ŠKOTIJOS NUKENTĖJUSIŲ ASMENŲ KODEKSAS Jei esate nuo nusikaltimo nukentėjęs asmuo, įgyjate tam tikras teises. Škotijos nukentėjusių asmenų kodeksas nus

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ŠKOTIJOS NUKENTĖJUSIŲ ASMENŲ KODEKSAS Jei esate nuo nusikaltimo nukentėjęs asmuo, įgyjate tam tikras teises. Škotijos nukentėjusių asmenų kodeksas nus"

Transkriptas

1 ŠKOTIJOS NUKENTĖJUSIŲ ASMENŲ KODEKSAS Jei esate nuo nusikaltimo nukentėjęs asmuo, įgyjate tam tikras teises. Škotijos nukentėjusių asmenų kodeksas nustato šias teises, kaip jomis naudotis ir atitinkamas institucijas, į kurias galite kreiptis, jei jums reikalinga tolesnė pagalba ir konsultacijos dėl minėtų teisių. ŠKOTIJOS NUKENTĖJUSIŲJŲ ASMENŲ KODEKSAS 1

2 ĮVADAS Manome, kad nukentėję asmenys turi būti tikri, jog jų balsas bus išgirstas. Pripažįstame, kad nuo nusikaltimų nukentėjusiems asmenims turi būti teikiama tinkama pagalba, informacija ir parama, nes taip užtikrinama, kad mūsų teisinė sistema yra teisinga, prieinama ir veiksminga visoms teisinėms šalims. Šis naujas Škotijos nukentėjusių asmenų kodeksas aiškiai ir paprastai išdėsto nukentėjusių asmenų teises. Nukentėjusiųjų interesai yra mūsų baudžiamojo teisingumo sistemos prioritetas, todėl nukentėjusieji turi jaustis palaikomi ir informuojami kiekviename teismo proceso etape. IN DEFENS 2 ŠKOTIJOS NUKENTĖJUSIŲJŲ ASMENŲ KODEKSAS

3 TEISĖ NAUDOTIS MINIMALAUS LYGIO PASLAUGOMIS BAUDŽIAMOJO TEISINGUMO AGENTŪRŲ (ATITINKAMŲ INSTITUCIJŲ) DARBO STANDARTAI Baudžiamojo teisingumo agentūrų darbo standartai: užtikrina, kad galėtumėte sąžiningai ir lygiai pasinaudoti paslaugomis ir su jumis visada būtų elgiamasi oriai ir pagarbiai, nepaisant jūsų kilmės, amžiaus, negalios, lyties, lyties keitimo, rasės, tautybės, religijos, tikėjimo ar seksualinės orientacijos. Jei reikės, bus teikiama papildoma teisinė pagalba ir atlikti bet kokie pakeitimai, kad jūs galėtumėte pasinaudoti informavimo ir paramos paslaugomis. Baudžiamojo teisingumo agentūros bendradarbiaus su nukentėjusių asmenų ir liudininkų paramos organizacijomis, kad jums būtų teikiamos geriausios kokybės paslaugos. Be to, kreipiantis į baudžiamojo teisingumo agentūras: su jumis turi būti elgiamasi pagarbiai, konfidencialiai, atsižvelgiant į jūsų poreikius, profesionaliai ir nediskriminuojančiai; jums turi būti teikiama informacija apie vykdomus tyrimus ar teismo procesą, kai tai aktualu; jums teikiama ir jūsų teikiama informacija turi būti suprantama; turi būti atsižvelgiama į jūsų poreikius; jei būtina, jums turi būti sudaryta galimybė efektyviai dalyvauti tyrimuose ir teismo procesuose; jums turi būti teikiama reikiama teisinė parama tyrimo ir teismo procesų metu bei po jų; jei nesate 18 m. amžiaus sulaukęs nukentėjęs asmuo, turi būti atsižvelgta į jūsų interesus, įvertinant jūsų amžių, brandą, požiūrį, poreikius ir kylančias problemas, bei jūs turite būti apsaugoti nuo tolesnio persekiojimo, įbauginimo ir atsakomųjų veiksmų tyrimo ir teismo proceso metu ir po jų. ŠKOTIJOS NUKENTĖJUSIŲJŲ ASMENŲ KODEKSAS 3

4 TEISĖ GAUTI INFORMACIJĄ PRANEŠIMAS APIE NUSIKALTIMĄ Jei nusprendėte pranešti apie nusikaltimą policijai, išduosime jums nukentėjusio asmens globos kortelę. Taip bus patvirtinta, kad buvo priimtas jūsų skundas raštu ir pateikta kitos naudingos informacijos. Daugiau informacijos, kaip bus nagrinėjamas jūsų pareiškimas, rasite Nukentėjusių asmenų ir liudininkų tarnybų standartuose. Šio dokumento egzempliorių galite gauti atitinkamose teisės institucijose. Minėtos institucijos yra šios: Škotijos policija, Aukštojo teismo kanceliarija bei Prokuratūra, Škotijos teismų ir specialios jurisdikcijos teismų tarnyba, Škotijos įkalinimo tarnyba bei Škotijos lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą komisija. Atitinkamų institucijų kontaktiniai duomenys pateikti šio bukleto rubrikoje Į ką kreiptis. PRAŠYMAS PATEIKTI SPECIALIĄ SU BYLA SUSIJUSIĄ INFORMACIJĄ Turite teisę gauti specialią su konkrečia byla susijusią informaciją iš šių institucijų ir teikti oficialųjį prašymą šiai informacijai gauti, jei ji jums nebuvo pateikta: iš Škotijos policijos: informaciją apie sprendimą nepradėti ar nutraukti baudžiamąjį tyrimą, nurodant priežastis. Iš Aukštojo teismo kanceliarijos bei Prokuratūros: jei jūsų byla nenagrinėjama, turite teisę reikalauti nurodyti priežastis ir teikti prašymą peržiūrėti tokį sprendimą. Iš Škotijos teismų ir specialios jurisdikcijos teismų tarnybos: bet kokio teismo posėdžio datas, galutinį teismo sprendimą byloje ar apeliacinį skundą dėl bylos sprendimo ir jo priežastis. 4 ŠKOTIJOS NUKENTĖJUSIŲJŲ ASMENŲ KODEKSAS

5 INFORMACIJA APIE ĮSTATYMO PAŽEIDĖJO IŠLEIDIMĄ (NUKENTĖJUSIO ASMENS INFORMAVIMO PROGRAMA) Jei įstatymo pažeidėjas buvo nuteistas kalėti 18 mėn. ar ilgiau, galite nuspręsti, ar registruositės Nukentėjusių asmenų informavimo programai. Jei nuspręsite registruotis ir turite teisę tai daryti, kreipkitės į Aukštojo teismo kanceliariją bei Prokuratūrą, kuri pateiks jums formą ir ją turėsite užpildyti bei išsiųsti Škotijos įkalinimo tarnybai. Remiantis šios programos reikalavimais, jūs turite teisę gauti informaciją iš Škotijos įkalinimo tarnybos apie įstatymo pažeidėjo išleidimą, mirties kalėjime datą, perkėlimą iš Škotijos, laikiną išleidimą, pabėgimą ir sugrąžinimą į kalėjimą. Jei įstatymo pažeidėjas buvo įkalintas trumpesniam nei 18 mėn. terminui, galite kreiptis į Škotijos įkalinimo tarnybą ir paprašyti informuoti jus, kai pažeidėjas išleidžiamas arba pabėga iš įkalinimo įstaigos. Daugiau informacijos, kaip tai padaryti, gali pateikti Škotijos įkalinimo tarnyba. ŠKOTIJOS NUKENTĖJUSIŲJŲ ASMENŲ KODEKSAS 5

6 DALYVAVIMO TEISĖ TEISĖ SUPRASTI IR BŪTI SUPRASTAM Turite teisę suprasti, kas vyksta, ir būti suprastam. Jei būtina, teikiant pareiškimą policijai, dėl paramos galite kreiptis į pasirinktą asmenį. Viskas turi būti paaiškinta paprastai. VERTIMO ŽODŽIU IR RAŠTU TEISĖ Jei nesuprantate ar nekalbate angliškai, galite kreiptis dėl vertimo paslaugų: kad suprastumėte bet kokius užduodamus klausimus; suprastumėte bet kokią teikiamą informaciją; pateiktumėte atsakymus ir suteiktumėte informacijos ir galėtumėte suprantamai bendrauti. Taip pat galite reikalauti pateikti dokumento vertimą, jei jis teikiamas pagal įstatymus, arba jums jo reikia dalyvaujant tyrime ar teismo procese. KREIPTIS DĖL TAM TIKROS LYTIES APKLAUSIANČIO PAREIGŪNO(ĖS) SKYRIMO Jei esate nukentėjęs asmuo dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimo, buitinio smurto, žmonių prekybos ar persekiojimo, turite teisę reikalauti, kad policijos apklausą vykdytų tam tikros lyties pareigūnas(ė). Jei įmanoma, Škotijos policija atsižvelgs į jūsų prašymą, tačiau tam tikrais atvejais tai gali būti neįmanoma. Tokiu atveju, jums bus nurodyta, kodėl jūsų prašymas negali būti patenkintas. 6 ŠKOTIJOS NUKENTĖJUSIŲJŲ ASMENŲ KODEKSAS

7 NUKENTĖJUSIO ASMENS PAREIŠKIMAI Esant sunkiems nusikaltimams, turite teisę teismui pateikti nukentėjusio asmens pareiškimą. Jūsų nukentėjusio asmens pareiškimas paprastai teikiamas teismui, jei kaltinamasis prisipažįsta kaltas ar išnagrinėjus bylą ir prieš pateikiant nuosprendį nustatoma, kad jis kaltas dėl atitinkamo teisės pažeidimo. Nukentėjusio asmens pareiškimas raštu teikiamas pareiškimas, kuriuo suteikiama galimybė savo žodžiais išsakyti teismui, kaip nusikaltimas paveikė jus psichologiškai, emociškai ar finansiškai. Nukentėjusio asmens pareiškimas skiriasi nuo pareiškimo, kurį jau esate atskirai pateikę policijai, prokurorui ar gynėjui. Jei turite teisę teikti nukentėjusio asmens pareiškimą, į jus kreipsis Aukštojo teismo kanceliarijos ir Prokuratūros darbuotojai. NUOMONĖS PAREIŠKIMAS DĖL PALEIDIMO SPRENDIMŲ (NUKENTĖJUSIŲ ASMENŲ INFORMAVIMO PROGRAMA) Kai teisės pažeidėjas laikinai išleidžiamas, atleidžiamas nuo bausmės prieš terminą arba jam skirtas namų areštas nustatytomis valandomis, remiantis Nukentėjusių asmenų informavimo programa galite pareikšti savo nuomonę Škotijos įkalinimo tarnybai, Škotijos atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą komisijai ar Škotijos ministrų kabinetui. Turite teisę žodžiu ar raštu teikti prašymus Atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą komisijai, kai nuteistasis asmuo kali iki gyvos galvos arba atleidžiamas nuo bausmės prieš terminą. Visus kitus prašymus Atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą komisijai, Škotijos įkalinimo tarnybai ar Škotijos ministrų kabinetui pagal Nukentėjusių asmenų informavimo programą būtina pateikti raštu. ŠKOTIJOS NUKENTĖJUSIŲJŲ ASMENŲ KODEKSAS 7

8 APSAUGOS TEISĖ TEISĖ Į APSAUGĄ IR PRIVATUMO APSAUGA Kai pranešate apie nusikaltimą, policija imsis priemonių, kad jus apsaugotų nuo pakartotinio persekiojimo, bauginimo ar atsakomųjų veiksmų. Užtikrinant paramą, laikomasi šių ir kitų sąlygų: apklausti jus tik tada, kai tai būtina; užtikrinti, kad apklausos bus minimalios, ir apklausas vykdyti specialiose vietose. Tam tikrais atvejais teismas gali nustatyti su byla susijusios informacijos žiniasklaidos priemonėse paskelbimo apribojimus. Prireikus teismas taip pat gali skirti specialiąsias kaltinamųjų asmenų paleidimo už užstatą sąlygas. Daugiau informacijos apie apsaugos priemones gali pateikti Škotijos policijos ar Aukštojo teismo kanceliarijos ir Prokuratūros pareigūnai. 8 ŠKOTIJOS NUKENTĖJUSIŲJŲ ASMENŲ KODEKSAS

9 CIVILINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS Taip pat taikomos civilinės apsaugos priemonės, tokios kaip draudimai ir orderiai, draudžiantys priekabiauti. Advokatas suteiks jums daugiau informacijos ir pakonsultuos, ar šios priemonės gali būti taikomos jūsų atveju. TEISINĖS KONSULTACIJOS IR PAGALBA Jei jums reikalingos teisinės konsultacijos ir pagalba, privalote kreiptis į advokatą. Jei jums mokamos pašalpos ar esate priskiriamas mažas pajamas gaunančių asmenų grupei, galite kreiptis į Teisinės pagalbos komisiją, kad būtų apmokėtos jūsų teisinės išlaidos. Daugiau informacijos šiuo klausimu galite gauti Škotijos teisinės pagalbos komisijoje. NUKENTĖJUSIŲ ASMENŲ TEISĖS DĖL ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ KITOJE ES VALSTYBĖJE NARĖJE Net jei įstatymų pažeidimas buvo įvykdytas ne Škotijoje, gyvendami Škotijoje jūs turite teisę į apsaugą pasinaudodami tokia priemone kaip Europos apsaugos orderis (EPO). EPO leidžia bet kurioje ES valstybėje priimtą teismo orderį (pvz.: draudžiantį konkrečiam asmeniui artintis prie jūsų) pripažinti ir vykdyti Škotijoje. Daugiau informacijos apie EPO galite gauti Škotijos teismų ir specialios jurisdikcijos teismų tarnyboje arba jos interneto svetainėje. ŠKOTIJOS NUKENTĖJUSIŲJŲ ASMENŲ KODEKSAS 9

10 PARAMOS TEISĖ PARAMOS PASLAUGŲ GAVIMAS Jūs turite teisę naudotis nukentėjusių asmenų paslaugomis, netgi jei apie nusikaltimą nebuvo pranešta policijai. Victim Support Scotland (Škotijos nukentėjusių asmenų paramos organizacija) teikia emocinę paramą, praktinę pagalbą ir esminę informaciją nusikaltimo įtakotiems nukentėjusiems asmenims, liudininkams ir kitiems asmenims. Victim Support Scotland teikiamos paslaugos yra nemokamos ir konfidencialios. Yra daug kitų organizacijų, įskaitant specializuotas tarnybas, kurios teikia nemokamą ir konfidencialią emocinę paramą, praktinę pagalbą ir būtinąją informaciją nusikaltimo įtakotiems nukentėjusiems asmenims, liudininkams ir kitiems asmenims. Daugiau informacijos apie paramą gali suteikti nukentėjusių asmenų paramos organizacijos, kurios nurodytos šio bukleto pabaigoje. 10 ŠKOTIJOS NUKENTĖJUSIŲJŲ ASMENŲ KODEKSAS

11 PARAMA PAŽEIDŽIAMIEMS ASMENIMS TEISME (SPECIALIOS PRIEMONĖS) Kai kurie asmenys gali būti ypač pažeidžiami ar jiems gali grėsti pavojus dėl tam tikrų aplinkybių ar įrodymų pobūdžio, kuriuos jie gali pateikti teismui. Egzistuoja įvairios galimybės, kuriomis pažeidžiamas liudininkas gali pateikti teismui savo parodymus, tokios kaip tiesioginė TV transliacija arba ekranas, per kurį kaltinamasis nėra matomas. Tai vadinama specialiomis priemonėmis. Daugiau informacijos apie specialias priemones gali pateikti Aukštojo teismo kanceliarijos ir Fiskalinės prokuratūros tarnybos bei Škotijos teismų ir Specialios jurisdikcijos teismų pareigūnai. Atitinkamos institucijos taip pat gali kreiptis į jus dėl bet kokių keblumų teikiant parodymus, ir gali sudaryti sąlygas teikti minėtus parodymus. Visi vaikai (iki 18 m. amžiaus), kurie pagal įstatymą klasifikuojami kaip pažeidžiami, taip pat nuo buitinio smurto, seksualinio pobūdžio nusikaltimų, žmonių prekybos ir persekiojimo nukentėję asmenys, automatiškai įgyja teisę naudotis tam tikromis standartinėmis specialiomis priemonėmis. Liudininkas, turintis protinę negalią, mokymosi negalią ar jaučiantis baimę ir nerimą dėl galimybės teikti parodymus, taip pat gali būti laikomas pažeidžiamu. Įvertinimą dėl asmens pažeidžiamumo atlieka Aukštojo teismo kanceliarijos ir Prokuratūros specialistai. Škotijos teismai ir Specialios jurisdikcijos tarnyba užtikrina, kad prieš parodymų teikimą teisme, nukentėjusiems asmenims atskirai nuo gynybos liudininkų būtų skiriami atskiri laukiamieji. ŠKOTIJOS NUKENTĖJUSIŲJŲ ASMENŲ KODEKSAS 11

12 TEISĖ Į KOMPENSACIJĄ IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMĄ TEISINIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS Jei lankotės teisme duoti parodymus, turite teisę teikti prašymą Aukštojo teismo kanceliarijai ir prokuratūrai, kad būtų padengtos mokėtinos teisinės išlaidos. Kai kuriais atvejais galėsite teikti prašymą dėl išlaidų kompensavimo, jei paskutinę minutę nurodoma nebevykti į teismą ir neduoti parodymų. Naudodamiesi savo šaukimo į teismo forma, galite prašyti padengti kelionės į / iš teismo išlaidas ir gauti maistpinigius. Grynieji mokami tik tuo atveju, jei asmuo patiria finansinių sunkumų ar būtiniausiais atvejais. Išskirtines išlaidas, tokias kaip važiavimas taksi, oro bilietai ir nakvynės išlaidos, privalo iš anksto patvirtinti Aukštojo teismo kanceliarija ir prokuratūra. Jei dirbate ar užsiimate individualia veikla, galite prašyti iki tam tikros sumos kompensuoti prarastas pajamas. Kadangi teisme nėra vaikams skirtų patalpų, galite prašyti, kad fiksuotu tarifu būtų padengtos papildomos vaikų priežiūros ir auklėms skirtos išlaidos. Jei patiriate vaiko priežiūros organizavimo išlaidų, jos bus kompensuotos fiksuotu tarifu. Daugiau informacijos apie šių išlaidų kompensavimą galite gauti Aukštojo teismo kanceliarijoje ir prokuratūroje arba jos interneto svetainėje. TEISMO SKIRIAMOS ŽALOS ATLYGINIMO KOMPENSACIJOS Jei kaltinamasis prisipažįsta kaltas arba nustatoma, kad jis kaltas, teismas gali nurodyti, kad kaltinamasis atlygintų žalą. Teismas kreipsis į jus, jei bus priimtas potvarkis dėl žalos atlyginimo. Jei nenorite žalos atlyginimo, kuo skubiau informuokite Aukštojo teismo kanceliarijos ir Prokuratūros pareigūnus. 12 ŠKOTIJOS NUKENTĖJUSIŲJŲ ASMENŲ KODEKSAS

13 NUSIKALTIMO SUKELTŲ TRAUMŲ KOMPENSAVIMAS Jei dėl sunkaus nusikaltimo patyrėte fizinę ar moralinę traumą, turite teisę gauti kompensaciją. Nusikaltimo sukeltų traumų kompensavimo administracija atsakinga už Kriminalinių traumų kompensavimo programos taikymą Anglijoje, Škotijoje ir Velse. Ji išmoka kompensaciją šią teisę turintiems asmenims, kurie nukentėjo nuo sunkaus nusikaltimo, pvz.: fizinio užpuolimo ar seksualinės prievartos. Norint pateikti prašymą, kreipkitės į Nusikaltimo sukeltų traumų kompensavimo administraciją. Nukentėjusių asmenų paramos organizacijos gali padėti atlikti šią procedūrą. Jei nukentėjote nuo neapdrausto ar nenustatyto vairuotojo veiksmų, turite kreiptis į Transporto priemonių draudikų biurą (Motor Insurers Bureau, MIB). TURTO GRĄŽINIMAS Jei jūsų turtas buvo naudojamas kaip įrodymas, išnagrinėjus bylą (tai gali būti ir apeliacinis skundas) policija dažniausiai jums šį turtą grąžins. Kai kuriais atvejais jūsų bus klausiama, ar norite, kad šis turtas būtų grąžintas (pvz. jei jis buvo apgadintas). Škotijos policija ir Aukštojo teismo kanceliarija ir Prokuratūra išleido jungtinį žinyną dėl turto nukentėjusiems asmenims grąžinimo ir galite kreiptis į šias institucijas, kad jos pateiktų šio leidinio egzempliorių, arba galite jį rasti jų interneto svetainėse. ŠKOTIJOS NUKENTĖJUSIŲJŲ ASMENŲ KODEKSAS 13

14 Į KĄ KREIPTIS IR KAIP TEIKTI APELIACINĮ SKUNDĄ Jei turite kitų klausimų dėl savo teisių, prašome kreiptis į atitinkamas institucijas: Police Scotland (Škotijos policija): Vykdo įstatymus ir palaiko viešąją tvarką, saugo visuomenės narius ir jų turtą, vykdo nusikaltimų prevenciją, sekimą ir nusikaltimų tyrimus 101 (įprastiniais atvejais), 999 ar 112 (kritiniais atvejais) Aukštojo teismo kanceliarija ir Prokuratūra: Gauna nusikaltimo ataskaitas iš policijos ir sprendžia, kokių teisinių veiksmų būtina imtis, įskaitant asmens patraukimą baudžiamojon atsakomybėn, ir liudininkams teikia šaukimus atvykti į teismo posėdžius Scottish Courts and Tribunals Service (Škotijos teismų ir specialios jurisdikcijos teismų tarnyba): Skiria teisėjams personalą ir patalpas, kad teismas galėtų nagrinėti bylas Scottish Prison Service (Škotijos įkalinimo tarnyba): Administruoja įstatymo pažeidėjus ir pagal Nukentėjusių asmenų programos reikalavimus teikia jiems informacijos, įskaitant terminus, kai įstatymo pažeidėjas turi teisę būti išleistas. Dėl trumpiau nei 18 mėn. kalėjusių įstatymo pažeidėjų išleidimo informacijos teiraukitės: Parole Board for Scotland (Škotijos atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą komisija): Įvertina riziką, kurią įstatymo pažeidėjas kels bendruomenei, jei bus išleistas, ir įvertina nukentėjusio asmens skundus pagal Nukentėjusių asmenų informavimo programą Jei kaip nuo nusikaltimo nukentėjęs asmuo manote, kad buvo pažeistos jūsų teisės, galite teikti skundą atitinkamai teisinei institucijai, kuri privalo pateikti detalią jūsų skundo nagrinėjimo procedūrą. Skundų nagrinėjimo procedūros nurodomos jų svetainėse. Daugiau informacijos apie savo teises po įvykdyto nusikaltimo rasite: mygov.scot/victim-rights-scotland 14 ŠKOTIJOS NUKENTĖJUSIŲJŲ ASMENŲ KODEKSAS

15 NACIONALINĖS PARAMOS KONTAKTAI, ORGANIZACIJOS IR KITOS INSTITUCIJOS Abused Men in Scotland (Smurtą patyrusių vyrų Škotijoje organizacija): teikia paramą vyrams, patyrusiems buitinį smurtą ChildLine (Vaikų pagalbos linija): privati ir konfidenciali vaikų ir jaunuolių tarnyba Children 1st / Parentline (Vaikų / tėvų pagalbos linija): padeda apsaugoti pažeidžiamus vaikus ir teikia praktinius patarimus ir paramą stresą patiriančioms šeimoms parentlinescotland@children1st.org.uk Criminal Injuries Compensation Authority (Nusikaltimo sukeltų traumų kompensavimo administracija): administruoja kompensacijų mokėjimą nekaltai nuo sunkių nusikaltimų nukentėjusiems asmenims Motor Insurers Bureau (Transporto priemonių draudikų biuras): sprendžia neapdraustų vairuotojų ir šio nusikaltimo įtakotų asmenų klausimus National Stalking Helpline (Nacionalinė persekiojimo pagalbos linija): advice@stalkinghelpline.org PETAL Support (PETAL parama): Suremia nužudytųjų ar savižudžių šeimas ir draugus info@petalsupport.com Rape Crisis Scotland (Škotijos išžaginimo aukų krizių centras): teikia paramą, informaciją ir konsultacijas išžaginimo ir seksualinės prievartos aukoms support@rapecrisisscotland.org.uk Sacro : bendruomenės teisingumo organizacija, teikianti atstatomojo teisingumo paslaugas suaugusiems ir jaunimui Scottish Domestic Abuse Helpline (Škotijos buitinio smurto pagalbos linija): info@sdah.scot Scottish Legal Aid Board (Škotijos teisinės pagalbos komisija): teikia finansavimą asmenims, kuriems gali būti teikiama teisinė pagalba ir atstovavimas general@slab.org.uk Scottish Women s Aid (Škotijos moterų pagalbos tarnyba): užtikrina, kad moterys ir vaikai, patyrę buitinį smurtą, gautų reikalingas paslaugas info@scottishwomensaid.org.uk Victim Support Scotland (Škotijos nukentėjusių asmenų paramos agentūra): teikia paramos ir informavimo paslaugas nukentėjusiems asmenims ir nusikaltimų liudininkams ŠKOTIJOS NUKENTĖJUSIŲJŲ ASMENŲ KODEKSAS 15

16 PASTABOS Jei pageidaujate gauti daugiau šio dokumento egzempliorių, garsiniu ir didesnio šrifto formatu bei kita kalba, prašome kreiptis tel Aby otrzymać niniejszy dokument w innej wersji językowej, na kasecie lub w wersji z powiększonym drukiem, prosimy o kontakt: Crown copyright 2015 Jei pageidaujate gauti daugiau egzempliorių, prašome kreiptis adresu: The Scottish Government St. Andrew s House Regent Road Edinburgh EH1 3DG Tel: ISBN: ŠKOTIJOS NUKENTĖJUSIŲJŲ ASMENŲ KODEKSAS Šį dokumentą galite atsisiųsti iš mygov.scot/victims-code-scotland