) Kliente, dėkojame, kad pasirinkote skaitmeninę TEO televiziją. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2012 m. spalio 3 d. Nr. KS-157 Vilnius Lietuvos radijo ir televizijos

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

Microsoft Word - 84.doc

Microsoft Word - 84.doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL UAB BALTICUM TV LICENCIJOS NR. M379 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2012 m. birželio 20 d. Nr. KS-84 Vilnius Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau Komisija),

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2011 m. rugsėjo 14 d. Nr. KS-141 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninė televizija po analoginės išjungimo. Kas mūsų laukia? Mindaugas Žilinskas Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius 2012 1 Slide Turinys 1.

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB KAVAMEDIA LICENCIJOS NR. LP410 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2011 m. rugsėjo 14 d. Nr. KS-146 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr. 82-3254; 2010, Nr. 123-6260) 36 straipsnio 2 dalimi bei 2011 m. kovo

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Microsoft Word - 86.doc

Microsoft Word - 86.doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB BALTICUM TV LICENCIJOS NR. K115 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2011 m. liepos 20 d. Nr. KS-86 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo

Detaliau

Forma_1-VP_0912_2009

Forma_1-VP_0912_2009 1 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymo 1K-407 redakcija) Valstybin mokesčių

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

2008 M

2008 M LIETUVOS RESPULIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMU NR. V-554 PATVIRTINTŲ STEBIMŲ LIETUVOS MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ GRAFIKAS 2015 METAI Apskritis Rajonas Maudykla Paviršinio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Biomasės energetikos plėtra Lietuvoje Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA Prezidentas Virginijus Ramanauskas Asociacija LITBIOMA Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA įsteigta

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo 07 08 metų APYSKAITA 8 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL UŽTVANKŲ, PRIE KURIŲ REIKIA PASTATYTI ĮRENGINIUS ŽUVŲ MIGRACIJAI, SĄRAŠO IR BUVUSIŲ UŽTVANKŲ LIEKANŲ, KURIOSE REIKIA PAŠALINTI KLIŪTIS, TRUKDANČIAS

Detaliau

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS Ekonomiškai efektyvių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagal Vilniaus TLK savivaldybes 2017 m. analizė www.vilniaustlk.lt Ekonomiškai efektyvios asmens sveikatos priežiūros paslaugos Ambulatorinės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninės kabelinės televizijos galimybės Mindaugas Žilinskas Ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius, 2012 m. 1 Turinys 1. Raiškiosios (HD) televizijos standartai ir

Detaliau

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. EV-189 (

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. EV-189 ( VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu EV-189 (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS 2013 m. kovo 7 d. VILNIUS 1 Bendras kirtimo tūris valstybiniuose miškuose 2013m. 3.76 mln. m³. iš jo pagrindinio naudojimo 2.63 mln. m³; iš jo tarpinio naudojimo

Detaliau

UAB "Druskininku butu ukis" Druskininku g. 4, Druskininkai DNSB "Taika" V. Kreves g. 3, Druskininkai DNSB "Ramb

UAB Druskininku butu ukis Druskininku g. 4, Druskininkai DNSB Taika V. Kreves g. 3, Druskininkai DNSB Ramb 1 2015-10-22 UAB "Druskininku butu ukis" Druskininku g. 4, Druskininkai 2 2015-12-02 DNSB "Taika" V. Kreves g. 3, Druskininkai 3 2015-08-31 DNSB "Rambynas" M.K. Ciurlionio g 91, Druskininkai 4 2015-09-16

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

2018 kalendorius 11 22

2018 kalendorius 11 22 2018 m. Lietuvos šaškių sporto varžybų kalendorius (2017 12 01) Varžybų Dalyviai 2018 m Pavadinimas Vykdymo vieta (bazė) Sportininkų amžius Iš viso dalyvių skaičius Lietuvoje vykdomo se varžybose Lietuvos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta,

Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta, Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta, įm. kodas 121539735, adresas: Kibirkšties g. 8, Vilnius,

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. lapkritis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 priedas 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17 1. AROPOGEIĖS ARŠOS ŠALIIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 18 išleistuvai, kuriais į paviršinius vandens telkinius buvo

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

No Slide Title

No Slide Title Projektas Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos darželiuose 2013 sveikatingumo metų įgyvendinimo apžvalga Danutė Jakučiūnienė Asociacijos Sveikatos želmenėliai prezidentė Kai girdime žodį virusas jis asocijuojasi

Detaliau

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz )

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Sportinink amžius Organizacija Lietuvoje vykdomo se

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninis dividendas Antrasis etapas 2014 02 18 Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba Radijo ryšio departamentas 1 Turinys 1. Skaitmeniniai dividendai. 2. Situacijos apžvalga. 3. Problemos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. gruodis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-12 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20869 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ, SKIRTŲ TURINIO PASLAUGOMS GALUTINIAMS VART

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ, SKIRTŲ TURINIO PASLAUGOMS GALUTINIAMS VART LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ, SKIRTŲ TURINIO PASLAUGOMS GALUTINIAMS VARTOTOJAMS TEIKTI, RINKOS TYRIMO IR TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO

Detaliau

2018 kalendorius _12 19

2018 kalendorius _12 19 Varžybų 2018 m. Lietuvos šaškių sporto varžybų kalendorius projektas (2017 12 14) Dalyviai 2018 m Pavadinimas Vykdymo vieta (bazė) Sportininkų amžius Iš viso dalyvių skaičius Lietuvoje vykdomo se varžybose

Detaliau

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS Eil. Nr. Pastabos teikėjas / pastabų gr

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS Eil. Nr. Pastabos teikėjas / pastabų gr VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS 1. 1.1. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau Taryba) Taryba nėra atlikusi išsamaus

Detaliau

Viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija Asignavimų valdytojo kodas METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS Viešoji į

Viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija Asignavimų valdytojo kodas METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS Viešoji į 219 221 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 1 TURINYS 1. MISIJA... 4 2. 219 M. LRT VEIKLOS PRIORITETAI... 4 3. STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS... 5 3.1. STRATEGINIO TIKSLO ĮGYVENDINIMAS... 12 3.2. STRATEGINĮ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2019

Visuomenės informavimo ataskaita_2019 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Nuotekų

Detaliau

Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Br

Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Br Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Brooklands, Veibridžas, Saris, KT13 0XW. 2. Prašymo formų

Detaliau

Eil. Nr. Įmonės kodas 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. EV-90 (Lietuvos Re

Eil. Nr. Įmonės kodas 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. EV-90 (Lietuvos Re 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu EV-90 (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo

Detaliau

MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORINIS PLANAS MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORIUS Varžybų kategorija Dat

MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORINIS PLANAS MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORIUS Varžybų kategorija Dat 2016 2017 MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORINIS PLANAS 2016-2017 MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORIUS Varžybų kategorija Data Miestas, zonos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VARŽYBOS 1.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO ELEKTROS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Darius Biekša 2015-09-14 PAŽYMA DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V DĖL MOKYKLŲ, NUR

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V DĖL MOKYKLŲ, NUR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V- 1248 DĖL MOKYKLŲ, NURODYTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO IR PASKIRSTYMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

KOMUNIKACIJOS STRATEGIJOS PREZENTACIJA

KOMUNIKACIJOS STRATEGIJOS PREZENTACIJA 2010 M. VEIKLOS REZULTATAI (patvirtinti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime) TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ KAS YRA TEO? Didţiausias integruotų telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugų gyventojams

Detaliau

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis rugsėjis spalis lapkritis gruodis PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vid

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis rugsėjis spalis lapkritis gruodis PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vid PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu 1-467 LIETUVOS RESPUBLIKOS PAVOJINGŲJŲ OBJEKTŲ, KURIUOSE PAVOJINGŲJŲ

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2016

Visuomenės informavimo ataskaita_2016 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Lietuva,

Detaliau

Maisto banko 2015 metų ataskaita

Maisto banko 2015 metų ataskaita Maisto banko 2015 metų ataskaita Maisto bankas tai labdaros ir paramos fondas, renkantis paramą maistu ir teikiantis ją nepasiturinčiųjų maitinimui. 2001 m. pradėjęs veiklą, Maisto banko projektas 2007

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATI

VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATI VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr.000001 VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATIKSLINTA INFORMACIJA APIE VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO

Detaliau

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje VAKCINOMIS VALDOMŲ LIGŲ EIPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS APŽVALGA LIETUVOJE 2010 metai UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Vilnius 2011 Parengė Imunoprofilaktikos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vėjo energetikos plėtra ir tinkamiausių vietų nustatymas AEI technologijų taikymas pramonėje, miestuose Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vadovas Dr. Mantas Marčiukaitis

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2016 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai 2016-10-21 Teo ir Omnitel įmonių grupė teikia integruotas telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugas Lietuvos gyventojams ir verslui bei kuria pažangiausius duomenų

Detaliau

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika MOBILIOJO RYŠIO OPERATORIŲ 30 MB/S APRĖPTIES SKAIČIAVIMAI RRT atliktos analizės rezultatų viešas aptarimas, Susisiekimo ministerija 2015 10 19 Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Direktoriaus

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 3D-389 PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA VALSTYBĖS PARAMA PAGAL 2017

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 3D-389 PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA VALSTYBĖS PARAMA PAGAL 2017 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 3D-389 PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA VALSTYBĖS PARAMA PAGAL 2017 METŲ ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKATINIMO

Detaliau

Ramunas Grusas 01

Ramunas Grusas 01 2016 m. kovo 5 d. Šiauliai KONFERENCIJA VEIKLA / 2015 DAVIS CUP FED CUP JAUNIMO OLIMPINIS FESTIVALIS EUROPOS IR PASAULIO ČEMPIONATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS ČEMPIONATAS TARPTAUTINIAI TURNYRAI REITINGINIAI

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA VALSTYBĖS INVESTICIJOS Į ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMĄ: TVARIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS 2017 gruodžio 4 d. BENDRABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 15 DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 30 VIPA FINANSINIAI INSTRUMENTAI

Detaliau

PRIEMONIŲ IR PROJEKTŲ KODAVIMO INSTRUKCIJA 1. Priemonių ir projektų kodavimo instrukcija (toliau instrukcija) detalizuoja priemonių ir projektų unikal

PRIEMONIŲ IR PROJEKTŲ KODAVIMO INSTRUKCIJA 1. Priemonių ir projektų kodavimo instrukcija (toliau instrukcija) detalizuoja priemonių ir projektų unikal PRIEMONIŲ IR PROJEKTŲ KODAVIMO INSTRUKCIJA 1. Priemonių ir projektų kodavimo instrukcija (toliau instrukcija) detalizuoja priemonių ir projektų unikalaus kodo sudarymą. I. PRIEMONIŲ KODAVIMAS 2. Kiekvienai

Detaliau

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacijaapie ekstremalius įvykius, išvykimus, gaisrus ir kitus g

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacijaapie ekstremalius įvykius, išvykimus, gaisrus ir kitus g Vilniaus Kauno Klaipėdos Šiaulių Panevėžio Alytaus Utenos Marijampolės Tauragės Telšių Duomenys apie: 2018 m. iš viso nuo metų pradžios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija

Detaliau

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Planinio tikrinimo data (ketv., mėnuo) Tikrinama veikla

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau