Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema"

Transkriptas

1 Data: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

2 Turinys 1. Įžanga Dokumento tikslas Terminai ir santrumpos Perskaitykite pirmiausia Ką rasite šiame dokumente? Kaip naudotis vadovu? Susitarimai Sistemos naudotojai Klaidos, įspėjimai, informacija Bendrosios operacijos Atlikti paiešką Atlikti asmens paiešką Atlikti gydytojo paiešką Atlikti diagnozės paiešką Nustatyti datą Nustatyti laikotarpį Prisijungimas prie sistemos Prisijungti prie sistemos Prisijungti prie sistemos naudojant bendrą autentifikavimo posistemį Priminti slaptažodį Tvarkyti nedarbingumo pažymėjimus Išduoti nedarbingumo pažymėjimą Išduoti nedarbingumo pažymėjimą asmens ligos atveju Išduoti nedarbingumo pažymėjimą ligonio slaugymo atveju Išduoti nedarbingumo pažymėjimą sveiko vaiko priežiūros atveju Išduoti nedarbingumo pažymėjimą epideminės situacijos atveju Peržiūrėti išduotus nedarbingumo pažymėjimus Atspausdinti pranešimą apie nedarbingumo pažymėjimą Panaikinti nedarbingumo pažymėjimą Tvarkyti nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus Išduoti nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą Peržiūrėti išduotus nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus Atspausdinti pranešimą apie nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą Panaikinti nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą Tvarkyti prašymus leidimams Sukurti prašymą leidimui Peržiūrėti prašymus leidimams Pažymėti leidimą nenaudotinu Inicijuoti pažymėjimo pildymą pagal leidimo duomenis Suformuoti ataskaitas Suformuoti pažymėjimų registravimo žurnalą Suformuoti GKK išvadų registracijos žurnalą Suformuoti suvestinę pagal ligų grupes Suformuoti suvestinę pagal nedarbingumo priežastis Tvarkyti GKK išvadas Įvesti GKK išvadą Tvarkyti nedarbingumo pažymėjimus (GKK pirmininkas) Išduoti nedarbingumo pažymėjimą tik asmens ligos atveju (GKK pirmininkas) Peržiūrėti nedarbingumo pažymėjimus (GKK pirmininkas) Panaikinti nedarbingumo pažymėjimą (GKK pirmininkas) Peržiūrėti GKK išvadas

3 9.4. Atspausdinti GKK išvadą Panaikinti GKK išvadą Atspausdinti pranešimą apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą arba išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą (registratorius) Pasikesiti slaptažodį ir tvarkyti asmeninius nustatymus Pasikeisti naudotojo slaptažodį Tvarkyti asmeninius nustatymus

4 1. Įžanga Sveiki atvykę į elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistemą (EPTS) Dokumento tikslas Dokumentas siekia supažindinti su pagrindiniais elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistemos EPTS principais ir veiksmais Terminai ir santrumpos Terminas, sutrumpinimas Asmens nedarbingumo statistinė informacija DVS Elektroninio parašo sertifikatas EPTS Galiojantis nedarbingumo pažymėjimas GKK Naudotojas NDNT Nedarbingumo pažymėjimas Nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas Pranešimas apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą arba Pranešimas VSDFV Pašalpų IS Aprašymas Statistinė asmens nedarbingumo informacija. Pvz., kiek iš viso asmuo per praėjusius 12 mėnesių buvo nedarbingas dėl savo ligos. Dokumentų valdymo sistema Elektroninis liudijimas, kuris susieja parašo tikrinimo duomenis su pasirašančiu asmeniu ir patvirtina arba leidžia nustatyti pasirašančio asmens tapatybę. Galiojantis nedarbingumo pažymėjimas yra tada, kai nedarbingumo laikotarpio pabaigos data vėlesnė už einamąją datą. Gydytojų konsultacinė komisija Asmuo, kuris dirba su sistema Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba Pažymėjimas išduodamas asmens laikinojo nedarbingumo metu Pažymėjimas išduodamas asmens nėštumo ir/arba gimdymo atveju arba kūdikio globos, įsivaikinimo atveju. Pažymėjimo duomenų išrašas, skirtas draudėjui. Lyginant su pažymėjimu, jame nebus konfidencialios informacijos (TLK kodo). Pranešimą turi ir nedarbingumo pažymėjimas, ir gimdymo ir nėštumo atostogų pažymėjimas. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Gydymo įstaigos vadovo įgaliotas darbuotojas, turintis teisę atspausdinti pranešimus apie išduotus nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus 3

5 2. Perskaitykite pirmiausia Vartotojo vadove aprašyta, kaip dirbti su elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema Ką rasite šiame dokumente? Sistemos veikimas aprašytas naudotojo atliekamų veiksmų atžvilgiu. Sistemos veiksmų aprašymuose pateikiama ši informacija: trumpa apžvalga; kelias iki lango, kuriame atliksite veiksmą; naudotojai, kuriems suteiktos teisės atlikti aprašytą veiksmą; sąrašas veiksmų, kurie turi būti atlikti prieš pradedant vykdyti veiksmą; instrukcijos, kaip atlikti veiksmą; veiksmo rezultatas; pastabos; nuorodos į kitus galimus veiksmus Kaip naudotis vadovu? Rekomenduojame: skyrius skaityti tokiu eiliškumu, kokiu jie pateikti veiksmų sekose; skyriuose pateiktą informaciją skaityti nuosekliai; vadovautis instrukcijomis, kurios pateikiamos kiekvieno skyriaus dalyje? Jei esate patyręs sistemos naudotojas, rekomenduojame pasitikslinti veiksmų seką ir atkreipti dėmesį į skyriuose pateiktas pastabas Susitarimai Skaitymo ir suvokimo palengvinimui šiame dokumente naudojami šie susitarimai: Elemento pavadinimas Aprašymas ir atvaizdavimas Sistemos mygtukai Meniu punktas -> Meniu papunktis Laukai Simbolis * Sistemos mygtukų pavadinimai pateikiami taip, kaip jie atvaizduoti ekrane, laužtiniuose skliaustuose paryškintu šriftu, pavyzdžiui: Spauskite [Ieškoti]. Meniu veiksmo pasirinkimas rašomas paryškintu kursyvu, pavyzdžiui: Iš pagrindinio meniu pasirinkite Nedarbingumo pažymėjimas -> Įvesti nedarbingumo pažymėjimą. Tai ekrano sritis, kurioje peržiūrite arba įrašote informaciją. Laukų pavadinimai rašomi figūriniuose skliaustuose paryškintu šriftu, pavyzdžiui: Laukelyje {Slaptažodis} įrašykite slaptažodį. Laukus, kurie pažymėti žvaigždute *, privaloma užpildyti Sistemos naudotojai Naudotojų aprašymas pateiktas lentelėje. 4

6 1 lentelė. Sistemos naudotojai GKK pirmininkas Gydytojas Registratorius GKK išvadų žurnalo tvarkytojas Pažymėjimų žurnalo tvarkytojas Suvestinių tvarkytojas Gydytojų konsultacinės komisijos narys turintis teisę tvirtinti gydytojų konsultacinės komisijos išvadas. Gydymo įstaigos darbuotojas (gydytojas) turintis teisę išduoti nedarbingumo ir nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus. Gydytojo elektroniniu parašu pasirašyti nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai tampa elektroniniais dokumentais. (Naudotojas galintis sistemoje save autentifikuoti vartotojo vardu ir slaptažodžiu arba elektroninio parašo sertifikatu). Gydymo įstaigos vadovo įgaliotas darbuotojas, turintis teisę atspausdinti pranešimus apie išduotus nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus. Naudotojas turintis teisę formuoti gydymo įstaigos išduotų GKK išvadų žurnalą. Naudotojas turintis teisę formuoti gydymo įstaigos išduotų pažymėjimų žurnalą. Naudotojas turintis teisę formuoti su gydymo įstaigos ar gydytojo išduotais pažymėjimais susijusias suvestines Klaidos, įspėjimai, informacija Sistemoje įvedus duomenis, sistema pateikia šių tipų pranešimus: Klaidas. Klaidos tekstas naudotojui pateikiamas tada, kai naudotojas padaro duomenų įvedimo klaidą sistemoje. Kol naudotojas neištaiso klaidos, tol sistema neleidžia toliau tęsti veiksmų. Įspėjimus. Sistemai nustačius neatitikimą verslo taisyklei (-ėms) naudotojui pateikiamas įspėjimo tekstas, kuriame nurodoma, kokiai taisyklei nusižengta. Naudotojas perskaitęs įspėjimo tekstą gali apsispręsti ar pataisyti duomenis, taip kaip siūlo sistema ar palikti, taip, kaip jis jau yra nurodęs. Informacija apie sėkmingai įvykdytą operaciją. Sistemai nustačius, kad veiksmas atliktas sėkmingai, pateikiamas pranešimas šį veiksmą. 5

7 3. Bendrosios operacijos Bendrosiomis operacijomis vadiname veiksmus, kurie kartojasi daugelyje sistemos langų. Prieš naudojantis sistema būtina susipažinti kaip: 3.1. Atlikti paiešką Paiešką galite atlikti pagal vieną ar kelis kriterijus. Sistema pateiks rezultatus, kurie tenkina visus nurodytus paieškos kriterijus. Sistemoje gali būti atliekamos šios paieškos: Atlikti asmens paiešką Norėdami rasti asmenį, atlikite šiuos veiksmus: 1. Šalia asmens duomenų laukelio spauskite [Ieškoti]. Sistema atveria langą Asmens paieška. 2. Nurodykite paieškos kriterijus Būtina įrašyti asmens kodą ir/arba socialinio draudimo numerį. Jei asmeniui nesuteiktas asmens kodas (arba jo neturi), tai asmens kodo laukelį palikite tuščią ir nurodykite šiuos paieškos kriterijus: Vardas; Pavardė; Gimimo data Jei pagal įvestus kriterijus sistema randa daugiau negu vieną asmenį, sistema patikrina, ar nurodyti visi šie paieškos kriterijai: Vardas; Pavardė; Gimimo data Jei visi šie kriterijai nurodyti, sistema pateikia surastų asmenų sąrašą. Jeigu nurodyti ne visi kriterijai, sistema pateikia klaidos pranešimą, kad asmuo pagal paieškos kriterijus nerastas. Pvz.: Jei įrašėte asmens kodą, o tokį asmens kodą sistemoje turi daugiau nei vienas asmuo, sistema parašys, kad asmuo pagal įvestus kriterijus nerastas. Tada, įrašykite asmens vardą, pavardę ir gimimo datą Jei pagal įvestus kriterijus sistema randa vieną asmenį, sistema pateikia surasto asmens duomenis. 3. Spauskite [Ieškoti]. Sistema pateikia surasto asmens duomenis (asmenų duomenis). 4. Pažymėkite reikiamą įrašą ir spauskite [Pasirinkti]. Sistema automatiškai užpildo visus reikalingus pasirinkto asmens duomenis Atlikti gydytojo paiešką Norėdami rasti gydytoją, atlikite šiuos veiksmus: 1. Šalia gydytojo duomenų laukelio spauskite [Ieškoti]. Sistema atveria langą Gydytojo paieška. 6

8 2. Nurodykite paieškos kriterijus. Galite įrašyti vieną arba kelis paieškos kriterijus: Vardas; Pavardė; Spaudo numeris. 3. Spauskite [Ieškoti]. Sistema pateikia gydytojų sąrašą, kurie tenkina nurodytus paieškos kriterijus. Sistema patikrina, ar surastas asmuo dirba toje pačioje gydymo įstaigoje, kaip ir sistemos naudotojas. Jeigu pasirinktas asmuo nedirba toje pačioje gydymo įstaigoje, sistema pateikia įspėjimą. 4. Pažymėkite reikiamą įrašą ir spauskite [Pasirinkti]. Sistema automatiškai užpildo visus reikalingus pasirinkto gydytojo duomenis Atlikti diagnozės paiešką Norėdami rasti reikiamą diagnozę, atlikite šiuos veiksmus: 1. Šalia diagnozės duomenų laukelio spauskite [Ieškoti]. Sistema atveria langą Diagnozės paieška, kuriame galima pasirinkti iš galimų diagnozių sąrašo. 2. Nurodykite paieškos kriterijus. Galite įrašyti vieną arba kelis paieškos kriterijus: Kodas (nuo-iki); Pavadinimas. 3. Spauskite [Ieškoti]. Radus daugiau negu vieną įrašą sistema pateikia sąrašą. Sąrašas surūšiuotas didėjimo tvarka pagal TLK kodą. 4. Pažymėkite reikiamą įrašą ir spauskite [Pasirinkti]. Sistema automatiškai užpildo pasirinktos diagnozės duomenis Nustatyti datą Datą galite nurodyti dviem būdais: surinkti klaviatūra; pasirinkti iš kalendoriaus. Norėdami pasirinkti datą kalendoriuje atlikite šiuos veiksmus: 1. Šalia datos lauko spauskite mygtuką. Atsiveria kalendorius. 7

9 2. Nurodykite datą. Sistema užpildo datos lauką Nustatyti laikotarpį 1 pav. Kalendorius Į lauką data {Nuo} sistema automatiškai įrašo šios dienos datą, kurią galima pasikeisti. Visą laikotarpį galima nustatyti šiais dviem būdais: Data {Iki} {Dienų skaičius} Jei nurodėte laikotarpio pabaigą, sistema suskaičiuoja ir automatiškai įrašo {Dienų skaičių}. Jeigu nedarbingumo laikotarpio data {Iki} yra nedarbo diena, sistema pateikia įspėjimą. Jei nurodėte laikotarpio ilgį, kalendorinėmis dienomis sistema suskaičiuoja ir automatiškai įrašo datą {Iki}. Dienų skaičius turi būti sveikasis skaičius, nemažesnis už vienetą. 8

10 4. Prisijungimas prie sistemos Su EPTS gali dirbti tik asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių su valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniais skyriais sutartis dėl nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo, darbuotojai. Kad asmens sveikatos priežiūros darbuotojai galėtų prisijungti prie sistemos, EPTS teritorinių skyrių administratoriai turi užregistruoti juos kaip sistemos naudotojus Prisijungti prie sistemos Norėdami prisijungti prie sistemos naudotojo vardu ir slaptažodžiu atlikite šiuos veiksmus: 1. Atidarykite EPTS. Atsiveria langas Prisijungimas prie sistemos. 2. Suveskite prisijungimo duomenis ir spauskite [Prisijungti]. Jei prisijungimo duomenys teisingi, galite pradėti dirbti sistema. Jei esate kelių įstaigų darbuotojas, atsiveria langas Darbo vietos pasirinkimas. Jei dirbate tik vienoje įstaigoje, iš karto galite pradėti dirbti sistema. 3. Jei esate kelių įstaigų darbuotojas, pasirinkite darbo vietą. Galite pradėti dirbti sistema. Pirmą kartą prisijungus sistemos sugeneruotu slaptažodžiu, naudotojas privalo jį pasikeisti Prisijungti prie sistemos naudojant bendrą autentifikavimo posistemį Bendras autentifikavimo posistemis yra skirtas autentifikuoti vartotojus naudojant išorines autentifikavimo sistemas (bankai, sertifikavimo centrai, valstybinės institucijos). Norėdami prisijungti prie sistemos naudojant bendrą autentifikavimo posistemį atlikite šiuos veiksmus: 1. Atidarykite EPTS. Atsiveria langas Prisijungimas prie sistemos. 2. Spauskite nuorodą Autentifikuotas prisijungimas. 9

11 Šiuo metu galite prisijungti sekančiais būdais: Prisijungimas per elektroninę bankininkystę; Elektroniniu parašu; Elektroninės valdžios vartus. Palaikomos bankininkystės sistemos: AB Citadele bankas Luminor bank AB-DNB AB SEB bankas AB Swedbank AB Šiaulių bankas Lietuvos kredito unijos Luminor bank AB- Nordea UAB Medicinos bankas Palaikomi elektroniniai parašai: Mobilus UAB Bite Lietuva, Telia Lietuva AB, UAB Tele2, UAB Teledema. Stacionari el. parašo formavimo įranga: Asmens tapatybės kortelė; Valstybės tarnautojo pažymėjimas, VĮ Registrų centras (ipasas.lt), USB laikmena. 3. Pasirinkite autentifikavimo būdą. Atsiveria pasirinkto autentifikavimo langas. 4. Įrašykite reikiamą informaciją. Išorinio autentifikavimo sistema (bankas, skaitmeninio sertifikavimo centrai ir pan.) identifikuoja vartotoją bei grąžina jį į bendrą autentifikavimo sistemą. Jei prisijungimo duomenys teisingi, galite pradėti dirbti sistema. Jei esate kelių įstaigų darbuotojas, atsiveria langas Darbo vietos pasirinkimas. Jei dirbate tik vienoje įstaigoje, iš karto galite pradėti dirbti sistema. 5. Pasirinkite darbo vietą. Galite pradėti dirbti sistema Priminti slaptažodį Jei pamiršote savo slaptažodį, sistema gali sugeneruoti ir elektroniniu paštu išsiųsti naują slaptažodį. 1. Atidarykite EPTS sistemą. Atsiveria langas Prisijungti prie sistemos. 2. Spauskite [Priminti slaptažodį]. Sistema atidaro langą Slaptažodžio priminimas. 3. Surašykite reikiamą informaciją ir spauskite [Priminti slaptažodį]. Sistema tikrina, ar nurodytas el. pašto adresas sutampa su sistemoje įvestu naudotojo el. pašto adresu. Jei duomenys teisingi, sistema sugeneruoja ir elektroniniu paštu išsiunčia naują slaptažodį. Prisijungus sugeneruotu slaptažodžiu, sistema pareikalauja jį pasikeisti. 10

12 5. Tvarkyti nedarbingumo pažymėjimus Šiame skyriuje aprašomi veiksmai, kuriuos sistemoje galima atlikti su nedarbingumo pažymėjimu. Asmuo, kuriam išduodamas nedarbingumo pažymėjimas negali sutapti su naudotoju, kuris yra prisijungęs prie sistemos. Tokiu atveju, sistema pateikia klaidos pranešimą Gydytojas neturi teisės pats sau išduoti pažymėjimą Išduoti nedarbingumo pažymėjimą Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas, kai gydytojas nustato, kad asmuo laikinai nedarbingas. Naudotojas: Gydytojas Iš meniu pasirinktas punktas Nedarbingumo pažymėjimas -> Išduoti nedarbingumo pažymėjimą. Pagal tai, kokio tipo nedarbingumo pažymėjimą reikia išduoti, skaitykite reikiamą poskyrį: Išduoti nedarbingumo pažymėjimą asmens ligos atveju Tai tokie nedarbingumo pažymėjimai, kai pasirinkta nedarbingumo priežastis: Liga, Nelaimingas atsitikimas buityje, Ligonio slaugymas, Nelaimingas atsitikimas darbe, kelyje į (iš) darbą, Profesinė liga, Sveiko vaiko priežiūra, Protezavimas, Organų donoras, Epideminė situacija. 1. Atlikite asmens, kuriam išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, paiešką paspausdami [Ieškoti]. Sistema tikrina, ar gydytojas pasirinktam asmeniui gali išduoti nedarbingumo pažymėjimą. Sistema patikrina, ar asmuo draustas valstybiniu socialiniu draudimu. Jeigu asmuo nėra draustas valstybiniu socialiniu draudimu, sistema pateikia įspėjimą. 2. Pasirinkite nedarbingumo priežastį: Liga, Nelaimingas atsitikimas buityje, Nelaimingas atsitikimas darbe, kelyje į (iš) darbą, Profesinė liga, Protezavimas, Organų donoras, Epideminė situacija. 3. Pasirinkite gydymo tipą. 4. Jei norite peržiūrėti nedarbingumo istoriją, spauskite [Gauti nedarbingumo istoriją]. Sistema pateikia informaciją apie asmens, kuriam išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, nedarbingumą: asmens nedarbingumo statistinę informaciją einamajai dienai per paskutinius 12 mėnesių: nedarbingumo dėl ligos dienų skaičių ir, jei yra buvę tokių atvejų, nedarbingumo dėl tuberkuliozės bei nedarbingumo dėl nėštumo komplikacijų dienų skaičių; 11

13 asmens istorinius nedarbingumo duomenis: paskutinio nedarbingumo atvejo datas, nedarbingų dienų skaičių, paskutinio epizodo nedarbingumo priežastį. Paskutinės GKK išvados datą, išvadą, GKK pirmininko vardą ir pavardę. Paskutinio NDNT sprendimo datą, NDNT sprendimą, NDNT skyriaus vedėjo vardą ir pavardę. Jeigu einamajai datai yra galiojantis nedarbingumo pažymėjimas, sistema pateikia nedarbingumo pažymėjimo nedarbingumo laikotarpio pradžią ir pabaigą, bei nedarbingumo priežastį. 5. Spauskite [Pildyti]. Sistema pateikia įspėjimus ir klaidas, jei tokių yra Ištaisykite klaidas Spauskite [Pildyti]. Sistema patikrina taisytus duomenis ir, jei klaidų nėra, atveria nedarbingumo pažymėjimo duomenų pildymo langą. 6. Jei sistema atskirame lange rodo įspėjimą, gydytojui gali tekti padaryti sprendimą. 7. Nurodykite asmens kontaktinę informaciją (būtina nurodyti bent vieną iš pateiktų duomenų): 7.1. telefono numeris; 7.2. asmens faktinės gyvenamosios vietos adresas. 8. Jei nedarbingumo pažymėjimas išduodamas įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, kelyje iš (į) darbą, nurodykite nelaimingo atsitikimo datą. 9. Jei nedarbingumo pažymėjimas išduodamas dėl profesinės ligos, nurodykite profesinės ligos nustatymo datą bei patvirtinimo akto numerį. 10. Nurodykite diagnozės kodą. Sistema pagal pasirinktą TLK-10-AM kodą užpildo diagnozės pavadinimą. 11. Nurodykite nedarbingumo laikotarpį. Nurodžius laikotarpį, sistema pateikia informaciją apie nedarbingumo atvejį. 12. Pasirinkite kokiomis sąlygomis išduodamas nedarbingumo pažymėjimas: Jei GKK išvados pagrindu, spauskite nuorodą GKK išvada ir: pasirinkite GKK išvadą; ARBA įveskite informaciją rankiniu būdu: įveskite GKK išvados datą; pasirinkite GKK išvados tipą; įveskite GKK pirmininko duomenis: vardą, pavardę ir spaudo numerį Jei nedarbingumo pažymėjimas išduodamas asmeniui gydantis stacionare, sistema atidarant Nedarbingumo pažymėjimo duomenų pildymo langą automatiškai išskleidžia pildymo lauką Stacionarinis gydymo periodas, kuriame nurodykite stacionarinio periodo laikotarpį: datą nuo ir datą iki Jei nedarbingumo pažymėjimas išduodamas asmeniui gydantis medicininės reabilitacijos įstaigoje, nurodykite medicininės reabilitacijos laikotarpį: datą nuo ir datą iki Jei asmuo pažeidė elgesio nedarbingumo metu taisykles, spauskite nuorodą Elgesio taisyklių pažeidimas ir nurodykite reikiamą informaciją: o o o Pasirinkite elgesio taisyklių pažeidimo tipą Jei reikia, įrašykite elgesio taisyklių pažeidimo aprašymą Nurodykite elgesio taisyklių pažeidimo datą. 12

14 12.5. Jei nedarbingumo pažymėjimas išduodamas dėl profesinės ligos paūmėjimo ar komplikacijų: o o Nurodykite profesinės ligos nustatymo datą Profesinės ligos patvirtinimo akto numerį Jei nedarbingumo pažymėjimas išduodamas dėl nelaimingo atsitikimo darbe, kelyje į (iš) darbą, nurodykite nelaimingo atsitikimo darbe datą. 13. Spauskite [Patikrinti]. Sistema patikrina ar diagnozė pasirinkta iš siūlomų diagnozių sąrašo. Sistema patikrina, ar teisingai nurodytas nedarbingumo laikotarpis. Sistema pateikia įspėjimus ir klaidas, jei tokių yra. 14. Jei sistema atskirame lange rodo įspėjimą, gydytojui gali tekti padaryti sprendimą. Pavyzdžiui: jei nurodėte, kad nedarbingumo pažymėjimą norite išduoti atgaline data, sistema rodys: Įspėjimas: Ar tikrai norite išduoti nedarbingumo pažymėjimą atgaline data? Primename, kad taip nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduotas tik gavus Fondo valdybos teritorinio skyriaus leidimą arba kitais nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse numatytais atvejais Ar norite pildyti prašymą dėl leidimo gavimo? Jei reikia pildyti prašymą dėl leidimo gavimo, spauskite [Taip]. Sistema atveria prašymo leidimo gavimui informacijos langą, kuriame automatiškai bus užpildyti jau surašyti duomenys. Detaliau aprašyta skyrelyje Sukurti prašymą leidimui Jei reikia pažymėjimo išdavimą tęsti be leidimo, spauskite [Ne]. Sistema atveria nedarbingumo pažymėjimo duomenų langą, kuriame galite tęsti reikiamus veiksmus. 15. Jei norite koreguoti prieš tai esančius duomenis, spauskite [Koreguoti]. Sistema grįžta į prieš tai esantį langą, toliau veiksmus tęskite nuo 7 punkto. 16. Jei norite pasirašyti nedarbingumo pažymėjimą vėliau, spauskite [Pasirašyti e-parašu vėliau]. Sistema pateikia įspėjimą Pažymėjimo pasirašymas buvo atidėtas. Jeigu nepasirašysite pažymėjimo šiandien, jis bus automatiškai panaikintas. Nepasirašytas pažymėjimas turi būti pasirašytas tą pačią dieną, kitu atveju jis bus automatiškai panaikintas. 17. Jei nedarbingumo pažymėjimas užpildytas ir nebeturi klaidų, spauskite [Pasirašyti e- parašu]. Elektroninio nedarbingumo pažymėjimo pasirašymui atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame atlikite šiuos veiksmus: Spauskite [Pasirašyti]. Atidaromas langas, kuriame reikia pasirinkti pasirašymo infrastruktūrą Taškeliu pažymėkite reikiamą pasirašymo būdą ir spauskite [Pasirinkti] Jei pasirinkote pasirašymo infrastruktūrą Stacionari, atlikite šiuos veiksmus: Lange Saugus elektroninių pranešimų pasirašymas pasirinkite Raktų sertifikato saugyklą. Sistema pateikia elektroninio parašo sertifikato PIN kodo įvedimo langą. 13

15 PIN kodo įvedimo lange įrašykite sertifikato PIN ir paspauskite [Gerai] Pasirinkite savo elektroninio parašo sertifikatą ir spauskite [Pasirašyti] Jei pasirinkote pasirašymo infrastruktūrą Mobili, atlikite šiuos veiksmus: Lauke Tiekėjas pasirinkite mobiliojo ryšio operatorių, kuris tiekia pasirašymo paslaugą Lauke Telefono nr. įrašykite savo telefono numerį su tarptautiniu kodu, t.y Lauke Asmens kodas įrašykite savo asmens kodą Spauskite [Pasirinkti]. Sistema klausia, ar tikrai norite rodomą formą pasirašyti su šiuo sertifikatu Spauskite [Taip]. Sistema kreipiasi į paslaugų teikėją ir perduoda santraukos kodą į Jūsų mobilų telefoną Sutikrinkite pasirašomo dokumento kodą su telefone pateiktu dokumento kodu ir patvirtinkite dokumento pasirašymą Spauskite [Pateikti dokumentą EPTS]. Elektroninis nedarbingumo pažymėjimo dokumentas išsaugomas EPTS ir VSDFV DVS Spauskite Uždaryti langą. 18. Jei reikia, atspausdinkite pranešimą apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą [Atspausdinti pranešimą]. Visus atspausdintus dokumentus turite pasirašyti Išduoti nedarbingumo pažymėjimą ligonio slaugymo atveju Pasirinkta nedarbingumo priežastis: Ligonio slaugymas. 1. Atlikite asmens, kuriam išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, paiešką. Sistema tikrina, ar gydytojas pasirinktam asmeniui gali išduoti nedarbingumo pažymėjimą. Sistema patikrina, ar asmuo draustas valstybiniu socialiniu draudimu. Jeigu asmuo nėra draustas valstybiniu socialiniu draudimu, sistema pateikia įspėjimą. 2. Pasirinkite nedarbingumo priežastį Ligonio slaugymas. Sistema pateikia papildomus laukus, kuriuose reikia nurodyti informaciją apie slaugomą asmenį. 3. Atlikite slaugomo asmens paiešką: 3.1. Paspausdami [Ieškoti]. Jeigu nepavyko surasti reikiamo slaugomo asmens, įveskite asmens duomenis klaviatūra Jeigu nedarbingumo pažymėjimo išdavimo metu slaugomam asmeniui dar nesuteiktas asmens kodas bei vardas, paspauskite [Įvesti asmens duomenis] Prie laukų Asmens kodas ir Vardas nurodykite požymį Nesuteiktas, Įveskite pavardę ir gimimo datą klaviatūra. 14

16 4. Spauskite [Gauti nedarbingumo istoriją]. Sistema pateikia tokią informaciją apie asmens, kuriam išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, nedarbingumą: Jei pasirinkta priežastis Ligonio slaugymas, sistema pateikia tokią informaciją apie slaugomojo asmens slaugymo laikotarpius šiais kalendoriniais metais: Slaugymas ambulatoriškai arba Slaugymas stacionare. Jeigu einamajai datai yra galiojantis nedarbingumo pažymėjimas, sistema pateikia nedarbingumo pažymėjimo nedarbingumo laikotarpio pradžią ir pabaigą, bei nedarbingumo priežastį. 5. Spauskite [Pildyti]. Sistema pateikia įspėjimus ir klaidas, jei tokių yra Ištaisykite klaidas Spauskite [Pildyti]. Sistema patikrina taisytus duomenis ir, jei klaidų nėra, atveria nedarbingumo pažymėjimo duomenų pildymo langą. 6. Jei sistema atskirame lange rodo įspėjimą, gydytojui gali tekti padaryti sprendimą. 7. Nurodykite asmens kontaktinę informaciją (būtina nurodyti bent vieną iš pateiktų duomenų): 7.1. telefono numeris; 7.2. asmens faktinės gyvenamosios vietos adresas. 8. Nurodykite diagnozės kodą. Sistema pagal pasirinktą TLK-10-AM kodą užpildo diagnozės pavadinimą. 9. Nurodykite nedarbingumo laikotarpį. Nurodžius laikotarpį, sistema pateikia informaciją apie nedarbingumo atvejį. 10. Pasirinkite kokiomis sąlygomis išduodamas nedarbingumo pažymėjimas: Jei nedarbingumo pažymėjimas išduodamas asmeniui gydantis stacionare, sistema atidarant Nedarbingumo pažymėjimo duomenų pildymo langą automatiškai išskleidžia pildymo lauką Stacionarinis gydymo periodas, kuriame nurodykite stacionarinio periodo laikotarpį: datą nuo ir datą iki Jei nedarbingumo pažymėjimas išduodamas asmeniui gydantis medicininės reabilitacijos įstaigoje, nurodykite medicininės reabilitacijos laikotarpį: datą nuo ir datą iki Jei asmuo pažeidė elgesio nedarbingumo metu taisykles, spauskite nuorodą Elgesio taisyklių pažeidimas ir nurodykite reikiamą informaciją: o o o Pasirinkite elgesio taisyklių pažeidimo tipą Jei reikia, įrašykite elgesio taisyklių pažeidimo aprašymą Nurodykite elgesio taisyklių pažeidimo datą. 11. Spauskite [Patikrinti]. Sistema patikrina, ar pasirinktas slaugomas asmuo susietas giminystės ryšiais su slaugančiu asmeniu, kuriam išduodamas nedarbingumo pažymėjimas. Jei giminystės ryšių nerasta, sistema pateikia įspėjimą. Jeigu pasirinktas gydymo tipas Medicininė reabilitacija ir sanatorinis gydymas sistema patikrina, ar slaugomam asmeniui yra aštuoniolika arba daugiau metų. Jeigu slaugomam asmeniui yra aštuoniolika arba daugiau metų, sistema pateikia klaidą. Sistema pateikia įspėjimus ir klaidas, jei tokių yra. 15

17 12. Jei sistema atskirame lange rodo įspėjimą, gydytojui gali tekti padaryti sprendimą. Pavyzdžiui: jei nurodėte, kad nedarbingumo pažymėjimą norite išduoti atgaline data, sistema rodys: Įspėjimas: Ar tikrai norite išduoti nedarbingumo pažymėjimą atgaline data? Primename, kad taip nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduotas tik gavus Fondo valdybos teritorinio skyriaus leidimą arba kitais nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse numatytais atvejais Ar norite pildyti prašymą dėl leidimo gavimo? Jei reikia pildyti prašymą dėl leidimo gavimo, spauskite [Taip]. Sistema atveria prašymo leidimo gavimui informacijos langą, kuriame automatiškai bus užpildyti jau surašyti duomenys. Detaliau aprašyta skyrelyje Sukurti prašymą leidimui Jei reikia pažymėjimo išdavimą tęsti be leidimo, spauskite [Ne]. Sistema atveria nedarbingumo pažymėjimo duomenų langą, kuriame galite tęsti reikiamus veiksmus. 13. Jei norite koreguoti prieš tai esančius duomenis, spauskite [Koreguoti]. Sistema grįžta į prieš tai esantį langą, toliau veiksmus tęskite nuo 7 punkto. 14. Jei norite pasirašyti nedarbingumo pažymėjimą vėliau, spauskite [Pasirašyti e-parašu vėliau]. Sistema pateikia įspėjimą Pažymėjimo pasirašymas buvo atidėtas. Jeigu nepasirašysite pažymėjimo šiandien, jis bus automatiškai panaikintas. Nepasirašytas pažymėjimas turi būti pasirašytas tą pačią dieną, kitu atveju jis bus automatiškai panaikintas. 15. Jei norite pasirašyti nedarbingumo pažymėjimą vėliau, spauskite [Pasirašyti e-parašu vėliau]. Sistema pateikia įspėjimą Pažymėjimo pasirašymas buvo atidėtas. Jeigu nepasirašysite pažymėjimo šiandien, jis bus automatiškai panaikintas. Nepasirašytas pažymėjimas turi būti pasirašytas tą pačią dieną, kitu atveju jis bus automatiškai panaikintas. 16. Jei nedarbingumo pažymėjimas užpildytas ir nebeturi klaidų, spauskite [Pasirašyti e- parašu]. Elektroninio nedarbingumo pažymėjimo pasirašymui atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame atlikite šiuos veiksmus: Spauskite [Pasirašyti]. Atidaromas langas, kuriame reikia pasirinkti pasirašymo infrastruktūrą Taškeliu pažymėkite reikiamą pasirašymo būdą ir spauskite [Pasirinkti] Jei pasirinkote pasirašymo infrastruktūrą Stacionari, atlikite šiuos veiksmus: Lange Saugus elektroninių pranešimų pasirašymas pasirinkite Raktų sertifikato saugyklą. Sistema pateikia elektroninio parašo sertifikato PIN kodo įvedimo langą PIN kodo įvedimo lange įrašykite sertifikato PIN ir paspauskite [Gerai] Pasirinkite savo elektroninio parašo sertifikatą ir spauskite [Pasirašyti] Jei pasirinkote pasirašymo infrastruktūrą Mobili, atlikite šiuos veiksmus: 16

18 Lauke Tiekėjas pasirinkite mobiliojo ryšio operatorių, kuris tiekia pasirašymo paslaugą Lauke Telefono nr. įrašykite savo telefono numerį su tarptautiniu kodu, t.y Lauke Asmens kodas įrašykite savo asmens kodą Spauskite [Pasirinkti]. Sistema klausia, ar tikrai norite viršuje rodomą formą pasirašyti su šiuo sertifikatu Spauskite [Taip]. Sistema kreipiasi į paslaugų teikėją ir perduoda santraukos kodą į Jūsų mobilų telefoną Sutikrinkite pasirašomo dokumento kodą su telefone pateiktu dokumento kodu ir patvirtinkite dokumento pasirašymą Spauskite [Pateikti dokumentą EPTS]. Elektroninis nedarbingumo pažymėjimo dokumentas išsaugomas EPTS ir VSDFV DVS Spauskite Uždaryti langą. 17. Jei reikia, atspausdinkite pranešimą apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą [Atspausdinti pranešimą]. Visus atspausdintus dokumentus turite pasirašyti Išduoti nedarbingumo pažymėjimą sveiko vaiko priežiūros atveju Pasirinkta nedarbingumo priežastis: Sveiko vaiko priežiūra. 1. Atlikite asmens, kuriam išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, paiešką. Sistema tikrina, ar gydytojas pasirinktam asmeniui gali išduoti nedarbingumo pažymėjimą. Sistema patikrina, ar asmuo draustas valstybiniu socialiniu draudimu. Jeigu asmuo nėra draustas valstybiniu socialiniu draudimu, sistema pateikia įspėjimą. 2. Pasirinkite nedarbingumo priežastį Sveiko vaiko priežiūra. Sistema pateikia papildomus laukus, kuriuose reikia nurodyti informaciją apie prižiūrimą asmenį bei sergantį asmenį. 3. Atlikite slaugomo asmens paiešką: 3.1. Paspausdami [Ieškoti]. Jeigu nepavyko surasti reikiamo slaugomo asmens, įveskite asmens duomenis klaviatūra Jeigu nedarbingumo pažymėjimo išdavimo metu slaugomam asmeniui dar nesuteiktas asmens kodas bei vardas, paspauskite [Įvesti asmens duomenis] Prie laukų Asmens kodas ir Vardas nurodykite požymį Nesuteiktas, Įveskite pavardę ir gimimo datą klaviatūra. 4. Spauskite [Gauti nedarbingumo istoriją]. Sistema pateikia tokią informaciją apie asmens, kuriam išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, nedarbingumą: 17

19 Jei pasirinkta priežastis Sveiko vaiko priežiūra, sistema pateikia informaciją apie nedarbingumo pažymėjimus, išduotus pasirinkto asmens priežiūrai. Jeigu einamajai datai yra galiojantis nedarbingumo pažymėjimas, sistema pateikia nedarbingumo pažymėjimo nedarbingumo laikotarpio pradžią ir pabaigą, bei nedarbingumo priežastį. 5. Spauskite [Pildyti]. Sistema pateikia įspėjimus ir klaidas, jei tokių yra Ištaisykite klaidas Spauskite [Pildyti]. Sistema patikrina taisytus duomenis ir, jei klaidų nėra, atveria nedarbingumo pažymėjimo duomenų pildymo langą. 6. Jei sistema atskirame lange rodo įspėjimą, gydytojui gali tekti padaryti sprendimą. 7. Nurodykite asmens kontaktinę informaciją (būtina nurodyti bent vieną iš pateiktų duomenų): 7.1. telefono numeris; 7.2. asmens faktinės gyvenamosios vietos adresas. 8. Nurodykite diagnozės kodą. Sistema pagal pasirinktą TLK-10-AM kodą užpildo diagnozės pavadinimą. 9. Nurodykite nedarbingumo laikotarpį. Nurodžius laikotarpį, sistema pateikia informaciją apie nedarbingumo atvejį. 10. Pasirinkite kokiomis sąlygomis išduodamas nedarbingumo pažymėjimas: Jei nedarbingumo pažymėjimas išduodamas asmeniui gydantis stacionare, sistema atidarant Nedarbingumo pažymėjimo duomenų pildymo langą automatiškai išskleidžia pildymo lauką Stacionarinis gydymo periodas, kuriame nurodykite stacionarinio periodo laikotarpį: datą nuo ir datą iki Jei nedarbingumo pažymėjimas išduodamas asmeniui gydantis medicininės reabilitacijos įstaigoje, nurodykite medicininės reabilitacijos laikotarpį: datą nuo ir datą iki Jei asmuo pažeidė elgesio nedarbingumo metu taisykles, spauskite nuorodą Elgesio taisyklių pažeidimas ir nurodykite reikiamą informaciją: o o o Pasirinkite elgesio taisyklių pažeidimo tipą Jei reikia, įrašykite elgesio taisyklių pažeidimo aprašymą Nurodykite elgesio taisyklių pažeidimo datą. 11. Spauskite [Patikrinti]. Sistema patikrina ar rasto prižiūrimo asmens amžius mažiau nei trys metai. Jei asmens amžius trys metai arba daugiau, sistema pateikia įspėjimą. Sistema patikrina, ar asmuo, kuriam išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, yra prižiūrimo vaiko tėvas arba motina. Jei asmuo nėra prižiūrimo vaiko tėvas (įtėvis) arba motina (įmotė), sistema pateikia įspėjimą. Sistema patikrina, ar sergantis asmuo yra nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogose. Jei pasirinktas asmuo nėra nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogose, sistema pateikia įspėjimą. Sistema patikrina, ar sergantis asmuo, dėl kurio ligos išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, yra prižiūrimo vaiko tėvas arba motina. Jei asmuo nėra prižiūrimo vaiko tėvas (įtėvis) arba motina (įmotė), sistema pateikia įspėjimą. 18

20 Sistema pateikiami įspėjimus ir klaidas, jei tokių yra. 12. Jei sistema atskirame lange rodo įspėjimą, gydytojui gali tekti padaryti sprendimą. Pavyzdžiui: jei nurodėte, kad nedarbingumo pažymėjimą norite išduoti atgaline data, sistema rodys: Įspėjimas: Ar tikrai norite išduoti nedarbingumo pažymėjimą atgaline data? Primename, kad taip nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduotas tik gavus Fondo valdybos teritorinio skyriaus leidimą arba kitais nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse numatytais atvejais Ar norite pildyti prašymą dėl leidimo gavimo? Jei reikia pildyti prašymą dėl leidimo gavimo, spauskite [Taip]. Sistema atveria prašymo leidimo gavimui informacijos langą, kuriame automatiškai bus užpildyti jau surašyti duomenys. Detaliau aprašyta skyrelyje Sukurti prašymą leidimui Jei reikia pažymėjimo išdavimą tęsti be leidimo, spauskite [Ne]. Sistema atveria nedarbingumo pažymėjimo duomenų langą, kuriame galite tęsti reikiamus veiksmus. 13. Jei norite koreguoti prieš tai esančius duomenis, spauskite [Koreguoti]. Sistema grįžta į prieš tai esantį langą, toliau veiksmus tęskite nuo 7 punkto. 14. Jei norite pasirašyti nedarbingumo pažymėjimą vėliau, spauskite [Pasirašyti e-parašu vėliau]. Sistema pateikia įspėjimą Pažymėjimo pasirašymas buvo atidėtas. Jeigu nepasirašysite pažymėjimo šiandien, jis bus automatiškai panaikintas. Nepasirašytas pažymėjimas turi būti pasirašytas tą pačią dieną, kitu atveju jis bus automatiškai panaikintas. 15. Jei norite pasirašyti nedarbingumo pažymėjimą vėliau, spauskite [Pasirašyti e-parašu vėliau]. Sistema pateikia įspėjimą Pažymėjimo pasirašymas buvo atidėtas. Jeigu nepasirašysite pažymėjimo šiandien, jis bus automatiškai panaikintas. Nepasirašytas pažymėjimas turi būti pasirašytas tą pačią dieną, kitu atveju jis bus automatiškai panaikintas. 16. Jei nedarbingumo pažymėjimas užpildytas ir nebeturi klaidų, spauskite [Pasirašyti e- parašu]. Elektroninio nedarbingumo pažymėjimo pasirašymui atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame atlikite šiuos veiksmus: Spauskite [Pasirašyti]. Atidaromas langas, kuriame reikia pasirinkti pasirašymo infrastruktūrą Taškeliu pažymėkite reikiamą pasirašymo būdą ir spauskite [Pasirinkti] Jei pasirinkote pasirašymo infrastruktūrą Stacionari, atlikite šiuos veiksmus: Lange Saugus elektroninių pranešimų pasirašymas pasirinkite Raktų sertifikato saugyklą. Sistema pateikia elektroninio parašo sertifikato PIN kodo įvedimo langą PIN kodo įvedimo lange įrašykite sertifikato PIN ir paspauskite [Gerai] Pasirinkite savo elektroninio parašo sertifikatą ir spauskite [Pasirašyti] Jei pasirinkote pasirašymo infrastruktūrą Mobili, atlikite šiuos veiksmus: 19

21 Lauke Tiekėjas pasirinkite mobiliojo ryšio operatorių, kuris tiekia pasirašymo paslaugą Lauke Telefono nr. įrašykite savo telefono numerį su tarptautiniu kodu, t.y Lauke Asmens kodas įrašykite savo asmens kodą Spauskite [Pasirinkti]. Sistema klausia, ar tikrai norite viršuje rodomą formą pasirašyti su šiuo sertifikatu Spauskite [Taip]. Sistema kreipiasi į paslaugų teikėją ir perduoda santraukos kodą į Jūsų mobilų telefoną Sutikrinkite pasirašomo dokumento kodą su telefone pateiktu dokumento kodu ir patvirtinkite dokumento pasirašymą Spauskite [Pateikti dokumentą EPTS]. Elektroninis nedarbingumo pažymėjimo dokumentas išsaugomas EPTS ir VSDFV DVS Spauskite Uždaryti langą. 17. Jei reikia, atspausdinkite pranešimą apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą [Atspausdinti pranešimą]. Visus atspausdintus dokumentus turite pasirašyti Išduoti nedarbingumo pažymėjimą epideminės situacijos atveju Pasirinkta nedarbingumo priežastis: Epideminė situacija. 1. Atlikite asmens, kuriam išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, paiešką. Sistema tikrina, ar gydytojas pasirinktam asmeniui gali išduoti nedarbingumo pažymėjimą. Sistema patikrina, ar asmuo draustas valstybiniu socialiniu draudimu. Jeigu asmuo nėra draustas valstybiniu socialiniu draudimu, sistema pateikia įspėjimą. 2. Pasirinkite nedarbingumo priežastį Epideminė situacija. 3. Jei nedarbingumo pažymėjimas išduodamas asmens priežiūrai, pažymėkite varnelę [Prižiūrimas asmuo]. 4.1 Pasirinkus [Prižiūrimas asmuo] sistema pateikia papildomus laukus, kuriuose reikia nurodyti informaciją apie prižiūrimą asmenį. 4.2 Atlikite prižiūrimo asmens paiešką: 3.1. Paspausdami [Ieškoti]. Jeigu nepavyko surasti reikiamo prižiūrimo asmens, įveskite asmens duomenis klaviatūra Jeigu nedarbingumo pažymėjimo išdavimo metu prižiūrimam asmeniui dar nesuteiktas asmens kodas bei vardas, paspauskite [Įvesti asmens duomenis] Prie laukų Asmens kodas ir Vardas nurodykite požymį Nesuteiktas, Įveskite pavardę ir gimimo datą klaviatūra. 20

22 4. Spauskite [Gauti nedarbingumo istoriją]. Sistema pateikia tokią informaciją apie asmens, kuriam išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, nedarbingumą: Jeigu einamajai datai yra galiojantis nedarbingumo pažymėjimas, sistema pateikia nedarbingumo pažymėjimo nedarbingumo laikotarpio pradžią ir pabaigą, bei nedarbingumo priežastį. 5. Spauskite [Pildyti]. Sistema pateikia įspėjimus ir klaidas, jei tokių yra Ištaisykite klaidas Spauskite [Pildyti]. Sistema patikrina taisytus duomenis ir, jei klaidų nėra, atveria nedarbingumo pažymėjimo duomenų pildymo langą. 6. Jei sistema atskirame lange rodo įspėjimą, gydytojui gali tekti padaryti sprendimą. 7. Nurodykite asmens kontaktinę informaciją (būtina nurodyti bent vieną iš pateiktų duomenų): 7.1. telefono numeris; 7.2. asmens faktinės gyvenamosios vietos adresas. 8. Nurodykite diagnozės kodą. Sistema pagal pasirinktą TLK-10-AM kodą užpildo diagnozės pavadinimą. 9. Nurodykite nedarbingumo laikotarpį. Nurodžius laikotarpį, sistema pateikia informaciją apie nedarbingumo atvejį. 10. Pasirinkite kokiomis sąlygomis išduodamas nedarbingumo pažymėjimas: Jei nedarbingumo pažymėjimas išduodamas asmeniui gydantis stacionare, sistema atidarant Nedarbingumo pažymėjimo duomenų pildymo langą automatiškai išskleidžia pildymo lauką Stacionarinis gydymo periodas, kuriame nurodykite stacionarinio periodo laikotarpį: datą nuo ir datą iki Jei nedarbingumo pažymėjimas išduodamas asmeniui gydantis medicininės reabilitacijos įstaigoje, nurodykite medicininės reabilitacijos laikotarpį: datą nuo ir datą iki Jei asmuo pažeidė elgesio nedarbingumo metu taisykles, spauskite nuorodą Elgesio taisyklių pažeidimas ir nurodykite reikiamą informaciją: o o o Pasirinkite elgesio taisyklių pažeidimo tipą Jei reikia, įrašykite elgesio taisyklių pažeidimo aprašymą Nurodykite elgesio taisyklių pažeidimo datą. 11. Spauskite [Patikrinti]. Sistema patikrina, ar pasirinktas prižiūrimas asmuo susietas giminystės ryšiais su slaugančiu asmeniu, kuriam išduodamas nedarbingumo pažymėjimas. Jei giminystės ryšių nerasta, sistema pateikia įspėjimą. Jeigu pasirinktas gydymo tipas Medicininė reabilitacija ir sanatorinis gydymas sistema patikrina, ar slaugomam asmeniui yra aštuoniolika arba daugiau metų. Jeigu prižiūrimam asmeniui yra aštuoniolika arba daugiau metų, sistema pateikia klaidą. Sistema pateikia įspėjimus ir klaidas, jei tokių yra. 12. Jei sistema atskirame lange rodo įspėjimą, gydytojui gali tekti padaryti sprendimą. 21

23 Pavyzdžiui: jei nurodėte, kad nedarbingumo pažymėjimą norite išduoti atgaline data, sistema rodys: Įspėjimas: Ar tikrai norite išduoti nedarbingumo pažymėjimą atgaline data? Primename, kad taip nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduotas tik gavus Fondo valdybos teritorinio skyriaus leidimą arba kitais nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse numatytais atvejais Ar norite pildyti prašymą dėl leidimo gavimo? Jei reikia pildyti prašymą dėl leidimo gavimo, spauskite [Taip]. Sistema atveria prašymo leidimo gavimui informacijos langą, kuriame automatiškai bus užpildyti jau surašyti duomenys. Detaliau aprašyta skyrelyje Sukurti prašymą leidimui Jei reikia pažymėjimo išdavimą tęsti be leidimo, spauskite [Ne]. Sistema atveria nedarbingumo pažymėjimo duomenų langą, kuriame galite tęsti reikiamus veiksmus. 13. Jei norite koreguoti prieš tai esančius duomenis, spauskite [Koreguoti]. Sistema grįžta į prieš tai esantį langą, toliau veiksmus tęskite nuo 7 punkto. 14. Jei norite pasirašyti nedarbingumo pažymėjimą vėliau, spauskite [Pasirašyti e-parašu vėliau]. Sistema pateikia įspėjimą Pažymėjimo pasirašymas buvo atidėtas. Jeigu nepasirašysite pažymėjimo šiandien, jis bus automatiškai panaikintas. Nepasirašytas pažymėjimas turi būti pasirašytas tą pačią dieną, kitu atveju jis bus automatiškai panaikintas. 15. Jei norite pasirašyti nedarbingumo pažymėjimą vėliau, spauskite [Pasirašyti e-parašu vėliau]. Sistema pateikia įspėjimą Pažymėjimo pasirašymas buvo atidėtas. Jeigu nepasirašysite pažymėjimo šiandien, jis bus automatiškai panaikintas. Nepasirašytas pažymėjimas turi būti pasirašytas tą pačią dieną, kitu atveju jis bus automatiškai panaikintas. 16. Jei nedarbingumo pažymėjimas užpildytas ir nebeturi klaidų, spauskite [Pasirašyti e- parašu]. Elektroninio nedarbingumo pažymėjimo pasirašymui atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame atlikite šiuos veiksmus: Spauskite [Pasirašyti]. Atidaromas langas, kuriame reikia pasirinkti pasirašymo infrastruktūrą Taškeliu pažymėkite reikiamą pasirašymo būdą ir spauskite [Pasirinkti] Jei pasirinkote pasirašymo infrastruktūrą Stacionari, atlikite šiuos veiksmus: Lange Saugus elektroninių pranešimų pasirašymas pasirinkite Raktų sertifikato saugyklą. Sistema pateikia elektroninio parašo sertifikato PIN kodo įvedimo langą PIN kodo įvedimo lange įrašykite sertifikato PIN ir paspauskite [Gerai] Pasirinkite savo elektroninio parašo sertifikatą ir spauskite [Pasirašyti] Jei pasirinkote pasirašymo infrastruktūrą Mobili, atlikite šiuos veiksmus: Lauke Tiekėjas pasirinkite mobiliojo ryšio operatorių, kuris tiekia pasirašymo paslaugą. 22

24 Lauke Telefono nr. įrašykite savo telefono numerį su tarptautiniu kodu, t.y Lauke Asmens kodas įrašykite savo asmens kodą Spauskite [Pasirinkti]. Sistema klausia, ar tikrai norite viršuje rodomą formą pasirašyti su šiuo sertifikatu Spauskite [Taip]. Sistema kreipiasi į paslaugų teikėją ir perduoda santraukos kodą į Jūsų mobilų telefoną Sutikrinkite pasirašomo dokumento kodą su telefone pateiktu dokumento kodu ir patvirtinkite dokumento pasirašymą Spauskite [Pateikti dokumentą EPTS]. Elektroninis nedarbingumo pažymėjimo dokumentas išsaugomas EPTS ir VSDFV DVS Spauskite Uždaryti langą. 17. Jei reikia, atspausdinkite pranešimą apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą [Atspausdinti pranešimą]. Visus atspausdintus dokumentus turite pasirašyti Peržiūrėti išduotus nedarbingumo pažymėjimus Sistemoje Gydytojas gali peržiūrėti savo išduotus nedarbingumo pažymėjimus. Sąraše pateikiami tik toje gydymo įstaigoje, prie kurios gydytojas šiuo metu prisijungęs, išduoti pažymėjimai. Jeigu gydytojas pažymėjimų paieškoje pasirinko kitą gydytoją (ne save), jis gali peržiūrėti pasirinkto gydytojo, kuris dirba bet kurioje ASPĮ, panaikintus pažymėjimus. Peržiūrėti išduotus nedarbingumo pažymėjimus gali reikėti tada, kai: išduotas nedarbingumo pažymėjimas, gydytojas iš karto neatspausdino pranešimo apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą, o pacientas pageidauja gauti pranešimą apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą; gydytojui reikia panaikinti nedarbingumo pažymėjimą (kad susirastų nedarbingumo pažymėjimo numerį, kurį reikia panaikinti). Naudotojas: Gydytojas Iš meniu pasirinktas punktas Nedarbingumo pažymėjimas -> Peržiūrėti išduotus nedarbingumo pažymėjimus. 1. Įrašykite paieškos kriterijus: 1.1. Būtina nurodyti bent vieną iš trijų paieškos kriterijų: asmens kodas (atlikite asmens paiešką); pažymėjimo numeris; pažymėjimų išdavimo laikotarpis Papildomi paieškos kriterijai (jų galima ir nenurodyti): pažymėjimo tipas; pažymėjimo būsena. 23

25 Jei gydytojas pažymėjimų paieškoje pasirinko kitą gydytoją (ne save), jis gali peržiūrėti pasirinkto gydytojo, kuris dirba bet kurioje ASPĮ, panaikintus pažymėjimus, bet būtinai turi būti nurodytas pažymėjimo numeris ir pasirinkta būsena Panaikintas. 2. Spauskite [Ieškoti]. Sistema suranda išduotus nedarbingumo pažymėjimus, tenkinančius nurodytus atrankos kriterijus, ir pateikia jų sąrašą. 3. Norėdami peržiūrėti pasirinktą nedarbingumo pažymėjimą, pažymėkite jį ir spauskite [Peržiūrėti]. Sistema pateikia nedarbingumo pažymėjimo informacijos peržiūros langą Šiame lange galite: Atspausdinti pranešimą apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą; Panaikinti nedarbingumo pažymėjimą Jeigu nedarbingumo pažymėjimas buvo išduotas su įspėjimais, peržiūrint nedarbingumo pažymėjimo duomenis, sistema pateikia kartu įspėjimų sąrašą Jeigu nedarbingumo pažymėjimas yra panaikintas, yra rodoma būsena: spausdinti dokumentų neleidžiama; suteikiama galimybė panaikinto pažymėjimo pagrindu išduoti ir e-parašu pasirašyti naują nedarbingumo pažymėjimą, spauskite [Sukurti naują]. Sistema atidaro nedarbingumo pažymėjimo įvedimo langą su automatiškai užpildytais asmens duomenimis (vardas, pavardė, asmens kodas), nedarbingumo priežastis ir, jeigu buvo nurodyta, slaugomo arba prižiūrimo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas). Toliau gydytojas atlieka tokius pačius veiksmus, kaip ir išduodant naują nedarbingumo pažymėjimą. Detaliau aprašyta skyrelyje Išduoti nedarbingumo pažymėjimą Atspausdinti pranešimą apie nedarbingumo pažymėjimą Jeigu gydytojas, išdavęs nedarbingumo pažymėjimą, neatspausdino pranešimo apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą, visa tai galima atlikti vėliau. Naudotojas: Gydytojas Atspausdinti pranešimą apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą gali ir ASPĮ vadovo įgaliotas asmuo (Registratorius). Iš meniu pasirinktas punktas Nedarbingumo pažymėjimas -> Peržiūrėti išduotus nedarbingumo pažymėjimus. Įvykdyta išduotų nedarbingumo pažymėjimų paieška. 1. Pasirinkite nedarbingumo pažymėjimą ir spauskite [Peržiūrėti]. Sistema pateikia nedarbingumo pažymėjimo informacijos peržiūros langą. 2. Jeigu reikia atspausdinti pranešimą apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą, spauskite [Atspausdinti pranešimą]. Sistema atidaro langą, kuriame esančią informaciją galima atsispausdinti standartinėmis priemonėmis. 3. Atspausdintą pranešimą patvirtinkite savo parašu ir spaudu. 24

26 Patvirtinti gali ir sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įgaliotas asmuo savo parašu bei įstaigos antspaudu (spaudu) Panaikinti nedarbingumo pažymėjimą Nedarbingumo pažymėjimas gali būti panaikinamas, kai: buvo pastebėti neteisingi duomenys nedarbingumo pažymėjime; nedarbingumo pažymėjimas buvo išduotas klaidingai; asmuo prašo leisti grįžti į darbą anksčiau, nei nurodyta išduotame nedarbingumo pažymėjime. Nedarbingumo pažymėjimą panaikinti galima tol, kol pagal šį nedarbingumo pažymėjimą VSDFV teritoriniame skyriuje nepriimtas sprendimas dėl ligos pašalpos skyrimo arba darbdavys nepateikė pranešimo dėl išmokos skyrimo - NP-SD2. Naudotojas: Gydytojas Iš meniu pasirinktas punktas Nedarbingumo pažymėjimas -> Peržiūrėti išduotus nedarbingumo pažymėjimus. Įvykdyta išduotų nedarbingumo pažymėjimų paieška. 1. Pasirinkite nedarbingumo pažymėjimą ir spauskite [Peržiūrėti]. Sistema pateikia nedarbingumo pažymėjimo informacijos peržiūros langą. 2. Spauskite [Panaikinti]. Sistema patikrina, ar galima panaikinti nedarbingumo pažymėjimą. Jei galima, atsiveria panaikinimo patvirtinimo langas. 3. Pasirinkite panaikinimo priežastį. 4. Jei norite panaikinti nedarbingumo pažymėjimą, spauskite [Taip]. Sistema panaikina nedarbingumo pažymėjimą ir parodo užklausimą "Ar norite užregistruoti naują nedarbingumo pažymėjimą, naudodamiesi panaikinto nedarbingumo pažymėjimo duomenimis?". 5. Jei norite išduoti naują nedarbingumo pažymėjimą panaikintojo duomenimis, spauskite [Taip]. Sistema atidaro nedarbingumo pažymėjimo įvedimo langą su automatiškai užpildytais asmens duomenimis (vardas, pavardė, asmens kodas), nedarbingumo priežastis ir, jeigu buvo nurodyta, slaugomo arba prižiūrimo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas). Toliau gydytojas atlieka tokius pačius veiksmus, kaip ir išduodant naują nedarbingumo pažymėjimą. Detaliau aprašyta skyrelyje Išduoti nedarbingumo pažymėjimą. 6. Jei nenorite išduoti naujo nedarbingumo pažymėjimo panaikintojo duomenimis, spauskite [Ne]. Sistema sugrąžina į pagrindinį meniu. 25

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

Sistemos specifikacija

Sistemos specifikacija Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) Vartotojo vadovas Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 2(32) Turinys 1. Įvadas...3 2. Finansinių ataskaitų

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 1. APIE PASLAUGĄ Paslaugos pavadinimas: Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimo

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m Vardas Pavardė Asmens kodas Gyvenamoji vieta Telefono /el. pašto adresas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui/tarnybai Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-957 DĖL TARPVALSTYBINĖS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Projektų Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.saf) sukūrimas ir Elektroninių važtaraščių posistemio (i.vaz) sukūrimas eiga. Geroji praktika Virginija Ginevičienė i.saf ir i.vaz projektų vadovė Mokestinių

Detaliau

NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirm

NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirm https://eureka.lrt.lt/metadata/ NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirmasis žingsnis... 6 IV. Metaduomenų įvedimas. Antrasis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelių pristatymas

ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelių pristatymas ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelių pristatymas 2013-11-08 Pristatymo organizavimas Laikas Tema 9:00 9:30 Dalyvių registracija 9:30 9:45 Įžanginis žodis 9:45 11:00 E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 21 d. Nr. A1-221 Vilnius

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-739 Vilnius 1. T v i r t i n u pridedamus: 1.1. Paciento

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

Microsoft Word - AUTOSERVISO MODULIS

Microsoft Word - AUTOSERVISO MODULIS AUTOSERVISO MODULIS APRAŠYMAS 1. Darbo pradžia. Autoserviso modul aktyvuokite per programos meniu Parametrai > Darbo vietos nustatymai. Skyrelyje Kiti pažymkite Autoservisas ir paspauskite mygtuk Gerai.

Detaliau

Viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2019-01-30 įsakymu Nr.11 VŠĮ KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavi

Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavi LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTINIŲ PREPARATŲ, MEDICINOS PRIEMONIŲ (MEDICINOS PRIETAISŲ) IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. kovo 29 d. Nr. T2-51 Klaipėda Vadovau

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. kovo 29 d. Nr. T2-51 Klaipėda Vadovau KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. kovo 29 d. Nr. T2-51 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA LMTA rektoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 91-SĮ LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS VYKDOMO STOJAMOJO EGZAMINO Į KINO MENO (SPECIALIZACIJA DRAMATURGIJA) STUDIJŲ PROGRAMĄ ORGANIZAVIMO

Detaliau

BRANDOS EGZAMINAI- 2009

BRANDOS EGZAMINAI- 2009 BRANDOS EGZAMINAI-2017 ATMINTINĖ 2017 m. ABITURIENTUI Parengė vadovaudamasi 2017 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠU direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Sabūnienė II. BRANDOS EGZAMINAI

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis 2018-03-19 Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,

Detaliau

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS REKOMENDACIJA DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATOSTOGAS REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO Atnaujinta

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS REKOMENDACIJA DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATOSTOGAS REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO Atnaujinta VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS REKOMENDACIJA DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATOSTOGAS REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO Atnaujinta 2016-04-19 VILNIUS 2 TURINYS I. ĮŽANGA... 3 II. KASMETINIŲ ATOSTOGŲ

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS),

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS), Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PEP-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustatymus. Automatinio skolinimo paslauga yra efektyvi priemonė

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

ivairios lokalizacijos osteochondropatiju skoliozės reabilitacinio gydymo protokolas.

ivairios lokalizacijos osteochondropatiju skoliozės reabilitacinio gydymo protokolas. PATVIRTINTA VšI Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos Palangos gintaras direktoriaus 2015-02-24 įsakymu Nr. ĮV-15 ĮVAIRIOS LOKALIZACIJOS OSTEOCHONDROPATIJŲ, SKOLIOZĖS REABILITACINIO GYDYMO PROTOKOLAS

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus 2018-05-23 įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJE MOKYKLOJE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmens

Detaliau