PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI"

Transkriptas

1 Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys eritorija Statytojas PROJEKINIAI PASIŪYMAI U-28/8-PP Prekybos paskirties pastatas Erfurto g. 58, 6, 62, ilniuje. Rekonstravimo projektas YPAINGAS SAINYS ilniaus miesto dalis, vadinama azdynais (unik. Nr. 679) UAB ID IEUA Dalis PP PROJEKINIAI PASIŪYMAI I omas Įmonės pavadinimas Pareigos ardas, pavardė, Atestato Nr. Parašas UAB UNIECUS Direktorius Projekto vadovė AURAS PAUAUSKAS DAIA ŠEIKYĖ Atest. Nr. A 555 ilnius, 29 m.

2 Kompl.Nr. PREKYBOS PASKIRIES PASAAS ERURO 58, 6,62, INIUJE REKONSRAIMO PROJEKAS lapas U-28/8 URINYS lapų Nr. Medžiagos pavadinimas Psl.. itulinis 2. urinys 3. Aiškinamasis raštas 4. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis BRĖŽINIAI Sklypo planas planas M :5 Aukšto planas Pjūviai asadai Stadija Pareigos At.Nr.., pavardė parašas data PP P A555 D. Šeikytė 29-

3 Kompl.Nr. PREKYBOS PASKIRIES PASAAS ERURO 58, 6,62, INIUJE REKONSRAIMO PROJEKAS lapas lapų U-28/8 AIŠKINAMASIS RAŠAS 5 AIŠKINAMASIS RAŠAS IŠEIIES DUOMENYS Prekybos paskirties pastato projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis Statybos įstatymu, įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, sklypo ir pastato nuosavybės dokumentais, projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi, Statytojo projektavimo užduotimi, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų techninėmis prisijungimo sąlygomis. SAINIO SAYBOS IEA Pastato rekonstravimo projektas rengiamas ilniuje, Erfurto g., 3 sklypuose, kurie sujungiami ir kurių: - kadastro Nr. /5:65 (Erfurto g. Nr. 58), plotas,39 ha - kadastro Nr. /5:82 (Erfurto g. Nr. 6), plotas,489 ha - kadastro Nr. /5:3 (Erfurto g. Nr. 62), plotas,565 ha - po apjungimo bendras sklypo plotas,4373 ha. ŽEMĖS SKYPO ERIORIJOS NAUDOJIMO REGAMENO PARAMERAI Pagal ilniaus miesto bendrąjį planą iki 25 m nagrinėjama teritorija patenka į Intensyvaus užstatymo gyvenamąją teritoriją. Stadija Pareigos At.Nr.., pavardė parašas data PP P A 555 D. Šeikytė 29--5

4 Kompl.Nr. PREKYBOS PASKIRIES PASAAS ERURO 58, 6,62, INIUJE REKONSRAIMO PROJEKAS lapas lapų U-28/8 AIŠKINAMASIS RAŠAS 2 5 Ištraukos iš ilniaus miesto bendrojo plano ir reglamentų lentelės Šiuo metu sklypuose yra garažų pastatai, į kuriuos įvažiuojama iš Erfurto gatvės. Garažus Erfurto g. 58 ir Erfurto g. 6 numatoma griauti, garažą Erfurto g. 62 rekonstruoti. vaizdas iš Erfurto gatvės vaizdas iš Oslo gatvės Šioje teritorijoje patvirtinto detalaus plano nėra, todėl teritorijos naudojimo reglamentai nustatyti projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje pagal galiojantį ilniaus miesto Bendrąjį planą: - žemės naudojimo paskirtis kita - naudojimo būdas komercinės paskirties objektų teritorijos - užstatymo tankumas 6% - užstatymo intensyvumas,6 - aukštis 7,5 m - maksimali absoliutinė altitudė 3,2 m - automobilių stovėjimo vietų skaičius pagal SR 2.6.4:24 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai - priklausomų želdynų plotas - 5% Stadija Pareigos At.Nr.., pavardė parašas data PP P A 555 D. Šeikytė 29--5

5 Kompl.Nr. PREKYBOS PASKIRIES PASAAS ERURO 58, 6,62, INIUJE REKONSRAIMO PROJEKAS lapas lapų U-28/8 AIŠKINAMASIS RAŠAS 3 5 PAEDOSAUGINĖ DAIS Unikalus objekto kodas - 679, senasis kodas S837 ertybės pavadinimas ilniaus miesto dalis vadinama azdynais Įregistravimo registre data Statusas - Registrinis Objekto reikšmingumo lygmuo ietinis ertingosios savybės nurodytos ilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akte Nr. I-RM-78/ Šaltinis: PREKYBOS PASKIRIES PASAO PROJEKINIAI SPRENDINIAI Apjungus 3 esamus sklypus, naujai suformuotame sklype, numatoma rekonstruoti garažų pastatą į 229 kv. m. bendro ploto maisto prekių parduotuvę. Įvažiavimas į sklypą numatomas iš Erfurto gatvės, esama į garažus ir gyvenamuosius namus įvaža, kuria ir toliau naudosis gyventojai bei garažų bendrijų savininkai. Kitas įvažiavimas projektuojamas iš Erfurto ir Oslo gatves jungiančios gatvės. Pagal SR 2.6.4:24 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai minimalus automobilių vietų skaičius yra vieta 2 m 2 prekybos salės ploto, t.y. 66 vietos. Sklype įrengiamos 28 automobilių statymo vietos. ikusios 38 vietos pagal teritorijos revitalizacijos (atnaujinimo) projektą bei žemės savininkui / naudotojui sutikus numatomos projektuoti raudonosiose gatvės linijose esančioje teritorijoje prie gatvės, kuri sujungia Oslo ir Erfurto gatves (SR 2.6.4:24 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai p kitame žemės sklype, kai yra išduotas statybą leidžiantis dokumentas projektui, Stadija Pareigos At.Nr.., pavardė parašas data PP P A 555 D. Šeikytė 29--5

6 Kompl.Nr. PREKYBOS PASKIRIES PASAAS ERURO 58, 6,62, INIUJE REKONSRAIMO PROJEKAS lapas lapų U-28/8 AIŠKINAMASIS RAŠAS 4 5 kuriame suprojektuotos šiems pastatams privalomos automobilių stovėjimo vietos arba šios vietos suprojektuotos tuo pačiu projektu kaip šie pastatai ). Numatoma įrengti dviračių stovėjimo vietų po stogeliu. Projektuojamo pastato architektūra. Pagrindiniai architektūrą nulemiantys aplinkos faktoriai yra netaisyklinga sklypo konfigūracija, esamų gatvių tinklas bei plastiškas ir laisvas, prie kalvoto azdynų reljefo prisitaikantis aplinkinis užstatymas. Šie faktoriai sąlygojo netaisyklingą pastato planą, ir lakoniškus, horizontaliai suskaidytus fasadus. Šiaurės rytinėje sklypo dalyje reljefas smarkiai kyla, todėl projektuojama atraminė sienelė. Ant atraminės sienelės projektuojama apsauginė tvora, kuri apželdinama ir turėtų, kartu su parduotuvės pastatu, tapti barjeru triukšmui nuo Oslo gatvės slopinti. Detalesnė priemonių transporto triukšmui mažinti ataskaita bus paruošta atliekant atranką poveikio aplinkai vertinimui. Želdynai. Sklype išlaikomas norminis 5 procentų apželdinimas. Yra atlikta medžių taksacija ir vertinimas. Nevertingi invazinių rūšių medžiai ir krūmokšniai kertami, vertingesnių rūšių medžiai perkeliami į bendro naudojimo žaliąsias zonas. AIKANČIOSIOS KONSRUKCIJOS IR IŠORINĖS AIAROS Pastato konstruktyvinė schema gelžbetonio kolonos ir kai kurios laikančios gelžbetonio trisluoksnės sienos. Denginio laikanti konstrukcija metalinės sąramos ir santvaros. Įėjimas ir šoninės vitrinos aliuminiostiklo fasadinė sistema. asadų apdaila dažomas tinkas bei trisluoksnės fasadinės plokštės. ORIENACINIS ENERGINIŲ IŠEKIŲ KIEKIS IR APSIRŪPINIMO ŠAINIAI - Elektros energiją planuojama pasijungti nuo AB Energijos skirstymo operatoriaus tinklų, objektui preliminariai reikės 3 kw II elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos galios. - Šilumos energija planuojama apsirūpinti iš atsinaujinančių šaltinių šilumos siurblių. - Geriamojo vandens poreikis,5 m³/d. Prisijungiama pagal UAB ilniaus vandenys išduotas prisijungimo sąlygas. - Buitines nuotekas numatoma išleisti į UAB ilniaus vandenys tinklus - Paviršinio vandens (lietaus) nuotekas planuojama išleisti į UAB Grinda tinklus. - Atliekos rūšiuojamos ir reguliariai išvežamos sudarius sutartį su atliekų tvarkymo įmone. - Pastato energinio naudingumo klasė A+ BENDRIEJI SAINIO RODIKIAI Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos I SKYRIUS SKYPAS. sklypo plotas m2 4373** 2. sklypo užstatymo intensyvumas % 5 3. sklypo užstatymo tankis % 56 II SKYRIUS PASAAI. Pastato paskirties rodikliai (prekybos plotas). m 2 326,33 2. Pastato bendrasis plotas. m ** nurodomas suminis visų 3 apjungiamų sklypų plotas Stadija Pareigos At.Nr.., pavardė parašas data PP P A 555 D. Šeikytė 29--5

7

8

9

10

11

12 8, R5. - raudonosios gatvių linijos kadastriniais matavimais suformuotų sklypų ribos; - betoninis gatvės bordiūras; - betoninis vejos bordiūras; - granitinis gatvės bordiūras (žemas); - betoninių trinkelių danga; 28,3 6,? - raudono asfalto danga; - betoninių plytelių danga;? 2 - projektuojamas horizontalus ženklinimas ant esamo asfalto dangos; - naujai įrengiamo asfalto danga;, 8 3,46? 4, 6,4 eja Saugomi medžiai Kertami - perkeliami medžiai Sodinami medžiai 2, 6, 99,8 9, 6, 35 32, 2, 5 5,, 7 8,5 R4. 5 7, 87 8, 2 9,3 2, , 32 5,? 7, 5 7, 3,7 5 R6. 5, 5 5, 5 3, 5 7,?,2 3, 75 PROJEKO PAADINIMAS PROJEKUOOJAS R8. 5, PREKYBOS PASKIRIES PASAO ERURO G. INIUJE REKONSRAIMO PROJEKAS. P/Arch. D.ŠEIKYĖ 29-- AIDA BRĖŽINIO PAADINIMAS SKYPO PANAS M :5 A555 - R8. PP APAS APŲ EKSINIS ŽYMUO EAPAS SAYOJAS NR. ukiškių g. 3, ilnius AESAO 7, 94

13 Putzmaschine GČ PROJEKUOOJAS 2 / G/ PIRMO AUKŠO PANAS M: atraminė sienelė / GČ E/ GČ G 54 5 D/ = C/ 2 E B/ D A/ C GČ GČ B A / Pastato patalpų žiniaraštis Eil. Nr. Pavadinimas Plotas ambūras Parduotuvės salė 326,33 3 Kepykla 7,37 4 aros rūšiavimo patalpa 64,32 5 Seifo patalpa,49 6 Serverinė 9,4 7 ideo stebėjimo patalpa 6,45 8 Koridorius 36,5 9 WC 3,4 WC 3,4 Pasitarimų patalpa, Persirengimo patalpa Persirengimo patalpa 6,38 8,59 4 Personalo patalpa 23,29 5 Sandėlis 38, 6 ech. patalpa - vandens įvado patalpa 6, 7 ech. patalpa - el. įvado patalpa 6, 8 Prekių pristatymas 78,3 9 WC pirkėjams 6, 2 (A) ėdinimo įrangos patalpa,4 Bendras plotas ANRESOĖS PANAS M: / 3 4 C B A SIENŲ KONSRUKCIJA: aida Kval. patv. dok. Nr. A555 A555 MŪRAS RISUOKSNĖ SIENA BEONINĖ SIENA / KOONA GIPSO KARONO PERAROS ARDOMOS ESAMOS KONSRUKCIJOS 29 PP Išleidimo data aidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) ukiškių g. 3, ilnius P Daiva Šeikytė PD Daiva Šeikytė Statinio projekto pavadinimas PREKYBOS PASKIRIES PASAAS ERURO G. 58, 6, 62, INIUJE. REKONSRAIMO PROJEKAS Statinio numeris ir pavadinimas PARDUOUĖ Dokumento pavadinimas aida PANAS M : Statytojas ir (arba) užsakovas Dokumento žymuo apas apų UAB "ID IEUA" U - 28/8-PP-SA

14 Dachneigung 4-5% ±. = ±. =2.65 ± ASADAS ARP AŠIŲ ±.=2.65 -,65 -, Žemės paviršius A G ASADAS ARP AŠIŲ A-G ± ±. ASADAS ARP AŠIŲ 5-5 A ±. aida Kval. patv. dok. Nr PP Išleidimo data PROJEKUOOJAS aidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) ukiškių g. 3, ilnius Statinio projekto pavadinimas PREKYBOS PASKIRIES PASAAS ERURO G. 58,6,62, INIUJE. REKONSRAIMO PROJEKAS Statinio numeris ir pavadinimas G ASADAS ARP AŠIŲ G-A A A555 A555 P DAIA ŠEIKYĖ PD/ARCH. DAIA ŠEIKYĖ Dokumento pavadinimas ASADAI PARDUOUĖ aida Statytojas ir (arba) užsakovas Dokumento žymuo apas apų UAB "ID IEUA" U - 28/8-PP-SA