PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI EFI PP. PAREIGYBĖ PARAŠAS VARDAS, PAVARDĖ PV, Arch. PDV A.EFIMENKO. Kaunas 2020 m.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI EFI PP. PAREIGYBĖ PARAŠAS VARDAS, PAVARDĖ PV, Arch. PDV A.EFIMENKO. Kaunas 2020 m."

Transkriptas

1 . UB EFI Projektai STTYTOJS Z. K. (UŽSKOVS) PROJEKTO PVDINIMS DUGIBUČIO GYVENMOJO NMO DLIES (BUTO NR. ) - OJO FORTO G. 2-, KZLIŠKIŲ K., RINGUDŲ SEN., KUNO R.SV., REKONSTRVIMS, NUJŲ TURTINIŲ VIENETŲ FORMVIMS (BUTI) DRESS -OJO FORTO G. 2, KZLIŠKIŲ K., RINGUDŲ SEN, KUNO R. ETPS/DLYS PROJEKTINII PSIŪLYMI EFI PREIGYBĖ PRŠS VRDS, PVRDĖ PV, rch.. EFIMENKO PDV.EFIMENKO Kaunas 2020 m. UB EFI Projektai Įmonės kodas Mob. Tel.: Telefonas (37) Bankas DnB NORD bankas Pramonės pr Internete: Sąskaita: LT Kaunas El.paštas: Banko kodas: 4000

2 PROJEKTINIŲ PSIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIRŠTIS NR. PVDINIMS LPŲ SKIČIUS RŠTI. iškinamasis raštas 6 BRĖŽINII 2. Sklypo sutvarkymo planas M: ukšto planas M :00 4. Stogo planas M :00 5. Fasadai M :00 UB EFI Projektai Įm. k R. Kalantos g. 30, Kaunas Tel PV. Efimenko 2020 Kompleksas: DUGIBUČIO GYVENMOJO NMO DLIES (BUTO NR. ) -OJO FORTO G. 2-, KZLIŠKIŲ K., RINGUDŲ SEN., KUNO.R.SV., REKONSTRVIMS, NUJŲ TURTINIŲ VIENETŲ FORMVIMS (BUTI) 294 PDV.Efimenko PROJEKTINIŲ PSIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIRŠTIS Laida Etapas Statytojas: Žymuo Lapas Lapų Z.K. EFI BD.SP.S

3 BENDRIEJI SKLYPO IR STTINIŲ RODIKLII PVDINIMS MTO VNT. KIEKIS Prieš rekonstukcijos KIEKIS BUTO NR. Po rekonstukcijos ir turtinių vienetų formavimo KIEKIS BUTO NR.5 Po rekonstukcijos ir turtinių vienetų formavimo PSTBOS SKLYPS Sklypo plotas PTLPOS. Butas Nr. (REKONSTRVIMS, TURTINIŲ VIENETŲ FORMVIMS) Butų skaičius vnt. Bendrasis plotas,23 58,35 67,05 Gyvenamasis 45,68 32,25 56,73 Negyvenamasis (verslo) Naudingasis,23 58,35 67,05 Pagalbinis 65,55 26,0 0,32 Garažas ukštų skaičius vnt. Energinio naudingumo klasė Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė B D PRITRIU: Z. K.

4 BENDRIEJI STTINIO DUOMENYS:. IŠKINMSIS RŠTS STTYTOJS: OBJEKTS: DRESS: STTINIO KLSĖ: STTYBOS RŪŠIS: STTINIO KTEGORIJ: PROJEKTO ETPS: PROJEKTO RNGOVS: PROJEKTO VDOVS: Z. K. Butas Nr. -OJO FORTO G. 2-, KZLIŠKIŲK., RINGUDŲ SEN, KUNO R. (Unikalus Nr :6026) 6.3. gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau 7.2. statinio rekonstravimas; Neypatingas statinys Projektiniai pasiūlymai UB EFI Projektai įm. k ndrius Efimenko, Kv.at.: 294 PROJEKTO RENGIMO PGRINDS:. PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTI: Statinio projektavimo užduotis (techninė užduotis); Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentas; Inventorinė byla; Žemės sklypo ribų planas; 2. PGRINDINII NORMTYVINII DOKUMENTI, KURIIS VDOVUJNTIS PRENGTS PROJEKTS: STTYBOS TECHNINII REGLMENTI:. LR Statybos įstatymas 2. STR.09.06:200, Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 3. statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 4. STR.0.08:2002 Statinio statybos rūšys 5. STR.0.03:207 Statinių klasifikavimas 6. STR.2.05:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 7. STR :2004 Gyvenamieji pastatai 8. STR.05.0:207 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 9. STR.04.04:207 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 0. STR.0.02:206 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. STR :2004, Visuomeninės paskirties statiniai 2. STR 2.0.0():2005, Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 3. STR 2.0.0(2):999, Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 4. STR 2.0.0(3):999, Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 5. STR 2.0.0(4):2008, Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 6. STR 2.0.0(5):2008, Esminis statinio reikalavimas. psauga nuo triukšmo 7. STR 2.0.0(6):2008, Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 8. STR :2008, Statinių konstrukcijos. Stogai 9. STR :2004, Statinių konstrukcijos. Grindys 20. STR :2005, Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 2. STR :2003, Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. NORMOS, TISYKLĖS IR KT.: 22. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (PGD dir. įsakymas Nr. -338, ) UB EFI Projektai Įm. k R. Kalantos g. 30, Kaunas Tel rch.pv. Efimenko Kompleksas: Daugiabučio gyvenamojo namo dalies (buto nr. ) -ojo Forto g., 2-, Kazliškių k., Ringaudų sen., Kauno r.sav., rekonstravimas, naujų turtinių vienetų formavimas (butai) rch. V. Šlepikaitė BENDRSIS IŠKINMSIS RŠTS Laida Etapas: Statytojas: Žymuo Lapas Lapų Z. K. EFI BD.R 6

5 23. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (PGD dir. įsakymas Nr. -223, Normatyviniai statinio saugos dokumentai (PGD dir. įsakymas Nr. -66, ): Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. 25. RSN 39-92, Pastatų ir statinių žaibosauga 26. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės 27. pšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės HIGIENOS NORMOS IR NORMTYVINII PLINKOS PSUGOS DOKUMENTI: 28. HN 33:20, Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 29. HN 42:2009, Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas 30. HN 2:200 Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore 3. HN 98 : 2000 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. pšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai 32. HN 24:2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai 33. HN 05:2004 Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos 34. HN 35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore 35. HN 73:200 Pagrindinės radiacinės saugos normos 36. HN 80:20 Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 0kHz-300GHz radijo dažnių juostoje 37. HN 36:2009 Draudžiamos ir ribojamos medžiagos PSTB: Nustojus galioti nurodytiems dokumentams ir teisės aktams, automatiškai vadovaujamasi juos pakeitusiais.2. ESMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMS Pagal Valstybės Įmonė Registrų Centras duomenis gyvenamojo namo esančio -ojo Forto g. 2, Kazliškių k, Ringaudų sen., Kauno r. sav. naudojimo paskirtis priklauso:. L.. K. G. K. Z.K. V. K. Žemės sklypas suformuotas padalijus sklypą ir jame esančius statinius. Skype esantys pastatai: Gyvenamasis namas, kuriame atliekamas buto Nr. (unikalus Nr :6026), rekonstravimas ir turtinių vienetų formavimas Unikalus numeris: Užstatymo plotas: 285 kv.m. Garažas (statytojui nepriklauso) Unikalus numeris: Užstatymo plotas: 22 kv.m. Ūkinis pastatas (statytojui nepriklauso) Unikalus numeris: Užstatymo plotas: 0 kv.m. Kiemo rūsys (nuosavybės teise / priklauso šiuo projektu rekonstuojamam butui Nr. (unikalus Nr :6026)) ETPS: BENDRS IŠKINMSIS RŠTS EFI BD.R LPS 2 6 LPŲ

6 Unikalus numeris: Užstatymo plotas: 98 kv.m. Kiemo rūsys (statytojui nepriklauso) Unikalus numeris: Užstatymo plotas: 88 kv.m. Sklype suformuotas kelio servitutas teisė važiuot transporto priemonėmis naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis). Servituto plotas: 0.05 ha. Sklype ir šalia jo esančioms inžinerinėms komunikacijoms galioja nustatytos apsaugos juostos ir zonos. Sklype yra šios specialiosios sąlygos: Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos Plotas: ha Elektros linijų apsaugos zonos Plotas: ha erodromo apsaugos zonos ir aerodromo santirinės apsaugos zona Plotas: ha Objekto teritorijos klimatiniai duomenys (pagal RSN Statybinė klimatologija ) Duomenys pateikiami pagal artimiausios meteorologijos stosies duomenis: - Vidutinė metinė oro temperatūra +5,9 C - bsoliutus temperatūros maksimumas +34,3 C - bsoliutus temperatūros minimumas -36,4 C Teritorija priskiriama I sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme,2 kn/ (Pagal STR :2003 Poveikiai ir apkrovos ), I vėjo aprovos rajonui. Vidutinis metinis vėjo greitis ir kryptis Vidutinis metinis kritulių kiekis.3. PROJEKTINII SPRENDINII.3. REKONSTRUOJMS BUTS, TURTINIŲ VIENETŲ FORMVIMS Butas nr., projektuojamas formuojant du turtinius vienetus, atskiriant buto erdves ir įrengiant atskiras prieigas prie naujai suformuojamų turtinių vienetų buto nr. ir buto nr. 5. Statinio rekonstravimo tikslai iš esmės pertvarkyti butus, juos performuojant ir sukuriant jų naują kokybę. Šiuo projektu planuojama: Pakeisti stogo konstrukcijas, tarpaukštinę perdangą to paties tipo konstrukcijomis; tnaujinti butų fasadų išvaizdą. Pakeisti fasadų ir šlaitinio stogo dangą (apdailą) kito tipo danga (apdaila); Pakeisti išorės fasado architektūros apdailos elementus; tlikti kitus statybos darbus, kurie pagal savo pobūdį priklauso statinio kapitalinio ar paprastojo remonto darbams, ir bus atliekami statinio rekonstravimo metu. ETPS: BENDRS IŠKINMSIS RŠTS EFI BD.R LPS 3 6 LPŲ

7 Šiuo projektu neapsprendžiama buto savininkams priklausančio pagalbinio pastato - rūsio naudojimosi tvarka. Prie buto esančioje nuosavybės teise priklausančioje sklypo dalyje (Žr. Žemės sklypo ribų planas M :500 ) prie buto nr. 5, nuosavybės teise prilausančio naudotojai Z. K. (indeksu K pažymėta dalis žn. Žemės sklypo ribų planas M:500 ), prieigos numatomos dvi automobilių stovėjimo vietos, įrengiama sustiprinta trinkelių danga, pėsčiųjų takeliai, sutvarkomas gerbūvis INŽINERINII TINKLI Esami inžinerinės infrastruktūros tinklų įvadai pastatui: Vandentiekis Esamas, vietinis gręžinys Nuotekų kanalizacijos linija Esama Elektros tiekimas esamas B ESO ; Lietaus nuotekos esamos, natūraliai sėsdinamos į gruntą sklypo ribose Vidaus inžinerinių tinklų projektai rengiami atskirai, Statytojo iniciatyva STTYBOS DRBŲ POVEIKIS PLINKI, SUGOMŲ TERITORIJŲ TVRKYMS Butų rekonstravimas neigiamos įtakos aplinkai neturi. Rekonstravimo metu statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės sklypo ribose, aikštelė aptveriama, dėl naujos statybos darbų susidaręs statybinis laužas, atsiradus poreikiui, bus išvežamas pagal sudarytą sutartį su atliekas tvarkančia įmone. Rekonstravimo metu gretimų sklypų gyventojai/naudotojai nepatogumų nepatirs. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: - komunalinės atliekos maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; - inertinės atliekos betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; - perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; - pavojingosios atliekos tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; - netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. Sutartys saugomos iki statybos proceso pabaigos. Rekonstravimo metu būtina užtikrinti aplinkos taršą dulkėmis ir purvu mažinančias priemones: drėkinti laikinus negrįstus pravažiavimus, plauti krovininių automobilių ratus prieš jiems paliekant statybvietę, riboti dulkių plitimą pjaustant betono gaminius laikinomis uždangomis ir drėkinant. Krovininiai automobiliai ir kita statybinė technika turi būti tvarkinga, į aplinką iš jos negali patekti pavojingos medžiagos (tepalai, degalai ar kiti technologiniai skysčiai). Pavojingąsias atliekas šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau kaip 6 mėnesius, o nepavojingąsias atliekas ne ilgiau kaip metus, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip. Laikinai laikomos atliekos turi būti stabilios, t. y. savaime nekeisti fizinių, cheminių ar biologinių savybių. tliekų turėtojas privalo užtikrinti, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atliekos būtų apsaugotos nuo šio poveikio, iš laikinai laikomų atliekų ar jų laikymo talpų netekėtų skysčiai, jos neskleistų kvapų, dulkių ir pan. tliekų laikymo talpos turi būti atsparios atliekų poveikiui. Bendras išvežamų atliekų kiekis numatomas iki 000 kg. Statybinių atliekų turėtojas atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į atliekų tvarkymo vietą. Gruntas, iškastas įrengiant pamatus, statybvietę ar gerbūvį, panaudojamas sklypo teritorijoje paviršiaus formavimui. Jei jis perteklinis, išvežamas į savivaldybės komunalinio ūkio skyriaus nurodytą vietą. ETPS: BENDRS IŠKINMSIS RŠTS EFI BD.R LPS 4 6 LPŲ

8 Statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (LR M įs. nr. D-698). Planuojamas statybinių atliekų kiekis pagal atskiras statybinių atliekų rūšis, kaip nustatyta tliekų tvarkymo taisyklėse (LR M įs.nr. 27): Technologinis procesas: pastato statyba tliekos Pavadinimas Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai (be pavojingų medžiagų) Medis Geležis ir plienas Kabeliai (be pavojingų medžiagų) Izoliacinės medžiagos (be pavojingų medžiagų) Mišrios statybinės ir griovimo atliekos (be pavojingų medžiagų) Užteršta tara (dažų, lakų ir kt. pakuotės) gregatini s būvis Kodas pagal atliekų sąrašą Statistinė s klas. kodas 2. Ne Ne 06. Ne Ne 2.3 Ne 2.3 Ne Taip Pavojingum as tliekų saugojimas objekte Laikymo sąlygos Tvarkingose krūvose Tvarkingose krūvose Tvarkingose krūvose Maišuose, konteineriuose Maišuose, konteineriuose Tvarkingose krūvose Uždaruose konteineriuose max kiekis, t 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,6 0,0 tliekų šalinimo būdas Sunaudojama vietoje kelių ir aikštelių pagrindams tliekų surinkimo aikštelė Priduodama į metalo supirkimo punktą tliekų surinkimo aikštelė tliekų surinkimo aikštelė Pavojingų atliekų surinkimo aikštelė Mišrios atliekos komunalinės Ne Uždaruose konteineriuose 0,0 tliekų surinkimo aikštelė.3.4. PSUGOS PRIEMONĖS NUO SMURTO IR VNDLIZMO Jeigu nuosavybės teise priklausanti sklypas aptveriamas tvora (tvora projektuojama sklypo ribose, konstrukcijos turi neperžengti sklypo ribų. Jei tvora projektuojama ant bendra nuosavybe priklausančios žemės ar sklypo ribos, būtina gauti bendrasavininkų arba gretimo sklypo savininko sutikimą su rakinamais vartais bei įėjimu. Pastate turi būti įrengtos patikimos langų, durų ir vartų konstrukcijos ir spynos PLINKOS IR STTINIŲ PRITIKYMS ŽMONĖMS SU NEGLI Reikalavimai netaikomi ESMŲ PSTTŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMS, PERKĖLIMS IR TSTTYMS Sklype esamų pastatų griovimo ar demontavimo darbai nenumatomi SVEIKTOS IR PLINKOS PSUG, PLNUOJM ŪKINĖ VEIKL IR JOS POVEIKIS PLINKI Pagal numatomą veiklos pobūdį ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas arba atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo neprivaloma ir neatliekama (LRS I-495 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas). Veiklos kriterijų, pagal kuriuos reikėtų gauti taršos leidimą, nėra ( LR M įstatymas Nr. D-259 Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės). Rekonstruoti butai nepadidins aplinkos taršos. Butai suprojektuoti taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms dėl kenksmingų dujų išsiskyrimo, pavojingų dalelių ar dujų buvimo ore, vandens ar dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų nuodijimo, netinkamų nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų pašalinimo ir drėgmės stainio dalyse ir jo dalių vidaus paviršiuose. Medžiagos ir gaminiai rekonstuojamam objektui parenkami nekenksmingi žmogaus sveikatai ir aplinkai. Butuose užtikrinamos normalios eksploatacinės sąlygos: tinkamos kokybės geriamas vanduo, higieniškas buitinių nuotekų šalinimas, tinkamas patalpų šilumos ir drėgmės režimas. Natūralus ir dirbtinis apšvietimas atitinka patalpų paskirties poreikius. pšvietimas projektuojamas pagal HN reikalavimus. titvarinių konstrukcijų (sienų, denginių, langų, lauko durų) šilumos perdavimo koeficientai atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus. Butai suprojektuoti taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms dėl šių priežasčių: kenksmingų dujų išsiskyrimo; pavojingų dalelių ar dujų buvimo ore; vandens ar dirvožemio taršos ir gyvųjų ETPS: BENDRS IŠKINMSIS RŠTS EFI BD.R LPS 5 6 LPŲ

9 organizmų nuodijimo; netinkamų nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų pašalinimo; drėgmės statinio dalyse ir jo dalių vidaus paviršiuose. Butai suprojektuoti taip, kad jame ir šalia jo esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų grėsmės jų sveikatai ir atitiktų jų darbui bei poilsiui reikalingas komfortines sąlygas, jame būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. Susidariusių dujų emisijos, kvapų ir skysčių, taip pat atliekų infiltracijos į dirvožemį paskleidimui išvengti būtina užtikrinti atliekų surinkimo įrenginių ir dangčių sandarumą surenkant ir sandėliuojant kietąsias atliekas. Turi būti užtikrintas naudojamų šiukšlių konteinerių ir dangčių sandarumas, jų forma ir dydis turi sąlygoti valymo efektyvumą (HN 66:2000). Planuojamas eksploatacinių atliekų kiekis pagal atskiras atliekų rūšis, kaip nustatyta tliekų tvarkymo taisyklėse (LR M įs.nr. 27): Technologinis procesas: pastato eksploatacija tliekos Pavadinimas gregatinis būvis Kodas pagal atliekų sąrašą Statistinės klas. kodas Pavojingumas tliekų saugojimas objekte Laikymo sąlygos Mišrios komunalinės atliekos Ne 0,2 Popieriaus ir kartono pakuotės Ne 0,05 Plastikinės pakuotės Ne 0,05 Metalinės pakuotės Ne 0,05 Stiklo pakuotės Ne 0,05 Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų Uždaruose medžiagų likučių arba kurios yra Taip konteineriuose jomis užterštos 0,0 Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio Taip 0,0 Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, kurioje yra Taip 0,0 pavojingų sudedamųjų dalių Viso: 0,33 max kiekis, t / metus tliekų šalinimo būdas tliekų surinkimo aikštelė Pavojingų atliekų surinkimo aikštelė ETPS: BENDRS IŠKINMSIS RŠTS EFI BD.R LPS 6 6 LPŲ

10 PGRINDINII TECHNINII RODIKLII š SKLYPO SUTVRKYMO PLNS M: PVDINIMS C mšk. Kamša Projektuojama ažūrinė tvora Žr. pastaba nr.3 ir nr SKLYPO DNGŲ ŽINIRŠTIS (tvarkomoje teritorijos dalyje) ,23,23 65,55 45,68 58,35 58,35 26,0 32,25 vnt. vnt. - 67,05 67,05 0,32 56,73 II D B 2.5. PSTTO TSPRUMS UGNII (I, II R III) 2.6. PSTTO (PT.) KUSTINIO KOMFORTO SĄLYGŲ KL BUTO ENERGETINIO EFEKTYVUMO KL ESM SKLYPO RIB FORMUOJMS TURTINIS VIENETS BUTS NR. 5 ESMS BUTS NR. po rekonstravimo PROJEKTUOJM BUTO NR. 5 DLIS 2 4. ESMI ĮĖJIMI / IŠĖJIMI Į PSTTĄ PROJEKTUOJS ĮĖJIMS / IŠĖJIMS Į BUTĄ NR Projektuojama aikštelės ir trinkelių danga UKŠTŲ SKIČIUS 2. BUTS NR. 5 (naujai formuojamas turtinis vienetas) 2.. BENDRSIS PLOTS: 2... NUDINGS PLOTS PGLBINIS PLOTS GYVENMSIS PLOTS 2.4. UKŠTŲ SKIČIUS PO REKONSTRVIMO PRIEŠ REKONSTRVIMĄ SUTRTINII ŽYMĖJIMI Esamas žvyro dangos kelias Esamas daugiabutis pastatas Esamas turtinis vienetas - butas Nr. Formuojamas naujas turtinis vienetas - butas Nr. 5 Žemės sklypas priklausantis butui Nr. 5 Projektuojama prieiga ir kietų dangų automobilių stovėjimo aikštelė butui Nr. 5, įrengiama sklypo dalyje 'K' 33kv.m. (žr. Žemės sklypo ribų planas M:500) priklausančioje statytojui Esama prieiga ir automobilių stovėjimo aikštelė butui Nr EKSPLIKCIJ KIEKIS MTO VIENETS I. SKLYPS.. SKLYPO PLOTS.2. SKLYPO UŽSTTYMO PLOTS.3. ŽEMĖS SKLYPO NUDOJIMO BŪDS DUGIBUČIŲ GYVENMŲJŲ PSTTŲ TERITORIJOS II. NEKILNOJMIEJI DIKTI 2. BUTS NR. SU KIEMO RŪSIU 2.. BENDRSIS PLOTS: 2... NUDINGS PLOTS PGLBINIS PLOTS GYVENMSIS PLOTS B IŲ G. ŠILTNM -OJO FORTO G. Teritorijos išsidėstymo schema BUTS NR. 5 Naujas turtinis vienetas PROJEKTUOJMS PRIVŽIVIMS PRIE BUTO 3. PROJEKTUOJM BETONINIŲ TRINKELIŲ DNG BUTS NR. PŽELDINTS ŽEMĖS PLOTS PLNUOJMS PŽELDINIMS ESMS PŽELDINIMS BUTS NR BUTŲ EKSPLIKCIJ Butas Nr. po rekontravimo Butas Nr. 2 BUTS NR. 3 Butas Nr. 3 Butas Nr. 4 POŽEMINIŲ KOMUNIKCIJŲ PLNO PILNUMS PTIKRINTS ŠIOSE ORGNIZCIJOSE: Organizacija V. Pavardė Parašas Butas Nr. 5 naujas turtinis vienetas Data BUTS NR. 2 B "Energijos skirstymo operatorius" "Telia Lietuva" B SU PROJEKTINIIS SPRENDINIIS SUTINKU: STTYTOJS: Z. K. UB "Giraitės vandenys" PSTBOS Kauno r. ž. ū. skyrius Kauno r. savivaldybės urbanistikos skyrius Objektas: dresas: -ojo Forto g. 2, Kazliškių k., Kauno r., kad. Nr. 5250/0008:844 Koordinačių sistema - LKS-94 ukščių sistema - LS07 Vardas Pavardė M. GUDELEVIČIUS Parašas Data 207 UB "EFI Projektai" Įm. k R. Kalantos g. 30, Kaunas Tel testato Nr. 294 PV. Efimenko PDV.Efimenko 208 Etapas Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. GKV-40 Geodezininkas 4. Matmenys pateikti metrais Matmenis būtina tikslinti vietoje Numatomas sklypo aptvėrimas - ažūrinė tvora su pamatu arba cinkuotos vielos tinklu tarp įtvirtintų stulpų iki,8 m aukščio aukščio. Tvora projektuojama sklypo ribose, konstrukcijos neperžengia sklypo ribų. jei tvora projektuojama ant sklypo ribos, būtina gauti gretimo sklypo savininko sutikimą. Statytojas Kompleksas DUGIBUČIO GYVENMOJO NMO DLIES (BUTO NR.) -OJO FORTO G. 2-, KZLIŠKIŲ K., RINGUDŲ SEN., KUNO R.SV., REKONSTRVIMS, NUJŲ TURTINIŲ VIENETŲ FORMVIMS (BUTI) Brėžinys 0 SKLYPO SUTVRKYMO PLNS M :500 Žymuo Z. K. Laida EFI TDP- SP-0 Lapas Lapų

11 PTLPŲ EKSPLIKCIJ - BUTS NR. PRIEŠ REKONSTRVIMĄ; TURTINIŲ VIENETŲ FORMVIMĄ REKONSTRVIMO DRBŲ SRITIS BUTS NR. h=2.30 NR. PTLPOS PVDINIMS PLOTS. KTILINĖ.55 M² II BUTS 2. KORIDORIUS 4.54 M² 3. VIRTUVĖ 9.96 M² ŪKIO PTLP 7.45 M² DIRBTUVĖ 5.08 M² 6. KMBRYS 22.7 M² 7. VONIOS KMBRYS 6.26 M² -4 h= KMBRYS 9. KMBRYS 0. MNSRD - ŪKIO PTLPOS 5.42 M² 7.55 M² 0.7 M² VISO:.23 M² h= I BUTS h=2.60 IV BUTS III BUTS -9-8 h=2.40 SUTRTINIS ŽYMĖJIMS: Esamos sienos Butas Nr. prieš rekontravimą Butas Nr. 2 Butas Nr. 3 Butas Nr. 4 PSTBOS: Matmenis tikrinti vietoje; ukšto planas parengtas vadovaujantis pateiktu namo inventorizaciniu planu; Patalpų plotai, patalpų eksplikacijoje, atitinka aukšto inventorizacinį planą. Šiuo projektavimo darbų etapu planuojama atlikti: tlikti Buto Nr. dviejų turtinių vienetų formavimą; Perplanuoti naujai formuojamo turtinio vieneto, priklausančio Butui Nr., patalpas; Demontuoti pertvaras, angas ir įrengti naujas; Šiame projektavimo darbų etape nauji inžineriniai tinklai neprojektuojami, esami nerekonstruojami; Inžinerinių tinklų įvadai esami; testato Nr Etapas PV Statytojas. Efimenko Z.K. UB "EFI Projektai" Įm. k R. Kalantos g. 30, Kaunas Tel PDV. Efimenko 208 Kompleksas DUGIBUČIO GYVENMOJO NMO DLIES (BUTS NR. ) -OJO FORTO G. 2-, KZLIŠKIŲ K., RINGUDŲ SEN., KUNO R.SV., REKONSTRVIMS, TURTINIŲ VIENETŲ FORMVIMS (BUTI). PROJEKTINII PSIŪLYMI Brėžinys PIRMO UKŠTO PLNS PRIEŠ REKONSTRVIMĄ M:00 Žymuo EFI TDP-S-0 Lapas Laida 0 Lapų

12 w PTLPŲ EKSPLIKCIJ - BUTS NR. PO REKONSTRVIMO; TURTINIŲ VIENETŲ FORMVIMO REKONSTRVIMO DRBŲ SRITIS BUTS NR. II BUTS h=2.30 NR. PTLPOS PVDINIMS PLOTS -. Virtuvė Kambarys x x x x x x x x -3-4 h= Valgomasis WC 5.43 VISO -ME BUTE PIRMME UKŠTE: WC 0.7 VISO -ME BUTE : PTLPŲ EKSPLIKCIJ - BUTS NR. 5 PO REKONSTRVIMO; TURTINIŲ VIENETŲ FORMVIMO x x h= NR. PTLPOS PVDINIMS PLOTS 5-. Tambūras Kambarys.49 C B h=2.60 x x x x x x 5-3. WC Kambarys Svetainė / virtuvė Kanalinis ventiliatorius Ø50mm oro ištraukimui Mechaninės ventiliacijos įrenginys Rekuperatorius L- L- 5-4 x x x x D-2 D- x x x x x x x x x x x x x x D- D- 5- x x x x 5-5 LD-2 IV BUTS III BUTS h=2.40 SUTRTINIS ŽYMĖJIMS: x x x x VISO 5-ME BUTE: Esamos sienos rdoma/demontuojama Formuojama anga Užtaisoma anga Įrengiama Gkp atitvara Įrengiama mūrinė atitvara pšiltinamasis sluoksnis tstatoma mūrinė sienos dalis LD- Butas Nr. po rekontravimo Butas Nr. 2 Butas Nr. 3 PROJEKTUOJM TERS Butas Nr. 4 Butas Nr. 5 naujas turtinis vienetas 2 3 PSTBOS: Matmenis tikrinti vietoje; ukšto planas parengtas vadovaujantis pateiktu namo inventorizaciniu planu; Patalpų plotai, patalpų eksplikacijoje, atitinka inventorizacijoje nurodytus plotus. Šiuo projektavimo darbų etapu planuojama atlikti: Buto Nr. dviejų turtinių vienetų formavimą - suformuojant Butą Nr., Butą Nr.5; Perplanuoti naujai formuojamų turtinių vienetų patalpas; Demontuoti kai kurias pertvaras, angas ir įrengti naujas; Šiame projektavimo darbų etape nauji inžineriniai tinklai neprojektuojami, esami nerekonstruojami; Inžinerinių tinklų įvadai esami; testato Nr Etapas PV Statytojas. Efimenko Z.K. UB "EFI Projektai" Įm. k R. Kalantos g. 30, Kaunas Tel PDV. Efimenko 208 Kompleksas DUGIBUČIO GYVENMOJO NMO DLIES (BUTS NR. ) -OJO FORTO G. 2-, KZLIŠKIŲ K., RINGUDŲ SEN., KUNO R.SV., REKONSTRVIMS, TURTINIŲ VIENETŲ FORMVIMS (BUTI). PROJEKTINII PSIŪLYMI Brėžinys PIRMO UKŠTO PLNS PO REKONSTRVIMO M:00 Žymuo EFI TDP-S-02 Lapas Laida 0 Lapų

13 STOGO PGRINDINIŲ KIEKIŲ ŽINIRŠTIS STOGO IŠORĖS PVIRŠIUS PLOTS LIETVMZDŽII Ø00 LIETUS SURINKIMO LTKS Ø50 PLOTS M² M.00 M * Pateikta projektinė kiekių sąmata neįvertinus statybos darbų eigos nuostolių. * Prieš atliekant statybos darbus, kiekius tikslinti vietoje SUTRTINII ŽYMĖJIMI VIDUS SIEN KEIČIM STOGO DLIS C B PSTBOS 0º Stogo konstrukcijos pakeičiamos į geresnę kokybę turinčias Lietaus nuvedimo sistema pakeičiama nauja Lietaus nuotekos nuvedamos sklypo ribose Lietvamzdžiai iš cinkuotos plieno skardos, dengtos plastizoliu Stogas medinių konstrukcijų REKONSTRUOJM STOGO DLIS 2 3 Lietaus surinkimo latakas Ø50 Lietvamzdis 00 KEIČIM STOGO DLIS Lietvamzdis 00 testato Nr PV. Efimenko UB "EFI Projektai" Įm. k R. Kalantos g. 30, Kaunas Tel PDV. Efimenko 208 Kompleksas DUGIBUČIO GYVENMOJO NMO DLIES (BUTS NR. ) -OJO FORTO G. 2-, KZLIŠKIŲ K., RINGUDŲ SEN., KUNO R.SV., REKONSTRVIMS, TURTINIŲ VIENETŲ FORMVIMS (BUTI). PROJEKTINII PSIŪLYMI Brėžinys STOGO PLNS M:00 Laida 0 Etapas Statytojas Žymuo Lapas Lapų Z.K. EFI TDP-S-03

14 ± ±0.000 C PROFILIUOT STOGO SKRD RL 7026 (TMSII PILK) SIENŲ PDIL DEKORTYVINIS TINKS RL 7035 (ŠVIESII PILK) KLINKERINĖS PLYTELĖS ZPC P23/P ± PSTBOS Visi išmatavimai pateikti centimetrais Matmenis tikslinti vietoje Pakeitimus derinti su projekto vadovu Išorėje langai tamsiai pilki RL 706/ testato Nr PV. Efimenko UB "EFI Projektai" Įm. k R. Kalantos g. 30, Kaunas Tel PDV. Efimenko 208 Kompleksas DUGIBUČIO GYVENMOJO NMO DLIES (BUTS NR. ) -OJO FORTO G. 2-, KZLIŠKIŲ K., RINGUDŲ SEN., KUNO R.SV., REKONSTRVIMS, TURTINIŲ VIENETŲ FORMVIMS (BUTI). PROJEKTINII PSIŪLYMI Brėžinys FSDS M:00 Laida 0 Etapas Statytojas Žymuo Lapas Lapų Z.K. EFI TDP-S-04