APLINKOS PSAUGOS TEISĖS AKTŲ VYKDYMO UŽTIKRINIMAS. Kas jums iš to? Grėsmė aplinkai nesibaigia ties mūsų sienomis.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "APLINKOS PSAUGOS TEISĖS AKTŲ VYKDYMO UŽTIKRINIMAS. Kas jums iš to? Grėsmė aplinkai nesibaigia ties mūsų sienomis."

Transkriptas

1 APLINKOS PSAUGOS TEISĖS AKTŲ VYKDYMO UŽTIKRINIMAS Kas jums iš to? Grėsmė aplinkai nesibaigia ties mūsų sienomis. Būtent todėl ES valstybės narės sutarė įgyvendinti priemones, kurios apsaugotų piliečių sveikatą ir aplinką. Europos aplinkos apsaugos teisės aktai taip pat užtikrina, kad įmonėms būtų taikomos tos pačios taisyklės, o piliečiai būtų vienodai apsaugoti. Jei šių teisės aktų nesilaikoma, Komisija yra jūsų pusėje ir netgi gali imtis teisinių veiksmų. Aplinka

2 Ar žinojote, kad...? Beveik visi europiečiai teigia, kad aplinkos apsauga jiems svarbi. Beveik 8 iš 10 nori, kad ES tikrintų, ar aplinkos apsaugos teisės aktai yra tinkamai taikomi jų šalyje. Kasmet geresnis vienos saugomos teritorijos valdymas gali sutaupyti 1,2 mlrd. EUR. Geresnio maudyklų vandens nauda kiekvienu atveju yra įvertinta 97 mln. EUR per metus.

3 Jūsų pusėje Aplinkos apsaugos teisės aktų tikslas apsaugoti piliečius ir gamtą. Pavyzdžiui, privalomi kokybės standartai vandeniui bei orui ir pramoniniams išmetamiesiems teršalams nustatyti apribojimai mažina pavojų sveikatai ir gelbsti gyvybes. Priemonės, skirtos saugoti biologinę įvairovę ir kovoti su klimato kaita, taip pat yra ekonomiškai pagrįstos. Taisyti klaidas kainuoja daugiau nei užkirsti joms kelią nuo pat pradžių. Būtent todėl teisės aktų vykdymas garantuoja ilgalaikę sėkmę! Komisija imasi veiksmų, jei nacionalinėms sistemoms nepavyksta išspręsti ES aplinkos apsaugos teisės pažeidimo problemos. Kiti klausimai, kaip antai prašymai kompensuoti, yra geriausiai sprendžiami nacionaliniu lygmeniu. JŪSŲ BALSAS SVARBUS Jei manote, kad aplinkos apsaugos teisės aktai yra pažeidžiami, galite imtis veiksmų. Visų pirma apie tai galite pranešti vietos ar nacionalinei institucijai, kuri yra atsakinga už ES aplinkos apsaugos teisės aktų taikymą vietos lygmeniu.

4 VYKDYMAS GARANTUOTA ILGALAIKĖ SĖKMĖ! Kaip Europos Komisija gali padėti... pavojingų atliekų atveju! Dėl neteisėto pavojingų atliekų šalinimo pateikiamas skundas. Komisija atlieka tyrimą neformaliai bendradarbiaudama su valstybe nare. Nesulaukus tinkamos reakcijos, skiriami įspėjimai. Valstybei narei ir toliau nesiimant veiksmų, pradedami teisiniai veiksmai (ES Teisingumo Teismas). Neteisėtos pavojingos atliekos pašalinamos, o piliečiai ir aplinka gali džiaugtis gaunama nauda Jei valstybė narė nevykdo Teisingumo Teismo sprendimo, Komisija gali imtis tolesnių teisinių veiksmų... ir skirti baudas.

5 NATŪRALIŲ BUVEINIŲ SAUGOJIMAS Europos Komisija patvirtino didelio masto užtvankos projektą pietų Europoje su sąlyga, kad bus įgyvendintos priemonės, skirtos didinti ispaninės lūšies (laukinių kačių rūšis) populiaciją. Rezultatai įspūdingi. Pirmoji ispaninė lūšis, gimusi laukinėje gamtoje, buvo pastebėta 2015 m., nors ši rūšis buvo beveik išnykusi. SAUGESNIS GERIAMASIS VANDUO Komisija iškėlė bylą valstybės narės regionui, kuriame nustatytas nesaugus geriamasis vanduo. Tai paskatino pastatyti kelis naujus nuotekų šalinimo įrenginius ir vandens valyklą, taip apsaugojant apie namų ūkių sveikatą. ŽALIŲJŲ PROJEKTŲ PLANAVIMAS Pagal ES teisę reikalaujama, kad prieš tvirtinant tam tikrus projektus būtų atsižvelgta į jų poveikį aplinkai, taip užtikrinant jų tvarų vykdymą. Tai skatina skaidresnį sprendimų priėmimą ir didesnį visuomenės dalyvavimą.

6 ES POLITIKOS VYKDYMAS DUODA TIESIOGINĖS NAUDOS Viena iš šešių darbo vietų ES priklauso nuo gamtos ir biologinės įvairovės. Sąvartynų direktyva ir Bendroji atliekų direktyva padeda didinti antrinį perdirbimą ir mažinti sąvartynų naudojimą. Paukščių ir Buveinių direktyvos padeda atkurti nualintas buveines ir apsaugoti nykstančias rūšis. Miesto nuotekų valymo direktyva ir Nitratų direktyva vaidina esminį vaidmenį mažinant vandens taršą.

7 Aplinkos apsaugos teisės aktai yra labai svarbūs užtikrinant Europos ilgalaikę sveikatą ir gerovę. Tačiau pirmiausia juos reikia tinkamai įgyvendinti ir jų laikytis! ES ir jos valstybės narės yra priėmusios įvairių plataus užmojo aplinkos apsaugos teisės aktų, skirtų apsaugoti piliečius ir aplinką. Europos Komisijos pagrindinė užduotis užtikrinti, kad valstybių narių institucijos įgyvendintų šias taisykles. Prevencinės priemonės yra veiksmingesnės ir daug pigesnės nei netvarios praktikos padarytos žalos atitaisymas. Komisija taip pat nori sudaryti vienodas sąlygas, kad aplinkos apsaugos teisės aktų nesilaikymas nebūtų niekam naudingas. KH LT-C PAPILDOMA INFORMACIJA EUEnvironment Europos Sąjunga, 2016 EU_ENV ISBN doi: /26826