UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ PANEVĖŽIO GATVĖS Įmonės kodas M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ PANEVĖŽIO GATVĖS Įmonės kodas M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA"

Transkriptas

1 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ PANEVĖŽIO GATVĖS Įmonės kodas M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

2 TURINYS APIE BENDROVĘ METŲ SVARBIAUSI ĮVYKIAI...2 VALDYMO STRUKTŪRA...3 VEIKLA... 5 RIZIKOS VEIKSNIAI IR NEAPIBRĖŽTUMAI 2021 m ILGALAIKIS TURTAS...11 PAGRINDINIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ...12 ORGANIZACINĖ KULTŪRA IR DARBUOTOJAI...17 SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ METŲ PLANAI...19

3 APIE BENDROVĘ 1 Uždaroji akcinė bendrovė PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Bendrovė) įregistruota 1995 Bendrovė prižiūri ir remontuoja 320 tūkst. m m. rugpjūčio 31 d. ir perregistruota 2004 m. spalio 15 d. Valstybės Įmonės Registrų 2 šaligatvių su betono danga bei 90 tūkst. m centro Panevėžio filiale. Bendrovei suteiktas Juridinio asmens kodas su asfaltbetonio danga, 416 km gatvės bei kvartalų bortų. Nuo 1994 m. gegužės mėn. 01 d. tapo PVM mokėtoja, Bendrovei suteiktas PVM Bendrovė prižiūri ir kontroliuoja 220 km lietaus kanalizacijos kolektorių, apie 9 tūkst. mokėtojo kodas LT vienetų kontrolinių šulinių bei 3 tūkst. vienetų lietaus surinkėjų gatvėse. Bendrovės steigėjas ir pagrindinis akcininkas Panevėžio miesto savivaldybė. Miesto gatvių apšvietimo tinkluose eksploatuojama virš 8,3 tūkst. vienetų šviestuvų bei 0,15 tūkst. vienetų elektros energijos apskaitos spintų, daugiau kaip 0,3 tūkst. km Bendrovės įstatinis kapitalas 514,3 tūkst. eurų, kuris padalytas į akcijas. apšvietimo linijų. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 euro. Savivaldybės akcijos sudaro 93,7 procentus 482 tūkst. eurų, fizinių ir juridinių asmenų - 6,3 procentus 32,3 tūkst. eurų. Mieste prižiūrimi 13 tiltų, 1 viadukas. Perskaičiuoti įstatinio kapitalo ir akcijos nominalios vertės dydžiai eurais įregistruoti Juridinių asmenų registre. Uždaroji akcinė bendrovė PANEVĖŽIO GATVĖS yra pelno siekiantis juridinis asmuo m. gruodžio 31 dieną bendrovėje dirbo 67 darbuotojai. Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Bendrovė tvarko apskaitą pagal LR finansinę apskaitą ir įmonių veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Bendras Panevėžio miesto teritorijoje esančių gatvių ir vietinių kelių ilgis sudaro 340,4 km. Iš jų, vadovaudamasi Panevėžio miesto infrastruktūros objektų priežiūros paslaugų bei remonto darbų sutartimis su Panevėžio miesto savivaldybe, bendrovė prižiūri ir remontuoja vietinių kelių: - su asfaltbetonio danga apie 179,3 km; - su žvyro danga 71,8 km; - su betono danga 2,8 km; - gruntinių kelių 0,8 km; - be dangos 85,7 km. Pagrindinė buveinė Beržų g.12, Panevėžys; Mechaninės dirbtuvės, garažai Kėdainių g.7, Panevėžys; Apšvietimo tinklų priežiūros skyrius A. Smetonos g. 33-1, Panevėžys. Telefonas: Faksas: Elektroninis paštas: Interneto puslapis:

4 METŲ SVARBIAUSI ĮVYKIAI m. veiklos strategijos įgyvendinimas Nuo 2020 m. rugpjūčio mėnesio bendrovei vadovauja direktorius Arvydas Zapalskis Įdiegta vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) Kokybės vadybos sistemos, LST EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) Aplinkos apsaugos vadybos sistemos ir LST EN ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018) Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos standartų reikalavimus Laimėtas konkursas ir pasirašyta sutartis 2021 metams su Panevėžio miesto savivaldybės administracija dėl Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų ir priežiūros paslaugų atlikimo Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS pagrindinė veikla buvo pelninga Bendrovės komercinių paslaugų dalis - 32,26 proc. nuo bendrų įmonės pajamų atėmus reguliuojamos veiklos pajamas Teismo nutarimu pasirašytas taikos susitarimas ir atnaujinti darbai pagal rangos sutartį Nr. 67 Paviršinių nuotekų surinkimo tinklų J. Basanavičiaus, Ukmergės, Vilniaus, Algirdo, Aukštaičių, Beržų g. Panevėžio m. statybiniai tyrinėjimai, statinio projektavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra, statybos darbai

5 3 VALDYMO STRUKTŪRA Vadovybė Panevėžio miesto savivaldybė nuosavybės teise valdo kontrolinį uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcijų paketą 93,7 proc. Kita įstatinio kapitalo dalis 6,3 proc. valdoma vieno juridinio ir septynių fizinių asmenų. Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas valdyba ir vienasmenis valdymo organas Bendrovės vadovas. Bendrovės stebėtojų taryba nesudaroma, jos funkcijas vykdo Bendrovės valdyba. Valdybos pirmininkas Jokūbas Leipus Panevėžio miesto savivaldybės Miesto plėtros skyriaus vedėjas Valdybos narė Daina Pilkauskienė Panevėžio miesto savivaldybės Miesto plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Valdybos narys Darius Linkonas Panevėžio miesto savivaldybės Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas Nepriklausoma valdybos narė Orijana Mašalė Nepriklausomas valdybos narys Romanas Kančauskas Nepriklausomas valdybos narys Valdas Kavaliauskas

6 2020 m. Bendrovė, siekdama pagerinti veiklos procesus, nusprendė pertvarkyti bendrovės struktūrą, perskirstyti struktūrinius bendrovės skyrius ir įkurti poskyrius. Bendrovės patvirtina nauja organizacinės struktūros schema, pagal kurią iš esmės pakinta darbo organizavimo tvarka, joje pasikeičia reikalingų darbuotojų etatų skaičius, nebelieka perteklinių pareigybių vienos panaikinamos arba vietoje jų numatoma sukurti naujas darbo vietas. 4 Visuotinis akcininkų susirinkimas Valdyba Direktorius 1 Finansų ir buhalterinės apskaitos skyrius 2 Komercijos ir klientų aptarnavimo skyrius 3 Personalo administratorius 6 Statybos, ekspoatacijos ir priežiūros skyrius 3.1. Asfaltavimo darbų padalinys 3.2. Bendrastatybinių darbų padalinys 3 Statybos skyrius 5 Mechanizmų ir transpoto padalinys 6.1. Gatvių remonto poskyris 6.2. Šaligatvių priežiūros poskyris 6.3. Želdinių ir mažosos architektūros priežiūros poskyris 6.4. Elektros inžinerinių tinklų eksploatacijos poskyris Šiuo metu galioja 2020 m. kovo mėn. 26 d. Valdybos posėdyje (protokolo Nr. 3) patvirtinta struktūra.

7 VEIKLA 5 Bendrovės veikla vykdyti Panevėžio miesto gatvių, šaligatvių, tiltų, užtvankų, pliažų ir mažosios architektūros eksploatavimo, priežiūros ir remonto darbus, miesto želdinių priežiūrą, miesto gatvių apšvietimo tinklų eksploatavimo ir remonto darbus. Bendrovė paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje. Bendrovės įstatuose numatytos pagrindinės veiklos: Inžinerinių statinių statyba Gatvių, kelių, tiltų, tunelių eksploatavimas Valymo veikla Kraštovaizdžio tvarkymas Vandens surinkimas ir valymas Nuotekų surinkimas, transportavimas ir valymas Kontrolinis akcijų paketas sudaro galimybę Panevėžio miesto savivaldybei (toliau Savivaldybė) kontroliuoti, tikrinti ir viešinti Bendrovės veiklą. Bendrovė dalyvauja Savivaldybės administracijos skelbiamuose Panevėžio miesto infrastruktūros priežiūros paslaugų ir remonto darbų rangos konkursuose. Laimėjus konkursus pasirašomos rangos sutartys, ataskaitiniu laikotarpiu šios pajamos sudarė 57 procentus Bendrovės gaunamų pajamų dalies m. vykdytų veiklų pasiskirstymas Panevėžio miesto infrastruktūros priežiūros darbai Kitiems užsakovams atlikti darbai ir paslaugos Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos 16% 27% 57%

8 VEIKLA (Panevėžio miesto infrastruktūros priežiūra ir remonto darbai) Darbų pavadinimas Mato vnt m m. 1. Šaligatvio dangos iš naujų plytelių įrengimas m 2 209,0 4333,5 2. Šaligatvio dangos iš senų plytelių įrengimas m ,5 2388,0 3. Šaligatvio dangos iš naujų trinkelių įrengimas m ,0 1160,6 4. Šaligatvio dangos iš senų trinkelių įrengimas m 2 343,5 40,6 5. Asfalto dangos užtaisymas šaltaisiais mišiniais t 12,3 35,61 6. Asfaltbetonio dangos frezavimas su automatiniu reg. m 2-635,0 7. Asfaltbetonio dangos frezavimas (mažų plotų) m , ,2 8. Asfaltbetonio dangos duobių asfaltavimas m 2 523,5 136,0 9. Asfaltbetonio dangos įrengimas klotuvu (40 mm) m ,0 10. Asfaltbetonio dangos įrengimas klotuvu (50 mm) m , ,0 11. Asfaltbetonio dangos įrengimas klotuvu (60 mm) m ,0 216, ,0 cm storio mastikos asfalto SMA 11S įrengimas m 2 262,0 2109,0 13. Žvyrkelių išlyginimas, profiliuojant greideriavimu m , ,0 14. Žvyro dangų apdorojimas bitumine emulsija ir dolomitine skaldele 15. Žvyruotų dangų pagerinimas, įrengiant 10 cm storio frezuoto asfaltbetonio sluoksnį m ,0 9682,0 m ,0 2465,0 16. Šulinių liukų aukščių reguliavimas nekeičiant liuko vnt Šulinių liukų aukščių reguliavimas pakeičiant liuką arba vnt 4 41 įrengiant naują 18. Liukų keitimas į plaukiojančio tipo liuką vnt LK linijų remontas keičiant vamzdžius m cm kelio pagrindo įrengimas iš žvyro mišinio m ,0 558, cm kelio pagrindo įrengimas iš žvyro mišinio m 2-101, cm kelio dangos įrengimas iš skaldos mišinio m 2 173,0 1091, cm kelio dangos įrengimas iš skaldos mišinio m 2 814,0 1043,0 24. Perdegusių apšvietimo lempų pakeitimas vnt Apšvietimo kabelių remontas, keičiant kabelį/klojant naują m 1668,0 1607,0 26. Apšvietimo šviestuvų remontas vnt Cinkuotų/gelžbetoninių apšvietimo atramų su šviestuvais vnt pastatymas 28. Perėjų kryptinio apšvietimo įrengimas vnt Medžių pjovimas vnt Medžių genėjimas vnt Kelmų naikinimas (frezavimas, rovimas) vnt Krūmų kirtimas m ,0 vnt Projektų parengimas vnt - 4 Uždaroji akcinė bendrovė PANEVĖŽIO GATVĖS prižiūri miesto gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimą m. pakeista 1 tūkst. lempų, 1,7 km požeminių kabelių, suremontuota 1,3 km oro linijų, jas keičiant į oro-kabelines linijas, suremontuota 1,1 tūkst. šviestuvų, 39 valdymo skydai; Iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų atlikta žvyruotų gatvių dangų remonto ir priežiūros darbų už 70 tūkst. eurų; Gatvių su asfaltbetonio danga remontui skirta ir panaudota 202,8 tūkst. eurų, iš jų 87,2 tūkst. eurų Pramonės g. pėsčiųjų / dviračių tako dangos atnaujinimui; 227,9 tūkst. eurų lėšų gautų iš ekonomikos skatinimo ir koronaviruso plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų buvo panaudota M. Tiškevičiaus, Pramonės, F. Vaitkaus ir Katedros g. šaligatvių dangos ir bortų atnaujinimui; Iš savivaldybės biudžeto gautos 184 tūkst. eurų lėšos daugiabučių namų teritorijose esančių vietinių kelių ir šaligatvių įrengimui bei remontui. Iš jų suremontuota 9,3 km 2 asfaltbetonio dangų už 157,4 tūkst. eurų ir 600 m 2 šaligatvio dangų už 26,6 tūkst. eurų; Už 78,5 tūkst. eurų suremontuota 3,8 km 2 įvairių biudžetinių įstaigų teritorijose esančių asfaltbetonio dangų; Taip pat 117 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų panaudota M. Tiškevičiaus, F. Vaitkaus bei Katedros g. šaligatvių dangos ir gatvės bortų atnaujinimui; Dar už 199 tūkst. eurų atlikta miesto gatvių su asfalto bei žvyro danga šaligatvių remonto darbų; Miesto viešųjų erdvių ir mažosios architektūros elementų remontui bei priežiūrai panaudota 21,8 tūkst. eurų lėšų. 6

9 VEIKLA (Administruojami projektai) Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr Bendrovė paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja savivaldybės teritorijoje. Lietaus nuotekų tinklų priežiūra (reguliuojama veikla) ataskaitiniais metais sudarė apie 16 proc. visos Bendrovės vykdomos veiklos. Reguliuojama veikla tai Panevėžio miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos priežiūros bei remonto darbai, avarinių naftos produktų ar kitų teršiančių medžiagų gatvėse ir kitose viešose teritorijose išsiliejimo vietų stebėjimas bei priemonių, apsaugančių paviršinių nuotekų tinklus nuo teršiančių medžiagų patekimo, užtikrinimas, surinktų nafta užterštų sorbentų šalinimas, ištekančio iš nuotakyno vandens laboratorinė kontrolė. Pagrindiniai paviršinių nuotekų tvarkytojo veiklą reglamentuojantys teisės aktai yra: Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymas (2006 m. liepos 13 d. Nr. X 764), paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2d. įsakymas Nr. D1 193), geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika (Komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. O3 92), Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1 639). Panevėžio regiono m. plėtros plane, patvirtintame Panevėžio regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 51/4S 23, įgyvendinamas projektas Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas. Bendrovė administruoja šį projektą. Vadovaudamasi šio projekto jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi, Bendrovė kaip pareiškėja dalyvauja įgyvendinant m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos priemonę APVA R007 Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas. Projekto partnerė Panevėžio miesto savivaldybės administracija. Projekto veikla miesto paviršinių tinklų infrastruktūros rekonstrukcija, nauja statyba bei nuotekų tvarkymo sistemų inventorizacija. Projekto finansavimo forma negrąžinamoji subsidija (85 proc. ES fondas) ir 15 proc. partnerio (Savivaldybės) lėšos. Per 2020 metus iš LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau - APVA) gauta 25,6 tūkst. eurų, Panevėžio miesto savivaldybės administracija sumokėjo 4,5 tūkst. eurų. Projekto Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas metų tikslų įgyvendinimas: Inventorizacija. Buvo atlikta paviršinių lietaus nuotekų tinklų kadastriniai matavimai (41,4 km) ir Panevėžio miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas ir turto kadastro duomenų nustatymas. Paviršinių lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcija. Vykdoma rangos sutartis Paviršinių nuotekų surinkimo tinklų J. Basanavičiaus, Ukmergės, Vilniaus, Algirdo, Aukštaičių, Beržų g. Panevėžio m. statybiniai tyrinėjimai, statinio projektavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra, statybos darbai. Projekto tikslai yra rekonstruoti - atnaujinti apie 3,5 km tinklų, 2019 suremontuota 1,3 km. Per 2020 metus atlikta 111 šulinių remontas, pakeista apie 25 liukai. Likę 2,23 km tinklo bus suremontuota per 2021 metus. Naujų paviršinių lietaus tinklų statyba. Panevėžio mieste (Rožyno gyv. kvartale) buvo įgyvendinta rangos sutartis Paviršinių nuotekų surinkimo tinklų Smėlynės g., Jurginių g., Žalgirio g., Pušyno g., Aguonų g., Eglyno g., Bijūnų g., Žibučių g., Rožių g., Alyvų g., Mėtų g., Amerikos g., Vyturio g., Ramunių g., Gluosnių g., Saulėtekio g., Rasos g., J. Elisono g., Mėnulio g., Saulės al., Gamtininkų g., Vakario g., Paparčių g., Panevėžio m. statybiniai tyrinėjimai, statinio projektavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra, statybos darbai metų rudenį baigus darbus naujai buvo paklota 14 km paviršinių lietaus nuotekų tinklų metais vyko defektų šalinimo darbai. Naujų paviršinių lietaus nuotekų valymo įrenginių statyba metais buvo gautas miesto tarybos pritarimas papildomai renovuoti lietaus nuotekų tinklų atšakas ir įrengti dvejus lietaus nuotekų valymo įrenginius dviejuose išleistuvuose. Numatytos priemonės leidžia efektyviai surinkti nuotekas iš 247,88 ha ploto ir dalinai apvalius iki nustatytų projektinių reikalavimų, išleisti į aplinką metais parengta paraiška papildomam finansavimui. Gautas APVA pritarimas. Gautas papildomam finansavimas įrengti Paviršinių nuotekų valymo įrenginius prie kolektorių Nr. 1 ir Nr. 29 išleistuvų bei rekonstruoti lietaus nuotekų tinklų kolektorių Nr.29 (Elektronikos ir Senamiesčio g.). Aplinkos ministerija suderino sutaupytų lėšų panaudojimą kartu su papildomu finansavimu. Sutartis dėl papildomo finansavimo pasirašyta d. ir patvirtinta APVA. Pasirengta naujų veiklų pirkimų vykdymui metais bus vykdomos naujos veiklos: 1) Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos paviršinių lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcijai paviršinių nuotekų valymo įrenginių ant išleistuvų įrengimui. 2) Specializuota technika paviršinių nuotekų sistemų priežiūrai, 3) Techninė priežiūra ir FIDIC priežiūros paslaugos ir 4) Paviršinių lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcija Senamiesčio ir Elektronikos g. ir paviršinių lietaus nuotekų valymo įrenginių ant išleistūvų įrengimas. 7

10 VEIKLA (Reguliuojama veikla) 8 Nustatyta ir patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės tarybos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina: 2019 m. 0,09 EUR / m 3, nuo 2019 m. gegužės mėn. 1 d. 0,07 EUR / m 3, nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. 1 d. 0,07 EUR / m 3 Abonentų, perkančių paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas skaičius Reguliuojamos veiklos apyvartos, EUR 2020 m m m m m m m m m m Surinkta Panaudota Nepanaudota

11 VEIKLA (Reguliuojama veikla) 9 Ataskaitiniu laikotarpiu, vykdydama reguliuojamą veiklą ir įgyvendindama veiklos tikslus, Bendrovė sėkmingai atliko paviršinių nuotekų infrastruktūros priežiūros darbus ir teikė paslaugas: Parengė metų Paviršinių nuotekų veiklos ir plėtros planą, kurį sprendimu Nr patvirtino Panevėžio miesto savivaldybės taryba. Ataskaitinių metų laikotarpyje parengta ir pateikta VKEKK derinimui paviršinių nuotekų tvarkymo (reguliuojamos veiklos) paslaugų perskaičiuota bazinė kaina. Patvirtinta ir palikta 0,07 EUR/m 3 kaina 3 metų laikotarpiui. Paviršinių nuotekų abonentų mokesčio apskaičiavimui naudojamas programos Finas apskaitos modulis. Lietaus nuotekų taršos prevencija (abonentų nuotekų kokybės kontrolės stiprinimas, gatvių valymo kokybės kontrolė) buvo vykdoma probleminių objektų teritorijose. Atnaujinta nekilnojamojo turto (sklypų skirtų ne gyvenamajai veiklai) fizinių asmenų duomenų bazė. Abonentų skaičius išaugo 26 procentais, t. y. nuo 536 iki 725 abonentų. Įdiegta galimybė sąskaitas už paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas apmokėti PERLO terminale. Tai aktualu vyresnio amžiaus abonentų grupei. Atlikta 5,7 km paviršinių nuotekų tinklų vamzdynų plovimo darbų. Atlikta 4,9 km paviršinių nuotekų tinklų TV diagnostikos darbų. Paruoštas naujas Taršos leidimo projektas ir pateiktas derinimui Aplinkos apsaugos agentūrai. Naujas taršos leidimas pakeis dabar galiojantį TIPK leidimą. Suremontuota ir/ar renovuota 0,1 km paviršinių nuotekų tinklų. Pakeista virš 500 susidėvėjusių ar sulūžusių paviršinių nuotekų tinklo elementų (šulinių dangčiai, šulinių g/b žiedai, surinkimo grotelės (trapai) ir t.t.), sutvarkytos jų tvirtinimo vietos. Likvidavus avariją Kerbedžio g., draudimo bendrovė kompensavo Bendrovės patirtą 1,2 tūkst. eurų žalą.

12 RIZIKOS VEIKSNIAI IR NEAPIBRĖŽTUMAI 2021 M. 10 DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJA, SAUGA IR SVEIKATA Dėl vykdomos veiklos specifikos ir darbo pobūdžio, bendrovė susiduria su darbuotojų, turinčių specifines kompetencijas, trūkumu darbo rinkoje. Ši rizika išlieka jau eilę metų dėl jaunų žmonių emigracijos, inžinerinių specialybių studentų skaičiaus sumažėjimo. Dar viena rizika, kuri tiesiogiai susijusi su bendrovės vykdomos veiklos specifika darbuotojų sauga ir sveikata. Ši rizika išlieka prioritetine ir bendrovė skiria didelį dėmesį šios rizikos valdymui. POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS IR VALDYMAS 2020 m. bendrovėje vyksta daug pokyčių: kuriamos naujos politikos ir tvarkos, sisteminami veiklos procesai, formuojama vieninga darbo kultūra. PAGRINDINĖS RIZIKOS VALDYMO KRYPTYS Siekiant užtikrinti esamų darbuotojų išlaikymą, bendrovė kuria naują darbo apmokėjimo sistemą. Darbuotojų saugos rizikai valdyti vykdoma nuolatinė darbų saugos kontrolė, priežiūra ir edukacija. Siekiant užtikrinti sėkmingą pokyčių įgyvendinimą, bendrovėje skatinama: vidinė ir išorinė komunikacija, vykdomos darbuotojų apklausos, bei skatinamas darbuotojų įsitraukimas į tiesioginį bendradarbiavimą. NEAPIBRĖŽTUMAI 2021 M. COVID infekcijos poveikis. Kelių sektoriaus finansavimo mažinimas, dėl to negarantuotas suplanuotų 2021 m. pajamų lygis. Nekonkreti informacija apie numatomus mokestinius pasikeitimus.

13 ILGALAIKIS TURTAS 11 Bendrovėje naudojamas turtas Įsigijimo vertė (EUR) Sukauptas nusidėvėjimas (EUR) Balansinė vertė (EUR) 9% Įsigijimo vertė (EUR) Sukauptas nusidėvėjimas (EUR) Balansinė vertė (EUR) 41% 50% Naudojamas pilnai nudėvėtas ilgalaikis turtas Pastatai ir statiniai; Įsigijimo savikaina 624 EUR Mašinos ir įrengimai; Įsigijimo savikaina EUR Transporto priemonės; Įsigijimo savikaina EUR 0 Pastatai ir statiniai Mašinos ir įrengimai Transporto priemonės Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai; Įsigijimo savikaina EUR

14 tūkst. Eur (be PVM) PAGRINDINIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ 12 Pardavimo pajamos ir sąnaudos metų pardavimo pajamos sudaro 2012 tūkst. eurų 2019 m. 2256,1 tūkst. eurų Neigiamas pokytis 244,1 tūkst. eurų m m. Pajamos Sąnaudos Bendrovės atliktų darbų pobūdis tūkst. EUR (be PVM) Miesto gatvių asfalto dangos priežiūra ir remontas 807,9 Miesto gatvių šaligatvių priežiūra ir remontas 553,1 Bendrovės tipinės veiklos pajamos sudaro tūkst. eurų Bendrovės kitos veiklos rezultatas 6,1 tūkst. eurų. Miesto gatvių apšvietimo tinklų eksploatavimas ir remontas 209,6 Miesto želdinių priežiūra 3,5 Miesto LK infrastruktūros priežiūra ir remontas 94,3 Miesto viešųjų erdvių priežiūra 22,8 Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos 320,9

15 EUR Tūlst. EUR PAGRINDINIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ 13 Sąnaudos Pardavimo savikaina ,6 674,9 770, ,5 297, m m. Savikaina Administracinės Viso Darbo užmokestis 2020 m m. 12,6 13,3 Socialinis draudimas Medžiagos Veiklos sąnaudos 101,2 119,4 78,8 43,9 Samdomi rangos darbai Transporto, mechanizmų nuoma 64,9 72,6 50,8 IMT nusidėvėjimas 39,1 Kitos sąnaudos 35,9 16,6 A/m remonto sąnaudos Išsamesnė informacija apie sąnaudas pateikta Finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

16 PAGRINDINIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ 14 Pelnas ir EBITDA pelningumas 2020 m m. Pardavimo pajamos Pardavimo savikaina Bendrasis pelnas Bendrosios ir administracinės sąnaudos metais nustatytas 5,5 proc. mažesnis EBITDA pelningumo rodiklis nei 2019 metais. Rodiklio sumažėjimui įtakos turėjo 2020 metais bendrojo pelno sumažėjimas ir sumažėję pardavimo pajamos. Iš viso 2020 m. priskaičiuota mokesčių 512,6 tūkst. eurų, 2019 m. 562,8 tūkst. eurų. Kitos veiklos rezultatai Kitos palūkanų ir panašios pajamos Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą Pelno mokestis Grynasis pelnas (nuostoliai) Nusidėvėjimas ir amortizacija EBITDA pelningumas % 4,3 9,8

17 FINANSINIS RODIKLIS SKAIČIAVIMO FORMULĖ 2020 M. PELNINGUMO RODIKLIAI 2019 M. 15 Grynasis pelningumas, proc. grynasis pelnas (nuostoliai) /pardavimo pajamos x 100 0,6 5,7 Bendrasis pelningumas, proc. (pardavimo pajamos pardavimo savikaina ) / pardavimo pajamos x ,8 18,8 Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc. (pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + palūkanų ir kitos panašios sąnaudos ) / pardavimo pajamos x 100 0,5 5,7 EBITDA, tūkst. Eur EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 86,6 220,1 EBITDA marža, proc. EBITDA / pardavimo pajamos x 100 4,3 9,8 Turto pelningumas (ROA), proc. grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso x 100 0,2 2,4 Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc. grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas x 100 0,8 10,9 FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI Bendrasis likvidumo koeficientas trumpalaikis turtas / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 4,6 1,7 Kritinio likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas atsargos) / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 4,4 1,6 Skolos nuosavybės koeficientas mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / nuosavas kapitalas 0,3 0,6 Manevringumo koeficientas trumpalaikis turtas / nuosavas kapitalas 1,3 0,9 Įsiskolinimo koeficientas mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / turto iš viso 0,07 0,13 Absoliutus likvidumo koeficientas pinigai ir pinigų ekvivalentai / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 3,95 1,30 SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc. ( pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos ) / pardavimo pajamos x ,5 13,2 Pardavimo savikainos lygis, proc. pardavimo savikaina /pardavimo pajamos x ,2 81,2 Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef. pardavimo pajamos / ( pardavimo savikaina + pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos ) 1,0 1,06 EFEKTYVUMO RODIKLIAI Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius 29,2 31,3 Turto apyvartumo koeficientas pardavimo pajamos / turtas iš viso 0,4 0,5 Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai) 1,9 5,6 VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius 12,98 13,29 darbuotojui, tūkst. Eur Gautinų ir mokėtinų sumų (ilgiau nei vieni metai) santykis, po vienų metų gautinos sumos / po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai - - koef. Gautinų ir mokėtinų sumų (iki vienų metų) santykis, koef. per vienus metus gautinos sumos / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 4,55 0,29 Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų dydžio daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / (per vienus metus gautinos sumos, neatskaičius 0,09 0,916 santykis su gautinomis sumomis, koef. realizacinės vertės sumažėjimo + po vienų metų gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo) Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų vidutinė daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų 0,09 0,57 suma, tūkst. Eur įsiskolinimų skaičius Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausiojo lygio vadovui, žm. darbuotojų skaičius / aukščiausiojo lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. finansininkas, vadovo pavaduotojai, direkcijų, tarnybų, departamentų ir pan. vadovai) skaičius 17,75 14,4 INVESTICINIAI RODIKLIAI Dividendų išmokėjimo koeficientas, proc. išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai) - - Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef. grynasis pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius 0,005 0,066

18 Tūkst. EUR PAGRINDINIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ Išsamesnė informacija apie verslo segmentus pateikta Finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. 16 Veiklos rezultatų m. palyginamoji analizė Bendrovės veikla Paviršinės nuotekos Bendras rezultatas

19 ORGANIZACINĖ KULTŪRA IR DARBUOTOJAI metais darbo užmokestis augo: Administracijos vadovų 11 procentų Skyrių vadovų 18 procentų Specialistų 9 procentais Darbininkų ir vairuotojų 20 procentų Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2020 m. prieš mokesčius: PAREIGYBIŲ GRUPĖ Administracijos vadovai Skyrių darbų vadovai Specialistai Darbininkai ir vairuotojai VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2020 M. 3322,56 EUR 1322,23 EUR 1121,98 EUR 963,25 EUR Valdybą sudaro 6 nariai. Valdybos nario mėnesinis atlygis 347,99 EUR m. gruodžio 31 dieną įmonėje dirbo 67 darbuotojai. Vidutinis 2020 m. metinis darbuotojų skaičius - 69.

20 SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ 18 Darbuotojų sauga ir sveikata Bendrovės darbuotojai aprūpinami aukštesnės kokybės, didesnį komfortą suteikiančiomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis. Visi norintys darbuotojai prevenciškai skiepijami nuo erkinio encefalito ir gripo. Didinamas darbuotojų sąmoningumas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje organizuojami darbuotojų mokymai, darbuotojų švietimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Centralizuotai vedami pirmos pagalbos mokymai visiems bendrovės darbuotojams. Socialinė atsakomybė santykiuose su visuomene Bendrovės darbuotojai Pyragų dienos akcijos metu buvo kviečiami pyragus kepti, ragauti, bet rankų nespausti ir aukoti pinigus. Paaukoti pinigai buvo skirti Šv. Juozapo globos namams, kovojusiems su COVID-19 virusu.

21 METŲ PLANAI 19 Uždaroji akcinė bendrovė PANEVĖŽIO GATVĖS vadovaujasi parengtu metų strateginiu planu. Stiprinti bendrovės, kaip laiminčios organizacijos kultūrą Bendrovės pelningos veiklos siekimas Plėsti bendrovės užimamas pozicijas rinkoje Klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis rodiklio išlaikymas Darbuotojų įsitraukimo į veiklą didinimas Bendradarbiavimo su klientais didinimas Efektyvus įmonės ilgalaikio turto naudojimas Optimalios valdymo struktūros sukūrimas IT sistemų ir inovatyvių sprendimų diegimas Įgyti patirtį vykdant naujos statybos, statinio rekonstravimo ir kapitalinio remonto statybos darbus Veiklų plėtra Panevėžio regiono lygiu Savikainos optimizavimas