KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS 2021 M. KOVO MĖN. VEIKLOS PLANAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS 2021 M. KOVO MĖN. VEIKLOS PLANAS"

Transkriptas

1 KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS 2021 M. KOVO MĖN. VEIKLOS PLANAS PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V1-21 Diena Valanda Vieta Veiklos/ renginio pavadinimas Pirmadienis Administracijos pasitarimai dėl ugdymo turinio įgyvendinimo ir veiklos organizavimo Organizatorius/ vykdytojas Dalyvauja Direktoriaus pavaduotojai, pagalbos vaikui specialistai Atsakingas vadovas 1 pirmadienis klasių mokinių tėvų susitikimas su dalykų s pagal registraciją Mokinių tėvai, dalykų Aivaras Kunigonis pirmadienisantradienis pirmadienisantradienis Sąmoningumo didinimo mėnuo Be patyčių Socialinės reklamos kūrimas, skirtas projektui Rūšiuok atsakingai! Graželienė, Lina Kralikauskienė,, klasių vadovai,, Audruolė Kisarauskienė, Zita Budrytė, Jūratė Sapiegaitė 7 klasių 2 23 antradienis Teams Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių stiprinimo grupė Korys 5a, 5c klasių 3 17 trečiadienis Psichoedukacija Nerimas ir jo valdymas 7c klasės 4 ketvirtadienis Integruota gamtos ir žmogaus, ekonomikos ir verslumo veikla Mano taupyklė Akvilė Viligurskaitė, Žana Jermakovaitė 5 klasių

2 5 penktadienis 8 10 pirmadienistrečiadienis 10 trečiadienis Teams 17 trečiadienis trečiadienis Teams 24, 31 trečiadienis Zoom 25 ketvirtadienis Integruotas IT, ekonomikos ir verslumo projektas Euro Coins: Similarities and Differences ( Euro monetos: panašumai ir skirtumai ) Integruotas dailės, fizinio ugdymo projektas Atkurtai Lietuvos Nepriklausomybei 31! Psichoedukacija Nerimas ir jo valdymas Mokytojų tarybos posėdis Darbotvarkė Dėl II trimestro mokymosi rezultatų. Dėl ugdymo turinio atnaujinimo. (UTA) Dėl įtraukiojo ugdymo. Dėl konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų. Dėl nuotolinės atvirų durų dienos būsimiems 5-okams. Dėl apklausos rezultatų įgyvendinant tarptautinį projektą SELFIE- skaitmeninių mokyklų apdovanojimai. Dėl mokytojų patirties sklaidos. Kiti svarbūs klausimai. Psichoedukacija Nerimas ir jo valdymas Patyriminiai užsiėmimai Relaksacijos Nuotolinė atvirų durų diena būsimiems 5-okas Permainų vėjo belaukiant, Žana Jermakovaitė Rasa Bakienė, Artūras Gilaitis, Ona Alekrinskienė, Viktorija Bogatyriova Aivaras Kunigonis 5 klasių 7 klasių 7e klasės Mokytojų tarybos nariai 7a klasės 7c klasės Administracija, pagalbos mokiniui specialistai, Aivaras Kunigonis

3 4 ketvirtadienis Internetinė erdvė 12 penktadienis 8.00 Zoom 15 pirmadienis Internetinė erdvė 16 antradienis Zoom 23 antradienis Zoom 23 antradienis Zoom 24 trečiadienis Zoom 25 ketvirtadienis Teams METODINĖ VEIKLA VGK posėdis Emocinė savijauta ir pagalbos poreikis nuotolinio mokymo(si) metu 5 8 klasėse Atvira biologijos pamoka Kauno miesto mokėtojams Žuvys prisitaikiusios gyventi vandenyje Užsienio kalbų metodinės grupės susirinkimas Žaidybiniai elementai pamokoje: kokie, kaip ir kada Dalyvavimas tarptautinio projekto Erasmus+ Šuolis link darnaus gyvenimo stiliaus! pirmajame susitikime Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės susirinkimas Antro trimestro rezultatų aptarimas mokytojų metodinės grupės susirinkimas Interaktyvaus turinio naudojimas nuotoliniame ugdyme Klasės vadovų metodinės grupės susirinkimas Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas ruošiantis nacionaliniams mokinių pasiekimų patikrinimams Dalyvavimas respublikinėje teorinėje-praktinėje konferencijoje Ateities mokykla (pranešimas Probleminis mokymas gamtos moksluose ir VGK KPKC, Ana Gliebė Alma Rimkevičė Jūratė Sapiegaitė Janina Šulčienė Rasa Laima Tamašauskaitė Rita Dulskienė Kretingos Simono Daukanto progimnazija, Ana Gliebė VGK ir klasių vadovai: Žana Jermakovaitė, Kristina Vaitilavičienė, Milda Kleizienė, Alma Rimkevičė, Jūratė Sapiegaitė 7c klasės Užsienio kalbų metodinės grupės nariai Darbo grupės nariai Gamtos ir tiksliųjų mokslų grupės nariai vadovai Aivaras Kunigonis

4 25 ketvirtadienis Zoom Menų, technologijų, fizinio ugdymo ir žmogaus saugos metodinės grupės susitikimas Nuotolinio mokymo(si) sėkmės ir problemos Ona Alekrinskienė Metodinės grupės DALYVAVIMAS KONKURSUOSE, OLIMPIADOSE, KONFERENCIJOSE, RENGINIUOSE Dalyvavimas nuotoliniame 1 pirmadienis Internetinė erdvė Nacionalinės dailės galerijos 3d klasės Nida Juozaitienė edukaciniame užsiėmime Natiurmortas ant stalo 1 5 Dalyvavimas projekto Sveikatiada Akvilė Viligurskaitė 5 6 klasių penktadienis ketvirtadienis sekmadienis Internetinė erdvė Internetinė erdvė penktadienis pirmadienistrečiadienis Internetinė erdvė 3 trečiadienis Internetinė erdvė 3 trečiadienis Internetinė erdvė 3 trečiadienis Internetinė erdvė iššūkyje Pietų kovos Dalyvavimas akcijoje Laiškas istorijai Dalyvavimas respublikiniame lietuvių kalbos konkurse Odė mėgstamiausiam knygos herojui Dalyvavimas Kauno Moksleivių techninės kūrybos centro erdvinio konstravimo konkurse Mano draugas robotas" Dalyvavimas respublikiniame vertimų ir iliustracijų projekte Tavo žvilgsnis 2021 Dalyvavimas saugaus eismo projekte Augu saugus ir atsakingas Dalyvavimas edukaciniuose konkursuose Olympis Pavasario sesija Dalyvavimas tarptautinio matematikos konkurso Pangea 2021 II etape Dalyvavimas 11-oje geografijos olimpiadoje Mano gaublys Dalyvavimas respublikinio istorinių memų konkurso Valstybingumo dūzgės laureatų apdovanojimų renginyje Lietuvių kalbos Lietuvių kalbos Užsienio kalbų Nijolė Jablonskienė ir dalykų Indrė Nikitina Alnaras Čepononis Robotikos būrelio nariai 4c klasės 1 4 klasių į II etapą patekę Alnaras Čepononis, Kipras Jonaitis ir Gustė Pečiulytė Aivaras Kunigonis

5 6 šeštadienis sekmadienis KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas (nuotoliniu būdu) 10 trečiadienis Internetinė erdvė 11 ketvirtadienis Internetinė erdvė 12 penktadienis Internetinė erdvė pirmadienistrečiadienis pirmadienistrečiadienis Internetinė erdvė 17 trečiadienis Internetinė erdvė 18 ketvirtadienis Internetinė erdvė 18 ketvirtadienis Internetinė erdvė ketvirtadienis Internetinė erdvė Dalyvavimas Fizikos žinių šventėje Dalyvavimas tarptautiniame konkurse Kalbų Kengūra 2021 Dalyvavimas KINGS olimpiados kvalifikaciniame etape Dalyvavimas šalies pradinių klasių mokinių ir lopšelių - darželių vaikų piešinių parodoje Paukščiai parskrido, visas svietas atgijo Dalyvavimas VDU Kauno istorijos olimpiadoje Socialinė apsauga Kaune Dalyvavimas respublikiniame vaikų kūrybinių darbų konkurse Knygos skirtukas Dalyvavimas respublikiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse Žaisdami pažįstame Lietuvą su Scratch Dalyvavimas Kauno Technologijos universiteto inžinerijos licėjaus respublikinėje mokinių ir mokytojų konferencijoje dirbtuvėse Ingenious Engineering 2021 Dalyvavimas tarptautiniame matematikos konkurse Kengūra 2021 Dalyvavimas respublikiniame 4 klasių mokinių pateikčių anglų kalba čempionate English Speech Championship 2021 Dalyvavimas šalies mokinių, mokytojų kūrybinių darbų iš įvairių atliekų virtualiame konkurse parodoje Po žalią žolę varlytės šoka Anglų kalbos, lietuvių kalbos Alnaras Čepononis, Aivaras Kunigonis, Liudas Maslauskas Loreta Prochorskienė Loreta Prochorskienė ir matematikos Asta Augustinavičienė ir Ana Gliebė, Akvilė Viligurskaitė 8 klasių 2 8 klasių 1 4 klasių 3a klasės 3a klasės Robotikos būrelio nariai 1 4 klasių 4 klasės mokinė 1 4, 6 klasių

6 22 26 penktadienis Internetinė erdvė 24 trečiadienis Internetinė erdvė 24 trečiadienis Zoom 26 penktadienis Internetinė erdvė 31 trečiadienis Zoom 31 trečiadienis pirmadienis Google Meet aplinka Internetinė erdvė Dalyvavimas draugiškoje SEU olimpiadoje Dramblys Dalyvavimas mokslo metų Lietuvos miestų ir rajonų 5 8 klasių mokinių biologijos olimpiados antrajame etape Dalyvavimas respublikinėje mokinių ir mokytojų nuotolinėje edukacinėje konferencijoje Mažieji technologijų kūrėjai Dalyvavimas respublikiniame kompiuterinių atvirukų konkurse Velykų belaukiant Dalyvavimas respublikinėje 7 8, I IV klasių mokinių praktinėje - tiriamųjų gamtos mokslų darbų konferencijoje Stebiu. Kuriu. Analizuoju" Dalyvavimas Kauno miesto 6 klasių mokinių biologijos konkurse Gamtos pasaulis, skirtame prof. Eugenijai Šimkūnaitei atminti OLWEUS PROGRAMOS RENGINIAI ir 5 8 klasių vadovai Ana Gliebė, Akvilė Viligurskaitė, Loreta Prochorskienė Zita Budrytė, Audruolė Kisarauskienė, Ana Gliebė Ana Gliebė, Akvilė Viligurskaitė, Giedrius Petravičius Internetinė erdvė Jolita Kličiūtė Internetinė erdvė Kristina Labūnaitytė - Račkauskienė Olweus klasės valandėlė 9 antradienis Internetinė erdvė Kompiuteris draugas ar priešas? Elektroninės patyčios Toma Norkienė Internetinė erdvė Žana Jermakovaitė 10 trečiadienis Internetinė erdvė Klasių vadovai Internetinė erdvė Alma Rimkevičė 3a klasės 5 6 klasių 7a ir 7e klasių 6 klasių 5d klasės 5f klasės 6d klasės 5b klasės 5c klasės 7a, 7c, 7d, 7e klasių 7b klasės

7 12 penktadienis Internetinė erdvė Akvilė Viligurskaitė Internetinė erdvė Internetinė erdvė Kristina Vaitilavičienė Milda Kleizienė, Rasa Bakienė 5a klasės 5e klasės 6b, 6c klasių Internetinė erdvė Klasių vadovai 8 klasių Internetinė erdvė 15 pirmadienis Internetinė erdvė MSG susitikimas 16 antradienis Internetinė erdvė MSG susitikimas 17 trečiadienis Internetinė erdvė MSG susitikimas 18 ketvirtadienis 22 pirmadienis Internetinė erdvė MSG susitikimas Internetinė erdvė MSG susitikimas Internetinė erdvė Ona Alekrinskienė, Alma Rimkevičė Jūratė Augūnienė, Agnė Skabickienė Rasa Bakienė, Kristina Vaitilavičienė Jūratė Sapiegaitė, Ana Gliebė Rasa-Laima Tamašauskaitė, Nida Juozaitienė Internetinė erdvė Jolita Kličiūtė Internetinė erdvė Kristina Labūnaitytė - Račkauskienė 23 antradienis Internetinė erdvė Toma Norkienė Internetinė erdvė Olweus klasės valandėlė Draugiškų tarpusavio santykių kūrimas klasėje Žana Jermakovaitė 24 trečiadienis Internetinė erdvė Klasių vadovai Internetinė erdvė Alma Rimkevičė 25 ketvirtadienis Internetinė erdvė Asta Augustinavičienė 26 penktadienis Internetinė erdvė Akvilė Viligurskaitė 1 4 klasių IV MSG nariai I MSG nariai II MSG nariai III MSG nariai V MSG nariai 5d klasės 5f klasės 6d klasės 5b klasės 5c klasės 7a, 7c, 7d, 7e klasių 7b klasės 6a klasės 5a klasės

8 1 22 pirmadienispenktadienis Internetinė erdvė Internetinė erdvė Kristina Vaitilavičienė Milda Kleizienė, Rasa Bakienė 5e klasės 6b, 6c klasių Internetinė erdvė Klasių vadovai 8 klasių Internetinė erdvė A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla PREVENCINĖ PROGRAMA Mokinių socialinių emocinių kompetencijų ugdymas septintose klasėse (pagal atskirą planą) Lina Kralikauskienė 1 4 klasių 7 klasių Ugdymo turinio įgyvendinimo priežiūra: Ats.: direktorė, pavaduotojas Aivaras Kunigonis, pavaduotoja, pavaduotoja. Veiklos planą sudarė: direktorė, direktorės pavaduotojai ugdymui: Aivaras Kunigonis,, metodinių grupių vadovės: Onutė Alekrinskienė, Jūratė Sapiegaitė, Rasa Laima Tamašauskaitė, Alma Rimkevičė, Janina Šulčienė, Rita Dulskienė, Kristina Vaitilavičienė, bibliotekos vedėja Jūratė Sapiegaitė, psichologė, socialinė pedagogė Graželienė, Lina Kralikauskienė